Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen.

2 Historik Verksamhetstid Husbyggnadsavdelningen Drätselkammarens husbyggnadsavdelning bildades Avdelningen hade följande arbetsuppgifter: - konsultation och rådgivning vid planering av ny- och ombyggnader av fastigheter - administrativ handläggning av byggnadsföretag - utredningar och andra husbyggnadsärenden som tilldelas av Drätselkammarens byggnadskommitté 1956 fördes Fastighetskontorets underhållsavdelning över till Husbyggnadsavdelningen, då man ville renodla och samordna de olika kontorens arbetsuppgifter. Vid Örebro kommuns bildande fortsatte verksamheten i form av Husbyggnadskontoret, som var direkt underordnat Kommunstyrelsen. Leverenser Arkivet består av leverans 32/78, 27/82, 11/84, 22/84, 11/88 och 20/98. Tillägg av personalakter från TS- Städ, leverans Ordnat och förtecknat av Karin Jirénius under Tillägg gjorda av Marie Esplund-Lynn Källor: Örebro stadsfullmäktiges protokoll Förkortningar: kv kvarter, stg stadsäga Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 E E1 F F2 F3 G G1 G2 G3 G4 J J1 K K1 K2 Protokoll Byggnadskommitténs protokoll Övriga protokoll Inkomna handlingar Korrespondens Ämnesordnade handlingar Personalakter Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper Bokföringskort Budget Löneräkenskaper Verifikationer Kartor och ritningar Ritningar Fotografier Fotografier, HB-bilder Fotografier

4 Byggnadskommitténs protokoll A1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Protokoll med bilagor. Drätselkammarens byggnadskommitté behandlade samtliga byggnadsprojekt som Husbyggnadsavdelningen hade ansvaret för. Kommittén beredde ärenden för Drätselkammarens beslut Häri även A2 Övriga protokoll.

5 Övriga protokoll A2 Serieanmärkning Företagsnämndsprotokoll, 1960, 1962, Protokoll från skyddskommittén för stadsbyggnad, Gemensam skyddskommitté för Fastighetskontoret, Byggnadsnämnden och Husbyggnadsavdelningen. - Protokoll från Husbyggnadsavdelningens interna sammanträden, Ingår i A 1:4.

6 Korrespondens E1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Korrespondens Skrivelser rörande skolreparationer Skrivelser rörande organisation och personal Skrivelser rörande organisation Skrivelser rörande anställningar Skrivelser rörande studiebesök Inkomna kontrollbevis för byggnadslov från Stadsingenjörskontoret Angående kedjehus i Almby och Adolfsberg Skrivelser rörande byggnationer Skrivelser rörande organisation och personalfrågor Inkomna och utgående skrivelser Skrivelser rörande kommunsammanläggningen 1968, Korrespondens med Skoldirektionen.

7 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Serien innehåller handlingar rörande byggnadsprojekt fram till Örebro kommuns bildande Innehåller tekniska beskrivningar, entreprenadkontrakt, anbudshandlingar m.fl. handlingar rörande nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader av fastigheter ägda av Örebro stad. I de fall entreprenadavtalen skrivits efter 1971 har projekten överförts till Örebro kommun. Samtliga handlingar rörande ett och samma projekt har hållits samman oberoende av tidpunkt, exempelvis besiktningar som utförts efter Storformat, häftad.. Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), inredningsförteckning, utan år. Hb Storformat, häftad. Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), sammanställningsritningar av fast och lös inredning, utan år. Hb Nämndhuset: - skrivelser provisorisk kontorsbyggnad ombyggnad, skrivelser rörande ventilationsanläggning ombyggnad, skrivelser , med fotografier. - ombyggnad, skrivelser Hb Tullhuset, nybyggnad: - skrivelser skrivelser skrivelser Almby södra, östra och norra skolor (kv 27 Vänern, stg 172, kv 32 Yngaren, stg 46), ombyggnad och reparation 1943, Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), entreprenadkontrakt för rörtekniska anläggningar Hb Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), kontrakt för elektriska anläggningar Hb Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), entreprenadkontrakt för ventilationstekniska

8 anläggningar Hb Barnhem och upptagningshem i Adolfsberg, skrivelser Barnhem och upptagningshem i Adolfsberg, beskrivning och specifikation för VVS-anläggning Daghem vid Längbrotorg, entreprenadkontrakt för byggnation Daghem vid Längbrotorg, kontrakt för elektriska installationer Daghem vid Längbrotorg, entreprenadkontrakt för VVSanläggningar Lekskola (barnträdgård) för Norrby och Pettersberg (stg 766), ombyggnad Livsmedelsbutik och lekskola i Oxhagen (Vaktelvägen 23 - Hägerstigen 9), nybyggnad, skrivelser Hb Skolor Örebro stads vårdhem: - bårhus (kv 13 Vilan), skrivelser personalbyggnad och kansli (kv 13 Vilan, tomt 13 och 37), bårhus (kv 13 Vilan), kontrakt bårhus (kv 13 Vilan), skrivelser Tegnérskolan (kv 204 Morellen, tomt 1): - arbets- och rumsbeskrivning, utan år. - skrivelser gymnastikbyggnad, skrivelser Hb entreprenadkontrakt fjärrvärme Radhus, Angelgatan: - skrivelser skrivelser Vasaskolan (kv 265 Gulsippan), om- och tillbyggnad: - skrivelser rörande byggentreprenad skrivelser rörande entreprenader med mera Venavägen 23 (kv 134 Järnet, tomt 15), nybyggnad, arbets- och rumsbeskrivning, utan år. - Venavägen 23 (kv 134 Järnet, tomt 15), nybyggnad, skrivelser Venavägen 23 (kv 134 Järnet, tomt 15), nybyggnad,

9 avlöningslistor för snickare Bostadshus (kv 90 Gåsen, tomt 6), arbets- och rumsbeskrivning Bostadshus (kv 90 Gåsen, tomt 6), skrivelser Bostadshus (kv 196 Arcturus, tomt 2) Malmgatan 34-38, ombyggnad och reparationer Fenix nr 1, fasadrenovering 1957, Änggatan 15, förbesiktning Östra Bangatan 18, kontrakt för hiss Vasagatan 13 (kv 3 Färgeriet, tomt 8) 1958, Vasagatan 13 (kv 2 Bodarna, tomt 5), ombyggnad, skrivelser Olaus Petriskolan (kv 116 Muttern, tomt 1), Hovstavägen - Mäster Larsgatan: - skrivelser entreprenadkontrakt för ventilationsarbeten, etapp I entreprenadkontrakt för rörledningsarbeten, etapp I, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten, etapp II Radhus, Eklunden: - anbud och entreprenader skrivelser Rostahemmet, nybyggnad, skrivelser Vasaskolan: - gymnastikbyggnad, byggnads- och målningsbeskrivningar, utan år. - gymnastikbyggnad antagna anbud på armaturer gymnastikbyggnad (kv 265 Gulsippan, tomt 1 och kv 80 Blåklinten), nybyggnad, skrivelser till myndigheter gymnastikbyggnad (kv 265 Gulsippan, tomt 1), ombyggnad gymnastikbyggnad, nybyggnad, skrivelser rörande entreprenader gymnastikbyggnad, entreprenadhandlingar gymnastikbyggnad, nybyggnad, anbud gymnastikbyggnad (kv 80 Blåklinten) gymnastikbyggnad, entreprenadkontrakt Rostaskolan (stg 155 och 2115), nybyggnad, etapp I: - skrivelser till myndigheter skrivelser rörande byggnadsarbeten

10 - besiktningsprotokoll Vasaskolan (kv 265 Gulsippan), om- och tillbyggnad: - redovisning skrivelser skrivelser skrivelser (tomt 1) Anläggning Göta, B 230, skrivelser Hb Rörledningsinstallationer till fjärrvärme Skyddsräck på tak, skrivelser Målningsarbeten på stadens fastigheter, skrivelser Fjärrvärmenät Skyddsrum Byggnadskontorets vattenmätarverkstad, skrivelser Elektriska installationer i skolor Svampenskador, skrivelser Vägport, stg 1075, Skyddsrum i Örnsro Vägbro Drottninggatan - SJ Parkkontorets kallförråd i Adolfsberg (stg 700), program för elektriska anläggningar Hb 546, Parkkontorets kallförråd i Adolfsberg (stg 700, byggnadsbeskrivning Hb 546, Transporttunnel under Gamla gatan Kv 67 Lagan, stg 719, brandskada Stormskador på skolor inom Örebro Djursjukhus, utredning Hb Lotterikiosk på Stortorget, skrivelser Gumaeliusskolan (kv 93 Blåsippan, tomt 1), Karlslundsgatan 32-40: - ombyggnad , med uppgifter om Praktiska Realskolan. - ombyggnad Örebro Praktiska Realskola (kv 93 Blåsippan, tomt 1), skrivelser Hb Radhus, Eklunden, entreprenadkontrakt Vasaskolan, hus A-D, entreprenadkontrakt för värme- och sanitetsanläggningar Hb 50.

11 Tullhuset, nybyggnad: - byggnadsbeskrivning, utan år. - anbud entreprenadkontrakt Rostahemmet, Karlslundsgatan, nybyggnad: - entreprenadkontrakt skrivelser rörande entreprenader entreprenadkontrakt för byggnation Rostaskolan (stg 155 och 2115), nybyggnad, etapp I: - skrivelser rörande konsulter skrivelser rörande entreprenader med mera Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser rörande el- och rörentreprenader skrivelser rörande konsulter skrivelser rörande byggnadsentreprenad Holmens skola (kv 40 Lektionen, tomt 1): - nybyggnad, skrivelser nybyggnad, skrivelser nybyggnad, skrivelser gymnastikbyggnad, ombyggnad Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser grundundersökning slutredovisning Eklundens folkskola, massförteckning Wivalliusskolan, Baronbackarna (kv 34 Balladen, tomt 2), nybyggnad: - skrivelser ekonomiska redovisningar anbud skrivelser rörande entreprenörer skrivelser Elevhem och kårhus för Högre Tekniska Läroverket (Rudbecksskolan), nybyggnad (kv 48 Maskinisten): - skrivelser och besiktningar inventarier, trädgårdsanläggning med mera handlingar rörande entreprenader anbudshandlingar

12 Radhus, Ringstorp, entreprenadkontrakt för elektriska installationer Radhus, Ringstorp, entreprenadkontrakt för värme- och sanitetsinstallationer Radhus, Ringstorp, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Tybble gård, mangårdsbyggnad, ombyggnad och reparation Tullhuset, Södra Grev Rosengatan 4, skrivelser Filadelfiakyrkan (kv 24 Fabriken, tomt 1), skrivelser Järnvägsgatan 15, Sommarro, Adolfsberg, skrivelser Eriksberg Fabriksgatan 18-22, Gruppbebyggelse i kv Hyacinten, skrivelser Drottninggatan 38-46, Stg 653 Fredrikslund, rivning Ullavigatan 19-23, fjärrvärme, skrivelser Ekers löneboställe (Ekers skola), skrivelser Nygatan 54, skrivelser Västra gatan 5 (kv 8 Längan, tomt 17), skrivelser Klostergatan 24 (kv 10 Gillet, tomt 6 och 7), Fredsgatan (kv 26 Knektbacken), ombyggnad Fabriksgatan 5 (kv 5a Hökerberg, tomt 5), ombyggnad av kontor, skrivelser kv 10 Gillet, tomt 15-16, Karlslundsgatan 42-48, Rosta gård, ombyggnad, skrivelser Fabriksbyggnad på Idrottsvägen, ombyggnad, skrivelser Vasastrand 17 (kv 202 Skomaskinen, tomt 1), kontorsrum i vindsvåning, skrivelser Norra Grev Rosengatan 3B (kv 15 Lodet, tomt 4), kontorslokaler, skrivelser Gamla vägen 69 (stg 706), Pappersbruksallén 3 (stg 400), skrivelser Stortorget (kv 26 Repslagaren), skrivelser , med fotografier. - Sturegatan 7, skrivelser Borgmästargatan 8, kv Tunnbindaren, tomt 17, besiktning av grannfastigheter Barnavårdsnämndens lokaler (kv 15 Lodet, tomt 4), Alnängsgatan 1 (kv 34 Faktoriet, tomt 7), Södra Allén 5 (kv 59 Tågmästaren, tomt 11), Skolgatan 5-7,

13 - Västra gatan 5 (kv 8 Längan), garagebyggnad, byggnadslov Småbåtshamn i Hjälmaren vid Storängsviken, Stora Mellösa, kontrakt för muddringsarbeten, utan år. - Stadsträdgården, verkstadsbyggnad och garage Frimurarholmen, musikestrad Karlslunds föreningslokal Skagerns fritidsområde Småbarnskoloni Parkudden, Stora Mellösa Tennispaviljong i Stadsparken, skrivelser Mogetorps friluftsgård, kostnadsberäkning Ridhus vid Pettersberg, skrivelser Fritidsgård i Åre (Mörviken 1:60 och 1:71), Kiosk och toalettbyggnad på Våghustorget, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten Hb Sörbybacken, skidlift, skrivelser Motorbåtklubbens hamn och uppläggningsplatser, skrivelser STF:s vandrarhem, Adolfsberg, skrivelser Kilsbergstorpen: Skrikarboda, Lisselängen, Södra Flyckeberget Stora Holmen, toalett- och redskapsbyggnad Hb Småindustribyggnad på Signalgatan 9 (kv 151 Gelbgjutaren, tomt 8), nybyggnad: - skrivelser antagna anbud entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Hb , entreprenadkontrakt för värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar Hb , kontrakt för elektriska installationer Hb , skrivelser Rostaskolan (stg 155 och 2115), nybyggnad, etapp I: - skrivelser rörande köksutrustning och skolgård antagna anbud Nämndhuset, Vasagatan 1-3: - ombyggnad, byggnadsbeskrivning ombyggnad, entreprenadkontrakt ny- och ombyggnad, entreprenadkontrakt 1957.

14 Kontorshus i kv Knektbacken, nybyggnad, Fredsgatan/Slottsgatan: - skrivelser rörande konsulter skrivelser rörande byggnadsentreprenad skrivelser skrivelser rörande armaturer Skyddsrum vid Stortorget (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - skrivelser rörande konstruktörer skrivelser rörande konsulter med mera skrivelser till myndigheter skrivelser rörande sprängningar Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - skrivelser skrivelser rörande byggnadsarbeten skrivelser till myndigheter skrivelser skrivelser , med fotografier Rådhuset (kv 27 Rådhuset, tomt 5): - ombyggnad, skrivelser ombyggnad ombyggnad, anbud och entreprenadkontrakt Nämndhuset, Vasagatan 1-3 (kv 3 Färgeriet, tomt 8): - om- och tillbyggnad, anbud om- och tillbyggnad (kv 4 Barkenlund, tomt 7-8), skrivelser Folkskolestyrelsens expeditionslokaler, ombyggnad ombyggnader kontorsbyggnad, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Hb Vasastrand 11 (kv 4 Barkenlund, tomt 6-7), skrivelser Rudbecksskolan (Högre Tekniska Läroverket): - skrivelser elevhem (kv Maskinisten), skrivelser (kv 49 Teknisten, tomt 1), nybyggnad kemi- och maskinbyggnad (kv 49 Teknisten, tomt 1), skrivelser Rudbecksskolan (kv 49 Teknisten, tomt 1)

15 Hagaby skola (kv 278 Röksvampen, tomt 15), ny- och ombyggnad Engelbrektsskolan (kv 42 Råbocken, tomt 1), ombyggnad Engelbrektsskolan (kv 42 Råbocken, tomt 1), ombyggnad Hagaby skola (kv 278 Röksvampen, tomt 15), installation av VVS-anläggningar Engelbrektsskolan (kv 42 Råbocken, tomt 1), Brandstation, tillbyggnad, entreprenadkontrakt för värme- och sanitetstekniska installationer Brandstation, tillbyggnad, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Brandstation, tillbyggnad, entreprenadkontrakt för elektriska anläggningar Brandstation, Fabriksgatan 11, skrivelser Brandövningshus (kv 29 Gjutaren, tomt 11), nybyggnad, skrivelser Krigsbranddamm för Varbergaområdet, skrivelser Brandövningshus (stg 369), Olaus Petriskolan (kv 116 Muttern, tomt 1): - vaktmästarebostad och gymnastikbyggnad, ombyggnad ombyggnad elinstallationer nybyggnad av ämnessalar med mera., etapp I, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten Hb nybyggnad av ämnessalar med mera, etapp II, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten Hb ombyggnad, skrivelser Karlslunds skola (stg 85): - ombyggnad och reparationer ombyggnad, skrivelser skolpaviljonger, skrivelser skolpaviljonger, etapp III, skrivelser trädgårdsanläggning Rostaskolan, entreprenadkontrakt för byggnation, del I och II Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för elektriska ledningar 1954.

16 - entreprenadkontrakt för elektriska anläggningar Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för utvändiga arbeten entreprenadkontrakt för byggnation entreprenadkontrakt för byggnation Skyddsrum vid Stortorget (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för sprängningar entreprenadkontrakt för byggnation kontrakt för svagströmsanläggningar Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser rörande utrustning antagna anbud Holmens skola (kv 40 Lektionen, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser skrivelser Skyddsrum vid Stortorget (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - skrivelser rörande VVS, skrivelser rörande entreprenader med mera skrivelser rörande byggnadsarbete Lillåstrandskolan, nybyggnad (kv 103 Stämjärnet, tomt 9): - skrivelser, anbudshandlingar med mera teknisk beskrivning, ritningar godkännande av ventilationsritningar entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Sveaskolan (kv 239 Läraren, tomt 1), Sveaparken 1/Södra Allén 43: - skrivelser skrivelser Karolinska Läroverket (kv 28 Husaren, stg 18), ombyggnad av gamla ridhuset till bollhus Karolinska Högre Allmänna Läroverket, skrivelser Karolinska skolan, inredning av lärosalar på Skolgatan 5, Karolinska Högre Allmänna Läroverket, skolpaviljonger , med Holmens skola, skolpaviljonger. - Almby skolan och Karolinska Läroverket, skolgårdar, entreprenadkontrakt för lednings- och beläggningsarbeten Hb Karolinska Läroverket, ombyggnad av musiksal

17 Högre Allmänna Läroverket för flickor (kv 41 Renen, tomt 4), skolpaviljong I, Högre Allmänna Läroverket för flickor (kv 41 Renen, tomt 4), skolpaviljong II, Högre Allmänna Läroverket för flickor, skrivelser Kommunala flickskolan (kv 41 Renen, tomt 3), Högre Allmänna Läroverket för flickor (Nikolai Läroverk) (kv 41 Renen), skolpaviljong III, Flickläroverket, skolpaviljong Högre Allmänna Läroverket för flickor, skolpaviljong Kommunala flickskolan (kv 41 Renen, tomt 3), ombyggnad och renovering av skolkökslokaler Nikolai Läroverk (kv 41 Renen, tomt 4), Risbergska skolan (kv 41 Renen, tomt 1 och 4), Rostaskolan: - entreprenadkontrakt för VVS-installationer kontrakt för elektriska installationer Rosta skola nybyggnad etapp I, slutredovisning Rosta skola Adolfsbergsskolan (stg 383G, stg 697): - vaktmästarebostad och bespisningslokal 1954, vaktmästarebostad, entreprenadkontrakt vaktmästarebostad Adolfsbergsskolan och Varbergaskolan, skolpaviljonger, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Hb skolpaviljonger, skrivelser skolpaviljonger, skrivelser Adolfsbergsskolan och Karlsluds skola, paviljonger, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Hb Kontorshus i kv Knektbacken, nybyggnad, Fredsgatan/Slottsgatan: - entreprenadkontrakt för byggnation entreprenadkontrakt för rörledningsarbeten Kontorshus i kv Knektbacken, nybyggnad, Fredsgatan/Slottsgatan: - entreprenadkontrakt för ventilationsanläggning kontrakt för elektriska anläggningar kontrakt för hissar Holmens skola (kv 40 Lektionen, tomt 1): - nybyggnad, entreprenadkontrakt för byggnation 1955.

18 - ombyggnad av gymnastiksal, entreprenadkontrakt för ventilationsanläggning nybyggnad, slutredovisning skolpaviljonger Se även Karolinska Högre Allmänna Läroverk, skolpaviljonger Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad: - skrivelser skrivelser slutredovisning anbud Skyddsrum vid Stortorget (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för elektriska installationer entreprenadkontrakt för ventilationstekniska installationer entreprenadkontrakt för VVS-anläggningar skrivelser (tomt 1), Wadköping, skrivelser Hb Varmbadhuset Varmbadhuset (kv 5a Hökerberg, tomt 1a), ombyggnad, skrivelser Idrottshuset (kv 168 Handbollen) Idrottshuset (kv 168 Handbollen, tomt 1), Eyragatan, omklädningspaviljong, skrivelser Eyravallen (stg 303), omklädningspaviljong, byggnadslov Varmbadhuset, ombyggnad, skrivelser Eyravallen (kv Handbollen), ombyggnad av idrottsplats Idrottshuset, ombyggnad av bowlinghall till bordtennislokal, skrivelser Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - kontrakt för hissar kontrakt för elektriska starkströmsanläggningar entreprenadkontrakt för byggnadsarbete skyddsrum, skrivelser skrivelser (tomt 20), ombyggnad (tomt 20K), skrivelser Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad, entreprenadkontrakt för elektriska svagströmsanläggningar.

19 Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad, entreprenadkontrakt för VVS-installationer Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad, entreprenadkontrakt för ventilationstekniska installationer Baronbackarna, dagis (kv 35 Sagan, tomt 1), nybyggnad: - entreprenadkontrakt skrivelser med mera Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för lokaltelefonanläggning slutredovisning Holmens skola (kv 40 Lektionen, tomt 1): - skrivelser ny- och ombyggnad, skrivelser Hb Elevhem och kårhus för Högre Tekniska Läroverket (Rudbecksskolan), nybyggnad (kv 48 Maskinisten): - slutredovisning entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten entreprenadkontrakt för värme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar (VVS) kontrakt för elektriska anläggningar kontrakt för leverering och installation av hiss Sörbyskolan (kv 94 Bottenhavet, tomt 3), Drakenbergsgatan 77, nybyggnad: - skrivelser entreprenadkontrakt för byggnation kontrakt för elektriska installationer entreprenadkontrakt för värme- och sanitetstekniska installationer entreprenadkontrakt för ventilationsanläggningar Karolinska Läroverket (kv 29 Husaren, stg 20 och tomt 18): - om- och tillbyggnad av gamla ridhuset till gymnastikhus ombyggnad, skrivelser , med fotografier. - gymnastikbyggnad, ombyggnad, entreprenadkontrakt skrivelser Wadköping (Lars Boms udde): - uppmärkning av Drottninggatan 41, utan år. - uppmärkning av Kyrkogårdsgatan 26, utan år.

20 - uppmärkning av Tenngjutaregården, utan år. - uppmärkning av Vävaregården, Drottninggatan 64, utan år. - skrivelser rörande uppförande av husen anmälan om arbetskraft beredskapsarbeten protokoll skrivelser rapport till Arbetsmarknadsverket (AMV) rörande arbetskraft Borgarstugan, renovering Mariebergsskolan: - skrivelser skrivelser till- och ombyggnad (Mosås 1:111), skrivelser nybyggnad av byggnad D och E, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten, samt VVS- och elinstallationer Hb Hjelmgården, Adolfsberg (kv 275 Storfjället, stg 815C), ombyggnad Hjelmgården, Adolfsberg (kv 275 Storfjället, stg 815C), brunnsborrning Hjelmgården, Adolfsberg (kv 275 Storfjället, stg 815C), personalbostad Fritidshem för alkoholskadade (KFUM-huset), Vasatorget 1 (kv 50 Blåklockan, tomt 8), skrivelser Hb SCB-huset (Statistiska Central Byrån) (kv 54 Vårlöken, tomt 18), till- och ombyggnad, skrivelser Rostahemmet (kv 364 Höstsolen): - skrivelser om- och tillbyggnad, entreprenadbeskrivning för luftbehandlingsanläggningar skrivelser besiktningsprotokoll Lillåstrandskolan, nybyggnad (kv 103 Stämjärnet, tomt 9): - kontrakt för elektriska installationer. - entreprenadkontrakt för värme- och sanitetstekniska installationer. - entreprenadkontrakt för ventilationsanläggning Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad, entreprenadkontrakt för rörledningsarbeten.

21 Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad, kontrakt för elektriska svagströmsinstallationer Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad: - kontrakt för elektriska starkströmsinstallationer. - kontrakt för hissar Gasverket (kv 207 Gasklockan, tomt 1 och 125): - nybyggnad av kontors- och personalbyggnad samt ombyggnad av transformatorhus till pannrum, skrivelser nybyggnad av kontors- och personalbyggnad, arbetsbeskrivningar nybyggnad av kontors- och personalbyggnad, anbud Kedjehus i Almby och Björkängsområdet, Adolfsberg: - skrivelser entreprenadkontrakt för byggnation Elevhem för Högre Tekniska Läroverket, (kv 48 Maskinisten, tomt 1), nybyggnad, ritningar Högre Tekniska Läroverket, nybyggnad av skrivsalsbyggnad (kv 48 Maskinisten, tomt 8) Markbackens skola (kv 161 Tegelbäraren, tomt 4), Lertagsgatan 12, nybyggnad, skrivelser Norrbyskolan (även kallad Pettersbergsskolan), Majorsgatan 7 (stg 1204B, stg 1989, kv 299 Grundläggaren), nybyggnad: - skrivelser skrivelser Örebro stads yrkesskola (Virginska skolan), Älvtomtagatan 56 (kv 193 Lavendeln, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser skrivelser Örebro stads yrkesskola: - ombyggnad av bostadslägenhet till skolkök (Nygatan 26) ombyggnad av bostadslägenhet till skolkök (Nygatan 20) skrivelser rörande statsbidrag (kv 193 Lavendeln) Hb ritningsförteckning och beskrivning för inredningssnickerier 1962.

22 - ritningsförteckning Slottsgatan 19, ombyggnad, skrivelser Konserthuset (kv 29 Klockargården, tomt 1), ombyggnad, skrivelser Konserthuset (kv 29 Klockargården, tomt 1), biblioteks- och konserthus, skrivelser Örebro läns museum (kv 219 Museet, tomt 1), tillbyggnad, skrivelser Gamla Teatern (kv 1 Teatern), ombyggnad, etapp I-II, skrivelser , med fotografier. Hb Storgatan 3 (kv 1 Teatern, tomt 3), Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad: - entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten entreprenadkontrakt för ventilationsarbeten entreprenadkontrakt för trädgårdsanläggning Västra Marks sjukhus, gymnastikbyggnad (stg 473, 1989), Älvtomtagatan: - skrivelser entreprenadkontrakt för byggnation Kedjehus i Almby och Björkängsområdet, Adolfsberg, besiktningsprotokoll Norrbyhemmet (kv 297 Handtaget, tomt 1, stg 780 m.fl.), Höglundagatan 21-25, nybyggnad: - skrivelser skrivelser Olaus Petriskolan (kv 116 Muttern, tomt 1), Hovstavägen - Mäster Larsgatan: - skrivelser skrivelser Högre Tekniska Läroverket (Rudbecksskolan): - kemi- och maskinbyggnad samt skrivsalsbyggnad, entreprenadkontrakt för regulatorinstallation, utan år. - skrivelser , kontrakt för hiss kontrakt för hissar lokalbehov byggnad E (kv 49 Teknisten, tomt 1), skrivelser , med fotografier.

Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen.

Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen. 2010-06-22 Historik Verksamhetstid 1954-1970. Husbyggnadsavdelningen Drätselkammarens husbyggnadsavdelning bildades

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige.

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1950-1970 Kommunalfullmäktige i Askers storkommun sammanträdde

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Örebro kommun. Husbyggnadskontoret.

Örebro kommun. Husbyggnadskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Husbyggnadskontoret. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1985, handlingar omfattar tiden 1955-1992 Organisation Vid Örebro kommuns bildande 1971 bytte

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Örebro stad. Idrottsstyrelsen.

Örebro stad. Idrottsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Idrottsstyrelsen. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1962-1971 Idrottsstyrelsen bildades 1962 efter beslut i Stadsfullmäktige

Läs mer

Askers storkommun. Byggnadsnämnden.

Askers storkommun. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Byggnadsnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingar omfattar tiden 1951-1971, verksamhetstid 19552-1970. Askers storkommun bildades den 1 januari 1952

Läs mer

LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN

LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN 80 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt

Läs mer

Örebro kommun. Örebro Flygplats.

Örebro kommun. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Örebro Flygplats. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1984, handlingarna omfattar åren 1969-1986 Flygfältskommittén som tillsattes 1970 framlägger

Läs mer

Stiftelsen Lekebergshus.

Stiftelsen Lekebergshus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Lekebergshus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1962-1970. Stiftelsen bildas När Stiftelsen lekebergshus bildas stod de under överinseende

Läs mer

Centrala byggnadskommittén (CBK) 1971-1982 Register över serierna

Centrala byggnadskommittén (CBK) 1971-1982 Register över serierna (CBK) 1971-1982 Register över serierna A1 F1A F1B F1C F1D Protokoll Byggnadshandlingar för servicehus och ålderdomshem Byggnadshandlingar för skolor Byggnadshandlingar för barnstugor och förskolor Byggnadshandlingar,

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Magnus Dahlanders personarkiv.

Magnus Dahlanders personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Magnus Dahlanders personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1899-1914, handlingarna omfattar åren 1844-1934. Magnus Dahlander (1862-1951) var stadsarkitekt i Örebro

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad signum A1 Protokoll med bilagor 1 1951-1954 2 1955-1958 3 1959 4 1960 5 1961 6 1962 7 1963 8 1964 9 1965 10 1966 signum B1 Koncept 1 1961-1966 Koncept av skrivelser till fullmäktige m fl signum C Diarier

Läs mer

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB.

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar åren 1973-2003. Organisationsnummer 556167-8276 Bolagets registreras

Läs mer

Örebro kommun. Parknämnden.

Örebro kommun. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Parknämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1985, handlingarna omfattar åren 1970-1989 Parknämndens arkiv är en fortsättning på Örebro stad Parknämndens

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Örebro stad. Drätselkammaren. Fastighetskontoret.

Örebro stad. Drätselkammaren. Fastighetskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Fastighetskontoret. 2010-06-22 Historik Verksamhetstid 1942-1970 Stadsfullmäktige beslutade den 20 maj 1942 att ett Fastighetskontor skulle

Läs mer

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn 30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar.

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. 2014 Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. orebro.se/foreningsstod Innehåll Inledning Avboknngsregler Bollhallar Mindre gymnastikhallar Gymnastikhallar Idrottshuset och Mellringe

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2016-04-13 Historik Organisationsnummer: 556005-0006 Allmännyttigt bostadsföretag 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten

Läs mer

Örebro kommun. Informationskontoret.

Örebro kommun. Informationskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Informationskontoret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingar omfattar tiden 1971-1990 Arkivet är en fortsättning på Örebro Stad. Drätselkammaren

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

Örebro stad. Parknämnden.

Örebro stad. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Parknämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1971 Utredning År 1957 insättades en Park-och idrottsnämnd som

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

Örebro kommun. Idrottstyrelsen.

Örebro kommun. Idrottstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Idrottstyrelsen. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1973, handlingar omfattar tiden 1965-1979 Idrottsstyrelsen är en fortsättning på Örebro stads

Läs mer

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 http://www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv Örebro Allmänna rådstugan Röstlängder 1817-1888 Arbetshuset för barn (Stiftelsen

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Kangedals foto AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Kangedals foto AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Kangedals foto AB. 2017-01-04 Historik Fotografen Harald Karlsson föddes 1918. Han genomgick en utbildning vid Gripsholms folkhögskola samt en 3-årig lärlingsutbildning

Läs mer

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen.

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1986-1997, handlingar omfattar tiden 1985-1997 Organisationsnummer 875001-4907 Bolagets

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

Ateljé Rapid, Gösta Andersson.

Ateljé Rapid, Gösta Andersson. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ateljé Rapid, Gösta Andersson. 2014-10-13 Historik Historik för. Fotografen och firman Gösta Andersson föddes 1925 i Trollhättan. 19 maj 1952 köpte han tillsammans med

Läs mer

Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan.

Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1962-1970. Den 19 mars 1947 väckte Ture Lindbo och Otto E. Andersen

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Stiftelsen Domarringen i Örebro.

Stiftelsen Domarringen i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Domarringen i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1973-1984. Organisationsnummer Ny stiftelse På sammanträdet 1973-10-31 beslöt

Läs mer

Örebro stad. Säkerhetskommittén.

Örebro stad. Säkerhetskommittén. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Säkerhetskommittén. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1944-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1973 Säkerhetskommittén hade sitt första konstituerande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012 INVESTERINGAR. Sammanställning över periodens investeringar

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012 INVESTERINGAR. Sammanställning över periodens investeringar INVESTERINGAR Sammanställning över periodens investeringar 2010 Kst förslag 2011 2012 Enhet Ändamål Inkomster Utgifter Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen Kommungården -Kopieringsmaskin -16 000-16

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Örebro kommun. Besvärsnämnden.

Örebro kommun. Besvärsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Besvärsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingarna omfattar åren 1971-1975 Efter beslut av stadsfullmäktige upprättades besvärsnämnden

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll 1 1942-1952 Elverksstyrelsen 2 1943-1951 Drätselkammarens III:e avdelning 3 1952-1954 Styrelsen för tekniska verken 4 1955-1960 5 1961-1964 6 1965-1966 signum A2 Protokollsbilagor -

Läs mer

Örebro kommun. Brandförsvaret.

Örebro kommun. Brandförsvaret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brandförsvaret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1997, handlingar omfattar tiden 1940-1997 1971-1973 Från Örebro kommuns bildande 1971 till 1973

Läs mer

Örebro Läns Utställning 1928.

Örebro Läns Utställning 1928. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Utställning 1928. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1928, handlingarna omfattar åren 1926-1928. Den 21 juni till den 12 augusti 1928 hölls en stor länsutställning

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Henning Elmqvists personarkiv.

Henning Elmqvists personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Henning Elmqvists personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1925-1928, handlingarna omfattar tiden 1859-1931. Henning Elmqvist (1871-1933) var landshövding i Örebro

Läs mer

Örebro stad. Kommunala flickskolan.

Örebro stad. Kommunala flickskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Kommunala flickskolan. 2014-10-03 Historik Veksamhetstid 1932-1963, handlingar omfattar tiden 1931-1972 Kommunala flickskolan (KF) bildades 1 juli 1932 efter

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1921-1952, verksamhetstid 1922-1951 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Stiftelsen Johanna Nilssons minne.

Stiftelsen Johanna Nilssons minne. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Johanna Nilssons minne. 2017-01-03 Historik Verksamhetstid 1904-1980, handlingarna omfattar tiden 1911-1984 Tillkomst Den 1 mars 1904 föredrogs ett donationsbrev

Läs mer

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS.

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1966-1973, handlingar omfattar tiden 1963-1974 Organisationsnummer Nytt kommunalt bolag Stiftelsen

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Onsdagen den 3 augusti Pettersberg

Onsdagen den 3 augusti Pettersberg Hösten 2016 Onsdagen den 3 augusti Pettersberg Omgång 32 (damlag) Omgång 32 (herrlag) 1 Rosta l - Markbacken I 1 Närkes Kil ll - Garphyttan ll 2 Sofia - Lekeberg 2 Almby l - Asker Lännäs ll 3 Almby III

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN 56 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2014-09-23 Historik Historik för Örebro kommun. Lönekontoret. Handlingarna omfattar åren 1970-2013. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1

Läs mer

Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv.

Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar tiden 1920-tal till 1960-tal. Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv inkom i två leveranser 2011 och

Läs mer

Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik

Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik Verkstyrelsens huvudsakliga ansvarsområden var, renhållning, vatten och avlopp, reningsverk och gatuförvaltning. Vid en omorganisation 1983 uppgick

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

Arkivbildare på Örebro stadsarkiv kommunala arkiv

Arkivbildare på Örebro stadsarkiv kommunala arkiv Arkivbildare på Örebro stadsarkiv kommunala arkiv 2011-02-17 Gamla kommuners arkiv Storkommuners arkiv Örebro stads arkiv Örebro kommuns arkiv Förkommunala arkiv Interkommunala arkiv Kommunala bolags arkiv

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//79:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 TEKNISKA NÄMNDEN 79

TEKNISKA NÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//79:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 TEKNISKA NÄMNDEN 79 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING TEKNISKA NÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare TEKNISKA NÄMNDEN 79 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare TEKNISKA NÄMNDEN 79 Uppgifter

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten.

Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1919-1921, verksamhetstid 1870-1921 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Örebro Varmbad. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1897-1977 Organisationsnummer: 556002-3342 Bolaget bildas Bolaget bildades i februari

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Lillevi Richardtsons personarkiv.

Lillevi Richardtsons personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lillevi Richardtsons personarkiv. 2017-01-04 Historik Lillevi Richardtson (1919-2006) föddes i Åbo. Efter studenten utbildade hon sig till arkitekt på Tekniska Högskolan

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun fr.o.m. den 17 dec 2014

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun fr.o.m. den 17 dec 2014 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun fr.o.m. den 17 dec 2014 Antagna av kommunfullmäktige den 17 december 2014 Innehåll Sida Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde... 2 Definitioner...

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 REFERENSLISTA 1 MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 PERSONUPPGIFTER Namn Ulf Sönegård Födelsedatum 590224 Tjänstgöring Ulf Sönegård EL o TEKNIK KONSULT AB St. Sigfridsgatan 8 541 30 SKÖVDE Egenföretagare 1996

Läs mer

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1950 1963 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även D:4 och G:1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2 1 1944 1949 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:3, B:3,

Läs mer

STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER

STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER 1. LINKÖPINGS STAD Arkivbildare A. AV STADSFULLMÄKTIGE TILLSATTA KOMMITTÉER Verksamhetstid Kommittén för utredning av frågan om ny avlöningsstat för stadens ämbets- och tjänstemän

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Örebro kommun. Barnavårdsnämnden.

Örebro kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1973, handlingarna omfattar åren 1953-1973 År 1971-1973 Barnavårdsnämnden fanns i Örebro kommun

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet.

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. 2014-10-03 Historik Handlingarna omfattar tiden 1799-1970 De äldsta handlingarna härrör från fattighuset och de arbeten

Läs mer

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden.

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. 2015-01-14 Historik Historik för. ( Handlingar omfattar tiden 1880-1951 ) Lillkyrka kommun var belägen mellan Glanshammar i väster,

Läs mer

Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi

Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi Curriculum Vitae Platus Kent, född 1955 Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi Utbildning Amerikanska skolan i Las Palmas de Gran Canaria, Spanien

Läs mer

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Ersattes 1983 av Tekniska nämnden 1983-1998. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Tekniska nämndens protokoll 2. Renhållningsutskottets protokoll B. KONCEPT

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer