Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen.

2 Historik Verksamhetstid Husbyggnadsavdelningen Drätselkammarens husbyggnadsavdelning bildades Avdelningen hade följande arbetsuppgifter: - konsultation och rådgivning vid planering av ny- och ombyggnader av fastigheter - administrativ handläggning av byggnadsföretag - utredningar och andra husbyggnadsärenden som tilldelas av Drätselkammarens byggnadskommitté 1956 fördes Fastighetskontorets underhållsavdelning över till Husbyggnadsavdelningen, då man ville renodla och samordna de olika kontorens arbetsuppgifter. Vid Örebro kommuns bildande fortsatte verksamheten i form av Husbyggnadskontoret, som var direkt underordnat Kommunstyrelsen. Leverenser Arkivet består av leverans 32/78, 27/82, 11/84, 22/84, 11/88 och 20/98. Tillägg av personalakter från TS- Städ, leverans Ordnat och förtecknat av Karin Jirénius under Tillägg gjorda av Marie Esplund-Lynn Källor: Örebro stadsfullmäktiges protokoll Förkortningar: kv kvarter, stg stadsäga Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 E E1 F F2 F3 G G1 G2 G3 G4 J J1 K K1 K2 Protokoll Byggnadskommitténs protokoll Övriga protokoll Inkomna handlingar Korrespondens Ämnesordnade handlingar Personalakter Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper Bokföringskort Budget Löneräkenskaper Verifikationer Kartor och ritningar Ritningar Fotografier Fotografier, HB-bilder Fotografier

4 Byggnadskommitténs protokoll A1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Protokoll med bilagor. Drätselkammarens byggnadskommitté behandlade samtliga byggnadsprojekt som Husbyggnadsavdelningen hade ansvaret för. Kommittén beredde ärenden för Drätselkammarens beslut Häri även A2 Övriga protokoll.

5 Övriga protokoll A2 Serieanmärkning Företagsnämndsprotokoll, 1960, 1962, Protokoll från skyddskommittén för stadsbyggnad, Gemensam skyddskommitté för Fastighetskontoret, Byggnadsnämnden och Husbyggnadsavdelningen. - Protokoll från Husbyggnadsavdelningens interna sammanträden, Ingår i A 1:4.

6 Korrespondens E1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Korrespondens Skrivelser rörande skolreparationer Skrivelser rörande organisation och personal Skrivelser rörande organisation Skrivelser rörande anställningar Skrivelser rörande studiebesök Inkomna kontrollbevis för byggnadslov från Stadsingenjörskontoret Angående kedjehus i Almby och Adolfsberg Skrivelser rörande byggnationer Skrivelser rörande organisation och personalfrågor Inkomna och utgående skrivelser Skrivelser rörande kommunsammanläggningen 1968, Korrespondens med Skoldirektionen.

7 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Serien innehåller handlingar rörande byggnadsprojekt fram till Örebro kommuns bildande Innehåller tekniska beskrivningar, entreprenadkontrakt, anbudshandlingar m.fl. handlingar rörande nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader av fastigheter ägda av Örebro stad. I de fall entreprenadavtalen skrivits efter 1971 har projekten överförts till Örebro kommun. Samtliga handlingar rörande ett och samma projekt har hållits samman oberoende av tidpunkt, exempelvis besiktningar som utförts efter Storformat, häftad.. Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), inredningsförteckning, utan år. Hb Storformat, häftad. Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), sammanställningsritningar av fast och lös inredning, utan år. Hb Nämndhuset: - skrivelser provisorisk kontorsbyggnad ombyggnad, skrivelser rörande ventilationsanläggning ombyggnad, skrivelser , med fotografier. - ombyggnad, skrivelser Hb Tullhuset, nybyggnad: - skrivelser skrivelser skrivelser Almby södra, östra och norra skolor (kv 27 Vänern, stg 172, kv 32 Yngaren, stg 46), ombyggnad och reparation 1943, Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), entreprenadkontrakt för rörtekniska anläggningar Hb Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), kontrakt för elektriska anläggningar Hb Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), entreprenadkontrakt för ventilationstekniska

8 anläggningar Hb Barnhem och upptagningshem i Adolfsberg, skrivelser Barnhem och upptagningshem i Adolfsberg, beskrivning och specifikation för VVS-anläggning Daghem vid Längbrotorg, entreprenadkontrakt för byggnation Daghem vid Längbrotorg, kontrakt för elektriska installationer Daghem vid Längbrotorg, entreprenadkontrakt för VVSanläggningar Lekskola (barnträdgård) för Norrby och Pettersberg (stg 766), ombyggnad Livsmedelsbutik och lekskola i Oxhagen (Vaktelvägen 23 - Hägerstigen 9), nybyggnad, skrivelser Hb Skolor Örebro stads vårdhem: - bårhus (kv 13 Vilan), skrivelser personalbyggnad och kansli (kv 13 Vilan, tomt 13 och 37), bårhus (kv 13 Vilan), kontrakt bårhus (kv 13 Vilan), skrivelser Tegnérskolan (kv 204 Morellen, tomt 1): - arbets- och rumsbeskrivning, utan år. - skrivelser gymnastikbyggnad, skrivelser Hb entreprenadkontrakt fjärrvärme Radhus, Angelgatan: - skrivelser skrivelser Vasaskolan (kv 265 Gulsippan), om- och tillbyggnad: - skrivelser rörande byggentreprenad skrivelser rörande entreprenader med mera Venavägen 23 (kv 134 Järnet, tomt 15), nybyggnad, arbets- och rumsbeskrivning, utan år. - Venavägen 23 (kv 134 Järnet, tomt 15), nybyggnad, skrivelser Venavägen 23 (kv 134 Järnet, tomt 15), nybyggnad,

9 avlöningslistor för snickare Bostadshus (kv 90 Gåsen, tomt 6), arbets- och rumsbeskrivning Bostadshus (kv 90 Gåsen, tomt 6), skrivelser Bostadshus (kv 196 Arcturus, tomt 2) Malmgatan 34-38, ombyggnad och reparationer Fenix nr 1, fasadrenovering 1957, Änggatan 15, förbesiktning Östra Bangatan 18, kontrakt för hiss Vasagatan 13 (kv 3 Färgeriet, tomt 8) 1958, Vasagatan 13 (kv 2 Bodarna, tomt 5), ombyggnad, skrivelser Olaus Petriskolan (kv 116 Muttern, tomt 1), Hovstavägen - Mäster Larsgatan: - skrivelser entreprenadkontrakt för ventilationsarbeten, etapp I entreprenadkontrakt för rörledningsarbeten, etapp I, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten, etapp II Radhus, Eklunden: - anbud och entreprenader skrivelser Rostahemmet, nybyggnad, skrivelser Vasaskolan: - gymnastikbyggnad, byggnads- och målningsbeskrivningar, utan år. - gymnastikbyggnad antagna anbud på armaturer gymnastikbyggnad (kv 265 Gulsippan, tomt 1 och kv 80 Blåklinten), nybyggnad, skrivelser till myndigheter gymnastikbyggnad (kv 265 Gulsippan, tomt 1), ombyggnad gymnastikbyggnad, nybyggnad, skrivelser rörande entreprenader gymnastikbyggnad, entreprenadhandlingar gymnastikbyggnad, nybyggnad, anbud gymnastikbyggnad (kv 80 Blåklinten) gymnastikbyggnad, entreprenadkontrakt Rostaskolan (stg 155 och 2115), nybyggnad, etapp I: - skrivelser till myndigheter skrivelser rörande byggnadsarbeten

10 - besiktningsprotokoll Vasaskolan (kv 265 Gulsippan), om- och tillbyggnad: - redovisning skrivelser skrivelser skrivelser (tomt 1) Anläggning Göta, B 230, skrivelser Hb Rörledningsinstallationer till fjärrvärme Skyddsräck på tak, skrivelser Målningsarbeten på stadens fastigheter, skrivelser Fjärrvärmenät Skyddsrum Byggnadskontorets vattenmätarverkstad, skrivelser Elektriska installationer i skolor Svampenskador, skrivelser Vägport, stg 1075, Skyddsrum i Örnsro Vägbro Drottninggatan - SJ Parkkontorets kallförråd i Adolfsberg (stg 700), program för elektriska anläggningar Hb 546, Parkkontorets kallförråd i Adolfsberg (stg 700, byggnadsbeskrivning Hb 546, Transporttunnel under Gamla gatan Kv 67 Lagan, stg 719, brandskada Stormskador på skolor inom Örebro Djursjukhus, utredning Hb Lotterikiosk på Stortorget, skrivelser Gumaeliusskolan (kv 93 Blåsippan, tomt 1), Karlslundsgatan 32-40: - ombyggnad , med uppgifter om Praktiska Realskolan. - ombyggnad Örebro Praktiska Realskola (kv 93 Blåsippan, tomt 1), skrivelser Hb Radhus, Eklunden, entreprenadkontrakt Vasaskolan, hus A-D, entreprenadkontrakt för värme- och sanitetsanläggningar Hb 50.

11 Tullhuset, nybyggnad: - byggnadsbeskrivning, utan år. - anbud entreprenadkontrakt Rostahemmet, Karlslundsgatan, nybyggnad: - entreprenadkontrakt skrivelser rörande entreprenader entreprenadkontrakt för byggnation Rostaskolan (stg 155 och 2115), nybyggnad, etapp I: - skrivelser rörande konsulter skrivelser rörande entreprenader med mera Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser rörande el- och rörentreprenader skrivelser rörande konsulter skrivelser rörande byggnadsentreprenad Holmens skola (kv 40 Lektionen, tomt 1): - nybyggnad, skrivelser nybyggnad, skrivelser nybyggnad, skrivelser gymnastikbyggnad, ombyggnad Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser grundundersökning slutredovisning Eklundens folkskola, massförteckning Wivalliusskolan, Baronbackarna (kv 34 Balladen, tomt 2), nybyggnad: - skrivelser ekonomiska redovisningar anbud skrivelser rörande entreprenörer skrivelser Elevhem och kårhus för Högre Tekniska Läroverket (Rudbecksskolan), nybyggnad (kv 48 Maskinisten): - skrivelser och besiktningar inventarier, trädgårdsanläggning med mera handlingar rörande entreprenader anbudshandlingar

12 Radhus, Ringstorp, entreprenadkontrakt för elektriska installationer Radhus, Ringstorp, entreprenadkontrakt för värme- och sanitetsinstallationer Radhus, Ringstorp, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Tybble gård, mangårdsbyggnad, ombyggnad och reparation Tullhuset, Södra Grev Rosengatan 4, skrivelser Filadelfiakyrkan (kv 24 Fabriken, tomt 1), skrivelser Järnvägsgatan 15, Sommarro, Adolfsberg, skrivelser Eriksberg Fabriksgatan 18-22, Gruppbebyggelse i kv Hyacinten, skrivelser Drottninggatan 38-46, Stg 653 Fredrikslund, rivning Ullavigatan 19-23, fjärrvärme, skrivelser Ekers löneboställe (Ekers skola), skrivelser Nygatan 54, skrivelser Västra gatan 5 (kv 8 Längan, tomt 17), skrivelser Klostergatan 24 (kv 10 Gillet, tomt 6 och 7), Fredsgatan (kv 26 Knektbacken), ombyggnad Fabriksgatan 5 (kv 5a Hökerberg, tomt 5), ombyggnad av kontor, skrivelser kv 10 Gillet, tomt 15-16, Karlslundsgatan 42-48, Rosta gård, ombyggnad, skrivelser Fabriksbyggnad på Idrottsvägen, ombyggnad, skrivelser Vasastrand 17 (kv 202 Skomaskinen, tomt 1), kontorsrum i vindsvåning, skrivelser Norra Grev Rosengatan 3B (kv 15 Lodet, tomt 4), kontorslokaler, skrivelser Gamla vägen 69 (stg 706), Pappersbruksallén 3 (stg 400), skrivelser Stortorget (kv 26 Repslagaren), skrivelser , med fotografier. - Sturegatan 7, skrivelser Borgmästargatan 8, kv Tunnbindaren, tomt 17, besiktning av grannfastigheter Barnavårdsnämndens lokaler (kv 15 Lodet, tomt 4), Alnängsgatan 1 (kv 34 Faktoriet, tomt 7), Södra Allén 5 (kv 59 Tågmästaren, tomt 11), Skolgatan 5-7,

13 - Västra gatan 5 (kv 8 Längan), garagebyggnad, byggnadslov Småbåtshamn i Hjälmaren vid Storängsviken, Stora Mellösa, kontrakt för muddringsarbeten, utan år. - Stadsträdgården, verkstadsbyggnad och garage Frimurarholmen, musikestrad Karlslunds föreningslokal Skagerns fritidsområde Småbarnskoloni Parkudden, Stora Mellösa Tennispaviljong i Stadsparken, skrivelser Mogetorps friluftsgård, kostnadsberäkning Ridhus vid Pettersberg, skrivelser Fritidsgård i Åre (Mörviken 1:60 och 1:71), Kiosk och toalettbyggnad på Våghustorget, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten Hb Sörbybacken, skidlift, skrivelser Motorbåtklubbens hamn och uppläggningsplatser, skrivelser STF:s vandrarhem, Adolfsberg, skrivelser Kilsbergstorpen: Skrikarboda, Lisselängen, Södra Flyckeberget Stora Holmen, toalett- och redskapsbyggnad Hb Småindustribyggnad på Signalgatan 9 (kv 151 Gelbgjutaren, tomt 8), nybyggnad: - skrivelser antagna anbud entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Hb , entreprenadkontrakt för värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar Hb , kontrakt för elektriska installationer Hb , skrivelser Rostaskolan (stg 155 och 2115), nybyggnad, etapp I: - skrivelser rörande köksutrustning och skolgård antagna anbud Nämndhuset, Vasagatan 1-3: - ombyggnad, byggnadsbeskrivning ombyggnad, entreprenadkontrakt ny- och ombyggnad, entreprenadkontrakt 1957.

14 Kontorshus i kv Knektbacken, nybyggnad, Fredsgatan/Slottsgatan: - skrivelser rörande konsulter skrivelser rörande byggnadsentreprenad skrivelser skrivelser rörande armaturer Skyddsrum vid Stortorget (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - skrivelser rörande konstruktörer skrivelser rörande konsulter med mera skrivelser till myndigheter skrivelser rörande sprängningar Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - skrivelser skrivelser rörande byggnadsarbeten skrivelser till myndigheter skrivelser skrivelser , med fotografier Rådhuset (kv 27 Rådhuset, tomt 5): - ombyggnad, skrivelser ombyggnad ombyggnad, anbud och entreprenadkontrakt Nämndhuset, Vasagatan 1-3 (kv 3 Färgeriet, tomt 8): - om- och tillbyggnad, anbud om- och tillbyggnad (kv 4 Barkenlund, tomt 7-8), skrivelser Folkskolestyrelsens expeditionslokaler, ombyggnad ombyggnader kontorsbyggnad, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Hb Vasastrand 11 (kv 4 Barkenlund, tomt 6-7), skrivelser Rudbecksskolan (Högre Tekniska Läroverket): - skrivelser elevhem (kv Maskinisten), skrivelser (kv 49 Teknisten, tomt 1), nybyggnad kemi- och maskinbyggnad (kv 49 Teknisten, tomt 1), skrivelser Rudbecksskolan (kv 49 Teknisten, tomt 1)

15 Hagaby skola (kv 278 Röksvampen, tomt 15), ny- och ombyggnad Engelbrektsskolan (kv 42 Råbocken, tomt 1), ombyggnad Engelbrektsskolan (kv 42 Råbocken, tomt 1), ombyggnad Hagaby skola (kv 278 Röksvampen, tomt 15), installation av VVS-anläggningar Engelbrektsskolan (kv 42 Råbocken, tomt 1), Brandstation, tillbyggnad, entreprenadkontrakt för värme- och sanitetstekniska installationer Brandstation, tillbyggnad, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Brandstation, tillbyggnad, entreprenadkontrakt för elektriska anläggningar Brandstation, Fabriksgatan 11, skrivelser Brandövningshus (kv 29 Gjutaren, tomt 11), nybyggnad, skrivelser Krigsbranddamm för Varbergaområdet, skrivelser Brandövningshus (stg 369), Olaus Petriskolan (kv 116 Muttern, tomt 1): - vaktmästarebostad och gymnastikbyggnad, ombyggnad ombyggnad elinstallationer nybyggnad av ämnessalar med mera., etapp I, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten Hb nybyggnad av ämnessalar med mera, etapp II, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten Hb ombyggnad, skrivelser Karlslunds skola (stg 85): - ombyggnad och reparationer ombyggnad, skrivelser skolpaviljonger, skrivelser skolpaviljonger, etapp III, skrivelser trädgårdsanläggning Rostaskolan, entreprenadkontrakt för byggnation, del I och II Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för elektriska ledningar 1954.

16 - entreprenadkontrakt för elektriska anläggningar Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för utvändiga arbeten entreprenadkontrakt för byggnation entreprenadkontrakt för byggnation Skyddsrum vid Stortorget (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för sprängningar entreprenadkontrakt för byggnation kontrakt för svagströmsanläggningar Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser rörande utrustning antagna anbud Holmens skola (kv 40 Lektionen, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser skrivelser Skyddsrum vid Stortorget (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - skrivelser rörande VVS, skrivelser rörande entreprenader med mera skrivelser rörande byggnadsarbete Lillåstrandskolan, nybyggnad (kv 103 Stämjärnet, tomt 9): - skrivelser, anbudshandlingar med mera teknisk beskrivning, ritningar godkännande av ventilationsritningar entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Sveaskolan (kv 239 Läraren, tomt 1), Sveaparken 1/Södra Allén 43: - skrivelser skrivelser Karolinska Läroverket (kv 28 Husaren, stg 18), ombyggnad av gamla ridhuset till bollhus Karolinska Högre Allmänna Läroverket, skrivelser Karolinska skolan, inredning av lärosalar på Skolgatan 5, Karolinska Högre Allmänna Läroverket, skolpaviljonger , med Holmens skola, skolpaviljonger. - Almby skolan och Karolinska Läroverket, skolgårdar, entreprenadkontrakt för lednings- och beläggningsarbeten Hb Karolinska Läroverket, ombyggnad av musiksal

17 Högre Allmänna Läroverket för flickor (kv 41 Renen, tomt 4), skolpaviljong I, Högre Allmänna Läroverket för flickor (kv 41 Renen, tomt 4), skolpaviljong II, Högre Allmänna Läroverket för flickor, skrivelser Kommunala flickskolan (kv 41 Renen, tomt 3), Högre Allmänna Läroverket för flickor (Nikolai Läroverk) (kv 41 Renen), skolpaviljong III, Flickläroverket, skolpaviljong Högre Allmänna Läroverket för flickor, skolpaviljong Kommunala flickskolan (kv 41 Renen, tomt 3), ombyggnad och renovering av skolkökslokaler Nikolai Läroverk (kv 41 Renen, tomt 4), Risbergska skolan (kv 41 Renen, tomt 1 och 4), Rostaskolan: - entreprenadkontrakt för VVS-installationer kontrakt för elektriska installationer Rosta skola nybyggnad etapp I, slutredovisning Rosta skola Adolfsbergsskolan (stg 383G, stg 697): - vaktmästarebostad och bespisningslokal 1954, vaktmästarebostad, entreprenadkontrakt vaktmästarebostad Adolfsbergsskolan och Varbergaskolan, skolpaviljonger, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Hb skolpaviljonger, skrivelser skolpaviljonger, skrivelser Adolfsbergsskolan och Karlsluds skola, paviljonger, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Hb Kontorshus i kv Knektbacken, nybyggnad, Fredsgatan/Slottsgatan: - entreprenadkontrakt för byggnation entreprenadkontrakt för rörledningsarbeten Kontorshus i kv Knektbacken, nybyggnad, Fredsgatan/Slottsgatan: - entreprenadkontrakt för ventilationsanläggning kontrakt för elektriska anläggningar kontrakt för hissar Holmens skola (kv 40 Lektionen, tomt 1): - nybyggnad, entreprenadkontrakt för byggnation 1955.

18 - ombyggnad av gymnastiksal, entreprenadkontrakt för ventilationsanläggning nybyggnad, slutredovisning skolpaviljonger Se även Karolinska Högre Allmänna Läroverk, skolpaviljonger Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad: - skrivelser skrivelser slutredovisning anbud Skyddsrum vid Stortorget (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för elektriska installationer entreprenadkontrakt för ventilationstekniska installationer entreprenadkontrakt för VVS-anläggningar skrivelser (tomt 1), Wadköping, skrivelser Hb Varmbadhuset Varmbadhuset (kv 5a Hökerberg, tomt 1a), ombyggnad, skrivelser Idrottshuset (kv 168 Handbollen) Idrottshuset (kv 168 Handbollen, tomt 1), Eyragatan, omklädningspaviljong, skrivelser Eyravallen (stg 303), omklädningspaviljong, byggnadslov Varmbadhuset, ombyggnad, skrivelser Eyravallen (kv Handbollen), ombyggnad av idrottsplats Idrottshuset, ombyggnad av bowlinghall till bordtennislokal, skrivelser Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - kontrakt för hissar kontrakt för elektriska starkströmsanläggningar entreprenadkontrakt för byggnadsarbete skyddsrum, skrivelser skrivelser (tomt 20), ombyggnad (tomt 20K), skrivelser Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad, entreprenadkontrakt för elektriska svagströmsanläggningar.

19 Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad, entreprenadkontrakt för VVS-installationer Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad, entreprenadkontrakt för ventilationstekniska installationer Baronbackarna, dagis (kv 35 Sagan, tomt 1), nybyggnad: - entreprenadkontrakt skrivelser med mera Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för lokaltelefonanläggning slutredovisning Holmens skola (kv 40 Lektionen, tomt 1): - skrivelser ny- och ombyggnad, skrivelser Hb Elevhem och kårhus för Högre Tekniska Läroverket (Rudbecksskolan), nybyggnad (kv 48 Maskinisten): - slutredovisning entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten entreprenadkontrakt för värme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar (VVS) kontrakt för elektriska anläggningar kontrakt för leverering och installation av hiss Sörbyskolan (kv 94 Bottenhavet, tomt 3), Drakenbergsgatan 77, nybyggnad: - skrivelser entreprenadkontrakt för byggnation kontrakt för elektriska installationer entreprenadkontrakt för värme- och sanitetstekniska installationer entreprenadkontrakt för ventilationsanläggningar Karolinska Läroverket (kv 29 Husaren, stg 20 och tomt 18): - om- och tillbyggnad av gamla ridhuset till gymnastikhus ombyggnad, skrivelser , med fotografier. - gymnastikbyggnad, ombyggnad, entreprenadkontrakt skrivelser Wadköping (Lars Boms udde): - uppmärkning av Drottninggatan 41, utan år. - uppmärkning av Kyrkogårdsgatan 26, utan år.

20 - uppmärkning av Tenngjutaregården, utan år. - uppmärkning av Vävaregården, Drottninggatan 64, utan år. - skrivelser rörande uppförande av husen anmälan om arbetskraft beredskapsarbeten protokoll skrivelser rapport till Arbetsmarknadsverket (AMV) rörande arbetskraft Borgarstugan, renovering Mariebergsskolan: - skrivelser skrivelser till- och ombyggnad (Mosås 1:111), skrivelser nybyggnad av byggnad D och E, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten, samt VVS- och elinstallationer Hb Hjelmgården, Adolfsberg (kv 275 Storfjället, stg 815C), ombyggnad Hjelmgården, Adolfsberg (kv 275 Storfjället, stg 815C), brunnsborrning Hjelmgården, Adolfsberg (kv 275 Storfjället, stg 815C), personalbostad Fritidshem för alkoholskadade (KFUM-huset), Vasatorget 1 (kv 50 Blåklockan, tomt 8), skrivelser Hb SCB-huset (Statistiska Central Byrån) (kv 54 Vårlöken, tomt 18), till- och ombyggnad, skrivelser Rostahemmet (kv 364 Höstsolen): - skrivelser om- och tillbyggnad, entreprenadbeskrivning för luftbehandlingsanläggningar skrivelser besiktningsprotokoll Lillåstrandskolan, nybyggnad (kv 103 Stämjärnet, tomt 9): - kontrakt för elektriska installationer. - entreprenadkontrakt för värme- och sanitetstekniska installationer. - entreprenadkontrakt för ventilationsanläggning Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad, entreprenadkontrakt för rörledningsarbeten.

21 Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad, kontrakt för elektriska svagströmsinstallationer Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad: - kontrakt för elektriska starkströmsinstallationer. - kontrakt för hissar Gasverket (kv 207 Gasklockan, tomt 1 och 125): - nybyggnad av kontors- och personalbyggnad samt ombyggnad av transformatorhus till pannrum, skrivelser nybyggnad av kontors- och personalbyggnad, arbetsbeskrivningar nybyggnad av kontors- och personalbyggnad, anbud Kedjehus i Almby och Björkängsområdet, Adolfsberg: - skrivelser entreprenadkontrakt för byggnation Elevhem för Högre Tekniska Läroverket, (kv 48 Maskinisten, tomt 1), nybyggnad, ritningar Högre Tekniska Läroverket, nybyggnad av skrivsalsbyggnad (kv 48 Maskinisten, tomt 8) Markbackens skola (kv 161 Tegelbäraren, tomt 4), Lertagsgatan 12, nybyggnad, skrivelser Norrbyskolan (även kallad Pettersbergsskolan), Majorsgatan 7 (stg 1204B, stg 1989, kv 299 Grundläggaren), nybyggnad: - skrivelser skrivelser Örebro stads yrkesskola (Virginska skolan), Älvtomtagatan 56 (kv 193 Lavendeln, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser skrivelser Örebro stads yrkesskola: - ombyggnad av bostadslägenhet till skolkök (Nygatan 26) ombyggnad av bostadslägenhet till skolkök (Nygatan 20) skrivelser rörande statsbidrag (kv 193 Lavendeln) Hb ritningsförteckning och beskrivning för inredningssnickerier 1962.

22 - ritningsförteckning Slottsgatan 19, ombyggnad, skrivelser Konserthuset (kv 29 Klockargården, tomt 1), ombyggnad, skrivelser Konserthuset (kv 29 Klockargården, tomt 1), biblioteks- och konserthus, skrivelser Örebro läns museum (kv 219 Museet, tomt 1), tillbyggnad, skrivelser Gamla Teatern (kv 1 Teatern), ombyggnad, etapp I-II, skrivelser , med fotografier. Hb Storgatan 3 (kv 1 Teatern, tomt 3), Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad: - entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten entreprenadkontrakt för ventilationsarbeten entreprenadkontrakt för trädgårdsanläggning Västra Marks sjukhus, gymnastikbyggnad (stg 473, 1989), Älvtomtagatan: - skrivelser entreprenadkontrakt för byggnation Kedjehus i Almby och Björkängsområdet, Adolfsberg, besiktningsprotokoll Norrbyhemmet (kv 297 Handtaget, tomt 1, stg 780 m.fl.), Höglundagatan 21-25, nybyggnad: - skrivelser skrivelser Olaus Petriskolan (kv 116 Muttern, tomt 1), Hovstavägen - Mäster Larsgatan: - skrivelser skrivelser Högre Tekniska Läroverket (Rudbecksskolan): - kemi- och maskinbyggnad samt skrivsalsbyggnad, entreprenadkontrakt för regulatorinstallation, utan år. - skrivelser , kontrakt för hiss kontrakt för hissar lokalbehov byggnad E (kv 49 Teknisten, tomt 1), skrivelser , med fotografier.

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Örebro stad. Industriverken.

Örebro stad. Industriverken. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Industriverken. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1957-1970, handlingarna omfattar tiden 1962-1971 Ny styrelsen 1957 Industriverken ersatte Styrelsen för

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden.

Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1983, handlingar omfattar tiden 1955-1983 När Örebro kommun bildades 1971 övertogs stadens hälsovårdsnämnds

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum 2015-06-26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54

RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum 2015-06-26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Örebro stad. Karolinska skolan.

Örebro stad. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2014-10-03 Historik Handlingar omfattar tiden 1600-1975 Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat

Läs mer

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB.

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. 2011-03-30 Historik Verksamhetstid 1970-1987, handlingarna omfattar åren 1931-1989 Örebro Kraftvärmeverk AB bildades 1970 och producerade

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Luleå stadshus marmorpalatset av Lise-Lott Larsson

Luleå stadshus marmorpalatset av Lise-Lott Larsson 1 Luleå stadshus marmorpalatset av Lise-Lott Larsson Invigning Ett par hundra inbjudna gäster samlades i stadsfullmäktiges sessionssal klockan två på eftermiddagen torsdagen 30 januari 1958. Det var dags

Läs mer

Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad

Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Kulturhistorisk utredning Kvarteret Domkyrkan 2 Västerås Domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Kulturhistorisk

Läs mer

"De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun

De kom, och de försvann  Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun "De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun De kom, och de försvann... Skriftens huvudtitel har många bottnar men syftar främst

Läs mer

Stålforsskolan - ett landmärke för undervisning och musik i Eskilstuna Ett bebyggelsehistoriskt perspektiv. Emma Karp

Stålforsskolan - ett landmärke för undervisning och musik i Eskilstuna Ett bebyggelsehistoriskt perspektiv. Emma Karp Stålforsskolan - ett landmärke för undervisning och musik i Eskilstuna Ett bebyggelsehistoriskt perspektiv Emma Karp Stålforsskolan ett landmärke för undervisning och musik i Eskilstuna Ett bebyggelsehistoriskt

Läs mer

Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM.

Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1995-2000, handlingar omfattar tiden 1981-2002 På kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Löberöd 53:1 Rapport skriven av Louise Mossum 2014-08-05 1 FÖRKORTNINGAR BBR AFS AML M+M FOJAB BIM ABK 09 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna

Läs mer

Sammanfattning 2007 Örebroporten Fastigheter AB

Sammanfattning 2007 Örebroporten Fastigheter AB Sammanfattning 2007 Örebroporten Fastigheter AB Conventum Arena under uppbyggnad Innehållsförteckning Det här är: Örebroporten 2007: Sammanfattning VD har ordet: 2007 händelsernas år Kexfabriken: Från

Läs mer

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970  Sollefteå kommun En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun En bygd i förändring Källa: Kommunalnämndens och kommunfullmäktiges protokoll. Arkivet ordnades och förtecknades under

Läs mer

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar.

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. 2014 Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. orebro.se/foreningsstod Innehåll Inledning Avboknngsregler Bollhallar Mindre gymnastikhallar Gymnastikhallar Idrottshuset och Mellringe

Läs mer

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

Örebro kommun. Turistbyrån.

Örebro kommun. Turistbyrån. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Turistbyrån. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1980-1992, handlingar omfattar tiden 1957-1992 Åren 1916-1979 Turistverksamheten tog sin början 1916, när

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1953 C. IL Holmqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1954. H =,, Handlingar. Aum.: P = Stadsfullmaktiges Protokoll. år 1953 Mölndals Stadsfullmäktiges

Läs mer

Vårdcentralen i Övertorneå Norrbottens museum Acc nr. 2010:163:0109 Fotograf: Daryoush Tahmasebi

Vårdcentralen i Övertorneå Norrbottens museum Acc nr. 2010:163:0109 Fotograf: Daryoush Tahmasebi Vårdcentralen i Övertorneå Norrbottens museum Acc nr. 2010:163:0109 Fotograf: Daryoush Tahmasebi INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING s. 2 DISPOSITION s. 2 HISTORIK s. 3 Övertorneås historia s. 3 Vårdinstitutioner

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Bevara eller gallra Gallringsråd nr 7. Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting och regioner

Bevara eller gallra Gallringsråd nr 7. Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting och regioner 1 Bevara eller gallra Gallringsråd nr 7 Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting och regioner 2 Serien Bevara eller gallra? Gallringsråden utges av

Läs mer

GALLRINGSRÅD NR 7. Bevara eller gallra RÅD OM TEKNISK VERKSAMHET, MARK, FASTIGHETER SAMT BOSTADSFÖRSÖRJNING HOS KOMMUNER, LANDSTING/REGION

GALLRINGSRÅD NR 7. Bevara eller gallra RÅD OM TEKNISK VERKSAMHET, MARK, FASTIGHETER SAMT BOSTADSFÖRSÖRJNING HOS KOMMUNER, LANDSTING/REGION GALLRINGSRÅD NR 7 Bevara eller gallra RÅD OM TEKNISK VERKSAMHET, MARK, FASTIGHETER SAMT BOSTADSFÖRSÖRJNING HOS KOMMUNER, LANDSTING/REGION Bevara eller gallra RÅD OM TEKNISK VERKSAMHET, MARK OCH FASTIGHETER

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer