ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer"

Transkript

1 ELJO SECURA EL-SAN Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer

2 Eljo El-San. För bättre elmiljö I en fastighets elinstallationer kan det i större eller mindre grad förekomma magnetiska och elektriska fält, som kan vara störande för elöverkänsliga människor och teknisk utrustning (t ex på sjukhus, i laboratorier och liknande). Magnetiska fält orsakas ofta av s.k. vagabonderande strömmar och övertoner. Elektriska fält uppstår kring installationens elledningar och apparater. Genom att förse dessa med jordade avskärmningar reduceras de elektriska fälten avsevärt. Eljo El-San minskar de elektriska fälten med upp till 98% Eljo El-San är en serie elsanerade apparater, som testats* vad gäller förmågan att avskärma elektriska fält. Testerna visar att det elektriska fältet från ett Eljo El-San vägguttag med skärmad kabel är 1,2 V/m vid 30 cm avstånd. Värdet för ett jordat 2-vägs uttag i oskärmat utförande uppgår till ca V/m. Eljo El-San vägguttag reducerar således det elektriska fältet med 98%. Motsvarande värde för Eljo El-San strömställare är max 10V/m. Detta kan jämföras med en oskärmad installation, som uppgår till ca 180V/m. Eljo El-San strömställare reducerar således det elektriska fältet med ca 94%. Genom att förse insatsen med en metalliserad fästplatta, E (säljs som tillbehör), reduceras det elektriska fältet ända ner till 1-2 V/m vid 30 cm avstånd, dvs med 98%, vilket är extremt bra. V/m 225 Jordad oskärmad strömställare 200 Metalliserad fästplatta E Jordat oskärmat uttag * Testerna är utförda av Yngve Hamnerius. Vid mätningarna registrerades den elektriska fältstyrkan som faller in mot en person (simulerat av en metallplatta) vid avstånden 30, 50 och 100 centimeter från Eljo El-San apparaterna. Den elektrisk fältstyrkan anges i V/m (potentialskillnad i volt dividerat med avståndet i meter) Skärmade strömställare och uttag Avstånd från apparat i cm 2

3 Eljo El-San för alla typer av elsanerade installationer Principen för Eljo El-San är att alla skärmade detaljer ansluts till skyddsjorden. Med Eljo El-San är det lika enkelt att elsanera såväl befintliga som nya Eljos princip bygger på att de elektriska fälten skärmas av bakåt, framåt och åt sidorna. I dosan fästes en avskärmande plåt med självhäftande tejp och sedan läggs sidoskyddsinstallationer, infällda och utanpåliggande i både IP20 och IP44. Välj mellan Eljo Trend och Eljo Decora. spiralen in runt dosans innerväggar. Skydds- och funktionsjorden sammankopplas sedan. Det är en enkel och samtidigt optimal lösning ur elsäkerhetssynpunkt. 3

4 Infällda installationer IP20 Passar i befintliga dosor och VP-rör Eljo El-San kräver inga speciella dosor och rör utan installeras i vanliga infällda apparatdosor. Ledningsdragningen görs i VP-rör med skärmad kabel. Med Eljo El-San kan man därför lika smidigt elsanera en befintlig installation som göra en helt ny. För att underlätta ledningsdragningen i alla nya installationer rekommenderar vi 20-rör och Eljos dosor med 20-stutsar. Täckram 90x90 mm för elsanering i Europadosor Den nya 1-facksramen 90x90 mm i Decora-design och en fästram, gör det möjligt att montera elsanerade Decora-apparater i fyrkantiga Europadosor. Detta är till stor fördel t ex i sjukhus, där man slipper det komplicerade och dyra arbetet med att byta ut de befintliga Europadosorna vid en elsanering. Fästram E facksram 90x90 E För att underlätta ledningsdragningen rekommenderar vi 20-rör och Eljos dosor med 20-stutsar. VP-dosor för 20-rör E-nummer Kopplingsdosa för regelmontage E Kopplingsdosa med formfäste E Apparatdosa för regelmontage E Apparatdosa med formfäste E Även anpassat för skärmade dos- och rörsystem För skärmade dosor och rörsystem (t ex fabrikat Protec) levereras apparaterna med detaljer för avskärmning endast framåt, dvs utan skärmad bottenplåt och spiral. Apparaterna finns i både Trend- och Decora-design. Ledningsdragningen görs lämpligen med tvinnad FK, som reducerar uppkomsten av magnetiska fält. 4

5 Utanpåliggande installationer IP20 och IP44 Ett komplett ROT-program Utanpåliggande installationer kan vara den enkla lösningen i ROT-objekt där man inte kan utnyttja ett befintligt rör- och dossystem. De elektriska fälten reduceras med samma goda resultat som vid infällda installationer. Apparaterna monteras i Eljos utanpåliggande dosa, E och ledningsdragningen görs lämpligen med EKLK. För kombinationsmontage använder man 2- och 3-facksdosorna E och E Elsanerat i IP44 Ibland kan det ställas krav på att installationen både ska vara elsanerad och hålla en hög kapslingsklass. Även här har Eljo lösningen. Eljo Aqua-Trend erbjuder alla de vanligaste apparatfunktionerna i utanpåliggande IP44-utförande. Samtliga detaljer som behövs för det elsanerade IP44-montaget medföljer. Utanpåliggande apparater IP 20 finns både i Trendoch Decora-design. Med flerfacksdosorna kan man göra kombinationsmontage. Eljo Aqua-Trend IP44 gör det möjligt att även elsanera miljöer som ställer höga krav på en hög kapslingsklass. 5

6 Hög elkvalitet börjar redan på projektstadiet Redan på projektstadiet är det viktigt att klargöra vilka kvalitetskrav som ställs på installationen. Är kraven tekniska, elsäkerhetsmässiga och/eller syftar de till att hjälpa en elöverkänslig person? Ska elsaneringen minimera elektriska och/eller elektromagnetiska fält? Är saneringen inriktad på lågfrekventa eller högfrekventa störningar? När man har dessa övergripande krav klara för sig kan man fastställa vilka åtgärder som bör vidtas. Här är några förslag. Skärma installationen: ledningsnät, apparater, anslutningsledare och bruksföremål. Använd tvinnad FK i rörsystemen för att reducera de magnetiska fälten. Placera mätartavlor, centraler och liknande där de stör minst. Använd 5-ledarsystem i så stor utsträckning som möjligt. Potentialutjämna. Förhindra vagabonderande strömmar och övertoner. Undvik 230V utrustning som skapar övertoner. Installera nätfrånkopplare, som bryter strömmen i ledningssystemet när sista lasten kopplas från. Ett lågvolts bussystem i kombination med skärmat 230V system kan vara ett bra alternativ. Elektriska fält minimeras bl. a. genom avskärmning med hjälp av Eljo El-San. Magnetiska fält kan däremot inte avskärmas lika enkelt som elektriska. Ofta krävs det omfattande tekniska arrangemang som fullständig inkapsling, avledning i starkt magnetiska material eller utsläckning i ett lågresistivt material, t.ex. aluminium. Vanliga orsaker till förhöjda magnetiska fält är vagabonderande strömmar och övertoner. Man bör därför primärt inrikta sig på att minimera dessa. 6

7 Vagabonderande strömmar, övertoner och potentialutjämning Vagabonderande strömmar Vagabonderande strömmar, uppkommer i blandade 4- och 5-ledarsystem eftersom skyddsjordledaren (PE=protective earth) är sammankopplad med nolledaren (N). Återgångsströmmen från fasledarna (L1, L2, L3) kan då ta två alternativa vägar från elcentralen tillbaka till den matande transformatorns nollpunkt, dels via PEN-ledaren, dels via vattenledningsrör och andra ledare som är förbundna med marken. Vagabonderande strömmar förhindras med ett rent 5-ledarsystem med separat skyddsjordledare åtskild från nolledaren. Återgångsströmmen tvingas då att gå den rätta vägen tillbaka till transformatorn via nolledaren. 5-ledarsystem är obligatoriska för alla sjukhus. I de fall man inte har tillgång till 5-ledarsystem kan man ibland förhindra att vagabonderande strömmar uppstår genom att sätta in en bit plaströr i inkommande rör för vatten, gas och fjärrvärme. Härmed bryter man den alternativa vägen via rör och mark och tvingar återgångsströmmen tillbaka till transformatorn via nolledaren. Matande transformator L1 L2 L3 N PE Vattenledningsrör Gruppcentral Last Skyddsjordat hölje I ett 5-ledarsystem har återgångsströmmen från fasledarna (L1,L2,L3) endast en möjlig väg att gå via nolledaren tillbaka till transformatorn. Därmed uppstår inga vagabonderande strömmar. Övertoner Lysrör, datorer, dimrar och liknande elektronikprodukter alstrar ström med övertoner. Svårast att bemästra är 3:dje övertonen, 150Hz, eftersom denna summeras för alla faserna i nolledaren. Detta ger kraftigt ökade magnetfält, funktionsstörningar i elektronik, felfunktioner i jordfelsbrytare, överhettade nolledare, m.m. Dessa störningar uppträder inte bara i den egna installationen utan även i alla andra installationer som är anslutna till samma distributionsnät. Utbyggnaden av fjärrvärmenät och kabel TV-nät, i kombination med att övertonsalstrande elapparater ökar i antal, innebär att de vagabonderande övertonerna i elnäten ökar. Vagabonderande övertoner reduceras även här med ett 5-ledarsystem. Däremot elimineras inte övertonerna som förekommer i distributionsnätets gemensamma delar. Här krävs det olika filter som kan omforma övertonsströmmarna till harmlösa övertonsspänningar. Potentialutjämning Det är vanligt att det ligger en spänning på någon eller några volt över skyddsjorden. Potentialutjämning syftar till att utjämna dessa potentialskillnader i byggnaden, vilket kan uppnås genom att ledande delar i värmesystemet och vattenledningssystemet ansluts till jord. Detta kan arrangeras via ett separat funktionsjordtag, som är ordentligt förbundet med marken (eller byggnadens bottenplatta). Potentialutjämning i ett 4-ledarsystem kan emellertid, om den inte utförs på korrekt sätt, öka de magnetiska fälten. Eljo El-San en optimal lösning I Eljo El-San är skyddsoch funktionsjorden sammakopplade i varje apparat. Därmed undviker man att strömslingor uppstår, vilket minskar risken för vagabonderande strömmar och elektriska fält. Eljo El- San är även ur elsäkerhetssynpunkt en mycket bra lösning. 7

8 B SVERIGE PORTO BETALT Wendelbo & Green ELJ-510. OnP. ELJO EL-SAN Infällda och utanpåliggande elsanerade apparater IP20 och IP44 E-nummer Polarvit Utförande Mått BxH (mm) Strömställare 16A, infällda Eljo Trend och Eljo Decora IP20 Trend Trend Decora Decora Komplett* Skärmade Komplett* Skärmade rörsystem** rörsystem** pol 82x Kron Trapp D-trapp Kors x 1-pol Vipptryckknappar 16A, infällda Eljo Trend och Eljo Decora IP pol växlande. Inkl. glödlampa 230V 82x pol med separat lampkrets 1-vägsuttag 16A, infällda Eljo Trend och Eljo Decora IP vägs jordat petskyddat 2-vägsuttag 16A, infällda Eljo Trend och Eljo Decora IP vägs jordat petskyddat, infällt 82x vägs jordat petskyddat, utanpåliggande. Levereras komplett med ram för up-montage Anslutningslock, infällt Eljo Trend och Eljo Decora IP Anslutningslock för kombinationsmontage 82x82 Lamputtag 6A, infällda IP20 E-nummer Polarvit Utförande Mått BxH (mm) Komplett* Skärmade rörsystem** vägs jordat 82x82 För väggmontage vägs jordat Ø110 För takmontage m. krok Doslock infällda IP För kopplingsdosa Ø För takdosa Ø110 Vipptryckknapp 16A, utanpåliggande Eljo Aqua-Trend IP44 E-nummer Utförande Mått Polarvit BxH (mm) pol växlande 82x82 Inkl. glimlampa 230V 1-vägsuttag 16A, utanpåliggande Eljo Aqua-Trend IP vägs jordat petskyddat 82x82 med klafflock Kopplingsdosa 440V, utanpåliggande Eljo Aqua-Trend IP Låg kopplingsdosa utan plint 82x Hög kopplingsdosa utan plint Strömställare 16A, utanpåliggande Eljo Aqua-Trend IP Kron 82x Trapp ** Komplett med bottenplåt och sidoskyddsspiral för montering i infällda och utanpåliggande dosor ** För skärmade rör- och dossystem. Levereras utan bottenplåt och sidoskyddsspiral Dosor för utanpåliggande montage IP fack höjd 35 mm 82x fack höjd 35 mm 82x fack höjd 35 mm 82x224 Tillbehör Metalliserad ryggsäck vid förstärkt avskärmning av strömställare Electricity the professional way LEXEL ELECTRIC AB Båstad Fax Eljo förbehåller sig rätten till ändringar i angivna funktioner och specifikationer.

Apparatserie Eljo Trend En trend för livet

Apparatserie Eljo Trend En trend för livet Apparatserie Eljo Trend En trend för livet ELP01300 En bra trend håller i sig Varför är Eljo Trend fortfarande Sveriges mest köpta serie? En gång var det normala att en ny serie kom, föråldrades och försvann.

Läs mer

Produkter som kan minska exponeringen för elektromagnetiska fält

Produkter som kan minska exponeringen för elektromagnetiska fält Produkter som kan minska exponeringen för elektromagnetiska fält Denna produktöversikt gör inga anspråk på att vara komplett. Sortimentet förändras ständigt - några produkter försvinner och nya tillkommer.

Läs mer

Elsystem, jordning och transientskydd

Elsystem, jordning och transientskydd Elsystem, jordning och transientskydd För moderna fastigheter med bredbandsinstallationer Elforsk rapport 00:12 Birka Nät Ericsson Luleå Tekniska Universitet Telia - UPN - Åskskyddskonsult Februari 2000

Läs mer

Magnetfält och elektriska fält i kontorsmiljö

Magnetfält och elektriska fält i kontorsmiljö Byggnadsstyrelsens informationer T:134 1992-12 Magnetfält och elektriska fält i kontorsmiljö 1 Dokumentets utgivare 1LW ASBYGGNADSSTYRELSEN Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens informationer

Läs mer

El-sortiment för hemmet

El-sortiment för hemmet El-sortiment för hemmet Ett proffssortiment för hemmafixaren Gelia förser svensk fack-handel inom sektorerna järn-, bygg-, elfack- och dagligvaruhandeln, med el- och vvs-artiklar passande proffs och konsument.

Läs mer

Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN 978-91-40-68628-2. Facit. Tryckning 1:1

Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN 978-91-40-68628-2. Facit. Tryckning 1:1 Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN 978-91-40-68628-2 Facit Tryckning 1:1 Ta reda på I övningsboken finns en rubrik Ta reda på. Syftet med frågeställningarna är att ge uppslag till fördjupningsfrågor

Läs mer

Sveriges bredaste apparatserie. ExxactTM. För installationer som leder vidare

Sveriges bredaste apparatserie. ExxactTM. För installationer som leder vidare Sveriges bredaste apparatserie ExxactTM För installationer som leder vidare P118480 P121129 Innehåll En Exxact innovation... 5 Ett Exxact ansvar... 8 Exxact-serien...10 Exxacts fördelar...16 Exxacta lösningar...20

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker

Magnetfält och eventuella hälsorisker Magnetfält och eventuella hälsorisker Många människor funderar över om magnetfält är farliga för hälsan. I denna nya version av broschyren om magnetfält 1 har vi alla de myndigheter som anges på baksidan

Läs mer

EL-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

EL-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet EL-guide EL Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet 1 Montera rätt och lätt Varje år sker allvarliga olyckor och

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Förslag:: Anpassad telefoni för elöverkänsliga baserad på Bredbandstelefoni (IP-telefoni) via kabel.

Förslag:: Anpassad telefoni för elöverkänsliga baserad på Bredbandstelefoni (IP-telefoni) via kabel. Elöverkänsliga i Norden Specifikation Sid 1(8) Förslag:: Anpassad telefoni för elöverkänsliga baserad på Bredbandstelefoni (IP-telefoni) via kabel. Mottagare: Finska Riksdagens arbetsgrupp för denna fråga

Läs mer

LexCom Home. Det mest flexibla hemnätverket med TV, Tele och Data i samma kabel

LexCom Home. Det mest flexibla hemnätverket med TV, Tele och Data i samma kabel . et mest flexibla hemnätverket med, Tele och ata i samma kabel TEKNISK INFORMTION/PROJEKTERING 2002:03 LEX22660 Ett strukturerat nätverk för privat boende är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning

8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning 8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning Bruksanvisning D8 95043/95043 spec. 8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning Innehåll SYSTEMÖVERSIKT 1 INSTALLATION 2 Kabelförläggning 2 FUNKTIONSBESKRIVNING

Läs mer

Elen kommer till oss konsumenter

Elen kommer till oss konsumenter Elen kommer till oss konsumenter Elektrisk spänning Om det är en skillnad i elektrisk laddning mellan två ställen, säger vi att det finns en spänning mellan punkterna. Denna mäts i enheten volt, som förkortas

Läs mer

Prisjämförelse av elsystem Eubiq, KB-system, Thorsman och traditionell eldragning

Prisjämförelse av elsystem Eubiq, KB-system, Thorsman och traditionell eldragning Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Byggteknik Prisjämförelse av elsystem Eubiq, KB-system, Thorsman och traditionell eldragning Price comparison of electrical systems Eubiq, KB-system, Thorsman

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem Från fulel till elrätt Så ser elriskerna ut i svenska hem Så ser elriskerna ut i svenska hem EIO 1 Rätt och fel om elinstallationer 4 Undersökningen - Sammanfattning 5 - Resultat 6 Fulelen i svenska hem

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Elmotorer Elektricitet - lite grunder

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Elmotorer Elektricitet - lite grunder HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Del 3 Elmotorer Elektricitet - lite grunder 2013 Lars Neuman, LRF Konsult Författare Lars Neuman, energi- och teknikrådgivare, LRF Konsult AB, Ulricehamn. Om handboken Denna

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt! Så här går det till att få el till din fastighet Det här ska Vattenfall stå

Läs mer

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3 FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 1.1 Lagstiftning om elsäkerhet - en översikt... 3 1.2 Historik... 3 1.3

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Smarta Villor TM. Säkerhet Trygghet Besparing Komfort

Smarta Villor TM. Säkerhet Trygghet Besparing Komfort Smarta Villor TM Säkerhet Trygghet Besparing Komfort Den intelligenta fastigheten 4 Säkerhet, Trygghet, Besparing, Komfort 6 Larm: Inbrott, - Brand, - Läckage 10 Barnsäkerhet, Handikappvänligt, Äldreanpassat,

Läs mer

Downlights. Halogen och LED EL & VVS FÖR DIN SÄKERHET

Downlights. Halogen och LED EL & VVS FÖR DIN SÄKERHET Downlights EL Halogen och LED EL & VVS FÖR DIN SÄKERHET Belys ditt hem med downlights av hög kvalitet och med elegant design. Välj bland ett brett sortiment med armaturer för ljuskällor av halogen eller

Läs mer