Hj ä l p Ti l l Liv. Hemlösa på julfest. Hjälp Till Livs nyhetstidning Årg. 3 Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hj ä l p Ti l l Liv. Hemlösa på julfest. Hjälp Till Livs nyhetstidning Årg. 3 Nr.1 2008"

Transkript

1 Hj ä l p Ti l l Liv Hjälp Till Livs nyhetstidning Årg. 3 Nr Hemlösa på julfest Läs om: Vilka vi är & Vad vi gör 2 Familjen medfödd rättighet för varje barn 4 Barnets process fram till en familj 4 Helhetssyn - vi är länkar i en kedja 5 Rädda barnen nu! 7 Statistik

2 Hjälp oss hålla ett uppdaterat register! Vi vill fortsätta uppfylla Datainspektionens krav som gäller alla organisationer som håller ett dataregister. Ett krav gäller uppdatering. Hjälp oss hålla ett uppdaterat register genom att informera oss om förändringar i adressen. Tack för Din hjälp! Kontaktinformation Adress: c/o Albertson,Friggesundsv. 8 B, Bjuråker Org.nr.: Postgiro: Styrelsen:,Bjuråker, ordf. Jan Gustafson,Finnerödja,v.ordf. Olle Norell,Hudiksvall,kassör Marianne Nilsson,Bollnäs,ledam. Åke Nilsson, Bollnäs, ledam. Adjungerande Rådsgrupp: Åke Nilsson, Hallsberg, (grundare av HTL) Monika Crosson, Bjuråker Åke Olofsson, Bjuråker Auktoriserad Revisor: Bn Revision, Örebro Telefonkontakt:, Jan Gustafson, Marianne Nilsson,, HTL bedriver/stödjer projekt i: Ukraina, Sydafrika, Lettland (inom kort) och Rumänien. Ansvarig utgivare och chefredaktör: I redaktionen: Jan Gustafson, Marianne Nilsson, Åker Nilsson (Hallsaberg),Randal Crosson Hjälp Till Liv samarbetar: med ett nätverk bestående av privatpersoner samt representanter för ett antal församlingar i Sverige, Östeuropa och Sydafrika. Copyright: Hjälp Till Liv Vilka vi är & Vad vi gör Hjälp Till Livs arbete startade med hjälp till barn och familjer och hjälp till äldre som har det svårt på olika sätt. Hjälpen ska rikta sig till människor i nödsituationer. En grundpelare i visionen är att vi inte ska skuldsätta organisationen för att starta och genomföra projekt. Först ska det finnas medel, därefter kan olika projekt startas. Vi arbetar regelmässigt med budget och projektredovisning för allt som vi gör var det år då den första hjälpsändningen, som genom Hjälp Till Livs försorg gick till Rumänien. När vi delade ut hjälpen till dessa behövande människor och då vi såg all misär och fattigdom, styrktes vår önskan att göra något för de här människorna. Så växte Fadderprogrammet fram som nu hjälper barnfamiljer och äldre som lider nöd. Mat inhandlas och delas ut personligen till existensminimum. Dessa barn och deras familjer behöver vår hjälp under längre perioder. Varje barnsponsor (Fadder) paras ihop med ett barn, men den månatliga gåvan gör mycket mer än hjälper ett barn. Tillsammans med barnet får även övriga i familjen hjälp. Därför hjälper Din gåva att på ett effektivt sätt öka livskvalitén för hela familjen. Tack vare månadsgåvorna kan vi dela ut mat, kläder, skolmaterial och mycket mer till dessa familjer. En särskild julgåva till Jul (Operation Julens Kärlek) bringar julglädje till familjerna som även får del av Julevangeliet. Sjukvård är även det en viktig del av hjälpen. Kontakta oss gärna (se kontaktinformationen) om du vill ställa frågor om sponsring och vårt arbete bland de fattiga barnfamiljerna. Ett gemensamt arbete - många involverade varje mottagare. Kläder, filtar och skor delas ut där det bäst behövs och så långt lagret räcker. Familjens situation utvärderas regelbundet. Vid en julfest varje år, då barnen får en mjuk julklapp och familjerna får en extra tilldelning av mat inför helgen. Vi samlar in medel på våra post- och bankkonton, material, mat och kläder. Varje givare kan via postgirotalongen själv indikera hur pengarna ska användas, varefter vi använder medlen utifrån givarens intentioner. Medel som anges till Där Det Bäst Behövs används där det för stunden är mest akut behov. Vi för grundlig bokföring som är öppen för alla och den revideras varje år av en auktoriserad Revisor. Under 2006, efter invigningen i juli, överlät vi hela projektet Barnens Hus till den lokala kristna församlingen i Reghin. Vi är fortfarande med och stöttar, men det fulla ansvaret för drift, verksamhet och utveckling ligger på den lokalt bildade föreingen Asociatia Thabita, som är en egen juridisk organisation med eget organisationsnummer och en styrelse bestående av lokala förtroendemän/kvinnor. Tillsammans med Hjälp Till Liv International och en mängd andra sponsorer byggde Hjälp Till Liv Barnens Hus vars verksamhet vi nu stöder. Dessutom driver vi ett Fadderprogram tillsammans med lokala medarbetare. Tiotusentals barn i Rumänien lever under Utan trogna givare till Fadderprogrammets olika mottagare blir det ingenting gjort. De pengar som vi samlar in, går direkt till vårt hjälparbete bland barn och ungdomar. Vissa hjälpinsatser görs även bland äldre människor som lever i stor fattigdom. Vår administrativa kostnad för t.ex. porto & trycksaker gör vi allt för att hålla så låg som möjligt. Vi anlitar en auktoriserad revisor som varje år går igenom all verksamhet. Vi har inga anställda utan alla i organisationen arbetar helt ideellt. Önskar Du ytterligare information om hur vi arbetar så hör gärna av Dig! Nätverk Östmissionen, som vi samarbetar med och som funnits sedan 1986, är ett nätverk av understödjare vars intresse är att understödja solida och seriösa projekt för nödlidande människor i Östeuropa. Nätverk Östmissionen ger alltid direkt till projektkonton som drivs av samarbetande organisation och helt utan mellanhänder. Kravet för samarbete är att projekten ska handhas av en ansvarstagande styrelse och att de revideras av kompetenta revisorer. /Styrelsen Den 25 september 2007, i Reghin, Rumänien, firades ett år sedan den sociala insatsen startade i TABITA - ett Dagcenter. Ett 60-tal svenska företag, organisationer och privatpersoners ansträngning gav ett fantastiskt resultat. TABITA - Barnens Hus har en yta på 400 kvm, fördelat på två våningar och för barnen är detta ett litet paradis. Julfestdeltagande barn och föräldrar vid dukade bord Markberedning, husgrund med källare, husets stomme, fönster och dörrar m.m. har utförts av lokala rumänska hantverkare, medan de övriga jobben har utförts av svenska hantverkare och enligt svensk standard. Sanitetsutrymmen, spel, datorerna och den fina atmosfären påkallar barnens stora intresse. Även en del lokala företag och myndigheter visar stort intresset för de fina och praktiska lokalerna. Dumitru Galatan berättar: Vi är fyra stycken som arbetar på Tabita. Simona Puscas - projektledare, Dorin Todea - barnpedagog, Maria Galatan- kokerska och jag själv som är verksamhetschef. Personalens varierande kompetens och personliga engagemang tryggar för en god social miljö, fritidssysselsättning, rekreation och rådgivning för de 24 barnen. Vi sköter även inom och utomhusstädningen, säger Dumitru. Personalen har i sin dagliga verksamhet noggranna rutiner då det gäller barnoch personalhygien (barnen kommer från fattiga miljöer där det förkommer hög risk för löss och annat). Personalen har även till uppgift att förberreda de lektioner med läxhjälp som förekommer och tillreda maten som serveras klockan Finansieringen för hela verksamheten, inklusive driften, sköts av Hjälp Till Liv, Hjälp till liv international, ett företag i Spanien och ett företag i Rumänien, säger Dumitru nöjt. Förutom den ovanstående hjälpen skänker de nämnda sponsorerna från Sverige, kläder, skor och skol- material till barnen. I speciellt uppkomna situationer får vi hjälp med att sköta barnens allmänna hälsotillstånd, allmän medicin m.m., säger Dumitru. Dessa 24 barn kommer från olika och fattiga sociala miljöer. De kommer även från olika etniska grupper, som romer/ zigenare (7 barn), rumäner (12 barn) och ungrare (5 barn). Dessa familjer har verkliga och stora sociala och materiella problem. En viktig sak, som medarbetarna på Tabita är noga med, är att hålla ett öga på barnen så att de inte avbryter sin skolgång. Det kan vara flera orsaker till att barnen slutar, men det viktigaste är ju att barnen får en god skolgång och utbildning. Utbildning är ett av de bästa vapnen mot fattigdom. Utan utbildning får de svårt att integrera sig i samhället. Pastor Åke Nilsson, Hallsberg, är grundare av proiektet Barnens Hus - Tabita. I hans vision ingår en utveckling av den sociala hjälpen till att även gälla de hemlösa, säger Dumitru. Med start september 2007, blir varje dag, klockan 1300, en grupp hemlösa utspisade. De sover ute i kylan i parker och på järnvägsstationen. De får varm mat, kläder oeh skor. De har inte alltid varit i denna situation, säger Dumitru. Nu har de ingen högre önskan än att få komma in i skydd på ett äldreboende. Men utsikterna för detta kanske inte är så goda, då det allmänt saknas resurser i det rumänska samhället. Men Tabita kan även få bli en hjälp för dessa människor på samhällets ättestupa. Förutom aktiviteten på TABITA, bedriver Hjälp Till Liv ett Fadderprogram i samhället där Barnens Hus - Tabita är beläget. Det är de rumänska medarbetarna Simona Puscas och Dumitru 24 barn från olika familjer, med ett gemensamt - fattigdom Galatan som sköter även det. Varje månad ser de till att barn och familjer i Fadderprogrammet får mat och mänsklig värme. Dessutom sponsrar Hjälp Till Liv med skolmaterial, skolkläder och skor, säger Dumitru. Dumitru avslutar: Barnen på Tabita, de hemlösa och de sponsrade familjerna har bett mig att framföra ett stort tack till er i Sverige. Tacksamheten är oändlig, säger Dumitru till sist, som börjar bli till åren men han har inte förlorat sitt hjärta och kärleken till de nödställda. /RED På julfesten 2007 inbjöds även några hemlösa. Dessa får mat och annan hjälp via Tabita.

3 När det är lika kallt inne som ute Tänk dig att... Du och din dotter har c:a 25 kronor per dag att leva för. Du är sliten och sjuk, du måste ta hand om din dotter som lider av en allvarlig mental sjukdom. Strömmen till din minimala lägenhet har stängts av eftersom dina pengar inte alls räcker till. Du saknar ständigt något att äta. Modern Veska och dottern Yanka har det så här. Den stora räddningen är lunchen som serveras i den lokala kyrkan. De slipper drabbas av svältdöden. Det är i den här situationen som Mission Utan Gränsers livsviktiga hjälpprojekt Varm Vinter kommer till nytta. Varma kläder och mat hjälper faktiskt! Operation Varm Vinter Hjälp Till Liv stödjer detta projekt och vi hoppas på Din medverkan. Målet är att tio tusen människor ska få en varmare vinter även i år. Låt oss gemensamt ställa upp för att dessa nödställda ska få känna på praktisk och kärleksfull omsorg. Oftast när vi tänker på Jesu undervisning så tänker vi på bergspredikan som sammanfattas i den gyllene regeln Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för dem (Matt 7:12). Men det centrala i Jesu budskap var ändå förkunnelsen om att Guds rike hade kommit. Guds rike innebär att Gud regerar i människors liv. Det sker när människor erkänner Gud som Herre. Med Guds rike menas också den gemenskap av människor där Guds vilja är erkänd och följs. Men är det inte så att båda dessa teser av Jesus är viktiga centrala bitar i Hans evangelium. Om vi vill ge evangelium till människor så att hans rike kan utvidgas så måste vi möta människor och deras djupaste behov såsom vi själva hade velat bli bemötta. JESU HELHETSSYN v.ordf. Jan Gustafson Du som understödjare till Hjälp Till Liv är en viktig länk i en lång kedja, en kedja som gör allt för att hjälpa så många vi kan. Dock är det ju så att ju längre kedjan är ju fler kan vi hjälpa till ett bättre liv, med en framtid och ett hopp. Ju längre kedja ju fler kan få höra det glada budskapet och Guds rike kan utbredas dag för dag. Jag vill verkligen tacka Dig för Ditt stöd under år 2007! Nu när jag ser fram mot ett nytt år med nya möjligheter så vill jag vädja till dig om att hjälpa oss att hitta fler faddrar, fler givare och fler förebedjare det kommer att behövas för att vi skall lyckas med vårt uppdrag att fullfölja Jesu helhetssyn. Guds välsignelse till Er alla. Veska och dottern Yanka har det mycket svårt med svält och sjukdom. Ordspråksboken 3:27 Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig, fastän du kunde hjälpa genast. Vem får del av hjälpen: Gatubarn, Barnhemsbarn, äldre, flyktingar och fattiga familjer. tillsammans människor. Jesus själv blir och är vårt exempel, som när han predikat för tusentals människor och sedan mättar dem med endast fem bröd och två fiskar. Evangeliet och brödet var viktigt för Mästaren. Därför är det viktigt för oss i Hjälp Till Liv också. Vi vill ge evangelium till världen, vi vill att Guds rike skall utbredas, att fler namn skall skrivas in i Livets Bok. Men hand i hand med detta hjälper vi också människor med mat kläder och skolgång. Vad görs: Varma kläder delas ut, Vinterskor, vantar, mössor, filtar, sängkläder och mat. Var hamnar hjälpen: Moldavien, Ukraina, Rumänien, Bulgarien och Bosnien-Herzegovina. Hjälp Till Liv har under 2007 stöttat ett barnhem i Ukraina. I skrivande stund är det lite oklart exakt vart vi ska rikta vår del av stödet till Operation Varm Vinter Vi meddelar senare exakt vart din gåva går i detta projekt. Gud välsigne dig! För de nödställda, Vi är alla viktiga länkar i en lång kedja som hjäler många Det var stor glädje när barnen fick välja sina egna kläder, skor, vantar, mössor m.m. Bilden nedan är från utdelningen 2007 till ett barnhem i Mezhyrychy, i Ukraina.

4 Familjen en medfödd rättighet för varje barn Barnets process fram till en familj (i korthet): Rädda barnen nu! - trygga deras framtid - genom aktivt stöd idag. Det är rimligt. Om 150 kronor i månaden hjälper en fattig familj, varför tveka? Inte tvekar jag inför ett biobesök. Resa, biljett och tilltugg hamnar lätt på 150 kronor. Är 150 kronor i månaden mycket? Ja, det får var och en av oss svara på själv. Men för den fattiga familjen i Rumänien, Ukraina, Litauen eller Sydafrika är värdet lika med överlevnad. Det högsta värdet man kan tänka sig. Att avvara 150 kronor i månaden kan i Sveriges välfärdssamhälle inte innebära något hot mot någons existens, medan det i ett fattigt land innebär överlevnad för en nödställd familj - varför tveka? Nu har vi firat jul. Ett år har förbytts mot ett nytt - vi säger nu Allt var som vanligt under helgerna. Handlarna slår nytt rekord i handlandet, som vanligt. Efter tolvslaget kändes det precis som före tolvslaget, som vanligt. Således inget nytt. Nöden är också kvar. Fattigdom med följdsjukdomar, social missär och lidande står kvar som ett hån mot all rimlig fördelningspolitik. Står även Du och jag kvar? Vill vi vara överlåtna i uppgiften att bekämpa fattigdom och svält; Ja då står vi kvar. Place Of Restoration - Upprättelsens Plats - En Kristen organisation med en passion för barn. Allt handlar om att skapa en positiv förändring i deras liv! Ansvarsfulla vuxna ser vikten av en ung människas uppfostran och utveckling in i vuxenlivet. Detta inkluderar emotionellt, andligt och fysiskt välbefinnande, barnens säkerhet och hälsa, och att bereda vägen så att de kan uppnå sina önskningar i livet och sedan kunna ge ett positivt bidrag till omgivningen. Övergivna och utsatta barn saknar denna födslorätt och ett liv utan en familjs stöd och omsorg leder ofta till ett emotionellt och moraliskt handikapp. Hjälp Till Liv i ett samarbete Khuselani är Zulu och betyder att skydda. Den Sydafrikabaserade organisationen Place of Restoration har en projektgrupp kallad Khuselani. Detta team av medarbetare har hand om nya barn i programmet och ser till att de får lämpliga fosterföräldrar. Dessa föräldrar får utbildning och träning i sitt föräldraskap. Därefter; och endast då, börjar processen med att passa ihop ett barn med fosterfamiljen. ALLA fosterfamiljer har stöd via kontinuerliga gruppmöten där de får hjälp med att hantera utmaningen och den komplexa fosterfamiljsituationen. Sedan 2002 har detta projekt givit över 100 barn en trygg och stabil familjesituation. Eftersom behovet är så stort var målet för 2007 att öka föräldradatabasen med 180 nya fosterföräldrar. Den totala budgeten för projekt Khuselani är 782,180 rand (c:a kronor). Vi är ett flertal partners i detta projekt, bl.a. Läkarmissionen och en Belgisk hjälporganisation vid namn Broederlijk Delen. Det är ett omfattande projekt och vi behövs allihopa som drar åt samma håll och har samma mål i en seriös verksamhet. Vi sammankopplar våra reultat och kanaliserar hjälp till förmån för de nödställda barnen. Du kan bli en del i detta dynamiska projekt! Javisst! Du kan bli en del i arbetet för barnen i Sydafrika. Du kan hjälpa till med Dina resurser så att ett barn, eller flera, till slut hamnar i en trygg och stabil fosterfamilj. Du kan bidra med ditt personliga engagemang, av hela ditt hjärta och hela ditt förstånd, så att barnen får växa upp i en kärleksfull miljö. Varför inte! Du har nu möjlighet att gå in som Fadder för detta projekt. Det är ett kollektivt fadderprogram. Du får uppdatering en gång per år från något av barnen och dess situation, samt alla omständigheter och nyheter i projektet. Principen är att varje Fadder ger 150 kronor per månad. Från denna summa dras det 15 % för omkostnader, resten går direkt till barnen (programmet). /RED Kontaktmöten Regelbundet hålls kontaktmöten på olika orter I Sydafrika där intresserade familjer, som kan tänka sig att fungera som en fosterfamilj får möjlighet att registrera sig genom att fylla i ett omfattande formulär. Det blir den första kontakten mellan familjen och vår samarbetsorganisation som med tiden kommer att utvecklas till en tät relation vars mål är att Ge Ett Barn En Familj -. Give A Child A Family. Jakob 1:27 Men att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader. Informationsmöte De som är intresserade och vill veta mer blir inbjudna till ett informationsmöte där det ges detaljerad information om programmet och man samtalar om hur processen fungerar samt vilka förväntningar som finns på en fosterfamilj. Detta utförs av vår ansvariga samarbetspartner. Utvärdering Under några månaders tid blir familjen utvärderad av ansvarig personal (utbildade socionomer) Det inkluderar familjens hemförhållande, sociala resurser likväl som motivet till varför familjen vill fungera som fosterfamilj. Samtal förs även om vilken ålder på barnet etc. som familjen vill ge ett hem till. Screening Utförs av de lokala myndigheterna och innebär att de gör en utvärdering av den totala helhetsbilden för både barnet och den tilltänkta familjen. Utbildning Om familjen blir godkänd, kommer den att kallas till att deltaga i en fem dagar lång utbildning för fosterhemsföräldrar. Där berörs de flesta och viktigaste aspekterna gällande fosterhem och hur ett fosterbarn ska skötas. Föräldrarna får ett certificat som visar att de har gått på utbildningen. Fortbildning sker drefter regelbundet. Koppling barn-föräldrar Uppföljning och vidareutbildning av föräldrarna. Detta är en viktig del och innebär att föräldrarna vidareutbildas i olika aspekter som har med föräldraskapet att göra. ALEXANDRU ( ovan till vänster) Född 5 augusti Modern skild, utan arbete. Hon har en son till men som bor hos fadern. Alexandru och hans mamma bor i en lägenhet med ett rum och kök. Hennes inkomst, som ensamstående mor med ett barn, räcker inte till mat, hyra, kläder och skor. Därför behöver hon Ditt stöd. Från hjärta till hjärta Från hand till hand Ett barn behöver Dig! Bli Fadder idag! En hälsning från Barnens Hus och Fadderbarnen till svenska understödjare. Teckningarna gjordes när den första snön 2007 anlände till Rumänien.

5 Sist men inte minst! Ordförande Tack för alla gåvor 2007! Nu har vi skänkt bort dem! Statistik för 2007 FÖRDELNING AV KOSTNADERNA % 7% 7% 82% PROGRAM INF/MÖTEN INSAMLING ADMIN Intäkt/Kostnad Fördelning Totala Intäkter , PROGRAM 81,9% 79,5% Totala Kostnader , INF/MÖTEN 7,3% 6,6% nettoresultat 5 901, INSAMLING 6,8% 8,3% ADMIN 3,9% 5,6% Under 2007 har Hjälp Till Liv verkat, eller påbörjat verksamhet, i följande mottagarländer: Ukraina - Barnhemsbarn i Mezhyrychy, Sydafrika - Ge ett barn en familj, Rumänien - Fadderprogram, Rumänien - Barnens Hus. Hjälp Till Liv är en relativt liten organisation. En stadig tillväxt under 2007 med c:a 40 % gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Under 2008 behöver vi se en högre respons på de Direkta Kostnaderna, då i form av fler nya understödjare. Den aktiva understödjargruppen har ökat med drygt 100% varav dessa är c:a 40% helt nya understödjare. Allt detta på bara ett år. Det visar på viss genomslagskraft och intresse för vårt arbete. I flera omgångar har vi kört kläder från vår Second Hand i Bollnäs till barnen i Fadderprogrammet och Barnen Hus i Reghin. Transportkostnaderna har täckts av inkomna medel från försäljningen. Tack alla understödjare för ett rejält fint år Vi hoppas och tror att vi tillsammans kan göra mycket mer för de nödställda. Stort tack och VÄL MÖTT under året 2008!

Hj ä l p Ti l l Liv. På barnens vilkor. Vanvårdad, misshandlad eller övergiven Litauen - lokal med visioner Thabita - Vad görs

Hj ä l p Ti l l Liv. På barnens vilkor. Vanvårdad, misshandlad eller övergiven Litauen - lokal med visioner Thabita - Vad görs Hj ä l p Ti l l Liv Hjälp Till Livs nyhetstidning Årg. 3 Nr.2 april 2008 På barnens vilkor Vanvårdad, misshandlad eller övergiven Litauen - lokal med visioner Thabita - Vad görs Kontaktinformation Adress:

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 Anita och Göran Jansson skriver i sin jul- och nyårshälsning: Och man skall ge honom namnet Immanuel Det betyder: Gud med oss. Matt 1:23. Till alla vänner som genom era

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Budget för Håstaholmens Biståndscenter från projektstart 1 oktober 2012 till 2014 samt utfall jan-februari 2013

Budget för Håstaholmens Biståndscenter från projektstart 1 oktober 2012 till 2014 samt utfall jan-februari 2013 Arb-grupp April 13- Dec Arb. Grupp Utfall Utfall Jan Jan-Mar 13 14 Per Driftskostnader Okt-Dec 12 2012 -feb 2013 Per Månad Månad 2012 2013 2014 Hyra inklusive värme 0 0 0 0 24 400 0 219 600 292 800 Förbrukningsel

Läs mer

Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se. Jag är glad att jag fick en chans!

Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se. Jag är glad att jag fick en chans! Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se Jag är glad att jag fick en chans! Så började det... Efter den rumänska revolutionen 1989, uppmärksammades de övergivna barnens situation. Tv och tidningar visade

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 22 Nr 1 2009

BARN I ANDERNA Årgång 22 Nr 1 2009 BARN I ANDERNA Årgång 22 Nr 1 2009 Föreningen Barn i Andernas års- och informationsmöte Lördagen den 14 februari hade föreningen Barn i Anderna sitt års- och informationsmöte. Vi hade förmånen att ha besök

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nyheter * Nummer 1 2005 * Årgång 1

Nyheter * Nummer 1 2005 * Årgång 1 Nyheter * Nummer 1 2005 * Årgång 1 Jag läste en reklam som erbjöd en billig semesterresa till Rumänien. Och visst är det så att Rumänien är ett mycket vackert land. Men lyxiga semesterbroschyrer visar

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 GUD VÄLSIGNE ER ALLA BARN I ANDERNAS VÄNNER! Våren har kommit hit till Sverige med stormsteg men i Argentina är hösten på väg. Anita och Göran Jansson är nu tillbaka

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Under verksamhetsåret 2003 höll styrelsen för UNGA LIV 8 protokollförda sammanträden samt 6 telefonmöten. Föreningen har 210 betalande medlemmar. 10 långtradare har

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft Bibeltext: Fil 4 1.Dagens predikan hämtar vi från Fil 4 och något textens huvudpoäng är, som jag uppfattar det, framställd i den 13:e versen: Allt förmår jag

Läs mer

Årg 4 Nr 1 2010. Hjälp Till Liv. En ljus. framtid! Idag - märkt för livet Imorgon - rustad för livet

Årg 4 Nr 1 2010. Hjälp Till Liv. En ljus. framtid! Idag - märkt för livet Imorgon - rustad för livet Hjälp Till Liv Årg 4 Nr 1 2010 En ljus framtid! Idag - märkt för livet Imorgon - rustad för livet Ge inte upp på någon 2 Någon behöver Dig din förbön din gåva din medverkan - För barnens skull - Kontaktinformation

Läs mer

Låt oss gå och hälsa på allihop. Vi ska gå för att det är torsdag, och vi kan önska dem alla en Glad torsdag. Nalle Puh. Han är Det är frågan om att

Låt oss gå och hälsa på allihop. Vi ska gå för att det är torsdag, och vi kan önska dem alla en Glad torsdag. Nalle Puh. Han är Det är frågan om att Årgång 5, utgåva 1 December 2012 På insidan: Puh, helt enkelt 2 Sängar till Lettland 3 Kommer Mandela 4 Vännernas hus 5 Samarbete 6 Barnens Hus 11 Personligt 15 Ordförande Kontaktinformation Hjälp Till

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Under verksamhetsåret 2006 har styrelsen för UNGA LIV avhållit stadgeenliga protokollförda möten samt protokollförda telefonmöten. Föreningen har 255 betalande medlemmar.

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Frågor & svar om Operation Smile Sverige

Frågor & svar om Operation Smile Sverige Frågor & svar om Operation Smile Sverige Vad är Operation Smile? Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Operation Smile

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

ETIOPIEN. vi tröttnar aldrig. Monica. 1,4 miljoner måltider. Tänk vad en människa kan göra. Mat till svältande Afrika

ETIOPIEN. vi tröttnar aldrig. Monica. 1,4 miljoner måltider. Tänk vad en människa kan göra. Mat till svältande Afrika ETIOPIEN vi tröttnar aldrig Monica Tänk vad en människa kan göra 1,4 miljoner måltider Mat till svältande Afrika Oktober 2011 Bild: Addis Abeba ETIOPIEN Vi tröttnar aldrig! De senaste veckorna har jag

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Om det ideella arbetets betydelse

Om det ideella arbetets betydelse Om det ideella arbetets betydelse Vem äger det ideella arbetet? Omfattning av ideellt arbete 1992 2009. Andel (%) av den vuxna befolkningen totalt samt efter kön Män Kvinnor Totalt 1992 52 44 48 1998 53

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

God Jul till dig kära Mission Possible-vän! Tack för att du varit med oss under det gångna året! DECEMBER 2015 - JANUARI 2016

God Jul till dig kära Mission Possible-vän! Tack för att du varit med oss under det gångna året! DECEMBER 2015 - JANUARI 2016 DECEMBER 2015 - JANUARI 2016 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer God Jul till dig kära Mission Possible-vän! Tack för att du varit med oss under det gångna året! IGNAT IVANOV

Läs mer

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Ett vanligt hem Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar vuxna som fi nns och har tid och kärlek för sina barn. Men alla har det inte så. Många barn och ungdomar

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

FEBRUARI - MARS 2014. Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer

FEBRUARI - MARS 2014. Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer FEBRUARI - MARS 2014 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer Taggtråden som avbildades i Mission Possibles gamla logga är idag bruten. Idag kan vi verka fritt i länder som för 40

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 Ur årsberättelsen till föreningen Barn i Anderna för verksamhetsåret 2004 Det har nu gått några år sedan situationen i Argentina hade världens ögon riktade mot sig på

Läs mer

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016 EFFEKTRAPPORT Nordisk Hjälp 2016 Vad vi vill uppnå: Nordisk Hjälp verkar i Mellanöstern för att hjälpa och stödja fader- /moderlösa barn, flyktingar och fattiga människor. Målet är att förbättra situtionen

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg och i nattlivet! www.bussmissionen.se Bakom Cafébussens arbete finns Bussmissionen, som är en kristen ideell förening som startade 2003, med representanter

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Byt ord för att bevara budskapet!

Byt ord för att bevara budskapet! Byt ord för att bevara budskapet! Sven Hillert Ord är som kläder på kroppen. Kläderna är till för att värma och värna våra kroppar. Men om kläderna är alltför slitna kan de varken värma eller värna oss.

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em.

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em. Jona Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig själva, Jeremia

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

APRIL-MAJ 2014. Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer. Omvälvning i Ukraina

APRIL-MAJ 2014. Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer. Omvälvning i Ukraina APRIL-MAJ 2014 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer Omvälvning i Ukraina IGNAT IVANOV Verksamhetsledare Mission Possible Finland Glimtar från vår verksamhets historia Be för

Läs mer

År 2010. Allt vad han gör lyckas väl (psalm 1:3)

År 2010. Allt vad han gör lyckas väl (psalm 1:3) År 2010 Allt vad han gör lyckas väl (psalm 1:3) Temat för 2010 års kalender är hämtat från Psalm 1. Det är speciellt en mening som jag vill lyfta fram: Allt vad han gör lyckas väl (Ps 1:3). Att lyckas

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer