Axiom X-1000-serien Dispenseringssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Axiom X-1000-serien Dispenseringssystem"

Transkript

1 Axiom X-1000-serien Dispenseringssystem Driftsmanual Modeller: X-1010 X-1020 Art.nr , Upplaga A

2 MEDDELANDE Detta är en Asymtek-publikation som är upphovsrättsskyddad. Ursprungligt upphovsrättsdatum Ingen del av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt tillstånd från Asymtek. Informationen i publikationen kan ändras utan föregående information. Manualer på Internet För Asymteks kunder och fält och serviceombud på fältet, kan kopior av manualen hämtas från Kontakta oss Asymtek tar gärna förfrågningar om information, kommentarer och synpunkter om våra produkter. Huvudkontor Teknisk support 2762 Loker Avenue West Carlsbad, CA USA Avgiftsfritt: ASYMTEK ( ) Tel: Fax: E-post: Webbplats: USA: ASYMTEK ( ) Andra regioner: Varumärken Asymtek, DispenseJet och Fluidmove är registretade varumärken som tillhör Asymtek. Axiom, Heli-Flow och LoaderMove är varumärken som tillhör Asymtek. Celeron är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation. Windows NT och Window XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. DOAL är ett registrerat varumärke som tillhör Northeast Robotics. Diffuse On Axis Light är ett varumärke som tillhör Northeast Robotics. Nordson ASYMTEK 2013 Text Art.nr , Uppl A Swedish Translation based on English P/N , Rev. E

3 Manualregler Fetstil [Text inom klammer] Kursivt Fetstil indikerar en val av programvarumeny eller knapp [Klicka på Go], växla positionssymboler [ON (I)], Internetadress eller märkning på dispenseringssystemet (Anslut till porten märkt Valve 1). [Text inom klammer] indikerar en tangentbordsknapp eller tangentbordssekvens som ska tryckas, t.ex. [Enter] eller [Alt+Tab]. Kursiv text används för hänvisningar till andra kapitel/avsnitt i manualen och för dokument utanför manualen. VARNING! Personlig säkerhetsvarning. Denna symbol uppträder i ett markerat textblock. Informationen i textblocket varnar för åtgärder som kan orsaka allvarlig kroppsskada på användaren. FÖRSIKTIGHET! Försiktighetsuppmaning för maskineri och programvara. Denna symbol uppträder i ett markerat textblock. Informationen i textblocket varnar för åtgärder som kan orsaka allvarlig skada på amaskineri och programvara. OBS! Denna symbol uppträder bredvid textblock med information du måste känna till innan du fortsätter, eller med praktisk information som är relaterad till texten som föregick den. TIPS Denna symbol uppträder intill ett textblock med en tidsbesparande åtgärd eller tekniskt tips. iii

4

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Översikt Säkerheten först Medföljande manualer Utbildning Systemkonfiguration SÄKERHET Översikt Avsedd användning Grundläggande säkerhetsföreskrifter och åtgärder Personalens säkerhet Förhindra skador på dispenseringssystem och arbetsstycke Anläggningens praxis för miljö, hälsa och säkerhet Säkerhetsvarningstexter Nödstopp Nödstoppsituationer Omstart efter nödstopp Säkerhetsspärrsystem Jordbävningsskydd Personal Systemsäkert läge Rörelse Seismiska beräkningar Ljustorn Laserstrålning Bryta elektrisk och pneumatisk energi Nedmonteringsprocedurer BESKRIVNING AV DELAR Översikt Funktioner sedda framifrån Dispenseringskammarens funktioner Transportbandets funktioner Nedre frontskåpets funktioner Funktioner sedda bakifrån Närbild av funktioner sedda bakifrån Funktioner på datorns kontrollpanel Programvaran Fluidmove Innehållsförteckning v

6 3.6 Visionssystem Visionssystemets delar Inställning av ljusnivå och färg Borttagning och montering av lins Höjdsensor Mekanisk höjdsensor Laserbaserad höjdsensor (tillval) Sondjusteringar Nålsensor Vätskevärmare Nålvärmare Värmekontrollenhet för DJ-9000-seriens munstycke Vägningsstation Rengöringsstation Tillval Dubbelverkande dispenseringshuvud Värmeverktyg SECS/GEM-gränssnittsprogramvara CADImport-programvara Sensorer för låg vätska Stödsystem under kort Fristående substrat laddare (FSL) System för hantering av kiselskivor (WHS) DRIFT Översikt Driftteori Grundläggande systembeskrivning Människa-maskin-gränssnitt Normal dispenseringsprocess Systemstart Start Starta dispenseringsprogramvaran Fluidmove Systemavstängning Nödstopp Produktionsavstängning (arbetspassets slut) Serviceavstängning Kontrollernas funktion på dispenseringssystemet Positionering av transportband och dispenseringshuvud Kontrollknappar och brytare Pneumatiska kontroller Anslutningar på dispenserings-huvudet vi Innehållsförteckning

7 4.6 Vätskevärmarnas funktion Nålvärmarnas funktion Värmekontrollenhetens funktion Använda värmeverktyg Köra produktion Förbrukningsdelar FELSÖKNING Översikt Säkerheten först Ljustornets indikationer Felsökning av programvaran Felsökning av maskinvaran Hela systemet Visionssystem Höjdsensor Nålsensor Vätskevärmare Transportband Värmeverktyg Dispenseringshuvud UNDERHÅLL Översikt Säkerheten först Maskinstatus Farliga material Dokumentering Planerat underhåll Byta reningsmuffar Byta muggar på reningsstation och vägningsstation Tömning av vattenlås Byta en höjdsensorsond Rengöring av fläktfiltren SPECIFIKATIONER Översikt Säkerheten först Specifikationer ORDLISTA... G-1 INNEHÅLL... I-1 Innehållsförteckning vii

8 Bildtabell Bild 2-1 Normal placering av varningstexter, vy framifrån Bild 2-2 Varningstextens placering, vy bakifrån Bild 2-3 Nödstoppknapparnas placering Bild 2-4 Jordbävningsskydd, sett från sidan Bild 2-5 Laserbaserad höjdsensor Bild 2-6 Brytning av systemet Bild 3-1 Sedd framifrån - Standard Bild 3-2 Närbild på dispenseringskammaren (visar X-1020) Bild 3-3 Närbild på transportband (X-1020 med kontaktvärmare) Bild 3-4 Närbild av nedre frontskåp Bild 3-5 Sedd bakifrån (Standard) Bild 3-6 Närbild på bakre panel Bild 3-7 Datorns kontrollpanel Bild 3-8 Visionssystemets delar Bild 3-9 Inställning av kamerabelysning Bild 3-10 Borttagning av lins Bild 3-11 Höjdsensorns placering (mekanisk på bilden) Bild 3-12 Mekanisk höjdsensor Bild 3-13 Laserbaserad höjdsensor Bild 3-14 Installation och justering av höjdsensorns mikrometer Bild 3-15 Sond-till-nål-inställning Bild 3-16 Justering av höjdsensorns sond Bild 3-17 Nålsensorns funktioner Bild 3-18 Vätskevärmarens normala funktion Bild 3-19 Nålvärmarens placering Bild 3-20 Värmekontrollenhet på DJ Bild 3-21 Vägningsstationens och reningsstationens placering Bild 3-22 Dubbelverkande dispenseringshuvud (visar DV-8000/DP-3000) Bild 3-23 Värmeverktygets normala funktion Bild 3-24 Närbild på kontaktvärmare Bild 3-25 Närbild på direktverkande värmare Bild 3-26 Värmeplatta för processutveckling Bild 3-27 SECS/GEM-flik i FmNT:s Run Window (Kör-fönster) Bild 3-28 Nivåsensor för kapacitiv vätska Bild 3-29 Magnetisk vätskenivåsensor Bild 3-30 Stödsystem under kort Bild 3-31 Föregående (vänster) och efterföljande (höger) fristående substrat laddare Bild 3-32 System för hantering av kiselskivor Bild 4-1 Normal dispenseringsprocess (X-1020) Bild 4-2 Fluidmove-meddelande Bild 4-3 Fluidmoves huvudfönster (visar FmXP) Bild 4-4 Fönster för manuell dispensering Bild 4-5 Fönster för manuellt transportband Bild 4-6 Brytare och knappar åtkomliga för operatören Bild 4-7 Huvudlufttrycksregulator och mätare Bild 4-8 Pneumatiska kontroller i nedre framskåpet Bild 4-9 Anslutningar på dispenseringshuvudets skott - Pneumatik Bild 4-10 Anslutningar på dispenseringshuvudets skott - Elektriska Bild 4-11 Fluidmoves produktionsfönster Bild 4-12 Aktivering av nålvärmaren Bild 4-13 Fluidmoves produktionsfönster viii Innehållsförteckning

9 Bild 4-14 Aktivera värmekontrollenheten Bild 4-15 Fluidmoves produktionsfönster Bild 4-16 Aktivering av nålvärmaren Bild 4-17 Produktionsfönster Setup Scripts (FmNT) Bild 4-18 Produktionsfönster Ladda program (FmNT) Bild 4-19 Produktionsfönster Kör program (visar FmNT) Bild 5-1 Exponering av taktil sensor Bild 6-1 Byte av reningsmuffen Bild 6-2 Byta muggar på reningsstation och vägningsstation Bild 6-3 Tömning av vattenlås Bild 6-4 Montering av höjdsensorns sond Bild 6-5 Sond-till-nål-inställning Bild 6-6 Rengöring av fläktfilter Bild 7-1 Dispenseringssystemets mått (normalt) Bild 7-2 Mått på dispenseringssystemets serviceområde Bild 7-3 Tyngdpunkt Bild 7-4 Viktfördelning Bild G-1 Definition av XYZ-axel... G-1 Innehållsförteckning ix

10 Tabellförteckning Tabell 1-1 Systemkonfigurationer: Axiom X-1000-serien Tabell 2-1 Säkerhetsvarningssymboler Tabell 2-2 Beräkning av lyftkraft, X-riktning Tabell 2-3 Beräkning av lyftkraft, Y-riktning Tabell 2-4 Ljustornets färgindikationer Tabell 2-5 Rekommenderade nedmonteringsprocedurer Tabell 3-1 Funktioner sedda framifrån Tabell 3-2 Dispenseringskammarens funktioner Tabell 3-3 Transportbandets funktioner Tabell 3-4 Nedre framskåpets funktioner Tabell 3-5 Funktioner sedda bakifrån Tabell 3-6 Funktioner på bakre panelens nedeldel Tabell 3-7 Datorns kontrollpanel Tabell 3-8 Visionssystemets funktioner Tabell 4-1 Dispenseringsenhetens positionskontroller Tabell 4-2 Transportbandets positionskontroller Tabell 4-3 Tangentbordets kommandon för positionskontroll Tabell 4-4 Kontrollknappar och brytare Tabell 4-5 Rekommenderade tryckinställningar och strömningshastigheter Tabell 4-6 Trycksatta luftkontroller Tabell 4-7 Dispenseringshuvudets pneumatiska anslutningar och slangar Tabell 4-8 Asymteks förbrukningsdelar Tabell 5-1 Ljustornets indikationer Tabell 5-2 Felsökning av programvara Tabell 5-3 Felsökning av system Tabell 5-4 Felsökning av visionssystem Tabell 5-5 Felsökning av höjdsensor Tabell 5-6 Felsökning av nålsensor Tabell 5-7 Felsökning av nålvärmare Tabell 5-8 Felsökning av transportband Tabell 5-9 Felsökning av värmeverktyg Tabell 5-10 Felsökning av dispenseringshuvud Tabell 6-1 Rekommenderat underhåll Tabell 6-2 Färger, storlekar och kompatibla nålar till reningsmuff Tabell 6-3 Byte av höjdsensorsonder Tabell 7-1 Lokalkrav Tabell 7-2 Systemets prestandamått Tabell 7-3 Dispenseringsventil-Relaterade specifikationer Tabell 7-4 Specifikationer för vågskål (X-1020) Tabell 7-5 Specifikationer för positioneringssystem Tabell 7-6 Specifikationer för dator- och användargränssnitt Tabell 7-7 Specifikationer för visionssystem Tabell 7-8 Specifikationer för höjdsensor Tabell 7-9 Specifikationer för nålsensor Tabell 7-10 Specifikationer för vätskevärmare Tabell 7-11 Specifikationer för värmeverktyg Tabell 7-12 Specifikationer för transportband x Innehållsförteckning

11 1 Inledning 1.1 Översikt Grattis till ditt val av dispenseringssystem i Axiom X-1000-serien! Dispenseringssystemet Axiom X serien är utformat för att lösa olika vätskedispenseringsbehov inom elektronikindustrin. Detta dispenseringssystem använder en modulär metod för hårdvara, programvara och integrering. Avancerad plattformsarkitektur ger precisionskontroll för kalibrerad vätskedispensering, termisk styrning med sluten slinga med substratuppvärmning i flera zoner, ett integrerat visionssystem för detektering av referenspunkter, detektering av chip-hörn och flexibla materialhanteringsmöjligheter. Nordson ASYMTEKS avancerade användarvänliga Fluidmove-programvara reglerar hela systemet och säkerställer konsekvent systemprestanda på hög nivå. Denna manual är främst avsedd som en referens för produktionsoperatörer. Men processingenjörer, servicetekniker och andra som inte är bekanta med Nordson ASYMTEK-produkter kan också ha användning av manualen som en allmän introduktion till systemet. Detta avsnitt täcker följande ämnen: Säkerhet Medföljande manualer Utbildning Systemkonfiguration 1.2 Säkerheten först Driften av X-1000-seriens dispenseringssystem involverar värme, lufttryck, elektrisk ström, mekaniska enheter och användning av farliga material. Det är viktigt att alla som servar eller använder dispenseringssystemet är fullständigt införstådda med alla faror, risker och säkerhetsföreskrifter. När det används och underhålls på rätt sätt, är dispenseringssystemet säkert och tillförlitligt. 1.3 Medföljande manualer Ditt dispenseringssystem i X-1000-serien levereras med manualer för installation och drift av större systemkomponenter och programvara. För vissa systemkomponenter kan du få manualer från tillverkaren av originalutrustning (OEM). Rent allmänt behövs dessa manualer enbart som referens och avancerad felsökning. Läs bara Nordson ASYMTEKS manualer om du inte får andra hänvisningar i manualerna eller från Nordson ASYMTEKS tekniska service. Följande manualer kan skickas med ditt dispenseringssystem i X-1000-serien, beroende på ditt systems konfiguration: Installations- och servicemanual för Axiom X-1000-serien Bruksanvisning för programvaran Fluidmove Manual för dispenseringsventil (i förekommande fall) Manualer från tillverkarna av originalutrustning (i förekommande fall) Bruksanvisning för SECS/GEM-gränssnitt (tillval) Inledning 1-1

12 1.4 Utbildning För att optimera den fulla kapaciteten och funktionerna hos dispenseringssystemet, rekommenderar Nordson ASYMTEK att alla operatörer, tekniker och processingenjörer som använder, programmerar och servar dispenseringssystemet, ska certifieras. Nordson ASYMTEK erbjuder flera olika nivåer för att certifiera kundoperatörer, tekniker och processingenjörer i dispenseringssystemets säkerhet, drift, maskinvara, programvara och användning av vätska. Kontakta Nordson ASYMTEK s Distributör, Nordic SMT för information om utbildningskurser och certifiering. 1.5 Systemkonfiguration Dispenseringssystemet är primärt utformat för applikationer med dispensering av lim för ytmontering på kretskort (SMA), lodpasta (SP), avancerad montering av halvledarkomponenter (ASPA) och mönsterkort (PCBA). På grund av sin modulutformning kan denna mångsidiga plattform enkelt konfigureras för andra applikationer. Dispenseringssystemet onfigurerardes på Nordson ASYMTEKfabriken för ditt specifika användningsområde. Tabell 1-1 sammanfattar funktioner, egenskaper och tillgängliga val på modellerna i X-1000-seriens dispenseringssystem som täcks i denna manual. Se Kapitel 3 - Beskrivning av delar för mer information. 1-2 Inledning

13 Tabell 1-1 Systemkonfigurationer: Axiom X-1000-serien Funktioner Modell X X Tillämpningar Rekommenderad ventilserie Transportband Nålvärmare Ytmonteringslim, lodpasta, silverepoxi, UVlack DJ-9000, DV-7000 Dubbelventil-kombinationer (tillval) Styrs av transportbandskontroller SMEMA-kompatibel O-ringsdrift Motordrivet skenavstånd Kortkantklämma 2 stationer Kortsensorer under skenorna vid alla stationer Stoppstift över skenorna DJ-9000-ventil: Inbyggd RTD-typ. Ventil i DV-serien: RTD-typ med normalt temperaturintervall mellan omgivande temperaturer till 70 C (158 F) Flip chip-underfill, dam-and-fill (kapsling och ingjutning), hålrumsfyllning DP-3000, DJ-9000, DV-8000 Dubbelventil-kombinationer (tillval) Styrs av transportbandskontroller SMEMA-kompatibel O-ringsdrift Motordrivet skenavstånd 3-lyftbord standard för verktygsinkoppling 3 stationer Fiberoptiska kortsensorer över skenorna vid alla stationer Stoppstift över skenorna DJ-9000-ventil: Inbyggd RTD-typ Ventiler i DV- och DP-serien: TD-typ med normalt temperaturintervall mellan omgivande temperaturer till 70 C (158 F) Vägningsstation Tillval Standard Höjdsensor Nålsensor Standard: Tunn, indragbar taktil Tillval: Laser Lågt lufttrycklarm Standard Reningsstation Visionssystem Datorsystem Programvara Typ: Kamera: Automatisk mönsterigenkänning Miniatyr, hög upplösning med 12,7 mm (0,5 in.) bildstorlek Belysning: Röd och blå LED med variabel spridning genom lins på samma axel CPU: Skärm: Tangentbord: Celeron-dator med 88,9 mm (3,5 in.) diskette och CD-RW-enheter och Ethernet-nätverksport 307 mm (12,1 in.) färg-lcd plattskärm ASCII Fluidmove för Windows (NT eller XP) Tillval Dubbelverkande dispenseringshuvud Lågvätskesensor (magnetisk eller kapacitiv) Kontakt eller direktverkande substratuppvärmning (enbart X- 1020) CADImport (enbart X-1010) SECS-GEM-gränssnitt för Fluidmove Fristående lastare (före och efter) Stöd under kort (enbart X-1010) Inledning 1-3

14

15 2 Säkerhet 2.1 Översikt Detta kapitel beskriver grundläggande säkerhetsinformation som krävs för att använda dispenseringssystem i Axiom X-1000-serien. För att optimera säker drift av dispenseringssystemet, är försiktighetsåtgärder och rekommenderad praxis inkluderade i procedurerna i hela manualen. VARNING! FÖRSIKTIGHET! Utrustning som inte är i säkert skick kan leda till personskador eller materiella skador. Underlåtenhet att använda och underhålla systemet i överensstämmelse med manualen kan sätta de inbyggda säkerhetsfunktionerna ur stånd. OBS! Säkerhet betraktas som ett gemensamt ansvar mellan tillverkaren (Nordson ASYMTEK) och slutanvändaren (ägaren). Alla säkerhetsföreskrifter och åtgärder ska vara i överensstämmelse med lokal lagstiftning och anläggningens praxis. 2.2 Avsedd användning Användning av Nordson ASYMTEK-utrustning på annat sätt än vad som beskrivs i dokumentationen som medföljer utrustningen kan resultera i personskador eller materiella skador. Några exempel på användning för andra ändamål: Användning av inkompatibla material Utföra otillåtna ändringar Borttagning eller förbipassering av säkerhetsskydd eller säkerhetslås Användning av inkompatibla eller skadade delar Användning av hjälputrustning som inte är tillåten Användning av utrustningen utöver den nominella kapaciteten Säkerhet 2-1

16 2.3 Grundläggande säkerhetsföreskrifter och åtgärder Efterlevnad av följande rekommenderade föreskrifter och åtgärder hindrar personskador och materiella skador under användningen och underhållet av X-1000-seriens dispenseringssystem Personalens säkerhet Enbart utbildad personal får ges tillåtelse att använda, utföra underhåll och felsökningsprocedurer. Det måste alltid finnas en andra person närvarande när underhåll utförs på ett strömsatt system. Lokalisera, identifiera och följ alla säkerhetsvarningstexter på systemet innan det används första gången. Se 2.4 Säkerhetsvarningstexter för mer information. Tryck genast på maskinens röda nödstoppknapp om personal riskerar att skadas. Se 2.5 Nödstopp för mer information. Bryt och lås strömmen och avlägsna tryckluften till dispenseringssystemet innan någon service eller underhåll utförs på dispenseringsenheten. Se 2.10 Bryta elektrisk och pneumatisk energi för mer information. Bryt och blockera ström till maskiner före och efter, innan service eller underhåll utförs på dispenseringssystemet. Bär inte löst sittande kläder eller smycken vid arbete med maskinen. Samla ihop långt hår för att förhindra att det fastnar i maskinen. Rör inte vid dispenseringshuvudet, transportbandet och andra rörliga delar medan dispenseringssystemet är i drift. För att förhindra brännskador bör värmehandskar bäras vid arbete i närheten av värmehärdarna. Kontrollera att strömkablar och tryckluftledningar inte korsar passager och gångar. Följ rekommedationerna i säkerhetsdatbladen (MSDS) för korrekt hantering, rengöring och kassering av farligt material. Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som rekommenderas av fabrikens säkerhetspraxis och materialtillverkarens MSDS. Lär känna MSDS-rekommendationerna för behandling av skador som uppstår från exponering för farliga material. Kontrollera att nätkabeln och huvudtilluftslangen är korrekt anslutna innan dispenseringssystemet används. Innan försök görs att lyfta en last måste hänsyn tas till fabrikens lyft- och transportregler. Innan underhåll eller service utförs på dispensringshuvudet, ska det placeras framför dispenseringskammaren. På så vis blir det lätt att komma åt delarna och exponeringen för farliga områden begränsas. Om systemet är utrustat med en laserförsedd höjdsensor, ska man undvika att titta direkt på laserstrålen eller dess reflektioner på spegelliknande ytor för att undvika ögonskador. 2-2 Säkerhet

17 2.3.2 Förhindra skador på dispenseringssystem och arbetsstycke Tryck genast på nödstoppsknappen om dispenseringssystemet eller ett arbetsstycke riskerar att skadas. Använd normala försiktighetsåtgärder för eklostatisk urladdning (ESD) vid arbete i närheten av känslig delar. Bär alltid en jordledning som är ansluten till ESD-jorden för arbetet med arbetsstyckena. Samla upp och rengör alltid utspillda frätande eller ledande vätskor i enlighet med materialtillverkarens MSDS. Om vätskor kommer in i maskinens inre delar, kontakta genast Nordson ASYMTEKS tekniska support. Följ alla rekommenderade procedurer för systemunderhåll. Håll alltid dispenseringsområdet rent från fallna arbetsstycken eller hinder. Försäkra dig om att inga luftintag eller utblåsningsgaller är blockerade när systemet är i drift Anläggningens praxis för miljö, hälsa och säkerhet Operatörer och tekniker ska känna till den närmaste placeringen av följande säkerhetsrelaterade anordningar i anläggningen: - Nödutgångar - Nödtelefon - Ögonduschstation - Brandsläckare - Första hjälpen-station - MSDS-station Ombesörj tillfredställande ventilation, värme och kylning av slutna utrymmen, för att säkerställa de optimala gränserna för personal och dispenseringssystem. Om utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) kan överskrida säkerhetsgränserna, måste ventilations- och filtreringssystem finnas. Det måste finnas tillräckligt utrymme runt dispenseringssystemet för att underhålls- och servicepersonalen ska kunna röra sig. Det måste finnas plats så att åtkomstluckor och servicepaneler kan öppnas helt. Kontrollera att alla strömkällor är korrekt jordade. Kontrollera regelbundet at tryckluftslangar och elektriska kablar är hela. Kontrollera att elkablar och tryckluftledningar inte korsar en passage eller gång. Kontrollera att ström- och tryckluftanslutningar till dispenseringssystemet är ordentligt anslutna. Håll rent och ordning i arbetsområdet. Följ noga lokala regler för rent rum. Kassera farliga material och objekt som kommit i kontakt med farliga material i enlighet med landets och lokala bestämmelser och lagar, anläggningens praxis och säkerhetsdatabladet. Byt alltid ut skadade eller slitna säkerhetsvarningstexter på dispenseringssystemet mot nya. Se Tabell 2-1 för artikelnummer. Säkerhet 2-3

18 2.4 Säkerhetsvarningstexter VARNING! FÖRSIKTIGHET! Underlåtenhet att följa alla säkerhetsvarningstexter kan leda till allvarlig personskada eller materialskada på dispenseringssystemet. Slitna eller skadade texter ska bytas ut mot nya med samma artikelnummer. Varningstexter på ditt dispenseringssystem i Axiom X-1000-serien pekar ut områden där personal måste vara extra försiktig för att förhindra allvarlig person- och materialskada. Tabell 2-1 visar varningssymbolerna som finns på dispenseringssystemet och tillvalsutrustningen. Varningstexternas placering på ett normalt dispenseringssystem i Axiom X-1000-serien visas på Bild 2-1 och Bild 2-2. Tabell 2-1 Säkerhetsvarningssymboler Varningstyp Symbol Artikelnummer Fara Elektricitet (Risk för stötar) Het yta (Risk för värme) Säkring (Brandfara) Tungt föremål (Lyftfara) (1) eller (2) (1) eller (2) (1) eller (2) (1) eller (2) Denna text varnar för en hög-spänningsdel som kan ge stötar, brännskador eller leda till dödsfall. Var väldigt försiktig vid arbete i närheten av dessa områden. Ta ut kontakten och bryt strömmen före service. Denna text varnar för risken för varma delar eller ytor som kan orsaka allvarliga brännskador. Ta ut kontakten och bryt strömmen före service. Använd värmeskydd eller låt delarna svalna innan service eller underhåll utförs. Denna text varnar för användning av felaktig säkring, som kan orsaka brand eller allvarlig skada på utrustningen. För att skydda mot brandfara, ska säkringen bytas mot en av samma typ och samma märkström. Ta ut kontakten och bryt strömmen före service. Denna text varnar för att delen är tung och kan orsaka muskelsträckning eller ryggskador på personer som försöker lyfta den. Laserstrålning klass 2 Denna text finns på den laserbaserade höjdsensorn (1) (tillval). Texten varnar användaren för att titta direkt på laserstrålen. Anmärkningar: (1) Rektangulära märken med symbol och text. (2) Trekantiga märken med enbart symbol. 2-4 Säkerhet

19 1 2 3 Artikel Beskrivning 1 Het yta 2 Farlig spänning 3 Tung del (datorns sida) Bild 2-1 Normal placering av varningstexter, vy framifrån Säkerhet 2-5

20 Artikel Beskrivning 1 Farlig ledningsspänning 2 Tung del (transformatorns sida) 3 Brandfara 4 Het yta Bild 2-2 Varningstextens placering, vy bakifrån 2-6 Säkerhet

21 2.5 Nödstopp Dispenseringssystemet i Axiom X-1000-serien har nödstoppknappar som operatören eller serviceteknikern kan använda för att omedelbart stoppa all dispensering vid en nödsituation. Denna funktion bidrar till att förhindra skador på personalen och på dispenseringssystemet samt arbetsstycket som bearbetas. Dispenseringssystemet hat två nödstoppknappar: Den ena nödstoppknappen sitter på operatörspanelen, och den andra är placerad på dispenseringssystemets bakre panel (se Bild 2-3). Nödstoppet släpper ut allt tryck i det pneumatiska systemet, bryter strömmen till servoströmförsörjningskondensatorerna, och bryter strömmen till alla systemdelar utom datorn och skärmen. OBS! Om operatören eller teknikern inte kan nå nödstoppknappen, kan huvudströmbrytaren (Bild 3-6) användas för nödstopp, men då stängs även datorn av. 1 2 Artikel 1 Främre nödstoppknapp 2 Bakre nödstoppknapp Beskrivning Bild 2-3 Nödstoppknapparnas placering Säkerhet 2-7

22 2.5.1 Nödstoppsituationer Som ett minimum ska nödstoppet aktiveras i följande situationer: VARNING! FÖRSIKTIGHET! I en nödsituation kan underlåtenhet att bryta strömmen till dispenseringssystemet helt med nödstoppet orsaka allvarliga skador på användaren och skador på dispenseringssystemet. Om någon är i omedelbar fara för att bli skadad av rörliga delar, farliga material eller elektriska stötar. Om dyrbara delar på dispenseringssystemet eller arbetsstycken riskerar att skadas. Detta kan inkludera: - Fysisk skada på dispenseringsventilen eller arbetsstycke vid oförutsedd rörelse av dispenseringshuvudet. - Värmeskada på arbetsstycket på grund av överhettning av värmeverktyg. - Elektrisk skada på dispenseringssystemet Omstart efter nödstopp För omstart efter ett nödstopp: VARNING! FÖRSIKTIGHET! Starta inte om dispenseringen förrän förhållandet som orsakat nödstoppet har åtgärdats. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka allvarliga skador på användaren och skada dispenseringssystemet svårt. OBS! Om huvudkretsbrytaren har utlösts, måste den ställas tillbaka till ON (I) (på) och normal systemstart utföras. Se Kapitel 4- Drift. 1. Öppna luckan och ta bort alla arbetsstycken från transportbandet. 2. Lokalisera och avhjälp orsaken till nödstoppet. Vid behov, se Kapitel 5 - Felsökning eller kapitlet Felsökning i Installations- och servicemanual för Axiom X-1000-serien. 3. Stäng luckan. 4. Vrid nödstoppknappen moturs tills den hoppar tillbaka i utgångsläget. 5. Tryck på ON (l) (på) på operatörspanelen. 6. Fluidmove kommer att visa en ledtext som frågar om du vill starta om eller avbryta programmet. 7. Starta om dispenseringsprogrammet enligt specifikation i Kapitel 4- Drift. 2-8 Säkerhet

23 2.6 Säkerhetsspärrsystem Säkerhetsspärrsystemet är en inbyggd säkerhetsfunktion som automatiskt reducerar dispenseringssystemets servoström när luckan öppnas. Detta system hindrar främst personal från att skadas av dispenseringshuvudets och transportbandets rörelse. System består av följande: En nyckel, fäst vid dispenseringssystemets lucka, som passar i en brytare som är fäst vid den högra dörrkarmen. Ett ljustorn. Systemdatorn och Fluidmove-programmet. Om luckan öppnas medan ett dispenseringsprogramm körs, tas nyckeln ur spärren. När spärrkretsen bryts händer följande: Fluidmove-programmet stoppar alla dispenseringsrörelser. Dispenseringsventilen stängs av. Systemet övergår till lågströmsnivå. Ljustornet lyser med fast gult ljus. Omstart efter ett nödstopp som utlösts av säkerhetsspärren: 1. Stäng luckan. Dispenseringsprogrammet återupptas på samma plats som när luckan öppnades. Säkerhet 2-9

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Grattis till ditt SurgeX-köp och tack för att du handlat av oss. Vår Defender Series flerstegsskyddsteknologi kommer att öka användningstiden för din server genom att skydda din utrustning från farliga

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Om varningar VARNING! En varning indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Framifrån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Viktig säkerhetsinformation Läs instruktionerna noggrant för att bekanta dig med utrustningen innan du försöker att installera,

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

ECO 600 H. Bruksanvisning. NEDO GmbH & Co. KG. Hochgerichtstraße D Dornstetten. Tel.: Fax:

ECO 600 H. Bruksanvisning. NEDO GmbH & Co. KG. Hochgerichtstraße D Dornstetten. Tel.: Fax: SE Bruksanvisning ECO 600 H NEDO GmbH & Co. KG Hochgerichtstraße 39-43 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 7443 2401 0 Fax: +49 7443 2401 45 www.nedo.com info@nedo.com 061084 22.08.2011 Allmän information DE

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C

Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C Del C Interfacekort för spolningstimer Användarhandledning P/N 213490A Swedish Sätt in detta dokument i användarhandledningen för Sure Coat moduluppbyggt styrsystem för pistoler efter flik C NORDSON CORPORATION

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

AUTOMATISK BESTICKSORTERARE ACS 800 & ACS 400HC. Användarmanual

AUTOMATISK BESTICKSORTERARE ACS 800 & ACS 400HC. Användarmanual AUTOMATISK BESTICKSORTERARE ACS 800 & ACS 400HC (originaldokumentation) Användarmanual S/N: (Sv) Gäller från: 201408 Rev.: 5.0 1. Användningsföreskrifter... 1 1.1 Före start... 1 1.1.1 Val av bestickmodell...

Läs mer

User s Guide. Kontrollpanel

User s Guide. Kontrollpanel User s Guide Kontrollpanel Användarguide Kontrollpanel Upplaga AD, December 2010 Den här guiden har art.nr 51512 0-2 Del 0: Allmän översikt Om den här guiden Den här guiden beskriver kontrollpanelen med

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1 Perma 2 VÄRMEPRESSAR Perma 1 VÄRMEPRESS PERMA 1 Pneumatisk med en bottenplatta Perma 1 är en elektrisk och pneumatisk värmepress avsedd för påvärmning av värmetransfers på textilier. Denna pålitliga maskin

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Snabbguide till golvslipning

Snabbguide till golvslipning Snabbguide till golvslipning Floor prep / sanering Golvutjämning Golvrenovering Slipning av Natursten Betongslipning / polering Träslipning HTC - Professional Floor Systems Verktygsguide Betongslipning

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer