Förarinstruktion Dynafleet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förarinstruktion Dynafleet"

Transkript

1 Förarinstruktion Dynafleet

2

3

4 Innehållsförteckning Dynafleet... 1 Dynafleet... 1 Teknisk beskrivning... 2 Reglage... 4 Skärm... 6 Menyer och symboler... 7 Att använda menyerna... 8 Starta systemet... 9 Stänga av systemet stand by... 9 Överföring av data... 9 Allmänt Meddelande Meddelandemenyn Allmänt kör och vilotid Uppdrag Journaler Förarcoachning Nödlarm & assistans Färdskrivarens nedladdningsmeny Inställningar Systemfel och varningar... 22

5 Dynafleet 1 Dynafleet Dynafleet är ett system för transportplanering kombinerat med fordonsplanering, meddelandehantering och automatisk rapportering av fordonsstatus och förartider. Föraren kommunicerar hela tiden med kontoret. Den trafikansvarige på kontoret kan leda fordonet till olika platser för olika uppdrag. Föraren kan skicka meddelanden till andra förare, till kontoret eller privat. Kontakt mellan föraren och kontoret innebär att mycket av orderhanteringen kan skötas enkelt och transporterna bemannas mer effektivt. Kommunikationen med huvudkontoret sker via GSM-mobilnätverket. Systemet samlar in information från färdskrivaren och motorstyrenheten. Dynafleet ger föraren information om fordonet och köraktiviteter. Det gör det möjligt att ha bättre transportadministrering och uppföljning av de löpande kostnaderna för fordonet, förarens arbetsinsats samt hur ekonomiskt föraren kör. Avsnittet Design och funktion beskriver de grundläggande funktioner som alla förare måste vara bekanta med. I avsnittet Systemhantering finns en systemöversikt och en beskrivning av hur systemet startas. De kvarvarande avsnitten beskriver hur systemet fungerar i mer detalj.

6 2 Dynafleet Teknisk beskrivning J Dynafleet innehåller två enheter, Dynafleet Gateway och Dynafleet Driver Tool. Dynafleet Gateway har en hjälpknapp på instrumentpanelen. Dynafleet Driver Tool har ett tangentbord och en separat färgskärm som alternativ. Enheten Dynafleet är ansluten till olika elektroniska styrenheter och färdskrivaren via fordonets elektroniska nätverk. Kommunikationen med huvudkontoret sker via GSMmobilnätverket.

7 Dynafleet 3 The Dynafleet Driver Tool sitter i instrumentpanelen under radion. Skärmen sitter över instrumentbrädan. Dynafleet Gateway sitter i den elcentralen. Förardata loggas som fyra olika typer av aktiviteter: körtid, vilotid, arbetstid och väntetid. När fordonet är i rörelse loggas aktiviteten automatiskt som körtid. I stillastående läge avgörs den loggade aktiviteten av inställningarna på färdskrivaren för förare 1. Informationen hämtas direkt från färdskrivaren. Alla data överförs till kontoret för ytterligare behandling och uppföljning. Överföringen av fordonsdata till kontoret utförs via GSM-nätverket. Om det är dålig täckning sparas informationen tillfälligt i Dynafleetsystemet. Grundläggande datarapporter överförs också när det krävs av huvudkontoret. GPS-mottagaren förser systemet med rätt systemtid och position. Reducerad funktionalitet Systemet är utvecklat för Volvos FH- och FM- fordon, men kan monteras i vilket annat fordon som helst. Dock kommer delar av funktionaliteten då att bli reducerad på grund av att andra fordon har andra typer av färdskrivare, annorlunda elektroniksystem etc än de fordon som systemet är utvecklat för.

8 4 Dynafleet Reglage J Esc har två innebörder beroende på sammanhang: I formulär där Du kan välja mellan olika värden, betyder en knapptryckning på Esc att Du avbryter inställningen. I övriga fall innebär en knapptryckning på Esc att Du förflyttas en nivå upp i menyträdet. 2 Välj har tre innebörder beroende på sammanhang:

9 Dynafleet 5 Vid en fråga betyder en knapptryckning på Välj att Du svarar ja på frågan som Du ställts inför. I formulär där Du kan välja mellan olika värden, betyder en knapptryckning på Välj att Du bekräftar och accepterar aktuell inställning. I en meny innebär en knapptryckning på Välj att Du flyttas till aktivt alternativ, dvs. den undermeny som syns som vit text mot svart bakgrund. 3 IR-mottagare, tar emot signaler från tangentbordet. 4 Styrkors/Piltangenter; höger, vänster, upp och ned, flyttar markören i önskad riktning. 5 IR-sändare, sänder signaler till Dynafleet-enheten. Tangentbord Använd tangentbordet för att skriva meddelanden. Utsätt inte tangentbordet för solljus, fukt, väta eller smuts. Tangentbordets IR-sändare måste vara riktad mot IRmottagaren på Dynafleet-enheten när Du skriver. För att kunna skifta mellan QWERTY och Kyrilliska på tangentbordet, trycker man ALT och SHIFT samtidigt, eller CTRL och SHIFT samtidigt. Obs! Tangentbordet kan endast användas när lastbilen står still. Förvara tangentbordet i handskfacket i radiohyllan under färd. Där är tangentbordet skyddat mot solljus och kommer inte i rörelse vid kraftig inbromsning eller krock. Styrkors De vanligaste funktionerna i Dynafleet kan utföras med hjälp av styrkorset som sitter i instrumentbrädan, nära ratten. Skötsel av plastdetaljer och IR-sändare/ mottagare Rengör med vanliga rengöringsmedel för bilinteriör. Prova först på ett lite undanskymt ställe så att det inte blir några skador på ytan. Kontrollera att IR-sändarens och IR-mottagarens linser är rena om systemet inte reagerar på tangentbordstryckningar. Linserna rengörs med en mjuk, ren och lätt fuktad trasa.

10 6 Dynafleet Nödlarmsknapp Det finns en nödlarmsknapp på instrumentpanelen eller på radiohyllan. Knappen måste hållas intryckt i minst tre sekunder för att ett nödlarmmeddelande ska skickas. Beroende på inställningarna för kontor skickas begäran till kontoret och VAS (Volvo Action Service) eller Security Services. Om verktyget Dynafleet Driver är installerat i fordonet, meddelar popupmeddelanden föraren om statusuppdateringar för pågående begäran. Extrautrustning: När du har använt nödknappen eller skrivit en assistansbegäran rings du alltid upp på ett telefonnummer som anges på Dynafleet Onlineportalen. Syftet med samtalet är att få bekräftelse för den åtgärd som du har startat. Om du inte tar emot sådana samtal inom rimlig tid kan din ursprungliga begäran ha misslyckats på grund av händelser bortom vår kontroll. Vi rekommenderar då att försöka nå våra tjänster via mer konventionella metoder. Obs! J Nödlarmsknappen fungerar endast när systemet är påslaget eller under standby. Vi rekommenderar att man justerar standbytiden till en lämplig nivå för att säkra tillgängligheten till funktionen. (Standbytiden kan ställas in på Dynafleet Online-portalen. Kontrollera med administratören när du ska göra de här ändringarna). Skärm J

11 Dynafleet 7 Bildskärmen är monterad ovanpå instrumentbrädan. Skärmen fälls upp och ned automatiskt när systemet startas eller stängs av. Använd en ren, mjuk och lätt fuktad trasa för att rengöra skärmglaset. Övriga plastdetaljer rengörs med vanliga rengöringsmedel för bilinteriör. Obs! Se till att skärmen inte utsätts för vätska. Menyer och symboler Menyerna har varierande utseende. De förekommande symbolerna och funktionerna beskrivs nedan. Standardmeny 1 Symbol som indikerar vilken del av systemet Du befinner Dig i, till exempel Meddelande-, Journal-, eller Inställningsmenyerna. 2 Oläst meddelande, visar att det finns ett eller flera olästa meddelanden i meddelandelistan. 3 Den undre mätaren visar GSM-täckning och den övre GPRS-täckning. 4 Aktivt alternativ markerat som ljus text mot svart bakgrund. 5 Scroll-list som visar att det finns mer information tillgänglig. Tryck på ner för att visa informationen.

12 8 Dynafleet J Att använda menyerna Exemplet nedan beskriver hur menyerna i Dynafleet används. Exemplet visar hur man skickar ett SMS. 1 Flytta markören till Meddelanden med piltangenterna. 2 Tryck på Välj för att aktivera meddelandemenyn. 3 Flytta markören till Skriv nytt med piltangenterna. 4 Tryck på Välj för att fortsätta. 5 Flytta markören till SMS (standard) med piltangenterna. 6 Tryck på Välj för att skriva ett nytt SMS. 7 Skriv in telefonnumret och meddelandet. Flytta markören mellan de olika fälten med piltangenterna. 8 Flytta markören till Skicka med piltangenterna.

13 Dynafleet 9 9 Tryck på Välj för att skicka meddelandet. Starta systemet 1 Vrid om startnyckeln. Vid radioläge startar systemet automatiskt. Färgskärmen fälls upp. 2 Systemet kommer automatiskt identifiera föraren genom att läsa av förararkortet i den digitala färdskrivaren. 3 Efter ett hälsningsmeddelande kan Du börja arbeta med systemet. Stänga av systemet stand by När startnyckeln vrids till 0, går systemet till standbyläge. Skärmen stängs av och fälls ner om den inte redan är nerfälld. Systemet fortsätter att logga data när det är i standbyläge. Efter 2 timmar (eller någon annan tid som bestämts av kontoret), i standbyläge, går systemet till viloläge och slutar logga data. Systemet kan därefter väckas upp via ett SMS, t ex vid temperaturloggning eller positionsloggning (systemet väcks upp av GSM-kommunikation). Systemet stängs endast av fullständigt när huvudströmställaren stängs av. I detta tillstånd, kan Dynafleet inte ta emot GSM-kommunikationer. Aktas! Vänta 3 minuter efter att du har slutat köra innan du stänger av huvudströmmen, annars kan data förloras. Läs mer om att koppla bort huvudströmmen i avsnittet Föraranvisningar Överföring av data Den data som samlas in och sparas i systemet förs över till kontoret där informationen sammanställs och dokumenteras. Informationen överförs till kontoret via GSM-nätet.

14 10 Dynafleet Allmänt Huvudmenyn består av följande menyalternativ: Meddelanden Ta emot, skicka och hantera meddelanden. Kör & vilotid Visar körtider och vilotider. Uppdrag Ta emot och hantera inkommande ordrar. Journal Visar fordonets journal. Nödlarm & assist. Visar statusen för pågående nödlarms- och assistansanrop. Skicka och visa statusen för ett assistansanrop. Färdskriv. fjärr nl.. Startar fjärrnedladdning av förarkortsdata eller färdskrivarmassminne och visar status för dataöverföring. Inställningar Hantera inställningar i Dynafleet. Stäng av Placerar Dynafleet i standby-läge Dynafleet Meddelanden Kör & vilotid Uppdrag Journal Nödlarm & assist. Färdskriv. fjärr nl. Inställningar Stäng av Meddelande I meddelandemenyn kan föraren ta emot, skicka och hantera meddelanden. När Dynafleet-enheten har tagit emot ett eller flera meddelanden visas symbolen för nytt meddelande i displayens övre högra hörn och om högtalaren är påslagen ljuder denna. Det går alltid att skicka enkla textmeddelanden mellan fordon och kontor. Kontoret kan besluta sig för att aktivera SMS, E-post eller formaterade meddelanden (fördefinierade formulär att fylla i). J

15 Dynafleet 11 Meddelandemenyn Meddelandemenyn består av nedanstående menyval: Skriv nytt Skriv ett nytt meddelande. Välj mellan meddelanden till kontor, SMS eller E-post. Inbox Läs och hantera mottagna meddelanden. Navigera mot positionsinformation om GPS-koordinator är kopplad till meddelandemeny (se kapitlet Navigation). Utbox Läs och hantera utgående meddelanden. Utkast Hantera utkast. Skickat Hantera skickade meddelanden. Adressbok Hantera kontakter i adressboken. Meddelanden Skriv nytt Inbox Utbox Utkast Skickat Adressbok Två typer av SMS-tecken som kan användas Det finns två typer av SMS meddelanden som kan användas. Standard tecken - Använder sig av standard GSM tecken, vilket inte har stöd från alla språk men är kompatibel med alla mobiltelefoner. Utökade tecken - Använder sig av unicode som stödjer alla språk. Meddelandet blir kortare och användaren bör försäkra sig om att mottagaren mobiltelefon är kompatibel att ta emot denna typ av sms- meddelande. Navigera till destinationen med navigeringsknapparna Dynafleet-enheten måste anslutas till en kompatibel navigeringsenhet. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

16 12 Dynafleet Om ett meddelande från kontoret innehåller lägesinformation kan den skickas till navigeringsenheten från enheten. Detta görs från meddelandemenyn (tryck på enter när du visar meddelandet): man kan välja kommandot Navigera till... för att flytta destinationen till navigeringsenheten. Allmänt kör och vilotid Menyn Kör & vilotid används för att underlätta efterlevnaden av körtidsföreskrifter. Funktionen är anpassad för att fungera i enlighet med EU:s körtidsföreskrifter, tillsammans med färdskrivaren. Det går att ändra inställningarna och tillåta olika körtider från kontoret. Huvudmeny Kör & vilotid Menyn Kör & vilotid består av följande menyalternativ: Visa föraraktiviteter, visar tiderna för alla pågående och samlade tider för föraraktiviteter. Ange detaljerade föraraktiviteter, används av föraren för att ställa in en detaljerad aktivitet när han inte kör. Den nedre delen av skärmen visar pågående aktiviteter: TCO: aktuell aktivitet på färdskrivaren, kumulativ aktivitetstid och pågående aktivitetstid. DTJ: aktuell aktivitet, kumulativ aktivitetstid och pågående aktivitetstid.

17 Dynafleet 13 Huvudmeny Visa föraraktiviteter Om man är på väg att bryta mot någon föreskrift, visas en varning i displayen. På kontorsenheten kan man ställa in hur lång tid innan en föreskrift bryts, som en varning ges. Visa föraraktiviteter Vilotid 01:00 Körpass 04:15 Rast 00:30 Dygnskörtid 08:45 1 veckors körtid 20:0 2 veckors körtid 75:0 Daglig vila 01:30 Vilotid Tid med aktiviteten rast eller väntan sedan de aktuella rastperioden startades. En ny rastperiod startar när aktiviteten Körning eller Arbetar detekteras. Körpass Den sammanlagda körtiden sedan den senaste kvalificerade vilotiden. Den får inte överskrida 4 timmar och 30 minuter. Den återställs till noll efter 45 minuters vilotid eller minuters vilotid. Rast Varaktigheten av kvalificerad rasttid. Tiderna läggs ihop om de är längre än de kortaste rasttiderna (15, 30 eller 45 minuter). Dygnskörtid Den totala körtiden sedan den aktuella körperioden startades. En ny daglig körperiod startar den första gången aktiviteten körning detekteras efter att föreskriven daglig vilotid har uppfyllts.

18 14 Dynafleet 1 veckors körtid Visar den totala körtiden för den aktuella veckan. Startar efter en veckovila. Max 6 kontinuerliga körpass inom en vecka. 2 veckors körtid Visar den totala körtiden för två veckor (den senaste och aktuella veckan). Tiden får inte vara längre än 90 timmar. Daglig vila Kumulerad vilotid mellan två körpass. Ska vara minst 9 timmar (kort daglig vila) eller 11 timmar. Detaljerad föraraktivitet Detaljerad föraraktivitet måste först aktiveras av kontoret innan det kan användas. Med denna funktion kan föraren ange aktiviteter utöver färdskrivaraktiviteterna vila, vänta och arbete. Den valda aktiviteten rapporteras tillbaka till kontoret. Den kan väljas i menyn Ange detaljerad föraraktivitet eller i popupfönstret när nyckeln stängs av. Aktiviteten avslutas när man väljer en annan aktivitet eller vid körning. Beräkning av körtider påverkas inte av valet av detaljerad föraraktivitet med undantag av Färja. Aktiviteten Färja ska väljas innan man går på en färja eller ett tåg för att uppfylla EU-föreskrifterna.

19 Dynafleet 15 Huvudmeny - Visa föraraktiviteter Om man är på väg att bryta mot någon föreskrift, visas en varning i displayen. På kontorsenheten kan man ställa in hur lång tid innan en föreskrift bryts, som en varning ges. Visa föraraktiviteter Vilotid 01:00 Körpass 04:15 Rast 00:30 Dygnkörtid 08:45 1 veckas körtid 20:0 2 veckors körtid 75:0 Daglig vila 01:30 Vilotid Tid med aktiviteten rast eller väntan sedan de aktuella rastperioden startades. En ny rastperiod startar när aktiviteten Körning eller Arbetar detekteras. Körpass Den sammanlagda körtiden sedan den senaste kvalificerade vilotiden. Den får inte överskrida 4 timmar och 30 minuter. Den återställs till noll efter 45 minuters vilotid eller minuters vilotid. Rast Varaktigheten av kvalificerad rasttid. Tiderna läggs ihop om de är längre än de kortaste rasttiderna (15, 30 eller 45 minuter). Dygnskörtid Den totala körtiden sedan den aktuella körperioden startades. En ny daglig körperiod startar den första gången aktiviteten körning detekteras efter att föreskriven daglig vilotid har uppfyllts.

20 16 Dynafleet 1 veckas körtid Visar den totala körtiden för den aktuella veckan. Startar efter en veckovila. Max 6 kontinuerliga körpass inom en vecka. 2 veckors körtid Visar den totala körtiden för två veckor (den senaste och aktuella veckan). Tiden får inte vara längre än 90 timmar. Daglig vila Kumulerad vilotid mellan två körpass. Ska vara minst 9 timmar (kort daglig vila) eller 11 timmar. Uppdrag Ett uppdrag består av uppgiften, platsen, tilldelningens status, planerad ankomsttid och planerad tid för avfärd. Ett uppdrag kan accepteras eller avvisas av föraren. Föraren kan också rapportera om ett uppdrags framåtskridande genom orderstatusen. När en order tas emot visas en ikon överst på skärmen. Hur uppdragen ser ut bestäms individuellt på varje kontor. J Navigation (tillbehör) Dynafleet-enheten måste anslutas till en kompatibel navigeringsenhet. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Om köruppdraget från kontoret innehåller positionsinformation, kan denna skickas till navigationssystemet från enheten. Detta görs från menyn där ett köruppdrag accepteras. Detta val är endast tillgängligt då ett köruppdrag har accepterats. Valet görs genom att trycka på välj när raden för destination är markerad.

21 Dynafleet 17 Journaler Gå till journalmenyerna genom att trycka på funktionstangenten med journalsymbolen eller via huvudmenyn. Från journalens huvudmeny når Du alla journaler som är tillgängliga i systemet. Journal Resejournal 1 Resejournal 2 Fordon långtidsjournal Temperatur 1 Återställ: , 09:49 Fordonsjournal aktiv 2 Återställ: , 15:02 Fordonsjournal pausad Fordonsjournal 1 och 2 Visar kumulerade fordonsdata i absoluta värden samt % av sträckan sedan senaste återställningen medan aktiv (inte pausad). Resejournal 1 Sträcka Bränsle 438,1 km 163,2 liter Genomsnittlig bränsleförbrukning 37,2 l/100 km Tomgång 21% PTO 0% AdBlue 6,2 liter Ekonomizon 69% Övervarvzon 1% Rullande med motorn frånkopplad 9% Konstantfarthållare 22% Överskriden hastighet 2% Högsta växel 42%

22 18 Dynafleet Fordon långtidsjournal Fordon långtidsjournalen visar ackumulerade värden för sträcka, bränsleförbrukning och medelbränsleförbrukning. Fordon långtidsjournal Sträcka Förbrukning Genomsnittlig bränsleförbrukning 11523,2 km 36814,8 l 37,3 l/ 100km Temperatur Kräver extra utrustning ansluten till Dynafleet-enheten. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Detta visar temperaturen i trailern. Upp till fyra olika temperaturer kan visas, beroende på hur många givare det finns. Om en sensor har ett larm kopplat till sig, visas detta i röda siffror eller med ett utropstecken (!), beroende på vilken display lastbilen är utrustad med Temperatur Temperatur 1-18 ºC Temperatur 2-7 ºC Temperatur 3 +4 ºC Temperatur ºC! Trailerdörrar Stängt Defrost status På Återställ: , 09:49 Visar det senaste återställningsdatumet/-tiden och låter föraren återställa motsvarande fordonsjournal. Fordonsjournal aktiv eller fordonsjournal pausad Används av föraren till att växla mellan pausad och aktiv fordonslogg. Förarcoachning Förarhandledning måste först aktiveras av kontoret. Det hjälper föraren att förbättra bränsleförbrukningen genom att föreslå olika åtgärder i popupfönstret som t.ex.

23 Dynafleet 19 Du har kört på tomgång för länge. Stäng av tändningen. Växla upp för en bättre bränsleekonomi Du kör för fort. Sakta ner. Nödlarm & assistans Assistansbegäran Skicka en begäran om assistans. Ange nödvändig information i det textfria fältet. Assistansstatus Visar statusen för den skickade assistansbegäran: tiden då den har initierats, tiden då den tagits emot av kontoret, tiden då den har behandlats och namnet på föraren som skickat begäran. Nödlarmsstatus Visar statusen för den skickade nödassistansbegäran: tiden då den har initierats, tiden då den tagits emot av kontoret, tiden då den har behandlats och namnet på föraren som skickat begäran. Läs mer om nödlarmsknappen, Nödlarmsknapp på sidan. Statusvärdena raderas 7 dagar efter att en begäran har initierats. Meddelandet är därefter Ingen pågående begäran. Vid alla statusförändringar, informerar ett popupfönster föraren om den nya statusen. Nödlarm & assistans Assistansbegäran Assistansstatus Nödlarmsstatus Färdskrivarens nedladdningsmeny Färdskriv. fjärr nl. Gå till färdskrivarens fjärrnedladdningsmenyer via huvudmenyn. Den här funktionen kräver att man har en digital färdskrivare som stöder fjärrnedladdningsfunktionen i fordonet och den tjänst som ska aktiveras. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Den här menyn visas inte om funktionen inte är tillgänglig. Tacho. Remote dl. Starta förarkortsnedladdning Status förardata Starta färdskriv. min. nl. Status färdskrivardata

24 20 Dynafleet En ikon i statusfältet informerar användaren om en pågående fjärrnedladdningsprocess som går i bakgrunden. Om processen misslyckas visas en särskild ikon och detaljer finns i statusmenyerna för förar- eller färdskrivardata. Den här ikonen meddelar användaren att det pågår en fjärrnedladdningsprocess i bakgrunden. Den här ikonen visar att nedladdningsprocessen misslyckades. Detaljer finns i statusmenyerna för förar- eller färdskrivardata. Starta förarkortsnedladdning Startar nedladdning av förarkortsdata från färdskrivaren till kontoret. Maximalt en överföring per dag är tillåten. När processen har startat körs den i bakgrunden och statusen rapporteras via popupfönster och menyn för förardatastatus. Den här funktionen kräver att föraren loggar in till förarverktyget Driver Tool med förarkortet isatt i färdskrivaren (föraruttag). Gråtonade menyposter innebär att den aktuella funktionen har spärrats av kontoret. EU-bestämmelserna kräver minst en överföring var 28:e dag eller oftare beroende på landsspecifika bestämmelser. Status förardata Den här menyn informerar föraren om överföring av förardata: Aktuell pågående överföring: Vilken förare som har startat överföringen samt aktuell status. Datum för den senaste lyckade överföringen. Dagar sedan de senaste uppgifterna var tillgängliga på kontoret.

25 Dynafleet 21 Senaste varningsmeddelande samt det datum det togs emot. Starta färdskriv. min. nl. Startar en massminnesnedladdning från färdskrivaren till kontoret. Maximalt en överföring per dag är tillåten. När processen har startat körs den i bakgrunden och statusen rapporteras via popupfönster och menyn för färdskrivardatastatus. Gråtonade menyposter innebär att den aktuella funktionen har spärrats av kontoret. EU-bestämmelserna kräver minst en överföring per 90 dagar. Status färdskrivardata Den här menyn informerar föraren om massminnesöverföring från färdskrivaren: Aktuell pågående överföring: Vilken förare som har startat överföringen samt aktuell status. Datum för den senaste lyckade överföringen. Dagar sedan de senaste uppgifterna var tillgängliga på kontoret. Senaste varningsmeddelande samt det datum det togs emot.

26 22 Dynafleet Inställningar Inställningsmenyn ger åtkomst till alla inställningsbara systemparametrar. Ändra inställningar genom att trycka på Välj för den inställning som ska ändras och bläddra mellan de alternativ som visas med piltangenterna. Tryck på Välj för att godkänna den markerade inställningen. Du kan välja följande alternativ i inställningsmenyn: Skärmsläckare, justerar fördröjningen innan skärmsläckaren aktiveras eller slår av funktionen. Språk, väljer önskat språk Enheter, väljer mellan europeiska, brittiska eller amerikanska enheter. Volym, justerar högtalarvolymen. Ljusstyrka, justerar skärmens ljusstyrka. Bakgrundsbelysning, justerar skärmens bakgrundsbelysning. Tangentbord, väljer tangentbordslayout. Systeminformation, visar maskinvaruversion, programvaruversion, serienummer, information om färdskrivare, information om anslutna USB-enheter och information om anslutna navigeringsenheter. Inställningar Skärmsläckare Språk Enheter Volym Ljusstyrka Belysning Tangentbord Systeminformation Systemfel och varningar Om ett fel uppstår visas ett felmeddelande på skärmen. Oftast bekräftar Du att Du har läst ett fel, varning eller meddelande genom att trycka Esc. Då försvinner meddelandet men problemet kvarstår och bör åtgärdas så snart som möjligt. Popupfönster för körtidsvarning Ett popupfönster med Körtidsvarning visas med den föreskrift som är på väg att brytas (föreskriftens namn och återstående tid) eller om den redan har brutits (föreskriften följs av bruten och den överskridande tiden). Varningar som stöds är: Körpass

27 Dynafleet 23 Körtid 1 veckors körtid 2 veckors körtid Daglig vila Popupfönster för körtidsinformation Du måste ta igen vilotid under veckan. Normal dygnsvila är 11 timmar. Denna period var en reducerad dygnsvila. Popupfönster för körtidshantering Var den senaste vilan en veckovila? Normal veckovila är 45 timmar. OK att betrakta denna viloperiod som en veckovila? Varningsfönster för färdskrivarnedladdning Ett popupfönster Förardatavarning visas om inga förardata har överförts till kontoret på länge (gränsvärdet ställs in av kontoret): Förardata har inte blivit överförd sedan mer än XX dagar. Fortsätt nu? Ett popupfönster Färdskrivardatavarning visas om inga färdskrivardata har överförts till kontoret på länge (gränsvärdet ställs in av kontoret): Färdskrivardata har inte blivit överförd sedan mer än XX dagar. Fortsätt nu? Informationsfönster för färdskrivarnedladdning Fjärrnedladdning påbörjad. Vänta... Dataöverföring tillåts endast en gång om dagen. Fortsätt nu?

28 24 Dynafleet Överföring pågår, se statusmenyn för ytterligare uppdateringar. Fönster för färdskrivarnedladdningsfel Ingen koppling till kontoret. Försök igen senare! Misslyckades: inloggning med förarkort krävs för att utföra dataöverföring. Misslyckades: data har redan överförts idag.

29 Alfabetiskt register 25 D Dataöverföring... 9 Dynafleet, huvudmeny Dynafleet, journaler Dynafleet, teknisk beskrivning... 2 Dynafleet... 1 F Förarcoachning, Dynafleet H Huvudmeny, Dynafleet I Inställningsmeny, Dynafleet J Journaler, Dynafleet Journalmeny K Konstruktion och funktion,dynafleet... 2 Kör och vilotid, Dynafleet Kör och vilotid M Meddelandemeny, Dynafleet Menyer och symboler... 7 N Nödlarm & assistans, Dynafleet Nödlarm & assistans Nödlarmsknapp... 6 R Reglage, Dynafleet... 4 S Starta systemet, Dynafleet... 9 Stänga av systemet, Dynafleet... 9 Systemfel och varningar, Dynafleet T Tangentbord... 5 Teknisk beskrivning, Dynafleet... 2 U Uppdrag, Dynafleet... 16

30 Volvo Truck Corporation Göteborg, Sweden Swedish Printed in Sweden

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 Klart att köra Stoneridge - Sätter standarden www.se5000.com Tack för att du valde Stoneridges digitala färdskrivare SE5000. Vi på Stoneridge

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

DYNAFLEET ONLINE Utgiven i maj 2013

DYNAFLEET ONLINE Utgiven i maj 2013 DYNAFLEET ONLINE Utgiven i maj 2013 Introduktion Introduktion Om Dynafleet Online hjälp Dynafleet Online hjälp kallas också WebHelp och är ett HTML-baserat hjälpsystem som är oberoende av plattform. Hjälpsystemet

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

FAX-8360P BRUKSANVISNING

FAX-8360P BRUKSANVISNING FAX-8360P BRUKSANVISNING Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015

DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015 DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015 Introduktion Introduktion Om Dynafleet Online hjälp Dynafleet Online hjälp kallas också WebHelp och är ett HTML-baserat hjälpsystem som är oberoende av plattform.

Läs mer

TomTom Rider Referenshandbok

TomTom Rider Referenshandbok TomTom Rider Referenshandbok Innehåll Välkommen att navigera med TomTom 6 Nyheter 7 Nytt i denna utgåva... 7 TomTom-videor... 8 Använda Rider 9 Fästa på motorcykel... 9 Använd stöldskyddslösningen... 10

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

SL650 Bruksanvisning 1

SL650 Bruksanvisning 1 SL650 Bruksanvisning 1 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision & Smartvision LITE - Användarhandbok (Rev 2.6) - Version 1684,3233 1 Introduktion Gratulerar till köpet av SmartVision eller SmartVision Lite. SmartVision

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Knappar och reglage 1. Knapparna och : I radioläge: Automatisk sökning av radiostationer.

Läs mer