av Sigvard d Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av Sigvard d Nilsson"

Transkript

1 av Sigvard Nilsson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Det sjätte barnet INLEDNING... 4 Familjen Nilsson... 5 Tiden Brösarp...7 Vitaby...7 Everöd...9 Örtofta...9 Det sjätte barnet, förskoleåldern V. Kärrstorp...11 Degeberga, Genarp...11 Bramstorp, Genarp Anderslöv...14 Skolåldern Anderslöv...24 Örtofta...24 Anderslöv...25 Everöd...40 Fjälkinge nr Fjälkinge by...45 Ut i arbetslivet Fjälkinge - Landön...47 Rosagården, Vanneberga...47 Fjälkinge - Kristianstad...49 Militärtjänstgöring...57 Villabygge i Fjälkinge...65 Repetitionsövning Familj - Arbetsliv - Fritid Sölvesborg...70 Flyttning till Sölvesborg Bräkne Hoby...72 Arboga...72 Kungsör...74 Arboga...76 Militär repetitionsövning

3 Allans flyttning till Malmö...83 Våra föräldrars diamantbröllop...91 Halvtid...92 Ulla 50 år...93 Föräldrarnas flyttning till Höllviken...93 Fars bortgång...94 Jubileum "Sveriges Riksdag 550 år"...94 Mors bortgång Inträde i senioråldern (60-år) Finurlige Oscar Ulla 60 år Pensionering

4 INLEDNING På följande sidor följer en sammanfattning "öfver vad som sig tilldragit hafver" dels för familjen Nilsson och dels det sjätte barnet i familjens "leverne" under de cirka sextiofem levnadsår som dennes hjärna ("kom ihåg") omfattar. Beträffande händelser och skeenden på de tidigare boplatserna och årtalen tiden 1918 och fram till mitten av 1930-talet så har dessa sammanfattats med stöd från äldre syskon och deras särskilda minnen har markerats som citat. Minnesfrekvenserna är sorterade i någorlunda tidsordning. Några dagböcker har jag inte fört under min livstid och därför kan årtal och datum vara något osäkra. Utöver vad som nedtecknats finns det säkert en hel del som utelämnats eller glömts bort. Sammanfattningen skulle kunna skrivas på ett annat sätt men jag föredrar att skriva enligt mitt sätt att se, mina minnesbilder och med en del kanske säregna skånska uttryck, ordvändningar mm. Avsikten är inte att åstadkomma ett litterärt alster som ska kunna kandidera till Nobelpriset utan endast en nedtecknad sammanställning över hur det var i vår generation som underlag till de efterlevande som sysslar med forskning och tankar om "vad som tilldragit sig hafver före min (deras) tid". Övriga som skulle få ögonen på denna skrift får ta den som en vardaglig och hastigt hopkommen minnesskildring. Illustrationerna till denna sammanfattning är utförda av vår nioårige sonson Oscar Anund Björnsson Nilsson, Västerhaninge. "Pippi" som ung "Pippi" något äldre 4

5 Familjen Nilsson Familjen Nilsson var en helt vanlig standardfamilj på landet i det svenska bondesamhället. Familjen bildades under 1900-talets tidigare del med den tidens stora barnaskara och allmänna levnadsstandard. Livet för denna föräldrageneration började i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet med en något knaper skolgång och därefter i de flesta fall startande med jordbruksarbete som dräng eller piga genom "städsling" med kost, logi och en liten kontant ersättning för ett år i taget. När den åldern inträdde och följande av gamla sedvänjor ( ) blev det familjebildning och det viktigaste villkoret för överlevnad var att skaffa arbete för att få mat, kläder på kroppen och tak över huvudet åt den nybildade familjen. Arbetstillfällen med tillgång till drägliga bostäder växte inte på träd och fanns inte i överflöd och de flesta hade väl på den tiden liksom dagens ungdom en dröm om att skaffa sig ett eget hus och helst vara oberoende. Att få tag i arbete och ett rum och kök till en familj var rena lyckan (trångboddheten på den tiden var legio, först i slutet av nittonhundrafemtiotalet och fram till nittonhundrasjuttiotalet började det att finnas en bättre tillgång till moderna och rymligare bostäder). Utan eget kapital eller stöd från garanter fanns det inte heller så stora möjligheter för småfolket att skaffa eget hus, högre utbildning eller att genom eget arbete starta företag. Det var ej heller vanligt att människor på landsbygden sökte in vid skolor med högre utbildningsmöjligheter i de s.k. universitetsstäderna. För detta fordrades kapital som vanlig arbetarbefolkning som regel inte hade tillgång till och statligt stöd i dagens omfattning fanns inte. Dessutom tillkom rätt hårda tider efter första världskrigets slut (1918) där hela det raserade och kaotiska Europa skulle byggas upp på nytt, en dålig, för att inte säga en mycket svår arbetsmarknad, både på landsbygden och i tätbebyggelser, med depressionstiderna i slutet på nittonhundratjugo- och början av trettiotalet, jordbrukets allt snabbare omstrukturering till maskinell drift och därmed friställande av de fast anställda inom denna näringsgren. Industrins snabba utveckling, där arbetstagarna utbildades inom respektive företag mot mycket låga löner, gav inte landsbygdsbefolkningen med sin bristande industriella utbildning någon större chans eller snabbare förutsättning att svinga sig upp till någon högre social nivå. Endast de som var ensamstående och obundna, hade stöd av garanter, lite tur och en obändig vilja kunde svinga sig uppåt i hierarkin på den sociala stegen men för övriga redan "etablerade" arbetare var denna chans minimal. Familjen Nilsson kom med åren att bestå av följande medlemmar: Vår far Albert, föddes den 11 februari 1893 i Everöds församling, Kristianstads län, äldste son till fjärdingsman Nils Olsson och hans hustru Gertrud, Everöd. Far jobbade redan i unga år först inom jordbruket (som svin- och fårherde redan i nioårsåldern och därefter fortsatt lantarbete) och började som lärling i 17- årsåldern vid Widtskövle Ångkraftverk som eldare och reparatör. Skolutbildning pågick under fyra år med början 1900 med tillfälliga avbrott för diverse göromål för familjens försörjning. Gjorde sin värnplikt 1915 efter första världskrigets utbrott 1914 (tillhörde årsklass års äldre) vid Kustartilleriet i Karlskrona som eldare på sambandsfartyg som gick med förnödenheter till Kronans anläggningar på öarna i skärgården inom Karlskrona örlogsområde. Vår mor Hilma, föddes den 11 oktober 1896 i Lyngby, Everöds församling, Kristianstads län, dotter till cementfabriksarbetaren Jon Andersson och hans hustru Ingar, Lyngby, Everöd. Hennes skola varade också i cirka fyra år. Mor hade före sitt giftermål ett antal anställningar i familjer bl a i Everöd (gården Nyhem), Klagshamn och Fosie i trakten av Malmö. 5

6 Barn: Karl Georg född den 8 mars Sonja Ingeborg född den 13 dec. Ella Solveig född den 6 okt. John Allan född den 16 feb. Nils Agne född den 13 april Tage Sigvard född den 27 juli Erik Werner född den 31 maj 1920, i Brösarp, Kristianstads län 1921, i Brösarp, Kristianstads län 1923, i Brösarp, Kristianstads län 1925, i Vitaby Kristianstads län 1927, i Vitaby Kristianstads län 1929, i Örtofta, Malmöhus län 1931, i Genarp, Malmöhus län Alla ungarna hade familjära "tillnamn" som användes av syskonen emellan: Guff Storken = Georg (Övriga familjedata se även bifogad fil) Pelle = Sonja Nalle = Ella Ankan = Allan Pippi = Agne Kirre = Sigvard = Erik 6

7 Tiden Brösarp Far och mor gifte sig den 27 maj 1918 i Everöds församling, Kristianstads län, och skaffade sig samma år en mindre jordbruksfastighet i Norra Björstorp, Brösarps församling, Kristianstads län. Förutom det lilla jordbruket med en häst, ett par kor, gris, får och getter försörjde sig familjen på ett till gården hörande skifte skogsmark av mindre god beskaffenhet. Genom att avverka skog som via den egna hästforan fraktades och försåldes som ved i Kivik och Vitemölla erhölls en del kontanter. På återvägen från dessa vedleveranser inköptes, i mån av tillgång, fisk i Vitemölla fiskehamn som sedan såldes med en mindre förtjänas på hemvägen i trakterna av Vitaby och Brösarp. I Björstorp utökades familjen med tre medlemmar: Georg, föddes den 8 mars 1920, Sonja född den 13 december 1921 och Ella född den 6 oktober Med så stor familj och dåliga tider för dessa näringar och dålig tillgång på andra arbeten på orten gick det inte längre ihop ekonomiskt. Amorteringar, räntor och dålig lönsamhet gjorde att skuldbördan till sist blev för stor. Det sista året som egen jord- och skogsbrukare åtog far sig även försäljning av symaskiner och tillbehör som agent för ett symaskinsföretag fanns det inte längre ekonomiska möjligheter kvar att behålla jordbruket och det stod klart att jordbruksfastigheten måste avyttras för flyttning till annan ort där arbete fanns att få som gick att "livnära" familjen på. Vitaby Far tog på hösten 1924 anställning som kreatursskötare "på stat" och mor som mjölkerska på Grevlunda Nygård i Vitaby dit familjen flyttade och inhystes i en enrumslägenhet i det till gården hörande stathuset. För de fasta jobben inom jordbruket fanns vid denna tid de två vanligen förekommande anställningsformerna, dels årsanställning på "stat" som var det vanliga för fast anställning och dels anställningsformen daglönare s.k. säsongsarbetare och ej fast anställda. (Med "Stat" avsågs anställning på årsbasis med kontant lön av 50 kronor per månad plus naturaförmåner (1924)). Som naturaförmåner räknades bostad av dåtida "godtagbar standard", ett antal liter mjölk per dag, ett antal kilo råg- och vetemjöl per år, ett mindre odlingsland för potatis och grönsaker till eget hushåll, en viss mängd ved/ris för uppvärmning av bostad/matlagning/bakning, samt en svinstia och fodersäd för en gris om året. Därav benämningen "statare" på dem som innehade sådan anställning. Normalt innefattade statarens avtal också fri sjukvård. Vid denna tid ansågs lönen tillsammans med naturaförmånerna ("staten") som god? (Det var i knappaste laget eller rättare sagt en svältlön för en familj på 5 personer även efter den tidens mått.) För de familjer som tog stataranställning under tjugo- och trettiotalen skulle oftast hustrun i familjen åta sig att utföra mjölkning tre gånger per dag vilket ingick i den lön som noterats ovan, därutöver skulle hon helst åta sig att delta i förekommande säsongsarbeten d v s rensning och 7

8 upptagning av rotfrukter, potatis socker- och foderbetor samt delta i förekommande skördearbeten ute på fälten dock mot extra betalning för dessa göromål. Med "daglönare" avsågs kontant betalning per arbetad timme men ingen fast anställning, i huvudsak säsongsarbete. Inom jordbruksnäringen utfördes praktiskt taget allt arbete manuellt. Endast enklare och hästdragna redskap förekom vid bearbetning och beredning av jorden, för skötsel av grödorna på fälten eller vid skörd. För tröskning användes ångmaskinsdrivna tröskverk. Den tröskade spannmålen bars som regel i hundrakilos säckar från tröskstället av speciella bärare på ryggen till gårdens magasin som ofta låg en trappa upp och den pressade halmen i balar till logen eller till stackning för senare användning till foder och strö för kreaturen. Att hela dagar bära spannmål i 100-kg säckar från tröskverket till magasinet var ett av de allra tyngsta jobben som förekom vid gårdarna och endast de starkaste pallade för detta arbete. Övergången till maskinell bearbetning och beredning av jord och grödor påbörjades under trettiotalet men ändrades mera markant och i ökande takt först efter andra världskrigets slut Anställningsformen "på stat" upphörde helt 1945 då nya lagar stiftades. Citerar nu framförallt Georgs och delvis Sonjas berättelser om familjens upplevelser och öden under andra hälften av tjugotalet och första hälften av trettiotalet. Georg, som nu 1995 har uppnått den aktningsvärda åldern av 75 år och till professionen är en rutinerad pensionär och hobbybiodlare (utan att för den delen vara snarstucken) har fortfarande ett skarpt minne och en vass penna. Sonja vill inte gärna skriva ned sina minnen och därför har jag försökt komplettera Georgs nedtecknade minnen och återge Sonjas berättelser så gott minnet och min "spökskrivarkonst" räcker. På Grevlundagården (ägare Mattsson) bedrevs förutom jordbruk även nötkreatursavel i rätt stor omfattning bl a för att få fram en kreatursstam med hög produktion av mjölk och kött. För fars del ingick i arbetsvillkoren daglig utfodring och skötsel av 6 hästar, cirka 50 kor och ungdjur, 60-talet svin, ett tiotal får och daglig transport av mjölken till mejeriet. Denna delvis experimentella sysselsättning var intressant och far trivdes ganska bra med jobbet så länge Mattsson d ä höll i gårdens verksamhet. För mors del ingick mjölkning av 30-talet mjölkkor tre gånger om dagen i anställningsvillkoren. På gården fanns redan vid denna tid en mjölkmaskin installerad som i hög grad underlättade den annars mycket slitsamma handmjölkningen. Under åren i Vitaby utökades familjen med ytterligare två medlemmar: Allan, född den 16 februari 1925 och Agne, född den 13 april Då gårdens ägare, Mattson d.ä. med ålderns rätt gick i pension våren 1927 överläts gården på sonen (som oftast gick under benämningen "pågadrulen") som saknade hum om både ingångna avtal och hur dessa skulle efterlevas. "Sprättens" (sonens andra benämning i folkmun) tolkning av gällande avtal gick ut på att arbete som utfördes ute på fälten parallellt med ordinarie sysslor skulle utföras gratis. Men i dessa tolkningsfrågor, helt i enlighet med sitt avtal, hade far en helt annan uppfattning. Arbetsdagen var tillräckligt lång så som den var inskriven i anställningsavtalet från kl till med en något längre rast mitt på dagen. Således uppstod snart en schism mellan farsan och den nye gårdsägaren vilket slutade med att farsan med omedelbar verkan "tog sin Mats ur skolan" försommaren 1927 och flyttade med hela sin familj till Everöd. 8

9 Everöd I Everöd bodde familjen hos våra farföräldrar i cirka ett halvår. Försörjningen försökte far klara av med jobb i en torvmosse i trakten av Satserup, på Linderödsåsen, vilket säkert gått bra om inte den "Hin Onde" ordnat med stora mängder regn som vräkte ner under hela sommaren. Det var ett tungt, surt och vått arbete även sett efter den tidens arbetsmetoder och arbetsredskap, mestadels grävning i mossen och handlastning på hästkärra i ur och skur. Skyddskläder var det inte så mycket bevänt med och man var glad om man hade lyckats skaffa sig ett par gummistövlar. Usla dräneringar av mossen och ständiga regn hela sommaren omöjliggjorde alla utsikter till goda förtjänster och förstörde ett jobb som normalt på den tiden var en bra inkomstkälla under sommarhalvåret. Då säsongsarbetet inte var så vidare givande söktes ny och fastare anställning med tillhörande bostad för den växande familjen. Örtofta I slutet av oktober 1927 gick flyttlasset till Örtofta, Malmöhus län, där far erhållit arbete på det till Örtofta fideikommiss (baron Benett) hörande jordbruket, Örtofta Sätesgård. Far hade fått jobb på stat som kördräng, d v s handha ett par av gårdens hästar att använda vid alla förekommande sysslor i jordbruket. Mor deltog som vanligt i mjölkningen vid gården, men bara vid behov som avbytare, och det blev inga nämnvärda förtjänster för hennes vidkommande. Vid ankomsten till Örtofta den 24 okt 1927 uppläts bostad om ett rum och kök i en "omkullvräkt skyskrapa" (lång stathuslänga i en våning) som inrymde 14 stycken likadana lägenheter avsedda för statarna på gården. Bakom huslängan fanns de obligatoriska uthusen med plats för höns, gris och de vanliga utedassen. På längans framsida fanns en brunn med hävstång för upphämtning av vattnet, på lokalt mål benämnd "vädur". Till varje lägenhet fanns också ett litet grönsaksland. 9

10 Det sjätte barnet, förskoleåldern Enligt hörsägen och vad som nedtecknats i kyrkoböckerna började livet för det sjätte barnet i familjen i denna jämmerdal vid niotiden den 27 juli (Sjusovardagen) 1929, i Örtofta socken, Malmöhus län, då en gosse föddes i en av slottets statarbostäder, Det sjätte barnet i familjen och fjärde sonen till paret Albert och Hilma Nilsson, anställda på stat på den till Örtofta slott hörande Sätesgården. Gossen döptes sedermera till Tage Sigvard och fick av någon anledning tillnamnet "Pippi" av sina äldre syskon, antagligen för att han i deras ögon var liten och gnällig. "Pippi" växte emellertid till sig med åren, blev så småningom längst och tanigast i familjen och fick ett "skapligt kom i håg vilket nu sätts på prov. Första flyttningen för det sjätte barnet Eftersom endast en i familjen hade stadig inkomst måste man söka något "bättre" för att öka familjens inkomster där båda föräldrarna hade inkomst av arbete. Detta medförde nytt jobb och flyttning denna gång till gården Torkelstorp i V Kärrstorp. Det blev en flytt som de flesta i familjen aldrig glömmer. Flyttlasset gick från Örtofta till Torkelstorps gård i Västra Kärrstorp, Malmöhus län. Har av förklarliga skäl själv (cirka två månader gammal) inga minnen från denna plats men citerar Georgs och Sonjas beskrivning av händelser upplevda under flyttresan och på denna ort. De var vid detta tillfälle tio och nästan åtta år gamla. Flyttbilen en öppen mindre lastbil som skulle ombesörja transporten från Örtofta till Torkelstorp anlände till Örtofta först vid halvsjutiden på kvällen den 24 oktober 1929 efter en dag med hällande regn. Fars efterträdare hade anlänt med sitt flyttlass på förmiddagen samma dag så vårt bohag ställdes på förmiddagen ut på gårdsplanen under bar himmel utan något som helst skydd så att efterträdaren kunde flytta in. Mor var inte glad och farsan var helförbannad och ungarna fick känna av både väta, kyla och hunger. Några brödbitar bredda med "pellerin" (margarin) var det enda de fick att förtära denna dag, stående ute i hällregnet, våta och frusna. Minstingen "förvarades" inne hos en granne under eftermiddagen. När bohaget nästan var lastat vid halvåttatiden på kvällen kom gårdens bokhållare fram till bilen och uttryckte helt spontant till mor: "Fy fan Hilma, inte ska ni väl ge er av i detta vädret? "Gå istället upp till gårdskontoret och prata med baronen så får ni stanna här, vi har ju fler lägenheter tillgängliga. Åtminstone någon som kände att man hade hanterat den avflyttande familjen en "aning" bryskt. Men det var så dags när det mesta av det genomsura bohaget fanns på lastbilsflaket och dagen genomlidits under de mest vidriga förhållanden. Fortsättningsvis förlöpte inte flyttningen hellre enligt önskad rutin utan allt skulle djävlas in i det sista. Flyttresan startade i det usla vädret och som vanligt fanns far och ungar placerade överst på lasset sittande på en tvärställd soffa under en presenning som mest liknade ett hönsnät och fungerade ungefär likadant mot den strilande nederbörden. Mor med minstingen (Sigvard) satt i förarhytten och var skyddade åtminstone från väta och den värsta kylan. Resan mot gården Torkelstorp i V Kärrstorp började med att flyttlasset så när sopats av från flaket då bilen skulle passera en trång och låg järnvägsviadukt. Då föraren av bilen upptäckte den trånga passagen i mörkret "tvärbromsades" ekipaget och de bristfälligt 10

11 surrade möblerna och den övriga lasten på flaket pressades framåt med påföljd att de störda husdjuren i sina burar satte igång en skräckfylld serenad. "Julagrisen ojade sig i högan sky, hönsen flaxade och kacklade som om mickel räv ville kela med dom" och ungarna blev rädda och började grina och gny. Ingen kom dock till skada och något omskakade kom vi därifrån med blotta förskräckelsen och fick ta en omväg på någon mil för att komma vidare. V. Kärrstorp Väl framkomna till bestämmelseorten påbörjades inflyttningen med att far tog med sig sockerlådan innehållande det mesta av vårt "dyrbara" porslin och köksattiraljer som han för övrigt hade balanserat mellan fötterna under den vådliga transporten. Ytterdörren öppnades och han klev in i mörkret och åtföljdes av ett ordentligt brak. Några tysta sekunder förflöt och därefter tonade en del grövre tillmälen ut från mörkret innanför dörren till den utanför väntande familjen. En ängslig undran hördes från mor: Hur gick det med armar och ben och med "postelinet" (porslinet)? Farsan gav ett lugnande besked om att armar och ben hade klarat sig och tillade med ett något ödmjukt" röstläge i förbigående om hur och var "bonntjyven" borde jordas. Far hade nämligen i mörkret trampat in på ett golv som var genomruttet eller inte fanns alls och hade hamnat en dryg halvmeter ner i trossbottnen. Båda underarmarna skinnflåddes uppåt armbågarna men som sagt armar, ben och "postelinet" klarade sig från en större katastrof. Efter denna incident täcktes hålet med ett par lösa bräder och bohaget kom raskt på plats. Så småningom spikades ett par gamla bräder över hålet i golvet. I övrigt var det som vanligt med bostadens kvalitet, utan elektricitet, vatten och avlopp, dragigt och fuktigt med minimala uppvärmningsmöjligheter och övriga bekvämligheter helt enligt den tidens bostadsstandard. Så kom trampkvarnen igång igen med far som kördräng vid gården och mor med sin mjölkning. De skolmogna ungarna fick traska en sex kilometer lång väg till Kärrstorps skola utefter ett dike som utgjorde ägogräns -"gränsflod"- mellan de olika gårdarna. I skolan insöps den visdom som en B-skola på bonnvischan förmådde delge sina elever. Kunskaperna därifrån var lätta att bära. Tyngre var de fysiska påfrestningarna under dessa vintermånader med mycket snö, kyla, tvärdrag och brist på det mesta av livets goda. En bostad vars väggar mest liknade ett leröverstuket spjälstaket och en mycket dålig inkomst gjorde inte livet bättre. Sådana villkor önskas inte den värste ovän. Fram i mars månad hade far drabbats av ohälsa och hade behov av läkarhjälp som enligt stataravtalet skulle bekostas av husbonden. Men denne dumdryge herre lyssnade inte på det örat, hans likvida medel tärdes svårt av alkoholbehovet och han hade därför inte råd att bestrida några läkarkostnader för sina statare, avtal eller ej. Far blev efter denna behandling "lite sur" och uppsökte därför en "slavhandlare" (dåtidens privata arbetsförmedlare) i Lund och erhöll omgående ett nytt jobb på Degeberga gård i Genarp dit familjen flyttade i april lagom till det årets egentliga vårbruk. Degeberga, Genarp Från V. Kärrstorp gick flyttlasset till Degebergagården i Genarp den 30 april Själv 9 månader gammal har jag inga som helst minnen från denna vistelseort (av förklarliga 11

12 skäl räcker inte mitt komihåg så långt tillbaka i tiden). Jag fortsätter därför att citera Georgs och Sonjas minnen även från denna boplats. Familjen hade flyttat in i statarlängan som inrymde fyra lägenheter om två rum och kök jämte källare. Att ha egen källare var inte vanligt och innebar därför en viss "status" på 30- talet. Emellertid hade föregående statare inhyst sina höns i denna källare eftersom råttor och vildillrar hårt beskattade det till hönshållning avsedda uthuset. Till värn mot vinterkölden hade hönsskiten fått ligga kvar på källargolvet och som följd av detta en ordentlig odör i lägenheten och en gynnsam miljö för produktion av horder med loppor. Efter utgödsling rengjordes hela källaren med Lysol, en vätska som bl a användes för desinfektion efter mul- och klövsjukeepidemier i ladugårdar och svinhus. Mor lade ner mycken möda för att göra lägenheten något drägligare och efter en omständig och grundlig rengöring försvann både lopporna och skitosen. Far fick ta sig an ett par rangliga selbrutna hästar till hjälp i sin dagliga gärning i jordbruket och mor handmjölkade som vanligt ett tjugotal kor tre gånger om dagen. Anställningen blev inte särskilt långvarig då gårdsägaren gick i konkurs alldeles före julhelgen Konkursförvaltaren lät avyttra gårdens hela kreatursbesättning, redskap, årets kvarvarande spannmålsskörd och allt lösöre. Någon slutlön till de anställda fanns inte. Samtliga statare friställdes automatiskt och fick varken stat eller lön vilket innebar att de ställdes på "bar backe". Den enda humana gesten gentemot de anställda och arbetslösa statarna, som var utan inkomst, var att de fick bo kvar i den fallfärdiga statarlängan över vintern. Att ha samlat på sig en sparad slant för att gardera sig mot sådana här händelser hade inte varit möjligt varför försörjningssituationen således var mycket skral. Denna vinter blev också den mest påfrestande av dem som familjen råkat ut för. Familjeförsörjare som blev arbetslös och inte hade sparmedel att ta till kunde få ett visst kontant lån från kommunens fattigvårdsstyrelse (f n kommunal socialnämnd) till uppehälle men endast avsett för familjens barn. (Vuxna medborgare utan arbete hade inget värde vid denna tid, de fick gärna svälta ihjäl och det var inte märkvärdigt att familjeförsörjare fick dra ut på vägarna som s.k. luffare och tigga sig fram.) Familjen överlevde dessa vintermånader på s.k. Återbetalningsbelagd fattighjälp" som pga. familjens storlek utgjordes av 10 kronor i månaden. Eftersom det föll på Georgs lott att gå till affären och göra inköpen när han traskade hem från skolan minns han mycket väl vad som köptes. Det var mjöl, salt, socker, såpa och tvål, lite kaffebönor och emellanåt någon rulle sytråd att reparera och hålla ihop våra paltor med. Det familjeöverhuvud (låntagaren) som anlitade fattigvården var dock alltid återbetalningsskyldig. Röstberättigad medborgare som häftade i skuld till kommunen genom sådant understöd fråntogs sin rösträtt intill dess denne kunde verkställa återbetalning av "understödsbeloppet" fullt ut. (Val till första kammaren och till landstinget eller till andra kammaren i riksdagen och kommunen förekom vartannat år.) Att försöka bevara rösträtten var just vad familjen råkade ut för vid denna tidpunkt, men problemet redde ut sig till nästkommande val efter en del lånetransaktioner av facklig och privat natur för att betala skulden till kommunen och därmed kunde rösträtten utnyttjas vid 1932 års val. Georg och Sonja berättar också om ett bittert minne från denna epok när Degebergaskolan för sina elever ordnade ett slädparti till den närliggande huvudorten Genarp. Traktens bönder stod för kälkar, kuskar och dragare. Skolungdomarna packades tätt ihop på kälkarna för att hålla värmen under färden. Framkomna till Genarp fick de bese kyrkan med sin 1600-tals orgel (som fortfarande är i bruk i S: t Petri kyrka Malmö) och även höra hur den lät. Därefter forslades de till ortens hotell för utspisning med varm 12

13 chokladmjölk med vispgrädde och en fralla (för övrigt deras första någonsin). För att få delta i utspisningen skulle varje barn erlägga 10 öre, kontanter som varken Sonja eller Georg hade. Medan alla välbeställda bänkade sig vid borden stod Sonja och Georg kvar vid dörren och tittade på, tills en bonde med viss möda plockade fram vars en tioöring för dem, varefter de också bjöds till bords. Bondens generösa gest och chokladen värmde nog lika mycket den gången. Denna snörika vinter blev far emellanåt erbjuden snöröjningsjobb vilket gav ringa, men dock ett tillskott till familjens usla budget, dessutom blev snöfogden (en av byns bönder) intresserad av fars arbetskapacitet och ordnade en ny anställning inför vårbruket på Bramstorps gård dit familjen flyttade i april Bramstorp, Genarp. Flyttningen från Degebergagården till den cirka 3 kilometer därifrån belägna gården Bramstorp, också i Genarps församling, företogs den 1 april Arrendatorn hette Ola Hansson och hans söner, som egentligen drev gården, hette Nils och Herved Olsson. Även här citeras Georgs minnesbilder. Flyttningen företogs i ett grått, ruggigt väder, med hästförspänd "bultavagn" (vagn med järnskodda hjulringar) och med ungarna sittande på den brunmålade soffan som alltid vid flyttningar placerades på tvären längst bak på vagnen stickande ut över vagnens sidolämmar. När flyttlasset kommit nästan ända fram till det nya stället visade det sig att flyttlasset var för brett och högt för att kunna passera under den smala byvägens järnvägsviadukt. Ekipaget fick vända om och köra en rätt lång omväg för att komma fram till bestämmelseorten. Vid framkomsten till den nya platsen lyftes småungarna ned på marken och visades in i den lägenhet i denna fyrkantiga statlänga (inrymmande fyra lägenheter) som skulle bli vårt nya hem. Detta var en lägenhet som påminde mor om hur det var att flytta in på Torkelstorp och därför vägrade hon att ta in bohaget i denna kåk och få bohaget översållat med "väggmadamer" (kackerlackor) och andra små "trevliga" husdjur. Varje lägenhet bestod av en s.k. förstuga med cementerat golv, kök med tegelgolv och ett rum med trägolv. Skafferiet var inrymt i förstugan och råtthålen i klineväggarna hade nödtorftigt reparerats med överspikade plåtbitar. Väggarna i rummet var delvis tapetserade med tidningspapper. Problemet vid inflyttningen löstes genom att innan möblerna flyttades in fick Georg springa till affären och köpa ett par kilo gipspulver så att de värsta skavankerna kunde fyllas ut och kackerlackornas bospringor och råtthålen i väggarna kunde hjälpligt tätas till med överspikade plåtbitar. I denna lägenhet inhystes således familjen, vid tillfället bestående av föräldrar och barn inalles åtta personer, som samsades om utrymmet vilket innebar sovplatser tätt sammanträngda i både kök och det s.k. finrummet. Möblemanget bestod av ett antal sängar (utdragssoffor/-sängar) av olika slag, ett högt skåp för kläder, en buffé, ett matbord, ett större och mycket ömtåligt väggur med pendel, ett köksbord, ett antal stolar, symaskin och förutom sängkläder, linne, porslin och köksutrustning. Här fick mor förbruka mycket tid, kraft och såpa för rengöring samt ett nogsamt letande för att ta död på ohyran och få "kyffet" någorlunda beboeligt. Bonden bistod med tapeter som familjen själv kunde sätta upp och få bostaden någorlunda fräsch och beboelig enligt dåtida standard. Familjen utökades med den siste i syskonskaran, Erik, som föddes den 31 maj Jag fortfar att citera Georgs och Sonjas berättelser från denna boplats. 13

14 En 7-8 dagar efter Eriks inträde i denna jämmerdal återgick mor till sitt mjölkningsarbete av tjugotalet kor tre gånger om dagen vid gården och det var de äldre syskonens uppgift att delta i passningen och skötseln av de yngre syskonen och speciellt den nya "gaphalsen". Sonja fick som vanligt dra den tyngsta biten av den inre ordningen samt passning av minstingen. Georg utförde inköpsärenden och tillsammans med Ella hade de det övergripande ansvaret för att "se efter" syskonskarans leklust i "sandlådan" runt statarkåken. Dessutom skulle ju minstingen om möjligt också vädras ute så att det eventuella behovet av frisk luft tillgodosågs. Oftast blev han skjutsad runt kåken i en höghjulig "prinsessevagn" till en början med en viss aktsamhet. Emellertid blev det snart uppenbart för den åkande ynglingen att man med tilltagande röstresurser kunde påverka farten (rörelsen) på fordonet. Vid ett tillfälle råkade vi (läs Georg) missa en "helböj" runt knuten så att lillebror jämte sängkläder beskrev en båge ur vagnen och hamnade helt osynlig i potatislandets grönskande blast dock utan att ta någon annan skada än att "gaphalsen" höll sig tyst resten av dagen. Efter den incidenten blev det förbjudet att idka racersport med "prinsessevagnen, i synnerhet inte med "lillprinsen" som passagerare. Mitt eget enda minne från denna uppehållsstation kan förknippas med förberedelser för och genomförandet av flyttningen från Bramstorp till Anderslöv som alldeles säkert var en lättnad i tron att vi skulle få bättre boendeförhållanden. Även små öron kan uppfatta stämningen bland de äldre och barn kan tydligen fantisera om "härligheten" rätt tidigt. Orsaken till flyttningen från Bramstorp lär ha varit att arrendetiden för arrendatorn upphörde och att arrendatorn inte ville förnya arrendekontraktet för en ny period. Anderslöv De på stat anställda vid Bramstorpsgården följde med arrendatorn till dennes nästa arrendegård, Ålholmen i Anderslöv, den 14 mars Gården Ålholmen, var en arrendegård under Markie fideikommiss, med innehavaren baron Curt Stjernblad boende på Markiehage slott vid Börringesjön i Anderslövs kommun. Flyttningen till Ålholmen var ett stort och arbetskrävande företag även efter den tidens mått. Arrendator, anställda statare vid gården, jordbruksredskap och kreatursbesättning skulle flyttas på några få dagar och under tiden skulle djurbesättningens skötsel fungera som vanligt med mjölkning och utfodring "i rättan tid". Smådjur och jordbruksredskap lastades på hästdragna vagnar som i långa karavaner körde ett flertal turer till den nya gården. Den stora kreatursbesättningen om drygt ett hundratal kreatur drevs tidigt i gryningen, på bästa cowboymanér, den mer än två mil långa genvägen genom bokskogarna runt Börringesjön till gården Ålholmen och var ett stort och omfattande företag. Den för djuren påfrestande drivningen ledde till att ett par äldre mjölkkor inte klarade strapatserna utan måste nödslaktas under vägen. Arrendegården Ålholmen omfattade cirka 400 hektar odlad åkermark samt en mindre areal skog. För gårdens skötsel anställdes en del statare samt ett antal daglönare. På gården fanns sex familjer anställda på stat och resterande, tiotalet personer, var anställda som daglönare. Djurbesättningen bestod av 16 par draghästar, unghästar och föl, drygt hundratalet mjölkkor och en mängd ungkreatur samt särskilda får- och svinstallar med en hel del djur. Hela flyttningen av statarna, deras bohag och husdjur utfördes också med häst och vagn. Som vanligt var detta stathus inte mycket bättre än de vi bott i tidigare. Cement- och trägolv även här, trasiga tapeter i det s.k. finrummet och spåren om ohyrans närvaro fanns på väggar, i tak och golv, i form av hål eller med plåtbitar nödtorftigt överlappade råtthål. 14

15 I statlängan, där vår familj inhystes, fanns fyra större och en mindre enrumslägenhet. Intill denna statlänga fanns ett uthus med vedbodar inkl. grisstior, en till varje lägenhet, gemensam tvätt- och bagarstuga på ena gaveln och på andra gaveln fanns de obligatoriska torrdassen. Vi var uppfostrade att inte smutsa ner, vara rädda om våra ägodelar och hålla oss rena, så det var kanske inte så konstigt att det protesterades mot att flytta in i denna fallfärdiga och med olika "kryp" bemängda kåk (råttor, möss, loppor och kackerlackor, m.m.) och en lerig gårdsplan. Att protesterna från oss ungar var högljudda, inte minst från "Pippi", som inte ens ville gå in i den s.k. lägenheten utan slängde sig på marken, sparkade och skrek och till sist fick bäras in och placeras i den inburna soffan i innersta rummet, är ett väl inetsat minne. Jag var inte så förtjust i stora skabbiga råttor och hade åtminstone respekt för kliande loppbett redan vid denna tidiga ålder och ville inte ha dessa kryp vare sig i kläderna eller till sängkamrater. Att jag sedermera på nätterna hade mardrömmar och "såg ormar" i väggklockan, skrek och väsnades hysteriskt, var kanske ett utslag för att min trivsel var minimal i denna kåk. Övriga syskon som hade en viss vana vid dåligt förhållande och flyttningar, fann sig lättare tillrätta och accepterade den tidens plågoris och verklighet. Elektricitet fanns inte i dessa hus, för belysning användes fotogenlampor. Vatten och avlopp fanns inte i husen. Kommunalt organiserat renhållningssystem eller speciella krav för vatten och avloppshantering fanns inte vid denna tid utanför den tättbebyggda delen av städer och samhällen. En gemensam brunn fanns på gårdsplanen framför stathuslängan. Avlopp ersattes med tömning av hushålls- och tvättvatten direkt utburet till befintlig gödselhög bakom uthuset eller på lämplig plats omkring huset. Avträdet från utedasset grävdes oftast ner i det till huset hörande trädgårdslandets gurk- och pumpsängar och det som inte användes där hamnade på gödselhögen som gårdsfolket transporterade bort någon gång på höst- eller vårsidan varje år meter från stathuset fanns en rätt stor och mycket djup märgelgrav omgiven på tre sidor av pilbuskar (märgelgrav = schakt från upptagning av kalkrik jord som i gångna tider användes som gödningsmedel och spreds ut på lerrik åkermark). På den fjärde och grundaste sidan av märgelgraven närmast statlängan fanns en liten rank träbrygga där grovtvätt av kläder och mattor förekom under den isfria årstiden. Far hade sitt jobb vid gården som kördräng med normal arbetstid från kl på morgonen till kl på kvällen med en timmes lunchrast (middag) kl utom vid skördetid då arbetsdagen kunde börja kl och pågå tills mörkret föll. Mor deltog i mjölkningen tre gånger per dag. Varje försommar hade mor för det mesta åtagit sig att rensa och gallra något/några tunnland sockerbetor och på hösten upptagning av desamma. Ett ganska drygt jobb att krypa eller gå dubbelvikt längs långa betrader i regn såväl som soligt väder. Frös man inte så tänderna skallrade, blev genomsur vid regnväder, så blev man sönderbränd av solen. Så det var lika illa med bra eller dåligt väder. Ömma knän och ryggvärk hörde alltid ihop med denna typ av arbete. Den vårliga betskötseln skulle alltid vara klar före midsommarhelgen innan höbärgningen satte igång och upptagningen startade i oktober och var klar i början av november innan frosten kom på allvar. I brist på tillsyn hemma fick vi småungar oftast vara med ute på betfälten både vår och höst. Under ett dylikt "betpass" en vårkväll fick jag för första gången se en svartvit stork med röda långa ben vila ut balanserande på ett ben på toppen av en ledningsstolpe. På hösten samma år då ärtor och vickor skördades kom storkarna i ett större antal och plockade i sig av det spill som spreds ut på marken vid skördehanteringen. Normalt sett var storkar rätt sällsynta redan då men det fanns ett antal storkfamiljer i södra Skåne som häckade där varje år. 15

16 Under tiden juni-september gick alltid gårdens kor ute på bete antingen tjudrade eller fritt på inhägnat område. Mjölkningen av korna under utegångsperioden sköttes alltid utomhus oavsett väderlek. Om det kom lite regnvatten i mjölkhinken under mjölkerskornas arbete hade inte så stor betydelse. Värre var det nog för mjölkerskorna att sitta ute "i ur och skur" och handmjölka sina tilldelade 15 till 20 kor ett arbete som tog ungefär två timmar och utfördes tre gånger varje dag. Varje år i oktober och början av november då sockerbetor, foderbetor och rabborna (kålrötter för foderbruk) skulle tas upp fick vi jämt vara med ute på betfälten där mor tog upp betor på "beting". (Beting = fast pris per tunnland betor.) Det var som regel alltid kallt, blåsigt, vått, lerigt och ruggigt vid denna tid på året. Att gummistövlarna fastnade och vi trampade omkring i bara strumpsockorna i leran var nära nog en dagligt förekommande händelse. Och inte var det roligt heller då vi inte kunde leka i den kalla och smetiga leran. Själva uppgrävningen av betorna med den kortskaftade, krumma tvåhornade "bedegreben" (betgrepen) gjorde mor själv eftersom vi var för små för att klara ett så tungt jobb. Sockerbetan, som är konformad och växer praktiskt taget med hela roten (cirka cm lång) under jordytan, får helst inte brytas av vid upptagningen. Att lämna halva betan kvar i jorden "tycker inte" en bonde om och vid slarv kunde det bli avdrag på betinget. De av syskonen som skulle orkat hjälpa till gick i skolan och när dom kom hem var det sent på eftermiddagen och oftast för mörkt. Den hjälp vi, ej skolmogna ungar, kunde bistå med och för att själva hålla värmen var att de av mor med "bedekniven nackade betorna plockades ihop i högar efterhand som mor "nackat" (=skurit eller huggit av blasten). (Bedekniv=större kniv oftast tillverkad av ett avkortat lieblad försett med runt eller ovalt trähandtag, en ganska grov, klumpig men vass tingest.) Den avhuggna blasten på betan lades av upptagaren i strängar på fältet. Blasten kördes sedan hem till gården där den utgjorde foder till korna så länge den kunde hållas någorlunda "grön" (innan förruttnelsen inträdde helt och hållet). Själva sockerbetan transporterades från de leriga fälten med mindre hästfordon fram till närmaste farbara väg för att där omlastas på större hästdragna vagnar eller i vissa fall på lastbil för vidare transport till järnvägsstationen i Anderslöv eller direkt till Sockerfabriken i Jordberga. (SSA hade på trettiotalet sockerfabriker på ett flertal orter i Skåne, en fabrik i Blekinge och en i Mörbylånga på Öland samt en fabrik på Gotland). Hushållsgöromålens fördelning inom familjen Utöver sitt arbete på gården hade mor också matlagning, städning mm (bl a att knäskura golven varje lördagseftermiddag) och var den som alltid bakade allt "grovt" och "fint matbröd till familjen. Bakning av grovt rågbröd utfördes i den till stathuset hörande stenugnen och startades alltid med degsättning på kvällen som omfattade en deg som räckte till tolv stora rågbröd och täckte familjens behov under cirka en månad. Vid tretiden på morgonen tillsattes jästen och en viss ältning utfördes innan mor gick till sin mjölkning. Under tiden mor mjölkade satte far "fyr" i bakugnen och eldade med ris och grenar till dess ugnen var "vit" av hetta invändigt. När mor kom hem efter sin morgonmjölkning plockades maten fram på köksbordet till "gubbe och ungar" varefter hon fortsatte med att göra i ordning deg för "fint" bröd, ältade och formade degen till de "grova" bröden. Efter sin frukost rakade farsan ut askan ur ugnen och stolpade iväg till sitt jobb. Under tiden det "grova" brödet "stod i ugnen" (gräddades) bearbetades den "fina" degen och formades till lagom stora 16

17 deglimpor. När det grova brödet var färdigt sattes det "fina" brödet in i ugnen utan att den på nytt behöva eldas upp igen. När sista "fina" brödkakan var uttagen ur ugnen, penslad och lagd till avsvalning var det oftast dags för mor att ila iväg till middagsmjölkningen som skulle utföras klockan 10,00-11,30 varje förmiddag. Utöver dessa bakdagar minns jag också att mor, som regel varje lördagseftermiddag, bakade vetebröd i ugnen på den vedeldade köksspisen för kommande veckas behov av kaffebröd. Ibland när tillgång på ägg var bra kunde även en sockerkaka se dagens ljus. Mors arbetsdag startade med morgonmjölkningen kl och kom vid sextiden hem och ordnade med frukost till familjen och att de ungar som skulle till skolan såg någorlunda fräscha ut, fick matsäck med sig och kom iväg till skolan. Under den ljusare delen av året fortsatte hon som regel sitt arbete ute på fälten vid åttatiden på morgonen till kl och efter den s.k. middagmjölkningen gällde det för henne att sno hem och laga middag till dess far kom hem strax efter kl och de hemmavarande ungarna. Sedan var det till att hålla maten någorlunda varm till dess skolungarna kom hem successivt under eftermiddagen, utföra hushållsgöromål eller att ge sig iväg ut på fälten igen några timmar innan kvällsmjölkningen startade vid 16-tiden för att komma hem igen kl då familjens kvällsmål skulle iordningställas. Stortvätt gjordes som regel utomhus där tvätten koktes i en fristående tvättgryta, eller på de ställen där det fanns en "bryggstuga" i den där inmurade tvättgrytan. Allt vatten fick pumpas upp från gårdsbrunnen och bäras till tvättstugan/-platsen. Tvätten sköljdes alltid i kallt vatten sommar som vinter och torkades på uppspända linor utomhus. Torkning kunde också under vissa väderleksförhållanden få göras på stathusets loft (vind) och kunde då ta nära en vecka innan all tvätt var torr (frystorr). Mor hade vid stortvätt oftast lite hjälp av töserna så fort dessa var så pass gamla att de kunde hjälpa till och till dess dom flyttade hemifrån. Vid något tillfälle kunde vi grabbar få bära vatten från brunnen till tvättplatsen. Dessa tyngre hushållsgöromål utfördes under många år efter samma rutiner och på samma sätt på alla de ställen vi bodde fram till Varje år i mitten av december slaktades den egenhändigt uppfödda hushållsgrisen. Något år slaktades också en hushållsgris i slutet av april eller början av maj månad. En slaktfärdig gris skulle på den tiden ha mycket fett inombords och väga kg (helst mer än 140 kg) innan den togs av daga. Normalt konsumerade familjen en sådan gris på cirka fem månader. Som regel beställdes den s.k. byslaktaren för att avliva, skålla griskroppen i ett tråg med hett vatten, skrapa av grisborsten, ta ur inälvorna och hänga upp den uppfläkta griskroppen på en stege. Själva styckningen brukade far utföra. Som små föstes vi ungar undan och fick inte se på när byslaktaren tog grisen av daga men grisens tjut när den fick "trynebandet" om nosen och drogs ut från stian hördes lång väg så vi visste allt för väl vad som pågick. Första gången jag (12 år gammal) var med om en grisslakt var i Hessleberga där jag fick delta vid själva slakten. Min uppgift var att hålla i grisens bakben efter det att slaktaren hade bedövat kräket genom att drämma sin träklubba i skallen på den och sedan skar av halspulsådern. Grisblodet tappades från grisen i en skål och överlämnades direkt till mor som tog hand om blodet för att vispa om det och blanda i något för att det inte skulle levra sig innan det skulle förberedas för blodkorvs-/blodpuddingstillverkning. Mor tog alltid hand om gristarmarna för rensning, invändig skrapning, rengöring och sköljning för att sedan användas till att stoppa korvsmeten i. Även övriga inre organ tog hon till vara för användning i den vidare beredningen av charkuterier, lever-och lungkorv. Grishuvudet kokades och tillsammans med kaninkött användes det som regel som ingrediens i pressyltan. En del av den tillverkade korven röktes men fläsk-, lung- och leverkorv och en hel del köttbullar konserverades i glasburkar. När grisfötterna eller de s.k. 17

18 "lortomtramparna" koktes och kallnade utgjorde de en delikatess för älskarna av denna rätt (bl. a. farsan). Som regel röktes en skinka och en bog. Den andra skinkan och bogen blev till julskinka respektive stekar. Största delen av resterande griskropp saltades ner i ett speciellt med trälock försett "saltakar" för att succesivt förbrukas innan fläsket blev härsket eller själv "kröp ur" karet. Istret smältes till "fitt" (isterflott), kryddades och användes i stället för margarin att bre på brödsskivor (s.k. "fittamad") eller att steka i. En kvällsrätt som var rätt mycket omtyckt var "galtar". Av cirka en centimeter tjocka skivor av den rökta skinkan, bogen eller "spegefläsket" (= rökt sidfläsk) gjordes "galtar" genom att skära fläskskivan i små bitar. En rågbrödsskiva bröts i mindre bitar som försågs med en till två centimeter lång fläskbit direkt på brödbiten utan flott eller "pellerin". När dessa "galtar" konsumerades var det alltid de fläskigaste bitarna som åts först och de köttigare bitarna, som var godast, sparades alltid till sist. Mjölk eller drickablandning dracks som regel till denna festmåltid. För att inte tala om en riktig rejäl "fittamad" som bestod av en skiva grovt rågbröd bredd med isterflott och hemlagad rökt korv eller leverkorv. När pålägg saknades, vilket förekom ibland, ströddes lite salt på "fittamaden". Kan än idag känna "snålvattnet" rinna när jag tänker på sådana delikatesser med eller utan pålägg. Sovlet till middagen portionerades alltid så att alla ungar fick samma mängd, vanligen två skivor fläsk, två köttbullar, två korvskivor etc. beroende av vad menyn för dagen bestod av, däremot fick vi alltid så mycket sås, potatis och bröd vi kunde stoppa i oss. Salt sill eller fisk överhuvud taget var inte något som behövdes portioneras ut bland ungarna det räckte såväl bara vi kände oset av fisken. Måltidsdrycken bestod oftast av mjölk eller svagdricka blandad med mjölk. Vatten användes oftast inte enbart för att tvätta sig i utan också att släcka törsten för oss själva eller till törstiga skördearbetare ute på fälten på somrarna. Eftersom vi hade egna höns och deras värpperiod var bäst på sommaren konserverades även ägg genom att förvara dem inlagda i en vätska som kallades vattenglas. På så sätt kunde ägg sparas under en längre tid. Ett annat "sovel" som förekom rätt ofta på söndagarnas middagsbord (som alltid var lite extra påkostat) var stekta höns eller kaniner som vi alltid födde upp själva. Att nacka och "ta ur" en höna eller kanin hade vi grabbar fått lära oss av farsan och vi var väl inte mer än en elva - tolv år när vi klarade detta på egen hand. Under krigsåren hade vi även tamduvor som kunde ge sovel till ett och annat middagsmål i stället för det vanliga grisköttet/fläsket/hönan/kaninen. Obs! Ät inte kyckling allt för ofta det kan så småningom yttra sig som antydningar till vingar på konsumentens rygg. Kavajer eller jackor kommer inte att "sitta" så bra över axlarna och änglar blir vi ändå aldrig. Det var endast en liten del av våra kläder som köptes in nya och färdigsydda. Som regel sydde mor nya eller ändrade gamla klädespersedlar till oss allihopa. En hel del begagnade kläder köptes av den kringresande "Lumpa-Ida" från Malmö för någon krona per styck. De inköpta begagnade plaggen tvättades, sprättades isär, vändes och syddes om att passa den unge som hade behov. Och behov fanns det ju alltid. Vi var mestadels friska och ganska livaktiga och slita kläder och skor klarade vi "över förväntan". Det var också ganska vanligt att vi ärvde kläder och skodon efter varandra. Alla strumpor, halsdukar och vantar stickade mor eller Sonja till oss och därutöver stoppades alla utslitna strumpor och vantar så länge detta var möjligt. Sy, sticka och laga var som regel mors "kvällsnöje" till långt in på nätterna, ibland med hjälp av Sonja och/eller Ella, under alla dessa (20-tal) år. Även om vi grabbar hade lärt oss i skolans tredje klass att sticka, sy enklare saker och stoppa strumpor så gjorde vi det sällan eller aldrig hemma. Hantera nål och tråd skulle gå undan och enligt mors uttryck "seda där och pela" (sitta där och peta) dög vi inte till. 18

19 Ett annat minne från uppväxtåren är att vi grabbar redan från 9-10 årsåldern ganska ofta sågade och högg den ved som användes för uppvärmning av bostaden. Sågningen utfördes som regel alltid två och två, antingen tillsammans med mor eller med någon av bröderna i andra ändan av sågen. Att klyva veden klarades alltid av en av oss då det av "säkerhetsskäl" inte fick vara någon i närheten när vedklabbarna yrde omkring eller när yxan for ur huggarens handgrepp. Att veden höggs efterhand som behov uppstod berodde oftast på att veden införskaffades i mindre poster efter råd och åtgång eller under "stattiden" då det berodde på när och om arbetsgivaren skötte sina leveranser. Mor hade en speciell egenhet när det gällde kvällsrutiner. Hennes sista aktivitet, om det var aldrig så sent, var att dricka en kopp kokkaffe "på bit" innan sängdags. Om sedan kaffet var varmt, kallt eller ljummet hade ingen betydelse, en kaffeskvätt var alltid dagens avslutning för henne. Statarlängan på Ålholmen Händelser och episoder från tiden i gamla stathuset Ålholmen Georg skulle konfirmeras efter sin sexåriga folkskola på våren Det var alltid sed att alla pojkar bar mörk kostym vid konfirmationen. Normalt sett var det ingen yngling som hade haft kavaj tidigare i sitt liv eller kläder av den typen och därför var det sed att pojkar fick sin första kostym till konfirmationsdagen. Statarlönen, som vid denna tid var uslare än någonsin, räckte inte till sådana utsvävningar så far gjorde sig omaket att be kommunen om hjälp. Svaret från myndigheten (dåvarande socialnämndsordf) kan gott räddas åt eftervärlden då det ger en god bild om den tidens uppfattning av de s.k. fattigas behov. Far fick beskedet att citat: "Någon ekonomisk hjälp kunde icke beviljas enär det inte förelåg något konfirmationstvång. Detta klara besked levererades av en herre som i sin dagliga gärning fungerade som rektor i Anderslövs Samrealskola. Uttalandet kan helt enkelt bara tolkas på ett sätt - att den som inte hade råd att skaffa sig sedvanliga konfirmationskläder inte heller behövde konfirmeras -. För vilken konfirmand ville vara den som i utseende helt avvek från övriga klasskamrater när han eller hon gick fram till konfirmation i kyrkan? Nu ordnades klädseln ändå på något sätt och Georg var inte speciellt avvikande beträffande klädseln och han blev konfirmerad som de andra i sin klass. 19

20 Sjukhusvård Det sjätte barnet På sommaren 1934 råkade lillbrorsan ut för en infektion i en halskörtel. Först medicinerades han under en längre tid men blev därefter inlagd under en treveckorsperiod och opererad på Trelleborgs lasarett. Vid hemkomsten hade han fortfarande ett långt öppet vätskefyllt sår som skulle rengöras och vars bandage skulle bytas varje dag. Efter det att såret långt om länge läkts utvändigt uppstod en ny infektion och operationen fick göras om på Lunds lasarett. Vid den andra operationen konstaterades att förbandsartiklar från den första operationen glömts kvar i såret och därför uppkom den förnyade infektionen. Först långt fram på hösten läktes såret för gott men än i dag bär han på ett fult ärr efter ingreppen. Läkarnas slarv förorsakade inte bara onödigt lidande utan också en hel del kostnader som familjeekonomin hade svårt att inrymma. Friluftsliv Då märgelgraven hade höga, branta och leriga kanter var det väldigt lätt att halka ner i vattnet och få ett ej riskfritt ofrivilligt dopp. Den som ramlade i behövde hjälp om han/hon skulle ta sig upp igen eftersom simkunnigheten var minimal hos de flesta ungarna och de ständigt fuktiga tvärbranta lerkanterna inte erbjöd något bra grepp. En tillfrusen märgelgrav är alltid mycket lömsk vintertid (källåder) och var av naturliga skäl även en förbjuden lekplats för gårdens alla statarungar. Men förbud har alltid överträtts och naturligtvis åktes det både kana, kälke och "spiskrokar" (skridskor) på märgelgraven. Fiske och "försiktiga dopp" från tvättbryggan i märgelgraven var också något som praktiserades sommartid men i skymundan så att våra föräldrar helst skulle vara ovetande om dessa företag. De äldre ungarna som behärskade simkonsten kunde vid de tillfällen de inte gick i skolan, passade ungar eller deltog i enklare arbetsuppgifter på fälten, traska ett par tre kilometer genom skogen till Börringesjön för ett bad på söndagseftermiddagen eller någon kväll i veckan. Sommartid drogs många "tusenbröder" (inavel av abborre) upp ur märgelgraven av oss ungar. Till metspö användes en avskuren pilkäpp försedd med segelgarn (en tunn bomullslina) som metrev och med en krökt knappnål eller en tunn vässad spik som krok. Som bete användes en bit daggmask eller en bit bröd utslängd i vattnet som fisken samlades omkring i stora stim och det var lätt att rycka upp dem med den hemgjorda "fiskekroken". Fisken var liten och oanvändbar till människoföda, dög möjligtvis till katten om denne inte var alltför kräsen, därför var fisket endast ett otillåtet och spännande nöje för oss ungar. Visst hände det att någon "stod på öronen" i märgelgraven under dessa fiskafängen men blev uppdragen av de andra ungarna. Eftersom förbud rådde att fiska, leka eller uppehålla oss intill den oinhängnade märgelgraven blev det också ett kännbart straff vid överträdelse av förbudet. Som straff blev det oftast ett ordentligt kok stryk med livrem eller käpp både för den som ramlat i och den eller de som dragit upp den oförsiktige då de "olovligt hade varit med" vid märgelgraven. Själv råkade jag ut för detta vid två tillfällen, halkade en söndagsförmiddag från bryggan ner i märgelgraven i farsans åsyn, drog upp Agne vid ett fiskafänge då ingen annan var hemma den andra gången. Genomblöta klädespersedlar röjde våra förbjudna förehavanden och ordentligt med stryk blev det båda gångerna. Ett särskilt åskådarnöje hade vi då grannens något äldre pojkar sjösatte sin familjs cirka en och en halv meter långa baktråg i märgelgraven, riggad med en mast gjord av en pilegren och försedd med segel av säckväv. Vid dessa tillfällen var märgelgravens kanter "välbefolkade" med statarungar. Seglatserna brukade oftast resultera i att baktråget slog runt för första bästa vindpust eller rörelser i "båten" med åtföljande dopp för de båda 20

Livet i Gammalsvenskby

Livet i Gammalsvenskby Livet i Gammalsvenskby Av Andreas Pettersson Annas Förord Jag hans son Nils Taknelid (f.d. Pettersson Annas) vill i detta dokument ge mig till tolk för vad min far, i en handskriven bok, berättar om sitt

Läs mer

LÖVENS i Norra Hällsjön

LÖVENS i Norra Hällsjön Inskannat och bilder tillagda 2014 /2015 av Lars Lindberg LÖVENS i Norra Hällsjön Barndomsminnen från en arrendegård i Bergslagen när seklet var ungt. Så var det förr. Till våra barn och barnbarn. För

Läs mer

Foto: Harald Holmberg 2011-03-13 1

Foto: Harald Holmberg 2011-03-13 1 Foto: Harald Holmberg 2011-03-13 1 Innehållsförteckning En berättelse om min uppväxt i Pauträsk...3 Minnen från skoltiden...5 Slåttern hemma i byn på 1930-talet...7 Slåtterarbetet i Grena...8 Vårsådden

Läs mer

I tidens ström. August Spångberg. Innehåll. Karlstad 1966

I tidens ström. August Spångberg. Innehåll. Karlstad 1966 August Spångberg I tidens ström Karlstad 1966 Innehåll Förord... 1 Barndomen... 2 Skolan... 8 Kolskogen... 10 Morfar reser till Amerika... 12 Till Värmland... 14 Första maj... 15 Lantarbete... 17 Industriarbetare...

Läs mer

Från band då John Brolin berättar, 1989. Nedtecknat av Maria Lagerman, mars 2009. Sid 1 (37)

Från band då John Brolin berättar, 1989. Nedtecknat av Maria Lagerman, mars 2009. Sid 1 (37) John Brolin (1917-1992) berättar på ett kassettband från 1981 och nio band från 1989 om uppväxten och livet på Komministerbostället Nyckelbäcken fram till andra världskriget. John använder genomgående

Läs mer

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 av Anu Frithiof Att berätta, framför allt att skriva självbiografiskt, är skapande sorg. Det är att försöka fasthålla värmen att gripa efter något som inte längre

Läs mer

FOLKLIVSSKILDRINGAR OCH BYGDESTUDIER

FOLKLIVSSKILDRINGAR OCH BYGDESTUDIER 1 FOLKLIVSSKILDRINGAR OCH BYGDESTUDIER 18 2 sid2 sid2 3 FOLKLIVSSKILDRINGAR OCH BYGDESTUDIER UTGIVNA AV KUNGL. GUSTAV ADOLFS AKADEMIEN FÖR SVENSK FOLKKULTUR 18 Martin Johansson Utsikt från Jonstorpet Minnen

Läs mer

Hemlingby 2:10, stadsäga 3101 (1932-04-05 - hösten 1933)

Hemlingby 2:10, stadsäga 3101 (1932-04-05 - hösten 1933) HEMLINGBY, Åbergs Hemlingby 2:10, stadsäga 3101 (1932-04-05 - hösten 1933) Vad som kom oss att bryta upp från Österfärnebo vet jag inte, men jag tror att det var av ekonomiska skäl. Depressionsåren från

Läs mer

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland En SMEDSLÄKT Uppland Dalarna Gästrikland Lars-Erik Spathon. Stockholm 2011 Förord S läkterna Gustavsson och Lidström (Skräk) strålar samman i Avesta, då Reinhold Gustavsson från Skebo bruk, Roslagen gifter

Läs mer

Eriksson tillhör den kategori landsbygdsarbetare, som inte riktigt kunnat rota sig i arbetslivet sedan det manuella skogsarbetet upphört.

Eriksson tillhör den kategori landsbygdsarbetare, som inte riktigt kunnat rota sig i arbetslivet sedan det manuella skogsarbetet upphört. Eriksson tillhör den kategori landsbygdsarbetare, som inte riktigt kunnat rota sig i arbetslivet sedan det manuella skogsarbetet upphört. Han prövar sig fram i flera yrken utan att känna sig hemma i någon

Läs mer

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER AV CLAIRE LIEBERATH STORM ÖVER MIEN INNEHÅLL Inledning 2 Mienbygden - Kortfattad historik 3 Syfte och metod 5 Stormen 6 Upplevelsen 7 Dagen därpå

Läs mer

När den nya tiden kom till bygden intervjuer i Torhamns församling 1958

När den nya tiden kom till bygden intervjuer i Torhamns församling 1958 När den nya tiden kom till bygden intervjuer i Torhamns församling 1958 Vi har fått tillstånd att publicera intervjuer (LUF 73) gjorda 1958 av Folklivsarkivet i Lund, som är dokumentationscentral för folklig

Läs mer

Att växa upp på en fyrplats. 1. Bakgrund, familjen med mera

Att växa upp på en fyrplats. 1. Bakgrund, familjen med mera Att växa upp på en fyrplats. 1. Bakgrund, familjen med mera I sydvästra delen av Kosterskärgården ligger fyrplatsen Ursholmen. De två fyrtornen på ön byggdes 1891 och fyrarna tändes första gången 30 nov.

Läs mer

Under våren 1983 träffades 23 personer på Fotö en gång i veckan i församlingshemmet, för att gemensamt, i studiecirkelform dokumentera öns historia.

Under våren 1983 träffades 23 personer på Fotö en gång i veckan i församlingshemmet, för att gemensamt, i studiecirkelform dokumentera öns historia. 0 1 Introduktion Under våren 1983 träffades 23 personer på Fotö en gång i veckan i församlingshemmet, för att gemensamt, i studiecirkelform dokumentera öns historia. Vi har arbetat i två grupper. En som

Läs mer

Följande personer har medverkat i cirkelarbetet: Ortnamn och uttryck på ömål. Gunnar Karlsson. Kvinnans roll i det bohuslänska samhället

Följande personer har medverkat i cirkelarbetet: Ortnamn och uttryck på ömål. Gunnar Karlsson. Kvinnans roll i det bohuslänska samhället 0 1 Introduktion På Källö-Knippla har 29 personer träffats en gång i veckan i gamla skolan, för att gemensamt i studiecirkelform dokumentera öns historia. Tre cirklar har arbetat med särskilda uppgifter.

Läs mer

En Ängel utanför Åhléns

En Ängel utanför Åhléns En Ängel utanför Åhléns Texten till boken är till största delen hämtad från hennes egna berättelser och minnen utav vad hon kom ihåg fram till hon gick bort. Från stadshusets hemsida. Uppfattar folk oss

Läs mer

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING APRIL- SEP 2013. Ett bättre liv. Staden som livsmiljö från 1830 till 1930

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING APRIL- SEP 2013. Ett bättre liv. Staden som livsmiljö från 1830 till 1930 Ett bättre liv Staden som livsmiljö från 1830 till 1930 Studiematerial med lärarhandledning för självständiga studier för årskurs 7-9 1 Innehåll Inledning... 2 Mål... 2 Centralt innehåll... 3 Lärarhandledning...

Läs mer

Kullabladet nr 2/2011

Kullabladet nr 2/2011 Kullabladet nr 2/2011 Vår, Sommar och Höst Medlemstidning för föreningen Backstugans Vänner, Upphärad Kortet är taget i samband med Kerstins 50-årsdag 1984 Stående: Alfhild, Clara, Åke, Per-Axel, Elvy,

Läs mer

Per Acke Orstadius 2010. Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com

Per Acke Orstadius 2010. Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com Per Acke Orstadius 2010 Sättning: Liza B Liljeroth Distribution: Books on Demand Tryck: Books on

Läs mer

Organ för FFVs kamratförening Nr 75 Årgång 64

Organ för FFVs kamratförening Nr 75 Årgång 64 Organ för FFVs kamratförening Nr 75 Årgång 64 Organ för FFV Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: I redaktionen ingår: Leif T Larsson Styrelsen Föreningens styrelse: * Ordförande: 6336 Leif T

Läs mer

Krönika över Danshyttebyn

Krönika över Danshyttebyn Krönika över Danshyttebyn En barndomsskildring av Anna-Lisa Axiö, efterord av Henrik Axiö. Danshyttan 1994. HISTORIA År 1539 finns för första gången Danshyttan med i skattelängderna, förmodligen är det

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

!a:m,~;'iv4j. En viktig affär KUMLA KYRKA. V ÄLJ gardinerna SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ. Julklappstips från KUMLA TELEFONKAT ALOG

!a:m,~;'iv4j. En viktig affär KUMLA KYRKA. V ÄLJ gardinerna SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ. Julklappstips från KUMLA TELEFONKAT ALOG En viktig affär Står Ni i begrepp att sälja eller köpa fastighet kontakta SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ Köpmangatan 11-13, Kumla - Tel. 019/75490 En annons i KUMLA TELEFONKAT ALOG säljer effektivt hela

Läs mer

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising det enda som räknas det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising 2012 BookHouse Editions Det enda som räknas, socialt entreprenörskap på riktigt

Läs mer

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning.

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning. FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Följande har jag, Gösta Hjelm, hittat i en folder som Bertil Helmesjö har författat. Den har tydligen varit införd i Bitidningen under 1975, ty så här skriver dåvarande

Läs mer

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver?

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver? Bakgrund: Jag tror att biodling började fascinera mig riktigt tidigt. För redan flera år innan ett projektarbete skulle väljas började jag hänga med i det som min morbror och moster sysslade med utanför

Läs mer

Bo-E. Sjöberg. Förfäder i Småland

Bo-E. Sjöberg. Förfäder i Småland Bo-E. Sjöberg Förfäder i Småland 1 Bo-E. Sjöberg 2003 bo@sjoberg.com Omslagsfotografi Maria och Axel Sjöberg. Första upplagan Tryckt i Sverige KFSAB, Lund 2003 2 Förord Denna sammanställning har jag gjort

Läs mer