halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB"

Transkript

1 halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1

2 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie Strategy Fund 12 Carnegie Svea aktiefond 14 Carnegie Swedish Equity Fund 16 Carnegie Sverige Select 18 Carnegie Sverigefond 20 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 22 Carnegie Emerging Markets 24 Carnegie Indienfond 26 Carnegie Kinafond 28 Carnegie Middle East 30 Carnegie Rysslandsfond 32 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 34 Carnegie Likviditetsfond 36 Carnegie Obligationsfond 38 Övriga fonder Carnegie Global Property 40 Carnegie Gorilla 42 Carnegie Protego 44 Carnegie Tellus 46 Carnegie Total 48 Carnegie Utlandsfond 50 Spara i våra fonder 52 Redovisningsprinciper 53 Policyfrågor 54 Medarbetare 55 Ordlista och definitioner 56 Fondbolagsfakta 57 Denna rapport innehåller halvårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till Carnegie Holding AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (2004:46). Fondbolaget har bedrivit fondverksamhet sedan 1985 och omauktoriserades i enlighet med lagen om investeringsfonder (2004:46) den 6 oktober Förvaltat kapital per den 30 juni 2011 uppgick till ca 27 Mdr fördelat på cirka direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 21 värdepappersfonder, varav 15 i Carnegie Fonder AB och sex via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 34 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning samt att överträffa jämförelseindex och konkurrenter. Fonderna kännetecknas av aktiv förvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information under 2011 Januari Helårsbesked för 2010 Februari Tidningen Utsikt April Helårsrapport Maj Tidningen Utsikt Juli Halvårsbesked Augusti Halvårsrapport 2011 Augusti Tidningen Utsikt November Tidningen Utsikt 2011 i korthet Mars Utdelning i Carnegie Fonders fonder Mer information om våra fonder På vår hemsida hittar du respektive fonds fondbestämmelse, informations- fakta- och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, marknads- och månadsrapporter. Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis Det går även att prenumerera på rapporter och nyhetsbrev gratis via e-post. Gå in på vår hemsida carnegie.se/fonder och gör din beställning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations- fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. 2 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

3 VD-ord Eget sparande är viktigt Efter ett par år med en stark utveckling på värdepappersmarknaderna har framförallt svaga statsfinanser i många västländer lett till en oro kring den framtida ekonomiska utvecklingen. Stora budgetunderskott måste reduceras, troligen både genom högre skatter och lägre offentliga utgifter. Att det dessutom är politiker med olika agendor och ibland olika ideologiska utgångspunkter som tillsammans måste fatta obekväma beslut, gör inte saken lättare. Problemställningen är inte ny, men problemen har kommit att visa sig vara större än tidigare känt. Investerare världen över har därför successivt dragit ned riskerna i sina portföljer, vilket inneburit att aktiemarknaderna sjunkit och att räntorna har fortsatt att ligga kvar på låga nivåer. Det syns också tydligt i utvecklingen för våra fonder. Räntefonderna har givit en positiv avkastning under årets första hälft, medan aktiefonderna har sjunkit i värde. Efter halvårsskiftet har oron tilltagit, vilket skapat dramatik på marknaderna. Aktiemarknaderna har fortsatt falla och räntorna har sjunkit ytterligare. Bäst utveckling under årets första hälft hade Carnegie Corporate Bond som steg med 3,7 procent. Det är också den fond som attraherat mest kapital under perioden. Sämst utveckling av våra fonder hade Carnegie Middle East, som inte bara drabbades av oron för världsekonomin utan dessutom påverkades av de folkliga upproren i flera arabiska stater, främst Egypten. Vi talar ofta om att vi investerar i företag med stabila kassaflöden, starka balansräkningar och hög direktavkastning. Denna investeringsfilosofi ska betala sig i längden och i synnerhet i orostider. Med de relativt måttliga nedgångar på aktiemarknaderna under årets första sex månader är det svårt att se detta, men när nedgångarna därefter förstärkts har våra fonder i flertalet fall utvecklats bättre än marknaden och konkurrenter. Vi kan nu se tillbaks på en tioårsperiod då investeringar i aktier inte har kunnat mäta sig med räntesparande eller köp av egen bostad. Inget varar dock för evigt och så småningom kommer utvecklingen vara den omvända. Eftersom det är så svårt att förutspå när vändningen kommer är den enda rimliga rekommendationen att ha ett balanserat sparande med en risknivå som känns komfortabel. Att ett eget sparande är viktigt illustreras tydligt när nu land efter land uppvisar svårigheter att möta sina förpliktelser. Hans Hedström Verkställande direktör Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 3

4 Utveckling fonder och marknader Oro i omvärlden Marknaden Årets första sex månader präglades av oro på värdepappersmarknaderna världen över. Aktiemarknadernas globala index hamnade under nollstrecket och räntorna har haft svårt att stiga från de rekordlåga nivåer de nu legat på en tid. Världsekonomin uppvisar fortfarande en hygglig tillväxt, men den mattas av. Det finns dock stora skillnader regioner emellan. Redan i vintras skapades osäkerhet i Nordafrika och i vissa länder i Mellanöstern när diktaturerna öppet ifrågasattes av stora delar av befolkningen. Den marknad av betydelse som påverkades mest var Egyptens aktiemarknad som var stängd i över en månad. Även om de marknader som påverkades direkt inte har någon större betydelse för världsekonomin så uppstod en osäkerhet om till vilka länder upproren skulle spridas. Vilka effekter skulle politisk instabilitet ha på en stor oljeproducent som Saudiarabien? Redan höga oljepriser fortsatte uppåt. Energiförsörjningen kom också i fokus när Japan drabbades av en tsunami som olyckligtvis bland annat förstörde en kärnkraftsanläggning. Förutom att delar av den japanska industrin påverkas i det korta perspektivet har olyckan satt sina spår även på andra håll. Japan är en viktig underleverantör inom inte minst elektronikindustrin världen över och rimligen har olyckan lett till leveransstörningar. En annan mer indirekt effekt är att Tyskland nu bestämt sig för att avveckla sina kärnkraftverk. Osäkerheten kring den framtida energiförsörjningen har ökat. Ett land som gynnas av högre energipriser är Ryssland med sina enorma gas- och oljereserver. Den ryska aktiemarknaden tillhörde också de bästa hittills under årets första hälft. Uppgången var dock relativt modest. Det kan delvis förklaras med att ryska statens utgifter ökat betydligt på senare år så de ökade intäkterna från oljan är redan intecknade. En annan viktig förklaring är att läget för världsekonomin ser ut att försämras. Den europeiska skuldkrisen har förvärrats. Grekland har inte sanerat sin ekonomi på det sätt som planerats och nya stödpaket har tvingats fram. Som sagts många gånger, isolerat är Grekland inte ett problem, men om till exempel större ekonomier som Spanien eller Italien skulle hamna i en liknande situation så är följderna omöjliga att överblicka. Vad som än händer så påverkas tillväxten ändå negativt av att finanserna måste saneras i en mängd länder i främst södra Europa. Läget är ett helt annat i många nordeuropeiska länder, däribland Sverige och Tyskland. Den svenska kronan har också stärkts. Tyskland får samtidigt dra ett stort lass för att hålla ihop eurosamarbetet. Sammantaget har dock de europeiska aktiemarknaderna hävdat sig riktigt bra under årets första sex månader. USA dras också med gigantiska skulder. Samtidigt har den amerikanska ekonomin svårt att ta riktig fart trots att stora stimulanser har satts in. Arbetslösheten ligger fortfarande på en hög nivå och bostadspriserna lyfter inte. Dessutom är det svårt att nå en politisk enighet hur de statliga underskotten ska hanteras. Än så länge kan många tillväxtmarknader uppvisa en mycket god tillväxt. Kina ångar på och där brottas politikerna snarast med att dämpa den ekonomiska aktiviteten. Paradoxalt nog är det dock aktiemarknaderna på tillväxtmarknaderna som utvecklades sämst under årets första sex månader. Det brukar vara så när osäkerheten ökar och optimismen falnar. I takt med att osäkerheten om världsekonomin har ökat under perioden har obligationsräntorna fallit tillbaks igen. Många centralbanker vågar inte heller höja sina styrräntor i den takt som förutspåddes. Med några undantag, däribland guld och olja, föll också många råvarupriser efter att under ett par år stigit kraftigt. Fondutveckling första halvåret 2011 Nedanstående stapeldiagram visar utvecklingen i procent för våra fonder under första halvåret Carnegie Middle East Carnegie Afrikafond Carnegie Indienfond Carnegie Emerging Markets Carnegie Kinafond Carnegie Gorilla Carnegie Strategy Fund Carnegie Global Property Carnegie Swedish Equity Fund Carnegie Strategifond Carnegie Svea Aktiefond Carnegie Utlandsfond Carnegie Sverigefond Carnegie Rysslandsfond Carnegie Protego Carnegie Total Carnegie Tellus Carnegie Sverige Select Carnegie Likviditetsfond Carnegie Obligationsfond Carnegie Corporate Bond 4 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

5 Utveckling fonder och marknader Branschutveckling i Sverige Förändring i % för Stockholmsbörsens All Share Index (SAX) under första halvåret 2011 (källa: Bloomberg): 4 Dagligvaror -2,1 4 Finans -3,4 4 Hälsa 2,3 4 Industri -5,1 4 Informationsteknologi 13,5 4 Material -11,8 4 Sällanköpsvaror -7,5 4 Telekom -10,6 Valutakurser Valutakurser per jämfört med (källa: Bloomberg): Kurs, kr Jmf, % Land valuta Argentine Peso ARS 1,5375-9,2% Australian Dollar AUD 6,7555-2,0% Brazilian Real BRL 4,0391-0,3% British Pound GBP 10,1305-3,8% Canadian Dollar CAD 6,5382-3,4% Czech Koruna CZK 0,3760 4,6% Danish Krona DKK 1,2265 1,3% EMU EUR 9,1486 1,4% Hong Kong Dollar HKD 0,8109-6,2% Hungarian Forint HUF 0,0344 6,2% Indonesian Rupiah IDR 0,0007-1,4% Japanese Yen JPY 7,8133-5,7% Kenyan Shilling KES 0, ,2% Malaysian Ringgit MYR 2,0897-4,2% Mexican Peso MXN 0,5381-1,3% Nigerian Naira NGN 0,0413-6,6% Norwegian Krona NOK 1,1761 1,7% Peruvian New Sol PEN 2,2946-4,2% Philippines Peso PHP 0,1456-5,1% Ploish sloty PLN 2,2985 1,0% Qatari Riyal QAR 1,7328-6,2% South African Rand ZAR 0,9308-8,4% South Korean Won KRW 0,0059-0,2% Swiss Franc CHF 7,4941 3,9% Taiwan Dollar TWD 0,2196-4,7% Thai Baht THB 0,2053-7,9% Turkish Lira TRY 3, ,1% UAE Dirham AED 1,7179-6,1% USA USD 6,3101-6,1% Efter halvårsskiftet har oron för världsekonomin tilltagit, vilket resulterat i kraftiga fall på världens aktiemarknader och obligationsräntor på nivåer som vi inte upplevt många gånger tidigare. Fondernas utveckling Oron på värdepappersmarknaderna har naturligtvis satt sin prägel på utvecklingen för våra fonder. Räntefonderna kan uppvisa positiv avkastning under årets första halvår, medan aktiefonderna har tappat i värde. Högst avkastning hade Carnegie Corporate Bond som steg med 3,7 procent. Fonden investerar i företagskrediter, vilka generellt haft en bra värdeutveckling under de senaste åren. Investeringarna är koncentrerade till nordiska företag och de verkar i en ekonomi som är relativt stark. Obligationsfonden steg med 2,7 procent. Trots att obligationsräntorna var låga vid ingången av året har oron för världsekonomin i kombination med förtroende för den svenska kronan inneburit att fondens innehav har kunnat öka i värde. Likviditetsfonden steg med 1,5 procent. De aktiefonder som är inriktade på den svenska aktiemarknaden uppvisar i likhet med den svenska börsen begränsade nedgångar. Bäst klarade sig Sverige Select som har en mycket koncentrerad portfölj. Nedgången skrevs till 0,1 procent. Övriga Sverigefonder sjönk med i storleksordningen 3 procent. Våra fonder som investerar på tillväxtmarknaderna hade det tyvärr ännu tuffare. Rysslandsfonden var ett undantag som uppvisar en nedgång på måttliga 2,3 procent. Den ryska ekonomin och aktiemarknaden är starkt beroende av oljepriset och det höll sig på en hög nivå under perioden. Den kinesiska ekonomin fortsätter att uppvisa en hög tillväxt, men aktiemarknaden har under en lång tid varit förvånansvärt svag. Under årets första hälft tappade Kinafonden 8,1 procent. Marknaden har hållits tillbaka av farhågor om USA -1,0% Sverige -3,5% Europa 1,1% att olika politiska åtgärder ska dämpa ekonomin. Övriga tillväxtmarknadsfonder sjönk med dubbelsiffriga tal. Sämst utveckling uppvisade Middle East som inte bara drabbades av oron för världsekonomin utan också hamnade i skottgluggen när folkliga uppror mot många diktaturer i arabvärlden blossade upp i vintras. För fonden fick utvecklingen i Egypten mest påverkan. Även Afrikafonden påverkades av utvecklingen i Egypten, men endast marginellt. Det är värt att notera att utvecklingen i våra fonder mäts i SEK, en valuta som stadigt stärkts under de senaste åren. I de fonder som nu uppvisar en negativ utveckling och som investerar på utländska marknader, har ofta gjorts investeringar som utvecklats bra mätt i lokal valuta, men när utvecklingen räknats om till SEK ser det inte lika bra ut. Det går att säkra valutorna, men det är en kostsam strategi som också påverkar avkastningen negativt. Därför är det mycket ovanligt att aktiefonder valutasäkrar sina investeringar. Det gäller både våra och branschkollegornas fonder. Dessutom är det ju så att ibland är utveckling för SEK negativ och då gynnas fonder som investerar utomlands. En framåtblick För ett halvår sedan uttryckte vi vårt tvivel till att aktiemarknaderna skulle fortsätta sin starka utveckling från Vi trodde tillväxten i världsekonomin skulle mattas under 2011 samtidigt som inflationen skulle trycka upp räntorna. Dessutom bedömde vi att svensk industri skulle få se sin lönsamhet pressas av den starka svenska kronan. Vi höjde också varnings finger för tillväxtmarknaderna eftersom de är så känsliga för tillväxten i världsekonomin. Med facit i hand så delar nu många vår skepsis när det gäller tillväxten. Oron har vuxit sig stark, vilket också inneburit att förväntningarna om högre inflation och räntor har kommit på skam. Östeuropa 3,0% Mellan Östern -17,9% Ryssland 1,6% Asien -5,3% Japan -8,9% Latinamerika -8,8% Sydafrika -8,1% Australien -5,1% Siffrorna avser utvecklingen första halvåret 2011, omräknat i SEK (källa: Bloomberg). Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 5

6 Utveckling fonder och marknader Utveckling etablerade marknader Förändring i % under första halvåret 2011 (källa: Bloomberg): Land/område Index % (SEK) Australien ASX All Ordinaries -5,1% Belgien Bel20 1,9% Canada S&P/TSE Composit -3,4% Danmark OMX Copenhagen -3,8% Europa DJ Stoxx 50 Europa 1,1% Finland OMX Helsinki -10,5% Frankrike CAC 40 6,9% Irland Irish General Index 8,0% Italien Milan MIB30 2,2% Japan Nikkei 225-8,9% Nederländerna Amsterdam -2,2% Norge Oslo OBX -1,6% Schweiz Swiss market 0,7% Spanien BIEX 35 7,3% Storbritanien FTSE 100-2,3% Sverige OMX -3,5% Tyskland Xetra DAGS 8,9% USA Nasdaq -1,4% USA S&P 500-1,0% Österrike ATX 50-2,7% Utveckling tillväxtmarknader Förändring i % under första halvåret 2011 (källa: Bloomberg): Land/område Index % (SEK) Argentina Argentina Merval -13,0% Brasilien Bovespa -9,8% Chile Chile Stock Exchange -8,5% Filipinerna PSEi -3,2% Förenade ArabE- ADX General Index -6,2% Förenade ArabE- DFM General Index -12,3% Indonesien Jakarta Komposit 3,6% Kenya Nairobi Stock Exchange -23,1% Kina FTSE Xinhua 25-7,0% Korea Kospi 0,7% Kuwait Kuwait SE Price index -13,6% Malaysia Kuala Lumpur -0,5% Mexiko Mexico Bolsa -5,7% Nigeria Lagos Stock Exchange -5,3% Peru Peru Lima General -22,2% Polen WIG 3,8% Qatar DSM -9,2% Ryssland RTS 1,6% Sydafrika FTSE JSE Top 40-8,1% Taiwan Taiwan Weighted -8,1% Thailand SET -7,1% Tjekien PX 50 5,2% Turkiet ISE National -14,0% Ungern Budapest SE 13,7% Det har helt enkelt blivit sämre än vi trodde, även om vi var inne på rätt spår. Däremot hade vi rätt i att den svenska aktiemarknaden och tillväxtmarknader inte skulle fortsätta utvecklas bättre än andra aktiemarknader. Aktiemarknaden befinner sig nu i ett svårt läge. Visserligen har alla varit inställda på att tillväxten i världsekonomin skulle dämpas, men på senare tid har oron ökat för ett större bakslag. Samtidigt är det svårt att vi inom kort kommer att få se nya räddningspaket. Trots enorma stimulanser i den amerikanska ekonomin så verkar den inte få den fart många hoppats på. Hittills har dock deflation kunnat undvikas, men nu sjunker inflationsförväntningarna igen och räntorna faller. Än så länge pekar prognoserna på en god vinstutveckling i företagen. Fortsatt hög arbetslöshet, höga oljepriser och en bostadsmarknad som svajar väcker dock frågor om efterfrågan framöver. Därtill har vi osäkerheten kring skuldsaneringen i PIIGS-länderna och de amerikanska budgetunderskotten. Under de senaste månaderna har också de konjunkturkänsliga aktierna fått det tuffare. Istället är det de defensiva branscherna läkemedel, dagligvaror och telekom som utvecklats bäst globalt. Det är svårt att tro att nuvarande trend kommer att brytas, nu när effekterna av tidigare stimulanspaket börjar ebba ut. Nya stimulanser skulle dock kunna nära förväntningarna om en högre tillväxt. I avvaktan på detta håller vi oss till den mer defensiva linjen. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna brukar hänga tätt ihop med utvecklingen för världsekonomin. Där har det dock stått och stampat rätt länge nu. Den ryska aktiemarknaden utvecklades starkt i vintras när oljepriset steg, men även den har nu backat tillbaka. Kina har ju haft anledning att försöka dämpa tillväxten och det är många som nu förväntar sig att dessa åtgärder fått avsedd effekt och att politiken därför kan komma att bli mer tillväxtvänlig igen. Kanske den kinesiska aktiemarknaden då kan börja ta igen en del förlorad mark gentemot övriga marknader. För att få fart på marknaderna generellt så behövs dock troligen lite mer påtagliga ljusglimtar för världsekonomin. Den som delar ovanstående beskrivning av tingens ordning kan ju lätt komma på tanken att rata aktier i avvaktan på bättre tider. Företagskrediter är ett alternativ, men de säkrare svenska statsobligationerna erbjuder nu en ytterst mager avkastning. Det kommer att hålla aktiemarknaderna uppe och de som väljer aktier med stabila verksamheter kommer i många fall få en bättre avkastning bara genom utdelningarna. Efter den senaste tidens börsfall framstår många aktier som billiga. Allt talar dock för att problemen för många västekonomier är svårlösta och innebär lägre tillväxt. Investeringshorisonten måste därför vara lång. Svenska kronans utveckling, % Utveckling i SEK mätt mot EUR respektive USD: 5% 0% -5% -10% -15% jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 Utveckling styrräntor, % Centralbankernas styrräntor: 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 ECB Sverige USA UK 0 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 Utveckling korta räntor, % Interbankräntan 6 månader (Japan, Storbritannien, Tyskland) respektive statsskuldväxlar 6 månader: Jan Jun dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 Utveckling långa räntor, % Tioåriga statsobligationer: Jan Jan USD/SEK % EUR/SEK % USA Japan UK Sverige USA Sverige Tyskland Japan UK Jun Jun 0 Jan Jun dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 6 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Hans Hedström är förvaltare av Carnegie Utlandsfond, Carnegie Gorilla och Carnegie Total. Hans är VD för Carnegie Fonder och anställd sedan 1999/2000. Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av Carnegie Kinafond och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit anställd sedan juni Fredrik Colliander är, tillsammans med Karin Fries, ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond och Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit anställd sedan augusti John Strömgren är Carnegie Fonders placeringschef och ansvarig förvaltare av Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverigefond, Carnegie Sverige Select och Carnegie Swedish Equity Fund. Simon har varit anställd sedan augusti Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Svea aktiefond. Viktor har varit anställd sedan mars Mona Stenmark är ansvarig förvaltare för Carnegie Emerging Markets från och med januari Mona har varit anställd sedan Karin Fries är tillsammans med Fredrik Colliander ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond och Carnegie Rysslandsfond. Karin förvaltar även Carnegie Middle East. Karin har varit anställd sedan augusti Peter Werleus har arbetat i finansbranschen sedan 1999 och varit anställd sedan 2004 som chef för Allokering & Strategi. Sedan 2009 är Peter ansvarig förvaltare för Carnegie Likviditetsfond, Carnegie Obligationsfond, Carnegie Corporate Bond och Carnegie Protego. Robert Johnsson är ansvarig förvaltare av Carnegie Tellus. Robert har arbetat inom finansbranschen sedan 1995, först på Morgan Stanley och sedan på Carnegie. Robert har varit anställd sedan Hur vi väljer aktier Vid val av aktier använder sig våra förvaltare huvudsakligen av fundamental analys. Detta innebär att aktier köps i företag där avkastningsvärdet på utdelningarna bedöms överstiga aktiekursen och vice versa vid försäljning av aktier. Arbetsgången vid utvärderingen av om en aktie är köpvärd eller ej kan översiktligt beskrivas enligt följande: 4 Varje analys härrör från en idé om att en aktie bör utvärderas. Idéerna kan komma från analytiker, mäklare, personer inom näringslivet, förvaltare etc. 4 Det skriftliga material såsom årsredovisningar, delårsrapporter, analyser etc som finns tillgängligt analyseras. 4 Om aktien verkar intressant besöks i regel företaget. Besöket ger en fylligare bild av anläggningarnas status, företagsledningens visioner samt ger möjlighet att ställa kompletterande frågor. 4 Med utgångspunkt från ovanstående material görs prognoser för utdelningarna i framtiden. Prognoserna baserar sig bland annat på resultatutveckling, kapitalbehov, kassaflöde och utdelningsandel. 4 För att få fram ett motiverat avkastningsvärde nuvärdesberäknas värdet av framtida utdelningar. Avkastningskravet varierar beroende bland annat på verksamhetens art, den finansiella risken och likviditeten i aktien. 4 Antagandena som ligger till grund för det framräknade värdet ifrågasätts och diskuteras. 4 Olika aktier rangordnas med hänsyn till kurspotentialen. 4 I regel styrs handeln av aktiernas rangordning. Hänsyn tas dock även till om tidpunkten är rätt vald. Exempelvis kan vi avvakta med köp om våra förväntningar på resultatet för innevarande år understiger marknadens, men där vi ändå anser att aktien är köpvärd. Kursdrivande analyser från mäklarfirmor måste givetvis också beaktas. Peter Almström förvaltar Carnegie Global Property tillsammans med Olof Nyström. Peter har arbetat i fastighets- och finansmarknaden sedan 1984, med fokus på investeringsrådgivning, finansiering och riskhantering. Olof Nyström förvaltar Carnegie Global Property tillsammans med Peter Almström. Olof har arbetat med fastigheter som placeringsslag sedan 1983 varav de senaste 15 åren som aktieanalytiker med fokus på fastigheter, bygg och strategi. Idealföretagets nyckelfaktorer 4 Goda framtidsutsikter. 4 Optimering av kassaflödet. 4 Tillväxtmarknader. 4 Ledningen har samma mål som aktieägarna. 4 Bra historik. 4 Kompetent ledning. 4 Hög historisk lönsamhet. 4 Aktien är lågt värderad. Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 7

8 Översikt Fondfakta i sammandrag Startdatum Bankgiro PPM-nr Utdelning 1 Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond Ja John Strömgren Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Svea aktiefond Ja Viktor Henriksson Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Sverige Select Ja Simon Blecher Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Sverigefond Ja Simon Blecher Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Swedish Equtiy Fund Ja, B-andelar Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Ja K. Fries/F. Colliander Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Indienfond Ja Gunnar Påhlson Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Kinafond Ja Gunnar Påhlson Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Middle East Ja Karin Fries Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Rysslandsfond Ja F. Colliander/ K. Fries Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Emerging Markets Ja Mona Stenmark Carnegie Fonder Sverige AB Räntefonder Carnegie Likviditetsfond Ja Peter Werleus Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Obligationsfond Ja Peter Werleus Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Corporate Bond Ja, D-andelar Peter Werleus SEB Fund Services S.A. Övriga fonder Carnegie Gorilla Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Protego Ja Peter Werleus Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Tellus Ja Robert Johnsson Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Total Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Utlandsfond Ja Hans Hedström Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Global Property Ja, ID-andelar P. Almström/O. Nyström SEB Fund Services S.A 1 Eventuell utdelning återinvesteras i nya fondandelar efter avdrag i förekommande fall preliminär/kupongskatt men kan på begäran utbetalas kontant. Fondfakta avkastning Fondens avkastning, % Fondens över-/under avkastning relativt jämförelseindex, % 10 år 5 år 3 år 1 år 10 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 116,10 30,33 23,44 9,23 35,99-2,92-12,21-4,35 Carnegie Strategy Fund 107,97 27,63 22,92 8,24 27,86-5,62-12,74-5,35 Carnegie Svea Aktiefond - 21,86 32,12 8, ,21-9,04-9,13 Carnegie Sverige Select ,86 18,87 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Sverigefond 122,32 39,73 43,06 14,10 14,47 0,29 1,07-3,19 Carnegie Swedish Equity Fund - 26,20 33,12 12, ,25-8,87-4,88 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond - 13,30-13,40-0, ,93-31,52-4,62 Carnegie Emerging Markets 100,42 20,96-13,95-2,81-16,49-13,71-23,29-4,13 Carnegie Indienfond - 57,40 37,76-12, ,36-4,74 1,38 Carnegie Kinafond - 40,07 1,76-11, ,76 Carnegie Middle East ,25 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Rysslandsfond 450,91 17,38-11,15 5,50 115,97 5,63 2,02-9,94 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 48,50 32,33 26,86 8,27 18,71 21,36 22,97 7,23 Carnegie Likviditetsfond 29,20 14,21 7,66 2,06-0,68 3,24 3,76 1,02 Carnegie Obligationsfond 57,55 24,23 20,32 0,58-10,66-2,48-1,37-0,51 Övriga fonder Carnegie Gorilla -30,72-1,11 0,37-0,52 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Protego - - 3,02 0,51 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Tellus ,56 6, ,93 0,46 Carnegie Total 52,21 20,41 12,74 10,92 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Utlandsfond -32,44-14,50-4,27 5,48-18,32-12,56-10,65-0,35 Carnegie Global Property , ,57 8 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

9 Översikt Andelsvärde m m per Svensk kod för fondbolag Carnegie Fonder AB följer, den av Fondbolagens Förening antagna, Svensk kod för fondbolag. Andelsvärde, kr Fondförmögenhet, Mkr Andelar, st Andelsägare, st Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 719, Carnegie Strategy Fund 2 727, Carnegie Svea Aktiefond 110, Carnegie Sverige Select 70, Carnegie Sverigefond 1220, Carnegie Swedish Equity Fund 144, Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 9, Carnegie Indienfond 257, Carnegie Kinafond 135, Carnegie Rysslandsfond 55, Carnegie Emerging Markets 20, Carnegie Middle East 92, Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1129, Carnegie Obligationsfond 976, Carnegie Corporate Bond 318, Övriga fonder Carnegie Gorilla 31, Carnegie Protego 98, Carnegie Tellus 89, Carnegie Total 114, Carnegie Utlandsfond 159, Carnegie Global Property 99, Värdeutveckling 5 år, % h Snitt/år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 2,7-34,2 48,9 13,3-3,6 16,0 Carnegie Strategy Fund 2,6-34,1 50,2 11,6-4,9 11,5 Carnegie Svea Aktiefond -4,7-37,5 54,1 16,0-3,2 6,9 Carnegie Sverige Select 1-5,9-30,3 49,8 28,0-0,1 6,2 Carnegie Sverigefond -2,8-33,3 49,9 20,8-2,7 13,5 Carnegie Swedish Equity Fund -4,5-36,5 49,0 18,6-4,2 3,4 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 33,5-40,1 29,0 16,2-13,6 0,8 Carnegie Indienfond 61,0-54,2 60,8 17,3-13,3 16,0 Carnegie Kinafond 49,8-42,4 34,3-7,1-8,1 5,6 Carnegie Middle East ,6 2,1 17,0-15,9-2,0 Carnegie Rysslandsfond 16,5-66,2 126,6 11,3-2,3 13,5 Carnegie Emerging Markets 42,5-45,7 38,2 9,6-11,6 6,8 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 3,0 4,3 2,5 1,1 1,5 5,1 Carnegie Obligationsfond 1,1 13,9-0,1 2,8 2,7 7,5 Carnegie Corporate Bond 2,5 7,2 6,8 7,8 3,7 5,5 Övriga fonder Carnegie Global Property ,4-4,4-0,2 Carnegie Gorilla 8,7-35,9 41,3 1,1-7,2-8,4 Carnegie Protego 4 0,6-7,9 8,3 1,4-1,2-0,2 Carnegie Tellus ,7 22,2 5,1-0,8-3,3 Carnegie Total 6,8-31,4 29,8 11,7-1,1 2,5 Carnegie Utlandsfond 1,9-36,9 20,8 5,6-2,9 4,0 Index, aktier (SEK) Six Portfolio Return Index -2,6-39,1 53,3 26,9-0,7 12,6 Six Return Index -3,6-39,1 52,5 26,7-0,7 8,7 RTS exkl utdelningar 12,6-66,6 108,5 15,4 1,1 8,2 FTSE All Emerging index 25,8-43,1 59,9 9,6-7,3 7,1 Hang Seng Mainland 100 inkl utd ,6-4,7-4,3 Morgan Stanleys Världsindex inkl utd. 3,0-27,4 17,6 5,0-1,2 1,8 S&P Pan Africa 22,9-29,2 26,1 24,4-10,5 6,0 CNX ,3-57,6 78,2 11,8-14,1 16,5 FTSE EPRA/NAREIT Global Index ,0-2,2 0,7 Index, räntor (SEK) OMRX-TBILL 3,4 4,3 0,4 0,3 0,8 5,2 OMRX-TBOND 1,6 15,7 0,9 2,9 3,4 7,7 OMRX-Total (All) 2,5 10,5 2,9 1,8 2,3 4,3 1 Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Riskklass Varje fond är tilldelad en riskklass mellan 1-6, där 1=låg och 6=hög. Begrepp och förkortningar För förklaring av förekommande begrepp och förkortningar i fondernas årsrapport hänvisas till avsnittet Ordlista och definitioner på sidan 56. Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 9

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder Årsberättelse 2000 Tjänstemannafonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Den ekonomiska utvecklingen 4 Jämförelseindex 7 Livspusslet 8 Privat pensionssparande behövs det? 9 Vår investeringsfilosofi 10

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer