Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden"

Transkript

1 Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 Gamla brev berättar Stig tog över i Sala Göran Sydhage ny VD för MHF Ungdomar i MHF-U och elbilar från USA Korsord Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att åka med slitna stötdämpare. Risken för vatten planing ökar, bilen blir mer vindkänslig, bromssträckan förlängs och däckslitaget ökar. Med nya stötdämpare förbättras bilens egenskaper avservärt. Sachs stötdämpare finns till de flesta bilmodeller i ett brett utbud från original till sport och racing.

3 Ratta Ren Ordföranden har ordet Mälardalen Ansvarig utgivare Sten Fahlén MHF Mälardalen c/o Kansli Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr Stockholm Mob E-post: Redaktör Kenneth Hagberg Räfsvägen Åkersberga Tel. hem Mobil E-post: Lokalredaktör Lena Larsson Nybodavägen Järfälla Tel Lokalredaktör C-län Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Utgivningsplan 2015 Nr Utg.dag Manusstopp 1 omkr. 15 mars 20 feb. Annonser MHF Box 16, Partille Tel Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För insänt ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Omslagsbilden: Det är inte bara tussilagon som kryper fram när våren gör sitt antågade. Även det här distinkta moppegänget vädrar vårluft. För visst är moppen ett säkert vårtecken. Foto: Ulf Hellgren Hej läsare av Ratta Ren Mälardalen! Ja då var det dags igen att skriva några rader. Det är en bra dag att skriva på det är mulet och snön har tyvärr nästan försvunnit. Man får leva ändå och tycka att livet är bra. När jag skriver detta så är vi mitt uppe i avdelningsårsmötestider. Hela styrelsen är med i upp giften att göra besök ute i våra avdelningar. Själv har jag besökt två avdelningar just nu och har en kvar. Trevliga besök väl förberett med handlingar och god stämning vil ket är positivt. För MHF Mälardalen så pågår arbetet för fullt nästan alla handlingar är klara i skrivande stund kvar är att detaljplanera mötet. Hoppas du varit med och tagit del i vårt för slag till verksamhet. Den stora händelsen under verksamhetsåret är alkobommar i Stockholms frihamn. Vi kan konstatera att bommar gjort verkan, antalet påverkade förare har minskat vilket är en del i arbetet. Vi har med detta arbete förmodligen räddat liv på vägarna till och från fri hamnen. Nu gäller det att fortsätta arbetet med alkobommar i alla svenska färjehamnar. Vad vi inte lyckats med ännu är att få ett beslut om eftersupningslag. Svårt att förstå det ta. Varför är det så svårt i Sverige när broderlandet Norge har haft lagen i minst 10 år. Vi har just nu ett nytt fall med en person som genom att lagen inte fanns har klarat sig en gång och är på gång igen. Alla av oss hjälps åt att påverka våra riksdagspolitiker i frågan. Ring eller skriv till dem och påtala frågan och vikten av att den löses så fort det bara går. Det år som gått har vi satsat på att försöka få ihop regionen till en enhet. En splitrad re gion ger inget förtroende utåt. Vi har i vår utvärdering konstaterat att vi har en bra sam talston med alla avdelningar vilket är viktigt i ett förändringsarbete. Vi har också kun nat konstatera att vi nu har en ordnad ekonomi men samtidigt så ser vi mörka moln i horisonten. Satsningarna på avdelningarna har gett effekt. De avdelningar som genomfört arbete utifrån vår verksamhetsplan har haft betalt för detta. De mörka moln som finns i horisonten är medlemsmolnet. MHF region och avdelningar är mycket beroende av just medlemsantalet och intäkterna från medlemmarnas med lemsavgifter. Regionens medlemsantal har minskat och var vid årsskiftet MHF-medlemmar en diff. från 2013 på 237 st Supportmedlemmar en diff. från 2013 med 710 st. Sammanlagt en minskning med 947 st. från 2013 års resultat. Medlemsantalet är viktigt vi är snart i en brytpunkt där överlevnaden är i farosonen. Men det är inte bara överlevnaden som är i fara utan det är också trovärdigheten som påverkar ar betet när vi blir för få och samtidigt så orkar avdelningarna inte med opinionsarbetet. MHF region Mälardalen behöver nya medlemmar men även funktionärer som kan vara ute i vår verksamhet och göra samhällsnytta. Vi måste fråga mera bara genom att fråga kan vi öka medlemsantalet. Alla i avdelningsstyrelsen måste ställa sig frågan varför? Men även göra en plan på hur skall vi öka och med en klar målsättning för avdelningen. Varför skall jag bli medlem i din avdelning en bra fråga som måste få ett svar i kontakten. Kontakta dina medlemmar med ett telefonsamtal och lyssna på vad de tycker om Redaktionen vill önska alla läsare och annonsörer en trevlig påsk. Forts. på sid. 2 1

4 Forts. från sid. 1 avdelningen och dess verksamheter. Vad som är viktigt är att kontakta de som inte be talt medlemsavgiften för Just nu den 19 februari är ett påminnelseutskick utsänt. När vi bedömer att det verkat ut så kommer vi att sända ut uppgifter på obetalda med lemmar som underlag för kontakt med dem. Vi kom mer också att sända ut ett underlag på frågor som sva ren sammanställs på och sänds in till regionen. Vad föreslår vi då för verk samhet inför 2015? Ta Paus, TN dagen, Uppvaknande, Höstmanifestation, Incidentrapportering, Kommunernas alkoholpolitik, Trafikdagar i kommunerna, Kurs verksamheter, Värvning av nya medlemmar, Ak tivitet med promilleglasögon, ordförandekonferens m. m. Planen kommer att skic kas ut efter lördagen den 28 februari när vi genomfört vårt styrelsemöte. Alla kan vara med i genomförandet. Hoppas avdelningens årsmöte blev lyckat och att du inte glömt att rapportera. Regionens årsmöte genomförs den 21 mars i Norr by bygdegård i Sala. Välkommen. Undertecknad önskar Er en härlig vår med plats för genomförande av ovan nämnda verksamheter. Ha det bra! Lycka till Sten Jag läste i Region XYZ:s Ratta Ren ett tips till Trafikverket: Ska pa fler parkeringsfic kor så att mobiltelefonpratande kan ske där. När det rin ger så svänger vi bara till närmaste ficka och tar upp samtalet från Missa de samtalslistan! Bra eller hur? Ja, jag håller med. Det är inte bara telefonpausar som väc ker behov av en P-plats. Sär skilt vintertid med höga snö vallar kan man få köra Anna-Maria Andersson i Öregrund har fo tograferat sin fina ama ryllis som slog ut lagom till julen. A-M skickade bilden som nyårshälsning och jag delar gärna med mig till alla Ratta-Renläsare i Mälardalen. Kanske det finns fler som tagit fina och/eller roliga bilder i jul? Kolla med barn barnen; dom brukar ha trev liga bilder i sin mobiltelefon. Skicka en bild till vår redaktör på så kanske han tar in den i tidningen. Text: Ulf Hellgren Foto: Anna-Maria Andersson Fler P-fickor fle ra mil innan man hittar en plats att svänga in på för en kort vilopaus. Vid långkörning på sövande vägar kan gäspningarna komma tvärt och då är några mil väl digt långt. Samma gäller när man har småbarn i bilen som plötsligt blir kissnödiga. Motorvägar kan inte kompletteras med parkeringsfickor, men att anlägga fler par keringsfickor på lagom av stånd från varandra utefter övriga större vägar kan inte vara så dyrbart. Max 20 minuters körsträcka mel lan möjligheten att stan na för mobilprat eller en stunds paus tycker jag är rimligt. Vi börjar ju sak na verksamhetsobjekt nu när vi fått igenom 0,2 pro mille och alkobommar m. m. Fler P-fickor bör bli MHF:s nästa objekt. Text: XYZ-regionen och Ulf Hellgren Amaryllis till nyåret LÄCKER. Lagom till nyåret slog Anna-Maria Anderssons julamaryllis ut. Med rätt glasögon ser du bekvämt KONTAKTLINSER är ett bra alternativ Beställ tid för synundersökning Järntorget 2, Fagersta Tel

5 Lilla Julafton i Vattholma igen Årets Lilla Julafton sam lade 76 personer när Vattholma IOGT-NTO inbjöd till grötfest, dans och julklappar från tomten. Det innebär 20% fler personer än vid för ra årets fest, vilket betyder några procent mer jobb för arrangörerna men också mån ga procent roligare. Grötfaten ställdes fram, töm des på sitt innehåll och fyll des på igen. Givetvis åts även smörgåsar med olika på lägg. När magarna var väl fyllda, vidtog dansen till kvartetten ÄnViDå. Kväl len avslutades med lång dans genom alla lokaliteter och vid långdansens slut stod tomten med några väl fyllda säckar och delade ut klappar. Detta är en trevlig tradition, där den lokala IOGTav delningen inbjuder närstående föreningar till sin jul fest några dagar före jul. Vi MHF-are är i minoritet, men det är alltid roligt att få träf fa likasinnade, dansanta per soner i denna förvarning om kommande matglada helgdagar. Text och foto: Ulf Hellgren VINNARE. Maria Kjellberg var en av vinnarna i kvällens lotteri. Socialförvaltningen Telefonväx Bandhagen Proline Bilskade AB Fjärdhundra S.Ö.K Karlssons Bilservice AB Flen Leifs`s Allbilsservice Vi stöder MHF i deras arbete för en drogfri trafikmiljö Norsborg Albitar Bilteknik Trosa Trosa Bensin & Service AB Tumba Segersjö Bilservice Västerås Aros Allbilservice

6 4

7 Vi stödjer MHF för en drogfri trafikmiljö. Nordlund & Savander Motorsport Tel Puts Johan AB Fönsterputs Allt inom städ

8 Gamla brev DOTTER. Signes dotter Barbro Bjervner. Uppsalaavdelningens tidigare kassör Barbro Bjervner hittade en bunt brev som hennes mor Sig ne Ståhl hade sparat i en låda. Signe föddes i december 1891 i Film socken. Breven kommer i hu vudsak från hennes sys kon och berättar om livet strax efter sekelskiftet. Signes föräldrar fick en stor skara barn, vilket var van ligt kring sekelskiftet. Pap pa arbetade i Dannemora gruva och mamma hade ansvaret för att hemmet skulle fungera. Bostaden var en gavellägenhet i ett av gruvbolagets arbetarbostäder. Familjerna i området hade några grisar och ibland några höns. Vid slakten på senhösten de lades köttet mellan de boen de. Varje bostadshus hade ett smeknamn och fa miljen bodde i Uslamitt, vil ket namn syftade på det usla huset mitt i området. Familjen kom att drabbas av många tragedier genom åren, vilket inte heller var ovan ligt vid denna tid. Det bör jade med att Signes mam ma dog i barnsäng 1902, när Signe var 11 år. Nu fick Signe och hennes syst rar axla mammans roll i hemmet, vid sidan om skol gången. Men några år se nare kom nästa tragedi, då pappan råkade ut för en olyc ka i gruvan och blev in validiserad. Han kunde där efter inte arbeta i gruvan, men fick utföra lättare ar beten hos gruvbolaget efter förmåga. Barnen började direkt efter skolans slut arbeta hos bön der i närområdet. När de hjälpte till med stortvätt på någon gård, kunde de utöver en slant få både smör och ägg som betalning. Sig ne var mycket stolt när hon kunde bidra med matvarorna i hemmet. När Signe var 15 år blev hon piga hos bonden Herbert Eriksson i byn Östanå PIGA. Signe Matilda Ståhl blev piga vid 15 års ålder. i Morkarla socken, 10 km hem ifrån. Liksom de flesta jämn åriga blev hon också med lem i Missionskyrkans ung domsförsamling i byn. En av Signes systrar hette Emma. Hon arbetade hos en familj i Storvik i Gästrikland och i ett långt brev till Signe, daterat 19 januari 1912, läser jag följande ut drag ur brevet efter att Emma har firat jul i Stockholm:...av mitt herrskap fi ck jag fi nt svart kläde till klän ning så ett yllemuslin- 6

9 berättar FRÅN SYSTERN. Ett av många brev till Signe från syster Emma. tyg till blus och ett broderat serveringsförkläde av fruns mor och syskon fi ck jag blustyg och över 100 skrifpapper av deras jungfru en röd tulpan i kruka av min kusin här i Storvik fi ck jag ett förklädestyg och ett par strumpor. Juldagen fi ck jag en kr drickspengar av fru Lyckman fru Kihlbergs syster för att jag hjälpte henne under middan de hade främmande... Kärlek och krig I tonåren mötte Signe sin till kommande, Ivar Pettersson från Söderby i Morkarla. Ivar gjorde militärtjänst i Uppsala och de träffades så ofta de kunde, d. v. s. de söndagar då Ivar var ledig. Ibland åkte Signe till Upp sala och arbetsgivaren Her bert skjutsade då henne med häst och vagn till Knaby järnvägsstation, varifrån hon via Örbyhus åkte tåg till Uppsala. Vid de tillfällen då de inte kunde träffas fy siskt, skrev de brev till va randra. Signe uppmanar sin Ivar i ett brev att han ska skö ta sig bra så att han blir bra bemött av befälen. Herbert tycks ha sett Ivar näs tan som sin svärson och när paret efter militärtjänstens upphörande gifte sig, bekostade Herbert hela bröllopet. Första världskriget pågick runt omkring oss och Sig nes bror Viktor låg inkallad i Boden. I ett brev till Kära syster Signe, daterat 8 september 1917, skriver Vik tor bl. a.: Teckna trafikförsäkring direkt när du köper, byter eller ställer på ett fordon. Då slipper du onödigt dyra avgifter. Lite längre fram i brevet läser jag: LÄGENHET. Signe med föräldrar och syskon bodde i Uslamitts högra lägenhet....ni har kanske börjat med att ta upp potatis nu ock så, få se hur dant det blir med dem i år. Hoppas vi slipper snåla likadant med dem som med brödet. Ja det är underliga tider vi får uppleva det kunde vi inte ana för fyrafem år sedan. Men vi får vara glada me dan vi slipper ut i krig, det är i alla fall någe förskräckligt. Jag har varit ner till station ett par kvällar och sett när invalidtågen har kommit, en femton sexton vagnar var gång. Vi har inte fått gå in på plattformen, utan vi har fått stått en bit ifrån så vi har inte sett in validerna på nära håll, dom ligger för det mesta när dom kommer till Boden i tiotiden. Det ser nästan hemskt ut ska du tro... Lite längre fram i brevet läser jag:...för någon tid sen var jag till Missionshuset en kväll. Predikant Valström från Uppsala var här. Han bör ja sitt ofentliga möte kl. åtta. Men alla beväringar från Uppsala skulle in fi nna sig kl. sju, det var näs tan allesammans som gick dit förstås, för vi fi ck nys om att han skulle bjuda på nånting och det gjorde han. Han bjöd på mjölk och bul la. Mjölk fi ck vi dricka var sina tre koppar samt var sina tre bullar fi ck vi. Var han fi ck brödkort ifrån vet jag inte... Slutet inte alltid gott Signe och Ivar bosatte sig ef ter bröllopet i Löddby by i Alunda, där de blev bönder. De fick två söner och en dotter och här önskar jag att jag hade kunnat berätta om en lycklig framtid för Signe med familj. Men så blev det inte. Spanska sju kan härjade vid den här tiden och tre av Signes syskon hade dött inom ett par år. Själv drabbades Signe vid dotterns födelse av något som liknar moderskapsförgiftning och avled efter fle ra månaders sjukhusvistelse, 41 år gammal. Dottern Barbro överlevde och väx te upp hos en släkting i Österbybruk. Pappa Ivar gif te om sig med gårdens piga och de fick en son. Bar bro hade sporadisk kon takt med familjen och efter styv moderns död flera decennier senare hjälpte hon sin far och bröderna mera aktivt med hemmets sysslor. Jag har bara läst några få av breven och ser fram mot att hinna ta del av dem alla. Men jag antar att där finns en värdefull dokumentation av en period som kallas den gamla goda tiden. Text och foto: Ulf Hellgren 7

10 KABE/Adria hade egen FAVORIT. Markus och Marcus gillar Adria. Upplands Bilforum AB lockade med en helsidesannons i lokalpressen till sin husvagnsmässa i mitten på februa ri. Företaget säljer Kia per sonbilar och är även re presentant för KABE/ Ad ria i Uppsala. Ett stort an tal husbilar och -vagnar vi sades upp för spekulanter med camping i blick. Jag såg mässan som en lokal uppföljare för KABE/ Ad ria efter Elmias mässa i hös tas. Utbudet var naturligtvis detsamma eftersom inga nya modeller tillkommer så här års. Jag frågade ändå säljarna Markus Arenroth och Marcus Willsby om de kunde visa upp någon nyhet. Efter en stunds tän kande pekade Markus med K på en Adria Sonic Su preme husbil. Den fanns ej med på Elmiamässan, så där för siktade jag in mig på denna bil. Marcus avvek till en spe kulant, medan Markus stan nade kvar och visade mig en detalj på Sonica Su premen som jag borde upp märksamma. Det var ek rarna på fälgen! Jag har al drig tänkt på att en sådan de talj kan vara något att upp märksamma. Fälgarna NYHET. Nya fälgar en stor nyhet. 8

11 mässa i Uppsala DOTTER. Erika Engström representerade pappas företag Engströms husvagnar. ser jag som något att sätta däc ken på. De ska vara lätta att skruva av och på vid hjul bytet i november och ap ril samt inte försvåra luft påfyllning med konstiga konstellationer kring ven tilen. Men jag vet att sär skilt yngre bilägare kan be tala osannolika summor för ett speciellt utseende på sina fälgar. Bil i miljonklassen Prislappen på denna nya och drygt sju meter långa, hel integrerade husbil är :, ett pris som in ger stora förväntningar. Och visst, inredningen är ljus och fin och inbjudande, som den alltid är i Ad rias bilar/vagnar. Det sto ra kylskåpet i bekväm höjd och det hyggligt stora frys skåpet är mer värt för mig än snygga fälgar. Den tre lågiga spisen hade en stör re och två mindre brännare på rad. Lite trångt om man vill använda både stor stek panna och en stor potatisgryta samtidigt. Men att an vända min avlånga fiskstekpanna borde gå utmärkt på de två mindre brännarna tillsammans, samtidigt som jag kokar potatisen på stora brännaren. Barnbarnen kommer att tri vas bra i taksängen, som de hissar upp och ner med elek trisk hjälp. Eget takfönster ovanför bädden gör att sängen fylls med solstrålar i dubbel bemärkelse. Bilen finns i tre planlösningar, av vilka jag gillade två. Båda dessa har separata bäd dar, den ena med ett rejält bagageutrymme Allt kändes lyxigt när jag satt i miljonvagnen och dröm de. under de upphöjda sängarna och den andra med sängarna på gol vet och det kompletta toautrymmet längst bak. I bilen med bagagerum är toalett och dusch uppdelade i varsit utrymme mitt i bilen. Inkromet kändes igen Allt kändes lyxigt när jag satt i miljonvagnen och dröm de. Men ju mer jag såg mig omkring, ju mer tyckte jag att jag sett bilen tidigare. Jag lämnade Suprimen och tog mig en titt i den intillstående, kronor bil ligare Axessen. Och se, det var här jag kände igen mig. Inredningen föreföll mig identiskt lika. Samma käns la fick jag i den ytterligare kronor billigare Adria Matrix Supreme. Så mitt slutliga beslut blev att den dag jag får råd, ska jag köpa en Matrix och med den åka jorden runt för :! Engströms sålde tillbehör De få gånger jag har anlitat professionell service till min gamla Adria husvagn, har det blivit hos Engströms hus vagnar i Uppsala. Där får vi MHF:are rabatt på till behör (se annons i medlemsmatrikeln) och de tre ge nerationerna Engström har reparerat husvagnar sedan tidig ålder, så dom vet var grejerna ska sitta. Dottern Erika basar för företagets stora tillbehörsbutik, där sortimentet domineras av KAMA Fritidsartiklar. Eri ka hade nu fullt upp med att serva kunderna på mäs san och var efteråt nöjd med vad det givit. Text och foto: Ulf Hellgren INTENSIVKURSER! AM MC Bil Lastbil Släp SNABBASTE VÄGEN TILL DITT KÖRKORT! Märsta, Upplands Väsby www. ellstroms.se 9

12 Stockholm-Roslagen zon 5 behöver nya aktiva medlemmar Första mötet med zon 5, Stockholm-Rosla gen, hölls den 4 feb ruari i Scandic Hotells Vip-rum i Upplands Väsby. Närvarande MHF-avdelningar: Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby och Österåker (Roslagen-Norrtälje fick i sista stund lämna återbud). På mötet behandlades interna frågor i MHF region Mä lardalen med anknytning till de fem föreningarna i zonen. Medlemssituationen, åldersstrukturen, be talande och ännu icke be talande medlemmar samt möj ligheterna att förnya ar betet med studiebesök, mil jö- och trafiksäkerhetsfrågor. Projektkatalogen genomgicks och Trafiknykterhetens dag den 6 maj lyftes fram och möjligheten att sam arbeta med räddningstjänsten (brandkåren) i en höstmanifestation. Behovet av att värva nya och yngre med lemmar underströks un der det trivsamma mötet. Stig tog över i Sala Årsmöte har hållits hos Sala MHF-avdelning vid Silverdalens Trafikskola. Agneta Si len från Regionen hälsade på hos oss och berättade om fylleglasögonen. Då ordförande Eva har fått mycket arbete på sin trafikskola, valdes jag (pensionären Stig) till ny ordförande för ett år. Ungdomen Lin nea Grahn invaldes i sty relsen med tanke på den ny startade ungdomsklubben i Heby. Eva höll i ordförandeskapet under mötet. Efteråt ser verades en smörgåstårta, vilken föll alla deltagare på läppen. Som ny ordförande hälsar jag alla välkomna till Regionårsmötet den 21/3 vid Norr by Bygdegård, där jag ock så är ordförande. Text: Stig Sagnered, Sörby Gård 122, Sala FÖRSTA MÖTET. Vid Stockholm-Roslagens zon 5 första möte deltog fr. v. Göran Roos, Sollentuna, Ing-Britt Norberg, Upplands Väsby, Rolf Andersson, Sollentuna, Lars-Erik Larsson och Lena Larsson, Järfälla samt Gunnar Hallberg, Österåker. Foto: Rolf Bromme Eskilstuna församling är till för dig i vardagen liksom vid livets stora skiften: dop, konfirmation, vigsel och begravning. Förutom gudstjänster erbjuder vi öppen förskola, körsång, retreater, stödjer hemlösa och arbetar med integration. Auktoriserad serviceverkstad för Mercedes Benz, Chrysler, Jeep, Dodge och Mazda SERVICE - REPARATIONER DÄCK - PLÅT - LACK Svarvarvägen 6-8, Länna , UPPSALA STADSBUDSKONTOR Grundat år 1887 HJÄLPER ER MED! Flyttningar med möbelbuss, skåpbilar o. lastbilar *Packningar *Magasinering m.m. i Sverige och internationellt. GÄLLANDE FÖRSÄKRINGAR Sankt Eriks Gränd 6, Uppsala , Tillstånd C 0222 C

13 EU-parlamentariker försökte predika legalisering men tystades Allan Rubin. Hundra haschrelaterade vansinnesdåd är titeln på den nya skrift, som författaren Al lan Rubin, Stockholm, gett ut med bl. a. stöd av MHF-regionen och som han nyligen presenterade vid ett seminarium i Stock holm. Seminariet an ordnades av den samlade nykterhetsrörelsen i Stockholm: NSO, NBV, RNS Stockholmsavdelningen och AMD. Spänningen steg när en före detta EU-parlamentariker anmälde sig till seminariet med det tydliga syf tet att predika för en le galisering av Cannabis (hasch och marijuana). En av de närvarande seminariedeltagarna har försett Ratta Ren med denna berättelse. Det är måndag 1 december 2014 i IOGT-NTOgår den i Klara, ett stenkast från Klara kyrka i Stockholm. Ett 40-tal åhörare har samlats för att lyssna på Al lan Rubin, arkitekt och för fattare bl. a. till boken HASCH HIMMEL OCH HEL VETE (1986, Sober). Han har i flera decennier studerat cannabisfrågan: hur aningslösa eller illasinnade krafter propagerat för mer cannabis som fredsskapande drog för kärlekstörstande och mediterande människor. Romantiserat Desto mer förvånande, tyc ker nog många, att cannabis då förekommer i sam band med så många vålds brott. Förklarligt säger Allan, då vi i Sverige kraf tigt bagatelliserat och ro mantiserat haschrökandet i åratal. I det allmänt drog liberala 60-talet vällde hasch röken in i ungdomskulturen tillsammans med mel lanölet och de attityder som tjänstgjort som smörjolja. På sina håll ansågs öloch haschanvändandet som ett ganska radikalt sätt att pro testera mot orättvisor i sam hället; nästan lite tjusigt. Den s.k. symtomteorin stod högt i kurs och förståelsen inte minst inom den sociala sektorn dit bl. a. ungdomsgårdarna hör de var stor. Skakande Allans bilder på vita duken är skakande. I rubrikform från olika tidningar i lan det visas händelser av mord, tortyrliknande misshandel, strypning, knivskärningar, våldsamma INTRESSERADE. Det var många som kommit för att lyssna till Allan Rubin och hans föredrag. SVÅRT. Piratspartiets Christian Engström t. h. hade svårt att göra sin röst hörd. krog bråk, skjutningar och an läggande av bränder allt med koppling till cannabisrökande gärningsmän. Al lan tror inte detta är tillfälligheter: Han menar att trippen utlöser minipsykoser; man kan lätt känna sig hotad och hallucinerar fram inbillade hot och gudomliga uppmaningar till våld och självförsvar. Detta är också belagt i många vetenskapliga arbeten världen över. Men varför reagerar vi så lamt på alla dessa signaler? Den gängse bilden av hasch rökare är en seg och me ditativ, flinande typ som inte har motivation till så värst mycket i livet. Kopp lingen till fredsälskande hippies och österländska vis hetsläror förblindar oss yt terligare. Medvetandevidgande säger haschnarkomanerna själva. Starkt per sonlighetsförändrande och psykosframkallande sä ger vetenskapen. Kan då des sa passiva och inåtvända per soner utgöra ett hot? Vilset svar Svaret är självfallet JA. Dess utom är missbrukare säl lan så renläriga att de en dast använder en enda drog. Kombinationen med t. ex. alkohol kan accelerera och förändra effekterna. Hal veringstiden för THC (el ler cannabisolja, som är den aktiva substansen i hasch) är lång röker man mind re doser dagligen höjs hela tiden mängden THC i nerv systemet och kan ge oberäkneliga överslagshandlingar. Hur komma till tals och på verka våra politiker? frå gar Allan Rubin. Som ett vil set svar på detta reser sig en f. d. EU-parlamentariker från Piratpartiet, Christian Eng ström, som deltar i seminariet, och kräver ökad ac ceptans för de stora grup per som önskar legalisering. Det är bättre att röka en pipa hasch eller ma rijuana än att tvingas in i livsfarligt Spice-rökande el ler ännu tyngre droger, häv dar han. Varför enbart des sa två alternativ skulle exi stera, går han inte närmare in på. Väntar på svar Som seminariedeltagare, ti digare konsulent på NSO och gammal f. d. socialarbetare måste jag själv bara stäl la ett par motfrågor: Skul le du själv vilja gå till en tandläkare som just rökt på ute i sköljrummet och vad säger du om att åka dit och hem med en taxichaufför som är vanerökare av (le galt) hasch? Och varför blir legaliseringsivrare plöts ligt så restriktiva när hasch missbruket drabbar de ras egna tonåringar? Jag väntar fortfarande på svaren. Text och foto: Bo Wessberg 11

14 samhällsbyggnadsförvaltningen Vi stöder MHF i deras arbete för en nykter trafi kmiljö VARNING FÖR SLITNA VINDRUTOR Slitna vindrutor är en glömd trafikfara! Läs rapporten på Sök R657. Skadad eller sliten vindruta? Byt eller laga för säkerhets skull. Välj alltid AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER 12

15 Heldagsutbildning i trafiksäkerhet för dig som kör bil i jobbet Halkkörning & Miljövänlig körning Vill du veta mer om utbildningarna och olika upplägg kontakta oss för mer info. Vi skräddarsyr även utbildningar för företag efter behov. Alkohol & droger hör inte hemma i trafiken Vi stödjer MHF & MHF ungdom i deras arbete för en säkrare trafikmiljö. Telefon: E-post: Hemsida: gillinge.se Överträffa vårsolens glans! Lackskydda din bil. Den behåller sitt värde längre, blir lättare att hålla ren och behöver aldrig mer vaxas. Och så är det ju roligare att åka i en skinande blank bil som kan tävla med den efterlängtade vårsolens glans! Fri lånebil! Både klokt och lyxigt! Wellkept Solna Business Park Tel:

16 Inte lätt lära gamla hundar att sitta Har ni fått upp sidan? Nähä, jag kommer och hjälper. Styrelsen för Mälarregionen satt på datakurs. En del av det senaste styrelsemötet be stod nämligen i att få sig en gnuggning i hur det nya medlemsregistret fungerar. Via cyberrymden. Till sin hjälp hade de Julia Delebeck från kansliet och då tar jag inte i om jag er känner att Julia var av betydligt yngre natur än styrelseledamöterna. Dessutom född in i dataåldern. De är inte styrelseledamöterna och det märktes. En del var utomordentligt rädda att trycka på fel knapp eller också hittade de inte knappen. Andra var lite mer försekomna. Det tog en stund att landa i rymden men när de väl ham nat rätt, kunde Julia dra en suck av lättnad och fort sätta som planerat. STOR SUCK. Ibland består livet av en stor suck. Som när Julia De lebeck från kansliet skulle lära ledamöterna i Mälarregionens styrelse hur man snabbast och lättast numera kommer i kon takt med det datoriserade MHF-medlemsregistret via cyberrymden. Dags för Gökottan MHF Kolbäcksådalen/KAK inbjuder till Gökotta den 30 maj 2015 kl hos Eivor och Gunnar Gustafsson, Segelsbo 3, Kolsva För vägbeskrivning och anmälan ring Margareta Bernström tel Göran Sydhage ny VD för MHF MHF välkomnar Gö ran Sydhage som ny VD. Han ef terträder Arne Winerdal som vid nyåret gick vidare till annan tjänst. Jag ser fram emot att fort sätta utveckla det utmärkta arbete MHF utfört ge nom åren inom trafiksäkerhetsområdet, med fokus på nykterhet i trafiken, säger Göran Sydhage. Göran kommer närmast från Kristdemokraterna där uppgiften varit att stödja och utveckla den lo kala och regionala partiorga nisationen. Tidigare har han arbetat en period i or ganisationen KRIS som pro jektledare. Han är även vald till ordförande i VITA Nykter. Göran har sina rötter i Örnsköldsvik där han bland annat arbetade som försäljningschef i bilbranschen och hade ett omfattande föreningsengagemang, bland annat inom mu sik och politik. Han till träder sin nya tjänst på MHF den 16 mars. Många sökte MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, är en ideell organisation som arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Den snart 90 år gamla organisationen är en av landets mest aktiva trafik säkerhetsorganisationer som fortsätter hitta nya vägar för att få bort alkohol och droger från trafiken. NY VD. Göran Sydhage, ny vd för MHF, kommer närmast från Kristdemokraterna. Bland många mycket kom petenta personer som sökt jobbet som MHF:s VD har vi valt Göran Sydhage. Han har en gedigen folkrörelsebakgrund med erfa renhet från medlemsorganisationers olika nivåer kom binerat med många år inom bilbranschen. En bra bak grund för att arbeta med MHF:s framtida utmaningar, säger Maria Bergström, för bundsordförande MHF. Utmaningar De aktuella utmaningarna är att få beslut om automatiska nykterhetskontroller i hamnar och hitta sätt att stop pa drograttfylleriet. MHF:s lokalavdelningar möj liggör att arbetet verkligen når ut över hela landet. De tar aktiv del i lokala trafiksäkerhetsfrågor, engagerar sig i kommunpolitiken och jobbar för en säker och drogfri trafikmiljö. Gräsö Schakt AB Nötsveden 120 Gräsö Vi stöder MHF för en drogfri trafikmiljö 14

17 60 MHF-år och 47 Vasalopp Sigvard Eriksson från Happ sta i Alunda har kom mit etta vad gäller antal genomförda Vasalopp, åtminstone när det gäl ler åkare från Uppland. Han siktade på att köra 50 gånger, men insåg att krop pen har sina begränsningar och stannade efter 47:e loppet. Första gången var 1957, då han var 24 år. Sedan har det gått av bara farten, med några få undan tag då han varit förhindrad åkte han sista (?) gången gick Sigvard med i MHF, i samband med att han som 13-åring började job ba i en verkstad. Han har från 1963 haft egen bil verkstad, med flera anställda. Sigvard fick nu mottaga ett 60-årsdiplom vid Oland-Frösåkers årsmöte en lördag i slutet på februari. Tre aktiva medlemmar nålades Nita Nyman-Hult var under flera årtionden aktiv i då varande Olands MHFav delning, tillsammans med sin make och distriktsordförande Göte Hult. Paret arr angerade under många år bussresor till Nils Poppe-revyerna i Skåne och an talet personer som blev med lemmar genom dem räk nas i tresiffriga tal. Nita fick nu ta emot 50-årsnålen. 50 år har även Bengt Karls son varit med i MHF. Han och hustrun Frida är väl kända i avdelningen och Bengt ingår fortfarande bland de aktiva som revisorssuppleant. Sonen Kjell Preu schhof fotografen i Alunda är med i avdelningsstyrelsen. 25-årsnål tilldelades Örjan Wedin. Både Örjan och hans framlidna föräldrar var mycket verksamma i då varande Frösåkers MHFav delning. Nu är Örjan sekreterare i Oland-Frösåkers avdelning. Svingade klubban Årsmötesförhandlingarna sköt tes av Rolf Bromme från Mälardalsregionen. Av delningens ordförande Sö ren Lidén befann sig på kon ferens i sydsverige och kas sören Kristoffer Höög var beordrad av sin arbetsgivare att hämta ett tungt for don i mellansverige. Men Sören hade delegerat års mötets genomförande till undertecknad och med Rolfs hjälp kunde mötet slut föras till allas belåtenhet. Styrelsen omvaldes, även om vissa poster kommer att ommöbleras vid ett senare konstitutionsmöte. Mötet inleddes med lunch och avslutades med kaffe och sockerkaka, hembakad av ledamoten Anders Bergström. Av de 14 deltagarna fick tre lyckliga lottvinnare bära hem varsin fruktkorg. Text Ulf Hellgren Foto: Rolf Bromme JUBILARER. Fr. v. Ulf Hellgren och fyra jubilarer på Oland- Frösåkers årsmöte. Allt i Glas Bilglas & montering av solfi lm Fönsterglas & fönsterrenoveringar Även Uterum Kalkbruksvägen 12 VAGNHÄRAD MHF-avdelningen Haninge-Stockholm Sökes intresserade medlemmar för att deltaga i styrelsearbete samt hjälpa till med olika projekt. Kontakta Ann-Marie Lundmark tel , ordföranden Christina Twerin, tel eller kassör Kurt Ahlkvist tel , mail 15

18 Rätta vägen att gå med Spice Redan nu har man sett en minskning av användandet av Spi ce efter det att ett antal så dana droger klassades som hälsofarlig vara eller nar kotikaklassades i mitten av januari månad. När re sul tatet efter så kort tid visar på positiva siffror är det in gen tvekan om att detta är den rätta vägen att gå. Så bäs ta socialminister Wikström, se nu till att ännu flera Spicesorter också narkotikaklassas. Ett antal unga människor har tyvärr hunnit dö av Spice och ytterligare unga människor har hamnat på intensiven efter att ha rökt Spice. Men detta till trots finns det alltför många ung domar som ännu inte för stått eller tagit lärdom av kompisarnas dåliga erfarenheter utan de måste själ va prova på drogen. Att de spelar rysk roulette med li vet som insats tycks dom inte tänka på eller bry sig så mycket om. Bortblåsta Många anhöriga har jag mött som av sina missbrukande tonåringar fått höra att det inte alls är så farligt som det står om i tidningarna eller att mamma och pappa inte förstår detta. Att det är just mamma och pappa som sedan får ta hand om so nen eller dottern när de kom mer hem påverkade av dro ger av något slag verkar mån ga unga ta för givet och STARKARE. Efter en ny narkotikaklassning ses redan nu en minskning av användandet av Spice, menar Lena Larsson och efterlyser en ännu starkare narkotikalagstiftning. då är föräldrarnas varnande ord som bortblåsta. Allvarligt samtal För att i någon mån försöka förebygga och förhoppningsvis slippa uppleva detta tycker jag att alla för äldrar ska ta ett allvarligt sam tal med sina barn. Berätta klart och tydligt om hur ni ser på detta med dro ger och hur oroade ni är över allt som ni läser om eller ser på TV. Sedan är förstås detta ingen som helst ga ranti för att förebygga ett framtida drogmissbruk, men då har ni i alla fall gjort något. Och något är bätt re än ingenting alls. Tag gärna också upp frågan i era barns klass på ett föräldramöte så att alla vux na runt omkring barnen tyc ker samma sak i frågan om droger. Lena Larsson, AMD Anhöriga Mot Droger, Järfälla Polismuseets föreläsningar 2015 Utryckning! I händelsernas centrum Brottsplats Trenter Deckarförfattaren Stig Trenters romaner fängslar oss än idag. Trenterexperterna Lilian och Karl Fredriksson tar oss tillbaka till Trenters Stockholm under 1940-talet. Vi besöker stadens skuggsida och möter bland annat kriminalintendenten Vesper Johnson. 16 april och 4 november Ockupationen av Västtyska ambassaden Den 24 april för 40 år sedan ockuperades Västtyska ambassaden i Stockholm. Vad hände egentligen och vad fick ockupationen för konsekvenser? Professor Dan Hansén vid Försvarshögskolan ger oss en inblick i detta drama. Björn Astborn tjänstgjorde som polis och berättar om sina personliga erfarenheter. 23 april och 14 oktober Svarta Maja polisens världsunika Packard Vi öppnar motorhuven och beger oss in i piketbilen Svarta Majas inre värld. Vi får en inblick i den omfattande renoveringen som påbörjades 1997 och avslutades 2000 timmar senare. Trafikpolisen Bengt Svensson berättar om tekniken men även Svarta Majas fascinerande historia. 20 maj och 17 november TID: KOSTNAD: Vuxen 60 kr, pensionär och student 40 kr. Polisanställd går in gratis vid uppvisande av tjänste kort. För att säkerställa din plats vänligen förboka biljett. BOKNING: Tis-fre kl , tel: Du kan även boka online på 16

19 Studiecirkel om trafik för äldre RONDELL. Trafi kcirkeln i Messingen-huset i Upplands Väsby: fr. v. Per Westberg, Nils-Olov Norberg, Ing-Britt Norberg, Anita Westberg och cirkelledaren John-Eric Ericsson. Fotografen Rolf Bromme är också med i cirkeln. MHF-avdelningen i Upplands Väs by startade en studiecirkel om trafik för äldre i januari genom NBV. Vid första mötet var fo kus på hur man kör i en cir kulationsplats och vad som gäller då. Andra mötet be handlade olika slags trafikmärken och hur man ska tol ka dem. Efter genomräkning fann cirkeln att det finns 326 olika vägmärken inräknat alla varianter. Tredje gången kommer cir keln att förflytta sig till Mär sta, där MHF-medlemmen Karin Magnusson har rapporterat om problem som förorsakar trafikolyckor. Fjärde gången kom mer cirkeln att skriva till kommunen (Sigtuna) och eventuellt till lokaltidningen. Sedan kommer allt att summeras. Text och foto: Rolf Bromme 17

20 Framtiden är här! Ungdomar i MHF-U och elbilar från USA Ett intressant samtal med en musikintresserad ung funktionär på Motorhistoriska marknaden i närheten av Arlanda i slutet av den mycket varma sommaren 2014 fick en helt oväntad utgång. Den unga funktionären hade namnet Sara Hagelin och bosatt i Stocksund utanför Stockholm. Efter vårt samtal blev hon med lem i MHF-Ungdom. Men det fanns ingen ungdomsklubb i närheten av Stock sund. Då placerade vi hen ne i en klubb i Skarpnäck söder om Stockholm. Men hon uppmanades att sam la några kompisar för att det skulle kunna bli en klubb nära hennes ort nordöst om Stockholm. Sex ungdomar Den 14 januari 2015 hade Sara Hagelin samlat KONDITORI. Det var på Zanders konditori i Täby C, där det for mella stiftandet av klubben hölls. MHF-UNGDOM. Nya ungdomsklubben i Norrort. Fr. v. Filip Ling, Anna Carsing, Sara Hagelin, Natalie Jutterström, Dennis Enroth samt förbundsstyrelseledamoten Jasmine Wiström. fem ungdomar till Zanders kon ditori i Täby C, men en av dem kunde inte komma. Till denna träff bad jag Jasmine Wiström från MHF- Ungdoms förbundsstyrelse att möta upp och med sex medlemmar bildades den nya klubben MHF-Ungdom Norrort, som givetvis fick Sara Hagelin som ordförande. Samtliga nya medlemmar är helnyktra och har ett stort gemensamt intresse för sång och musik. Be slutet på stiftelsemötet i Täby C blev att klubben kom mer att inrikta sig på mu sik, men också på film. Ung domarna går i skola i Täby. Men ingen av dem bor där. De är spridda på Komplett kvalitetsverkstad Fri lånebil vid service fle ra kommuner: Vallentuna, Danderyd och Åkersberga. Någonstans ska klub ben ha sin hemvist och beslutet blev Vallentuna. Till årsmötet I styrelsen invaldes fyra or dinarie och två ersättare. Sek reterare blev Anna Carsing, som bor på en gård vid flygfältet i Vallentuna, där MHF-avdelning 409 Upp lands Väsby har visat upp sig åtskilliga gånger på Flyg- och motordagen, som ty värr nu har upphört. Filip Ling blev klubbens kassör. En av klubbens första uppgifter blir att komma till MHF-årsmötet i Upplands Väs by för att underhålla med sång. I styrelsen ingår också ordinarie ledamoten Den nis Enroth och ersättarna Natalie Jutterström och Eriqa Enroth. Efter stiftelsemötet på Zan ders konditori gick gän get till det amerikanska bilföretaget TESLA:s bu tik i Täby C, där de helt och hållet eldrivna bilarna vi sas. Självfallet blev det en bild vid en av bilarna med ungdomarna i MHF-U Norr ort. Framtiden är här! Text och foto: Rolf Bromme 18

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil!

Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil! Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil! Stanna kvar hos oss när vi servar din bil och gör något trevligt! Om du vill ha några av de extra tillval vi presenterar här intill, fyll

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007 BLADLUSEN Föreläsningar! Tips! Årsmöte! Mars 2007 Studiebesök! Vill du få hem Bladlusen via epost istället? Meddela din epost-adress till ulrica.danielsson@hotmail.com så fixar vi det. Har du egen erfarenhet

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Hej! Nu är vi ordentligt igång med det nya verksamhetsåret. Februari inleddes med ett besök på Överjärva gård där ettt 15-tal personer fick ta del av utvecklingen

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer