halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB"

Transkript

1 halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1

2 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie Strategy Fund 12 Carnegie Svea aktiefond 14 Carnegie Swedish Equity Fund 16 Carnegie Sverige Select 18 Carnegie Sverigefond 20 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 22 Carnegie Emerging Markets 24 Carnegie Indienfond 26 Carnegie Kinafond 28 Carnegie Middle East 30 Carnegie Rysslandsfond 32 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 34 Carnegie Likviditetsfond 36 Carnegie Obligationsfond 38 Övriga fonder Carnegie Global Property 40 Carnegie Gorilla 42 Carnegie Protego 44 Carnegie Tellus 46 Carnegie Total 48 Carnegie Utlandsfond 50 Spara i våra fonder 52 Redovisningsprinciper 53 Policyfrågor 54 Medarbetare 55 Ordlista och definitioner 56 Fondbolagsfakta 57 Denna rapport innehåller halvårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till Carnegie Holding AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (2004:46). Fondbolaget har bedrivit fondverksamhet sedan 1985 och omauktoriserades i enlighet med lagen om investeringsfonder (2004:46) den 6 oktober Förvaltat kapital per den 30 juni 2011 uppgick till ca 27 Mdr fördelat på cirka direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 21 värdepappersfonder, varav 15 i Carnegie Fonder AB och sex via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 34 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning samt att överträffa jämförelseindex och konkurrenter. Fonderna kännetecknas av aktiv förvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information under 2011 Januari Helårsbesked för 2010 Februari Tidningen Utsikt April Helårsrapport Maj Tidningen Utsikt Juli Halvårsbesked Augusti Halvårsrapport 2011 Augusti Tidningen Utsikt November Tidningen Utsikt 2011 i korthet Mars Utdelning i Carnegie Fonders fonder Mer information om våra fonder På vår hemsida hittar du respektive fonds fondbestämmelse, informations- fakta- och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, marknads- och månadsrapporter. Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis Det går även att prenumerera på rapporter och nyhetsbrev gratis via e-post. Gå in på vår hemsida carnegie.se/fonder och gör din beställning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations- fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. 2 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

3 VD-ord Eget sparande är viktigt Efter ett par år med en stark utveckling på värdepappersmarknaderna har framförallt svaga statsfinanser i många västländer lett till en oro kring den framtida ekonomiska utvecklingen. Stora budgetunderskott måste reduceras, troligen både genom högre skatter och lägre offentliga utgifter. Att det dessutom är politiker med olika agendor och ibland olika ideologiska utgångspunkter som tillsammans måste fatta obekväma beslut, gör inte saken lättare. Problemställningen är inte ny, men problemen har kommit att visa sig vara större än tidigare känt. Investerare världen över har därför successivt dragit ned riskerna i sina portföljer, vilket inneburit att aktiemarknaderna sjunkit och att räntorna har fortsatt att ligga kvar på låga nivåer. Det syns också tydligt i utvecklingen för våra fonder. Räntefonderna har givit en positiv avkastning under årets första hälft, medan aktiefonderna har sjunkit i värde. Efter halvårsskiftet har oron tilltagit, vilket skapat dramatik på marknaderna. Aktiemarknaderna har fortsatt falla och räntorna har sjunkit ytterligare. Bäst utveckling under årets första hälft hade Carnegie Corporate Bond som steg med 3,7 procent. Det är också den fond som attraherat mest kapital under perioden. Sämst utveckling av våra fonder hade Carnegie Middle East, som inte bara drabbades av oron för världsekonomin utan dessutom påverkades av de folkliga upproren i flera arabiska stater, främst Egypten. Vi talar ofta om att vi investerar i företag med stabila kassaflöden, starka balansräkningar och hög direktavkastning. Denna investeringsfilosofi ska betala sig i längden och i synnerhet i orostider. Med de relativt måttliga nedgångar på aktiemarknaderna under årets första sex månader är det svårt att se detta, men när nedgångarna därefter förstärkts har våra fonder i flertalet fall utvecklats bättre än marknaden och konkurrenter. Vi kan nu se tillbaks på en tioårsperiod då investeringar i aktier inte har kunnat mäta sig med räntesparande eller köp av egen bostad. Inget varar dock för evigt och så småningom kommer utvecklingen vara den omvända. Eftersom det är så svårt att förutspå när vändningen kommer är den enda rimliga rekommendationen att ha ett balanserat sparande med en risknivå som känns komfortabel. Att ett eget sparande är viktigt illustreras tydligt när nu land efter land uppvisar svårigheter att möta sina förpliktelser. Hans Hedström Verkställande direktör Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 3

4 Utveckling fonder och marknader Oro i omvärlden Marknaden Årets första sex månader präglades av oro på värdepappersmarknaderna världen över. Aktiemarknadernas globala index hamnade under nollstrecket och räntorna har haft svårt att stiga från de rekordlåga nivåer de nu legat på en tid. Världsekonomin uppvisar fortfarande en hygglig tillväxt, men den mattas av. Det finns dock stora skillnader regioner emellan. Redan i vintras skapades osäkerhet i Nordafrika och i vissa länder i Mellanöstern när diktaturerna öppet ifrågasattes av stora delar av befolkningen. Den marknad av betydelse som påverkades mest var Egyptens aktiemarknad som var stängd i över en månad. Även om de marknader som påverkades direkt inte har någon större betydelse för världsekonomin så uppstod en osäkerhet om till vilka länder upproren skulle spridas. Vilka effekter skulle politisk instabilitet ha på en stor oljeproducent som Saudiarabien? Redan höga oljepriser fortsatte uppåt. Energiförsörjningen kom också i fokus när Japan drabbades av en tsunami som olyckligtvis bland annat förstörde en kärnkraftsanläggning. Förutom att delar av den japanska industrin påverkas i det korta perspektivet har olyckan satt sina spår även på andra håll. Japan är en viktig underleverantör inom inte minst elektronikindustrin världen över och rimligen har olyckan lett till leveransstörningar. En annan mer indirekt effekt är att Tyskland nu bestämt sig för att avveckla sina kärnkraftverk. Osäkerheten kring den framtida energiförsörjningen har ökat. Ett land som gynnas av högre energipriser är Ryssland med sina enorma gas- och oljereserver. Den ryska aktiemarknaden tillhörde också de bästa hittills under årets första hälft. Uppgången var dock relativt modest. Det kan delvis förklaras med att ryska statens utgifter ökat betydligt på senare år så de ökade intäkterna från oljan är redan intecknade. En annan viktig förklaring är att läget för världsekonomin ser ut att försämras. Den europeiska skuldkrisen har förvärrats. Grekland har inte sanerat sin ekonomi på det sätt som planerats och nya stödpaket har tvingats fram. Som sagts många gånger, isolerat är Grekland inte ett problem, men om till exempel större ekonomier som Spanien eller Italien skulle hamna i en liknande situation så är följderna omöjliga att överblicka. Vad som än händer så påverkas tillväxten ändå negativt av att finanserna måste saneras i en mängd länder i främst södra Europa. Läget är ett helt annat i många nordeuropeiska länder, däribland Sverige och Tyskland. Den svenska kronan har också stärkts. Tyskland får samtidigt dra ett stort lass för att hålla ihop eurosamarbetet. Sammantaget har dock de europeiska aktiemarknaderna hävdat sig riktigt bra under årets första sex månader. USA dras också med gigantiska skulder. Samtidigt har den amerikanska ekonomin svårt att ta riktig fart trots att stora stimulanser har satts in. Arbetslösheten ligger fortfarande på en hög nivå och bostadspriserna lyfter inte. Dessutom är det svårt att nå en politisk enighet hur de statliga underskotten ska hanteras. Än så länge kan många tillväxtmarknader uppvisa en mycket god tillväxt. Kina ångar på och där brottas politikerna snarast med att dämpa den ekonomiska aktiviteten. Paradoxalt nog är det dock aktiemarknaderna på tillväxtmarknaderna som utvecklades sämst under årets första sex månader. Det brukar vara så när osäkerheten ökar och optimismen falnar. I takt med att osäkerheten om världsekonomin har ökat under perioden har obligationsräntorna fallit tillbaks igen. Många centralbanker vågar inte heller höja sina styrräntor i den takt som förutspåddes. Med några undantag, däribland guld och olja, föll också många råvarupriser efter att under ett par år stigit kraftigt. Fondutveckling första halvåret 2011 Nedanstående stapeldiagram visar utvecklingen i procent för våra fonder under första halvåret Carnegie Middle East Carnegie Afrikafond Carnegie Indienfond Carnegie Emerging Markets Carnegie Kinafond Carnegie Gorilla Carnegie Strategy Fund Carnegie Global Property Carnegie Swedish Equity Fund Carnegie Strategifond Carnegie Svea Aktiefond Carnegie Utlandsfond Carnegie Sverigefond Carnegie Rysslandsfond Carnegie Protego Carnegie Total Carnegie Tellus Carnegie Sverige Select Carnegie Likviditetsfond Carnegie Obligationsfond Carnegie Corporate Bond 4 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

5 Utveckling fonder och marknader Branschutveckling i Sverige Förändring i % för Stockholmsbörsens All Share Index (SAX) under första halvåret 2011 (källa: Bloomberg): 4 Dagligvaror -2,1 4 Finans -3,4 4 Hälsa 2,3 4 Industri -5,1 4 Informationsteknologi 13,5 4 Material -11,8 4 Sällanköpsvaror -7,5 4 Telekom -10,6 Valutakurser Valutakurser per jämfört med (källa: Bloomberg): Kurs, kr Jmf, % Land valuta Argentine Peso ARS 1,5375-9,2% Australian Dollar AUD 6,7555-2,0% Brazilian Real BRL 4,0391-0,3% British Pound GBP 10,1305-3,8% Canadian Dollar CAD 6,5382-3,4% Czech Koruna CZK 0,3760 4,6% Danish Krona DKK 1,2265 1,3% EMU EUR 9,1486 1,4% Hong Kong Dollar HKD 0,8109-6,2% Hungarian Forint HUF 0,0344 6,2% Indonesian Rupiah IDR 0,0007-1,4% Japanese Yen JPY 7,8133-5,7% Kenyan Shilling KES 0, ,2% Malaysian Ringgit MYR 2,0897-4,2% Mexican Peso MXN 0,5381-1,3% Nigerian Naira NGN 0,0413-6,6% Norwegian Krona NOK 1,1761 1,7% Peruvian New Sol PEN 2,2946-4,2% Philippines Peso PHP 0,1456-5,1% Ploish sloty PLN 2,2985 1,0% Qatari Riyal QAR 1,7328-6,2% South African Rand ZAR 0,9308-8,4% South Korean Won KRW 0,0059-0,2% Swiss Franc CHF 7,4941 3,9% Taiwan Dollar TWD 0,2196-4,7% Thai Baht THB 0,2053-7,9% Turkish Lira TRY 3, ,1% UAE Dirham AED 1,7179-6,1% USA USD 6,3101-6,1% Efter halvårsskiftet har oron för världsekonomin tilltagit, vilket resulterat i kraftiga fall på världens aktiemarknader och obligationsräntor på nivåer som vi inte upplevt många gånger tidigare. Fondernas utveckling Oron på värdepappersmarknaderna har naturligtvis satt sin prägel på utvecklingen för våra fonder. Räntefonderna kan uppvisa positiv avkastning under årets första halvår, medan aktiefonderna har tappat i värde. Högst avkastning hade Carnegie Corporate Bond som steg med 3,7 procent. Fonden investerar i företagskrediter, vilka generellt haft en bra värdeutveckling under de senaste åren. Investeringarna är koncentrerade till nordiska företag och de verkar i en ekonomi som är relativt stark. Obligationsfonden steg med 2,7 procent. Trots att obligationsräntorna var låga vid ingången av året har oron för världsekonomin i kombination med förtroende för den svenska kronan inneburit att fondens innehav har kunnat öka i värde. Likviditetsfonden steg med 1,5 procent. De aktiefonder som är inriktade på den svenska aktiemarknaden uppvisar i likhet med den svenska börsen begränsade nedgångar. Bäst klarade sig Sverige Select som har en mycket koncentrerad portfölj. Nedgången skrevs till 0,1 procent. Övriga Sverigefonder sjönk med i storleksordningen 3 procent. Våra fonder som investerar på tillväxtmarknaderna hade det tyvärr ännu tuffare. Rysslandsfonden var ett undantag som uppvisar en nedgång på måttliga 2,3 procent. Den ryska ekonomin och aktiemarknaden är starkt beroende av oljepriset och det höll sig på en hög nivå under perioden. Den kinesiska ekonomin fortsätter att uppvisa en hög tillväxt, men aktiemarknaden har under en lång tid varit förvånansvärt svag. Under årets första hälft tappade Kinafonden 8,1 procent. Marknaden har hållits tillbaka av farhågor om USA -1,0% Sverige -3,5% Europa 1,1% att olika politiska åtgärder ska dämpa ekonomin. Övriga tillväxtmarknadsfonder sjönk med dubbelsiffriga tal. Sämst utveckling uppvisade Middle East som inte bara drabbades av oron för världsekonomin utan också hamnade i skottgluggen när folkliga uppror mot många diktaturer i arabvärlden blossade upp i vintras. För fonden fick utvecklingen i Egypten mest påverkan. Även Afrikafonden påverkades av utvecklingen i Egypten, men endast marginellt. Det är värt att notera att utvecklingen i våra fonder mäts i SEK, en valuta som stadigt stärkts under de senaste åren. I de fonder som nu uppvisar en negativ utveckling och som investerar på utländska marknader, har ofta gjorts investeringar som utvecklats bra mätt i lokal valuta, men när utvecklingen räknats om till SEK ser det inte lika bra ut. Det går att säkra valutorna, men det är en kostsam strategi som också påverkar avkastningen negativt. Därför är det mycket ovanligt att aktiefonder valutasäkrar sina investeringar. Det gäller både våra och branschkollegornas fonder. Dessutom är det ju så att ibland är utveckling för SEK negativ och då gynnas fonder som investerar utomlands. En framåtblick För ett halvår sedan uttryckte vi vårt tvivel till att aktiemarknaderna skulle fortsätta sin starka utveckling från Vi trodde tillväxten i världsekonomin skulle mattas under 2011 samtidigt som inflationen skulle trycka upp räntorna. Dessutom bedömde vi att svensk industri skulle få se sin lönsamhet pressas av den starka svenska kronan. Vi höjde också varnings finger för tillväxtmarknaderna eftersom de är så känsliga för tillväxten i världsekonomin. Med facit i hand så delar nu många vår skepsis när det gäller tillväxten. Oron har vuxit sig stark, vilket också inneburit att förväntningarna om högre inflation och räntor har kommit på skam. Östeuropa 3,0% Mellan Östern -17,9% Ryssland 1,6% Asien -5,3% Japan -8,9% Latinamerika -8,8% Sydafrika -8,1% Australien -5,1% Siffrorna avser utvecklingen första halvåret 2011, omräknat i SEK (källa: Bloomberg). Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 5

6 Utveckling fonder och marknader Utveckling etablerade marknader Förändring i % under första halvåret 2011 (källa: Bloomberg): Land/område Index % (SEK) Australien ASX All Ordinaries -5,1% Belgien Bel20 1,9% Canada S&P/TSE Composit -3,4% Danmark OMX Copenhagen -3,8% Europa DJ Stoxx 50 Europa 1,1% Finland OMX Helsinki -10,5% Frankrike CAC 40 6,9% Irland Irish General Index 8,0% Italien Milan MIB30 2,2% Japan Nikkei 225-8,9% Nederländerna Amsterdam -2,2% Norge Oslo OBX -1,6% Schweiz Swiss market 0,7% Spanien BIEX 35 7,3% Storbritanien FTSE 100-2,3% Sverige OMX -3,5% Tyskland Xetra DAGS 8,9% USA Nasdaq -1,4% USA S&P 500-1,0% Österrike ATX 50-2,7% Utveckling tillväxtmarknader Förändring i % under första halvåret 2011 (källa: Bloomberg): Land/område Index % (SEK) Argentina Argentina Merval -13,0% Brasilien Bovespa -9,8% Chile Chile Stock Exchange -8,5% Filipinerna PSEi -3,2% Förenade ArabE- ADX General Index -6,2% Förenade ArabE- DFM General Index -12,3% Indonesien Jakarta Komposit 3,6% Kenya Nairobi Stock Exchange -23,1% Kina FTSE Xinhua 25-7,0% Korea Kospi 0,7% Kuwait Kuwait SE Price index -13,6% Malaysia Kuala Lumpur -0,5% Mexiko Mexico Bolsa -5,7% Nigeria Lagos Stock Exchange -5,3% Peru Peru Lima General -22,2% Polen WIG 3,8% Qatar DSM -9,2% Ryssland RTS 1,6% Sydafrika FTSE JSE Top 40-8,1% Taiwan Taiwan Weighted -8,1% Thailand SET -7,1% Tjekien PX 50 5,2% Turkiet ISE National -14,0% Ungern Budapest SE 13,7% Det har helt enkelt blivit sämre än vi trodde, även om vi var inne på rätt spår. Däremot hade vi rätt i att den svenska aktiemarknaden och tillväxtmarknader inte skulle fortsätta utvecklas bättre än andra aktiemarknader. Aktiemarknaden befinner sig nu i ett svårt läge. Visserligen har alla varit inställda på att tillväxten i världsekonomin skulle dämpas, men på senare tid har oron ökat för ett större bakslag. Samtidigt är det svårt att vi inom kort kommer att få se nya räddningspaket. Trots enorma stimulanser i den amerikanska ekonomin så verkar den inte få den fart många hoppats på. Hittills har dock deflation kunnat undvikas, men nu sjunker inflationsförväntningarna igen och räntorna faller. Än så länge pekar prognoserna på en god vinstutveckling i företagen. Fortsatt hög arbetslöshet, höga oljepriser och en bostadsmarknad som svajar väcker dock frågor om efterfrågan framöver. Därtill har vi osäkerheten kring skuldsaneringen i PIIGS-länderna och de amerikanska budgetunderskotten. Under de senaste månaderna har också de konjunkturkänsliga aktierna fått det tuffare. Istället är det de defensiva branscherna läkemedel, dagligvaror och telekom som utvecklats bäst globalt. Det är svårt att tro att nuvarande trend kommer att brytas, nu när effekterna av tidigare stimulanspaket börjar ebba ut. Nya stimulanser skulle dock kunna nära förväntningarna om en högre tillväxt. I avvaktan på detta håller vi oss till den mer defensiva linjen. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna brukar hänga tätt ihop med utvecklingen för världsekonomin. Där har det dock stått och stampat rätt länge nu. Den ryska aktiemarknaden utvecklades starkt i vintras när oljepriset steg, men även den har nu backat tillbaka. Kina har ju haft anledning att försöka dämpa tillväxten och det är många som nu förväntar sig att dessa åtgärder fått avsedd effekt och att politiken därför kan komma att bli mer tillväxtvänlig igen. Kanske den kinesiska aktiemarknaden då kan börja ta igen en del förlorad mark gentemot övriga marknader. För att få fart på marknaderna generellt så behövs dock troligen lite mer påtagliga ljusglimtar för världsekonomin. Den som delar ovanstående beskrivning av tingens ordning kan ju lätt komma på tanken att rata aktier i avvaktan på bättre tider. Företagskrediter är ett alternativ, men de säkrare svenska statsobligationerna erbjuder nu en ytterst mager avkastning. Det kommer att hålla aktiemarknaderna uppe och de som väljer aktier med stabila verksamheter kommer i många fall få en bättre avkastning bara genom utdelningarna. Efter den senaste tidens börsfall framstår många aktier som billiga. Allt talar dock för att problemen för många västekonomier är svårlösta och innebär lägre tillväxt. Investeringshorisonten måste därför vara lång. Svenska kronans utveckling, % Utveckling i SEK mätt mot EUR respektive USD: 5% 0% -5% -10% -15% jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 Utveckling styrräntor, % Centralbankernas styrräntor: 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 ECB Sverige USA UK 0 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 Utveckling korta räntor, % Interbankräntan 6 månader (Japan, Storbritannien, Tyskland) respektive statsskuldväxlar 6 månader: Jan Jun dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 Utveckling långa räntor, % Tioåriga statsobligationer: Jan Jan USD/SEK % EUR/SEK % USA Japan UK Sverige USA Sverige Tyskland Japan UK Jun Jun 0 Jan Jun dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 6 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Hans Hedström är förvaltare av Carnegie Utlandsfond, Carnegie Gorilla och Carnegie Total. Hans är VD för Carnegie Fonder och anställd sedan 1999/2000. Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av Carnegie Kinafond och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit anställd sedan juni Fredrik Colliander är, tillsammans med Karin Fries, ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond och Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit anställd sedan augusti John Strömgren är Carnegie Fonders placeringschef och ansvarig förvaltare av Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverigefond, Carnegie Sverige Select och Carnegie Swedish Equity Fund. Simon har varit anställd sedan augusti Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Svea aktiefond. Viktor har varit anställd sedan mars Mona Stenmark är ansvarig förvaltare för Carnegie Emerging Markets från och med januari Mona har varit anställd sedan Karin Fries är tillsammans med Fredrik Colliander ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond och Carnegie Rysslandsfond. Karin förvaltar även Carnegie Middle East. Karin har varit anställd sedan augusti Peter Werleus har arbetat i finansbranschen sedan 1999 och varit anställd sedan 2004 som chef för Allokering & Strategi. Sedan 2009 är Peter ansvarig förvaltare för Carnegie Likviditetsfond, Carnegie Obligationsfond, Carnegie Corporate Bond och Carnegie Protego. Robert Johnsson är ansvarig förvaltare av Carnegie Tellus. Robert har arbetat inom finansbranschen sedan 1995, först på Morgan Stanley och sedan på Carnegie. Robert har varit anställd sedan Hur vi väljer aktier Vid val av aktier använder sig våra förvaltare huvudsakligen av fundamental analys. Detta innebär att aktier köps i företag där avkastningsvärdet på utdelningarna bedöms överstiga aktiekursen och vice versa vid försäljning av aktier. Arbetsgången vid utvärderingen av om en aktie är köpvärd eller ej kan översiktligt beskrivas enligt följande: 4 Varje analys härrör från en idé om att en aktie bör utvärderas. Idéerna kan komma från analytiker, mäklare, personer inom näringslivet, förvaltare etc. 4 Det skriftliga material såsom årsredovisningar, delårsrapporter, analyser etc som finns tillgängligt analyseras. 4 Om aktien verkar intressant besöks i regel företaget. Besöket ger en fylligare bild av anläggningarnas status, företagsledningens visioner samt ger möjlighet att ställa kompletterande frågor. 4 Med utgångspunkt från ovanstående material görs prognoser för utdelningarna i framtiden. Prognoserna baserar sig bland annat på resultatutveckling, kapitalbehov, kassaflöde och utdelningsandel. 4 För att få fram ett motiverat avkastningsvärde nuvärdesberäknas värdet av framtida utdelningar. Avkastningskravet varierar beroende bland annat på verksamhetens art, den finansiella risken och likviditeten i aktien. 4 Antagandena som ligger till grund för det framräknade värdet ifrågasätts och diskuteras. 4 Olika aktier rangordnas med hänsyn till kurspotentialen. 4 I regel styrs handeln av aktiernas rangordning. Hänsyn tas dock även till om tidpunkten är rätt vald. Exempelvis kan vi avvakta med köp om våra förväntningar på resultatet för innevarande år understiger marknadens, men där vi ändå anser att aktien är köpvärd. Kursdrivande analyser från mäklarfirmor måste givetvis också beaktas. Peter Almström förvaltar Carnegie Global Property tillsammans med Olof Nyström. Peter har arbetat i fastighets- och finansmarknaden sedan 1984, med fokus på investeringsrådgivning, finansiering och riskhantering. Olof Nyström förvaltar Carnegie Global Property tillsammans med Peter Almström. Olof har arbetat med fastigheter som placeringsslag sedan 1983 varav de senaste 15 åren som aktieanalytiker med fokus på fastigheter, bygg och strategi. Idealföretagets nyckelfaktorer 4 Goda framtidsutsikter. 4 Optimering av kassaflödet. 4 Tillväxtmarknader. 4 Ledningen har samma mål som aktieägarna. 4 Bra historik. 4 Kompetent ledning. 4 Hög historisk lönsamhet. 4 Aktien är lågt värderad. Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 7

8 Översikt Fondfakta i sammandrag Startdatum Bankgiro PPM-nr Utdelning 1 Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond Ja John Strömgren Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Svea aktiefond Ja Viktor Henriksson Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Sverige Select Ja Simon Blecher Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Sverigefond Ja Simon Blecher Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Swedish Equtiy Fund Ja, B-andelar Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Ja K. Fries/F. Colliander Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Indienfond Ja Gunnar Påhlson Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Kinafond Ja Gunnar Påhlson Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Middle East Ja Karin Fries Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Rysslandsfond Ja F. Colliander/ K. Fries Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Emerging Markets Ja Mona Stenmark Carnegie Fonder Sverige AB Räntefonder Carnegie Likviditetsfond Ja Peter Werleus Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Obligationsfond Ja Peter Werleus Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Corporate Bond Ja, D-andelar Peter Werleus SEB Fund Services S.A. Övriga fonder Carnegie Gorilla Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Protego Ja Peter Werleus Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Tellus Ja Robert Johnsson Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Total Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Utlandsfond Ja Hans Hedström Carnegie Fonder Sverige AB Carnegie Global Property Ja, ID-andelar P. Almström/O. Nyström SEB Fund Services S.A 1 Eventuell utdelning återinvesteras i nya fondandelar efter avdrag i förekommande fall preliminär/kupongskatt men kan på begäran utbetalas kontant. Fondfakta avkastning Fondens avkastning, % Fondens över-/under avkastning relativt jämförelseindex, % 10 år 5 år 3 år 1 år 10 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 116,10 30,33 23,44 9,23 35,99-2,92-12,21-4,35 Carnegie Strategy Fund 107,97 27,63 22,92 8,24 27,86-5,62-12,74-5,35 Carnegie Svea Aktiefond - 21,86 32,12 8, ,21-9,04-9,13 Carnegie Sverige Select ,86 18,87 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Sverigefond 122,32 39,73 43,06 14,10 14,47 0,29 1,07-3,19 Carnegie Swedish Equity Fund - 26,20 33,12 12, ,25-8,87-4,88 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond - 13,30-13,40-0, ,93-31,52-4,62 Carnegie Emerging Markets 100,42 20,96-13,95-2,81-16,49-13,71-23,29-4,13 Carnegie Indienfond - 57,40 37,76-12, ,36-4,74 1,38 Carnegie Kinafond - 40,07 1,76-11, ,76 Carnegie Middle East ,25 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Rysslandsfond 450,91 17,38-11,15 5,50 115,97 5,63 2,02-9,94 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 48,50 32,33 26,86 8,27 18,71 21,36 22,97 7,23 Carnegie Likviditetsfond 29,20 14,21 7,66 2,06-0,68 3,24 3,76 1,02 Carnegie Obligationsfond 57,55 24,23 20,32 0,58-10,66-2,48-1,37-0,51 Övriga fonder Carnegie Gorilla -30,72-1,11 0,37-0,52 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Protego - - 3,02 0,51 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Tellus ,56 6, ,93 0,46 Carnegie Total 52,21 20,41 12,74 10,92 Fonden saknar relevant jämförelseindex Carnegie Utlandsfond -32,44-14,50-4,27 5,48-18,32-12,56-10,65-0,35 Carnegie Global Property , ,57 8 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

9 Översikt Andelsvärde m m per Svensk kod för fondbolag Carnegie Fonder AB följer, den av Fondbolagens Förening antagna, Svensk kod för fondbolag. Andelsvärde, kr Fondförmögenhet, Mkr Andelar, st Andelsägare, st Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 719, Carnegie Strategy Fund 2 727, Carnegie Svea Aktiefond 110, Carnegie Sverige Select 70, Carnegie Sverigefond 1220, Carnegie Swedish Equity Fund 144, Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 9, Carnegie Indienfond 257, Carnegie Kinafond 135, Carnegie Rysslandsfond 55, Carnegie Emerging Markets 20, Carnegie Middle East 92, Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1129, Carnegie Obligationsfond 976, Carnegie Corporate Bond 318, Övriga fonder Carnegie Gorilla 31, Carnegie Protego 98, Carnegie Tellus 89, Carnegie Total 114, Carnegie Utlandsfond 159, Carnegie Global Property 99, Värdeutveckling 5 år, % h Snitt/år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 2,7-34,2 48,9 13,3-3,6 16,0 Carnegie Strategy Fund 2,6-34,1 50,2 11,6-4,9 11,5 Carnegie Svea Aktiefond -4,7-37,5 54,1 16,0-3,2 6,9 Carnegie Sverige Select 1-5,9-30,3 49,8 28,0-0,1 6,2 Carnegie Sverigefond -2,8-33,3 49,9 20,8-2,7 13,5 Carnegie Swedish Equity Fund -4,5-36,5 49,0 18,6-4,2 3,4 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 33,5-40,1 29,0 16,2-13,6 0,8 Carnegie Indienfond 61,0-54,2 60,8 17,3-13,3 16,0 Carnegie Kinafond 49,8-42,4 34,3-7,1-8,1 5,6 Carnegie Middle East ,6 2,1 17,0-15,9-2,0 Carnegie Rysslandsfond 16,5-66,2 126,6 11,3-2,3 13,5 Carnegie Emerging Markets 42,5-45,7 38,2 9,6-11,6 6,8 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 3,0 4,3 2,5 1,1 1,5 5,1 Carnegie Obligationsfond 1,1 13,9-0,1 2,8 2,7 7,5 Carnegie Corporate Bond 2,5 7,2 6,8 7,8 3,7 5,5 Övriga fonder Carnegie Global Property ,4-4,4-0,2 Carnegie Gorilla 8,7-35,9 41,3 1,1-7,2-8,4 Carnegie Protego 4 0,6-7,9 8,3 1,4-1,2-0,2 Carnegie Tellus ,7 22,2 5,1-0,8-3,3 Carnegie Total 6,8-31,4 29,8 11,7-1,1 2,5 Carnegie Utlandsfond 1,9-36,9 20,8 5,6-2,9 4,0 Index, aktier (SEK) Six Portfolio Return Index -2,6-39,1 53,3 26,9-0,7 12,6 Six Return Index -3,6-39,1 52,5 26,7-0,7 8,7 RTS exkl utdelningar 12,6-66,6 108,5 15,4 1,1 8,2 FTSE All Emerging index 25,8-43,1 59,9 9,6-7,3 7,1 Hang Seng Mainland 100 inkl utd ,6-4,7-4,3 Morgan Stanleys Världsindex inkl utd. 3,0-27,4 17,6 5,0-1,2 1,8 S&P Pan Africa 22,9-29,2 26,1 24,4-10,5 6,0 CNX ,3-57,6 78,2 11,8-14,1 16,5 FTSE EPRA/NAREIT Global Index ,0-2,2 0,7 Index, räntor (SEK) OMRX-TBILL 3,4 4,3 0,4 0,3 0,8 5,2 OMRX-TBOND 1,6 15,7 0,9 2,9 3,4 7,7 OMRX-Total (All) 2,5 10,5 2,9 1,8 2,3 4,3 1 Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Sedan fondens start Riskklass Varje fond är tilldelad en riskklass mellan 1-6, där 1=låg och 6=hög. Begrepp och förkortningar För förklaring av förekommande begrepp och förkortningar i fondernas årsrapport hänvisas till avsnittet Ordlista och definitioner på sidan 56. Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 9

10 Carnegie Strategifond Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 3 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: John Strömgren Carnegie Fonder AB Dagligen Sverige Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men med Sverige och svenska aktier som bas. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Fonden jämför sig mot ett sammansatt index enligt följande fördelning: 70% Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl. utd, 20% Morgan Stanleys Värlsdsindex inkl. utd, 10% OMRX Total (ränteindex). Enligt Carnegie Fonders bedömning är det denna sammansättning som bäst speglar fondens placeringsmöjligheter i svenska och utländska aktier samt räntebärande värdepapper. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 2 887,8 971,5 snitt från start 16,0 10,9 10 ack 116,1 80,1 10 snitt 8,0 6,1 5 ack 30,3 33,3 5 snitt 5,4 5,9 3 ack 23,4 35,7 3 snitt 7,3 10,7 2 ack 31,3 44,7 2 snitt 14,6 20,3 1 år 9,2 13,6 Ja Utveckling Fonden föll under första halvåret med 3,56 procent att jämföra med index som backade med 0,54 procent. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Ericsson, Nordea och Electrolux. Större nettoförsäljningar har skett i Hufvudstaden, Statoil och ABB. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under perioden. Befintligt säkerhetskrav den sista juni var 0 kronor. Värdepappersinnehav Per den sista juni var fonden till 92,83 procent investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 7,17 procent. Första halvåret blev svagt för den svenska aktiemarknaden, men i princip svagt även för den som hade svenska kronor. För även om USA -börsen och flera amerikanska dito steg i lokala valutor blev effekten ofta eroderad i svenska kronor. Våren och försommaren har skakats av oro. Det började med Mellanösternoro som sedan blev Japanoro efter den tragiska jordbävningen, och slutade med en förnyad eurokris samtidigt som världen blickar mot USA. För parallellt med att stimulanserna i form av QE2 är slut så visar den amerikanska husmarknaden inga tecken på att vända och det skapas alldeles för lite jobb i landet. Räntan är redan på rekordlåga nivåer och eftersom staten inte kan trycka hur mycket nya pengar som helst är rädslan alltså påtaglig för att USA på nytt ska gå in i en lågkonjunktur. Att eurokrisen återigen blåser upp är en effekt av att den hela tiden skjuts på framtiden. De skuldsatta länderna, för närvarande är Grekland mest i fokus, har knappt råd att betala räntor och då statsskulderna i många fall är högre än BNP är det svårt att se hur de ska få ordning på detta på egen hand. Det troligaste är att de rika länderna med Tyskland i spetsen får betala kalaset, men för att undvika politiska förluster på hemmaplan kan de inte betala allt utan länderna som tar emot bidrag (får skuldavskrivningen) kommer att få göra tuffa eftergifter. Vi gissar därför, vilket vi påpekat tidigare, att flera europeiska länder får ett par svåra år med sänkt konsumtion och höjda skatter. Här hemma har vi sett hur rörliga bolån gått från cirka 1 procent till 3,5 procent på ett år. Effekten? Konsumtionen minskar kraftigt. Varje detaljhandelsbolag på börsen från Kappahl och MQ till RnB och Byggmax har Utveckling per år, % haft det tufft och utanför börsen har Onoff till och med gått i konkurs. Vän av ordning undrar vad som händer när bolåneräntan går till 5-6 procent. Våra nya investeringar följer vår linje att leta stabila kassaflöden och höga utdelningar. I Ericsson får vi faktiskt ett bolag som i princip varje år ger ett kassaflöde på 25 miljarder kronor och det är vi beredda att betala för. Nordea, ett annat storförvärv, har tyngts av statliga utförsäljningar och kursen har därför gått betydligt sämre än flera av konkurrenterna. På nuvarande nivåer köper man den till över 4 procents utdelning. På tal om utdelningar tror vi att Electrolux kommer fortsätta att vara en högutdelare och detta i kombination med en mycket låg värdering lockade in oss i det skuldfria bolaget. Electrolux är ett av få storbolag där marknaden prisar in lägre lönsamhet framöver än vad bolaget har idag. Det lockar oss. Vi har finansierat dessa köp med försäljningar i Hufvudstaden, Statoil och ABB. Hufvudstaden blev en fin affär, men vi har istället köpt Lundbergs och får därmed indirekt bland annat Hufvudstaden, till rabatt. i Statoil utnyttjade vi kursuppgången som skedde i samband med att oljepriset steg och i ABB var inte värderingen längre så attraktiv. Framtidsutsikter Tittar man på långa räntor och jämför med direktavkastningen på Stockholmsbörsen är aktier attraktiva. Tittar man på snittet av Stockholmsbörsens balansräkningar inser man att det finns mycket extra kapital och att marknaden justerat för rätt kapitalstruktur är attraktiv. Samtidigt finns det många bolag vars värdering i förhållande till sitt historiska snitt är mycket hög. Och det faktum att skuldkrisen, förr eller senare, leder till åtstramningar från såväl stater som individer talar för att vinsterna kanske inte kommer att fortsätta att överraska kommande år. I det läget finns det stor fallhöjd i en rad verkstadsbolag. Utanför verkstad hittar vi dock gott om fynd. Listan på bolag som delar ut 4-6 procent per år är ganska lång och många av dem finns i vår portfölj. Likaså har vi flera bolag med stor rabatt på eget kapital, som Holmen och SCA och bolag med stabil verksamhet, exempelvis Axfood och Securitas. Det är inte bolagen som ökar vinsten mest nästa kvartal eller år, men det är bolag som tjänar pengar i alla konjunkturer och vars låga rörelserisk sänker risken i vår portfölj. Därför är vi rätt försiktigt optimistiska även om vi ser många orosmoln. Utveckling, % Carnegie Strategifond Carnegie Strategifond h Snitt/år Utveckling h Andelsvärde, kr 793,90 496,65 696,61 768,71 719,81 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 18,55 35,39 27,90 19,08 21,66 Totalavkastning, % 2,7-34,2 48,9 13,3-3,6 Totalavkastning jmf-index, % -0,9-32,5 38,1 20,0-0,5 10 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

11 Carnegie Strategifond Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Finansiella instrument Anskaffn. värde kkr Markn. värde kkr Andel % 2 Värdepapper 1 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 92,8 Dagligvaror 4,3 Ahold (Nl) ,3 Axfood (Se) ,0 Energi 10,8 Chevron Corp (Us) ,0 Enquest (Gb) ,5 Fortum Abp (Fi) ,9 Schlumberger (Us) ,6 Technip (Fr) ,9 Total SA (Fr) ,0 Finans och fastighet 21,3 Atrium Ljungberg (Se) ,5 Investor B (Se) ,0 Klövern (Se) ,9 LSR Group (Ru) ,4 Lundberg B (Se) ,8 Nordea (Se) ,4 Skanska (Se) ,2 Swedbank (Se) ,1 Hälsovård 2,3 AstraZeneca (Se) ,3 Industrivaror 13,3 Alfa Laval (Se) ,2 Elanders B (Se) ,4 Itab Shop Concept (Se) ,9 Seco B (Se) ,4 Scania B (Se) ,4 SKF India P-note (In) ,9 Informationsteknik 6,2 Ericsson LM B (Se) ,2 Kraftförsörjning 1,4 Rushydro (Ru) ,2 Rushydro GDR (Ru) ,2 Material 5,4 SCA B (Se) ,6 Holmen B (Se) ,8 Räntebärande värdepapper 3,4 Bayport Management (Se) ,6 Black Earth Farming (Se) ,1 Itab Shop Concept Flgl (Se) ,2 Sagax 7% (Se) ,4 Fast Partners (Se) ,6 Rusforest Bond (Ru) ,6 Sällanköpsvaror 14,7 GAZ-CLS (Ru) ,7 H&M B (Se) ,9 Intrum Justitia (Se) ,2 SkiStar B (Se) ,8 Electrolux (Se) ,1 Telekomoperatörer 3,9 TeliaSonera (Se) ,9 Tjänster 5,5 Securitas (Se) ,5 ÖVRIGA FONDPAPPER, ONOTERADE 0,2 Informationsteknologi 0,2 Swedestart Tech (Se) ,2 Summa värdepapper ,8 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,2 Summa fondförmögenhet ,0 Geografisk fördelning, % ,5 2,9 2,6 1,9 3,1 Sverige 3,3 Likvida medel 3,9 Finland Nederländerna 7,2 Ryssland Indien Usa Storbritannien 72,7 Frankrike 10 Största innehav, % Ericsson LM B 6,2 Securitas 5,5 Investor B 5,0 H&M 4,9 Alfa Laval 4,2 Electrolux 4,1 Swedbank 4,1 Telia Sonera 3,9 Fortum Abp 3,9 SCA B 3,6 Branschfördelning, % Finans & fastighet 21,3 Sällanköpsvaror 14,7 Industrivaror 13,3 Energi 10,8 Likvida Medel 7,2 Informationsteknologi 6,2 Tjänster 5,5 Material 5,4 Dagligvaror 4,3 Telekomoperatörer 3,9 Räntebärande värdepapper 3,4 Hälsovård 2,3 Kraftförsörjning 1,4 Onoterade 0,2 1 Följande landkoder har använts: (Ca)=Canada,(Fi)=Finland,(Gb)=Storbritanien, (Nl)=Nederländerna, (No)=Norge, (Ru)=Ryssland, (Se)=Sverige, (Us)=USA 2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 11

12 Carnegie Strategy Fund Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 3 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: John Strömgren SEB Fund Services S.A Dagligen Luxemburg Nej Bankgiro: PPM-nr: Ej anknuten till PPM Placeringsinriktning Fonden placerar enligt våra bästa idéer vid varje tidpunkt oberoende av land, bransch eller företag, men med Sverige och svenska aktier som bas. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Fonden jämför sig mot ett sammansatt index enligt följande fördelning: 70% Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl. utd, 20% Morgan Stanleys Värlsdsindex inkl. utd, 10% OMRX Total (ränteindex). Enligt Carnegie Fonders bedömning är det denna sammansättning som bäst speglar fondens placeringsmöjligheter i svenska och utländska aktier samt räntebärande värdepapper. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 569,2 488,4 snitt från start 11,5 10,7 10 ack 108,0 80,1 10 snitt 7,6 6,1 5 ack 27,6 33,3 5 snitt 5,0 5,9 3 ack 22,9 35,7 3 snitt 7,1 10,7 2 ack 28,6 44,7 2 snitt 13,4 20,3 1 år 8,2 13,6 Utveckling Fonden föll under första halvåret med 4,90 procent att jämföra med index som backade med 0,54 procent. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Ericsson, Nordea och Electrolux. Större nettoförsäljningar har skett i Hufvudstaden, Statoil och ABB. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under perioden. Befintligt säkerhetskrav den sista juni var 0 kronor. Värdepappersinnehav Per den sista juni var fonden till 92,9 procent investerad i aktier och 0,13 procent investerad i räntebärande papper. Likvida medel uppgick till 7,1 procent. Första halvåret blev svagt för den svenska aktiemarknaden, men i princip svagt även för den som hade svenska kronor. För även om USA-börsen och flera amerikanska dito steg i lokala valutor blev effekten ofta eroderad i svenska kronor. Våren och försommaren har skakats av oro. Det började med Mellanösternoro, som sedan blev Japanoro efter den tragiska jordbävningen, och slutade med en förnyad eurokris samtidigt som världen blickar mot USA. För parallellt med att stimulanserna i form av QE2 är slut så visar den amerikanska husmarknaden inga tecken på att vända och det skapas alldeles för lite jobb i landet. Räntan är redan på rekordlåga nivåer och eftersom staten inte kan trycka hur mycket nya pengar som helst är rädslan alltså påtaglig för att USA på nytt ska gå in i en lågkonjunktur. Att eurokrisen återigen blåser upp är en effekt av att den hela tiden skjuts på framtiden. De skuldsatta länderna, för närvarande är Grekland mest i fokus, har knappt råd att betala räntor och då statsskulderna i många fall är högre än BNP är det svårt att se hur de ska få ordning på detta på egen hand. Det troligaste är att de rika länderna med Tyskland i spetsen får betala kalaset, men för att undvika politiska förluster på hemmaplan kan de inte betala allt utan länderna som tar emot bidrag (får skuldavskrivningen) kommer att få göra tuffa eftergifter. Vi gissar därför, vilket vi påpekat tidigare, att flera europeiska länder får ett par svåra år med sänkt konsumtion och höjda skatter. Här hemma har vi sett hur rörliga bolån gått från cirka 1 procent till 3,5 procent på ett år. Effekten? Konsumtionen minskar kraftigt. Varje detaljhandelsbolag på börsen, Utveckling per år, % från Kappahl och MQ till RnB och Byggmax, har haft det tufft och utanför börsen har Onoff till och med gått i konkurs. Vän av ordning undrar vad som händer när bolåneräntan går till 5-6 procent. Våra nya investeringar följer vår linje att leta stabila kassaflöden och höga utdelningar. I Ericsson får vi faktiskt ett bolag som i princip varje år ger ett kassaflöde på 25 miljarder kronor och det är vi beredda att betala för. Nordea, ett annat storförvärv, har tyngts av statliga utförsäljningar och kursen har därför gått betydligt sämre än flera av konkurrenterna. På nuvarande nivåer köper man den till över 4 procents utdelning. På tal om utdelningar tror vi att Electrolux kommer fortsätta att vara en högutdelare och detta i kombination med en mycket låg värdering lockade in oss i det skuldfria bolaget. Electrolux är ett av få storbolag där marknaden prisar in lägre lönsamheten framöver än vad de har idag. Det lockar oss. Vi har finansierat dessa köp med försäljningar i Hufvudstaden, Statoil och ABB. Hufvudstaden blev en fin affär, men vi har i stället köpt Lundbergs och får därmed indirekt bland annat Hufvudstaden till rabatt. I Statoil utnyttjade vi kursuppgången som skedde i samband med att oljepriset steg och i ABB var värderingen inte längre så attraktiv. Framtidsutsikter Tittar man på långa räntor och jämför med direktavkastningen på Stockholmsbörsen är aktier attraktiva. Tittar man på snittet av Stockholmsbörsens balansräkningar inser man att det finns mycket extra kapital och att marknaden justerat för rätt kapitalstruktur är attraktiv. Samtidigt finns det många bolag vars värdering i förhållande till sitt historiska snitt är mycket hög. Och det faktum att skuldkrisen, förr eller senare, leder till åtstramningar från såväl stater som individer talar för att vinsterna kanske inte kommer att fortsätta att överraska kommande år. I det läget finns det stor fallhöjd i en rad verkstadsbolag. Utanför verkstad hittar vi dock gott om fynd. Listan på bolag som delar ut 4-6 procent per år är ganska lång och många av dem finns i vår portfölj. Likaså har vi flera bolag med stor rabatt på eget kapital, som Holmen och SCA, och bolag med stabil verksamhet, exempelvis Axfood och Securitas. Det är inte bolagen som ökar vinsten mest nästa kvartal eller år, men det är bolag som tjänar pengar i alla konjunkturer och vars låga rörelserisk sänker risken i vår portfölj. Därför är vi rätt försiktigt optimistiska även om vi ser många orosmoln. Utveckling, % Carnegie Strategy fund Carnegie Strategy Fund h Snitt/år Utveckling h Andelsvärde, kr 2 592, , , , ,45 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 2,6-34,1 50,2 11,6-4,9 Totalavkastning jmf-index, % -0,9-32,5 38,1 20,0-0,5 12 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

13 Carnegie Strategy Fund Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Finansiella instrument Anskaffn. värde kkr Markn. värde kkr Andel % 2 Värdepapper 1 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 92,7 Dagligvaror 4,9 Axfood (Se) ,2 Koninklijke Ahold (Nl) ,8 Energi 8,5 Chevron (Us) ,0 Enquest (Gb) ,7 Rosneft Oil GDR (Ry) ,9 Schlumberger (Us) ,7 Technip (Fr) ,1 Total (Fr) ,1 Finans och fastighet 19,2 Atrium Ljungberg B Se) ,9 Investor B (Se) ,4 Klövern (Se) ,7 LSR Group GDR (Ry) ,6 Lundbergföretagen B (Se) ,4 Nordea (Se) ,5 Swedbank A (Se) ,6 Hälsovård 2,5 AstraZeneca (Se) ,5 Viragen (Us) ,0 Industrivaror 15,9 Alfa Laval (Se) ,1 Elanders B (Se) ,6 Fortum (Fi) ,3 Scania B (Se) ,3 Seco Tools B (Se) ,5 Skanska (Se) ,2 Informationsteknologi 9,3 Ericsson B (Se) ,4 Itab Shop Concept (Se) ,9 Kraftförsörjning 1,2 Fed Hydro Co (Ru) ,1 Fed Hydro Co ADR (Ru) ,1 Material 5,4 Holmen B (Se) ,7 SCA B (Se) ,7 Räntebärande Värdepapper 0,1 Bilia 7% 09/ (Se) ,1 Sällanköpsvaror 15,6 Electrolux B (Se) ,8 Hennes & Mauritz B (Se) ,8 Intrum Justitia (Se) ,0 Skistar (Se) ,0 Telekomoperatör 4,3 TeliaSonera (Se) ,3 Tjänster 5,7 Securitas (Se) ,7 ÖVRIGA FONDPAPPER, ONOTERADE 0,2 Dagligvaror 0,2 Olivio (Us) ,2 Summa värdepapper ,9 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,1 Summa fondförmögenhet ,0 Geografisk fördelning, % ,1 7,1 2,9 2,7 3,8 4,3 2,2 10 Största innehav, % Ericsson 7,4 Securitas 5,7 Hennes & Mauritz 4,8 Electrolux 4,8 Swedbank 4,6 Investor 4,4 TeliaSonera 4,3 Fortum 4,3 Alfa Laval 4,1 Intrum Justitia 4,0 Branschfördelning, % Finans och fastighet 19,2 Industrivaror 15,9 Sällanköpsvaror 15,6 Informationsteknologi 9,3 Energi 8,5 Likvida medel 7,1 Tjänster 5,7 Material 5,4 Dagligvaror 5,1 Telekomoperatör 4,3 Hälsovård 2,5 Kraftförsörjning 1,2 Räntebärande värdepapper 0,1 72,0 Sverige Likvida medel Storbritannien Finland Nederländerna USA Ryssland Frankrike 1 Följande landkoder har använts: (Fi)=Finland, (Fr)=Frankrike, (Gb)=Storbritannien, (Nl) Nederländerna, (Ru)=Ryssland, (Se)=Sverige, (Us)=USA. 2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 13

14 Carnegie Svea Aktiefond Fondfakta Startdatum: Kategori: Specialfond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Dagligen Sverige Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Ja Ej anknuten till PPM Carnegie Svea Aktiefond är en specialfond som består av ett specifikt urval av svenska aktier. Normalt innehåller fonden aktier, men kan i vissa fall vara än mer koncentrerad. Jämförelseindex Six Return Index (SIXRX) inkl. utd. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 45,6 60,2 snitt från start 6,9 8,7 10 ack snitt ack 21,9 38,1 5 snitt 4,0 6,7 3 ack 32,1 41,2 3 snitt 9,7 12,2 2 ack 37,3 54,2 2 snitt 17,2 24,2 1 år 8,0 17,1 Utveckling Fonden sjönk under perioden med 3,2 procent att jämföra med index som sjönk med 0,7 procent. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Ericsson, Nordea, Millicom, Alliance Oil och Haldex. Derivathandel med mera Fonden har under 2011 inte handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 30 juni var 0 kronor. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 98,4 procent investerad i aktier och 1,6 procent i likvida medel. I början av året ökade vi innehavet i Ericsson. Innehavet gick från att ha varit ett av fondens minsta till att vara ett av fondens största. Även om Ericsson har en turbulent historik är bolaget idag lönsamt med en mycket stark balansräkning. Det ständigt ökande behovet av mobil kommunikation är en bra stöttepelare för bolagets verksamhet. Givetvis finns konkurrenter, men tysk-finska Nokia Siemens har på senare år tappat tempo och kinesiska Huawei är inte en riktigt lika aggressiv prispressare idag som förut. Ericsson har tagit marknadsandelar. Värderingen av aktien är låg och vi tror på en fortsatt positiv utveckling för bolaget. Nordea är en väldigt välskött bank som värderas lågt i förhållande till konkurrenterna. Kursen har pressats i samband med statens försäljningar av aktier. Vi noterar att dessa utförsäljningar kunde ha hanterats på ett annat sätt men det påverkar egentligen inte värdet på banken i ett längre perspektiv. Vi hyser stort förtroende för den finske nye huvudägaren och tror att Nordea kommer att kunna fortsätta sin effektivisering. Vi tog in telekomoperatören Millicom som ett nytt betydande innehav i fonden under det första halvåret. Millicom har många attraktiva karaktäristika. Bolaget har en hög organisk tillväxt, en stark balansräkning och goda kassaflöden. I grund och botten drivs den positiva utvecklingen av det faktum att Millicoms marknader fortfarande har en god abonnenttillväxt och användarna har inte i lika hög grad börjat använda appar och ip-telefoni som hotar den traditionella operatörens inkomstkällor. Millicom är också duktig på att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och lyckas även hålla investeringarna på en rimlig nivå. Ett bra bolag helt enkelt. Värderingen är väldigt attraktiv. Alliance Oil är ett annat nytt innehav i fonden. Alliance Oil är som alla oljebolag till viss del beroende av oljeprisets utveckling, men bolaget har flera interna projekt som kommer att påverka vinsten i en positiv riktning under I första hand rör det sig om en kraftig utbyggnad av ett raffinaderi som märkbart kommer att höja bolagets lönsamhet. Vi vet naturligtvis inte hur oljepriset kommer att utvecklas men tror mer på oljan än på många andra råvaror. En spännande avslutning på 2011 väntas för Alliance Oil. Framtidsutsikter Det marknaden oroar sig för nu är om den ekonomiska återhämtningen är hotad. Det finns flera oroshärdar såsom konjunkturen i USA, skuldkrisen i Europa och åtstramningen i Kina. Mycket av den statistik som presenterats har varit svagare än väntad. Grundscenariot är ändå att världens ekonomier klarar av detta men att vi kommer att få leva med en svagare tillväxt än historiskt då stora delar av världens ekonomier måste betala av på sina skulder. En hygglig resultatutveckling, låga värderingar och ett lågt ränteläge ger ändå ganska gynnsamt klimat för aktier trots att risken ökat. Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Svea aktiefond fond Carnegie Svea aktiefond h Snitt/år Utveckling h Andelsvärde, kr 134,61 80,32 107,85 123,02 110,29 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 0,17 5,44 10,50 1,91 8,74 Totalavkastning, % -4,7-37,5 54,1 16,0-3,2 Totalavkastning jmf-index, % -3,6-39,1 52,5 26,7-0,7 14 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

15 Carnegie Svea Aktiefond Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Summa tillgångar Upplupen förvaltningskostnad Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Finansiella instrument Anskaffn. Markn. Andel Värdepapper värde kkr värde kkr % 1 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 98,4 Energi 1,4 Alliance Oil ,4 Finans och fastighet 26,7 Kinnevik ,7 Nordea ,6 SHB ,8 Swedbank ,6 Hälsovård 1,3 Astra Zeneca ,3 Industrivaror 19,3 Concentric ,7 Haldex ,3 Haldex Inlösen ,2 Sandvik ,9 SKF ,4 Transcom Worldwide B ,8 Informationsteknologi 15,9 Connecta ,2 Ericsson B ,7 10 Största innehav, % Ericsson B 11,7 Nordea 11,6 SKF 9,4 H&M 8,4 Kinnevik 7,7 Electrolux 7,6 Telia Sonera 5,6 Sandvik 4,9 Tele2 4,5 Connecta 4,2 Branschfördelning, % Finans & Fastighet 26,7 Industrivaror 19,3 Sällanköpsvaror 16,0 Informationteknologi 15,9 Telekomoperatörer 12,9 Material 2,9 Tjänster 2,1 Likvida Medel 1,6 Energi 1,4 Hälsovård 1,3 Material 2,9 SCA B ,9 Sällanköpsvaror 16,0 Electrolux ,6 H&M ,4 Telekomoperatörer 12,9 Millicom ,8 Tele ,5 TeliaSonera ,6 Tjänster 2,1 Securitas ,1 Summa värdepapper ,4 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,6 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 15

16 Carnegie Swedish Equity Fund Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Dagligen Luxemburg Ja (B-andelar) Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl. utd. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 52,4 144,2 snitt från start 3,4 12,6 10 ack 45,0-10 snitt 3,8-5 ack 26,2 39,4 5 snitt 4,8 6,9 3 ack 33,1 42,0 3 snitt 10,0 12,4 2 ack 37,4 54,9 2 snitt 17,2 24,5 1 år 12,4 17,3 Utveckling Fonden föll med 4,18 procent. Jämförelseindex föll med 0,72 procent. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Ericsson, Kinnevik och Handelsbanken. Större nettoförsäljningar har skett i ABB, Husqvarna och Stora Enso. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. Befintligt säkerhetskrav var per den sista juni 0 kronor. Värdepappersinnehav Per den sista december var fonden till 97,42 procent investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 2,58 procent har börjat lite annorlunda för den svenska börsen. För medan USA och flera av de europeiska börserna, i lokal valuta, stigit har den svenska börsen backat något. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna är ännu dystrare med i flera fall tvåsiffriga nedgångar. Än en gång är det skuldkrisen som spökar, såväl den amerikanska som den europeiska, men listan på oroshärdar kan göras ännu längre. Eller vad sägs om kraftig inflation i de länder som håller uppe världens tillväxt (läs Indien och Kina)? Kinesiska räntehöjningar? Naturkatastrof i Japan? Och stora oroligheter i Mellanöstern? Med de glasögonen på kan man säga att börsen har haft en stark utveckling (!), eftersom oroshärdarna var och en är väldigt allvarliga saker som kan leda till kraftiga krascher och det har vi faktiskt inte haft. En stor förklaring till detta är kanske att mycket ser bra ut också: bolagens balansräkningar är urstarka, aktier ser inte särskilt dyra ut jämfört med räntebärande papper och merparten av bolagen visar fortfarande stigande vinster. Vi är dock fortfarande av tron att vinsterna i vissa cykliska delar av industrin är något dopade och kommer att göra marknaden besviken kommande år. Vi fortsätter därför att investera i mindre cykliska bolag och gärna företag med nettokassa. Ericsson blev ett naturligt val då kassan är stor samtidigt som bolaget går starkt i Nordamerika, lärt sig hantera asiatisk konkurrens och har stabila kassaflöden. Trots uppgången är potentialen stor kommande år om de fortsätter att visa sina stabila vinster. Ett annat nygammalt innehav är Kinnevik. Vi gillar de underliggande tillgångarna i form av Millicom och Tele2 liksom helägda Korsnäs och rabatten är nästan på högsta nivån någonsin. Det fick oss att ånyo bli storägare. Slutligen har skuldkrisen lockat in oss i Handelsbanken igen. Handelsbanken är tråkig och stabil och det är den man ska äga i orostider. Vi har sålt alla aktier i ABB efter en kursuppgång i början av året. Vi gillar ABB:s exponering mot infrastruktur och miljö/energi, men den får vi också i Alfa Laval. Vi sålde också alla aktier i Husqvarna då aktien helt enkelt är dyr i förhållande till många andra bolag även inräknat effekterna av kommande och pågående omstruktureringar. Slutligen sålde vi alla Stora Enso. Framtidsutsikter Skuldkris och kinesisk inbromsning för att få bukt med inflationen lär även påverka det kommande halvåret. Vi tror på ännu en stark rapportsäsong, men frågan är om det räcker. Börsen styrs för närvarande mycket av makro och vi gissar att makrosiffrorna kommer att fortsätta vara ganska negativa. Förvisso är mycket elände diskonterat, men lösningen på skuldkrisen är att länder och medborgare måste spara och detta lär minska konsumtionen de kommande åren, vilket slår mot tillväxten och därmed företagen. Vi står därför fast vid vår njugga syn på konjunkturen. Samtidigt tycker vi inte att det är läge att lämna aktiemarknaden när man ser att merparten av våra innehav ger en utdelning på 3-4 procent per år, vilket slår tioåriga räntan. Operatörerna ger till och med dubbla det! Och vår portfölj vimlar av bolag med nettokassa, bortsett från nyss nämnda Ericsson finns också Electrolux, Hennes & Mauritz, Skanska och Scania. Alfa Laval är nästan där. Likaså har vi tre investmentbolag - Investor, Kinnevik och Lundbergs - med kraftiga rabatter och ett flertal bolag under eget kapital, exempelvis Atrium Ljungberggruppen, Holmen och SCA. Sammantaget ger detta en mycket attraktiv och försiktig portfölj som över tid bör fortsätta utvecklas bra till relativt låg risk. Stundtals är värdeaktier ute i kylan och marknaden bryr sig mer om företag som höjer sina finansiella mål eller bolag vars vikt ökar i ett visst index eller företag som gör förvärv för sakens skull och detta är frustrerande. Men vi vidhåller att låga uthålliga vinster, höga utdelningar och bolag med rabatt på eget kapital över tiden har utvecklats bättre. Och så tror vi också att det blir framöver. Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Swedish Equity fund Carnegie Swedish Equity Fund h Snitt/år Utveckling h Andelsvärde, kr 134,88 85,48 127,34 151,04 144,97 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel - - Totalavkastning, % -4,5-36,5 49,0 18,6-4,2 Totalavkastning jmf-index, % -2,6-39,1 53,3 26,9-0,7 16 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

17 Carnegie Swedish Equity Fund Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar 3 37 Summa tillgångar Upplupen förvaltningskostnad Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Finansiella instrument Värdepapper Anskaffn. värde kkr Markn. värde kkr Andel % 1 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 97,4 Energi 0,5 Alliance Oil SDR ,5 Finans och fastighet 28,6 Atrium Ljungberg B ,5 Investor B ,0 Lundberg B ,3 Nordea ,3 SHB A ,5 Swedbank ,0 Hälsovård 2,9 AstraZeneca ,9 Industrivaror och tjänster 26,9 Alfa Laval ,8 Elanders B ,1 Itab Shop Concept ,9 Sandvik ,1 Scania B ,1 Securitas B ,4 Skanska B ,3 SKF B ,3 10 Största innehav, % Nordea 7,3 Hennes & Mauritz B 7,1 Ericsson B 6,4 Electrolux B 5,6 Skanska B 5,3 SHB A 4,5 Atrium Ljungberg B 4,5 Securitas B 4,4 Intrum Justitia 4,3 TeliaSonera 4,3 Branschfördelning, % Finans och fastighet 28,6 Industrivaror och tjänster 26,9 Sällanköpsvaror och tjänster 17,0 Material 7,8 Telekomoperatör 7,3 Informationsteknologi 6,4 Hälsovård 2,9 Likvida medel 2,6 Energi 0,5 Informationsteknologi 6,4 Ericsson B ,4 Material 7,8 Holmen B ,7 SCA B ,1 Sällanköpsvaror och tjänster 17,0 Electrolux B ,6 Hennes & Mauritz B ,1 Intrum Justitia ,3 Telekomoperatör 7,3 TeliaSonera ,3 Tele ,0 Summa värdepapper ,4 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,6 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 17

18 Carnegie Sverige Select Fondfakta Startdatum: Kategori: Specialfond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: Simon Blecher Carnegie Fonder AB Månatligen Sverige Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning ja Ej ansluten till PPM Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad i Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. Fonden har friare placeringsregler än de som gäller för värdepappersfonder, vilket innebär att fonden placerar i ett mer koncentrerat urval av aktier. Jämförelseindex Fonden saknar relevant jmf. index. SSVX 30 dgr (avräkningsindex) används vid avgiftsberäkning. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 25,5 - snitt från start 6,2-10 ack snitt ack snitt ack 56,9-3 snitt 16,2-2 ack 56,4-2 snitt 25,1-1 år 18,9 - Utveckling Fonden backade med 0,14 procent under årets första halvår. Förvaltning Större nettoköp har skett i Axfood, Investor och Ericsson. Större nettoförsäljningar i Lundbergs, ABB och Getinge. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer. Befintligt säkerhetskrav per sista juni var 0 kronor. Värdepappersinnehav Fonden var per den sista juni i princip fullt investerad i aktier. Årets första halvår har präglats av stora kast och placerarna har pendlats mellan hopp och besvikelse. Rapporterna har visat på att den (historiskt) höga lönsamheten håller i sig i industrin samtidigt som de finansiella bolagen, alltså bankerna, tampas med regleringar och osäkerhet kring kapitalstrukturen till följd av de nya EU-reglerna. Men bolagen mår bra och deras balansräkningar ännu bättre. Det senare har lett till att utdelningarna har ökat och klart är att många bolag är starkt rustade för framtiden. På landnivå ser det dock inte lika roligt ut. För bolagen må vara skuldfria på gränsen till överkapitaliserade, men många länder är väldigt skuldtyngda. Samma tema präglande aktiemarknaden förra året (PIIGS, om någon minns), men då glömdes den bort i spåren av den starka återhämtningen. Det återstår att se hur krisen löses denna gång, men klart är att skulderna i södra Europa liksom i USA blir ett problem som kommer att fortsätta påverka aktiemarknaden och minska konsumtionen i väst eftersom den enda fungerande medicinen är åtstramningar och besparingar. Carnegie Sverige Select fortsätter jakten på lågt värderade bolag med höga utdelningar och stabil verksamhet och fick under slutet av andra kvartalet äntligen en ny chans i en gammal favorit: Axfood. Livsmedelstillverkaren föll från 240 kronor ner till cirka kronor och då blev vi ägare igen. Bolaget tjänar varje år över en miljard kronor och balansräkningen är urstark med en nettoskuld som inte ens motsvarar en årsvinst. Vi tror att bolaget skulle kunna rätta till sin balansräkning genom en stor extrautdelning, men även den ordinarie utdelningen på cirka 6-7 procent lockar oss. En annan aktie som återvände till portföljen är Investor. Strategin har uppenbart kört fast och marknadens misstro är stor, men när man kan köpa innehav som vi gillar - till exempelvis Ericsson och Astra Zeneca - till närmare 40 procents rabatt då kan inte ens vi låta bli. Vi gissar att Investor får ner rabatten under året och tror också att deras portfölj, med stabila och ickecykliska innehav, ska kunna fungera i en stökig miljö. Slutligen har vi köpt Ericsson som är inne i en mycket stark trend. Vinsten stiger, kassaflödet är starkt och bolaget ser ut att kunna fortsätta leverera fina vinster under en lång period framåt. Vi har finansierat detta genom att sälja Lundbergs, ABB och Getinge. Haldex har hittills blivit en lyckad affär och bolaget har gett en ordinarie utdelning plus en extrautdelning och samtidigt delats i två bolag; Haldex och Concentric. I båda dessa har vi ökat vårt innehav. Framtidsutsikter Portföljen är fylld med attraktiva bolag med stabila vinster och höga utdelningar. Det ger en viss krockkudde om oron är för påtaglig. Flera av bolagen i portföljen kan också vara delaktiga i strukturaffärer liksom ge stora extrautdelningar. Det finns alltså gott om skydd på nedsidan om oron fortsätter. Man ska också komma ihåg att långräntan fallit och aktier ser fortfarande mycket aptitliga ut mot den tioåriga räntan. Men skuldproblematiken är allvarlig och den delen av världen som tuffar på starkast, Asien och Latinamerika, lider av inflation och överhettningstendenser. Med andra ord kommer västvärlden behöva spara för att få ner sina skulder, men tillväxtmarknaderna måste höja sina räntor för att minska inflationen. Det är en svår balansgång och mycket kan gå snett. Samtidigt vet marknaden om detta, vilket talar för att en hel del elände redan är diskonterat. Frågan är förstås när/om oroligheterna drabbar företagen. Än så länge är det bara företag som säljer till konsumenter som sett effekterna av skuldkrisen. Företag som säljer till andra företag fortsätter att gå mycket starkt. Till slut lär effekterna även synas hos dem, eftersom allt hör ihop och frågan är då om de kan föra vidare detta utan att marginalerna påverkas. Vi tror inte det och håller oss därför till bolag med goda vinster idag och inte sådana där värderingen hänger för mycket på att framtiden ska bli bra. Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Sverige Select Carnegie Sverige Select h Snitt/år -40 Utveckling h Andelsvärde, kr 94,12 65,56 69,59 72,68 70,61 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 6,02 2,92 1,13 Totalavkastning, % -5,9-30,4 49,8 28,0-0,1 18 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

19 Carnegie Sverige Select Balansräkning kkr Finansiella instrument med positivt marknadsvärde, not Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Finansiella instrument Anskaffn. Markn. Andel Värdepapper värde kkr värde kkr % 1 MARKNADSNOTERADE INNEHAV 101,8 Dagligvaror 9,3 Axfood ,3 Finans och fastighet 31,9 Investor ,6 Kinnevik ,3 Nordea ,0 SHB ,6 Skanska ,4 Industrivaror 14,4 Concentric ,3 Haldex ,8 Haldex inl.aktie ,6 Scania ,0 SKF ,8 Informationsteknik 9,5 Ericsson ,5 10 Största innehav, % Ericsson 9,5 Axfood 9,3 H&M 8,5 Nordea 8,0 Investor 7,6 Kinnevik 7,3 Telia Sonera 6,7 Holmen 6,2 Electrolux 5,9 Securitas 5,2 Branschfördelning, % Finans & Fastighet 31,9 Sällanköpsvaror och tjänster 14,5 Industrivaror 14,4 Material 10,3 Informationsteknik 9,5 Dagligvaror 9,3 Telekomoperatörer 6,7 Tjänster 5,2 Likvida Medel -1,8 Material 10,3 Holmen ,2 Stora Enso ,1 Sällanköpsvaror och tjänster 14,5 Electrolux ,9 H&M ,5 Telekomoperatörer 6,7 Telia Sonera ,7 Tjänster 5,2 Securitas B ,2 Summa värdepapper ,8 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,8 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 2 Bokföringstekniskt (olikviderad värdepappersaffär) Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 19

20 Carnegie Sverigefond Fondfakta Startdatum: Kategori: Aktiefond, Sverige Riskklass: 4 Förvaltare: Fondbolag: Kursnotering: Registreringsland: Utdelning: Simon Blecher Carnegie Fonder AB Dagligen Sverige Bankgiro: PPM-nr: Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Jämförelseindex Six Portfolio Return Index (SIXPRX), inkl. utd. Totalavkastning, % Period Fond ack från start 2 113, ,5 snitt från start 13,5 12,4 10 ack 122,3 107,8 10 snitt 8,3 7,6 5 ack 39,7 39,4 5 snitt 6,9 6,9 3 ack 43,1 42,0 3 snitt 12,7 12,4 2 ack 42,3 54,9 2 snitt 19,3 24,5 1 år 14,1 17,3 Ja Utveckling Fonden föll med 2,65 procent. Jämförelseindex föll med 0,72 procent. Förvaltning Under året har större nettoköp skett i Ericsson, Kinnevik och Handelsbanken. Större nettoförsäljningar har skett i ABB, Husqvarna och Stora Enso. Derivathandel med mera Fonden har inte gjort några derivataffärer under året. Befintligt säkerhetskrav var per den sista juni 0 kronor. Värdepappersinnehav Per den sista december var fonden till 99,11 procent investerad i aktier. Likvida medel uppgick till 0,89 procent har börjat lite annorlunda för den svenska börsen. För medan USA och flera av de europeiska börserna, i lokal valuta, stigit har den svenska börsen backat något. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna är ännu dystrare med i flera fall tvåsiffriga nedgångar. Än en gång är det skuldkrisen som spökar, såväl den amerikanska som den europeiska, men listan på oroshärdar kan göras ännu längre. Eller vad sägs om kraftig inflation i de länder som håller uppe världens tillväxt (läs Indien och Kina)? Kinesiska räntehöjningar? Naturkatastrof i Japan? Och stora oroligheter i Mellanöstern? Med de glasögonen på kan man säga att börsen har haft en stark utveckling (!), eftersom oroshärdarna var och en är väldigt allvarliga saker som kan leda till kraftiga krascher och det har vi faktiskt inte haft. En stor förklaring till detta är kanske att mycket ser bra ut också: bolagens balansräkningar är urstarka, aktier ser inte särskilt dyra ut jämfört med räntebärande papper och merparten av bolagen visar fortfarande stigande vinster. Vi är dock fortfarande av tron att vinsterna i vissa cykliska delar av industrin är något dopade och kommer att göra marknaden besviken kommande år. Vi fortsätter därför att investera i mindre cykliska bolag och gärna företag med nettokassa. Ericsson blev ett naturligt val då kassan är stor samtidigt som bolaget går starkt i Nordamerika, lärt sig hantera asiatiskt konkurrens och har stabila kassaflöden. Trots uppgången är potentialen stor kommande år om de fortsätter att visa sina stabila vinster. Ett annat nygammalt innehav är Kinnevik. Vi gillar de underliggande tillgångarna i form av Millicom och Tele2 liksom helägda Korsnäs och rabatten är nästan på högsta nivån någonsin. Det fick oss att ånyo bli storägare. Slutligen har skuldkrisen lockat in oss i Handelsbanken igen. Handelsbanken är tråkig och stabil och det är den man ska äga i orostider. Vi har sålt alla aktier i ABB efter en kursuppgång i början av året. Vi gillar ABB:s exponering mot infrastruktur och miljö/energi, men den får vi också i Alfa Laval. Vi sålde också alla aktier i Husqvarna då aktien helt enkelt är dyr i förhållande till många andra bolag även inräknat effekterna av kommande och pågående omstruktureringar. Slutligen sålde vi alla Stora Enso. Framtidsutsikter Skuldkris och kinesisk inbromsning för att få bukt med inflationen lär även påverka det kommande halvåret. Vi tror på ännu en stark rapportsäsong, men frågan är om det räcker. Börsen styrs för närvarande mycket av makro och vi gissar att makrosiffrorna kommer att fortsätta vara ganska negativa. Förvisso är mycket elände diskonterat, men lösningen på skuldkrisen är att länder och medborgare måste spara och detta lär minska konsumtionen de kommande åren, vilket slår mot tillväxten och därmed företagen. Vi står därför fast vid vår njugga syn på konjunkturen. Samtidigt tycker vi inte att det är läge att lämna aktiemarknaden när man ser att merparten av våra innehav ger en utdelning på 3-4 procent per år, vilket slår tioåriga räntan. Operatörerna ger till och med dubbla det! Och vår portfölj vimlar av bolag med nettokassa, bortsett från nyss nämnda Ericsson finns också Electrolux, Hennes & Mauritz, Skanska och Scania. Alfa Laval är nästan där. Likaså har vi tre investmentbolag - Investor, Kinnevik och Lundbergs - med kraftiga rabatter och ett flertal bolag under eget kapital, exempelvis Atrium Ljungberggruppen, Holmen och SCA. Sammantaget ger detta en mycket attraktiv och försiktig portfölj som över tid bör fortsätta utvecklas bra till relativt låg risk. Stundtals är värdeaktier ute i kylan och marknaden bryr sig mer om företag som höjer sina finansiella mål eller bolag vars vikt ökar i ett visst index eller företag som gör förvärv för sakens skull och detta är frustrerande. Men vi vidhåller att låga uthålliga vinster, höga utdelningar och bolag med rabatt på eget kapital över tiden har utvecklats bättre. Och så tror vi också att det blir framöver. Utveckling per år, % Utveckling, % Carnegie Sverigefond Carnegie Sverigefond h Snitt/år Utveckling h Andelsvärde, kr 1 214,96 759, , , ,56 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 28,69 69,65 30,84 20,87 39,01 Totalavkastning, % -2,8-33,3 49,9 20,8-2,7 Totalavkastning jmf-index, % -2,6-39,1 53,3 26,9-0,7 20 Carnegie Fonder AB Halvårsrapport 2011

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Koncernöversikt. Löpande information. 4 Januari Helårsbesked. 4 Juni Tidningen HQ+Fond. 4 April Årsrapport

Koncernöversikt. Löpande information. 4 Januari Helårsbesked. 4 Juni Tidningen HQ+Fond. 4 April Årsrapport halvårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Sverigefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14 HQ

Läs mer

Innehåll. Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6

Innehåll. Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 halvårsrapport 2010 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Sverigefond 14 HQ Sverige

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB helårsrapport 21 Carnegie fonder AB Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 1 HQ Strategy

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Innehåll. VD-ord 1. Utveckling fonder och marknader 2. Förvaltning 5. Översikt 6. Aktiefonder. HQ Strategifond 8. HQ Strategy Fund 10

Innehåll. VD-ord 1. Utveckling fonder och marknader 2. Förvaltning 5. Översikt 6. Aktiefonder. HQ Strategifond 8. HQ Strategy Fund 10 HALVÅRSRAPPORT 27 Innehåll VD-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 1 HQ Sverigefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14 H&Q Svea Aktiefond

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2011 CARNEGIE FONDER AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie Strategy Fund 12 Carnegie Svea

Läs mer

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Koncernöversikt. Löpande information

Koncernöversikt. Löpande information årsrapport 27 Innehåll VD-ord Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund HQ Sverigefond 2 HQ Swedish Equity Fund 4 HQ Sverige select 6 H&Q

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB

HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB HELÅRSRAPPORT 2010 CARNEGIE FONDER AB Helårsrapport 2010 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 HQ

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2014. Carnegie Fonder AB HELÅRSRAPPORT 2014 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Månadsbrev juni 2014. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2014. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2014 Utvecklingen i juni var blandad. Svenska börsen sjönk med 1,3 procent under juni (SIXPRX), men globalt var aktiemarknaden upp 1,7 procent (MSCI World). Bäst utveckling under månaden

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer