Toppmonterade nivåindikatorer Typ: UNA../UMG..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Toppmonterade nivåindikatorer Typ: UNA../UMG.."

Transkript

1 SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNING Toppmonterade nivåindikatorer Typ: UNA../UMG.. 1. Funktionsbeskrivning:. Användningsområde: 3. Montage: 4. Beaktas: 5. Hänvisningar:. Hänvisningar för Ex-nivåindikatorer: 7. Drifttagning: Magnetbrytare / Gränsvärden: 9. Elektriska anslutningar: 10. Beaktas: 11. Underhåll: 1. Funktionsprovning: 13. Hänvisningar: 14. Hänvisningar för Ex-magnetbrytare: 15. Nivåmätgivare: 1. Elektriska anslutningar: 17. Beaktas: 18. Underhåll: 19. Funktionsprovning: 0. Hänvisningar: 1. Hänvisningar för Ex-nivåmätgivare: Kübler Svenska AB Box NACKA Tel. +4 (0) Fax: +4 (0) E-post: Hemsida:

2 1. Funktionsbeskrivning: Nivåindikatorn är en integrerad beståndsdel av en tryckbehållare. Nivåröret monteras med processanslutningen på en tank eller behållare. Flottörens rörelser överförs, via flottörstången, till en magnet i nivåröret som motsvarar vätskenivån i behållaren. Detta magnetfält påverkar beröringslöst utanpåliggande rullmagnetindikering, magnetbrytare och nivåmätgivare.. Användningsområde: Nivåindikatorn får endast användas i flytande medier där flottörens rörelse och materialets beständighet är säkerställd. Undvik dessutom: Kraftig sidobelastning på flottör och flottörstång (från t ex omrörare) För högt tryck: (se angivet max. värde för varje enskild nivåindikator) För hög/låg temperatur: (se angivet max. värde för varje enskild nivåindikator) För låg densitet: (se angivet min. värde för varje enskild nivåindikator) Grova föroreningar Mycket hög viskositet hos mediet Vilka gränsvärden som gäller för nivåindikatorn framgår av apparatens typskylt och katalogdata. Observera att vissa utföranden kan ha speciella data som avviker från katalogdata. 3. Montage: Nivåindikatorn monteras på den tank/behållare som skall övervakas. Om flottören (1) inte är monterad vid leverans ska den skruvas (3) fast på flottörstången (). Det är möjligt att montera den i efterhand via en inpektionslucka om så är nödvändigt. Anslutning sker via montageflänsen (4) och lämplig packning (5). Packningarna måste vara anpassade för angiven media, temperatur och tryck. OBS! Packningar ingår ej i normalt leveransomfång. Om nivåindikatorn är försedd med en rullmagnetindikering () och denna ej är monterad från fabrik, anbringas denna längs nivåröret (8) på valfri sida och fästes med medföljande spännband (7). Om nivåindikatorn är försedd med magnetbrytare (9, 1, 13) och dessa ej är monterade från fabrik, anbringas dessa antingen på rullmagnetindikeringen () med snabbfästen eller på ett på nivåröret placerat montagerör (11). Om nivåindikatorn är försedd med en nivåmätgivare (10) och denna ej är monterad från fabrik, anbringas denna antingen på rullmagnetindikeringen () med snabbfästen eller på nivåröret (8) med spännband eller befintliga klamrar. 4. Beaktas: Om komponenter eller hela apparaten är felaktiga eller trasiga får ingen provisorisk installation ske. Nivåindikatorn får inte utsättas för slag, böjningar eller användas som hävstång. Vid fara måste nationella föreskrifter och riktlinjer, säkerhetsanvisningar, säkerhetssymboler, underhållsföreskrifter, lämpliga skyddsinrättningar eller isolation anbringas....fortsättning på sid 4...

3

4 Vid vidare transport eller försäljning till tredje person måste all dokumentation medfölja, montage bruksanvisningar, certfikat mm. Speciella skyddsåtgärder kan vara nödvändiga vid: Värmestrålning utifrån mot apparaten. Värmestrålning från apparaten och ut. Elektriska värmesystem. Från mediet utströmmande gaser och ångor. 5. Hänvisningar: Nivåindikatorn får inte installeras i närheten av starka elektromagnetiska fält, (min avstånd: 1 m ). Nivåindikatorn får inte utsättas för några mekaniska stötar från mediet. Nivåindikatorn får inte utsättas för starka mekaniska belastningar, vibrationer och stötar. Om så ändå är fallet måste dämpelement installeras. Vid tänd och explosionsfarliga medier får endast Ex-godkända nivåindikatorer installeras. Kasserade nivåindikatorer skall tas om hand enl. regionala och nationelle föreskrifter och riktlinjer. Observera att medierester kan finnas kvar på kasserad utrustning. TRANSPORTFÖRESKRIFTER: Vid transporter och leveranser skall beaktas att dessa mätinstrument består av känsliga komponenter och bör emballeras därefter. Yttre förpackningsmaterial bör därför märkas med hänvisning till detta.. Hänvisningar för Ex-nivåindikatorer: De medieberörda delarna på nivåindikatorn, d v s innerväggarna på rören och flottören får inte vara utrustade med några elektriska komponenter. Dessa delar måste hållas läckagefria och får inte bestå av några gnistbildande eller heta delar. Nivåindikatorn får installeras enligt ATEX-riktlinjer 94/9/EC i Zon 1 och samt i gasgrupperna IIA, IIB och IIC med temperaturklass T1-T, respektive de områden som magnetbrytarna och nivåmätgivaren är godkända för. Nivåindikatorns metallkropp måste anslutas med anläggningens potentialutjämning. Ändringar på nivåindikatorn får endast genomföras av tillverkaren. 7. Drifttagning: Fyll behållaren och anslut eventuella elektriska anslutningar. Kontrollera funktionen av rullmagnetindikeringen och magnetbrytarna. till nivåmätgivaren används en kabel med min. dimension 3x0,5 mm. Anslut kabeln till nivåmätgivarens anslutningsplintar eller ev. mätvärdesomvandlare i kopplingshuset och avtäta väl med kabelförskruvningen. Nivåindikatorn är nu driftklar. 4

5 MAGNETBRYTARE TILL UNA.../UMG Magnetbrytare / Gränsvärden: Magnetbrytare används för att indikera bestämda vätskenivåer. Beroende av användningsområde och tekniska specifikationer skiljer man på olika typer av magnetbrytare, se produktkatalog. Alla magnetbrytare arbetar bistabilt, d v s de kopplar då flottörens magnetsystem passerar vid stigande och sjunkande nivå. 9. Elektriska anslutningar: All elektrisk anslutning och kabeldragning skall ske enligt gällande föreskrifter för det land där nivåindikatorn och dess magnetbrytare installeras och av behörig personal. Anslut och förlägg lämplig kabel till magnetbrytaren.var noga med att avtäta väl med kabelförskruvningen (5) på magnetbrytare med kopplingshus. Magnetbrytarens livslängd kan förlängas väsentligt genom inkoppling av ett KSR-kontaktskyddsrelä eller skyddstransformator. Kontaktfunktion: Växlande Kontaktspänning: 30 VAC / 0 VA / 1,0 A 30 VDC / 30 VA / 0,5 A 1 växlande kontakt: Blå / 1 Brun / Svart / 3 Undantagna från ovanstående data är specialtillverkade apparater för vilka vi hänvisar till beställningsdata och märkning. Option: Magnetbrytare kan även beställas med följande kontaktkopplingar. Med inbyggt motstånd Ohm för direktanslutning till styrsystem. NAMUR-koppling enl. EN 0 947: Blå / 1 Brun /? Blå / 1 Brun / 1 K 10 K 10 K Svart / 3 Svart / 3 Anslutning till induktiva belastningar Anslutning av magnetbrytare till induktiva laster såsom kontaktorer, reläer, magnetventiler etc. kan leda till att reedkontakterna tar skada vilket i sin tur kan leda till driftstörningar och sak-/ eller personskador. Därför bör dessa belastningar förses med RC-skyddskretsar (växelströmskoppling) bild 1 eller med spärrdioder (likströmskoppling), t ex typ 1N 4007, bild. Bild 1: Vid växelströmskoppling Bild : Vid likströmskoppling RC-krets, se tabell Spärrdiod, t ex 1N 4007 S1 S V AC R C 4-50 V DC 5

6 Bild 3: Rs = Ohm (47 Ohm vid kontakter upp till 10 VA) Bild 4: C1 = inre kapacitans S1 MAGNETBRYTARE TILL UNA.../UMG... Anslutning till kapacitiva belastningar Magnetbrytare som ansluts till kapacitiva laster såsom ledningslängder över 50 m, elektroniska styrsystem (PLS,SPS) med kapacitiva ingångar (4 VDC) skall motstånd om Ohm eller 47 Ohm (vid 10 VA kontakter) seriekopplas, se bild 3. Vid anslutning till elektroniska tidreläer måste ett motstånd om 0 Ohm kopplas i serie med nivåvakten, se bild 4. Rs Rs = 0 Ohm ( 30 V AC ) C1 = inre kapacitans S1 Rs 4 V DC C1 30 V AC C1 SPS Observera att inkopplingsströmmen (toppvärden) enligt tekniska data ej får överskridas. Reedkontakterna kan svetsa! Vid inkoppling av glödlampor uppstår ofta inkopplingsströmmar som är 3-4 ggr större än normalt. En magnetbrytare med 100 W kopplingsförmåga kan därför endast belastas med en 5 W glödlampa. 10. Beaktas: Kontrollera att magnetbrytare med jordanslutning blir jordade. Magnetbrytare med metallkapsling och anslutningskabel utan skyddsledare kan vid isolationsfel bli ledande och orsaka allvarlig fara. Dessa brytare/vakter skall endast kopplas till klenspänning, eller kompletteras med en jordning, (>50 V / max 1 A). 11. Underhåll: Magnetbrytare skall installeras och tas i drift fackmannamässigt. i drift arbetar magnetbrytaren underhållsfritt, såvida följande parametrar såsom typ av kapsling och omgivningstemperatur är hållna inom magnetbrytarens gränsdata. 1. Funktionsprovning: Koppla bort anslutningen mellan magnetbrytaren och styrningen och anslut en multimeter med inställning på resistans. Kontrollera magnetbrytarens funktion med en magnet. Bistabila kontakter bör kopplas två gånger så att de ställer sig i samma utgångsläge igen. Efter avslutad provning ansluts magnetbrytaren åter till driftläge. 13. Hänvisningar: Magnetbrytarna får inte installeras i närheten av starka elektromagnetiska fält, min 1 m. Magnetbrytarna får inte utsättas för starka mekaniska belastningar, vibrationer och stötar. Om så ändå är fallet måste dämpelement installeras. Vid tänd och explosionsfarliga medier får endast Ex-godkända magnetbrytare installeras. Kasserade magnetbrytare skall tas om hand enl. regionala och nationella föreskrifter och riktlinjer. TRANSPORTFÖRESKRIFTER: Vid transporter och leveranser skall beaktas att dessa mätinstrument består av känsliga komponenter och bör emballeras därefter. Yttre förpackningsmaterial bör därför märkas med hänvisning om detta.

7 MAGNETBRYTARE TILL UNA.../UMG Hänvisningar för Ex-magnetbrytare: - Magnetbrytare är enl. riktlinjer 94/9/EC (ATEX 95) en apparat i grupp II kat. G och får installeras i Zon 1 och samt i gasgrupperna IIA, IIB och IIC med temperaturklass T1 till T. - Magnetbrytare är enl. riktlinje 94/9/EC (ATEX 95) en apparat i grupp II kat. D och får installeras enl. riktlinje 99/9/EC (ATEX 137) i Zon 1 och för brännbart damm. Observera att applikationen skall följa föreskrifterna enl. EN Magnetbrytaren måste uppfylla kapslingsklass IP*. Förhållandet mellan temperaturklassen och högsta tillåtna omgivningstemperatur framgår ur tabellen nedan. Temperatur klass Omgivningstemperatur EEx ia IIC EEx d IIC EEx m II Grundutf. Option /N /R Grundutf. Option /N /R Grundutf. Option /N /R T 80 C 75 C 80 C 75 C 80 C 75 C T5 95 C 90 C 95 C 90 C 95 C 90 C T4 130 C 15 C 10 C 10 C T3 190 C 185 C T 90 C 0 C T1 300 C Det nominella värdet på skyddsmotståndet är?. Vid avvikande anslutningar får den termiska kapacitansens värde P v = R*I inte överskridas. Om nödvändigt måste instrumentet märkas upp med den reducerade ingångsströmmen I i resp. I N. Alternativt kan den tillåtna omgivningstemp. sänkas i steg om 0,5W ca. 5K enl. tabellen ovan för att sänka den termiska kapacitansen. Om det kan antas uppstå högre temperatur än +70 C vid kabelanslutningen, (resp. +80 C i anslutningsklämmorna), måste speciell anslutningskabel avsedd för dessa temperaturer användas. Magnetbrytare med metallkapsling måste vara anslutna till anläggningens potentialutjämningssystem. Ex magnetbrytarna är märkta med en speciell typskylt där alla Ex-relevanta data är utsatta. Märkdata för KSR-magnetbrytare Utförande i tändklass Egensäkert, EEx ia IIC Endast för anslutning till en certifierad egensäker strömkrets. Max värde: I i < 100 ma Den inre induktansen och kapacitansen är försumbart liten. Utförande med option../n (NAMUR) i tändklass Egensäkert, EEx ia IIC Endast för anslutning till en certifierad egensäker strömkrets. Max värde: U i < 15 V I i < 0 ma Den inre induktansen och kapacitansen är försumbart liten. 7

8 MAGNETBRYTARE TILL UNA.../UMG... Utförande i tändklass Trycksäker kapsling, EEx d IIC Endast för anslutning till en strömkrets med följande max värden: Märkpänning: U N = 50 V DC/AC Kopplingseffekt: P N = 50 ma Utförande med option../n (NAMUR) i tändklass Trycksäker kapsling, EEx d IIC Endast för anslutning till en strömkrets med följande max värden: Märkpänning: U N = 15 V DC Märkström: I N = 0 ma Utförande med option../r (Skyddsmotstånd) i tändklass Trycksäker kapsling, EEx d IIC Endast för anslutning till en strömkrets med följande max värden: Märkpänning: U N = 50 V DC/AC Märkström: I N = 100 ma Om magnetbrytaren levereras utan kabelförskruvning, får den endast förses med en kabelförskruvning som motsvarar normen EN (Trycksäker kapsling EExd). 15. Nivåmätgivare: NIVÅMÄTGIVARE TILL UMG. Nivåmätgivare är avsedda att användas för kontinuerlig fjärrmätning av vätskenivåer tillsammans med KSR-mätvärdesomvandlare. Nivåmätgivare fungerar enl. principen magnetisk överföring av nivå via flottör, dvs permanentmagneten i flottören (i nivåröret) som beröringsfritt påverkar chips-element med reedkontakter och resistorer inuti givarröret. Mätningen sker internt i givaren som på en treledarkopplad potentiometer. Kopplad till en mätvärdesomvandlare kan resistanssignalen omvandlas till en analog utsignal, t ex ma eller VDC. 1. Elektrisk anslutning: All elektrisk anslutning och kabeldragning skall ske enligt gällande föreskrifter för det land där nivåmätgivaren installeras och av behörig personal. Anslut och förlägg lämplig kabel till nivåmätgivaren. Var noga med att avtäta väl med kabelförskruvningen på nivåmätgivare med kopplingshus. Max kabellängd är ca. 000 m med kabel min. 3x0,5 mm. Anslut givaren till ev. mätvärdesomvandlare enligt färgmärkningen/numreringen, dvs: Blå (1) - Brun () - Svart (3)...eller enligt medföljande kopplingsbild för varje enskild mätvärdesomvandlare. Nivåmätgivare med inbyggd -tråds transmitter skall anslutas enligt anslutningsschemat i kopplingshuset. 17. Beaktas: Kontrollera att nivåmätgivare med jordanslutning blir jordade. Nivåmätgivare med anslutningskabel är inte jordade och kan vid fel bli strömförande. Dessa nivåmätgivare får endast kopplas till klenspänning. Nivåmätgivare som är monterade i anläggningar som är belagda är kompletterade med en platta eller skruv utanför kopplingshuset för jordanslutning. Felfunktioner kan uppstå genom spänningsspikar och elektromagnetiska fält vid gemensam kabeldragning med matningskablar/högspänningskablar eller i stora kabelgångar. Skärmade anslutningskablar bör användas och dessa skall jordas i ena änden. 8

9 18. Underhåll: 19. Funktionsprovning: Det är den driftansvariges ansvar att periodmässigt genomföra en funktionsprovning eller synkontroll. Mätkedjans funktion kan kontrolleras antingen i monterat eller utbyggt läge. I monterat utförande måste det finnas möjlighet till fyllning och tömning av behållaren. Funktionskontrollen utförs med hjälp av en lämplig resistansmätare (t ex multimeter), antingen via mätvärdesomvandlaren (om sådan finns) eller direkt på mätkedjans tre ledare. Observera dock att funktionsprovningen inte får påverka några processfunktioner. 1. Anslutningskabeln kopplas ifrån.. Anslut multimetern (ohmmetern) till två av ledarna. 3. Förflytta flottören manuellt eller genom fyllning från min till max. 4. Det visade resistansvärdet ändras kontinuerligt beroende av ledaranslutning. SVART-BRUN (R1) BLÅ-BRUN (R) SVART-BLÅ (Rt) Resistansvärdet stiger proportionellt till flottörens position. NIVÅMÄTGIVARE TILL UMG. Nivåmätgivaren skall installeras och tas i drift fackmannamässigt. I drift arbetar nivåmätgivaren underhållsfritt, såvida följande parametrar såsom omgivning resp medietemperatur och kapslingsklass är hållna inom nivåmätgivarens gränsdata. Resistansvärdet sjunker från den totala resistansen omvänt proportionellt till flottörens position. Visar mätkedjans totala resistansvärde oberoende av flottörens position. (1) Blå () Brun (3) Svart (1) Blå 100% R () Brun Rt 0% R1 0. Hänvisningar: Nivåmätgivaren får inte installeras i närheten av starka elektromagnetiska fält, (min avstånd: 1 m ). Nivåmätgivaren får endast anslutas till lämpliga mätvärdesomvandlare. Nivåmätgivaren får inte utsättas för starka mekaniska belastningar, vibrationer och stötar. Om så ändå är fallet måste dämpelement installeras. Nivåmätgivare anslutna till säkerhetsbarriärer måst ha mätkedjor met ett totalmotstånd (Rt) mellan kohm. Vid tänd och explosionsfarliga medier får endast Ex-godkända nivåmätgivare installeras. Kasserade nivåmätgivare skall tas om hand enl. regionala och nationelle föreskrifter och riktlinjer. TRANSPORTFÖRESKRIFTER: Vid transporter och leveranser skall beaktas att dessa mätinstrument består av känsliga komponenter och bör emballeras därefter. Yttre förpackningsmaterial bör därför märkas med hänvisning till detta. 9 (3) Svart

10 NIVÅMÄTGIVARE TILL UMG. 1. Hänvisningar för Ex-nivåmätgivare: - Nivåmätgivare är enl. riktlinjer 94/9/EC (ATEX 95) en apparat i grupp II kat. G och får installeras i Zon 1 och samt i gasgrupperna IIA, IIB och IIC med temperaturklass T1 till T. - Nivåmätgivare är enl. riktlinje 94/9/EC (ATEX 95) en apparat i grupp II kat. D och får installeras enl. riktlinje 99/9/EC (ATEX 137) i Zon 1 och för brännbart damm. Observera att applikationen skall följa föreskrifterna enl. EN Nivåmätgivaren måste uppfylla kapslingsklass IP*. Förhållandet mellan temperaturklassen och högsta tillåtna omgivningstemperatur framgår ur tabellen nedan. Temperaturklass Omgivningstemperatur EEX ia/ib IIC EEX d (ia/ib) IIC T 80 C 80 C T5 95 C 95 C T4 130 C 10 C T3 180 C Om det kan antas uppstå högre temperatur än +70 C vid kabelanslutningen, (resp. +80 C i anslutningsklämmorna), så måste speciell anslutningskabel avsedd för dessa temperaturer användas. KÜBLER-nivåmätgivare i utföranden (se typskyllt) för tändklass egensäker får endast givarröret och flottören befinna sig i Zon 0. Dessa delar skall ingå i den återkommande tryckprovningen av anläggningen. Ex-nivåvakterna är märkta med en speciell typskylt där alla Ex-relevanta data är utsatta. Märkdata för KSR-nivåmätgivare Utförande i tändklass Egensäkert, EEx ia IIC Endast för anslutning till en certifierad egensäker strömkrets. Max värde: Ui < 30 V I i < 150 ma Den inre induktansen och kapacitansen är försumbart liten. Ingångsströmkrets med inbyggd mätvärdesomvandlare: Endast i tändklass egensäker, EEx ia IIC eller EEx ib IIC. Endast för anslutning till en certifierad egensäker strömkrets. Max värde: Enligt mätvärdesomvandlarens certifierade märkdata. Utförande i tändklass Trycksäker kapsling, EEx d IIC Endast för anslutning till en strömkrets med följande max värden: Märkpänning: U N = 30 V DC/AC Märkström: I N = 150 ma Om nivåvakten levereras utan kabelförskruvning, får den endast förses med en kabelförskruvning som motsvarar normen EN (Trycksäker kapsling EExd).

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov Namurventiler Herion 97100-serien elstyrd NAMUR-ventil 6 mm genomlopp (ND) 3/2, 5/2, 5/3, NC/APB, G1/4 3/2 eller 5/2 funktion via adapterplatta Återcirkulation av avloppsluft Positiv överlappning Återgår

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 2010-01 MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 1. Säkerhetsanvisningar: 2 2. Funktionsbeskrivning: 2 3. Montage: 2 4. Elektrisk anslutning: 3 5. Inställning av kontaktpunkten:

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG ORIGINALET! MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett svenskt fristående företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR. Turbin flödesmätare

SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR. Turbin flödesmätare 2009-01 SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR Turbin flödesmätare TDH -15 / TDI -15... 1. Säkerhetsanvisningar: 2 2. Funktionsbeskrivning: 2 3. Montage: 2 4. Elektrisk anslutning: 3 5. Inställning av

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare 2010-08-12 C37A5SE11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Några ord om denna manual... 3 3. Utförande... 3 4. Mätprincip... 3 5. Uppackning av givaren...

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment består bl.a. av

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar

Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar Larmsignaler och passagekontroll för dörrar, grindar och fönster www.siemens.com/securityproducts Answers for infrastructure MK-serien

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Likspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

FUKT. Fuktgivare Hygrostater Tillbehör

FUKT. Fuktgivare Hygrostater Tillbehör FUKT Fuktgivare Hygrostater Tillbehör Fukt DIGITALA FUKT- OCH TEMPERATURGIVARE MED KAPACITIVT ELEMENT PM-V SERIEN Aktiv digital fukt- och temperaturgivare med integrerad processor. Givaren har god linjäritet

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 2 version 3.1 Laborationens namn Växelströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

Nivå. Nivågivare Nivåvakter

Nivå. Nivågivare Nivåvakter Nivågivare Nivåvakter Nivågivare PS1 Robust dränkbar nivågivare med givarkropp i rostfritt stål. Givaren sänks ner i mediet och mäter trycket i förhållande till djupet. Fungerar ner till 250 m djup (vatten)

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde Användningsområde ELOM är ett kraftigt elektriskt manöverdon för on/off och reglering inom ett stort vridmomentsområde. Lämpligt för ventiler med 90 vridning. Manöverdonet används inom en mängd olika branscher

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värme i tuffa miljöer VÄRMEFLÄKTAR FÖR TUFFA MILJÖER AW C, AW D, AW Ex och AW H Värmefläktar för tuffa miljöer AW fläktarna för tuffa miljöer är en serie värmefläktar

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011 PRO EÄR 27 oktober 2011 Tips för att det ska gå bra på provet. Skriv ÖSNINGR på uppgifterna, glöm inte ENHETER och skriv lämpligt antal ÄRDESIFFROR. ycka till! Max 27p G 15p 1. (addning - G) Två laddningar

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN T75-T300-T600 Godkännanden - INSTA CERT för tryckrör - SINTEF Byggforsk produktcertifikat (sanitet) - CE-märkt/NEMKO godkännande (EL) 1. Ohmsk Värmekabel (VK) T75

Läs mer

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll Peter Kovács, SP Energiteknik VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN Forskning: Kvalité livslängd Teknisk utvärdering Solenergi på SP Myndighetssupport Utbildning

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok Article No: 08096048 Version: 01.01 SE DEVI AB Box 2 162 11 Vällingby Telefon: 08-445 51 00 Fax: 08-445 51 19 Devilink HR Dolt relä Installationshandbok devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Användning

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer