Hj ä l p Ti l l Liv. Hemlösa på julfest. Hjälp Till Livs nyhetstidning Årg. 3 Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hj ä l p Ti l l Liv. Hemlösa på julfest. Hjälp Till Livs nyhetstidning Årg. 3 Nr.1 2008"

Transkript

1 Hj ä l p Ti l l Liv Hjälp Till Livs nyhetstidning Årg. 3 Nr Hemlösa på julfest Läs om: Vilka vi är & Vad vi gör 2 Familjen medfödd rättighet för varje barn 4 Barnets process fram till en familj 4 Helhetssyn - vi är länkar i en kedja 5 Rädda barnen nu! 7 Statistik

2 Hjälp oss hålla ett uppdaterat register! Vi vill fortsätta uppfylla Datainspektionens krav som gäller alla organisationer som håller ett dataregister. Ett krav gäller uppdatering. Hjälp oss hålla ett uppdaterat register genom att informera oss om förändringar i adressen. Tack för Din hjälp! Kontaktinformation Adress: c/o Albertson,Friggesundsv. 8 B, Bjuråker Org.nr.: Postgiro: Styrelsen:,Bjuråker, ordf. Jan Gustafson,Finnerödja,v.ordf. Olle Norell,Hudiksvall,kassör Marianne Nilsson,Bollnäs,ledam. Åke Nilsson, Bollnäs, ledam. Adjungerande Rådsgrupp: Åke Nilsson, Hallsberg, (grundare av HTL) Monika Crosson, Bjuråker Åke Olofsson, Bjuråker Auktoriserad Revisor: Bn Revision, Örebro Telefonkontakt:, Jan Gustafson, Marianne Nilsson,, HTL bedriver/stödjer projekt i: Ukraina, Sydafrika, Lettland (inom kort) och Rumänien. Ansvarig utgivare och chefredaktör: I redaktionen: Jan Gustafson, Marianne Nilsson, Åker Nilsson (Hallsaberg),Randal Crosson Hjälp Till Liv samarbetar: med ett nätverk bestående av privatpersoner samt representanter för ett antal församlingar i Sverige, Östeuropa och Sydafrika. Copyright: Hjälp Till Liv Vilka vi är & Vad vi gör Hjälp Till Livs arbete startade med hjälp till barn och familjer och hjälp till äldre som har det svårt på olika sätt. Hjälpen ska rikta sig till människor i nödsituationer. En grundpelare i visionen är att vi inte ska skuldsätta organisationen för att starta och genomföra projekt. Först ska det finnas medel, därefter kan olika projekt startas. Vi arbetar regelmässigt med budget och projektredovisning för allt som vi gör var det år då den första hjälpsändningen, som genom Hjälp Till Livs försorg gick till Rumänien. När vi delade ut hjälpen till dessa behövande människor och då vi såg all misär och fattigdom, styrktes vår önskan att göra något för de här människorna. Så växte Fadderprogrammet fram som nu hjälper barnfamiljer och äldre som lider nöd. Mat inhandlas och delas ut personligen till existensminimum. Dessa barn och deras familjer behöver vår hjälp under längre perioder. Varje barnsponsor (Fadder) paras ihop med ett barn, men den månatliga gåvan gör mycket mer än hjälper ett barn. Tillsammans med barnet får även övriga i familjen hjälp. Därför hjälper Din gåva att på ett effektivt sätt öka livskvalitén för hela familjen. Tack vare månadsgåvorna kan vi dela ut mat, kläder, skolmaterial och mycket mer till dessa familjer. En särskild julgåva till Jul (Operation Julens Kärlek) bringar julglädje till familjerna som även får del av Julevangeliet. Sjukvård är även det en viktig del av hjälpen. Kontakta oss gärna (se kontaktinformationen) om du vill ställa frågor om sponsring och vårt arbete bland de fattiga barnfamiljerna. Ett gemensamt arbete - många involverade varje mottagare. Kläder, filtar och skor delas ut där det bäst behövs och så långt lagret räcker. Familjens situation utvärderas regelbundet. Vid en julfest varje år, då barnen får en mjuk julklapp och familjerna får en extra tilldelning av mat inför helgen. Vi samlar in medel på våra post- och bankkonton, material, mat och kläder. Varje givare kan via postgirotalongen själv indikera hur pengarna ska användas, varefter vi använder medlen utifrån givarens intentioner. Medel som anges till Där Det Bäst Behövs används där det för stunden är mest akut behov. Vi för grundlig bokföring som är öppen för alla och den revideras varje år av en auktoriserad Revisor. Under 2006, efter invigningen i juli, överlät vi hela projektet Barnens Hus till den lokala kristna församlingen i Reghin. Vi är fortfarande med och stöttar, men det fulla ansvaret för drift, verksamhet och utveckling ligger på den lokalt bildade föreingen Asociatia Thabita, som är en egen juridisk organisation med eget organisationsnummer och en styrelse bestående av lokala förtroendemän/kvinnor. Tillsammans med Hjälp Till Liv International och en mängd andra sponsorer byggde Hjälp Till Liv Barnens Hus vars verksamhet vi nu stöder. Dessutom driver vi ett Fadderprogram tillsammans med lokala medarbetare. Tiotusentals barn i Rumänien lever under Utan trogna givare till Fadderprogrammets olika mottagare blir det ingenting gjort. De pengar som vi samlar in, går direkt till vårt hjälparbete bland barn och ungdomar. Vissa hjälpinsatser görs även bland äldre människor som lever i stor fattigdom. Vår administrativa kostnad för t.ex. porto & trycksaker gör vi allt för att hålla så låg som möjligt. Vi anlitar en auktoriserad revisor som varje år går igenom all verksamhet. Vi har inga anställda utan alla i organisationen arbetar helt ideellt. Önskar Du ytterligare information om hur vi arbetar så hör gärna av Dig! Nätverk Östmissionen, som vi samarbetar med och som funnits sedan 1986, är ett nätverk av understödjare vars intresse är att understödja solida och seriösa projekt för nödlidande människor i Östeuropa. Nätverk Östmissionen ger alltid direkt till projektkonton som drivs av samarbetande organisation och helt utan mellanhänder. Kravet för samarbete är att projekten ska handhas av en ansvarstagande styrelse och att de revideras av kompetenta revisorer. /Styrelsen Den 25 september 2007, i Reghin, Rumänien, firades ett år sedan den sociala insatsen startade i TABITA - ett Dagcenter. Ett 60-tal svenska företag, organisationer och privatpersoners ansträngning gav ett fantastiskt resultat. TABITA - Barnens Hus har en yta på 400 kvm, fördelat på två våningar och för barnen är detta ett litet paradis. Julfestdeltagande barn och föräldrar vid dukade bord Markberedning, husgrund med källare, husets stomme, fönster och dörrar m.m. har utförts av lokala rumänska hantverkare, medan de övriga jobben har utförts av svenska hantverkare och enligt svensk standard. Sanitetsutrymmen, spel, datorerna och den fina atmosfären påkallar barnens stora intresse. Även en del lokala företag och myndigheter visar stort intresset för de fina och praktiska lokalerna. Dumitru Galatan berättar: Vi är fyra stycken som arbetar på Tabita. Simona Puscas - projektledare, Dorin Todea - barnpedagog, Maria Galatan- kokerska och jag själv som är verksamhetschef. Personalens varierande kompetens och personliga engagemang tryggar för en god social miljö, fritidssysselsättning, rekreation och rådgivning för de 24 barnen. Vi sköter även inom och utomhusstädningen, säger Dumitru. Personalen har i sin dagliga verksamhet noggranna rutiner då det gäller barnoch personalhygien (barnen kommer från fattiga miljöer där det förkommer hög risk för löss och annat). Personalen har även till uppgift att förberreda de lektioner med läxhjälp som förekommer och tillreda maten som serveras klockan Finansieringen för hela verksamheten, inklusive driften, sköts av Hjälp Till Liv, Hjälp till liv international, ett företag i Spanien och ett företag i Rumänien, säger Dumitru nöjt. Förutom den ovanstående hjälpen skänker de nämnda sponsorerna från Sverige, kläder, skor och skol- material till barnen. I speciellt uppkomna situationer får vi hjälp med att sköta barnens allmänna hälsotillstånd, allmän medicin m.m., säger Dumitru. Dessa 24 barn kommer från olika och fattiga sociala miljöer. De kommer även från olika etniska grupper, som romer/ zigenare (7 barn), rumäner (12 barn) och ungrare (5 barn). Dessa familjer har verkliga och stora sociala och materiella problem. En viktig sak, som medarbetarna på Tabita är noga med, är att hålla ett öga på barnen så att de inte avbryter sin skolgång. Det kan vara flera orsaker till att barnen slutar, men det viktigaste är ju att barnen får en god skolgång och utbildning. Utbildning är ett av de bästa vapnen mot fattigdom. Utan utbildning får de svårt att integrera sig i samhället. Pastor Åke Nilsson, Hallsberg, är grundare av proiektet Barnens Hus - Tabita. I hans vision ingår en utveckling av den sociala hjälpen till att även gälla de hemlösa, säger Dumitru. Med start september 2007, blir varje dag, klockan 1300, en grupp hemlösa utspisade. De sover ute i kylan i parker och på järnvägsstationen. De får varm mat, kläder oeh skor. De har inte alltid varit i denna situation, säger Dumitru. Nu har de ingen högre önskan än att få komma in i skydd på ett äldreboende. Men utsikterna för detta kanske inte är så goda, då det allmänt saknas resurser i det rumänska samhället. Men Tabita kan även få bli en hjälp för dessa människor på samhällets ättestupa. Förutom aktiviteten på TABITA, bedriver Hjälp Till Liv ett Fadderprogram i samhället där Barnens Hus - Tabita är beläget. Det är de rumänska medarbetarna Simona Puscas och Dumitru 24 barn från olika familjer, med ett gemensamt - fattigdom Galatan som sköter även det. Varje månad ser de till att barn och familjer i Fadderprogrammet får mat och mänsklig värme. Dessutom sponsrar Hjälp Till Liv med skolmaterial, skolkläder och skor, säger Dumitru. Dumitru avslutar: Barnen på Tabita, de hemlösa och de sponsrade familjerna har bett mig att framföra ett stort tack till er i Sverige. Tacksamheten är oändlig, säger Dumitru till sist, som börjar bli till åren men han har inte förlorat sitt hjärta och kärleken till de nödställda. /RED På julfesten 2007 inbjöds även några hemlösa. Dessa får mat och annan hjälp via Tabita.

3 När det är lika kallt inne som ute Tänk dig att... Du och din dotter har c:a 25 kronor per dag att leva för. Du är sliten och sjuk, du måste ta hand om din dotter som lider av en allvarlig mental sjukdom. Strömmen till din minimala lägenhet har stängts av eftersom dina pengar inte alls räcker till. Du saknar ständigt något att äta. Modern Veska och dottern Yanka har det så här. Den stora räddningen är lunchen som serveras i den lokala kyrkan. De slipper drabbas av svältdöden. Det är i den här situationen som Mission Utan Gränsers livsviktiga hjälpprojekt Varm Vinter kommer till nytta. Varma kläder och mat hjälper faktiskt! Operation Varm Vinter Hjälp Till Liv stödjer detta projekt och vi hoppas på Din medverkan. Målet är att tio tusen människor ska få en varmare vinter även i år. Låt oss gemensamt ställa upp för att dessa nödställda ska få känna på praktisk och kärleksfull omsorg. Oftast när vi tänker på Jesu undervisning så tänker vi på bergspredikan som sammanfattas i den gyllene regeln Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för dem (Matt 7:12). Men det centrala i Jesu budskap var ändå förkunnelsen om att Guds rike hade kommit. Guds rike innebär att Gud regerar i människors liv. Det sker när människor erkänner Gud som Herre. Med Guds rike menas också den gemenskap av människor där Guds vilja är erkänd och följs. Men är det inte så att båda dessa teser av Jesus är viktiga centrala bitar i Hans evangelium. Om vi vill ge evangelium till människor så att hans rike kan utvidgas så måste vi möta människor och deras djupaste behov såsom vi själva hade velat bli bemötta. JESU HELHETSSYN v.ordf. Jan Gustafson Du som understödjare till Hjälp Till Liv är en viktig länk i en lång kedja, en kedja som gör allt för att hjälpa så många vi kan. Dock är det ju så att ju längre kedjan är ju fler kan vi hjälpa till ett bättre liv, med en framtid och ett hopp. Ju längre kedja ju fler kan få höra det glada budskapet och Guds rike kan utbredas dag för dag. Jag vill verkligen tacka Dig för Ditt stöd under år 2007! Nu när jag ser fram mot ett nytt år med nya möjligheter så vill jag vädja till dig om att hjälpa oss att hitta fler faddrar, fler givare och fler förebedjare det kommer att behövas för att vi skall lyckas med vårt uppdrag att fullfölja Jesu helhetssyn. Guds välsignelse till Er alla. Veska och dottern Yanka har det mycket svårt med svält och sjukdom. Ordspråksboken 3:27 Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig, fastän du kunde hjälpa genast. Vem får del av hjälpen: Gatubarn, Barnhemsbarn, äldre, flyktingar och fattiga familjer. tillsammans människor. Jesus själv blir och är vårt exempel, som när han predikat för tusentals människor och sedan mättar dem med endast fem bröd och två fiskar. Evangeliet och brödet var viktigt för Mästaren. Därför är det viktigt för oss i Hjälp Till Liv också. Vi vill ge evangelium till världen, vi vill att Guds rike skall utbredas, att fler namn skall skrivas in i Livets Bok. Men hand i hand med detta hjälper vi också människor med mat kläder och skolgång. Vad görs: Varma kläder delas ut, Vinterskor, vantar, mössor, filtar, sängkläder och mat. Var hamnar hjälpen: Moldavien, Ukraina, Rumänien, Bulgarien och Bosnien-Herzegovina. Hjälp Till Liv har under 2007 stöttat ett barnhem i Ukraina. I skrivande stund är det lite oklart exakt vart vi ska rikta vår del av stödet till Operation Varm Vinter Vi meddelar senare exakt vart din gåva går i detta projekt. Gud välsigne dig! För de nödställda, Vi är alla viktiga länkar i en lång kedja som hjäler många Det var stor glädje när barnen fick välja sina egna kläder, skor, vantar, mössor m.m. Bilden nedan är från utdelningen 2007 till ett barnhem i Mezhyrychy, i Ukraina.

4 Familjen en medfödd rättighet för varje barn Barnets process fram till en familj (i korthet): Rädda barnen nu! - trygga deras framtid - genom aktivt stöd idag. Det är rimligt. Om 150 kronor i månaden hjälper en fattig familj, varför tveka? Inte tvekar jag inför ett biobesök. Resa, biljett och tilltugg hamnar lätt på 150 kronor. Är 150 kronor i månaden mycket? Ja, det får var och en av oss svara på själv. Men för den fattiga familjen i Rumänien, Ukraina, Litauen eller Sydafrika är värdet lika med överlevnad. Det högsta värdet man kan tänka sig. Att avvara 150 kronor i månaden kan i Sveriges välfärdssamhälle inte innebära något hot mot någons existens, medan det i ett fattigt land innebär överlevnad för en nödställd familj - varför tveka? Nu har vi firat jul. Ett år har förbytts mot ett nytt - vi säger nu Allt var som vanligt under helgerna. Handlarna slår nytt rekord i handlandet, som vanligt. Efter tolvslaget kändes det precis som före tolvslaget, som vanligt. Således inget nytt. Nöden är också kvar. Fattigdom med följdsjukdomar, social missär och lidande står kvar som ett hån mot all rimlig fördelningspolitik. Står även Du och jag kvar? Vill vi vara överlåtna i uppgiften att bekämpa fattigdom och svält; Ja då står vi kvar. Place Of Restoration - Upprättelsens Plats - En Kristen organisation med en passion för barn. Allt handlar om att skapa en positiv förändring i deras liv! Ansvarsfulla vuxna ser vikten av en ung människas uppfostran och utveckling in i vuxenlivet. Detta inkluderar emotionellt, andligt och fysiskt välbefinnande, barnens säkerhet och hälsa, och att bereda vägen så att de kan uppnå sina önskningar i livet och sedan kunna ge ett positivt bidrag till omgivningen. Övergivna och utsatta barn saknar denna födslorätt och ett liv utan en familjs stöd och omsorg leder ofta till ett emotionellt och moraliskt handikapp. Hjälp Till Liv i ett samarbete Khuselani är Zulu och betyder att skydda. Den Sydafrikabaserade organisationen Place of Restoration har en projektgrupp kallad Khuselani. Detta team av medarbetare har hand om nya barn i programmet och ser till att de får lämpliga fosterföräldrar. Dessa föräldrar får utbildning och träning i sitt föräldraskap. Därefter; och endast då, börjar processen med att passa ihop ett barn med fosterfamiljen. ALLA fosterfamiljer har stöd via kontinuerliga gruppmöten där de får hjälp med att hantera utmaningen och den komplexa fosterfamiljsituationen. Sedan 2002 har detta projekt givit över 100 barn en trygg och stabil familjesituation. Eftersom behovet är så stort var målet för 2007 att öka föräldradatabasen med 180 nya fosterföräldrar. Den totala budgeten för projekt Khuselani är 782,180 rand (c:a kronor). Vi är ett flertal partners i detta projekt, bl.a. Läkarmissionen och en Belgisk hjälporganisation vid namn Broederlijk Delen. Det är ett omfattande projekt och vi behövs allihopa som drar åt samma håll och har samma mål i en seriös verksamhet. Vi sammankopplar våra reultat och kanaliserar hjälp till förmån för de nödställda barnen. Du kan bli en del i detta dynamiska projekt! Javisst! Du kan bli en del i arbetet för barnen i Sydafrika. Du kan hjälpa till med Dina resurser så att ett barn, eller flera, till slut hamnar i en trygg och stabil fosterfamilj. Du kan bidra med ditt personliga engagemang, av hela ditt hjärta och hela ditt förstånd, så att barnen får växa upp i en kärleksfull miljö. Varför inte! Du har nu möjlighet att gå in som Fadder för detta projekt. Det är ett kollektivt fadderprogram. Du får uppdatering en gång per år från något av barnen och dess situation, samt alla omständigheter och nyheter i projektet. Principen är att varje Fadder ger 150 kronor per månad. Från denna summa dras det 15 % för omkostnader, resten går direkt till barnen (programmet). /RED Kontaktmöten Regelbundet hålls kontaktmöten på olika orter I Sydafrika där intresserade familjer, som kan tänka sig att fungera som en fosterfamilj får möjlighet att registrera sig genom att fylla i ett omfattande formulär. Det blir den första kontakten mellan familjen och vår samarbetsorganisation som med tiden kommer att utvecklas till en tät relation vars mål är att Ge Ett Barn En Familj -. Give A Child A Family. Jakob 1:27 Men att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader. Informationsmöte De som är intresserade och vill veta mer blir inbjudna till ett informationsmöte där det ges detaljerad information om programmet och man samtalar om hur processen fungerar samt vilka förväntningar som finns på en fosterfamilj. Detta utförs av vår ansvariga samarbetspartner. Utvärdering Under några månaders tid blir familjen utvärderad av ansvarig personal (utbildade socionomer) Det inkluderar familjens hemförhållande, sociala resurser likväl som motivet till varför familjen vill fungera som fosterfamilj. Samtal förs även om vilken ålder på barnet etc. som familjen vill ge ett hem till. Screening Utförs av de lokala myndigheterna och innebär att de gör en utvärdering av den totala helhetsbilden för både barnet och den tilltänkta familjen. Utbildning Om familjen blir godkänd, kommer den att kallas till att deltaga i en fem dagar lång utbildning för fosterhemsföräldrar. Där berörs de flesta och viktigaste aspekterna gällande fosterhem och hur ett fosterbarn ska skötas. Föräldrarna får ett certificat som visar att de har gått på utbildningen. Fortbildning sker drefter regelbundet. Koppling barn-föräldrar Uppföljning och vidareutbildning av föräldrarna. Detta är en viktig del och innebär att föräldrarna vidareutbildas i olika aspekter som har med föräldraskapet att göra. ALEXANDRU ( ovan till vänster) Född 5 augusti Modern skild, utan arbete. Hon har en son till men som bor hos fadern. Alexandru och hans mamma bor i en lägenhet med ett rum och kök. Hennes inkomst, som ensamstående mor med ett barn, räcker inte till mat, hyra, kläder och skor. Därför behöver hon Ditt stöd. Från hjärta till hjärta Från hand till hand Ett barn behöver Dig! Bli Fadder idag! En hälsning från Barnens Hus och Fadderbarnen till svenska understödjare. Teckningarna gjordes när den första snön 2007 anlände till Rumänien.

5 Sist men inte minst! Ordförande Tack för alla gåvor 2007! Nu har vi skänkt bort dem! Statistik för 2007 FÖRDELNING AV KOSTNADERNA % 7% 7% 82% PROGRAM INF/MÖTEN INSAMLING ADMIN Intäkt/Kostnad Fördelning Totala Intäkter , PROGRAM 81,9% 79,5% Totala Kostnader , INF/MÖTEN 7,3% 6,6% nettoresultat 5 901, INSAMLING 6,8% 8,3% ADMIN 3,9% 5,6% Under 2007 har Hjälp Till Liv verkat, eller påbörjat verksamhet, i följande mottagarländer: Ukraina - Barnhemsbarn i Mezhyrychy, Sydafrika - Ge ett barn en familj, Rumänien - Fadderprogram, Rumänien - Barnens Hus. Hjälp Till Liv är en relativt liten organisation. En stadig tillväxt under 2007 med c:a 40 % gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Under 2008 behöver vi se en högre respons på de Direkta Kostnaderna, då i form av fler nya understödjare. Den aktiva understödjargruppen har ökat med drygt 100% varav dessa är c:a 40% helt nya understödjare. Allt detta på bara ett år. Det visar på viss genomslagskraft och intresse för vårt arbete. I flera omgångar har vi kört kläder från vår Second Hand i Bollnäs till barnen i Fadderprogrammet och Barnen Hus i Reghin. Transportkostnaderna har täckts av inkomna medel från försäljningen. Tack alla understödjare för ett rejält fint år Vi hoppas och tror att vi tillsammans kan göra mycket mer för de nödställda. Stort tack och VÄL MÖTT under året 2008!

ISSN 1653-9966 Adress: Hjälp Till Liv International Garluö 216, 824 93 Hudiksvall

ISSN 1653-9966 Adress: Hjälp Till Liv International Garluö 216, 824 93 Hudiksvall Nyheter * Nummer 1-2008 * Årgång 4 Ett nytt år. Ja, Gott Nytt År ska man väl önska. Vi hoppas ju att framtiden ska bli god för oss alla. Men TV-apparaten här hemma berättar någonting helt annat. Det är

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

Ge dom ni att äta. Hjälp Till Liv International NyhetsForum

Ge dom ni att äta. Hjälp Till Liv International NyhetsForum Nyheter * Nummer 2 2005 * Årgång 1 Ge dom ni att äta Från Mark 6:35-37 läser vi: När det redan var sent på dagen, kom lärjungarna till honom och sade: "Trakten är öde, och det är sent. [36] Låt dem ge

Läs mer

Barn i Nöd nr 4 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/11 Årgång 40

Barn i Nöd nr 4 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/11 Årgång 40 Barn i Nöd nr 4 2011 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 4/11 Årgång 40 2 Barn i Nöd nr 4 2011 Vill du satsa langsiktigt? Bli fadder! Att bli fadder innebär att du med

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer

Låt oss därför bemöda oss om att hjälpa varandra! Och att alltid försöka visa varandra kärlek och dela med oss till de fattiga.

Låt oss därför bemöda oss om att hjälpa varandra! Och att alltid försöka visa varandra kärlek och dela med oss till de fattiga. Nyheter * Nummer 2-2012 * Årgång 8 Så får vi äntligen hälsa våren välkommen. För oss i mitten av Sverige var det en ovanligt mild vinter som passerade. Jag hann faktiskt lägga på snökedjorna på traktorn

Läs mer

Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se. Jag är glad att jag fick en chans!

Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se. Jag är glad att jag fick en chans! Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se Jag är glad att jag fick en chans! Så började det... Efter den rumänska revolutionen 1989, uppmärksammades de övergivna barnens situation. Tv och tidningar visade

Läs mer

Team Mission. Nyhetsbrev nummer 1 2010. Tack Gud att det finns hopp. sid 8 9. Team Missions förskola en välkommen hjälp. sid 6 7

Team Mission. Nyhetsbrev nummer 1 2010. Tack Gud att det finns hopp. sid 8 9. Team Missions förskola en välkommen hjälp. sid 6 7 Team Mission Nyhetsbrev nummer 1 2010 Hem ljuva hem! sid 4 5 Team Missions förskola en välkommen hjälp. sid 6 7 Tack Gud att det finns hopp. sid 8 9 Signerat Guds omsorg gäller alla Såhar vi då lämnat

Läs mer

STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2013 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE

STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2013 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2013 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE När livet vänds upp och ner så hjälpte Unga Station sid 4-5 Krönika: Det viktigaste är inte vad du gör utan att du gör något sid 7

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Team Mission. Nyhetsbrev nummer 1 2013. Att ge skapar ett mönster av glädje i våra liv. sid 4

Team Mission. Nyhetsbrev nummer 1 2013. Att ge skapar ett mönster av glädje i våra liv. sid 4 Team Mission Nyhetsbrev nummer 1 2013 Vi är klädda i era kläder och ni hjälper oss att överleva. sid 3 Att ge skapar ett mönster av glädje i våra liv. sid 4 Glädjen och värmen strömmade mot mig. sid 6

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/10 Årgång 39

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/10 Årgång 39 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 5/10 Årgång 39 God Jul & Gott Nytt År! som fadder är du med och bygger framtiden... Varför? För världen kanske du bara är en enda människa

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Internationeladagen NödropfrånKurdistan HjälpKryset. Gratis. God Jul och Gott Nytt år

Internationeladagen NödropfrånKurdistan HjälpKryset. Gratis. God Jul och Gott Nytt år Nyheter * Nummer 4-2014 * Årgång 10 Julnumret Idetanumer: Intervjun FörändringariGulbene Kreativapensionärer BilHjälpen Internationeladagen NödropfrånKurdistan HjälpKryset. Tilmineav. Gratis. God Jul och

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet, en faktor för framgång 3 Göteborgs Stadsmission 2013 Ett axplock 4 Socialt arbete 7 Äldreomsorg 13 Arbetsträning 19

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Nr 1 2011 ÅrgÅNg 23 ISSN 1652-5108 Utvecklingsinsats: Kvinnor kan! En kvarts miljon får hjälp Ett spännande missionsland Hjälp till fattiga familjer

Nr 1 2011 ÅrgÅNg 23 ISSN 1652-5108 Utvecklingsinsats: Kvinnor kan! En kvarts miljon får hjälp Ett spännande missionsland Hjälp till fattiga familjer Nr 1 2011 Årgång 23 ISSN 1652-5108 F i l i p p i n e r n a Utvecklingsinsats: Kvinnor kan! U k r a i n a En kvarts miljon får hjälp Z a m b i a Ett spännande missionsland M o l d a v i e n Hjälp till fattiga

Läs mer

Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv... De flesta som demonstrerar

Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv... De flesta som demonstrerar Nyheter * Nummer 4-2011 * Årgång 7 Året som gick! Den arabiska våren fick den heta. Den tid när flera arabiska länder genom massiva demonstrationer slog sig lös från sitt gamla styrelsskick. Hela världen

Läs mer