Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Husbyggnadsavdelningen.

2 Historik Verksamhetstid Husbyggnadsavdelningen Drätselkammarens husbyggnadsavdelning bildades Avdelningen hade följande arbetsuppgifter: - konsultation och rådgivning vid planering av ny- och ombyggnader av fastigheter - administrativ handläggning av byggnadsföretag - utredningar och andra husbyggnadsärenden som tilldelas av Drätselkammarens byggnadskommitté 1956 fördes Fastighetskontorets underhållsavdelning över till Husbyggnadsavdelningen, då man ville renodla och samordna de olika kontorens arbetsuppgifter. Vid Örebro kommuns bildande fortsatte verksamheten i form av Husbyggnadskontoret, som var direkt underordnat Kommunstyrelsen. Leverenser Arkivet består av leverans 32/78, 27/82, 11/84, 22/84, 11/88 och 20/98. Tillägg av personalakter från TS- Städ, leverans Ordnat och förtecknat av Karin Jirénius under Tillägg gjorda av Marie Esplund-Lynn Källor: Örebro stadsfullmäktiges protokoll Förkortningar: kv kvarter, stg stadsäga Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 E E1 F F2 F3 G G1 G2 G3 G4 J J1 K K1 K2 Protokoll Byggnadskommitténs protokoll Övriga protokoll Inkomna handlingar Korrespondens Ämnesordnade handlingar Personalakter Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper Bokföringskort Budget Löneräkenskaper Verifikationer Kartor och ritningar Ritningar Fotografier Fotografier, HB-bilder Fotografier

4 Byggnadskommitténs protokoll A1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Protokoll med bilagor. Drätselkammarens byggnadskommitté behandlade samtliga byggnadsprojekt som Husbyggnadsavdelningen hade ansvaret för. Kommittén beredde ärenden för Drätselkammarens beslut Häri även A2 Övriga protokoll.

5 Övriga protokoll A2 Serieanmärkning Företagsnämndsprotokoll, 1960, 1962, Protokoll från skyddskommittén för stadsbyggnad, Gemensam skyddskommitté för Fastighetskontoret, Byggnadsnämnden och Husbyggnadsavdelningen. - Protokoll från Husbyggnadsavdelningens interna sammanträden, Ingår i A 1:4.

6 Korrespondens E1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Korrespondens Skrivelser rörande skolreparationer Skrivelser rörande organisation och personal Skrivelser rörande organisation Skrivelser rörande anställningar Skrivelser rörande studiebesök Inkomna kontrollbevis för byggnadslov från Stadsingenjörskontoret Angående kedjehus i Almby och Adolfsberg Skrivelser rörande byggnationer Skrivelser rörande organisation och personalfrågor Inkomna och utgående skrivelser Skrivelser rörande kommunsammanläggningen 1968, Korrespondens med Skoldirektionen.

7 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Serien innehåller handlingar rörande byggnadsprojekt fram till Örebro kommuns bildande Innehåller tekniska beskrivningar, entreprenadkontrakt, anbudshandlingar m.fl. handlingar rörande nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader av fastigheter ägda av Örebro stad. I de fall entreprenadavtalen skrivits efter 1971 har projekten överförts till Örebro kommun. Samtliga handlingar rörande ett och samma projekt har hållits samman oberoende av tidpunkt, exempelvis besiktningar som utförts efter Storformat, häftad.. Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), inredningsförteckning, utan år. Hb Storformat, häftad. Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), sammanställningsritningar av fast och lös inredning, utan år. Hb Nämndhuset: - skrivelser provisorisk kontorsbyggnad ombyggnad, skrivelser rörande ventilationsanläggning ombyggnad, skrivelser , med fotografier. - ombyggnad, skrivelser Hb Tullhuset, nybyggnad: - skrivelser skrivelser skrivelser Almby södra, östra och norra skolor (kv 27 Vänern, stg 172, kv 32 Yngaren, stg 46), ombyggnad och reparation 1943, Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), entreprenadkontrakt för rörtekniska anläggningar Hb Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), kontrakt för elektriska anläggningar Hb Almby högstadieskola (kv 27 Vänern, tomt 10, kv 89 Daglösen), entreprenadkontrakt för ventilationstekniska

8 anläggningar Hb Barnhem och upptagningshem i Adolfsberg, skrivelser Barnhem och upptagningshem i Adolfsberg, beskrivning och specifikation för VVS-anläggning Daghem vid Längbrotorg, entreprenadkontrakt för byggnation Daghem vid Längbrotorg, kontrakt för elektriska installationer Daghem vid Längbrotorg, entreprenadkontrakt för VVSanläggningar Lekskola (barnträdgård) för Norrby och Pettersberg (stg 766), ombyggnad Livsmedelsbutik och lekskola i Oxhagen (Vaktelvägen 23 - Hägerstigen 9), nybyggnad, skrivelser Hb Skolor Örebro stads vårdhem: - bårhus (kv 13 Vilan), skrivelser personalbyggnad och kansli (kv 13 Vilan, tomt 13 och 37), bårhus (kv 13 Vilan), kontrakt bårhus (kv 13 Vilan), skrivelser Tegnérskolan (kv 204 Morellen, tomt 1): - arbets- och rumsbeskrivning, utan år. - skrivelser gymnastikbyggnad, skrivelser Hb entreprenadkontrakt fjärrvärme Radhus, Angelgatan: - skrivelser skrivelser Vasaskolan (kv 265 Gulsippan), om- och tillbyggnad: - skrivelser rörande byggentreprenad skrivelser rörande entreprenader med mera Venavägen 23 (kv 134 Järnet, tomt 15), nybyggnad, arbets- och rumsbeskrivning, utan år. - Venavägen 23 (kv 134 Järnet, tomt 15), nybyggnad, skrivelser Venavägen 23 (kv 134 Järnet, tomt 15), nybyggnad,

9 avlöningslistor för snickare Bostadshus (kv 90 Gåsen, tomt 6), arbets- och rumsbeskrivning Bostadshus (kv 90 Gåsen, tomt 6), skrivelser Bostadshus (kv 196 Arcturus, tomt 2) Malmgatan 34-38, ombyggnad och reparationer Fenix nr 1, fasadrenovering 1957, Änggatan 15, förbesiktning Östra Bangatan 18, kontrakt för hiss Vasagatan 13 (kv 3 Färgeriet, tomt 8) 1958, Vasagatan 13 (kv 2 Bodarna, tomt 5), ombyggnad, skrivelser Olaus Petriskolan (kv 116 Muttern, tomt 1), Hovstavägen - Mäster Larsgatan: - skrivelser entreprenadkontrakt för ventilationsarbeten, etapp I entreprenadkontrakt för rörledningsarbeten, etapp I, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten, etapp II Radhus, Eklunden: - anbud och entreprenader skrivelser Rostahemmet, nybyggnad, skrivelser Vasaskolan: - gymnastikbyggnad, byggnads- och målningsbeskrivningar, utan år. - gymnastikbyggnad antagna anbud på armaturer gymnastikbyggnad (kv 265 Gulsippan, tomt 1 och kv 80 Blåklinten), nybyggnad, skrivelser till myndigheter gymnastikbyggnad (kv 265 Gulsippan, tomt 1), ombyggnad gymnastikbyggnad, nybyggnad, skrivelser rörande entreprenader gymnastikbyggnad, entreprenadhandlingar gymnastikbyggnad, nybyggnad, anbud gymnastikbyggnad (kv 80 Blåklinten) gymnastikbyggnad, entreprenadkontrakt Rostaskolan (stg 155 och 2115), nybyggnad, etapp I: - skrivelser till myndigheter skrivelser rörande byggnadsarbeten

10 - besiktningsprotokoll Vasaskolan (kv 265 Gulsippan), om- och tillbyggnad: - redovisning skrivelser skrivelser skrivelser (tomt 1) Anläggning Göta, B 230, skrivelser Hb Rörledningsinstallationer till fjärrvärme Skyddsräck på tak, skrivelser Målningsarbeten på stadens fastigheter, skrivelser Fjärrvärmenät Skyddsrum Byggnadskontorets vattenmätarverkstad, skrivelser Elektriska installationer i skolor Svampenskador, skrivelser Vägport, stg 1075, Skyddsrum i Örnsro Vägbro Drottninggatan - SJ Parkkontorets kallförråd i Adolfsberg (stg 700), program för elektriska anläggningar Hb 546, Parkkontorets kallförråd i Adolfsberg (stg 700, byggnadsbeskrivning Hb 546, Transporttunnel under Gamla gatan Kv 67 Lagan, stg 719, brandskada Stormskador på skolor inom Örebro Djursjukhus, utredning Hb Lotterikiosk på Stortorget, skrivelser Gumaeliusskolan (kv 93 Blåsippan, tomt 1), Karlslundsgatan 32-40: - ombyggnad , med uppgifter om Praktiska Realskolan. - ombyggnad Örebro Praktiska Realskola (kv 93 Blåsippan, tomt 1), skrivelser Hb Radhus, Eklunden, entreprenadkontrakt Vasaskolan, hus A-D, entreprenadkontrakt för värme- och sanitetsanläggningar Hb 50.

11 Tullhuset, nybyggnad: - byggnadsbeskrivning, utan år. - anbud entreprenadkontrakt Rostahemmet, Karlslundsgatan, nybyggnad: - entreprenadkontrakt skrivelser rörande entreprenader entreprenadkontrakt för byggnation Rostaskolan (stg 155 och 2115), nybyggnad, etapp I: - skrivelser rörande konsulter skrivelser rörande entreprenader med mera Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser rörande el- och rörentreprenader skrivelser rörande konsulter skrivelser rörande byggnadsentreprenad Holmens skola (kv 40 Lektionen, tomt 1): - nybyggnad, skrivelser nybyggnad, skrivelser nybyggnad, skrivelser gymnastikbyggnad, ombyggnad Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser grundundersökning slutredovisning Eklundens folkskola, massförteckning Wivalliusskolan, Baronbackarna (kv 34 Balladen, tomt 2), nybyggnad: - skrivelser ekonomiska redovisningar anbud skrivelser rörande entreprenörer skrivelser Elevhem och kårhus för Högre Tekniska Läroverket (Rudbecksskolan), nybyggnad (kv 48 Maskinisten): - skrivelser och besiktningar inventarier, trädgårdsanläggning med mera handlingar rörande entreprenader anbudshandlingar

12 Radhus, Ringstorp, entreprenadkontrakt för elektriska installationer Radhus, Ringstorp, entreprenadkontrakt för värme- och sanitetsinstallationer Radhus, Ringstorp, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Tybble gård, mangårdsbyggnad, ombyggnad och reparation Tullhuset, Södra Grev Rosengatan 4, skrivelser Filadelfiakyrkan (kv 24 Fabriken, tomt 1), skrivelser Järnvägsgatan 15, Sommarro, Adolfsberg, skrivelser Eriksberg Fabriksgatan 18-22, Gruppbebyggelse i kv Hyacinten, skrivelser Drottninggatan 38-46, Stg 653 Fredrikslund, rivning Ullavigatan 19-23, fjärrvärme, skrivelser Ekers löneboställe (Ekers skola), skrivelser Nygatan 54, skrivelser Västra gatan 5 (kv 8 Längan, tomt 17), skrivelser Klostergatan 24 (kv 10 Gillet, tomt 6 och 7), Fredsgatan (kv 26 Knektbacken), ombyggnad Fabriksgatan 5 (kv 5a Hökerberg, tomt 5), ombyggnad av kontor, skrivelser kv 10 Gillet, tomt 15-16, Karlslundsgatan 42-48, Rosta gård, ombyggnad, skrivelser Fabriksbyggnad på Idrottsvägen, ombyggnad, skrivelser Vasastrand 17 (kv 202 Skomaskinen, tomt 1), kontorsrum i vindsvåning, skrivelser Norra Grev Rosengatan 3B (kv 15 Lodet, tomt 4), kontorslokaler, skrivelser Gamla vägen 69 (stg 706), Pappersbruksallén 3 (stg 400), skrivelser Stortorget (kv 26 Repslagaren), skrivelser , med fotografier. - Sturegatan 7, skrivelser Borgmästargatan 8, kv Tunnbindaren, tomt 17, besiktning av grannfastigheter Barnavårdsnämndens lokaler (kv 15 Lodet, tomt 4), Alnängsgatan 1 (kv 34 Faktoriet, tomt 7), Södra Allén 5 (kv 59 Tågmästaren, tomt 11), Skolgatan 5-7,

13 - Västra gatan 5 (kv 8 Längan), garagebyggnad, byggnadslov Småbåtshamn i Hjälmaren vid Storängsviken, Stora Mellösa, kontrakt för muddringsarbeten, utan år. - Stadsträdgården, verkstadsbyggnad och garage Frimurarholmen, musikestrad Karlslunds föreningslokal Skagerns fritidsområde Småbarnskoloni Parkudden, Stora Mellösa Tennispaviljong i Stadsparken, skrivelser Mogetorps friluftsgård, kostnadsberäkning Ridhus vid Pettersberg, skrivelser Fritidsgård i Åre (Mörviken 1:60 och 1:71), Kiosk och toalettbyggnad på Våghustorget, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten Hb Sörbybacken, skidlift, skrivelser Motorbåtklubbens hamn och uppläggningsplatser, skrivelser STF:s vandrarhem, Adolfsberg, skrivelser Kilsbergstorpen: Skrikarboda, Lisselängen, Södra Flyckeberget Stora Holmen, toalett- och redskapsbyggnad Hb Småindustribyggnad på Signalgatan 9 (kv 151 Gelbgjutaren, tomt 8), nybyggnad: - skrivelser antagna anbud entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Hb , entreprenadkontrakt för värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar Hb , kontrakt för elektriska installationer Hb , skrivelser Rostaskolan (stg 155 och 2115), nybyggnad, etapp I: - skrivelser rörande köksutrustning och skolgård antagna anbud Nämndhuset, Vasagatan 1-3: - ombyggnad, byggnadsbeskrivning ombyggnad, entreprenadkontrakt ny- och ombyggnad, entreprenadkontrakt 1957.

14 Kontorshus i kv Knektbacken, nybyggnad, Fredsgatan/Slottsgatan: - skrivelser rörande konsulter skrivelser rörande byggnadsentreprenad skrivelser skrivelser rörande armaturer Skyddsrum vid Stortorget (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - skrivelser rörande konstruktörer skrivelser rörande konsulter med mera skrivelser till myndigheter skrivelser rörande sprängningar Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - skrivelser skrivelser rörande byggnadsarbeten skrivelser till myndigheter skrivelser skrivelser , med fotografier Rådhuset (kv 27 Rådhuset, tomt 5): - ombyggnad, skrivelser ombyggnad ombyggnad, anbud och entreprenadkontrakt Nämndhuset, Vasagatan 1-3 (kv 3 Färgeriet, tomt 8): - om- och tillbyggnad, anbud om- och tillbyggnad (kv 4 Barkenlund, tomt 7-8), skrivelser Folkskolestyrelsens expeditionslokaler, ombyggnad ombyggnader kontorsbyggnad, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Hb Vasastrand 11 (kv 4 Barkenlund, tomt 6-7), skrivelser Rudbecksskolan (Högre Tekniska Läroverket): - skrivelser elevhem (kv Maskinisten), skrivelser (kv 49 Teknisten, tomt 1), nybyggnad kemi- och maskinbyggnad (kv 49 Teknisten, tomt 1), skrivelser Rudbecksskolan (kv 49 Teknisten, tomt 1)

15 Hagaby skola (kv 278 Röksvampen, tomt 15), ny- och ombyggnad Engelbrektsskolan (kv 42 Råbocken, tomt 1), ombyggnad Engelbrektsskolan (kv 42 Råbocken, tomt 1), ombyggnad Hagaby skola (kv 278 Röksvampen, tomt 15), installation av VVS-anläggningar Engelbrektsskolan (kv 42 Råbocken, tomt 1), Brandstation, tillbyggnad, entreprenadkontrakt för värme- och sanitetstekniska installationer Brandstation, tillbyggnad, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Brandstation, tillbyggnad, entreprenadkontrakt för elektriska anläggningar Brandstation, Fabriksgatan 11, skrivelser Brandövningshus (kv 29 Gjutaren, tomt 11), nybyggnad, skrivelser Krigsbranddamm för Varbergaområdet, skrivelser Brandövningshus (stg 369), Olaus Petriskolan (kv 116 Muttern, tomt 1): - vaktmästarebostad och gymnastikbyggnad, ombyggnad ombyggnad elinstallationer nybyggnad av ämnessalar med mera., etapp I, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten Hb nybyggnad av ämnessalar med mera, etapp II, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten Hb ombyggnad, skrivelser Karlslunds skola (stg 85): - ombyggnad och reparationer ombyggnad, skrivelser skolpaviljonger, skrivelser skolpaviljonger, etapp III, skrivelser trädgårdsanläggning Rostaskolan, entreprenadkontrakt för byggnation, del I och II Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för elektriska ledningar 1954.

16 - entreprenadkontrakt för elektriska anläggningar Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för utvändiga arbeten entreprenadkontrakt för byggnation entreprenadkontrakt för byggnation Skyddsrum vid Stortorget (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för sprängningar entreprenadkontrakt för byggnation kontrakt för svagströmsanläggningar Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser rörande utrustning antagna anbud Holmens skola (kv 40 Lektionen, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser skrivelser Skyddsrum vid Stortorget (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - skrivelser rörande VVS, skrivelser rörande entreprenader med mera skrivelser rörande byggnadsarbete Lillåstrandskolan, nybyggnad (kv 103 Stämjärnet, tomt 9): - skrivelser, anbudshandlingar med mera teknisk beskrivning, ritningar godkännande av ventilationsritningar entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Sveaskolan (kv 239 Läraren, tomt 1), Sveaparken 1/Södra Allén 43: - skrivelser skrivelser Karolinska Läroverket (kv 28 Husaren, stg 18), ombyggnad av gamla ridhuset till bollhus Karolinska Högre Allmänna Läroverket, skrivelser Karolinska skolan, inredning av lärosalar på Skolgatan 5, Karolinska Högre Allmänna Läroverket, skolpaviljonger , med Holmens skola, skolpaviljonger. - Almby skolan och Karolinska Läroverket, skolgårdar, entreprenadkontrakt för lednings- och beläggningsarbeten Hb Karolinska Läroverket, ombyggnad av musiksal

17 Högre Allmänna Läroverket för flickor (kv 41 Renen, tomt 4), skolpaviljong I, Högre Allmänna Läroverket för flickor (kv 41 Renen, tomt 4), skolpaviljong II, Högre Allmänna Läroverket för flickor, skrivelser Kommunala flickskolan (kv 41 Renen, tomt 3), Högre Allmänna Läroverket för flickor (Nikolai Läroverk) (kv 41 Renen), skolpaviljong III, Flickläroverket, skolpaviljong Högre Allmänna Läroverket för flickor, skolpaviljong Kommunala flickskolan (kv 41 Renen, tomt 3), ombyggnad och renovering av skolkökslokaler Nikolai Läroverk (kv 41 Renen, tomt 4), Risbergska skolan (kv 41 Renen, tomt 1 och 4), Rostaskolan: - entreprenadkontrakt för VVS-installationer kontrakt för elektriska installationer Rosta skola nybyggnad etapp I, slutredovisning Rosta skola Adolfsbergsskolan (stg 383G, stg 697): - vaktmästarebostad och bespisningslokal 1954, vaktmästarebostad, entreprenadkontrakt vaktmästarebostad Adolfsbergsskolan och Varbergaskolan, skolpaviljonger, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Hb skolpaviljonger, skrivelser skolpaviljonger, skrivelser Adolfsbergsskolan och Karlsluds skola, paviljonger, entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten Hb Kontorshus i kv Knektbacken, nybyggnad, Fredsgatan/Slottsgatan: - entreprenadkontrakt för byggnation entreprenadkontrakt för rörledningsarbeten Kontorshus i kv Knektbacken, nybyggnad, Fredsgatan/Slottsgatan: - entreprenadkontrakt för ventilationsanläggning kontrakt för elektriska anläggningar kontrakt för hissar Holmens skola (kv 40 Lektionen, tomt 1): - nybyggnad, entreprenadkontrakt för byggnation 1955.

18 - ombyggnad av gymnastiksal, entreprenadkontrakt för ventilationsanläggning nybyggnad, slutredovisning skolpaviljonger Se även Karolinska Högre Allmänna Läroverk, skolpaviljonger Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad: - skrivelser skrivelser slutredovisning anbud Skyddsrum vid Stortorget (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för elektriska installationer entreprenadkontrakt för ventilationstekniska installationer entreprenadkontrakt för VVS-anläggningar skrivelser (tomt 1), Wadköping, skrivelser Hb Varmbadhuset Varmbadhuset (kv 5a Hökerberg, tomt 1a), ombyggnad, skrivelser Idrottshuset (kv 168 Handbollen) Idrottshuset (kv 168 Handbollen, tomt 1), Eyragatan, omklädningspaviljong, skrivelser Eyravallen (stg 303), omklädningspaviljong, byggnadslov Varmbadhuset, ombyggnad, skrivelser Eyravallen (kv Handbollen), ombyggnad av idrottsplats Idrottshuset, ombyggnad av bowlinghall till bordtennislokal, skrivelser Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad: - kontrakt för hissar kontrakt för elektriska starkströmsanläggningar entreprenadkontrakt för byggnadsarbete skyddsrum, skrivelser skrivelser (tomt 20), ombyggnad (tomt 20K), skrivelser Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad, entreprenadkontrakt för elektriska svagströmsanläggningar.

19 Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad, entreprenadkontrakt för VVS-installationer Polishuset (kv 26 Repslagaren), nybyggnad, entreprenadkontrakt för ventilationstekniska installationer Baronbackarna, dagis (kv 35 Sagan, tomt 1), nybyggnad: - entreprenadkontrakt skrivelser med mera Eklundaskolan (kv 185 Pallas, tomt 1), nybyggnad: - entreprenadkontrakt för lokaltelefonanläggning slutredovisning Holmens skola (kv 40 Lektionen, tomt 1): - skrivelser ny- och ombyggnad, skrivelser Hb Elevhem och kårhus för Högre Tekniska Läroverket (Rudbecksskolan), nybyggnad (kv 48 Maskinisten): - slutredovisning entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten entreprenadkontrakt för värme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar (VVS) kontrakt för elektriska anläggningar kontrakt för leverering och installation av hiss Sörbyskolan (kv 94 Bottenhavet, tomt 3), Drakenbergsgatan 77, nybyggnad: - skrivelser entreprenadkontrakt för byggnation kontrakt för elektriska installationer entreprenadkontrakt för värme- och sanitetstekniska installationer entreprenadkontrakt för ventilationsanläggningar Karolinska Läroverket (kv 29 Husaren, stg 20 och tomt 18): - om- och tillbyggnad av gamla ridhuset till gymnastikhus ombyggnad, skrivelser , med fotografier. - gymnastikbyggnad, ombyggnad, entreprenadkontrakt skrivelser Wadköping (Lars Boms udde): - uppmärkning av Drottninggatan 41, utan år. - uppmärkning av Kyrkogårdsgatan 26, utan år.

20 - uppmärkning av Tenngjutaregården, utan år. - uppmärkning av Vävaregården, Drottninggatan 64, utan år. - skrivelser rörande uppförande av husen anmälan om arbetskraft beredskapsarbeten protokoll skrivelser rapport till Arbetsmarknadsverket (AMV) rörande arbetskraft Borgarstugan, renovering Mariebergsskolan: - skrivelser skrivelser till- och ombyggnad (Mosås 1:111), skrivelser nybyggnad av byggnad D och E, entreprenadkontrakt för byggnads- och målningsarbeten, samt VVS- och elinstallationer Hb Hjelmgården, Adolfsberg (kv 275 Storfjället, stg 815C), ombyggnad Hjelmgården, Adolfsberg (kv 275 Storfjället, stg 815C), brunnsborrning Hjelmgården, Adolfsberg (kv 275 Storfjället, stg 815C), personalbostad Fritidshem för alkoholskadade (KFUM-huset), Vasatorget 1 (kv 50 Blåklockan, tomt 8), skrivelser Hb SCB-huset (Statistiska Central Byrån) (kv 54 Vårlöken, tomt 18), till- och ombyggnad, skrivelser Rostahemmet (kv 364 Höstsolen): - skrivelser om- och tillbyggnad, entreprenadbeskrivning för luftbehandlingsanläggningar skrivelser besiktningsprotokoll Lillåstrandskolan, nybyggnad (kv 103 Stämjärnet, tomt 9): - kontrakt för elektriska installationer. - entreprenadkontrakt för värme- och sanitetstekniska installationer. - entreprenadkontrakt för ventilationsanläggning Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad, entreprenadkontrakt för rörledningsarbeten.

21 Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad, kontrakt för elektriska svagströmsinstallationer Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad: - kontrakt för elektriska starkströmsinstallationer. - kontrakt för hissar Gasverket (kv 207 Gasklockan, tomt 1 och 125): - nybyggnad av kontors- och personalbyggnad samt ombyggnad av transformatorhus till pannrum, skrivelser nybyggnad av kontors- och personalbyggnad, arbetsbeskrivningar nybyggnad av kontors- och personalbyggnad, anbud Kedjehus i Almby och Björkängsområdet, Adolfsberg: - skrivelser entreprenadkontrakt för byggnation Elevhem för Högre Tekniska Läroverket, (kv 48 Maskinisten, tomt 1), nybyggnad, ritningar Högre Tekniska Läroverket, nybyggnad av skrivsalsbyggnad (kv 48 Maskinisten, tomt 8) Markbackens skola (kv 161 Tegelbäraren, tomt 4), Lertagsgatan 12, nybyggnad, skrivelser Norrbyskolan (även kallad Pettersbergsskolan), Majorsgatan 7 (stg 1204B, stg 1989, kv 299 Grundläggaren), nybyggnad: - skrivelser skrivelser Örebro stads yrkesskola (Virginska skolan), Älvtomtagatan 56 (kv 193 Lavendeln, tomt 1), nybyggnad: - skrivelser skrivelser Örebro stads yrkesskola: - ombyggnad av bostadslägenhet till skolkök (Nygatan 26) ombyggnad av bostadslägenhet till skolkök (Nygatan 20) skrivelser rörande statsbidrag (kv 193 Lavendeln) Hb ritningsförteckning och beskrivning för inredningssnickerier 1962.

22 - ritningsförteckning Slottsgatan 19, ombyggnad, skrivelser Konserthuset (kv 29 Klockargården, tomt 1), ombyggnad, skrivelser Konserthuset (kv 29 Klockargården, tomt 1), biblioteks- och konserthus, skrivelser Örebro läns museum (kv 219 Museet, tomt 1), tillbyggnad, skrivelser Gamla Teatern (kv 1 Teatern), ombyggnad, etapp I-II, skrivelser , med fotografier. Hb Storgatan 3 (kv 1 Teatern, tomt 3), Österängshemmet (kv 205 Sidensvansen, tomt 1), Sveavägen 2-4, nybyggnad: - entreprenadkontrakt för byggnadsarbeten entreprenadkontrakt för ventilationsarbeten entreprenadkontrakt för trädgårdsanläggning Västra Marks sjukhus, gymnastikbyggnad (stg 473, 1989), Älvtomtagatan: - skrivelser entreprenadkontrakt för byggnation Kedjehus i Almby och Björkängsområdet, Adolfsberg, besiktningsprotokoll Norrbyhemmet (kv 297 Handtaget, tomt 1, stg 780 m.fl.), Höglundagatan 21-25, nybyggnad: - skrivelser skrivelser Olaus Petriskolan (kv 116 Muttern, tomt 1), Hovstavägen - Mäster Larsgatan: - skrivelser skrivelser Högre Tekniska Läroverket (Rudbecksskolan): - kemi- och maskinbyggnad samt skrivsalsbyggnad, entreprenadkontrakt för regulatorinstallation, utan år. - skrivelser , kontrakt för hiss kontrakt för hissar lokalbehov byggnad E (kv 49 Teknisten, tomt 1), skrivelser , med fotografier.

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN

LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN 80 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Örebro stad. Drätselkammaren. Fastighetskontoret.

Örebro stad. Drätselkammaren. Fastighetskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Fastighetskontoret. 2010-06-22 Historik Verksamhetstid 1942-1970 Stadsfullmäktige beslutade den 20 maj 1942 att ett Fastighetskontor skulle

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar.

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. 2014 Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. orebro.se/foreningsstod Innehåll Inledning Avboknngsregler Bollhallar Mindre gymnastikhallar Gymnastikhallar Idrottshuset och Mellringe

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn 30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012 INVESTERINGAR. Sammanställning över periodens investeringar

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012 INVESTERINGAR. Sammanställning över periodens investeringar INVESTERINGAR Sammanställning över periodens investeringar 2010 Kst förslag 2011 2012 Enhet Ändamål Inkomster Utgifter Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen Kommungården -Kopieringsmaskin -16 000-16

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 REFERENSLISTA 1 MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 PERSONUPPGIFTER Namn Ulf Sönegård Födelsedatum 590224 Tjänstgöring Ulf Sönegård EL o TEKNIK KONSULT AB St. Sigfridsgatan 8 541 30 SKÖVDE Egenföretagare 1996

Läs mer

Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi

Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi Curriculum Vitae Platus Kent, född 1955 Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi Utbildning Amerikanska skolan i Las Palmas de Gran Canaria, Spanien

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Exklusiva lägenheter med villakänsla på Eyrafältet

Exklusiva lägenheter med villakänsla på Eyrafältet Exklusiva lägenheter med villakänsla på Eyrafältet www.eyrafaltet.se/bostad Bo på toppen med tre terrasser och milsvid utsikt issa lägenheter är så speciella att de nästan inte låter Du bor som i en villa.

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB.

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. 2011-03-30 Historik Verksamhetstid 1970-1987, handlingarna omfattar åren 1931-1989 Örebro Kraftvärmeverk AB bildades 1970 och producerade

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 TEKNISKANÄMNDENS PRESIDIE 2007-09-10 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-11-14 2 TN 52 Dnr 2007.205-35 TN:s presidie 3 TN 53 Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo

Läs mer

LÄTT ATT VARA GÄST I örebro en miniguide för dig In personal och d

LÄTT ATT VARA GÄST I örebro en miniguide för dig In personal och d LÄTT ATT VARA GÄST I örebro En miniguide för dig och din personal LÄTT ATT VARA GÄST Vägen mot Sveriges mest välkomnande region. Vi ska uppgradera värdskapet som ett av varumärkets viktigaste komponenter

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

HANDLINGAR OM PITEÅ STAD

HANDLINGAR OM PITEÅ STAD Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar, Historia, Kultur, Näringar. Volym 2 Kyrkan, Kyrkogården, Piteå museum. Volym 3-8 Bebyggelse. Volym 9 Övrigt. 1 1940-1993 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR

Läs mer

CURRICULUM VITAE Tony Alfredsson Upprättad: 2011-11-08. Rev. 2012.08-20

CURRICULUM VITAE Tony Alfredsson Upprättad: 2011-11-08. Rev. 2012.08-20 Namn: Tony Alfredsson Titel: Högskoleingenjör VVS Född 1970 Telefon: 070-610 00 14 Nationalitet: Svensk Civilstånd: Gift Nuvarande befattning: Projektutvecklare, delägare (VVS projektutveckling i Helsingborg

Läs mer

Uppdragsledare e-post: magnus.karlsson@varmlandselsystem.se Tel: 073 950 06 40 Bryggaregatan 9 651 80 Karlstad

Uppdragsledare e-post: magnus.karlsson@varmlandselsystem.se Tel: 073 950 06 40 Bryggaregatan 9 651 80 Karlstad Magnus Karlsson Uppdragsledare e-post: magnus.karlsson@varmlandselsystem.se Tel: 073 950 06 40 Bryggaregatan 9 651 80 Karlstad Presentation Uppdrag- och projektledning inom el- och teleinstallationer och

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

REFERENSLISTA 1 / 5. Objekt Uppdragsgivare Typ av uppdrag. Tullinge Datacenter Tieto Sweden AB. Fuji Autotech Eskilstuna fyllningsmaskiner.

REFERENSLISTA 1 / 5. Objekt Uppdragsgivare Typ av uppdrag. Tullinge Datacenter Tieto Sweden AB. Fuji Autotech Eskilstuna fyllningsmaskiner. Tullinge Datacenter Tieto Sweden AB militär bergrumshangar till stora datacentral för Tieto Enator. Projektering och projektledning inklusive avprovning Vattenförsörjning av vid installation av vattenreservoar

Läs mer

Avspark för Eyrafältets unika lägenheter

Avspark för Eyrafältets unika lägenheter Avspark för Eyrafältets unika lägenheter www.eyrafaltet.se/bostad IALLA ENAN HAGABY HENNINGSHOLM HJÄRSTA Normalt pratar man om första spadtaget när bostäder ska börja byg- MELLRINGE RINGSTORP HOLMEN gas.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 augusti 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Ärendelista Mn 173/2014

Ärendelista Mn 173/2014 Ärendelista Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Kallelse m.m. Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat. Därefter

Läs mer

Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX

Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX 1 Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX Den nya Entreprenadindexserien följer samma indelning som den föregående. Efter översynen har grupperna fått nya kostnadsfördelningar och uppdaterat innehåll.

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Veckoblad nr 165. Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 25 maj 2015 12 juni 2015

Veckoblad nr 165. Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 25 maj 2015 12 juni 2015 Veckoblad nr 165 Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 25 maj 2015 12 juni 2015 Byggnad 5032 Plan 99 - Hisshall 6. Begränsad framkomlighet i korridorstråket framför hissarna.

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Örebro stad. Drätselkammaren. Brandkåren.

Örebro stad. Drätselkammaren. Brandkåren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Drätselkammaren. Brandkåren. 2014-10-03 Historik Handlingar omfattar tiden 1862-1973 1862 ordnades en borgarbrandkår i Örebro stad, enligt 1862 års brandordning.

Läs mer

20% RABATT PÅ VALFRITT STRÄNGPAKET. Gäller på valfritt strängpaket från hela sortimentet till ordinarie pris i butiken i Örebro.

20% RABATT PÅ VALFRITT STRÄNGPAKET. Gäller på valfritt strängpaket från hela sortimentet till ordinarie pris i butiken i Örebro. 20% RABATT PÅ VALFRITT STRÄNGPAKET Gäller på valfritt strängpaket från hela sortimentet till ordinarie pris i butiken i Örebro. Kupongen lämnas innan betalning. Järnvägsgatan 10 Örebro 019-611 11 26 www.4sound.se

Läs mer

STO-Upphandling. Innehållsförteckning: DIARIER Diarier. ÄMNESORDNADE HANDLINGAR Rensade akter

STO-Upphandling. Innehållsförteckning: DIARIER Diarier. ÄMNESORDNADE HANDLINGAR Rensade akter STO-Upphandling STO-Upphandling var benämningen på det organ som bildades den mars genom ett samarbetsavtal mellan Stenungsunds, Orust och Tjörns kommuner. Verksamheten innebar både rådgivning och upphandlingar

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

Uppgifter om nybyggnadsprojekt Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare.

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare. BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2009-08-25 BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Claes Palmén Lisbeth

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

En del av projekt som JMW har utfört under 2004

En del av projekt som JMW har utfört under 2004 En del av projekt som JMW har utfört under 2004 Sundbyskolan Hus C Om & tillbyggnad barnstuga. Fast pris 4,2 miljoner. Matteusskolan Ombyggnad LF avdelning Fast pris 3,1 miljoner. Södermalmsskolan Ombyggnad

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 21 januari 2010 Plats och tid Ledamöter Ersättare Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

Läs mer

2010 ÖREBRO 2010 ÖREBRO

2010 ÖREBRO 2010 ÖREBRO ERBJUDANDE FRÅN SOFT DET UNDERSÖKANDE ARBETET PÅBÖRJADES I NOVEMBER 2006 SAMVERKAN HAR SKETT MED ORIENTERINGSKLUBBARNA OCH VIKTIGA SAMARBETSPARTNERS VI SVARAR JA ELLER NEJ I MAJ 2007 O-RINGEN 2010 PLANERINGSINRIKTNING

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Antagna av kommunfullmäktige den 11 december 2014, 100 Ikraftträdelse: 01.01.2015 1 Allmänt Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar BYGGREGLER Linköpings koloniträdgårdar Allmänt Byggregler gällande Ullevi, Emmalund, Ådala samt Valla som även skall ansöka om bygglov hos Kommunens Byggnämndskontor. Tomtstorlekar Tomtstorleken för koloni-

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Elever som tänker ordna egen PRAO-plats ska inte göra det på företag som finns med på listan nedan.

Elever som tänker ordna egen PRAO-plats ska inte göra det på företag som finns med på listan nedan. Elever som tänker ordna egen PRAO-plats ska inte göra det på företag som finns med på listan nedan. All-Bärgning & Transport Kabelvägen Bilbärgning 3 Glanshammars och maskintransporter. skola 8A 2012 *11

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. Rymligt kedjehus!

HONUNGSVÄGEN. Rymligt kedjehus! HONUNGSVÄGEN Rymligt kedjehus! 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar detta synnerligt trevliga kedjehus i två plan med generösa ytor och tilltalande planlösning. Genomgående

Läs mer

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA Bevarandelistan har utarbetats av Jernkontorets Bergshistoriska utskotts kommitté 90031/84 Arkivfrågor. Den ursprungliga listan kom redan 1984 och

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Underhållskostnader 2013-2023

Underhållskostnader 2013-2023 Objekt nummer 203 Populärnam Borgens förskola Ansvar 710110 Byggnadstyp Förskola Verksamhet 9101 Adress Granitvägen 2 Fastighetsbeteckning Borgen 8 Byggnad 2001 T1 Utemiljö T1.3 Fast utrustning Lekutrustning

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Protokoll Bn 1058/2012

Protokoll Bn 1058/2012 Protokoll Bn 1058/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2011-09-27 Klockan: 09:00 16:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-17 i KF 97/2013 Gäller från och med 2013-09-18 och tills vidare 1 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. Atriumhus - Nyproduktion!

HONUNGSVÄGEN. Atriumhus - Nyproduktion! HONUNGSVÄGEN Atriumhus - Nyproduktion! 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligen trevliga och väldisponerade Atriumhus i barnvänligt område på Umedalen. Husen

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer