Axiom X-1000-serien Dispenseringssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Axiom X-1000-serien Dispenseringssystem"

Transkript

1 Axiom X-1000-serien Dispenseringssystem Driftsmanual Modeller: X-1010 X-1020 Art.nr , Upplaga A

2 MEDDELANDE Detta är en Asymtek-publikation som är upphovsrättsskyddad. Ursprungligt upphovsrättsdatum Ingen del av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt tillstånd från Asymtek. Informationen i publikationen kan ändras utan föregående information. Manualer på Internet För Asymteks kunder och fält och serviceombud på fältet, kan kopior av manualen hämtas från Kontakta oss Asymtek tar gärna förfrågningar om information, kommentarer och synpunkter om våra produkter. Huvudkontor Teknisk support 2762 Loker Avenue West Carlsbad, CA USA Avgiftsfritt: ASYMTEK ( ) Tel: Fax: E-post: Webbplats: USA: ASYMTEK ( ) Andra regioner: Varumärken Asymtek, DispenseJet och Fluidmove är registretade varumärken som tillhör Asymtek. Axiom, Heli-Flow och LoaderMove är varumärken som tillhör Asymtek. Celeron är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation. Windows NT och Window XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. DOAL är ett registrerat varumärke som tillhör Northeast Robotics. Diffuse On Axis Light är ett varumärke som tillhör Northeast Robotics. Nordson ASYMTEK 2013 Text Art.nr , Uppl A Swedish Translation based on English P/N , Rev. E

3 Manualregler Fetstil [Text inom klammer] Kursivt Fetstil indikerar en val av programvarumeny eller knapp [Klicka på Go], växla positionssymboler [ON (I)], Internetadress eller märkning på dispenseringssystemet (Anslut till porten märkt Valve 1). [Text inom klammer] indikerar en tangentbordsknapp eller tangentbordssekvens som ska tryckas, t.ex. [Enter] eller [Alt+Tab]. Kursiv text används för hänvisningar till andra kapitel/avsnitt i manualen och för dokument utanför manualen. VARNING! Personlig säkerhetsvarning. Denna symbol uppträder i ett markerat textblock. Informationen i textblocket varnar för åtgärder som kan orsaka allvarlig kroppsskada på användaren. FÖRSIKTIGHET! Försiktighetsuppmaning för maskineri och programvara. Denna symbol uppträder i ett markerat textblock. Informationen i textblocket varnar för åtgärder som kan orsaka allvarlig skada på amaskineri och programvara. OBS! Denna symbol uppträder bredvid textblock med information du måste känna till innan du fortsätter, eller med praktisk information som är relaterad till texten som föregick den. TIPS Denna symbol uppträder intill ett textblock med en tidsbesparande åtgärd eller tekniskt tips. iii

4

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Översikt Säkerheten först Medföljande manualer Utbildning Systemkonfiguration SÄKERHET Översikt Avsedd användning Grundläggande säkerhetsföreskrifter och åtgärder Personalens säkerhet Förhindra skador på dispenseringssystem och arbetsstycke Anläggningens praxis för miljö, hälsa och säkerhet Säkerhetsvarningstexter Nödstopp Nödstoppsituationer Omstart efter nödstopp Säkerhetsspärrsystem Jordbävningsskydd Personal Systemsäkert läge Rörelse Seismiska beräkningar Ljustorn Laserstrålning Bryta elektrisk och pneumatisk energi Nedmonteringsprocedurer BESKRIVNING AV DELAR Översikt Funktioner sedda framifrån Dispenseringskammarens funktioner Transportbandets funktioner Nedre frontskåpets funktioner Funktioner sedda bakifrån Närbild av funktioner sedda bakifrån Funktioner på datorns kontrollpanel Programvaran Fluidmove Innehållsförteckning v

6 3.6 Visionssystem Visionssystemets delar Inställning av ljusnivå och färg Borttagning och montering av lins Höjdsensor Mekanisk höjdsensor Laserbaserad höjdsensor (tillval) Sondjusteringar Nålsensor Vätskevärmare Nålvärmare Värmekontrollenhet för DJ-9000-seriens munstycke Vägningsstation Rengöringsstation Tillval Dubbelverkande dispenseringshuvud Värmeverktyg SECS/GEM-gränssnittsprogramvara CADImport-programvara Sensorer för låg vätska Stödsystem under kort Fristående substrat laddare (FSL) System för hantering av kiselskivor (WHS) DRIFT Översikt Driftteori Grundläggande systembeskrivning Människa-maskin-gränssnitt Normal dispenseringsprocess Systemstart Start Starta dispenseringsprogramvaran Fluidmove Systemavstängning Nödstopp Produktionsavstängning (arbetspassets slut) Serviceavstängning Kontrollernas funktion på dispenseringssystemet Positionering av transportband och dispenseringshuvud Kontrollknappar och brytare Pneumatiska kontroller Anslutningar på dispenserings-huvudet vi Innehållsförteckning

7 4.6 Vätskevärmarnas funktion Nålvärmarnas funktion Värmekontrollenhetens funktion Använda värmeverktyg Köra produktion Förbrukningsdelar FELSÖKNING Översikt Säkerheten först Ljustornets indikationer Felsökning av programvaran Felsökning av maskinvaran Hela systemet Visionssystem Höjdsensor Nålsensor Vätskevärmare Transportband Värmeverktyg Dispenseringshuvud UNDERHÅLL Översikt Säkerheten först Maskinstatus Farliga material Dokumentering Planerat underhåll Byta reningsmuffar Byta muggar på reningsstation och vägningsstation Tömning av vattenlås Byta en höjdsensorsond Rengöring av fläktfiltren SPECIFIKATIONER Översikt Säkerheten först Specifikationer ORDLISTA... G-1 INNEHÅLL... I-1 Innehållsförteckning vii

8 Bildtabell Bild 2-1 Normal placering av varningstexter, vy framifrån Bild 2-2 Varningstextens placering, vy bakifrån Bild 2-3 Nödstoppknapparnas placering Bild 2-4 Jordbävningsskydd, sett från sidan Bild 2-5 Laserbaserad höjdsensor Bild 2-6 Brytning av systemet Bild 3-1 Sedd framifrån - Standard Bild 3-2 Närbild på dispenseringskammaren (visar X-1020) Bild 3-3 Närbild på transportband (X-1020 med kontaktvärmare) Bild 3-4 Närbild av nedre frontskåp Bild 3-5 Sedd bakifrån (Standard) Bild 3-6 Närbild på bakre panel Bild 3-7 Datorns kontrollpanel Bild 3-8 Visionssystemets delar Bild 3-9 Inställning av kamerabelysning Bild 3-10 Borttagning av lins Bild 3-11 Höjdsensorns placering (mekanisk på bilden) Bild 3-12 Mekanisk höjdsensor Bild 3-13 Laserbaserad höjdsensor Bild 3-14 Installation och justering av höjdsensorns mikrometer Bild 3-15 Sond-till-nål-inställning Bild 3-16 Justering av höjdsensorns sond Bild 3-17 Nålsensorns funktioner Bild 3-18 Vätskevärmarens normala funktion Bild 3-19 Nålvärmarens placering Bild 3-20 Värmekontrollenhet på DJ Bild 3-21 Vägningsstationens och reningsstationens placering Bild 3-22 Dubbelverkande dispenseringshuvud (visar DV-8000/DP-3000) Bild 3-23 Värmeverktygets normala funktion Bild 3-24 Närbild på kontaktvärmare Bild 3-25 Närbild på direktverkande värmare Bild 3-26 Värmeplatta för processutveckling Bild 3-27 SECS/GEM-flik i FmNT:s Run Window (Kör-fönster) Bild 3-28 Nivåsensor för kapacitiv vätska Bild 3-29 Magnetisk vätskenivåsensor Bild 3-30 Stödsystem under kort Bild 3-31 Föregående (vänster) och efterföljande (höger) fristående substrat laddare Bild 3-32 System för hantering av kiselskivor Bild 4-1 Normal dispenseringsprocess (X-1020) Bild 4-2 Fluidmove-meddelande Bild 4-3 Fluidmoves huvudfönster (visar FmXP) Bild 4-4 Fönster för manuell dispensering Bild 4-5 Fönster för manuellt transportband Bild 4-6 Brytare och knappar åtkomliga för operatören Bild 4-7 Huvudlufttrycksregulator och mätare Bild 4-8 Pneumatiska kontroller i nedre framskåpet Bild 4-9 Anslutningar på dispenseringshuvudets skott - Pneumatik Bild 4-10 Anslutningar på dispenseringshuvudets skott - Elektriska Bild 4-11 Fluidmoves produktionsfönster Bild 4-12 Aktivering av nålvärmaren Bild 4-13 Fluidmoves produktionsfönster viii Innehållsförteckning

9 Bild 4-14 Aktivera värmekontrollenheten Bild 4-15 Fluidmoves produktionsfönster Bild 4-16 Aktivering av nålvärmaren Bild 4-17 Produktionsfönster Setup Scripts (FmNT) Bild 4-18 Produktionsfönster Ladda program (FmNT) Bild 4-19 Produktionsfönster Kör program (visar FmNT) Bild 5-1 Exponering av taktil sensor Bild 6-1 Byte av reningsmuffen Bild 6-2 Byta muggar på reningsstation och vägningsstation Bild 6-3 Tömning av vattenlås Bild 6-4 Montering av höjdsensorns sond Bild 6-5 Sond-till-nål-inställning Bild 6-6 Rengöring av fläktfilter Bild 7-1 Dispenseringssystemets mått (normalt) Bild 7-2 Mått på dispenseringssystemets serviceområde Bild 7-3 Tyngdpunkt Bild 7-4 Viktfördelning Bild G-1 Definition av XYZ-axel... G-1 Innehållsförteckning ix

10 Tabellförteckning Tabell 1-1 Systemkonfigurationer: Axiom X-1000-serien Tabell 2-1 Säkerhetsvarningssymboler Tabell 2-2 Beräkning av lyftkraft, X-riktning Tabell 2-3 Beräkning av lyftkraft, Y-riktning Tabell 2-4 Ljustornets färgindikationer Tabell 2-5 Rekommenderade nedmonteringsprocedurer Tabell 3-1 Funktioner sedda framifrån Tabell 3-2 Dispenseringskammarens funktioner Tabell 3-3 Transportbandets funktioner Tabell 3-4 Nedre framskåpets funktioner Tabell 3-5 Funktioner sedda bakifrån Tabell 3-6 Funktioner på bakre panelens nedeldel Tabell 3-7 Datorns kontrollpanel Tabell 3-8 Visionssystemets funktioner Tabell 4-1 Dispenseringsenhetens positionskontroller Tabell 4-2 Transportbandets positionskontroller Tabell 4-3 Tangentbordets kommandon för positionskontroll Tabell 4-4 Kontrollknappar och brytare Tabell 4-5 Rekommenderade tryckinställningar och strömningshastigheter Tabell 4-6 Trycksatta luftkontroller Tabell 4-7 Dispenseringshuvudets pneumatiska anslutningar och slangar Tabell 4-8 Asymteks förbrukningsdelar Tabell 5-1 Ljustornets indikationer Tabell 5-2 Felsökning av programvara Tabell 5-3 Felsökning av system Tabell 5-4 Felsökning av visionssystem Tabell 5-5 Felsökning av höjdsensor Tabell 5-6 Felsökning av nålsensor Tabell 5-7 Felsökning av nålvärmare Tabell 5-8 Felsökning av transportband Tabell 5-9 Felsökning av värmeverktyg Tabell 5-10 Felsökning av dispenseringshuvud Tabell 6-1 Rekommenderat underhåll Tabell 6-2 Färger, storlekar och kompatibla nålar till reningsmuff Tabell 6-3 Byte av höjdsensorsonder Tabell 7-1 Lokalkrav Tabell 7-2 Systemets prestandamått Tabell 7-3 Dispenseringsventil-Relaterade specifikationer Tabell 7-4 Specifikationer för vågskål (X-1020) Tabell 7-5 Specifikationer för positioneringssystem Tabell 7-6 Specifikationer för dator- och användargränssnitt Tabell 7-7 Specifikationer för visionssystem Tabell 7-8 Specifikationer för höjdsensor Tabell 7-9 Specifikationer för nålsensor Tabell 7-10 Specifikationer för vätskevärmare Tabell 7-11 Specifikationer för värmeverktyg Tabell 7-12 Specifikationer för transportband x Innehållsförteckning

11 1 Inledning 1.1 Översikt Grattis till ditt val av dispenseringssystem i Axiom X-1000-serien! Dispenseringssystemet Axiom X serien är utformat för att lösa olika vätskedispenseringsbehov inom elektronikindustrin. Detta dispenseringssystem använder en modulär metod för hårdvara, programvara och integrering. Avancerad plattformsarkitektur ger precisionskontroll för kalibrerad vätskedispensering, termisk styrning med sluten slinga med substratuppvärmning i flera zoner, ett integrerat visionssystem för detektering av referenspunkter, detektering av chip-hörn och flexibla materialhanteringsmöjligheter. Nordson ASYMTEKS avancerade användarvänliga Fluidmove-programvara reglerar hela systemet och säkerställer konsekvent systemprestanda på hög nivå. Denna manual är främst avsedd som en referens för produktionsoperatörer. Men processingenjörer, servicetekniker och andra som inte är bekanta med Nordson ASYMTEK-produkter kan också ha användning av manualen som en allmän introduktion till systemet. Detta avsnitt täcker följande ämnen: Säkerhet Medföljande manualer Utbildning Systemkonfiguration 1.2 Säkerheten först Driften av X-1000-seriens dispenseringssystem involverar värme, lufttryck, elektrisk ström, mekaniska enheter och användning av farliga material. Det är viktigt att alla som servar eller använder dispenseringssystemet är fullständigt införstådda med alla faror, risker och säkerhetsföreskrifter. När det används och underhålls på rätt sätt, är dispenseringssystemet säkert och tillförlitligt. 1.3 Medföljande manualer Ditt dispenseringssystem i X-1000-serien levereras med manualer för installation och drift av större systemkomponenter och programvara. För vissa systemkomponenter kan du få manualer från tillverkaren av originalutrustning (OEM). Rent allmänt behövs dessa manualer enbart som referens och avancerad felsökning. Läs bara Nordson ASYMTEKS manualer om du inte får andra hänvisningar i manualerna eller från Nordson ASYMTEKS tekniska service. Följande manualer kan skickas med ditt dispenseringssystem i X-1000-serien, beroende på ditt systems konfiguration: Installations- och servicemanual för Axiom X-1000-serien Bruksanvisning för programvaran Fluidmove Manual för dispenseringsventil (i förekommande fall) Manualer från tillverkarna av originalutrustning (i förekommande fall) Bruksanvisning för SECS/GEM-gränssnitt (tillval) Inledning 1-1

12 1.4 Utbildning För att optimera den fulla kapaciteten och funktionerna hos dispenseringssystemet, rekommenderar Nordson ASYMTEK att alla operatörer, tekniker och processingenjörer som använder, programmerar och servar dispenseringssystemet, ska certifieras. Nordson ASYMTEK erbjuder flera olika nivåer för att certifiera kundoperatörer, tekniker och processingenjörer i dispenseringssystemets säkerhet, drift, maskinvara, programvara och användning av vätska. Kontakta Nordson ASYMTEK s Distributör, Nordic SMT för information om utbildningskurser och certifiering. 1.5 Systemkonfiguration Dispenseringssystemet är primärt utformat för applikationer med dispensering av lim för ytmontering på kretskort (SMA), lodpasta (SP), avancerad montering av halvledarkomponenter (ASPA) och mönsterkort (PCBA). På grund av sin modulutformning kan denna mångsidiga plattform enkelt konfigureras för andra applikationer. Dispenseringssystemet onfigurerardes på Nordson ASYMTEKfabriken för ditt specifika användningsområde. Tabell 1-1 sammanfattar funktioner, egenskaper och tillgängliga val på modellerna i X-1000-seriens dispenseringssystem som täcks i denna manual. Se Kapitel 3 - Beskrivning av delar för mer information. 1-2 Inledning

13 Tabell 1-1 Systemkonfigurationer: Axiom X-1000-serien Funktioner Modell X X Tillämpningar Rekommenderad ventilserie Transportband Nålvärmare Ytmonteringslim, lodpasta, silverepoxi, UVlack DJ-9000, DV-7000 Dubbelventil-kombinationer (tillval) Styrs av transportbandskontroller SMEMA-kompatibel O-ringsdrift Motordrivet skenavstånd Kortkantklämma 2 stationer Kortsensorer under skenorna vid alla stationer Stoppstift över skenorna DJ-9000-ventil: Inbyggd RTD-typ. Ventil i DV-serien: RTD-typ med normalt temperaturintervall mellan omgivande temperaturer till 70 C (158 F) Flip chip-underfill, dam-and-fill (kapsling och ingjutning), hålrumsfyllning DP-3000, DJ-9000, DV-8000 Dubbelventil-kombinationer (tillval) Styrs av transportbandskontroller SMEMA-kompatibel O-ringsdrift Motordrivet skenavstånd 3-lyftbord standard för verktygsinkoppling 3 stationer Fiberoptiska kortsensorer över skenorna vid alla stationer Stoppstift över skenorna DJ-9000-ventil: Inbyggd RTD-typ Ventiler i DV- och DP-serien: TD-typ med normalt temperaturintervall mellan omgivande temperaturer till 70 C (158 F) Vägningsstation Tillval Standard Höjdsensor Nålsensor Standard: Tunn, indragbar taktil Tillval: Laser Lågt lufttrycklarm Standard Reningsstation Visionssystem Datorsystem Programvara Typ: Kamera: Automatisk mönsterigenkänning Miniatyr, hög upplösning med 12,7 mm (0,5 in.) bildstorlek Belysning: Röd och blå LED med variabel spridning genom lins på samma axel CPU: Skärm: Tangentbord: Celeron-dator med 88,9 mm (3,5 in.) diskette och CD-RW-enheter och Ethernet-nätverksport 307 mm (12,1 in.) färg-lcd plattskärm ASCII Fluidmove för Windows (NT eller XP) Tillval Dubbelverkande dispenseringshuvud Lågvätskesensor (magnetisk eller kapacitiv) Kontakt eller direktverkande substratuppvärmning (enbart X- 1020) CADImport (enbart X-1010) SECS-GEM-gränssnitt för Fluidmove Fristående lastare (före och efter) Stöd under kort (enbart X-1010) Inledning 1-3

14

15 2 Säkerhet 2.1 Översikt Detta kapitel beskriver grundläggande säkerhetsinformation som krävs för att använda dispenseringssystem i Axiom X-1000-serien. För att optimera säker drift av dispenseringssystemet, är försiktighetsåtgärder och rekommenderad praxis inkluderade i procedurerna i hela manualen. VARNING! FÖRSIKTIGHET! Utrustning som inte är i säkert skick kan leda till personskador eller materiella skador. Underlåtenhet att använda och underhålla systemet i överensstämmelse med manualen kan sätta de inbyggda säkerhetsfunktionerna ur stånd. OBS! Säkerhet betraktas som ett gemensamt ansvar mellan tillverkaren (Nordson ASYMTEK) och slutanvändaren (ägaren). Alla säkerhetsföreskrifter och åtgärder ska vara i överensstämmelse med lokal lagstiftning och anläggningens praxis. 2.2 Avsedd användning Användning av Nordson ASYMTEK-utrustning på annat sätt än vad som beskrivs i dokumentationen som medföljer utrustningen kan resultera i personskador eller materiella skador. Några exempel på användning för andra ändamål: Användning av inkompatibla material Utföra otillåtna ändringar Borttagning eller förbipassering av säkerhetsskydd eller säkerhetslås Användning av inkompatibla eller skadade delar Användning av hjälputrustning som inte är tillåten Användning av utrustningen utöver den nominella kapaciteten Säkerhet 2-1

16 2.3 Grundläggande säkerhetsföreskrifter och åtgärder Efterlevnad av följande rekommenderade föreskrifter och åtgärder hindrar personskador och materiella skador under användningen och underhållet av X-1000-seriens dispenseringssystem Personalens säkerhet Enbart utbildad personal får ges tillåtelse att använda, utföra underhåll och felsökningsprocedurer. Det måste alltid finnas en andra person närvarande när underhåll utförs på ett strömsatt system. Lokalisera, identifiera och följ alla säkerhetsvarningstexter på systemet innan det används första gången. Se 2.4 Säkerhetsvarningstexter för mer information. Tryck genast på maskinens röda nödstoppknapp om personal riskerar att skadas. Se 2.5 Nödstopp för mer information. Bryt och lås strömmen och avlägsna tryckluften till dispenseringssystemet innan någon service eller underhåll utförs på dispenseringsenheten. Se 2.10 Bryta elektrisk och pneumatisk energi för mer information. Bryt och blockera ström till maskiner före och efter, innan service eller underhåll utförs på dispenseringssystemet. Bär inte löst sittande kläder eller smycken vid arbete med maskinen. Samla ihop långt hår för att förhindra att det fastnar i maskinen. Rör inte vid dispenseringshuvudet, transportbandet och andra rörliga delar medan dispenseringssystemet är i drift. För att förhindra brännskador bör värmehandskar bäras vid arbete i närheten av värmehärdarna. Kontrollera att strömkablar och tryckluftledningar inte korsar passager och gångar. Följ rekommedationerna i säkerhetsdatbladen (MSDS) för korrekt hantering, rengöring och kassering av farligt material. Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som rekommenderas av fabrikens säkerhetspraxis och materialtillverkarens MSDS. Lär känna MSDS-rekommendationerna för behandling av skador som uppstår från exponering för farliga material. Kontrollera att nätkabeln och huvudtilluftslangen är korrekt anslutna innan dispenseringssystemet används. Innan försök görs att lyfta en last måste hänsyn tas till fabrikens lyft- och transportregler. Innan underhåll eller service utförs på dispensringshuvudet, ska det placeras framför dispenseringskammaren. På så vis blir det lätt att komma åt delarna och exponeringen för farliga områden begränsas. Om systemet är utrustat med en laserförsedd höjdsensor, ska man undvika att titta direkt på laserstrålen eller dess reflektioner på spegelliknande ytor för att undvika ögonskador. 2-2 Säkerhet

17 2.3.2 Förhindra skador på dispenseringssystem och arbetsstycke Tryck genast på nödstoppsknappen om dispenseringssystemet eller ett arbetsstycke riskerar att skadas. Använd normala försiktighetsåtgärder för eklostatisk urladdning (ESD) vid arbete i närheten av känslig delar. Bär alltid en jordledning som är ansluten till ESD-jorden för arbetet med arbetsstyckena. Samla upp och rengör alltid utspillda frätande eller ledande vätskor i enlighet med materialtillverkarens MSDS. Om vätskor kommer in i maskinens inre delar, kontakta genast Nordson ASYMTEKS tekniska support. Följ alla rekommenderade procedurer för systemunderhåll. Håll alltid dispenseringsområdet rent från fallna arbetsstycken eller hinder. Försäkra dig om att inga luftintag eller utblåsningsgaller är blockerade när systemet är i drift Anläggningens praxis för miljö, hälsa och säkerhet Operatörer och tekniker ska känna till den närmaste placeringen av följande säkerhetsrelaterade anordningar i anläggningen: - Nödutgångar - Nödtelefon - Ögonduschstation - Brandsläckare - Första hjälpen-station - MSDS-station Ombesörj tillfredställande ventilation, värme och kylning av slutna utrymmen, för att säkerställa de optimala gränserna för personal och dispenseringssystem. Om utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) kan överskrida säkerhetsgränserna, måste ventilations- och filtreringssystem finnas. Det måste finnas tillräckligt utrymme runt dispenseringssystemet för att underhålls- och servicepersonalen ska kunna röra sig. Det måste finnas plats så att åtkomstluckor och servicepaneler kan öppnas helt. Kontrollera att alla strömkällor är korrekt jordade. Kontrollera regelbundet at tryckluftslangar och elektriska kablar är hela. Kontrollera att elkablar och tryckluftledningar inte korsar en passage eller gång. Kontrollera att ström- och tryckluftanslutningar till dispenseringssystemet är ordentligt anslutna. Håll rent och ordning i arbetsområdet. Följ noga lokala regler för rent rum. Kassera farliga material och objekt som kommit i kontakt med farliga material i enlighet med landets och lokala bestämmelser och lagar, anläggningens praxis och säkerhetsdatabladet. Byt alltid ut skadade eller slitna säkerhetsvarningstexter på dispenseringssystemet mot nya. Se Tabell 2-1 för artikelnummer. Säkerhet 2-3

18 2.4 Säkerhetsvarningstexter VARNING! FÖRSIKTIGHET! Underlåtenhet att följa alla säkerhetsvarningstexter kan leda till allvarlig personskada eller materialskada på dispenseringssystemet. Slitna eller skadade texter ska bytas ut mot nya med samma artikelnummer. Varningstexter på ditt dispenseringssystem i Axiom X-1000-serien pekar ut områden där personal måste vara extra försiktig för att förhindra allvarlig person- och materialskada. Tabell 2-1 visar varningssymbolerna som finns på dispenseringssystemet och tillvalsutrustningen. Varningstexternas placering på ett normalt dispenseringssystem i Axiom X-1000-serien visas på Bild 2-1 och Bild 2-2. Tabell 2-1 Säkerhetsvarningssymboler Varningstyp Symbol Artikelnummer Fara Elektricitet (Risk för stötar) Het yta (Risk för värme) Säkring (Brandfara) Tungt föremål (Lyftfara) (1) eller (2) (1) eller (2) (1) eller (2) (1) eller (2) Denna text varnar för en hög-spänningsdel som kan ge stötar, brännskador eller leda till dödsfall. Var väldigt försiktig vid arbete i närheten av dessa områden. Ta ut kontakten och bryt strömmen före service. Denna text varnar för risken för varma delar eller ytor som kan orsaka allvarliga brännskador. Ta ut kontakten och bryt strömmen före service. Använd värmeskydd eller låt delarna svalna innan service eller underhåll utförs. Denna text varnar för användning av felaktig säkring, som kan orsaka brand eller allvarlig skada på utrustningen. För att skydda mot brandfara, ska säkringen bytas mot en av samma typ och samma märkström. Ta ut kontakten och bryt strömmen före service. Denna text varnar för att delen är tung och kan orsaka muskelsträckning eller ryggskador på personer som försöker lyfta den. Laserstrålning klass 2 Denna text finns på den laserbaserade höjdsensorn (1) (tillval). Texten varnar användaren för att titta direkt på laserstrålen. Anmärkningar: (1) Rektangulära märken med symbol och text. (2) Trekantiga märken med enbart symbol. 2-4 Säkerhet

19 1 2 3 Artikel Beskrivning 1 Het yta 2 Farlig spänning 3 Tung del (datorns sida) Bild 2-1 Normal placering av varningstexter, vy framifrån Säkerhet 2-5

20 Artikel Beskrivning 1 Farlig ledningsspänning 2 Tung del (transformatorns sida) 3 Brandfara 4 Het yta Bild 2-2 Varningstextens placering, vy bakifrån 2-6 Säkerhet

21 2.5 Nödstopp Dispenseringssystemet i Axiom X-1000-serien har nödstoppknappar som operatören eller serviceteknikern kan använda för att omedelbart stoppa all dispensering vid en nödsituation. Denna funktion bidrar till att förhindra skador på personalen och på dispenseringssystemet samt arbetsstycket som bearbetas. Dispenseringssystemet hat två nödstoppknappar: Den ena nödstoppknappen sitter på operatörspanelen, och den andra är placerad på dispenseringssystemets bakre panel (se Bild 2-3). Nödstoppet släpper ut allt tryck i det pneumatiska systemet, bryter strömmen till servoströmförsörjningskondensatorerna, och bryter strömmen till alla systemdelar utom datorn och skärmen. OBS! Om operatören eller teknikern inte kan nå nödstoppknappen, kan huvudströmbrytaren (Bild 3-6) användas för nödstopp, men då stängs även datorn av. 1 2 Artikel 1 Främre nödstoppknapp 2 Bakre nödstoppknapp Beskrivning Bild 2-3 Nödstoppknapparnas placering Säkerhet 2-7

22 2.5.1 Nödstoppsituationer Som ett minimum ska nödstoppet aktiveras i följande situationer: VARNING! FÖRSIKTIGHET! I en nödsituation kan underlåtenhet att bryta strömmen till dispenseringssystemet helt med nödstoppet orsaka allvarliga skador på användaren och skador på dispenseringssystemet. Om någon är i omedelbar fara för att bli skadad av rörliga delar, farliga material eller elektriska stötar. Om dyrbara delar på dispenseringssystemet eller arbetsstycken riskerar att skadas. Detta kan inkludera: - Fysisk skada på dispenseringsventilen eller arbetsstycke vid oförutsedd rörelse av dispenseringshuvudet. - Värmeskada på arbetsstycket på grund av överhettning av värmeverktyg. - Elektrisk skada på dispenseringssystemet Omstart efter nödstopp För omstart efter ett nödstopp: VARNING! FÖRSIKTIGHET! Starta inte om dispenseringen förrän förhållandet som orsakat nödstoppet har åtgärdats. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka allvarliga skador på användaren och skada dispenseringssystemet svårt. OBS! Om huvudkretsbrytaren har utlösts, måste den ställas tillbaka till ON (I) (på) och normal systemstart utföras. Se Kapitel 4- Drift. 1. Öppna luckan och ta bort alla arbetsstycken från transportbandet. 2. Lokalisera och avhjälp orsaken till nödstoppet. Vid behov, se Kapitel 5 - Felsökning eller kapitlet Felsökning i Installations- och servicemanual för Axiom X-1000-serien. 3. Stäng luckan. 4. Vrid nödstoppknappen moturs tills den hoppar tillbaka i utgångsläget. 5. Tryck på ON (l) (på) på operatörspanelen. 6. Fluidmove kommer att visa en ledtext som frågar om du vill starta om eller avbryta programmet. 7. Starta om dispenseringsprogrammet enligt specifikation i Kapitel 4- Drift. 2-8 Säkerhet

23 2.6 Säkerhetsspärrsystem Säkerhetsspärrsystemet är en inbyggd säkerhetsfunktion som automatiskt reducerar dispenseringssystemets servoström när luckan öppnas. Detta system hindrar främst personal från att skadas av dispenseringshuvudets och transportbandets rörelse. System består av följande: En nyckel, fäst vid dispenseringssystemets lucka, som passar i en brytare som är fäst vid den högra dörrkarmen. Ett ljustorn. Systemdatorn och Fluidmove-programmet. Om luckan öppnas medan ett dispenseringsprogramm körs, tas nyckeln ur spärren. När spärrkretsen bryts händer följande: Fluidmove-programmet stoppar alla dispenseringsrörelser. Dispenseringsventilen stängs av. Systemet övergår till lågströmsnivå. Ljustornet lyser med fast gult ljus. Omstart efter ett nödstopp som utlösts av säkerhetsspärren: 1. Stäng luckan. Dispenseringsprogrammet återupptas på samma plats som när luckan öppnades. Säkerhet 2-9

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Snabbguide till golvslipning

Snabbguide till golvslipning Snabbguide till golvslipning Floor prep / sanering Golvutjämning Golvrenovering Slipning av Natursten Betongslipning / polering Träslipning HTC - Professional Floor Systems Verktygsguide Betongslipning

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Nya Solo HD. Bruksanvisning. Artikelnummer 20120010. Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2

Nya Solo HD. Bruksanvisning. Artikelnummer 20120010. Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2 Nya Solo HD Artikelnummer 20120010 Bruksanvisning Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. Nya Solo

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 OBSERVERA All personal, som skall använda och reparera denna släpvagnslift måste läsa och förstå denna instruktionsmanual.

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer