VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret ) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare information om vår skola. Materialet har mailats hem till er vårdnadshavare och finns publicerat på skolans hemsida. Läs igenom informationen tillsammans där hemma och fyll sedan i de bilagor som medföljer. Bilagorna ska lämnas åter till klassläraren första skolveckan. Stimmets skola är en skola för var och en, där alla har möjlighet och plats att utvecklas! Vi vill att våra elever ska trivas, vara trygga och nå framgång i sitt lärande. Samspelet och en god vuxenkontakt mellan skolan och hemmet är av avgörande betydelse för elevens skolgång. Det stöd och engagemang som du som vårdnadshavare kan ge ditt barn i skolans lärande arbete är mycket värdefullt. Vi hoppas att ni finner svar på många frågor i det här informationsmaterialet. Ni är naturligtvis alltid välkomna att höra av er om ni undrar över något. Vi ser fram emot ett trevligt och lärorikt läsår tillsammans! Personal och skolledning i Stimmets skola Bilagor som medföljer och som ska fyllas i och lämnas åter till klassläraren snarast: Bilaga 1 = Dokument att fylla att ni tagit del av Stimmets A-Ö Bilaga 2 = Samtyckesdokument för fotografering i förskola/skola Bilaga 3 = Information om matsäck i Tyresös grundskolor Bilaga 4 = Blankett för specialkost

2 Stimmets A-Ö Adresser och kontaktuppgifter Rektor Ulla Lidén Mailadress eller telefon Biträdande rektor Marco Suares Mailadress eller telefon Biträdande rektor Carina Olsson Mailadress eller telefon Biträdande rektor Anna Nyström Mailadress eller telefon Biträdande rektor Kristina Hellberg Mailadress eller telefon Intendent Magdalena Johansson Mailadress eller telefon Vaktmästare Camil Foco Mailadress eller telefon Skolsköterska Kristin Knutsson Mailadress eller telefon Skolpsykolog Azar Bordbar Mailadress eller telefon Skolkurator Marita Widlund Mailadress eller telefon Specialpedagog Inger Mårtensson Mailadress eller telefon Talpedagog Mimi Rogstad Mailadress eller telefon Köket Telefon Kontaktuppgifter till klasslärare och fritids finns på skolans hemsida

3 Allergiinformation Det är viktigt att alla vårdnadshavare, elever och personal gör allt vi kan för att förbättra vår miljö ur allergisynpunkt. Det finns elever och personal i skolan med svåra allergiproblem. Viktigt att vi alla tänker på att: - inte ha kläder som varit i kontakt med husdjur när man går till skolan. - inte ha på oss parfym eller använda starkt parfymerade hygienprodukter och hårprodukter. - inte vid något tillfälle ta med oss produkter som kan innehålla jordnötter eller någon form av nötter. Det gäller även idominsalva, försvarets salva och vissa tvålar med jordnötsolja i. - de som rider, byter kläder samt duschar och tvättar håret efteråt. - inte ha med pälsdjur till skolan eller skolgården. Glöm inte att berätta för personalen om era barn har allergiska besvär och om ni misstänker att dessa förvärras av något i skolmiljön. Blankett för specialkost finns att hämta på Tyresö kommuns hemsida eller på expeditionen. Blanketten bifogas även till detta dokument som bilaga 4. Arbetslag - TEAM Eleverna och pedagogerna är indelade i arbetslag - TEAM. Varje årskurs eller klass bildar ett arbetslag, där ett visst antal pedagoger arbetar kring ett visst antal elever. Arbetsplatsträff (APT) En gång i månaden har vi arbetsplatsträff för all personal i skolan. Träffarna börjar klockan För att all personal ska ha möjlighet att delta i träffarna är det önskvärt från vår sida att ert barn hämtas från fritids senast klockan Naturligtvis har vi fritids öppet som vanligt för de elever som har behov av omsorg men med vikarier som personal. Datum för APT läsåret : 21/9, 19/10, 23/11, 1/2, 7/3, 11/4, 9/5. Bibliotek Eleverna kan låna böcker i vårt bibliotek. Det är viktigt att böcker som lånas hem lämnas tillbaka till skolan. Böckerna är märkta med Stimmets skola. Borttappat/skadegörelse Om eleven tappar bort eller förstör böcker, läromedel eller teknisk utrustning, kontaktas hemmet. Vårdnadshavarna kan komma att bli ersättningsskyldiga. Datorer De datorer och ipads som finns i skolan används till skolarbete. Om detta inte följs stängs elevens konto av under en vecka. På fritids får datorerna användas enligt fritids regler. Om en elev får kontot avstängt meddelas hemmet. Elevråd/klassråd Vi har elevråd regelbundet där representanter för eleverna och personalen ingår. Klassråd genomförs regelbundet i alla klasser. Elevhälsoteamet Elevhälsoteamet (EHT) arbetar med att skapa bästa möjliga situation för var och en av eleverna i samråd med övrig personal i skolan. EHT leds av rektor Ulla Lidén och dessutom ingår biträdande rektorer Marco Suares, Carina Olsson, Kristina Hellberg och Anna Nyström, skolsköterska Kristin Knutsson, skolpsykolog Azar Bordbar, skolkurator Marita Widlund, specialpedagog Inger Mårtensson samt talpedagogen Mimi Rogstad i teamet.

4 Fritids avdelningar När eleven börjar skolan i förskoleverksamheten börjar eleven på avdelningen Bläckfisken. I tre år går sedan eleven på någon av avdelningarna Badstranden, Tumlaren eller Braxen från och med årskurs 1. I årskurs 4-6 går eleverna på avdelningen Ankaret eller Bryggan. Elever som är inskrivna i särskolans fritids går på avdelningen Delfinen. Frånvaroanmälan Anmälan görs snabbast och enklast via appen Hypernet IST. Mer instruktioner om appen finns att läsa på skolans hemsida. Frånvaroanmälan kan även göras via Skolportalen eller via telefonsamtal till Stimmets skolas telefon före klockan Skolportalen hittar ni på och där kan anmälan göras dygnet runt. Stimmets skolas telefonnummer är Du som vårdnadshavare måste ange rätt kontaktuppgifter i Självserviceportalen i Skolportalen samt uppdatera dessa om du byter uppgifter. Frånvaroanmälan måste ske varje dag eller för flera dagar samtidigt om eleven är borta från skolan och anmälan kan inte göras av eleven själv. Frånvaroanmälan under de dagar som skolan är stängd, men fritidsverksamheten pågår, anmäls frånvaron direkt till den då aktuella fritidsavdelningen. Telefonnummer finns på skolans hemsida. Forum för samråd Stimmets skola önskar och vill ständigt ha en dialog med er vårdnadshavare. Intresserade vårdnadshavare inbjuds till samråd för att diskutera samma ämnen som eleverna får diskutera i elevrådet. Försäkring Kommunen har tecknat avtal för barnolycksfall med försäkringsbolaget SRF, som gäller från och med All information samt skadeblankett finns på Handlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling På skolan finns en Likabehandlingsplan och en Handlingsplan mot kränkande behandling och mobbning. Dessa planer finns i sina helheter på vår hemsida och är framtagna av/revideras årligen av personalen. Hemsidan Vår hemsida finns på Här kan du bland annat hitta telefonnummer och mailadresser till pedagogerna, information om organisation, arbetsmetoder och resultat samt matsedeln. Kvarglömda kläder Kläder som glömts kvar i skolan förvaras i respektive entréer. När det blir mycket kläder läggs kläderna i säckar och förvaras i källaren under Ankaret. Efter skolavslutningen lämnas de kläder som inte hämtats ut vidare till välgörande ändamål.

5 Ledighetansökan för elev Enligt skollagen kan en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och längre ledighet om det finns synnerliga skäl. Det är rektorn som beslutar om ledighet och beslutet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Du som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Under perioder när nationella prov genomförs beviljas ingen ledighet för elever i årskurs 3 (14/3-20/5). Ledighet beviljas ej för årskurs 6 följande datum då det genomförs nationella prov: 9/2, 11/2, 6/4, 8/4, 19/4 och 22/4). Ledighetsansökan kan göras med e-legitimation på nätet och tjänsten finns på Blankett för ledighetsansökan hämtas på Tyresö kommuns hemsida och lämnas till klassläraren. Lunch/matsäck/specialkost Lunch tillagas och serveras varje dag i vår matsal Sälen. Matsedeln finns på skolans hemsida. Matsäck erbjuds vid utflyktsdagar och om ni önskar ordna matsäck själva anmäls det i bilaga 3. Det är betydelsefullt att köket i god tid får veta om ert barn är i behov av specialkost. Blankett för specialkost finns att hämta på eller på expeditionen. Blanketten bifogas även till detta dokument som bilaga 4. Lämnings- och hämtningsrutiner på fritidshem Eleverna ska hämtas och lämnas av vårdnadshavaren eller den person som vårdnadshavaren meddelat verksamheten. Eleven kan efter överenskommelse mellan vårdnadshavare och verksamhet gå hem själv. Läsårsdata Höstterminen: torsdag 20 augusti - tisdag 22 december 2015 Vårterminen: måndag 11 januari onsdag 8 juli 2016 Studiedagar då hela skolan är stängd Torsdag-fredag augusti 2015 Torsdag 7 januari 2016 Fredag 10 juni 2016 Lov Höstlov oktober - (vecka 44) Jullov 23 december - 10 januari Sportlov 29 februari - 4 mars (vecka 9) Påsklov 25 mars - 1 april (vecka 13) Lov 5-6 maj Lov 6 juni Glöm inte att under lov meddela fritids om eleven är ledig.

6 Medgivande om publicering av film och fotografering i verksamheten För att vi ska ha rätt att publicera film, foto och annat material där elever deltar krävs samtycke från vårdnadshavarna. Fyll i bilaga 2 och lämna den till klassläraren. Modersmål Du som vårdnadshavare kan ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn. Mer information samt blankett finns på Målsmansuppgifter Du som vårdnadshavare måste ange rätt kontaktuppgifter i Självserviceportalen i Skolportalen. Det är mycket viktigt att du meddelar klassläraren samt registrerar i Självserviceportalen eventuella ändringar under läsåret, detta för att vi snabbt behöver få tag på dig vid akuta händelser samt att du ska få information ifrån skolan, till exempel hembrev, Stimmetbrev och andra utskick. Regler För att alla ska trivas och må bra, måste vi alla göra vårt yttersta för att bemöta varandra på ett respektfullt och trevligt sätt. Våra trivselregler säger: I Stimmets skola vill vi att alla ska trivas och må bra, därför: har vi ett trevligt uppförande och använder ett vårdat språk. accepterar vi varandras olikheter, visar hänsyn och respekt mot varandra. hjälper vi varandra och säger ifrån om någon blir illa behandlad. För att förtydliga trivselreglerna gäller följande regler: Alla elever har rast utomhus. Ta med kläder efter väder! Vi vistas inom skolgårdsgränsen på rasten. Gränserna skall respekteras för elevernas säkerhet. Alla tar av sig ytterskor i entrén och alla kepsar/mössor/luvor tas av inomhus under skoltid. Alla elever lämnar in sina mobiltelefoner till klassläraren på morgonen om de har dem med sig. Cykla, åka skateboard, kickbike eller liknande på skolgården får ske efter mellanmålet. Cykelåkande eller annat åkande sker i uppritade pilens riktning. Vid cykelåkning skall man enligt lag använda hjälm upp till 15 års ålder, hos oss gäller detta även vid pulka- och skridskoåkning. Klättring får ske i klätterställningarna, träden får vara i fred och ingen får klättra på räcken. På berget vid fotbollsplanen får ingen elev vara utanför uppritad markering. Bollar sparkas endast mot väggar utan fönster. Snöbollskastning är förbjudet på skolans område. Vid utflykter är det tillåtet att ta med sig fika av något slag. Smörgås, bulle eller kaka och vatten eller saft. Godis, snacks eller läsk är inte tillåtet.

7 När regler inte följs använder vi den här konsekvenstrappan: 1 Påminnelse Om eleven bryter mot reglerna påminns eleven om reglerna. 2 Enskilt samtal med eleven/ allvarssamtal Om eleven efter påminnelse ändå bryter mot reglerna. 3 Samtal med vårdnadshavare/ kontakt per telefon Om eleven efter enskilt samtal/ allvarssamtal ändå bryter mot reglerna. 4 Möte med elev, vårdnadshavare och personal Om eleven efter samtal med vårdnadshavare ändå bryter mot reglerna. 5 Möte med elev, vårdnadshavare, personal och skolledning Om eleven efter möte ändå bryter mot reglerna. 6 Kontakt med EHT/orosrapportering till EHT Om eleven efter möte ändå bryter mot reglerna. Vid grövre sociala svårigheter följer vi handlingsplanerna När personal blir utsatt för våld eller hot av elev och Stimmets skolas handlingsplan mot kränkande behandling och mobbning. Simundervisning Simundervisning i Tyresös simhall genomförs i årskurs 2. Kontinuerlig uppföljning sker i årskurserna 4 och 5. Livräddning genomförs i årskurs 5. Grundsärskolans elever har möjlighet till simning varje vecka. Skolhälsovård Skolsköterskan heter Kristin Knutsson och till henne kan du ringa om du är orolig för ditt barn på något sätt. Skolhälsovården arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Tid till skolläkaren bokar du genom att kontakta Kristin. Kristin ingår i elevhälsoteamet. Kontakt sker bäst via telefon eller mail (se Adresser och kontaktuppgifter ). Skolkurator Skolkuratorn heter Marita Widlund och hon ingår i elevhälsoteamet. Kontakt sker bäst via telefon eller mail (se Adresser och kontaktuppgifter ). Skolplikt årskurs 1-9 Alla barn, bosatta i Sverige, har skolplikt från höstterminen det år de fyller 7 år till och med vårterminen då barnet går ut årskurs 9. Enligt skollagen har vårdnadshavarna ansvar för att se till att barnet kommer till skolan. Varje skoldag kontrollerar vi att samtliga elever finns i skolan. Om vårdnadshavarna ej anmäler frånvaro kontaktar skolan vårdnadshavarna.

8 Skolportalen/Hypernet Kommunikationsredskap via Internet där du: - anmäler frånvaro - ansöker om fritidshemsplats - säger upp fritidshemsplats - gör schemaändringar för fritidshemsplats - kan se klasslistor Inloggning sker via kommunens hemsida Har ni frågor kring inloggning, kontakta Tyresö kommuns servicecenter. Skolpsykolog Skolpsykologen heter Azar Bordabaroch hon ingår i elevhälsoteamet. Kontakt sker bäst via telefon eller mail (se Adresser och kontaktuppgifter ). Unikum Ett kommunikationsredskap via Internet där du som vårdnadshavare bland annat kan följa ditt barns kunskapsutveckling, pedagogiska planeringar och individuella utvecklingsplaner (IUP) samt se betygskriterierna enligt Läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr -11). I Unikum finns också alla hembrev och övrig information. Upphittat Upphittade värdesaker lämnas in och återfås hos vaktmästaren Camil Foco. Värdesaker Skolan har ingen försäkring som täcker förluster av eller skador på till exempel leksaker, mobiltelefoner, cyklar eller andra värdeföremål. Säkrast är att inte ta med pengar eller andra värdesaker till skolan. Öppet på skolan Klockan öppnar morgonfritids upp på avdelningen Tumlaren för elever i förskoleklass - årskurs 6. Klockan delas morgonfritids på två avdelningar. Förskoleklass - årskurs 2 är kvar i Tumlarens lokaler och årskurserna 3-6 går över till Ankarets fritidslokaler. Klockan serveras frukost i matsalen för de yngre eleverna. De äldre eleverna serveras frukost på avdelningen Ankaret. Stängningsavdelning är Bläckfisken och fritids stänger klockan Under lov sker förändringar utefter elevantal och anmält omsorgsbehov. Förfrågan om omsorgsbehov delas ut av personalen innan lov och du som vårdnadshavare anmäler via länk på hemsidan eller via blankett. Information om fritids på lovet ges till de som kommer att vara på fritids under lovet. VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

9 Bilaga 1 Stimmets A-Ö Vi har nu tagit del av Stimmets A-Ö, läst och diskuterat! Elevens namn: Ort och datum Underskrift elev Underskrift vårdnadshavare

10 Bilaga 2 Samtyckesdokument för fotografering i förskola/skola Nya medier och digital teknik finns både hemma och i förskolan/skolan. I förskolan/skolan använder vi oss av digitalkamera och datorer, både när det gäller dokumentation i förskolan/skolan och i skolarbetet. Vi har också till uppgift att sprida information om vår verksamhet detta gör vi bland annat via vår egen hemsida, tyresö kommuns hemsida och genom broschyrer om förskolan/skolan. Hur bilder och andra uppgifter om ditt barn får hanteras regleras bland annat i personuppgiftslagen (PuL). Där skrivs att det krävs samtycke för att publicera personuppgifter om någon. Personuppgifter är till exempel foton där man kan se vem personen i fråga är. För barn/elever under 16 år krävs båda vårdnadshavares undertecknande för att samtycket ska vara gällande. Barn/elever över 16 år kan själva lämna samtycke. Om samtycke ges innebär det att all publicering sker enligt gällande regler för publicering och med stor eftertanke. Fotona ska gallras av förskolan/skolan senast när ditt barn slutar i den verksamheten. Detta dokument ska förvaras i förskolan/skolan och respekteras av samtliga personal inom förskolan/skolan. Personuppgifter Barnets för- och efternamn Avdelning/klass Förskola/skola Vårdnadshavares namn Vårdnadshavares namn Samtycket gäller under läsåret: Samtycket kan när som helst återkallas skriftligt. Kontakta ditt barns pedagog/lärare eller rektor om du önskar återkalla samtycket.

11 Beskrivning JA NEJ Jag samtycker till att mitt barns foto får publiceras på förskolans/skolans hemsida. Jag samtycker till att mitt barns foto och namn får publiceras på förskolans/skolans hemsida Jag samtycker till att mitt barn finns med i skolfotokatalogen med namn, bild och grupptillhörighet/klasstillhörighet. Skolfotokatalogen kan innebära spridning till flera förskolor/skolor och barn/elever/vårdnadshavare inom samma enhet. Jag samtycker till att mitt barns foto får vara med i informationsblad och trycksaker som representerar förskolan/skolan. Jag samtycker till att mitt barns foto samt föroch efternamn får vara med i reportage i media. Jag samtycker till att foton på mitt barn medverkar i publika utställningar som beskriver förskolans/skolans verksamhet Vårdnadshavares underskrift Om det finns två vårdnadshavare krävs bådas underskrift för att samtycket ska gälla. Om eleven är över 16 år räcker det med dennes samtycke. Datum Ort Underskrift Till förskolan/skolan: Samtyckesdokumentet gallras vid inaktualitet, d.v.s. då ny blankett inkommer vid läsårsstart.

12 Bilaga 3 Information om matsäck i Tyresös grundskolor Tyresö kommuns grundskolor erbjuder sedan 2008 eleverna matsäck vid utflykter. Det är Barn- och utbildningsnämndens politiker som fattat beslut om detta, för att uppfylla skollagens krav om en avgiftsfri skola, och samtidigt säkerställa att alla elever erbjuds en näringsriktig matsäck vid utflykt. Barn- och utbildningsförvaltningen vill med detta brev förtydliga att det är ett erbjudande det är frågan om - och inte ett krav. Självklart får de vårdnadshavare som hellre vill skicka med sina barn matsäck göra det. De som avser att göra det under läsåret ombedes att fylla i nedanstående talong och skicka med barnet till skolan. Kommunens skolor har ett uppdrag att verka för en hållbar miljö, bland annat genom att minska matsvinnet. Det gör vi på bästa sätt genom god planering. Genom att informera skolan i förväg om ert barn kommer att vilja ha skolans matsäck vid utflykter bidrar ni till minskat svinn och mindre miljöpåverkan. Tack för er hjälp! Avskiljes och lämnas till mentor eller klasslärare Mitt barn heter och går i klass på skola. Under läsåret kommer jag att skicka med mitt barn egen matsäck vid utflykter och kommer därför inte att nyttja erbjudandet om matsäck från skolan. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande

13 Bilaga 4 BLANKETT FÖR SPECIALKOST läsåret 2015/2016 Personuppgifter Elevens efternamn och förnamn Skola Plats för foto Klass Klassföreståndare/mentor Vårdnadshavare Telefon dagtid Vegetarisk kost Kryssa för livsmedel som kan ingå i den vegetariska kosten Mjölkprodukter Ägg Fisk Kyckling Övrigt Om barnet/eleven äter något/några av nedanstående livsmedel kan följande reaktioner (ange även hur snabbt) uppstå: Mjölk Laktosintolerans Mjölkproteinallergi Matfett Hår Mjölk ska uteslutas som dryck, men kan ingå i maträtt Hårdost kan användas Tål inte vanligt bords- och stekmargarin, kan ersättas med: Ägg Ska uteslutas i mat Kan ingå i mat men inte ätas naturellt Andra livsmedel Kryssa för om livsmedlet ska uteslutas från maten. Markera med parentes om allergin/intoleransen är av sådan lindrig art att eleven själv kan undvika livsmedlet genom att utesluta det på tallriken (gäller frukt och grönsaker). Fisk Tomat, rå Nötter Skaldjur Tomat, tillagad Citronsyra Kyckling Ketchup Citrusfrukter Sojaprotein Morot, rå Äpple Jordnötter Morot, tillagad Jordgubbar Ärter Paprika, rå Kiwi Bönor/Linser Paprika, tillagad Persika Gluten Mandel Nektarin Annan specialkost Fläskfri kost Kost fri från blodprodukter Övrigt: Datum Vårdnadshavares underskrift Blanketten lämnas till klassföreståndare/mentor. Vårdnadshavare ansvarar för att informationen är korrekt.

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

Adolfsbergsskolan F 6

Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Adolfsbergsskolan F 6 läsåret 2012/2013 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande. Välkommen till Adolfsbergsskolan F-6 Vår idé Adolfsbergsskolan F-6 är en skola

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014-09-23 ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014 Innehållsförteckning: Elevhälsoplan - presentation Elevhälsoarbete arbetsgång, protokoll för EVK Lathund inför upprättande av åtgärdsprogram Handlingsplan

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Skolförvaltningen Valåskolan/Hällesåkersskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Söderfjärdsskolan Vaxholm

Söderfjärdsskolan Vaxholm Söderfjärdsskolan Vaxholm Läsåret 2014-2015 Vi som arbetar i Söderfjärdsskolan har som mål att alla elever känner trygghet att alla elever tar ett växande ansvar för sitt lärande och lär sig samarbeta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

1 (9) Välkommen. till fritidshemmen i. Boxholms kommun. Riktlinjer Avgifter 2012-11-08

1 (9) Välkommen. till fritidshemmen i. Boxholms kommun. Riktlinjer Avgifter 2012-11-08 1 (9) Välkommen till fritidshemmen i Boxholms kommun Riktlinjer Avgifter 2012-11-08 2 (9) Innehåll VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEMMEN I BOXHOLMS KOMMUN 3 Föräldrasamverkan 3 PLATS I FRITIDSHEM 3 I BOXHOLMS KOMMUN

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2015 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 0 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk 6-9... 3 Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket...

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från 2013-08-16 Planen ska revideras senast 2014-06-21 Ansvarig

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Fyren EkAlmens. Information A till Ö

Fyren EkAlmens. Information A till Ö Fyren EkAlmens Information A till Ö Läsåret 2012/2013 VAD ÄR DET HÄR FÖR INFORMATION? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev eller förälder behöver

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Riktlinjer för maten och måltiderna inom skola och fritidshem i Nybro kommun

Riktlinjer för maten och måltiderna inom skola och fritidshem i Nybro kommun Riktlinjer för maten och måltiderna inom skola och fritidshem i Nybro kommun Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden i Nybro kommun 2010-03-03, 19. Livsmedelsverkets kostråd i Bra mat i skolan ligger

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 INFORMATION Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vart vänder Du Dig 3-5 - skolans hemsida - skolans adress - Frånvaroanmälan/sjukdom - Ledighet - Försäkring

Läs mer

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd i Bra mat i skolan ligger till grund för kommunens riktlinjer. Måltiderna i skolan är mycket viktiga

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016

Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016 Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Djupedalskolans organisation för läsåret 2015-2016...

Läs mer

ÅRSTASKOLANS ABC-LISTA:

ÅRSTASKOLANS ABC-LISTA: ÅRSTASKOLANS ABC-LISTA: A - arbetstider: Alltså, vi är schyssta mot varandra på den här skolan. Det innebär att vi självklart kommer i tid på morgonen/efter rast. Detta för att inte påverka kvalitén i

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer