nfpa 79 Elektrisk standard för industriella maskiner Utgåva 2007 White Paper Svensk översättning Av John Gavilanes Teknisk chef Medlem av nfpa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nfpa 79 Elektrisk standard för industriella maskiner Utgåva 2007 White Paper Svensk översättning Av John Gavilanes Teknisk chef Medlem av nfpa"

Transkript

1 nfpa 79 Elektrisk standard för industriella maskiner Utgåva 2007 White Paper Svensk översättning Av John Gavilanes Teknisk chef Medlem av nfpa

2 Spara tid och pengar! Uppfyll kraven för kablar enligt NFPA 79 NFPA 79 är den del av National Electric Code (NEC) som fokuserar på de normer för elektriska kablar som tillämpas för industriella maskiner. NFPA 79 tillämpas för elektrisk utrustning som används i ett stort antal olika typer av maskiner, liksom även i grupper av maskiner som arbetar tillsammans i system. Exempel på industriella maskiner: maskinverktyg, formsprutmaskiner, träbearbetningsutrustning, monteringsmaskiner, materialhanteringsutrustning samt kontroll- och provningsmaskiner. NFPA 79 omfattar alla elektriska och elektroniska komponenter och delar i maskiner som arbetar vid 600 V eller lägre. Under 2007 genomfördes en omfattande revidering av NFPA 79. Huvudsyftet med revideringen var att harmonisera NFPA 79 med dess europeiska motsvarighet IEC I revideringen ingick en omstrukturering av kapitelindelningen i NFPA 79 för att anpassa den till IEC samtidigt som man införde mindre restriktiva och mer progressiva krav utan att göra avkall på apparatsäkerheten. En av de stora förändringarna i NFPA 79 från och med januari 2007 är de krav beträffande val av kablar som återfinns i avsnitt Här föreskrivs att enkelledare och mångledare i AWM (Appliance Wire Material)-utförande inte skall tillåtas, såvida inte hela enheten på förhand är listad för sådan användning. MTW (Machine Tool Wire) är ett av de tillåtna lednings- och kabelalternativen. Medan man för år sedan ägnade liten uppmärksamhet åt valet av kabel, är det idag med det ständigt ökande antalet rättsprocesser och försäkringstvister viktigare än någonsin att välja rätt kabel. Kanske är valet av rätt kabel en av de mest förbisedda frågorna när det gäller installation av utrustningar och maskiner i industriella eller kommersiella byggnader. Det här beror i första hand på de höga kostnader som omger det faktiska inköpspriset för maskiner, dvs. utrustning, installationstillbehör (skyddsrör, kabelstegar, kabelkanaler etc.) och kostnader för den personal som krävs för att utföra installationen. Avsiktligt eller ej, det förefaller som om valet av kabel ges sekundär uppmärksamhet i installationsprocessen. Olyckligtvis kan detta visa sig vara mycket kostsamt för byggentreprenören, maskintillverkaren, den som nyttjar en produktionsanläggning och alla övriga som är involverade i processen. Genom den tekniska expansionen levererar nu många utländska företag maskiner för användning i produktionsanläggningar i USA. Eftersom det finns ett antal olika regler och lagkrav gällande elektriska maskininstallationer både i USA och utomlands, blir det allt viktigare att försäkra sig om att man väljer rätt kabel. Dessutom levererar utländska tillverkare ibland europeiska eller asiatiska kablar tillsammans med sina maskiner, vilket ytterligare komplicerar valet av rätt kabel. Dessa typer av kablar används inte i USA och kan orsaka mycket problem för installatören och slutanvändaren. Det finns många tillverkare som använder lågprismaterial med tunn isolering för att erbjuda slutanvändaren ett fördelaktigt kabelpris. På lång sikt slutar det med att dessa kabeltyper byts ut i slutanvändarens anläggning. Ett av de största företagen i USA, listat på Fortune 10, fick nyligen återkalla 2,5 miljoner enheter beroende på bristfälliga kablar. Kablarna innehöll material som var mycket ömtåligt, vilket ledde till bränder som resulterade i skadeståndskrav på åtskilliga miljoner dollar. Maskintillverkare ges vanligen två alternativ när det blir fel på deras produkter i slutanvändarens anläggning: ta tillbaka maskinen och ersätt den med en ny (återkallande) eller byt ut de defekta kablarna och bli debiterad för materialet och arbetskostnaden. Applikationer som innehåller ledningar och kablar för industrimaskiner och elektrisk/elektronisk utrustning kan användas i olika tillämpningar såsom strömkretsar, belysnings- och styrkretsar, programmerbara input/output-kontroller och motorkretsar, men är inte begränsade till dessa. Genom att AWM utesluts i nya NFPA 79, kommer AWM inte längre att användas på ett felaktigt sätt vid installation av maskiner i USA. I flera fall där AWM har använts felaktigt, har inspektörer på plats 2

3 stoppat driften tills kabeln har blivit utbytt. Problemet förvärrades genom de utländska tillverkare av utrustning som levererade AWM tillsammans med sina maskiner som del i ett komplett paket för installation i fabriker i USA. Uteslutandet av AWM kommer nu att förhindra feltolkningar och kommer dessutom att leda till att dessa scenarier inte uppstår igen. Här nedan redogörs för de olika skälen till varför beslutet togs att utesluta AWM ur NFPA 79: 1. AWM har använts på ett felaktigt sätt vid installation av industrimaskiner som ingår i byggnadens infrastruktur. Ett exempel är felaktig dragning av AWM från huvudströmkällan (strömbrytare eller säkringsdosa) till maskinens kontrollpanel. 2. National Electrical Code (NEC) erkänner inte AWM som en godtagbar metod för kabelinstallation; därför övervakar NEC inga tester och föreskriver inte heller några elektriska (spänning, ström), fysikaliska (flambeständighet, miljövänlighet) eller mekaniska (manteltjocklek, material) krav beträffande AWM. 3. Flambeständigheten för AWM kan variera i hög grad. I vissa fall uppfyller AWM endast minimal flambeständighet (UL horisontellt) och i andra maximal flambeständighet (FT6 plenumtest). Under specifika förhållanden kan vissa typer av AWM antändas och sprida brand; ett exempel är vad som kan hända med vissa typer av AWM när maximal strömstyrka överskrids i en bunt med kablar som är placerade i en miljö med hög temperatur. 4. De mekaniska egenskaperna hos AWM kan också variera mycket; kabelmantlar kan i vissa fall vara så tunna som 0,05 mm och ger då praktiskt taget inget mekaniskt skydd. Minsta nötning exponerar då ledarna och skapar riskfyllda tillstånd som i vissa fall kan vara livshotande. 5. Även om installationen görs i skyddsrör godkänner NEC inte användning av AWM för installation inom en byggnad. NEC tillåter inte AWM-installationer i skyddsrör av skäl som anges ovan. Eftersom NEC inte reglerar AWM kan de elektriska, fysikaliska och mekaniska egenskaperna inte verifieras och därför kan användning av dessa ledningar och kablar inte stödjas. 6. Om det inte listats på förhand tillsammans med utrustningen får AWM inte dras inuti kontrollpaneler. Det har förekommit fall där AWM har använts i denna typ av applikationer och där brand har utbrutit, vilket lett till irreparabla skador på utrustningen och/eller att de dyra elektroniska komponenterna inuti panelboxen har förstörts. Kablar som används i maskiner måste märkas på mantelytan med en (UL)-listad symbol i stället för logotypen RU (Recognized Cable Component), mera känd som AWM (Appliance Wiring Material). Det är också viktigt att komma ihåg att den lokala inspektören är den som har den juridiska befogenheten inom området och det är dennes tolkning av NEC-föreskrifterna som slutligen gäller. Inspektören kommer inte att medvetet tillåta en ej listad produkt för användning i en installation. Om en inspektör stoppar driften inom en anläggning är det inte tillåtet att utföra några ytterligare installationsarbeten och allt fortsatt arbete stoppas. Tolkningen av NEC-föreskrifterna kan variera avsevärt bland inspektörerna; exempelvis kan det som anses vara godtagbart i staten New York vara ej godtagbart i New York City och vice versa. Ett annat viktigt avsnitt i 2007 års utgåva av NFPA är avsnitt som anger att synliga kablar som installeras längs med utrustningens eller systemets stomme eller i maskinens chassi skall tillåtas. Synliga kablar skall installeras på ett sådant sätt att de tätt följer maskinens yta och konstruktionsdelar. Enligt detta avsnitt tillåts att kabeln installeras utan användning av skyddsrör eller kabelkanaler och därigenom möjliggörs en snabb installation som inte kräver några verktyg. Vid installationen är det också tillåtet att dra kabeln längs den befintliga maskinkonstruktionen utan att extra specialfästen och liknande behöver användas. Den tid som sparas i fråga om maskininstallationen i kombination med minskat personalbehov åstadkommer snabbt en enorm kostnadsbesparing i förhållande till den traditionella typen av installation som kräver skyddsrör och/ eller speciella monteringsdetaljer. Vissa UL-listade kablar uppfyller Exposed Run (ER)-kraven som ger en extra skyddsnivå för den här typen av applikationer. Kablar som uppfyller ER-kraven har genomgått samma kross- och stöttester som armerad kabel eller Metal Clad (MC)-kabel och får därmed dras från maskinområdet och till en kabelstege utan skyddsrör. (Se diagram 1.) 3

4 Datakablar, Tray Cables och Exposed Run etc. NEC 336, 392, 501, 800 Nyhet! NFPA 79 UL MTW Diagram 1. Den UL-listade MTW-kabel som även är tillåten enligt NFPA 79 är välkänd inom industrin för sin höga standard överlägsen flexibilitet, oljebeständighet och flambeständighet samt generellt god motståndsförmåga. Om kabelprodukten är dubbelt UL-märkt med till exempel MTW+TC är det tillåtet för kunden att använda en kabel för att uppfylla alla applikationskrav. För applikationer där de kablar som erfordras för en maskin inte finns upptagna i NFPA 79, tillåter avsnitt 1.4 att maskintillverkaren följer NEC 70 artikel 670. Exempel: För kommunikationstillämpningar är UL typ CMG tillåten enligt artikel 800, men måste uppfylla de kabeltvinningskriterier som anges i NFPA-normen. Alla UL-listade kablar uppfyller inte NFPA-kraven och det gäller i synnerhet typiska lågprismärken och styva produkter. Sammanfattningsvis är det av allra största vikt att ägna lika mycket uppmärksamhet åt de kablar som skall användas i utrustning och maskiner som åt alla övriga kostnader som krävs för en installation. Att lämna kabelspecifika krav utan avseende eller helt enkelt betrakta dem som sekundära kan vara ett mycket kostsamt misstag eller i värsta fall leda till en mycket riskfylld situation som även kan vara livshotande. När det gäller tillverkning och installation av industriella maskiner har NFPA tagit ett viktigt steg genom att ta upp dessa kritiska frågor i samband med publiceringen av sitt senaste dokument, 2007 års utgåva av NFPA 79. Genom att utesluta användningen av AWM är maskintillverkare, installatörer, entreprenörer, slutanvändare etc. nu försäkrade om att endast listade kablar kommer att användas och levereras med maskinen. Det enda tillåtna undantaget för AWM är om maskinen på förhand har listats med AWM som ett komplett system. Det är också av avgörande betydelse att komma ihåg att de inspektörer eller den myndighet som har juridisk befogenhet inom området är de enda som är behöriga att ta det slutliga beslutet när det gäller rätt kabelkrav för en installation. Vi på Lapp USA kan ge vår tolkning av NEC-föreskrifterna, men vi har ingen juridisk befogenhet att ge ett definitivt svar. Vi kan emellertid erbjuda produktlösningar som uppfyller de nya kraven. 4

5 Lapp Kabel UL-listade kablar ÖLFLEX Control TM/TM CY Flexibel maskinkabel i PVC, för kabelstege, TC-ER Obegränsad öppen förläggning, skyddsrör behövs ej Brandspridningsklass enligt UL1581, CSA FT4, IEC ÖLFLEX Tray II/II CY Flexibel maskinkabel för kabelstege, TC-ER Obegränsad öppen förläggning, skyddsrör behövs ej UV-beständig Oljebeständighet enligt Oil Res I Brandspridningsklass enligt UL1581, CSA FT4, IEC ÖLFLEX Control M Flexibel maskinkabel i TPE, för kabelstege, TC-ER Obegränsad öppen förläggning, skyddsrör behövs ej Utökad oljebeständighet enligt Oil Res I & II Brandspridningsklass enligt UL1581, CSA FT4, IEC ÖLFLEX fortis Flexibel maskinkabel i TPE, för kabelstege, TC-ER Obegränsad öppen förläggning, skyddsrör behövs ej Klarar vridning 150 /m Köldbeständig -55 C Kemikaliebeständig Oljebeständighet enligt OIL RES I & II Brandspridningsklass enligt CSA FT4, IEC ÖLFLEX VFD with Signal Servokabel i PVC 600 V TC Fast installation UL: TC-ER, MTW 90 C Oljebeständighet enligt Oil Res I & II ÖLFLEX CHAIN 879/879 CY Högflexibel släpkedjekabel i PVC Liten ytterdiameter 2 8 miljoner cykler Parallell förläggning ok till och med 600 V UL Oil Res I & II Brandspridningsklass enligt CSA FT1, IEC (F2) = Kablar från Lapp USA som Miltronic kan tillhandahålla. 5

6 Lapp Kabel UL-listade kablar UNITRONIC 300/300 CY Datakabel i PVC, för industriellt bruk CMG/PLTC- listad för kabelstege Inga skyddsrör behövs, utomhus och i jord Oil Res I Brandspridningsklass enligt UL FR-03, CSA FT4, IEC UNITRONIC FD CP Plus/ FD CP (TP) Plus Skärmad högflexibel datakabel i PUR, för användning i kabelsläpkedjor Finns alternativt med skärm samt partvinnad UL/CSA (CMX) Brandspridningsklass enligt VW1/UL 1581, IEC UNITRONIC BUS CMX- eller CMG-listade PROFIBUS L2/FIP, PROFINET, PA, DeviceNet, ASI, CC-Link, Foundation Fieldbus Multi-Standard SC 2.1 Style 1015 Multigodkänd kopplingskabel 600 V i PVC UL AWM Style MTW, CSA TEW <HAR> H07V-K, H05V-K Finns även i 300 V alternativt 1000 V Brandspridningsklass enligt UL VW1, CSA FT1, IEC ÖLFLEX VFD Slim Servokabel i PVC Liten ytterdiameter 600 V TC, 1000 V AWM Fast installation CE, UL: TC-ER, MTW 90 C Oil Res I & II ÖLFLEX VFD Servokabel i PVC 1000 V MTW Fast installation CE, UL: TC-ER, MTW UL VW-1, vertical flame test Brandspridningsklass enligt CSA FT1, IEC = Kablar från Lapp USA som Miltronic kan tillhandahålla. 6

7 Lapp Kabel UL-listade kablar ÖLFLEX SDP TC Anslutningskabel för motorer CE UL: TC-ER, MTW, 500 V MTW, 1000 V AWM Bus Drop Cable ÖLFLEX Power QUAD II Global flexibel anslutnings- och styrkabel i PVC (UL) SJTO, HAR, CSA, UL VW-1 Vertical Flame Test Brandspridningsklass enligt CSA FT1, IEC ÖLFLEX VFD Symmetrical Oljebeständig installationskabel i PVC, för stora frekvensstyrda (VFD) motorer Splittad jordledare Skärm av korrigerad koppar för 100 procent täckningsgrad TC-ER ÖLFLEX Control Cold Köldflexibel Tray Cable lämplig för användning på nordliga breddgrader För vindkraftverk, skogsmaskiner, olje- och gasraffinaderier med mera Temperaturflexibel -40 C, fast -55 C UL TC-ER, MTW, UL Wet 75 C ÖLFLEX TC 600/600 S Flexibel Tray Cable lämplig för nya projekt och tillbyggnader av fabriker UV-beständig TC-ER, UL AWM, UL MTW 600 V-TC, 1000 V-TC Wind Turbine WTTC ÖLFLEX Power IX Cordage Global flexibel anslutningskabel av gummi (UL) SOOW, UL/CSA-listad SOOW, H07RN-F enligt HAR UL Oil Res I (OR-02) UL VW-1 Vertical Flame Test (FR-02) Högflexibel (FL-02) = Kablar från Lapp USA som Miltronic kan tillhandahålla. 7

8 Förklaringar och definitioner NFPA - National Fire Protection Association (NFPA) fungerar som rådgivare för National Electrical Code (NEC). NFPA har ingen makt och kontrollerar eller övervakar inte heller överensstämmelsen med innehållet i NEC. NFPA listar, certifierar, testar eller inspekterar inte produkter, ritningar eller installationer beträffande överensstämmelse med NEC. NFPA gör inga utfästelser när det gäller garantier eller ansvar i fråga om riktighet eller fullständighet beträffande den information som publiceras i National Electrical Code. NEC - National Electrical Code (NEC) betraktas enbart som rådgivande vad beträffar NFPA. Den kan tillämpas för ett brett spektrum av både offentliga och privata användningsområden med syftet att skydda liv och egendom. Här ingår både användning vid lagstiftning och införande av regler och bestämmelser samt användning i samband med privat företagsverksamhet och standardiseringsaktiviteter såsom tecknande av försäkringar, uppförande och drift av byggnader och anläggningar samt provning och certifiering av produkter. (UL) - Underwriters Laboratories Inc. (UL) är en oberoende provnings- och certifieringsorganisation utan vinstintresse som arbetar med produktsäkerhet. Det finns inga lagbestämmelser som föreskriver att en UL-märkning måste användas. I USA finns det emellertid många kommuner som har lagar, regler eller bestämmelser som kräver att en produkt är testad i ett nationellt ackrediterat testlaboratorium. UL för dock inget register över de kommuner som har sådana regler. Behörig myndighet Organisation, byrå/kontor eller person som är ansvarig för godkännande av utrustning, material, en installation eller en metod. Listning Utrustning, material eller tjänster som upptas i en lista som publiceras av en organisation som är godkänd av behörig myndighet och arbetar med bedömning av produkter eller tjänster, som utför regelbundna inspektioner av produktionen i fråga om listad utrustning eller listat material eller regelbunden utvärdering av tjänster och vars listning anger att utrustning, material eller tjänster antingen uppfyller vissa bestämda normer eller har testats och befunnits lämpliga för ett specifikt ändamål. Märkning Utrustning eller material som har försetts med en etikett, symbol eller annan identifieringsmärkning från en organisation som är godkänd av behörig myndighet och arbetar med produktbedömning, som utför regelbundna inspektioner av produktionen i fråga om märkt utrustning eller material och genom vars märkning tillverkaren anger att utrustningen eller materialet uppfyller vissa bestämda normer eller fungerar på ett specifikt sätt. 8

9 Vanliga frågor (FAQs) från kunder om NFPA Föreskriver UL vilka kablar som skall installeras på fältet? nej, de kontrollerar tillverknings- och testkraven för kablarna för att säkerställa att alla elektriska, fysikaliska och miljörelaterade parametrar är uppfyllda. 2. Vem kontrollerar de kablar som installeras på fältet? Vanligen är det den lokala elinspektören i egenskap av behörig myndighet som kontrollerar att de aktuella bestämmelserna i National Electrical Code efterföljs. 3. Måste en maskin uppfylla NFPA 79? Beroende på den aktuella applikationen och om din produkt installeras i en byggnad, måste maskinen uppfylla NFPA 79. Om du inte är säker på maskinens slutliga placering är det klokt att följa NFPA 79 för att alla krav ska uppfyllas, säkerheten garanteras och onödiga rättstvister undvikas. 4. Om kabeln är UL-listad, är den då tillåten att använda på en maskin? nej, inte nödvändigtvis. Det finns maskiner där listade anslutningskablar felaktigt används, eftersom dessa kabeltyper endast är avsedda för tillfälliga applikationer. Även om din kabel har en UL-listning måste de minimikrav beträffande kabeltvinningen som anges i NFPA 79 vara uppfyllda. 5. Är NFPA 79 en lag? nej, det är en standard som används av maskinindustrin i USA som riktlinje i fråga om säkerhetskrav. 6. Vad gäller beträffande FD-produkter? Beroende på specifika böjbara applikationer finns det olika typer av materialblandningar som uppfyller kraven enligt NFPA 79 och fungerar bra i den här typen av miljöer. 7. Håller branschen på att bli standardiserad genom 2007 års utgåva av NFPA 79? på sikt ja, till stor del beroende på frågor gällande ansvar och säkerhet. Kort sagt, ingen vill köpa en maskin som inte uppfyller kraven och därmed potentiellt kan utlösa en skadeståndstvist. 8. Om min kabel är av typen MTW, kan den då dras i en byggnads infrastruktur? nej, den måste ha en dubbel märkning med ytterligare en UL-listning, exempelvis TC som anger att kabeln uppfyller mycket höga krav beträffande flambeständighet. MTW-kraven innebär bara att en kabel klarar en minimityp av flamtest, VW Kan kabeln förläggas synligt mellan maskinen och kabelstegen? nej, såvida inte kabeln har ett Exposed Run-godkännande såsom TC-ER. 10. Måste MTW-kablar vara oljebeständiga? Ja, alla MTW-kablar måste uppfylla kraven enligt Oil Res I-testet beroende på de krävande förhållanden som är förknippade med industriella maskinmiljöer. För applikationer som utsätts för särskilt stora påfrestningar är även Oil Res II-testet, som ställer extra höga hållbarhetskrav, ett tillåtet alternativ för kabeltillverkare Vad är det som är unikt med MTW-godkännandet? Godkännandet kräver att kabeln är flexibel samtidigt som den har en hög grad av mekanisk hållbarhet så att den kan upprätthålla funktionen under de krävande förhållanden som en industrimaskin utsätts för vid den dagliga användningen. 9

Info Vridningsresistent för loopslingor Brett applikationsområde (NFPA 70/NEC), överrenstämmer med NFPA 79 för användning utomhus

Info Vridningsresistent för loopslingor Brett applikationsområde (NFPA 70/NEC), överrenstämmer med NFPA 79 för användning utomhus ÖLFLEX Styrkabel 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, CSA AWM Brett användningsområde tack vare flera godkännanden Kostnadseffektiv och enkel installation tack vare att det inte behövs kabelskydd

Läs mer

Styr - och maskinkabel. Novoflex Allround - UL/CSA

Styr - och maskinkabel. Novoflex Allround - UL/CSA Styr - och maskinkabel Novoflex Allround - UL/CSA Novoflex Allround UL/CSA Styr- och maskinkabel Släpkedjekabel Elektronikkabel Robotkabel Motorkabel Lönsamt och tidsbesparande Att välja rätt kabel från

Läs mer

Kabel för alla applikationer

Kabel för alla applikationer Kabelkatalog Hos Rutab finns ett unikt sortiment av maskinkabel. Här finns allt från standardkabel för styr- och maskinapplikationer, till brand- och värmeresistenta kablar och extra slitstark kabel för

Läs mer

Kapitel 10 Busskabel. Rutab AB Lerbacksgatan Nässjö Tel: Fax:

Kapitel 10 Busskabel. Rutab AB Lerbacksgatan Nässjö Tel: Fax: Kapitel 10 Busskabel Novotronic Profibus L2-DP/FIP ST Industriell fältbusskabel 166 Novotronic Profibus L2-DP/FIP HF Industriell fältbusskabel för släpkedjor 167 Novotronic Profibus L2-DP/FIP FRNC Halogenfri

Läs mer

Styrkabel. Styrkabel - En kort introduktion för dig som är osäker på vilken kabeltyp du behöver.

Styrkabel. Styrkabel - En kort introduktion för dig som är osäker på vilken kabeltyp du behöver. Styrkabel - En kort introduktion för dig som är osäker på vilken kabeltyp du behöver. Flexibla anslutningskablar för styr- och manöver ändamål på och i signal- och auto matiserings anläggningar, verktygs-

Läs mer

BUS kabel. BUS kabel - En kort introduktion för dig som är osäker på vilken kabeltyp du behöver.

BUS kabel. BUS kabel - En kort introduktion för dig som är osäker på vilken kabeltyp du behöver. - En kort introduktion för dig som är osäker på vilken kabeltyp du behöver. I dataåldern har elektronikkablar blivit oumbärliga och måste därför anpassas till den senaste tekniska utvecklingen. Ett exempel

Läs mer

BUS kabel. BUS kabel. I sortimentet fi nns även halogenfria typer för såväl fast som rörlig förläggning i släpkedjor.

BUS kabel. BUS kabel. I sortimentet fi nns även halogenfria typer för såväl fast som rörlig förläggning i släpkedjor. Kablar avsedda att användas inom automatiserings- och kommunikationsteknik. Genom angiven industristandard (som t ex INTERBUS-S, CAN, PROFIBUS, SINEC L2, DEVICENET och PROFINET) är kraven på kablarna klart

Läs mer

Produktinformation. ETHERLINE Cat.5e Flex. Info För Industriellt Ethernet-applikationer Cat.5e Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)

Produktinformation. ETHERLINE Cat.5e Flex. Info För Industriellt Ethernet-applikationer Cat.5e Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m) Ethernet-kabel, kategori 5e, klass D för flexibel användning - testad upp till 100 MHz Industrial Ethernet cable Cat.5e for flexible use halogenfree or PUR (AWM-approval) outer sheath material, design

Läs mer

Kablar för krävande industriinstallationer. Industrikablar

Kablar för krävande industriinstallationer. Industrikablar Kablar för krävande industriinstallationer Industrikablar Spring inte över ån efter kabel Nexans breda och högkvalitativa sortiment av kablar för industriinstallationer utgörs av en lång rad konstruktioner

Läs mer

KONSUMENTFÖRPACKAD INSTALLATIONSKABEL

KONSUMENTFÖRPACKAD INSTALLATIONSKABEL 450 kv 400 kv 350 kv 300 kv 250 kv 200 kv 150 kv 100 kv 50 kv 40 kv 30 kv 20 kv 10 kv 1 kv VI FÖRSER DEN NORDISKA MARKNADEN MED KONSUMENTFÖRPACKAD INSTALLATIONSKABEL VI ÄR EN LEDANDE TILLVERKARE AV KABEL

Läs mer

...den rätta kabeln för dina behov.

...den rätta kabeln för dina behov. ...den rätta kabeln för dina behov. Flexibel gummikabel och snabb leverans. Ingen vill förlora värdefull tid. Därför erbjuder vi på Nexans dig L I N E AX H07RN-F med sin stora produktbredd och snabba leveranser

Läs mer

Produktinformation. ETHERLINE Cat.5e. Info För Industriellt Ethernet-applikationer Cat.5e

Produktinformation. ETHERLINE Cat.5e. Info För Industriellt Ethernet-applikationer Cat.5e Ethernet-kabel, kategori 5e, klass D för fast installation - testad upp till 100 MHz Industrial Ethernet cable Cat.5e for fixed installation halogenfree or PUR (AWM-approval) outer sheath material, design

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 16 januari 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-3 Förslag till betänkande (PE 301.518) Rainer Wieland Maskiner

Läs mer

Tekniska data. Material

Tekniska data. Material Globala kontakter www.tyco-fire.com Modell BFV- Spjällventil Wafer Allmän beskrivning TYCO Modell BFV- Waferspjällventiler (se Figur 1) är ventiler av indikeringstyp avsedda att användas i brandskyddssystem

Läs mer

Det brinner i knutarna CPR Expertgruppen Kraft- och Installationskablar Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Det brinner i knutarna CPR Expertgruppen Kraft- och Installationskablar Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Det brinner i knutarna CPR Expertgruppen Kraft- och Installationskablar Bakgrund 1/7 2017 Obligatoriskt för kablar Den nya europeiska byggproduktförordningen (CPR) Alla komponenter, (med harmoniserad produktstandard)

Läs mer

Elinstallation Installationskablar

Elinstallation Installationskablar Elinstallation Installationskablar Innehåll Om Nexans 3 Nexans i Sverige 4 Symboler 5 Installationskablar 6 Cable Guy 7 EKK 300/500 V 9 EKK Light 300/500 V 11 EKLK 13 EKRK 300/500 V 16 EQLQ 18 EQLQ Easy

Läs mer

Kabelbenämning Beskrivning Sida SABIX A 200 FRNC Styrkabel oskärmad, nummermärkta ledare 2

Kabelbenämning Beskrivning Sida SABIX A 200 FRNC Styrkabel oskärmad, nummermärkta ledare 2 SABIX Flame retardent Non Corrosive, FRNC, är ett halogenfritt material som är baserat på Polyolefi n som uppfyller de internationella normerna (IEC) när det gäller brandspridningsegenskaper. Kablarna

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

Produktblad Amp MC08-BK. Produktblad Whirlwind WMKPVC. Produktblad Whirlwind WSNPVC. Produktblad Gummikabel 5x2.5

Produktblad Amp MC08-BK. Produktblad Whirlwind WMKPVC. Produktblad Whirlwind WSNPVC. Produktblad Gummikabel 5x2.5 Amp MC08-BK Tvåledare med virad skärm, mjuk och smidig.svart. 100m rulle. XL3905390 Amp MC08-BK 15 kr inklusive moms Whirlwind WMKPVC WMKPVC Kraftig tvåledare med skärm, 60 m rulle. XL1957260 Whirlwind

Läs mer

CHS Controls. Installationsmateriel för byggnader. www.chscontrols.se

CHS Controls. Installationsmateriel för byggnader. www.chscontrols.se Alltid tillgänglig Always available - Alltid öppen! www.chscontrols.se - Always open! Installationsmaterial för byggnader Installation i byggnader enligt nordamerikansk standard skiljer sig på vissa punkter

Läs mer

Expertpanelen för kraft och installationskablar

Expertpanelen för kraft och installationskablar Expertpanelen för kraft och installationskablar Karl-Johan Mannerback, Prysmian Group Robin Forstner, Prysmian Group Jenny Nyström, Nexans Aron Andersson, Nexans Kablar med det lilla extra -alla lika,

Läs mer

Hur kvalitetssäkrar man kabel? Sonja Berlijn (STRI) Bengt Rusk (Banverket)

Hur kvalitetssäkrar man kabel? Sonja Berlijn (STRI) Bengt Rusk (Banverket) Hur kvalitetssäkrar man kabel? Sonja Berlijn (STRI) Bengt Rusk (Banverket) 1 Kabel - Ledning Varför kabel: Vädersäker lösning Utpekat som lösning för att minska CDI (Customer Disassifaction Index) Man

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Tekniska Bestämmelser för kabel TBE 111 Utgåva 5 (S) Innehåll 1 INLEDNING... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV... 2

Läs mer

TEKNISKA DATA 2. LISTNINGAR OCH GODKÄNNANDEN 3. TEKNISKA DATA. 20 april 2012

TEKNISKA DATA 2. LISTNINGAR OCH GODKÄNNANDEN 3. TEKNISKA DATA. 20 april 2012 20 april 2012 Sprinkler 85a 1. BESKRIVNING Vikings Standard/Quick Response Extended Coverage Light Hazard Extra-Large Orifice (ECLH-ELO/QRECLH-ELO) nedåtriktad sprinkler VK608 är en värmekänslig sprinkler

Läs mer

Helt omarbetad från föregående utgåva för att matcha RML och spårbarhetskrav.

Helt omarbetad från föregående utgåva för att matcha RML och spårbarhetskrav. FÖRSVARETS MATERIELVERK )g569$5667$1'$5' )6' 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M04-A.217$.735(66$'((/(.75,6.$)g5%,1'1,1*$5 Helt omarbetad från föregående utgåva för att matcha RML och spårbarhetskrav.,11(+c// 6LGDQU

Läs mer

CPR Nya brandklasser på kabel

CPR Nya brandklasser på kabel CPR Nya brandklasser på kabel Expertgruppen Kraft- och Installationskablar Bakgrund 2015 publicerades en samordnad EU-standard - CPR Obligatorisk 1/7 2017 Klassning och provning för kablar som används

Läs mer

OptiLine installationssystem. Snabb, snabbare, snabbast! En snabb-guide till snabba installationer med snabbkopplingar

OptiLine installationssystem. Snabb, snabbare, snabbast! En snabb-guide till snabba installationer med snabbkopplingar OptiLine installationssystem Snabb, snabbare, snabbast! En snabb-guide till snabba installationer med snabbkopplingar Att installera har aldrig varit enklare Mitt naturliga val Snabbkoppling: Ett nytt

Läs mer

M-flex gör ditt val enkelt. Maskinkablar för styr- och reglerutrustning.

M-flex gör ditt val enkelt. Maskinkablar för styr- och reglerutrustning. M-flex gör ditt val enkelt. Maskinkablar för styr- och reglerutrustning. Starka, böjliga och tåliga. M-flex, vår nya failj ed askinkablar för styr- och reglerutrustning. Anpassat för att öta verkliga behov.

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Välkomna! Så påverkar materialval kabeldimensioneringen

Välkomna! Så påverkar materialval kabeldimensioneringen Välkomna! Så påverkar materialval kabeldimensioneringen Aron Andersson Nils-Erik Ottosson Olika plaster i mantel och isolering! Vad styr kabelkonstruktionen? Standarder SEK Svenska Elektriska Kommissionen

Läs mer

VÄLKOMNA! Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

VÄLKOMNA! Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs VÄLKOMNA! Experternas råd för Kraft- och installationskabel Mattias Hellqvist Jenny Claesson Nils-Erik Ottosson Mats Klarén Vet du allt om kablar? Material och uppbyggnad av Kraft- och installationskabel

Läs mer

VÄLKOMNA! Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

VÄLKOMNA! Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs VÄLKOMNA! KABLAR I MARK - VAD SKA DU VÄLJA? Aron Andersson Nils-Erik Ottosson Användningsområden 400 kv Stamnätet 130 kv Matar städer, större fabriker (stålverk, pappersbruk) 50-30 kv Matar mindre samhällen

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

CHS Controls. Kopplingstråd och kabel

CHS Controls. Kopplingstråd och kabel Alltid tillgänglig Always available - Alltid öppen! www.chscontrols.se - Always open! Kopplingstråd typ MTW, Machine Tool Wire, UL1015 se not 1, 2, 3, 4, 5 AWG 18-14 AWG 12 AWG 10 AWG 8-2 Blå, brun, grå,

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Välkommen till en värld av perfekta lösningar omkring kabel

Välkommen till en värld av perfekta lösningar omkring kabel Välkommen till en värld av perfekta lösningar omkring kabel Marknader & Produkter Välkommen till HellermannTyton. Våra systemlösningar är perfekt anpassade till att möta de utmaningar som olika branscher

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

och Nexans sortiment

och Nexans sortiment Vanliga frågor och svar om EMC-anpassade kablar och Nexans sortiment I vissa sammanhang ställs krav på att elektriska eller elektroniska anläggningar är EMC-anpassade. Vad innebär detta för de kablar som

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

INSTALLATION AV KUNDUTRUSTNING I MAST

INSTALLATION AV KUNDUTRUSTNING I MAST 1. Syfte och omfattning Inplacering av kundutrustning kan påbörjas först sedan avtal mellan Kunden och Teracom träffats. Syftet med denna installationsanvisning är att beskriva kvalitetskraven för installationer

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Easy. at work! Easy. Kablar för en enklare vardag.

Easy. at work! Easy. Kablar för en enklare vardag. Easy ay d r u o y Enjoy at work! Easy Kablar för en enklare vardag. Ett komplett sortiment som gör arbetet enklare och smidigare. Easy -familjen är ett komplett sortiment bestående av installations- och

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

01. 02. 03. Kabel 07. Eltejp

01. 02. 03. Kabel 07. Eltejp 01. 02. 03. Kabel 07. Eltejp AKKJ, N1XV-U/R, EKKJ, FKKJ EKFR,... sid. 8-9 EKLR, EKKR, FKK, EKK... sid. 10-11 EKLK, EKRK, SKK, SKX, RKK... sid. 12-13 RK, FK, EK, Veriflexslang m. ledning... sid. 14-17 RDOE,

Läs mer

17 Mars, 2004 Sprinkler 112a DATABLAD

17 Mars, 2004 Sprinkler 112a DATABLAD 17 Mars, 2004 Sprinkler 112a Endast för användning i Light Hazard 1. PRODUKTNAMN Viking Microfast COIN Quick Response Upright Sprinkler SIN VK900* (Specific Application) Grund-sprinklerdel nr 12493AD *

Läs mer

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012 Kablar för larm- och säkerhetssystem Januari 2012 Nicholas Melin, säkerhetskonsult C-cap AB "Att använda rätt kablar är mycket viktigt i varje säkerhetssystem. Kablarna måste väljas lika omsorgsfullt som

Läs mer

Ethernet kabel. Ethernetkabel. Kabel för nätverks- och dataöverföring, CAT5, CAT6 samt CAT7.

Ethernet kabel. Ethernetkabel. Kabel för nätverks- och dataöverföring, CAT5, CAT6 samt CAT7. Kabel för nätverks- och dataöverföring, CAT5, CAT6 samt CAT7. Finns i fl era utföranden från enklare PVC-baserade kablar till halogenfria varianter samt modeller för industrimiljö och även högfl exibel

Läs mer

Allmänt om Modbus. Modbus

Allmänt om Modbus. Modbus Modbus Modbus är ett populärt och fritt publicerat, royaltyfritt kommunikationsprotokoll för seriekopplingar med master/slave. Modbus-specifikationen styr meddelandens struktur och hantering, medan den

Läs mer

Auktorisation Byggnadsplåtslageri

Auktorisation Byggnadsplåtslageri Auktorisation Byggnadsplåtslageri Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten

Läs mer

P-märket är SPs kvalitetsmärke

P-märket är SPs kvalitetsmärke KVALITET SPs P-märke har länge använts som kvalitetsmärke för exempelvis fabrikstillverkade småhus och fjärrvärmecentraler. Nu utvidgas användningen inom byggområdet. Varje produktområde har särskilda

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Maskiner AFS 2016:10. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2016:10. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll Peter Kovács, SP Energiteknik VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN Forskning: Kvalité livslängd Teknisk utvärdering Solenergi på SP Myndighetssupport Utbildning

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Kablar för trygga larmsystem. Larmkablar

Kablar för trygga larmsystem. Larmkablar Kablar för trygga larmsystem. Larmkablar Global expert på kablar och kabelsystem Vi på Nexans är hängivna produkten kabel. Våra kablar och system finns över hela jorden och i de mest skilda miljöer: inom

Läs mer

VI GÖR DIG REDO FÖR EN NY STANDARD

VI GÖR DIG REDO FÖR EN NY STANDARD VI GÖR DIG REDO FÖR EN NY STANDARD Bra att veta om CPR och den nya standarden för brandklassning av kablar En ny standard för kabel Under 2015 publicerades en ny samordnad EU-standard som blir obligatorisk

Läs mer

Styrsystemlösningar. Katalog nr PDE2523SLSE-ca

Styrsystemlösningar. Katalog nr PDE2523SLSE-ca Styrsystemlösningar Katalog nr PDE2523SLSE-ca Vem erbjuder den effektivaste lösningen? SPECIFIKATIONER Uppbyggnad på platsen STEG 1 Kretskonstruktion STEG 6 Mekanisk konstruktion STEG 3 Specificera komponenterna

Läs mer

Välkommen! i1

Välkommen! i1 Miljötänkande och säkerhet är idag prioriterade områden där människor är involverade. Inte minst vid användandet av slangar och ledningskomponenter har vi en ökad medvetenhet och intresse för att klara

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Kapitel 5 Häng-, flat- och trumkabel

Kapitel 5 Häng-, flat- och trumkabel Kapitel 5 Häng-, flat- och trumkabel Novoflex HEAVY H07VVH6-F PVC-mantlad flatkabel 94 Novoflex HEAVY LSOH/90 Halogenfri flatkabel 95 Novoflex HEAVY NGFLGÖU-UL/90 Neoprengummimantlad flatkabel 96-97 Novoflex

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Rheyflex Flexibla styrkablar

Rheyflex Flexibla styrkablar Rheyflex Flexibla styrkablar Innehållsförteckning Nexans är kärnan i din verksamhet 3 Nexans i Sverige 3 Det största kabelbiblioteket någonsin 4 Rheyflex - Flexibla styrkablar 5 Rhyeflex Y 6 Rheyflex YCY

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

Nya EU-direktiv. barnsäkra solskydd ökar tryggheten i våra hem

Nya EU-direktiv. barnsäkra solskydd ökar tryggheten i våra hem Nya EU-direktiv barnsäkra solskydd ökar tryggheten i våra hem Intro och är dessutom ett viktigt försäljningsargument Små barn är nyfikna av naturen. Allt som hänger löst, rör sig eller går att smaka på

Läs mer

Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-2

Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-2 NY Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-2 För skyddad utomhusinstallation Kapslingsklass IP 65 Kombinerbara kapslingssystem som kan utökas i alla riktningar 6 kapslingsstorlekar i ett moduler på 150 mm

Läs mer

EASY FÖR EN ENKLARE VARDAG

EASY FÖR EN ENKLARE VARDAG EASY FÖR EN ENKLARE VARDAG HITTA RÄTT EASY - KABEL S1XV, EKKJ, FKKJ FXQ Easy 1kV 2 2 ETT KOMPLETT SORTIMENT SOM GÖR ARBETET ENKLARE OCH SMIDIGARE. Easy -familjen är ett komplett sortiment bestående av

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen.

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Bruksanvisning i original JSNY7 Magnetbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka?

Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka? Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka? Rolf Stenberg Intertek ETL SEMKO Förordning om elektrisk materiel (SFS 1993:1068) Gäller all elektrisk materiel Omfattar den

Läs mer

ÖVerspännIngssKydd ELMILjÖ 2012

ÖVerspännIngssKydd ELMILjÖ 2012 Överspänningsskydd Elmiljö 2012 ÖVERSPÄNNINGSSKYDD Heltäckande program för skydd i alla applikationer Elektroniktätheten ökar i alla miljöer. Vi ser det tydligt, såväl i hemmet och industrin, som i samhället

Läs mer

Säkra maskiner. Version 3

Säkra maskiner. Version 3 Säkra maskiner Version 3 Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Kopparkabel för installation av tele, data, signal och larm.

Kopparkabel för installation av tele, data, signal och larm. Kopparkabel för installation av tele, data, signal och larm. INNEHÅLL Tele & signalkabel TEL 313 0005 ELQXBE... 3 TEL 310 2001 EQQXBU... 3 TEL 310 202 ELAQBY-S... 4 TEL 310 0776 ELLY... 4 TEL 310 008 ELQYB...

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

FRL-ENHETER OCH VENTILER FÖR MONTAGE AV SPOLAR GODKÄNDA ENLIGT UL/CSA

FRL-ENHETER OCH VENTILER FÖR MONTAGE AV SPOLAR GODKÄNDA ENLIGT UL/CSA FRL-ENHETER OCH VENTILER FÖR MONTAGE AV SPOLAR GODKÄNDA ENLIGT UL/CSA Följande FRL-enheter och ventiler kan erhållas för montage av spolar godkända enligt UL/CSA: - Serie 70 ventiler, dimensioner 1/8,

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

POL871.71/STD POL871.72/STD. Manöverpanel HMI-TM. Climatix. för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter

POL871.71/STD POL871.72/STD. Manöverpanel HMI-TM. Climatix. för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter 3 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 917 Climatix Manöverpanel HMI-TM POL871.71/STD POL871.72/STD för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter Climatix HMI-TM

Läs mer

NB i Lim Granulat. Sverige

NB i Lim Granulat. Sverige NB i Lim Granulat Sverige SensorGruppens kund Henkel Adhesive Technologies Norden AB i Norrköping, ett världsledande företag inom lim, tätningsmedel och ytbehandlingsmedel för konsumenter, hantverkare

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Standards Kabelsystem Hur hänger det ihop? Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Standards Kabelsystem Hur hänger det ihop? Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Standards Kabelsystem Hur hänger det ihop? Standardnytt EN 50174-1 EN 50174-2 EN 50174-3 Information technology - Cabling installation Specification and Quality Assurance Information technology - Cabling

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kim Reenaas Utkom från trycket den 6 oktober 2015 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Ny teknik ger snabbare och bättre installationer

Ny teknik ger snabbare och bättre installationer Actassi CL-MX kategori 6A-kabel Ny teknik ger snabbare och bättre installationer Fastighetsnätverk Nya Actassi CL-MXinstallationskabel ger 3 Bättre skärmning Snabbare installationer Förbättrad effektivitet

Läs mer

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Inledning Boverket har i sin rapport 2015:2 Genomförande av EU:s

Läs mer

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen?

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen? Säkra maskiner Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar Vägunderhållsmaskiner

Läs mer

God tillverkningssed (GMP) Vad gör LV idag och i framtiden? Magnus Crona

God tillverkningssed (GMP) Vad gör LV idag och i framtiden? Magnus Crona God tillverkningssed (GMP) Vad gör LV idag och i framtiden? Magnus Crona Hur många kosmetika- och hygienproduktstillverkare finns det i Sverige? Hur vet jag att min tillverkning uppfyller god tillverkningssed

Läs mer

Elinstallationsreglerna. Utgåva 2 2010-04-01

Elinstallationsreglerna. Utgåva 2 2010-04-01 Elinstallationsreglerna Utgåva 2 2010-04-01 Elinstallationsreglerna Baserad på internationell standard IEC CENELEC Lågspänning 7 delar Elinstallationsreglerna 7 Delar 1. Ändamål och grundläggande principer

Läs mer

Augusti Produktsortiment

Augusti Produktsortiment Augusti 2006 Produktsortiment I n d u s t r i i n s t a l l a t i o n INNEHÅLLSFÖRTECKNING RHEYFLEX 500 Y 300/500 V 2 RHEYFLEX 500 CY 300/500 V 5 RHEYFLEX 500 YCY 300/500 V 7 RHEYFLEX 500 YSY 300/500 V

Läs mer

Innehåll. Protokoll provning 45

Innehåll. Protokoll provning 45 Innehåll 1. Behovet av kontroll före idrifttagning 6 2. Vilka installationsarbeten ska kontrolleras 8 3. Utförande avinstallationsarbete 9 4. Ansvar 11 5. Arbeten som inte kräver formell behörighet 12

Läs mer