Året i korthet och nyckeltal 1 Omvandlingens expedition 2 VD kommenterar 4 Detta är AxFast 6 Storbutikscentrum 9 Omvärld och marknad 12 AxFast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet och nyckeltal 1 Omvandlingens expedition 2 VD kommenterar 4 Detta är AxFast 6 Storbutikscentrum 9 Omvärld och marknad 12 AxFast"

Transkript

1 2002

2 Året i korthet och nyckeltal 1 Omvandlingens expedition 2 VD kommenterar 4 Detta är AxFast 6 Storbutikscentrum 9 Omvärld och marknad 12 AxFast utvecklar nya handelsplatser 24 AxFasts bestånd 28 Marknadsposition 34 Marknadsvärde och risk 35 Framtiden 36 Fastighetsförteckning 38 Verksamhetsberättelse för AxFast Gruppen 44 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kommentarer 46 Styrelse, ledning och revisorer 48 Detta är Axel Johnson Gruppen 50

3 ÅRET I KORTHET OCH NYCKELTAL axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast Koncernstruktur Ökade intäkter Förändringar i beståndet Aktuella projekt AxFast Gruppens 82 fastigheter ägs alla via dotterbolag av AxFast BV i Nederländerna. Förvaltningen av samtliga fastigheter sker via det svenska bolaget AxFast AB. AxFast utgör en egen koncern inom Axel Johnson Gruppen. Strategin är en långsiktig, offensiv satsning på den svenska fastighetsmarknaden. Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 364 mkr beroende på hyreshöjningar i samband med omförhandlingar samt förvärv av fyra fastigheter från Servera i början av året och en fastighet i Linköping. Vid årsskiftet 2001/02 förvärvades fyra lager- och distributionsfastigheter från Servera. De ligger i Umeå, Västerås, Norrköping och Halmstad och är värderade till cirka 300 mkr. Vidare förvärvades en fastighet i Tornby utanför Linköping och en i Hälla utanför Västerås. Avsikten är att båda ska bebyggas med storbutiker. I början av december brann en varuhusfastighet i Landskrona ner till grunden. Två fastigheter såldes i Örebro respektive Umeå. Bland beslutade större projekt märks om-, till- och nybyggnad för Dagab i Göteborg, om- och tillbyggnad av lager i Umeå, ombyggnad av en varuhusfastighet i Vimmerby och nyproduktion för storbutiker i Hälla utanför Västerås. Nyckeltal Antal fastigheter Total uthyrningsbar yta*, m Hyresintäkter, mkr Vakansgrad i procent av yta 3,5 2,8 hyresvärde 1,8 1,1 Bokfört värde, mkr Hyror i procent av bokfört värde 11,4 11,3 Direktavkastning, % 8,0 7,2 Resultat efter finansnetto, mkr Soliditet, % * Exklusive garage och p-däck. Definitioner Direktavkastning Driftnetto på fastigheter ägda vid periodens utgång (under perioden förvärvade/färdigställda fastigheter har uppräknats till helårsvärden, medan fastigheter som sålts helt har exkluderats) i procent av bokförda värdet vid bokslutstillfället. Bokförda värdet på obebyggd mark har exkluderats. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning. 1

4 OMVANDLINGENS EXPEDITION axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast Santos, Montevideo, Magellans Sund, Punta Arenas, Valparaiso, Guayaquil En av de första långresorna jag gjorde tillsammans med mina föräldrar var på Johnsonlinjens lastfartyg M/S Seattle. Året var 1948 och fartyget seglade från New York runt den sydamerikanska kontinenten med besök i trettiotvå hamnar. Syftet med resan, som tog två och en halv månader, var att marknadsföra Johnsonlinjen i Sydamerika. Jag var fem år och resan kom att prägla min syn på familjeföretagarens villkor men också på upptäcktsfärdernas mystik. Resor kan göras i rum men också i tid. Som familjeföretagare under nu närmare trettio år har jag ofta haft anledning att resa tillbaka i tiden för att söka förklaringar till affärsverksamhetens utformning och till mina eller andras intellektuella eller känslomässiga reaktioner till beslut och satsningar. Insikter om historia, relationer och värderingar har ofta återfunnits bland tidens vindlingar. Jag har kunnat följa hur tre tidigare generationers starka familjepatriarker gestaltat och präglat verksamheterna inom ramen för tidens industriella, politiska och ekonomiska utveckling. Ett växelspel mellan företagare och tiden. I affärsverksamhet görs resan också framåt i tiden. Framtida risk vägs mot lusten och nödvändigheten av att förnya och förvandla. Axel Johnson Gruppen har under de senaste femton åren dramatiskt omskapats från ett traditionellt handelshus med förankring i tung industriell verksamhet till en företagsgrupp med två kontinenter som geografisk bas, där handel och distribution dominerar. En allt ökande närhet till konsumenter i de varor och tjänster vi erbjuder. Fyra koncerner utan finansiella eller legala band men med en gemensam värdegrund för hur vi gör affärer. Oväntade omvärldshändelser och motåtgärder har påskyndat omvandlingen. Tiden, drömmarna och otåligheten har drivit på. 2

5 axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast De senaste årens resultat har varit goda i stora delar av Axel Johnson Gruppen och vi gläds åt en stabil företagsgrupp med starka positioner på sina marknader och som står för goda erbjudanden, kvalitet samt ett etiskt förhållningssätt och nytänkande både i teknik och marknad. Det privata ägandet som företagsform har fortsatt att dominera. Vår tro på en djup operativ kunskap om, och mångårig erfarenhet av, verksamheter och marknader kvarstår. Köpmannaskapet och affärssinnet är vår kärnkompetens. Det tydliga och raka ledarskapet i alla led är framgångsnyckeln. Omvandlingens expedition fortsätter. De okända vattnen markeras på kartan och packningen surras. Resan längs tidsaxeln går vidare till nya platser. Uppbrott avlöser den korta lägervilan som ett årsslut utgör. Stockholm i mars 2003 Antonia Ax:son Johnson ägare i fjärde generationen 3

6 axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast Erik Lindvall efterträder Christer Sterner som VD sommaren

7 MÅLET UPPNÅTT axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast 2002 blev ett nytt bra år för AxFast. Vi nådde vårt övergripande mål, som är en direktavkastning på 8 procent. Min bedömning är att vi nu kommit upp på en nivå som har goda förutsättningar att bli bestående och öka framöver. Bakom framgångarna ligger flera års konsekvent agerande när det gäller strukturering av beståndet, hyreshöjningar och lyckosamma kombinationer av hyresgäster. Det senare inte minst viktigt eftersom vi har en stor andel omsättningsbaserade hyror i detaljhandelsfastigheterna. Stabila butikshyror Än en gång har det visat sig att fastigheter för handel och distribution är betydligt mindre konjunkturkänsliga än kontorsfastigheter. När hyresvärdar med stort inslag av kontor i sina bestånd ser vakanserna öka och hyrorna minska upplever vi endast smärre förändringar. Våra vakanser har stigit något, men från en extremt låg nivå. Från att i flera år haft ytmässiga och ekonomiska vakanser på 1 2 procent är vi nu uppe i 3 procent. Det betyder 5 6 Mkr i resultatet. Samtidigt måste vi räkna med en viss rörlighet bland våra hyresgäster och att vi behöver friställa ytor i samband med större renoveringar. Den något högre vakansgraden kräver emellertid intensifierade åtgärder för att marknadsföra de aktuella lokalerna. Ambitionen är att komma ner på de tidigare nivåerna. Varuhusbrand i Landskrona I början av december, mitt i julhandeln, brann vår varuhusfastighet i Landskrona ned till grunden. Branden var anlagd och fick ett mycket hastigt förlopp. Dessbättre kom ingen människa till skada. Uppröjningsarbetet pågår fortfarande och vi för diskussioner med försäkringsbolaget om ersättningsformerna. Lovande projekt Vårt uppsökande arbete börjar nu ge frukt. Under 2002 förvärvade vi två fastigheter med goda förutsättningar för handel enligt vårt storbutikskoncept. Den ena ligger i Tornbyområdet, som är Linköpings hetaste marknadsplats för närvarande. Nu pågår planarbetet tillsammans med kommunen och vi räknar med att börja projekteringen under hösten. Det andra förvärvet är ett markområde i Hällaområdet vid Västerås östra infart. Här finns redan en väl etablerad extern handel med god kundtillströmning. Vårt område är på cirka m 2 mark, vilket ger byggrätter på tillsammans cirka m 2. Parallellt med planarbetet gör vi en marknadsundersökning för varje projekt, dels för att studera kundstrukturen, dels för att sondera intresset från tänkbara hyresgäster. Innan vi börjar bygga vill vi ha förhandsbokningar som motsvarar minst 65 procent av de uthyrningsbara ytorna. Intresset från tänkbara samarbetspartners vittnar om att AxFast upplevs som en seriös och kunnig aktör på fastighetsmarknaden. Därför ökar våra möjligheter att komma in tidigt i projekten. Bygger och förvaltar Vår styrka är att vi planerar för långvarig förvaltning. Vi är inte exploatörer som köper mark, bygger och därefter säljer. Därför väljer vi arkitektoniska lösningar, som är spännande men tidlösa och vi väljer material med hög kvalitet och miljöanpassning. Vi prioriterar god driftsekonomi i det längre perspektivet. Våra fastigheter ska vara lika attraktiva för våra hyresgäster och deras kunder om tio tjugo år som idag. Under den senaste tioårsperioden har AxFast förvandlats från en förvaltare av handelsfastigheter för Johnsonsfärens detalj- och partihandelsföretag till en respekterad och efterfrågad samarbetspartner på en intressant och växande marknad. Det har varit en spännande resa med många upptäckter och oväntade inslag. I sommar avgår jag med pension och lämnar över rodret till min efterträdare Erik Lindvall. Jag önskar honom lycka till och riktar ett varmt tack till alla medarbetare, hyresgäster och samarbetspartners som jag mött under mina år som VD för AxFast! Stockholm i mars 2003 Christer Sterner verkställande direktör 5

8 DETTA ÄR AXFAST axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast AxFast har specialiserat sig på fastigheter för handel och distribution. Företaget är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag med ett bestånd värderat till cirka 3,2 miljarder kronor. AxFast ingår i Axel Johnson Gruppen som en fristående koncern. AxFast äger sedan många år tillbaka ett renodlat bestånd av distributions- och detaljhandelsfastigheter och är ett av landets få nischföretag inom segmentet. Hyrorna för 2002 uppgick till 364 mkr, en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Den senaste femårsperioden har AxFast visat en gynnsam utveckling. De totala hyresintäkterna har ökat med 5 procent per år i genomsnitt. De totala uthyrningsbara ytorna, exklusive garage och p-däck, har vuxit från m till över m Flera av de större hyresgästerna tillhör Axel Johnsonsfären. Även om andelen Johnsonägda hyresgäster minskar innebär det långsiktiga samarbetet med starka kedjor som Hemköp, Dagab och Åhléns att AxFast tillägnat sig betydande kunskap och erfarenhet av detaljhandeln. Detta kunnande utgör en stabil grund för en vidareutveckling av AxFast i framtiden. AxFast är både ett förvaltande och ett utvecklande fastighetsbolag. Långsiktighet i ägande och kundrelationer är en viktig del av strategin. AFFÄRSIDÉ AxFast ska äga, utveckla och förvalta fastigheter för handel och distribution i attraktiva lägen och hyra ut lokaler som är kostnadseffektiva och väl anpassade till hyresgästernas verksamhet. MÅL AxFasts övergripande mål är att genom ett nära samarbete och engagemang i hyresgästens rörelse uppnå en hög avkastning för såväl hyresgästen som för AxFast. AxFasts ekonomiska mål är en direktavkastning på minst 8 procent i hela portföljen. Målet nåddes Avkastningen förbättrades från 7,2 procent 2001 till 8 procent. STRATEGIER För att nå målen har AxFast formulerat följande strategier: Hög uthyrningsgrad AxFast redovisar ekonomiska och ytmässiga vakanser som ligger väl under genomsnittet för svenska fastighetsbolag med kommersiella lokaler. Vid utgången av 2002 var den ytmässiga vakansgraden 3,5 (2,8) procent och den ekonomiska 1,8 (1,1) procent. Med den rörlighet som kännetecknar ett bestånd med AxFasts karaktär torde det vara svårt att nå lägre vakansgrader. Flexibel hyressättning AxFast eftersträvar en hög andel omsättningsbaserade hyror. Det ger ett incitament för både hyresgäst och hyresvärd att gemensamt söka former för att öka fastighetens attraktionskraft. För AxFasts del begränsas riskerna genom en minimihyra, som utgör en stor del av den Hyresintäkter och uthyrningsbar yta i AxFasts fastighetsbestånd Uthyrningsbar yta, m 2, (1 000-tal) Hyresintäkter, mkr Varuhus och specialbutiker Omsättningsbaserad hyra 77% Fast hyra 23% Dagligvarubutiker Omsättningsbaserad hyra 63% Fast hyra 37% Totala hyresintäkter Total uthyrningsbar yta 6

9 Hösten 2002 flyttade AxFast in i nya lokaler, som bättre svarar mot nuvarande och framtida behov av utrymme. 7

10 axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast beräknade totalhyran. I fastigheter med lager- och distributionsanläggningar har AxFast fasta, marknadsmässiga hyror. Hög servicegrad och tillgänglighet AxFast har en liten central förvaltningsorganisation med hög kompetens inom detaljhandel, förvaltning och fastighetsutveckling. AxFast eftersträvar en enhetlig och kvalitetsstyrd service och förvaltning av beståndet. För den dagliga tillsynen och skötseln av fastigheterna svarar lokala entreprenörer, som upphandlas i konkurrens. Ett absolut krav på samarbetspartners är att de lever upp till AxFasts höga standard när det gäller servicegrad, kvalitet och tillgänglighet. Aktiv medverkan I ett stort antal kommuner pågår projekt för att stärka stadskärnornas ställning som kommersiella centra. Detta sker i regel i nära samarbete med fastighetsägare och handlare. Varuhus och centralt belägna butiker är viktiga delar av stadskärnorna på många håll i landet. Här finns ofta aktiva centrumföreningar med butiker, banker, kommunala organ och fastighetsägare som medlemmar. AxFast deltar aktivt i dessa samarbeten och bidrar dessutom till finansieringen av en professur vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med särskild inriktning på centrumfunktioner. Kontinuerlig utveckling AxFast arbetar kontinuerligt med att utveckla och förädla beståndet. All ny-, till- och ombyggnad sker under överinseende av egna byggledare för att AxFast ska ha full kontroll över teknik och att byggnationen uppfyller de krav som hyresgästerna ställer. Goda parkeringsmöjligheter är en förutsättning för lättillgänglighet. Under 2002 inventerades underhållsbehovet i samtliga parkeringsutrymmen och flera parkeringshus/däck rustades upp. Miljöanpassning AxFast arbetar aktivt med en miljöanpassad förvaltning och drift i hela beståndet. Fastställda miljökrav och resurshushållning ska gälla i alla led i förvaltningen. Hit hör energianvändning, vattenförbrukning, avfallshantering och löpande skötsel. Vid all renovering, nyproduktion och ombyggnad är Ax- Fast noga med att ersätta äldre material med nya miljöanpassade alternativ. Den nyligen invigda dagligvarubutiken i Upplands Väsby norr om Stockholm är byggd med ekologiska och återvinningsbara material. Taket är täckt med sedumväxter. Samtliga underleverantörer måste följa AxFasts direktiv och i avtalen med entreprenörerna stipuleras prioritering av miljömärkta material och produkter. AxFasts lager- och distributionsfastigheter innehåller moderna kallager och avancerade frysanläggningar. Sedan några år tillbaka är alla köldmedier utbytta till miljöanpassade alternativ. Under 2002 slutfördes en omfattande kartläggning av PCB i fastigheterna. Ett par saneringsprojekt har redan slutförts och en plan har lagts för att åtgärda återstoden. Säkerhet AxFast har tagit fram ett eget program med regler och krav för utrymning och förebyggande brandskydd, som motsvarar högt ställda krav från ägare, hyresgäster och andra intressenter. Fördelning av total kontrakterad hyra Fördelning av total uthyrningsbar yta Övrigt 2% Varuhus 27% Övrigt 2% Varuhus 18% Lager-/distributionsfastigheter 48% Butiksfastigheter 23% Lager-/distributionsfastigheter 59% Butiksfastigheter 21% 8

11 STORBUTIKSCENTRUM EN UTVECKLAD AFFÄRSIDÉ axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast AxFast är en egen koncern inom Axel Johnson Gruppen, där handel är den röda tråden i familjeföretaget sedan över 100 år. AxFast är fastighetsbolaget för handel och distribution. AxFasts affärsidé innebär att AxFast ska erbjuda sina hyresgäster de mest ändamålsenliga lokalerna och alltid ligga i framkanten när det gäller utvecklingen av nya koncept och lösningar som skapar mervärden för hyresgästerna och deras kunder. I stort sett all tillväxt i handeln sker idag i externa lägen. Därför har AxFast utvidgat sin affärsidé till att också utveckla nya handelsplatser som samlar kedjor med starka varumärken i attraktiva kommersiella lägen utanför stadskärnorna. Nya köpmönster Lågprisbutiker och stora köpcentra i externa lägen står för nästan hela ökningen i detaljhandelns totala omsättning den senaste 20-årsperioden. De viktigaste bakomliggande faktorerna är trängsel i stadskärnorna och konsumenternas krav på tillgänglighet och tidsbesparing. Under hela 1990-talet ökade externhandeln med 85 procent, vilket motsvarar en försäljningsökning från cirka kronor per invånare och år, till kronor. Hushållens ökade tillgång till bil är en av de viktigaste förklaringarna till den tydliga strukturomvandlingen. En annan betydelsefull faktor är att värderingen av tid har förändrats och att inköp av dagligvaror ska gå att göra med ett effektivt utnyttjande av tiden. Dessa båda faktorer gynnar framförallt de välsorterade stormarknaderna som ofta är lätttillgängliga med bra parkeringsmöjligheter. De första stormarknaderna byggdes huvudsakligen upp kring lågprisalternativ i dagligvaruhandeln. Priset var länge det viktigaste konkurrensmedlet även i de kompletterande utbuden som stormarknaderna kunde erbjuda. Cityhandeln stod för den upplevelserelaterade handeln och de lite exklusivare sortimenten. Idag är läget annorlunda. Trenden de senaste åren visar att de externa handelsplatserna blir allt större och att de stora kedjeföretagen som tidigare framförallt återfanns i stadskärnor och i vanliga köpcentrum nu ofta lägger stora butiksenheter i nya externhandelscentra. Utbudet, som tidigare varit begränsat till skrymmande varor som radio/tv, vitvaror och sportartiklar, har breddats kraftigt. Nu har även storbutikshandel blivit upplevelserelaterad. Det tilltagande intresset för heminredning, matlagning och trädgårdsskötsel tillgodoses i miljöer där kunden kan få inspiration och råd och där flanerandet blir en viktig del av köpprocessen. Samma mönster gäller för fritidsutrustning och leksaker. Nya handelsplatser En tydlig trend är att marknadsplatserna blir allt större. Redan stora köpcentra kompletteras med nya handelsytor och utvecklas till megacentrum, som till exempel Kista, Täby, Farsta, Solna och Skärholmen i Stockholmsområdet. Även befintliga externcentra byggs ut, som i Kungens Kurva, Barkarby och Länna i Storstockholm, Väla i Helsingborg och Hälla i Västerås. Samtidigt blir också butikerna i anläggningarna större. Storbutikscentrat är en ny typ av handelsplats. Det kombinerar stormarknadens goda tillgänglighet med specialbutikernas exklusivare sortiment. Till detta kommer konkurrenskraftiga priser och exponering i spännande miljöer. För handlaren är fördelarna lägre kostnader genom större inköpsvolymer samt lägre hyra per ytenhet jämfört med citykärnor och konventionella köpcentra i ytterlägen. För kunden ett brett urval med bra priser och personlig service, som väl motsvarar vad specialbutiken normalt kan erbjuda. Kombinationen av butiker och utbud är viktig för alla intressenter, det vill säga kunder, hyresgäster och fastighetsägare. Sortimenten ska komplettera, inte konkurrera. Ett framgångsrikt storbutikscentrum är därför beroende av fastighetsägarens förmåga att attrahera stabila kedjor med kända varumärken. 9

12 Bättre struktur i handeln Trenderna i utvecklingen av konsumtionsmönstret bidrar starkt till en naturlig strukturering av handeln i olika segment. Cityhandel, framförallt med specialbutiker för sällanköp, restauranger, kulturella institutioner och ett stort serviceutbud. I mindre städer ligger vanligen all kommunal service också i stadskärnan. Köpcentrum i städernas ytterområden har ofta ett utbud som liknar stadskärnans, med ett stort inslag av kedjebutiker. Post, banker och systembolag finns i regel som kompletterande service. De större anläggningarna har i allmänhet kommunal verksamhet och vård. Stormarknader med lågprisprofilerad dagligvaruhandel som främsta attraktion finns fortfarande som solitära etableringar. Det blir emellertid allt vanligare att dessa butiker samlokaliserar med annan handel för att bredda kundbasen. Storbutikscentrum med internationella»retail parks«som förebild har blivit allt fler de senaste åren. Radio/TV/vitvaror samlokaliserar gärna och i de nya storbutiksanläggningarna kan handlaren få både den yta och den tillgänglighet som är förutsättningen för en lönsam handel. Möbler, leksaker, sportartiklar och husgeråd är exempel på andra segment som i allt högre utsträckning väljer etablering i storbutikscentrum utanför städerna. AxFast bygger AxFast förvaltar av tradition fastigheter för varuhus, dagligvarubutiker, lager och distribution. Nu sker en strategisk satsning på det delvis nya konceptet storbutikscentrum. Ambitionen är att erbjuda etablerade och nya hyresgäster en attraktiv handelsplats med goda förutsättningar för utveckling och lönsamhet. Förslag till nybyggnad av storbutikscentrum. Entré. 10

13 Förslag till nybyggnad av storbutikscentrum. Fasader och markplanering. För volymhandeln i externlägen är tillgängligheten den absolut viktigaste faktorn. Externcentrum ska ha ett läge som är lätt att nå, gärna vid en stor väg eller i en trafikknutpunkt. Dessutom bör handelsplatsen ligga centralt i ett stort upptagningsområde, så att restiden för huvuddelen av kunderna blir så kort som möjligt. Storleken på anläggningen är nästan lika viktig. Ju större butiksutbud, desto mer intressant blir anläggningen att besöka. AxFast söker aktivt efter utvecklingsbara handelslägen och har kontakter med ett antal kommuner för framtida etablering. AxFast identifierar kedjor och varumärken vars inriktning stämmermed konceptet och som kan bli hyresgäster. 11

14 I Jordbro, söder om Stockholm, ligger AxFasts största lager- och distributionsanläggning med bland andra Dagab som hyresgäst. 12

15 OMVÄRLD OCH MARKNAD axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast Under första halvåret 2002 fanns det mycket som talade för att konjunkturen, både i Sverige och USA, skulle återhämta sig. De ledande indikatorerna steg månad efter månad, men på sensommaren kom den positiva utvecklingen av sig. Under hösten började flera av de viktigaste faktorerna som driver konjunkturutvecklingen visa en negativ trend och mycket tyder på att det återstår en del av anpassningen i västländernas ekonomier efter IT-kraschen. Den svenska ekonomin stod emot konjunkturavmattningen förhållandevis bra, mycket beroende på att den svenska kronan varit svag och på en expansiv finanspolitik. Utvecklingen i IT-branschen och den finansiella sektorn har medfört regionala skillnader i lågkonjunkturens effekter. Området kring Mälardalen har drabbats hårt, samtidigt som Skåne och Västsverige, med en högre andel industri, har klarat nedgången bättre. I Sverige kommer många kommuner och landsting att höja skatterna under Utöver detta fortsätter höjningarna av fastighetsskatten och andra punktskatter, som exempelvis energiskatten. I stället för de kraftiga ökningar i den disponibla inkomsten, som nästan alla hushåll fått de senaste åren, får många nu minskade inkomster. Detta blir särskilt märkbart i Stockholmsregionen, där skattehöjningarna är stora och där näringslivet är hårt drabbat. Eftersom Stockholm är landets»tillväxtmotor«påverkar utvecklingen där också övriga delar av landet. En positiv faktor är att hushållen markant höjt sin sparkvot de senaste åren. De kommande skattehöjningarna kanske delvis kan motverkas genom att hushållen minskar sitt sparande. Positivt är också att räntorna fortsätter att sjunka och att inflationen stabiliserats på riksbankens målnivå. Den privata konsumtionen Den kraftiga börsnedgången har inte påverkat hushållens konsumtion. Enskilda hushåll har, generellt sett, endast ett marginellt sparande i aktier. Ränteläget är en betydligt viktigare faktor. De senaste åren har bolåneräntorna legat på en stabil, låg nivå, vilket medfört att hushållen fått lägre boendekostnader och därmed ett ökat konsumtionsutrymme. Att värdet på bostaden ökar ger en psykologisk effekt. Hushållen känner sig»rikare«, en upplevelse som är starkare än den att ha förlorat ett begränsat kapital på börsen. Under 2002 steg hushållens disponibla inkomst med över 5 procent jämfört med Trots detta ökade den privata konsumtionen bara med knappt 1,5 procent. Den lägre ökningstakten i konsumtionen beror inte på minskade inkomster. Hushållen sparar i stället i en ökad utsträckning. Sparkvoten har stigit från cirka 2 procent av den disponibla inkomsten i slutet av 1990-talet till 8,5 procent under När utrymmet för privat konsumtion minskar är det främst tjänstesektorn som drabbas. I sämre tider drar hushållen ner på resor och restaurangbesök samt skjuter upp renoveringar av huset. Även om konsumtionen av dagligvaror bara påverkas marginellt av konjunkturnedgången har priskänsligheten ökat. Det skapar möjligheter för nya lågpriskedjor att ta marknadsandelar från den traditionella dagligvaruhandeln. 13

16 axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast En tydlig trend är också att konsumenterna i högre utsträckning sprider inköpen av dagligvaror till flera olika butiker. Tillgänglighet och prisnivå är faktorer som i ökad grad styr konsumentens val av butik. Kedjorna försöker skapa köptrohet genom kortbaserade lojalitetsprogram, förmånliga rabatter för medlemmar, med mera. Trots detta är det bara en dryg fjärdedel av alla hushåll som förlägger alla inköp av dagligvaror till en och samma butik. Enligt HUIs prognoser bedöms hushållens disponibla inkomst bara öka med drygt 1 procent under För de kommande två åren är HUIs prognos för utvecklingen i den privata konsumtionen återhållsam. Det finns inga tydliga tecken på en snabb återhämtning i världsekonomin. Detta verkar dämpande också på den svenska ekonomin med en viss risk för ökad arbetslöshet, vilket i sin tur påverkar den privata konsumtionen. Faktorer som talar för att den privata konsumtionen kan öka 2003 är fortsatt låga räntor, låg inflation, ökande nominella löner och stabila fastighetspriser. Skulle priserna på bostadsfastigheter däremot falla kraftigt blir effekten på den privata konsumtionen negativ. Den viktigaste bakomliggande orsaken till den försiktiga prognosen är de planerade skattehöjningarna runt om i landet, som minskar den disponibla inkomsten för i stort sett alla hushåll. De planerade höjningarna av kommunal- och landstingsskatten i Stockholm ger ett ökat skatteuttag på cirka 9 miljarder kronor. Det kan översättas till en potentiell minskning av det privata konsumtionsutrymmet med totalt 1,8 miljarder kronor på årsbasis. HUI tror på en fortsatt tillväxt i detaljhandeln. Prognosen visar en ökning på 2 procent i fasta priser för 2003 och 3 procent för Ökningstakten blir snabbare i sällanköpshandeln än i dagligvarusegmentet. Utvecklingen i detaljhandeln Detaljhandeln i Sverige omsätter totalt cirka 340 miljarder kronor per år. Den svenska detaljhandeln har visat en positiv tillväxt under en längre tid. Den senaste femårsperioden ökade omsättningen med 4 5 procent per år. Dagligvaruhandeln är inte lika känslig för svängningar i konjunkturen som sällanköpshandeln. Trots detta har tillväxten i dagligvaruhandeln varit ovanligt hög de senaste åren. Totalt har omsättningen stigit med 3 4 procent per år sedan Motsvarande siffra för sällanköpshandeln var 6 7 procent per år. Detaljhandeln visade en fortsatt stark utveckling under 2002 och året avslutades med nytt rekord i julhandeln. Totalt blev ökningen cirka 6 procent men flera stora detaljhandelskedjor redovisar procent högre försäljning i december jämfört med Strukturomvandlingen inom detaljhandeln fortsätter och i stort sett all tillväxt sker i externa lägen. Denna trend sprider sig i snabb takt även till mindre orter, där dagligvaruhandeln koncentreras till mer perifera lägen, ofta vid trafikknutpunkter och där de små, centralt belägna butikerna slås ut. Privat konsumtion, detaljhandel och BNP Utländska investeringar i svenska fastigheter Årlig förändring fast pris, % p 2004p Källa: NewSec Andel av total förvärvsvolym, % Källa: NewSec BNP Omsättning i egentlig detaljhandel Privat konsumtion Svenska investerare Utländska investerare 14

17 axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast Anläggningarna blir allt större, både vid nyetableringar och vid ombyggnad. Det blir allt fler köpcentra och handelsplatser med en total omsättning över 1 miljard kronor per år. För ett par år sedan ansågs detta som en extremt hög försäljningsvolym som bara ett fåtal anläggningar nådde upp till. Lågpriskedjorna ökar i antal och de större aktörerna vidgar också sina geografiska marknader. Ett exempel är Axfoods lågprisbutiker Willys, som under de senaste åren etablerat sig som en av de större dagligvarukedjorna i Stockholmsområdet. Inom sällanköpshandeln växer det internationella intresset för Sverige. Tidigare har ett antal av de mest kända, exklusiva märkena öppnat»flagship-stores«i Stockholms bästa butikslägen. Huvudsyftet har inte varit att skapa en hög omsättning utan att marknadsföra varumärket i Sverige. En viktig uppgift för det kommunala planmonopolet är att tillgodose kommuninnevånarnas behov av service inom rimliga avstånd. Detaljhandeln har setts som en servicefunktion, som borde likställas med den offentliga sektorns tjänster. Kommunerna har i många fall en kluven inställning till nya handelsetableringar. De ger nästan alltid ett stort tillflöde av köpkraft till kommunen och skapar nya arbetstillfällen. Dessutom höjs kommunens status av att ha större, välkända externcentra. Samtidigt påverkas nästan alltid handeln i stadskärnorna och i kommunernas bostadsområden negativt av den ökade konkurrensen. Det är därför en tydlig trend att kommunerna i allt större utsträckning kräver noggranna handelsanalyser innan tillstånd ges till nya etableringar. Flera studier har visat att det är främst de mellanstora butikerna i centrala lägen som tappar försäljning när de får konkurrens av en stormarknad eller ett externcentrum. De minsta butikerna har ofta rollen som servicebutik, där kunderna framförallt gör mindre kompletteringsköp. Denna typ av butiker har ökat i antal de senaste åren. De stora dagligvarukedjorna har utvecklat nya så kallade nära-koncept med små enheter ute i bostadsområdena. Fortsatt strukturomvandling I flera rapporter från HUI och andra branschorganisationer görs bedömningen att strukturomvandlingen i handeln förstärks under de kommande åren och det finns ett par faktorer som driver på utvecklingen. Externa och halvexterna köpcentra tar större marknadsandelar och allt fler typer av varor kommer att säljas i dessa anläggningar. Butiksenheterna fortsätter att öka i storlek, både i dagligvaruhandeln och i branscher som hemelektronik, vitvaror och gör-det-själv-butiker. Från att nya, större livsmedelsbutiker hade en genomsnittlig yta på cirka 500 m 2 under och 1980-talen hade den genomsnittliga butiksytan i nyetableringar ökat till cirka m 2, i slutet av talet. Kedjeföretagens marknadsandelar ökar. Konfektionskedjorna väljer i allt högre utsträckning att också etablera sig i externcentra. De redan starka hemelektronikkedjorna blir allt större, både genom att öka antalet butiker och genom uppköp av mindre företag. Genomsnittlig hyra i kommersiella lokaler Butiksyta i det totala fastighetsbeståndet Kr/m Hufvudstaden Rodamco Sverige Atrium Vasakronan Drott Capona AP-Fastigheter Realia Tornet Wihlborgs Wallenstam Castellum ICA Fastigheter AxFast Källa: NewSec m 2 (1 000-tal) ICA Fastigheter Atrium Rodamco Sverige KF Fastigheter Castellum Tornet AxFast Wihlborgs Drott Vasakronan Hufvudstaden Källa: NewSec 15

18 axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast Inslaget av internationella aktörer växer, framförallt inom dagligvaruhandeln. Även sällanköpshandeln i stadskärnor och större köpcentra kommer att få in flera stora internationella kedjeföretag de kommande åren. Prognoserna för den fortsatta utvecklingen inom handeln är positiva för AxFast, som har ett stort antal dagligvarubutiker med stark kedjetillhörighet som hyresgäster i sitt fastighetsbestånd. Andelen lågprisetableringar som Willys och Axfood Snabbgross har ökat i beståndet de senaste åren. Butiksfastigheterna har genomgående lättillgängliga, strategiska lägen och de har ofta en stor andel av ortens totala försäljning av dagligvaror. Mot bakgrund av att i stort sett all expansion i handeln sker i externetableringar blir AxFasts nya koncept att utveckla handelsplatser i lättillgängliga lägen utanför de större städerna en viktig framgångsfaktor. Anläggningen i Folkesta, strax utanför Eskilstuna har fått en mycket bra start med en total omsättning som ökat stadigt sedan invigningen. Hyresgästerna i Folkesta är genomgående starka varumärken. AxFast har flera kommande projekt för att utveckla externa handelsplatser, två med byggstart redan under Samtidigt bidrar AxFast aktivt till att stärka stadskärnornas position i den regionala handeln, genom att delta i olika förnyelseprojekt. AxFasts varuhusfastigheter har genomgående en central roll i detaljhandeln. AxFast utvecklar ständigt fastigheterna för att anpassa dem till både hyresgästernas och deras kunders förändrade behov. Under 2002 har AxFast bland annat genomfört en tillbyggnad i centrala Ängelholm, som ökat stadskärnans attraktionskraft. I takt med att kedjeföretagen, både inom dagligvaru- och sällanköpshandeln, växer samtidigt som den geografiska spridningen av butiksetableringarna blir större, ökar kraven på en effektiv logistik för att försörja butikerna med varor. Efterfrågan på välbelägna lagerfastigheter med effektiva ytor är hög, framförallt i de större städernas ytterområden. Flera av de största detaljhandelsföretagen bygger och äger egna distributionsanläggningar, men det är också vanligt att fastighetsägare uppför lager- och distributionsfastigheter för specifika företag, som hyrs ut på långa kontrakt. Ett viktigt skäl till att handelsföretagen väljer att hyra sina transportanläggningar är att egenägda fastigheter binder ett stort kapital, som bättre kan användas i kärnverksamheten. I AxFasts bestånd finns flera strategiskt belägna lager- och distributionsanläggningar. Fastigheterna är väl anpassade till hyresgästernas behov och innehåller bland annat mycket moderna kyl- och frysanläggningar. Fastighetsmarknaden Den svenska fastighetsmarknaden har genomgått en total omvandling under det senaste decenniet. I början på 1990-talet kännetecknades marknaden av många små aktörer, ett stort antal börsnoterade fastighetsbolag och en omfattande nyproduktion. Många kommersiella projekt byggdes på ren spekulation, men det var inte svårt att finna hyresgäster till de nya lokalerna. För flera investerare räckte inte den svenska marknaden till utan många valde att köpa fastigheter utomlands, bland annat i Bryssel och London. I stålbadet efter den svåra fastighetskrisen i början av talet, försvann många av fastighetsbolagen, antingen genom konkurser eller uppköp. Bankerna bildade»krisbolag«och trots att huvudtanken var att dessa skulle avvecklas, finns flera fortfarande kvar som väletablerade och börsnoterade aktörer. De senaste åren har fastighetsägandet i Sverige koncentrerats till ett fåtal, stora aktörer och flera bolag, som uppstod efter krisen, har hunnit försvinna. Byggföretag, som Skanska, JM och NCC, ägde tidigare stora bestånd med rena förvaltningsobjekt. Under de senaste åren har de sålt av större delar av sina innehav och renodlat sin byggverksamhet. Idag byggs i stort sett ingenting på spekulation. De projekt som påbörjas har i regel haft en hög uthyrningsgrad redan vid byggstart. Under uppgången 1999 och 2000 blev 16

19 Folkesta storbutikscentrum utanför Eskilstuna är AxFasts största nyproduktion de senaste fem åren. 17

20 axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast axfast bolagen mer offensiva och kraven på uthyrningsgraden sänktes. När nedgången kom 2001 drabbades därför flera stora byggprojekt av höga vakanser. De ökande vakanserna har medfört att kontorshyrorna har sjunkit i Stockholmsområdet. I city sjönk topphyrorna med nästan 15 procent under Göteborg och Malmö fick aldrig samma snabba uppgång på hyresmarknaden under Därför har dessa städer klarat nedgången bättre. Kontorshyrorna har legat på en stabil nivå sedan 2001 och vakansgraderna för kontor har ökat endast marginellt. I övriga landet är trenden heller inte lika tydlig. I de större städerna har hyresnivåerna inte sjunkit markant. När det gäller kontorslokaler har hyresnivåerna snarare stagnerat. De större regionstäderna bedöms få en stabil utveckling även under I dessa städer har nyproduktionen av kommersiella lokaler varit begränsad, trots att det varit högkonjunktur, då risken för höga vakanser och sjunkande hyresnivåer är liten. Investeringsmarknaden Investeringsmarknaden för fastigheter karaktäriserades under 2002 av ett ökat intresse från utländska intressenter. De utländska investeringarna uppgick till cirka 18 miljarder kronor, motsvarande drygt hälften av den totala transaktionsvolymen. Svenska detaljhandelsfastigheter är för närvarande särskilt attraktiva placeringsobjekt. Bland annat har flera holländska bolag analyserat detaljhandelsanläggningar över hela landet och de är beredda att diskutera förvärv så snart något objekt kommer ut på marknaden. Även tyska och brittiska bolag söker bra detaljhandelsfastigheter i Sverige, både enskilda objekt och portföljer med flera fastigheter. Utländska aktörer har en gemensam uppfattning att den svenska marknaden är likvid och att förvärven generellt sett ger en något högre direktavkastning än motsvarande objekt i andra europeiska länder. De europeiska investerarnas ideala förvärvsobjekt är ett köpcentrum i mellanklass, med en stor livsmedelsbutik som ankare och ett i övrigt diversifierat utbud av både butiker och servicefunktioner. En annan positiv faktor anses de starka, svenska affärskedjorna, med etableringar över hela landet vara. Det minskar risken att ägaren ska sitta med fel butiker i sitt centrum. Citygallerior med ett exklusivare utbud efterfrågas mera sällan av de utländska investerarna. Trots det stora intresset från investerare har endast ett 15-tal köpcentrum sålts de senaste två åren. I de avslut som gjordes under perioden låg direktavkastningskraven i intervallet 7 9,5 procent. Detaljhandelsfastigheter Detaljhandelsfastigheter i goda lägen är ett av de segment på fastighetsmarknaden som klarat det kärvare konjunkturläget bäst och som kommer att visa en gynnsam utveckling även under det närmaste året. Den fortsatt positiva tillväxten i handeln ökar butikernas omsättning och därmed hyresbetalningsförmågan, vilket också ger fastighetsägarna möjligheter till högre hyresintäkter. Olika typer av detaljhandelsanläggningar är i varierande grad beroende av faktorer som tillgänglighet, butiksutbud och total storlek på butiksyta för att nå framgång. För butiker eller gallerior i stadskärnan är läget nästan helt avgörande för hur väl omsättningen utvecklas. Även om miljön, butiksutbudet i närområdet och den enskilda butikens profil också är mycket viktiga så kan ett par kvarters avstånd från de riktiga kundstråken vara förödande för möjligheterna till en bra försäljning. Köpcentrum i ytterstadslägen konkurrerar i regel direkt med stadskärnorna om regionens kunder. Dessa centra måste kunna erbjuda ett bra butiksutbud, en god miljö och helst också andra upplevelser än vad stadskärnan ger för att attrahera köpkraften. Eftersom ytterområdenas köpcentrum inte har stadskärnans naturliga kundströmmar är marknadsföring viktig för att dra till sig besökare. Detaljister i nya externcentra får i regel ett stort kundunderlag och möjligheter till billiga transporter. Lägre hyror och effektiva säljytor bidrar till att butikerna i externlägen kan konkurrera med lägre priser än butikerna i stadskärnorna. För fastighetsägarna har externlägena också flera fördelar. Marken är billigare och hyrorna är lägre än i centrala stadslägen, vilket ökar intresset från potentiella hyresgäster. Dessutom ges det stora möjligheter att utveckla handelsplatsen på ett sätt som ger bästa lönsamhet. 18

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Ekonomiskt är Castellum ett av Sveriges största fastighetsbolag, men vi har ingen ambition att bli störst. Tvärtom en viktig del i affärsmodellen

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation KUNGSFORS KÖPCENTRUM 2008-03-18 KUNGSFORS KÖPCENTRUM Kungsfors Center Etablerad destination SKENE JÄRN RV 156 Göteborg Hyssna KUNGSFORS IDAG Horred NYA KUNGSFORS Kungsfors är en vida etablerad och känd

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer.

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. VÄLKOMMEN ILL EN SMAR OCH FÄRGGLAD MÖESPLAS Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. NAVE ILL SOCKHOLM När Förbifart Stockholm står klar 2025 kommer den att mynna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002 Vasakronan DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 23 Hyresintäkterna ökade till 755 (712). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2007 Förvaltningsr apport - Fond 2 14 Svenska

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer