Avskrift: Leif Johansson , justerat Källa: AD Online: Umeå tingslags häradsrätt FIIa:3 ( ) Bild 3980 / sid 83

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskrift: Leif Johansson 2012-08-29, justerat 2013-06-04 Källa: AD Online: Umeå tingslags häradsrätt FIIa:3 (1803-1810) Bild 3980 / sid 83"

Transkript

1 1 Avskrift: Leif Johansson , justerat Källa: AD Online: Umeå tingslags häradsrätt FIIa:3 ( ) Bild 3980 / sid 83 Avskrift Ingif: å Umeå och Degerforss Socknas Härads Ting den 7 maji 1810, jämte den å behörigt stämplat papper skefwa Hufwud skeiften Härlil; År 1809 den 24 de November instälte sig underteknade på kallelse af Enkan Hustru Anna Olofsdotter i Sörmjöle, at uptekna och wärdera samt fördela all den egendom som i Boet befants efter dess afledne man Bonden Jon Zachrisson i Sörmjöle, Arfwingarna äro Sönerna Zacharias och Jonas som nått myndiga år, samt Simon Petter på 10 de året, Döttrarna Inga Catharina på 24 de Året, Anna Magdalena gift med Bonden Pehr Nilsson i Tafvelsjön, Sara Sophia på 23 de Året och Eva Margareta på 13 de Året. De omyndiga rätt och bästa bewakades af tillförordnade förmyndarera Bönderna Zacharias Ericsson i Stöksjön och Lars Larsson i Bäcken; och sedan påmint war om egendomens ricktiga upgifwande, företogs förrättningen uti Wederbörandes närwaro och aflöpp som följer Banco mynt Fast Ägendom Rd Sk rst Ärfda Skatte Hemmanet under N o 6 i Sörmjöle by Bestående af 25/128 dels Mantal skatt med derå wareaeda Åbyggnad wärderades för Lös Ägendom Guld 2 st Ringar större Mindre Do 32 1 Genombruten Ring 32 1 Par Öronhängen Silfwer 4 st Matskjedar wäga 4 lod a 34 Sk/st 8 1 st Dito gammal wäger 3 ½ lod Sockertång Do 2 ½ lod st Teskjedar Do 1 ½ Do 36 1 Par Skospännare Fickuhr Ten 1 Fat N o 1 wäger 4 ¼ Skålp a 8 Sk Spålp Do N o 2 Do 2 ¾ Do Do 22 1 Tallrick N o Do N o Do N o st Ljusstakar 16 1 Flaska Koppar 1 Bränwins par Hatt och pipor Kittel wäger 3 ¼ Skålp. a 8 Sk 26 1 Kaffepanna Järn Saker 4 st Bättre Slagjärn a 1 Rd12 Sk 5

2 2 4 st Sämre Do a 36 Sk 3 3 st Än sämre Do a 24 Sk st Obrukbant Do 4 1 Stor Gryta i Fähuset gl Do inmurad i Bryggstug: 16 1 Mindre Gryta 16 1 Skaftpanna 8 1 Woffeljärn 12 1 Bättre Stekpanna 6 1 Gammal Do 2 1 Liten Do 3 1 Bättre grytlock 4 1 Mindre Do 3 1 Sämre Do 2 1 Pannbröst 10 1 Järnstör 20 1 Järnkjedja om 10 alnar 32 1 Tälgyxa gl. 8 2 st Bättre Huggyxor 16 1 Sämre Do 6 2 st Qwarn hacka Bättre Eldgaffel 10 1 Sämre Do 6 1 Gamal afbrunten Do Husnafwar 12 1 Lömwind (?) 12 1 Nafwarwind med 8 st Nafware 16 1 Skohammar med Hoftång och 1 Stamp 12 1 Skräddarsax 8 1 Jordspada 4 1 Bättre Koskälla 12 1 Sämre Do 3 1 Mindre Do 4 1 Isbill 4 1 Bättre Tufyxa 8 1 Sämre Do 4 1 Pappers sax 4 2 st Ullsaxar 8 3 st Eldtänger 3 1/2 ten i Järn Bissmanet 24 2 st Wäfspennare 12 1 Järnahn 4 1/2 ten i Smedjeredskapen st Sämre Liar 12 3 Lispund Stångjärn 1 1 Lisp. Dito hos Gästgifwaren Kör och Åker Redskap 1 Par Järnskodda Juhl (hjul) med ås 4 1 Par skodda Juhl med Järnås 20 1 Par Dito med Träås 8 1 Bättre Järnwält KVARN-HACKA, r. l. f. ( kvarn osv. kvarne för skärpning av kvarnstenarna.

3 3 1 Dito Träwält 36 1 Sämre Högerwält utan Bill 4 1 Wensterwält 5 1 Winahl 1 1 Sädesahl med 11 klor 36 1 Åkerharf 40 1 Rissel 3 1 Gl. Släda med Järnstänger 16 1 Par Järnskodda Stöttingar 1 1 Par Wallestöttingar 16 1 Par Dito sämre 8 1 Juhlskrinda med Järnås 32 2 st Winter skrindor med slädar 32 3 st Långslädar 12 1 Par Winterskaklor med Järntuga 2 1 Par Sommarskaklor 3 1 Finnsläda utan Järnstång: 4 1 Sädes korg 12 1 Bättre Kornflaka 10 1 Sämre Do 6 1 Bättre Sehltyg 24 1 Römålat arbets Sehltyg 14 1 Grönmålat Dito 12 1 Do Do sämre 8 1 Wekjälke (ved) Boskap 1 Häst i 15 de året 8 1 Ko Ståltengås kallad 10 1 Do Gullblom 10 1 Do Frulind 10 1 Do Röstrand 8 1 Do Dröppel 8 1 Do Swanros 8 62 Böcker 1 Bibel Postilla 1 1 Bok Schrines Själaskatt 32 1 Tysk Bok N o Do N o Chateches på tyska 1 1 Postilla på tyska 8 4 st Gl. Böcker på Tyska språket 8 1 Bok om Frälsarens wandel 4 1 Räkenbok 2 7 st Chartor Mans Gångkläder 1 Kapprock af grått wallman 36 1 Swart Jacka med Wäst och Byx: 40 1 Par Swartta Byxor 4 1 Par Gröna Dito 12 1 Grå Jacka med wäst 2

4 4 1 Mörkblå wäst 16 1 Grön wäst 8 1 Par Swartta Silkesstrumpor 12 1 Par Grå Do 12 1 Par Wilerta 2 Do 6 1 Par Skor 18 1 Par Bomulls wantar 3 1 Hillerskinmössa Scharlakans 4 mösskull 4 1 Par Hundskins Hanskar Enkans Gångkläder wärdeades för 2 Sängkläder 1 Bollster N o Do N o Do N o Do med Skinöfwerdrag Do N o Bollster N o Kudde N o Do N o st Do N o 3 och 4 a 40 Sk st Do N o 1, 6, 7, 8, 9 och 10 a 36 Sk st Do N o 11 och 12 a 32 Sk st Do N o 13, 14 och 15 a 28 Sk Fäll N o st Do N o 2 och 3 a 1 Rd 40 Sk Do N o Do N o 5 gammal 16 1 Do N o 6 utan täcke Täcke af Tryck 24 1 Lakan af Lärft Diversse Persedlar 1 Skåp i Salen 2 1 Do i wardags stugan Mjölkskåp 2 1 Uhrmakares redskap 2 1 Sängställe i Stugun 1 1 Blåmålad wäggsäng 32 2 st Dragsängar Soffa 24 3 st Försängar a 12 Sk 36 2 Violett är den mest högfrekventa av de färger som är synliga för det mänskliga ögat. Violer har ofta färgen violett, och namnet kommer sannolikt därifrån. Gränsen mellan violett och lila är flytande. Ljusare nyanser av violett kan kallas gredelint (kan härledas till franska) eller syren (efter syrenbuskens blommor) medan mörkare nyanser kan kallas purpur. 3 HILLER, sbst.¹, se ILLER. 4 Charlakan är ett dyrbart ylletyg, som främst var populärt under medeltiden. Ordet härstammar från latinets scarlata, som i sin tur kommer av persiskans saqirlat. Vävtekniken kommer från Centralasien. Det gjordes av färgat ylle i många olika färger. Den vanligaste färgen på tyget var dock karminröd, vilket sedan har gett namnet scharlakansrött.

5 5 1 Säng i Mjölboden 8 1 Bord Blåmålat 24 1 Do i Klock kammaren 12 1 Do i Salen 10 1 Do 10 1 Bakubord 10 1 Långbord i Bryggstug: 8 1 Sämre Do 3 5 st Målade Stolar st Omålad Do 22 1 Par Wäfstolar 1 1 Wäfsked N o 1 om 24 passm: 16 1 Do N o 2 22 Do 12 1 Do N o 3 19 Do 12 1 Do N o 4 18 Do 12 1 Do N o 5 15 Do 10 1 Do N o 6 13 Do 8 1 Kabbrustning 8 1 Gammal Tröskwagn 16 1 Porslains fat st Djupa Tallrickar 22 2 st Flata Do 18 1 Bättre Spillkum 4 1 Sämre Do 3 1 Djupt Stenfat 4 5 st Flata Do a 3 Sk 15 1 Mjölksihl 4 1 Disslertratt 6 1 Qwarters måt(t) 3 1 Tratt 2 1 Ljusplåt 1 1 Korfhorn af mässing (korvhorn?) 1 1 Ljus form 8 1 Metals tapp 16 1 Tekanna 8 1 Refjärn 2 1 Hästtjuka 1 1 Morter 32 3 st Rak knifwar 12 1 Rak Fotral 4 1 Räkentafla 8 1 Handsåg 8 1 Hyfwelbänk 10 1 Såthyfwel 6 8 st Diverse hyflar 6 5 st Do Do 4 1 Ploghöfwel 3 1 Oxhöfwel 2 1 Fensterbaghyfwel (fönsterbåg?) 2 1 Bandhaka 1 1 Dragslåsåg Litet Malmstäd 2 5 dragslå i släde', 'tvärslå mellan skaklarnas bakre ändar, tvärslå i skåpdörrar

6 6 1 Löpsked 1 1 Gl. gryta och panna 1 1 Näfwerask med Div: Järnsk: 2 1 Ek ask med Do 1 1 Par Wigtskålar 24 2 st Speglar 24 1 Liten Do 1 1 Hårhud st Beredda Fårskin a 4 Sk 24 2 st Häcklor 6 1 Såhl N o st Do sämre 4 1 Större kar 12 1 Litet Do 10 1 Sämre Do 8 1 Större Bryggså 6 2 st Sämre Do 6 1 Bryggbunke 4 1 Större Drixtunna 6 1 Mindre Do 3 1 Skriflåda 12 1 Kompas 8 1 Dalaslipsten 1 1 Do Do i Näsjön 12 1 Refsten 16 1 Korkskruf 3 1 Hässjetog 12 1 Tog om 6 famnar (tåg?) 6 1 Ståndressel 16 1 Rågressel 6 1 Mjölskeppa, Bytter 12 1 Do, sämre 8 1 Låda med modeller 2 1 Större Bakutråg 8 1 Mindre Do 6 1 Än mindre Do 3 1 Par Klisterborstar 4 1 Sjära (Skära) 1 2 Par Gardiner i Salen 32 1 Par Do i Norrkammaren 4 1 Sämre Fårhud 16 1 Barkat Kalfskin 4 2 st Laxnät a 6 Rd 12 4 st Do Ena 1 1 Ny Langn 20 7 st Gamla Do Fiskeredskap ½ Warpskjöt N o Helwarp skjöt N o Do Do N o Do Do N o Skählnät N o 1 24

7 7 1 Do N o Do N o Do N o Do N o Do N o st Gl: Langner a 2 Sk 10 4 st Laka Rössjor a 2 Sk 8 1 Lysjärn med 1 Juster 8 3 st Bättre Skötdubbar med Linor 24 2 st Sämre Do 10 1 Skjötbåt gammal och sönderfw: Diversse Tillkommer ½ ten i en Grof Spinrock 8 1 Fäll med Rött täcke 8 1 Kudd N o Dussin Mjölktråg 12 1 Jordplog 24 2 st Böcker i Stöksjön 8 Kopp och kar 6 med flera i Huset befintelig Träkjärl Spanmål 3 Tunnor Råg a 8 Rd /3 Do Korn a 6 Rd Stärbhusets fordran af Pehr Nilsson i Tafvelsjön 21 Summa Inventarii Stärbhusets skulder Till Mats Jonsson i Bjenberg Nemdem: Jan Zachriss; i Sörm: Jon Andersson i Ansmark 18 Herrar Retzar för 1808 års Jordedehlning 6 Sakris Sundén ; Gården Hörneforss Bruk eft: Räk: Diversse till uphandling vid Grafölet eft: Särskilt förteckn: De fattigas andel af Invent: S 32 Boupteknings Arfvode 3 Lösen vid Tinget 32 Nämndmans besvär 1 Eric Erson för dess närvarelse 1 Skuld till: Jan Zachrisson för 1 Tunna korn 7 Jon Andersson för 2 ½ Do löss måt: Till denna skulds afbetalning beslöts at nedanskrefwe persedlar skulle genom Acution försäljas 1 Hatt med pippor af koppar Kittel Do 26 1 Kaffepanna Do st Slagjärn 9 28 ½ ten Smedjeredskapen Kopp och Kar, d.v.s. laggkärl av alla de slag. Baljor, Såar, Tunnor, Ämbar, Byttor, Bunkar, Tråg m. m.

8 8 3 Lisp: Stångjärn 1 1 Kärra 4 2 st Klubbkjärror st Wältar Winahl 1 Sädesahl 36 1 Åkerharf 40 1 Par Järnskodda Stöttningar 1 De i Boförtekningen intagna Böcker Urmakarwerkstan 2 Mans Gångkläderna Fickuhr 10 1 Skrufstä(d) 1 24 All i gården befintelig Fiskeredskap Fordran af skrifs till skulders gäldande 21 Hemmans wärdet afskrefs tills förening derom skjer Spanmålns är upgången före delning till grafölet i hwarföra afskrifs 56 Enkans Fördehl Dess gångkläder 2 1 Guldring 40 1 Bohlster N o st Kuddar N o 1 och Fäll N o Täcke och 1 Lakan Dragsäng Sedan föregående Poster blifwet af suma Inventarii afdragna blefwer i behåll af lösa egendommen 145 Riksdal: Hwaraf Moderns Bekommen i Giftorätt 48 Rd 16 Sk arfwingarna gemensamt 96 Rd 32Sk, hwilket efter skedd Lottning till Moderns lemnas följande 1 Mindre Guldring 32 2 st Större Silfwerskedar 4 1 Tesked 18 1 Lerfat N o Do Tallrick N o Inmurad gryta 16 1 Skafspanna 8 1 Bättre Stekpanna 6 1 Bättre Grytlock 4 1 Järnstör 20 1 gl. Tälgyxa 8 1 Sämre Huggyxa 6 1 Do Eldgaffel 6 1 Husnafware 12 1 Skräddarsax 8 1 Bättre Koskälla 12 1 Isbill 4 1 Ullsax 4 1 Eldtång 1 1 Wäfspinnare 6 2 st Gl: Skrinn 4 1 Par gl: Wallestöttningar 8

9 1 Winterskrinda med släda 16 1 Långsläda 4 1 Par Sommarskaklor 3 1 Sädes Korg 12 1 Sämre Kornflaka 6 1 Bättre Seltyg 24 1 Rissel 3 1 Ko Frulind kallad 10 1 Do Röstrand Do 8 1/3 del i Hästen Linbolster Bollster N o Kudde N o st Do N o 9 och Kudde N o Do N o Fäll N o Do N o Skåp i Wardagsstugan Dragsäng 32 1 Försäng 12 1 Långbord i Bryggstug: 8 1 Sämre Do 3 5 st Målade stolar 15 2 st Wäfskedar N o 2 och Tröskwagn 16 1 Porslains fat 12 5 st Djupa Tallrikar 10 1 Bättre Spillkum 4 3 st Flata stenfat 9 1 Disslertratt 6 1 Ljusplåt 1 1 Do Form 8 1 Metals tapp 16 1 Rak knif 4 1 Do Fotrahl 4 1 Räkentafla 8 1 Handsåg 8 8 st Divesse höflar 6 1 Löpsked, gl. gryta och panna 2 1 Större Spegel 12 6 st Beredda Fårskin 24 2 st Sämre Sållar 4 1 Större kar 12 1 Brygg bunke 4 1 Större Drickestunna 6 1 Kompas 8 1 Dalaslipsten 1 1 Tåg om 6 famnar 6 1 Bättre Mjölskeppa 12 1 Större Bakutrog (tråg) 8 1 Par Gardiner i salen 16 2 st Sämre Skjötdubbar 10 4 st Mjölktråg 3 9

10 10 Af kopp och Kar Sonen Zachris eft: lotterna N o 5 och 10 1 Par Öronhängen af Guld Panbröst 10 1 Jordspade 4 1 Pappers sax 4 1 Winterskrinda ned släda 16 ½ era Kon Dröppel 4 1 Kudd N o Fäll N o Spillkum 3 1 Tratt 2 1 Gl. Hästtjuka 1 1 Såhl N o st Sämre såar 6 1 Större Bakutrog 6 Af Kopp och Kar 6 1 Tenfat N o Gryta i Fähuset 36 2 st Qwarnhackor 4 1 Ullsax 4 2 st Gl. Liar 4 1 Finnsläde 4 1/3 del uti Hästen Bollster N o Kudde N o Fäll N o Skåp i Salen 2 1/5 del i Hårhuden 16 1 Sjära 1 1 Hässjetog (tåg) 12 1 Skjötdubb Sonen Jonas eft: Lotterna N o 1 och 8 1 Guldring, genombruten 32 1 Tenflaska 12 1 Gl. Stekpanna 2 1 Gl. Afbruten Eldgaffel 1 ½ ten i Jern Bissmanet 24 1 Par Wallestöttingar 16 ½ ten i Kon Gullblom 5 1 Bollster N o Fäll N o Korfhorn af Mässing (korvhorn?) 2 1 Gl. Liten Spegel 2 1 Mindre Drickstunna 3 1 Ståndressel 11 4 st Mjölktråg 3 1 Tesked 18 1 Tentallrick N o Wåffeljärn 12 1 Skohammare, 1 Hoftång och 1 Stamp 12 1 Järnaln 4

11 11 1 Julskrinda 32 1 Sämre Grönmålat Seltyg 8 ½ del i Kon Ståltengås 5 1 Kudde N o Blå målat Sängställe 32 1 Refjärn 2 1 Rak knif 4 1 Såthöfwel 6 1 Ploghöfwel 6 1 Brandhaka och Dragslåhöfwel 1 1/5 del i Hårhuden 16 1 Häckla 3 1 Sämre Kar 8 1 Do Mjölskeppa 8 1 Par Gardiner i Salen Sonen Sinom Petter eft: Lott N o och 3 1 Större Guldring 40 1 Mindre Gryta 16 1 Liten Stekpanna 3 1 Bättre Eldgaffrel 10 1 Do Kornflaka 10 1 Wedkjälke 3 ½ del i Kon Gullblom 5 1 Kudde N o Säng i Mjölboden 8 1 Bord i Klock kammaren 12 6 st Omålade stolar 12 2 st Wäfskedar N o 3 och st Qwarters Måt(t) 3 1 Tekanna 8 1 Hyfwelbänk 10 1/5 del i Hårhuden 16 1 Skriflåda 12 1/4 del i Jordplogen 12 1 Större Silfwersked 2 1 Mindre Grytlock 3 1 Nafwar wind med Nafwar 16 1 Eldtång 1 ½ del i Kon Swanros 4 1 Kudde N o Försäng 12 1 Bord i Saln 20 ½ del i Wäfstolarna 24 2 st Wäfskedar N o 1 och Malm städ 2 1 Par Wigtskålar 24 1 Korkskruf 3 1 Låda med modeller 2 1 Par Klisterborstar 4 Af Kopp och Kar Summan blir 18.8

12 12 Dottern Inga Catarina eft: Lott 7 1 Sockertång Bättre Huggyxa 8 1 Do Tufyxa 8 1 Eldtång 1 2 st Liar 4 1 Grönmålat Seltyg 12 ½ del i Kon Ståltergås 5 1 Kudde N o Sängställe i Stugan 1 1 Raka knif 4 1 Ekask med Diversse 1 1/5 del i Hårhuden 16 4 st Mjölktråg 3 1 Par Gardiner i Sörkamarn 4 1 Rågressel 6 Af Kopp och Kar Dottren Anna Magdalena eft; Lott N o 2 st Ljusstakar 16 1 Tentallrick N o Järnkjedja 32 1 Sämre Koskälla 3 1 Par Winterskaklor 2 1 Römålat Sehltyg 14 1 Långsläda med Järnstäng: 16 1/3 del af Hästen Bolster N o Kudde N o Fäll med Kädt täcke 8 1 Mjölkskåp 2 4 st Porselains tallrikar 8 1 Mjölksihl 4 ½ del i Morteret 16 1/5 del i Hårhuden 16 1 Refsten utan wef 12 Af Kopp och Kar Dottren Sara Sophia eft: Lott N o 6 1 Silfwersked om 3 ½ lod Bättre Huggyxa 8 1 Mindre Koskälla 4 1 Wäfspännare 6 1 Långskäda 4 ½ del i Kon Dröppel 4 1 Kudde N o Soffa 24 1 Bakubord 10 5 st Omålade Stolar 10 Kabbrustningen 8 5 st Porselain tallrickar 10 3 st Djupa Do 6 2 st Flata Stenfat 6 5 st Divesse Höflar 4

13 13 1 Ox och Fönsterbog höfwel 4 1 Näfwerask med Divesse 2 1 Större Spegel 12 1/5 del i Hårhuden 16 2 st Skjötdubbar 16 Af Kopp och kar Dottren Eva Margareta eft: Lott N o 4 1 Större Silfwersked 2 1 Sämre Grytlock 2 1 Tömwind 12 1 Sämre Tufyxa 4 1 Långsläde 4 ½ del i Kon Swanros 4 1 Kudde N o Försäng 12 1 Målat Bord 24 ½ del i Wäfstolarna 24 3 st Djupa tallrickar 6 1 Djupt Stenfat 4 ½ del i Morteret 16 1 Barkat kalfskin 4 1 Linhäckla 3 1 Litet Kar 10 1 Större Bryggså 6 1 Mindre Bakutråg 3 1/4 del i Jordplogen 12 Af Kopp och Kar Summa Rd At all egendomen är upgifwen och icke något undandölgt betygar Sålunda wara anteknadt, wärderat och fördelt intyga Sörmjöle Utsupa Anna Olofsdotter i Sörmjöle And: Rundqwist Johan Zachrisson i Sörmjöle Nämndeman Eric Ericsson i Sörmjöle Wärderingsmän Zacharias Jonsson Jonas Jonsson Pehr Nilsson [..] Arfwingar På de omyndigas wägnar underskr: Zach: Ersson i Stöksjön Lars Larsson i Bäcken Likheten med det på Charta Skrifne Originalet Inyga And: Rundqvist De fattigas andel betald med 33 Sk Bco qvitterar oläslig namnteckning

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Bouppteckning efter min farmors farfars farfar Lars Andersson

Bouppteckning efter min farmors farfars farfar Lars Andersson Bouppteckning efter min farmors farfars farfar Lars Andersson Pengarna i Riksdaler och skilling, det gick 48 skilling på en daler. (Rd = Riksdaler) (sr = shillingar) No 3. År 1817 den 7 october war undertecknad

Läs mer

Bouppteckning efter Anders Eriksson

Bouppteckning efter Anders Eriksson Finnträsk den 27:e September 1852. Då För gångs mannen Anders Erik son der samman städes med döden afliditt den 13:de i denna måna så har den efter Lefvande makan Cristina Jons dåtter Låtit upptekna och

Läs mer

Nº 13. Tillgång: 5 500 :- 17:25 3:50 10 :- 20 :- 20 :- 14 :- 4:50 10 :- 4 :- 9 :- 2:25 3:50 :50 1: 8 :- 6 :- Transport 112:75 5 520:75

Nº 13. Tillgång: 5 500 :- 17:25 3:50 10 :- 20 :- 20 :- 14 :- 4:50 10 :- 4 :- 9 :- 2:25 3:50 :50 1: 8 :- 6 :- Transport 112:75 5 520:75 Nº 13 År 1892 den 8 Juli förättades laga bouppteckning efter Hemannsegare Josef Johansson i Åseröd som aflidit den 20 sistlidne april och efterlemnade som dödsbodelegare enkan Lotta Larsdotter och med

Läs mer

2 TRALG (tralj), m. länk, halsband på boskap; en antingen af vidjor eller järn förfärdigad ring

2 TRALG (tralj), m. länk, halsband på boskap; en antingen af vidjor eller järn förfärdigad ring 1 Avskrift av Leif Johansson 2012-05-21. uppdaterat 2013-05-30 Källa; Arkivdigital; Arnäs tingslag häradsrätt FIIa:4a (1809-1810) Bild 2410 / sid 63 Avskrift Ingifvanen den 28 Martii, vid Nordmalings LagaVinterting

Läs mer

Bouppteckning 1773 efter Malin Hansdotter från Hökhult i Fröderyd socken Excerp 1992/Lennart Ekström

Bouppteckning 1773 efter Malin Hansdotter från Hökhult i Fröderyd socken Excerp 1992/Lennart Ekström Bouppteckning 1773 efter Malin Hansdotter från Hökhult i Fröderyd socken Excerp 1992/Lennart Ekström Malin Hansdotter, gift med Per Håkansson, sonson till min anfader Börje. År 1773 d. 8 November blef

Läs mer

Bouppteckning hållen den 13 september 1773.

Bouppteckning hållen den 13 september 1773. Bouppteckning hållen den 13 september 1773. Inventarium efter framl. Enke-Pastorskan Fru Magdalena Hofverberg, som den 30 nästl. Maij genom döden afgått, uprättadh i närwaro af herrar arfwingarne hr. kyrkoherden

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Silfwer 1 st Sked 3 lod a 36 Sk 2 12 1 st Tumlare gl: 2 1/3 lod a 36 Sk 1 36 4

Silfwer 1 st Sked 3 lod a 36 Sk 2 12 1 st Tumlare gl: 2 1/3 lod a 36 Sk 1 36 4 1 Avskrift: Leif Johansson 2012-10-02, justerat 2013-08-07 Källa: Ad OnLine: Nordmalings och Bjurholms tingslags häradsrätt FII:4 (1820-1830) Bild 1580 / sid 39 Avskift Ingifven den 7 de Mars 1822 39 År

Läs mer

Boets behållning altså 40 75 Sålunda enl. uppgift antecknat och värderadt, betygar som ofvan Isak Wikström Hemmansegare

Boets behållning altså 40 75 Sålunda enl. uppgift antecknat och värderadt, betygar som ofvan Isak Wikström Hemmansegare (avskrift) År 1903 den 2 Januari förättades bouppteckning efter Inhysesmannen Erik Mattias Hansson i Karsträsk hvilken derstädes aflidit den 16 Februari 1902 och såsom sterbhusdelägare efterlämnadt Hustrun

Läs mer

Silfver 1 Bägare väg. 8 lod à 1:12 10 1 Tumlare 16 Matskedar väg. 28 lod à 1:12 35 3 Theskedar väg. 2 lod à 1:12 3 36 5 Sämre filigransknappar 1 24

Silfver 1 Bägare väg. 8 lod à 1:12 10 1 Tumlare 16 Matskedar väg. 28 lod à 1:12 35 3 Theskedar väg. 2 lod à 1:12 3 36 5 Sämre filigransknappar 1 24 Inlemnad d. 4: Dec. 1838 År 1838 den 10. juli blev laga bouppteckning förrättad efter afl. bonden Abram Johnsson i Hästaryd, som afled den 14 de sistl. juni och efter sig lämnat enkan Kjersta Jönsdotter,

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar

Bouppteckningar. Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar Bouppteckningar Vad är en bouppteckning Fattigbevis Ett exempel på bouppteckning Mått och pengar Var finns bouppteckningar 20140210 Tsff Kerstin Carlborg 1 http://www.skatteverket.se/privat/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Läs mer

Nedanstående uppgifter är hämtade från: Arkiv Digital, Nordmalings och Bjurholms tingslags häradsrätt FII:6 (1839 1845) Bild 3800/sid 88

Nedanstående uppgifter är hämtade från: Arkiv Digital, Nordmalings och Bjurholms tingslags häradsrätt FII:6 (1839 1845) Bild 3800/sid 88 1 Nedanstående uppgifter är hämtade från: Arkiv Digital, Nordmalings och Bjurholms tingslags häradsrätt FII:6 (1839 1845) Bild 3800/sid 88 Avskrift av Leif Johansson Rev 2012-08-14, justerat 2013-03-18

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Kullen. Förpantningstorp under Norra Börshult

Kullen. Förpantningstorp under Norra Börshult Kullen Allmänt Förpantningstorp under Norra Börshult På 1850-talet fanns ca 100.000 torp med en miljon invånare. Totala folkmängden i Sverige var då 3,5 miljoner. Torparna var Sveriges näst största befolkningsgrupp.

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city.

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city. De beigegrå väggarna värmer upp och håller samman inredningen. Soffan är från Mio och kuddarna från Day home. På hyllan bakom står lampor och skalbaggefat från John Derian decoupage/k & co. Ljusstake,

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Bouppteckning Otto Meurling

Bouppteckning Otto Meurling Bouppteckning Otto Meurling Bouppteckningen omfattar endast lösöret. Fastigheten i Åkerby finns inte med. Otto och Amalia var verksamma som krögare mm i Sverige och Finland, vilket förklarar innehållet

Läs mer

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt.

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt. Ämnen i jordskorpan; station a) Bergarter Stenar av olika sorter: granit, gnejs, fältspat, kvarts, ev glimmer. Bilder av stenarterna, se webbsidan för temadagen. Granit och gnejs är våra vanligaste bergarter.

Läs mer

En fotbollsplan Jag har gjort en fotbollsplan. På min fotbollsplan finns det ett fotbollsmål, spelare som är både tjejer och killar, en domare, en hejarklack som bara är killar, en matta som hejarklacken

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Hållbara trender höst och jul 2013

Hållbara trender höst och jul 2013 Hållbara trender höst och jul 2013 NU LÄNGTAR VI IN I VÄRMEN IGEN I takt med att löven på träden så smått skiftar färg och temperaturen utomhus faller börjar vi längta in i värmen igen. På Stora Holm är

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Ett axplock ur Vallens historia Vallen 2

Ett axplock ur Vallens historia Vallen 2 Ett axplock ur Vallens historia Vallen 2 Nils Andersson och Anna Andersdotter var de enda bönderna på Vallen 2 i början på 1700-talet och hade, enligt 1713-års karta, sin gårdsplats i Ö. Vallen framför

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

2 Martin Albert Overkampfs Herrar Brogenärer neml: 2 Promemoria Uti Overkamps år 1746 10 september 2

2 Martin Albert Overkampfs Herrar Brogenärer neml: 2 Promemoria Uti Overkamps år 1746 10 september 2 I hela konkursakten har en löpande numrering gjorts för varje uppslag, alltid på höger sida. De sidnummer som anges i tabellen avser alltså denna numrering. I vänsterspalten anges ifall det finns en transkribering

Läs mer

Designade Pappersservetter Engångsartiklar 2015 Lampor se sep. katalog

Designade Pappersservetter Engångsartiklar 2015 Lampor se sep. katalog Designade Pappersservetter Engångsartiklar 2015 Lampor se sep. katalog servetter 20-pack 2 2000/585-21 Rand gul/vit 7340119801673 2000/585-68 Rand rosa/vit 7340119800300 2000/585-70 Rand röd/vit 7350022010840

Läs mer

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Hans Larsson 1(10) Utg 2 Okt 2007 Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Innehåll Infällt foto:

Läs mer

LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG

LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : 1835-05-11, LOVÖ (AB) HVILAN HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG Torsdagen den 20 september

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Designade Pappersservetter Engångsartiklar 2013 Lampor se sep. katalog

Designade Pappersservetter Engångsartiklar 2013 Lampor se sep. katalog Designade Pappersservetter Engångsartiklar 2013 Lampor se sep. katalog Servetter 20-pack Höst skördetid 2 Mixpack 30st Vit/blå 30st Blå/Vit 2x30=60st Export 2000/521-38 rosor blå 7350022018143 1000/521-38

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Produktinformation Gradallins klar lins spegellins (hel spegel) Polariserande lins Linser revo- & aka-lins Brun, grågrön, grå

Produktinformation Gradallins klar lins spegellins (hel spegel) Polariserande lins Linser revo- & aka-lins Brun, grågrön, grå eyewear Produktinformation Våra glasögon är kontrollerade och uppfyller EG Direktivet 89/686 enligt kraven i standard EN-1836:2005. Denna standard delar in linserna i fem olika kategorier utifrån den mängd

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

Tullerum. Torp under Brokulla (märkt 2004) Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693.

Tullerum. Torp under Brokulla (märkt 2004) Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693. Tullerum Torp under Brokulla (märkt 2004) Rågångskarta 1786: Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man med en karta från 1693. Då fann man en ganska stor olikhet mot Hester

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om Klara som ska flytta till en gård med sin mamma och hennes kille Johan. Klara vill inte flytta till landet för där

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Allglas 28 cl 31:-/dussin. Champagneglas, lågt, svängare 16 cl 34:-/dussin. Champagneglas, högt 17 cl 31:-/dussin. Champagneglas XL 19 cl 39:-/dussin

Allglas 28 cl 31:-/dussin. Champagneglas, lågt, svängare 16 cl 34:-/dussin. Champagneglas, högt 17 cl 31:-/dussin. Champagneglas XL 19 cl 39:-/dussin GLAS Allglas 28 cl Champagneglas, lågt, svängare 16 cl Champagneglas, högt 17 cl Champagneglas XL 19 cl Cocktailglas 14 cl Cocktailglas XL 20 cl Cognacskupa 15 cl Cognacskupa 25 cl Coupeglas 28 cl Dessertvinsglas

Läs mer

Noteringar från en annan tid funna i vägg

Noteringar från en annan tid funna i vägg Ola Lönnqvist Dokumenten i Söderköpings Bokhandel Strax före klockan 10.00 den 7/1 2011 ringde telefonen hemma hos mig. Hej, det är bokhandlarn! Har du tänkt dig ta en promenad i dag? I så fall har jag

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

genuint svenskt hantverk av absolut högsta kvalité

genuint svenskt hantverk av absolut högsta kvalité genuint svenskt hantverk av absolut högsta kvalité Produktion i vår fabrik sedan 1962 VIO Ljusfabrik AB har sedan 1962 tillverkat ljus enligt gamla hantverkstraditioner. Ljus tillverkas av stearin, paraffin

Läs mer

FRÅN SKÖRDEFEST TILL JULOTTA PÅ 60 SIDOR

FRÅN SKÖRDEFEST TILL JULOTTA PÅ 60 SIDOR Hållbara trender höst och vinter 2011 FRÅN SKÖRDEFEST TILL JULOTTA PÅ 60 SIDOR På Stora Holms Säteri har vi alltid levt nära naturen. Nu för tiden består jordbruket mest av nypotatis, morötter, krusbär

Läs mer

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 RIKSNORM PERSONLIGA KOSTNADER MÅNADSBELOPP Tillägg för lunch när alla mål äts hemma (förskolebarn) Månad Vecka Dag Månad Vecka Dag

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

NOV/DEC 2015. Julset från ghd

NOV/DEC 2015. Julset från ghd Kampanjer och nyheter! NOV/DEC 2015 Julset från ghd Till våra färgkunder! SCC-Reflection Köp minst 20 tuber för 49:-/st Ord.pris 64:- Cutrin Reflection Demi intensivtoning utan ammoniak FÖR SALONGSBRUK

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

DEN VANDRANDE DJÄKNEN I PARADIS

DEN VANDRANDE DJÄKNEN I PARADIS HANS SACHS DEN VANDRANDE DJÄKNEN I PARADIS ETT FASTLAGSSPEL MED TRE PERSONER ÖVERSÄTTNING AV TORE NORDENSTAM OCH STURE PYK Personerna uti spelet: Den vandrande djäknen Bonden Bondens kona Anno salutis

Läs mer

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan?

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Forskning visar att aspekter av begrepp om ljus i vardagstänkandet och inom naturvetenskapen skiljer sig åt. Vi vill utmana barnens

Läs mer

Utresa - fredag 31 juli 2015

Utresa - fredag 31 juli 2015 Sommaren närmar sig med stormsteg och förberedelserna inför Tri-Camp i England är intensivare än någonsin. I detta informationsbrev hoppas vi att den mesta informationen som ni behöver finns med. En del

Läs mer

Prislista 2009 Växjö Porslin & Möbeluthyrning / BS Party Event Glas Pris/st.

Prislista 2009 Växjö Porslin & Möbeluthyrning / BS Party Event Glas Pris/st. Prislista 2009 Växjö Porslin & Möbeluthyrning / BS Party Event Glas Pris/st. Vinglas 31 cl 2,90 Vinglas 24 cl 2,40 Vinglas 19 cl 2,40 Vinglas 12 cl 2,40 Champagneglas 17 cl 2,40 Martini/ coctailglas 15

Läs mer

Restaurangernas Jul Snacksbolaget 2014

Restaurangernas Jul Snacksbolaget 2014 Restaurangernas Jul Snacksbolaget 2014 7. 10. 7,90:- 9. 7,90:- 9,90:- 8. 6. Julbordet stundar med stress och stök vi 1 har klappar för bar, matsal och kök Godare jul och mindre grått nytt hår önskar vi

Läs mer

37 sånger med rörelser och lekar för små barn

37 sånger med rörelser och lekar för små barn 37 sånger med rörelser och lekar för små barn T. + M.: Zandra Adolfsson Refr.: B Vi bygger en båt. En jät te båt, för Gudhar har Dm7 G7 C /A sagt att detskallregska reg-na na, som en flod, en båt. En B

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Gulzat Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett litet

Läs mer

SKOGEN - SÅGEN.. BRÄDFLOTTEN

SKOGEN - SÅGEN.. BRÄDFLOTTEN 25 SKOGEN - SÅGEN.. BRÄDFLOTTEN Vad har fem bouppteckningar från Utanede by 1776-1827, att berätta?./ Uppsats i SkogshistOlia Inst. för skoglig vegetationsekologi Skogshögskolan, Umeå Maj -98 Cuno Bernhardsson

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 13 Mars 2014 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje blad.

Läs mer

Rofyllt på Höjden HEMMA HOS MY HOME I HÖST 2014

Rofyllt på Höjden HEMMA HOS MY HOME I HÖST 2014 Rofyllt på Höjden Att köpa ett hus från 1940-talet och försöka hinna med att såväl renovera som inreda med två små barn är inte det lättaste. Bekvämt ska blandas med funktionellt och så gärna lite snygg

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 2

Läxa nummer 1 klass 2 Läxa nummer 1 klass 2 Rita hur det ser ut när du gör matteläxan! Skriv ditt namn också. Det här är din läxbok för klass 2. Du kommer i regel att få en läxa i veckan hela året. Skriv vilket tal som är X

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Klaras föräldrar har rest bort så Elin och Isa och alla andra är bjudna på fest hos henne. Klaras moster köper alkohol i Tyskland som hon sedan

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv

Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv Att samtala med barn och ungdomar utifrån BRIS perspektiv Utbildningshalvdag för VLL mars 2012 Charlott Eriksson, BRIS-ombud Anna Löfhede, BRIS-ombud Jag hatar min mamma, jag hatar min pappa och jag hatar

Läs mer

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 3 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Den stora slummerboken Av Giovanna Zoboli Urax Orättvist! Av Åsa Mendel-Hartvig

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson

Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson 10 stycken Japanska textilprover på kartongark, med enstaka limrester. Märkning/Inventarienummer: Acc-nr: OM-1968-0070.

Läs mer

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1.

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1. A ~APLER5D _N.r...-...3.2..--nnn...2@;;ei199 B6rje Olsson, Korsgérden. pantsatt till Jon Andersson i Apler6d 3 ob 3 p 6. f6r 32 dl f6r att utlsa dessa frén Olof Jonsson i Préstorp. M i Nr. 22. Oktober

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer