Användarhandbok Panda 4500

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok Panda 4500"

Transkript

1 Manual 001 Användarhandbok Panda 4500 Slätthultsvägen Ellös Tel Fax

2 Viktigt information till ägaren Det är viktigt att läsa igenom installation- och handhavande manualen noggrant innan du börjar att använda din Panda Generator. Lägg särskilt märke till säkerhetsföreskrifterna. Olje nivå Oljenivån bör kontrolleras dagligen och var 10:e körtimma. Kylsystem Alla Panda generatorer, med undantag för Panda 4500 SC, är utrustade med ett slutet kylsystem. Både den dieseldrivna motorn och generatorn kyls med detta system. Om kylvätskenivån skulle bli för låg kan Panda generatorn bli överhettad. En integrerad elektrisk termostatkontakt stänger av Panda generatorn om detta skulle inträffa. Kontrollera nivån på kylvätskan i värmeväxlaren (ej Panda 4500 SC), belägen på dieselmotorns vänstra framsida, med jämna mellanrum. Gör den här kontrollen när både motor och generator är helt kalla och det inte finns något tryck i systemet. Om sjövattensintaget blockeras stängs motorn omedelbart av. Försäkra dig om att kylvätskesystemet inte är blockerat och att alla ventiler fungerar som de ska innan du startar din Panda generator. Kontrollera sjövattenutflödet när generator har startat. Inspektion Var noga med att din Panda Generator får service regelbundet enligt handbok och servicekort. Första inspektionen är efter 35 timmars körtid. Garantin upphör att gälla om Din Panda generator inte inspekteras med jämna intervaller. Installation av AC system En huvudsäkring måste installeras i fordonsversionen för att förhindra överbelastning hos elsystem och generator. Rekommendationen är att en spänningstmätare installeras för att kunna bevaka elsystem och generatorns spänning. En skala på den konstanta spänningsbelastningens finns i handboken. Överbelasta inte generatorn, det kan orsaka skador på både generator och elsystem. Kontakta din närmaste återförsäljare, om problem skulle uppstå, för att erhålla rätt service. Fara, högspänning Spänning på 120V/240V-60Hz till 220V/380V-50Hz kan vara dödlig. Alla elektriska installationer måste utföras av fackman enligt de föreskrifter som gäller vid elinstallation. 2 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

3 Följ de normer och regler som gäller vid elektriska installationer och arbeten. Anlita fackman för elektriska installationer FC Färskvattenkyld 4500 SC Sjövattenkyld Panda 4000 Marine 220 V / 50 Hz V / 60 H z Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 3

4 1. Panda Generator 1.1. Tillbehör 1.2. Diagram Panda 4500 SC marin 1.3. Diagram Panda 4500 FC marin 1.4. Diagram för kontrollpanel Innehållsförteckning 2. Instruktioner för Generatorns handhavande 2.1. Säkerhetföreskrifter 2.2. Handhavande i sammanfattning 2.3. Generella handhavandeinstruktioner Rutinkontrollrutiner inför start Start av generator Kontroller under gång Stopp av generator Säkerhetsutrustning Föreskrifter för service på Marin utrustning ( Korrosionskydd) Underhållskrav 3. Störningar och problem vid bruk av Panda Generator 3.1. Överbelastning 3.2. Spänningsfluktuation och övervakning 3.3. Låg strömförsörjning Test av generator Test av generatorns kondensator Test av generatorns jordning Förlust av rotormagnetism och återmagnetisering 3.4. Problem vid start Start med svagt batteri Magnetisk bränsleventil 3.5. Problemlösningstabell 4. Installationsinstruktioner 4.1. Placering och montering av generator Placering för optimal ljud och vibrationsisolering Monteringsplats Ventilationsintag 4.2. Anslutningar till generatorn 4.3. Installation av kylsystem Installation av skrovgenomföringar Impeller pump Installation av sötvattensystem (4500 FC) 4.4. Installation avgassystem Installation av utlopp Super Silent system Installation av avgas/vattenseparator för SuperSilent system 4.5. Installation av bränslesystem Luftning av bränslesystem 4.6. Installation av DC System (12V) Kontrollpanel för generator 4.7. Installation av AC System AC systemsinstallation och separat AC kontrollbox 4.8. Teknisk data/systemdiagram A. Formulär för inspektion av installation (ifylls och skickas till ICEMASTER, Germany) B. Handbok för Faryman dieselmotor C. Garantivilkor D. Adresslista för Panda försäljare och reparatörer E. Adresslista för Faryman Dieselmotor försäljare och reparatörer F. Inspektionslista för första service G. Reservdelslista H. Service och reparationsfolder för maringenerator I. Special information för Panda Generator som belastas av kraftiga elmotorer 4 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

5 1.1 Tillbehör 1. Dieselgenerator och ljuddämpande skyddskåpa Generatorn är monterad på vibrationsdämpande gummifötter som är fästa i skyddskåpans bottenplatta. Alla kablar går genom en vattentät hylsa i kåpans front. Skyddskåpans övre halva är delad på längden. 2. Kontrollpanel på Generator Fjärrkontroll ingår som standardutrustning till Panda 4500 och måste anslutas enligt medföljande kabeldiagram. 3. AC- kontrollbox Kondensator hjälper till och ger strömtillskott. Kondensatorn är monterad i en separat AC kontrollbox tillsammans med kretskort för startboostern. 4. Elektrisk bränslepump och filter Panda 4500 levereras med ett bensinfilter och en elektrisk bränslepump som placeras så nära tanken som möjligt. 5. Tillbehör Extra tillbehör som kan beställas genom Ital Nordic AB; Filter för sjövatten intag Bordsgenomföring och kulventil Super Silent avgassystem med separator för avgaser Sötvattenkylning Ytterligare tillbehör på förfrågan. Aggregat Kontrollpanel AC-Kontrollbox Bränslepump och bränsle- Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 5

6 1.2 Panda 4500 SC Marine 01. Temperaturgivare motor 02. Startmotor 03. Pluskabel (+) anslutning till batteri 04. Utgående anslutning till AC-kontrollbox 05. Kabelkanal (AC- nät) 06. Anslutningskonsoll för kabel till fjärrkontroll 07. RPM sensor (tillbehör) 08. Kylvatten anslutning 10. Kylvatten bypass slang 13. Termostatkontakt avgaslopp 14. Avgasgrenrör (vattenkyld) 17. Insprutningsspridare 18. Ventilkåpa 21. Magnetisk bränsleventil 22. Insprutningspump 26. Oljetryckskontakt 28. Avgasslang nw30 6 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

7 1.2 Panda 4500 SC Marine 12. Banjo- (luftning) skruv 14. Avgasgrenrör (vattenkyld) 18. Ventilkåpa 19. Dekompressions ventil till cylinder 20. Oljefyllnadslock 21. Magnetisk bränsleventil 22. Insprutningspump 23. Kylvattenpump 24. Tandrem 474-5M 25. Kylvattenanslutning (motor) 28. Avgasanslutning 31. Luftanslutning 35. Luftningsskruv för bränsle 36. Oljesticka Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 7

8 1.2 Panda 4500 SC Marine Version 02. Startmotor 04. Utgående anslutning till AC-kontrollbox 09. Identifikations märkning 10. Kylvattenpump 11. Relä till bränslepump 15. Termostat slang 16. Termostatkontakt motor 18. Ventilkåpa 24. Tandrem 474-5M 28. Avgasslang nw Startrelä 30. Säkring 25A spänningsskydd 31. Luftfilter slang 34. Täckplåt bak 35. Luftintag slang 36. Anslutning för lindnings temperatur kontakt 8 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

9 1.2 Panda 4500 SC Marine Version 02. Startmotor 04. Utgående kopplingsbox till AC-låda 08. Kylvattenanslutning 34. Täckplåt bak 38. Kullagerhållare Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 9

10 1.3 Panda 4500 FC Marine 01. Anslutningskonsoll för kabel till fjärrpanel 04. Anslutningskabel till fjärrpanel 06. Startmotor 07. Anslutningskabel till batteri (+sladd för magnetisk bränsleventil) 11. Termokontakt (avgas temperatur 95 0 ) 12. Avgasgrenrör 14. Magnetisk bränsleventil 16. Oljesticka 20. Oljetryckskontakt, enpolig 22. RPM sensor (tillbehör) 30. Kylvatten intagsblock (offeranod) 10 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

11 1.3 Panda 4500 FC Marine 05. Kabel från (+)batteri till kontakt magnetisk bränsleventil 06. Startmotor 33. Skydd för terminallåda 34. Termokontakt (avgastemperatur C) 35. Terminalbox för AC generator 38. Kullagerhållare 39. Täckplåt bak 43. Anslutningsnippel för slanganslutning till extern expansionstank 56. Relä starmotor 57. Relä till extern bränslepump och magnetisk bränsleventil Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 11

12 1.3 Panda 4500 FC Marine 43. Anslutningsnippel för slang till extern expansionstank 44. Värmeväxlare, sjövatten, färskvatten 46. Lock för rengörning och kontroll 48. Lock insugsluftkammare 56. Relä startmotor 57. Relä till extern bränslepump och magnetisk bränsleventil 59. Täckplåt bak 62. Generatorhus med lindning 65. Luftningsskruv vid värmeväxlaren 68. Luftintag med filter 70. Kylpump Johnsson F35.B8 72. Tandrem 475, 5m 12 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

13 1.3 Panda 4500 FC Marine 14. Magnetisk bränsleventil 16. Oljesticka 17. Avgasslang nw30, förstärkt 44. Värmeväxlare sjövatten - färskvatten 46. Lock för rengörings - och kontroll av värmeväxlare 65. Luftningsskruv för värmeväxlare (sjövatten system) 72. Tandrem 475-5M 75. Kylvattenpump Johnson C010P5-1 12V 80. Remskiva M-36Z 81. Remskiva M-32Z 82. Olje sump slang NVV08, 900lg 85. Bränsleslang in 86. Bränsleslang retur 88. Luftningsventil R 1/4 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 13

14 1.4 Generator kontrollpanel 1. Huvudströmbrytare ON - OFF 2. Varningslampa för oljetryck 3. Varningslampa motortemperatur 4. Varningslampa avgastemperatur 5. START knapp 6. Timräknare 2.1 Säkerhetsföreskrifter Kör aldrig generatorn med öppen kåpa! Om generatorn installeras utan glasfiber kåpa ( GRP glass reinforced plastic), se till att alla rörliga delar t.ex. hjul, kylrem etc. är skyddade och inte kan skadas. Generatorn måste alltid vara avstängd vid service, underhåll och reparationsarbete. Varning! Högspänning Ström på 120/220 och 380 Volt kan vara dödlig. Försäkra er om att alla elektriska installationsarbeten utförs enligt lokala restriktioner. Anlita alltid fackman vid elektriska installationsarbeten. Panda standard modell är jordad. 3-fas anslutningens (delta) centrum är ansluten till jordningen i utgående AC anslutningsbox (monterad på generatorn). Anslutningen till jord är effektiv endast om alla komponenter i det elektriska systemet delar samma jordning. Anslutningen till jord kan flyttas och återanslutas till annat jordningsystem om det är nödvändigt för annan säkehetsstandard. 14 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

15 Högspänningsanslutningarna (120/220 och 380 Volt) är placerade på AC kontrollbox. AC kontrollbox skall under inga omständigheter repareras eller på annat sätt arbetas med när generatorn är i gång. För att förhindra att generatorn startar av misstag skall alltid kabeln till startbatteriet tas ur vid allt arbete på generator och elsystem. Instruktioner för kondensator Generatorns elektriska system kräver en kondensator, den monteras i den separata kontrollboxen för AC. Kondensatorn slår automatiskt ifrån när generatorn stannas på normalt sätt. För säkerhets skull måste kondensatorn kortslutas innan arbete utförs på AC kontrollbox. Varje kondensator kan kortslutas med hjälp av en skruvmejsel med isolerat handtag. Varning! vidrör ej kondensatorns terminalkontakter, fara för livet. Kortslutning av kondensator Strömstyrkan i en kondensator är inte nödvändigtvis farlig men den orsaka andningsproblem och yrsel hos flertalet människor. Genom att kortsluta kondensatorn kan den spänningen undvikas. Placera ett skruvmejselblad över terminalkontakterna för att kortsluta strömmen. Skruvmejsel Kondensator kontakter Kondensator Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 15

16 2.2 Handhavande i sammanfattning Dagliga kontroller A. Kontrollera oljenivån. B. Kylsystemet på motorn (alla inventiler i kylsystemet skall var öppna). C. Elanslutningar till termostatkontakt. Varningslampa för avgastemperatur. Varningslampa för motortemperatur. Oljetryckslampa. D. Strömväljare (landström/generator ström). Ställ strömväljaren på OFF eller stäng av all konsumtion på vanligt sätt. E. Slå på huvudbatteriet (ON) (om installerad). F. Öppna ventilen för bränsletillförseln (om installerad). G. Öppna kulventilen vid sjövattenintaget. Start av generator A. Ställ strömväljaren på OFF. B. Ställ generatorkontakten på ON. Oljetryckslampan ska lysa. C. Tryck på starknappen ca 2-4 sekunder eller tills du märker att motorn har startat. OBS, släpp startknappen så snart motorn är igång annars kan startmotorn skadas allvarligt. D. Välj generator som kraftkälla med strömväljaren. Kontroller vid gång (efter start) A. Kontrollera att ström produceras. Voltmätaren skall indikera energinivån. B. Kontrollera sjövattenutflödet vid avgasutsläppet.stopp av generator A. Stäng av alla elektriska apparater (konsumtion). Generatorn bör aldrig stängas av plötsligt om den har gått med FULL LOAD (högsta belastning) under en längre period. Sänk belastningen till ca 30% och vänta 5 minuter. B. Tryck in huvudströmbrytaren OFF. C. Stäng kulventilen vid sjövattenintaget och stäng av alla enheter som är beroende av elektricitet. 2.3 Generella användarinstruktioner Rutinkontroller före start 1. Kontrollera oljenivån. VARNING! KONTROLLERA OLJETRYCKET. Generatorn slår ifrån vid otillräckligt oljetryck. Eftersom oljan förbrukas betydligt snabbare vid låg nivå är det viktigt att aldrig köra generatorn vid för låg oljenivå. Utför daglig kontroll av oljenivån. Oljenivån bör alltid vara MAX. Den bästa sättet kontrollera oljenivån är innan start. (Nivån kan vid behov kontrolleras tidigast fem minuter efter motorn stängts av.) Oljemängd för Faryman 18W 1,25 liter (0.33 US gal.). Motorolja SAE20 eller 10W30 för normal temperatur. 2. Kontrollera kylvattennivån (endast sötvattensystem). 3. Kontrollera kulventilen (påkylvattenintaget). 4. Kontrollera filtret till sjövattenintaget (endast sötvattenmodell). 5. Kontrollera att det inte finns något läckage på samtliga slangar och slanganslutningar. 16 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

17 6. Kontrollera samtliga kablar och kabelanslutningar. 7. Kontrollera att alla fästen och bultar på generatorn och generatorfästet är ordentligt åtdragna. 8. Slå över huvudströmbrytaren till 0 när det inte finns några elektriska apparater i användning (under längre perioder). 9. Kontrollera att temperatursensorn på motorn och oljetrycksgivaren fungerar korrekt. För att ni ska ha glädje av er generator under lång tid är det viktigt att följa rekommenderade intervaller på service (checklista finns i appendix) Start av generator OBS, innan generatorn startas måste all ansluten elektrisk utrustning stängas av. Försäkra er om att inte generatorn är vald vid strömförsörjningsväljaren. Om det inte finns någon strömförsörjningsväljare installerad, bör all ansluten elektrisk utrustning stängas av och/eller samtliga kontakter tas ur så att generatorn inte startas med belastning. 1. Tryck in huvudströmbrytaren (ON) 2. Tryck och håll in START knappen ca 2-4 sekunder eller tills du märker att motorn har startat. OBS, släpp startknappen så snart motorn är igång (usu RPM) annars kan startmotorn skadas allvarligt. Skador på startmotor Startmotorn kan skadas allvarligt om startmotorn drivs med dieselmotorn (istället för att dieselmotorn drivs av startmotorn). Detta kan inträffa om START knappen hålls inne efter att dieselmotor och generator har startat. När detta händer drivs startmotorn av dieselmotorn på höga motorvarv och tvingar startmotorn att vara generator och orsakar överhettning i lindingen. Det tar enbart ett par sekunder för den höga värmen att smälta lödda elanslutningar och total förstöra startmotorn. Alla personer som använder generatorn bör göras uppmärksamma på de försiktighetsåtgärder som krävs vid start för att inte orsaka skada på startmotorn. Stäng kulventilen vid sjövattenintaget om problem uppstår vid start. Om motorn av någon anledning behöver vändas/lutas eller startas för att lufta bränslesystemet måste kulventilen vid sjövattenintaget vara stängd. Under startproceduren drivs kylvattenpumpen med motorn. Kylvattnet töms ut genom avgasutsläppet. Eftersom motorn inte har varit igång är inte avgastrycket tillräckligt högt för att det vatten som nått avgasutsläppet ska pressas ut. Stäng sjövattensintaget för att undvika att avgasutsläppet fylls med vatten och orsakar ytterligare problem. När motorn startar måste kulventilen öppnas igen. Viktigt Läs avsnittet om Start av generator om problem skulle uppstå vid start. Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 17

18 2.3.3 Kontroller under gång Utflöde av kylvatten Kontrollera alltid genast efter start att det kommer vatten ur avgasutsläppet. Om det inte kommer något vatten, kontrollera att kylvattenpumpen är igång. När Du blivit en van användare av generatorn kommer du att höra när kylvattnet rinner genom systemet tack vare det plaskande ljud som uppstår när vattnet lämnar generatorn och rinner överbord. Var uppmärksam på att inte sjövattenintaget täpps igen av flytande föremål, var speciellt uppmärksam när båten ligger i en hamn. Överbelastning av motor vid lång användning Kontrollera att generatorn ej överbelastats. Överbelastning uppstår när den elektriska belastningen (efterfrågan) kräver högre motstånd till generatorn än den dieseldrivna motorn kan producera. Överbelastning gör att motorn går hårt, bränner olja, producerar överskott av avgaser (skadar miljön) samt kan skära. Extra försiktighet bör vidtagas vid användandet av multipower enheter (en och trefas) för att undvika överbelastning av den dieseldrivna motorn. Generatorn bör endast vara maximalt laddad under korta perioder! Maximal laddning krävs för att starta många elapparater, speciellt elektriska motorer och kompressorer (från stillastående). Generatorns livslängd kan förlängas betydligt om den nominella efterfrågan ej överstiger 2/3 av den visade tillgången.kontrollera utslaget på PEAK LOADING när elektriska apparater som får sin ström från generatorn slås på (speciellt frys, kyl, elmotorer, vattenkokare, batteriladdare, etc.). Genom gradvis ökning av efterfrågan på el från generatorn förlängs dess livslängden. Generatorn kan vara igång många timmar på partiell belastning, men rekommendationen är att den inte går mer än 2-3 timmar med maximal belastning. Panda generatorn är konstruerad för att inte överhettas även vid extrema förhållanden. Notera att avgaserna blir sotiga vid maximal belastning. Motorn, från Farymann, möter all krav som ställs (giltiga vid manualens tryckning). Observera att den encylindriga motorn med direktinsprutning producerar sotiga avgaser vid maximal belastning. Det ligger i ditt och dina grannars intresse att generatorn in körs med full belastning i närheten av andra. Byte av olja bör ske i jämna intervaller; rekommendation 75 timmar körtid. Byte av olja och oljefilter (Farymann 18W motor) På Farymann 18W motorn finns det inte något direkt oljefilter utan det är snarare en sil (se bild). Denna bör rengöras efter 500 timmars körtid. Oljessilen kan endast nås från motorns undersida, 18 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

19 därför måste enheten lyftas ur kåpan när silen ska rengöras. Panda 4500 har en utgående slang för oljebyte. Det finns inget fabriksfärdigt hål i kåpan för slangen. En fullständig installation kräver att ett hål för slangen borras i kåpan vid en lämplig och lättåtkomlig plats. 1. Tandrem 2. Oljefyllninglock 3. Oljefilter (sil) 4. Utgående slang för olja 5. Packning 6. Packning Stopp av generator Undvika att stanna generatorn plötsligt efter en lång period med maximal belastning. Det ger upphov till onödig vattenånga i generatorn. Innan generatorn stängs av bör belastningen sänkas sakta och köras ytterligare en stund (ca 5 min) på låg belastning så att motorn kyls av innan den stoppas helt (inströmmande sjövatten skall hinna passera). Om generatorn används i varmt klimat och stängs av från full kapacitet utan att motorn kyls av kan överskottsvärmen (och således motortemperaturen) utlösa enhetens överhettningskontakt. Detta innebär generatorn inte kan startas igen innan överskottsvärmen försvunnit. Det bästa sättet är att stänga av alla elförbrukare efter hand och att samtliga förbrukare slutligen är avstängda eftersom volten sjunker i takt med att varvtalet på motorn avstannar. När volten sjunker kan skador uppstå på elektriska kompressorer (i kylskåp och luftkonditionering t. ex.). Den elektriska belastningen skall vara helt avstängd innan generatorn ska startas. Om generatorn startas med elbelastning kommer motorn att gå utan att alstra ny ström eftersom linningens slingor inte får möjlighet att uppnå full spänning. Elektriska apparater som är påslagna under sådana förhållande kan skadas (extra försiktighet bör vidtagas när det gäller elmotorer för undvika utbränning). Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 19

20 2.3.5 Säkerhetsutrustning på Panda Generatorer Panda generatorerna är utrustade med ett antal olika typer av säkerhetsutrustningar. En av dessa är att spänningen i generatorn stannar om kortslutning inträffar. Vidare är dieselmotorn utrustad med en oljetrycks kontakt som stänger av motorn om oljenivån sjunker under en viss nivå. Generatorn är även utrustad med två temperaturgivare. Oljetryckskontakt 1. Magnetisk bränsleventil 2. Oljesticka 3. Oljetryckskontakt enpolig 4. Vattenkylt avgasgrenrör Temperaturgivare för cylinder 1. Temperaturgivare för cylinder 2. Luftintags slang 3. Start motor Vattenkylt avgasgrenrör 1. Startmotor 2. Magnetisk bränsleventil 3. Temperaturgivare för vatten kylt avgasgrenrör 4. DC anslutningskonsoll Föreskrifter för service på marin utrustning (korrosionsskydd) Det är nödvändigt att vidta ytterligare regelbunden service i kombination till den vanliga servicen (olja, filter etc) på all marin utrustning. Kontrollen inkluderar kylterminalblock och frontskydd på generatorn. Lindningstemperturkontakt 1. Frontskyddsplombering 2. Temperaturgivare Lindning 4. Statoryta 20 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

21 Vattenterminal block och frontskydd till generatorn 1. Vatten terminablocksanslutning 3. Frontskydd 2. Frontskyddspackning 4. Placering av packning på frontskydd Försiktighetsåtgärder för att undvika bimetallisk korrosion Det finns ett antal viktiga försiktighetsåtgärder vid installation som kan medverka till att bimettallisk korrosion undviks i stor utsträckning. - Elektrisk isolering av vattenpump Syntetiskt tvättmedel och syntetiskabossningar sitter under vattenpumpen, så att den potentiella skillnaden mellan generator och sjövatten avbryts. - Separation av vatten kolumner (mellan sjövatten och generator) efter avstängning. Det kan även vara en manuell stoppventil.(varning! ventilen måste alltid stängas efter användning.) - Anslut alla komponenter (skrovutsläpp, generator, värmeväxlare, etc.) till en gemensam punkt. Alla enheter ansluts med jordad kabel. - Tillse att generatorn är åtskild från all 12V utrustning, dvs jordningsfri installation av alla enheter med 12V. Mer detaljer om detta finner du i informationsmaterialet Bimetallic Corrosion (Electrolysis) som du beställer kostnadsfritt från ICEMASTER. Installationsanvisningar för att undvika bimetalisk korrosion 01. Skrovgenomföring 02. Kulventil 03. Sjövattenintagsslang 04. Sjövattenfilter 05. Vattenpump 06. Vattenterminalsblock 07. Motor sjövattensintag 08. Generator sjövattenintag 09. Vacumventil 10. Vattenlinje 11. Vattenpump isolerningplatta Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 21

22 2.3.7 Underhållskrav Kontroll innan start - Oljenivå - Läckor på kylsystem - Se till att inga förändringar har inträffat på drivrem, kabelanslutningar, slangklämmor, luftfilter eller ev. läckor på oljedräneringssystem. Kontroll efter användning Antal drifttimmar t 100 t 200 t 300 t 400 t 500 t 600 t 700 t 800 t 900 t 1000 t Kontrollera att skruvar och bultar är åtdragna X X X X X X X X X X X Kontrollera att slangklämmor sitter åt X X X X X X X X X X X Kontrollera att drivremmen är sträckt X X X X X X X X X X X Kontrollera förslitningar på slangar och kablar X X X X X X X X X X X Kontrollera att luftningsventiler fungerar X X X X X X X X X X X Oljebyte på motor X X X X X X X X X X X Byte av oljefilter X X *) X *) Byte av luftfilter X X *) X *) X *) X *) X *) Kontrollera kylvatten (antifreeze) X X X Funktion av säkerhetsspärrar X X X X X X X X X X X *) eller varje 12 månadersperiod Motortillverkarens instruktioner och uppmaningar måste följas, speciellt drift och inspektionsintruktioner! (Se motortillverkarens manual.) 3. Störningar och problem vid bruk av Panda Generator 3.1 Överbelastning Försäkra er om att motorn aldrig blir överbelastad. Överbelastning inträffar när den elektriska spänningen (efterfrågan) medför ett belastningsmotstånd i generatorn som överskrider det som den dieseldrivna motorn kan producera. Överbelastning gör att motorn körs hårt, bränner mycket olja, överproducerar avgaser (miljö ovänligt) och kan till och med skära. Extra försiktighet bör vidtagas vid användning av multipowerenhet (generering av en och trefasström) för att inte överbelasta dieselmotorn. Generatorn bör endast ha högsta laddning under korta perioder! Högsta laddning krävs endast när flera elektrisk enheter startas samtidigt, speciellt elmotorer och kompressorer (från stillastående). Generatorns livslängd förlängs om den nominella efterfrågan på systemet ej överstiger 70-80% av generatorns uppgivna effekt. Försiktig höjning av efterfrågan (gradvis stigning) på elektricitet från generatorn hjälper till att förlänga livslängden på din generator. 22 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

23 Generatorn kan gå i många timmar på partiell belastning (2/3 av uppgiven effekt), men det är inte rekommenderat att köra mer än en till två timmar på full effekt. Pandan är designad för att inte överhettas ens vid extrema förhållanden. Observera att avgaserna blir sotiga under maxbelastning. Effekter av kortslutning och överbelastning av generator. Generatorn kan inte skadas vid kortslutning eller överbelastning. Kortslutning och överbelastning dämpar den magnetiska spänningen i generatorn. Alltså generas ingen ström och spänningen kollapsar. Det här förhållanden återgår omedelbart till den normala om kortslutningen hävs och/eller den elektriska överbelastningen är borta. Överbelastning av generator med elmotor OBS! elmotorer kräver sex till tio gånger mer effekt vid start än den uppgivnaeffekten för drift. Om generatorn som tillhandahåller ström har en lägre kapacitet än den som den elektriska motorn (som ska startas) kräver kommer generatorns spänning att kollapsa. För enheter som kräver en högre förbrukning vid start (t ex en elmotor) bör ICEMASTER kontaktas för att hitta möjliga lösningar (t ex starkare kondensator, brytare för gradvis powerup. Systemets effektivitet kan ökas med upp till 50% samt motorns effektbehov (vid start) reduceras med så mycket som 100% om den är ordentligt designad. Om den inductiva belastningen (ex. elektrisk motor) överstiger 20% av generatorns nominella kraft är någon form av kompensation nödvändig. Se även informationshäftet Special information for operation of Panda generators with inductive load. 3.2 Spänningsfluktationer och övervakning VARNING! Innan arbete (installation) utförs i systemet läs Säkerhetsföreskrifter i den här manualen Standardström generad med en normal kraftkälla ligger inom skalan 230V (+4/-13%) (50Hz) i Europa och 115 (bzw. +8/-20%) (60Hz) i Nord Amerika. För de flesta elektriska utrustningar befinner sig den här spänningen inom den acceptabla ramen för problemfri användning. (I en del länder kan skalan vara större.) PANDA generatorn är designad för att spänningen skall stanna inom acceptabla gränser (under normal elektrisk laddning). Det här uppnås med hjälp av en ABS, som är placerad i AC-kontrollbox. Om spänningen skulle falla när en elektrisk motor startas (som kräver en hög strömstyrka vid start) kompenseras detta med hjälp av kondensatorn som aktiveras elektroniskt ca 2 sekunder. Detta hjälper till att hålla spänningen inom rätt gräns. Under perioder med hög elektrisk belastning kan spänningen falla ner till 200/50Hz (eller 95/60Hz) eller lägre. Sådan här spänningsfall kan orsaka skador på en del elektrisk utrustning, ex. elmotorer, kompressorer och elektronisk utrustning. AC-boxens elektronik känner av skillnader i spänning. Skulle spänningen stiga eller falla för mycket kommer relät på bensinpumpen automatiskt att stänga av bensintillförseln och då stängs generatorn av (tillbehör). Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 23

24 För att säkerhetsställa att spänningen ligger på en lagom nivå, och därmed eliminera risken för skador på känslig elektrisk utrustning, bör spänningen övervakas med hjälp av en voltmätare. Voltmätaren installeras efter strömförsörjningväljaren för att kunna visa spänningen oberoende av källa (antingen från standard AC eller generator). Om voltmätaren placeras på detta sätt krävs endast en mätare. Om spänningen som visas på voltmätaren faller under en kritisk nivå, t.ex. när efterfrågan på ström ökar, kan känslig elektronisk utrustning stängas av för undvika skador. Under vissa förhållanden (ex. vid förändringar i bränsle eller luftintag), kan generatorn varva för högt och tillföra alltför mycket spänning. Anpassning till normal motorhastighet (RPM) skall endast göras med hjälp av en varvräknare och/eller en voltmätare. En voltreglerad säkring bör installeras i elsystemet för att undvikas skador på utrustning på grund av för hög eller låg spänning. Automatisk övervakning av spänning och automatisk avstängning Om luftkonditionering, (kompressor) eller annan värdefull utrustning installeras ombord, rekommenderas att en automatisk övervakare av spänningen installeras för att skydda utrustningen från plötsliga spänningsfall. Spänningsövervakaren stänger av hela systemet (och alla användare) med hjälp av en automatsäkring så snart spänningen faller under inställd (önskad) styrka (övervakaren stänger även ner kopplingsplinten automatiskt när generatorn stängs av). Övervakningssystemet slår på kopplingsplinten igen så snart spänningsnivån är tillbaka över den inställda nivån. Spänningsövervakaren bör installeras efter strömförsörjningväljaren för att kunna övervaka spänningen oberoende av källa. En sådan placering gör att det endast krävs en spänningsövervakaren. En tekniker kan installera ett sådant här system. Systemet kan beställas som ett komplett kit från din återförsäljare eller direkt från tillverkaren, ICEMASTER GmbH, Tyskland). Installation av Auto-Shut down system 01. AC kontrollbox 02. Generator 03. Strömförsörjningskabel till den automatiska övervakaren och Auto-shut down systemet 04. Den automatiska övervakaren och Auto-shut down systemet 05. Strömförsörjning till förbrukaren 06. Förbrukare 07. Strömförsörjningsväljare 08. Landströmanslutning 09. Relä för belastningsavstäng- 24 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

4 CYLINDRAR + 6 CYLINDRAR

4 CYLINDRAR + 6 CYLINDRAR STEYR MOTORS MARINMOTORER 4 CYLINDRAR + 6 CYLINDRAR HANDBOK FÖR ANVÄNDNING, UNDERHÅLL OCH GARANTI Produktnr Z001140-6 1. utgåva Januari 2013 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1, A-4407

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Skyllermarks. Skyllermarks Kraft kräver kvalitet. Infohäfte 2012 www.skyllermarks.se SUTARS SOCKETS

Skyllermarks. Skyllermarks Kraft kräver kvalitet. Infohäfte 2012 www.skyllermarks.se SUTARS SOCKETS Skyllermarks Kraft kräver kvalitet. SUTARS SOCKETS Foto: Bengt Nyman Kära båtägare! Vi vet att det kan kännas krångligt med el i båt. Vi vill att du bara ska behöva fixa elen i din båt en gång. Därför

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan).

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan). Purchasing Manager Christian Krichau Modell Workman EX D20, Mtrl nr 15636 Workman EX 2x10, Mtrl nr 800013 Svensk benämning Kompressor 20 l, oljesmord Symboler CE, Manual, Soptunna, Hörselskydd/Skyddsglasögon,

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

Mer el hållbart. Skyllermarks Kraft kräver kvalitet. Elguiden 2013 www.skyllermarks.se

Mer el hållbart. Skyllermarks Kraft kräver kvalitet. Elguiden 2013 www.skyllermarks.se Skyllermarks Kraft kräver kvalitet. Foto: Bengt Nyman Mer el hållbart Som båtmänniska kan du producera din egen el. Vi har tagit fram ett system av hög kvalitet för att släppa fram elkraften i din båt

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Magnus Sterky. Elsystem för båtar. Magnus Sterky www.batteknik.se 1

Magnus Sterky. Elsystem för båtar. Magnus Sterky www.batteknik.se 1 Magnus Sterky Elsystem för båtar Magnus Sterky www.batteknik.se 1 P.Sterky AB / West Getingv. 13 44446 Stenungsund info@batteknik.se www.batteknik.se Copyright Magnus Sterky, 2006 1:a utgåvan 1:a tryckningen

Läs mer

Båtvärmare. Marknadsöversikt och tips för val, installation, användning.

Båtvärmare. Marknadsöversikt och tips för val, installation, användning. Båtvärmare. Marknadsöversikt och tips för val, installation, användning. 1. Möjligheter. Erfarenheter. Rekommendationer. En varm, torr båt är trivsam även i ruggigt väder, medan en kall, och fuktig kan

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

BRUKSANVISNING. alla modeller 2013 / 2014

BRUKSANVISNING. alla modeller 2013 / 2014 BRUKSANVISNING alla modeller 2013 / 2014 Denna bruksanvisning tillhör följande båt: Tillverkarbeteckning: Beskrivning: Båtkategori: Testmodul: Hallberg-Rassy. Segelbåt i glasfiberarmerad polyester, fast

Läs mer