Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden"

Transkript

1 Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 Gamla brev berättar Stig tog över i Sala Göran Sydhage ny VD för MHF Ungdomar i MHF-U och elbilar från USA Korsord Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att åka med slitna stötdämpare. Risken för vatten planing ökar, bilen blir mer vindkänslig, bromssträckan förlängs och däckslitaget ökar. Med nya stötdämpare förbättras bilens egenskaper avservärt. Sachs stötdämpare finns till de flesta bilmodeller i ett brett utbud från original till sport och racing.

3 Ratta Ren Ordföranden har ordet Mälardalen Ansvarig utgivare Sten Fahlén MHF Mälardalen c/o Kansli Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr Stockholm Mob E-post: Redaktör Kenneth Hagberg Räfsvägen Åkersberga Tel. hem Mobil E-post: Lokalredaktör Lena Larsson Nybodavägen Järfälla Tel Lokalredaktör C-län Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Utgivningsplan 2015 Nr Utg.dag Manusstopp 1 omkr. 15 mars 20 feb. Annonser MHF Box 16, Partille Tel Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För insänt ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Omslagsbilden: Det är inte bara tussilagon som kryper fram när våren gör sitt antågade. Även det här distinkta moppegänget vädrar vårluft. För visst är moppen ett säkert vårtecken. Foto: Ulf Hellgren Hej läsare av Ratta Ren Mälardalen! Ja då var det dags igen att skriva några rader. Det är en bra dag att skriva på det är mulet och snön har tyvärr nästan försvunnit. Man får leva ändå och tycka att livet är bra. När jag skriver detta så är vi mitt uppe i avdelningsårsmötestider. Hela styrelsen är med i upp giften att göra besök ute i våra avdelningar. Själv har jag besökt två avdelningar just nu och har en kvar. Trevliga besök väl förberett med handlingar och god stämning vil ket är positivt. För MHF Mälardalen så pågår arbetet för fullt nästan alla handlingar är klara i skrivande stund kvar är att detaljplanera mötet. Hoppas du varit med och tagit del i vårt för slag till verksamhet. Den stora händelsen under verksamhetsåret är alkobommar i Stockholms frihamn. Vi kan konstatera att bommar gjort verkan, antalet påverkade förare har minskat vilket är en del i arbetet. Vi har med detta arbete förmodligen räddat liv på vägarna till och från fri hamnen. Nu gäller det att fortsätta arbetet med alkobommar i alla svenska färjehamnar. Vad vi inte lyckats med ännu är att få ett beslut om eftersupningslag. Svårt att förstå det ta. Varför är det så svårt i Sverige när broderlandet Norge har haft lagen i minst 10 år. Vi har just nu ett nytt fall med en person som genom att lagen inte fanns har klarat sig en gång och är på gång igen. Alla av oss hjälps åt att påverka våra riksdagspolitiker i frågan. Ring eller skriv till dem och påtala frågan och vikten av att den löses så fort det bara går. Det år som gått har vi satsat på att försöka få ihop regionen till en enhet. En splitrad re gion ger inget förtroende utåt. Vi har i vår utvärdering konstaterat att vi har en bra sam talston med alla avdelningar vilket är viktigt i ett förändringsarbete. Vi har också kun nat konstatera att vi nu har en ordnad ekonomi men samtidigt så ser vi mörka moln i horisonten. Satsningarna på avdelningarna har gett effekt. De avdelningar som genomfört arbete utifrån vår verksamhetsplan har haft betalt för detta. De mörka moln som finns i horisonten är medlemsmolnet. MHF region och avdelningar är mycket beroende av just medlemsantalet och intäkterna från medlemmarnas med lemsavgifter. Regionens medlemsantal har minskat och var vid årsskiftet MHF-medlemmar en diff. från 2013 på 237 st Supportmedlemmar en diff. från 2013 med 710 st. Sammanlagt en minskning med 947 st. från 2013 års resultat. Medlemsantalet är viktigt vi är snart i en brytpunkt där överlevnaden är i farosonen. Men det är inte bara överlevnaden som är i fara utan det är också trovärdigheten som påverkar ar betet när vi blir för få och samtidigt så orkar avdelningarna inte med opinionsarbetet. MHF region Mälardalen behöver nya medlemmar men även funktionärer som kan vara ute i vår verksamhet och göra samhällsnytta. Vi måste fråga mera bara genom att fråga kan vi öka medlemsantalet. Alla i avdelningsstyrelsen måste ställa sig frågan varför? Men även göra en plan på hur skall vi öka och med en klar målsättning för avdelningen. Varför skall jag bli medlem i din avdelning en bra fråga som måste få ett svar i kontakten. Kontakta dina medlemmar med ett telefonsamtal och lyssna på vad de tycker om Redaktionen vill önska alla läsare och annonsörer en trevlig påsk. Forts. på sid. 2 1

4 Forts. från sid. 1 avdelningen och dess verksamheter. Vad som är viktigt är att kontakta de som inte be talt medlemsavgiften för Just nu den 19 februari är ett påminnelseutskick utsänt. När vi bedömer att det verkat ut så kommer vi att sända ut uppgifter på obetalda med lemmar som underlag för kontakt med dem. Vi kom mer också att sända ut ett underlag på frågor som sva ren sammanställs på och sänds in till regionen. Vad föreslår vi då för verk samhet inför 2015? Ta Paus, TN dagen, Uppvaknande, Höstmanifestation, Incidentrapportering, Kommunernas alkoholpolitik, Trafikdagar i kommunerna, Kurs verksamheter, Värvning av nya medlemmar, Ak tivitet med promilleglasögon, ordförandekonferens m. m. Planen kommer att skic kas ut efter lördagen den 28 februari när vi genomfört vårt styrelsemöte. Alla kan vara med i genomförandet. Hoppas avdelningens årsmöte blev lyckat och att du inte glömt att rapportera. Regionens årsmöte genomförs den 21 mars i Norr by bygdegård i Sala. Välkommen. Undertecknad önskar Er en härlig vår med plats för genomförande av ovan nämnda verksamheter. Ha det bra! Lycka till Sten Jag läste i Region XYZ:s Ratta Ren ett tips till Trafikverket: Ska pa fler parkeringsfic kor så att mobiltelefonpratande kan ske där. När det rin ger så svänger vi bara till närmaste ficka och tar upp samtalet från Missa de samtalslistan! Bra eller hur? Ja, jag håller med. Det är inte bara telefonpausar som väc ker behov av en P-plats. Sär skilt vintertid med höga snö vallar kan man få köra Anna-Maria Andersson i Öregrund har fo tograferat sin fina ama ryllis som slog ut lagom till julen. A-M skickade bilden som nyårshälsning och jag delar gärna med mig till alla Ratta-Renläsare i Mälardalen. Kanske det finns fler som tagit fina och/eller roliga bilder i jul? Kolla med barn barnen; dom brukar ha trev liga bilder i sin mobiltelefon. Skicka en bild till vår redaktör på så kanske han tar in den i tidningen. Text: Ulf Hellgren Foto: Anna-Maria Andersson Fler P-fickor fle ra mil innan man hittar en plats att svänga in på för en kort vilopaus. Vid långkörning på sövande vägar kan gäspningarna komma tvärt och då är några mil väl digt långt. Samma gäller när man har småbarn i bilen som plötsligt blir kissnödiga. Motorvägar kan inte kompletteras med parkeringsfickor, men att anlägga fler par keringsfickor på lagom av stånd från varandra utefter övriga större vägar kan inte vara så dyrbart. Max 20 minuters körsträcka mel lan möjligheten att stan na för mobilprat eller en stunds paus tycker jag är rimligt. Vi börjar ju sak na verksamhetsobjekt nu när vi fått igenom 0,2 pro mille och alkobommar m. m. Fler P-fickor bör bli MHF:s nästa objekt. Text: XYZ-regionen och Ulf Hellgren Amaryllis till nyåret LÄCKER. Lagom till nyåret slog Anna-Maria Anderssons julamaryllis ut. Med rätt glasögon ser du bekvämt KONTAKTLINSER är ett bra alternativ Beställ tid för synundersökning Järntorget 2, Fagersta Tel

5 Lilla Julafton i Vattholma igen Årets Lilla Julafton sam lade 76 personer när Vattholma IOGT-NTO inbjöd till grötfest, dans och julklappar från tomten. Det innebär 20% fler personer än vid för ra årets fest, vilket betyder några procent mer jobb för arrangörerna men också mån ga procent roligare. Grötfaten ställdes fram, töm des på sitt innehåll och fyll des på igen. Givetvis åts även smörgåsar med olika på lägg. När magarna var väl fyllda, vidtog dansen till kvartetten ÄnViDå. Kväl len avslutades med lång dans genom alla lokaliteter och vid långdansens slut stod tomten med några väl fyllda säckar och delade ut klappar. Detta är en trevlig tradition, där den lokala IOGTav delningen inbjuder närstående föreningar till sin jul fest några dagar före jul. Vi MHF-are är i minoritet, men det är alltid roligt att få träf fa likasinnade, dansanta per soner i denna förvarning om kommande matglada helgdagar. Text och foto: Ulf Hellgren VINNARE. Maria Kjellberg var en av vinnarna i kvällens lotteri. Socialförvaltningen Telefonväx Bandhagen Proline Bilskade AB Fjärdhundra S.Ö.K Karlssons Bilservice AB Flen Leifs`s Allbilsservice Vi stöder MHF i deras arbete för en drogfri trafikmiljö Norsborg Albitar Bilteknik Trosa Trosa Bensin & Service AB Tumba Segersjö Bilservice Västerås Aros Allbilservice

6 4

7 Vi stödjer MHF för en drogfri trafikmiljö. Nordlund & Savander Motorsport Tel Puts Johan AB Fönsterputs Allt inom städ

8 Gamla brev DOTTER. Signes dotter Barbro Bjervner. Uppsalaavdelningens tidigare kassör Barbro Bjervner hittade en bunt brev som hennes mor Sig ne Ståhl hade sparat i en låda. Signe föddes i december 1891 i Film socken. Breven kommer i hu vudsak från hennes sys kon och berättar om livet strax efter sekelskiftet. Signes föräldrar fick en stor skara barn, vilket var van ligt kring sekelskiftet. Pap pa arbetade i Dannemora gruva och mamma hade ansvaret för att hemmet skulle fungera. Bostaden var en gavellägenhet i ett av gruvbolagets arbetarbostäder. Familjerna i området hade några grisar och ibland några höns. Vid slakten på senhösten de lades köttet mellan de boen de. Varje bostadshus hade ett smeknamn och fa miljen bodde i Uslamitt, vil ket namn syftade på det usla huset mitt i området. Familjen kom att drabbas av många tragedier genom åren, vilket inte heller var ovan ligt vid denna tid. Det bör jade med att Signes mam ma dog i barnsäng 1902, när Signe var 11 år. Nu fick Signe och hennes syst rar axla mammans roll i hemmet, vid sidan om skol gången. Men några år se nare kom nästa tragedi, då pappan råkade ut för en olyc ka i gruvan och blev in validiserad. Han kunde där efter inte arbeta i gruvan, men fick utföra lättare ar beten hos gruvbolaget efter förmåga. Barnen började direkt efter skolans slut arbeta hos bön der i närområdet. När de hjälpte till med stortvätt på någon gård, kunde de utöver en slant få både smör och ägg som betalning. Sig ne var mycket stolt när hon kunde bidra med matvarorna i hemmet. När Signe var 15 år blev hon piga hos bonden Herbert Eriksson i byn Östanå PIGA. Signe Matilda Ståhl blev piga vid 15 års ålder. i Morkarla socken, 10 km hem ifrån. Liksom de flesta jämn åriga blev hon också med lem i Missionskyrkans ung domsförsamling i byn. En av Signes systrar hette Emma. Hon arbetade hos en familj i Storvik i Gästrikland och i ett långt brev till Signe, daterat 19 januari 1912, läser jag följande ut drag ur brevet efter att Emma har firat jul i Stockholm:...av mitt herrskap fi ck jag fi nt svart kläde till klän ning så ett yllemuslin- 6

9 berättar FRÅN SYSTERN. Ett av många brev till Signe från syster Emma. tyg till blus och ett broderat serveringsförkläde av fruns mor och syskon fi ck jag blustyg och över 100 skrifpapper av deras jungfru en röd tulpan i kruka av min kusin här i Storvik fi ck jag ett förklädestyg och ett par strumpor. Juldagen fi ck jag en kr drickspengar av fru Lyckman fru Kihlbergs syster för att jag hjälpte henne under middan de hade främmande... Kärlek och krig I tonåren mötte Signe sin till kommande, Ivar Pettersson från Söderby i Morkarla. Ivar gjorde militärtjänst i Uppsala och de träffades så ofta de kunde, d. v. s. de söndagar då Ivar var ledig. Ibland åkte Signe till Upp sala och arbetsgivaren Her bert skjutsade då henne med häst och vagn till Knaby järnvägsstation, varifrån hon via Örbyhus åkte tåg till Uppsala. Vid de tillfällen då de inte kunde träffas fy siskt, skrev de brev till va randra. Signe uppmanar sin Ivar i ett brev att han ska skö ta sig bra så att han blir bra bemött av befälen. Herbert tycks ha sett Ivar näs tan som sin svärson och när paret efter militärtjänstens upphörande gifte sig, bekostade Herbert hela bröllopet. Första världskriget pågick runt omkring oss och Sig nes bror Viktor låg inkallad i Boden. I ett brev till Kära syster Signe, daterat 8 september 1917, skriver Vik tor bl. a.: Teckna trafikförsäkring direkt när du köper, byter eller ställer på ett fordon. Då slipper du onödigt dyra avgifter. Lite längre fram i brevet läser jag: LÄGENHET. Signe med föräldrar och syskon bodde i Uslamitts högra lägenhet....ni har kanske börjat med att ta upp potatis nu ock så, få se hur dant det blir med dem i år. Hoppas vi slipper snåla likadant med dem som med brödet. Ja det är underliga tider vi får uppleva det kunde vi inte ana för fyrafem år sedan. Men vi får vara glada me dan vi slipper ut i krig, det är i alla fall någe förskräckligt. Jag har varit ner till station ett par kvällar och sett när invalidtågen har kommit, en femton sexton vagnar var gång. Vi har inte fått gå in på plattformen, utan vi har fått stått en bit ifrån så vi har inte sett in validerna på nära håll, dom ligger för det mesta när dom kommer till Boden i tiotiden. Det ser nästan hemskt ut ska du tro... Lite längre fram i brevet läser jag:...för någon tid sen var jag till Missionshuset en kväll. Predikant Valström från Uppsala var här. Han bör ja sitt ofentliga möte kl. åtta. Men alla beväringar från Uppsala skulle in fi nna sig kl. sju, det var näs tan allesammans som gick dit förstås, för vi fi ck nys om att han skulle bjuda på nånting och det gjorde han. Han bjöd på mjölk och bul la. Mjölk fi ck vi dricka var sina tre koppar samt var sina tre bullar fi ck vi. Var han fi ck brödkort ifrån vet jag inte... Slutet inte alltid gott Signe och Ivar bosatte sig ef ter bröllopet i Löddby by i Alunda, där de blev bönder. De fick två söner och en dotter och här önskar jag att jag hade kunnat berätta om en lycklig framtid för Signe med familj. Men så blev det inte. Spanska sju kan härjade vid den här tiden och tre av Signes syskon hade dött inom ett par år. Själv drabbades Signe vid dotterns födelse av något som liknar moderskapsförgiftning och avled efter fle ra månaders sjukhusvistelse, 41 år gammal. Dottern Barbro överlevde och väx te upp hos en släkting i Österbybruk. Pappa Ivar gif te om sig med gårdens piga och de fick en son. Bar bro hade sporadisk kon takt med familjen och efter styv moderns död flera decennier senare hjälpte hon sin far och bröderna mera aktivt med hemmets sysslor. Jag har bara läst några få av breven och ser fram mot att hinna ta del av dem alla. Men jag antar att där finns en värdefull dokumentation av en period som kallas den gamla goda tiden. Text och foto: Ulf Hellgren 7

10 KABE/Adria hade egen FAVORIT. Markus och Marcus gillar Adria. Upplands Bilforum AB lockade med en helsidesannons i lokalpressen till sin husvagnsmässa i mitten på februa ri. Företaget säljer Kia per sonbilar och är även re presentant för KABE/ Ad ria i Uppsala. Ett stort an tal husbilar och -vagnar vi sades upp för spekulanter med camping i blick. Jag såg mässan som en lokal uppföljare för KABE/ Ad ria efter Elmias mässa i hös tas. Utbudet var naturligtvis detsamma eftersom inga nya modeller tillkommer så här års. Jag frågade ändå säljarna Markus Arenroth och Marcus Willsby om de kunde visa upp någon nyhet. Efter en stunds tän kande pekade Markus med K på en Adria Sonic Su preme husbil. Den fanns ej med på Elmiamässan, så där för siktade jag in mig på denna bil. Marcus avvek till en spe kulant, medan Markus stan nade kvar och visade mig en detalj på Sonica Su premen som jag borde upp märksamma. Det var ek rarna på fälgen! Jag har al drig tänkt på att en sådan de talj kan vara något att upp märksamma. Fälgarna NYHET. Nya fälgar en stor nyhet. 8

11 mässa i Uppsala DOTTER. Erika Engström representerade pappas företag Engströms husvagnar. ser jag som något att sätta däc ken på. De ska vara lätta att skruva av och på vid hjul bytet i november och ap ril samt inte försvåra luft påfyllning med konstiga konstellationer kring ven tilen. Men jag vet att sär skilt yngre bilägare kan be tala osannolika summor för ett speciellt utseende på sina fälgar. Bil i miljonklassen Prislappen på denna nya och drygt sju meter långa, hel integrerade husbil är :, ett pris som in ger stora förväntningar. Och visst, inredningen är ljus och fin och inbjudande, som den alltid är i Ad rias bilar/vagnar. Det sto ra kylskåpet i bekväm höjd och det hyggligt stora frys skåpet är mer värt för mig än snygga fälgar. Den tre lågiga spisen hade en stör re och två mindre brännare på rad. Lite trångt om man vill använda både stor stek panna och en stor potatisgryta samtidigt. Men att an vända min avlånga fiskstekpanna borde gå utmärkt på de två mindre brännarna tillsammans, samtidigt som jag kokar potatisen på stora brännaren. Barnbarnen kommer att tri vas bra i taksängen, som de hissar upp och ner med elek trisk hjälp. Eget takfönster ovanför bädden gör att sängen fylls med solstrålar i dubbel bemärkelse. Bilen finns i tre planlösningar, av vilka jag gillade två. Båda dessa har separata bäd dar, den ena med ett rejält bagageutrymme Allt kändes lyxigt när jag satt i miljonvagnen och dröm de. under de upphöjda sängarna och den andra med sängarna på gol vet och det kompletta toautrymmet längst bak. I bilen med bagagerum är toalett och dusch uppdelade i varsit utrymme mitt i bilen. Inkromet kändes igen Allt kändes lyxigt när jag satt i miljonvagnen och dröm de. Men ju mer jag såg mig omkring, ju mer tyckte jag att jag sett bilen tidigare. Jag lämnade Suprimen och tog mig en titt i den intillstående, kronor bil ligare Axessen. Och se, det var här jag kände igen mig. Inredningen föreföll mig identiskt lika. Samma käns la fick jag i den ytterligare kronor billigare Adria Matrix Supreme. Så mitt slutliga beslut blev att den dag jag får råd, ska jag köpa en Matrix och med den åka jorden runt för :! Engströms sålde tillbehör De få gånger jag har anlitat professionell service till min gamla Adria husvagn, har det blivit hos Engströms hus vagnar i Uppsala. Där får vi MHF:are rabatt på till behör (se annons i medlemsmatrikeln) och de tre ge nerationerna Engström har reparerat husvagnar sedan tidig ålder, så dom vet var grejerna ska sitta. Dottern Erika basar för företagets stora tillbehörsbutik, där sortimentet domineras av KAMA Fritidsartiklar. Eri ka hade nu fullt upp med att serva kunderna på mäs san och var efteråt nöjd med vad det givit. Text och foto: Ulf Hellgren INTENSIVKURSER! AM MC Bil Lastbil Släp SNABBASTE VÄGEN TILL DITT KÖRKORT! Märsta, Upplands Väsby www. ellstroms.se 9

12 Stockholm-Roslagen zon 5 behöver nya aktiva medlemmar Första mötet med zon 5, Stockholm-Rosla gen, hölls den 4 feb ruari i Scandic Hotells Vip-rum i Upplands Väsby. Närvarande MHF-avdelningar: Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby och Österåker (Roslagen-Norrtälje fick i sista stund lämna återbud). På mötet behandlades interna frågor i MHF region Mä lardalen med anknytning till de fem föreningarna i zonen. Medlemssituationen, åldersstrukturen, be talande och ännu icke be talande medlemmar samt möj ligheterna att förnya ar betet med studiebesök, mil jö- och trafiksäkerhetsfrågor. Projektkatalogen genomgicks och Trafiknykterhetens dag den 6 maj lyftes fram och möjligheten att sam arbeta med räddningstjänsten (brandkåren) i en höstmanifestation. Behovet av att värva nya och yngre med lemmar underströks un der det trivsamma mötet. Stig tog över i Sala Årsmöte har hållits hos Sala MHF-avdelning vid Silverdalens Trafikskola. Agneta Si len från Regionen hälsade på hos oss och berättade om fylleglasögonen. Då ordförande Eva har fått mycket arbete på sin trafikskola, valdes jag (pensionären Stig) till ny ordförande för ett år. Ungdomen Lin nea Grahn invaldes i sty relsen med tanke på den ny startade ungdomsklubben i Heby. Eva höll i ordförandeskapet under mötet. Efteråt ser verades en smörgåstårta, vilken föll alla deltagare på läppen. Som ny ordförande hälsar jag alla välkomna till Regionårsmötet den 21/3 vid Norr by Bygdegård, där jag ock så är ordförande. Text: Stig Sagnered, Sörby Gård 122, Sala FÖRSTA MÖTET. Vid Stockholm-Roslagens zon 5 första möte deltog fr. v. Göran Roos, Sollentuna, Ing-Britt Norberg, Upplands Väsby, Rolf Andersson, Sollentuna, Lars-Erik Larsson och Lena Larsson, Järfälla samt Gunnar Hallberg, Österåker. Foto: Rolf Bromme Eskilstuna församling är till för dig i vardagen liksom vid livets stora skiften: dop, konfirmation, vigsel och begravning. Förutom gudstjänster erbjuder vi öppen förskola, körsång, retreater, stödjer hemlösa och arbetar med integration. Auktoriserad serviceverkstad för Mercedes Benz, Chrysler, Jeep, Dodge och Mazda SERVICE - REPARATIONER DÄCK - PLÅT - LACK Svarvarvägen 6-8, Länna , UPPSALA STADSBUDSKONTOR Grundat år 1887 HJÄLPER ER MED! Flyttningar med möbelbuss, skåpbilar o. lastbilar *Packningar *Magasinering m.m. i Sverige och internationellt. GÄLLANDE FÖRSÄKRINGAR Sankt Eriks Gränd 6, Uppsala , Tillstånd C 0222 C

13 EU-parlamentariker försökte predika legalisering men tystades Allan Rubin. Hundra haschrelaterade vansinnesdåd är titeln på den nya skrift, som författaren Al lan Rubin, Stockholm, gett ut med bl. a. stöd av MHF-regionen och som han nyligen presenterade vid ett seminarium i Stock holm. Seminariet an ordnades av den samlade nykterhetsrörelsen i Stockholm: NSO, NBV, RNS Stockholmsavdelningen och AMD. Spänningen steg när en före detta EU-parlamentariker anmälde sig till seminariet med det tydliga syf tet att predika för en le galisering av Cannabis (hasch och marijuana). En av de närvarande seminariedeltagarna har försett Ratta Ren med denna berättelse. Det är måndag 1 december 2014 i IOGT-NTOgår den i Klara, ett stenkast från Klara kyrka i Stockholm. Ett 40-tal åhörare har samlats för att lyssna på Al lan Rubin, arkitekt och för fattare bl. a. till boken HASCH HIMMEL OCH HEL VETE (1986, Sober). Han har i flera decennier studerat cannabisfrågan: hur aningslösa eller illasinnade krafter propagerat för mer cannabis som fredsskapande drog för kärlekstörstande och mediterande människor. Romantiserat Desto mer förvånande, tyc ker nog många, att cannabis då förekommer i sam band med så många vålds brott. Förklarligt säger Allan, då vi i Sverige kraf tigt bagatelliserat och ro mantiserat haschrökandet i åratal. I det allmänt drog liberala 60-talet vällde hasch röken in i ungdomskulturen tillsammans med mel lanölet och de attityder som tjänstgjort som smörjolja. På sina håll ansågs öloch haschanvändandet som ett ganska radikalt sätt att pro testera mot orättvisor i sam hället; nästan lite tjusigt. Den s.k. symtomteorin stod högt i kurs och förståelsen inte minst inom den sociala sektorn dit bl. a. ungdomsgårdarna hör de var stor. Skakande Allans bilder på vita duken är skakande. I rubrikform från olika tidningar i lan det visas händelser av mord, tortyrliknande misshandel, strypning, knivskärningar, våldsamma INTRESSERADE. Det var många som kommit för att lyssna till Allan Rubin och hans föredrag. SVÅRT. Piratspartiets Christian Engström t. h. hade svårt att göra sin röst hörd. krog bråk, skjutningar och an läggande av bränder allt med koppling till cannabisrökande gärningsmän. Al lan tror inte detta är tillfälligheter: Han menar att trippen utlöser minipsykoser; man kan lätt känna sig hotad och hallucinerar fram inbillade hot och gudomliga uppmaningar till våld och självförsvar. Detta är också belagt i många vetenskapliga arbeten världen över. Men varför reagerar vi så lamt på alla dessa signaler? Den gängse bilden av hasch rökare är en seg och me ditativ, flinande typ som inte har motivation till så värst mycket i livet. Kopp lingen till fredsälskande hippies och österländska vis hetsläror förblindar oss yt terligare. Medvetandevidgande säger haschnarkomanerna själva. Starkt per sonlighetsförändrande och psykosframkallande sä ger vetenskapen. Kan då des sa passiva och inåtvända per soner utgöra ett hot? Vilset svar Svaret är självfallet JA. Dess utom är missbrukare säl lan så renläriga att de en dast använder en enda drog. Kombinationen med t. ex. alkohol kan accelerera och förändra effekterna. Hal veringstiden för THC (el ler cannabisolja, som är den aktiva substansen i hasch) är lång röker man mind re doser dagligen höjs hela tiden mängden THC i nerv systemet och kan ge oberäkneliga överslagshandlingar. Hur komma till tals och på verka våra politiker? frå gar Allan Rubin. Som ett vil set svar på detta reser sig en f. d. EU-parlamentariker från Piratpartiet, Christian Eng ström, som deltar i seminariet, och kräver ökad ac ceptans för de stora grup per som önskar legalisering. Det är bättre att röka en pipa hasch eller ma rijuana än att tvingas in i livsfarligt Spice-rökande el ler ännu tyngre droger, häv dar han. Varför enbart des sa två alternativ skulle exi stera, går han inte närmare in på. Väntar på svar Som seminariedeltagare, ti digare konsulent på NSO och gammal f. d. socialarbetare måste jag själv bara stäl la ett par motfrågor: Skul le du själv vilja gå till en tandläkare som just rökt på ute i sköljrummet och vad säger du om att åka dit och hem med en taxichaufför som är vanerökare av (le galt) hasch? Och varför blir legaliseringsivrare plöts ligt så restriktiva när hasch missbruket drabbar de ras egna tonåringar? Jag väntar fortfarande på svaren. Text och foto: Bo Wessberg 11

14 samhällsbyggnadsförvaltningen Vi stöder MHF i deras arbete för en nykter trafi kmiljö VARNING FÖR SLITNA VINDRUTOR Slitna vindrutor är en glömd trafikfara! Läs rapporten på Sök R657. Skadad eller sliten vindruta? Byt eller laga för säkerhets skull. Välj alltid AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER 12

15 Heldagsutbildning i trafiksäkerhet för dig som kör bil i jobbet Halkkörning & Miljövänlig körning Vill du veta mer om utbildningarna och olika upplägg kontakta oss för mer info. Vi skräddarsyr även utbildningar för företag efter behov. Alkohol & droger hör inte hemma i trafiken Vi stödjer MHF & MHF ungdom i deras arbete för en säkrare trafikmiljö. Telefon: E-post: Hemsida: gillinge.se Överträffa vårsolens glans! Lackskydda din bil. Den behåller sitt värde längre, blir lättare att hålla ren och behöver aldrig mer vaxas. Och så är det ju roligare att åka i en skinande blank bil som kan tävla med den efterlängtade vårsolens glans! Fri lånebil! Både klokt och lyxigt! Wellkept Solna Business Park Tel:

16 Inte lätt lära gamla hundar att sitta Har ni fått upp sidan? Nähä, jag kommer och hjälper. Styrelsen för Mälarregionen satt på datakurs. En del av det senaste styrelsemötet be stod nämligen i att få sig en gnuggning i hur det nya medlemsregistret fungerar. Via cyberrymden. Till sin hjälp hade de Julia Delebeck från kansliet och då tar jag inte i om jag er känner att Julia var av betydligt yngre natur än styrelseledamöterna. Dessutom född in i dataåldern. De är inte styrelseledamöterna och det märktes. En del var utomordentligt rädda att trycka på fel knapp eller också hittade de inte knappen. Andra var lite mer försekomna. Det tog en stund att landa i rymden men när de väl ham nat rätt, kunde Julia dra en suck av lättnad och fort sätta som planerat. STOR SUCK. Ibland består livet av en stor suck. Som när Julia De lebeck från kansliet skulle lära ledamöterna i Mälarregionens styrelse hur man snabbast och lättast numera kommer i kon takt med det datoriserade MHF-medlemsregistret via cyberrymden. Dags för Gökottan MHF Kolbäcksådalen/KAK inbjuder till Gökotta den 30 maj 2015 kl hos Eivor och Gunnar Gustafsson, Segelsbo 3, Kolsva För vägbeskrivning och anmälan ring Margareta Bernström tel Göran Sydhage ny VD för MHF MHF välkomnar Gö ran Sydhage som ny VD. Han ef terträder Arne Winerdal som vid nyåret gick vidare till annan tjänst. Jag ser fram emot att fort sätta utveckla det utmärkta arbete MHF utfört ge nom åren inom trafiksäkerhetsområdet, med fokus på nykterhet i trafiken, säger Göran Sydhage. Göran kommer närmast från Kristdemokraterna där uppgiften varit att stödja och utveckla den lo kala och regionala partiorga nisationen. Tidigare har han arbetat en period i or ganisationen KRIS som pro jektledare. Han är även vald till ordförande i VITA Nykter. Göran har sina rötter i Örnsköldsvik där han bland annat arbetade som försäljningschef i bilbranschen och hade ett omfattande föreningsengagemang, bland annat inom mu sik och politik. Han till träder sin nya tjänst på MHF den 16 mars. Många sökte MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, är en ideell organisation som arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Den snart 90 år gamla organisationen är en av landets mest aktiva trafik säkerhetsorganisationer som fortsätter hitta nya vägar för att få bort alkohol och droger från trafiken. NY VD. Göran Sydhage, ny vd för MHF, kommer närmast från Kristdemokraterna. Bland många mycket kom petenta personer som sökt jobbet som MHF:s VD har vi valt Göran Sydhage. Han har en gedigen folkrörelsebakgrund med erfa renhet från medlemsorganisationers olika nivåer kom binerat med många år inom bilbranschen. En bra bak grund för att arbeta med MHF:s framtida utmaningar, säger Maria Bergström, för bundsordförande MHF. Utmaningar De aktuella utmaningarna är att få beslut om automatiska nykterhetskontroller i hamnar och hitta sätt att stop pa drograttfylleriet. MHF:s lokalavdelningar möj liggör att arbetet verkligen når ut över hela landet. De tar aktiv del i lokala trafiksäkerhetsfrågor, engagerar sig i kommunpolitiken och jobbar för en säker och drogfri trafikmiljö. Gräsö Schakt AB Nötsveden 120 Gräsö Vi stöder MHF för en drogfri trafikmiljö 14

17 60 MHF-år och 47 Vasalopp Sigvard Eriksson från Happ sta i Alunda har kom mit etta vad gäller antal genomförda Vasalopp, åtminstone när det gäl ler åkare från Uppland. Han siktade på att köra 50 gånger, men insåg att krop pen har sina begränsningar och stannade efter 47:e loppet. Första gången var 1957, då han var 24 år. Sedan har det gått av bara farten, med några få undan tag då han varit förhindrad åkte han sista (?) gången gick Sigvard med i MHF, i samband med att han som 13-åring började job ba i en verkstad. Han har från 1963 haft egen bil verkstad, med flera anställda. Sigvard fick nu mottaga ett 60-årsdiplom vid Oland-Frösåkers årsmöte en lördag i slutet på februari. Tre aktiva medlemmar nålades Nita Nyman-Hult var under flera årtionden aktiv i då varande Olands MHFav delning, tillsammans med sin make och distriktsordförande Göte Hult. Paret arr angerade under många år bussresor till Nils Poppe-revyerna i Skåne och an talet personer som blev med lemmar genom dem räk nas i tresiffriga tal. Nita fick nu ta emot 50-årsnålen. 50 år har även Bengt Karls son varit med i MHF. Han och hustrun Frida är väl kända i avdelningen och Bengt ingår fortfarande bland de aktiva som revisorssuppleant. Sonen Kjell Preu schhof fotografen i Alunda är med i avdelningsstyrelsen. 25-årsnål tilldelades Örjan Wedin. Både Örjan och hans framlidna föräldrar var mycket verksamma i då varande Frösåkers MHFav delning. Nu är Örjan sekreterare i Oland-Frösåkers avdelning. Svingade klubban Årsmötesförhandlingarna sköt tes av Rolf Bromme från Mälardalsregionen. Av delningens ordförande Sö ren Lidén befann sig på kon ferens i sydsverige och kas sören Kristoffer Höög var beordrad av sin arbetsgivare att hämta ett tungt for don i mellansverige. Men Sören hade delegerat års mötets genomförande till undertecknad och med Rolfs hjälp kunde mötet slut föras till allas belåtenhet. Styrelsen omvaldes, även om vissa poster kommer att ommöbleras vid ett senare konstitutionsmöte. Mötet inleddes med lunch och avslutades med kaffe och sockerkaka, hembakad av ledamoten Anders Bergström. Av de 14 deltagarna fick tre lyckliga lottvinnare bära hem varsin fruktkorg. Text Ulf Hellgren Foto: Rolf Bromme JUBILARER. Fr. v. Ulf Hellgren och fyra jubilarer på Oland- Frösåkers årsmöte. Allt i Glas Bilglas & montering av solfi lm Fönsterglas & fönsterrenoveringar Även Uterum Kalkbruksvägen 12 VAGNHÄRAD MHF-avdelningen Haninge-Stockholm Sökes intresserade medlemmar för att deltaga i styrelsearbete samt hjälpa till med olika projekt. Kontakta Ann-Marie Lundmark tel , ordföranden Christina Twerin, tel eller kassör Kurt Ahlkvist tel , mail 15

18 Rätta vägen att gå med Spice Redan nu har man sett en minskning av användandet av Spi ce efter det att ett antal så dana droger klassades som hälsofarlig vara eller nar kotikaklassades i mitten av januari månad. När re sul tatet efter så kort tid visar på positiva siffror är det in gen tvekan om att detta är den rätta vägen att gå. Så bäs ta socialminister Wikström, se nu till att ännu flera Spicesorter också narkotikaklassas. Ett antal unga människor har tyvärr hunnit dö av Spice och ytterligare unga människor har hamnat på intensiven efter att ha rökt Spice. Men detta till trots finns det alltför många ung domar som ännu inte för stått eller tagit lärdom av kompisarnas dåliga erfarenheter utan de måste själ va prova på drogen. Att de spelar rysk roulette med li vet som insats tycks dom inte tänka på eller bry sig så mycket om. Bortblåsta Många anhöriga har jag mött som av sina missbrukande tonåringar fått höra att det inte alls är så farligt som det står om i tidningarna eller att mamma och pappa inte förstår detta. Att det är just mamma och pappa som sedan får ta hand om so nen eller dottern när de kom mer hem påverkade av dro ger av något slag verkar mån ga unga ta för givet och STARKARE. Efter en ny narkotikaklassning ses redan nu en minskning av användandet av Spice, menar Lena Larsson och efterlyser en ännu starkare narkotikalagstiftning. då är föräldrarnas varnande ord som bortblåsta. Allvarligt samtal För att i någon mån försöka förebygga och förhoppningsvis slippa uppleva detta tycker jag att alla för äldrar ska ta ett allvarligt sam tal med sina barn. Berätta klart och tydligt om hur ni ser på detta med dro ger och hur oroade ni är över allt som ni läser om eller ser på TV. Sedan är förstås detta ingen som helst ga ranti för att förebygga ett framtida drogmissbruk, men då har ni i alla fall gjort något. Och något är bätt re än ingenting alls. Tag gärna också upp frågan i era barns klass på ett föräldramöte så att alla vux na runt omkring barnen tyc ker samma sak i frågan om droger. Lena Larsson, AMD Anhöriga Mot Droger, Järfälla Polismuseets föreläsningar 2015 Utryckning! I händelsernas centrum Brottsplats Trenter Deckarförfattaren Stig Trenters romaner fängslar oss än idag. Trenterexperterna Lilian och Karl Fredriksson tar oss tillbaka till Trenters Stockholm under 1940-talet. Vi besöker stadens skuggsida och möter bland annat kriminalintendenten Vesper Johnson. 16 april och 4 november Ockupationen av Västtyska ambassaden Den 24 april för 40 år sedan ockuperades Västtyska ambassaden i Stockholm. Vad hände egentligen och vad fick ockupationen för konsekvenser? Professor Dan Hansén vid Försvarshögskolan ger oss en inblick i detta drama. Björn Astborn tjänstgjorde som polis och berättar om sina personliga erfarenheter. 23 april och 14 oktober Svarta Maja polisens världsunika Packard Vi öppnar motorhuven och beger oss in i piketbilen Svarta Majas inre värld. Vi får en inblick i den omfattande renoveringen som påbörjades 1997 och avslutades 2000 timmar senare. Trafikpolisen Bengt Svensson berättar om tekniken men även Svarta Majas fascinerande historia. 20 maj och 17 november TID: KOSTNAD: Vuxen 60 kr, pensionär och student 40 kr. Polisanställd går in gratis vid uppvisande av tjänste kort. För att säkerställa din plats vänligen förboka biljett. BOKNING: Tis-fre kl , tel: Du kan även boka online på 16

19 Studiecirkel om trafik för äldre RONDELL. Trafi kcirkeln i Messingen-huset i Upplands Väsby: fr. v. Per Westberg, Nils-Olov Norberg, Ing-Britt Norberg, Anita Westberg och cirkelledaren John-Eric Ericsson. Fotografen Rolf Bromme är också med i cirkeln. MHF-avdelningen i Upplands Väs by startade en studiecirkel om trafik för äldre i januari genom NBV. Vid första mötet var fo kus på hur man kör i en cir kulationsplats och vad som gäller då. Andra mötet be handlade olika slags trafikmärken och hur man ska tol ka dem. Efter genomräkning fann cirkeln att det finns 326 olika vägmärken inräknat alla varianter. Tredje gången kommer cir keln att förflytta sig till Mär sta, där MHF-medlemmen Karin Magnusson har rapporterat om problem som förorsakar trafikolyckor. Fjärde gången kom mer cirkeln att skriva till kommunen (Sigtuna) och eventuellt till lokaltidningen. Sedan kommer allt att summeras. Text och foto: Rolf Bromme 17

20 Framtiden är här! Ungdomar i MHF-U och elbilar från USA Ett intressant samtal med en musikintresserad ung funktionär på Motorhistoriska marknaden i närheten av Arlanda i slutet av den mycket varma sommaren 2014 fick en helt oväntad utgång. Den unga funktionären hade namnet Sara Hagelin och bosatt i Stocksund utanför Stockholm. Efter vårt samtal blev hon med lem i MHF-Ungdom. Men det fanns ingen ungdomsklubb i närheten av Stock sund. Då placerade vi hen ne i en klubb i Skarpnäck söder om Stockholm. Men hon uppmanades att sam la några kompisar för att det skulle kunna bli en klubb nära hennes ort nordöst om Stockholm. Sex ungdomar Den 14 januari 2015 hade Sara Hagelin samlat KONDITORI. Det var på Zanders konditori i Täby C, där det for mella stiftandet av klubben hölls. MHF-UNGDOM. Nya ungdomsklubben i Norrort. Fr. v. Filip Ling, Anna Carsing, Sara Hagelin, Natalie Jutterström, Dennis Enroth samt förbundsstyrelseledamoten Jasmine Wiström. fem ungdomar till Zanders kon ditori i Täby C, men en av dem kunde inte komma. Till denna träff bad jag Jasmine Wiström från MHF- Ungdoms förbundsstyrelse att möta upp och med sex medlemmar bildades den nya klubben MHF-Ungdom Norrort, som givetvis fick Sara Hagelin som ordförande. Samtliga nya medlemmar är helnyktra och har ett stort gemensamt intresse för sång och musik. Be slutet på stiftelsemötet i Täby C blev att klubben kom mer att inrikta sig på mu sik, men också på film. Ung domarna går i skola i Täby. Men ingen av dem bor där. De är spridda på Komplett kvalitetsverkstad Fri lånebil vid service fle ra kommuner: Vallentuna, Danderyd och Åkersberga. Någonstans ska klub ben ha sin hemvist och beslutet blev Vallentuna. Till årsmötet I styrelsen invaldes fyra or dinarie och två ersättare. Sek reterare blev Anna Carsing, som bor på en gård vid flygfältet i Vallentuna, där MHF-avdelning 409 Upp lands Väsby har visat upp sig åtskilliga gånger på Flyg- och motordagen, som ty värr nu har upphört. Filip Ling blev klubbens kassör. En av klubbens första uppgifter blir att komma till MHF-årsmötet i Upplands Väs by för att underhålla med sång. I styrelsen ingår också ordinarie ledamoten Den nis Enroth och ersättarna Natalie Jutterström och Eriqa Enroth. Efter stiftelsemötet på Zan ders konditori gick gän get till det amerikanska bilföretaget TESLA:s bu tik i Täby C, där de helt och hållet eldrivna bilarna vi sas. Självfallet blev det en bild vid en av bilarna med ungdomarna i MHF-U Norr ort. Framtiden är här! Text och foto: Rolf Bromme 18

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/13 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att åka med slitna stötdämpare. Risken för vatten planing

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/13 Härligt! Det är vår säger Maya Eriksson från Morkarla. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are Ratta Ren region mälardalen nr 1/11 Opinionsbildare i tiden I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Opel Insignia Sport Tourer 4x4 160hk diesel Just Nu 266

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/12 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund Våra profilområden är alkohol och andra droger, miljö, hälsa, livsfrågor,

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren Ratta Ren region mälardalen nr 3/12 region mälardalen nr 3/12 Det är trevligt att ha roligt! Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Fjärdhundra S.Ö.K Karlssons Bilservice

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10 Ratta Ren region mälardalen nr 1/10 OBS! Bilden är arrangerad och skotern står stilla. Vid färd skall barn ej sitta framför föraren p. g. a. skaderisk. Hjälm bör användas. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Mälardalen Ansvarig utgivare John-Eric Ericsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan 21 632 20 Eskilstuna

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Drogfri trafikmiljö en självklarhet för oss! City Trafikskola Biskopsgatan 1, Västerås 021-18 73 00 Enköpings

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Välkommen till trafikskolorna i Stockholm som stöder MHF och MHF-Ungdom för en drogfri trafikmiljö Bromma

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15 Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Vi gör skillnad! Alkobommar

Läs mer

Kultrycket. www.campingclub.mhf.se. MEDLEMSTIDNING FÖR MHF CAMPING CLUB Nr 3 2013 Årgång 47

Kultrycket. www.campingclub.mhf.se. MEDLEMSTIDNING FÖR MHF CAMPING CLUB Nr 3 2013 Årgång 47 Kultrycket MEDLEMSTIDNING FÖR MHF CAMPING CLUB Nr 3 2013 Årgång 47 Nu lämnar vi vintern i ett hastigt jehu och möter blommor och blad i en härlig stuvning. Den våryra tuppen ropar sitt kuckeliku medan

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År NR 4 2012 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE God Jul & Gott Nytt År KRIS firade 15 år! Stefan Björklund i stor intervju Unga KRIS Årets guldkorn VÄGEN UT INNEHÅLL Vägen UT ISSN

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Julnummer. Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare. Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen

Julnummer. Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare. Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Julnummer Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Triss i utmärkelser på Landskronalänken Höjd alkoholskatt, eller? Bosse

Läs mer

Det bästa med att bo på landet

Det bästa med att bo på landet Nr 1 2014 Årg 16 Utg. av Överlida Byalag www.overlida.se och Mjöbäcks byalag www.mjobacksbyalag.se Det bästa med att bo på landet är alla underbara djur som omger en och finns överallt, framför allt alla

Läs mer

Mars 2006 Nr 2 Årgång 9. Ansvar. Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF

Mars 2006 Nr 2 Årgång 9. Ansvar. Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF Mars 2006 Nr 2 Årgång 9 Ansvar Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF REDAKTÖREN HAR ORDET Du spelar roll Tjejgänget kallar en av tjejerna i

Läs mer

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 30 Juni 2010 Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen På Körsbärsvägen är det lätt att trivas Aktiviteterna är många och trevliga

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Citroëntätt i Abborrträsk Vinterbilder Novemberrundan i Uppsala. Från norr till söder i en DSpécial. En 40-årig kärlekshistoria

Citroëntätt i Abborrträsk Vinterbilder Novemberrundan i Uppsala. Från norr till söder i en DSpécial. En 40-årig kärlekshistoria MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKA CITROËNKLUBBEN NR 240 2011 PRIS: 80 SEK Citroëntätt i Abborrträsk Vinterbilder Novemberrundan i Uppsala Från norr till söder i en DSpécial En 40-årig kärlekshistoria Citroënistporträtt

Läs mer

Att bli en i gänget!

Att bli en i gänget! Nr. 4 dec 2013 Att bli en i gänget! värsta (scout) språket Att bli scout i vuxen ålder nsf redo för förändring FM 2013 En tidning från Nykterhetsrörelsens Scoutförbund R e D A K t Ö R e n H A R O R D e

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer