Montörshandbok. Motorer och styrenheter för solskydd. Utgåva 2014/01. Tillsammans är det enklare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montörshandbok. Motorer och styrenheter för solskydd. Utgåva 2014/01. Tillsammans är det enklare."

Transkript

1 Montörshandbok Motorer och styrenheter för solskydd Utgåva 2014/01 Tillsammans är det enklare.

2 Förord Montörshandbokens syfte I montörshandboken beskrivs idriftsättningen av rörmotorer från Becker för solskydd, samt av enskilda styrenheter från Becker. Denna handbok är avsedd för montörer som utbildats av Becker. Se till att observera säkerhetsinformationen för montering och idriftsättning av rörmotorer och styrenheter på sidorna IV V längst bak i montörshandboken. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till allvarliga skador. Montörshandboken ersätter inte de montage- och bruksanvisningar som bifogas med Becker-produkterna. Vid drift eller reparationer av systemet ska man följa uppgifterna i montörshandboken samt i den montage- och bruksanvisning som bifogas med produkten. Vid felaktigt arbete med systemet bär Becker-Antriebe inget ansvar för skador som uppstår som följd. Tekniska ändringar förbehållna. II

3 Innehåll Solskydd Fjärrstyrd teknik Identifiera motortypen Sida S- 2 Motor typ M Sida S- 4 Motor typ PS(+) Sida S- 8 Motor typ PS SMI(+) Sida S-12 Motor typ SE I1 & SEF I1 Sida S-16 Motor typ PSF(+) Sida S-20 Motor typ SEF I1 Sida S-26 Styrenhets kit SWS441/SWS641 Sida S-30 Styrenhet SC211 Sida S-32 Styrenhet VC470-II Sida S-34 Princip: Uppbyggnad av enkla enheter, gruppenheter och centrala styrenheter Sida F- 2 Programmera fjärrkontroller Sida F- 4 Radera fjärrkontroller Sida F- 6 Motorer för solskydd Styrenheter för solskydd Fjärrstyrd teknik III

4 Inledning Vilken solskyddsmotor är installerad? Möjliga motortyper: Typ M: Motor med mekaniskt styrda gränslägen Typ PS: Motorer med elektroniskt gränslägen och punkt-till-punkt-programmering Typ PS SMI: Motorer med elektroniskt gränslägen, för integrering i ett EIB/KNX system Typ SE I1: Motorer med elektroniskt gränslägen och duksträckning för lockscreen Typ PSF: Motorer med radiomottagare och punkt-till-punkt-programmering Typ SEF I1: Motorer med radiomottagare elektroniskt gränslägen och duksträckning för lockscreen Tillägget (+) betyder: ökad stängningskraft för kassettmarkiser och Markisoletter. Identifiera motortypen: Fast motorkabel: Kännetecken: Lös motorkabel (C-Plug): Typ: M Typ: C M 2st sexkantshål för inställningsverktyget Typ: PS Typ: C PS 2st l/0 gråa knappar för gränslägejustering Typ: PS SMI Typ: C PS SMI Endast en grå knapp för rotationsriknings justering Typ: C SE I1 Lockscreen Inga knappar S-2

5 Fast motorkabel: Kännetecken: Lös motorkabel (C-Plug): Typ: PSF Typ: C PSF 1st svart knapp för programmering 1st grå knapp för rotationsrikning Lockscreen 1st svart knapp för programmering 1st grå knapp för rotationsrikning Typ: C SEF I1 Motorer för solskydd S-3

6 Motorer typ M Typskylt motorer typ M Typbeteckning: t.ex. R 8/17 C M R Motorstorlek (rördiameter) P - 35 mm R - 45 mm L - 58 mm 8/17 Nominellt vridmoment/utgående varvtal C Bytbar motorkabel M Mekaniskt styrda gränslägen Driftart (korttidsanvändning S2) Efter 4 minuters kontinuerlig drift måste enheten få svalna Serienummer: t.ex År Kalendervecka Fortlöpande nummer Anslutning motorer typ M Motorer med mekaniskt styrda gränslägen får inte kopplas parallellt till ett kopplingsställe. Gränslägesbrytarna kan skadas av en kondensatorurladdning. Detta leder till att gränslägena passeras. Omkopplingstiden vid byte av rörelseriktning måste vara minst 0,5 sekunder. Brytare och styrenheter får inte utföra rörelsekommandon (UPP/NER) samtidigt. Motor Nät Motor 1 Motor 2 Nät S-4

7 Information om motor typ M Innan du installerar motorn ska du kontrollera att medbringarsäkringen är låst (fastskruvad). Markera medbringarens position på dukröret och borra ett 4 mm hål här. Säkra medbringaren mot axiell förskjutning i dukröret med en skruv eller nit. Motorer för solskydd Pilen på motorhuvudet anger rotationsriktningen. Gränsläget ställs in på motsvarande inställningsanordning med det flexibla inställningsverktyget (Art. nr ). Genom att vrida i riktning + ökar du avståndet, vrider du i riktning - minskar du avståndet. Den maximala sträckan är 38 varv med dukröret. Anslut Universal installationskabel enligt manualen för installationskabeln. Tryck in valknappen för motorer med mekaniska gränslägen. S-5

8 Motorer typ M Ställa in gränslägen för motorer av typ M 1. Ställa in det övre gränsläget Efter att dukröret har installerats, kör du motorn i nedåtriktning tills den automatiskt stängs av. Vrid med hjälp av det flexibla inställningsverktyget motsvarande inställningsanordning i plusriktning (medurs) tills dukröret befinner sig i en lämplig position för att fästa markisen/persiennen på dukröret. Fäst markisen/persiennen på dukröret. Kör markisen/persiennen uppåt tills gränslägesbrytaren för det övre gränsläget automatiskt stänger av motorn. Observera: Gränslägesavståndet är i leveranstillstånd (från fabriken) förinställt på 2 varv i uppåtgående och nedåtgående riktning. Under uppåtrörelsen stänger motorn av efter 4-5 varv. Vrid med hjälp av det flexibla inställningsverktyget motsvarande inställningsanordning i plusriktning (medurs) tills markisen/persiennen befinner sig i det övre gränsläget. S-6

9 Stäng av uppåtrörelsen. Vrid med hjälp av det flexibla inställningsverktyget inställningsanordningen för det undre gränsläget 3 10 varv i minusriktning (beroende på hur många varv duken är virad runt dukröret när markisen/persiennen är sträckt). Motorer för solskydd 2. Ställa in det nedre gränsläget Kör markisen/persiennen nedåt tills gränslägesbrytaren för det undre gränsläget automatiskt stänger av motorn. Vrid med hjälp av det flexibla inställningsverktyget inställningsanordningen för det undre gränslägeti plusriktning (medurs) tills önskad nedre position nås. S-7

10 Motorer typ PS(+) Typskylt motorer typ PS(+) Typbeteckning: t.ex. R 30/17 C PS+ R Motorstorlek (rördiameter) P - 35 mm R - 45 mm L - 58 mm 30/17 Nominellt vridmoment/utgående varvtal C Bytbar motorkabel P Punkt-till-punkt-programmering möjlig S Elektroniska gränslägen för solskydd + Ökad stängningskraft för kassettmarkiser Driftart (korttidsanvändning S2) Efter 4 minuters kontinuerlig drift måste enheten få svalna Serienummer: t.ex År Kalendervecka Fortlöpande nummer Anslutning motorer typ PS(+) Motorer med elektroniskt gränslägen kan kopplas parallellt till ett kopplingsställe. Det maximala antalet synkront styrda motorer beror på styrreglagets belastningsförmåga. Omkopplingstiden vid byte av rörelseriktning måste vara minst 0,5 sekunder. Brytare och styrenheter får inte utföra rörelsekommandon (UPP/NER) samtidigt. För styrreglage med en kontaktbelastningsförmåga på 5 A gäller: R5/20 PS - R12/17 C PS(+) = max. 5 motorer R20/17 C PS(+) - R60/17 C PS(+) = max. 3 motorer R70/17 C PS(+) - R120/11 C PS(+) = max. 2 motorer Motor Motor 1 Motor 2 Nät S-8

11 Information om motortyp PS(+) Motorerna PS(+) med elektroniskt gränslägen känner av och programmerar det övre gränsläget automatiskt vid ett mekaniskt övre stopp. Om inget mekaniskt stopp är installerat programmeras ett övre fast gränsläge. Motorer för solskydd Motorer typ PS PS-motorer används till att driva Screen markiser och markiser, samt solskydd för verandan. Motorer typ PS+ Motorerna PS+ används till kassettmarkiser där det behövs ett ökat stängkraft. Kassetten stängs på så sätt alltid helt. Gränslägena kan ställas in med hjälp av installationkabel eller med knapparna på motorhuvudet. Anslut motorns och installationskabelns anslutningsledningar enligt färgmärkningen. På valknapparna så väljs E (Motor med elektroniska gränslägen). Ändra funktionsknapparna PS(+) För att kunna anpassa rörelseknapparna till motorna verklig körrikning, kan dessa bytas med att trycka på stoppknappen i 5sekunder. (funktionsknapparna UPP och Ner blinkar i 3 sek som en bekräftelse). S-9

12 Motorer typ PS(+) Ställa in gränslägena med brytarna typ PS(+) 1. Radera båda gränslägena med brytarna Ställ båda brytarna på och utför ett kort kommando. 2. Ställa in det undre gränsläget Kör markisen/persiennen till det önskade läget och ställ motsvarande brytare från på. 3. Programmera det övre gränsläget Stopp för övre gränsläge Kör markisen/persiennen mot stoppet tills motorn automatiskt stannar. Med positionen för övre ändläget Kör markisen/persiennen till det önskade läget och ställ motsvarande brytare från på. S-10

13 Ställa in gränslägena med installationkabel typ PS(+) 1. Programmera det undre gränsläget med installationskabel Anslut anslutningsledningarna från motorn och Beckers installationskabel enligt färgmärkningen. Båda knapparna på motorhuvudet måste befinna sig i positionen. Kör markisen/persiennen till det önskade nedre läget och tryck på programmeringsknappen tills motorn klickar 1 gång. 1 klick Motorer för solskydd 2. Programmera det övre gränsläget med installationskabel Med stoppet för övre ändläget Kör markisen/persiennen mot stoppet tills motorn automatiskt stannar. Med positionen för övre ändläget Kör markisen/persiennen till det önskade övre läget och tryck på programmeringsknappen på installationskabel tills motorn klickar 1 gång. 1 klick 3. Radera gränslägena med installationskabel Tryck på raderingsknappen och håll den intryckt tills att det kommer 2st klick ljud från motorn Om motorn befinner sig mellan gränslägena så raderas båda gränslägena. Om motorn befinner sig i ett gränsläge raderas endast detta gränsläge. S-11

14 Motorer typ SMI Typskylt motorer typ PS SMI(+) Typbeteckning: z.b. R 30/17 C PS SMI+ R Motorstorlek (rördiameter) P -35mm, R -45mm och L -58mm 30/17 Nominellt vridmoment/utgående varvtal C Bytbar motorkabel P Punkt-till-punkt-programmering möjlig S Elektroniska gränslägen för solskydd + Ökad stängningskraft för kassettmarkiser Driftart (korttidsanvändning S2) Efter 4 minuters kontinuerlig drift måste enheten få svalna Serienummer: t.ex År Kalendervecka Fortlöpande nummer Motorns serinummer är motorns identitet och måste noteras så att programmeraren av systemet kan hitta motorn i sin programvara. Extra klisterlappar finns monterad på motorkabeln. Dessa skall användas att märka respektive produkt och noteras på fasadritning och motormanualen. Anslutning motorer typ PS SMI(+) SMI motorer med elektroniskt gränslägen kopplas parallellt till en KNX/SMI Aktor. Det antal individuellt styrda motorer är 1-8st kopplat på 1st Aktor. Central styrning av upp till 8 motorer möjlig S-12

15 Information om motortyp PS (+)SMI Motorerna PS(+) SMI med elektroniskt gränslägen känner av och programmerar det övre gränsläget automatiskt vid ett mekaniskt övre stopp. Dessa motorer kan enbart användas i ett EIB/KNX system tillsammans med en Aktor från Becker Motor. Om inget mekaniskt stopp är installerat programmeras ett övre fast gränsläge. Motorer för solskydd Motorer typ PS SMI PS SMI-motorer används till att driva Screen markiser och markiser, samt solskydd för verandan. Motorer typ PS+ SMI Motorerna PS+ SMI används till kassettmarkiser där det behövs ett ökat stängkraft. Kassetten stängs på så sätt alltid helt. Gränslägena Skall ställas in med hjälp av en speciell SMI installationskabel. SMI Installationskabel Art.nr Anslut motorns och inställningssatsens anslutningsledningar enligt färgmärkningen. Korrigera rotationsriktningen Om rotationsriktningen är felaktig måste den bytas på motorn. Vid tryck på NER knappen skall motorn köra NER markisen. Om så inte är fallet - ändra på rotationsriktningsknappen - Observera: Rotationsriktningen kan endast bytas så länge inga gränslägen är programmerade. S-13

16 Motorer typ SMI Ställa in gränslägena med installationkabel typ PS(+) SMI 1. Programmera det undre gränsläget med installationskabel Anslut anslutningsledningarna från motorn och Beckers installationskabel enligt färgmärkningen. Kör markisen/persiennen till det önskade läget och tryck på programmeringsknappen tills motorn klickar 1 gång. 1 klick 2. Programmera det övre gränsläget med installationskabel Med stoppet för övre ändläget Kör markisen/persiennen mot stoppet tills motorn automatiskt stannar. Med positionen för övre ändläget Kör markisen/persiennen till det önskade övre läget och tryck på programmeringsknappen på installationskabel tills motorn klickar 1 gång. S-14

17 3. Radera gränslägena med installationskabel Tryck på programmeringsknappen och håll den intryckt. Tryck på -knappen och håll den intryckt. Släpp programmeringsknappen. Tryck på programmeringsknappen en gång till, tills motorn klickar 2 gånger. Om motorn befinner sig mellan gränslägena så raderas båda gränslägena. Om motorn befinner sig i ett gränsläge raderas endast detta gränsläge. Motorer för solskydd S-15

18 Motorer typ SE I1 Typskylt motorer typ SE I1 Typbeteckning: t.ex. R 40/17 SE l1 R Motorstorlek (Rördiameter) R - 45mm L - 58mm 40/17 Nominellt vridmoment/varvtal SE Elektroniska gränslägen, Automatiskt duksträckning I1 För Lockscreen produkter Driftart (korttidsanvändning S2) Efter 4 minuters kontinuerlig drift måste enheten få svalna Serienummer: t.ex År Kalendervecka Fortlöpande nummer R 12/17C SE l Anslutning motorer typ SE l1 Motorer med elektroniskt gränsstopp kan kopplas parallellt till ett kopplingsställe. Det maximala antalet synkront styrda motorer beror på styrreglagets belastningsförmåga. Omkopplingstiden vid byte av rörelseriktning måste vara minst 0,5 sekunder. Brytare och styrenheter får inte utföra rörelsekommandon (UPP/NER) samtidigt. För styrreglage med en kontaktbelastningsförmåga på 5 A gäller: R20/17 SE l1 - R60/17 SE l1 = max. 3 motorer R70/17 SE l1 - R120/11 SE l1 = max. 2 motorer Motor Motor 1 Motor 2 Nät Nät S-16

19 Information om motortyp SE l1& SEF l1 Motorer med elektroniskt gränsläge SE l1& SEF l1 känner av och programmerar det övre gränsläget automatiskt. Ett låssystem i geijdrarna måste vara monterade(lockscreen). En automatisk duksträckningsfunktion i det nedre gränsläget ser till att duken är spänd. Motorer för solskydd Inkoppling SE l1 Gränslägena ställs in med hjälp av installationskabel. Anslut motorns och installationskabelns anslutningsledningar enligt färgmärkningen. På valknaparna så väljs E (Motorer med elektroniska gränslägen). Ändra funktionsknapparna SE l1 För att kunna anpassa rörelseknapparna till motorna verklig körrikning, kan dessa bytas med att trycka på stoppknappen i 5sekunder. (funktionsknapparna UPP och Ner blinkar i 3 sek som en bekräftelse). Inkoppling SEF I1 Gränslagena kan även ställas med hjälp av installationskabel. Inställning av gränslägen med fjärrkontroll: gå till sida S-20 Anslut motorns och installationskabelns anslutningsledningar enligt färgmärkningen. På valknapparna så väljs - E radio - (Radiomotorer med elektroniska gränslägen). S-17

20 Motorer typ SE l1& SEF l1 Ställa in gränslägena med installationskabel typ SE l1 & SEF l1 SEF I1 Korrigera rotationsriktningen Om rotationsriktningen är felaktig måste den bytas på motorn. Vid tryck på NER knappen skall motorn köra NER markisen. Om så inte är fallet - ändra på rotationsriktnings- knappen- Observera: Rotationsriktningen kan endast bytas så länge inga gränslägen är programmerade. SE I1 & SEF I1 1. Programmera övre gränsläge Kör upp markisen mot det övre stoppet tills motorn automatiskt stannar. SE I1 & SEF I1 2. Programmera låslägesposition Kör ner markisen till det installerade låset (inom låsgränsläget). Tryck på programmeringsknappen tills motorn klickar 1 gång. 1 klick S-18

21 SE I1 & SEF I1 3. Programmera duksträckningen Kör upp markisen så låset i geijdern hakar fast och motorn duksträcker. Motorer för solskydd SE I1 & SEF I1 4. Programmera frilägesposition Kör ner markisen förbi det installerade låset (under låsgränsläget). Tryck på programmeringsknappen tills motorn klickar 1 gång. SE I1 & SEF I1 Radera gränslägena med installationskabel Tryck på raderingsknappen och håll den intryckt tills att det kommer 2st klick ljud från motorn. S-19

22 Motorer typ PSF(+) Typskylt motorer typ PSF(+) Typbeteckning: t.ex. R30/17C PSF+ R Motorstorlek (rördiameter) P - 35 mm R - 45 mm L - 58 mm 30/17 Nominellt vridmoment/utgående varvtal C Bytbar motorkabel P Punkt-till-punkt-programmering möjlig S Elektroniska gränslägen för solskydd F Radiomottagare + Ökad stängningskraft för kassettmarkiser Driftart (korttidsanvändning S2) Efter 4 minuters kontinuerlig drift måste enheten få svalna Serienummer: t.ex År Kalendervecka Fortlöpande nummer Anslutning motorer typ PSF(+) Motorer med elektroniskt gränsstopp och integrerad radiomottagare ansluts direkt till strömförsörjningen. Den bruna och svarta ledningen kläms tillsammans på ytterledaren L1. Motor Nät Gränslägena kan ställas in med hjälp av installationskabel. Anslut motorns och installationskabelns anslutningsledningar enligt färgmärkningen. På valknapparna så väljs -E radio- (Radiomotorer med elektroniska gränslägen). S-20

23 Information om motortyp PSF(+) Motorerna PSF(+) med elektroniskt gränslägen känner av och programmerar det övre gränsläget automatiskt vid ett övre mekaniskt stopp. Om inget mekaniskt stopp finns programmera övre gränsläge. Motorer typ PSF PSF-motorer används till att driva skärmar och markiser, samt solskydd för verandan. Motorer typ PSF+ Motorerna PSF+ används till kassettmarkiser där det behövs ett ökat stängningsmoment. Kassetten stängs på så sätt alltid helt. Motorer för solskydd Programmera huvudkontrollen Genom att slå på strömförsörjningen (Power On), eller välj fjärrknappen på installationskabeln så att den blinkar eller ställa fjärrkontrollsknappen i läget sätter du motorn i programmeringsläget i 3 min.. Tryck sedan på programmeringsknappen på huvudkontrollen, tills motorn klickar 2 ggr (3 sek. för nya motorer, 10 sek. för att skriva över en redan programmerad huvudkontroll). 2 klick Korrigera rotationsriktningen Om rotationsriktningen är felaktig måste den bytas på motorn. Observera: Rotationsriktningen kan endast bytas så länge inga gränslägen är programmerade. S-21

24 Motorer typ PSF(+) Ställa in gränslägena typ PSF(+) via fjärrkontroll 1. Programmera det undre gränsläget med huvudkontrollen Kör markisen/persiennen till det undre läget. Tryck därefter på programmerings- och NER-knappen tills motorn klickar 1 gång. 1 klick 2. Programmera det övre gränsläget med huvudkontrollen Stopp för övre gränsläge Kör markisen/persiennen mot det övre stoppet tills motorn automatiskt stannar. Med positionen för övre ändläget Kör markisen/persiennen till det önskade övre läget. Tryck därefter på programmerings- och UPP-knappen tills motorn klickar 1 gång. 3. Radera gränslägena med huvudkontrollen Tryck därefter samtidigt på programmerings- och STOPP-knappen tills motorn klickar 2 ggr. efter 10 sekunder. Om markisen/persiennen befinner sig mellan gränslägena så raderas båda gränslägena genom detta förlopp. Om markisen/persiennen befinner sig i ett gränsläge raderas endast detta gränsläge. 2 klick 1 klick S-22

25 Ställa in mellanlägena typ PSF(+) 4. Programmera mellanläge I Kör markisen/persiennen till det önskade läget och tryck på knapparna STOPP och NER tills motorn klickar 1 gång. Tryck på NER-knappen 2 ggr. inom en sekund för att köra till mellanläge I. 1 klick Motorer för solskydd 5. Programmera mellanläge II Kör markisen/persiennen till det önskade läget och tryck på knapparna STOPP och UPP tills motorn klickar 1 gång. Tryck på UPP-knappen 2 ggr. inom en sekund för att köra till mellanläge II. 1 klick 6. Radera mellanläge I / mellanläge II Kör motorn till det mellanläge som ska raderas och upprepa programmeringsförloppet (tryck på STOPPoch NER-knappen eller STOPP- och UPP-knappen) tills motorn klickar 2 ggr. 2 klick 2 klick S-23

26 Motorer typ PSF(+) Ställa in gränslägena med Universal installationskabel 1. Programmera det undre gränsläget med installationskabeln Kör markisen/persiennen till det undre läget. Tryck därefter på programmeringsknappen tills motorn klickar 1 gång. 1 klick 2. Programmera det övre gränsläget med installationskabeln Mjukstängning övre gränsläge Kör markisen/persiennen mot det övre stoppet tills motorn automatiskt stannar. Med fast övre gränsläge Kör markisen/persiennen till det önskade övre läget. Tryck därefter på programmeringsknappen tills motorn klickar 1 gång. 1 klick 3. Radera gränslägena med installationskabeln Tryck på -radera gränsläge-knappen tills motorn klickar 2 ggr. Om markisen/persiennen befinner sig mellan gränslägena så raderas båda gränslägena genom detta förlopp. Om markisen/persiennen befinner sig vid ett gränsläge raderas endast detta gränsläge. 2 klick S-24

27 S-25 Motorer för solskydd

28 Motorer typ SEF l1 Typskylt motorer typ SEF l1 Typbeteckning: t.ex. R30/17C SEF l1 R Motorstorlek (rördiameter) P - 35 mm R - 45 mm L - 58 mm 30/17 Nominellt vridmoment/utgående varvtal C Bytbar motorkabel S Elektroniska gränslägen för solskydd E Duksträckning med låsfunktion för Look screen F Radiomottagare + Ökad stängningskraft för kassettmarkiser Driftart (korttidsanvändning S2) Efter 4 minuters kontinuerlig drift måste enheten få svalna Serienummer: t.ex År Kalendervecka Fortlöpande nummer R 12/17C SEF l Motorer med elektroniskt gränsläge SEF l1 känner av och programmerar det övre gränsläget automatiskt. Ett låssystem i geijdrarna måste vara monterade(lockscreen). En automatisk duksträckningsfunktion i det nedre gränsläget ser till att duken är spänd. Anslutning motorer typ SEF I1 Motor Motorer med elektroniskt gränsstopp och integrerad radiomottagare ansluts direkt till strömförsörjningen. Den bruna och svarta ledningen kläms tillsammans på ytterledaren L1. Nät S-26

29 Gränslägena kan ställas in med hjälp av installationskabel. Se sid S-13 Anslut motorns och installationskabelns anslutningsledningar enligt färgmärkningen. På valknapparna så väljs -E radio- (Radiomotorer med elektroniska gränslägen). Motorer för solskydd Programmera huvudkontrollen Genom att slå på strömförsörjningen (Power On), eller välj fjärrknappen på installationskabeln så att den blinkar eller ställa fjärrkontrollsknappen i läget sätter du motorn i programmeringsläget i 3 min.. Tryck sedan på programmeringsknappen på huvudkontrollen, tills motorn klickar 2 ggr (3 sek. för nya motorer, 10 sek. för att skriva över en redan programmerad huvudkontroll). 2 klick Korrigera rotationsriktningen Om rotationsriktningen är felaktig måste den bytas på motorn. Om rotationsriktningen är felaktig måste den bytas på motorn. S-27

30 Motorer typ SEF I1 1. Programmera övre gränsläge Kör upp markisen mot det övre stoppet tills motorn automatiskt stannar. 2. Programmera låslägesposition Kör ner markisen till det installerade låset (inom låsgränsläget). Tryck på programmeringsknappen och därefter på NER knappen. Håll dessa tills motorn klickar 1 gång. 1 klick S-28

31 3. Programmera duksträckningen Kör upp markisen så låset i geijdern hakar fast och motorn duksträcker. Motorer för solskydd 4. Programmera frilägesposition Kör ner markisen förbi det installerade låset (under låsgränsläget). Tryck på programmeringsknappen därefter på NER knappen. Håll in dessa tills motorn klickar 1 gång. 1 klick Radera gränslägena med huvudkontrollen Tryck på programmeringsknappen och därefter på STOPPknappen. Håll in dessa tills motorn klickar 2 ggr. (efter 10 sekunder). 2 klick S-29

32 Styrenhetssats SWS441/SWS641 Idriftsättning av sol- och vindkit med fjärrkontroll och sensor SWS441/SWS Programmera huvudkontrollen Slå av nätspänningen på radiomottagaren (motor typ PSF(+)) och sedan på igen. Tryck på programmeringsknappen på huvudkontrollen, tills motorn klickar 2 ggr. Observera: Instruktionerna för hur du ställer in gränslägena på motortypen PSF(+) hittar du på sidorna S-22 och S klick 2. Programmera SC811/SC861 a) Tryck på huvudkontrollens programmeringsknapp, tills rörmotorn klickar 1 gång. 1 klick b) Tryck på programmeringsknappen på SC811/SC861, tills rörmotorn klickar 1 gång. 1 klick c) Tryck på programmeringsknappen på SC811/SC861 en gång till, tills rörmotorn klickar 2 ggr.. 2 klick S-30

33 3. Ställa in tröskelvärdet för sol Avlägsna textfältet på baksidan av fjärrkontrollen SWC441-II. Vrid reglaget för solskenströskelvärdet till önskat värde med hjälp av det bifogade inställningsverktyget. Solskenströskelvärdet kan ställas in i 15 steg (från ca 2 KLux upp till 100 KLux). Om man vrider reglaget långsamt indikeras stegen genom att röraxeln klickar. 4. Ställa in vindtröskelvärdet Vrid reglaget för vindtröskelvärdet till önskat värde med hjälp av det bifogade inställningsverktyget. Vindtröskelvärdet kan ställas in i 11 steg (från ca 2 m/s upp till 22 m/s). Om man vrider reglaget långsamt indikeras stegen genom att röraxeln klickar. Styrenheter för solskydd 5. Kontrollera inställningarna Efter att tröskelvärdena ställts in befinner sig systemet automatiskt i TEST-läget. I TEST-läget reduceras skuggfunktionens och vindövervakningens tider. Funktionerna kan kontrolleras i automatisk drift. Om skjutomkopplaren på SWC441-II ställs om från automatisk drift till manuell drift och sedan tillbaka till automatisk drift avslutas testläget. Om skjutomkopplaren inte ändras avslutas testläget automatiskt efter 15 minuter. Manuell drift Automatisk drift S-31

34 Styrenhet SC211 Idriftsättning av fjärrstyrd rörelsesensor för markiser SC Programmera huvudkontrollen Slå av nätspänningen på radiomottagaren (motor typ PSF(+)) och sedan på igen. Tryck sedan på programmeringsknappen på huvudkontrollen SWC241-II, tills motorn klickar 2 ggr. Observera: Instruktionerna för hur du ställer in gränslägena på motortypen PSF(+) hittar du på sidorna S-22 och S klick 2. Programmera SC211 a.) Avlägsna textfältet på baksidan av fjärrkontrollen SWC241-II. Vrid reglaget för vindtröskelvärdet på SWC241- II medurs till maximalt värde med hjälp av det bifogade inställningsverktyget. Tryck på programmeringsknappen på huvudkontrollen, tills motorn klickar 1 gång. 1 klick b) Tryck sedan på programmeringsknappen på SC211, tills rörmotorn klickar 1 gång. 1 klick c) Tryck på den röda programmeringsknappen en gång till, tills rörmotorn klickar 2 ggr.. 2 klick S-32

35 3. Ställa in vindtröskelvärdet Vrid reglaget för vindtröskelvärdet på SWC241-II till önskat värde med hjälp av det bifogade inställningsverktyget. Vindtröskelvärdet kan ställas in i 11 steg (från ca 2 m/s upp till 22 m/s). Om man vrider reglaget långsamt indikeras stegen genom att röraxeln klickar. 4. Ställa in utlösningsvinkel Ställ in utlösningsvinkeln på kretskortets vridställare med det bifogade inställningsverktyget. Styrenheter för solskydd 0 = Av 1 = Känslig 9 = Okänslig 5. Programmera utlösningsvinkel Kör markisen till det undre gränsläget. Efter en viloperiod på 15 sekunder trycker du på programmeringsknappen tills lysdioden efter 6 sekunder växlar från grönt till orange och tillbaka till grönt igen. S-33

36 Radiomottagare VC470-ll Driftsättning Anslutning VC470-ll extern radiomottagare uppgraderar konventionella persienn-,markis- och jalusi motorer till radiomotorer. Anlutningen sker igenom att montera enheten mellan motorns HiMa STAS 3 kontakten och elnätets HiMa STAK 3 kontakt. Nät Nät Motor Motor 1. Programmera huvudkontrollen Ställ VC470-II till programmeringsläget i 3 sekunder genom att slå av och på strömmen (strömmen på). Tryck på programmeringsknappen på huvudkontrollens sändare (3 sekunder när den är ny/oprogrammerad eller 10 sekunder om en sändare redan är programmerad till mottagaren). Systemet kommer att bekräfta att programmeringen med en nick. 2. Korrigering av rotationsriktning Vrid riktningsomkopplaren till motsatt position försiktigt. Rotationsriktningen är nu omställd. S-34

37 Funktionerna på VC470-ll 3. Programmering av Mellanstopp / lammellvridning Kör solskyddet från det inre gränsläget till valt mellangränsläge 1. Tryck på STOP och inom 3 sek. NER och håll dessa intryckta nere tills solskyddet nickar till. Köp upp lammellerna till vinkel. Tryck på STOPP och inom 3 sek NER och håll dessa intryckt tills persiennen rycker till. 4. Radera mellanläges- /vinklings position Tryck på STOP-knappen kort en gång och tryck sedan på STOP-knappen igen i 6 sekunder tills enheten bekräftar raderingen med ett nick. Genom att byta över från Persiennläge till markisläge så kommer mellanpositionerna att raderas. Gå tillbaka till punkt 3. och sätt nya mellanlägen Tryck UPP eller NER -knappen i snabb följd för att köra produkten till det mellanläge som skall raderas. Upprepa programmeringsprocessen för att radera. Solskyddet kommer att bekräfta med två nick när raderingen är slutförd. Mellanlägesposition Vinklingsposition Styrenheter för solskydd 5. Byt mellan Persiennläge till Markisläge Tryck in programmeringsknappen på huvudfjärrkontrollen i 3 sek. (produkten kommer att nicka till som bekräftelse) Tryck på UPP-, STOPP-, och NER- knappen samtidigt och håll dessa nertryckta tills solskyddet bekräftar med en nick. S-35

38 Fjärrstyrd teknik Princip: Uppbyggnad av enkla enheter, gruppenheter och centrala styrenheter Varje radiomottagare har en minnesplats för en huvudkontroll och 15 minnesplatser för övriga fjärrkontroller. Huvudkontroll ytterligare 15 fjärrkontroller Huvudkontrollen programmeras med fjärrprogrammeringsknappen eller fjärrkontrollsknappen, eller Power ON på mottagaren. Alla övriga fjärrkontroller programmeras med hjälp av huvudkontrollen på mottagarna. Genom att programmera en fjärrkontroll på flera motorer kan en grupp- eller centralkontroll skapas. Exempel: Enkel (huvudkontroll) Grupp Central Enkel fjärrkontroll A (huvudkontroll) styr motor 1 Enkel fjärrkontroll B (huvudkontroll) styr motor 2 Enkel fjärrkontroll C (huvudkontroll) styr motor 3 Gruppkontroll d styr motor 1 och 2 Gruppkontroll e styr motor 2 och 3 Centralkontroll f styr motor 1, motor 2 och motor 3 F-2

39 På en 5-kanals fjärrkontroll beter sig varje kanal som en separat fjärrkontroll. Om du väljer alla kanaler samtidigt (alla grupplysdioder lyser) styrs alla mottagare som programmerats på fjärrkontrollen. Exempel: Fjärrstyrd teknik Kanal 1 Enkel fjärrkontroll A (huvudkontroll) styr motor 1 Kanal 2 Enkel fjärrkontroll B (huvudkontroll) styr motor 2 Kanal 3 Enkel fjärrkontroll C (huvudkontroll) styr motor 3 Kanal 4 Gruppkontroll d styr motor 1 och 2 Kanal 5 Gruppkontroll e styr motor 2 och 3 Kanal 6 Centralkontroll (alla grupplysdioder lyser) styr motor 1, motor 2 och motor 3 F-3

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC441-II

Centronic SunWindControl SWC441-II Centronic SunWindControl SWC441-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll till sol- och vindstyrning Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC545-II

Centronic SunWindControl SWC545-II Centronic SunWindControl SWC545-II sv Monterings- och bruksanvisning Sol- och vindstyrenhet på fjärrkontroll med display Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas

Läs mer

CentralControl CC51. Anvisningar för idrifttagning. Styrcentral

CentralControl CC51. Anvisningar för idrifttagning. Styrcentral CentralControl CC51 sv Anvisningar för idrifttagning Styrcentral Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten! Bruksanvisningen

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

CentralControl CC51. Monterings- och bruksanvisning. Styrcentral

CentralControl CC51. Monterings- och bruksanvisning. Styrcentral CentralControl CC51 sv Monterings- och bruksanvisning Styrcentral Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten! Bruksanvisningen

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas.

Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas. WN 98 9/ HAD MS V/V Software Release R. Innehållsförteckning Allmän information Säkerhetsinformation Symbolförklaring Arbetssäkerhet Faror som kan uppstå från produkten Säkerhetsrelevanta bestämmelser

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer