PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO"

Transkript

1 PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO SIDA INNEHÅLL KORTFATTAD PRODUKTBESKRIVNING INSTALLATION MED ANSLUTNINGSCENTRAL INSTALLATION UTAN ANSLUTNINGSCENTRAL MEKANISK INSTALLATION KABA DELTA MS:2 MÅTTUPPGIFTER INSTALLATIONSMÅTT TEKNISK SPECIFIKATION TABELL Kabelarea/Spänningsmatning KI Utgåva2 / MS2ECO

2 KABA DELTA ECO MOTORSLUTBLECK ANVÄNDNINGSOMRÅDE KABA DELTA ECO utgör tillsammans med ett regellås eller hakregellås en mycket stabil elektrisk låsenhet. Installationen är lämplig i dörrar där hög brythållfasthet eftersträvas men dörren inte omfattas av försäkringskrav. Exempelvis portar till flerbostadshus. Installationens fördelar. -Stabilt! Installationen motstår mekaniskt de av Försäkringsbolagen uppställda regler som gäller för Godkänd Låsenhet. -Slitstarkt! Två års fabriksgaranti. -Mindre slitage! En dörr som ställs olåst innebär att inget slitage sker på vare sig lås eller slutbleck. I motsvarande dörr med traditionellt elslutbleck, slits i detta fall såväl lås som slutbleck. -Friktionsfritt! Det vanligaste problemet med elektriskt manövrerade dörrar är friktion mellan lås och slutbleck. Dörren går inte igen utan blir hängande på låskolven och är därför olåst. Detta orsakar många serviceutryckningar. KABA DELTA ECO innebär bl.a. att dörren kan stängas helt utan friktion mellan låskolv och slutbleck. -Utpassage med vred. Trots att KABA DELTA ECO är motordrivet går det parallellt med den elektriska manövreringen att erhålla en helt normal utpassage via ett till låset anslutet vred (fjädervred). Installationen erbjuder följdaktigen samma smidighet som tidigare traditionella lösningar. -Inbyggd ljudinikering som påkallar att dörren öppnats. Installationens nackdelar. -KABA DELTA ECO har endast en utgång. Denna indikerar låst och är till för kommunikation med andra produkter. -KABA DELTA ECO har inget försäkringsgodkännande. I större installationer (nätverk) och installationer som kräver flera utgångar, skyddad kabel eller försäkringsgodkännande, rekommenderas den mer avancerade modellen KABA DELTA MS:2. PRODUKTBESKRIVNING KABA DELTA ECO är en förenklad version av KABA DELTA MS:2 Motorslutbleck. KABA DELTA ECO består av tre enheter. Motoriserat slutbleck, anslutningscentral och magnet. Slutblecket kan erhållas till de flesta regel, fallregel och hakregellås. -Slutbleckets kapsling (röret) är tillverkat i ytbehandlat stål, övriga ingående detaljer är av rostfritt material. -Slutblecket har härdad låsmekanism som drivs av en 12 V motor. -Låsnings- och öppningstid är c:a 0,5 sek. -Inbyggd akustisk signal ljuder när slutblecket når öppet och passage är möjlig. -Inbyggd reläutgång som indikerar "låst". -IR-diod placerad i slutbleckets regelöppning känner av då låsets regel är på plats och ger en impuls till slutblecket att låsa. Slutblecket kan monteras utan anslutningscentral, men i sådan installation krävs att matningsspänningen är 12 V stabiliserad likspänning. Anslutningscentralen stabiliserar och transformerar matarspänningen och gör installationen enklare då den utgör en naturlig anslutningspunkt för matningsspänning, öppnaknappar, kortläsare etc. Magneten placeras separat i dörren och ger slutblecket information om att dörren är stängd. Slutblecket kan endast låsa då dörren är stängd och låsets regel på plats. Extra tillbehör: Fjädervred. Monteras på låset som vanligt vred, men innehåller en fjäder som alltid ser till att låsets regel är utlåst. Monterat med fjädervred erhålles en funktion som är identisk med vanligt fallkolvslås, d.v.s. bekväm och enkel utpassage. Vridbegränsare. Monteras som cylinderförlängare bakom låscylindern. Vridbegränsaren gör det omöjligt att ta ut nyckeln utan att låset är låst. I de fall dörren skall ställas olåst utföres detta elektriskt. KI Utgåva2 / MS2ECO

3 KABA DELTA ECO MOTORSLUTBLECK MED ANSLUTNINGSCENTRAL A B röd och svart kabel anslutes ej. = reläslutning vid låst. För externt bruk.! Öppnasignal Matningsspänning 12-24V AC/DC Magnet monteras i dörren i höjd med markering på stolpen. PLINTRAD A / ANSLUTNINGSCENTRAL ANSLUTNING MELLAN CENTRAL / SLUTBLECK Kabelanslutningar central/slutbleck: brun 4/4 grön 3/3 A gul 2/2 orange 1/1 röd anslutes ej svart anslutes ej PLINTRAD B / ANSLUTNINGSCENTRAL Installationskabel (4-ledare). Matningsspänning och öppnasignal till slutbleck. Vid kabelarea 0,5 2 mm (spänningsmatningen) accepteras max 50m mellan ansl.central och slutbleck. Vid längre avstånd se separat tabell. MATNINGSSPÄNNING Matningsspänning V AC/DC Anslutes på plint 5 och 6. Alt. 1. Spänningsfri öppnasignal. Anslutes på 1 och 4. Bygel mellan 2 och 3. Matningsspänning 12-24V AC/DC ÖPPNASIGNAL Alt. 2. Spänningsmatad öppnasignal (10-30V AC/DC) Anslutes på 1 och 2. B B B orange gul grön brun röd svart C Motorslutbleck ! " Anslutning plintar mellan central-slutbleck Fjädervredsfunktion kopplas bort. Fjädervredsfunktion. Slutblecket fungerar vid leverans tillsammans med fjädervred. I de fall denna funktion skall tas bort, klipp av den blanka bygel som är placerad ca: 10 mm in på kretskortet som skissen visar. OBS! SPÄNNING FÅR EJ VARA TILL- KOPPLAD. Öppnasignal 10-30V AC/DC KI Utgåva2 / MS2ECO

4 KABA DELTA ECO MOTORSLUTBLECK UTAN ANSLUTNINGSCENTRAL PLINTRAD C / SLUTBLECK! Magnet monteras i dörren i höjd med markering på stolpen. Plint 1 = 0V matningsspänning Plint 2 = + Öppnasignal (10-30V DC) Plint 3 = Plint 4 = +12V Stabb. DC matningsspänning Plint 5 = Reläslutning "låst". Plint 6 = Öppnasignal C Matningsspänning "Låst"-indikering "LÅST"-INDIKERING PLINT 5 och 6 Potentialfri reläslutning mellan plint 5 och 6 som indikerar "låst" d.v.s "-dörr stängd, låsets regel på plats och slutblecket låst". VIKTIGT! KABA DELTA ECO kan anslutas direkt utan anslutningscentral. Vid dessa installationer måste matningsspänningen vara 12 V stabiliserad likspänning. C _ # # + ÖPPNASIGNAL PLINT 2 och 3 Spänningsmatad öppnasignal. OBS V likspänning. Spänning för öppnasignal kan också hämtas direkt på inkommande matarspänning. (se bild) Bygla mellan plint 2 och 4. Anslut potentialfri slutning till plint 1 och3. C # # +12V 0 V MATNINGSSPÄNNING PLINT 1 och 4 Kontinuerlig matningsspänning Anslutningar: 0 V plint 1 +12V plint 4 OBS. 12V stabiliserad likspänning. C Matningsspänning +12V Stabb. Matningsspänning 0V FJÄDERVREDSFUNKTION 2 Vid kabelarea 0,5 mm accepteras max 50m kabel. Vid längre avstånd se separat tabell ! " Fjädervredsfunktion kopplas bort. Fjädervredsfunktion. Slutblecket fungerar vid leverans tillsammans med fjädervred. I de fall denna funktion skall tas bort, klipp av den blanka bygel som är placerad ca: 10 mm in på kretskortet som skissen visar. OBS! SPÄNNING FÅR EJ VARA TILLKOPPLAD. KI Utgåva2 / MS2ECO

5 MEKANISK INSTALLATION KABA DELTA ECO OBS! Minimalt regelingrepp måste vara 14 mm för att regelindikering skall erhållas. Detta är en förutsättning för att produkten skall fungera. Undvik att motorslutblecket blir utsatt för trä/metallspån under monteringen. Rengör urtaget i karmen noggrant. På så vis elimineras onödiga driftstörningar. Markera låsregelns placering. 1. Regelhöjd Öppen dörr och utlåst regel: markera regelhöjd på karmen. 2. Regeldjup Stängd dörr och utlåst regel: stick in tunt mätdon i dörrspringan fram till regeln. Läs av regeldjupet på dörrposten (mått A på monteringsmallen). Undantag: Om dörren har överfals, mät regeldjupet med öppen dörr. (Kontrollera hur mycket eventuell tätlist är ihoptryckt vid stängd dörr.) 3. Markering i karmen Markeringen skall se ut som denna skiss, där det streckade området visar var låsregeln räffar. Hörn C måste markeras för användning av monteringsmallen. (Skissen visar regelmarkeringen på befintligt låsbleck.) KI Utgåva2 / MS2ECO

6 Gör urtag i karmen. 1. Placera mallen på karmen så att den streckade regelmarkeringen hamnar i mallens öppning och hörn C på regelmarkeringen överensstämmer med hörn C på mallen. Fixera mallen i detta läge (tejp). Normalt skall karmens och mallens framkant överensstämma, d.v.s. mått A 13mm, se skiss. Om låset skall nymonteras, bör detta mått hållas. Undantag: Är mått A större förorsakar detta normalt inga problem så länge motorslutblecket inte kolliderar med karmens bakkant. Är mått A mindre kommer motorslutbleckets framkant att sticka ut. Detta kan innebära att slutbleckets stolpe måste bytas till stolpe med mindre mått, eller vinkelstolpe. 2. Markera på karmen positionerna X och Y. 3. Det rektangulära området mellan hörnen X skall fräsas alt. borras ur. Min. 36 mm djupt. Räkna med plats för installationskabel. 4. Förborra vid Y för fästsktuvarna. I metalldörr borra/gänga för M4. 5. Fräs slutligen ur karmen framåt så att utlåst regel kan passera fritt. 6. Rengör urtaget. 7. Håll motorslutblecket mot karmen i höjd med urtaget. Markera med penna hålen för det genomgående skruvförbandet. Borra erfoderliga hål. Rengör sedan urtaget noggrant. KI Utgåva2 / MS2ECO

7 INSTALLATION AV MOTORSLUTBLECKET 1. Packa upp motorslutblecket, och fäst den fyrkantig täckbrickan (plast) i slutbleckets regelöppning som kommer att vara inåt i karmen. Fräs urtaget i karmen med hjälp av montagemallen. 2. Förbered hur installationskabeln bäst kan dras. Borra erfoderliga hål i karm etc. där kabeln skall dras fram. Se till att kabeln dras på ett sådant sätt att den ej kommer till skada! 3. Dra igenom kabeln och anslut till motorslutblecket (sid 3 och 4). Skruva fast motorslutblecket med de fyra hörnskruvarna. Kontrollera att slutblecket är rätt monterat genom att låsa med nyckel. Skruva fast det genomgående skruvförbandet. 4. Montera anslutningscentralen på avsedd plats. 5. Montera magneten i dörren mitt för markeringen på motorslutbleckets stolpe. Magneten skall skruvas ut så att avståndet blir max 3 mm mellan magneten och motorslutblecet. Magnetens läge fixeras med muttern. Kontroll: Prova att låsa med nyckel. Regeln måste löpa lätt i urtaget. 6. Koppla in anslutningscentralen enligt sid. 3 och 4. Spänningssätt anläggningen enligt anvisningarna. 7 Om dörrens överfals ej täcker karmurtaget skall slutligen skyddsbeslaget monteras på dörren. Detta för att undvika klämrisk och onödiga driftstörningar beroende på att föremål stoppas in i mekanismen. karmstycke karmstycke karmstycke sidovy 4 st metallalt. träskruv M6 skruv M5 skruv Mothåll mässingskula plastplugg borrat hål 15mm Mutter Mothåll plastplugg liten Trycks fast efter driftsättning. plastplugg liten Trycks fast efter driftsättning. Utåtgående dörr Inåtgående dörr KI Utgåva2 / MS2ECO

8 KI Utgåva2 / MS2ECO

9 KI Utgåva2 / MS2ECO

10 TEKNISK SPECIFIKATION Slutbleck utan anslutningscentral, separat spänningsmatad. Drivspänning: 12V Stabiliserad likspänning Strömförbrukning: vila 85 ma Strömförbrukning: vid gång 300 ma, motorstart ma i 20 ms. Temperaturområde: -20 C C Låsningstid: ca 0,5 sek. Utgångar: En reläutgång. Max belastning 48V, 500 ma. Anslutningscentral Drivspänning: Strömförbrukning exkl. slutbleck: Strömförbrukning inkl. slutbleck: Temperaturområde: Utgångar Utgång spänning: V AC/DC vila 20 ma vila 100 ma inklusive anslutet slutbleck. vid gång 350 ma motorstart 1100 ma vid 24 V ma vid 12 V. -5 C C En utgång 12 V 300 ma. Ingångar Öppnasignal: 1 st optoisolerad ingång V AC/DC. OBS! Tillse alltid att spänningskällan är avsäkrad enligt gällande elektriska normer. KI Utgåva2 / MS2ECO

11 Tabell avseende spänningsmatning för KABA DELTA ECO Spänningskällans kapacitet är beroende på hur många KABA DELTA ECO den skall försörja, samt om samtliga låspunkter skall öppnas/låsas samtidigt av exempelvis tidur. Kabelarean är beroende av strömförbrukning och kabellängd. I de fall slutblecket har anslutningscentral och spänningen är ansluten till denna, rekomenderas spänningsmatning 12-24V AC eller 15-24V DC. En anslutningscentral kan endast driva ett slutbleck. I de fall slutblecket saknar anslutningscentral skall 12 V stabiliserad likspänning användas. Antal ECO Kabelarea (mm²) ref. till kabellängd. 0-50m m m Strömkälla (Amp.) Utan samtidig låsöppning Strömkälla (Amp) Vid samtidig låsöppning 1 0,5 0,75 1,5 1,0 1,0 2 0,5 0,75 1,5 1,5 1,5 3 0,5 0,75 1,5 2,0 2,5 4 0,75 1,5 1,5 2,0 3,0 5 0,75 1,5 1,5 3,0 4,0 6 0,75 1,5 2,5 3,0 5,0 7 1,5 1,5 2,5 4,0 6,0 8 1,5 2,5 2,5 4,0 7,0 9 1,5 2,5 2,5 5,0 7,0 10 1,5 2,5 2,5 5,0 8,0 KI Utgåva2 / MS2ECO

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

9/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB

9/1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB /1 2TLC172001C3402 Säkerhetshandboken ABB Givare, brytare och lås Varför skall man använda givare/brytare? /3 Beröringsfri säkerhetsgivare Eden DYNAMIC /5 Eden OSSD /7 Eden AS-i /11 Sense7 /1 Processlås

Läs mer

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICARD RC-434 Card V1.2 Ver. 1.2 UNICARD 1. INTRODUKTION UNICARD RC-434 RC-434 är en kontrollenheten för kortavläsning, den har två reläer som vardera har en fri växelkontakt.

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare

INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare Svenska Tvättställslyftare 433 / 434 / 417 Dok. Nr: M41xx Utgåva: 4 Datum: 2015-05-19 INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare 433 434 417 Granberg Interior AB Box 6112 SE-600 06 Norrköping Monteringsupport:

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

Extreme. HeadMouse. Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information. info@rehabcenter.se. Tel. 08-768 25 00 Fax.

Extreme. HeadMouse. Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information. info@rehabcenter.se. Tel. 08-768 25 00 Fax. HeadMouse Extreme WWW.orin.com support@orin.com Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information info@rehabcenter.se Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 Informationen i denna bruksanvisning kan

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

www.calectro.se Växel Tel: 031-69 53 00 Fax: 031-29 32 91 E-post: info@calectro.se Postadress Box 4113 426 04 Västra Frölunda

www.calectro.se Växel Tel: 031-69 53 00 Fax: 031-29 32 91 E-post: info@calectro.se Postadress Box 4113 426 04 Västra Frölunda Calectro är det kundnära företaget med de många möjligheterna genom ett brett produktutbud blandat med en mångårig erfarenhet att specialdesigna produkter utifrån kundens specifika önskemål. Vi säljer

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 Audi, VW 1995-> Effekt: 150 hk Moment: 210 Nm Audi, VW Effekt: 180 hk Moment: 235 Nm Original Med BC 250 Audi, VW 1995-> Effekt:

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer