TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR"

Transkript

1 TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja TEKNISK INFORMATION solvärmepaket JANUARI 2015

2 Introduktion Med dessa anvisningar kommer du att vägledas vid installation av solfångare och värmeöverföringsrör. Använd separata anvisningar för andra systemkomponenter, såsom pumpenheten och vattentanken. I alla projektets steg ska endast fackmannamässiga installatörer användas. Takinstallation, rördragning och elektriska installationer ska göras av behöriga fackmän med kunskap om lokala förordningar. Varje enskild komponent (såsom pumpenhet, vattentank etc.) måste installeras i enlighet med separata detaljerade anvisningar. Arbetssäkerhet måste alltid ha högsta prioritet. Förkonfigurerade system erbjuder högeffektiva lösningar med lätta och pålitliga leveranser från en partner Plannja. Exempelritning av ett solvärmesystem för varmvattenberedning i ett hushåll. Enkelt ackumulatorsystem med en vattentank och reservsystem med uppvärmning från gas, olja, elpanna etc. Styrenheten (integrerad i pumpen) styr hastigheten på solvärmekretsens pump utifrån solinstrålning och varmvattentemperatur. Detta säkerställer obruten drift, optimerad prestanda och minskad elkonsumtion. Innan solfångarna installeras, beakta följande: Placera solfångarytan så att solfångaren får bästa möjliga riktning mot solen. Solfångarnas effektivitet är som bäst när de är riktade mot syd i 40 graders vinkel. Bra riktning uppnås när solfångarna är riktade mellan sydväst och sydost med en lutningsvinkel på mellan 20 och 60 grader. Riktning bortom dessa gränser kommer att minska driftseffektiviteten. Planera placeringen av solfångarna noggrant. Alla solfångare seriekopplas i en rad och placeras sida vid sida. Storleken på solfångarytan beror på typen och antalet solfångare. Storlekar visas nedan för standardsolfångare och de större högeffektiva solfångarna. Standardsolfångare (bredd x höjd): 2 solfångare (2,4 x 2,0 m), 3 solfångare (3,5 x 2,0 m), 4 solfångare (4,7 x 2,0 m) Högeffektiva solfångare (bredd x höjd): 3 solfångare (3,7 x 2,2 m), 4 solfångare (4,9 x 2,2 m), 5 solfångare (6,1 x 2,2 m) Solfångarna ska placeras så att avståndet mellan dem och teknikrummet är minsta möjliga. Värmeöverföringsrörets dragning ska klargöras i förväg. Speciellt i gamla byggnader saknas ofta en uppenbar kanal att leda värmeröret genom. I leveransen ingår 15 meter värmerör. Om denna längd inte räcker kan extra värmerör köpas tillsammans med de rörförlängningskopplingar som behövs. Se till att vägen är fri för solljuset. Undvik exempelvis att installera nära strukturer som orsakar skuggning på solfångarna såsom skorsten, ventilationsrör etc. Konstruktionen under måste ha tillräckligt diagonalstöd för att kunna bära upp solfångarna en solfångare väger mellan 40 och 55 kilo med infästningar. Plannja rekommenderar att en takstege monteras ovanför solfångarna. Med en sådan säkerställs enkel solkulvertmontering på taket och säkert underhåll av solfångarna. Takstegen ska installeras mellan takgenomföringen och solfångarna. Solfångarna ska vara täckta tills systemuppstart för att förhindra överhettning. Den fabriksfästa skyddsfilmen över solfångarna är inte väderbeständig, så vid fördröjd systemuppstart rekommenderas att solfångarna täcks över med exempelvis en presenning. 2 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

3 Solfångarnas anslutningsrör ska också täckas ända tills den slutgiltiga anslutningen till värmeöverföringsröret görs. Systemet måste vara helt installerat innan det fylls uppmed solvärmeöverföringsvätska. Konsultera separata installationsanvisningar vid installation av komponenter. Systemuppstart och användarutbildning måste utföras av en utbildad fackman. Om installatören använder tillbehör som inte ingår i Plannjas leverans är det underförstått att solkretsen alltid måste bestå av material som är lämpliga för höga tryck, temperaturer över 100 C och värmemediet (propylenglykol med hämmare). Detta är viktigt exempelvis vid val av packningar och isoleringsmaterial. Lokala förordningar måste följas. Metoderna som presenteras i installationsanvisningen är exempel och kan inte säkert användas på alla typer av tak. Följ under installationen principer för god byggnation och arbeta säkert. Följ lokala arbetssäkerhetsförordningar. Vid tvekan över hur arbetet ska fortgå, följ konstruktörens instruktioner eller kontakta vår tekniska support. Säkerhetsinstruktion: VARNING! Var noggrann med arbetssäkerheten vid arbete på tak. Använd säkerhetslina och sele. Använd alltid specialanpassade redskap för att lyfta upp solfångarna på taket. Bara utbildade installatörer ska användas. VARNING! Risk för allvarlig personskada. Följ instruktionerna under installation och användning av systemet. VARNING! Risk för skador på produkterna. Felaktig användning kan skada komponenterna, verktyg, byggnaden eller personer. VARNING! Yttemperaturen på solfångarna kan bli farligt hög. Måste hanteras med försiktighet. VARNING! För stor snömängd kan skada solfångarna och/eller förhindra solfångarnas drift. VARNING! Solfångarna ska inte installeras under blåsiga förhållanden. Underlåtenhet att respektera yttre förhållanden kan göra att solfångarna ramlar ner vid installation i kraftig vind. LÄS ANVISNINGARNA! Läs installations-, drifts- och underhållsinstruktionerna noggrant. VARNING! Professionella installatörer måste användas. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 3

4 Leveransens innehåll Solvärmesystemet består av solfångare, vattentank, pump och styrenhet, expansionskärl och några ytterligare komponenter. Systemet måste utrustas med lämpliga luft- och säkerhetsventiler. Styrenheten justerar pumphastigheten utifrån temperaturskillnaden mellan solfångarna och vattentanken. Solkretsen är ett slutet system och värmen från solfångarna överförs till vattentanken med solvärmeslinga eller extern värmeväxlare. Värmemediet är en blandning av vatten och glykol se till att endast godkända vätskor med tillräckligt frostskydd används. Rätt värmeöverföringsvätska ingår i leveransen av Plannjas solvärmepaket. Leveransinnehåll Hybrid solvärmepaket 7 m 2 10 m 2 12 m 2 7 m 2 med 500 l vattentank 7 m 2 med 750 l vattentank 10 m 2 med 750 l vattentank 10 m 2 med 1000 l vattentank Solfångare 2,6/2,4m Solfångarinfästning och kopplingssats Solfångarinfästning och utbyggnadskopplingssats Basenhet takgenomföring Genomföring Värmeöverföringsvätska, koncentrat i 10-litersdunk Kopplingsbox till givarkabel FlowSolB-pump med DeltaSol BX plus-styrenhet Värmeöverföringsrör DN16, 15 m Värmeöverföringsrör DN20, 15 m Upphängningssats till solkulvert DN Upphängningssats till solkulvert DN Expansionskärl 50 l (golvmontering) Expansionskärl 25 l (väggmontering) Expansionskärl 12 l Tillbehörssats till expansionskärl Kollektorkoppling DN16-1/2"F Kollektorkoppling DN20 1/2"F Övergångskoppling DN16-22 mm Övergångskoppling DN20-22 mm Skärringskoppling 22 mm 3/4"M Värmetålig packning, 1/2" Hybridvattentank 500 l Hybridvattentank 750 l Hybridvattentank 1000 l Elpatron för hybridvattentank, 7,5 kw Observera: Basenhet och takgenomföring väljs utifrån taktypen. Solvärmepaket 4 m 2 6 m 2 8 m 2 4 m 2 med 300 l tank 6 m 2 med 300 l tank 6 m 2 med 400 l tank Solfångare 2,3/2,0m Kopplingssats för solfångare Kopplingssats för solfångarutbyggnad Basenhet takgenomföring ( / solfångare) Genomföring Värmeöverföringsvätska, 10 liter i 25-litersdunk Kopplingsbox för givare Pumpstation med styrenhet Värmeöverföringsrör DN16 15 m Upphängningssats till solkulvert Expansionskärl 18 liter Expansionskärl 25 liter Tillbehörssats till expansionskärl Koppling DN16 1/2 F, panelanslutning Koppling DN16 22 mm, pumpanslutning Koppling 3/4 M 22 mm, pumpanslutningar Tätningsmedel till koppling 1/ Vattentank 300 l, 2 slingor Vattentank 400 l, 2 slingor Elpatron till vattentank, 6 kw Observera: Basenhet och takgenomföring väljs utifrån taktypen. 12 m 2 med 1000 l vattentank 8 m 2 med 400 l tank 4 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

5 Hantering Godsmottagning Se till att varorna som levereras är de som beställts och att alla artiklar på fraktsedeln finns i leveransen. Brister, fel i leveransen eller transportskador måste anmälas och rapporteras till Plannja eller säljaren omedelbart. Eventuella fel måste rapporteras inom 7 arbetsdagar efter leverans. Företaget är inte ansvarigt för kostnader som uppkommer vid byte av produkter som installerats på annat sätt än det som anges in installationsanvisningarna. Det rekommenderas att varorna förvaras i originalemballaget fram tills installationen så att alla nödvändiga komponenter säkert finns tillgängliga. Rätt förvaring av solfångarna Rekommendationer vid utomhusförvaring av solfångarna Avlägsna inte skyddsfilmen förrän installationen är färdig. Lägg ner solfångarna med glaspanelen uppåt. Undvik direktkontakt med marken (använd exempelvis underlagsvirke). Undvik repor på glaspanelerna genom att använda distanser mellan solfångarna (exempelvis träläkt) Om solfångarna lutas mot en vägg eller liknande, luta dem med minst 15 lutning och använd distanser. Använd inte wellpapp som underlag. Om solfångarna förvaras felaktigt kan fukt komma in genom luftventilationen. Solfångarnas glasyta kan skadas om de förvaras inplastade. Solfångarna ska skyddas mot regn fram till installationen. Se till att solfångarna inte utsätts för sol under förvaring. Avlägsna plasthättorna från kollektorkopplingarna om solfångarna utsätts för sol efter att skyddsfilmen avlägsnats. Smältrisk! Om fördröjning sker mellan solfångarinstallation och systemuppstart ska solfångarna täckas över med exempelvis en värmereflekterande presenning. Använd lyfthandtagen för enkla lyft och enkel transport ( ). Handtagen kan beställas från Plannja. Bärhandtagen gör det lätt och enkelt att lyfta solfångarna. Handtaget har en stödfläns som vilar under solfångaren kantprofil. Kontrollera att fästbulten är åtdragen innan solfångaren lyfts. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 5

6 Förberedelser Rekommendationer innan installation Placera solfångarna minst en meter från takstrukturer såsom skorstenar, takfönster, ventilationsrör etc, som kan avge fuktig luft. Annars finns en risk att fukt tränger in i solfångarna genom ventilationsöppningarna. Risk för brännskador föreligger så fort solfångare utan skyddsfilm utsätts för solljus. Solfångarytor Plannjas standardsolvärmepaket innehåller två, tre eller fyra solfångare. Dessa anvisningar är tillämpliga för alla dessa kombinationer. Utbyggnad av solfångarytan följer samma principer som visas i följande installationssteg för två solfångare. Det maximala antalet solfångare i en serie är fyra. Vid behov av större solfångarytor, kontakta din återförsäljare eller Plannja. Solfångarens anslutningar blir heta vid solinstrålning Risk för personskada vid arbete med vassa metallkanter och komponenter. Tom solfångare på taket Efter montering på taket bör de tomma solfångarna inte utsättas för sol i mer än några få dagar. Annars kan värmepåfrestningar orsaka skadar på packningar. Skjut alternativt upp installationen av packningarna till precis innan solkretsen fylls upp. Undvik köldskador Efter provtryckning och spolning kan solfångarna inte tömmas helt. Se till att inget rent vatten står kvar i solfångarna i temperaturer under noll grader. Använd endast godkänd värmeöverföringsvätska. Du kan beställa rätt vätska ( ) från Plannja om den levererade mängden inte räcker. Förberedelser på marken Det rekommenderas att förmontera solfångarskenorna på marken innan delarna lyfts upp på taket. Två skenor (över- och underskena) kommer att finnas under varje solfångare. Det är snabbt och enkelt att förlänga skenorna med utbyggnadsdelar. Skenorna är olika med en eller två solfångarklämmor vid skenändan. Du börjar installation från höger sidan med den skena som har en solfångarklämma Medan du fortfarande är kvar på marken: 17 Nm skjut solfångarhållarna på plats innan skenorna kopplas ihop. Två hållare kommer att finnas under varje solfångare. 17 Nm 2. Koppla samma skenorna med skenkopplingarna. Skjut in dem jämnt mellan de båda skenorna och dra åt bultarna. Kontrollera att skenändarna är i linje med varandra och att inga glipor mellan skenorna finns. 6 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

7 Installation Leveransens omfattning varierar mellan olika paket, som visas på sidan 4. Denna anvisning redovisar hur ett grundpaket solfångare installeras i rekommenderat vertikalt läge. Det är enkelt att utöka solfångarytan med utbyggnadssatserna som följer med. Det är också möjligt att installera solfångarna i horisontellt läge. Om solfångarytan är större än två paneler kommer utbyggnadskomponenter att ingå i leveransen. Montering av utbyggnadssatsen är exakt likadan som den vanliga solfångarmonteringen. Du skall använda solfångarhållarna i den nedre stödskenan och skenkopplingar mellan skenorna. I utbyggnadssatsen ingår två solfångarskenor med en solfångarklämma eftersom det alltid kommer att finnas en ledig klämma för förlängning längst ut på solfångarytan. Komponenterna som behövs för takmonteringen ingår i leveransen. Takfästena är olika för olika typer av tak. Under varje solfångare ska fyra takfästen sitta. Förlängningsdelarna levereras som en separat utbyggnadssats. Vertikal takinstallation. Bilden visar komponenterna i grundpaketet med två solfångare, och komponenterna i en utbyggnadssats. Med fyra solfångare innehåller leveransen två utbyggnadssatser. För att ansluta förlängningsskenorna, se de demonstrativa bilderna på sidan 6. Takmontering, komponentlista Komponent Antal 2 solfångare Antal 3 solfångare Antal 4 solfångare Takfäste Stödskena med två solfångarklämmor Stödskena med en solfångarklämma Skenkoppling Solfångarkoppling, 250 mm, bestående av rillad rostfri slang, 3-lager mjuk skumisolering och EPDM-damask Packning ½ Kabelband 1 2 Solfångarhållare 4 6 Observera: Basenhet och takgenomföring ska beställas separat eftersom deras utformning beror på tak och installationstyp. 3 8 Plannja solvärmepaket Teknisk manual 7

8 Olika typer av takfästen Läs den separata installationsanvisningen som levereras med takfästena. Plåttakpannor Profilerat plåttak Plannja Trend Bandtäckning Tegel- och betong takpannor Shingel-/papptak (liknande plana takytor) Universal Basenhet takgenomföring för bandtäckning Basenhet takgenomföring för plåttakpannor, profilerade plåttak och shingel-/papptak. Objekt Antal Takfästen Motstycke till takfästet Fästbult M8x30 16 stk Mutter M8 16 stk Fästklämmor till skena Objekt Antal Takfästen Dubbelpackningar (runda) 8 stk Fästskruv 7x50 mm 16 stk Fästskruv 7x70 mm * Trippelpackning (fyrkantig) Ytterligare fästdetaljer för stålläkt Packningar för ytterligare fästdetaljer Fästklämmor till skena * För hög profil Basenhet för takgenomföring för Plannja Trend Objekt Antal Takfästen Motstycke till takfästet Fästbult M8x30 16 stk Mutter M8 16 stk Fästklämmor till skena Objekt Antal Takfästen Fästskruv 7x50 mm 8 stk Fästklämmor till skena Objekt Antal Takfästeskruv Fixeringsklämma för skena Basenhet takgenomföring för tegel-/betongtakpannor Universalbasenhet (exempelvis för korrugerade fibercementtak) 8 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

9 Montera solfångarna på taket Takfästena som visas i denna manual är endast avsedda som exempel. Den faktiska typen av takfästen som används varierar och beror på takmaterial och taktyp. För mer information, konsultera installationsanvisningarna som medföljer takfästena. Bild 1. Begränsningar för stödkonstruktionen Dimensioner Standardsolfångare Högeffektiva solfångare A mm mm B Max mm Max mm C Max. 200 mm Max. 200 mm Observera: avståndet A måste avgöras utifrån taktyp. Båda skenor måste med god marginal befinnas sig under solfångare för att säkerställa säker koppling. Lyfta solfångarna Se till att du är noggrann och lyfter säkert. Endast godkänd lyftutrustning bör användas. Solfångarna ska inte lyftas i blåsiga förhållanden. Följ lokala bestämmelser vid lyftarbete. Solfångarna kan flyttas med lyfthandtagen, men vid höga lyft rekommenderas att godkänd lyftutrustning används. Minst två lyftremmar bör användas och solfångaren ska befinna sig i upprest position under lyftet. Se till att remmarna är jämnt positionerade så att solfångaren inte lutar under lyftet. Plannja ansvarar inte för skador på person eller egendom som uppstår som en följd av osäkra arbetsmetoder. Solfångarlyft med lyftremmar. Det rekommenderas att ett styrrep används när solfångaren lyfts. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 9

10 Minst 500 mm Minst 2700 / 2950 mm Min / 2950 mm 1. Kontrollera takfästenas placering. Solfångarens nedersta del kommer efter installation att vara belägen 15 cm under solfångarskenorna när den ligger mot solfångarhållaren. Minsta avstånd från takets högsta punkt till det nedre takfästets mittenpunkt är 2700 mm för standardsolfångare och 2950 mm för de större högeffektiva solfångarna. För att förenkla rördragningen rekommenderas att avståndet hålls runt 3000 mm. Avståndet måste avgöras i varje enskilt fall utifrån taktyp Min. 500 mm och takform. Minsta avstånd mellan takets gavelkant och det nedre högra takfästet är 500 mm (samma princip om du inleder installationen från takets vänstra sida). På så vis säkerställs att solfångarytan till största del vilar på bärande konstruktion (det yttersta takfästet ska placeras i enlighet med detta). 2. När solfångarytans placering avgjorts ska den nedersta raden takfästen monteras. Läs igenom de detaljerade monteringsanvisningar för som följer med i takfästenas paket. Fästena måste förankras i läkten (eller i motsvarande underbyggnad) för att de ska sitta säkert över tid. Minsta fästdjup i träet är 32 mm. Se till att takfästena hamnar i linje med varandra. Det är mycket viktigt för solfångarmonteringen att solfångarskenorna hamnar i en rak linje. I vertikal riktning finns en liten arbetstolerans för takfästena. Fyra takfästen behövs för varje solfångare för att tillräcklig konstruktionshållfasthet ska uppnås planera utplaceringen utifrån detta. Lämna tillräcklig plats för skenkopplingen. Kontrollera övrigt begränsande värden i bild 1. Observera! Minsta fästdjup för takfästenas skruvar är 32 mm (vid träinfästning)! Det är inte tillåtet att montera solfångarna i en otillräcklig stödkonstruktion. Se till att stödkonstruktionen är i bra skick (inte murken). 3. Placera den nedre solfångarskenan på den nedre raden takfästen. Lossa fixeringsklämmorna (13 mm mutter) lite så att skenan fäster under klämman. Kontrollera att klämmorna ligger i linje och justera vid behov deras placering. Avståndet mellan den yttersta klämman och solfångarskenans ända får vara maximalt 200 mm. Efter att det säkerställts att solfångarskenorna ligger i rak linje, dra åt muttrarna rejält (30 Nm). Kom ihåg att kontrollera att du också fäst solfångarhållarna vid skenorna innan dessa fixerats. 10 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

11 4. Montera den övre raden av takfästen och solfångarskenan. Monteringsmetoden är likadan som föregående steg. Var noggrann så att skenorna ligger i rak linje. De måste vara helt parallella med de nedre skenorna. För att säkerställa framgångsrik solfångarmontering måste skenornas ändar ligga i linje med varandra kontrollera detta innan de övre skenorna fixeras. TIPS: Innan skenorna slutgiltigt fixeras, kontrollera diagonalmåtten för att säkerställa att skenorna är parallella. Dålig inpassning kommer att resultera i dåligt placerade solfångare eller göra att monteringen misslyckas. 5. Lyft upp solfångarpanelerna på skenorna (med fixeringsklämmorna lossade). Det rekommenderas att solfångarnas bärhandtag används när de flyttas. Minst två montörer måste delta när solfångarna flyttas. TIPS! Innan solfångaren lyfts upp på skenorna, dra klämmorna åt sidan och dra åt muttern lite för hand så att klämmorna inte är i vägen vid monteringen. 6. Vid vertikal montering kan du inleda monteringen från vänster eller höger sida. Fixeringsklämmorna måste lossas innan solfångaren placeras under dem. Se till att solfångaren är på plats innan klämmorna fixeras. Solfångarnas nedre kanter måste komma under solfångarhållarna. När den nedre delen är på plats (se bilder under steg 6, och illustrerande bilder 6.1 och 6.2), skjut solfångaren så att den ligger mot skenornas klämmor. Kontrollera att båda flänsarna på panelens sidor kommer under fixeringsklämman, och dra åt 13 mm-muttrarna (17 Nm). Plannja solvärmepaket Teknisk manual 11

12 6.1 Illustration. Skjut försiktigt solfångaren på plats och kontrollera att kantflänsen längst ner på panelen kommer under solfångarhållaren. Kontrollera att solfångarhållarna ligger vinkelrätt mot skenorna oförsiktig solfångarmontering kan göra att hållarna bockas lite grann. 6.2 Illustration. Fixeringsklämmans tjockare del ligger alltid mot solfångaren kantfläns när allt fixeras. Klämmans andra del tar emot nästa solfångare för enkel installation. Se till att klämmans orientering blir rätt. 7. Den solfångare som monteras härnäst kommer att fixeras från båda håll. Solfångarkanten kan skjutas under den mellanliggande klämman så att det lägg går att utöka solfångarytan. Se till, innan du drar åt sidoklämmorna, att solfångarhållarna alltid ligger rätt i linje med solfångarens nedre fläns. 12 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

13 8. Montera resten av solfångarytan på samma sätt. När du når slutet på solfångarytan, gör den sista fixeringen genom att dra åt 13 mm-muttern vid slutet av kopplingsskenan (17 Nm). 9. Färdig installation av två solfångarpaneler. Nästa steg är att ansluta solkulverten mellan solfångarna sinsemellan, och mellan solfångarna och teknikrummet. Om en fördröjning inträffar mellan solfångarmontering och systemuppstart bör solfångarna täckas över och anslutningsmunstycken pluggas så att inte vatten eller skräp kommer in i solfångarna. Dessutom är det bra att täcka över solfångarna med exempelvis en värmereflekterande presenning för att förhindra överhettning (presenningen måste väljas ut och fästas så att inga märken uppstår på solfångarglaset). 10. Gör takgenomföringen. Du kan ta upp takgenomföringen före eller efter solfångarna monteras. Observera att takgenomföringen skiljer sig något mellan olika taktyper. För detaljerade anvisningar, se separata installationsanvisningar för takgenomföringen som följer med dess paket. Det rekommenderas att ta upp takgenomföringen så nära taknocken som möjligt. Minsta avstånd mellan solfångarna och takgenomföringens centrum är ungefär 500 mm, och det rekommenderade avståndet är mellan 500 mm och 1000 mm för en enklare solkulvertinstallation. Plats för den rekommenderade takstegen ska tas i beaktande när placering av takgenomföring avgörs. De rekommenderas att ta upp takgenomföringen över och i mitten av solfångarytan för att få till stånd kortast möjliga väg för värmeöverföringsröret. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 13

14 10.1 När du bestämt rätt plats för takgenomföringen är första steget att göra ett hål i taktäckningen. Metoden för detta skiljer sig mellan olika takmaterial. Se separata anvisningar för detaljer (exempelvis hur undertaksbeslag ska monteras). Märk ut hålets form med hjälp av mallen som följer med takgenomföringen. Om taket är av metall, stansa hål inuti markeringen exempelvis med hjälp av en hammare och en snickarkniv. Skär ut hålet i rätt storlek med en plåtsax. Beroende på undertaket, gör ett hål genom materialet som blir lagom för genomföringen Forma genomföringens nedre gummidel efter taket genom att trycka den mot dess slutgiltiga plats. När du format genomföringsdelen, applicera tätningsmassa på undersidan av genomföringens gummidel. Täck gummipackningen helt med massan. Montera resten av genomföringen i enlighet med följande bildserie. Metallspännena gör så att skruvarna inte kan dras åt för hårt. Observera: färdigställ inte genomföringen förrän solkulverten installerats på taket. x x6 38 mm x8 25 mm x x2 3,5x x3 4,2x38 14 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

15 Anslutningar vid solfångarna OBS! Om fördröjning infaller mellan solfångarmontering och rördragning bör solfångare täckas över (exempelvis med presenning) för att förhindra överhettning. Solfångarnas röranslutningar ska också täckas över så att det inte finns risk att främmande material kommer in i solfångarna. Risk föreligger att solfångarna skadas. Se till att presenningen inte lämnar några märken på solfångarnas glas. Solfångarkopplingar (250 mm) som används för att binda samman solfångarna ingår i solfångarnas monteringssatser (och i utbyggnadssatserna) som beskrivs på sidan 7. Utöver dessa behöver du följande delar för att installera värmeöverföringsröret till i pumpenheten. Dessa delar ingår också i leveransen. Delar för montering av värmeöverföringsrör Kvantitet Värmeöverföringsrör, 15 m 1 Upphängningssats till värmeöverföringsrör 1 Solfångarkoppling 2 Övergångskoppling (till 22 mm) 2 Skärringskoppling till pump 4 Värmeresistenta 1/2 -packningar för solfångarkopplingar 2 Kopplingsbox till givarkabel 1 Givarkabel 1 Observera! Värmeöverföringsrör DN16 används för system med upp till fyra solfångare. Paket med fem solfångare levereras med värmeöverföringsrör DN Kopplingarna mellan solfångarna görs med 250 mm kopplingsslang. Kom ihåg att mellan delarna använda de värmeresistenta ½ -packningarna som följer med i leveransen Installera anslutningsslangen: skjut på kort rörisolering på anslutningsmunstyckena, sätt på den förmonterade stålslangen med packning, och dra åt lätt för hand. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 15

16 Dra åt kopplingen med ett kvarts varv. Håll fast solfångarens anslutningsmunstycke när du drar åt för att undvika att skada solfångarkopplingen, absorbatorn eller slangen Tryck ihop rörisoleringen och damasken, 2. Böj runt till den andra anslutningen, placera packningen på plats och dra åt Dra över damasken så den sitter jämnt över EPDM-isoleringen och täcker båda solfångarkopplingarna. 16 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

17 12. Anslut värmeöverföringsröret till solfångarna. Använd kopplingarna (DN16 eller DN20 till 1/2 F) för denna anslutning. Det finns några olika metoder att göra denna anslutning, men det rekommenderas att fixera den värmetåliga packningen och solfångardelen först vid solfångarens anslutningsmunstycke Fäst kopplingen vid solfångaren. Kom ihåg att hålla fast solfångarens anslutningsmunstycke när du drar åt för att undvika att skada absorbatorn! Dra åt för en tät anslutning utan att skada delarna Fäst kopplingens andra del vid värmeöverföringsröret (korrugerat rör). Se till att anslutningsringen är på rätt plats innan du börjar dra åt kopplingen. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 17

18 12.3 Slutför kopplingen. Tryck det rillade röret hela vägen till botten på solfångarkopplingen, så gängorna ligger i linje med varandra och dra åt för hand. Dra åt det sista med skiftnycklar. Det är som tidigare nämnt mycket viktigt att dra åt solfångarkopplingen med två verktyg för att undvika skador När kopplingen är klar avslutas installationen genom att rörändarna isoleras ordentligt. Det är viktigt att värmebeständigt isoleringsmaterial används. Du kan använda överbliven isolering från värmeöverföringsröret genom att klippa till den med en sax. Avsluta isoleringen noggrant med vädertålig isoleringstejp, eller med krympfilm. 13. Avsluta takgenomföringen genom att fästa höljet vid resten om takgenomföringen. Se till att höljet sitter rakt innan du drar fast det med skruvar. Läs separata instruktioner för takgenomföring för mer detaljerad information. Avsluta genom att vattentäta med en varmluftspistol. Krympfilmen måste täta runt hela värmeöverföringsröret och takgenomföringen. Observera: Plannja rekommenderar att en takstege monteras ovanför solfångarna. Med en sådan säkerställs enkel montering av värmeöverföringsröret på taket och säkert underhåll av solfångarna. Takstegen ska installeras mellan takgenomföringen och solfångarna. 18 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

19 14. Rördragning till teknikrummet ska vara så kort som möjligt. Använd om möjligt existerande rörledningskanaler. Använd rörupphängningen som följer med i leveransen för att fästa röret i tak och/eller väggar. Använd takkonstruktioner (exempelvis takstolar) som första upphängningspunkter. Om du behöver göra hål för kulverten, se till att du tätar och isolerar gliporna ordentligt. Använd om möjligt en oanvänd skorstenspipa för installation av värmeöverföringsröret. Planera tillsammans med husägaren den kortaste rutten till teknikrummet om inga kanaler eller pipor finns lediga. Undvik att dra värmeöverföringsröret genom kalla utrymmen. Nya hål i väggar eller golv ska tas upp på ett professionellt sätt. Värmeöverföringsröret ska sitta säkert fast (men inte pressas) med upphängningssatsen Onödiga svängar ska undvikas eftersom värmeöverföringsröret riktning ska vara uppåtriktad (för att undvika fickor där luftbubblor kan samlas). Fäst kopplingsboxen för givaren Surge-arrester diode (suppressor) Överspänningsavledare E1 E2 A1 A2 Utgångsterminal Ingångsterminal Input terminal Output terminal 15. Öppna kopplingsboxen för givaren för att gör anslutningarna. Använd de små gummidelarna för att leda in kablarna i boxen. Använd kabelskalare för att avtäcka trådarna för anslutningen. OBS: Det är mycket viktigt att värmebeständiga kablar används. Den kabel som ingår i värmeöverföringsröret är av rätt kvalitet Anslut solfångargivaren till anslutningskortet via ingångsterminaler E1 och E2. Givarkabelförlängningen från anslutningskort till solstyrningen leds via utgångsterminalerna A1 och A2. Anslutningen av kablarna i in- och utgång saknar polaritet Fäst trådarna ordentligt Hitta en bra plats för kopplingsboxen för givaren. Ett alternativ är att sätta den vid takfästet under solfångaren. Använd de utanpåliggande skruvhålen för att fästa boxen (eller fäst den hårt med exempelvis buntband) Avlägsna gummipluggen från solfångarramen. En skruvmejsel behövs för att avtäcka givarfickan Dra givaren genom gummipluggen och tryck in givarspetsen i givarfickan. Se till att givarens spets kommer hela vägen in i fickan. Skruva in gummipluggen igen. OBS: givarkabeln (från solfångare till kopplingsbox för givare) levereras med pumpenheten. Plannja solvärmepaket Teknisk manual 19

20 15.6 Färdig installation. Se till att gummipluggen sitter på plats Färdig installation. Fixera överflödig givarkabel på ett säkert sätt. Det rekommenderas att använda buntband när givarkabeln dras och fästs. Tips vid kapning och anslutning av värmeöverföringsrör 1. Kapa det rillade rostfria stålröret rakt med en röravskärare till önskad längd. Ta bort alla spån och grader för att skydda packningen och dina händer. Observera: Rörandan måste vara rak, skär noggrant! 2. Kontrollera kopplingssatsens skick vid leverans. Löpmuttern måste påskruvad med till ett kännbart motstånd. 3. Lossa löpmuttern ett kvarts varv. 4. För in det rillade stålröret till det klickar på plats. 5. Dra åt löpmuttern med en öppen nyckel medan anslutningen hålls fast med en andra skiftnyckel. 6. Isolera röret noggrant efter installation. Se till att isoleringstejp sätts över anliggande ändar. 20 Plannja solvärmepaket Teknisk manual

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION integrerad styrning JANUARI 2015 Huvudsaklig information om produkten Originaltillverkare Relaterad

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION

Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION JANUARI 2015 Producera din egen elektricitet med Plannjas solelpaket Plannjas solelpaket är en lätt och smidig lösning för dig som vill producera din alldeles egna

Läs mer

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L 7489379230 98479347597 234 39891547 216579233 546554894 789133454 981264732463 6783463 45692301 3479712556812 43478912578 8942231461

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda värmepumpen. Spara bruksanvisningen för senare bruk. BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Innehåll 03 Om Vilpe Vent 4 Tillämpningar 6 Material, design och färgalternativ 8 Vårt system 10 Takgenomföringar 12 Avloppsluftare 18 Ventilation av takkonstruktion

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer