INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX"

Transkript

1 INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX

2 översikt 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsidan 5. Larm 6. Konfigurera 7. Historia 8. Teknisk dokumentation 2 GPX-Manual- SV-Rev.0

3 översikt Introduktion... 5 Modeller av styrsystem för dieseldrivna brandpumpar... 5 Metoder för start/stopp... 6 Installation... 8 Placering... 8 Montering... 8 Elektriska och andra anslutningar... 8 Vattenanslutningar... 8 Elektriska krav... 9 Elektriska anslutningar... 9 Dimensionering... 9 Inkommande kraftanslutningar... 9 Motor-anslutningar... 9 Beskrivningar av kopplingsplintar Snabbstart instruktion Viktigaste funktionerna ViZiTouch Första installationen Startsidan Startsidan (membran knappar) Startsida Skärmsläckare Larm Konfigurera NumPad Page (Numerisk knappsats) Datum och tid Login-sida för användare/sida med knappsats Detaljer på sidan Avancerad konfiguration Uppdatera programsidan Sidan för att återställa till fabriksinställningar Automatisk pumpkurva avstängd funktion Sidor för sensorer Details of the Debug Page

4 Historia Historik sidan Statistik Tryckkurvor Kraftkurvor Teknisk dokumentation TEST FÖRE FÄLT-ACCEPTANS KONTROLL LISTA FÄLT-ACCEPTANS TESTRAPPORT

5 Introduktion Brandpumpens elektriska styrsystem är utformat för att starta en elektrisk motordriven brandpump. Det kan antingen starta brandpumpen manuellt via den lokala startknappen eller automatiskt genom avkänning av ett tryckfall i sprinklersystemet. Styrenheten är utrustat med trycksensor. Brandpumpen kan stoppas manuellt med den lokala stopp knappen eller automatiskt efter utlösning med programmerbar tidmätare. I båda fallen är stopp endast tillåtet om alla start-orsaker har försvunnit. Modeller av styrsystem för dieseldrivna brandpumpar KATALOGNUMMER MODELL NR. EXEMPEL: GFA / 160KW / 3 / 60 Modell prefix GPA Spänning 208 V HP märkning 50 HP Fas 3 Frekvens 60 Hz STARTER FÖR FULL SPÄNNING MODELL GPA: Denna modell är avsedd att användas där det lokala energibolaget eller kapaciteten hos kraftkällan medger start. Full spänning levereras till motorn så snart som styrsystemet tar emot ett startkommando STARTER FÖR REDUCERAD SPÄNNING Dessa modeller är avsedda att användas där det lokala energibolaget eller strömkällans kapacitet inte tillåter full spänning start. I samtliga modeller för minskad spännings start, kommer den manuella "EMERGENCY RUN" (NÖDSTART) enheten att initiera full spännings start. MODELL GPP: STARTER MED DEL-LINDNINGAR Denna modell kräver användning av en motor med två separata lindningar och 6 spännings ledare mellan styrenheten och motorn. Efter ett startkommando, är den första lindningen direkt ansluten till spänning. Den andra lindningen ansluts till spänning efter en mycket kort tidsfördröjning. MODELL GPR: SPARTRANSFORMATOR STARTER Denna modell kräver inte en multi-ansluten motor. Den kräver bara 3 ledare mellan styrenheten och motorn. Efter ett startkommando, utnyttjas en spartransformator för att leverera reducerad spänning till motorn. 5

6 Efter en tidsfördröjning shuntas spartransformatorn ut och motorn blir kopplad till full spänning genom en sluten omkopplingssekvens. MODELL GPS: STARTARE MED HALVLEDARE Denna modell kräver inte en multi-ansluten motor. Den kräver bara 3 ledare mellan styrenheten och motorn. Efter ett startkommando, utnyttjas en elektrisk krets för att tillhandahålla en steglös spänningsökning till motorn tills motorn når sin fulla hastighet. Därefter kopplas en kontaktor in och motorn ansluts direkt till full spänning och eliminerar alla värmeförluster inuti elkrets-starter. Denna styrenhet har också ett mjukstopps-läge för motorn. MODELL GPV: STARTER MED ACCELERATIONS-MOTSTÅND Denna modell kräver inte en multi-ansluten motor. Den kräver bara 3 ledare mellan styrenheten och motorn. Vid ett startkommando, utnyttjas en uppsättning accelerationsmotstånd i varje fas för att leverera en reducerad spänning till motorn. Efter en tidsfördröjning shuntas spartransformatorn ut och motorn blir kopplad till full spänning genom en sluten omkopplingssekvens. MODELL GPW: WYE-DELTA-ÖVERGÅNGSSTARTER Denna modell kräver en multi-ansluten motor och 6 ledare mellan styrenhet och motor. Efter startkommando är motorn ansluten till elnätet via Wye koppling. Efter en tidsfördröjning, kopplas motorn åter in i deltakonfiguration med full spänning till motorns lindningar via en sluten övergångssekvens. Kraftkällan «ser» inte någon öppen krets under övergången från Wye till delta. MODELL GPY: WYE-DELTA-ÖPPEN ÖVERGÅNGSSTARTER Denna typ av starter kräver en multi-ansluten motor och 6 ledare mellan styrenheten och motorn. Efter startkommando är motorn ansluten till elnätet via Wye koppling. Efter en tidsfördröjning, kopplas motorn in med deltakonfiguration och full spänning på motorns lindningar. Denna styrning är av öppen övergångstyp. Motorn är bortkopplad från elnätet under övergången från start (wye) att drift (delta)- läget. Metoder för start/stopp Styrningen finns som en kombination automatisk/icke-automatisk med möjlighet för manuell eller automatisk avstängning (automatisk avstängning endast möjligt efter automatisk start) STARTMETODER AUTOMATISK START Styrenheten startar automatiskt vid låg tryckdetektering i trycksensorn när trycket sjunker under tröskelnivån. Styrenheten måste vara i automatiskt läge. MANUELL START Motorn kan startas genom att trycka på START-knappen, oavsett trycket i systemet. MANUELL FJÄRRSTART Motorn kan fjärrstartas från en annan plats genom att tillfälligt sluta en manuell tryckknapp. AUTOMATISK FJÄRRSTART, START AV DELUGEVENTIL Motorn kan fjärrstartas genom att tillfälligt öppna en kontakt på den automatiska enheten. Styrenheten måste vara i automatiskt läge. 6

7 NÖDSTART Motorn kan startas manuellt med nödstart-handtaget. Handtaget kan hållas i stängt läge. Viktigt: För att undvika skador på kontaktorn, rekommenderas att starta motorn på följande sätt: 1) Stäng av huvudspänningen med huvudbrytare. 2) Dra i nödhandtaget och lås det i stängt läge. 3) Slå på huvudspänningen igen. SEKVENTIELL START Vid tillämpning med flertal pumpar, och om vattentrycket minskar, kan det vara nödvändigt att fördröja starten av varje motor, för att förhindra samtidig start av alla motorer. FLÖDES-START, START VID HÖG NIVÅ Styrenheten kan startas genom att öppna/stänga en kontakt på ingången FLOW/ZONE START/STOP. VECKO-START Motorn kan startas (och stoppas) automatiskt vid förprogrammerad tid. TEST-START Motorn kan startas automatiskt på en förprogrammerad tid genom att trycka på knappen run test (kör test). STOPP-METODER MANUELL STOPP Manuellt stopp utförs genom att trycka på den prioriterade STOPP-knappen. Observera ett tryck på stopp-knappen kommer att förhindra motorn från att starta så länge knappen är intryckt. När knappen släpps finns fortfarande en period av två sekunder, som en säkerhetsåtgärd, innan motorn kan startas. AUTOMATISKT STOPP Automatiskt stopp är möjlig först efter en automatisk start och funktionen måste vara aktiverad. När denna funktion är aktiverad, stoppas motorn automatiskt i 10 minuter efter att trycket återställts (över utlösningsnivån) förutsatt ingen annan start-orsak finns. FLÖDES-STOPP, STOPP VID HÖG NIVÅ Om Styrenheten har startats av signal på FLOW/ZONE START /STOP-ingången och signalen har återgått till det normala, så kommer motorn att stoppas förutsatt att ingen annan start-orsak finns. NÖDSTOPP Nödstoppet är alltid tillgängligt under alla startvillkor och utförs med huvudspännings-brytaren placerad på dörren. 7

8 Installation Styrningen av GPX elektriska brandpumpar listas i culus, FM och är avsedda att installeras i enlighet med Standard för National Fire Protection Association för installation av centrifugal-brandpumpar, NFPA n (Centrifugal-brandpumpar) och i USA National Electrical Code NFPA 70 i Canada Canadian Electrical Code, del 1 Övriga länder * Lokala elektriska bestämmelser* * Endast amerikanska och kanadensiska tillämpliga koder har varit underlag under utformningen av styrning och valet av komponenter. Placering Styrenheten skall vara placerat så nära som praktiskt möjligt till pump/motor som den kontrollerar och vara inom synhåll för pump/motor. Styrenheten skall placeras eller skyddas så att den inte kan skadas av vatten som sprutar från pump eller pumpanslutningar. Strömförande delar av styrenheten får inte vara mindre än 305 mm ovanför golvnivå. Fritt utrymme runt styrenheten ska uppfylla NFPA 70, National Electrical Code, artikel 110 eller C22.1, Canadian Electrical Code, Artikel 26,302 eller andra lokala bestämmelser. Styrenheten är lämpligt för användning på platser med en måttlig grad av fukt, såsom en fuktig källare. Pumprummets omgivande temperatur skall vara mellan 5-40 C. Lådan för standard styrsystem har fått betyget NEMA 2. Det är installatörens ansvar att säkerställa att antingen normalkapsling uppfyller omgivningsförhållanden eller att ett hölje med ett lämpligt värde finns tillgängligt. Styrsystem måste installeras inuti en byggnad, och de är inte avsedda för yttre miljö. Färgen kan förändras om styrenheten utsätts för ultraviolett strålning under en längre tidsperiod. Montering Brandpumpens styrning skall monteras på ett kraftfullt sätt på en enda obrännbar stödstruktur. Väggmonterat styrsystem skall fästas i strukturen eller väggen med styrsystemets alla fyra (4) monterings-öron med fästen som klarar att stödja vikten av styrenheten på en höjd inte lägre än 305 mm ovanför golvnivå. Golvmonterad styrenheten skall fästas på golvet med alla hålen på monteringsfötter med material som klarar styrenhetens vikt. Fastspänningsfötterna klarar 305 mm frigång för strömförande delar. Ett golvavlopp rekommenderas för att förhindra vattensamling kring styrsystemets fötter Elektriska och andra anslutningar Vattenanslutningar Styrenheten måste anslutas till ett rörsystem enligt NFPA och även till avloppsrör. Vattenanslutningarna finns på vänster sida om styrenheten. Anslutningarna till systemtryck är hane ½ NPT Anslutningen till avloppet 8

9 är en avsmalnande anslutning för plaströr. Elektriska krav Den elektriska ledningar mellan kraftkällan och brandpumpens styrsystem skall uppfylla NFPA , kapitel 9.3, NFPA 70 National Electrical Code artikel 695 eller C22.1 Canadian Electrical Code, Section eller andra lokala bestämmelser. Elektriska ledningar skall som standard vara dimensionerad för minst 125% av fullastström (FLC eller FLA) av brandpumpens motor. Elektriska anslutningar En licensierad elektriker måste utföra de alekertriska anslutningarna. Dimensionsritning visar områden lämpliga för inkommande el och motoranslutningar. Inga andra områden får användas. Endast vattentäta nav-kopplingar skall användas vid inträde i skåpet för att bevara skåpets NEMA rating. Installatören ansvarar för adekvat skydd av styrsystemets komponenter mot metallskräp eller spån vid borrning. Underlåtenhet att göra detta kan leda till personskador, skada styrsystemet och medföra ogiltig garanti. Dimensionering Inkommande elkablar till styrsystemet är lämpliga med denna area och med isolering som klarar minst 60 C. (Se plint-diagram för storlekar.) Kablaget mellan brandpumpens styrenheter och pumpmotorn skall vara styva, mellanliggande eller vattentäta flexibla metalledare eller Typ MI kabel och uppfylla kraven i NFPA 70 National Electrical Code eller C22.1 Canadian Electrical Code eller andra lokala föreskrifter. Antal ledare som krävs beror på startmodell: 3 ledare + jord dimensionerade för 125% av full strömstyrka för modellerna GPA, GPR, GPS and GPV. 6 ledare + jord dimensionerade för 125% av 50% av motorns fulla lastström för GPP modellen. 6 ledare + jord dimensionerade för 125% av 58% full strömstyrka för modellerna: GPY och GPW modeller. Inkommande kraftanslutningar Inkommande spänningsmatning skall anslutas till uttag märkta L1, L2 och L3 på frånkopplingsdel IS. Det elektroniska kretskortet är fas-känsligt, alltså måste inkommande ledningar vara anslutna till rätt fas. Motor-anslutningar Motorkablar skall anslutas till uttag märkta: - T1-T2 och T3 som sitter på huvudkontaktorn (1M) modellerna GFA, GFR. - T1-T2 och T3 på kontaktorn (1M) och T7-T8 och T9 på kontaktorn (2M) för modellen GPP. T1-T2 och T3 på kontaktorn (1M) och T6-T4 och T5 på kontaktorn (2M) för modellerna GPY och GPW. Det är installatörens ansvar att erhålla information om anslutningen av motorn och att försäkra att motorn är ansluten så som varje enskild motortillverkare rekommendationer. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka skador på personal, skada motorn och/eller styrenheten och därefter upphör garantin att gälla för båda. 9

10 Beskrivningar av kopplingsplintar Larm-utgångar (SPDT relä, 11:allmän, 12: normalt stängda, 14: normalt öppnade): A Motordrift B Elkraft tillgänglig (Felsäkert relä) C Fas återföring D Larm pumprum E Motor-problem F Fabriksreserverade Fältingångar (endast torr kontakt : Spänningsfri): G Fjärrstyrd manuell start (Normalt öppen) H Spärrad (Normalt öppen) I Automatisk fjärrstart (Normalt stängd) J Deluge-ventil (Normalt stängd) K Fabriksreserverade 3 (Normalt öppen) L Flöde/zon Start/Stop (Normalt öppen) M Fabriksreserverade 2 (Normalt öppen) N Fabriksreserverade 1 (Normalt öppen) Fabriks IO: O Motordrift yttre kontakt P Spole - huvudströmrelä Q Spole - fördröjningsrelä R Vattennivå/sug-trycksensor S Extra temperatur/flödesmätare T PT1 Utlösning trycksensor U PT2 Utlösning trycksensor (endast redundant val) V Test magnetventil W Shuntutlösning X Fabriksreserverade Y 24V AC strömförsörjning Z CANBUS till IO-kort AA Nödhandtag gränslägesbrytare AB CANBUS till ViZiTouch AC Jordfel AD Strömavkännande ingång AE Jord AF Spänningsavkännande ingång 10

11 Snabbstart instruktion 1-Märkplåten är den viktigaste märkningen. Den måste läsas noggrant för att säkerställa kompatibilitet mellan styrenheten och installationen. 2-Kontrollera att styrenheten är ordentligt monterad på väggen, eller alternativt på fästet. 11

12 3-Se till att motorns borrhål och strömanslutningar, liksom att kabelplacering i panelen, är utfört enligt specifikationerna för att minimera interferens med annan utrustning. 4-Kontrollera och/eller installera rätt dimensionerade vattenledningar och avlopp. De skall vara säkert monterade och åtdragna. Se märkningar på plastkåpan. 12

13 5-Anslut matningsspänning med motor på deras respektive plintar. Säkra med lämpligt åtdragningsmoment som anges på momentetiketten och kontrollera alla anslutningar. Säkra dörren i stängt läge sätt därefter kretsbrytaren i läge ON (PÅ). Kontrollera avläsningarna på styrenhetens huvudskärm. 6-Kontrollera motorns rotationsriktning för att försäkra att pumpen roterar i rätt riktning. START och STOPP knapparna kan användas för att växla motorn mellan PÅ/FRÅN. 13

14 7- Sidan "Första installationen" ersätter startsidan tills den "första installationen" är klar. Fortsätt till sidan Inställningar och klicka på låset för att ange din kod. 8-Välj styrenhetens tryckenheter, cut-in och cut-out. Kontrollera att alla andra parametrar på inställningssidan är korrekta. 14

15 9-När du är nöjd med inställningarna, tryck på membranets "Home" knapp och bekräfta ändringarna genom att trycka på knappen done (klar). Om knappen klar inte är tillgänglig, se till att en tillräcklig auktoriseringskod har införts och att åtminstone alla tre spänningarna finns. 10-Fortsätt med det ladda ner för att spara rapporten. 15

16 11-Tryck på knappen (Home) Startsida för att kontrollera att de visade värdena ãr korrekta. 12-Den första installationen är nu klar. Styrenheten är fullt installerad and konfigurerad. 16

17 Viktigaste funktionerna ViZiTouch A: Elkraft LED: Visar att spänning finns tillgänglig B: Pekskärm: 4.3 tum färg-pekskärm. C: Larm LED: Anger om ett larm är aktivt. D: Främre USB-kontakt: USB-kontakt för filhämtning, programuppdateringar, servicerapporter. E: Knapp för startsida: Används för att navigera till startsidan F: Larmknapp: Används för att navigera till larmsidan. Låter användaren tysta larmet, och därför finns symbolen "ingen högtalare". G: Konfigurera-knapp: Används för att navigera till sidan Konfiguration. H : Historie-knapp: Används för att navigera till Larm-sidan. I: Start-knapp: Används för manuell start av motorn K: Stopp-knapp: Används för att stoppa motorn L: Kör testknappen: Används för att starta manuellt drifts-test. Tänk på att vatten kommer att rinna genom 17

18 avloppet med modeller som är utrustade med en magnetventil. M: Sammanhangsberoende navigeringplatta: Används för att underlätta navigeringen på specifika sidor. En liten ikon som representerar kontextuella navigeringsknappar visas i nedre högra hörnet på en sida om plattan är aktiv. Genom att klicka på ikonen liten platta, visas en meny som förklarar pilarnas specifika funktioner. Det är till exempel möjligt att växla mellan den grafiska eller tabellvisningen av logg-sidan samt navigera genom tabeller eller hjälpsidor. N: Hjälpknapp: Hjälpknappen är sammanhangsberoende och visar alltid den specifika hjälpsidan kopplad till den faktiska ViZiTouch-sidan som blev vald när knappen tryckts in. O: RS-485-kontakten P: CAN-buss-anslutning till I/O-kort Q: USB 2.0 anslutning R: Ethernet anslutning S: K-typ Termo-par kontakt T: Larmklocka anslutning Första installationen Den första installationen måste göras innan du använder styrsystemet. Att slutföra den första installationen är det enda sättet att komma åt startsidan och aktivera det automatiska läget för styrsystemet. En fullständig procedur kan hittas i "Quick Start Guide" som är tillgänglig tillsammans med styrsystemet. 18

19 Startsidan Startsidan (membran knappar) Startsida På startsidan visas styrsystemets alla status och viktiga värden. Alla spänningar, strömmar, tryck, motor-tillstånd och status, liksom alla tidmätare och vevstart-sekvenser visas. Hela bakgrunden blir röd om ett larm aktiveras. Den här funktionen kommer att hjälpa användaren identifiera ett problem även på betydande avstånd från styrenheten. A: Navigeringsfält som innehåller allmän information om: - Språk (språk kan ändras genom att trycka på det) - Titelsidan - Larmtexten (varning och larm-meddelanden kan visas) - Datum och tid (justerbart i konfigurationssidan) - Temperaturen. Det kan ändras till Celsius eller Fahrenheit genom att klicka. B: Spänningar. Varje fält representerar en enskild fas till fas spänning. C: Ström. Varje stapel visar motsvarande fasström. 19

20 D: Motor-kontaktorns kontakter visas här. En animering visar kontakterna öppna eller stängda beroende på signalen som skickas till huvudspolen. E: Den elektriska motorn. Den visar grått om motorn är stoppad, grönt om en "Motor arbetar" och rött om en "misslyckad start" uppstod, efter 6 misslyckade startförsök. Genom att trycka på motorn omdirigeras användaren till statistik sidan "Senaste underhåll", som övervakar all relevant statistik om styrenheten sedan senaste underhåll. F: Tidmätare. Sekventiell start tidmätare (med fördröjning) börjar räkna vid ett tryckfall. Motorn startar bara om trycket fortfarande är under startpunkten efter utgången av denna tidmätare. Tidmätare för den minsta driftperioden (frånslagen -fördröjning) för automatisk avstängning. Börjar räkna när stopptryck uppnåtts. Pumpen kommer att stanna vid utgången av denna tidmätaretid om trycket har varit över stopp-tryck hela tiden till och med utgången av denna tidsperiod. Om en periodisk test har programmerats, när väl den periodiska testen har startat (motor igång) kommer den tid som återstår för respektive tidmätare att visas. Om en manuell test är igång, visas den återstående tidmätaretiden. G: Visning av larm/varning. Varnings indikator: Utropstecken i en gul trekantig ikon. Om inget larm är i AKTIVERAT och minst en varning är AKTIV eller HAR INTRÄFFAT, kommer varningsindikator att visas. Larmindikator: Utropstecken i en röd triangel. Så snart minst ett larm är AKTIVT eller UPPSTOD, så blinkar larmindikatorn för att varna föraren. H: Motorns konfigurationssymbol visar hur motorn är ansluten till kontaktor(er) när den är igång. Denna symbol används för att visa om motorn är i en konfiguration ( till exempel Wye-koppling) eller i en permanent konfiguration (t.ex. delta koppling). Permanent delta motorkoppling. Tillfälliga wye-motorkoppling. Tillfälliga spar-transformator motorkoppling. Tillfällig primär-motstånds motorkoppling. Tillfälliga eller permanenta startmotor med halvledare-kopplingar. Temporära del-lindnings motorkopplingar. I: Visar orsaken att motorn startar eller stoppas. En grön kapsel indikerar orsaken till att motorn är igång. Möjliga orsaker är: NÖDSITUATION: Manuell motorstart aktiverad med nödhandtaget. MANUELL: Manuell motorstart aktiverad med startknappen. 20

21 MANUELL FJÄRRSTYRNING: Manuell motorstart aktiverad av en fjärrstyrd start kontakt. DELUGE: Automatisk motorstart aktiverad av en delugeventil. AUTO: Automatisk motorstart aktiverad vid tryckfall FJÄRRSTYRD AUTO: Automatisk motorstart aktiverad genom fjärr-utrustning FLÖDE: Automatisk motorstart aktiveras av en signal från FLOW (FLÖDE)/ZONE START/STOP. HÖG ZON: Automatisk motorstart aktiveras av en signal från FLOW (FLÖDE)/ZONE START/STOP. VECKO TEST: Automatisk motorstart aktiverad av en planerad test. MANUELL TEST: Automatisk motorstart aktiverad av test knappen. En röd kapsel anger anledningen till att motorn inte är startad trots att en begäran görs. Möjliga orsaker är: LÅST ROTORSTRÖM: Ett låst rotorström-larm har inte rensats på larmsidan och hindrar motorn från att starta. LÅG ZON: En felaktig låg-zon sensor förhindrar körning av motorn. Denna funktion är tillval. LÅST: En lås-signal hindrar att motorn körs. J: Utloppsstryckmätare. Det möjliggör en exakt avläsning av systemtrycket. Den röda rutan i det övre vänstra hörnet av mätaren visar börvärdet för Cut-In (start) och den gröna rutan i övre högra hörnet motsvarar börvärdet Cut-Out (stopp). Dessa värden kommer också att visas av en röd och en grön linje på mätaren, vilket tillåter en snabb jämförelse mellan det faktiska trycket och satta gränsvärden. Längst ner på mätaren visar en digital indikator det faktiska utloppstrycket även representerat av mätarens nål. Till höger om den digitala tryckindikatorn visas den valda tryckenheten. Slutligen anges även det högsta tillåtna trycket på mätaren och skalar om mätaren. Utloppstryckmätaren är också en knapp med länkar till sidan "Gauge" (Mätare) där alla aktiva mätare visas. K: Visar tre statuslägen som beskriver systemets primära konfiguration. Tryck-aktiverad eller icke-tryck aktiverad, automatiskt styrsystem eller icke-automatisk, manuell eller automatisk avstängning. 21

22 Skärmsläckare Skärmsläckaren visas efter en programmerbar tid på en av sidorna "Fabriksinställningar". Detta ökar livslängden på LCD-skärmen. Skärmsläckaren inaktiveras omedelbart om motorn är igång eller om ett larm aktiveras. Om du vill manuellt inaktivera den, rör skärmen eller någon membranknapp. Efter deaktivering dirigerar skärmsläckaren alltid till "Start"-sidan. Det kommer också logga ut användaren genom att återställa säkerhetsnivån till 0. 22

23 Larm Larm (membran knappar) Larm Visar listan över aktiva och inträffade larm. Ett larm är aktivt när dess utlösningsvillkoret fortfarande är giltigt. Ett larm kallas UPPSTOD när dess utlösande tillstånd har varit aktiv, men stämmer inte längre. Larm som utgör allvarliga bekymmer är röda. Larm som representerar enkel varningar är gula. För att tysta ringsignalen tryck på ALARMknappen eller den tystar sig själv efter utgången av en fabriksinställd tidmätning. Tryck på RESET-knappen (Återställ) återställer bara inträffade larm. Larm som slutar med ** är bara tillgängliga på modeller med överföringsomkopplare. Tabellen visar systemhändelser: -Datum och tid: Datum och klockslag för larmet i formatet YYYY.MM.DD -Meddelande: Larmmeddelande -Status: INTRÄFFADE eller AKTIVA -Färgkod: -Röd: En händelse är ett larm -Gul: Denna händelse är en varning Komplett lista över larm: - Normal fas återföring: Aktiveras när en fas för den normala strömförsörjningen inte stämmer med styrenhetens korrekta värde. Varje gång en service bekräftas av ViZiTouch, så synkroniserar styrenheten till korrekt fas med den upptäckta vid normal krafttillförsel. - Alternativa krafttillförsel fasbyte **: Aktiveras när fasen på den alternativa krafttillförseln inte överensstämmer med värdet på styrenheten. Varje gång en service bekräftas av ViZiTouch, så synkroniserar 23

24 styrenheten till korrekt fas med den upptäckta vid normal krafttillförsel. - Förlust av fas N1: Det här larmet aktiveras om den första fasen hos den normala strömförsörjningen inte uppfyller kraven. - Förlust av fas N2: Aktiveras om den andra fasen av den normala strömförsörjningen inte uppfyller kraven. - Förlust av fas N3: Aktiveras om den tredje fasen av den normala strömförsörjningen inte uppfyller kraven. - Elavbrott: Aktiveras när ett elavbrott upptäcks. - Låst Rotorström: Aktiveras när en låst rotor skick har upptäckts v id normal effekt. Observera att motorn inte kommer att tillåtas att starta på den normala elkraften så länge som detta larm inte har återställts från larmsidan. - Alternera låst rotorström** : Aktiveras när en låst rotor-situation har upptäckts på den alternativa krafttillförsel. Observera att motorn inte kommer att tillåtas att starta via den alternativa krafttillförsel så länge som detta larm inte återställts från larmsidan. - Motorn startar inte: Aktiveras om det finns för låg strömförbrukning i två faser när motorn ska vara igång. Fabriksinställd fördröjning på 20 sekunder som används för att ge motorn tillräckligt med tid att starta innan detta larm signaleras. - Problem med överföringskontakten**: Aktiveras vid detektering av något av följande ofullständiga omkopplings-data: Båda gränslägesbrytarna för alternativa läget och normal drift är aktiverade. Ingen av gränslägesbrytarna är aktiverade efter fördröjningen. Spänningsavläsningen på motorns-kotaktorns belastningssida är inte densamma som ingångseffekten efter fabriksinställd fördröjning. - Service krävs: Aktiveras när service krävs på styrsystemet. Detta inträffar när det datum som anges på servicesidan har passerat eller om ingen service någonsin har gjort. - Låg strömstyrka: Aktiveras när strömmen är under 30% av FLA och motorn har varit igång i 15 sekunder. - Överström: Aktiveras när strömmen är över 120% av FLA. - Under-spänning: Aktiveras när spänningen är under 80% av nominell spänning. - Överspänning: Aktiveras när spänningen är över 120 % av nominell spänning. - Fas obalanserad: Aktiveras när det finns en skillnad på mer än 30 % av den nominella spänningen vid normala spänningsavläsningar. - Jordfel: Aktiveras när jordfelsströmmen är över det fabriksinställda värdet efter en fabriksinställd tidsfördröjning. - WT CI inte uppnådd: Aktiveras om Cut In inte nås under en manuell testkörning eller av veckotesttidmätaren. I slutet av den 255:s-tidmätaretid, om inkoppling inte nås, kan testet fortfarande vara framgångsrikt att starta motorn om trycket har sjunkit med minst 5 PSI. - WT-kontrollera magnetventilen: Aktiveras om trycket inte sjunker minst 5 PSI (0.345 bar) under manuell 24

25 testkörning eller vecko-test. Anger ett fel vid test av magnetventilen. - PT fel: Om en dubbel trycksensor är installerad, kommer den att aktiveras om de två trycksensorer visar olika värden. Ytterligare utredning rekommenderas för att fastställa vad som orsakade de olika avläsningarna. Observera att styrsystemet alltid kommer att välja den lägsta tryckavläsningen för att fastställa det verkliga systemtrycket. - Övertryck: Aktiveras om den analoga avläsningen av utloppstrycket är högre än trycksensorns börvärde. - Undertryck: Aktiveras om den analoga avläsningen av ansvarsfrihet trycket går lägre än börvärdet för "Under Pressure" (Undertryck) på sensorsidan för utloppstryck. - Lågt sugtryck: Aktiveras om den analoga avläsningen av undertryck är aktiverad och går lägre än börvärdet för lågt undertryck på sensor-sidan. - Tvångsstarta vid flöde: Aktiveras om en yttre kontakt utlöser flödesvakt-ingång eller om den analoga visningen av flödet är aktiverat och blir högre än "forcerad start av flödes-börvärde" på flödesmätaren sidan. - Låg spar-temperatur: Aktiveras om den analoga ingångens avläsning av spar-temperatur är aktiverat och är lägre än börvärdet på sensorsidan "Spar temperatur". - Alternativa isoleringskontakt utlöst/öppnad** : Aktiveras när AIS antingen är utlöst eller öppnad. Det här larmet ringer klockan och kan inte tystas. - Alternerande CB utlöst/öppnad** : Aktiveras när AIS antingen är utlöst eller öppnad. Det här larmet ringer klockan och kan inte tystas. - Vattenbehållaren låg: Aktiveras om "Vatten Reservoar Low" (låg vattenreservoar) utlöses eller om den analoga avläsningen av vattenbehållaren är aktiverad och är lägre än vatten reservoarens lägsta börvärde på sidan "Vatten nivå" sensor. - Vattenbehållaren tom: Aktiveras om en yttre kontakt utlöser signalen"vatten reservoar tom". - Hög vattennivå: Aktiveras om tillval "hög vattennivå" kontakt ingång utlöses eller om den analoga avläsningen av vattennivå aktiveras och går högre än angivna börvärdet. - Huvudöppnings ventil: Aktiveras om en yttre kontakt utlöser signalen"öppna huvudventil". - Io_expX-inX larm: Aktiveras om den expansion programmerbara ingången på expansionskortet aktiveras. - Motor hög temperatur: Aktiveras när extra hög motortemperatur uppstår. - Motor hög vibration: Aktiveras när kontakten extra hög motor-vibration aktiveras. - Låg omgivningstemperatur: Aktiveras när omgivningstemperaturen är lägre än det fabriksinställda värdet (5 Celsius). - Hög omgivningstemperatur: Aktiveras när den omgivande temperaturen är över fabriksinställda värdet (40 Celsius). 25

26 - För låg styrspänning: Aktiveras när 24V AC strömförsörjning till IO-kort är under acceptabelt funktionsområde. - Fel vid mjukstart: Aktiveras när en halvledare-startmotor uppvisar fel (endast GPS-modeller). - Motor problem: Aktiveras när ett motorrelaterat uppstår (överström, underström, misslyckas starta eller jordfel). - Pumprums-larm: Aktiveras när ett pump rums relaterat larm föreligger (överspänning, underspänning, obalanserad fas). - Flödesmätare PÅ: Aktiveras när den valfria flödesmätare aktiveras. - IO-elektriska fel meddelande: Aktiveras om ingen kommunikation med den elektriska IO-kort kunde fastställas under 15 sekunder. Detta larm är kritiskt och utlöser ringklocka. Om larmet kvarstår i mer än 1 minut, kommer styrenheten att starta om i ett försök att lösa problemet. - IO kommunikationsfel i överföringskontakt** : Aktiveras om ingen kommunikation med överföringskontakten IO-kort kunde fastställas under 15 sekunder. Detta larm är kritiskt och utlöser ringklocka. Om larmet kvarstår i mer än 1 minut, kommer styrenheten att starta om i ett försök att lösa problemet. - Kommunikationsfel i IO-expansion: Aktiveras om ingen kommunikation med Expansion IO-kort kunde fastställas under 15 sekunder. - Kommunikationsystem fel: Aktiveras när kommunikations uppgifter har slutat svara. Detta larm är kritisk och styrenheten kommer att starta om för att försöka lösa problemet. - Fel i systemfiler Aktiveras när ett filsystem fel upptäckts. Detta larm är kritisk och styrenheten kommer att starta om för att försöka lösa problemet. - Pump vid behov: Aktiveras när trycket är under cut-in-börvärdet på en automatisk aktiverad tryckregulator. 26

27 Konfigurera Konfigurera (membran knappar) Konfig. Installation alla grundläggande konfigurationsparametrar. Huvud-konfigurationssidan erbjuder ett snabbt sätt att ändra de vanligaste inställningarna. Hänglåsikonen indikerar aktuell behörighetsnivå. Ett låst hänglås anger att endast grundläggande inställningar kan ändras. Tryck på hänglåset för att ange en kod för att låsa upp ytterligare inställningar. Ett olåst hänglås som visar ett auktorisationsnummer anger att vissa inställningar är olåsta. Tryck på det gula hänglåset igen när du har avslutat konfigurering. Nivå 0: -Knappen "Avancerat" aktiverar avancerade konfigurationssidor. - "Service" -knappen aktiverar avancerad konfiguration sidor. Endast tillgängligt för "GP-serien. -Datum och tid justering nås genom att trycka på klockan. Se "Datum och tid" för mer information. Nivå 1: Inuti den vänstra rutan, kan tryck-parametrar ställas in. - Justering av tryckenhet "enhet för tryck": PSI, kpa, bar, FoH, mh20 27

28 - Maximalt tryck i systemet (mellan frånkoppling och 9999) - Justering av Cut out (bryt) (mellan Cut In (inkopplingsvärdet) och det högsta tryckvärdet). Det bör fastställas före inställning av Cut In (inkopplingsvärdet) - Inställning av Cut In (mellan 0 och Cut Out-värdet) Inuti den mellersta rutan kan parametrar som är kopplade till de olika testerna ställas in. För att aktivera veckotestet, tryck på den vita kvadraten till vänster på den veckovisa test-frekvensen. Vid aktivering blir rutan grön. "Vecko test frekvensen" är textfältet till höger om den kvadratiska aktiveringsknappen. Genom att klicka på den visas en valruta med tre alternativ för periodiska testers frekvens: "Vecko-test", "Varannan vecko-test" och "Månads-test". Nästa uppsättning parametrar är återkommande test-schema som består av tre fält som kan ändras. Det första fältet är veckodag och tiden i timmar och minuter. Tryck på lämplig knapp för att ställa in dessa värden. Nästa inmatningsfält ligger precis under den återkommande test-varaktighet i minuter. Det sista avsnittet i den mellersta rutan är varaktigheten av den manuella "Testkörning", märkt med "Run Test" (utför test) knappen som syns på membranet. Tryck på knappen för att ändra värdet på tidslängden av den manuella "Run Test". I den nedre rutan, kan den automatiska avstängningen aktiveras och varaktigheten av de "Run Period Timer" (testtidmätare) visas. Att redigera "Kör Period Tidmätare", se sidan "Timer" (Tidmätare) i den avancerade konfigurationssidor. NumPad Page (Numerisk knappsats) NumPad aktiveras varje gång du klickar på en vit ruta som representerar ett nummer som kan ställas in. På numpad, visas den aktuella parametern. Texten kommer att blinka rött om det angivna värdet är ogiltigt och OK-knappen kommer att vara svart, vilket indikerar att värdet är utanför intervallet. MIN och MAX visar värdena som accepteras för den specifika parametern. "X" orange knapp tillåter användaren att avbryta redigeringen. Bakåtpilen raderar den senaste registrerade nummer och "X" cirkelknapp rensar hela texten. Klicka på "OK" knappen när värde ställts in. 28

29 Datum och tid Datum och tid kan konfigureras genom att aktuell månad och år genom att trycka på pilknapparna på varje sida för " Månad-År- och välja dag i månaden. Tiden anges genom att trycka på de två fyrkantiga rutorna under klockan; till vänster som anger timmar och till höger anger minuter. Tryck på knappen Spara för att spara ändringarna. En dialogruta visas för att bekräfta ändringen "Datum och tid". Användaren kan avbryta ändringarna genom att trycka på knappen "Avbryt". Observera att om du ändrar datum och tid kommer det att ha en påverkan av loggarnas kronologi. 29

30 Login-sida för användare/sida med knappsats Knappsats för användarinloggning: Den här sidan gör det möjligt för användaren att logga in till en högre säkerhetsnivå genom att ange ett lösenord. Om lösenordet är giltigt blir textfältet grön och om den är ogiltig, blir textfältet rött. ETT "X" visas i textfältet så snart som ett tecken registreras, vilket ger en snabb radering av det skriftliga lösenordet. Om lösenordet upprepas ogiltigt ett antal gånger omdirigeras användaren till sidan "Återförsäljare", vilket gör att användaren kan kommunicera med lämplig återförsäljare. Om lösenordet är giltigt, laddas sidan "Konfiguration"och säkerhetsnivå visas inne i låset. För att logga ut, klicka på låset och användaren säkerhetsnivån kommer att återgå till " 0" Andra knappsatsen: Knappsatsen är aktiverad varje gång en användare klickar på en grå rektangulär ruta med vit text som representerar text som kan ställas in. "X" orange knapp tillåter användaren att avbryta redigeringen. Bakåtpilen raderar senast inmatade tecken och "X" cirkel-knapp rensar hela texten. Klicka på knappen "OK" när texten är inställd. Denna typ av textfält används mest till att skapa en digital text för en anpassad larmsignal. 30

31 Avancerad konfigurationssida Konfig. > Avancerad Den här sidan är en portal till alla avancerade konfigurationsparametrar för ViZiTouch. Alla tidmätare, sensorer, fabriksinställningar, programuppdatering, serviceställe och debug sidor kan nås genom att klicka på lämpliga knappar. Eftersom två av de analoga ingångarna använder samma fysiska kontakter, kan endast en av dessa installeras på en gång. Dessa analoga ingångar visas i den grå rutan omgivna av en svart streckad linje. Varje gång en av dessa sensor installerats, blir den andra orange, vilket förhindrar dubbel installation av dessa sensorer. Alla knappar är inställda på säkerhet "Nivå 0" utom "Update" som är inställd på "Nivå 1" säkerhet. Detaljer på sidan Avancerad konfiguration Sidan för tidmätare Konfig > Avancerat > FP tidmätare 31

32 De vanligaste tidmätarna kan konfigureras här. Observera att en tidmätare inställd på 0 kommer att ta bort förseningar i beslutsprocessen. Nivå 1: - Motorstart och stopp: Den sekventiella start-tidmätarens inställning, i sekunder, kommer att försena en automatisk motorstart. Tidmätare för driftperiod, i minuter, kommer att försena motorstopp när automatisk driftsorsak för en automatiskt stopp konfigurerad styrenhet har återgått till det normala och inga andra driftsorsaker föreligger. - Tidmätare påslagen för undertrycks-larm: Tidsfördröjning för aktivering av undertryckslarm. - Övertryck tidmätare påslagen: Tidsfördröjningen för aktivering av övertryck, larm om används. - Lågt undertryck larm tidmätare påslagen: Tidsfördröjning för aktivering av lågt sugtrycks-larm. - Låg nivå larm tidmätare påslagen Tidsfördröjning för aktivering av larm för låg nivå. - Tidmätare påslagen för hög nivå-larm: Tidsfördröjning för aktivering av larm för hög nivå. - Extra låg temperatur: Tidsfördröjning för aktivering av låg spar-temperatur larm, om det används. - Tvångsstarta vid flöde: Tidsfördröjning för aktivering av forcerad start på flödes-larm. Nivå 2: - Övergångs-tidmätare: Kommer att ställa in tiden för en motor i den tillfälliga start kopplingskonfigurationen. När tiden går ut kommer motorn att vara delta-kopplad. 32

33 Spänningskalibrering Konfig > Avancerad > Spänning För att kalibrera spänningsavkänningen, ange de 3 fas till fas spänningarna av matningsspänningen som de avläses på en kalibrerad voltmeter och tryck sedan på COMPUTE (BERÄKNA). Vid överföringsomkopplare modell 3 behövs ytterligare spänningar från nödkraftkälla som kalibreras på samma sätt. 33

34 Strömkalibrering Konfig > Avancerad > Ström För att kalibrera ett visst strömanalyserande element, ange det aktuella värdet som läst från en kalibrerad amperemeter och tryck på BERÄKNA. För bästa resultat tryck på knappen ZERO (NOLL) när ingen ström flyter genom fjärranalys elementet före kalibrering. In-/utgångar expansionskort Konfig > Avancerat > IO-expansion

35 Den här sidan kan du konfigurera både programmerbara in- och utgångar som finns på ett IO-expansionskort. Två knappar längst till vänster växlar mellan sidans in-och utgångar. Alldeles bredvid, finns två pilknappar åtskilda av ett tal som anger markerad in-/utgång. Genom att använda dessa pilknappar, är det möjligt att enkelt ändra in- /utgång. Utgångar: Konfigurationen utförs genom att trycka på rutan intill signal/larm som skall kopplas till den aktuella sidan. Rutan kommer att pendla mellan BLANK (TOM) (ingen-av-aktiverad), och en NO (normalt öppen) och en NC (normalt stängd)-symbol, för önskad konfiguration av utdata. På alla tillgängliga utgångssignaler är det möjligt att på samma sätt länka expansionskortets ingångar till vald utgång i valfri kombination. Den sista delen av utsignalen är en logisk "OR" kombination av alla valda signaler. Ingångar: Ingångssidan består av tre delar: "Digitalt textindikerings" fält, ikonen"larm-klocka" och "Larm ikonen". Var och en kan aktiveras eller inaktiveras. Det första steget är att klicka på den fyrkantiga knappen bredvid textfältet för att aktivera hanteringen av ingångssignalen. Klick på textfältet tar fram knappsatsen, vilket gör det enkelt att skriva en egen digital indikeringstext. Högst 20 tecken. För mer information se hjälpsidan för knappsatsen. Om ikonen "Alarm Bell" (larmklocka) är aktiverad, utlöser ingångssignalen larmklockan. Om ikonen"larm" (Larm) är aktiverad, kommer insignalen att behandlas som ett larm, om inte, som en varning. Som på sidan utdata möjliggör pilknapparna en enkel navigering mellan expansionskortets alla tillgängliga ingångar. Den sista kryssrutan växlar mellan inställningen NO (normalt öppen) och NC (normalt stängd) för larmet till motsvarande ingång som aktiveras. Det är oberoende av utgångs-reläet själv, som har sin egen NO-NC konfiguration. 35

36 Uppdatera programsidan Denna procedur är mycket viktig och måste utföras med omsorg. Se till att du kontaktar fabriken innan du använder funktionen uppdatera programvara. För att säkerställa att programuppdateringen lyckats: -Se till att USB-enheten är inkopplad hela tider under förfarandet. -Stäng inte av ViZiTouch när du uppdaterar programvaran. -Se till att förfarandet är komplett innan du tar bort USB-enheten. ViZiTouch kommer att starta automatiskt. Alla aktiva loggar, data och konfigurationsinformation kommer inte att påverkas av programuppdateringar. Den vanliga driften av styrenheten kommer att återupptas så snart uppdateringen är klar. Fabriksinställningar Konfig. > Avancerat > Fabriksinställningar 36

37 Fabriksinställningarna är alltid för-konfigurerade på fabriken och anger styrenhetens viktigaste parametrar. De flesta av inställningarna på den här sidan kan bara ändras av en auktoriserad Tornatech anställd och skyddas av ett nivå 8 lösenord. Automatiskt styrsystem Icke-automatiskt styrsystem: En automatisk styrenhet kommer att svara för automatiska start förfrågningar, som en tryckomvandlare, tryckströmställare, en delugeventil eller en fjärr-automatisk triggning. En icke-automatisk styrenhet kommer att starta motorn vid manuella förfrågningar. Trycket aktiveras icke-trycket aktiveras: Ett tryck-aktiverat styrsystem har minst en trycksensor installerad och kommer att övervaka systemtrycket hela tiden. I en automatisk styrenhet, kommer tryckfall att starta motorn. Ett icke-tryck aktiverat styrsystem kan utrustas med en tryckvakt eller trycksensor. I det sistnämnda fallet tar styrenheten inte hänsyn till systemtrycket för att starta motorn. Aktivera/avaktivera - jordfel: "Jordfel" är fabriksinstallerat alternativ som kommer att aktivera eller inaktivera Jordfel visuell indikering. "Återställ fabriksinställningar": Denna knapp omdirigerar till sidan "Återställ fabriksinställningar". Detta är en stor förändring som måste användas med försiktighet och endast om fabriken först blivit kontaktad. Se hjälpen 37

38 "Återställ till fabriksinställningar" för mer detaljer. Spänning: Nominell spänning för styrenhet FLC: Motorns märkström vid full belastning (även känd som FLA). LRC: Motorns märk-låsrotorström. Om inget annat anges sätts det här värdet automatiskt till sex gånger FLC. Fas: Inmatningseffekt per antal faser. Frekvens: Inmatningsfrekvens. Övergångs-tidmätare: Kommer att ställa in tiden för en motor i den tillfälliga start kopplingskonfigurationen. När tiden går ut kommer motorn att vara delta-kopplad. Startmotor: Konfiguration motorstartare. Värdet är skrivskyddat. Serienummer: Serienummer för styrenhet. Värdet är skrivskyddat. Modell: Modellnumret för styrenheten. Värdet är skrivskyddat. Program: ViZiTouch programversion. Värdet är skrivskyddat. Fas-förlust: Anger värdet i procent av nominell spänning. Om en fasspänning är lägre, kommer motsvarande larm/varningar att aktiveras. Obalanserad fas: Anger värdet i procent av nominell spänning. Om skillnaden mellan två fasspänningar är mer än detta gap i procent, kommer larm/varningar att aktiveras. Överspänning: Anger värdet i procent av nominell spänning. Om en fas spänning är högre, kommer larm/varningar att aktiveras. Underspänning: Anger värdet i procent av nominell spänning. Om en fasspänning är lägre, kommer larm/varningar att aktiveras. Motorn startar inte: Anger värdet i procent av motorns ström vid full last (FLA) och tillhörande försening. Om motorn ska vara igång och det aktuella värdet är lägre än procentandel av FLA, kommer larm/varningar att aktiveras i slutet av programmerad fördröjning i sekunder. Jordfel: Ställer in värdet i Ampere och dess tillhörande försening. Om Jordfelets strömvärde är högre än detta värde, kommer larm/varningar att aktiveras i slutet av den programmerade tiden. Överström: Anger värdet i procent av motorström vid full last (FLA) och tillhörande försening. Om det genomsnittliga aktuella värdet är högre än procentandel av FLA, kommer larm/varningar att aktiveras. Låg strömstyrka: Anger värdet i procent av motorström vid full last (FLA) och tillhörande försening. Om den genomsnittliga aktuella värdet är lägre än den procentandel av FLA medan motorn är igång, kommer larm/varningar att aktiveras efter tidsfördröjningen. Högre zon aktiverad fördröjning: Tidsfördröjning, i sekunder, efter vilken en kör motor signal skickas till en högre zon controller. Det här alternativet används endast för styrenheter i serie. 38

39 Lägre zon begäran: Tidsfördröjning, i sekunder, som en driftbegäran till en lägre zons styrenhet bibehålls efter alla startorsaker har återgått till det normala. Det här alternativet används endast för styrenheter i serie. Boot-tid för mjukstart: Fördröjning innan en halvledare-startmotor med felsignal bekräftas varje gång styrenheten aktiveras. Tidmätare för LCD-bakgrundsbelysning: Den inaktiva tiden det tar för ViZiTouch skärmen att börja släckas. Detta görs för att bevara hållbarhet på bakgrundsbelysningen. Den är fabriksprogrammerad till 5 minuter. LCD-avstängning bakgrundsbelysning tidmätaren: Den tid det tar för ViZiTouch skärmen för att stänga av helt. Den är fabriksprogrammerad till 5 minuter. Inaktivitets-tidmätaren startar om ingen "användaråtgärd" registreras på skärmen eller membran, motorn inte är igång och inga larm är "AKTIVA". Så snart som ett av dessa villkor inte är uppfyllda, återställs inaktivitetstidmätaren. Låg omgivande temperatur: Börvärde för lågt omgivningstemperatur-larm. Hög omgivningstemperatur: Börvärde för hög omgivningstemperatur-larm. 39

40 Sidan för att återställa till fabriksinställningar Denna sida kommer att återställa ViZiTouch till den ursprungliga fabrikskonfigurationen, således rensa alla efterföljande konfigurationer som utförts under styrsystemets livstid. Detta förfarande bör endast användas som ett sista försök för att få tillbaka styrsystemet till ett användbart tillstånd. Användare "nivå 2": RESET-knappen aktiveras (blir blå) endast om inga fyrkantiga knappar från den vänstra kolumnen är aktiverade och "Sista sparade inställningar" från den högra kolumnen inte är aktiverad. En "Nivå 2" användare kan bara återställa "Fabriksinställningar" eller "Fler inställningar" från kolumnen till höger. "Fabriksinställningar" återställer styrenheten till dess ursprungliga fabrikskonfiguration och service-tillstånd. Detta innebär att den första servicen blir överhoppad och automatiskt inställning, såväl som den styrsystemet "Startsida" kommer att avaktiveras tills "Första Service" är utförd igen. Se "Snabb start" instruktionen för mer information om hur du utför "första start". Se även avsnitt om den "kontrollista före acceptanstest " och "acceptanstest rapporten" i slutet av denna handbok. Observera att alla loggar, pumpkurvor och statistik inte kommer att återställas. Återställ "Ytterligare inställningar" kommer att uppdatera styrsystemet med en ytterligare konfiguration som skickas av tillverkaren. Det utför inte en äkta "Fabriks inställning". Dess syfte är att möjliggöra en uppdatering av konfigurationsvariabler som endast kan uppdateras av Tornatech Inc. Alla andra fyrkantiga knappar på den här sidan kräver "Nivå 9" säkerhet och kan endast användas av certifierade Tornatech företrädare, om inte annat anges. Den första rutan i det övre vänstra hörnet utför funktionen "Välj alla" för dessa parametrar. 40

41 Servicesida Startsida > Service Den övre vänstra delen visar Tornatech Inc. visitkort som standard. Den här bilden kan ändras av återförsäljare att införliva en anpassad bild. Bilden måste ha skapats av Tornatech Inc., skickas till återförsäljare och kopieras på en USB-enhet. "Nivå 1" användaren kan uppdatera bilden genom att trycka på Tornatech logotypen när USB-enheten som innehåller visitkortet sätts in i USB-porten. Kontakta fabriken för mer information. Rutan precis till höger om visitkortet är relaterad till "pum-kurvan". ViZiTouch tillåter inspelning av upp till 10 olika pumpkurvor. Datum och tid för den senaste pumpkurvan registreras visas här. Knappen "NEW" tillåter användaren spela in en ny pumpkurva. Den här knappen kommer att omdirigera användaren till sidan "Ny pumpkurva". Se hjälpavsnitt "Ny pumpkurva" för mer information om hur du registrerar en ny pumpkurva. Användaren kan se både datum för senaste utförd service och datum för nästa service längst ned på skärmen. Nivå 1: - Ändra perioden för nästa begärda underhåll genom att trycka på den vita rutan mellan "Last Done" (senast utförd) och "Nästa" datum. "Nästa" datum kommer att automatiskt justeras beroende på vald period och datum för senaste underhåll. När nödvändigt underhåll är klart, måste användaren klicka på knappen "Service Done" (underhåll utfört) för att bekräfta och avsluta. 41

42 Ny pumpkurva Tjänsten > ny pumpkurva Skapa "Ny pumpkurva" Den här sidan tillåter användaren att skapa en pumpkurva. Längst ner på skärmen finns det 3 knappar: - Återställ: Rensar data från pumpkurvan som pågår. - Auto: Kräver typer av sensor för att skapa pumpkurvan (utloppstrycket, undertryck och flödessensor måste vara installerade.) -Spara: Sparar pumpkurvan och uppdaterar pumpkurvan i kronologisk ordning som visas på sidan "Historia > Pumpkurvor". Den första raden visar systemenheterna för varje kolumndata. Den andra raden beskriver de parametrar som visas och den tredje raden av visar det faktiska värdet av dessa parametrar för snabb referens. Rullningslisten till höger om tabellen tillåter användaren att flytta nedåt i tabellen, fram till den 10:e punkten. Ny pumpkurva data blir ogiltig om flödes eller tryckenheterna ändras under mätningen eller om inget flöde eller tryckdata anges. Klicka I så fall på återställnings-knappen för att ta bort alla data. Knappen Spara måste användas för att spela in pumpkurvan i ViZiTouch minne. - Pdis: Utloppstrycket -Psuc: Undertryck -Pnet: Netto-trycket beräknas genom att subtrahera sugtrycket från utloppsstrycket. I manuellt läge, måste den matas in manuellt. -Flöde: Flöde -Volt: Pumpens spänning - Ström: Pumpens ström "Manuell läge" För att manuellt skapa en pumpkurva, måste först data anges på första raden och sedan på efterföljande rader. Det finns totalt 10 rader, men det finns inget minimum som krävs för att skapa en kurva. Ju fler rader desto bättre precision. I varje kolumn måste användaren ange varje följande värde för maximal information, läsbarhet och framtida referens. Det är möjligt att skapa en snabb pumpkurva, men det rekommenderas inte eftersom framtida referenser 42

43 kan bli mindre korrekta. I så fall fyll bara i "Pnet" och "Flow"-värden. Den första raden med data måste ange "Flödet" till 0 och den sista raden med data måste ha en "Pnet" som är 0. Dessa värden kommer att säkerställa pumpkurvan är fullt synlig i grafen, och för alla tryck och flöden inmatade i datatabellen. När det nödvändiga antalet poäng anges, klicka bara på knappen "Spara" för att spela in pumpkurvan och avsluta den här sidan. Du kommer att omdirigeras till sidan "Historia > Pumpkurva". "Auto-läge" För att automatiskt skapa en pumpkurva måste utloppstrycket, undertryck och flödesmätare alla installeras i styrsystemet. -Klicka på knappen "Auto" -En serie av kontroller kommer att ske för att säkerställa att alla data är giltiga. -Efter en fördefinierad tidsfördröjning, kommer ViZiTouch att hämta data från alla sensor och fylla den första raden i pumpkurvans tabell. Trycket måste stabiliseras innan data från sensor kan inhämtas. Därefter kommer "Pnet" trycket att beräknas. -ViZiTouch kommer därefter kort ringa i larmklockan, varna användaren att minska trycket. Så fort trycket återigen stabiliseras, kommer ViZiTouch att läsa data och fylla den andra raden med mätvärden. -Proceduren fortsätter utomatiskt att pågå tills utloppstrycket är nära noll. -ViZiTouch slutför därefter den sista raden med data och stoppar den automatiska insamlingen av data. -När som helst är det möjligt att återställa inspelade värden och börja sekvensen i automatiskt läge från början. -Klicka på knappen "Spara" för att spela in pumpkurvan och avsluta den här sidan. Användaren omdirigeras till sidan "Historia > Pumpkurva". Automatisk pumpkurva avstängd funktion Automatisk pumpkurva inaktiverades eftersom den behöver tre installerade sensor. De tre sensor-knapparna på denna sida länkar till motsvarande sensor-sida och tillåter en snabb navigering. Om knappen är orange, anger detta att denna särskilda sensor inte har installerats. Om knappen är blå, betyder det att denna särskilda sensor är installerad. Det är alltid möjligt att avsluta det automatiska läget genom att trycka på knappen "Avbryt". 43

44 Sidor för sensorer 44

45 I ViZiTouch refererar alla sensorer till analoga ingångar på I/O kortet. De har alla liknande inställningar och konfiguration. "Installerad"-knappen ("Nivå 2" säkerhet): Aktiveras eller inaktiverar denna sensor i ViZiTouch konfiguration. Utloppstrycket: Ställ in systemenhetens tryck, gå till "Konfig" sidan. Alla trycksensorer delar samma enhet. Knappen "Source" (Källa) ("Nivå 2"-säkerhet): På sidan för utloppssensor, är rutan under "Sensor" lämplig för att välja informationskälla för utloppstrycket som har 4 definierade möjligheter: - Ingen: Ingen trycksensor eller tryckbrytare är installerad - PT1 (fabriksstandard): Endast AI1-PT1 utgångar på "T" kopplingsplint är aktiverade. - PT2: Endast AI2-PT2 utgång på "T" kopplingsplint är aktiverad. - AUTO (fabriksinstallerade alternativ): AI1-PT1 och AI2-PT2 är aktiverade och arrangerade för ett sammankopplat system. Två sensorer, en på varje uttag, måste vara installerad i detta fall. ViZiTouch kommer alltid överväga den lägsta av de två värdena som referens. Ytterligare larm, som "PT fel upptäckt" aktiveras. Detta larm utlöses när två sensorer ger värden som avviker med mer än förinställd deltavärde. ViZiTouch kommer aldrig att fatta beslut om vilken sensor som är felaktig; den kommer bara avslöja att det finns ett problem med en av dem. Återförsäljare ska testa båda givarna för att ta reda på vilken som är felaktig. 45

46 Sugtrycket: För att ställa in systemenhetens tryck, gå till "Konfig." sidan. Alla trycksensorer delar samma enhet. "Sug"-sensorn delar samma analoga ingång (AI4-W-S) som vatten-nivå sensorn. Endast en av dem kan vara installerad hela tiden. Innan du kan aktivera en av dem, måste den andra inaktiveras genom att besöka dess egen sensor-sida. Flöde: "Flödes" sensorn delar samma analoga ingång (AI3-Q-T) som extra temperatursensor. Endast en av dem kan vara installerad hela tiden. Innan du kan aktivera en av dem, måste den andra inaktiveras genom att besöka dess egen sensorsida. "Enhets"-rutan ligger precis till höger om "installerade" knappen på "Flöde" sidan. Klicka på den för att välja en lämplig "Flödes" enhet, förvald fabriks-enhet är GPM. Flödes start: - Aktivera/avaktivera "Flödes-start" genom att trycka på den fyrkantiga knappen "Forcerad start av flöde". Om detta larm är aktiverat kommer det att också starta motorn med hjälp av en "FLÖDE" begäran. - Larmets klockikon: Aktiverar ringklockan när en "Flödes-start" inträffar. - Larm-ikon: Om vald blir händelsen "Flödes-start" ett larm. Om kryssrutan är avmarkerad, kommer det att bli en varning. - STÄLL IN: Flödesvärde där larmet (Flödes-start) är AKTIV. - ÅTERSTÄLL: Flödesvärde där larmet (Flödes-start) kommer att gå från "ACTIVE" (AKTIV) till "OCCURRED" (UPPSTOD). Vattennivån: Sensorn "Water Level" (Vattennivå) delar samma analoga ingång (AI4-W-S) som sugtryck-sensorn. Endast en av dem kan vara installerad hela tiden. Innan du installerar en av dem, måste den andra avinstalleras genom att besöka dess sensor-sida. "Vattennivå"-sensorn har ingen enhet, eftersom den övervakar "Vattennivå" som en procentsats. Spar temperatur: Sensorn för "Spar-temperatur" delar samma analoga ingång (AI3-Q-T) i flödessensorn. Endast en av dem kan vara installerad hela tiden. Innan du installerar en av dem, måste den andra avinstalleras genom att besöka dess sensor-sida. "Enhets"-knappen finns till höger om valet "installerade". Klicka på den för att välja lämpliga reservdelar temperatur" enhet, på fabriken är Celsius. Bränslenivå (endast GPD-modellen): "Bränslenivå" sensor har ingen enhet, eftersom den övervakar "Bränslenivå" som en procentsats. Kalibreringsmetoden är samma för alla sensor. KALIBRERING: Knappen kalibrering: ( "Nivå 2" säkerhet för valet av "kalibrering", men "Nivå 1" säkerhet för kalibreringen själv.) Det finns 4 sätt att kalibrera varje sensor: V: Teoretisk kalibrering med 0-10V-sensor. När du har valt området "0-10V" i "Kalibr." rutan,ange ett värde i systemtrycks-rutan under "Range" (Område) för en 0V signal och ett annat värde i nästa ruta för 10V signal. Klicka på "Apply" (Verkställ) för att bekräfta kalibreringen. Det uppmätta trycket visas i det nedre högra hörnet av rutan "sensor". Kontrollera att dip-omkopplarna nedanför "T" anslutningarna är inställda på 0-10V" för just den sensorns insignal(se ritning). Omkopplarna är märkta och var och en är kopplat till en analog ingång, i detta fall "1 eller 2". *Viktig information: En uppsättning byglar är associerade till varje analog ingång. KONTROLLERA ATT STYRENHETEN ÄR AVSTÄNGD INNAN DU FLYTTAR EN BYGEL. DETTA INKLUDERAR BORTTAGNING AV AC och DC SPÄNNING. Bygeln kan placeras på " 5Vdc", " 12Vdc" och "Vaux" och representerar sensorn DC-värde för drift. Förvalt fabriksvärde är " 5V dc". Om en installerad sensor behöver en spänning på 5Vdc" och dess utsignal är 0-5V, och därefter "0-10V" så 46

47 måste en teoretisk kalibrering beräknas därefter. Kontakta datortillverkaren för mer information mA: Teoretisk kalibrering med 4-20 ma sensor. Välj "4-20mA område" i "Kalibr." rutan och anger sedan ett värde i systemets tryckenhet för 4mA och ett annat värde för 20mA. Förfarandet ovan gäller även i detta fall. - "Fältkalibrering: Detta är den från fabriken förinställda metod och den enda som är en faktiskt kalibrering. Denna kalibreringsmetod kommer att generera kalibrerings-rutan i den lägre delen av sensorsidan. Det är mycket viktigt att samma noggrannhet används för den lämpliga dip-brytare inställningen och bygelns läge för den analoga ingången där sensorn är installerad. Se " 0-10V" ovan. Se följande steg för fältkalibrering: 1.Två verkliga värden krävs (låg och hög) 2. Ange det lägsta värdet du vill att mäta (tryck, temperatur, flöde - oftast=0). För detta skall du använda din egen kalibrerade mätare installerad så nära som möjligt till sensorn för att få bästa resultat och noggrannhet under kalibreringen. 3. Ange det avlästa värdet på din mätare i den vänstra textrutan för kalibreringen och tryck sedan på "Read" (Läs) till höger i rutan. 4. Ange högsta värde (vanligtvis det högsta möjliga värdet kommer att skapa bästa möjliga kalibrering). 5. Tryck på nästa textruta och ange värdet på yttre kalibreringsmätare och tryck sedan på "Read" (Läs) till höger i rutan. 6. Tryck på "COMPUTE" (Beräkna) för att avsluta kalibreringen. Om inställningarna är felaktiga, kommer knappen att vara röd och om det stämmer, blir den blå. Det uppmätta värdet visas i det nedre högra hörnet av "Sensor" rutan. - På/Av: Använd ingången med en torr potentialfri kontakt, till exempel en flottör-omkopplare. Välj "På/Av" i "Kalibr." rutan. Två cirkulära (NO/NC) knappar visas på skärmen. Tryck på motsvarande knapp enligt kontaktlogik som du vill använda, NC för normalt sluten kontakt eller NO för Normalt öppen. Klicka på "Apply" (Verkställ) för att bekräfta kalibreringen. Larmavsnittet: ( "Nivå 1" säkerhet) Med DRY (TORRA) knappen kan du aktivera eller avaktivera Dry Contact Input (torr kontakt ingång) på i/okortet. Det finns två lägen när den aktiveras, antingen "normalt öppen, NO" eller "Normalt sluten, NC". Varje läge representerat av standard, NO- eller NC-symbol. - Aktivera/avaktivera motsvarande larm/varningar skick genom att trycka på fyrkants-knappen - Larmets klockikon: Aktiverar ringklocka vid larm. - Larm-ikon: Om markerad, kommer händelsen att vara ett larm. Om kryssrutan är avmarkerad, blir det en enkel varning. -ÅTERSTÄLLNING: Värde vid vilket gå från "ACTIVE" (AKTIV) till "OCCURRED" (UPPSTOD). - STÄLL IN: Värde som systemet kommer att aktivera motsvarande villkor. 47

48 Details of the Debug Page Kalibrering Konfig > Avancerade > Debug > Kalibrering Denna tabell visar alla kalibreringsparametrar. Det "skalade" värdet är det slutliga beräknade värdet som används i ViZiTouch. Den beräknas genom att multiplicera värdet "Raw" (råvärde) med "Gain" (förstärknings)-koefficienten och lägger till "Offset" (Kompensera) värdet. Denna information är användbar vid felsökning av de analoga ingångarna på IO kortet. IO Debug Konfig > Avancerad > Debug > IO Den lilla vita cirkeln bredvid varje signal är en representation av dess tillstånd. Om den vita cirkeln är fylld med en grön prick, då är signalen Aktiv. Att jämföra dessa programvaru-signaler och det fysiska tillståndet av signalen på elektronikkortet är bästa sättet att felsöka. I den högra kolumnen finns ytterligare "TEST"-knappar bredvid varje utsignal. Klicka på dessa knappar att växla utdata tillståndet för denna signal,för att en jämförelse mellan programvara och hårdvarutillstånd mellan dessa signaler för att felsöka. 48

49 Konfig > Avancerad > Debug > Expansion Konfig > Avancerad > Debug > Expansion Den lilla vita cirkeln bredvid varje signal är en representation av dess tillstånd. Om den vita cirkeln är fylld med en grön prick, så är signalen aktiverad. Det första elementet i den vänstra kolumnen är uppgift om huruvida valfritt expansionskort installerats. Motsvarande Expansions-kortnummer visas i rutan. Jämförelse mellan dessa programvaru-signaler och fysiskt signalen på elektroniska kortet är det bästa sättet att felsöka. I den högra kolumnen finns ytterligare "TEST"-knappar bredvid varje utsignal. Klicka på dessa knappar att växla utdata tillståndet för denna signal,för att en jämförelse mellan programvara och hårdvarutillstånd mellan dessa signaler för att felsöka. 49

50 Historia Historia (membran knappar) Historia Välj en specifik sida i avdelningen historia. Allt som rör statistik, händelser, tryck, kraft-loggar och den dataöverföring till USB finns på sidan. -Händelse: Denna knapp leder till sidan "Händelser", som visar de senaste 500 händelserna. Varje händelselogg innehåller datum och tid för händelsen samt en kort beskrivning av händelsen. -Ladda ner till USB-enhet: Denna knapp leder till sidan "Ladda ner till USB-enhet", som tillåter användaren att hämta information, inklusive bruksanvisning, ritningar, loggar, statistik och konfiguration. -Statistik över första service: Denna knapp leder till sidan "Statistik över första service", som visar all relevant statistik beräknad sedan allra första underhåll gjort på styrenheten. -Senaste underhållsstatistik: Denna knapp leder till sidan "Senaste underhållsstatistik", som visar all relevant statistik beräknad sedan senaste underhåll gjord på styrenheten. -All Time statistik: Denna knapp leder till sidan "All time statistik", som visar datum och tid för första start, datum och tid då den första starten slutfördes och totala "drifttiden" av styrenheten. Statistiken kan du aldrig återställa. -Tryck/kraftkurvor: Denna knapp leder till sidan "Tryckkurvor" / "Kraftkurvor" som visar all tryck/effekt information. 50

51 -Pumpkurvor: Denna knapp leder till sidan "Pumpkurvor". Historik sidan Sidan händelser Historik > Händelselogg Visar de senaste 500 händelserna i kronologisk ordning. Den första kolumnen är datum, det andra är tidpunkten och den tredje kolumnen är "Händelsemeddelande". För att få en logg som är äldre än 500 händelser, besök "Ladda ner till USB-enhet" och välj "Händelser". Denna metod kommer att skapa en fil som innehåller alla händelseloggar i ViZiTouch historia. Det kontextuellt navigeringsplattan finns på den här sidan. Den tillåter snabba navigeringsfunktioner, som "föregående sida", "nästa sida", "första sidan" och "sista sidan". Som alltid, klicka på styrplattans ikon i det nedre högra hörnet av skärmen kommer att visa navigeringsplattans funktioner specifika för denna sida. Ladda ned till USB-enhet Historik > Ladda ned till USB 51

52 För att hämta information från ViZiTouch till en USB-enhet måste minst en "nivå 1" lösenord vara inloggad. Den första rutan bredvid en titeln är en "Select All" (välj alla) knapp. Den kommer att välja alla kategorier utom "Arkivera kopierade filer", som har ett annat syfte. Knappen "Ladda ner till USB" kommer att utföra kommandot. Hela höger sida är fylld med olika indikatorer, som hjälper till att övervaka aktuell överföring. Om en USB-enhet inte sitter i eller om det finns ett fel, kommer ett meddelande som säger "Kunde inte montera USB-enhet" och någon ytterligare åtgärd är spärrad. Försöka igen, ta bort enheten, sätt tillbaka och tryck på knappen en gång till. -Arkiverade loggar: Alla loggar som arkiverats med fyrkantsknappen "Arkivera kopierade filer". Syftet att arkivera filer är att frigöra minne på ViZiTouch genom att arkivera äldre loggfiler. -Loggar: Alla loggar är tillgängliga i ViZiTouch minne. En fil med "Comma Separated Values" (komma separerat värde) eller ".csv"-fil skapas varje dag och döps därefter. De flesta program i moderna datorer kommer att kunna läsa och tolka dessa filer. Logfilerna innehåller händelse-loggar,tryckloggar och kraftloggar. -Dokumentation: Alla ".pdf" filer tillgängliga i ViZiTouch, vanligen den fullständiga användarhandboken, snabbstart guiden, ritningar och scheman. -Konfiguration: Alla konfigurationsparametrar som ingår i en ".txt" fil, inklusive men inte begränsat till nominella värden, serienummer, kalibrerings parametrar. -Pumpkurvor: En fil med "Comma Separated Values" (komma separerat värde) eller ".csv"-fil skapas för varje pumpkurva och döps därefter. Varje kolumn är tydligt märkt med en titel som beskriver värdena. - Statistik: En ".csv"-fil med all slags statistik minimum, maximum, medeltryck och temperatur och all maskin statistik, såväl som fabriksdata. Program-backup: En komprimerad och krypterad fil, endast läsbar av ViZiTouch. Detta tillåter användare att kopiera en fullständig ViZiTouch till en annan. VIKTIGT: ViZiTouch är inte i drift medan du hämtar program-backup. 52

53 Statistik Första/senaste underhållsstatistik Historik > statistik sedan första/senaste service Följande beskrivning gäller två sidor, som du kan nå genom knappen "Första service statistik" och "Senaste service statistik" på historiksidan. All statistik som visas här beräknas sedan den första/senaste servicen var klar. Alla datum är i format YYYY.MM.DD och alla referenser är i formatet HH:MM:SS. -Sedan: Datum och tid då den första/senaste servicen var klar. -Igång: Total varaktighet styrsystemet varit påslaget under denna period. Motor: -Senaste drift: Datum och tid i motorns senast kördes. -Driftstid: Total gångtid motor under den perioden. -Antal starter: Antal gånger motorn igång under denna period. Tryck: -Minimum: Värdet för lägsta tryck som visas i systemets enhet och tidpunkten det uppnåddes. -Maximum: Värdet för maximalt tryck visas i systemets enhet och tidpunkten det uppnåddes. -Medelvärde: Beräknat värde av det genomsnittliga trycket under den period som visas i systemets enhet. 53

54 Temperatur: -Minimum: Värdet för lägsta temperatur som visas i systemets enhet och den tidpunkt när det uppnåddes. -Maximum: Värdet av den maximala temperaturen som visas i systemets enhet och den tidpunkt då det ingicks. -Medelvärde: Beräknat värde av den genomsnittliga temperaturen under den period som visas i systemets enhet. -Generator (endast för överföringsmodeller): -Senaste drift: Datum och tid för generatorns/andra hjälpmedels senaste drift. -Driftstid: Total drifttid för generator/andra hjälpmedel under denna period. -Antal överföringar: Antal gånger kraften överfördes till den alternativa under den perioden. All Time statistik Historik > All Time statistik All statistik som visas här är beräknad sedan styrenhetens första start. Alla datum är i format YYYY.MM.DD och alla referenser är i formatet HH:MM:SS. -Första påslagning: Datum och tid när styrenheten startades första gången. -Första start: Datum och tid för när styrsystemet startades första gången. -Igång: Total drifttid för styrenheten sedan första starten. 54

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5.

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1 Viktig information... 6 1.1 Avtal... 6 1.2 Copyright... 6 1.3

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2 Indhold Inledning 4 Tekniska

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

A-serien Plotter/ekolod

A-serien Plotter/ekolod A-serien Plotter/ekolod Handbok A50, A50D, A57D, A70 och A70D Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, HSB, RayTech Navigator, SailPilot, SeaTalk och Sportpilot är registrerade varumärken i Storbritannien

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM www.lidco.com Version 1.04 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer