Avskrift: Leif Johansson , justerat Källa: AD Online: Umeå tingslags häradsrätt FIIa:3 ( ) Bild 3980 / sid 83

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskrift: Leif Johansson 2012-08-29, justerat 2013-06-04 Källa: AD Online: Umeå tingslags häradsrätt FIIa:3 (1803-1810) Bild 3980 / sid 83"

Transkript

1 1 Avskrift: Leif Johansson , justerat Källa: AD Online: Umeå tingslags häradsrätt FIIa:3 ( ) Bild 3980 / sid 83 Avskrift Ingif: å Umeå och Degerforss Socknas Härads Ting den 7 maji 1810, jämte den å behörigt stämplat papper skefwa Hufwud skeiften Härlil; År 1809 den 24 de November instälte sig underteknade på kallelse af Enkan Hustru Anna Olofsdotter i Sörmjöle, at uptekna och wärdera samt fördela all den egendom som i Boet befants efter dess afledne man Bonden Jon Zachrisson i Sörmjöle, Arfwingarna äro Sönerna Zacharias och Jonas som nått myndiga år, samt Simon Petter på 10 de året, Döttrarna Inga Catharina på 24 de Året, Anna Magdalena gift med Bonden Pehr Nilsson i Tafvelsjön, Sara Sophia på 23 de Året och Eva Margareta på 13 de Året. De omyndiga rätt och bästa bewakades af tillförordnade förmyndarera Bönderna Zacharias Ericsson i Stöksjön och Lars Larsson i Bäcken; och sedan påmint war om egendomens ricktiga upgifwande, företogs förrättningen uti Wederbörandes närwaro och aflöpp som följer Banco mynt Fast Ägendom Rd Sk rst Ärfda Skatte Hemmanet under N o 6 i Sörmjöle by Bestående af 25/128 dels Mantal skatt med derå wareaeda Åbyggnad wärderades för Lös Ägendom Guld 2 st Ringar större Mindre Do 32 1 Genombruten Ring 32 1 Par Öronhängen Silfwer 4 st Matskjedar wäga 4 lod a 34 Sk/st 8 1 st Dito gammal wäger 3 ½ lod Sockertång Do 2 ½ lod st Teskjedar Do 1 ½ Do 36 1 Par Skospännare Fickuhr Ten 1 Fat N o 1 wäger 4 ¼ Skålp a 8 Sk Spålp Do N o 2 Do 2 ¾ Do Do 22 1 Tallrick N o Do N o Do N o st Ljusstakar 16 1 Flaska Koppar 1 Bränwins par Hatt och pipor Kittel wäger 3 ¼ Skålp. a 8 Sk 26 1 Kaffepanna Järn Saker 4 st Bättre Slagjärn a 1 Rd12 Sk 5

2 2 4 st Sämre Do a 36 Sk 3 3 st Än sämre Do a 24 Sk st Obrukbant Do 4 1 Stor Gryta i Fähuset gl Do inmurad i Bryggstug: 16 1 Mindre Gryta 16 1 Skaftpanna 8 1 Woffeljärn 12 1 Bättre Stekpanna 6 1 Gammal Do 2 1 Liten Do 3 1 Bättre grytlock 4 1 Mindre Do 3 1 Sämre Do 2 1 Pannbröst 10 1 Järnstör 20 1 Järnkjedja om 10 alnar 32 1 Tälgyxa gl. 8 2 st Bättre Huggyxor 16 1 Sämre Do 6 2 st Qwarn hacka Bättre Eldgaffel 10 1 Sämre Do 6 1 Gamal afbrunten Do Husnafwar 12 1 Lömwind (?) 12 1 Nafwarwind med 8 st Nafware 16 1 Skohammar med Hoftång och 1 Stamp 12 1 Skräddarsax 8 1 Jordspada 4 1 Bättre Koskälla 12 1 Sämre Do 3 1 Mindre Do 4 1 Isbill 4 1 Bättre Tufyxa 8 1 Sämre Do 4 1 Pappers sax 4 2 st Ullsaxar 8 3 st Eldtänger 3 1/2 ten i Järn Bissmanet 24 2 st Wäfspennare 12 1 Järnahn 4 1/2 ten i Smedjeredskapen st Sämre Liar 12 3 Lispund Stångjärn 1 1 Lisp. Dito hos Gästgifwaren Kör och Åker Redskap 1 Par Järnskodda Juhl (hjul) med ås 4 1 Par skodda Juhl med Järnås 20 1 Par Dito med Träås 8 1 Bättre Järnwält KVARN-HACKA, r. l. f. ( kvarn osv. kvarne för skärpning av kvarnstenarna.

3 3 1 Dito Träwält 36 1 Sämre Högerwält utan Bill 4 1 Wensterwält 5 1 Winahl 1 1 Sädesahl med 11 klor 36 1 Åkerharf 40 1 Rissel 3 1 Gl. Släda med Järnstänger 16 1 Par Järnskodda Stöttingar 1 1 Par Wallestöttingar 16 1 Par Dito sämre 8 1 Juhlskrinda med Järnås 32 2 st Winter skrindor med slädar 32 3 st Långslädar 12 1 Par Winterskaklor med Järntuga 2 1 Par Sommarskaklor 3 1 Finnsläda utan Järnstång: 4 1 Sädes korg 12 1 Bättre Kornflaka 10 1 Sämre Do 6 1 Bättre Sehltyg 24 1 Römålat arbets Sehltyg 14 1 Grönmålat Dito 12 1 Do Do sämre 8 1 Wekjälke (ved) Boskap 1 Häst i 15 de året 8 1 Ko Ståltengås kallad 10 1 Do Gullblom 10 1 Do Frulind 10 1 Do Röstrand 8 1 Do Dröppel 8 1 Do Swanros 8 62 Böcker 1 Bibel Postilla 1 1 Bok Schrines Själaskatt 32 1 Tysk Bok N o Do N o Chateches på tyska 1 1 Postilla på tyska 8 4 st Gl. Böcker på Tyska språket 8 1 Bok om Frälsarens wandel 4 1 Räkenbok 2 7 st Chartor Mans Gångkläder 1 Kapprock af grått wallman 36 1 Swart Jacka med Wäst och Byx: 40 1 Par Swartta Byxor 4 1 Par Gröna Dito 12 1 Grå Jacka med wäst 2

4 4 1 Mörkblå wäst 16 1 Grön wäst 8 1 Par Swartta Silkesstrumpor 12 1 Par Grå Do 12 1 Par Wilerta 2 Do 6 1 Par Skor 18 1 Par Bomulls wantar 3 1 Hillerskinmössa Scharlakans 4 mösskull 4 1 Par Hundskins Hanskar Enkans Gångkläder wärdeades för 2 Sängkläder 1 Bollster N o Do N o Do N o Do med Skinöfwerdrag Do N o Bollster N o Kudde N o Do N o st Do N o 3 och 4 a 40 Sk st Do N o 1, 6, 7, 8, 9 och 10 a 36 Sk st Do N o 11 och 12 a 32 Sk st Do N o 13, 14 och 15 a 28 Sk Fäll N o st Do N o 2 och 3 a 1 Rd 40 Sk Do N o Do N o 5 gammal 16 1 Do N o 6 utan täcke Täcke af Tryck 24 1 Lakan af Lärft Diversse Persedlar 1 Skåp i Salen 2 1 Do i wardags stugan Mjölkskåp 2 1 Uhrmakares redskap 2 1 Sängställe i Stugun 1 1 Blåmålad wäggsäng 32 2 st Dragsängar Soffa 24 3 st Försängar a 12 Sk 36 2 Violett är den mest högfrekventa av de färger som är synliga för det mänskliga ögat. Violer har ofta färgen violett, och namnet kommer sannolikt därifrån. Gränsen mellan violett och lila är flytande. Ljusare nyanser av violett kan kallas gredelint (kan härledas till franska) eller syren (efter syrenbuskens blommor) medan mörkare nyanser kan kallas purpur. 3 HILLER, sbst.¹, se ILLER. 4 Charlakan är ett dyrbart ylletyg, som främst var populärt under medeltiden. Ordet härstammar från latinets scarlata, som i sin tur kommer av persiskans saqirlat. Vävtekniken kommer från Centralasien. Det gjordes av färgat ylle i många olika färger. Den vanligaste färgen på tyget var dock karminröd, vilket sedan har gett namnet scharlakansrött.

5 5 1 Säng i Mjölboden 8 1 Bord Blåmålat 24 1 Do i Klock kammaren 12 1 Do i Salen 10 1 Do 10 1 Bakubord 10 1 Långbord i Bryggstug: 8 1 Sämre Do 3 5 st Målade Stolar st Omålad Do 22 1 Par Wäfstolar 1 1 Wäfsked N o 1 om 24 passm: 16 1 Do N o 2 22 Do 12 1 Do N o 3 19 Do 12 1 Do N o 4 18 Do 12 1 Do N o 5 15 Do 10 1 Do N o 6 13 Do 8 1 Kabbrustning 8 1 Gammal Tröskwagn 16 1 Porslains fat st Djupa Tallrickar 22 2 st Flata Do 18 1 Bättre Spillkum 4 1 Sämre Do 3 1 Djupt Stenfat 4 5 st Flata Do a 3 Sk 15 1 Mjölksihl 4 1 Disslertratt 6 1 Qwarters måt(t) 3 1 Tratt 2 1 Ljusplåt 1 1 Korfhorn af mässing (korvhorn?) 1 1 Ljus form 8 1 Metals tapp 16 1 Tekanna 8 1 Refjärn 2 1 Hästtjuka 1 1 Morter 32 3 st Rak knifwar 12 1 Rak Fotral 4 1 Räkentafla 8 1 Handsåg 8 1 Hyfwelbänk 10 1 Såthyfwel 6 8 st Diverse hyflar 6 5 st Do Do 4 1 Ploghöfwel 3 1 Oxhöfwel 2 1 Fensterbaghyfwel (fönsterbåg?) 2 1 Bandhaka 1 1 Dragslåsåg Litet Malmstäd 2 5 dragslå i släde', 'tvärslå mellan skaklarnas bakre ändar, tvärslå i skåpdörrar

6 6 1 Löpsked 1 1 Gl. gryta och panna 1 1 Näfwerask med Div: Järnsk: 2 1 Ek ask med Do 1 1 Par Wigtskålar 24 2 st Speglar 24 1 Liten Do 1 1 Hårhud st Beredda Fårskin a 4 Sk 24 2 st Häcklor 6 1 Såhl N o st Do sämre 4 1 Större kar 12 1 Litet Do 10 1 Sämre Do 8 1 Större Bryggså 6 2 st Sämre Do 6 1 Bryggbunke 4 1 Större Drixtunna 6 1 Mindre Do 3 1 Skriflåda 12 1 Kompas 8 1 Dalaslipsten 1 1 Do Do i Näsjön 12 1 Refsten 16 1 Korkskruf 3 1 Hässjetog 12 1 Tog om 6 famnar (tåg?) 6 1 Ståndressel 16 1 Rågressel 6 1 Mjölskeppa, Bytter 12 1 Do, sämre 8 1 Låda med modeller 2 1 Större Bakutråg 8 1 Mindre Do 6 1 Än mindre Do 3 1 Par Klisterborstar 4 1 Sjära (Skära) 1 2 Par Gardiner i Salen 32 1 Par Do i Norrkammaren 4 1 Sämre Fårhud 16 1 Barkat Kalfskin 4 2 st Laxnät a 6 Rd 12 4 st Do Ena 1 1 Ny Langn 20 7 st Gamla Do Fiskeredskap ½ Warpskjöt N o Helwarp skjöt N o Do Do N o Do Do N o Skählnät N o 1 24

7 7 1 Do N o Do N o Do N o Do N o Do N o st Gl: Langner a 2 Sk 10 4 st Laka Rössjor a 2 Sk 8 1 Lysjärn med 1 Juster 8 3 st Bättre Skötdubbar med Linor 24 2 st Sämre Do 10 1 Skjötbåt gammal och sönderfw: Diversse Tillkommer ½ ten i en Grof Spinrock 8 1 Fäll med Rött täcke 8 1 Kudd N o Dussin Mjölktråg 12 1 Jordplog 24 2 st Böcker i Stöksjön 8 Kopp och kar 6 med flera i Huset befintelig Träkjärl Spanmål 3 Tunnor Råg a 8 Rd /3 Do Korn a 6 Rd Stärbhusets fordran af Pehr Nilsson i Tafvelsjön 21 Summa Inventarii Stärbhusets skulder Till Mats Jonsson i Bjenberg Nemdem: Jan Zachriss; i Sörm: Jon Andersson i Ansmark 18 Herrar Retzar för 1808 års Jordedehlning 6 Sakris Sundén ; Gården Hörneforss Bruk eft: Räk: Diversse till uphandling vid Grafölet eft: Särskilt förteckn: De fattigas andel af Invent: S 32 Boupteknings Arfvode 3 Lösen vid Tinget 32 Nämndmans besvär 1 Eric Erson för dess närvarelse 1 Skuld till: Jan Zachrisson för 1 Tunna korn 7 Jon Andersson för 2 ½ Do löss måt: Till denna skulds afbetalning beslöts at nedanskrefwe persedlar skulle genom Acution försäljas 1 Hatt med pippor af koppar Kittel Do 26 1 Kaffepanna Do st Slagjärn 9 28 ½ ten Smedjeredskapen Kopp och Kar, d.v.s. laggkärl av alla de slag. Baljor, Såar, Tunnor, Ämbar, Byttor, Bunkar, Tråg m. m.

8 8 3 Lisp: Stångjärn 1 1 Kärra 4 2 st Klubbkjärror st Wältar Winahl 1 Sädesahl 36 1 Åkerharf 40 1 Par Järnskodda Stöttningar 1 De i Boförtekningen intagna Böcker Urmakarwerkstan 2 Mans Gångkläderna Fickuhr 10 1 Skrufstä(d) 1 24 All i gården befintelig Fiskeredskap Fordran af skrifs till skulders gäldande 21 Hemmans wärdet afskrefs tills förening derom skjer Spanmålns är upgången före delning till grafölet i hwarföra afskrifs 56 Enkans Fördehl Dess gångkläder 2 1 Guldring 40 1 Bohlster N o st Kuddar N o 1 och Fäll N o Täcke och 1 Lakan Dragsäng Sedan föregående Poster blifwet af suma Inventarii afdragna blefwer i behåll af lösa egendommen 145 Riksdal: Hwaraf Moderns Bekommen i Giftorätt 48 Rd 16 Sk arfwingarna gemensamt 96 Rd 32Sk, hwilket efter skedd Lottning till Moderns lemnas följande 1 Mindre Guldring 32 2 st Större Silfwerskedar 4 1 Tesked 18 1 Lerfat N o Do Tallrick N o Inmurad gryta 16 1 Skafspanna 8 1 Bättre Stekpanna 6 1 Bättre Grytlock 4 1 Järnstör 20 1 gl. Tälgyxa 8 1 Sämre Huggyxa 6 1 Do Eldgaffel 6 1 Husnafware 12 1 Skräddarsax 8 1 Bättre Koskälla 12 1 Isbill 4 1 Ullsax 4 1 Eldtång 1 1 Wäfspinnare 6 2 st Gl: Skrinn 4 1 Par gl: Wallestöttningar 8

9 1 Winterskrinda med släda 16 1 Långsläda 4 1 Par Sommarskaklor 3 1 Sädes Korg 12 1 Sämre Kornflaka 6 1 Bättre Seltyg 24 1 Rissel 3 1 Ko Frulind kallad 10 1 Do Röstrand Do 8 1/3 del i Hästen Linbolster Bollster N o Kudde N o st Do N o 9 och Kudde N o Do N o Fäll N o Do N o Skåp i Wardagsstugan Dragsäng 32 1 Försäng 12 1 Långbord i Bryggstug: 8 1 Sämre Do 3 5 st Målade stolar 15 2 st Wäfskedar N o 2 och Tröskwagn 16 1 Porslains fat 12 5 st Djupa Tallrikar 10 1 Bättre Spillkum 4 3 st Flata stenfat 9 1 Disslertratt 6 1 Ljusplåt 1 1 Do Form 8 1 Metals tapp 16 1 Rak knif 4 1 Do Fotrahl 4 1 Räkentafla 8 1 Handsåg 8 8 st Divesse höflar 6 1 Löpsked, gl. gryta och panna 2 1 Större Spegel 12 6 st Beredda Fårskin 24 2 st Sämre Sållar 4 1 Större kar 12 1 Brygg bunke 4 1 Större Drickestunna 6 1 Kompas 8 1 Dalaslipsten 1 1 Tåg om 6 famnar 6 1 Bättre Mjölskeppa 12 1 Större Bakutrog (tråg) 8 1 Par Gardiner i salen 16 2 st Sämre Skjötdubbar 10 4 st Mjölktråg 3 9

10 10 Af kopp och Kar Sonen Zachris eft: lotterna N o 5 och 10 1 Par Öronhängen af Guld Panbröst 10 1 Jordspade 4 1 Pappers sax 4 1 Winterskrinda ned släda 16 ½ era Kon Dröppel 4 1 Kudd N o Fäll N o Spillkum 3 1 Tratt 2 1 Gl. Hästtjuka 1 1 Såhl N o st Sämre såar 6 1 Större Bakutrog 6 Af Kopp och Kar 6 1 Tenfat N o Gryta i Fähuset 36 2 st Qwarnhackor 4 1 Ullsax 4 2 st Gl. Liar 4 1 Finnsläde 4 1/3 del uti Hästen Bollster N o Kudde N o Fäll N o Skåp i Salen 2 1/5 del i Hårhuden 16 1 Sjära 1 1 Hässjetog (tåg) 12 1 Skjötdubb Sonen Jonas eft: Lotterna N o 1 och 8 1 Guldring, genombruten 32 1 Tenflaska 12 1 Gl. Stekpanna 2 1 Gl. Afbruten Eldgaffel 1 ½ ten i Jern Bissmanet 24 1 Par Wallestöttingar 16 ½ ten i Kon Gullblom 5 1 Bollster N o Fäll N o Korfhorn af Mässing (korvhorn?) 2 1 Gl. Liten Spegel 2 1 Mindre Drickstunna 3 1 Ståndressel 11 4 st Mjölktråg 3 1 Tesked 18 1 Tentallrick N o Wåffeljärn 12 1 Skohammare, 1 Hoftång och 1 Stamp 12 1 Järnaln 4

11 11 1 Julskrinda 32 1 Sämre Grönmålat Seltyg 8 ½ del i Kon Ståltengås 5 1 Kudde N o Blå målat Sängställe 32 1 Refjärn 2 1 Rak knif 4 1 Såthöfwel 6 1 Ploghöfwel 6 1 Brandhaka och Dragslåhöfwel 1 1/5 del i Hårhuden 16 1 Häckla 3 1 Sämre Kar 8 1 Do Mjölskeppa 8 1 Par Gardiner i Salen Sonen Sinom Petter eft: Lott N o och 3 1 Större Guldring 40 1 Mindre Gryta 16 1 Liten Stekpanna 3 1 Bättre Eldgaffrel 10 1 Do Kornflaka 10 1 Wedkjälke 3 ½ del i Kon Gullblom 5 1 Kudde N o Säng i Mjölboden 8 1 Bord i Klock kammaren 12 6 st Omålade stolar 12 2 st Wäfskedar N o 3 och st Qwarters Måt(t) 3 1 Tekanna 8 1 Hyfwelbänk 10 1/5 del i Hårhuden 16 1 Skriflåda 12 1/4 del i Jordplogen 12 1 Större Silfwersked 2 1 Mindre Grytlock 3 1 Nafwar wind med Nafwar 16 1 Eldtång 1 ½ del i Kon Swanros 4 1 Kudde N o Försäng 12 1 Bord i Saln 20 ½ del i Wäfstolarna 24 2 st Wäfskedar N o 1 och Malm städ 2 1 Par Wigtskålar 24 1 Korkskruf 3 1 Låda med modeller 2 1 Par Klisterborstar 4 Af Kopp och Kar Summan blir 18.8

12 12 Dottern Inga Catarina eft: Lott 7 1 Sockertång Bättre Huggyxa 8 1 Do Tufyxa 8 1 Eldtång 1 2 st Liar 4 1 Grönmålat Seltyg 12 ½ del i Kon Ståltergås 5 1 Kudde N o Sängställe i Stugan 1 1 Raka knif 4 1 Ekask med Diversse 1 1/5 del i Hårhuden 16 4 st Mjölktråg 3 1 Par Gardiner i Sörkamarn 4 1 Rågressel 6 Af Kopp och Kar Dottren Anna Magdalena eft; Lott N o 2 st Ljusstakar 16 1 Tentallrick N o Järnkjedja 32 1 Sämre Koskälla 3 1 Par Winterskaklor 2 1 Römålat Sehltyg 14 1 Långsläda med Järnstäng: 16 1/3 del af Hästen Bolster N o Kudde N o Fäll med Kädt täcke 8 1 Mjölkskåp 2 4 st Porselains tallrikar 8 1 Mjölksihl 4 ½ del i Morteret 16 1/5 del i Hårhuden 16 1 Refsten utan wef 12 Af Kopp och Kar Dottren Sara Sophia eft: Lott N o 6 1 Silfwersked om 3 ½ lod Bättre Huggyxa 8 1 Mindre Koskälla 4 1 Wäfspännare 6 1 Långskäda 4 ½ del i Kon Dröppel 4 1 Kudde N o Soffa 24 1 Bakubord 10 5 st Omålade Stolar 10 Kabbrustningen 8 5 st Porselain tallrickar 10 3 st Djupa Do 6 2 st Flata Stenfat 6 5 st Divesse Höflar 4

13 13 1 Ox och Fönsterbog höfwel 4 1 Näfwerask med Divesse 2 1 Större Spegel 12 1/5 del i Hårhuden 16 2 st Skjötdubbar 16 Af Kopp och kar Dottren Eva Margareta eft: Lott N o 4 1 Större Silfwersked 2 1 Sämre Grytlock 2 1 Tömwind 12 1 Sämre Tufyxa 4 1 Långsläde 4 ½ del i Kon Swanros 4 1 Kudde N o Försäng 12 1 Målat Bord 24 ½ del i Wäfstolarna 24 3 st Djupa tallrickar 6 1 Djupt Stenfat 4 ½ del i Morteret 16 1 Barkat kalfskin 4 1 Linhäckla 3 1 Litet Kar 10 1 Större Bryggså 6 1 Mindre Bakutråg 3 1/4 del i Jordplogen 12 Af Kopp och Kar Summa Rd At all egendomen är upgifwen och icke något undandölgt betygar Sålunda wara anteknadt, wärderat och fördelt intyga Sörmjöle Utsupa Anna Olofsdotter i Sörmjöle And: Rundqwist Johan Zachrisson i Sörmjöle Nämndeman Eric Ericsson i Sörmjöle Wärderingsmän Zacharias Jonsson Jonas Jonsson Pehr Nilsson [..] Arfwingar På de omyndigas wägnar underskr: Zach: Ersson i Stöksjön Lars Larsson i Bäcken Likheten med det på Charta Skrifne Originalet Inyga And: Rundqvist De fattigas andel betald med 33 Sk Bco qvitterar oläslig namnteckning

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä Förord till första upplagan. Denna utredning av släkter, som utgått från Levälä hemman i Ytterjeppo by i Nykarleby stad, är inte den första. Professor Woldemar Backman från Nykarleby publicerade i Österbottniska

Läs mer

Julljusen (juuljuuse)

Julljusen (juuljuuse) Julljusen (juuljuuse) De flesta av oss kan inte tänka sig advent och jul utan tända stearinljus. Ljusen finns i överflöd att köpas i de flesta affärer. Tre fjärdedelar av de stearinljus som säljs under

Läs mer

Tjust Släktforskarförening

Tjust Släktforskarförening Tjust Släktforskarförening Nummer 2 2003 Årgång 17 Årsmötet Pehr Holm, sista delen Oskar och Ottilia i Nannersbo, sista delen Wåra Rötter 2/2003 1 Tjust Släktforskarförening Ordförande: Holger Kanth Tel.

Läs mer

KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950

KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950 KLINGSMIDE I ESKILSTUNA 1773-1950 HISTORISK DOKUMENTATION Värja av Johan Abraham Dinger. Foto Ulf Rehnholm. I samband med utställningen Sablar, värjor och huggareklingsmide i Eskilstuna, har en översiktlig

Läs mer

* STAWFORDS DAGBÖCKER *

* STAWFORDS DAGBÖCKER * * STAWFORDS DAGBÖCKER * Dagböckerna omfattar tiden från den 17 augusti 1795 till den 12 februari 1831. De är fördelade på följande sätt: Bok: Period: Arkiv- Ursprungligt antal sidor nummer: i svensk översättning:

Läs mer

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland En SMEDSLÄKT Uppland Dalarna Gästrikland Lars-Erik Spathon. Stockholm 2011 Förord S läkterna Gustavsson och Lidström (Skräk) strålar samman i Avesta, då Reinhold Gustavsson från Skebo bruk, Roslagen gifter

Läs mer

Förfäderna i Värend. En släktkrönika

Förfäderna i Värend. En släktkrönika Förfäderna i Värend En släktkrönika Rolf A Karlsson 2015 1 Midsommar 1893 i Hössjö Nilsagård efter mina farföräldra Anders och Mathildas bröllop. Anders i hög hatt längs fram och till vänster grannarna

Läs mer

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Ett samarbete inom Heby kommun 1998. Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Esbjörn Lind (inskrivning av text). Kursiv text anger

Läs mer

Textilier och textilarbete i storstugan

Textilier och textilarbete i storstugan Textilier och textilarbete i storstugan i den åländska och väståboländska skärgården ca 1880-1920. Kvinna som spinner på spinnrock, Galtby Korpo, 1930 S-Ft Maria Ekqvist Kandidatavhandling i nordisk etnologi

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

God Jul. Gott Nytt År. och. tillönskas av Styrelsen. B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H

God Jul. Gott Nytt År. och. tillönskas av Styrelsen. B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H No 37 Decembris 2000 tillönskas av Styrelsen God Jul och Gott Nytt År Nora Släktforskarklubb Styrelse: Britt-Marie Lundell,

Läs mer

Dombok för Bro Härads vinterting år 1774

Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 Den 17 januari 1774 hölls laga vinterting med menige man och allmoge från Bro Härad i Tibble gästgivargård, av undertecknad häradshövding. Närvarande länsman Carl

Läs mer

Barndomsminnen från St. Salen Högkullen, Medelplana av Märta Persson född 1910

Barndomsminnen från St. Salen Högkullen, Medelplana av Märta Persson född 1910 Barndomsminnen från St. Salen Högkullen, Medelplana av Märta Persson född 1910 Det var en gång, så börjar alla vackra sagor och så börjar även denna, trots att det är en sannsaga. Sannsaga efter vad föräldrar

Läs mer

LÖVENS i Norra Hällsjön

LÖVENS i Norra Hällsjön Inskannat och bilder tillagda 2014 /2015 av Lars Lindberg LÖVENS i Norra Hällsjön Barndomsminnen från en arrendegård i Bergslagen när seklet var ungt. Så var det förr. Till våra barn och barnbarn. För

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

Olof Elfbrinks köp av Mackmyra Bruk år 1814

Olof Elfbrinks köp av Mackmyra Bruk år 1814 Olof Elfbrinks köp av Mackmyra Bruk år 1814 Av Tage Klingberg, april 2014. Ulrika och Olof Elfbrink. Målningar från 1830-talet. Foto: Elin Pellpers Mackmyra Bruk, 818 32 Valbo, Sweden Tel: +46-26-13 32

Läs mer

HISTORISKA AXPLOCK FRÅN VILLIE EN HITTILLS OUTGIVEN SAMMANSTÄLLNING SIGNERAD PETER LARSSON 1994 KYRKAN

HISTORISKA AXPLOCK FRÅN VILLIE EN HITTILLS OUTGIVEN SAMMANSTÄLLNING SIGNERAD PETER LARSSON 1994 KYRKAN HISTORISKA AXPLOCK FRÅN VILLIE EN HITTILLS OUTGIVEN SAMMANSTÄLLNING SIGNERAD PETER LARSSON 1994 KYRKAN Villies kyrkoräkenskaper sträcker sig tillbaks till år 1696 och utgör en ovärderlig källa vad beträffar

Läs mer

Livet i Gammalsvenskby

Livet i Gammalsvenskby Livet i Gammalsvenskby Av Andreas Pettersson Annas Förord Jag hans son Nils Taknelid (f.d. Pettersson Annas) vill i detta dokument ge mig till tolk för vad min far, i en handskriven bok, berättar om sitt

Läs mer

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 1 2 Förteckning å ledamöter i Kommunalnämnden Valde i kommunalstämma den 27 Dec 1890 E. Johansson i Arnebo A. G Andersson i Horrsta L. J Åhlén i Åhl Erik.

Läs mer

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT DECEMBER 8 2014 Sparbössor i ekonomi, som tradition och kulturbärare En fascinerande myntgrupp kastmynt vid Gustav II Adolfs begravning 1634 Johannes Loccenius en av 1600-talets lärda män och numismatiker

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer

Julkorset (Juulkåsche)

Julkorset (Juulkåsche) med till kyrkan, någon måste stanna hemma och vaka över de brinnande ljusen. Det har också funnits kronor med fint svarvade stommar och utsirade armar av trä eller armar av tjock ståltråd med hållare för

Läs mer

Kaffebrännare och kaffebönor

Kaffebrännare och kaffebönor Kaffebrännare och kaffebönor (Kafibrennari å kafibyönor) Att köpa färdigrostade och malda kaffebönor i paket är ett ganska sent påfund. Långt in på 1900-talet fanns det endast orostade kaffebönor (råkaffe)

Läs mer

Historien om ett fotografi.

Historien om ett fotografi. MEDLEMSBLAD SEPTEMBER 2007 Historien om ett fotografi. Jag besökte mina goda vänner Gunborg och Lennart i Pålsgården i Herrö en dag. Vi pratade om allt möjligt som man gör när man träffar goda vänner och

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

!: ARSBöCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA

!: ARSBöCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA !: ARSBöCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA ~ ~...:. ~ ~ Föreningen för svensk undervisningshistoria Fack, 161 06 Bromma 6 OM FYNDEN P Å VINDEN I MAJORNAS V ÄXELUNDERVISNINGSSKOLA ELOF LIND.AL V UNIVERSI

Läs mer

Femte roten, tomt 24. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70. Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla. Södra Hamngatan 29. Tomt 5.

Femte roten, tomt 24. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70. Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla. Södra Hamngatan 29. Tomt 5. Tomt 5.24 1 Femte roten, tomt 24 Kvarteret Frimuraren Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70 Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla Hamnen Södra Hamngatan 29 Kan det höra till ett tomtkomplex, som

Läs mer

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs 1 (130) Ättlingar till min farfars mormors morfar Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1937 till ovanstående person. Jag är själv

Läs mer

Kullabladet nr 2/2011

Kullabladet nr 2/2011 Kullabladet nr 2/2011 Vår, Sommar och Höst Medlemstidning för föreningen Backstugans Vänner, Upphärad Kortet är taget i samband med Kerstins 50-årsdag 1984 Stående: Alfhild, Clara, Åke, Per-Axel, Elvy,

Läs mer