Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting"

Transkript

1 Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Information, tips och idéer Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 1/25

2 INLEDNING En arbetsuppgift kan kännas tung och svår, men senare visa sig bestå av små enkla uppgifter, det kniviga visar sig ofta vara att veta vad som skall göras. Alla har säkert sin egen syn på hur de löser uppgifter, och det finns lika många lösningar som människor. Följande sidor är en hjälp i att lösa knivigheten gällande vad som skall göras, och ett försök att visa på vem som skulle kunna göra vad inför, under och efter ett läger. För att göra en grov indelning kan vi börja med följande: Praktstaben, utgör gruppen av mycket viktiga personer som har kompetens och i uppdrag att hjälpa och stötta den pedagogiska staben med de praktiska arbetsuppgifterna. Den pedagogiska staben ser till att lägret når de pedagogiska mål som deltagarna har satt upp och arbetar aktivt med CISVs filosofi och pedagogik i lägerlivet. Kort kan sägas att praktik hör ihop med förberedelser likt planering och pedagogik hör samman. Det krävs förberedelser och planering för ett lyckat resultat. För att undvik dubbelarbete och kommunikationsmissar bör det finnas en tydlig indelning mellan dem som deltar i lägerarbetet, så väl inom stabsgrupperna som dem emellan. Det är viktigt att det finns en tydlig gemensam struktur över hur arbete och ansvar skall fördelas. Försök att utveckla en modell som fungerar i er lokalförening. För att arbeta med och inte rentav mot varandra så rita en bild av hur arbetet kan se ut och gör en kort skriftlig arbetsbeskrivning för varje enskilt ansvarsområde. Strukturen för insatserna kan skilja sig enormt från det ena lokalföreningen till det andra. En del väljer att utse en Village Director som har övergripande ansvar och fördelar arbetet mellan de medarbetare som finns i staben. andra väljer att kombinera ansvar och arbete i en platt hierarki. Ansvarsområdena skiljer sig dock ej och det som är viktigast i slutändan är att det finns möjlighet till god kommunikation mellan alla inblandade i arbetet. Alla personer som arbetar med lägret är trots allt lika viktiga, det som skiljer dem är hur mycket tid de behöver lägga ner och på vad. Allt arbete i CISV, oavsett vart eller i vilken form du väljer att engagera dig, utgår alltid ifrån gruppen, med samarbete och gemenskap som ledord. För att erat läger skall vara så lyckat som möjligt krävs att den pedagogiska staben får möjlighet att koncentrera sig fullt ut på sina ansvarsområden, dvs att planera och genomföra det pedagogiska arbetet. Detta blir endast möjligt genom en stark stöttning från lokalföreningen. För att lyckas med detta krävs en stark grupp. Kanske blir det erat uppdrag att se till att den pedagogiska staben blir ett gäng som fungerar tillsammans, då blir det än viktigare att ni själva har en god sammanhållning för att kunna ge inspiration till alla inblandade i lägret. Först när ni bildar ett gäng, delar upp arbetsuppgifterna och har kul tillsammans blir eran uppgift rolig och inspirerande. I denna guide till förberedelser för större lägerverksamhet (som tex barnby) görs ett försök att beskriva en fördelning mellan de olika ansvarsområdena. Denna guide ger inga absoluta förslag på hur, utan en är vägledning till hur arbetet kan struktureras. För att säkerställa att allt arbete blir gjort krävs en tydlig uppdelning mellan den praktiska och den pedagogiska staben samt inom de båda grupperna. För att underlätta för er rekrytering av stabsmedlemmar följer i detta dokument en beskrivning och kort information om ansvarsområden inom lägerarbetet uppdelat i praktiska och pedagogiska. TÄNK PÅ ATT: - Tidigt planera in era regelbundna träffar - Bilda en grupp - Ha roligt - Lär känna varandra - Planera och känn att det finns gott om tid - Kolla om det finns något material från förra gången eran LF arrangerade ett stort läger - Lära er av erfarenheten - Dokumentera erat jobb till nästa gång er LF arrangerar - Utse gärna en samordnare - Skriv protokoll över era möten med tydliga noteringar om vad som bestämts Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 2/25

3 TIPS FÖR ATT UNDERLÄTTA REKRYTERINGEN AV PRAKTSTAB - Försök vara många, smågrupper med hanterbara uppgifter - Våga ställa krav på föräldrar/familjer som skickar barn genom lokalföreningen - Ha någon som har den övergripande kollen, någon som enbart är samordnare utan annat ansvar - Kanske finns möjligheten att locka med en extra lott för de som har barn i aktuella åldrar? KORTA FAKTA OM DE OLIKA PROGRAMMEN Youth Meeting Ålder: Antal dagar: 8 eller 15 Antal deltagare: deltagare (deltagare på läger för under 16 år reser i delegationer med 1 ledare (ålder 21+) och deltagare 16+ år reser utan ledare) samt 3 5 projektledare (ålder 21+) Youth Meeting är ett flexibelt, temabaserat projekt i lägerformat. Projekten är internationella och den interkulturella gruppen utforskar tillsammans ett fredsutbildande tema. Mål för Youth Meeting - Att uppmuntra fortsatt CISV-engagemang - Att ge nya CISVare möjlighet att uppleva CISV-känsla - Att skapa en miljö där ungdommar/vuxna uppmuntras att ta ledarskapsinitiativ och programansvar - Att ge lokalföreningar möjligheten att öka erfarenheten kring programansvar, ledarskap och praktisk organisering. - Att utforska utbildande teman i en regional/internationell miljö Summer Camp Ålder: Antal dagar: 21 Antal deltagare: Delegationer från 6 9 olika länder (4 eller 6 ungdomar och 1 ledare (ålder 21+) per delegation) samt 5 stabsmedlemmar (ålder 21+) Summer Camp är lägerbaserade projekt där ungdomarna själva har ansvar för planeringen av lägrets innehåll. Varje projekt fokuserar på ett specifikt fredsutbildande tema. Ledarna och hemmastaben stöttar ungdomarna i deras ansvar för ledarskap, planering och demokrati. Mål Summer Camp - Att underlätta förståelsen av andra kulturer genom deltagandet på ett internationellt lager - Deltagarna skall kunna lära värdet av medkänsla och samarbete med övriga deltagare - Att tillhandahålla en möjlighet för ungdommar att ta ledarskapsinitiativ och programansvar - Att använda lägret som en plats där man kan övervinna fördommar, för att bygga självförtroende och för att stimulera kritiskt tänkande. Village (Barnby) Ålder: 11 Antal dagar: 28 Antal deltagare: Delegationer från olika länder (2 tjejer, 2 killar och 1 ledare (ålder 21+) per delegation), 6 juniorledare (ålder 16 17) samt 5 stabsmedlemmar (ålder 21+) Barnby-programmet är ett stort äventyr och en unik lägerbaserad upplevelse. Dagarna fylls av olika lekar och aktiviteter där alla deltar tillsammans. Syftet är samarbete samt interkulturell förståelse, kommunikation och vänskap. Mål barnby - Att tillhandahålla en upplevelse av aktiv samexistens genom att skapa ett minisamhälle där deltagarna kan lära sig värdet av medkänsla och samarbete med övriga deltagare genom olika aktiviteter Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 3/25

4 - Att tillhandahålla möjligheten att delta kreativt i beslutsfattande - Att använda barnbyn som en plats för att lära sig förstå och uppskatta andra kulturer Praktstab DEN PRAKTISKA ANSVARSFÖRDELNINGEN Praktstabens ansvar kan sammanfattas i följande punkter: Finans Budget Sponsring Fond ansökningar Kök Matsedel Köksstab Transporter Resor Transport Lägergård Rekognosering Bokning/Kontrakt Risk management Kontakt med myndigheter Sjukvårds materiel Värdfamiljer Städning & tvätt Material och utrustning Arts & Crafts National night FINANS Som ansvarig för finans måste du/ni, skapa en budget, ha kontroll på in- utgifter. I samarbete med föreningens kassör och fondansvarige kan ni utarbeta ett underlag för stipendium, fondansökningar samt skapa en strategi för att finna sponsorer. Det är viktigt att den pedagogiska staben är införstådd i budgeten. Budget Utgifter Material Transport Utflykter Administrativa kostnader Lägergårdshyra Utrustning Mat Utlägg för stabsutbildningar och träffar Städning Köks personal Leaders weekend bara för barnby Inkomster Lägeravgift endast för Summer Camp och Youth Meeting Donationer Fondanslag Stipendier Medlemsavgifter Sponsorer Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 4/25

5 Barnbydeltagande är gratis för alla deltagare och ledare medan man tar ut en avgift för deltagande i Summer Camp och Youth Meeting. Kassören i lokalföreningen kommer att få en inbetalning från CISV Sveriges kassör. För en Summer Camp-delegation med fyra deltagare får lokalföreningen 600 för en delegation bestående av sex deltagare får man 900. För ett 15 dagars YM får man 990 per delegation eller 165 per individuell deltagare. För ett 8 dagars YM får man 528 eller 88 per individuell deltagare. KÖK Maten på ett CISV läger är otroligt viktig, den skall vara närings riktig, varierande och serveras på utsatt tid. Skapa en väl genomtänkt matsedel med hjälp av någon professionell person. Upprätta ett schema för köksstabsarbetet i god tid innan lägret börjar. Glöm inte att den pedagogiska staben är ansvarig för alla på lägret inklusive de i köksstaben. Tänk på: - Skriftligt meddela vem som skall göra vad och när - Inte lägga ansvar på juniorer - Leta köksstab bland föräldrar, i er lokalförening - Kontrollera särskilda bestämmelser för köket - Köksstabens delaktighet i lägerverksamheten Minimikrav på maten: - 3 måltider & 1 fika per dag - Tillräcklig kvantitet och kvalitet - Dricksvatten (ska alltid vara tillgängligt) - Tillgodose samtliga matrestriktioner Minimikrav på kök - Tillräcklig utrustning - Hygieniska krav TRANSPORT Denna arbetsuppgift kan utgöras av att bl.a. reda ut följande frågeställningar. - Hur skall delegationerna hämtas resp. lämnas? - Hur reser lägerdeltagarna på utflykt? - Hur kommer sängar och dyl. materiel till och från lägret? - Kräver köket ständig transport av färskvaror? - Vem kör & vilket fordon? - Hur ornar vi en eller två bilar som alltid är på lägret? LÄGERGÅRD Lägergården bör bokas tidigt och skall klara av att uppfylla samtliga minimikrav. Skriv ett skriftligt kontrakt med den ni hyr av för att undvika missförstånd. Minimikrav för ett internationellt läger - Boende/sovrum (separata sovrum för killar och tjejer) - Utrymme mellan sängarna - Madrasser och kuddar - Lakan - Belysning - Ventilation och värme - Duschar (krav på möjlighet att duscha enskilt) - Toaletter (Separata toaletter för killar och tjejer) - Utrymme för bagage - Säker förvaring av värdeföremål Minimikrav på matsal - Tillräckligt med bord stolar för alla - Plats mellan borden - Glas och porslin - Ventilation och värme - Hygien - Allmänna hälsoföreskrifter och lagar gäller Minimikrav på aktivitets rum - Ett rum för alla deltagare Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 5/25

6 - Mindre rum för gruppaktiviteter, ledarrum, osv. Minimikrav på utomhus områden - Riskfritt - Tillräckligt med utrymme för aktiviteter Minimikrav på kontor - Telefon & fax eller - Kassaskåp för värdeföremål Minimikrav för sjukvård - Första hjälpen utrustning och material - Rum för sjuka (isolering) RISK MANAGEMENT Varje lokalförening skall ha en Risk Management ansvarig för lägerarrangemang. En arbetsgrupp skall arbeta för att punkterna till höger blir planerade och genomförda. Om det saknas bevis för att en deltagare är försäkrad måste staben ta kontakt med Lokalföreningen/ Mega/IO direkt för att säkerställa en försäkring. Det besökande landet kommer att bli kontaktat. Sjukvård - Första hjälpen material - Rum för sjuka (isolering) - Tillgång till övrig sjukvård, läkare, polis, osv. Säkerhet - Stab tränad i första hjälpen - Första hjälpen träning och material - Rutiner vid nödläge (brand övning) skall vara kända och övade - Badvakt eller stab med liknande kompetens - Bil och förare vid alla tider på lägret Säkerhet kring lägergård - Klara gränser - Kontaktperson vid nödsituationer - Tydligt uppsatta nödnummer och procedurer - Kontakta grannar Försäkrings krav - Deltagares hälso- & olycksfalls försäkring - Nationell-/lokal-/skadeförsäkring - Bilar, privata eller hyrda, skall vara försäkrade STÄDNING OCH TVÄTT Att ställa i ordning lägergården före lägret, städa under mitthelg (om det är någon) samt efter lägret göra en slutstädning är absolut den praktiska stabens ansvar. Lägret och dess deltagare kan även behöva hjälp med tvätt beroende på lägergårdens möjligheter. Tänk på: - Skriftligt meddela vem som skall göra vad och när - Inte lägga ansvar på juniorer - Leta folk bland föräldrar, i er lokalförening - Att kanske hyra städfirma - Sängkläder behövs tvättas VÄRDFAMILJER Värdfamiljer behövs, före lägret och kanske efter lägrets slut. Då det gäller barnby även under mitthelgen. Det är viktigt att värdfamiljerna har en grundläggande kunskap om vad CISV är, gör och står för. Ett brev, som i god tid skickas till värdfamiljer, skall innehålla all relevant information. Kolla även med den pedagogiska staben om de vill få med någon särskild information. Tänk på: - Skriftligt meddela vem som skall göra vad och när - Leta folk bland föräldrar, i er lokalförening - Meddela värdfamiljerna vilka utflykter lägret kommer att göra Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 6/25

7 MATERIEL OCH UTRUSTNING Gör upp en lista på allt som kan tänkas behövas, från kritor och fotbollar till lakan, första hjälpen utrustning till video, kopiatorer, kassa skåp och datorer, osv. Diskutera listan med den pedagogiska staben, stäm av vad som redan finns. Kanske är det läge för en inventering av lokalföreningens förråd. Vem står för inköp och ser till att allt finns på plats? Leta sponsorer som kan hjälpa till med specifika saker, kanske finns det någon som vill skänka prylar. Nästan allt går att använda i CISV aktiviteter endast kreativiteten sätter gränser. Tänk på: - National nights kräver ofta specifika material. - Att det kan behöva göras nya inköp under lägret - Att det ofta bör finnas en kiosk/ CISV shop på lägret Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 7/25

8 TIDSLINJE/CHECKLISTA 1 år innan lägret - Börja fundera på lämplig pedagogisk stab (bör vara minst 4 pers) - Lägga en budget samt lista fonder att söka pengar från - Titta efter lämplig lokal - Formera praktstab - Utse ansvariga för de olika ansvarsområdena 9 månader innan lägret - Fundera på matlösningar (ex. sponsring, köpa färdig mat) - Formera pedagogisk stab - Börja söka sponsring/fonder 6 månader innan lägret - Lokal klar (skriftligt kontrakt) - Pedagogisk stab klar - Gör ansvarfördelning med den pedagogiska staben (gärna skriftlig) - Första Precamp klart (formuläret) - Börja fundera på köksstab - Börja leta värdfamiljer - Ev. beställa mat (skola, äldreomsorg & catering) 3 månader innan lägret - Andra Precamp klart (pedagogiska stabens uppgift) - Påminna om formulär (VDTIF & VDIF) - Kontakta ev. invigningstalare eller Open Day-talare - Håll kontakt med skolan/lägergården 2 månader innan lägret - VDTIF & VDIF skall vara arrangerande LF tillhanda - Köksstab klar - Utflyktsförslag - Kontakta polis, brandkår & sjukvård - Håll kontakt med skolan/lägergården. Besök skolan/lägergården för CISV presentation - Budget klar 1 månad innan lägret - Bil(ar) klar - Utflyktsmål klara - Lägerschema klart - Kontakta tidningar, radio & TV - Sångbok klar - Värdfamiljer klara: före, mitthelgen och efter - Ev. tredje Precamp färdigt (det finns inga krav på ett tredje Precamp) - Meddela värdfamiljer för pre-weekend - Strukturera upp vem som är ansvarig för vad under barnbyn (skriftligt) - Informera i området om sommarens aktivitet 14 dagar innan lägret - Meddela värdfamiljer för mitthelgen - Meddela värdfamiljer för vistelse efter lägret - Upprätta jourlista för lägret Under lägret - Kontinuerligt besöka lägret - Ev. hjälpa till att tvätta - Städa på mitthelgen - Serva staben med det de behöver - Överraska staben - Se till att kök, transporter och ekonomi fungerar Efter lägret - Utvärdera - Skicka tackkort - Städa skolan/lägergården (viktigt att detta inte blir den pedagogiska stabens jobb) - Ev. inventera Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 8/25

9 CHECKLISTA FÖR PRAKTSTAB OCH PEDAGOGISK STAB INNAN LÄGRET Matter Responsible Deadline Ready Comments Budget (before, during, after) Precamp letters (2 or 3) Programme routines Excursions Kitchen staff Food Camp-shop Technical equipment Safety box Pr / Press CISV-flag Car / Cars Camp photo Contacting airport/railway Nametags Files for leaders Arrival day arrangements First few day s programme Sponsors / Funds Practical preparation of the Camp Songbooks Paper sheets for writing Cakes, bread, cookies T-shirts Computer Copy machine Cleaning material Cleaning schedule Play material Art&Craft material Mailboxes Insurance Forms Doctor (contact hospital) Dentist First aid box Fire drill (contact fire department) Host families First leaders weekend programme Hangers and Closets Meeting/Picking up delegations Leaving/Dropping off delegations Open day (Speaker) Churches Contacting shops / Discount Beds, Blankets, Pillows, Sheets, Pillowcases Kitchen equipment Washing equipment Signs Keys Telephone / Fax / Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 9/25

10 Pedagogisk stab OM DEN PEDAGOGISKA STABEN Det är lokalföreningens ansvar att utse en lämplig pedagogisk stab. Hur stor stab ni väljer att jobba med är upp till er, men ett minimum är en grupp på tre personer, ett rekommenderat antal är kring fem. Det är positivt om den pedagogiska staben har en blandning av kön, ålder och erfarenhet. Följande sidor är till för er att få en uppfattning om vad som krävs, och en hjälp i rekrytering av pedagogiskstab. Egenskaper som är nödvändiga hos en stabs medlem/grupp - att ha en god förståelse om, vad ett uppdrag i CISV innebär och föreningens mål. - att vara administrativt kunnig kring planering, organisering, osv. - att ha erfarenhet och intresse av att arbeta med barn i lägerform. - att dela ledarskap med andra vuxna och praktisk erfarenhet av att arbeta i grupp. - att vara öppen mot barnen, och lära från dem och genom detta öka deras respekt och vänskap. - att vara i god fysisk och psykisk form - att ha en god social förmåga - att vara över 21, samt att en i stabsgruppen måste var över 25 - att ha speciell talang eller erfarenhet som hänger ihop med arbetet - att vara flexibel i en grupp med vuxna barn och ungdomar från olika nationaliteter och kulturer - att vara känslomässigt stabil och ha ett öppet sinne - att ha en komplett ledarutbildning i CISV - att stabsgruppen har minst en med första hjälpen utbildning - att stabsgruppen har minst en med körkort - att på lokalföreningen begäran vilja visa upp sitt utdrag ut brottsregistret UPPDRAG Att vara pedagogisk stab innebär en lång period av förberedelser och planering, och ett 24h heltids engagemang i upp till fem veckors tid. För att CISVs mål skall kunna bli realiserade krävs att den pedagogiska staben, är väl utbildad i arbetsmetod och filosofi, kan aktivt jobba med de dagliga händelserna och driva utvecklingen av lägret. Den pedagogiska staben fungerar som ett nav på lägret och skall kunna ha möjlighet att se till varje deltagare enskilt, dess situation och behov. MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR SOM DEN PEDAGOGISKA STABENS ARBETE KAN UTGÅ IFRÅN - Hur kan vi fastställa att vårt läger ger möjlighet till positiva upplevelser i ett nära liv med en mångkulturell grupp? - Hur kan vi uppmuntra utvecklingen av god atmosfär, samarbete och respekt hos gruppen? - Hur kan våran barnby bli en modell för global världsfred där alla deltagare får tillfälle att delta i beslutsfattandet? - Hur kan vi säkerställa att alla lämnar lägret med växande förståelse och intresse för andra kulturer? - Hur kan vi ge inspiration till fortsatt arbete för global fred på lokal och internationell nivå? DEN PEDAGOGISKA ANSVARSFÖRDELNINGEN Vi kan alla enas om att den pedagogiska staben har mycket att tänka på, så även för dem är en ansvarsfördelning av yttersta vikt. Den pedagogiska staben har t ex ansvar över följande - Staben är ansvarig för att skriva precamps samt hålla regelbunden kommunikation med deltagarna innan lägret så att dessa har en bild av hur livet på lägret kommer att se ut. - Staben är ansvarig för den organisatoriska delen av lägerlivet. Kommer deltagarna att, känna sig välkomna till en välförberedd barnby eller kastade rakt in i kaos? - Staben skall se till så att deltagarna har inflytande över lägret genom ledar/läger möten. - Staben har ett stort ansvar i att se till att det råder en god kommunikation och gemenskap i ledargruppen. Exempel på ansvarsfördelning inom den pedagogiska staben Detta är endast ett exempel på en ansvarsfördelning. Varje lokalförening kan ha ett eget system för att dela ansvaret inom den pedagogiska staben. Antal uppgifter varierar på hur stor gruppen kommer att vara. Utöver denna lista tillkommer flera uppgifter. Detta är en lista för att visa de ansvarsområden som måste belysas. Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 10/25

11 Camp Director - Kontakt med lokalföreningen och praktstaben - Förbereda Precamp informationen samt hålla kontakt med delegationerna - Sammankallande för staben - Ansvar för kontroll av deltagarnas Health forms Pedagogisk stabsperson Nr 1 - Utvärdera lägerutveckling - Ansvar för samtliga formulär - Kontakt med media - Kyrkobesök - Risk Management Pedagogisk stabsperson Nr 2 - De större aktiviteterna - Kontakt med den praktiska staben för lägret - Arrangemang för speciella tillfällen och händelser Pedagogisk stabsperson Nr 3 - Finans - Förråd - Kontor - Måltider - Städning - Sjukvård - Lägergårdens underhåll - Kontakt med ägare till lägergård/skolan Pedagogisk stabsperson Nr 4 - Ansvar för ledargrupp FORMULÄR Det finns en djungel av formulär som man som stab måste hålla ordning på. Nedan följer en lista över alla program. Påminn om alla formulär i precamp och se till att de senaste formulären används. Uppdaterade formulär finns på resources.cisv.org. Alla program ALIF Adult Legal Informaiton Form Ges till staben när delegationen kommer HF Health Form Ges till staben när delegationen kommer, se till att få reda på allergier och liknande innan lägret. Påminn om detta i precamp. Incident Report Form Fylles i av staben vid behov och skickas till CISV Sveriges sekreterare och IO Risk Management checklist report Fylles i och skickas till IO inom tre dagar efter lägerstart. Travel Information Form skickas in till staben innan lägret. YLIF Youth Legal Information Form Ges till staben när delegationen kommer Polisregister Lämnas till lokalföreningen innan man godkänns som stab Staff/Leader Application Form - Lämnas till lokalföreningen innan man godkänns som stab RF Reference Form - Lämnas till lokalföreningen innan man godkänns som stab Barnby PDPEF Village Program Directors Planning Evaluation Form Fylls i, i starten och i slutet av lägret och skickas till IO VDIF Village Delegation Information Form Skickas till staben ca tre månader innan lägret. Village JC Information Form Skickas till staben ca tre månader innan lägret. TWAL Travelling without adult leader skall alla deltagare som reser ensamma ha med under resan. Summer Camp PDPEF Summer Camp Program Directors Planning Evaliuation Form Fylls i, i starten och i slutet av lägret och skickas till IO Youth Meeting PDPEF Youth Meeting Program Directors Planning Evaliuation Form Fylls i, i starten och i slutet av lägret och skickas till IO Youth Meeting Delegation Information form Skickas till staben ett par månader innan lägret. Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 11/25

12 Youth Meeting Individual Participant Information Form Skickas av individuella deltagare till staben senast en månad innan lägerstart. TWAL Travelling without adult leader skall alla deltagare som reser ensamma ha med under resan. PRECAMPS Precamp 1 Deadline: 1 December för Mar-Apr program 1 Mars för Jun-Aug program 1 September för Dec-Jan Program Precamp 1 Formuläret finns på under Forms. Skall skickas till alla inbjudna länder och IO Precamp 2 Deadline: 1 Februari för Mar-Apr program 1 April för Jun-Aug program 1 Oktober för Dec-Jan Program Precamp 2 får inte vara store än 500kb. Måste inkludera aktivitetens referensnummer (t.ex. C ). Skall skickas till alla inbjudna länder och IO Not [1]: Alla Precamp kan skickas elektroniskt Not [2]: Precamp 3 är valfritt. Not [3]: För information om vad ett Precamp skall innehålla, konsultera programguiderna. En del saker ändrades 2008 och kan behöva inkluderas i ert Precamp eftersom alla inte känner till dem ännu, nämligen: förregistrering på friends-siten och nya formulär. Nedan finns exempel på texter ni kan inkludera i ert Precamp. Pre-Registration on the Friends website Do not forget to pre-register on the Friends website (http://friends.cisv.org) and claim participation in our Programme. To register, follow these six small steps: 1. Go to 2. Select [REGISTER] 3. Read through the conditions and select [ACCEPT] 4. Fill in name and address (and make sure you indicate you personal address). 5. Select [REGISTER] 6. Check your inbox to confirm your registration by clicking on the link in the . (Once confirmed, you will receive your password to login through your address). When this is done, claim participation in our programme! (Look for our code: X-2009-XX) 1. Go to 2. Select [FIND ACTIVITY]. 3. Select the type of programme. 4. Select Select host nation. 6. Select the activity by clicking [VIEW]. 7. Scroll to the bottom of the page to can t find your name? and click on [HERE]. 8. Fill in the Activity Claim Form and click on [SEND]. When we approve your claim you will receive an conforming you that your Pre-registration is complete. Good luck! Legal Forms The Legal Forms were updated in Make sure you use the 2008 versions (and NOT ALIF.2000, TWAL.2000 or YLIF.2000). Only the new Legal Forms are available on Resources (at under Forms ). They are called AILF, TWAL and YLIF. Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 12/25

13 Visa-requirements Sometimes the visa application procedure can take a long time. Find out as soon as possible if you require a visa, and if so, start the application process now and do not to wait until it is too late. Also, let us and/or the International Office know if you require a formal invitation. Fyra vanliga frågor om förregistrering på friends-siten Hur blir jag aktivitetsmanager? Registrera dig på ert program på friends.cisv.org och kontakta IO så uppgraderar dem dig till aktivitetsmanager. Hur många aktivitetsmanagers behövs det per program? Det är bra att vara minst två som delar detta arbetsområde. Någon har registrerat sig på vårt program på Friends men vi vet inte vem han/hon är. Vad ska vi göra? Acceptera registreringen. När ditt progam börjar kan du gå in och ta bort de namn som inte dök upp. Du kommer också att få uppdaterade deltagarlistor från IO som later dig se om någon inte längre skall delta I ert program. Hur göra: En månad innan programmet börjar, en deltagare ställer in. Gå till ditt program på Friends och under deltagare kan du klicka på [Revoke] bredvid namnet på den personen som ställt in. Vi har lyckats skapa en adresslista från Friends, men vad händer om inte alla har registrerat sig? Skapa adresslistan. Du kan fortfarande använda informationen i den och lägga till den information som saknas manuellt. Det skapas ett Exceldokument som du kan komplettera med den information som saknas. Hur göra: Gå till ditt program på Friends och klicka på [Export confirmed participants]. Då laddar du ner ett exceldokument som du själv kan justera. Kom ihåg att skicka den slutgiltiga adresslistan till IO tillsammans med PDPEF. Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 13/25

14 Stabens ABC Denna information är till för alla Er som kommer att vara pedagogisk stab. Varje år dyker det upp ny information och nya idéer om hur man ska göra därför är det viktigt att Ni läser detta just som en information och inte som ett måste eller så-här-kommer-det-att-bli! Den information som finns är samlade erfarenheter från verkliga livet och vissa otroliga saker kan därför säkert inträffa. Aa ADRESSBOK Förbered denna innan lägret börjar med de namn och adresser som ni fått, se till att få den rättad och kompletterad tidigt under lägret av varje ledare. Glöm inte bort alla födelsedata vid adresserna och ni kan även göra ett kalendarium över alla födelsedagar. Ni kan även ha med delegationsfoto i adressboken. Glöm inte bort att Adressboken ska kopieras innan alla åker hem. AKTIVITETER Hur viktigt är det att vara i tid till aktiviteterna? Var går gränsen och vem är det som sätter den -staben eller ledarna? Dötid mellan aktiviteterna, vad göra? Att städa upp efter alla aktiviteter, ledarnas och barnens ansvar. AKTIVITETSPLANERING Hur ska aktivitetsplaneringen fungera? - Förbestämda grupper som själva helt bestämmer vad som ska planeras - Gemensam grundplanering på ledarmötena, de som är intresserade anmäler sig till en planeringsgrupp. - Ledarna får välja två dagar som de ska vara ansvariga för och utifrån det välja sin egen planeringsgrupp - Ska det vara en planeringsgrupp per dag eller per aktivitet? - Avsätta ett aktivitetspass för planeringsgruppen att kunna planera så de inte behöver sitta med detta på nätterna. ALKOHOL Diskutera i staben innan lägret vilka regler det är som ska gälla angående alkohol. Var noga med att upplysa ledarna om detta redan i Precampinformationen. Tänk på det egna landets alkohollagar och CISVs alkoholpolicy, ska olika regler gälla för ledare/jc:s/köksstab? Ska National drinks nämnas i informationen till ledarna eller ska det överhuvudtaget vara tillåtet? Gör inte alkoholfrågan större än det behövs, det är inte alltid alkoholen som skapar problem, utan inställningen till den. ANKOMST Var kommer delegationerna att anlända någonstans. Är det på mer än ett ställe och kan man ordna så att staben är välkomstkommitté? Tänk på vilka transportmedel ni använder er av, att inte använda för små bilar då delegationerna gärna har med sig alldeles för mycket saker. Tänk på att i god tid informera värdfamiljerna om vad det är som gäller, var de ska möta delegationen någonstans, om de kommer att möta delegationen ensamma, dvs om det kommer att finnas stabsmedlemmar eller någon ur kommittén på platsen. Ska ledaren transporteras direkt till lägret eller ska de stanna en stund i värdfamiljerna? Om delegationerna kommer tidigare, ska man dela upp delegationen och var ska ledaren bo? Vem transporterar ledaren till lägret värdfamilj, stab eller annan person? Ett alternativ är att alla ledare anländer samtidigt till lägret eller också att man tar dem i intervaller, ex. tre st. varje halvtimme eller liknande. Det är även ett bra alternativ att få dit JC na en dag tidigare än ledarna för att på så sätt jobba ihop gruppen. ARTS & CRAFTS Vad behövs det för material? Se till att deltagarna i förväg talar om vad det är de behöver och om det inte går att ordna så får de ta med sig det själva. Stäm av med föreningsmedlemmar om det är några som jobbar med tryckeri, pappersbruk, leksaksaffärer, penntillverkare mm. AVRESOR Ta reda på avresetiderna så tidigt som möjligt, förhoppningsvis och troligtvis så har man fått den informationen redan innan lägret. Viktigt att veta då det kan komma att behövas värdfamiljer till ett par delegationer. Praktisk handbok för staber på Village, Summer Camp och Youth Meeting Sid 14/25

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer Ledarhandbok för Summer Camp Information, tips och idéer 1 Innehåll Basfakta om Summer Camp... 4 1. Förberedelser... 4 Delegations träffar... 4 Precamp... 5 Biljetter och visum... 5 Fonder... 5 Praktiska

Läs mer

Vad är CISV? Information för föräldrar

Vad är CISV? Information för föräldrar Vad är CISV? Information för föräldrar Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och

Läs mer

Äventyr i verkligheten. Handbok. för Interchangefamiljer

Äventyr i verkligheten. Handbok. för Interchangefamiljer Äventyr i verkligheten Handbok för Interchangefamiljer Första upplaga: Juni 2005 Senast uppdaterad: 6 november 2009 Interchangekommittén i Stockholm Senast uppdaterad 2013-09-29 av Interchangekommittén

Läs mer

HANDBOKEN Din nyckel till IAL

HANDBOKEN Din nyckel till IAL HANDBOKEN Din nyckel till IAL 1 Uppdateringar sedan tidigare versioner Handboken 2006a 1. Bytt till typsnittet på all text till IALs typsnitt Trebuchet MS 2. Uppdaterat e-postlistförteckningen 3. Uppdaterat

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

4H:s lägerpärm Register

4H:s lägerpärm Register 4H:s lägerpärm Register Register 1. Inledning Allmänt 2. Förberedelser 3. Programplanering 4. Genomförande 5. Lägrets avslutande Olika läger 6. 4H läger 7. Lägertyper Fördjupning 8. Ekonomi 9. Lagar och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

Sommarlovskoloni 2013. Verksamhetsbeskrivning Personalinformation

Sommarlovskoloni 2013. Verksamhetsbeskrivning Personalinformation Sommarlovskoloni 2013 Verksamhetsbeskrivning Personalinformation Styrelsen för Västeråsgården världens bästa kollo Är Västeråsgårdens sommarkoloni i Söderbärke världens bästa kollo? Självklart är det så.

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund Upplaga 2006 Bearbetning: Förbundskansliet INNEHÅLL INNEHÅLL 2 UPPGIFT 4 Scoutmetoden 4 SCOUTKÅREN 6 Detta kännetecknar en bra kår! 6 Kårstämma

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Hantera Livet Med ADHD/ADD

Hantera Livet Med ADHD/ADD Hantera Livet Med ADHD/ADD Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina Saker Och Ditt Liv Zemira Goja Copyright 2011 Coaching Center HANTERA Ditt ADHD/ADD Liv Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

FSS Manual åt elevkårer

FSS Manual åt elevkårer FSS Manual åt elevkårer 1 Sisällys FSS Manual åt elevkårer... 1 Vem bestämmer i skolan?... 5 Elevkåren och elevkårsstyrelsen... 5 Lärarkåren och lärarmöten... 5 Rektor... 5 Övrig personal... 6 Direktion

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

ETTÅRSUTBYTE. www.rotarystudent.se. Viktiga Fakta 2. för dig som söker till utbyte 2015-2016. Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte

ETTÅRSUTBYTE. www.rotarystudent.se. Viktiga Fakta 2. för dig som söker till utbyte 2015-2016. Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte ETTÅRSUTBYTE www.rotarystudent.se Viktiga Fakta 2 för dig som söker till utbyte 2015-2016 Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 4 1.1 Antagning och placering 4 1.2 Accepterande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att arrangera Seminarieläger Guide

Att arrangera Seminarieläger Guide Att arrangera Seminarieläger Guide 1. Seminarielägrets idé och pedagogiska utformning 2. Seminarielägerprogrammets mål 3. Regler 4. Lägergård 5. Praktstab 6. Hemmastab 7. Budget - Ett verkligt exempel

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer