Förarinstruktion Dynafleet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förarinstruktion Dynafleet"

Transkript

1 Förarinstruktion Dynafleet

2

3

4 Innehållsförteckning Dynafleet... 1 Dynafleet... 1 Teknisk beskrivning... 2 Reglage... 4 Skärm... 6 Menyer och symboler... 7 Att använda menyerna... 8 Starta systemet... 9 Stänga av systemet stand by... 9 Överföring av data... 9 Allmänt Meddelande Meddelandemenyn Allmänt kör och vilotid Uppdrag Journaler Förarcoachning Nödlarm & assistans Färdskrivarens nedladdningsmeny Inställningar Systemfel och varningar... 22

5 Dynafleet 1 Dynafleet Dynafleet är ett system för transportplanering kombinerat med fordonsplanering, meddelandehantering och automatisk rapportering av fordonsstatus och förartider. Föraren kommunicerar hela tiden med kontoret. Den trafikansvarige på kontoret kan leda fordonet till olika platser för olika uppdrag. Föraren kan skicka meddelanden till andra förare, till kontoret eller privat. Kontakt mellan föraren och kontoret innebär att mycket av orderhanteringen kan skötas enkelt och transporterna bemannas mer effektivt. Kommunikationen med huvudkontoret sker via GSM-mobilnätverket. Systemet samlar in information från färdskrivaren och motorstyrenheten. Dynafleet ger föraren information om fordonet och köraktiviteter. Det gör det möjligt att ha bättre transportadministrering och uppföljning av de löpande kostnaderna för fordonet, förarens arbetsinsats samt hur ekonomiskt föraren kör. Avsnittet Design och funktion beskriver de grundläggande funktioner som alla förare måste vara bekanta med. I avsnittet Systemhantering finns en systemöversikt och en beskrivning av hur systemet startas. De kvarvarande avsnitten beskriver hur systemet fungerar i mer detalj.

6 2 Dynafleet Teknisk beskrivning J Dynafleet innehåller två enheter, Dynafleet Gateway och Dynafleet Driver Tool. Dynafleet Gateway har en hjälpknapp på instrumentpanelen. Dynafleet Driver Tool har ett tangentbord och en separat färgskärm som alternativ. Enheten Dynafleet är ansluten till olika elektroniska styrenheter och färdskrivaren via fordonets elektroniska nätverk. Kommunikationen med huvudkontoret sker via GSMmobilnätverket.

7 Dynafleet 3 The Dynafleet Driver Tool sitter i instrumentpanelen under radion. Skärmen sitter över instrumentbrädan. Dynafleet Gateway sitter i den elcentralen. Förardata loggas som fyra olika typer av aktiviteter: körtid, vilotid, arbetstid och väntetid. När fordonet är i rörelse loggas aktiviteten automatiskt som körtid. I stillastående läge avgörs den loggade aktiviteten av inställningarna på färdskrivaren för förare 1. Informationen hämtas direkt från färdskrivaren. Alla data överförs till kontoret för ytterligare behandling och uppföljning. Överföringen av fordonsdata till kontoret utförs via GSM-nätverket. Om det är dålig täckning sparas informationen tillfälligt i Dynafleetsystemet. Grundläggande datarapporter överförs också när det krävs av huvudkontoret. GPS-mottagaren förser systemet med rätt systemtid och position. Reducerad funktionalitet Systemet är utvecklat för Volvos FH- och FM- fordon, men kan monteras i vilket annat fordon som helst. Dock kommer delar av funktionaliteten då att bli reducerad på grund av att andra fordon har andra typer av färdskrivare, annorlunda elektroniksystem etc än de fordon som systemet är utvecklat för.

8 4 Dynafleet Reglage J Esc har två innebörder beroende på sammanhang: I formulär där Du kan välja mellan olika värden, betyder en knapptryckning på Esc att Du avbryter inställningen. I övriga fall innebär en knapptryckning på Esc att Du förflyttas en nivå upp i menyträdet. 2 Välj har tre innebörder beroende på sammanhang:

9 Dynafleet 5 Vid en fråga betyder en knapptryckning på Välj att Du svarar ja på frågan som Du ställts inför. I formulär där Du kan välja mellan olika värden, betyder en knapptryckning på Välj att Du bekräftar och accepterar aktuell inställning. I en meny innebär en knapptryckning på Välj att Du flyttas till aktivt alternativ, dvs. den undermeny som syns som vit text mot svart bakgrund. 3 IR-mottagare, tar emot signaler från tangentbordet. 4 Styrkors/Piltangenter; höger, vänster, upp och ned, flyttar markören i önskad riktning. 5 IR-sändare, sänder signaler till Dynafleet-enheten. Tangentbord Använd tangentbordet för att skriva meddelanden. Utsätt inte tangentbordet för solljus, fukt, väta eller smuts. Tangentbordets IR-sändare måste vara riktad mot IRmottagaren på Dynafleet-enheten när Du skriver. För att kunna skifta mellan QWERTY och Kyrilliska på tangentbordet, trycker man ALT och SHIFT samtidigt, eller CTRL och SHIFT samtidigt. Obs! Tangentbordet kan endast användas när lastbilen står still. Förvara tangentbordet i handskfacket i radiohyllan under färd. Där är tangentbordet skyddat mot solljus och kommer inte i rörelse vid kraftig inbromsning eller krock. Styrkors De vanligaste funktionerna i Dynafleet kan utföras med hjälp av styrkorset som sitter i instrumentbrädan, nära ratten. Skötsel av plastdetaljer och IR-sändare/ mottagare Rengör med vanliga rengöringsmedel för bilinteriör. Prova först på ett lite undanskymt ställe så att det inte blir några skador på ytan. Kontrollera att IR-sändarens och IR-mottagarens linser är rena om systemet inte reagerar på tangentbordstryckningar. Linserna rengörs med en mjuk, ren och lätt fuktad trasa.

10 6 Dynafleet Nödlarmsknapp Det finns en nödlarmsknapp på instrumentpanelen eller på radiohyllan. Knappen måste hållas intryckt i minst tre sekunder för att ett nödlarmmeddelande ska skickas. Beroende på inställningarna för kontor skickas begäran till kontoret och VAS (Volvo Action Service) eller Security Services. Om verktyget Dynafleet Driver är installerat i fordonet, meddelar popupmeddelanden föraren om statusuppdateringar för pågående begäran. Extrautrustning: När du har använt nödknappen eller skrivit en assistansbegäran rings du alltid upp på ett telefonnummer som anges på Dynafleet Onlineportalen. Syftet med samtalet är att få bekräftelse för den åtgärd som du har startat. Om du inte tar emot sådana samtal inom rimlig tid kan din ursprungliga begäran ha misslyckats på grund av händelser bortom vår kontroll. Vi rekommenderar då att försöka nå våra tjänster via mer konventionella metoder. Obs! J Nödlarmsknappen fungerar endast när systemet är påslaget eller under standby. Vi rekommenderar att man justerar standbytiden till en lämplig nivå för att säkra tillgängligheten till funktionen. (Standbytiden kan ställas in på Dynafleet Online-portalen. Kontrollera med administratören när du ska göra de här ändringarna). Skärm J

11 Dynafleet 7 Bildskärmen är monterad ovanpå instrumentbrädan. Skärmen fälls upp och ned automatiskt när systemet startas eller stängs av. Använd en ren, mjuk och lätt fuktad trasa för att rengöra skärmglaset. Övriga plastdetaljer rengörs med vanliga rengöringsmedel för bilinteriör. Obs! Se till att skärmen inte utsätts för vätska. Menyer och symboler Menyerna har varierande utseende. De förekommande symbolerna och funktionerna beskrivs nedan. Standardmeny 1 Symbol som indikerar vilken del av systemet Du befinner Dig i, till exempel Meddelande-, Journal-, eller Inställningsmenyerna. 2 Oläst meddelande, visar att det finns ett eller flera olästa meddelanden i meddelandelistan. 3 Den undre mätaren visar GSM-täckning och den övre GPRS-täckning. 4 Aktivt alternativ markerat som ljus text mot svart bakgrund. 5 Scroll-list som visar att det finns mer information tillgänglig. Tryck på ner för att visa informationen.

12 8 Dynafleet J Att använda menyerna Exemplet nedan beskriver hur menyerna i Dynafleet används. Exemplet visar hur man skickar ett SMS. 1 Flytta markören till Meddelanden med piltangenterna. 2 Tryck på Välj för att aktivera meddelandemenyn. 3 Flytta markören till Skriv nytt med piltangenterna. 4 Tryck på Välj för att fortsätta. 5 Flytta markören till SMS (standard) med piltangenterna. 6 Tryck på Välj för att skriva ett nytt SMS. 7 Skriv in telefonnumret och meddelandet. Flytta markören mellan de olika fälten med piltangenterna. 8 Flytta markören till Skicka med piltangenterna.

13 Dynafleet 9 9 Tryck på Välj för att skicka meddelandet. Starta systemet 1 Vrid om startnyckeln. Vid radioläge startar systemet automatiskt. Färgskärmen fälls upp. 2 Systemet kommer automatiskt identifiera föraren genom att läsa av förararkortet i den digitala färdskrivaren. 3 Efter ett hälsningsmeddelande kan Du börja arbeta med systemet. Stänga av systemet stand by När startnyckeln vrids till 0, går systemet till standbyläge. Skärmen stängs av och fälls ner om den inte redan är nerfälld. Systemet fortsätter att logga data när det är i standbyläge. Efter 2 timmar (eller någon annan tid som bestämts av kontoret), i standbyläge, går systemet till viloläge och slutar logga data. Systemet kan därefter väckas upp via ett SMS, t ex vid temperaturloggning eller positionsloggning (systemet väcks upp av GSM-kommunikation). Systemet stängs endast av fullständigt när huvudströmställaren stängs av. I detta tillstånd, kan Dynafleet inte ta emot GSM-kommunikationer. Aktas! Vänta 3 minuter efter att du har slutat köra innan du stänger av huvudströmmen, annars kan data förloras. Läs mer om att koppla bort huvudströmmen i avsnittet Föraranvisningar Överföring av data Den data som samlas in och sparas i systemet förs över till kontoret där informationen sammanställs och dokumenteras. Informationen överförs till kontoret via GSM-nätet.

14 10 Dynafleet Allmänt Huvudmenyn består av följande menyalternativ: Meddelanden Ta emot, skicka och hantera meddelanden. Kör & vilotid Visar körtider och vilotider. Uppdrag Ta emot och hantera inkommande ordrar. Journal Visar fordonets journal. Nödlarm & assist. Visar statusen för pågående nödlarms- och assistansanrop. Skicka och visa statusen för ett assistansanrop. Färdskriv. fjärr nl.. Startar fjärrnedladdning av förarkortsdata eller färdskrivarmassminne och visar status för dataöverföring. Inställningar Hantera inställningar i Dynafleet. Stäng av Placerar Dynafleet i standby-läge Dynafleet Meddelanden Kör & vilotid Uppdrag Journal Nödlarm & assist. Färdskriv. fjärr nl. Inställningar Stäng av Meddelande I meddelandemenyn kan föraren ta emot, skicka och hantera meddelanden. När Dynafleet-enheten har tagit emot ett eller flera meddelanden visas symbolen för nytt meddelande i displayens övre högra hörn och om högtalaren är påslagen ljuder denna. Det går alltid att skicka enkla textmeddelanden mellan fordon och kontor. Kontoret kan besluta sig för att aktivera SMS, E-post eller formaterade meddelanden (fördefinierade formulär att fylla i). J

15 Dynafleet 11 Meddelandemenyn Meddelandemenyn består av nedanstående menyval: Skriv nytt Skriv ett nytt meddelande. Välj mellan meddelanden till kontor, SMS eller E-post. Inbox Läs och hantera mottagna meddelanden. Navigera mot positionsinformation om GPS-koordinator är kopplad till meddelandemeny (se kapitlet Navigation). Utbox Läs och hantera utgående meddelanden. Utkast Hantera utkast. Skickat Hantera skickade meddelanden. Adressbok Hantera kontakter i adressboken. Meddelanden Skriv nytt Inbox Utbox Utkast Skickat Adressbok Två typer av SMS-tecken som kan användas Det finns två typer av SMS meddelanden som kan användas. Standard tecken - Använder sig av standard GSM tecken, vilket inte har stöd från alla språk men är kompatibel med alla mobiltelefoner. Utökade tecken - Använder sig av unicode som stödjer alla språk. Meddelandet blir kortare och användaren bör försäkra sig om att mottagaren mobiltelefon är kompatibel att ta emot denna typ av sms- meddelande. Navigera till destinationen med navigeringsknapparna Dynafleet-enheten måste anslutas till en kompatibel navigeringsenhet. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

16 12 Dynafleet Om ett meddelande från kontoret innehåller lägesinformation kan den skickas till navigeringsenheten från enheten. Detta görs från meddelandemenyn (tryck på enter när du visar meddelandet): man kan välja kommandot Navigera till... för att flytta destinationen till navigeringsenheten. Allmänt kör och vilotid Menyn Kör & vilotid används för att underlätta efterlevnaden av körtidsföreskrifter. Funktionen är anpassad för att fungera i enlighet med EU:s körtidsföreskrifter, tillsammans med färdskrivaren. Det går att ändra inställningarna och tillåta olika körtider från kontoret. Huvudmeny Kör & vilotid Menyn Kör & vilotid består av följande menyalternativ: Visa föraraktiviteter, visar tiderna för alla pågående och samlade tider för föraraktiviteter. Ange detaljerade föraraktiviteter, används av föraren för att ställa in en detaljerad aktivitet när han inte kör. Den nedre delen av skärmen visar pågående aktiviteter: TCO: aktuell aktivitet på färdskrivaren, kumulativ aktivitetstid och pågående aktivitetstid. DTJ: aktuell aktivitet, kumulativ aktivitetstid och pågående aktivitetstid.

17 Dynafleet 13 Huvudmeny Visa föraraktiviteter Om man är på väg att bryta mot någon föreskrift, visas en varning i displayen. På kontorsenheten kan man ställa in hur lång tid innan en föreskrift bryts, som en varning ges. Visa föraraktiviteter Vilotid 01:00 Körpass 04:15 Rast 00:30 Dygnskörtid 08:45 1 veckors körtid 20:0 2 veckors körtid 75:0 Daglig vila 01:30 Vilotid Tid med aktiviteten rast eller väntan sedan de aktuella rastperioden startades. En ny rastperiod startar när aktiviteten Körning eller Arbetar detekteras. Körpass Den sammanlagda körtiden sedan den senaste kvalificerade vilotiden. Den får inte överskrida 4 timmar och 30 minuter. Den återställs till noll efter 45 minuters vilotid eller minuters vilotid. Rast Varaktigheten av kvalificerad rasttid. Tiderna läggs ihop om de är längre än de kortaste rasttiderna (15, 30 eller 45 minuter). Dygnskörtid Den totala körtiden sedan den aktuella körperioden startades. En ny daglig körperiod startar den första gången aktiviteten körning detekteras efter att föreskriven daglig vilotid har uppfyllts.

18 14 Dynafleet 1 veckors körtid Visar den totala körtiden för den aktuella veckan. Startar efter en veckovila. Max 6 kontinuerliga körpass inom en vecka. 2 veckors körtid Visar den totala körtiden för två veckor (den senaste och aktuella veckan). Tiden får inte vara längre än 90 timmar. Daglig vila Kumulerad vilotid mellan två körpass. Ska vara minst 9 timmar (kort daglig vila) eller 11 timmar. Detaljerad föraraktivitet Detaljerad föraraktivitet måste först aktiveras av kontoret innan det kan användas. Med denna funktion kan föraren ange aktiviteter utöver färdskrivaraktiviteterna vila, vänta och arbete. Den valda aktiviteten rapporteras tillbaka till kontoret. Den kan väljas i menyn Ange detaljerad föraraktivitet eller i popupfönstret när nyckeln stängs av. Aktiviteten avslutas när man väljer en annan aktivitet eller vid körning. Beräkning av körtider påverkas inte av valet av detaljerad föraraktivitet med undantag av Färja. Aktiviteten Färja ska väljas innan man går på en färja eller ett tåg för att uppfylla EU-föreskrifterna.

19 Dynafleet 15 Huvudmeny - Visa föraraktiviteter Om man är på väg att bryta mot någon föreskrift, visas en varning i displayen. På kontorsenheten kan man ställa in hur lång tid innan en föreskrift bryts, som en varning ges. Visa föraraktiviteter Vilotid 01:00 Körpass 04:15 Rast 00:30 Dygnkörtid 08:45 1 veckas körtid 20:0 2 veckors körtid 75:0 Daglig vila 01:30 Vilotid Tid med aktiviteten rast eller väntan sedan de aktuella rastperioden startades. En ny rastperiod startar när aktiviteten Körning eller Arbetar detekteras. Körpass Den sammanlagda körtiden sedan den senaste kvalificerade vilotiden. Den får inte överskrida 4 timmar och 30 minuter. Den återställs till noll efter 45 minuters vilotid eller minuters vilotid. Rast Varaktigheten av kvalificerad rasttid. Tiderna läggs ihop om de är längre än de kortaste rasttiderna (15, 30 eller 45 minuter). Dygnskörtid Den totala körtiden sedan den aktuella körperioden startades. En ny daglig körperiod startar den första gången aktiviteten körning detekteras efter att föreskriven daglig vilotid har uppfyllts.

20 16 Dynafleet 1 veckas körtid Visar den totala körtiden för den aktuella veckan. Startar efter en veckovila. Max 6 kontinuerliga körpass inom en vecka. 2 veckors körtid Visar den totala körtiden för två veckor (den senaste och aktuella veckan). Tiden får inte vara längre än 90 timmar. Daglig vila Kumulerad vilotid mellan två körpass. Ska vara minst 9 timmar (kort daglig vila) eller 11 timmar. Uppdrag Ett uppdrag består av uppgiften, platsen, tilldelningens status, planerad ankomsttid och planerad tid för avfärd. Ett uppdrag kan accepteras eller avvisas av föraren. Föraren kan också rapportera om ett uppdrags framåtskridande genom orderstatusen. När en order tas emot visas en ikon överst på skärmen. Hur uppdragen ser ut bestäms individuellt på varje kontor. J Navigation (tillbehör) Dynafleet-enheten måste anslutas till en kompatibel navigeringsenhet. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Om köruppdraget från kontoret innehåller positionsinformation, kan denna skickas till navigationssystemet från enheten. Detta görs från menyn där ett köruppdrag accepteras. Detta val är endast tillgängligt då ett köruppdrag har accepterats. Valet görs genom att trycka på välj när raden för destination är markerad.

21 Dynafleet 17 Journaler Gå till journalmenyerna genom att trycka på funktionstangenten med journalsymbolen eller via huvudmenyn. Från journalens huvudmeny når Du alla journaler som är tillgängliga i systemet. Journal Resejournal 1 Resejournal 2 Fordon långtidsjournal Temperatur 1 Återställ: , 09:49 Fordonsjournal aktiv 2 Återställ: , 15:02 Fordonsjournal pausad Fordonsjournal 1 och 2 Visar kumulerade fordonsdata i absoluta värden samt % av sträckan sedan senaste återställningen medan aktiv (inte pausad). Resejournal 1 Sträcka Bränsle 438,1 km 163,2 liter Genomsnittlig bränsleförbrukning 37,2 l/100 km Tomgång 21% PTO 0% AdBlue 6,2 liter Ekonomizon 69% Övervarvzon 1% Rullande med motorn frånkopplad 9% Konstantfarthållare 22% Överskriden hastighet 2% Högsta växel 42%

22 18 Dynafleet Fordon långtidsjournal Fordon långtidsjournalen visar ackumulerade värden för sträcka, bränsleförbrukning och medelbränsleförbrukning. Fordon långtidsjournal Sträcka Förbrukning Genomsnittlig bränsleförbrukning 11523,2 km 36814,8 l 37,3 l/ 100km Temperatur Kräver extra utrustning ansluten till Dynafleet-enheten. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Detta visar temperaturen i trailern. Upp till fyra olika temperaturer kan visas, beroende på hur många givare det finns. Om en sensor har ett larm kopplat till sig, visas detta i röda siffror eller med ett utropstecken (!), beroende på vilken display lastbilen är utrustad med Temperatur Temperatur 1-18 ºC Temperatur 2-7 ºC Temperatur 3 +4 ºC Temperatur ºC! Trailerdörrar Stängt Defrost status På Återställ: , 09:49 Visar det senaste återställningsdatumet/-tiden och låter föraren återställa motsvarande fordonsjournal. Fordonsjournal aktiv eller fordonsjournal pausad Används av föraren till att växla mellan pausad och aktiv fordonslogg. Förarcoachning Förarhandledning måste först aktiveras av kontoret. Det hjälper föraren att förbättra bränsleförbrukningen genom att föreslå olika åtgärder i popupfönstret som t.ex.

23 Dynafleet 19 Du har kört på tomgång för länge. Stäng av tändningen. Växla upp för en bättre bränsleekonomi Du kör för fort. Sakta ner. Nödlarm & assistans Assistansbegäran Skicka en begäran om assistans. Ange nödvändig information i det textfria fältet. Assistansstatus Visar statusen för den skickade assistansbegäran: tiden då den har initierats, tiden då den tagits emot av kontoret, tiden då den har behandlats och namnet på föraren som skickat begäran. Nödlarmsstatus Visar statusen för den skickade nödassistansbegäran: tiden då den har initierats, tiden då den tagits emot av kontoret, tiden då den har behandlats och namnet på föraren som skickat begäran. Läs mer om nödlarmsknappen, Nödlarmsknapp på sidan. Statusvärdena raderas 7 dagar efter att en begäran har initierats. Meddelandet är därefter Ingen pågående begäran. Vid alla statusförändringar, informerar ett popupfönster föraren om den nya statusen. Nödlarm & assistans Assistansbegäran Assistansstatus Nödlarmsstatus Färdskrivarens nedladdningsmeny Färdskriv. fjärr nl. Gå till färdskrivarens fjärrnedladdningsmenyer via huvudmenyn. Den här funktionen kräver att man har en digital färdskrivare som stöder fjärrnedladdningsfunktionen i fordonet och den tjänst som ska aktiveras. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Den här menyn visas inte om funktionen inte är tillgänglig. Tacho. Remote dl. Starta förarkortsnedladdning Status förardata Starta färdskriv. min. nl. Status färdskrivardata

24 20 Dynafleet En ikon i statusfältet informerar användaren om en pågående fjärrnedladdningsprocess som går i bakgrunden. Om processen misslyckas visas en särskild ikon och detaljer finns i statusmenyerna för förar- eller färdskrivardata. Den här ikonen meddelar användaren att det pågår en fjärrnedladdningsprocess i bakgrunden. Den här ikonen visar att nedladdningsprocessen misslyckades. Detaljer finns i statusmenyerna för förar- eller färdskrivardata. Starta förarkortsnedladdning Startar nedladdning av förarkortsdata från färdskrivaren till kontoret. Maximalt en överföring per dag är tillåten. När processen har startat körs den i bakgrunden och statusen rapporteras via popupfönster och menyn för förardatastatus. Den här funktionen kräver att föraren loggar in till förarverktyget Driver Tool med förarkortet isatt i färdskrivaren (föraruttag). Gråtonade menyposter innebär att den aktuella funktionen har spärrats av kontoret. EU-bestämmelserna kräver minst en överföring var 28:e dag eller oftare beroende på landsspecifika bestämmelser. Status förardata Den här menyn informerar föraren om överföring av förardata: Aktuell pågående överföring: Vilken förare som har startat överföringen samt aktuell status. Datum för den senaste lyckade överföringen. Dagar sedan de senaste uppgifterna var tillgängliga på kontoret.

25 Dynafleet 21 Senaste varningsmeddelande samt det datum det togs emot. Starta färdskriv. min. nl. Startar en massminnesnedladdning från färdskrivaren till kontoret. Maximalt en överföring per dag är tillåten. När processen har startat körs den i bakgrunden och statusen rapporteras via popupfönster och menyn för färdskrivardatastatus. Gråtonade menyposter innebär att den aktuella funktionen har spärrats av kontoret. EU-bestämmelserna kräver minst en överföring per 90 dagar. Status färdskrivardata Den här menyn informerar föraren om massminnesöverföring från färdskrivaren: Aktuell pågående överföring: Vilken förare som har startat överföringen samt aktuell status. Datum för den senaste lyckade överföringen. Dagar sedan de senaste uppgifterna var tillgängliga på kontoret. Senaste varningsmeddelande samt det datum det togs emot.

26 22 Dynafleet Inställningar Inställningsmenyn ger åtkomst till alla inställningsbara systemparametrar. Ändra inställningar genom att trycka på Välj för den inställning som ska ändras och bläddra mellan de alternativ som visas med piltangenterna. Tryck på Välj för att godkänna den markerade inställningen. Du kan välja följande alternativ i inställningsmenyn: Skärmsläckare, justerar fördröjningen innan skärmsläckaren aktiveras eller slår av funktionen. Språk, väljer önskat språk Enheter, väljer mellan europeiska, brittiska eller amerikanska enheter. Volym, justerar högtalarvolymen. Ljusstyrka, justerar skärmens ljusstyrka. Bakgrundsbelysning, justerar skärmens bakgrundsbelysning. Tangentbord, väljer tangentbordslayout. Systeminformation, visar maskinvaruversion, programvaruversion, serienummer, information om färdskrivare, information om anslutna USB-enheter och information om anslutna navigeringsenheter. Inställningar Skärmsläckare Språk Enheter Volym Ljusstyrka Belysning Tangentbord Systeminformation Systemfel och varningar Om ett fel uppstår visas ett felmeddelande på skärmen. Oftast bekräftar Du att Du har läst ett fel, varning eller meddelande genom att trycka Esc. Då försvinner meddelandet men problemet kvarstår och bör åtgärdas så snart som möjligt. Popupfönster för körtidsvarning Ett popupfönster med Körtidsvarning visas med den föreskrift som är på väg att brytas (föreskriftens namn och återstående tid) eller om den redan har brutits (föreskriften följs av bruten och den överskridande tiden). Varningar som stöds är: Körpass

27 Dynafleet 23 Körtid 1 veckors körtid 2 veckors körtid Daglig vila Popupfönster för körtidsinformation Du måste ta igen vilotid under veckan. Normal dygnsvila är 11 timmar. Denna period var en reducerad dygnsvila. Popupfönster för körtidshantering Var den senaste vilan en veckovila? Normal veckovila är 45 timmar. OK att betrakta denna viloperiod som en veckovila? Varningsfönster för färdskrivarnedladdning Ett popupfönster Förardatavarning visas om inga förardata har överförts till kontoret på länge (gränsvärdet ställs in av kontoret): Förardata har inte blivit överförd sedan mer än XX dagar. Fortsätt nu? Ett popupfönster Färdskrivardatavarning visas om inga färdskrivardata har överförts till kontoret på länge (gränsvärdet ställs in av kontoret): Färdskrivardata har inte blivit överförd sedan mer än XX dagar. Fortsätt nu? Informationsfönster för färdskrivarnedladdning Fjärrnedladdning påbörjad. Vänta... Dataöverföring tillåts endast en gång om dagen. Fortsätt nu?

28 24 Dynafleet Överföring pågår, se statusmenyn för ytterligare uppdateringar. Fönster för färdskrivarnedladdningsfel Ingen koppling till kontoret. Försök igen senare! Misslyckades: inloggning med förarkort krävs för att utföra dataöverföring. Misslyckades: data har redan överförts idag.

29 Alfabetiskt register 25 D Dataöverföring... 9 Dynafleet, huvudmeny Dynafleet, journaler Dynafleet, teknisk beskrivning... 2 Dynafleet... 1 F Förarcoachning, Dynafleet H Huvudmeny, Dynafleet I Inställningsmeny, Dynafleet J Journaler, Dynafleet Journalmeny K Konstruktion och funktion,dynafleet... 2 Kör och vilotid, Dynafleet Kör och vilotid M Meddelandemeny, Dynafleet Menyer och symboler... 7 N Nödlarm & assistans, Dynafleet Nödlarm & assistans Nödlarmsknapp... 6 R Reglage, Dynafleet... 4 S Starta systemet, Dynafleet... 9 Stänga av systemet, Dynafleet... 9 Systemfel och varningar, Dynafleet T Tangentbord... 5 Teknisk beskrivning, Dynafleet... 2 U Uppdrag, Dynafleet... 16

30 Volvo Truck Corporation Göteborg, Sweden Swedish Printed in Sweden

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt.

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt. Guide TIS-Compact TIS-Compact är ett verktyg för kopiering och utvärdering av data från alla digitala färdskrivare och förarkort. På förarkortet finns ca 28 dagar sparade och i färdskrivaren ca 365 dagar.

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer 2015-03-05 Pdf-samling DHP driftanvisningar program Sidan 1 av 5 DHP Version A02: Fake IR mot regulatorer Program Fake i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet Fake för IR mot regulatorer.

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

ios 7 Reglagestyrning Kompletterande handbok

ios 7 Reglagestyrning Kompletterande handbok ios 7 Reglagestyrning Kompletterande handbok www.rehabcenter.se Sida 1 Översikt I ios 7 finns funktioner som ökar och förbättrar tillgängligheten Reglagestyrning. Även för användare med betydande motoriska

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installation av Android-mobiler

Installation av Android-mobiler Installation av Android-mobiler Anm! För detaljer avseende installation hänvisas till dokumentation levererad med din mobil. Installera mymmx på Android-mobiler: 1. Starta webbläsaren på din mobil. 2.

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Så här fungerar Stava Rex

Så här fungerar Stava Rex Så här fungerar Stava Rex Stava Rex är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex kan rätta grava stavfel och hjälper till att skilja på lättförväxlade ord. Stava Rex kan

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL Telia Navigator version 3.6 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK 6 3.2 FAVORITER

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator Grundläggande datorkunskap Kom igång med dator Korta fakta om datorn: DATORNS OLIKA DELAR BILDSKÄRM SYSTEMENHET TANGENTBORD MUS Använd bara musens vänsterknapp till att börja med. I många fall klarar du

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 Klart att köra Stoneridge - Sätter standarden www.se5000.com Certifierad bruksanvisning G Denna bruksanvisning är en utökad version av den

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer