Toppmonterade nivåindikatorer Typ: UNA../UMG..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Toppmonterade nivåindikatorer Typ: UNA../UMG.."

Transkript

1 SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNING Toppmonterade nivåindikatorer Typ: UNA../UMG.. 1. Funktionsbeskrivning:. Användningsområde: 3. Montage: 4. Beaktas: 5. Hänvisningar:. Hänvisningar för Ex-nivåindikatorer: 7. Drifttagning: Magnetbrytare / Gränsvärden: 9. Elektriska anslutningar: 10. Beaktas: 11. Underhåll: 1. Funktionsprovning: 13. Hänvisningar: 14. Hänvisningar för Ex-magnetbrytare: 15. Nivåmätgivare: 1. Elektriska anslutningar: 17. Beaktas: 18. Underhåll: 19. Funktionsprovning: 0. Hänvisningar: 1. Hänvisningar för Ex-nivåmätgivare: Kübler Svenska AB Box NACKA Tel. +4 (0) Fax: +4 (0) E-post: Hemsida:

2 1. Funktionsbeskrivning: Nivåindikatorn är en integrerad beståndsdel av en tryckbehållare. Nivåröret monteras med processanslutningen på en tank eller behållare. Flottörens rörelser överförs, via flottörstången, till en magnet i nivåröret som motsvarar vätskenivån i behållaren. Detta magnetfält påverkar beröringslöst utanpåliggande rullmagnetindikering, magnetbrytare och nivåmätgivare.. Användningsområde: Nivåindikatorn får endast användas i flytande medier där flottörens rörelse och materialets beständighet är säkerställd. Undvik dessutom: Kraftig sidobelastning på flottör och flottörstång (från t ex omrörare) För högt tryck: (se angivet max. värde för varje enskild nivåindikator) För hög/låg temperatur: (se angivet max. värde för varje enskild nivåindikator) För låg densitet: (se angivet min. värde för varje enskild nivåindikator) Grova föroreningar Mycket hög viskositet hos mediet Vilka gränsvärden som gäller för nivåindikatorn framgår av apparatens typskylt och katalogdata. Observera att vissa utföranden kan ha speciella data som avviker från katalogdata. 3. Montage: Nivåindikatorn monteras på den tank/behållare som skall övervakas. Om flottören (1) inte är monterad vid leverans ska den skruvas (3) fast på flottörstången (). Det är möjligt att montera den i efterhand via en inpektionslucka om så är nödvändigt. Anslutning sker via montageflänsen (4) och lämplig packning (5). Packningarna måste vara anpassade för angiven media, temperatur och tryck. OBS! Packningar ingår ej i normalt leveransomfång. Om nivåindikatorn är försedd med en rullmagnetindikering () och denna ej är monterad från fabrik, anbringas denna längs nivåröret (8) på valfri sida och fästes med medföljande spännband (7). Om nivåindikatorn är försedd med magnetbrytare (9, 1, 13) och dessa ej är monterade från fabrik, anbringas dessa antingen på rullmagnetindikeringen () med snabbfästen eller på ett på nivåröret placerat montagerör (11). Om nivåindikatorn är försedd med en nivåmätgivare (10) och denna ej är monterad från fabrik, anbringas denna antingen på rullmagnetindikeringen () med snabbfästen eller på nivåröret (8) med spännband eller befintliga klamrar. 4. Beaktas: Om komponenter eller hela apparaten är felaktiga eller trasiga får ingen provisorisk installation ske. Nivåindikatorn får inte utsättas för slag, böjningar eller användas som hävstång. Vid fara måste nationella föreskrifter och riktlinjer, säkerhetsanvisningar, säkerhetssymboler, underhållsföreskrifter, lämpliga skyddsinrättningar eller isolation anbringas....fortsättning på sid 4...

3

4 Vid vidare transport eller försäljning till tredje person måste all dokumentation medfölja, montage bruksanvisningar, certfikat mm. Speciella skyddsåtgärder kan vara nödvändiga vid: Värmestrålning utifrån mot apparaten. Värmestrålning från apparaten och ut. Elektriska värmesystem. Från mediet utströmmande gaser och ångor. 5. Hänvisningar: Nivåindikatorn får inte installeras i närheten av starka elektromagnetiska fält, (min avstånd: 1 m ). Nivåindikatorn får inte utsättas för några mekaniska stötar från mediet. Nivåindikatorn får inte utsättas för starka mekaniska belastningar, vibrationer och stötar. Om så ändå är fallet måste dämpelement installeras. Vid tänd och explosionsfarliga medier får endast Ex-godkända nivåindikatorer installeras. Kasserade nivåindikatorer skall tas om hand enl. regionala och nationelle föreskrifter och riktlinjer. Observera att medierester kan finnas kvar på kasserad utrustning. TRANSPORTFÖRESKRIFTER: Vid transporter och leveranser skall beaktas att dessa mätinstrument består av känsliga komponenter och bör emballeras därefter. Yttre förpackningsmaterial bör därför märkas med hänvisning till detta.. Hänvisningar för Ex-nivåindikatorer: De medieberörda delarna på nivåindikatorn, d v s innerväggarna på rören och flottören får inte vara utrustade med några elektriska komponenter. Dessa delar måste hållas läckagefria och får inte bestå av några gnistbildande eller heta delar. Nivåindikatorn får installeras enligt ATEX-riktlinjer 94/9/EC i Zon 1 och samt i gasgrupperna IIA, IIB och IIC med temperaturklass T1-T, respektive de områden som magnetbrytarna och nivåmätgivaren är godkända för. Nivåindikatorns metallkropp måste anslutas med anläggningens potentialutjämning. Ändringar på nivåindikatorn får endast genomföras av tillverkaren. 7. Drifttagning: Fyll behållaren och anslut eventuella elektriska anslutningar. Kontrollera funktionen av rullmagnetindikeringen och magnetbrytarna. till nivåmätgivaren används en kabel med min. dimension 3x0,5 mm. Anslut kabeln till nivåmätgivarens anslutningsplintar eller ev. mätvärdesomvandlare i kopplingshuset och avtäta väl med kabelförskruvningen. Nivåindikatorn är nu driftklar. 4

5 MAGNETBRYTARE TILL UNA.../UMG Magnetbrytare / Gränsvärden: Magnetbrytare används för att indikera bestämda vätskenivåer. Beroende av användningsområde och tekniska specifikationer skiljer man på olika typer av magnetbrytare, se produktkatalog. Alla magnetbrytare arbetar bistabilt, d v s de kopplar då flottörens magnetsystem passerar vid stigande och sjunkande nivå. 9. Elektriska anslutningar: All elektrisk anslutning och kabeldragning skall ske enligt gällande föreskrifter för det land där nivåindikatorn och dess magnetbrytare installeras och av behörig personal. Anslut och förlägg lämplig kabel till magnetbrytaren.var noga med att avtäta väl med kabelförskruvningen (5) på magnetbrytare med kopplingshus. Magnetbrytarens livslängd kan förlängas väsentligt genom inkoppling av ett KSR-kontaktskyddsrelä eller skyddstransformator. Kontaktfunktion: Växlande Kontaktspänning: 30 VAC / 0 VA / 1,0 A 30 VDC / 30 VA / 0,5 A 1 växlande kontakt: Blå / 1 Brun / Svart / 3 Undantagna från ovanstående data är specialtillverkade apparater för vilka vi hänvisar till beställningsdata och märkning. Option: Magnetbrytare kan även beställas med följande kontaktkopplingar. Med inbyggt motstånd Ohm för direktanslutning till styrsystem. NAMUR-koppling enl. EN 0 947: Blå / 1 Brun /? Blå / 1 Brun / 1 K 10 K 10 K Svart / 3 Svart / 3 Anslutning till induktiva belastningar Anslutning av magnetbrytare till induktiva laster såsom kontaktorer, reläer, magnetventiler etc. kan leda till att reedkontakterna tar skada vilket i sin tur kan leda till driftstörningar och sak-/ eller personskador. Därför bör dessa belastningar förses med RC-skyddskretsar (växelströmskoppling) bild 1 eller med spärrdioder (likströmskoppling), t ex typ 1N 4007, bild. Bild 1: Vid växelströmskoppling Bild : Vid likströmskoppling RC-krets, se tabell Spärrdiod, t ex 1N 4007 S1 S V AC R C 4-50 V DC 5

6 Bild 3: Rs = Ohm (47 Ohm vid kontakter upp till 10 VA) Bild 4: C1 = inre kapacitans S1 MAGNETBRYTARE TILL UNA.../UMG... Anslutning till kapacitiva belastningar Magnetbrytare som ansluts till kapacitiva laster såsom ledningslängder över 50 m, elektroniska styrsystem (PLS,SPS) med kapacitiva ingångar (4 VDC) skall motstånd om Ohm eller 47 Ohm (vid 10 VA kontakter) seriekopplas, se bild 3. Vid anslutning till elektroniska tidreläer måste ett motstånd om 0 Ohm kopplas i serie med nivåvakten, se bild 4. Rs Rs = 0 Ohm ( 30 V AC ) C1 = inre kapacitans S1 Rs 4 V DC C1 30 V AC C1 SPS Observera att inkopplingsströmmen (toppvärden) enligt tekniska data ej får överskridas. Reedkontakterna kan svetsa! Vid inkoppling av glödlampor uppstår ofta inkopplingsströmmar som är 3-4 ggr större än normalt. En magnetbrytare med 100 W kopplingsförmåga kan därför endast belastas med en 5 W glödlampa. 10. Beaktas: Kontrollera att magnetbrytare med jordanslutning blir jordade. Magnetbrytare med metallkapsling och anslutningskabel utan skyddsledare kan vid isolationsfel bli ledande och orsaka allvarlig fara. Dessa brytare/vakter skall endast kopplas till klenspänning, eller kompletteras med en jordning, (>50 V / max 1 A). 11. Underhåll: Magnetbrytare skall installeras och tas i drift fackmannamässigt. i drift arbetar magnetbrytaren underhållsfritt, såvida följande parametrar såsom typ av kapsling och omgivningstemperatur är hållna inom magnetbrytarens gränsdata. 1. Funktionsprovning: Koppla bort anslutningen mellan magnetbrytaren och styrningen och anslut en multimeter med inställning på resistans. Kontrollera magnetbrytarens funktion med en magnet. Bistabila kontakter bör kopplas två gånger så att de ställer sig i samma utgångsläge igen. Efter avslutad provning ansluts magnetbrytaren åter till driftläge. 13. Hänvisningar: Magnetbrytarna får inte installeras i närheten av starka elektromagnetiska fält, min 1 m. Magnetbrytarna får inte utsättas för starka mekaniska belastningar, vibrationer och stötar. Om så ändå är fallet måste dämpelement installeras. Vid tänd och explosionsfarliga medier får endast Ex-godkända magnetbrytare installeras. Kasserade magnetbrytare skall tas om hand enl. regionala och nationella föreskrifter och riktlinjer. TRANSPORTFÖRESKRIFTER: Vid transporter och leveranser skall beaktas att dessa mätinstrument består av känsliga komponenter och bör emballeras därefter. Yttre förpackningsmaterial bör därför märkas med hänvisning om detta.

7 MAGNETBRYTARE TILL UNA.../UMG Hänvisningar för Ex-magnetbrytare: - Magnetbrytare är enl. riktlinjer 94/9/EC (ATEX 95) en apparat i grupp II kat. G och får installeras i Zon 1 och samt i gasgrupperna IIA, IIB och IIC med temperaturklass T1 till T. - Magnetbrytare är enl. riktlinje 94/9/EC (ATEX 95) en apparat i grupp II kat. D och får installeras enl. riktlinje 99/9/EC (ATEX 137) i Zon 1 och för brännbart damm. Observera att applikationen skall följa föreskrifterna enl. EN Magnetbrytaren måste uppfylla kapslingsklass IP*. Förhållandet mellan temperaturklassen och högsta tillåtna omgivningstemperatur framgår ur tabellen nedan. Temperatur klass Omgivningstemperatur EEx ia IIC EEx d IIC EEx m II Grundutf. Option /N /R Grundutf. Option /N /R Grundutf. Option /N /R T 80 C 75 C 80 C 75 C 80 C 75 C T5 95 C 90 C 95 C 90 C 95 C 90 C T4 130 C 15 C 10 C 10 C T3 190 C 185 C T 90 C 0 C T1 300 C Det nominella värdet på skyddsmotståndet är?. Vid avvikande anslutningar får den termiska kapacitansens värde P v = R*I inte överskridas. Om nödvändigt måste instrumentet märkas upp med den reducerade ingångsströmmen I i resp. I N. Alternativt kan den tillåtna omgivningstemp. sänkas i steg om 0,5W ca. 5K enl. tabellen ovan för att sänka den termiska kapacitansen. Om det kan antas uppstå högre temperatur än +70 C vid kabelanslutningen, (resp. +80 C i anslutningsklämmorna), måste speciell anslutningskabel avsedd för dessa temperaturer användas. Magnetbrytare med metallkapsling måste vara anslutna till anläggningens potentialutjämningssystem. Ex magnetbrytarna är märkta med en speciell typskylt där alla Ex-relevanta data är utsatta. Märkdata för KSR-magnetbrytare Utförande i tändklass Egensäkert, EEx ia IIC Endast för anslutning till en certifierad egensäker strömkrets. Max värde: I i < 100 ma Den inre induktansen och kapacitansen är försumbart liten. Utförande med option../n (NAMUR) i tändklass Egensäkert, EEx ia IIC Endast för anslutning till en certifierad egensäker strömkrets. Max värde: U i < 15 V I i < 0 ma Den inre induktansen och kapacitansen är försumbart liten. 7

8 MAGNETBRYTARE TILL UNA.../UMG... Utförande i tändklass Trycksäker kapsling, EEx d IIC Endast för anslutning till en strömkrets med följande max värden: Märkpänning: U N = 50 V DC/AC Kopplingseffekt: P N = 50 ma Utförande med option../n (NAMUR) i tändklass Trycksäker kapsling, EEx d IIC Endast för anslutning till en strömkrets med följande max värden: Märkpänning: U N = 15 V DC Märkström: I N = 0 ma Utförande med option../r (Skyddsmotstånd) i tändklass Trycksäker kapsling, EEx d IIC Endast för anslutning till en strömkrets med följande max värden: Märkpänning: U N = 50 V DC/AC Märkström: I N = 100 ma Om magnetbrytaren levereras utan kabelförskruvning, får den endast förses med en kabelförskruvning som motsvarar normen EN (Trycksäker kapsling EExd). 15. Nivåmätgivare: NIVÅMÄTGIVARE TILL UMG. Nivåmätgivare är avsedda att användas för kontinuerlig fjärrmätning av vätskenivåer tillsammans med KSR-mätvärdesomvandlare. Nivåmätgivare fungerar enl. principen magnetisk överföring av nivå via flottör, dvs permanentmagneten i flottören (i nivåröret) som beröringsfritt påverkar chips-element med reedkontakter och resistorer inuti givarröret. Mätningen sker internt i givaren som på en treledarkopplad potentiometer. Kopplad till en mätvärdesomvandlare kan resistanssignalen omvandlas till en analog utsignal, t ex ma eller VDC. 1. Elektrisk anslutning: All elektrisk anslutning och kabeldragning skall ske enligt gällande föreskrifter för det land där nivåmätgivaren installeras och av behörig personal. Anslut och förlägg lämplig kabel till nivåmätgivaren. Var noga med att avtäta väl med kabelförskruvningen på nivåmätgivare med kopplingshus. Max kabellängd är ca. 000 m med kabel min. 3x0,5 mm. Anslut givaren till ev. mätvärdesomvandlare enligt färgmärkningen/numreringen, dvs: Blå (1) - Brun () - Svart (3)...eller enligt medföljande kopplingsbild för varje enskild mätvärdesomvandlare. Nivåmätgivare med inbyggd -tråds transmitter skall anslutas enligt anslutningsschemat i kopplingshuset. 17. Beaktas: Kontrollera att nivåmätgivare med jordanslutning blir jordade. Nivåmätgivare med anslutningskabel är inte jordade och kan vid fel bli strömförande. Dessa nivåmätgivare får endast kopplas till klenspänning. Nivåmätgivare som är monterade i anläggningar som är belagda är kompletterade med en platta eller skruv utanför kopplingshuset för jordanslutning. Felfunktioner kan uppstå genom spänningsspikar och elektromagnetiska fält vid gemensam kabeldragning med matningskablar/högspänningskablar eller i stora kabelgångar. Skärmade anslutningskablar bör användas och dessa skall jordas i ena änden. 8

9 18. Underhåll: 19. Funktionsprovning: Det är den driftansvariges ansvar att periodmässigt genomföra en funktionsprovning eller synkontroll. Mätkedjans funktion kan kontrolleras antingen i monterat eller utbyggt läge. I monterat utförande måste det finnas möjlighet till fyllning och tömning av behållaren. Funktionskontrollen utförs med hjälp av en lämplig resistansmätare (t ex multimeter), antingen via mätvärdesomvandlaren (om sådan finns) eller direkt på mätkedjans tre ledare. Observera dock att funktionsprovningen inte får påverka några processfunktioner. 1. Anslutningskabeln kopplas ifrån.. Anslut multimetern (ohmmetern) till två av ledarna. 3. Förflytta flottören manuellt eller genom fyllning från min till max. 4. Det visade resistansvärdet ändras kontinuerligt beroende av ledaranslutning. SVART-BRUN (R1) BLÅ-BRUN (R) SVART-BLÅ (Rt) Resistansvärdet stiger proportionellt till flottörens position. NIVÅMÄTGIVARE TILL UMG. Nivåmätgivaren skall installeras och tas i drift fackmannamässigt. I drift arbetar nivåmätgivaren underhållsfritt, såvida följande parametrar såsom omgivning resp medietemperatur och kapslingsklass är hållna inom nivåmätgivarens gränsdata. Resistansvärdet sjunker från den totala resistansen omvänt proportionellt till flottörens position. Visar mätkedjans totala resistansvärde oberoende av flottörens position. (1) Blå () Brun (3) Svart (1) Blå 100% R () Brun Rt 0% R1 0. Hänvisningar: Nivåmätgivaren får inte installeras i närheten av starka elektromagnetiska fält, (min avstånd: 1 m ). Nivåmätgivaren får endast anslutas till lämpliga mätvärdesomvandlare. Nivåmätgivaren får inte utsättas för starka mekaniska belastningar, vibrationer och stötar. Om så ändå är fallet måste dämpelement installeras. Nivåmätgivare anslutna till säkerhetsbarriärer måst ha mätkedjor met ett totalmotstånd (Rt) mellan kohm. Vid tänd och explosionsfarliga medier får endast Ex-godkända nivåmätgivare installeras. Kasserade nivåmätgivare skall tas om hand enl. regionala och nationelle föreskrifter och riktlinjer. TRANSPORTFÖRESKRIFTER: Vid transporter och leveranser skall beaktas att dessa mätinstrument består av känsliga komponenter och bör emballeras därefter. Yttre förpackningsmaterial bör därför märkas med hänvisning till detta. 9 (3) Svart

10 NIVÅMÄTGIVARE TILL UMG. 1. Hänvisningar för Ex-nivåmätgivare: - Nivåmätgivare är enl. riktlinjer 94/9/EC (ATEX 95) en apparat i grupp II kat. G och får installeras i Zon 1 och samt i gasgrupperna IIA, IIB och IIC med temperaturklass T1 till T. - Nivåmätgivare är enl. riktlinje 94/9/EC (ATEX 95) en apparat i grupp II kat. D och får installeras enl. riktlinje 99/9/EC (ATEX 137) i Zon 1 och för brännbart damm. Observera att applikationen skall följa föreskrifterna enl. EN Nivåmätgivaren måste uppfylla kapslingsklass IP*. Förhållandet mellan temperaturklassen och högsta tillåtna omgivningstemperatur framgår ur tabellen nedan. Temperaturklass Omgivningstemperatur EEX ia/ib IIC EEX d (ia/ib) IIC T 80 C 80 C T5 95 C 95 C T4 130 C 10 C T3 180 C Om det kan antas uppstå högre temperatur än +70 C vid kabelanslutningen, (resp. +80 C i anslutningsklämmorna), så måste speciell anslutningskabel avsedd för dessa temperaturer användas. KÜBLER-nivåmätgivare i utföranden (se typskyllt) för tändklass egensäker får endast givarröret och flottören befinna sig i Zon 0. Dessa delar skall ingå i den återkommande tryckprovningen av anläggningen. Ex-nivåvakterna är märkta med en speciell typskylt där alla Ex-relevanta data är utsatta. Märkdata för KSR-nivåmätgivare Utförande i tändklass Egensäkert, EEx ia IIC Endast för anslutning till en certifierad egensäker strömkrets. Max värde: Ui < 30 V I i < 150 ma Den inre induktansen och kapacitansen är försumbart liten. Ingångsströmkrets med inbyggd mätvärdesomvandlare: Endast i tändklass egensäker, EEx ia IIC eller EEx ib IIC. Endast för anslutning till en certifierad egensäker strömkrets. Max värde: Enligt mätvärdesomvandlarens certifierade märkdata. Utförande i tändklass Trycksäker kapsling, EEx d IIC Endast för anslutning till en strömkrets med följande max värden: Märkpänning: U N = 30 V DC/AC Märkström: I N = 150 ma Om nivåvakten levereras utan kabelförskruvning, får den endast förses med en kabelförskruvning som motsvarar normen EN (Trycksäker kapsling EExd).

8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning

8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning 8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning Bruksanvisning D8 95043/95043 spec. 8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning Innehåll SYSTEMÖVERSIKT 1 INSTALLATION 2 Kabelförläggning 2 FUNKTIONSBESKRIVNING

Läs mer

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 2010-01 MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 1. Säkerhetsanvisningar: 2 2. Funktionsbeskrivning: 2 3. Montage: 2 4. Elektrisk anslutning: 3 5. Inställning av kontaktpunkten:

Läs mer

Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U

Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U Bruksanvisning Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon 2 98648-014-58 Apparaten PMA7501-Y (PMA.Quality) För insats

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 4.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8153.020/.190 Bravo 900 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhet...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR. Turbin flödesmätare

SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR. Turbin flödesmätare 2009-01 SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR Turbin flödesmätare TDH -15 / TDI -15... 1. Säkerhetsanvisningar: 2 2. Funktionsbeskrivning: 2 3. Montage: 2 4. Elektrisk anslutning: 3 5. Inställning av

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

Överspänningsskydd. från Hager, en bra investering

Överspänningsskydd. från Hager, en bra investering Överspänningsskydd från Hager, en bra investering Vilka skador kan man få vid överspänning? Åskväder kan vara både vackert och spännande, men många tycker att blixtar är skrämmande och farliga. Försiktighet

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 CMP00 CMPZ7 CMPZ00 Utgåva 07/009 6795679 / SV SEW-EURODRIVE Driving the

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 VÄRMEMÄTARE TEKNISKA BRANSCHKRAV OCH RÅD OM MÄTARHANTERING Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 ISSN

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG 2673-1-8567 18.07.2014 Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG DA-M-0.4.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Bruksanvisning. Dräger X-am 2500 (MQG 0011)

Bruksanvisning. Dräger X-am 2500 (MQG 0011) sv Bruksanvisning Dräger X-am 2500 (MQG 0011) i För din säkerhet 1 För din säkerhet Läs bruksanvisningarna för produkten och tillhörande produkter noggrant före användning. Följ bruksanvisningen noggrant.

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

9/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB

9/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB /1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB Givare, brytare och lås Varför skall man använda givare/brytare? /3 Beröringsfri säkerhetsgivare Eden DYNAMIC /5 Eden OSSD /7 Eden AS-i /11 Sense7 /1 Processlås

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska

Läs mer