Axiom X-1000-serien Dispenseringssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Axiom X-1000-serien Dispenseringssystem"

Transkript

1 Axiom X-1000-serien Dispenseringssystem Driftsmanual Modeller: X-1010 X-1020 Art.nr , Upplaga A

2 MEDDELANDE Detta är en Asymtek-publikation som är upphovsrättsskyddad. Ursprungligt upphovsrättsdatum Ingen del av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt tillstånd från Asymtek. Informationen i publikationen kan ändras utan föregående information. Manualer på Internet För Asymteks kunder och fält och serviceombud på fältet, kan kopior av manualen hämtas från Kontakta oss Asymtek tar gärna förfrågningar om information, kommentarer och synpunkter om våra produkter. Huvudkontor Teknisk support 2762 Loker Avenue West Carlsbad, CA USA Avgiftsfritt: ASYMTEK ( ) Tel: Fax: E-post: Webbplats: USA: ASYMTEK ( ) Andra regioner: Varumärken Asymtek, DispenseJet och Fluidmove är registretade varumärken som tillhör Asymtek. Axiom, Heli-Flow och LoaderMove är varumärken som tillhör Asymtek. Celeron är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation. Windows NT och Window XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. DOAL är ett registrerat varumärke som tillhör Northeast Robotics. Diffuse On Axis Light är ett varumärke som tillhör Northeast Robotics. Nordson ASYMTEK 2013 Text Art.nr , Uppl A Swedish Translation based on English P/N , Rev. E

3 Manualregler Fetstil [Text inom klammer] Kursivt Fetstil indikerar en val av programvarumeny eller knapp [Klicka på Go], växla positionssymboler [ON (I)], Internetadress eller märkning på dispenseringssystemet (Anslut till porten märkt Valve 1). [Text inom klammer] indikerar en tangentbordsknapp eller tangentbordssekvens som ska tryckas, t.ex. [Enter] eller [Alt+Tab]. Kursiv text används för hänvisningar till andra kapitel/avsnitt i manualen och för dokument utanför manualen. VARNING! Personlig säkerhetsvarning. Denna symbol uppträder i ett markerat textblock. Informationen i textblocket varnar för åtgärder som kan orsaka allvarlig kroppsskada på användaren. FÖRSIKTIGHET! Försiktighetsuppmaning för maskineri och programvara. Denna symbol uppträder i ett markerat textblock. Informationen i textblocket varnar för åtgärder som kan orsaka allvarlig skada på amaskineri och programvara. OBS! Denna symbol uppträder bredvid textblock med information du måste känna till innan du fortsätter, eller med praktisk information som är relaterad till texten som föregick den. TIPS Denna symbol uppträder intill ett textblock med en tidsbesparande åtgärd eller tekniskt tips. iii

4

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Översikt Säkerheten först Medföljande manualer Utbildning Systemkonfiguration SÄKERHET Översikt Avsedd användning Grundläggande säkerhetsföreskrifter och åtgärder Personalens säkerhet Förhindra skador på dispenseringssystem och arbetsstycke Anläggningens praxis för miljö, hälsa och säkerhet Säkerhetsvarningstexter Nödstopp Nödstoppsituationer Omstart efter nödstopp Säkerhetsspärrsystem Jordbävningsskydd Personal Systemsäkert läge Rörelse Seismiska beräkningar Ljustorn Laserstrålning Bryta elektrisk och pneumatisk energi Nedmonteringsprocedurer BESKRIVNING AV DELAR Översikt Funktioner sedda framifrån Dispenseringskammarens funktioner Transportbandets funktioner Nedre frontskåpets funktioner Funktioner sedda bakifrån Närbild av funktioner sedda bakifrån Funktioner på datorns kontrollpanel Programvaran Fluidmove Innehållsförteckning v

6 3.6 Visionssystem Visionssystemets delar Inställning av ljusnivå och färg Borttagning och montering av lins Höjdsensor Mekanisk höjdsensor Laserbaserad höjdsensor (tillval) Sondjusteringar Nålsensor Vätskevärmare Nålvärmare Värmekontrollenhet för DJ-9000-seriens munstycke Vägningsstation Rengöringsstation Tillval Dubbelverkande dispenseringshuvud Värmeverktyg SECS/GEM-gränssnittsprogramvara CADImport-programvara Sensorer för låg vätska Stödsystem under kort Fristående substrat laddare (FSL) System för hantering av kiselskivor (WHS) DRIFT Översikt Driftteori Grundläggande systembeskrivning Människa-maskin-gränssnitt Normal dispenseringsprocess Systemstart Start Starta dispenseringsprogramvaran Fluidmove Systemavstängning Nödstopp Produktionsavstängning (arbetspassets slut) Serviceavstängning Kontrollernas funktion på dispenseringssystemet Positionering av transportband och dispenseringshuvud Kontrollknappar och brytare Pneumatiska kontroller Anslutningar på dispenserings-huvudet vi Innehållsförteckning

7 4.6 Vätskevärmarnas funktion Nålvärmarnas funktion Värmekontrollenhetens funktion Använda värmeverktyg Köra produktion Förbrukningsdelar FELSÖKNING Översikt Säkerheten först Ljustornets indikationer Felsökning av programvaran Felsökning av maskinvaran Hela systemet Visionssystem Höjdsensor Nålsensor Vätskevärmare Transportband Värmeverktyg Dispenseringshuvud UNDERHÅLL Översikt Säkerheten först Maskinstatus Farliga material Dokumentering Planerat underhåll Byta reningsmuffar Byta muggar på reningsstation och vägningsstation Tömning av vattenlås Byta en höjdsensorsond Rengöring av fläktfiltren SPECIFIKATIONER Översikt Säkerheten först Specifikationer ORDLISTA... G-1 INNEHÅLL... I-1 Innehållsförteckning vii

8 Bildtabell Bild 2-1 Normal placering av varningstexter, vy framifrån Bild 2-2 Varningstextens placering, vy bakifrån Bild 2-3 Nödstoppknapparnas placering Bild 2-4 Jordbävningsskydd, sett från sidan Bild 2-5 Laserbaserad höjdsensor Bild 2-6 Brytning av systemet Bild 3-1 Sedd framifrån - Standard Bild 3-2 Närbild på dispenseringskammaren (visar X-1020) Bild 3-3 Närbild på transportband (X-1020 med kontaktvärmare) Bild 3-4 Närbild av nedre frontskåp Bild 3-5 Sedd bakifrån (Standard) Bild 3-6 Närbild på bakre panel Bild 3-7 Datorns kontrollpanel Bild 3-8 Visionssystemets delar Bild 3-9 Inställning av kamerabelysning Bild 3-10 Borttagning av lins Bild 3-11 Höjdsensorns placering (mekanisk på bilden) Bild 3-12 Mekanisk höjdsensor Bild 3-13 Laserbaserad höjdsensor Bild 3-14 Installation och justering av höjdsensorns mikrometer Bild 3-15 Sond-till-nål-inställning Bild 3-16 Justering av höjdsensorns sond Bild 3-17 Nålsensorns funktioner Bild 3-18 Vätskevärmarens normala funktion Bild 3-19 Nålvärmarens placering Bild 3-20 Värmekontrollenhet på DJ Bild 3-21 Vägningsstationens och reningsstationens placering Bild 3-22 Dubbelverkande dispenseringshuvud (visar DV-8000/DP-3000) Bild 3-23 Värmeverktygets normala funktion Bild 3-24 Närbild på kontaktvärmare Bild 3-25 Närbild på direktverkande värmare Bild 3-26 Värmeplatta för processutveckling Bild 3-27 SECS/GEM-flik i FmNT:s Run Window (Kör-fönster) Bild 3-28 Nivåsensor för kapacitiv vätska Bild 3-29 Magnetisk vätskenivåsensor Bild 3-30 Stödsystem under kort Bild 3-31 Föregående (vänster) och efterföljande (höger) fristående substrat laddare Bild 3-32 System för hantering av kiselskivor Bild 4-1 Normal dispenseringsprocess (X-1020) Bild 4-2 Fluidmove-meddelande Bild 4-3 Fluidmoves huvudfönster (visar FmXP) Bild 4-4 Fönster för manuell dispensering Bild 4-5 Fönster för manuellt transportband Bild 4-6 Brytare och knappar åtkomliga för operatören Bild 4-7 Huvudlufttrycksregulator och mätare Bild 4-8 Pneumatiska kontroller i nedre framskåpet Bild 4-9 Anslutningar på dispenseringshuvudets skott - Pneumatik Bild 4-10 Anslutningar på dispenseringshuvudets skott - Elektriska Bild 4-11 Fluidmoves produktionsfönster Bild 4-12 Aktivering av nålvärmaren Bild 4-13 Fluidmoves produktionsfönster viii Innehållsförteckning

9 Bild 4-14 Aktivera värmekontrollenheten Bild 4-15 Fluidmoves produktionsfönster Bild 4-16 Aktivering av nålvärmaren Bild 4-17 Produktionsfönster Setup Scripts (FmNT) Bild 4-18 Produktionsfönster Ladda program (FmNT) Bild 4-19 Produktionsfönster Kör program (visar FmNT) Bild 5-1 Exponering av taktil sensor Bild 6-1 Byte av reningsmuffen Bild 6-2 Byta muggar på reningsstation och vägningsstation Bild 6-3 Tömning av vattenlås Bild 6-4 Montering av höjdsensorns sond Bild 6-5 Sond-till-nål-inställning Bild 6-6 Rengöring av fläktfilter Bild 7-1 Dispenseringssystemets mått (normalt) Bild 7-2 Mått på dispenseringssystemets serviceområde Bild 7-3 Tyngdpunkt Bild 7-4 Viktfördelning Bild G-1 Definition av XYZ-axel... G-1 Innehållsförteckning ix

10 Tabellförteckning Tabell 1-1 Systemkonfigurationer: Axiom X-1000-serien Tabell 2-1 Säkerhetsvarningssymboler Tabell 2-2 Beräkning av lyftkraft, X-riktning Tabell 2-3 Beräkning av lyftkraft, Y-riktning Tabell 2-4 Ljustornets färgindikationer Tabell 2-5 Rekommenderade nedmonteringsprocedurer Tabell 3-1 Funktioner sedda framifrån Tabell 3-2 Dispenseringskammarens funktioner Tabell 3-3 Transportbandets funktioner Tabell 3-4 Nedre framskåpets funktioner Tabell 3-5 Funktioner sedda bakifrån Tabell 3-6 Funktioner på bakre panelens nedeldel Tabell 3-7 Datorns kontrollpanel Tabell 3-8 Visionssystemets funktioner Tabell 4-1 Dispenseringsenhetens positionskontroller Tabell 4-2 Transportbandets positionskontroller Tabell 4-3 Tangentbordets kommandon för positionskontroll Tabell 4-4 Kontrollknappar och brytare Tabell 4-5 Rekommenderade tryckinställningar och strömningshastigheter Tabell 4-6 Trycksatta luftkontroller Tabell 4-7 Dispenseringshuvudets pneumatiska anslutningar och slangar Tabell 4-8 Asymteks förbrukningsdelar Tabell 5-1 Ljustornets indikationer Tabell 5-2 Felsökning av programvara Tabell 5-3 Felsökning av system Tabell 5-4 Felsökning av visionssystem Tabell 5-5 Felsökning av höjdsensor Tabell 5-6 Felsökning av nålsensor Tabell 5-7 Felsökning av nålvärmare Tabell 5-8 Felsökning av transportband Tabell 5-9 Felsökning av värmeverktyg Tabell 5-10 Felsökning av dispenseringshuvud Tabell 6-1 Rekommenderat underhåll Tabell 6-2 Färger, storlekar och kompatibla nålar till reningsmuff Tabell 6-3 Byte av höjdsensorsonder Tabell 7-1 Lokalkrav Tabell 7-2 Systemets prestandamått Tabell 7-3 Dispenseringsventil-Relaterade specifikationer Tabell 7-4 Specifikationer för vågskål (X-1020) Tabell 7-5 Specifikationer för positioneringssystem Tabell 7-6 Specifikationer för dator- och användargränssnitt Tabell 7-7 Specifikationer för visionssystem Tabell 7-8 Specifikationer för höjdsensor Tabell 7-9 Specifikationer för nålsensor Tabell 7-10 Specifikationer för vätskevärmare Tabell 7-11 Specifikationer för värmeverktyg Tabell 7-12 Specifikationer för transportband x Innehållsförteckning

11 1 Inledning 1.1 Översikt Grattis till ditt val av dispenseringssystem i Axiom X-1000-serien! Dispenseringssystemet Axiom X serien är utformat för att lösa olika vätskedispenseringsbehov inom elektronikindustrin. Detta dispenseringssystem använder en modulär metod för hårdvara, programvara och integrering. Avancerad plattformsarkitektur ger precisionskontroll för kalibrerad vätskedispensering, termisk styrning med sluten slinga med substratuppvärmning i flera zoner, ett integrerat visionssystem för detektering av referenspunkter, detektering av chip-hörn och flexibla materialhanteringsmöjligheter. Nordson ASYMTEKS avancerade användarvänliga Fluidmove-programvara reglerar hela systemet och säkerställer konsekvent systemprestanda på hög nivå. Denna manual är främst avsedd som en referens för produktionsoperatörer. Men processingenjörer, servicetekniker och andra som inte är bekanta med Nordson ASYMTEK-produkter kan också ha användning av manualen som en allmän introduktion till systemet. Detta avsnitt täcker följande ämnen: Säkerhet Medföljande manualer Utbildning Systemkonfiguration 1.2 Säkerheten först Driften av X-1000-seriens dispenseringssystem involverar värme, lufttryck, elektrisk ström, mekaniska enheter och användning av farliga material. Det är viktigt att alla som servar eller använder dispenseringssystemet är fullständigt införstådda med alla faror, risker och säkerhetsföreskrifter. När det används och underhålls på rätt sätt, är dispenseringssystemet säkert och tillförlitligt. 1.3 Medföljande manualer Ditt dispenseringssystem i X-1000-serien levereras med manualer för installation och drift av större systemkomponenter och programvara. För vissa systemkomponenter kan du få manualer från tillverkaren av originalutrustning (OEM). Rent allmänt behövs dessa manualer enbart som referens och avancerad felsökning. Läs bara Nordson ASYMTEKS manualer om du inte får andra hänvisningar i manualerna eller från Nordson ASYMTEKS tekniska service. Följande manualer kan skickas med ditt dispenseringssystem i X-1000-serien, beroende på ditt systems konfiguration: Installations- och servicemanual för Axiom X-1000-serien Bruksanvisning för programvaran Fluidmove Manual för dispenseringsventil (i förekommande fall) Manualer från tillverkarna av originalutrustning (i förekommande fall) Bruksanvisning för SECS/GEM-gränssnitt (tillval) Inledning 1-1

12 1.4 Utbildning För att optimera den fulla kapaciteten och funktionerna hos dispenseringssystemet, rekommenderar Nordson ASYMTEK att alla operatörer, tekniker och processingenjörer som använder, programmerar och servar dispenseringssystemet, ska certifieras. Nordson ASYMTEK erbjuder flera olika nivåer för att certifiera kundoperatörer, tekniker och processingenjörer i dispenseringssystemets säkerhet, drift, maskinvara, programvara och användning av vätska. Kontakta Nordson ASYMTEK s Distributör, Nordic SMT för information om utbildningskurser och certifiering. 1.5 Systemkonfiguration Dispenseringssystemet är primärt utformat för applikationer med dispensering av lim för ytmontering på kretskort (SMA), lodpasta (SP), avancerad montering av halvledarkomponenter (ASPA) och mönsterkort (PCBA). På grund av sin modulutformning kan denna mångsidiga plattform enkelt konfigureras för andra applikationer. Dispenseringssystemet onfigurerardes på Nordson ASYMTEKfabriken för ditt specifika användningsområde. Tabell 1-1 sammanfattar funktioner, egenskaper och tillgängliga val på modellerna i X-1000-seriens dispenseringssystem som täcks i denna manual. Se Kapitel 3 - Beskrivning av delar för mer information. 1-2 Inledning

13 Tabell 1-1 Systemkonfigurationer: Axiom X-1000-serien Funktioner Modell X X Tillämpningar Rekommenderad ventilserie Transportband Nålvärmare Ytmonteringslim, lodpasta, silverepoxi, UVlack DJ-9000, DV-7000 Dubbelventil-kombinationer (tillval) Styrs av transportbandskontroller SMEMA-kompatibel O-ringsdrift Motordrivet skenavstånd Kortkantklämma 2 stationer Kortsensorer under skenorna vid alla stationer Stoppstift över skenorna DJ-9000-ventil: Inbyggd RTD-typ. Ventil i DV-serien: RTD-typ med normalt temperaturintervall mellan omgivande temperaturer till 70 C (158 F) Flip chip-underfill, dam-and-fill (kapsling och ingjutning), hålrumsfyllning DP-3000, DJ-9000, DV-8000 Dubbelventil-kombinationer (tillval) Styrs av transportbandskontroller SMEMA-kompatibel O-ringsdrift Motordrivet skenavstånd 3-lyftbord standard för verktygsinkoppling 3 stationer Fiberoptiska kortsensorer över skenorna vid alla stationer Stoppstift över skenorna DJ-9000-ventil: Inbyggd RTD-typ Ventiler i DV- och DP-serien: TD-typ med normalt temperaturintervall mellan omgivande temperaturer till 70 C (158 F) Vägningsstation Tillval Standard Höjdsensor Nålsensor Standard: Tunn, indragbar taktil Tillval: Laser Lågt lufttrycklarm Standard Reningsstation Visionssystem Datorsystem Programvara Typ: Kamera: Automatisk mönsterigenkänning Miniatyr, hög upplösning med 12,7 mm (0,5 in.) bildstorlek Belysning: Röd och blå LED med variabel spridning genom lins på samma axel CPU: Skärm: Tangentbord: Celeron-dator med 88,9 mm (3,5 in.) diskette och CD-RW-enheter och Ethernet-nätverksport 307 mm (12,1 in.) färg-lcd plattskärm ASCII Fluidmove för Windows (NT eller XP) Tillval Dubbelverkande dispenseringshuvud Lågvätskesensor (magnetisk eller kapacitiv) Kontakt eller direktverkande substratuppvärmning (enbart X- 1020) CADImport (enbart X-1010) SECS-GEM-gränssnitt för Fluidmove Fristående lastare (före och efter) Stöd under kort (enbart X-1010) Inledning 1-3

14

15 2 Säkerhet 2.1 Översikt Detta kapitel beskriver grundläggande säkerhetsinformation som krävs för att använda dispenseringssystem i Axiom X-1000-serien. För att optimera säker drift av dispenseringssystemet, är försiktighetsåtgärder och rekommenderad praxis inkluderade i procedurerna i hela manualen. VARNING! FÖRSIKTIGHET! Utrustning som inte är i säkert skick kan leda till personskador eller materiella skador. Underlåtenhet att använda och underhålla systemet i överensstämmelse med manualen kan sätta de inbyggda säkerhetsfunktionerna ur stånd. OBS! Säkerhet betraktas som ett gemensamt ansvar mellan tillverkaren (Nordson ASYMTEK) och slutanvändaren (ägaren). Alla säkerhetsföreskrifter och åtgärder ska vara i överensstämmelse med lokal lagstiftning och anläggningens praxis. 2.2 Avsedd användning Användning av Nordson ASYMTEK-utrustning på annat sätt än vad som beskrivs i dokumentationen som medföljer utrustningen kan resultera i personskador eller materiella skador. Några exempel på användning för andra ändamål: Användning av inkompatibla material Utföra otillåtna ändringar Borttagning eller förbipassering av säkerhetsskydd eller säkerhetslås Användning av inkompatibla eller skadade delar Användning av hjälputrustning som inte är tillåten Användning av utrustningen utöver den nominella kapaciteten Säkerhet 2-1

16 2.3 Grundläggande säkerhetsföreskrifter och åtgärder Efterlevnad av följande rekommenderade föreskrifter och åtgärder hindrar personskador och materiella skador under användningen och underhållet av X-1000-seriens dispenseringssystem Personalens säkerhet Enbart utbildad personal får ges tillåtelse att använda, utföra underhåll och felsökningsprocedurer. Det måste alltid finnas en andra person närvarande när underhåll utförs på ett strömsatt system. Lokalisera, identifiera och följ alla säkerhetsvarningstexter på systemet innan det används första gången. Se 2.4 Säkerhetsvarningstexter för mer information. Tryck genast på maskinens röda nödstoppknapp om personal riskerar att skadas. Se 2.5 Nödstopp för mer information. Bryt och lås strömmen och avlägsna tryckluften till dispenseringssystemet innan någon service eller underhåll utförs på dispenseringsenheten. Se 2.10 Bryta elektrisk och pneumatisk energi för mer information. Bryt och blockera ström till maskiner före och efter, innan service eller underhåll utförs på dispenseringssystemet. Bär inte löst sittande kläder eller smycken vid arbete med maskinen. Samla ihop långt hår för att förhindra att det fastnar i maskinen. Rör inte vid dispenseringshuvudet, transportbandet och andra rörliga delar medan dispenseringssystemet är i drift. För att förhindra brännskador bör värmehandskar bäras vid arbete i närheten av värmehärdarna. Kontrollera att strömkablar och tryckluftledningar inte korsar passager och gångar. Följ rekommedationerna i säkerhetsdatbladen (MSDS) för korrekt hantering, rengöring och kassering av farligt material. Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som rekommenderas av fabrikens säkerhetspraxis och materialtillverkarens MSDS. Lär känna MSDS-rekommendationerna för behandling av skador som uppstår från exponering för farliga material. Kontrollera att nätkabeln och huvudtilluftslangen är korrekt anslutna innan dispenseringssystemet används. Innan försök görs att lyfta en last måste hänsyn tas till fabrikens lyft- och transportregler. Innan underhåll eller service utförs på dispensringshuvudet, ska det placeras framför dispenseringskammaren. På så vis blir det lätt att komma åt delarna och exponeringen för farliga områden begränsas. Om systemet är utrustat med en laserförsedd höjdsensor, ska man undvika att titta direkt på laserstrålen eller dess reflektioner på spegelliknande ytor för att undvika ögonskador. 2-2 Säkerhet

17 2.3.2 Förhindra skador på dispenseringssystem och arbetsstycke Tryck genast på nödstoppsknappen om dispenseringssystemet eller ett arbetsstycke riskerar att skadas. Använd normala försiktighetsåtgärder för eklostatisk urladdning (ESD) vid arbete i närheten av känslig delar. Bär alltid en jordledning som är ansluten till ESD-jorden för arbetet med arbetsstyckena. Samla upp och rengör alltid utspillda frätande eller ledande vätskor i enlighet med materialtillverkarens MSDS. Om vätskor kommer in i maskinens inre delar, kontakta genast Nordson ASYMTEKS tekniska support. Följ alla rekommenderade procedurer för systemunderhåll. Håll alltid dispenseringsområdet rent från fallna arbetsstycken eller hinder. Försäkra dig om att inga luftintag eller utblåsningsgaller är blockerade när systemet är i drift Anläggningens praxis för miljö, hälsa och säkerhet Operatörer och tekniker ska känna till den närmaste placeringen av följande säkerhetsrelaterade anordningar i anläggningen: - Nödutgångar - Nödtelefon - Ögonduschstation - Brandsläckare - Första hjälpen-station - MSDS-station Ombesörj tillfredställande ventilation, värme och kylning av slutna utrymmen, för att säkerställa de optimala gränserna för personal och dispenseringssystem. Om utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) kan överskrida säkerhetsgränserna, måste ventilations- och filtreringssystem finnas. Det måste finnas tillräckligt utrymme runt dispenseringssystemet för att underhålls- och servicepersonalen ska kunna röra sig. Det måste finnas plats så att åtkomstluckor och servicepaneler kan öppnas helt. Kontrollera att alla strömkällor är korrekt jordade. Kontrollera regelbundet at tryckluftslangar och elektriska kablar är hela. Kontrollera att elkablar och tryckluftledningar inte korsar en passage eller gång. Kontrollera att ström- och tryckluftanslutningar till dispenseringssystemet är ordentligt anslutna. Håll rent och ordning i arbetsområdet. Följ noga lokala regler för rent rum. Kassera farliga material och objekt som kommit i kontakt med farliga material i enlighet med landets och lokala bestämmelser och lagar, anläggningens praxis och säkerhetsdatabladet. Byt alltid ut skadade eller slitna säkerhetsvarningstexter på dispenseringssystemet mot nya. Se Tabell 2-1 för artikelnummer. Säkerhet 2-3

18 2.4 Säkerhetsvarningstexter VARNING! FÖRSIKTIGHET! Underlåtenhet att följa alla säkerhetsvarningstexter kan leda till allvarlig personskada eller materialskada på dispenseringssystemet. Slitna eller skadade texter ska bytas ut mot nya med samma artikelnummer. Varningstexter på ditt dispenseringssystem i Axiom X-1000-serien pekar ut områden där personal måste vara extra försiktig för att förhindra allvarlig person- och materialskada. Tabell 2-1 visar varningssymbolerna som finns på dispenseringssystemet och tillvalsutrustningen. Varningstexternas placering på ett normalt dispenseringssystem i Axiom X-1000-serien visas på Bild 2-1 och Bild 2-2. Tabell 2-1 Säkerhetsvarningssymboler Varningstyp Symbol Artikelnummer Fara Elektricitet (Risk för stötar) Het yta (Risk för värme) Säkring (Brandfara) Tungt föremål (Lyftfara) (1) eller (2) (1) eller (2) (1) eller (2) (1) eller (2) Denna text varnar för en hög-spänningsdel som kan ge stötar, brännskador eller leda till dödsfall. Var väldigt försiktig vid arbete i närheten av dessa områden. Ta ut kontakten och bryt strömmen före service. Denna text varnar för risken för varma delar eller ytor som kan orsaka allvarliga brännskador. Ta ut kontakten och bryt strömmen före service. Använd värmeskydd eller låt delarna svalna innan service eller underhåll utförs. Denna text varnar för användning av felaktig säkring, som kan orsaka brand eller allvarlig skada på utrustningen. För att skydda mot brandfara, ska säkringen bytas mot en av samma typ och samma märkström. Ta ut kontakten och bryt strömmen före service. Denna text varnar för att delen är tung och kan orsaka muskelsträckning eller ryggskador på personer som försöker lyfta den. Laserstrålning klass 2 Denna text finns på den laserbaserade höjdsensorn (1) (tillval). Texten varnar användaren för att titta direkt på laserstrålen. Anmärkningar: (1) Rektangulära märken med symbol och text. (2) Trekantiga märken med enbart symbol. 2-4 Säkerhet

19 1 2 3 Artikel Beskrivning 1 Het yta 2 Farlig spänning 3 Tung del (datorns sida) Bild 2-1 Normal placering av varningstexter, vy framifrån Säkerhet 2-5

20 Artikel Beskrivning 1 Farlig ledningsspänning 2 Tung del (transformatorns sida) 3 Brandfara 4 Het yta Bild 2-2 Varningstextens placering, vy bakifrån 2-6 Säkerhet

21 2.5 Nödstopp Dispenseringssystemet i Axiom X-1000-serien har nödstoppknappar som operatören eller serviceteknikern kan använda för att omedelbart stoppa all dispensering vid en nödsituation. Denna funktion bidrar till att förhindra skador på personalen och på dispenseringssystemet samt arbetsstycket som bearbetas. Dispenseringssystemet hat två nödstoppknappar: Den ena nödstoppknappen sitter på operatörspanelen, och den andra är placerad på dispenseringssystemets bakre panel (se Bild 2-3). Nödstoppet släpper ut allt tryck i det pneumatiska systemet, bryter strömmen till servoströmförsörjningskondensatorerna, och bryter strömmen till alla systemdelar utom datorn och skärmen. OBS! Om operatören eller teknikern inte kan nå nödstoppknappen, kan huvudströmbrytaren (Bild 3-6) användas för nödstopp, men då stängs även datorn av. 1 2 Artikel 1 Främre nödstoppknapp 2 Bakre nödstoppknapp Beskrivning Bild 2-3 Nödstoppknapparnas placering Säkerhet 2-7

22 2.5.1 Nödstoppsituationer Som ett minimum ska nödstoppet aktiveras i följande situationer: VARNING! FÖRSIKTIGHET! I en nödsituation kan underlåtenhet att bryta strömmen till dispenseringssystemet helt med nödstoppet orsaka allvarliga skador på användaren och skador på dispenseringssystemet. Om någon är i omedelbar fara för att bli skadad av rörliga delar, farliga material eller elektriska stötar. Om dyrbara delar på dispenseringssystemet eller arbetsstycken riskerar att skadas. Detta kan inkludera: - Fysisk skada på dispenseringsventilen eller arbetsstycke vid oförutsedd rörelse av dispenseringshuvudet. - Värmeskada på arbetsstycket på grund av överhettning av värmeverktyg. - Elektrisk skada på dispenseringssystemet Omstart efter nödstopp För omstart efter ett nödstopp: VARNING! FÖRSIKTIGHET! Starta inte om dispenseringen förrän förhållandet som orsakat nödstoppet har åtgärdats. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka allvarliga skador på användaren och skada dispenseringssystemet svårt. OBS! Om huvudkretsbrytaren har utlösts, måste den ställas tillbaka till ON (I) (på) och normal systemstart utföras. Se Kapitel 4- Drift. 1. Öppna luckan och ta bort alla arbetsstycken från transportbandet. 2. Lokalisera och avhjälp orsaken till nödstoppet. Vid behov, se Kapitel 5 - Felsökning eller kapitlet Felsökning i Installations- och servicemanual för Axiom X-1000-serien. 3. Stäng luckan. 4. Vrid nödstoppknappen moturs tills den hoppar tillbaka i utgångsläget. 5. Tryck på ON (l) (på) på operatörspanelen. 6. Fluidmove kommer att visa en ledtext som frågar om du vill starta om eller avbryta programmet. 7. Starta om dispenseringsprogrammet enligt specifikation i Kapitel 4- Drift. 2-8 Säkerhet

23 2.6 Säkerhetsspärrsystem Säkerhetsspärrsystemet är en inbyggd säkerhetsfunktion som automatiskt reducerar dispenseringssystemets servoström när luckan öppnas. Detta system hindrar främst personal från att skadas av dispenseringshuvudets och transportbandets rörelse. System består av följande: En nyckel, fäst vid dispenseringssystemets lucka, som passar i en brytare som är fäst vid den högra dörrkarmen. Ett ljustorn. Systemdatorn och Fluidmove-programmet. Om luckan öppnas medan ett dispenseringsprogramm körs, tas nyckeln ur spärren. När spärrkretsen bryts händer följande: Fluidmove-programmet stoppar alla dispenseringsrörelser. Dispenseringsventilen stängs av. Systemet övergår till lågströmsnivå. Ljustornet lyser med fast gult ljus. Omstart efter ett nödstopp som utlösts av säkerhetsspärren: 1. Stäng luckan. Dispenseringsprogrammet återupptas på samma plats som när luckan öppnades. Säkerhet 2-9

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

Handbok för konfiguration och användning

Handbok för konfiguration och användning SMART Board 800ix2 System för interaktiva skrivtavlor Handbok för konfiguration och användning För modellerna SB800ix2 och SB800ix2-SMP FCC-varning Den här utrustningen har testats och befunnits vara inom

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Bildläsare i4000 Plus-serien

Bildläsare i4000 Plus-serien Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

NP4000 Användarmanual

NP4000 Användarmanual Projektor NP4000 Användarmanual NEC Display Solutions, Ltd. 2007 Första utgåvan, april 2007 DLP är ett registrerat varumärke under Texas Instruments. BrilliantColor och DynamicBlack är varumärken hos Texas

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV44 Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

FAX L360 Bruksanvisning

FAX L360 Bruksanvisning FAX L360 Bruksanvisning Den här utrustningen följer i allt väsentligt kraven i EC-direktiv 1999/5/EC. Vi förklarar härmed att denna produkt följer EMC-kraven i ECdirektiv 1999/5/EC vid en nominell ineffekt

Läs mer

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Användarhandbok Platinum Syrgaskoncentratorer med /SensO 2 och HomeFill Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Försäljare: Denna handbok måste levereras till slutanvändaren.

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

Ultra Enterprise 450 Server Användarhandbok

Ultra Enterprise 450 Server Användarhandbok Ultra Enterprise 450 Server Användarhandbok Sun Microsystems Computer Company A Sun Microsystems, Inc. Business 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA 415 960-1300 fax 415 969-9131 Artikclnr: 805-0531-10

Läs mer

HAAS SERVICE AND OPERATOR MANUAL ARCHIVE. Lathe Operators Manual 96-0128 RevAH Swedish March 2011

HAAS SERVICE AND OPERATOR MANUAL ARCHIVE. Lathe Operators Manual 96-0128 RevAH Swedish March 2011 Haas Technical Publications Manual_Archive_Cover_Page Rev A June 6, 2013 HAAS SERVICE AND OPERATOR MANUAL ARCHIVE Lathe Operators Manual 96-0128 RevAH Swedish March 2011 This content is for illustrative

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok ICONIA W510 / W511 Användarhandbok - 1 2012. Med ensamrätt. ICONIA W510 / W511 Användarhandbok Modell: W510 Första utgåvan: 11/2012 2 - INNEHÅLL Säkerhet och komfort 5 Först och främst 16 Dina guider...

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer