INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX"

Transkript

1 INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX

2 översikt 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsidan 5. Larm 6. Konfigurera 7. Historia 8. Teknisk dokumentation 2 GPX-Manual- SV-Rev.0

3 översikt Introduktion... 5 Modeller av styrsystem för dieseldrivna brandpumpar... 5 Metoder för start/stopp... 6 Installation... 8 Placering... 8 Montering... 8 Elektriska och andra anslutningar... 8 Vattenanslutningar... 8 Elektriska krav... 9 Elektriska anslutningar... 9 Dimensionering... 9 Inkommande kraftanslutningar... 9 Motor-anslutningar... 9 Beskrivningar av kopplingsplintar Snabbstart instruktion Viktigaste funktionerna ViZiTouch Första installationen Startsidan Startsidan (membran knappar) Startsida Skärmsläckare Larm Konfigurera NumPad Page (Numerisk knappsats) Datum och tid Login-sida för användare/sida med knappsats Detaljer på sidan Avancerad konfiguration Uppdatera programsidan Sidan för att återställa till fabriksinställningar Automatisk pumpkurva avstängd funktion Sidor för sensorer Details of the Debug Page

4 Historia Historik sidan Statistik Tryckkurvor Kraftkurvor Teknisk dokumentation TEST FÖRE FÄLT-ACCEPTANS KONTROLL LISTA FÄLT-ACCEPTANS TESTRAPPORT

5 Introduktion Brandpumpens elektriska styrsystem är utformat för att starta en elektrisk motordriven brandpump. Det kan antingen starta brandpumpen manuellt via den lokala startknappen eller automatiskt genom avkänning av ett tryckfall i sprinklersystemet. Styrenheten är utrustat med trycksensor. Brandpumpen kan stoppas manuellt med den lokala stopp knappen eller automatiskt efter utlösning med programmerbar tidmätare. I båda fallen är stopp endast tillåtet om alla start-orsaker har försvunnit. Modeller av styrsystem för dieseldrivna brandpumpar KATALOGNUMMER MODELL NR. EXEMPEL: GFA / 160KW / 3 / 60 Modell prefix GPA Spänning 208 V HP märkning 50 HP Fas 3 Frekvens 60 Hz STARTER FÖR FULL SPÄNNING MODELL GPA: Denna modell är avsedd att användas där det lokala energibolaget eller kapaciteten hos kraftkällan medger start. Full spänning levereras till motorn så snart som styrsystemet tar emot ett startkommando STARTER FÖR REDUCERAD SPÄNNING Dessa modeller är avsedda att användas där det lokala energibolaget eller strömkällans kapacitet inte tillåter full spänning start. I samtliga modeller för minskad spännings start, kommer den manuella "EMERGENCY RUN" (NÖDSTART) enheten att initiera full spännings start. MODELL GPP: STARTER MED DEL-LINDNINGAR Denna modell kräver användning av en motor med två separata lindningar och 6 spännings ledare mellan styrenheten och motorn. Efter ett startkommando, är den första lindningen direkt ansluten till spänning. Den andra lindningen ansluts till spänning efter en mycket kort tidsfördröjning. MODELL GPR: SPARTRANSFORMATOR STARTER Denna modell kräver inte en multi-ansluten motor. Den kräver bara 3 ledare mellan styrenheten och motorn. Efter ett startkommando, utnyttjas en spartransformator för att leverera reducerad spänning till motorn. 5

6 Efter en tidsfördröjning shuntas spartransformatorn ut och motorn blir kopplad till full spänning genom en sluten omkopplingssekvens. MODELL GPS: STARTARE MED HALVLEDARE Denna modell kräver inte en multi-ansluten motor. Den kräver bara 3 ledare mellan styrenheten och motorn. Efter ett startkommando, utnyttjas en elektrisk krets för att tillhandahålla en steglös spänningsökning till motorn tills motorn når sin fulla hastighet. Därefter kopplas en kontaktor in och motorn ansluts direkt till full spänning och eliminerar alla värmeförluster inuti elkrets-starter. Denna styrenhet har också ett mjukstopps-läge för motorn. MODELL GPV: STARTER MED ACCELERATIONS-MOTSTÅND Denna modell kräver inte en multi-ansluten motor. Den kräver bara 3 ledare mellan styrenheten och motorn. Vid ett startkommando, utnyttjas en uppsättning accelerationsmotstånd i varje fas för att leverera en reducerad spänning till motorn. Efter en tidsfördröjning shuntas spartransformatorn ut och motorn blir kopplad till full spänning genom en sluten omkopplingssekvens. MODELL GPW: WYE-DELTA-ÖVERGÅNGSSTARTER Denna modell kräver en multi-ansluten motor och 6 ledare mellan styrenhet och motor. Efter startkommando är motorn ansluten till elnätet via Wye koppling. Efter en tidsfördröjning, kopplas motorn åter in i deltakonfiguration med full spänning till motorns lindningar via en sluten övergångssekvens. Kraftkällan «ser» inte någon öppen krets under övergången från Wye till delta. MODELL GPY: WYE-DELTA-ÖPPEN ÖVERGÅNGSSTARTER Denna typ av starter kräver en multi-ansluten motor och 6 ledare mellan styrenheten och motorn. Efter startkommando är motorn ansluten till elnätet via Wye koppling. Efter en tidsfördröjning, kopplas motorn in med deltakonfiguration och full spänning på motorns lindningar. Denna styrning är av öppen övergångstyp. Motorn är bortkopplad från elnätet under övergången från start (wye) att drift (delta)- läget. Metoder för start/stopp Styrningen finns som en kombination automatisk/icke-automatisk med möjlighet för manuell eller automatisk avstängning (automatisk avstängning endast möjligt efter automatisk start) STARTMETODER AUTOMATISK START Styrenheten startar automatiskt vid låg tryckdetektering i trycksensorn när trycket sjunker under tröskelnivån. Styrenheten måste vara i automatiskt läge. MANUELL START Motorn kan startas genom att trycka på START-knappen, oavsett trycket i systemet. MANUELL FJÄRRSTART Motorn kan fjärrstartas från en annan plats genom att tillfälligt sluta en manuell tryckknapp. AUTOMATISK FJÄRRSTART, START AV DELUGEVENTIL Motorn kan fjärrstartas genom att tillfälligt öppna en kontakt på den automatiska enheten. Styrenheten måste vara i automatiskt läge. 6

7 NÖDSTART Motorn kan startas manuellt med nödstart-handtaget. Handtaget kan hållas i stängt läge. Viktigt: För att undvika skador på kontaktorn, rekommenderas att starta motorn på följande sätt: 1) Stäng av huvudspänningen med huvudbrytare. 2) Dra i nödhandtaget och lås det i stängt läge. 3) Slå på huvudspänningen igen. SEKVENTIELL START Vid tillämpning med flertal pumpar, och om vattentrycket minskar, kan det vara nödvändigt att fördröja starten av varje motor, för att förhindra samtidig start av alla motorer. FLÖDES-START, START VID HÖG NIVÅ Styrenheten kan startas genom att öppna/stänga en kontakt på ingången FLOW/ZONE START/STOP. VECKO-START Motorn kan startas (och stoppas) automatiskt vid förprogrammerad tid. TEST-START Motorn kan startas automatiskt på en förprogrammerad tid genom att trycka på knappen run test (kör test). STOPP-METODER MANUELL STOPP Manuellt stopp utförs genom att trycka på den prioriterade STOPP-knappen. Observera ett tryck på stopp-knappen kommer att förhindra motorn från att starta så länge knappen är intryckt. När knappen släpps finns fortfarande en period av två sekunder, som en säkerhetsåtgärd, innan motorn kan startas. AUTOMATISKT STOPP Automatiskt stopp är möjlig först efter en automatisk start och funktionen måste vara aktiverad. När denna funktion är aktiverad, stoppas motorn automatiskt i 10 minuter efter att trycket återställts (över utlösningsnivån) förutsatt ingen annan start-orsak finns. FLÖDES-STOPP, STOPP VID HÖG NIVÅ Om Styrenheten har startats av signal på FLOW/ZONE START /STOP-ingången och signalen har återgått till det normala, så kommer motorn att stoppas förutsatt att ingen annan start-orsak finns. NÖDSTOPP Nödstoppet är alltid tillgängligt under alla startvillkor och utförs med huvudspännings-brytaren placerad på dörren. 7

8 Installation Styrningen av GPX elektriska brandpumpar listas i culus, FM och är avsedda att installeras i enlighet med Standard för National Fire Protection Association för installation av centrifugal-brandpumpar, NFPA n (Centrifugal-brandpumpar) och i USA National Electrical Code NFPA 70 i Canada Canadian Electrical Code, del 1 Övriga länder * Lokala elektriska bestämmelser* * Endast amerikanska och kanadensiska tillämpliga koder har varit underlag under utformningen av styrning och valet av komponenter. Placering Styrenheten skall vara placerat så nära som praktiskt möjligt till pump/motor som den kontrollerar och vara inom synhåll för pump/motor. Styrenheten skall placeras eller skyddas så att den inte kan skadas av vatten som sprutar från pump eller pumpanslutningar. Strömförande delar av styrenheten får inte vara mindre än 305 mm ovanför golvnivå. Fritt utrymme runt styrenheten ska uppfylla NFPA 70, National Electrical Code, artikel 110 eller C22.1, Canadian Electrical Code, Artikel 26,302 eller andra lokala bestämmelser. Styrenheten är lämpligt för användning på platser med en måttlig grad av fukt, såsom en fuktig källare. Pumprummets omgivande temperatur skall vara mellan 5-40 C. Lådan för standard styrsystem har fått betyget NEMA 2. Det är installatörens ansvar att säkerställa att antingen normalkapsling uppfyller omgivningsförhållanden eller att ett hölje med ett lämpligt värde finns tillgängligt. Styrsystem måste installeras inuti en byggnad, och de är inte avsedda för yttre miljö. Färgen kan förändras om styrenheten utsätts för ultraviolett strålning under en längre tidsperiod. Montering Brandpumpens styrning skall monteras på ett kraftfullt sätt på en enda obrännbar stödstruktur. Väggmonterat styrsystem skall fästas i strukturen eller väggen med styrsystemets alla fyra (4) monterings-öron med fästen som klarar att stödja vikten av styrenheten på en höjd inte lägre än 305 mm ovanför golvnivå. Golvmonterad styrenheten skall fästas på golvet med alla hålen på monteringsfötter med material som klarar styrenhetens vikt. Fastspänningsfötterna klarar 305 mm frigång för strömförande delar. Ett golvavlopp rekommenderas för att förhindra vattensamling kring styrsystemets fötter Elektriska och andra anslutningar Vattenanslutningar Styrenheten måste anslutas till ett rörsystem enligt NFPA och även till avloppsrör. Vattenanslutningarna finns på vänster sida om styrenheten. Anslutningarna till systemtryck är hane ½ NPT Anslutningen till avloppet 8

9 är en avsmalnande anslutning för plaströr. Elektriska krav Den elektriska ledningar mellan kraftkällan och brandpumpens styrsystem skall uppfylla NFPA , kapitel 9.3, NFPA 70 National Electrical Code artikel 695 eller C22.1 Canadian Electrical Code, Section eller andra lokala bestämmelser. Elektriska ledningar skall som standard vara dimensionerad för minst 125% av fullastström (FLC eller FLA) av brandpumpens motor. Elektriska anslutningar En licensierad elektriker måste utföra de alekertriska anslutningarna. Dimensionsritning visar områden lämpliga för inkommande el och motoranslutningar. Inga andra områden får användas. Endast vattentäta nav-kopplingar skall användas vid inträde i skåpet för att bevara skåpets NEMA rating. Installatören ansvarar för adekvat skydd av styrsystemets komponenter mot metallskräp eller spån vid borrning. Underlåtenhet att göra detta kan leda till personskador, skada styrsystemet och medföra ogiltig garanti. Dimensionering Inkommande elkablar till styrsystemet är lämpliga med denna area och med isolering som klarar minst 60 C. (Se plint-diagram för storlekar.) Kablaget mellan brandpumpens styrenheter och pumpmotorn skall vara styva, mellanliggande eller vattentäta flexibla metalledare eller Typ MI kabel och uppfylla kraven i NFPA 70 National Electrical Code eller C22.1 Canadian Electrical Code eller andra lokala föreskrifter. Antal ledare som krävs beror på startmodell: 3 ledare + jord dimensionerade för 125% av full strömstyrka för modellerna GPA, GPR, GPS and GPV. 6 ledare + jord dimensionerade för 125% av 50% av motorns fulla lastström för GPP modellen. 6 ledare + jord dimensionerade för 125% av 58% full strömstyrka för modellerna: GPY och GPW modeller. Inkommande kraftanslutningar Inkommande spänningsmatning skall anslutas till uttag märkta L1, L2 och L3 på frånkopplingsdel IS. Det elektroniska kretskortet är fas-känsligt, alltså måste inkommande ledningar vara anslutna till rätt fas. Motor-anslutningar Motorkablar skall anslutas till uttag märkta: - T1-T2 och T3 som sitter på huvudkontaktorn (1M) modellerna GFA, GFR. - T1-T2 och T3 på kontaktorn (1M) och T7-T8 och T9 på kontaktorn (2M) för modellen GPP. T1-T2 och T3 på kontaktorn (1M) och T6-T4 och T5 på kontaktorn (2M) för modellerna GPY och GPW. Det är installatörens ansvar att erhålla information om anslutningen av motorn och att försäkra att motorn är ansluten så som varje enskild motortillverkare rekommendationer. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka skador på personal, skada motorn och/eller styrenheten och därefter upphör garantin att gälla för båda. 9

10 Beskrivningar av kopplingsplintar Larm-utgångar (SPDT relä, 11:allmän, 12: normalt stängda, 14: normalt öppnade): A Motordrift B Elkraft tillgänglig (Felsäkert relä) C Fas återföring D Larm pumprum E Motor-problem F Fabriksreserverade Fältingångar (endast torr kontakt : Spänningsfri): G Fjärrstyrd manuell start (Normalt öppen) H Spärrad (Normalt öppen) I Automatisk fjärrstart (Normalt stängd) J Deluge-ventil (Normalt stängd) K Fabriksreserverade 3 (Normalt öppen) L Flöde/zon Start/Stop (Normalt öppen) M Fabriksreserverade 2 (Normalt öppen) N Fabriksreserverade 1 (Normalt öppen) Fabriks IO: O Motordrift yttre kontakt P Spole - huvudströmrelä Q Spole - fördröjningsrelä R Vattennivå/sug-trycksensor S Extra temperatur/flödesmätare T PT1 Utlösning trycksensor U PT2 Utlösning trycksensor (endast redundant val) V Test magnetventil W Shuntutlösning X Fabriksreserverade Y 24V AC strömförsörjning Z CANBUS till IO-kort AA Nödhandtag gränslägesbrytare AB CANBUS till ViZiTouch AC Jordfel AD Strömavkännande ingång AE Jord AF Spänningsavkännande ingång 10

11 Snabbstart instruktion 1-Märkplåten är den viktigaste märkningen. Den måste läsas noggrant för att säkerställa kompatibilitet mellan styrenheten och installationen. 2-Kontrollera att styrenheten är ordentligt monterad på väggen, eller alternativt på fästet. 11

12 3-Se till att motorns borrhål och strömanslutningar, liksom att kabelplacering i panelen, är utfört enligt specifikationerna för att minimera interferens med annan utrustning. 4-Kontrollera och/eller installera rätt dimensionerade vattenledningar och avlopp. De skall vara säkert monterade och åtdragna. Se märkningar på plastkåpan. 12

13 5-Anslut matningsspänning med motor på deras respektive plintar. Säkra med lämpligt åtdragningsmoment som anges på momentetiketten och kontrollera alla anslutningar. Säkra dörren i stängt läge sätt därefter kretsbrytaren i läge ON (PÅ). Kontrollera avläsningarna på styrenhetens huvudskärm. 6-Kontrollera motorns rotationsriktning för att försäkra att pumpen roterar i rätt riktning. START och STOPP knapparna kan användas för att växla motorn mellan PÅ/FRÅN. 13

14 7- Sidan "Första installationen" ersätter startsidan tills den "första installationen" är klar. Fortsätt till sidan Inställningar och klicka på låset för att ange din kod. 8-Välj styrenhetens tryckenheter, cut-in och cut-out. Kontrollera att alla andra parametrar på inställningssidan är korrekta. 14

15 9-När du är nöjd med inställningarna, tryck på membranets "Home" knapp och bekräfta ändringarna genom att trycka på knappen done (klar). Om knappen klar inte är tillgänglig, se till att en tillräcklig auktoriseringskod har införts och att åtminstone alla tre spänningarna finns. 10-Fortsätt med det ladda ner för att spara rapporten. 15

16 11-Tryck på knappen (Home) Startsida för att kontrollera att de visade värdena ãr korrekta. 12-Den första installationen är nu klar. Styrenheten är fullt installerad and konfigurerad. 16

17 Viktigaste funktionerna ViZiTouch A: Elkraft LED: Visar att spänning finns tillgänglig B: Pekskärm: 4.3 tum färg-pekskärm. C: Larm LED: Anger om ett larm är aktivt. D: Främre USB-kontakt: USB-kontakt för filhämtning, programuppdateringar, servicerapporter. E: Knapp för startsida: Används för att navigera till startsidan F: Larmknapp: Används för att navigera till larmsidan. Låter användaren tysta larmet, och därför finns symbolen "ingen högtalare". G: Konfigurera-knapp: Används för att navigera till sidan Konfiguration. H : Historie-knapp: Används för att navigera till Larm-sidan. I: Start-knapp: Används för manuell start av motorn K: Stopp-knapp: Används för att stoppa motorn L: Kör testknappen: Används för att starta manuellt drifts-test. Tänk på att vatten kommer att rinna genom 17

18 avloppet med modeller som är utrustade med en magnetventil. M: Sammanhangsberoende navigeringplatta: Används för att underlätta navigeringen på specifika sidor. En liten ikon som representerar kontextuella navigeringsknappar visas i nedre högra hörnet på en sida om plattan är aktiv. Genom att klicka på ikonen liten platta, visas en meny som förklarar pilarnas specifika funktioner. Det är till exempel möjligt att växla mellan den grafiska eller tabellvisningen av logg-sidan samt navigera genom tabeller eller hjälpsidor. N: Hjälpknapp: Hjälpknappen är sammanhangsberoende och visar alltid den specifika hjälpsidan kopplad till den faktiska ViZiTouch-sidan som blev vald när knappen tryckts in. O: RS-485-kontakten P: CAN-buss-anslutning till I/O-kort Q: USB 2.0 anslutning R: Ethernet anslutning S: K-typ Termo-par kontakt T: Larmklocka anslutning Första installationen Den första installationen måste göras innan du använder styrsystemet. Att slutföra den första installationen är det enda sättet att komma åt startsidan och aktivera det automatiska läget för styrsystemet. En fullständig procedur kan hittas i "Quick Start Guide" som är tillgänglig tillsammans med styrsystemet. 18

19 Startsidan Startsidan (membran knappar) Startsida På startsidan visas styrsystemets alla status och viktiga värden. Alla spänningar, strömmar, tryck, motor-tillstånd och status, liksom alla tidmätare och vevstart-sekvenser visas. Hela bakgrunden blir röd om ett larm aktiveras. Den här funktionen kommer att hjälpa användaren identifiera ett problem även på betydande avstånd från styrenheten. A: Navigeringsfält som innehåller allmän information om: - Språk (språk kan ändras genom att trycka på det) - Titelsidan - Larmtexten (varning och larm-meddelanden kan visas) - Datum och tid (justerbart i konfigurationssidan) - Temperaturen. Det kan ändras till Celsius eller Fahrenheit genom att klicka. B: Spänningar. Varje fält representerar en enskild fas till fas spänning. C: Ström. Varje stapel visar motsvarande fasström. 19

20 D: Motor-kontaktorns kontakter visas här. En animering visar kontakterna öppna eller stängda beroende på signalen som skickas till huvudspolen. E: Den elektriska motorn. Den visar grått om motorn är stoppad, grönt om en "Motor arbetar" och rött om en "misslyckad start" uppstod, efter 6 misslyckade startförsök. Genom att trycka på motorn omdirigeras användaren till statistik sidan "Senaste underhåll", som övervakar all relevant statistik om styrenheten sedan senaste underhåll. F: Tidmätare. Sekventiell start tidmätare (med fördröjning) börjar räkna vid ett tryckfall. Motorn startar bara om trycket fortfarande är under startpunkten efter utgången av denna tidmätare. Tidmätare för den minsta driftperioden (frånslagen -fördröjning) för automatisk avstängning. Börjar räkna när stopptryck uppnåtts. Pumpen kommer att stanna vid utgången av denna tidmätaretid om trycket har varit över stopp-tryck hela tiden till och med utgången av denna tidsperiod. Om en periodisk test har programmerats, när väl den periodiska testen har startat (motor igång) kommer den tid som återstår för respektive tidmätare att visas. Om en manuell test är igång, visas den återstående tidmätaretiden. G: Visning av larm/varning. Varnings indikator: Utropstecken i en gul trekantig ikon. Om inget larm är i AKTIVERAT och minst en varning är AKTIV eller HAR INTRÄFFAT, kommer varningsindikator att visas. Larmindikator: Utropstecken i en röd triangel. Så snart minst ett larm är AKTIVT eller UPPSTOD, så blinkar larmindikatorn för att varna föraren. H: Motorns konfigurationssymbol visar hur motorn är ansluten till kontaktor(er) när den är igång. Denna symbol används för att visa om motorn är i en konfiguration ( till exempel Wye-koppling) eller i en permanent konfiguration (t.ex. delta koppling). Permanent delta motorkoppling. Tillfälliga wye-motorkoppling. Tillfälliga spar-transformator motorkoppling. Tillfällig primär-motstånds motorkoppling. Tillfälliga eller permanenta startmotor med halvledare-kopplingar. Temporära del-lindnings motorkopplingar. I: Visar orsaken att motorn startar eller stoppas. En grön kapsel indikerar orsaken till att motorn är igång. Möjliga orsaker är: NÖDSITUATION: Manuell motorstart aktiverad med nödhandtaget. MANUELL: Manuell motorstart aktiverad med startknappen. 20

21 MANUELL FJÄRRSTYRNING: Manuell motorstart aktiverad av en fjärrstyrd start kontakt. DELUGE: Automatisk motorstart aktiverad av en delugeventil. AUTO: Automatisk motorstart aktiverad vid tryckfall FJÄRRSTYRD AUTO: Automatisk motorstart aktiverad genom fjärr-utrustning FLÖDE: Automatisk motorstart aktiveras av en signal från FLOW (FLÖDE)/ZONE START/STOP. HÖG ZON: Automatisk motorstart aktiveras av en signal från FLOW (FLÖDE)/ZONE START/STOP. VECKO TEST: Automatisk motorstart aktiverad av en planerad test. MANUELL TEST: Automatisk motorstart aktiverad av test knappen. En röd kapsel anger anledningen till att motorn inte är startad trots att en begäran görs. Möjliga orsaker är: LÅST ROTORSTRÖM: Ett låst rotorström-larm har inte rensats på larmsidan och hindrar motorn från att starta. LÅG ZON: En felaktig låg-zon sensor förhindrar körning av motorn. Denna funktion är tillval. LÅST: En lås-signal hindrar att motorn körs. J: Utloppsstryckmätare. Det möjliggör en exakt avläsning av systemtrycket. Den röda rutan i det övre vänstra hörnet av mätaren visar börvärdet för Cut-In (start) och den gröna rutan i övre högra hörnet motsvarar börvärdet Cut-Out (stopp). Dessa värden kommer också att visas av en röd och en grön linje på mätaren, vilket tillåter en snabb jämförelse mellan det faktiska trycket och satta gränsvärden. Längst ner på mätaren visar en digital indikator det faktiska utloppstrycket även representerat av mätarens nål. Till höger om den digitala tryckindikatorn visas den valda tryckenheten. Slutligen anges även det högsta tillåtna trycket på mätaren och skalar om mätaren. Utloppstryckmätaren är också en knapp med länkar till sidan "Gauge" (Mätare) där alla aktiva mätare visas. K: Visar tre statuslägen som beskriver systemets primära konfiguration. Tryck-aktiverad eller icke-tryck aktiverad, automatiskt styrsystem eller icke-automatisk, manuell eller automatisk avstängning. 21

22 Skärmsläckare Skärmsläckaren visas efter en programmerbar tid på en av sidorna "Fabriksinställningar". Detta ökar livslängden på LCD-skärmen. Skärmsläckaren inaktiveras omedelbart om motorn är igång eller om ett larm aktiveras. Om du vill manuellt inaktivera den, rör skärmen eller någon membranknapp. Efter deaktivering dirigerar skärmsläckaren alltid till "Start"-sidan. Det kommer också logga ut användaren genom att återställa säkerhetsnivån till 0. 22

23 Larm Larm (membran knappar) Larm Visar listan över aktiva och inträffade larm. Ett larm är aktivt när dess utlösningsvillkoret fortfarande är giltigt. Ett larm kallas UPPSTOD när dess utlösande tillstånd har varit aktiv, men stämmer inte längre. Larm som utgör allvarliga bekymmer är röda. Larm som representerar enkel varningar är gula. För att tysta ringsignalen tryck på ALARMknappen eller den tystar sig själv efter utgången av en fabriksinställd tidmätning. Tryck på RESET-knappen (Återställ) återställer bara inträffade larm. Larm som slutar med ** är bara tillgängliga på modeller med överföringsomkopplare. Tabellen visar systemhändelser: -Datum och tid: Datum och klockslag för larmet i formatet YYYY.MM.DD -Meddelande: Larmmeddelande -Status: INTRÄFFADE eller AKTIVA -Färgkod: -Röd: En händelse är ett larm -Gul: Denna händelse är en varning Komplett lista över larm: - Normal fas återföring: Aktiveras när en fas för den normala strömförsörjningen inte stämmer med styrenhetens korrekta värde. Varje gång en service bekräftas av ViZiTouch, så synkroniserar styrenheten till korrekt fas med den upptäckta vid normal krafttillförsel. - Alternativa krafttillförsel fasbyte **: Aktiveras när fasen på den alternativa krafttillförseln inte överensstämmer med värdet på styrenheten. Varje gång en service bekräftas av ViZiTouch, så synkroniserar 23

24 styrenheten till korrekt fas med den upptäckta vid normal krafttillförsel. - Förlust av fas N1: Det här larmet aktiveras om den första fasen hos den normala strömförsörjningen inte uppfyller kraven. - Förlust av fas N2: Aktiveras om den andra fasen av den normala strömförsörjningen inte uppfyller kraven. - Förlust av fas N3: Aktiveras om den tredje fasen av den normala strömförsörjningen inte uppfyller kraven. - Elavbrott: Aktiveras när ett elavbrott upptäcks. - Låst Rotorström: Aktiveras när en låst rotor skick har upptäckts v id normal effekt. Observera att motorn inte kommer att tillåtas att starta på den normala elkraften så länge som detta larm inte har återställts från larmsidan. - Alternera låst rotorström** : Aktiveras när en låst rotor-situation har upptäckts på den alternativa krafttillförsel. Observera att motorn inte kommer att tillåtas att starta via den alternativa krafttillförsel så länge som detta larm inte återställts från larmsidan. - Motorn startar inte: Aktiveras om det finns för låg strömförbrukning i två faser när motorn ska vara igång. Fabriksinställd fördröjning på 20 sekunder som används för att ge motorn tillräckligt med tid att starta innan detta larm signaleras. - Problem med överföringskontakten**: Aktiveras vid detektering av något av följande ofullständiga omkopplings-data: Båda gränslägesbrytarna för alternativa läget och normal drift är aktiverade. Ingen av gränslägesbrytarna är aktiverade efter fördröjningen. Spänningsavläsningen på motorns-kotaktorns belastningssida är inte densamma som ingångseffekten efter fabriksinställd fördröjning. - Service krävs: Aktiveras när service krävs på styrsystemet. Detta inträffar när det datum som anges på servicesidan har passerat eller om ingen service någonsin har gjort. - Låg strömstyrka: Aktiveras när strömmen är under 30% av FLA och motorn har varit igång i 15 sekunder. - Överström: Aktiveras när strömmen är över 120% av FLA. - Under-spänning: Aktiveras när spänningen är under 80% av nominell spänning. - Överspänning: Aktiveras när spänningen är över 120 % av nominell spänning. - Fas obalanserad: Aktiveras när det finns en skillnad på mer än 30 % av den nominella spänningen vid normala spänningsavläsningar. - Jordfel: Aktiveras när jordfelsströmmen är över det fabriksinställda värdet efter en fabriksinställd tidsfördröjning. - WT CI inte uppnådd: Aktiveras om Cut In inte nås under en manuell testkörning eller av veckotesttidmätaren. I slutet av den 255:s-tidmätaretid, om inkoppling inte nås, kan testet fortfarande vara framgångsrikt att starta motorn om trycket har sjunkit med minst 5 PSI. - WT-kontrollera magnetventilen: Aktiveras om trycket inte sjunker minst 5 PSI (0.345 bar) under manuell 24

25 testkörning eller vecko-test. Anger ett fel vid test av magnetventilen. - PT fel: Om en dubbel trycksensor är installerad, kommer den att aktiveras om de två trycksensorer visar olika värden. Ytterligare utredning rekommenderas för att fastställa vad som orsakade de olika avläsningarna. Observera att styrsystemet alltid kommer att välja den lägsta tryckavläsningen för att fastställa det verkliga systemtrycket. - Övertryck: Aktiveras om den analoga avläsningen av utloppstrycket är högre än trycksensorns börvärde. - Undertryck: Aktiveras om den analoga avläsningen av ansvarsfrihet trycket går lägre än börvärdet för "Under Pressure" (Undertryck) på sensorsidan för utloppstryck. - Lågt sugtryck: Aktiveras om den analoga avläsningen av undertryck är aktiverad och går lägre än börvärdet för lågt undertryck på sensor-sidan. - Tvångsstarta vid flöde: Aktiveras om en yttre kontakt utlöser flödesvakt-ingång eller om den analoga visningen av flödet är aktiverat och blir högre än "forcerad start av flödes-börvärde" på flödesmätaren sidan. - Låg spar-temperatur: Aktiveras om den analoga ingångens avläsning av spar-temperatur är aktiverat och är lägre än börvärdet på sensorsidan "Spar temperatur". - Alternativa isoleringskontakt utlöst/öppnad** : Aktiveras när AIS antingen är utlöst eller öppnad. Det här larmet ringer klockan och kan inte tystas. - Alternerande CB utlöst/öppnad** : Aktiveras när AIS antingen är utlöst eller öppnad. Det här larmet ringer klockan och kan inte tystas. - Vattenbehållaren låg: Aktiveras om "Vatten Reservoar Low" (låg vattenreservoar) utlöses eller om den analoga avläsningen av vattenbehållaren är aktiverad och är lägre än vatten reservoarens lägsta börvärde på sidan "Vatten nivå" sensor. - Vattenbehållaren tom: Aktiveras om en yttre kontakt utlöser signalen"vatten reservoar tom". - Hög vattennivå: Aktiveras om tillval "hög vattennivå" kontakt ingång utlöses eller om den analoga avläsningen av vattennivå aktiveras och går högre än angivna börvärdet. - Huvudöppnings ventil: Aktiveras om en yttre kontakt utlöser signalen"öppna huvudventil". - Io_expX-inX larm: Aktiveras om den expansion programmerbara ingången på expansionskortet aktiveras. - Motor hög temperatur: Aktiveras när extra hög motortemperatur uppstår. - Motor hög vibration: Aktiveras när kontakten extra hög motor-vibration aktiveras. - Låg omgivningstemperatur: Aktiveras när omgivningstemperaturen är lägre än det fabriksinställda värdet (5 Celsius). - Hög omgivningstemperatur: Aktiveras när den omgivande temperaturen är över fabriksinställda värdet (40 Celsius). 25

26 - För låg styrspänning: Aktiveras när 24V AC strömförsörjning till IO-kort är under acceptabelt funktionsområde. - Fel vid mjukstart: Aktiveras när en halvledare-startmotor uppvisar fel (endast GPS-modeller). - Motor problem: Aktiveras när ett motorrelaterat uppstår (överström, underström, misslyckas starta eller jordfel). - Pumprums-larm: Aktiveras när ett pump rums relaterat larm föreligger (överspänning, underspänning, obalanserad fas). - Flödesmätare PÅ: Aktiveras när den valfria flödesmätare aktiveras. - IO-elektriska fel meddelande: Aktiveras om ingen kommunikation med den elektriska IO-kort kunde fastställas under 15 sekunder. Detta larm är kritiskt och utlöser ringklocka. Om larmet kvarstår i mer än 1 minut, kommer styrenheten att starta om i ett försök att lösa problemet. - IO kommunikationsfel i överföringskontakt** : Aktiveras om ingen kommunikation med överföringskontakten IO-kort kunde fastställas under 15 sekunder. Detta larm är kritiskt och utlöser ringklocka. Om larmet kvarstår i mer än 1 minut, kommer styrenheten att starta om i ett försök att lösa problemet. - Kommunikationsfel i IO-expansion: Aktiveras om ingen kommunikation med Expansion IO-kort kunde fastställas under 15 sekunder. - Kommunikationsystem fel: Aktiveras när kommunikations uppgifter har slutat svara. Detta larm är kritisk och styrenheten kommer att starta om för att försöka lösa problemet. - Fel i systemfiler Aktiveras när ett filsystem fel upptäckts. Detta larm är kritisk och styrenheten kommer att starta om för att försöka lösa problemet. - Pump vid behov: Aktiveras när trycket är under cut-in-börvärdet på en automatisk aktiverad tryckregulator. 26

27 Konfigurera Konfigurera (membran knappar) Konfig. Installation alla grundläggande konfigurationsparametrar. Huvud-konfigurationssidan erbjuder ett snabbt sätt att ändra de vanligaste inställningarna. Hänglåsikonen indikerar aktuell behörighetsnivå. Ett låst hänglås anger att endast grundläggande inställningar kan ändras. Tryck på hänglåset för att ange en kod för att låsa upp ytterligare inställningar. Ett olåst hänglås som visar ett auktorisationsnummer anger att vissa inställningar är olåsta. Tryck på det gula hänglåset igen när du har avslutat konfigurering. Nivå 0: -Knappen "Avancerat" aktiverar avancerade konfigurationssidor. - "Service" -knappen aktiverar avancerad konfiguration sidor. Endast tillgängligt för "GP-serien. -Datum och tid justering nås genom att trycka på klockan. Se "Datum och tid" för mer information. Nivå 1: Inuti den vänstra rutan, kan tryck-parametrar ställas in. - Justering av tryckenhet "enhet för tryck": PSI, kpa, bar, FoH, mh20 27

28 - Maximalt tryck i systemet (mellan frånkoppling och 9999) - Justering av Cut out (bryt) (mellan Cut In (inkopplingsvärdet) och det högsta tryckvärdet). Det bör fastställas före inställning av Cut In (inkopplingsvärdet) - Inställning av Cut In (mellan 0 och Cut Out-värdet) Inuti den mellersta rutan kan parametrar som är kopplade till de olika testerna ställas in. För att aktivera veckotestet, tryck på den vita kvadraten till vänster på den veckovisa test-frekvensen. Vid aktivering blir rutan grön. "Vecko test frekvensen" är textfältet till höger om den kvadratiska aktiveringsknappen. Genom att klicka på den visas en valruta med tre alternativ för periodiska testers frekvens: "Vecko-test", "Varannan vecko-test" och "Månads-test". Nästa uppsättning parametrar är återkommande test-schema som består av tre fält som kan ändras. Det första fältet är veckodag och tiden i timmar och minuter. Tryck på lämplig knapp för att ställa in dessa värden. Nästa inmatningsfält ligger precis under den återkommande test-varaktighet i minuter. Det sista avsnittet i den mellersta rutan är varaktigheten av den manuella "Testkörning", märkt med "Run Test" (utför test) knappen som syns på membranet. Tryck på knappen för att ändra värdet på tidslängden av den manuella "Run Test". I den nedre rutan, kan den automatiska avstängningen aktiveras och varaktigheten av de "Run Period Timer" (testtidmätare) visas. Att redigera "Kör Period Tidmätare", se sidan "Timer" (Tidmätare) i den avancerade konfigurationssidor. NumPad Page (Numerisk knappsats) NumPad aktiveras varje gång du klickar på en vit ruta som representerar ett nummer som kan ställas in. På numpad, visas den aktuella parametern. Texten kommer att blinka rött om det angivna värdet är ogiltigt och OK-knappen kommer att vara svart, vilket indikerar att värdet är utanför intervallet. MIN och MAX visar värdena som accepteras för den specifika parametern. "X" orange knapp tillåter användaren att avbryta redigeringen. Bakåtpilen raderar den senaste registrerade nummer och "X" cirkelknapp rensar hela texten. Klicka på "OK" knappen när värde ställts in. 28

29 Datum och tid Datum och tid kan konfigureras genom att aktuell månad och år genom att trycka på pilknapparna på varje sida för " Månad-År- och välja dag i månaden. Tiden anges genom att trycka på de två fyrkantiga rutorna under klockan; till vänster som anger timmar och till höger anger minuter. Tryck på knappen Spara för att spara ändringarna. En dialogruta visas för att bekräfta ändringen "Datum och tid". Användaren kan avbryta ändringarna genom att trycka på knappen "Avbryt". Observera att om du ändrar datum och tid kommer det att ha en påverkan av loggarnas kronologi. 29

30 Login-sida för användare/sida med knappsats Knappsats för användarinloggning: Den här sidan gör det möjligt för användaren att logga in till en högre säkerhetsnivå genom att ange ett lösenord. Om lösenordet är giltigt blir textfältet grön och om den är ogiltig, blir textfältet rött. ETT "X" visas i textfältet så snart som ett tecken registreras, vilket ger en snabb radering av det skriftliga lösenordet. Om lösenordet upprepas ogiltigt ett antal gånger omdirigeras användaren till sidan "Återförsäljare", vilket gör att användaren kan kommunicera med lämplig återförsäljare. Om lösenordet är giltigt, laddas sidan "Konfiguration"och säkerhetsnivå visas inne i låset. För att logga ut, klicka på låset och användaren säkerhetsnivån kommer att återgå till " 0" Andra knappsatsen: Knappsatsen är aktiverad varje gång en användare klickar på en grå rektangulär ruta med vit text som representerar text som kan ställas in. "X" orange knapp tillåter användaren att avbryta redigeringen. Bakåtpilen raderar senast inmatade tecken och "X" cirkel-knapp rensar hela texten. Klicka på knappen "OK" när texten är inställd. Denna typ av textfält används mest till att skapa en digital text för en anpassad larmsignal. 30

31 Avancerad konfigurationssida Konfig. > Avancerad Den här sidan är en portal till alla avancerade konfigurationsparametrar för ViZiTouch. Alla tidmätare, sensorer, fabriksinställningar, programuppdatering, serviceställe och debug sidor kan nås genom att klicka på lämpliga knappar. Eftersom två av de analoga ingångarna använder samma fysiska kontakter, kan endast en av dessa installeras på en gång. Dessa analoga ingångar visas i den grå rutan omgivna av en svart streckad linje. Varje gång en av dessa sensor installerats, blir den andra orange, vilket förhindrar dubbel installation av dessa sensorer. Alla knappar är inställda på säkerhet "Nivå 0" utom "Update" som är inställd på "Nivå 1" säkerhet. Detaljer på sidan Avancerad konfiguration Sidan för tidmätare Konfig > Avancerat > FP tidmätare 31

32 De vanligaste tidmätarna kan konfigureras här. Observera att en tidmätare inställd på 0 kommer att ta bort förseningar i beslutsprocessen. Nivå 1: - Motorstart och stopp: Den sekventiella start-tidmätarens inställning, i sekunder, kommer att försena en automatisk motorstart. Tidmätare för driftperiod, i minuter, kommer att försena motorstopp när automatisk driftsorsak för en automatiskt stopp konfigurerad styrenhet har återgått till det normala och inga andra driftsorsaker föreligger. - Tidmätare påslagen för undertrycks-larm: Tidsfördröjning för aktivering av undertryckslarm. - Övertryck tidmätare påslagen: Tidsfördröjningen för aktivering av övertryck, larm om används. - Lågt undertryck larm tidmätare påslagen: Tidsfördröjning för aktivering av lågt sugtrycks-larm. - Låg nivå larm tidmätare påslagen Tidsfördröjning för aktivering av larm för låg nivå. - Tidmätare påslagen för hög nivå-larm: Tidsfördröjning för aktivering av larm för hög nivå. - Extra låg temperatur: Tidsfördröjning för aktivering av låg spar-temperatur larm, om det används. - Tvångsstarta vid flöde: Tidsfördröjning för aktivering av forcerad start på flödes-larm. Nivå 2: - Övergångs-tidmätare: Kommer att ställa in tiden för en motor i den tillfälliga start kopplingskonfigurationen. När tiden går ut kommer motorn att vara delta-kopplad. 32

33 Spänningskalibrering Konfig > Avancerad > Spänning För att kalibrera spänningsavkänningen, ange de 3 fas till fas spänningarna av matningsspänningen som de avläses på en kalibrerad voltmeter och tryck sedan på COMPUTE (BERÄKNA). Vid överföringsomkopplare modell 3 behövs ytterligare spänningar från nödkraftkälla som kalibreras på samma sätt. 33

34 Strömkalibrering Konfig > Avancerad > Ström För att kalibrera ett visst strömanalyserande element, ange det aktuella värdet som läst från en kalibrerad amperemeter och tryck på BERÄKNA. För bästa resultat tryck på knappen ZERO (NOLL) när ingen ström flyter genom fjärranalys elementet före kalibrering. In-/utgångar expansionskort Konfig > Avancerat > IO-expansion

35 Den här sidan kan du konfigurera både programmerbara in- och utgångar som finns på ett IO-expansionskort. Två knappar längst till vänster växlar mellan sidans in-och utgångar. Alldeles bredvid, finns två pilknappar åtskilda av ett tal som anger markerad in-/utgång. Genom att använda dessa pilknappar, är det möjligt att enkelt ändra in- /utgång. Utgångar: Konfigurationen utförs genom att trycka på rutan intill signal/larm som skall kopplas till den aktuella sidan. Rutan kommer att pendla mellan BLANK (TOM) (ingen-av-aktiverad), och en NO (normalt öppen) och en NC (normalt stängd)-symbol, för önskad konfiguration av utdata. På alla tillgängliga utgångssignaler är det möjligt att på samma sätt länka expansionskortets ingångar till vald utgång i valfri kombination. Den sista delen av utsignalen är en logisk "OR" kombination av alla valda signaler. Ingångar: Ingångssidan består av tre delar: "Digitalt textindikerings" fält, ikonen"larm-klocka" och "Larm ikonen". Var och en kan aktiveras eller inaktiveras. Det första steget är att klicka på den fyrkantiga knappen bredvid textfältet för att aktivera hanteringen av ingångssignalen. Klick på textfältet tar fram knappsatsen, vilket gör det enkelt att skriva en egen digital indikeringstext. Högst 20 tecken. För mer information se hjälpsidan för knappsatsen. Om ikonen "Alarm Bell" (larmklocka) är aktiverad, utlöser ingångssignalen larmklockan. Om ikonen"larm" (Larm) är aktiverad, kommer insignalen att behandlas som ett larm, om inte, som en varning. Som på sidan utdata möjliggör pilknapparna en enkel navigering mellan expansionskortets alla tillgängliga ingångar. Den sista kryssrutan växlar mellan inställningen NO (normalt öppen) och NC (normalt stängd) för larmet till motsvarande ingång som aktiveras. Det är oberoende av utgångs-reläet själv, som har sin egen NO-NC konfiguration. 35

36 Uppdatera programsidan Denna procedur är mycket viktig och måste utföras med omsorg. Se till att du kontaktar fabriken innan du använder funktionen uppdatera programvara. För att säkerställa att programuppdateringen lyckats: -Se till att USB-enheten är inkopplad hela tider under förfarandet. -Stäng inte av ViZiTouch när du uppdaterar programvaran. -Se till att förfarandet är komplett innan du tar bort USB-enheten. ViZiTouch kommer att starta automatiskt. Alla aktiva loggar, data och konfigurationsinformation kommer inte att påverkas av programuppdateringar. Den vanliga driften av styrenheten kommer att återupptas så snart uppdateringen är klar. Fabriksinställningar Konfig. > Avancerat > Fabriksinställningar 36

37 Fabriksinställningarna är alltid för-konfigurerade på fabriken och anger styrenhetens viktigaste parametrar. De flesta av inställningarna på den här sidan kan bara ändras av en auktoriserad Tornatech anställd och skyddas av ett nivå 8 lösenord. Automatiskt styrsystem Icke-automatiskt styrsystem: En automatisk styrenhet kommer att svara för automatiska start förfrågningar, som en tryckomvandlare, tryckströmställare, en delugeventil eller en fjärr-automatisk triggning. En icke-automatisk styrenhet kommer att starta motorn vid manuella förfrågningar. Trycket aktiveras icke-trycket aktiveras: Ett tryck-aktiverat styrsystem har minst en trycksensor installerad och kommer att övervaka systemtrycket hela tiden. I en automatisk styrenhet, kommer tryckfall att starta motorn. Ett icke-tryck aktiverat styrsystem kan utrustas med en tryckvakt eller trycksensor. I det sistnämnda fallet tar styrenheten inte hänsyn till systemtrycket för att starta motorn. Aktivera/avaktivera - jordfel: "Jordfel" är fabriksinstallerat alternativ som kommer att aktivera eller inaktivera Jordfel visuell indikering. "Återställ fabriksinställningar": Denna knapp omdirigerar till sidan "Återställ fabriksinställningar". Detta är en stor förändring som måste användas med försiktighet och endast om fabriken först blivit kontaktad. Se hjälpen 37

38 "Återställ till fabriksinställningar" för mer detaljer. Spänning: Nominell spänning för styrenhet FLC: Motorns märkström vid full belastning (även känd som FLA). LRC: Motorns märk-låsrotorström. Om inget annat anges sätts det här värdet automatiskt till sex gånger FLC. Fas: Inmatningseffekt per antal faser. Frekvens: Inmatningsfrekvens. Övergångs-tidmätare: Kommer att ställa in tiden för en motor i den tillfälliga start kopplingskonfigurationen. När tiden går ut kommer motorn att vara delta-kopplad. Startmotor: Konfiguration motorstartare. Värdet är skrivskyddat. Serienummer: Serienummer för styrenhet. Värdet är skrivskyddat. Modell: Modellnumret för styrenheten. Värdet är skrivskyddat. Program: ViZiTouch programversion. Värdet är skrivskyddat. Fas-förlust: Anger värdet i procent av nominell spänning. Om en fasspänning är lägre, kommer motsvarande larm/varningar att aktiveras. Obalanserad fas: Anger värdet i procent av nominell spänning. Om skillnaden mellan två fasspänningar är mer än detta gap i procent, kommer larm/varningar att aktiveras. Överspänning: Anger värdet i procent av nominell spänning. Om en fas spänning är högre, kommer larm/varningar att aktiveras. Underspänning: Anger värdet i procent av nominell spänning. Om en fasspänning är lägre, kommer larm/varningar att aktiveras. Motorn startar inte: Anger värdet i procent av motorns ström vid full last (FLA) och tillhörande försening. Om motorn ska vara igång och det aktuella värdet är lägre än procentandel av FLA, kommer larm/varningar att aktiveras i slutet av programmerad fördröjning i sekunder. Jordfel: Ställer in värdet i Ampere och dess tillhörande försening. Om Jordfelets strömvärde är högre än detta värde, kommer larm/varningar att aktiveras i slutet av den programmerade tiden. Överström: Anger värdet i procent av motorström vid full last (FLA) och tillhörande försening. Om det genomsnittliga aktuella värdet är högre än procentandel av FLA, kommer larm/varningar att aktiveras. Låg strömstyrka: Anger värdet i procent av motorström vid full last (FLA) och tillhörande försening. Om den genomsnittliga aktuella värdet är lägre än den procentandel av FLA medan motorn är igång, kommer larm/varningar att aktiveras efter tidsfördröjningen. Högre zon aktiverad fördröjning: Tidsfördröjning, i sekunder, efter vilken en kör motor signal skickas till en högre zon controller. Det här alternativet används endast för styrenheter i serie. 38

39 Lägre zon begäran: Tidsfördröjning, i sekunder, som en driftbegäran till en lägre zons styrenhet bibehålls efter alla startorsaker har återgått till det normala. Det här alternativet används endast för styrenheter i serie. Boot-tid för mjukstart: Fördröjning innan en halvledare-startmotor med felsignal bekräftas varje gång styrenheten aktiveras. Tidmätare för LCD-bakgrundsbelysning: Den inaktiva tiden det tar för ViZiTouch skärmen att börja släckas. Detta görs för att bevara hållbarhet på bakgrundsbelysningen. Den är fabriksprogrammerad till 5 minuter. LCD-avstängning bakgrundsbelysning tidmätaren: Den tid det tar för ViZiTouch skärmen för att stänga av helt. Den är fabriksprogrammerad till 5 minuter. Inaktivitets-tidmätaren startar om ingen "användaråtgärd" registreras på skärmen eller membran, motorn inte är igång och inga larm är "AKTIVA". Så snart som ett av dessa villkor inte är uppfyllda, återställs inaktivitetstidmätaren. Låg omgivande temperatur: Börvärde för lågt omgivningstemperatur-larm. Hög omgivningstemperatur: Börvärde för hög omgivningstemperatur-larm. 39

40 Sidan för att återställa till fabriksinställningar Denna sida kommer att återställa ViZiTouch till den ursprungliga fabrikskonfigurationen, således rensa alla efterföljande konfigurationer som utförts under styrsystemets livstid. Detta förfarande bör endast användas som ett sista försök för att få tillbaka styrsystemet till ett användbart tillstånd. Användare "nivå 2": RESET-knappen aktiveras (blir blå) endast om inga fyrkantiga knappar från den vänstra kolumnen är aktiverade och "Sista sparade inställningar" från den högra kolumnen inte är aktiverad. En "Nivå 2" användare kan bara återställa "Fabriksinställningar" eller "Fler inställningar" från kolumnen till höger. "Fabriksinställningar" återställer styrenheten till dess ursprungliga fabrikskonfiguration och service-tillstånd. Detta innebär att den första servicen blir överhoppad och automatiskt inställning, såväl som den styrsystemet "Startsida" kommer att avaktiveras tills "Första Service" är utförd igen. Se "Snabb start" instruktionen för mer information om hur du utför "första start". Se även avsnitt om den "kontrollista före acceptanstest " och "acceptanstest rapporten" i slutet av denna handbok. Observera att alla loggar, pumpkurvor och statistik inte kommer att återställas. Återställ "Ytterligare inställningar" kommer att uppdatera styrsystemet med en ytterligare konfiguration som skickas av tillverkaren. Det utför inte en äkta "Fabriks inställning". Dess syfte är att möjliggöra en uppdatering av konfigurationsvariabler som endast kan uppdateras av Tornatech Inc. Alla andra fyrkantiga knappar på den här sidan kräver "Nivå 9" säkerhet och kan endast användas av certifierade Tornatech företrädare, om inte annat anges. Den första rutan i det övre vänstra hörnet utför funktionen "Välj alla" för dessa parametrar. 40

41 Servicesida Startsida > Service Den övre vänstra delen visar Tornatech Inc. visitkort som standard. Den här bilden kan ändras av återförsäljare att införliva en anpassad bild. Bilden måste ha skapats av Tornatech Inc., skickas till återförsäljare och kopieras på en USB-enhet. "Nivå 1" användaren kan uppdatera bilden genom att trycka på Tornatech logotypen när USB-enheten som innehåller visitkortet sätts in i USB-porten. Kontakta fabriken för mer information. Rutan precis till höger om visitkortet är relaterad till "pum-kurvan". ViZiTouch tillåter inspelning av upp till 10 olika pumpkurvor. Datum och tid för den senaste pumpkurvan registreras visas här. Knappen "NEW" tillåter användaren spela in en ny pumpkurva. Den här knappen kommer att omdirigera användaren till sidan "Ny pumpkurva". Se hjälpavsnitt "Ny pumpkurva" för mer information om hur du registrerar en ny pumpkurva. Användaren kan se både datum för senaste utförd service och datum för nästa service längst ned på skärmen. Nivå 1: - Ändra perioden för nästa begärda underhåll genom att trycka på den vita rutan mellan "Last Done" (senast utförd) och "Nästa" datum. "Nästa" datum kommer att automatiskt justeras beroende på vald period och datum för senaste underhåll. När nödvändigt underhåll är klart, måste användaren klicka på knappen "Service Done" (underhåll utfört) för att bekräfta och avsluta. 41

42 Ny pumpkurva Tjänsten > ny pumpkurva Skapa "Ny pumpkurva" Den här sidan tillåter användaren att skapa en pumpkurva. Längst ner på skärmen finns det 3 knappar: - Återställ: Rensar data från pumpkurvan som pågår. - Auto: Kräver typer av sensor för att skapa pumpkurvan (utloppstrycket, undertryck och flödessensor måste vara installerade.) -Spara: Sparar pumpkurvan och uppdaterar pumpkurvan i kronologisk ordning som visas på sidan "Historia > Pumpkurvor". Den första raden visar systemenheterna för varje kolumndata. Den andra raden beskriver de parametrar som visas och den tredje raden av visar det faktiska värdet av dessa parametrar för snabb referens. Rullningslisten till höger om tabellen tillåter användaren att flytta nedåt i tabellen, fram till den 10:e punkten. Ny pumpkurva data blir ogiltig om flödes eller tryckenheterna ändras under mätningen eller om inget flöde eller tryckdata anges. Klicka I så fall på återställnings-knappen för att ta bort alla data. Knappen Spara måste användas för att spela in pumpkurvan i ViZiTouch minne. - Pdis: Utloppstrycket -Psuc: Undertryck -Pnet: Netto-trycket beräknas genom att subtrahera sugtrycket från utloppsstrycket. I manuellt läge, måste den matas in manuellt. -Flöde: Flöde -Volt: Pumpens spänning - Ström: Pumpens ström "Manuell läge" För att manuellt skapa en pumpkurva, måste först data anges på första raden och sedan på efterföljande rader. Det finns totalt 10 rader, men det finns inget minimum som krävs för att skapa en kurva. Ju fler rader desto bättre precision. I varje kolumn måste användaren ange varje följande värde för maximal information, läsbarhet och framtida referens. Det är möjligt att skapa en snabb pumpkurva, men det rekommenderas inte eftersom framtida referenser 42

43 kan bli mindre korrekta. I så fall fyll bara i "Pnet" och "Flow"-värden. Den första raden med data måste ange "Flödet" till 0 och den sista raden med data måste ha en "Pnet" som är 0. Dessa värden kommer att säkerställa pumpkurvan är fullt synlig i grafen, och för alla tryck och flöden inmatade i datatabellen. När det nödvändiga antalet poäng anges, klicka bara på knappen "Spara" för att spela in pumpkurvan och avsluta den här sidan. Du kommer att omdirigeras till sidan "Historia > Pumpkurva". "Auto-läge" För att automatiskt skapa en pumpkurva måste utloppstrycket, undertryck och flödesmätare alla installeras i styrsystemet. -Klicka på knappen "Auto" -En serie av kontroller kommer att ske för att säkerställa att alla data är giltiga. -Efter en fördefinierad tidsfördröjning, kommer ViZiTouch att hämta data från alla sensor och fylla den första raden i pumpkurvans tabell. Trycket måste stabiliseras innan data från sensor kan inhämtas. Därefter kommer "Pnet" trycket att beräknas. -ViZiTouch kommer därefter kort ringa i larmklockan, varna användaren att minska trycket. Så fort trycket återigen stabiliseras, kommer ViZiTouch att läsa data och fylla den andra raden med mätvärden. -Proceduren fortsätter utomatiskt att pågå tills utloppstrycket är nära noll. -ViZiTouch slutför därefter den sista raden med data och stoppar den automatiska insamlingen av data. -När som helst är det möjligt att återställa inspelade värden och börja sekvensen i automatiskt läge från början. -Klicka på knappen "Spara" för att spela in pumpkurvan och avsluta den här sidan. Användaren omdirigeras till sidan "Historia > Pumpkurva". Automatisk pumpkurva avstängd funktion Automatisk pumpkurva inaktiverades eftersom den behöver tre installerade sensor. De tre sensor-knapparna på denna sida länkar till motsvarande sensor-sida och tillåter en snabb navigering. Om knappen är orange, anger detta att denna särskilda sensor inte har installerats. Om knappen är blå, betyder det att denna särskilda sensor är installerad. Det är alltid möjligt att avsluta det automatiska läget genom att trycka på knappen "Avbryt". 43

44 Sidor för sensorer 44

45 I ViZiTouch refererar alla sensorer till analoga ingångar på I/O kortet. De har alla liknande inställningar och konfiguration. "Installerad"-knappen ("Nivå 2" säkerhet): Aktiveras eller inaktiverar denna sensor i ViZiTouch konfiguration. Utloppstrycket: Ställ in systemenhetens tryck, gå till "Konfig" sidan. Alla trycksensorer delar samma enhet. Knappen "Source" (Källa) ("Nivå 2"-säkerhet): På sidan för utloppssensor, är rutan under "Sensor" lämplig för att välja informationskälla för utloppstrycket som har 4 definierade möjligheter: - Ingen: Ingen trycksensor eller tryckbrytare är installerad - PT1 (fabriksstandard): Endast AI1-PT1 utgångar på "T" kopplingsplint är aktiverade. - PT2: Endast AI2-PT2 utgång på "T" kopplingsplint är aktiverad. - AUTO (fabriksinstallerade alternativ): AI1-PT1 och AI2-PT2 är aktiverade och arrangerade för ett sammankopplat system. Två sensorer, en på varje uttag, måste vara installerad i detta fall. ViZiTouch kommer alltid överväga den lägsta av de två värdena som referens. Ytterligare larm, som "PT fel upptäckt" aktiveras. Detta larm utlöses när två sensorer ger värden som avviker med mer än förinställd deltavärde. ViZiTouch kommer aldrig att fatta beslut om vilken sensor som är felaktig; den kommer bara avslöja att det finns ett problem med en av dem. Återförsäljare ska testa båda givarna för att ta reda på vilken som är felaktig. 45

46 Sugtrycket: För att ställa in systemenhetens tryck, gå till "Konfig." sidan. Alla trycksensorer delar samma enhet. "Sug"-sensorn delar samma analoga ingång (AI4-W-S) som vatten-nivå sensorn. Endast en av dem kan vara installerad hela tiden. Innan du kan aktivera en av dem, måste den andra inaktiveras genom att besöka dess egen sensor-sida. Flöde: "Flödes" sensorn delar samma analoga ingång (AI3-Q-T) som extra temperatursensor. Endast en av dem kan vara installerad hela tiden. Innan du kan aktivera en av dem, måste den andra inaktiveras genom att besöka dess egen sensorsida. "Enhets"-rutan ligger precis till höger om "installerade" knappen på "Flöde" sidan. Klicka på den för att välja en lämplig "Flödes" enhet, förvald fabriks-enhet är GPM. Flödes start: - Aktivera/avaktivera "Flödes-start" genom att trycka på den fyrkantiga knappen "Forcerad start av flöde". Om detta larm är aktiverat kommer det att också starta motorn med hjälp av en "FLÖDE" begäran. - Larmets klockikon: Aktiverar ringklockan när en "Flödes-start" inträffar. - Larm-ikon: Om vald blir händelsen "Flödes-start" ett larm. Om kryssrutan är avmarkerad, kommer det att bli en varning. - STÄLL IN: Flödesvärde där larmet (Flödes-start) är AKTIV. - ÅTERSTÄLL: Flödesvärde där larmet (Flödes-start) kommer att gå från "ACTIVE" (AKTIV) till "OCCURRED" (UPPSTOD). Vattennivån: Sensorn "Water Level" (Vattennivå) delar samma analoga ingång (AI4-W-S) som sugtryck-sensorn. Endast en av dem kan vara installerad hela tiden. Innan du installerar en av dem, måste den andra avinstalleras genom att besöka dess sensor-sida. "Vattennivå"-sensorn har ingen enhet, eftersom den övervakar "Vattennivå" som en procentsats. Spar temperatur: Sensorn för "Spar-temperatur" delar samma analoga ingång (AI3-Q-T) i flödessensorn. Endast en av dem kan vara installerad hela tiden. Innan du installerar en av dem, måste den andra avinstalleras genom att besöka dess sensor-sida. "Enhets"-knappen finns till höger om valet "installerade". Klicka på den för att välja lämpliga reservdelar temperatur" enhet, på fabriken är Celsius. Bränslenivå (endast GPD-modellen): "Bränslenivå" sensor har ingen enhet, eftersom den övervakar "Bränslenivå" som en procentsats. Kalibreringsmetoden är samma för alla sensor. KALIBRERING: Knappen kalibrering: ( "Nivå 2" säkerhet för valet av "kalibrering", men "Nivå 1" säkerhet för kalibreringen själv.) Det finns 4 sätt att kalibrera varje sensor: V: Teoretisk kalibrering med 0-10V-sensor. När du har valt området "0-10V" i "Kalibr." rutan,ange ett värde i systemtrycks-rutan under "Range" (Område) för en 0V signal och ett annat värde i nästa ruta för 10V signal. Klicka på "Apply" (Verkställ) för att bekräfta kalibreringen. Det uppmätta trycket visas i det nedre högra hörnet av rutan "sensor". Kontrollera att dip-omkopplarna nedanför "T" anslutningarna är inställda på 0-10V" för just den sensorns insignal(se ritning). Omkopplarna är märkta och var och en är kopplat till en analog ingång, i detta fall "1 eller 2". *Viktig information: En uppsättning byglar är associerade till varje analog ingång. KONTROLLERA ATT STYRENHETEN ÄR AVSTÄNGD INNAN DU FLYTTAR EN BYGEL. DETTA INKLUDERAR BORTTAGNING AV AC och DC SPÄNNING. Bygeln kan placeras på " 5Vdc", " 12Vdc" och "Vaux" och representerar sensorn DC-värde för drift. Förvalt fabriksvärde är " 5V dc". Om en installerad sensor behöver en spänning på 5Vdc" och dess utsignal är 0-5V, och därefter "0-10V" så 46

47 måste en teoretisk kalibrering beräknas därefter. Kontakta datortillverkaren för mer information mA: Teoretisk kalibrering med 4-20 ma sensor. Välj "4-20mA område" i "Kalibr." rutan och anger sedan ett värde i systemets tryckenhet för 4mA och ett annat värde för 20mA. Förfarandet ovan gäller även i detta fall. - "Fältkalibrering: Detta är den från fabriken förinställda metod och den enda som är en faktiskt kalibrering. Denna kalibreringsmetod kommer att generera kalibrerings-rutan i den lägre delen av sensorsidan. Det är mycket viktigt att samma noggrannhet används för den lämpliga dip-brytare inställningen och bygelns läge för den analoga ingången där sensorn är installerad. Se " 0-10V" ovan. Se följande steg för fältkalibrering: 1.Två verkliga värden krävs (låg och hög) 2. Ange det lägsta värdet du vill att mäta (tryck, temperatur, flöde - oftast=0). För detta skall du använda din egen kalibrerade mätare installerad så nära som möjligt till sensorn för att få bästa resultat och noggrannhet under kalibreringen. 3. Ange det avlästa värdet på din mätare i den vänstra textrutan för kalibreringen och tryck sedan på "Read" (Läs) till höger i rutan. 4. Ange högsta värde (vanligtvis det högsta möjliga värdet kommer att skapa bästa möjliga kalibrering). 5. Tryck på nästa textruta och ange värdet på yttre kalibreringsmätare och tryck sedan på "Read" (Läs) till höger i rutan. 6. Tryck på "COMPUTE" (Beräkna) för att avsluta kalibreringen. Om inställningarna är felaktiga, kommer knappen att vara röd och om det stämmer, blir den blå. Det uppmätta värdet visas i det nedre högra hörnet av "Sensor" rutan. - På/Av: Använd ingången med en torr potentialfri kontakt, till exempel en flottör-omkopplare. Välj "På/Av" i "Kalibr." rutan. Två cirkulära (NO/NC) knappar visas på skärmen. Tryck på motsvarande knapp enligt kontaktlogik som du vill använda, NC för normalt sluten kontakt eller NO för Normalt öppen. Klicka på "Apply" (Verkställ) för att bekräfta kalibreringen. Larmavsnittet: ( "Nivå 1" säkerhet) Med DRY (TORRA) knappen kan du aktivera eller avaktivera Dry Contact Input (torr kontakt ingång) på i/okortet. Det finns två lägen när den aktiveras, antingen "normalt öppen, NO" eller "Normalt sluten, NC". Varje läge representerat av standard, NO- eller NC-symbol. - Aktivera/avaktivera motsvarande larm/varningar skick genom att trycka på fyrkants-knappen - Larmets klockikon: Aktiverar ringklocka vid larm. - Larm-ikon: Om markerad, kommer händelsen att vara ett larm. Om kryssrutan är avmarkerad, blir det en enkel varning. -ÅTERSTÄLLNING: Värde vid vilket gå från "ACTIVE" (AKTIV) till "OCCURRED" (UPPSTOD). - STÄLL IN: Värde som systemet kommer att aktivera motsvarande villkor. 47

48 Details of the Debug Page Kalibrering Konfig > Avancerade > Debug > Kalibrering Denna tabell visar alla kalibreringsparametrar. Det "skalade" värdet är det slutliga beräknade värdet som används i ViZiTouch. Den beräknas genom att multiplicera värdet "Raw" (råvärde) med "Gain" (förstärknings)-koefficienten och lägger till "Offset" (Kompensera) värdet. Denna information är användbar vid felsökning av de analoga ingångarna på IO kortet. IO Debug Konfig > Avancerad > Debug > IO Den lilla vita cirkeln bredvid varje signal är en representation av dess tillstånd. Om den vita cirkeln är fylld med en grön prick, då är signalen Aktiv. Att jämföra dessa programvaru-signaler och det fysiska tillståndet av signalen på elektronikkortet är bästa sättet att felsöka. I den högra kolumnen finns ytterligare "TEST"-knappar bredvid varje utsignal. Klicka på dessa knappar att växla utdata tillståndet för denna signal,för att en jämförelse mellan programvara och hårdvarutillstånd mellan dessa signaler för att felsöka. 48

49 Konfig > Avancerad > Debug > Expansion Konfig > Avancerad > Debug > Expansion Den lilla vita cirkeln bredvid varje signal är en representation av dess tillstånd. Om den vita cirkeln är fylld med en grön prick, så är signalen aktiverad. Det första elementet i den vänstra kolumnen är uppgift om huruvida valfritt expansionskort installerats. Motsvarande Expansions-kortnummer visas i rutan. Jämförelse mellan dessa programvaru-signaler och fysiskt signalen på elektroniska kortet är det bästa sättet att felsöka. I den högra kolumnen finns ytterligare "TEST"-knappar bredvid varje utsignal. Klicka på dessa knappar att växla utdata tillståndet för denna signal,för att en jämförelse mellan programvara och hårdvarutillstånd mellan dessa signaler för att felsöka. 49

50 Historia Historia (membran knappar) Historia Välj en specifik sida i avdelningen historia. Allt som rör statistik, händelser, tryck, kraft-loggar och den dataöverföring till USB finns på sidan. -Händelse: Denna knapp leder till sidan "Händelser", som visar de senaste 500 händelserna. Varje händelselogg innehåller datum och tid för händelsen samt en kort beskrivning av händelsen. -Ladda ner till USB-enhet: Denna knapp leder till sidan "Ladda ner till USB-enhet", som tillåter användaren att hämta information, inklusive bruksanvisning, ritningar, loggar, statistik och konfiguration. -Statistik över första service: Denna knapp leder till sidan "Statistik över första service", som visar all relevant statistik beräknad sedan allra första underhåll gjort på styrenheten. -Senaste underhållsstatistik: Denna knapp leder till sidan "Senaste underhållsstatistik", som visar all relevant statistik beräknad sedan senaste underhåll gjord på styrenheten. -All Time statistik: Denna knapp leder till sidan "All time statistik", som visar datum och tid för första start, datum och tid då den första starten slutfördes och totala "drifttiden" av styrenheten. Statistiken kan du aldrig återställa. -Tryck/kraftkurvor: Denna knapp leder till sidan "Tryckkurvor" / "Kraftkurvor" som visar all tryck/effekt information. 50

51 -Pumpkurvor: Denna knapp leder till sidan "Pumpkurvor". Historik sidan Sidan händelser Historik > Händelselogg Visar de senaste 500 händelserna i kronologisk ordning. Den första kolumnen är datum, det andra är tidpunkten och den tredje kolumnen är "Händelsemeddelande". För att få en logg som är äldre än 500 händelser, besök "Ladda ner till USB-enhet" och välj "Händelser". Denna metod kommer att skapa en fil som innehåller alla händelseloggar i ViZiTouch historia. Det kontextuellt navigeringsplattan finns på den här sidan. Den tillåter snabba navigeringsfunktioner, som "föregående sida", "nästa sida", "första sidan" och "sista sidan". Som alltid, klicka på styrplattans ikon i det nedre högra hörnet av skärmen kommer att visa navigeringsplattans funktioner specifika för denna sida. Ladda ned till USB-enhet Historik > Ladda ned till USB 51

52 För att hämta information från ViZiTouch till en USB-enhet måste minst en "nivå 1" lösenord vara inloggad. Den första rutan bredvid en titeln är en "Select All" (välj alla) knapp. Den kommer att välja alla kategorier utom "Arkivera kopierade filer", som har ett annat syfte. Knappen "Ladda ner till USB" kommer att utföra kommandot. Hela höger sida är fylld med olika indikatorer, som hjälper till att övervaka aktuell överföring. Om en USB-enhet inte sitter i eller om det finns ett fel, kommer ett meddelande som säger "Kunde inte montera USB-enhet" och någon ytterligare åtgärd är spärrad. Försöka igen, ta bort enheten, sätt tillbaka och tryck på knappen en gång till. -Arkiverade loggar: Alla loggar som arkiverats med fyrkantsknappen "Arkivera kopierade filer". Syftet att arkivera filer är att frigöra minne på ViZiTouch genom att arkivera äldre loggfiler. -Loggar: Alla loggar är tillgängliga i ViZiTouch minne. En fil med "Comma Separated Values" (komma separerat värde) eller ".csv"-fil skapas varje dag och döps därefter. De flesta program i moderna datorer kommer att kunna läsa och tolka dessa filer. Logfilerna innehåller händelse-loggar,tryckloggar och kraftloggar. -Dokumentation: Alla ".pdf" filer tillgängliga i ViZiTouch, vanligen den fullständiga användarhandboken, snabbstart guiden, ritningar och scheman. -Konfiguration: Alla konfigurationsparametrar som ingår i en ".txt" fil, inklusive men inte begränsat till nominella värden, serienummer, kalibrerings parametrar. -Pumpkurvor: En fil med "Comma Separated Values" (komma separerat värde) eller ".csv"-fil skapas för varje pumpkurva och döps därefter. Varje kolumn är tydligt märkt med en titel som beskriver värdena. - Statistik: En ".csv"-fil med all slags statistik minimum, maximum, medeltryck och temperatur och all maskin statistik, såväl som fabriksdata. Program-backup: En komprimerad och krypterad fil, endast läsbar av ViZiTouch. Detta tillåter användare att kopiera en fullständig ViZiTouch till en annan. VIKTIGT: ViZiTouch är inte i drift medan du hämtar program-backup. 52

53 Statistik Första/senaste underhållsstatistik Historik > statistik sedan första/senaste service Följande beskrivning gäller två sidor, som du kan nå genom knappen "Första service statistik" och "Senaste service statistik" på historiksidan. All statistik som visas här beräknas sedan den första/senaste servicen var klar. Alla datum är i format YYYY.MM.DD och alla referenser är i formatet HH:MM:SS. -Sedan: Datum och tid då den första/senaste servicen var klar. -Igång: Total varaktighet styrsystemet varit påslaget under denna period. Motor: -Senaste drift: Datum och tid i motorns senast kördes. -Driftstid: Total gångtid motor under den perioden. -Antal starter: Antal gånger motorn igång under denna period. Tryck: -Minimum: Värdet för lägsta tryck som visas i systemets enhet och tidpunkten det uppnåddes. -Maximum: Värdet för maximalt tryck visas i systemets enhet och tidpunkten det uppnåddes. -Medelvärde: Beräknat värde av det genomsnittliga trycket under den period som visas i systemets enhet. 53

54 Temperatur: -Minimum: Värdet för lägsta temperatur som visas i systemets enhet och den tidpunkt när det uppnåddes. -Maximum: Värdet av den maximala temperaturen som visas i systemets enhet och den tidpunkt då det ingicks. -Medelvärde: Beräknat värde av den genomsnittliga temperaturen under den period som visas i systemets enhet. -Generator (endast för överföringsmodeller): -Senaste drift: Datum och tid för generatorns/andra hjälpmedels senaste drift. -Driftstid: Total drifttid för generator/andra hjälpmedel under denna period. -Antal överföringar: Antal gånger kraften överfördes till den alternativa under den perioden. All Time statistik Historik > All Time statistik All statistik som visas här är beräknad sedan styrenhetens första start. Alla datum är i format YYYY.MM.DD och alla referenser är i formatet HH:MM:SS. -Första påslagning: Datum och tid när styrenheten startades första gången. -Första start: Datum och tid för när styrsystemet startades första gången. -Igång: Total drifttid för styrenheten sedan första starten. 54

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5.

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Triggningar och händelser

Triggningar och händelser Triggningar och händelser Viktigt För att funktionen Aktiveringar och åtgärder ska fungera korrekt måste -servern alltid vara igång. Aktiveringar och åtgärder är en kraftfull funktion. Funktionen kan användas

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer 2015-03-05 Pdf-samling DHP driftanvisningar program Sidan 1 av 5 DHP Version A02: Fake IR mot regulatorer Program Fake i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet Fake för IR mot regulatorer.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 Innehåll I - Allmän beskrivning I.1 Introduktion I.2 Hanterings principer I.3 Beskrivning av Opus funktioner I.4 Ringnings följd efter prioritet

Läs mer

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) P U x I Beräkningsformel Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) Denna formel kallas ohms lag och går att använda när vi

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn)

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn) ANVÄNDA EXCEL WEB Beskrivning av startsidan och dess grundläggande funktioner Beskrivning av startsidan Startsidan erbjuder följande funktioner: Statusinformation Inloggning (om du är inloggad eller utloggad)

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Whisper Bruksanvisning

Whisper Bruksanvisning Whisper Bruksanvisning 1.3 Innehållsförteckning Starta programmet... 3 Anslutning av Whisper-läkemedelspåminnaren till datorn... 3 Administrera användare... 4 Kalendervyer... 5 Lägga till, redigera och

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer