Föräldrakooperativet Pärlan Föräldrahandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrakooperativet Pärlan Föräldrahandbok"

Transkript

1 Föräldrakooperativet Pärlan Föräldrahandbok 1

2 Innehåll: 1. Organisation Pärlans Förskola Stadga Årsstämma Styrelsen Information på webben Köhantering Allmänt om köplatshantering inom Pärlan Introduktion av nya medlemmar Riktlinjer för fadderfamiljer Inskolning på Pärlan Medlemmarnas arbetsinsatser Arbetssyssla Handling Tvätta Ansvarig för hemsidan Fixardagsansvarig + Återvinning Jouransvarig Styrelseuppdrag Jour på Pärlan Fixardag Vaktmästarmånad, akut fixarlista Sommaruppgift 7 4. Information Föräldramöten Utvecklingssamtal - föräldrasamtal med personalen Informationsspridning Förbättringsförslag Medlemsmöten 7 5. Den interna kommunikationen på Pärlan Tillsynstider När får jag ha barn i förskolan Tillfällig ändring av tillsynstider Allmän förskola för barn 3-5 år Uppsägning av barnomsorgsplats 9 7. Avgifter och ekonomi Ersättning för utlägg Verksamhetsinformation Veckoupplägg Exempel på dagsupplägg Verksamhetsplan/Likabehandlingsplan Hämtning och lämning Allergi Blöjor Leksaker i förskolan Nyckel Kläder/Extrakläder Regler vid sjukdom Blanketter Lån av Pärlans lokaler. 15 2

3 Välkommen till förskolan Pärlan, ett montessoriinspirerat föräldrakooperativ Introduktion Du läser just nu Föräldrahandboken som är ett informationsdokument för dig som är förälder på Pärlans kooperativa förskola. Ansvarig för detta dokument är styrelsen. Kontakta dem om det är något du saknar eller tycker bör förtydligas. Uppdateringar förmedlas via e-post och på föreningens hemsida. 1. Organisation 1.1 Pärlans Förskola Pärlan drivs av Kungsängens Intresseförening för Montessori, KIM, och är ett föräldrakooperativ. Föreningen driver förskolan Pärlan på Skyttens väg 85, Kungsängen. KIM är en ekonomisk förening. Föreningen bildades i april 1992 och förskolan öppnade i augusti samma år. Föreningen består av dess medlemmar, det vill säga de familjer som har barn på förskolan. Föreningens arbete styrs av dess stadgar som kan hittas på hemsidan. Föreningen företräds av styrelsen som väljs på årsstämman. 1.2 Stadgar Redovisas i separat dokument och finns på hemsidan. 1.3 Årsstämma Föreningens högsta beslutande organ är dess årsstämma som hålls enligt stadgarna före mars månads utgång varje år. En representant per familj väntas delta. Styrelsen ska meddelas om man har förhinder. På årsstämman väljs bland annat föreningens styrelse och medlemmarnas arbetsområden (se nedan) under det kommande året fördelas. 1.4 Styrelsen Styrelsen ansvarar för att förestå föreningen mellan årsstämmorna. Nuvarande styrelse finns presenterade på hemsidan. 1.5 Information på webben Den officiella adressen till Pärlans kooperativa förskola finns på föreningens hemsida Där finns kontaktuppgifter till föreningen samt aktuell information kring föreningens verksamhet främst riktat till föräldrar som vill veta mer om vår verksamhet. 2. Köhantering 2.1 Allmänt om köplatshantering inom Pärlan För att man ska kunna ställa sitt barn i kö måste barnet vara fött och ha ett personnummer. Syskon till barn som redan är placerat i förskolan har förtur. Pärlan eftersträvar att ha en jämn ålders- och könsfördelning på barngruppen. 3

4 2.2 Introduktion av nya medlemmar För att nya familjer ska komma in i verksamheten och finna sig tillrätta har föräldrakooperativet ett system där föreståndaren informerar den nya familjen. Varje ny familj får dessutom hjälp och stöd av en fadderfamilj, men även av föreningens övriga medlemmar samt kooperativets personal. Tanken är att föreståndaren och fadderfamiljen ska vara en första kontakt med övriga familjer på förskolan, hjälpa till med praktiska problem och svara på eventuella frågor som finns innan man kommit in i verksamheten. Om ni är nya och undrar över något, tveka inte att kontakta föreståndaren och/eller fadderfamiljen och fråga! 2.3 Riktlinjer för fadderfamiljer För att en ny familj på Pärlan ska känna sig välkommen och snabbt finna sig till rätta har styrelsen beslutat att ha s.k. fadderfamiljer. Tanken är att den nya familjen ska kunna vända sig till sin fadderfamilj för frågor i stort och smått. Det kan röra allt ifrån fixardagar, jourdagar eller vad ens barn ska ha med sig till skogen. Syftet är, utöver att man ska känna sig välkommen, även att försöka räta ut frågor tidigt och därmed minimera missförstånd. Att vara fadderfamilj innebär att man, innan eller i samband med den nya familjens inskolning, tar kontakt med den nya familjen och presenterar sig och utbyter kontaktuppgifter. Ett par veckor senare, efter inskolningen, skall en ny kontakt tas med den nya familjen och man stämmer av hur allt har gått och om man nu undrar över något. Efter detta är det upp till fadderfamiljen och den nya familjen hur kontakten dem i mellan ska skötas. Fadderfamilj utses ur styrelsen. 2.4 Inskolning på Pärlan Föräldern är med barnet på förskolan i ordinarie verksamhet under 3-6 dagar. Föräldern tar själv hand om sitt barn under hela vistelsen och deltar i alla aktiviteter. Pedagogerna ägnar sig åt de redan invanda barnen och dagrutinerna i huvudsak. Men successivt ägnar sig pedagogerna även åt det nya barnet, när barnet själv vill. Barnet får på så vis komma in i att vistas på förskolan med en trygg förälder vid sin sida. Fördelen är också att föräldern får bra insikt i barnens vistelse på förskolan, ser hur verksamheten fungerar och tillsammans med sitt barn skolas in i förskolans rutiner. Föräldern får information om förskolan, och ger information om sitt barn till föreståndaren, som sen vidarebefordrar det som behövs till övrig personal. Efter 3-6 dagar lämnar föräldern sitt barn, till en då känd miljö, med fler pedagoger att ty sig till, förhoppningsvis utan uppslitande separation. Föräldern ska då finnas stand-by i ytterligare en vecka för att kontaktas vid behov. Tider: Dag t.o.m. lunch Dag t.o.m. lunch Dag Dag Dag (skogen) Dag Dessa tider kan ändras beroende på hur det går för barnet, efter överenskommelse mellan förälder och personal. 4

5 3. Medlemmarnas arbetsinsatser Föräldrainsatserna består av flera olika moment: 1. Arbetssyssla 2. Jour 3. Fixardag (2 ggr per år) 4. Vaktmästarmånad 5. Arbetsuppgift under sommarstängningen Ambitionen är att man har ett styrelseuppdrag någon gång under tiden man har barn i förskolan. Vi hjälps också alla åt vid större projekt, exempelvis vid renoveringar som tapetsering etc. 3.1 Arbetssyssla Handling delas på 2-3 familjer som handlar 1 ggr/vecka Inköpslista och coop-kort (hämtas i skåpet) hämtas på Pärlan innan helgen. Ta upp ev. oklarheter med personalen. Handlandet innefattar även inköp som inte kan göras på Coop exempelvis Apoteket. Det begränsas dock till sådant som kan köpas in i Kungsängen. Större och dyrare inköp på Ikea, Bauhaus, etc, ingår inte i ansvarsområdet utan kommer att hanteras separat av styrelsen. Den som ska handla hämtar själv coop-kortet i skåpet och lägger tillbaka det och kvitton på anvisat ställe. Det som handlas på annat ställe får man ta kvitto på, och pengar får man sen från antingen kassören eller ur Pärlans handkassa. Tvätta delas på 2 familjer som tvättar 1 ggr/vecka Smutstvätten ska hämtas innan helgen i en blå/gul-kasse. Förälder samlar ihop handdukar från barnens två toaletter och personaltoaletten samt från köket. Tvätten lämnas sedan tillbaka, torr och vikt, efter helgen i blå/gul kasse. Ansvarig för hemsidan 1 familj, löpande - Administrerar dels hemsidan via Wordpress. Det finns massor av information online om hur man gör detta. - Publicera sidor/bloggposter vid behov - Godkänna kommentarer - Administrerar epostlistor och epostadresser via vårt webbhotell och deras administrationsgränssnitt. - Uppdatera adresslistan och lägga ut detta på vår hemsida i PDF-format. - Vid behov hjälpa personalen med Pärlans stationära dator. Fixardagsansvarig + Återvinning 1 familj - Planera och organisera fixardag + vissa andra uppdrag som ej kan vänta till fixardagen. - Ska innan fixardagen gå igenom checklistan för egenkontroll - Återvinning: Sortera sådant som har kastats i den gröna stora vagnen vid gavel av förrådet, ca 1 ggr per månads. Då personalen gjort utrensning av material kan det blir oftare. Vad som skall återvinnas: Glas, Burkar, gamla möbler, kläder, metall av olika slag, glödlampor, tidningar och papper, platsburkar... osv. Det tar ca 1,5 timme per gång om man åker till kretsloppscentralen i Brunna. Information om öppettider finns på kommunens hemsida. 5

6 Jouransvarig 1 familj Inför medlemsmöte - Ta fram en kalender för perioden det gäller (september januari eller februari augusti).stryk för de dagar Pärlan (planeringsdagar, sommarstängt eller annat) har stängt samt röda dagar. Räkna ut hur många dagar perioden har och hur många dagar varje familj måste skriva upp sig för. - Under medlemsmötet skriver alla familjer upp sig på X antal dagar. (Ibland skickar vi den två gånger för att man ska kunna fördela dagarna någorlunda.) Efter mötet - Renskriv eventuellt kalendern i ett word dokument och skicka ut till alla föräldrar - Skriv in vilken familj som har jour vilken dag i Pärlans kalender (finns i köket). Under perioden - Se till att det finns lappar att fylla i när man har jourat (idag finns de i hallen) - Anteckna vilka familjer som har jourat och hur många dagar. - När en familj har jourat sina tre dagar. Titta i kalendern vilka dagar den aktuella familjen har skrivit upp sig på och skicka ut en e-post till samtliga föräldrar så att andra familjer kan anteckna sig för de dagarna. Ändra i Pärlans kalender. - Om några familjer byter jourdagar, uppdatera kalendern på Pärlan så att fröknarna vet vem det är de ska ringa. Uppdatera även din egen kalender så att du har koll på läget. - Om någon som ska joura inte kan, ringer den eventuellt till jouransvarig och då får man försöka fixa någon annan. Styrelseuppdrag Ansvarsområden fördelas mellan familjerna på årsstämman, men kan ändras under året. När man slutar som ansvarig för ett område är man ansvarig för att introducera den nya familjen som tar över uppgiften. 3.2 Jour på Pärlan Föräldrar till barn på Pärlan vikarierar då personalen är sjuk, ledig eller är på kurs. På medlemsmöte skriver varje familj upp sig på 7-8 dagar (beroende på antal familjer under perioden). Perioderna är februari-augusti och september-januari. Ingen familj ska behöva joura fler än 3 dagar per period. Då en familj gjort 3 dagar fördelas dess resterande dagar på övriga familjer. En familj utses på årsmötet för att ha hand om jourlistan och se till att joursystemet fungerar. Behöver en familj byta jourdag under terminens gång är det upp till denna att finna en annan familj att byta med. Om det kör ihop sig på kort varsel (sjukdom eller liknande): ring runt till övriga familjer och hitta en ersättare. Vid jour: Förälder vikarierar under de timmar som den frånvarande personalen skulle ha arbetat. Föreståndaren omfördelar tider så att föräldrar inte öppnar. Vid behov av jour meddelas den aktuella familjen i så god tid som möjligt, men vid sjukdom kan familjen behöva komma in med kort varsel. Det är därför viktigt att man kan stå till Pärlans förfogande under de dagar man skriver upp sig på. Personalen informerar och ger arbetsuppgifter till jourande förälder. En jourande förälder har en aktiv roll i verksamheten, men då det kommer till blöjbyten och andra toalettbestyr, sköts dessa i första hand av den ordinarie personalen som känner barnen bäst. 6

7 Är det fler än fem barn sjuka/lediga ser föreståndaren över det faktiska behovet. Ibland kan verksamheten fungera utan jour och ibland kan det endast behövas under några timmar. Det är därför viktigt att sjuk/ledighet meddelas till Pärlan före kl Syftet med jour är att verksamheten ska fungera lika bra som vanligt, trots att någon i personalgruppen är borta! 3.3 Fixardag Varje höst och vår anordnas en fixardag, där alla skall delta. Vi fixar trädgården, lagar trasiga saker, målar eller bygger efter behov. Varje familj skriver upp sig på en uppgift för denna dag. Uppgiftslistan sätts upp på dörren senast 14 dagar innan fixardagen. 3.4 Vaktmästarmånad, akut fixarlista När Pärlans personal har uppgifter som behöver åtgärdas och inte kan vänta till fixardagen så förs dessa uppgifter upp på en s k akut fixarlista. På rullande schema ansvarar en familj varje månad för att uppgifterna på listan utförs, av ansvarig familj eller om man hittar annan frivillig som kan hjälpa till. Det är viktigt att månadens ansvariga familj ser till att allt på listan är åtgärdat innan nästa månads familj tar över. Denna akutlista sitter på dörren. 3.5 Sommaruppgift På sommaren får varje familj en uppgift, t ex att tvätta dockkläder, leksaker eller gardiner, vattna blommor, storstäda tillsammans med några andra, eller liknande. 4. Information 4.1 Föräldramöten Föreståndaren kallar till föräldramöten. Här informerar personalen föräldrarna om den planerade verksamheten under det kommande läsåret. 4.2 Utvecklingssamtal - föräldrasamtal med personalen Varje läsår får föräldrarna möjlighet att prata enskilt med personalen om barnet. Uppföljningssamtal erbjuds till de som så önskar. Personal och föräldrar träffas då efter att personalen gemensamt diskuterat barnet och dess utveckling. Vill du veta mer om dessa samtal får du gärna prata med föreståndaren. 4.3 Informationsspridning Information, kallelser och akutlistan finns på ytterdörren. På Pärlan finns ett postfack för varje familj där information delas ut. Ta för vana att titta i den varje dag. En del information förs ut via e-post. 4.4 Förbättringsförslag Till styrelsen kan man lämna in frågor, synpunkter eller information. Om det rör känsliga ämnen, så som personrelaterade frågor bör man lägga det i ett förseglat kuvert och märka kuvertet med Styrelsen så vet styrelsen att ärendet skall hanteras konfidentiellt. 4.5 Medlemsmöten Hålls två gången per år, januari och augusti. På medlemsmötena informerar styrelsen övriga medlemmar om aktuella ämnen. Det finns möjlighet för föräldrarna att diskutera olika ärenden tillsammans och även lämna synpunkter till styrelsen. Jourdagar fördelas. 7

8 5. Den interna kommunikationen på Pärlan För att få en ökad trivsel och tydligare kommunikationsvägar gäller följande: Föräldrar vänder sig till personalen i frågor som rör de egna barnen. Föräldrar vänder sig till föreståndaren i frågor som gäller den pedagogiska verksamheten. Föräldrar vänder sig till styrelsen i frågor som rör övrig verksamhet, organisation, personal och andra övergripande frågor. Personalen vänder sig till personalansvarig i styrelsen med frågor gällande anställningsförhållanden. Övrig kommunikation mellan personal och styrelse sker främst vid personalmöten, styrelsemöten och via mail. Undvik att ta upp små och stora saker gällande styrelsearbete - personal vid hämtningar och lämningar. Personal skall ej diskutera andra föräldrar, andra barn eller annan personal med föräldrar. Personal ska neutralt besvara eventuella klagomål eller frågeställningar de får till sig och hänvisa vidare till föreståndaren eller styrelsen beroende på vad saken gäller (se ovan vem som har ansvar för vilka frågor). Personal meddelar om eventuella händelser i verksamheten vid föräldramöten, via Infobrev eller vid behov via mail/dörren. Styrelsen meddelar föreningens medlemmar om tagna beslut och pågående ärenden via protokoll från styrelsemötena, Infobrev eller vid behov via mail. Mail/dörren kan även användas medlemmar emellan vid behov. 6. Tillsynstider 6.1 När får jag ha barn i förskolan Tillsynstider Enligt stadgarna följer vi kommunens regler och riktlinjer gällande barnomsorg och tillsynstid. Vid placeringstillfället kommer man överens med föreståndare vilka tillsynstider som skall gälla för barnet. Dessa tider gäller tills anmälan om ändring lämnats. Ändringar i tillsynstiden för barn som har plats på förskola meddelas till föreståndaren. Varaktig förändring av tillsynstiden skall meddelas 1 månad i förväg. För barn till föräldrar som arbetar eller studerar gäller att tillsynstiden ska stå i förhållande till den tid som föräldern arbetar eller studerar samt restiden till och från arbetet/studieplatsen. För barn till arbetssökande, föräldralediga, eller av annan anledning inte arbetar eller studerar gäller att tillsynstiden är begränsad till 25 timmar/vecka. Tillfällig utökning av tiden för barn till arbetslösa ska vara möjlig, om den arbetslösa föräldern har ett tillfälligt arbete enstaka dagar, eller då föräldern är kallad till anställningsintervjuer. Barn som redan har plats när föräldrarna blir arbetslösa eller föräldralediga eller av annan orsak upphör med arbete eller studier, får ha kvar den tidigare överenskomna tillsynstiden i 14 dagar. När man som vårdnadshavare är sjukskriven eller vid havandeskapspenning behåller man sin rätt till barnomsorg. 6.2 Tillfällig ändring av tillsynstider Då barn behöver tillfällig ändring av schema, d v s total tillsynstid ändras ej, anmäls detta på veckoschemat och lämnas till personalen. 8

9 6.3 Allmän förskola för barn 3-5 år Allmän förskola omfattar barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Det betyder att för de barn som redan är inskrivna i förskolan får vårdnadshavaren/havarna reducerad månadsavgift med 30,7 % from september det år barnet fyller 3 år. För barn som inte är inskrivna i förskola, den egna eller annan, kan avgiftsfri allmän förskola erbjudas. Denna kan bedrivas inom ramen för den ordinarie förskolan men kan också vara organiserad som en separat verksamhet i egna lokaler. Verksamhetstiden för denna omfattar totalt 525 timmar, i anslutning till grundskolans terminer (alltså inte under grundskolans lov). För allmän förskola utgår ingen föräldraavgift. 6.4 Uppsägning av barnomsorgsplats Uppsägning av barnomsorgsplats ska anmälas skriftligt och lämnas till styrelsen. Uppsägningstiden är en månad, således ska denna anmälan komma in minst en månad före barnets/barnens sista vistelsedag på förskolan. Man är betalningsskyldig för platsinnehavet minst en månad från det att anmälan inkommit. För barn som börjar i förskoleklass sker uppsägning av plats automatiskt. 7. Avgifter och ekonomi Pärlans månadsavgifter beräknas utifrån kommunens aktuella regelverk, nedan följer en sammanställning. Månadsavgiften beräknas utifrån hushållets gemensamma inkomst. Pärlan tillämpar maxtaxa. Separerade föräldrar: om barnet/barnen har separerade föräldrar med gemensam vårdnad och barnet/barnen bor lika delar hos vardera förälder beräknas avgiften utifrån hushållens gemensamma inkomst. Uppgiftsskyldighet gäller även ev sammanboende med förälder även om de inte har vårdnaden. Om barnet/barnen till största del bor hos den ena föräldern beräknas avgiften utifrån det hushållets ekonomi. Ansökan om delat platsinnehav skall göras. En blankett ska fyllas i med aktuell månadsinkomst och ev underlag lämnas till Pärlans kassör. Vid förändrad inkomst gäller den nya avgiften från följande månad efter det att den nya uppgiften lämnats in. Månadsavgiften är 3 % för första barnet, 2% för andra barnet och 1 % för tredje barnet. Det yngsta räknas som det första. Avgift tas bara ut för max 3 barn. Inskolningen är avgiftsfri i 14 dagar. Beräknas som följer; avgift/30x14. Den summan dras av från den totala månadsavgiften den månad barnet skolas in. From det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften med 30,7 % om barnet har en vistelsetid över 15 timmar per vecka. Detta beror på en avgiftsfri allmän förskola i 15 timmar/vecka för barn > 3 år. Reduceringen gäller from september det år barnet fyller 3 år. Månadsavgiften betalas varje månad i förskott till postgiro , även under sommar- och juluppehåll. Barn som flyttar över till 6-årsverksamhet är inskrivna i Pärlans verksamhet tom juli det år de flyttar över. Särskilda regler kan gälla barn med handikapp och/eller särskilda behov. Se 9

10 kommunens regelverk för detta. Som avgiftsgrundande inkomst räknas allt som är skattepliktiga inkomster, ersättningar och bidrag, se kommunens lista. En låginkomstrabatt finns, som innebär att avgiften reduceras med 30% vid inkomster på kr per månad eller lägre och med 10% vid inkomster mellan kr per månad. De barn som har Mulle, Knytte-verksamhet (måndagar) måste vara medlemmar i Friluftsfrämjandet. Kostar f.n. 100 kr per år. Pärlans kassör är ansvarig för uträkningarna av aktuell månadsavgift efter det att uppgifter om inkomst inkommit till denna, genomför betalningskontroll av månadsavgifter samt skickar påminnelse om månadsavgift ej erlagts. Blanketter för Inkomstuppgifter och Delat platsinnehav finns på Pärlans hemsida under skyddade inlägg samt kan erhållas från kassören. 7.1 Ersättning för utlägg Om förälder har gjort utlägg för Pärlans räkning ska kvitto lämnas till någon av kassörerna, tillsammans med uppgift om vem som gjort utlägget, bank och kontonummer dit ersättningen ska utbetalas. 8. Verksamhetsinformation Förskolan arbetar i enlighet med nationella och kommunala styrdokument och har utifrån dessa utarbetat en arbetsplan. Dessutom genomsyras hela verksamheten av den Montessoriska pedagogiken. Arbetsplanen återfinns på vår hemsida. Dessa visioner genomsyrar förskolan och realiseras bl a i verksamhetens veckoaktiviteter. 8.1 Veckoupplägg Måndag: Mulle-, och Knytteverksamhet, en heldag i skogen med medhavd matsäck april okt. Nov-mars äter vi lunch på Pärlan. Tisdag: Gymnastik för de äldre barnen i en stor gymnastiksal, rytmik i Pärlans trygga lokaler för de yngre barnen Onsdag: Temasamling Torsdag: 5-årsgrupp Fredag: 8.2 Exempel på dagsupplägg : Frukost :00: Valfri aktivitet eller temaarbete. Utevistelse måndagar 11.00: Åldersindelad samling Ca 11:30: Lunch : Vila + sagoläsning (åldersindelad) : Fri lek utomhus : Sångsamling och mellanmål : Fria aktiviteter 10

11 8.3 Verksamhetsplan/Likabehandlingsplan Årligen skrivs en verksamhetsplan som beskriver Pärlans arbete under ett läsår utifrån Läroplanens utvecklingsområden, denna återfinns på hemsidan. Pärlans Likabehandlingsplan uppdateras årligen och finns även den på hemsidan. På höstens föräldramöte informerar förskolans personal om vilka områden och teman de kommer att arbeta kring under det kommande läsåret. 8.4 Hämtning och lämning Ring om ni är försenade till lämning, hämtning eller föräldrainsats! Tel: Ring innan om barnen är sjuka. Det går även att lämna meddelande på telefonsvarare. Meddela återkomst helst dagen innan om vi behöver tillsätta jour för någon personals frånvaro. Meddela personalen om någon annan än föräldrarna hämtar/lämnar barnet/barnen på förskolan. Personalen fyller i barnens tider på schemat. Informera personalen vid ändringar. Anmälan om permanent ändrat tillsynsbehov ska ske minst en månad innan det datum då förändringen ska gälla. Tänk på att inte störa pågående verksamhet vid hämtning/lämning. Låt ditt barn avsluta och plocka undan den aktivitet de håller på med. 8.5 Allergi Det är viktigt som förälder att informera personalen om barnet har någon typ av allergi. Eventuell medicin och beskrivning ska då finnas i barnets fack. Föräldern ansvarar för att se till att medicin finns. 8.6 Blöjor Föräldrarna får själva se till att det är påfyllt på småbarnstoaletten. 8.7 Leksaker i förskolan Egna leksaker är inte tillåtet att ta med till förskolan. Snuttefilt och gosedjur för de barn som vill ha det under vilan är okej. 8.8 Nyckel Har styrelsemedlemmar, familjer som handlar och fixarfamilj. Viktigt att nyckeln inte märks med Pärlan om nyckeln skulle komma bort. 8.9 Kläder/Extrakläder Varje barn har ett eget fack i hallen, där det finns en låda för t.ex. extrakläder som föräldrarna själva får fylla på efter behov. Det underlättar för personal och arbetande föräldrar om kläderna är namnmärkta. Särskilt vintertid blir det annars många vilsna vantpar och extratröjor. Om barnet blivit av med något klädesplagg kan det vara värt att ta sig en titt i korg-lådan med omärkta kläder i hallen. I hallen har varje barn också en krok för regnkläder och stövlar. Regnkläder och stövlar ska vara namnmärkta och det är lämpligt att varje höst och vår se över så att kläderna fortfarande passar på barnet. 11

12 I barnens lådor ska alltid finnas: 2 par strumpor 2 par trosor/kalsonger 1 kortärmad tröja 1 långärmad tröja 1 par långbyxor Vintertid Vantar/mössa/tjocka sockor Fodrade skor/stövlar Vid snö: hjälm för pulkaåkning Sommartid: 1 par shorts 1 solhatt/keps 1 långärmad tunn skjorta/blus Vår och Höst: Gärna tillgång till både ett tjockt och ett tunt ombyte ytterkläder (vädret skiftar ofta under dagen) Detta bör finnas i barnens ryggsäckar (måndagar) Ett sittunderlag Ett ombyte för den som kan behöva (trosor/kalsonger, byxor, strumpor) 1-2 blöjor (ej Up&Go) för den som använder det 1 plastpåse till skräp/blöta kläder Extra tröja vid kallt väder Napp eller ev. snuttesak Rejäl matsäck (lunch) Något att dricka 1 frukt 9. Regler vid sjukdom Vad är det som gäller när barnet är sjukt? Hur länge ska det stanna hemma för att minska spridningsrisken bland barnen? Denna lilla sammanställning ska vara en handledning om man blir osäker vad som gäller. Det är önskvärt att meddela personalen när barnet insjuknat i kraftigt smittsam sjukdom. Detta för att underlätta för andra barn som insjuknar så de snabbt kan få rätt diagnos. Allmäntillståndet Barnet ska klara av de på förskolan förekommande aktiviteterna. Barnet ska också orka en hel dag i samvaro med 21 andra barn. Diarré/kräkningar Barnet kan återgå till dagis när det ätit och inte kräkts eller haft diaréer på 24 timmar. Om en familjemedlem är sjuk gäller samma regel, barnet är hemma under sjukdomen tills det att den sjuke ätit och inte haft diarré/kräkts på 48 timmar. Vid kräksjuka är barnet smittbärare 2-3 dagar efter det att tillfrisknande skett och ska vara hemma. Vinterkräksjuka orsakas ofta av Norwalk virus som sprider sig innan man får symptom. Smittan trivs på ytor i fuktig miljö. Kan spridas som luftburen smitta. Förloppet på sjukdomen är tämligen snabbt, ofta över på ca 60 timmar, från smittotillfälle tills det att du känner dig frisk. Skiljer sig från vanlig magsjuka som ofta håller i sig med kräkningar och diarré i 3-4 dagar. 12

13 Mag- tarm sjukdomar är oerhört smittsamma och det som möjligen kan hjälpa är extra noggrann hygien både vid hantering av mat men främst på toaletterna/skötborden. Feber Hemma i en feberfri dag. Barnet ska orka delta i verksamheten. Förkylning Om barnet har feber ska det vara hemma en feberfri dag. Annars ska allmäntillståndet avgöra. Barnet ska orka delta i verksamheten både ute och inne. Om det finns tveksamheter på morgonen och barnet kommer till dagis men blir krassligare under dagen ringer personalen till föräldrarna. Smittar genom luften och via kontakt. Halsont Barnets allmäntillstånd avgör om barnet ska vara hemma. Om barnet har drabbats av en streptokock infektion ska barnet vara hemma 3 dagar med påbörjad antibiotikabehandling. Höstblåsor (hand-fot-mun sjuka) Barnets allmäntillstånd avgör om barnet ska vara hemma. En virussjukdom som inte tillhör de mest smittsamma. Barnet kan få feber och illamående. Blåsor i munnen och på händer och fötter, som kan vara besvärliga. Försvinner i regel på 7-9 dagar. Livslång immunitet. Huvudlöss Om man upptäcker att barnet har löss finns ett särskilt schampo att tvätta med. Barnet ska vara hemma till och med att den första schamponeringen och luskamningen skett. När man tvättat med schampo och vidtagit de åtgärder som behövs vad gäller tvätt av sängkläder, gosedjur, filtar etc. finns ingen anledning för barnet att vara hemma. Behandlingen upprepas beroende på preparat efter ca. 2 veckor. Löss är lättast att upptäcka om man kammar sig över ett vitt papper eller en spegel, då de faller ner som svarta prickar. Ägg och gnetter sitter fast på hårstråna, ofta längst ner mot hårbotten. Dessa kan man få bort genom att luskamma. Risken att smittas är störst om man har direkt kontakt huvud mot huvud i 1 minut eller längre, men det är onödigt att barnen lånar mössor, kammar etc. av varandra eftersom det kan spridas även den vägen. Löss kan varken flyga eller hoppa och lämnar inte gärna värmen på huvudet, de kan således inte överleva särskilt länge utanför huvudet. Om man upptäcker löss i familjen ska alla undersökas med luskam, men bara den som är smittad ska behandlas annars kan lösen bli resistenta mot lusschampot. Halsfluss/scharlakans feber Efter tre dagar med antibiotika och barnet ska vara så piggt att det orkar med att vara på dagis och delta i verksamheten. Barnet bedöms inte smitta efter tre dagar med penicillin. Feber, halsont och rödprickiga utslag på armar, ben och bål är vanligt. Barnet har ofta smultrontunga (röd tunga med vita prickar). Streptokock infektion som är mycket smittsam, smittar genom droppsmitta (nysningar/snuva), direkt kontakt eller genom kontakt med föremål som den smittade t.ex. sugit på. 13

14 Springmask (mask i magen) Barnet behöver inte vara hemma efter behandling. Springmask behandlas med medicin från apoteket. Bara det barn som har synliga maskar/ägg ska behandlas. Äggen kan förbli smittsamma i flera veckor i sängkläder, textilier och damm, varför en ordentlig sanering är berättigad både hemma och på dagis. Svinkoppor (impetigo) Barnet ska vara hemma tills såren har läkt, sedan avgör allmäntillståndet. Streptokocker/stafylokocker orsakar sjukdomen som är mycket smittsam och sprids vid direkt kontakt. Barnet smittar till såren/blåsorna är läkta. Små sår eller prickar som utvecklas till blåsor (liknar en finne) som spricker och varar, för att sedan bilda en sårskorpa. Vattkoppor (vattenkoppor) Barnet ska vara hemma tills kopporna torkat, sedan avgör allmän tillståndet. Stor smittorisk. Smittar genom luftburen droppsmitta. Små vätskefyllda blåsor som sprids över kroppen börjar ofta i hårbotten (typiskt för vattkoppor), sedan bålen och när kopporna kommer på händer och fötter brukar det vara på sluttampen. Ögoninflammation Barnet ska vara hemma om ögat är varigt och svullet och svårt att få upp utan att blöta det. Eftersom det finns olika typer av ögoninfektioner och det kan vara svårt att veta vad det är, så ska barnet vara hemma. De smittsamma varianterna smittar mycket lätt när barnen kliar och sedan tar på saker/andra barn. Öroninflammation Eftersom öroninflammation inte smittar som regel så kan barnet vara i förskolan så fort allmäntillståndet tillåter. Övrig information Är den förälder som hämtar/lämnar smittbärande eller sjuk så vill vi att ni ringer innan så möter personal upp i entrén. Normalt sett medicinerar vi inte barnen på Pärlan. Undantag kan ske efter överenskommelse t ex vid allergi,astma mm. Fakta: Smitta i förskolan, Socialstyrelsen, Apotekets information om huvudlöss När barnen blir sjuka, Viveka Holmertz, 2002 Landstingets sjukvårdsupplysning Skolsköterska Eva Nordin, Norrköping 14

15 10. Blanketter De blanketter som finns på vår hemsida är: Inkomstblankett: används för att meddela ny/förändrad inkomst Ansökan om delat platsinnehav eller delad betalning; används när ett föräldrapar har separerat 11. Lån av Pärlans lokaler Vid tex födelsedagskalas finns det möjlighet för Pärlans medlemmar att låna Pärlans lokal. Förhållningsregler: Meddela styrelsen minst två veckor före planerat event Endast köket, stora rummet och bilrummet får nyttjas. Förälder ansvarar för att övriga ytor/rum hålls stängda. Personaltoaletten nyttjas ej Pärlans materiel såsom pärlor mm får ej nyttjas Förälder tar själv med allt som ska förtäras inkl kaffe, the, mjölk mm Förälder ansvarar för att inga barn eller vuxna som kan medföra smitta/ sjukdom till Pärlan, vistas i lokalen. Efter lånet av lokalen: Allt porslin diskas och sedan tömmes diskmaskinen Nyttjade ytor ska dammsugas och torkas av Använda handdukar tas hem och tvättas återlämnas följande vardag. 15

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén Innehåll 1. Introduktion...1 Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola... 1 Mjärdevi Kooperativa Förskola...

Läs mer

Föräldrahandboken 2010-02-10, Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21)

Föräldrahandboken 2010-02-10, Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21) Föräldrahandboken 2010-02-10, Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21) 1. Introduktion Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Du läser just nu föräldrahandboken som är ett informationsdokument

Läs mer

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30.

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30. Föräldrainformation Läsåret 2014-2015 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument

Läs mer

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola GRANBY NYA FÖRSKOLA Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola 1 Innehåll Öppettider och kontaktuppgifter... 3 Vistelsetider... 3 Hämtning och lämning... 3 Personalen...

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Natasa Bojić har skrivit och ritat Förskolorna Framtidsfolket AB Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår hemsida... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan... 5 Föräldraråd...

Läs mer

Välkommen till Sture!

Välkommen till Sture! Välkommen till Sture! En föräldrakooperativ förskola i Örby Föräldrakooperativet Sture Lästringevägen 16, 125 42 ÄLVSJÖ Tfn: 08-749 50 65 Org.nr: 716421-1687 e-post: info@sturedagis.nu www.sturedagis.nu

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Natasa Bojić har skrivit och ritat. Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan...

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola När ditt barn blir sjukt Information till föräldrar med barn i förskola 1 På webbplatsen www.1177.se hittar du egenvårdsråd, texter om barn och hälsa och familjeliv samt öppettider, telefonnummer och e-tjänster

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB

Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB Välkomna till Lilla Fågel Förskolor. Vi vill med detta inskolningsprogram ge dig som förälder information om förskolan och hur vi arbetar på Lilla Fågel Förskolor.

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11 Välkommen till Dahlgårdens förskola 2015/2016 Senast ändrad: 2015-06-11 1 TELEFONLISTA Dahlgården 0733-13 55 64 Emelie Nilsson Förskolechef 13 45 41 Cissi Nilsson Exp. 13 42 26 0733-134226 13 42 27 0733-134227

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn

Anvisningar för sjuka barn Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Förskolan har en sjukdomspolicy som vilar på rekommendationer från sjukvården. Då man får plats på någon av våra förskolor så förbinder man sig att följa våra regler

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Innehåll Allmänt. 2 Råd för att förebygga smittspridning 2 Allmänt om infektioner.. 3 Vanliga infektionssjukdomar och infektionssymtom (i bokstavsordning). 4 Barnhälsovården

Läs mer