Användarhandbok Panda 4500

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok Panda 4500"

Transkript

1 Manual 001 Användarhandbok Panda 4500 Slätthultsvägen Ellös Tel Fax

2 Viktigt information till ägaren Det är viktigt att läsa igenom installation- och handhavande manualen noggrant innan du börjar att använda din Panda Generator. Lägg särskilt märke till säkerhetsföreskrifterna. Olje nivå Oljenivån bör kontrolleras dagligen och var 10:e körtimma. Kylsystem Alla Panda generatorer, med undantag för Panda 4500 SC, är utrustade med ett slutet kylsystem. Både den dieseldrivna motorn och generatorn kyls med detta system. Om kylvätskenivån skulle bli för låg kan Panda generatorn bli överhettad. En integrerad elektrisk termostatkontakt stänger av Panda generatorn om detta skulle inträffa. Kontrollera nivån på kylvätskan i värmeväxlaren (ej Panda 4500 SC), belägen på dieselmotorns vänstra framsida, med jämna mellanrum. Gör den här kontrollen när både motor och generator är helt kalla och det inte finns något tryck i systemet. Om sjövattensintaget blockeras stängs motorn omedelbart av. Försäkra dig om att kylvätskesystemet inte är blockerat och att alla ventiler fungerar som de ska innan du startar din Panda generator. Kontrollera sjövattenutflödet när generator har startat. Inspektion Var noga med att din Panda Generator får service regelbundet enligt handbok och servicekort. Första inspektionen är efter 35 timmars körtid. Garantin upphör att gälla om Din Panda generator inte inspekteras med jämna intervaller. Installation av AC system En huvudsäkring måste installeras i fordonsversionen för att förhindra överbelastning hos elsystem och generator. Rekommendationen är att en spänningstmätare installeras för att kunna bevaka elsystem och generatorns spänning. En skala på den konstanta spänningsbelastningens finns i handboken. Överbelasta inte generatorn, det kan orsaka skador på både generator och elsystem. Kontakta din närmaste återförsäljare, om problem skulle uppstå, för att erhålla rätt service. Fara, högspänning Spänning på 120V/240V-60Hz till 220V/380V-50Hz kan vara dödlig. Alla elektriska installationer måste utföras av fackman enligt de föreskrifter som gäller vid elinstallation. 2 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

3 Följ de normer och regler som gäller vid elektriska installationer och arbeten. Anlita fackman för elektriska installationer FC Färskvattenkyld 4500 SC Sjövattenkyld Panda 4000 Marine 220 V / 50 Hz V / 60 H z Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 3

4 1. Panda Generator 1.1. Tillbehör 1.2. Diagram Panda 4500 SC marin 1.3. Diagram Panda 4500 FC marin 1.4. Diagram för kontrollpanel Innehållsförteckning 2. Instruktioner för Generatorns handhavande 2.1. Säkerhetföreskrifter 2.2. Handhavande i sammanfattning 2.3. Generella handhavandeinstruktioner Rutinkontrollrutiner inför start Start av generator Kontroller under gång Stopp av generator Säkerhetsutrustning Föreskrifter för service på Marin utrustning ( Korrosionskydd) Underhållskrav 3. Störningar och problem vid bruk av Panda Generator 3.1. Överbelastning 3.2. Spänningsfluktuation och övervakning 3.3. Låg strömförsörjning Test av generator Test av generatorns kondensator Test av generatorns jordning Förlust av rotormagnetism och återmagnetisering 3.4. Problem vid start Start med svagt batteri Magnetisk bränsleventil 3.5. Problemlösningstabell 4. Installationsinstruktioner 4.1. Placering och montering av generator Placering för optimal ljud och vibrationsisolering Monteringsplats Ventilationsintag 4.2. Anslutningar till generatorn 4.3. Installation av kylsystem Installation av skrovgenomföringar Impeller pump Installation av sötvattensystem (4500 FC) 4.4. Installation avgassystem Installation av utlopp Super Silent system Installation av avgas/vattenseparator för SuperSilent system 4.5. Installation av bränslesystem Luftning av bränslesystem 4.6. Installation av DC System (12V) Kontrollpanel för generator 4.7. Installation av AC System AC systemsinstallation och separat AC kontrollbox 4.8. Teknisk data/systemdiagram A. Formulär för inspektion av installation (ifylls och skickas till ICEMASTER, Germany) B. Handbok för Faryman dieselmotor C. Garantivilkor D. Adresslista för Panda försäljare och reparatörer E. Adresslista för Faryman Dieselmotor försäljare och reparatörer F. Inspektionslista för första service G. Reservdelslista H. Service och reparationsfolder för maringenerator I. Special information för Panda Generator som belastas av kraftiga elmotorer 4 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

5 1.1 Tillbehör 1. Dieselgenerator och ljuddämpande skyddskåpa Generatorn är monterad på vibrationsdämpande gummifötter som är fästa i skyddskåpans bottenplatta. Alla kablar går genom en vattentät hylsa i kåpans front. Skyddskåpans övre halva är delad på längden. 2. Kontrollpanel på Generator Fjärrkontroll ingår som standardutrustning till Panda 4500 och måste anslutas enligt medföljande kabeldiagram. 3. AC- kontrollbox Kondensator hjälper till och ger strömtillskott. Kondensatorn är monterad i en separat AC kontrollbox tillsammans med kretskort för startboostern. 4. Elektrisk bränslepump och filter Panda 4500 levereras med ett bensinfilter och en elektrisk bränslepump som placeras så nära tanken som möjligt. 5. Tillbehör Extra tillbehör som kan beställas genom Ital Nordic AB; Filter för sjövatten intag Bordsgenomföring och kulventil Super Silent avgassystem med separator för avgaser Sötvattenkylning Ytterligare tillbehör på förfrågan. Aggregat Kontrollpanel AC-Kontrollbox Bränslepump och bränsle- Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 5

6 1.2 Panda 4500 SC Marine 01. Temperaturgivare motor 02. Startmotor 03. Pluskabel (+) anslutning till batteri 04. Utgående anslutning till AC-kontrollbox 05. Kabelkanal (AC- nät) 06. Anslutningskonsoll för kabel till fjärrkontroll 07. RPM sensor (tillbehör) 08. Kylvatten anslutning 10. Kylvatten bypass slang 13. Termostatkontakt avgaslopp 14. Avgasgrenrör (vattenkyld) 17. Insprutningsspridare 18. Ventilkåpa 21. Magnetisk bränsleventil 22. Insprutningspump 26. Oljetryckskontakt 28. Avgasslang nw30 6 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

7 1.2 Panda 4500 SC Marine 12. Banjo- (luftning) skruv 14. Avgasgrenrör (vattenkyld) 18. Ventilkåpa 19. Dekompressions ventil till cylinder 20. Oljefyllnadslock 21. Magnetisk bränsleventil 22. Insprutningspump 23. Kylvattenpump 24. Tandrem 474-5M 25. Kylvattenanslutning (motor) 28. Avgasanslutning 31. Luftanslutning 35. Luftningsskruv för bränsle 36. Oljesticka Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 7

8 1.2 Panda 4500 SC Marine Version 02. Startmotor 04. Utgående anslutning till AC-kontrollbox 09. Identifikations märkning 10. Kylvattenpump 11. Relä till bränslepump 15. Termostat slang 16. Termostatkontakt motor 18. Ventilkåpa 24. Tandrem 474-5M 28. Avgasslang nw Startrelä 30. Säkring 25A spänningsskydd 31. Luftfilter slang 34. Täckplåt bak 35. Luftintag slang 36. Anslutning för lindnings temperatur kontakt 8 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

9 1.2 Panda 4500 SC Marine Version 02. Startmotor 04. Utgående kopplingsbox till AC-låda 08. Kylvattenanslutning 34. Täckplåt bak 38. Kullagerhållare Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 9

10 1.3 Panda 4500 FC Marine 01. Anslutningskonsoll för kabel till fjärrpanel 04. Anslutningskabel till fjärrpanel 06. Startmotor 07. Anslutningskabel till batteri (+sladd för magnetisk bränsleventil) 11. Termokontakt (avgas temperatur 95 0 ) 12. Avgasgrenrör 14. Magnetisk bränsleventil 16. Oljesticka 20. Oljetryckskontakt, enpolig 22. RPM sensor (tillbehör) 30. Kylvatten intagsblock (offeranod) 10 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

11 1.3 Panda 4500 FC Marine 05. Kabel från (+)batteri till kontakt magnetisk bränsleventil 06. Startmotor 33. Skydd för terminallåda 34. Termokontakt (avgastemperatur C) 35. Terminalbox för AC generator 38. Kullagerhållare 39. Täckplåt bak 43. Anslutningsnippel för slanganslutning till extern expansionstank 56. Relä starmotor 57. Relä till extern bränslepump och magnetisk bränsleventil Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 11

12 1.3 Panda 4500 FC Marine 43. Anslutningsnippel för slang till extern expansionstank 44. Värmeväxlare, sjövatten, färskvatten 46. Lock för rengörning och kontroll 48. Lock insugsluftkammare 56. Relä startmotor 57. Relä till extern bränslepump och magnetisk bränsleventil 59. Täckplåt bak 62. Generatorhus med lindning 65. Luftningsskruv vid värmeväxlaren 68. Luftintag med filter 70. Kylpump Johnsson F35.B8 72. Tandrem 475, 5m 12 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

13 1.3 Panda 4500 FC Marine 14. Magnetisk bränsleventil 16. Oljesticka 17. Avgasslang nw30, förstärkt 44. Värmeväxlare sjövatten - färskvatten 46. Lock för rengörings - och kontroll av värmeväxlare 65. Luftningsskruv för värmeväxlare (sjövatten system) 72. Tandrem 475-5M 75. Kylvattenpump Johnson C010P5-1 12V 80. Remskiva M-36Z 81. Remskiva M-32Z 82. Olje sump slang NVV08, 900lg 85. Bränsleslang in 86. Bränsleslang retur 88. Luftningsventil R 1/4 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 13

14 1.4 Generator kontrollpanel 1. Huvudströmbrytare ON - OFF 2. Varningslampa för oljetryck 3. Varningslampa motortemperatur 4. Varningslampa avgastemperatur 5. START knapp 6. Timräknare 2.1 Säkerhetsföreskrifter Kör aldrig generatorn med öppen kåpa! Om generatorn installeras utan glasfiber kåpa ( GRP glass reinforced plastic), se till att alla rörliga delar t.ex. hjul, kylrem etc. är skyddade och inte kan skadas. Generatorn måste alltid vara avstängd vid service, underhåll och reparationsarbete. Varning! Högspänning Ström på 120/220 och 380 Volt kan vara dödlig. Försäkra er om att alla elektriska installationsarbeten utförs enligt lokala restriktioner. Anlita alltid fackman vid elektriska installationsarbeten. Panda standard modell är jordad. 3-fas anslutningens (delta) centrum är ansluten till jordningen i utgående AC anslutningsbox (monterad på generatorn). Anslutningen till jord är effektiv endast om alla komponenter i det elektriska systemet delar samma jordning. Anslutningen till jord kan flyttas och återanslutas till annat jordningsystem om det är nödvändigt för annan säkehetsstandard. 14 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

15 Högspänningsanslutningarna (120/220 och 380 Volt) är placerade på AC kontrollbox. AC kontrollbox skall under inga omständigheter repareras eller på annat sätt arbetas med när generatorn är i gång. För att förhindra att generatorn startar av misstag skall alltid kabeln till startbatteriet tas ur vid allt arbete på generator och elsystem. Instruktioner för kondensator Generatorns elektriska system kräver en kondensator, den monteras i den separata kontrollboxen för AC. Kondensatorn slår automatiskt ifrån när generatorn stannas på normalt sätt. För säkerhets skull måste kondensatorn kortslutas innan arbete utförs på AC kontrollbox. Varje kondensator kan kortslutas med hjälp av en skruvmejsel med isolerat handtag. Varning! vidrör ej kondensatorns terminalkontakter, fara för livet. Kortslutning av kondensator Strömstyrkan i en kondensator är inte nödvändigtvis farlig men den orsaka andningsproblem och yrsel hos flertalet människor. Genom att kortsluta kondensatorn kan den spänningen undvikas. Placera ett skruvmejselblad över terminalkontakterna för att kortsluta strömmen. Skruvmejsel Kondensator kontakter Kondensator Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 15

16 2.2 Handhavande i sammanfattning Dagliga kontroller A. Kontrollera oljenivån. B. Kylsystemet på motorn (alla inventiler i kylsystemet skall var öppna). C. Elanslutningar till termostatkontakt. Varningslampa för avgastemperatur. Varningslampa för motortemperatur. Oljetryckslampa. D. Strömväljare (landström/generator ström). Ställ strömväljaren på OFF eller stäng av all konsumtion på vanligt sätt. E. Slå på huvudbatteriet (ON) (om installerad). F. Öppna ventilen för bränsletillförseln (om installerad). G. Öppna kulventilen vid sjövattenintaget. Start av generator A. Ställ strömväljaren på OFF. B. Ställ generatorkontakten på ON. Oljetryckslampan ska lysa. C. Tryck på starknappen ca 2-4 sekunder eller tills du märker att motorn har startat. OBS, släpp startknappen så snart motorn är igång annars kan startmotorn skadas allvarligt. D. Välj generator som kraftkälla med strömväljaren. Kontroller vid gång (efter start) A. Kontrollera att ström produceras. Voltmätaren skall indikera energinivån. B. Kontrollera sjövattenutflödet vid avgasutsläppet.stopp av generator A. Stäng av alla elektriska apparater (konsumtion). Generatorn bör aldrig stängas av plötsligt om den har gått med FULL LOAD (högsta belastning) under en längre period. Sänk belastningen till ca 30% och vänta 5 minuter. B. Tryck in huvudströmbrytaren OFF. C. Stäng kulventilen vid sjövattenintaget och stäng av alla enheter som är beroende av elektricitet. 2.3 Generella användarinstruktioner Rutinkontroller före start 1. Kontrollera oljenivån. VARNING! KONTROLLERA OLJETRYCKET. Generatorn slår ifrån vid otillräckligt oljetryck. Eftersom oljan förbrukas betydligt snabbare vid låg nivå är det viktigt att aldrig köra generatorn vid för låg oljenivå. Utför daglig kontroll av oljenivån. Oljenivån bör alltid vara MAX. Den bästa sättet kontrollera oljenivån är innan start. (Nivån kan vid behov kontrolleras tidigast fem minuter efter motorn stängts av.) Oljemängd för Faryman 18W 1,25 liter (0.33 US gal.). Motorolja SAE20 eller 10W30 för normal temperatur. 2. Kontrollera kylvattennivån (endast sötvattensystem). 3. Kontrollera kulventilen (påkylvattenintaget). 4. Kontrollera filtret till sjövattenintaget (endast sötvattenmodell). 5. Kontrollera att det inte finns något läckage på samtliga slangar och slanganslutningar. 16 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

17 6. Kontrollera samtliga kablar och kabelanslutningar. 7. Kontrollera att alla fästen och bultar på generatorn och generatorfästet är ordentligt åtdragna. 8. Slå över huvudströmbrytaren till 0 när det inte finns några elektriska apparater i användning (under längre perioder). 9. Kontrollera att temperatursensorn på motorn och oljetrycksgivaren fungerar korrekt. För att ni ska ha glädje av er generator under lång tid är det viktigt att följa rekommenderade intervaller på service (checklista finns i appendix) Start av generator OBS, innan generatorn startas måste all ansluten elektrisk utrustning stängas av. Försäkra er om att inte generatorn är vald vid strömförsörjningsväljaren. Om det inte finns någon strömförsörjningsväljare installerad, bör all ansluten elektrisk utrustning stängas av och/eller samtliga kontakter tas ur så att generatorn inte startas med belastning. 1. Tryck in huvudströmbrytaren (ON) 2. Tryck och håll in START knappen ca 2-4 sekunder eller tills du märker att motorn har startat. OBS, släpp startknappen så snart motorn är igång (usu RPM) annars kan startmotorn skadas allvarligt. Skador på startmotor Startmotorn kan skadas allvarligt om startmotorn drivs med dieselmotorn (istället för att dieselmotorn drivs av startmotorn). Detta kan inträffa om START knappen hålls inne efter att dieselmotor och generator har startat. När detta händer drivs startmotorn av dieselmotorn på höga motorvarv och tvingar startmotorn att vara generator och orsakar överhettning i lindingen. Det tar enbart ett par sekunder för den höga värmen att smälta lödda elanslutningar och total förstöra startmotorn. Alla personer som använder generatorn bör göras uppmärksamma på de försiktighetsåtgärder som krävs vid start för att inte orsaka skada på startmotorn. Stäng kulventilen vid sjövattenintaget om problem uppstår vid start. Om motorn av någon anledning behöver vändas/lutas eller startas för att lufta bränslesystemet måste kulventilen vid sjövattenintaget vara stängd. Under startproceduren drivs kylvattenpumpen med motorn. Kylvattnet töms ut genom avgasutsläppet. Eftersom motorn inte har varit igång är inte avgastrycket tillräckligt högt för att det vatten som nått avgasutsläppet ska pressas ut. Stäng sjövattensintaget för att undvika att avgasutsläppet fylls med vatten och orsakar ytterligare problem. När motorn startar måste kulventilen öppnas igen. Viktigt Läs avsnittet om Start av generator om problem skulle uppstå vid start. Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 17

18 2.3.3 Kontroller under gång Utflöde av kylvatten Kontrollera alltid genast efter start att det kommer vatten ur avgasutsläppet. Om det inte kommer något vatten, kontrollera att kylvattenpumpen är igång. När Du blivit en van användare av generatorn kommer du att höra när kylvattnet rinner genom systemet tack vare det plaskande ljud som uppstår när vattnet lämnar generatorn och rinner överbord. Var uppmärksam på att inte sjövattenintaget täpps igen av flytande föremål, var speciellt uppmärksam när båten ligger i en hamn. Överbelastning av motor vid lång användning Kontrollera att generatorn ej överbelastats. Överbelastning uppstår när den elektriska belastningen (efterfrågan) kräver högre motstånd till generatorn än den dieseldrivna motorn kan producera. Överbelastning gör att motorn går hårt, bränner olja, producerar överskott av avgaser (skadar miljön) samt kan skära. Extra försiktighet bör vidtagas vid användandet av multipower enheter (en och trefas) för att undvika överbelastning av den dieseldrivna motorn. Generatorn bör endast vara maximalt laddad under korta perioder! Maximal laddning krävs för att starta många elapparater, speciellt elektriska motorer och kompressorer (från stillastående). Generatorns livslängd kan förlängas betydligt om den nominella efterfrågan ej överstiger 2/3 av den visade tillgången.kontrollera utslaget på PEAK LOADING när elektriska apparater som får sin ström från generatorn slås på (speciellt frys, kyl, elmotorer, vattenkokare, batteriladdare, etc.). Genom gradvis ökning av efterfrågan på el från generatorn förlängs dess livslängden. Generatorn kan vara igång många timmar på partiell belastning, men rekommendationen är att den inte går mer än 2-3 timmar med maximal belastning. Panda generatorn är konstruerad för att inte överhettas även vid extrema förhållanden. Notera att avgaserna blir sotiga vid maximal belastning. Motorn, från Farymann, möter all krav som ställs (giltiga vid manualens tryckning). Observera att den encylindriga motorn med direktinsprutning producerar sotiga avgaser vid maximal belastning. Det ligger i ditt och dina grannars intresse att generatorn in körs med full belastning i närheten av andra. Byte av olja bör ske i jämna intervaller; rekommendation 75 timmar körtid. Byte av olja och oljefilter (Farymann 18W motor) På Farymann 18W motorn finns det inte något direkt oljefilter utan det är snarare en sil (se bild). Denna bör rengöras efter 500 timmars körtid. Oljessilen kan endast nås från motorns undersida, 18 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

19 därför måste enheten lyftas ur kåpan när silen ska rengöras. Panda 4500 har en utgående slang för oljebyte. Det finns inget fabriksfärdigt hål i kåpan för slangen. En fullständig installation kräver att ett hål för slangen borras i kåpan vid en lämplig och lättåtkomlig plats. 1. Tandrem 2. Oljefyllninglock 3. Oljefilter (sil) 4. Utgående slang för olja 5. Packning 6. Packning Stopp av generator Undvika att stanna generatorn plötsligt efter en lång period med maximal belastning. Det ger upphov till onödig vattenånga i generatorn. Innan generatorn stängs av bör belastningen sänkas sakta och köras ytterligare en stund (ca 5 min) på låg belastning så att motorn kyls av innan den stoppas helt (inströmmande sjövatten skall hinna passera). Om generatorn används i varmt klimat och stängs av från full kapacitet utan att motorn kyls av kan överskottsvärmen (och således motortemperaturen) utlösa enhetens överhettningskontakt. Detta innebär generatorn inte kan startas igen innan överskottsvärmen försvunnit. Det bästa sättet är att stänga av alla elförbrukare efter hand och att samtliga förbrukare slutligen är avstängda eftersom volten sjunker i takt med att varvtalet på motorn avstannar. När volten sjunker kan skador uppstå på elektriska kompressorer (i kylskåp och luftkonditionering t. ex.). Den elektriska belastningen skall vara helt avstängd innan generatorn ska startas. Om generatorn startas med elbelastning kommer motorn att gå utan att alstra ny ström eftersom linningens slingor inte får möjlighet att uppnå full spänning. Elektriska apparater som är påslagna under sådana förhållande kan skadas (extra försiktighet bör vidtagas när det gäller elmotorer för undvika utbränning). Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 19

20 2.3.5 Säkerhetsutrustning på Panda Generatorer Panda generatorerna är utrustade med ett antal olika typer av säkerhetsutrustningar. En av dessa är att spänningen i generatorn stannar om kortslutning inträffar. Vidare är dieselmotorn utrustad med en oljetrycks kontakt som stänger av motorn om oljenivån sjunker under en viss nivå. Generatorn är även utrustad med två temperaturgivare. Oljetryckskontakt 1. Magnetisk bränsleventil 2. Oljesticka 3. Oljetryckskontakt enpolig 4. Vattenkylt avgasgrenrör Temperaturgivare för cylinder 1. Temperaturgivare för cylinder 2. Luftintags slang 3. Start motor Vattenkylt avgasgrenrör 1. Startmotor 2. Magnetisk bränsleventil 3. Temperaturgivare för vatten kylt avgasgrenrör 4. DC anslutningskonsoll Föreskrifter för service på marin utrustning (korrosionsskydd) Det är nödvändigt att vidta ytterligare regelbunden service i kombination till den vanliga servicen (olja, filter etc) på all marin utrustning. Kontrollen inkluderar kylterminalblock och frontskydd på generatorn. Lindningstemperturkontakt 1. Frontskyddsplombering 2. Temperaturgivare Lindning 4. Statoryta 20 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

21 Vattenterminal block och frontskydd till generatorn 1. Vatten terminablocksanslutning 3. Frontskydd 2. Frontskyddspackning 4. Placering av packning på frontskydd Försiktighetsåtgärder för att undvika bimetallisk korrosion Det finns ett antal viktiga försiktighetsåtgärder vid installation som kan medverka till att bimettallisk korrosion undviks i stor utsträckning. - Elektrisk isolering av vattenpump Syntetiskt tvättmedel och syntetiskabossningar sitter under vattenpumpen, så att den potentiella skillnaden mellan generator och sjövatten avbryts. - Separation av vatten kolumner (mellan sjövatten och generator) efter avstängning. Det kan även vara en manuell stoppventil.(varning! ventilen måste alltid stängas efter användning.) - Anslut alla komponenter (skrovutsläpp, generator, värmeväxlare, etc.) till en gemensam punkt. Alla enheter ansluts med jordad kabel. - Tillse att generatorn är åtskild från all 12V utrustning, dvs jordningsfri installation av alla enheter med 12V. Mer detaljer om detta finner du i informationsmaterialet Bimetallic Corrosion (Electrolysis) som du beställer kostnadsfritt från ICEMASTER. Installationsanvisningar för att undvika bimetalisk korrosion 01. Skrovgenomföring 02. Kulventil 03. Sjövattenintagsslang 04. Sjövattenfilter 05. Vattenpump 06. Vattenterminalsblock 07. Motor sjövattensintag 08. Generator sjövattenintag 09. Vacumventil 10. Vattenlinje 11. Vattenpump isolerningplatta Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 21

22 2.3.7 Underhållskrav Kontroll innan start - Oljenivå - Läckor på kylsystem - Se till att inga förändringar har inträffat på drivrem, kabelanslutningar, slangklämmor, luftfilter eller ev. läckor på oljedräneringssystem. Kontroll efter användning Antal drifttimmar t 100 t 200 t 300 t 400 t 500 t 600 t 700 t 800 t 900 t 1000 t Kontrollera att skruvar och bultar är åtdragna X X X X X X X X X X X Kontrollera att slangklämmor sitter åt X X X X X X X X X X X Kontrollera att drivremmen är sträckt X X X X X X X X X X X Kontrollera förslitningar på slangar och kablar X X X X X X X X X X X Kontrollera att luftningsventiler fungerar X X X X X X X X X X X Oljebyte på motor X X X X X X X X X X X Byte av oljefilter X X *) X *) Byte av luftfilter X X *) X *) X *) X *) X *) Kontrollera kylvatten (antifreeze) X X X Funktion av säkerhetsspärrar X X X X X X X X X X X *) eller varje 12 månadersperiod Motortillverkarens instruktioner och uppmaningar måste följas, speciellt drift och inspektionsintruktioner! (Se motortillverkarens manual.) 3. Störningar och problem vid bruk av Panda Generator 3.1 Överbelastning Försäkra er om att motorn aldrig blir överbelastad. Överbelastning inträffar när den elektriska spänningen (efterfrågan) medför ett belastningsmotstånd i generatorn som överskrider det som den dieseldrivna motorn kan producera. Överbelastning gör att motorn körs hårt, bränner mycket olja, överproducerar avgaser (miljö ovänligt) och kan till och med skära. Extra försiktighet bör vidtagas vid användning av multipowerenhet (generering av en och trefasström) för att inte överbelasta dieselmotorn. Generatorn bör endast ha högsta laddning under korta perioder! Högsta laddning krävs endast när flera elektrisk enheter startas samtidigt, speciellt elmotorer och kompressorer (från stillastående). Generatorns livslängd förlängs om den nominella efterfrågan på systemet ej överstiger 70-80% av generatorns uppgivna effekt. Försiktig höjning av efterfrågan (gradvis stigning) på elektricitet från generatorn hjälper till att förlänga livslängden på din generator. 22 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

23 Generatorn kan gå i många timmar på partiell belastning (2/3 av uppgiven effekt), men det är inte rekommenderat att köra mer än en till två timmar på full effekt. Pandan är designad för att inte överhettas ens vid extrema förhållanden. Observera att avgaserna blir sotiga under maxbelastning. Effekter av kortslutning och överbelastning av generator. Generatorn kan inte skadas vid kortslutning eller överbelastning. Kortslutning och överbelastning dämpar den magnetiska spänningen i generatorn. Alltså generas ingen ström och spänningen kollapsar. Det här förhållanden återgår omedelbart till den normala om kortslutningen hävs och/eller den elektriska överbelastningen är borta. Överbelastning av generator med elmotor OBS! elmotorer kräver sex till tio gånger mer effekt vid start än den uppgivnaeffekten för drift. Om generatorn som tillhandahåller ström har en lägre kapacitet än den som den elektriska motorn (som ska startas) kräver kommer generatorns spänning att kollapsa. För enheter som kräver en högre förbrukning vid start (t ex en elmotor) bör ICEMASTER kontaktas för att hitta möjliga lösningar (t ex starkare kondensator, brytare för gradvis powerup. Systemets effektivitet kan ökas med upp till 50% samt motorns effektbehov (vid start) reduceras med så mycket som 100% om den är ordentligt designad. Om den inductiva belastningen (ex. elektrisk motor) överstiger 20% av generatorns nominella kraft är någon form av kompensation nödvändig. Se även informationshäftet Special information for operation of Panda generators with inductive load. 3.2 Spänningsfluktationer och övervakning VARNING! Innan arbete (installation) utförs i systemet läs Säkerhetsföreskrifter i den här manualen Standardström generad med en normal kraftkälla ligger inom skalan 230V (+4/-13%) (50Hz) i Europa och 115 (bzw. +8/-20%) (60Hz) i Nord Amerika. För de flesta elektriska utrustningar befinner sig den här spänningen inom den acceptabla ramen för problemfri användning. (I en del länder kan skalan vara större.) PANDA generatorn är designad för att spänningen skall stanna inom acceptabla gränser (under normal elektrisk laddning). Det här uppnås med hjälp av en ABS, som är placerad i AC-kontrollbox. Om spänningen skulle falla när en elektrisk motor startas (som kräver en hög strömstyrka vid start) kompenseras detta med hjälp av kondensatorn som aktiveras elektroniskt ca 2 sekunder. Detta hjälper till att hålla spänningen inom rätt gräns. Under perioder med hög elektrisk belastning kan spänningen falla ner till 200/50Hz (eller 95/60Hz) eller lägre. Sådan här spänningsfall kan orsaka skador på en del elektrisk utrustning, ex. elmotorer, kompressorer och elektronisk utrustning. AC-boxens elektronik känner av skillnader i spänning. Skulle spänningen stiga eller falla för mycket kommer relät på bensinpumpen automatiskt att stänga av bensintillförseln och då stängs generatorn av (tillbehör). Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz 23

24 För att säkerhetsställa att spänningen ligger på en lagom nivå, och därmed eliminera risken för skador på känslig elektrisk utrustning, bör spänningen övervakas med hjälp av en voltmätare. Voltmätaren installeras efter strömförsörjningväljaren för att kunna visa spänningen oberoende av källa (antingen från standard AC eller generator). Om voltmätaren placeras på detta sätt krävs endast en mätare. Om spänningen som visas på voltmätaren faller under en kritisk nivå, t.ex. när efterfrågan på ström ökar, kan känslig elektronisk utrustning stängas av för undvika skador. Under vissa förhållanden (ex. vid förändringar i bränsle eller luftintag), kan generatorn varva för högt och tillföra alltför mycket spänning. Anpassning till normal motorhastighet (RPM) skall endast göras med hjälp av en varvräknare och/eller en voltmätare. En voltreglerad säkring bör installeras i elsystemet för att undvikas skador på utrustning på grund av för hög eller låg spänning. Automatisk övervakning av spänning och automatisk avstängning Om luftkonditionering, (kompressor) eller annan värdefull utrustning installeras ombord, rekommenderas att en automatisk övervakare av spänningen installeras för att skydda utrustningen från plötsliga spänningsfall. Spänningsövervakaren stänger av hela systemet (och alla användare) med hjälp av en automatsäkring så snart spänningen faller under inställd (önskad) styrka (övervakaren stänger även ner kopplingsplinten automatiskt när generatorn stängs av). Övervakningssystemet slår på kopplingsplinten igen så snart spänningsnivån är tillbaka över den inställda nivån. Spänningsövervakaren bör installeras efter strömförsörjningväljaren för att kunna övervaka spänningen oberoende av källa. En sådan placering gör att det endast krävs en spänningsövervakaren. En tekniker kan installera ett sådant här system. Systemet kan beställas som ett komplett kit från din återförsäljare eller direkt från tillverkaren, ICEMASTER GmbH, Tyskland). Installation av Auto-Shut down system 01. AC kontrollbox 02. Generator 03. Strömförsörjningskabel till den automatiska övervakaren och Auto-shut down systemet 04. Den automatiska övervakaren och Auto-shut down systemet 05. Strömförsörjning till förbrukaren 06. Förbrukare 07. Strömförsörjningsväljare 08. Landströmanslutning 09. Relä för belastningsavstäng- 24 Panda 4500FC/SC 230V/50Hz 115V/60Hz

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Scrollkompressorer för kylning

Scrollkompressorer för kylning 1 Scrollkompressorer för kylning Kompressorn är hjärtat i varje kompressionskylanläggning. Den tar köldmediet i förångad form från en lågtrycksnivå (sugtryckssida) till en högtrycksnivå (högtryckssida).

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

STEELEX GROUP. high quality. aircraft heaters

STEELEX GROUP. high quality. aircraft heaters STEELEX GROUP high quality aircraft heaters High quality aircraft heater A L L M Ä N B E S K R I V N I N G STEELEX E42, E75, D120 Innehåll: H Ö G Nordväst om stockholm i Kungsängen utvecklas, designas

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer