Hj ä l p Ti l l Liv. Hemlösa på julfest. Hjälp Till Livs nyhetstidning Årg. 3 Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hj ä l p Ti l l Liv. Hemlösa på julfest. Hjälp Till Livs nyhetstidning Årg. 3 Nr.1 2008"

Transkript

1 Hj ä l p Ti l l Liv Hjälp Till Livs nyhetstidning Årg. 3 Nr Hemlösa på julfest Läs om: Vilka vi är & Vad vi gör 2 Familjen medfödd rättighet för varje barn 4 Barnets process fram till en familj 4 Helhetssyn - vi är länkar i en kedja 5 Rädda barnen nu! 7 Statistik

2 Hjälp oss hålla ett uppdaterat register! Vi vill fortsätta uppfylla Datainspektionens krav som gäller alla organisationer som håller ett dataregister. Ett krav gäller uppdatering. Hjälp oss hålla ett uppdaterat register genom att informera oss om förändringar i adressen. Tack för Din hjälp! Kontaktinformation Adress: c/o Albertson,Friggesundsv. 8 B, Bjuråker Org.nr.: Postgiro: Styrelsen:,Bjuråker, ordf. Jan Gustafson,Finnerödja,v.ordf. Olle Norell,Hudiksvall,kassör Marianne Nilsson,Bollnäs,ledam. Åke Nilsson, Bollnäs, ledam. Adjungerande Rådsgrupp: Åke Nilsson, Hallsberg, (grundare av HTL) Monika Crosson, Bjuråker Åke Olofsson, Bjuråker Auktoriserad Revisor: Bn Revision, Örebro Telefonkontakt:, Jan Gustafson, Marianne Nilsson,, HTL bedriver/stödjer projekt i: Ukraina, Sydafrika, Lettland (inom kort) och Rumänien. Ansvarig utgivare och chefredaktör: I redaktionen: Jan Gustafson, Marianne Nilsson, Åker Nilsson (Hallsaberg),Randal Crosson Hjälp Till Liv samarbetar: med ett nätverk bestående av privatpersoner samt representanter för ett antal församlingar i Sverige, Östeuropa och Sydafrika. Copyright: Hjälp Till Liv Vilka vi är & Vad vi gör Hjälp Till Livs arbete startade med hjälp till barn och familjer och hjälp till äldre som har det svårt på olika sätt. Hjälpen ska rikta sig till människor i nödsituationer. En grundpelare i visionen är att vi inte ska skuldsätta organisationen för att starta och genomföra projekt. Först ska det finnas medel, därefter kan olika projekt startas. Vi arbetar regelmässigt med budget och projektredovisning för allt som vi gör var det år då den första hjälpsändningen, som genom Hjälp Till Livs försorg gick till Rumänien. När vi delade ut hjälpen till dessa behövande människor och då vi såg all misär och fattigdom, styrktes vår önskan att göra något för de här människorna. Så växte Fadderprogrammet fram som nu hjälper barnfamiljer och äldre som lider nöd. Mat inhandlas och delas ut personligen till existensminimum. Dessa barn och deras familjer behöver vår hjälp under längre perioder. Varje barnsponsor (Fadder) paras ihop med ett barn, men den månatliga gåvan gör mycket mer än hjälper ett barn. Tillsammans med barnet får även övriga i familjen hjälp. Därför hjälper Din gåva att på ett effektivt sätt öka livskvalitén för hela familjen. Tack vare månadsgåvorna kan vi dela ut mat, kläder, skolmaterial och mycket mer till dessa familjer. En särskild julgåva till Jul (Operation Julens Kärlek) bringar julglädje till familjerna som även får del av Julevangeliet. Sjukvård är även det en viktig del av hjälpen. Kontakta oss gärna (se kontaktinformationen) om du vill ställa frågor om sponsring och vårt arbete bland de fattiga barnfamiljerna. Ett gemensamt arbete - många involverade varje mottagare. Kläder, filtar och skor delas ut där det bäst behövs och så långt lagret räcker. Familjens situation utvärderas regelbundet. Vid en julfest varje år, då barnen får en mjuk julklapp och familjerna får en extra tilldelning av mat inför helgen. Vi samlar in medel på våra post- och bankkonton, material, mat och kläder. Varje givare kan via postgirotalongen själv indikera hur pengarna ska användas, varefter vi använder medlen utifrån givarens intentioner. Medel som anges till Där Det Bäst Behövs används där det för stunden är mest akut behov. Vi för grundlig bokföring som är öppen för alla och den revideras varje år av en auktoriserad Revisor. Under 2006, efter invigningen i juli, överlät vi hela projektet Barnens Hus till den lokala kristna församlingen i Reghin. Vi är fortfarande med och stöttar, men det fulla ansvaret för drift, verksamhet och utveckling ligger på den lokalt bildade föreingen Asociatia Thabita, som är en egen juridisk organisation med eget organisationsnummer och en styrelse bestående av lokala förtroendemän/kvinnor. Tillsammans med Hjälp Till Liv International och en mängd andra sponsorer byggde Hjälp Till Liv Barnens Hus vars verksamhet vi nu stöder. Dessutom driver vi ett Fadderprogram tillsammans med lokala medarbetare. Tiotusentals barn i Rumänien lever under Utan trogna givare till Fadderprogrammets olika mottagare blir det ingenting gjort. De pengar som vi samlar in, går direkt till vårt hjälparbete bland barn och ungdomar. Vissa hjälpinsatser görs även bland äldre människor som lever i stor fattigdom. Vår administrativa kostnad för t.ex. porto & trycksaker gör vi allt för att hålla så låg som möjligt. Vi anlitar en auktoriserad revisor som varje år går igenom all verksamhet. Vi har inga anställda utan alla i organisationen arbetar helt ideellt. Önskar Du ytterligare information om hur vi arbetar så hör gärna av Dig! Nätverk Östmissionen, som vi samarbetar med och som funnits sedan 1986, är ett nätverk av understödjare vars intresse är att understödja solida och seriösa projekt för nödlidande människor i Östeuropa. Nätverk Östmissionen ger alltid direkt till projektkonton som drivs av samarbetande organisation och helt utan mellanhänder. Kravet för samarbete är att projekten ska handhas av en ansvarstagande styrelse och att de revideras av kompetenta revisorer. /Styrelsen Den 25 september 2007, i Reghin, Rumänien, firades ett år sedan den sociala insatsen startade i TABITA - ett Dagcenter. Ett 60-tal svenska företag, organisationer och privatpersoners ansträngning gav ett fantastiskt resultat. TABITA - Barnens Hus har en yta på 400 kvm, fördelat på två våningar och för barnen är detta ett litet paradis. Julfestdeltagande barn och föräldrar vid dukade bord Markberedning, husgrund med källare, husets stomme, fönster och dörrar m.m. har utförts av lokala rumänska hantverkare, medan de övriga jobben har utförts av svenska hantverkare och enligt svensk standard. Sanitetsutrymmen, spel, datorerna och den fina atmosfären påkallar barnens stora intresse. Även en del lokala företag och myndigheter visar stort intresset för de fina och praktiska lokalerna. Dumitru Galatan berättar: Vi är fyra stycken som arbetar på Tabita. Simona Puscas - projektledare, Dorin Todea - barnpedagog, Maria Galatan- kokerska och jag själv som är verksamhetschef. Personalens varierande kompetens och personliga engagemang tryggar för en god social miljö, fritidssysselsättning, rekreation och rådgivning för de 24 barnen. Vi sköter även inom och utomhusstädningen, säger Dumitru. Personalen har i sin dagliga verksamhet noggranna rutiner då det gäller barnoch personalhygien (barnen kommer från fattiga miljöer där det förkommer hög risk för löss och annat). Personalen har även till uppgift att förberreda de lektioner med läxhjälp som förekommer och tillreda maten som serveras klockan Finansieringen för hela verksamheten, inklusive driften, sköts av Hjälp Till Liv, Hjälp till liv international, ett företag i Spanien och ett företag i Rumänien, säger Dumitru nöjt. Förutom den ovanstående hjälpen skänker de nämnda sponsorerna från Sverige, kläder, skor och skol- material till barnen. I speciellt uppkomna situationer får vi hjälp med att sköta barnens allmänna hälsotillstånd, allmän medicin m.m., säger Dumitru. Dessa 24 barn kommer från olika och fattiga sociala miljöer. De kommer även från olika etniska grupper, som romer/ zigenare (7 barn), rumäner (12 barn) och ungrare (5 barn). Dessa familjer har verkliga och stora sociala och materiella problem. En viktig sak, som medarbetarna på Tabita är noga med, är att hålla ett öga på barnen så att de inte avbryter sin skolgång. Det kan vara flera orsaker till att barnen slutar, men det viktigaste är ju att barnen får en god skolgång och utbildning. Utbildning är ett av de bästa vapnen mot fattigdom. Utan utbildning får de svårt att integrera sig i samhället. Pastor Åke Nilsson, Hallsberg, är grundare av proiektet Barnens Hus - Tabita. I hans vision ingår en utveckling av den sociala hjälpen till att även gälla de hemlösa, säger Dumitru. Med start september 2007, blir varje dag, klockan 1300, en grupp hemlösa utspisade. De sover ute i kylan i parker och på järnvägsstationen. De får varm mat, kläder oeh skor. De har inte alltid varit i denna situation, säger Dumitru. Nu har de ingen högre önskan än att få komma in i skydd på ett äldreboende. Men utsikterna för detta kanske inte är så goda, då det allmänt saknas resurser i det rumänska samhället. Men Tabita kan även få bli en hjälp för dessa människor på samhällets ättestupa. Förutom aktiviteten på TABITA, bedriver Hjälp Till Liv ett Fadderprogram i samhället där Barnens Hus - Tabita är beläget. Det är de rumänska medarbetarna Simona Puscas och Dumitru 24 barn från olika familjer, med ett gemensamt - fattigdom Galatan som sköter även det. Varje månad ser de till att barn och familjer i Fadderprogrammet får mat och mänsklig värme. Dessutom sponsrar Hjälp Till Liv med skolmaterial, skolkläder och skor, säger Dumitru. Dumitru avslutar: Barnen på Tabita, de hemlösa och de sponsrade familjerna har bett mig att framföra ett stort tack till er i Sverige. Tacksamheten är oändlig, säger Dumitru till sist, som börjar bli till åren men han har inte förlorat sitt hjärta och kärleken till de nödställda. /RED På julfesten 2007 inbjöds även några hemlösa. Dessa får mat och annan hjälp via Tabita.

3 När det är lika kallt inne som ute Tänk dig att... Du och din dotter har c:a 25 kronor per dag att leva för. Du är sliten och sjuk, du måste ta hand om din dotter som lider av en allvarlig mental sjukdom. Strömmen till din minimala lägenhet har stängts av eftersom dina pengar inte alls räcker till. Du saknar ständigt något att äta. Modern Veska och dottern Yanka har det så här. Den stora räddningen är lunchen som serveras i den lokala kyrkan. De slipper drabbas av svältdöden. Det är i den här situationen som Mission Utan Gränsers livsviktiga hjälpprojekt Varm Vinter kommer till nytta. Varma kläder och mat hjälper faktiskt! Operation Varm Vinter Hjälp Till Liv stödjer detta projekt och vi hoppas på Din medverkan. Målet är att tio tusen människor ska få en varmare vinter även i år. Låt oss gemensamt ställa upp för att dessa nödställda ska få känna på praktisk och kärleksfull omsorg. Oftast när vi tänker på Jesu undervisning så tänker vi på bergspredikan som sammanfattas i den gyllene regeln Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för dem (Matt 7:12). Men det centrala i Jesu budskap var ändå förkunnelsen om att Guds rike hade kommit. Guds rike innebär att Gud regerar i människors liv. Det sker när människor erkänner Gud som Herre. Med Guds rike menas också den gemenskap av människor där Guds vilja är erkänd och följs. Men är det inte så att båda dessa teser av Jesus är viktiga centrala bitar i Hans evangelium. Om vi vill ge evangelium till människor så att hans rike kan utvidgas så måste vi möta människor och deras djupaste behov såsom vi själva hade velat bli bemötta. JESU HELHETSSYN v.ordf. Jan Gustafson Du som understödjare till Hjälp Till Liv är en viktig länk i en lång kedja, en kedja som gör allt för att hjälpa så många vi kan. Dock är det ju så att ju längre kedjan är ju fler kan vi hjälpa till ett bättre liv, med en framtid och ett hopp. Ju längre kedja ju fler kan få höra det glada budskapet och Guds rike kan utbredas dag för dag. Jag vill verkligen tacka Dig för Ditt stöd under år 2007! Nu när jag ser fram mot ett nytt år med nya möjligheter så vill jag vädja till dig om att hjälpa oss att hitta fler faddrar, fler givare och fler förebedjare det kommer att behövas för att vi skall lyckas med vårt uppdrag att fullfölja Jesu helhetssyn. Guds välsignelse till Er alla. Veska och dottern Yanka har det mycket svårt med svält och sjukdom. Ordspråksboken 3:27 Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig, fastän du kunde hjälpa genast. Vem får del av hjälpen: Gatubarn, Barnhemsbarn, äldre, flyktingar och fattiga familjer. tillsammans människor. Jesus själv blir och är vårt exempel, som när han predikat för tusentals människor och sedan mättar dem med endast fem bröd och två fiskar. Evangeliet och brödet var viktigt för Mästaren. Därför är det viktigt för oss i Hjälp Till Liv också. Vi vill ge evangelium till världen, vi vill att Guds rike skall utbredas, att fler namn skall skrivas in i Livets Bok. Men hand i hand med detta hjälper vi också människor med mat kläder och skolgång. Vad görs: Varma kläder delas ut, Vinterskor, vantar, mössor, filtar, sängkläder och mat. Var hamnar hjälpen: Moldavien, Ukraina, Rumänien, Bulgarien och Bosnien-Herzegovina. Hjälp Till Liv har under 2007 stöttat ett barnhem i Ukraina. I skrivande stund är det lite oklart exakt vart vi ska rikta vår del av stödet till Operation Varm Vinter Vi meddelar senare exakt vart din gåva går i detta projekt. Gud välsigne dig! För de nödställda, Vi är alla viktiga länkar i en lång kedja som hjäler många Det var stor glädje när barnen fick välja sina egna kläder, skor, vantar, mössor m.m. Bilden nedan är från utdelningen 2007 till ett barnhem i Mezhyrychy, i Ukraina.

4 Familjen en medfödd rättighet för varje barn Barnets process fram till en familj (i korthet): Rädda barnen nu! - trygga deras framtid - genom aktivt stöd idag. Det är rimligt. Om 150 kronor i månaden hjälper en fattig familj, varför tveka? Inte tvekar jag inför ett biobesök. Resa, biljett och tilltugg hamnar lätt på 150 kronor. Är 150 kronor i månaden mycket? Ja, det får var och en av oss svara på själv. Men för den fattiga familjen i Rumänien, Ukraina, Litauen eller Sydafrika är värdet lika med överlevnad. Det högsta värdet man kan tänka sig. Att avvara 150 kronor i månaden kan i Sveriges välfärdssamhälle inte innebära något hot mot någons existens, medan det i ett fattigt land innebär överlevnad för en nödställd familj - varför tveka? Nu har vi firat jul. Ett år har förbytts mot ett nytt - vi säger nu Allt var som vanligt under helgerna. Handlarna slår nytt rekord i handlandet, som vanligt. Efter tolvslaget kändes det precis som före tolvslaget, som vanligt. Således inget nytt. Nöden är också kvar. Fattigdom med följdsjukdomar, social missär och lidande står kvar som ett hån mot all rimlig fördelningspolitik. Står även Du och jag kvar? Vill vi vara överlåtna i uppgiften att bekämpa fattigdom och svält; Ja då står vi kvar. Place Of Restoration - Upprättelsens Plats - En Kristen organisation med en passion för barn. Allt handlar om att skapa en positiv förändring i deras liv! Ansvarsfulla vuxna ser vikten av en ung människas uppfostran och utveckling in i vuxenlivet. Detta inkluderar emotionellt, andligt och fysiskt välbefinnande, barnens säkerhet och hälsa, och att bereda vägen så att de kan uppnå sina önskningar i livet och sedan kunna ge ett positivt bidrag till omgivningen. Övergivna och utsatta barn saknar denna födslorätt och ett liv utan en familjs stöd och omsorg leder ofta till ett emotionellt och moraliskt handikapp. Hjälp Till Liv i ett samarbete Khuselani är Zulu och betyder att skydda. Den Sydafrikabaserade organisationen Place of Restoration har en projektgrupp kallad Khuselani. Detta team av medarbetare har hand om nya barn i programmet och ser till att de får lämpliga fosterföräldrar. Dessa föräldrar får utbildning och träning i sitt föräldraskap. Därefter; och endast då, börjar processen med att passa ihop ett barn med fosterfamiljen. ALLA fosterfamiljer har stöd via kontinuerliga gruppmöten där de får hjälp med att hantera utmaningen och den komplexa fosterfamiljsituationen. Sedan 2002 har detta projekt givit över 100 barn en trygg och stabil familjesituation. Eftersom behovet är så stort var målet för 2007 att öka föräldradatabasen med 180 nya fosterföräldrar. Den totala budgeten för projekt Khuselani är 782,180 rand (c:a kronor). Vi är ett flertal partners i detta projekt, bl.a. Läkarmissionen och en Belgisk hjälporganisation vid namn Broederlijk Delen. Det är ett omfattande projekt och vi behövs allihopa som drar åt samma håll och har samma mål i en seriös verksamhet. Vi sammankopplar våra reultat och kanaliserar hjälp till förmån för de nödställda barnen. Du kan bli en del i detta dynamiska projekt! Javisst! Du kan bli en del i arbetet för barnen i Sydafrika. Du kan hjälpa till med Dina resurser så att ett barn, eller flera, till slut hamnar i en trygg och stabil fosterfamilj. Du kan bidra med ditt personliga engagemang, av hela ditt hjärta och hela ditt förstånd, så att barnen får växa upp i en kärleksfull miljö. Varför inte! Du har nu möjlighet att gå in som Fadder för detta projekt. Det är ett kollektivt fadderprogram. Du får uppdatering en gång per år från något av barnen och dess situation, samt alla omständigheter och nyheter i projektet. Principen är att varje Fadder ger 150 kronor per månad. Från denna summa dras det 15 % för omkostnader, resten går direkt till barnen (programmet). /RED Kontaktmöten Regelbundet hålls kontaktmöten på olika orter I Sydafrika där intresserade familjer, som kan tänka sig att fungera som en fosterfamilj får möjlighet att registrera sig genom att fylla i ett omfattande formulär. Det blir den första kontakten mellan familjen och vår samarbetsorganisation som med tiden kommer att utvecklas till en tät relation vars mål är att Ge Ett Barn En Familj -. Give A Child A Family. Jakob 1:27 Men att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader. Informationsmöte De som är intresserade och vill veta mer blir inbjudna till ett informationsmöte där det ges detaljerad information om programmet och man samtalar om hur processen fungerar samt vilka förväntningar som finns på en fosterfamilj. Detta utförs av vår ansvariga samarbetspartner. Utvärdering Under några månaders tid blir familjen utvärderad av ansvarig personal (utbildade socionomer) Det inkluderar familjens hemförhållande, sociala resurser likväl som motivet till varför familjen vill fungera som fosterfamilj. Samtal förs även om vilken ålder på barnet etc. som familjen vill ge ett hem till. Screening Utförs av de lokala myndigheterna och innebär att de gör en utvärdering av den totala helhetsbilden för både barnet och den tilltänkta familjen. Utbildning Om familjen blir godkänd, kommer den att kallas till att deltaga i en fem dagar lång utbildning för fosterhemsföräldrar. Där berörs de flesta och viktigaste aspekterna gällande fosterhem och hur ett fosterbarn ska skötas. Föräldrarna får ett certificat som visar att de har gått på utbildningen. Fortbildning sker drefter regelbundet. Koppling barn-föräldrar Uppföljning och vidareutbildning av föräldrarna. Detta är en viktig del och innebär att föräldrarna vidareutbildas i olika aspekter som har med föräldraskapet att göra. ALEXANDRU ( ovan till vänster) Född 5 augusti Modern skild, utan arbete. Hon har en son till men som bor hos fadern. Alexandru och hans mamma bor i en lägenhet med ett rum och kök. Hennes inkomst, som ensamstående mor med ett barn, räcker inte till mat, hyra, kläder och skor. Därför behöver hon Ditt stöd. Från hjärta till hjärta Från hand till hand Ett barn behöver Dig! Bli Fadder idag! En hälsning från Barnens Hus och Fadderbarnen till svenska understödjare. Teckningarna gjordes när den första snön 2007 anlände till Rumänien.

5 Sist men inte minst! Ordförande Tack för alla gåvor 2007! Nu har vi skänkt bort dem! Statistik för 2007 FÖRDELNING AV KOSTNADERNA % 7% 7% 82% PROGRAM INF/MÖTEN INSAMLING ADMIN Intäkt/Kostnad Fördelning Totala Intäkter , PROGRAM 81,9% 79,5% Totala Kostnader , INF/MÖTEN 7,3% 6,6% nettoresultat 5 901, INSAMLING 6,8% 8,3% ADMIN 3,9% 5,6% Under 2007 har Hjälp Till Liv verkat, eller påbörjat verksamhet, i följande mottagarländer: Ukraina - Barnhemsbarn i Mezhyrychy, Sydafrika - Ge ett barn en familj, Rumänien - Fadderprogram, Rumänien - Barnens Hus. Hjälp Till Liv är en relativt liten organisation. En stadig tillväxt under 2007 med c:a 40 % gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Under 2008 behöver vi se en högre respons på de Direkta Kostnaderna, då i form av fler nya understödjare. Den aktiva understödjargruppen har ökat med drygt 100% varav dessa är c:a 40% helt nya understödjare. Allt detta på bara ett år. Det visar på viss genomslagskraft och intresse för vårt arbete. I flera omgångar har vi kört kläder från vår Second Hand i Bollnäs till barnen i Fadderprogrammet och Barnen Hus i Reghin. Transportkostnaderna har täckts av inkomna medel från försäljningen. Tack alla understödjare för ett rejält fint år Vi hoppas och tror att vi tillsammans kan göra mycket mer för de nödställda. Stort tack och VÄL MÖTT under året 2008!

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se. Jag är glad att jag fick en chans!

Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se. Jag är glad att jag fick en chans! Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se Jag är glad att jag fick en chans! Så började det... Efter den rumänska revolutionen 1989, uppmärksammades de övergivna barnens situation. Tv och tidningar visade

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 Anita och Göran Jansson skriver i sin jul- och nyårshälsning: Och man skall ge honom namnet Immanuel Det betyder: Gud med oss. Matt 1:23. Till alla vänner som genom era

Läs mer

Nyheter * Nummer 1 2005 * Årgång 1

Nyheter * Nummer 1 2005 * Årgång 1 Nyheter * Nummer 1 2005 * Årgång 1 Jag läste en reklam som erbjöd en billig semesterresa till Rumänien. Och visst är det så att Rumänien är ett mycket vackert land. Men lyxiga semesterbroschyrer visar

Läs mer

Budget för Håstaholmens Biståndscenter från projektstart 1 oktober 2012 till 2014 samt utfall jan-februari 2013

Budget för Håstaholmens Biståndscenter från projektstart 1 oktober 2012 till 2014 samt utfall jan-februari 2013 Arb-grupp April 13- Dec Arb. Grupp Utfall Utfall Jan Jan-Mar 13 14 Per Driftskostnader Okt-Dec 12 2012 -feb 2013 Per Månad Månad 2012 2013 2014 Hyra inklusive värme 0 0 0 0 24 400 0 219 600 292 800 Förbrukningsel

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Årg 4 Nr 1 2010. Hjälp Till Liv. En ljus. framtid! Idag - märkt för livet Imorgon - rustad för livet

Årg 4 Nr 1 2010. Hjälp Till Liv. En ljus. framtid! Idag - märkt för livet Imorgon - rustad för livet Hjälp Till Liv Årg 4 Nr 1 2010 En ljus framtid! Idag - märkt för livet Imorgon - rustad för livet Ge inte upp på någon 2 Någon behöver Dig din förbön din gåva din medverkan - För barnens skull - Kontaktinformation

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Under verksamhetsåret 2006 har styrelsen för UNGA LIV avhållit stadgeenliga protokollförda möten samt protokollförda telefonmöten. Föreningen har 255 betalande medlemmar.

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Under verksamhetsåret 2003 höll styrelsen för UNGA LIV 8 protokollförda sammanträden samt 6 telefonmöten. Föreningen har 210 betalande medlemmar. 10 långtradare har

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Handelsbankens FadderbarnsFond Bilaga 1 till Förvaltningsberättelsen Totalt utbetalda bidrag under år 2008: 2.535.311,41 kr Sid. 1/2 Organisation/ Projekt: BaanChivitMai: Totalt bidrag under 2008: BCM-barnen

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER«utblick SRI LANKA Startskott för Star for Life Carema Orkidén bidrar till Suhada Home Araliya förskola är på frammarsch Terminsavslut med blandade

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Vatten Området lider av extrem svår torka periodvis. Brist på vatten förorsakar stort lidande. Regnvatten lagras för användning under torrperioderna. Därför byggs många vattentankar.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen Gruppen Ny reviderad utgåva Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1994 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Definition och

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen.

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. Läkarmissionen, Siktgatan 8, 162 88 Vällingby. Gåvopostgiro: 90 17 18-7 E-post:

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

I detta nummer: Barnhemmens tidigare och nuvarande barn.

I detta nummer: Barnhemmens tidigare och nuvarande barn. JUNI - JULI 2015 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer I detta nummer: Barnhemmens tidigare och nuvarande barn. Se video: Lilla Aleksandra, som gått igenom smärtsamma erfarenheter,

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i Värmland I Guds välsignade händer I vår senaste

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Great Andoh International School Verksamhetsplan

Great Andoh International School Verksamhetsplan Great Andoh International School Verksamhetsplan Vision Långsiktig inriktning 10-15år. Viktigt att intressenterna delar den. To care for children, making them assets to Ghana. Friska, glada barn som kan

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Du och ditt fadderbarn

Du och ditt fadderbarn Du och ditt fadderbarn 1 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen,

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 21 Nr 2 2008

BARN I ANDERNA Årgång 21 Nr 2 2008 BARN I ANDERNA Årgång 21 Nr 2 2008 Kära Barn i Andernas vänner! Sedan föregående nummer av vår tidskrift i våras har det kommit en flera e- brev från Göran och Anita i Salta. Så här skriver de: Härlig

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 Ur årsberättelsen till föreningen Barn i Anderna för verksamhetsåret 2004 Det har nu gått några år sedan situationen i Argentina hade världens ögon riktade mot sig på

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer