VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret ) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare information om vår skola. Materialet har mailats hem till er vårdnadshavare och finns publicerat på skolans hemsida. Läs igenom informationen tillsammans där hemma och fyll sedan i de bilagor som medföljer. Bilagorna ska lämnas åter till klassläraren första skolveckan. Stimmets skola är en skola för var och en, där alla har möjlighet och plats att utvecklas! Vi vill att våra elever ska trivas, vara trygga och nå framgång i sitt lärande. Samspelet och en god vuxenkontakt mellan skolan och hemmet är av avgörande betydelse för elevens skolgång. Det stöd och engagemang som du som vårdnadshavare kan ge ditt barn i skolans lärande arbete är mycket värdefullt. Vi hoppas att ni finner svar på många frågor i det här informationsmaterialet. Ni är naturligtvis alltid välkomna att höra av er om ni undrar över något. Vi ser fram emot ett trevligt och lärorikt läsår tillsammans! Personal och skolledning i Stimmets skola Bilagor som medföljer och som ska fyllas i och lämnas åter till klassläraren snarast: Bilaga 1 = Dokument att fylla att ni tagit del av Stimmets A-Ö Bilaga 2 = Samtyckesdokument för fotografering i förskola/skola Bilaga 3 = Information om matsäck i Tyresös grundskolor Bilaga 4 = Blankett för specialkost

2 Stimmets A-Ö Adresser och kontaktuppgifter Rektor Ulla Lidén Mailadress eller telefon Biträdande rektor Marco Suares Mailadress eller telefon Biträdande rektor Carina Olsson Mailadress eller telefon Biträdande rektor Anna Nyström Mailadress eller telefon Biträdande rektor Kristina Hellberg Mailadress eller telefon Intendent Magdalena Johansson Mailadress eller telefon Vaktmästare Camil Foco Mailadress eller telefon Skolsköterska Kristin Knutsson Mailadress eller telefon Skolpsykolog Azar Bordbar Mailadress eller telefon Skolkurator Marita Widlund Mailadress eller telefon Specialpedagog Inger Mårtensson Mailadress eller telefon Talpedagog Mimi Rogstad Mailadress eller telefon Köket Telefon Kontaktuppgifter till klasslärare och fritids finns på skolans hemsida

3 Allergiinformation Det är viktigt att alla vårdnadshavare, elever och personal gör allt vi kan för att förbättra vår miljö ur allergisynpunkt. Det finns elever och personal i skolan med svåra allergiproblem. Viktigt att vi alla tänker på att: - inte ha kläder som varit i kontakt med husdjur när man går till skolan. - inte ha på oss parfym eller använda starkt parfymerade hygienprodukter och hårprodukter. - inte vid något tillfälle ta med oss produkter som kan innehålla jordnötter eller någon form av nötter. Det gäller även idominsalva, försvarets salva och vissa tvålar med jordnötsolja i. - de som rider, byter kläder samt duschar och tvättar håret efteråt. - inte ha med pälsdjur till skolan eller skolgården. Glöm inte att berätta för personalen om era barn har allergiska besvär och om ni misstänker att dessa förvärras av något i skolmiljön. Blankett för specialkost finns att hämta på Tyresö kommuns hemsida eller på expeditionen. Blanketten bifogas även till detta dokument som bilaga 4. Arbetslag - TEAM Eleverna och pedagogerna är indelade i arbetslag - TEAM. Varje årskurs eller klass bildar ett arbetslag, där ett visst antal pedagoger arbetar kring ett visst antal elever. Arbetsplatsträff (APT) En gång i månaden har vi arbetsplatsträff för all personal i skolan. Träffarna börjar klockan För att all personal ska ha möjlighet att delta i träffarna är det önskvärt från vår sida att ert barn hämtas från fritids senast klockan Naturligtvis har vi fritids öppet som vanligt för de elever som har behov av omsorg men med vikarier som personal. Datum för APT läsåret : 21/9, 19/10, 23/11, 1/2, 7/3, 11/4, 9/5. Bibliotek Eleverna kan låna böcker i vårt bibliotek. Det är viktigt att böcker som lånas hem lämnas tillbaka till skolan. Böckerna är märkta med Stimmets skola. Borttappat/skadegörelse Om eleven tappar bort eller förstör böcker, läromedel eller teknisk utrustning, kontaktas hemmet. Vårdnadshavarna kan komma att bli ersättningsskyldiga. Datorer De datorer och ipads som finns i skolan används till skolarbete. Om detta inte följs stängs elevens konto av under en vecka. På fritids får datorerna användas enligt fritids regler. Om en elev får kontot avstängt meddelas hemmet. Elevråd/klassråd Vi har elevråd regelbundet där representanter för eleverna och personalen ingår. Klassråd genomförs regelbundet i alla klasser. Elevhälsoteamet Elevhälsoteamet (EHT) arbetar med att skapa bästa möjliga situation för var och en av eleverna i samråd med övrig personal i skolan. EHT leds av rektor Ulla Lidén och dessutom ingår biträdande rektorer Marco Suares, Carina Olsson, Kristina Hellberg och Anna Nyström, skolsköterska Kristin Knutsson, skolpsykolog Azar Bordbar, skolkurator Marita Widlund, specialpedagog Inger Mårtensson samt talpedagogen Mimi Rogstad i teamet.

4 Fritids avdelningar När eleven börjar skolan i förskoleverksamheten börjar eleven på avdelningen Bläckfisken. I tre år går sedan eleven på någon av avdelningarna Badstranden, Tumlaren eller Braxen från och med årskurs 1. I årskurs 4-6 går eleverna på avdelningen Ankaret eller Bryggan. Elever som är inskrivna i särskolans fritids går på avdelningen Delfinen. Frånvaroanmälan Anmälan görs snabbast och enklast via appen Hypernet IST. Mer instruktioner om appen finns att läsa på skolans hemsida. Frånvaroanmälan kan även göras via Skolportalen eller via telefonsamtal till Stimmets skolas telefon före klockan Skolportalen hittar ni på och där kan anmälan göras dygnet runt. Stimmets skolas telefonnummer är Du som vårdnadshavare måste ange rätt kontaktuppgifter i Självserviceportalen i Skolportalen samt uppdatera dessa om du byter uppgifter. Frånvaroanmälan måste ske varje dag eller för flera dagar samtidigt om eleven är borta från skolan och anmälan kan inte göras av eleven själv. Frånvaroanmälan under de dagar som skolan är stängd, men fritidsverksamheten pågår, anmäls frånvaron direkt till den då aktuella fritidsavdelningen. Telefonnummer finns på skolans hemsida. Forum för samråd Stimmets skola önskar och vill ständigt ha en dialog med er vårdnadshavare. Intresserade vårdnadshavare inbjuds till samråd för att diskutera samma ämnen som eleverna får diskutera i elevrådet. Försäkring Kommunen har tecknat avtal för barnolycksfall med försäkringsbolaget SRF, som gäller från och med All information samt skadeblankett finns på Handlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling På skolan finns en Likabehandlingsplan och en Handlingsplan mot kränkande behandling och mobbning. Dessa planer finns i sina helheter på vår hemsida och är framtagna av/revideras årligen av personalen. Hemsidan Vår hemsida finns på Här kan du bland annat hitta telefonnummer och mailadresser till pedagogerna, information om organisation, arbetsmetoder och resultat samt matsedeln. Kvarglömda kläder Kläder som glömts kvar i skolan förvaras i respektive entréer. När det blir mycket kläder läggs kläderna i säckar och förvaras i källaren under Ankaret. Efter skolavslutningen lämnas de kläder som inte hämtats ut vidare till välgörande ändamål.

5 Ledighetansökan för elev Enligt skollagen kan en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och längre ledighet om det finns synnerliga skäl. Det är rektorn som beslutar om ledighet och beslutet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Du som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Under perioder när nationella prov genomförs beviljas ingen ledighet för elever i årskurs 3 (14/3-20/5). Ledighet beviljas ej för årskurs 6 följande datum då det genomförs nationella prov: 9/2, 11/2, 6/4, 8/4, 19/4 och 22/4). Ledighetsansökan kan göras med e-legitimation på nätet och tjänsten finns på Blankett för ledighetsansökan hämtas på Tyresö kommuns hemsida och lämnas till klassläraren. Lunch/matsäck/specialkost Lunch tillagas och serveras varje dag i vår matsal Sälen. Matsedeln finns på skolans hemsida. Matsäck erbjuds vid utflyktsdagar och om ni önskar ordna matsäck själva anmäls det i bilaga 3. Det är betydelsefullt att köket i god tid får veta om ert barn är i behov av specialkost. Blankett för specialkost finns att hämta på eller på expeditionen. Blanketten bifogas även till detta dokument som bilaga 4. Lämnings- och hämtningsrutiner på fritidshem Eleverna ska hämtas och lämnas av vårdnadshavaren eller den person som vårdnadshavaren meddelat verksamheten. Eleven kan efter överenskommelse mellan vårdnadshavare och verksamhet gå hem själv. Läsårsdata Höstterminen: torsdag 20 augusti - tisdag 22 december 2015 Vårterminen: måndag 11 januari onsdag 8 juli 2016 Studiedagar då hela skolan är stängd Torsdag-fredag augusti 2015 Torsdag 7 januari 2016 Fredag 10 juni 2016 Lov Höstlov oktober - (vecka 44) Jullov 23 december - 10 januari Sportlov 29 februari - 4 mars (vecka 9) Påsklov 25 mars - 1 april (vecka 13) Lov 5-6 maj Lov 6 juni Glöm inte att under lov meddela fritids om eleven är ledig.

6 Medgivande om publicering av film och fotografering i verksamheten För att vi ska ha rätt att publicera film, foto och annat material där elever deltar krävs samtycke från vårdnadshavarna. Fyll i bilaga 2 och lämna den till klassläraren. Modersmål Du som vårdnadshavare kan ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn. Mer information samt blankett finns på Målsmansuppgifter Du som vårdnadshavare måste ange rätt kontaktuppgifter i Självserviceportalen i Skolportalen. Det är mycket viktigt att du meddelar klassläraren samt registrerar i Självserviceportalen eventuella ändringar under läsåret, detta för att vi snabbt behöver få tag på dig vid akuta händelser samt att du ska få information ifrån skolan, till exempel hembrev, Stimmetbrev och andra utskick. Regler För att alla ska trivas och må bra, måste vi alla göra vårt yttersta för att bemöta varandra på ett respektfullt och trevligt sätt. Våra trivselregler säger: I Stimmets skola vill vi att alla ska trivas och må bra, därför: har vi ett trevligt uppförande och använder ett vårdat språk. accepterar vi varandras olikheter, visar hänsyn och respekt mot varandra. hjälper vi varandra och säger ifrån om någon blir illa behandlad. För att förtydliga trivselreglerna gäller följande regler: Alla elever har rast utomhus. Ta med kläder efter väder! Vi vistas inom skolgårdsgränsen på rasten. Gränserna skall respekteras för elevernas säkerhet. Alla tar av sig ytterskor i entrén och alla kepsar/mössor/luvor tas av inomhus under skoltid. Alla elever lämnar in sina mobiltelefoner till klassläraren på morgonen om de har dem med sig. Cykla, åka skateboard, kickbike eller liknande på skolgården får ske efter mellanmålet. Cykelåkande eller annat åkande sker i uppritade pilens riktning. Vid cykelåkning skall man enligt lag använda hjälm upp till 15 års ålder, hos oss gäller detta även vid pulka- och skridskoåkning. Klättring får ske i klätterställningarna, träden får vara i fred och ingen får klättra på räcken. På berget vid fotbollsplanen får ingen elev vara utanför uppritad markering. Bollar sparkas endast mot väggar utan fönster. Snöbollskastning är förbjudet på skolans område. Vid utflykter är det tillåtet att ta med sig fika av något slag. Smörgås, bulle eller kaka och vatten eller saft. Godis, snacks eller läsk är inte tillåtet.

7 När regler inte följs använder vi den här konsekvenstrappan: 1 Påminnelse Om eleven bryter mot reglerna påminns eleven om reglerna. 2 Enskilt samtal med eleven/ allvarssamtal Om eleven efter påminnelse ändå bryter mot reglerna. 3 Samtal med vårdnadshavare/ kontakt per telefon Om eleven efter enskilt samtal/ allvarssamtal ändå bryter mot reglerna. 4 Möte med elev, vårdnadshavare och personal Om eleven efter samtal med vårdnadshavare ändå bryter mot reglerna. 5 Möte med elev, vårdnadshavare, personal och skolledning Om eleven efter möte ändå bryter mot reglerna. 6 Kontakt med EHT/orosrapportering till EHT Om eleven efter möte ändå bryter mot reglerna. Vid grövre sociala svårigheter följer vi handlingsplanerna När personal blir utsatt för våld eller hot av elev och Stimmets skolas handlingsplan mot kränkande behandling och mobbning. Simundervisning Simundervisning i Tyresös simhall genomförs i årskurs 2. Kontinuerlig uppföljning sker i årskurserna 4 och 5. Livräddning genomförs i årskurs 5. Grundsärskolans elever har möjlighet till simning varje vecka. Skolhälsovård Skolsköterskan heter Kristin Knutsson och till henne kan du ringa om du är orolig för ditt barn på något sätt. Skolhälsovården arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Tid till skolläkaren bokar du genom att kontakta Kristin. Kristin ingår i elevhälsoteamet. Kontakt sker bäst via telefon eller mail (se Adresser och kontaktuppgifter ). Skolkurator Skolkuratorn heter Marita Widlund och hon ingår i elevhälsoteamet. Kontakt sker bäst via telefon eller mail (se Adresser och kontaktuppgifter ). Skolplikt årskurs 1-9 Alla barn, bosatta i Sverige, har skolplikt från höstterminen det år de fyller 7 år till och med vårterminen då barnet går ut årskurs 9. Enligt skollagen har vårdnadshavarna ansvar för att se till att barnet kommer till skolan. Varje skoldag kontrollerar vi att samtliga elever finns i skolan. Om vårdnadshavarna ej anmäler frånvaro kontaktar skolan vårdnadshavarna.

8 Skolportalen/Hypernet Kommunikationsredskap via Internet där du: - anmäler frånvaro - ansöker om fritidshemsplats - säger upp fritidshemsplats - gör schemaändringar för fritidshemsplats - kan se klasslistor Inloggning sker via kommunens hemsida Har ni frågor kring inloggning, kontakta Tyresö kommuns servicecenter. Skolpsykolog Skolpsykologen heter Azar Bordabaroch hon ingår i elevhälsoteamet. Kontakt sker bäst via telefon eller mail (se Adresser och kontaktuppgifter ). Unikum Ett kommunikationsredskap via Internet där du som vårdnadshavare bland annat kan följa ditt barns kunskapsutveckling, pedagogiska planeringar och individuella utvecklingsplaner (IUP) samt se betygskriterierna enligt Läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr -11). I Unikum finns också alla hembrev och övrig information. Upphittat Upphittade värdesaker lämnas in och återfås hos vaktmästaren Camil Foco. Värdesaker Skolan har ingen försäkring som täcker förluster av eller skador på till exempel leksaker, mobiltelefoner, cyklar eller andra värdeföremål. Säkrast är att inte ta med pengar eller andra värdesaker till skolan. Öppet på skolan Klockan öppnar morgonfritids upp på avdelningen Tumlaren för elever i förskoleklass - årskurs 6. Klockan delas morgonfritids på två avdelningar. Förskoleklass - årskurs 2 är kvar i Tumlarens lokaler och årskurserna 3-6 går över till Ankarets fritidslokaler. Klockan serveras frukost i matsalen för de yngre eleverna. De äldre eleverna serveras frukost på avdelningen Ankaret. Stängningsavdelning är Bläckfisken och fritids stänger klockan Under lov sker förändringar utefter elevantal och anmält omsorgsbehov. Förfrågan om omsorgsbehov delas ut av personalen innan lov och du som vårdnadshavare anmäler via länk på hemsidan eller via blankett. Information om fritids på lovet ges till de som kommer att vara på fritids under lovet. VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

9 Bilaga 1 Stimmets A-Ö Vi har nu tagit del av Stimmets A-Ö, läst och diskuterat! Elevens namn: Ort och datum Underskrift elev Underskrift vårdnadshavare

10 Bilaga 2 Samtyckesdokument för fotografering i förskola/skola Nya medier och digital teknik finns både hemma och i förskolan/skolan. I förskolan/skolan använder vi oss av digitalkamera och datorer, både när det gäller dokumentation i förskolan/skolan och i skolarbetet. Vi har också till uppgift att sprida information om vår verksamhet detta gör vi bland annat via vår egen hemsida, tyresö kommuns hemsida och genom broschyrer om förskolan/skolan. Hur bilder och andra uppgifter om ditt barn får hanteras regleras bland annat i personuppgiftslagen (PuL). Där skrivs att det krävs samtycke för att publicera personuppgifter om någon. Personuppgifter är till exempel foton där man kan se vem personen i fråga är. För barn/elever under 16 år krävs båda vårdnadshavares undertecknande för att samtycket ska vara gällande. Barn/elever över 16 år kan själva lämna samtycke. Om samtycke ges innebär det att all publicering sker enligt gällande regler för publicering och med stor eftertanke. Fotona ska gallras av förskolan/skolan senast när ditt barn slutar i den verksamheten. Detta dokument ska förvaras i förskolan/skolan och respekteras av samtliga personal inom förskolan/skolan. Personuppgifter Barnets för- och efternamn Avdelning/klass Förskola/skola Vårdnadshavares namn Vårdnadshavares namn Samtycket gäller under läsåret: Samtycket kan när som helst återkallas skriftligt. Kontakta ditt barns pedagog/lärare eller rektor om du önskar återkalla samtycket.

11 Beskrivning JA NEJ Jag samtycker till att mitt barns foto får publiceras på förskolans/skolans hemsida. Jag samtycker till att mitt barns foto och namn får publiceras på förskolans/skolans hemsida Jag samtycker till att mitt barn finns med i skolfotokatalogen med namn, bild och grupptillhörighet/klasstillhörighet. Skolfotokatalogen kan innebära spridning till flera förskolor/skolor och barn/elever/vårdnadshavare inom samma enhet. Jag samtycker till att mitt barns foto får vara med i informationsblad och trycksaker som representerar förskolan/skolan. Jag samtycker till att mitt barns foto samt föroch efternamn får vara med i reportage i media. Jag samtycker till att foton på mitt barn medverkar i publika utställningar som beskriver förskolans/skolans verksamhet Vårdnadshavares underskrift Om det finns två vårdnadshavare krävs bådas underskrift för att samtycket ska gälla. Om eleven är över 16 år räcker det med dennes samtycke. Datum Ort Underskrift Till förskolan/skolan: Samtyckesdokumentet gallras vid inaktualitet, d.v.s. då ny blankett inkommer vid läsårsstart.

12 Bilaga 3 Information om matsäck i Tyresös grundskolor Tyresö kommuns grundskolor erbjuder sedan 2008 eleverna matsäck vid utflykter. Det är Barn- och utbildningsnämndens politiker som fattat beslut om detta, för att uppfylla skollagens krav om en avgiftsfri skola, och samtidigt säkerställa att alla elever erbjuds en näringsriktig matsäck vid utflykt. Barn- och utbildningsförvaltningen vill med detta brev förtydliga att det är ett erbjudande det är frågan om - och inte ett krav. Självklart får de vårdnadshavare som hellre vill skicka med sina barn matsäck göra det. De som avser att göra det under läsåret ombedes att fylla i nedanstående talong och skicka med barnet till skolan. Kommunens skolor har ett uppdrag att verka för en hållbar miljö, bland annat genom att minska matsvinnet. Det gör vi på bästa sätt genom god planering. Genom att informera skolan i förväg om ert barn kommer att vilja ha skolans matsäck vid utflykter bidrar ni till minskat svinn och mindre miljöpåverkan. Tack för er hjälp! Avskiljes och lämnas till mentor eller klasslärare Mitt barn heter och går i klass på skola. Under läsåret kommer jag att skicka med mitt barn egen matsäck vid utflykter och kommer därför inte att nyttja erbjudandet om matsäck från skolan. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande

13 Bilaga 4 BLANKETT FÖR SPECIALKOST läsåret 2015/2016 Personuppgifter Elevens efternamn och förnamn Skola Plats för foto Klass Klassföreståndare/mentor Vårdnadshavare Telefon dagtid Vegetarisk kost Kryssa för livsmedel som kan ingå i den vegetariska kosten Mjölkprodukter Ägg Fisk Kyckling Övrigt Om barnet/eleven äter något/några av nedanstående livsmedel kan följande reaktioner (ange även hur snabbt) uppstå: Mjölk Laktosintolerans Mjölkproteinallergi Matfett Hår Mjölk ska uteslutas som dryck, men kan ingå i maträtt Hårdost kan användas Tål inte vanligt bords- och stekmargarin, kan ersättas med: Ägg Ska uteslutas i mat Kan ingå i mat men inte ätas naturellt Andra livsmedel Kryssa för om livsmedlet ska uteslutas från maten. Markera med parentes om allergin/intoleransen är av sådan lindrig art att eleven själv kan undvika livsmedlet genom att utesluta det på tallriken (gäller frukt och grönsaker). Fisk Tomat, rå Nötter Skaldjur Tomat, tillagad Citronsyra Kyckling Ketchup Citrusfrukter Sojaprotein Morot, rå Äpple Jordnötter Morot, tillagad Jordgubbar Ärter Paprika, rå Kiwi Bönor/Linser Paprika, tillagad Persika Gluten Mandel Nektarin Annan specialkost Fläskfri kost Kost fri från blodprodukter Övrigt: Datum Vårdnadshavares underskrift Blanketten lämnas till klassföreståndare/mentor. Vårdnadshavare ansvarar för att informationen är korrekt.

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

Information från. Bergfotens skola

Information från. Bergfotens skola Information från Bergfotens skola läsåret 2015-2016 Telefonlista samt adress till Bergfotens skola Adress: Skolans hemsida: Bergfotens skola Bergfotensvängen 2 135 37 Tyresö www.tyreso.se Tf rektor Iréne

Läs mer

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN läsåret 2016/2017! I det här häftet får Du som förälder viktig läsårsinformation om skolan och rutiner: - Läsårstider - Kontaktinformation, arbetslag och personalfoto - Rutiner

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Yngsjö skola

Yngsjö skola Yngsjö skola 2016-2017 Information till hemmen 1. Barn- och utbildningsnämnden har fastställt nedanstående tider för läsåret 16-17 Höstterminen to 08-18 on 12-21 Vårterminen on 01-11 fr 06-16 Lovdagar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 Läsårstider Höstterminen 2012 21 augusti Skolstart 29 oktober Studiedag HELA skolan stängd 30 okt 31 okt Studiedagar, fritidsverksamheten öppen 1-2 november Höstlov. Fritidsverksamheten

Läs mer

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Jessica Carlberg Rektor, Tällbergs skola Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015 FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015 SKOLLEDNING Johan Lindeberg är ansvarig rektor för alla elever i årskurs F-9 i Sundet, Byn samt Viken. Bitr. rektor Jenny Råström ansvarar för Tegelvikens fritidshemsverksamhet.

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN STYRDOKUMENT 1 (12) RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN Samarbetsprojekt mellan Folkhälso- och Kostförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga kommun samt Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

Snart är det sommar och då är det dags för... Dagkollo på Hällkana 2015

Snart är det sommar och då är det dags för... Dagkollo på Hällkana 2015 Utbildningskontoret 1 (5) Snart är det sommar och då är det dags för... Dagkollo på Hällkana 2015 Upplands-Bro kommun ordnar även denna sommar öppen fritidsverksamhet i form av dagkollo på Hällkana. För

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan Välkommen! Läsåret är redan i full gång och jag vill inleda med att önska elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår. Ett extra

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Information. Steningeskolan

Information. Steningeskolan Information Steningeskolan 2012/2013 Skola F-6/fritidshem Orion Galaxen Oriongatan 218 Uranusgatan 2 195 55 Märsta 195 56 Märsta tel rektorsexp 08-591 26613 fax 08-591 171 26 e-post. rose-marie.hoglund@sigtuna.se

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16

KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16 KLAGSTORPS SKOLOMRÅDE TRELLEBORGS KOMMUN KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16 A Allergi I skolan finns det flera elever som har allergi. För att hjälpa dem från att få allergiska reaktioner kan vi anpassa

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Varmt välkomna till ett nytt läsår! Nacka augusti 2016 Varmt välkomna till ett nytt läsår! Vi hälsar alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår! Vi kommer att starta upp med fokus på trygghetsarbete i klasserna. Terminsstart

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan 1(9) TILLSAMMANS Hos oss möts barn, ungdomar och vuxna på världens viktigaste arbetsplats. Det är här vi vuxna ska hjälpa Dig som växer upp

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22 ATT GÅ I DALSKOLAN www.tyreso.se/dalskolan 1 2014-08-22 Innehållsförteckning Välkommen till Dalskolan sid 3 ELEVINFLYTANDE Klassråd Elevråd Matråd, andra råd Friends Trivsel ORGANISATION Utvecklingssamtal

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2017/2018 Lika-unika, stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17

Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17 Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17 Från A till Ö Adress Parkskolan Idrottsstigen 2 942 33 Älvsbyn Linus Sköld, rektor 0929-172 47, 070-617 72 47 Anna-Karin Sandström, biträdande rektor

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

STRANDSKOLANS FRITIDSHEM OCH FÖRSKOLEKLASSER

STRANDSKOLANS FRITIDSHEM OCH FÖRSKOLEKLASSER STRANDSKOLANS FRITIDSHEM OCH FÖRSKOLEKLASSER Våra fyra fritidshemsavdelningarna är: Fyren 5782 9752 Förskoleklasserna (Norr och Syd) Jollen 5782 9772 Årskurs 1 Ankaret 5782 9786 Årskurs 2 Kobben 5782 9754

Läs mer

Villaskolan

Villaskolan Villaskolan 2016-2017 Information till hemmen 1. Barn- och utbildningsnämnden har fastställt nedanstående tider för läsåret 16-17 Höstterminen to 08-18 on 12-21 Vårterminen on 01-11 fr 06-16 Lovdagar må

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Skolans trivselregler & Förväntningar. Sigfridsborgs skola och förskolor

Skolans trivselregler & Förväntningar. Sigfridsborgs skola och förskolor Skolans trivselregler & Förväntningar Sigfridsborgs skola och förskolor Skolans och förskolornas regler Till Sigfridsborgs skolenhet ska alla barn gå med glädje varje dag, de ska vilja komma tillbaka imorgon!

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår!

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår! Barn och utbildningsförvaltningen Datum 1 Hållsta skola 2016-08-11 Maria Johansson Skoladministratör 016-710 46 64 Informationsbrev augusti 2016 Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

AKALLA GRUNDSKOLA

AKALLA GRUNDSKOLA AKALLA GRUNDSKOLA 2015 16 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER Kontakt SÅ HÄR NÅR DU OSS PÅ AKALLA GRUNDSKOLA: Telefon...08-508 45 100 Sveaborgsskolan...08-508 45 595 Mail...akallagrundskola@stockholm.se

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden Handlingsplan vid hög frånvaro Elevhälsan, Vara kommun Antagen av bildningsnämnden 2014-05-27 39 Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola ska delta i

Läs mer

FRITIDSHEMMET VITTRA BROTORP

FRITIDSHEMMET VITTRA BROTORP FRITIDSHEMMET VITTRA BROTORP Vi på Vittra Brotorps fritidshem önskar er varmt välkomna till en inblick i vår verksamhet. Här kommer lite information om hur en dag på fritids/ klubben kan se ut, vilka regler

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Välk l o k m o m m e m n e n ti t l i l l l

Välk l o k m o m m e m n e n ti t l i l l l Välkommen till VISION Byleskolan är skolan där alla trivs, alla känner arbetsglädje och får lust att lära. VÅRA MÅL Alla skall känna sig uppskattade, trygga och accepterade. Eleverna skall ges möjlighet

Läs mer

Montessorifriskolans fritidshem

Montessorifriskolans fritidshem Montessorifriskolans fritidshem Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs F- 6. Fritids uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA Söderbrinkens förskola består av 2 avdelningar. Solen för barn 1-3 år samt Månen för barn 3-5 år. Här finns plats för ca 35 barn. Vår adress: Söderbrinkens förskola

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 STUREBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (8) 2015-08-14 info LÄSÅRET 2015/2016 Häftet innehåller kort information för läsåret samt blanketter som skall fyllas i och lämnas till skolan. SID 2(8) VÄLKOMMEN

Läs mer

DAGKOLLO HÄLLKANA

DAGKOLLO HÄLLKANA DAGKOLLO HÄLLKANA 1977-2017 www.upplands-bro.se 2 (6) Snart är det sommar och då är det dags för... Dagkollo på Hällkana 2017 Upplands-Bro kommun ordnar även denna sommar öppen fritidsverksamhet i form

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Edessaskolan Kunskap är världens ljus

Edessaskolan Kunskap är världens ljus Edessaskolan Kunskap är världens ljus Edessaskolan Borgvägen 10 145 68 Norsborg www.edessaskolan.se Telefon nummer: 08 531 84912 Läsåret 2012/13 Välkommen till Edessaskolan! Edessaskolan är en friskola

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Riktlinjer för specialkost i skolan

Riktlinjer för specialkost i skolan Riktlinjer för specialkost i skolan Samarbetsprojekt mellan Folkhälsoförvaltningen, Karlskoga och Degerfors 2012-09-11 Syfte Syftet med Rutiner för specialkoster i skolan är att alla elever i skolan ska

Läs mer

FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012

FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012 FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012 Ni är alltid välkomna att besöka oss: Hultskolan Hults Gata 26-28 436 44 ASKIM Tel. 031-366 33 50 Sisjöskolan Gåsmossevägen

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Välkommen till Fritidshem

Välkommen till Fritidshem Fritidshemmet:... Adress:... Telefonnummer:...... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Fritidshem i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun Familje- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Välkommen till Ekbergaskolan Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Läsåret 2008/2009 Välkommen till Ekbergaskolan Vi arbetar för: Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Ekbergaskolan är belägen

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 SKOLLEDNING Jenny Råström är tf rektor för Tegelviken under höstterminen 2016. Bitr. rektor är Ulrika Herlin. Jenny nås på jenny.rastrom@eskilstuna.se alt. 016-710

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Häggetorpsskolan. Läsåret Tibro kommun TIBRO Växel:

Elev- och föräldrainformation. Häggetorpsskolan. Läsåret Tibro kommun TIBRO  Växel: Elev- och föräldrainformation Häggetorpsskolan Läsåret 2013-2014 Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar...

Läs mer

Vänersborgs kommun LÄSÅRET

Vänersborgs kommun LÄSÅRET Vänersborgs kommun LÄSÅRET 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Postadress, telefonnummer 3 Rektor har ordet 4 Läsårstider, stängningsdagar fritids, skolplikt, ledighet 5 Policy för studier vid beviljad ledighet

Läs mer

Välkommen till RÅNGEDALASKOLAN

Välkommen till RÅNGEDALASKOLAN Rångedalaskolan Välkommen till RÅNGEDALASKOLAN Kunskap för hälsa och Hälsa för kunskap Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter

Läs mer

LÅNGASJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret

LÅNGASJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret Bildningsförvaltningen BF 221 1 2016-12-13 LÅNGASJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2016-2017 Vår vision På Långasjö skola och fritidshem

Läs mer