TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR"

Transkript

1 TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja TEKNISK INFORMATION solvärmepaket JANUARI 2015

2 Introduktion Med dessa anvisningar kommer du att vägledas vid installation av solfångare och värmeöverföringsrör. Använd separata anvisningar för andra systemkomponenter, såsom pumpenheten och vattentanken. I alla projektets steg ska endast fackmannamässiga installatörer användas. Takinstallation, rördragning och elektriska installationer ska göras av behöriga fackmän med kunskap om lokala förordningar. Varje enskild komponent (såsom pumpenhet, vattentank etc.) måste installeras i enlighet med separata detaljerade anvisningar. Arbetssäkerhet måste alltid ha högsta prioritet. Förkonfigurerade system erbjuder högeffektiva lösningar med lätta och pålitliga leveranser från en partner Plannja. Exempelritning av ett solvärmesystem för varmvattenberedning i ett hushåll. Enkelt ackumulatorsystem med en vattentank och reservsystem med uppvärmning från gas, olja, elpanna etc. Styrenheten (integrerad i pumpen) styr hastigheten på solvärmekretsens pump utifrån solinstrålning och varmvattentemperatur. Detta säkerställer obruten drift, optimerad prestanda och minskad elkonsumtion. Innan solfångarna installeras, beakta följande: Placera solfångarytan så att solfångaren får bästa möjliga riktning mot solen. Solfångarnas effektivitet är som bäst när de är riktade mot syd i 40 graders vinkel. Bra riktning uppnås när solfångarna är riktade mellan sydväst och sydost med en lutningsvinkel på mellan 20 och 60 grader. Riktning bortom dessa gränser kommer att minska driftseffektiviteten. Planera placeringen av solfångarna noggrant. Alla solfångare seriekopplas i en rad och placeras sida vid sida. Storleken på solfångarytan beror på typen och antalet solfångare. Storlekar visas nedan för standardsolfångare och de större högeffektiva solfångarna. Standardsolfångare (bredd x höjd): 2 solfångare (2,4 x 2,0 m), 3 solfångare (3,5 x 2,0 m), 4 solfångare (4,7 x 2,0 m) Högeffektiva solfångare (bredd x höjd): 3 solfångare (3,7 x 2,2 m), 4 solfångare (4,9 x 2,2 m), 5 solfångare (6,1 x 2,2 m) Solfångarna ska placeras så att avståndet mellan dem och teknikrummet är minsta möjliga. Värmeöverföringsrörets dragning ska klargöras i förväg. Speciellt i gamla byggnader saknas ofta en uppenbar kanal att leda värmeröret genom. I leveransen ingår 15 meter värmerör. Om denna längd inte räcker kan extra värmerör köpas tillsammans med de rörförlängningskopplingar som behövs. Se till att vägen är fri för solljuset. Undvik exempelvis att installera nära strukturer som orsakar skuggning på solfångarna såsom skorsten, ventilationsrör etc. Konstruktionen under måste ha tillräckligt diagonalstöd för att kunna bära upp solfångarna en solfångare väger mellan 40 och 55 kilo med infästningar. Plannja rekommenderar att en takstege monteras ovanför solfångarna. Med en sådan säkerställs enkel solkulvertmontering på taket och säkert underhåll av solfångarna. Takstegen ska installeras mellan takgenomföringen och solfångarna. Solfångarna ska vara täckta tills systemuppstart för att förhindra överhettning. Den fabriksfästa skyddsfilmen över solfångarna är inte väderbeständig, så vid fördröjd systemuppstart rekommenderas att solfångarna täcks över med exempelvis en presenning. 2 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

3 Solfångarnas anslutningsrör ska också täckas ända tills den slutgiltiga anslutningen till värmeöverföringsröret görs. Systemet måste vara helt installerat innan det fylls uppmed solvärmeöverföringsvätska. Konsultera separata installationsanvisningar vid installation av komponenter. Systemuppstart och användarutbildning måste utföras av en utbildad fackman. Om installatören använder tillbehör som inte ingår i Plannjas leverans är det underförstått att solkretsen alltid måste bestå av material som är lämpliga för höga tryck, temperaturer över 100 C och värmemediet (propylenglykol med hämmare). Detta är viktigt exempelvis vid val av packningar och isoleringsmaterial. Lokala förordningar måste följas. Metoderna som presenteras i installationsanvisningen är exempel och kan inte säkert användas på alla typer av tak. Följ under installationen principer för god byggnation och arbeta säkert. Följ lokala arbetssäkerhetsförordningar. Vid tvekan över hur arbetet ska fortgå, följ konstruktörens instruktioner eller kontakta vår tekniska support. Säkerhetsinstruktion: VARNING! Var noggrann med arbetssäkerheten vid arbete på tak. Använd säkerhetslina och sele. Använd alltid specialanpassade redskap för att lyfta upp solfångarna på taket. Bara utbildade installatörer ska användas. VARNING! Risk för allvarlig personskada. Följ instruktionerna under installation och användning av systemet. VARNING! Risk för skador på produkterna. Felaktig användning kan skada komponenterna, verktyg, byggnaden eller personer. VARNING! Yttemperaturen på solfångarna kan bli farligt hög. Måste hanteras med försiktighet. VARNING! För stor snömängd kan skada solfångarna och/eller förhindra solfångarnas drift. VARNING! Solfångarna ska inte installeras under blåsiga förhållanden. Underlåtenhet att respektera yttre förhållanden kan göra att solfångarna ramlar ner vid installation i kraftig vind. LÄS ANVISNINGARNA! Läs installations-, drifts- och underhållsinstruktionerna noggrant. VARNING! Professionella installatörer måste användas. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 3

4 Leveransens innehåll Solvärmesystemet består av solfångare, vattentank, pump och styrenhet, expansionskärl och några ytterligare komponenter. Systemet måste utrustas med lämpliga luft- och säkerhetsventiler. Styrenheten justerar pumphastigheten utifrån temperaturskillnaden mellan solfångarna och vattentanken. Solkretsen är ett slutet system och värmen från solfångarna överförs till vattentanken med solvärmeslinga eller extern värmeväxlare. Värmemediet är en blandning av vatten och glykol se till att endast godkända vätskor med tillräckligt frostskydd används. Rätt värmeöverföringsvätska ingår i leveransen av Plannjas solvärmepaket. Leveransinnehåll Hybrid solvärmepaket 7 m 2 10 m 2 12 m 2 7 m 2 med 500 l vattentank 7 m 2 med 750 l vattentank 10 m 2 med 750 l vattentank 10 m 2 med 1000 l vattentank Solfångare 2,6/2,4m Solfångarinfästning och kopplingssats Solfångarinfästning och utbyggnadskopplingssats Basenhet takgenomföring Genomföring Värmeöverföringsvätska, koncentrat i 10-litersdunk Kopplingsbox till givarkabel FlowSolB-pump med DeltaSol BX plus-styrenhet Värmeöverföringsrör DN16, 15 m Värmeöverföringsrör DN20, 15 m Upphängningssats till solkulvert DN Upphängningssats till solkulvert DN Expansionskärl 50 l (golvmontering) Expansionskärl 25 l (väggmontering) Expansionskärl 12 l Tillbehörssats till expansionskärl Kollektorkoppling DN16-1/2"F Kollektorkoppling DN20 1/2"F Övergångskoppling DN16-22 mm Övergångskoppling DN20-22 mm Skärringskoppling 22 mm 3/4"M Värmetålig packning, 1/2" Hybridvattentank 500 l Hybridvattentank 750 l Hybridvattentank 1000 l Elpatron för hybridvattentank, 7,5 kw Observera: Basenhet och takgenomföring väljs utifrån taktypen. Solvärmepaket 4 m 2 6 m 2 8 m 2 4 m 2 med 300 l tank 6 m 2 med 300 l tank 6 m 2 med 400 l tank Solfångare 2,3/2,0m Kopplingssats för solfångare Kopplingssats för solfångarutbyggnad Basenhet takgenomföring ( / solfångare) Genomföring Värmeöverföringsvätska, 10 liter i 25-litersdunk Kopplingsbox för givare Pumpstation med styrenhet Värmeöverföringsrör DN16 15 m Upphängningssats till solkulvert Expansionskärl 18 liter Expansionskärl 25 liter Tillbehörssats till expansionskärl Koppling DN16 1/2 F, panelanslutning Koppling DN16 22 mm, pumpanslutning Koppling 3/4 M 22 mm, pumpanslutningar Tätningsmedel till koppling 1/ Vattentank 300 l, 2 slingor Vattentank 400 l, 2 slingor Elpatron till vattentank, 6 kw Observera: Basenhet och takgenomföring väljs utifrån taktypen. 12 m 2 med 1000 l vattentank 8 m 2 med 400 l tank 4 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

5 Hantering Godsmottagning Se till att varorna som levereras är de som beställts och att alla artiklar på fraktsedeln finns i leveransen. Brister, fel i leveransen eller transportskador måste anmälas och rapporteras till Plannja eller säljaren omedelbart. Eventuella fel måste rapporteras inom 7 arbetsdagar efter leverans. Företaget är inte ansvarigt för kostnader som uppkommer vid byte av produkter som installerats på annat sätt än det som anges in installationsanvisningarna. Det rekommenderas att varorna förvaras i originalemballaget fram tills installationen så att alla nödvändiga komponenter säkert finns tillgängliga. Rätt förvaring av solfångarna Rekommendationer vid utomhusförvaring av solfångarna Avlägsna inte skyddsfilmen förrän installationen är färdig. Lägg ner solfångarna med glaspanelen uppåt. Undvik direktkontakt med marken (använd exempelvis underlagsvirke). Undvik repor på glaspanelerna genom att använda distanser mellan solfångarna (exempelvis träläkt) Om solfångarna lutas mot en vägg eller liknande, luta dem med minst 15 lutning och använd distanser. Använd inte wellpapp som underlag. Om solfångarna förvaras felaktigt kan fukt komma in genom luftventilationen. Solfångarnas glasyta kan skadas om de förvaras inplastade. Solfångarna ska skyddas mot regn fram till installationen. Se till att solfångarna inte utsätts för sol under förvaring. Avlägsna plasthättorna från kollektorkopplingarna om solfångarna utsätts för sol efter att skyddsfilmen avlägsnats. Smältrisk! Om fördröjning sker mellan solfångarinstallation och systemuppstart ska solfångarna täckas över med exempelvis en värmereflekterande presenning. Använd lyfthandtagen för enkla lyft och enkel transport ( ). Handtagen kan beställas från Plannja. Bärhandtagen gör det lätt och enkelt att lyfta solfångarna. Handtaget har en stödfläns som vilar under solfångaren kantprofil. Kontrollera att fästbulten är åtdragen innan solfångaren lyfts. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 5

6 Förberedelser Rekommendationer innan installation Placera solfångarna minst en meter från takstrukturer såsom skorstenar, takfönster, ventilationsrör etc, som kan avge fuktig luft. Annars finns en risk att fukt tränger in i solfångarna genom ventilationsöppningarna. Risk för brännskador föreligger så fort solfångare utan skyddsfilm utsätts för solljus. Solfångarytor Plannjas standardsolvärmepaket innehåller två, tre eller fyra solfångare. Dessa anvisningar är tillämpliga för alla dessa kombinationer. Utbyggnad av solfångarytan följer samma principer som visas i följande installationssteg för två solfångare. Det maximala antalet solfångare i en serie är fyra. Vid behov av större solfångarytor, kontakta din återförsäljare eller Plannja. Solfångarens anslutningar blir heta vid solinstrålning Risk för personskada vid arbete med vassa metallkanter och komponenter. Tom solfångare på taket Efter montering på taket bör de tomma solfångarna inte utsättas för sol i mer än några få dagar. Annars kan värmepåfrestningar orsaka skadar på packningar. Skjut alternativt upp installationen av packningarna till precis innan solkretsen fylls upp. Undvik köldskador Efter provtryckning och spolning kan solfångarna inte tömmas helt. Se till att inget rent vatten står kvar i solfångarna i temperaturer under noll grader. Använd endast godkänd värmeöverföringsvätska. Du kan beställa rätt vätska ( ) från Plannja om den levererade mängden inte räcker. Förberedelser på marken Det rekommenderas att förmontera solfångarskenorna på marken innan delarna lyfts upp på taket. Två skenor (över- och underskena) kommer att finnas under varje solfångare. Det är snabbt och enkelt att förlänga skenorna med utbyggnadsdelar. Skenorna är olika med en eller två solfångarklämmor vid skenändan. Du börjar installation från höger sidan med den skena som har en solfångarklämma Medan du fortfarande är kvar på marken: 17 Nm skjut solfångarhållarna på plats innan skenorna kopplas ihop. Två hållare kommer att finnas under varje solfångare. 17 Nm 2. Koppla samma skenorna med skenkopplingarna. Skjut in dem jämnt mellan de båda skenorna och dra åt bultarna. Kontrollera att skenändarna är i linje med varandra och att inga glipor mellan skenorna finns. 6 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

7 Installation Leveransens omfattning varierar mellan olika paket, som visas på sidan 4. Denna anvisning redovisar hur ett grundpaket solfångare installeras i rekommenderat vertikalt läge. Det är enkelt att utöka solfångarytan med utbyggnadssatserna som följer med. Det är också möjligt att installera solfångarna i horisontellt läge. Om solfångarytan är större än två paneler kommer utbyggnadskomponenter att ingå i leveransen. Montering av utbyggnadssatsen är exakt likadan som den vanliga solfångarmonteringen. Du skall använda solfångarhållarna i den nedre stödskenan och skenkopplingar mellan skenorna. I utbyggnadssatsen ingår två solfångarskenor med en solfångarklämma eftersom det alltid kommer att finnas en ledig klämma för förlängning längst ut på solfångarytan. Komponenterna som behövs för takmonteringen ingår i leveransen. Takfästena är olika för olika typer av tak. Under varje solfångare ska fyra takfästen sitta. Förlängningsdelarna levereras som en separat utbyggnadssats. Vertikal takinstallation. Bilden visar komponenterna i grundpaketet med två solfångare, och komponenterna i en utbyggnadssats. Med fyra solfångare innehåller leveransen två utbyggnadssatser. För att ansluta förlängningsskenorna, se de demonstrativa bilderna på sidan 6. Takmontering, komponentlista Komponent Antal 2 solfångare Antal 3 solfångare Antal 4 solfångare Takfäste Stödskena med två solfångarklämmor Stödskena med en solfångarklämma Skenkoppling Solfångarkoppling, 250 mm, bestående av rillad rostfri slang, 3-lager mjuk skumisolering och EPDM-damask Packning ½ Kabelband 1 2 Solfångarhållare 4 6 Observera: Basenhet och takgenomföring ska beställas separat eftersom deras utformning beror på tak och installationstyp. 3 8 Plannja solvärmepaket Teknisk manual 7

8 Olika typer av takfästen Läs den separata installationsanvisningen som levereras med takfästena. Plåttakpannor Profilerat plåttak Plannja Trend Bandtäckning Tegel- och betong takpannor Shingel-/papptak (liknande plana takytor) Universal Basenhet takgenomföring för bandtäckning Basenhet takgenomföring för plåttakpannor, profilerade plåttak och shingel-/papptak. Objekt Antal Takfästen Motstycke till takfästet Fästbult M8x30 16 stk Mutter M8 16 stk Fästklämmor till skena Objekt Antal Takfästen Dubbelpackningar (runda) 8 stk Fästskruv 7x50 mm 16 stk Fästskruv 7x70 mm * Trippelpackning (fyrkantig) Ytterligare fästdetaljer för stålläkt Packningar för ytterligare fästdetaljer Fästklämmor till skena * För hög profil Basenhet för takgenomföring för Plannja Trend Objekt Antal Takfästen Motstycke till takfästet Fästbult M8x30 16 stk Mutter M8 16 stk Fästklämmor till skena Objekt Antal Takfästen Fästskruv 7x50 mm 8 stk Fästklämmor till skena Objekt Antal Takfästeskruv Fixeringsklämma för skena Basenhet takgenomföring för tegel-/betongtakpannor Universalbasenhet (exempelvis för korrugerade fibercementtak) 8 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

9 Montera solfångarna på taket Takfästena som visas i denna manual är endast avsedda som exempel. Den faktiska typen av takfästen som används varierar och beror på takmaterial och taktyp. För mer information, konsultera installationsanvisningarna som medföljer takfästena. Bild 1. Begränsningar för stödkonstruktionen Dimensioner Standardsolfångare Högeffektiva solfångare A mm mm B Max mm Max mm C Max. 200 mm Max. 200 mm Observera: avståndet A måste avgöras utifrån taktyp. Båda skenor måste med god marginal befinnas sig under solfångare för att säkerställa säker koppling. Lyfta solfångarna Se till att du är noggrann och lyfter säkert. Endast godkänd lyftutrustning bör användas. Solfångarna ska inte lyftas i blåsiga förhållanden. Följ lokala bestämmelser vid lyftarbete. Solfångarna kan flyttas med lyfthandtagen, men vid höga lyft rekommenderas att godkänd lyftutrustning används. Minst två lyftremmar bör användas och solfångaren ska befinna sig i upprest position under lyftet. Se till att remmarna är jämnt positionerade så att solfångaren inte lutar under lyftet. Plannja ansvarar inte för skador på person eller egendom som uppstår som en följd av osäkra arbetsmetoder. Solfångarlyft med lyftremmar. Det rekommenderas att ett styrrep används när solfångaren lyfts. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 9

10 Minst 500 mm Minst 2700 / 2950 mm Min / 2950 mm 1. Kontrollera takfästenas placering. Solfångarens nedersta del kommer efter installation att vara belägen 15 cm under solfångarskenorna när den ligger mot solfångarhållaren. Minsta avstånd från takets högsta punkt till det nedre takfästets mittenpunkt är 2700 mm för standardsolfångare och 2950 mm för de större högeffektiva solfångarna. För att förenkla rördragningen rekommenderas att avståndet hålls runt 3000 mm. Avståndet måste avgöras i varje enskilt fall utifrån taktyp Min. 500 mm och takform. Minsta avstånd mellan takets gavelkant och det nedre högra takfästet är 500 mm (samma princip om du inleder installationen från takets vänstra sida). På så vis säkerställs att solfångarytan till största del vilar på bärande konstruktion (det yttersta takfästet ska placeras i enlighet med detta). 2. När solfångarytans placering avgjorts ska den nedersta raden takfästen monteras. Läs igenom de detaljerade monteringsanvisningar för som följer med i takfästenas paket. Fästena måste förankras i läkten (eller i motsvarande underbyggnad) för att de ska sitta säkert över tid. Minsta fästdjup i träet är 32 mm. Se till att takfästena hamnar i linje med varandra. Det är mycket viktigt för solfångarmonteringen att solfångarskenorna hamnar i en rak linje. I vertikal riktning finns en liten arbetstolerans för takfästena. Fyra takfästen behövs för varje solfångare för att tillräcklig konstruktionshållfasthet ska uppnås planera utplaceringen utifrån detta. Lämna tillräcklig plats för skenkopplingen. Kontrollera övrigt begränsande värden i bild 1. Observera! Minsta fästdjup för takfästenas skruvar är 32 mm (vid träinfästning)! Det är inte tillåtet att montera solfångarna i en otillräcklig stödkonstruktion. Se till att stödkonstruktionen är i bra skick (inte murken). 3. Placera den nedre solfångarskenan på den nedre raden takfästen. Lossa fixeringsklämmorna (13 mm mutter) lite så att skenan fäster under klämman. Kontrollera att klämmorna ligger i linje och justera vid behov deras placering. Avståndet mellan den yttersta klämman och solfångarskenans ända får vara maximalt 200 mm. Efter att det säkerställts att solfångarskenorna ligger i rak linje, dra åt muttrarna rejält (30 Nm). Kom ihåg att kontrollera att du också fäst solfångarhållarna vid skenorna innan dessa fixerats. 10 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

11 4. Montera den övre raden av takfästen och solfångarskenan. Monteringsmetoden är likadan som föregående steg. Var noggrann så att skenorna ligger i rak linje. De måste vara helt parallella med de nedre skenorna. För att säkerställa framgångsrik solfångarmontering måste skenornas ändar ligga i linje med varandra kontrollera detta innan de övre skenorna fixeras. TIPS: Innan skenorna slutgiltigt fixeras, kontrollera diagonalmåtten för att säkerställa att skenorna är parallella. Dålig inpassning kommer att resultera i dåligt placerade solfångare eller göra att monteringen misslyckas. 5. Lyft upp solfångarpanelerna på skenorna (med fixeringsklämmorna lossade). Det rekommenderas att solfångarnas bärhandtag används när de flyttas. Minst två montörer måste delta när solfångarna flyttas. TIPS! Innan solfångaren lyfts upp på skenorna, dra klämmorna åt sidan och dra åt muttern lite för hand så att klämmorna inte är i vägen vid monteringen. 6. Vid vertikal montering kan du inleda monteringen från vänster eller höger sida. Fixeringsklämmorna måste lossas innan solfångaren placeras under dem. Se till att solfångaren är på plats innan klämmorna fixeras. Solfångarnas nedre kanter måste komma under solfångarhållarna. När den nedre delen är på plats (se bilder under steg 6, och illustrerande bilder 6.1 och 6.2), skjut solfångaren så att den ligger mot skenornas klämmor. Kontrollera att båda flänsarna på panelens sidor kommer under fixeringsklämman, och dra åt 13 mm-muttrarna (17 Nm). Plannja solvärmepaket Teknisk manual 11

12 6.1 Illustration. Skjut försiktigt solfångaren på plats och kontrollera att kantflänsen längst ner på panelen kommer under solfångarhållaren. Kontrollera att solfångarhållarna ligger vinkelrätt mot skenorna oförsiktig solfångarmontering kan göra att hållarna bockas lite grann. 6.2 Illustration. Fixeringsklämmans tjockare del ligger alltid mot solfångaren kantfläns när allt fixeras. Klämmans andra del tar emot nästa solfångare för enkel installation. Se till att klämmans orientering blir rätt. 7. Den solfångare som monteras härnäst kommer att fixeras från båda håll. Solfångarkanten kan skjutas under den mellanliggande klämman så att det lägg går att utöka solfångarytan. Se till, innan du drar åt sidoklämmorna, att solfångarhållarna alltid ligger rätt i linje med solfångarens nedre fläns. 12 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

13 8. Montera resten av solfångarytan på samma sätt. När du når slutet på solfångarytan, gör den sista fixeringen genom att dra åt 13 mm-muttern vid slutet av kopplingsskenan (17 Nm). 9. Färdig installation av två solfångarpaneler. Nästa steg är att ansluta solkulverten mellan solfångarna sinsemellan, och mellan solfångarna och teknikrummet. Om en fördröjning inträffar mellan solfångarmontering och systemuppstart bör solfångarna täckas över och anslutningsmunstycken pluggas så att inte vatten eller skräp kommer in i solfångarna. Dessutom är det bra att täcka över solfångarna med exempelvis en värmereflekterande presenning för att förhindra överhettning (presenningen måste väljas ut och fästas så att inga märken uppstår på solfångarglaset). 10. Gör takgenomföringen. Du kan ta upp takgenomföringen före eller efter solfångarna monteras. Observera att takgenomföringen skiljer sig något mellan olika taktyper. För detaljerade anvisningar, se separata installationsanvisningar för takgenomföringen som följer med dess paket. Det rekommenderas att ta upp takgenomföringen så nära taknocken som möjligt. Minsta avstånd mellan solfångarna och takgenomföringens centrum är ungefär 500 mm, och det rekommenderade avståndet är mellan 500 mm och 1000 mm för en enklare solkulvertinstallation. Plats för den rekommenderade takstegen ska tas i beaktande när placering av takgenomföring avgörs. De rekommenderas att ta upp takgenomföringen över och i mitten av solfångarytan för att få till stånd kortast möjliga väg för värmeöverföringsröret. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 13

14 10.1 När du bestämt rätt plats för takgenomföringen är första steget att göra ett hål i taktäckningen. Metoden för detta skiljer sig mellan olika takmaterial. Se separata anvisningar för detaljer (exempelvis hur undertaksbeslag ska monteras). Märk ut hålets form med hjälp av mallen som följer med takgenomföringen. Om taket är av metall, stansa hål inuti markeringen exempelvis med hjälp av en hammare och en snickarkniv. Skär ut hålet i rätt storlek med en plåtsax. Beroende på undertaket, gör ett hål genom materialet som blir lagom för genomföringen Forma genomföringens nedre gummidel efter taket genom att trycka den mot dess slutgiltiga plats. När du format genomföringsdelen, applicera tätningsmassa på undersidan av genomföringens gummidel. Täck gummipackningen helt med massan. Montera resten av genomföringen i enlighet med följande bildserie. Metallspännena gör så att skruvarna inte kan dras åt för hårt. Observera: färdigställ inte genomföringen förrän solkulverten installerats på taket. x x6 38 mm x8 25 mm x x2 3,5x x3 4,2x38 14 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

15 Anslutningar vid solfångarna OBS! Om fördröjning infaller mellan solfångarmontering och rördragning bör solfångare täckas över (exempelvis med presenning) för att förhindra överhettning. Solfångarnas röranslutningar ska också täckas över så att det inte finns risk att främmande material kommer in i solfångarna. Risk föreligger att solfångarna skadas. Se till att presenningen inte lämnar några märken på solfångarnas glas. Solfångarkopplingar (250 mm) som används för att binda samman solfångarna ingår i solfångarnas monteringssatser (och i utbyggnadssatserna) som beskrivs på sidan 7. Utöver dessa behöver du följande delar för att installera värmeöverföringsröret till i pumpenheten. Dessa delar ingår också i leveransen. Delar för montering av värmeöverföringsrör Kvantitet Värmeöverföringsrör, 15 m 1 Upphängningssats till värmeöverföringsrör 1 Solfångarkoppling 2 Övergångskoppling (till 22 mm) 2 Skärringskoppling till pump 4 Värmeresistenta 1/2 -packningar för solfångarkopplingar 2 Kopplingsbox till givarkabel 1 Givarkabel 1 Observera! Värmeöverföringsrör DN16 används för system med upp till fyra solfångare. Paket med fem solfångare levereras med värmeöverföringsrör DN Kopplingarna mellan solfångarna görs med 250 mm kopplingsslang. Kom ihåg att mellan delarna använda de värmeresistenta ½ -packningarna som följer med i leveransen Installera anslutningsslangen: skjut på kort rörisolering på anslutningsmunstyckena, sätt på den förmonterade stålslangen med packning, och dra åt lätt för hand. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 15

16 Dra åt kopplingen med ett kvarts varv. Håll fast solfångarens anslutningsmunstycke när du drar åt för att undvika att skada solfångarkopplingen, absorbatorn eller slangen Tryck ihop rörisoleringen och damasken, 2. Böj runt till den andra anslutningen, placera packningen på plats och dra åt Dra över damasken så den sitter jämnt över EPDM-isoleringen och täcker båda solfångarkopplingarna. 16 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

17 12. Anslut värmeöverföringsröret till solfångarna. Använd kopplingarna (DN16 eller DN20 till 1/2 F) för denna anslutning. Det finns några olika metoder att göra denna anslutning, men det rekommenderas att fixera den värmetåliga packningen och solfångardelen först vid solfångarens anslutningsmunstycke Fäst kopplingen vid solfångaren. Kom ihåg att hålla fast solfångarens anslutningsmunstycke när du drar åt för att undvika att skada absorbatorn! Dra åt för en tät anslutning utan att skada delarna Fäst kopplingens andra del vid värmeöverföringsröret (korrugerat rör). Se till att anslutningsringen är på rätt plats innan du börjar dra åt kopplingen. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 17

18 12.3 Slutför kopplingen. Tryck det rillade röret hela vägen till botten på solfångarkopplingen, så gängorna ligger i linje med varandra och dra åt för hand. Dra åt det sista med skiftnycklar. Det är som tidigare nämnt mycket viktigt att dra åt solfångarkopplingen med två verktyg för att undvika skador När kopplingen är klar avslutas installationen genom att rörändarna isoleras ordentligt. Det är viktigt att värmebeständigt isoleringsmaterial används. Du kan använda överbliven isolering från värmeöverföringsröret genom att klippa till den med en sax. Avsluta isoleringen noggrant med vädertålig isoleringstejp, eller med krympfilm. 13. Avsluta takgenomföringen genom att fästa höljet vid resten om takgenomföringen. Se till att höljet sitter rakt innan du drar fast det med skruvar. Läs separata instruktioner för takgenomföring för mer detaljerad information. Avsluta genom att vattentäta med en varmluftspistol. Krympfilmen måste täta runt hela värmeöverföringsröret och takgenomföringen. Observera: Plannja rekommenderar att en takstege monteras ovanför solfångarna. Med en sådan säkerställs enkel montering av värmeöverföringsröret på taket och säkert underhåll av solfångarna. Takstegen ska installeras mellan takgenomföringen och solfångarna. 18 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

19 14. Rördragning till teknikrummet ska vara så kort som möjligt. Använd om möjligt existerande rörledningskanaler. Använd rörupphängningen som följer med i leveransen för att fästa röret i tak och/eller väggar. Använd takkonstruktioner (exempelvis takstolar) som första upphängningspunkter. Om du behöver göra hål för kulverten, se till att du tätar och isolerar gliporna ordentligt. Använd om möjligt en oanvänd skorstenspipa för installation av värmeöverföringsröret. Planera tillsammans med husägaren den kortaste rutten till teknikrummet om inga kanaler eller pipor finns lediga. Undvik att dra värmeöverföringsröret genom kalla utrymmen. Nya hål i väggar eller golv ska tas upp på ett professionellt sätt. Värmeöverföringsröret ska sitta säkert fast (men inte pressas) med upphängningssatsen Onödiga svängar ska undvikas eftersom värmeöverföringsröret riktning ska vara uppåtriktad (för att undvika fickor där luftbubblor kan samlas). Fäst kopplingsboxen för givaren Surge-arrester diode (suppressor) Överspänningsavledare E1 E2 A1 A2 Utgångsterminal Ingångsterminal Input terminal Output terminal 15. Öppna kopplingsboxen för givaren för att gör anslutningarna. Använd de små gummidelarna för att leda in kablarna i boxen. Använd kabelskalare för att avtäcka trådarna för anslutningen. OBS: Det är mycket viktigt att värmebeständiga kablar används. Den kabel som ingår i värmeöverföringsröret är av rätt kvalitet Anslut solfångargivaren till anslutningskortet via ingångsterminaler E1 och E2. Givarkabelförlängningen från anslutningskort till solstyrningen leds via utgångsterminalerna A1 och A2. Anslutningen av kablarna i in- och utgång saknar polaritet Fäst trådarna ordentligt Hitta en bra plats för kopplingsboxen för givaren. Ett alternativ är att sätta den vid takfästet under solfångaren. Använd de utanpåliggande skruvhålen för att fästa boxen (eller fäst den hårt med exempelvis buntband) Avlägsna gummipluggen från solfångarramen. En skruvmejsel behövs för att avtäcka givarfickan Dra givaren genom gummipluggen och tryck in givarspetsen i givarfickan. Se till att givarens spets kommer hela vägen in i fickan. Skruva in gummipluggen igen. OBS: givarkabeln (från solfångare till kopplingsbox för givare) levereras med pumpenheten. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 19

20 15.6 Färdig installation. Se till att gummipluggen sitter på plats Färdig installation. Fixera överflödig givarkabel på ett säkert sätt. Det rekommenderas att använda buntband när givarkabeln dras och fästs. Tips vid kapning och anslutning av värmeöverföringsrör 1. Kapa det rillade rostfria stålröret rakt med en röravskärare till önskad längd. Ta bort alla spån och grader för att skydda packningen och dina händer. Observera: Rörandan måste vara rak, skär noggrant! 2. Kontrollera kopplingssatsens skick vid leverans. Löpmuttern måste påskruvad med till ett kännbart motstånd. 3. Lossa löpmuttern ett kvarts varv. 4. För in det rillade stålröret till det klickar på plats. 5. Dra åt löpmuttern med en öppen nyckel medan anslutningen hålls fast med en andra skiftnyckel. 6. Isolera röret noggrant efter installation. Se till att isoleringstejp sätts över anliggande ändar. 20 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI Prislista Solenergilösningar 2015 JANUARI Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och ren naturresurs. Nyttjande av solenergi i form av uppvärmt vatten eller elektricitet ökar energieffektiviteten.

Läs mer

Plannja solvärmepaket TEKNISK INFORMATION

Plannja solvärmepaket TEKNISK INFORMATION Plannja solvärmepaket TEKNISK INFORMATION JANUARI 2015 Anslut dig till en gratis energikälla med Plannja solvärmepaket Plannja solvärmepaket är en enkel och prisvärd lösning för att producera energi på

Läs mer

Plannja Trend Solar solvärmetak

Plannja Trend Solar solvärmetak Plannja Trend Solar solvärmetak TEKNISK INFORMATION JANUARI 2015 Anslut dig till en gratis energikälla med Plannja Trend Solar solvärmetak Plannja Trend Solar solvärmetak är ett elegant och praktiskt tak

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja TEKNISK INFORMATION Trend Solar solvärmetak JANUARI 2015 Plannja Trend Solar, solvärmetak Installationsanvisningar Integrerad

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION integrerad styrning JANUARI 2015 Huvudsaklig information om produkten Originaltillverkare Relaterad

Läs mer

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION JANUARI 2015 Producera din egen elektricitet med Plannjas solelpaket Plannjas solelpaket är en lätt och smidig lösning för dig som vill producera din alldeles egna

Läs mer

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 1 MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 2 Allmänna monteringsråd: Ordningsföljd på installation Vi rekommenderar följande ordning på montaget av solvärmeanläggningen. 1. Installera ev. Ack tank

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Plannja hybrid solvärmepaket

Plannja hybrid solvärmepaket Plannja hybrid solvärmepaket TEKNISK INFORMATION JANUARI 2015 Anslut dig till en gratis energikälla med mångsidiga Plannja hybrid solvärmepaket Plannja hybrid solvärmepaket är ett effektivt solvärmesystem

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja solelpaket

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja solelpaket TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja solelpaket JANUARI 2015 Inledning I dessa anvisningar ingår förberedelserna för installation av solpaneler, montering av solpaneler

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Solarfångare SUN+ system

Solarfångare SUN+ system 20120601 BRUKSANVISNING och beskrivning av Solarfångare SUN+ system Observera! Läs igenom hela manualen före arbetet startar. Se till att följande detaljer, förutom själva panelen, finns med i SUN+ system

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK f o r SOLVÄRMESYSTEM FÖR POOLER A För ovanjords pooler Produktnummer: 2950100 INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK Hur soluppvärmning av poolen fungerar Poolpumpen pumpar automatiskt vattnet genom solfångarna.

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 2 1 Gör ett hål för betongen på din valda plats. Se manualen för rekommenderad mängd betong. 2 Fyll hålet med betong upp till några centimeter

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning SolarMagic placerings- och monteringsanvisning September 2015 www.solarmagic.fi Den här monteringsanvisningen visar olika alternativa sätt att montera SolarMagic för att få ut största möjliga effekt. Enda

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling Svesol Premium www.svesol.se Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12011

Gasolvärmare Modell 12011 12011SWE 09/03 JA 1 Gasolvärmare Modell 12011 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare integrerat i tegeltak

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare integrerat i tegeltak MONTERINGSANVISNING Allmänt Förhandstips / rekommendationer Montage av Aquasol solfångare på tegeltak kan ske på olika sätt. Det vanligaste montaget och det Aquasol främst rekommenderar, är att solfångarna

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se Svesol Premium www.svesol.se Ovanpåliggande och fristående montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Tack för att Du valde Safepipe Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Montering av SolarVenti SV30: TAK Typ 1 och 2

Montering av SolarVenti SV30: TAK Typ 1 och 2 Montering av SolarVenti SV30: TAK Typ 1 och 2 Bra tips: Bestäm den bästa placeringen så nära inblåsningsplatsen som möjligt. Inblåset placeras bäst i ett större centralt rum evt i flera rum. Rikta in solfångaren

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter Monteringsinstruktion 2015-08-12 1 Primo 1.1 Att tänka på Alla rör levereras i exakta längder enligt ritning, utom rör mot hörn som måste kapas. Slangarna i ventilpaketen är markerade med blått (kyla)

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Installations och skötselanvisning för takpaneler modell WP

Installations och skötselanvisning för takpaneler modell WP 200-06-30 200 06 30 Installations och skötselanvisning för takpaneler modell WP Installations och skötselanvisning för takpaneler modell WP Anläggning: Datum:... EVECO AB * Traneredsvägen 112 * 426 53

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

MONTERINGSBESKRIVNING 2013

MONTERINGSBESKRIVNING 2013 MONTERINGSBESKRIVNING 2013 Miami COVER III 13-2 Miami Cover III består av en armerad PVC-väv med kederlist som löper i skenor på poolens sidor. Covern rullas upp på ett staiv i poolens ena kortsida. Längst

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar. 8 6 7 9 Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin

Läs mer

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare på bentrianglar

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare på bentrianglar MONTERINGSANVISNING Allmänt Bentrianglarna monteras i första hand på platta tak eller på marken med syftet att få en mer fördelaktig vinkel på solfångaren mot solen. Aquasol levererar tre modeller av benställningar,

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Solvärme v Monteringsanvisning

Solvärme v Monteringsanvisning Solvärme v Monteringsanvisning Testvägen 4A 232 37 Arlöv 040-434305 Din nya anlägging Grattis till din nya anläggning. Solvärme enbart till bruksvatten är den enklaste sortens anläggning. Men med vakuumsolfångaren

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Kundreferenser. Innehåll

Kundreferenser. Innehåll Kundreferenser Då och då får vi bilder från nöjda kunder tillskickade oss. Nedan följer ett urval av dessa samt några bilder som vi själva tagit i samband med lokala installationer. Samtliga installationer

Läs mer

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 01 Monteringsanvisning reservdelar, tillbehör Innehåll: sid Byte av termostat och övertemp.säkring Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 4 Inspektion

Läs mer

PISKO STEGAR TAKSTEGENS DELAR 4. 1. Stegkropp FASADSTEGENS DELAR 10. 1. Stegkropp 11

PISKO STEGAR TAKSTEGENS DELAR 4. 1. Stegkropp FASADSTEGENS DELAR 10. 1. Stegkropp 11 PISKO STEGAR Alla byggnader bör ha en säker åtkomst till yttertaket och erbjuda trygg passage upp till taknocken, skorstenen, takluckor av olika slag samt andra objekt som kräver underhåll. Det är också

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

GPL / GPU. Monteringsanvisning för takfönster.

GPL / GPU. Monteringsanvisning för takfönster. GPL / GPU Monteringsanvisning för takfönster. Placera takfönster så att ovankanten kommer 1850-2200 mm över färdigt golv. Fönstret blir då lätt att manövrera. Ta även hänsyn till utsiktsmöjligheterna vid

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta Rev.nr 130809 Monteringsanvisning Balkong Beta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

GARAGE BRUKSANVISNING

GARAGE BRUKSANVISNING GARAGE BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR Innan du börjar installationen, kontrollera med de lokala myndigheterna om det behövs en bygglov. Följ alla monteringsinstruktioner i denna manual; om instruktionerna

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30

INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30 INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30 Installationsanvisning GARO solsystem OBS! Följande installationer ska ske av behörig elinstallatör. Felaktig installation eller en felaktig hantering

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

DUSCHVÄGG RUND ART MONTERINGSANVISNING

DUSCHVÄGG RUND ART MONTERINGSANVISNING DUSCHVÄGG RUND ART. 52111 MONTERINGSANVISNING 873 X 873 MM HÖJD: 1850 MM MED JUSTERBAR SKRUV FÖR CENTRERING AV DÖRRAR - SNABBT & ENKELT Produktens utseende kan vara ändrad sedan instruktionen trycktes

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Svesol Favorit. Svesol Favorit www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Favorit. Svesol Favorit www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Favorit www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar.

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar. PLANNJA PRO Husfabriker akgenomföringar Komplett sortiment för takgenomföringar. Plannjas kompletta tak! Precis som en bil, består ett tak av väldigt många olika delar. Komponenter som exempelvis tar hand

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Full Flow Magnetfilter

Full Flow Magnetfilter ALTECH MAG Swedish ONLY 003_Layout 1 04/03/2014 10:02 Page 2 Full Flow Magnetfilter INSTRUKTIONSHANDBOK ALTECH MAG Swedish ONLY 004_Layout 1 06/03/2014 13:33 Page 3 Altech Full Flow Magnetfilter levereras

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Art.nr 05-06 Rev.nr 068 Detta behövs för monteringen: Bågfil & Såg Borrmaskin/Skruvdragare Tumstock Skruvmejsel Insexnyckel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftnyckel Sax Innehållsförteckning

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Terrassmarkis T20/T25 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis T20/T25 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer