Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer 2 2012 1"

Transkript

1 Artilleri-Tidskrift nummer

2 Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Artilleri-Tidskrift Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd Krylbo, tel , Mobil: E-post: Biträdande redaktör: Överstelöjtnant Lennart Gustafsson, Gulsippevägen 8, Linköping, tel E-post: Innehåll Nr årgång 141 Archer imponerade Arméns Markstridsdagar 4 Sverige leder Battle Group ÖB begär ökat anslag 8 Lars Mörrby Luftvärnet mot framtiden med uppgraderade system 10 A WINNING COMBINATION Ekonomichef både i klubben och tidskriften: Håkan Hörstedt E-post: Överstelöjtnant Sten-Olof Olsson Utveckling av brigadförmåga 12 MOBILITY, OPERATIONAL AVAILABILITY, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements for Air Defence systems built for rapid deployment units. The ability to track and destroy all Air Targets including small and fast-moving missiles is of paramount importance. At Saab, by incorporating all of these prerequisites and more, we provide the methods and the means to destroy air-to-surface missiles and rotary-wing aircraft, Unmanned Air Vehicle, and cruise missiles. The Bamse AD fire units can be operated in stand-alone mode or more effectively linked with GIRAFFE AMB Air Surveillance Radar to form combat ready Air Defence Units. In addition to locating traditional Air Targets, GIRAFFE AMB can track and locate enemy rocket and mortar firings providing impact warning and firing data for Counter Battery Operations. BAMSE WITH GIRAFFE AMB A WINNING COMBINATION. FUNCTION OPERATING TIME ARENA AIR DEFENCE 24/7 WORLDWIDE Redaktionskommitté: Redaktör, bitr redaktör, ekonomichef samt representanter för Artilleriregementet och Luftvärnsregementet. Redaktionsadress: Post adresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnets Stridsskola (LvSS) Luftvärnsregementet Box Halmstad Tel Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. ISSN Börje Nyquist EDA utreder framtida behov av precisionsstyrd ammunition 16 Lars-Erik Lindberg Rapport för verifieringsskjutning med robotsystem 97, Hawk 20 Artillerimuseum växer 22 Succé när Luftvärnet fyllde 70 år 24 Storaffär i sikte för Bae Systems Hägglunds 26 Omslagsbild: Äntligen, med ett dån stiger robot 97, Hawk till väders och en lång väntan för verifieringsskjutningsteamet är över. Foto: Alexander Karlsson, Combat Camera, Försvarsmakten. Layout och tryck: Rolf Tryckeri AB Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktören. 2 3

3 Artilleri- och luftvärnet i samverkan Archer imponerade under Arméns Markstridsdagar Den kom, den sågs och den sköt. Artilleriets kommande nytillskott, Archer, imponerade på en rad inflytelserika gäster, bland annat Prins Carl Philip, när Markstridskolan och Arméinspektören bjöd in hundratals besökare till årets Markstridsdagar. Även för robot 70 blev det fullträff under avslutande dagens målbildsövning där svenska, tyska och danska förband stred tillsammans mot en fingerad, fientlig bataljon på Ravlunda skjutfält. Den första dagen av två ägnades åt förevisningsskjutningar som genomfördes av en rad inbjudna försvarsindustrier. Under förevisningen visades allt från prickskyttegevär och dess ammunitionsportfölj till Archer och stridsvagn 122, Leopard. Archer genomförde flera eldöppnanden, som imponerade på många, inte minst flera utländska gäster. Senaste exportversionen Prins Carl Philip besöker Nammos monter och får en presentation av Urban Öholm, marknadsansvarige Sverige. Kaptenerna Mattias Johansson och Daniel Grip från Luftvärnsregementet ingår i brigadstabens ledningsfunktion. Major Rolf Michel hade bråda dagar i mitten av maj. Rolf Michel är en av de artilleri- och luftvärnsofficerare som ingår i brigadstaben för landets andra brigad med P 4 i Skövde som huvudförband. Brigadstaben och dess ledningsförmåga var en av huvuduppgifterna att öva och utvärdera när Markstridsdagarna genomfördes, då målbildsövningen fokuserade på att slå fiende inom brigads ram. Nu för tiden genomförs Markstridsdagarna vartannat år för att arméinspektören ska kunna visa för officerare vid högkvarteret och andra förband vilken utveckling som pågår inom armén. Från luftvärnet förevisades den inhyrda prototypen av Ground Based Air Defence Operational Center (GBADOC) som snart kommer att införas i full skala inom truppslaget. En upphandling har nyligen avslutats och inom kort ska kontrakt skrivas, enligt vad Artilleri & Luftvärn erfar. Bae Systems Hägglunds inom divisionen Global Combat Systems visade senaste exportversion av stridsfordon 90 med namnet Armadillo och bekämpade flera mål med sin 30 millimeters Bushmasterkanon och Bae:s eget målföljningssystem, Lemur, en version av den svenska exportsuccén som presenterades i samband med den senaste stora försvarsmaterielutställningen Eurosatory i Paris Den nya kannisterprojektilen, ungefär som ett hagelgevär modell gigant, från norska Nammo avfyrades från stridsvagn 122 och pulveriserade helt en betongvägg, vilket åskådarna kunde beskåda via en storbildskärm. Syftet med ammunitionen är att den inte har något armeringsavstånd och därmed kan avfyras på mycket korta avstånd, mindre än femtio meter, för att slå en bräsch i en vägg samtidigt som soldaterna som ska göra inbrytningen är i skydd i ett stridsfordon och inte riskerar att bekämpas innan inbrytningen inleds, förklarar Urban Öholm, marknadschef för Nammos svenska verksamhet. Stridsvagn 122 av tysk modell stormar fram över skjutfältet i Ravlunda. Major Rolf Michel (längst t.v) är en av medlemmarna i brigadstaben och har funktionen brigadartillerichef. Bae Systems Hägglunds senaste exportversion av stridsfordon 90, med benämning Armadillo, var en given attraktion under industridagens förevisning. Bill Forsberg från Saab Bofors Dynamics visar den senaste versionen av robot 70, Robot 70 New Generation för Luftvärnsregementets Christer Mårtensson. 4 5

4 CAS-insats imponerade Löjtnant Jan Lundmark från ArtSS artillerisektion diskuterar ammunitionsfordonet fördelar och nackdelar med arméinspektören Berndt Grundevik. Prinsen som också är kapten i amfibiekåren kliver ut Archerpjäsen efter en lyckad skjutdemonstration med två eldöppnanden. Med stöd av ledningen från den andra brigadstaben skulle lede fi kastas ut i havet, då denne trängt sig in i Sverige från Blekinge och nu hotade Malmö. Brigadens fiende, en brigads tätbataljon befinner sig ett par kilometer bort vid Knäbäcksåns mynning när den svenska armén börjar slå tillbaka i form av en robottropp 70, som framgångsrikt bekämpar två fientliga bombplan. Målbilden är att bataljonen ska vara slagen innan den passerar riksväg 19. Därefter begär en FAC flygunderstöd. En rote Jas 39 Gripen gör några minuter senare slarvsylta med sina 27 millimeter automatkanoner av sitt mål vid strandlinjen och markanfallet inleds. Dags för 911:e pjäsplutonens haubitsar att demonstrera sin eldkraft. Eldstöt efter eldstöt avfyras innan stridsvagn 122-plutonerna dundrar fram på båda sidor om kullen som utgör åskådarplats och avfyrar sina 12 centimeters kanoner på mindre än hundra meters avstånd från publiken. Fienden är slagen och lugnet lägrar sig efter att samtliga förband som deltagit i striden defilerat förbi arméinspektören. Björn Isaksson, Försvarsmakten och Artilleriregementets projektledare för införande av Archersystemet njöt i solen under industridagens förevisningar. Prinsen sköt Archer Stort intresse, inte minst från arméinspektören, generalmajor Berndt Grundevik, rönte också förevisningen av den tyska, bepansrade broläggningsvagnen byggd på ett stridsvagn 121-chassi som tyska leverantören köpt tillbaka från Försvarsmakten. Broläggningsförmåga under anfallsrörelse är en av de brister i den kommande insatsorganisation 14 (IO 14), som arméinspektören hoppas få försvarsledningens gehör att åtgärda. Andra brister som luftvärnsförmåga och granatkastförmåga vilka nämndes i förra numret av Artilleri & Luftvärn, ska åtgärdas i samband med pågående upphandlingar. För oss inom armén är det viktigt att vi inom våra truppslag får visa den utveckling av förmågor som sker, men samtidigt ska vi inte hymla med att det också finns brister som måste åtgärdas, säger Grundevik. Även om arméinspektörens ansikte för många inom branschen är välbekant var det ett än mer fotograferat och i media förekommande ansikte som drog mångas blickar till sig när han klev ut ur Archerpjäsen efter två eldöppnanden hans kungliga höghet, prins Carl Philip. Prinsen som har kaptens grad inom amfibiekåren, var en av hedersgästerna under Markstridsdagarna och fick under några timmar ett antal, kortare genomgångar av olika industriers produkter. Kapten Bernadotte fick även information om Saabs arbete med att ta fram en obemannad flygande helikopterplattform, Skeldar V-200 samt Nammos ammunitionsportfölj. Avslutande dag ägnades helt åt Försvarsmaktens egna förband samt ett antal inbjudna utländska förband (förstärkning i form av tysk granatkastarpluton och dansk stridsvagnspluton) i form av en så kallad målbildsövning. Stridsfordon 90-pluton anfaller. 6 7

5 ÖB begär ökat anslag Överbefälhavaren, Sverker Göranson behöver ett ökat försvarsanslag med minst två miljarder kronor från och med år Det framgår av en skrivelse som Försvarsmakten skickat in till försvarsdepartementet. Enligt ÖB måste Försvarsmaktens köpkraft öka med minst två miljarder kronor årligen för att uppgradera eller köpa in ny utrustning. En del av det ökade anslaget anser ÖB kunna ta från rationaliseringar och utökad samverkan med andra länder, men det kommer också att behövas höjda försvars-anslag, hävdar Sverker Göranson till Tidningarnas Telegrambyrå. Försvarsmakten räknar med att materiel för 25 miljarder kronor utöver nuvarande ramar behöver köpas in eller uppgraderas runt år Det handlar bland annat om ett markbaserat luftvärn med medellång räckvidd, ett ubåtsräddningssystem och nya transportflygplan eller uppgradering av befintliga tp 84, Hercules. ÖB Sverker Göranson vill ha mer pengar till Försvarsmakten. Politiskt verkar detta vara en omöjlighet. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten/CombatCamera. Det finns två sätt att göra dessa investeringar på. Antingen gör man inget nu och tar kostnaden när den kommer 2022 och då blir det ganska mycket pengar, eller så kan man fördela den från 2015, säger Göranson till TT. Sverige leder EU Battle Group 2015 Sverige och Försvarsmakten ska åter igen vara ramnation och leda den kommande EU-stridsgruppen, Nordic Battle Group under första halvåret 2015 (NBG 2015). Det har riksdagens försvarsutskott beslutat. Utskottet välkomnar att Sverige på nytt tar ansvar för fred och säkerhet genom att leda en EU-stridsgrupp. Utskottet vill framhålla att det är angeläget att EU:s stridsgrupper åtminstone de som Sverige medverkar i vid behov även kan ställas till Förenta nationernas förfogande om FN begär det, säger utskottets vice ordförande, moderaten Cecilia Widegren. Stridsgruppernas snabbinsatsförmåga bidrar till EU:s möjligheter att hantera kriser och stärker EU som global utrikes- och säkerhetspolitisk aktör, hävdar de sex partierna, regeringsalliansen samt socialdemokraterna och miljöpartiet som ställt sig bakom beslutet. För miljöpartiet är det första gången partiet ställer sig positiv till att Sverige återigen ska ha ledaransvar. EU: s stridsgrupper har sitt ursprung i Europeiska rådets möte i Helsingfors i december 1999 då generella mål för EU:s militära krishanteringsförmåga antogs. Dessa mål kallas ofta för Helsinki Headline Goal. Force protection is our mission As a top European supplier of army technology, Rheinmetall Defence offers an extensive array of military hardware that enhances the mobility, reconnaissance capabilities, lethality and survivability of troops deployed in harm s way, and also enables the networking of national and international systems. Rheinmetall has spent years pioneering new technologies for protecting friendly forces, systematically expanding its range of products in this critical field. Rheinmetall Defence is a strong and reliable partner for the armed forces in Scandinavia. 8 9

6 Ledning, sensorer och verkan Luftvärnet mot framtiden med uppgraderade system tillförs även andra typer av ledningscontainrar, LogC och PlanC, och de levereras under hösten. Med tillförsel av TCC/OpC kommer bataljonens förmåga att leda verksamhet att öka väsentligt. I TCC/OpC kommer det samlade luft- och markläget att finnas. Länk 16 och FM Broadcast (f.d. LuLIS) kommer att var integrerat. Luftvärnets insatsorganisation består idag i princip av två luftvärnsbataljoner. Dessutom finns lvkvplutoner i våra mekaniserade bataljoner. Den materiel som ingår i bataljonerna är när det gäller verkan RBS 97 (Hawk) och RBS 70 och när det gäller sensorer UndE 23, PS 90 samt PS 91. Huvuddelen av materielen har varit med ett tag men det har varit ett antal modifiering och uppgraderingar längs vägen så vi har idag ett väl fungerade luftvärn. IFLv är indelat i tre delar; ledning, sensorer och verkan. Und E 23 viktigaste sensorn Vissa system börjar dock närma sig den bortre gränsen för sin livslängd och även om vi har väl fungerade system har de vissa nackdelar och brister. De är framtagna och driftsatta under andra förutsättningar än vad som gäller idag. Därför är avsikten att luftvärnet framöver skall tillföras ny materiel och en del materiel ska uppgraderas i två steg. Det första steget genomförs de närmaste åren och det andra steget ca Första steg 2013 Det första steget benämns IFLv (Insatsförmåga luftvärn) och är planerat att genomföras i perioden och innebär uppgradering av de delsystem som skall vara kvar och anskaffning av en del ny materiel främst inom ledning och korträckviddigt luftvärn. Alla beslut är i nuläget inte fattade men avsikten är IFLv skall beställas inom några månader. Det gör att alla detaljer och antal enheter inte är klart och att det kan bli vissa förändringar. I ledning ingår anskaffning av ledningscontainrar, implementering av nytt måldata-meddelande (LvM), införande av Internet-baserad informationsöverföring samt anskaffning av Fire Unit Terminal (FUT) och Sensor Unit Terminal (SUT). Dessa kommer att finnas på varje eldenhet och sensor och det kan sägas vara gränssnittet för att kunna sända och ta emot information. När det gäller ledningscontainrar är det inom IFLv enbart de delar som är till för ledning av striden mot luftmål, Tactical Command Center/Operations Center (TCC/OpC) som anskaffas. Luftvärnsbataljonerna Tactical Command Center ska nu anskaffas för att stärka luftvärnets ledningsförmåga för strid mot luftmål. När det gäller sensorer är det i dagsläget inte klart vilka som kommer att vara kvar. UndE 23 kommer naturligtvis även framöver att var den viktigaste sensorn men det är inte klart om både PS-90 och PS-91 kommer att vara kvar eller om det blir en av dem som kommer att ingå i den framtida organisationen. UndE 23 tillförs förmåga att varna för RAM-mål (raketer och granater) i alla enheter och alla enheter utrustas med IFF. Förmågan att varna för RAM-mål finns idag på några enheter och Luftvärnsregementet kan med kort varsel skicka iväg materiel och personal om behovet skulle uppstå i exempelvis Afghanistan. Om PS 90 blir kvar kommer den endast att genomgå mindre modifieringar riktat mot att kunna hantera det nya måldatameddelandet. Blir PS-91 kvar kommer den att utrustas så ett den kan sända måldata vilket den inte kan idag. Inom området verkan kommer EldE 97 att anpassas mot det nya formatet LvM men i övrigt se ut och fungera som det gör idag. När det gäller korträckviddigt luftvärn har vi idag RBS 70. Det kommer att ersättas men de slutliga besluten är inte fattade och vi får återkomma med en mer detaljerad beskrivning när allt är klart. Det som är klart är att det korträckviddiga luftvärnet skall ha mörkerförmåga och förmåga att bekämpa små mål, till exempel kryssningsrobotar. Mörkerförmåga finns i idag på ett fåtal enheter RBS 70 men i framtiden kommer alla luftvärnseldenheter att ha den förmågan liksom möjligheten att bekämpa små mål. Und E 23 är enligt den nya luftvärnsdoktrinen den viktigaste sensorn. Nya system - men vilka? När IFLv är genomfört har vi ett modernt och väl fungerande luftvärn ett antal år framåt. Vi kommer att ha en betydligt bättre förmåga och större flexibilitet för att kunna leda våra luftvärnseheter. Vi kommer också att ha betydligt bättre förmåga att verka i mörker och mot små mål. Efter 2020 är det några delsystem som faller för åldersstrecket. Vad det blir är i nuläget inte bestämt. Studier är påbörjade som skall var slutförda om något år och därefter skall det fattas beslut. Det dröjer alltså ytterligare något år innan vi vet hur det blir men arbetet är påbörjat med att anskaffa en utvecklad luftvärnsbataljon. Text: Lars Mörrby

7 Utveckling av brigadförmåga, prioriterat arbete för Arméinspektören Sent på hösten 2010 fick Markstridsskolan (MSS) uppgiften av Arméns Taktiska Stab (ATS) att starta och sammanhålla arbetsgruppen Brigadförmåga med visionen och målbilden att försvarsmakten (FM) år 2020 ska ha utvecklat full förmåga att verka i nationell och multinationell brigadstruktur. Artilleristen och överstelöjtnanten Sten-Olof Olsson leder arbetsgruppen och skriver om arbetet unikt för. Vid årsskiftet 2010/2011 fick undertecknad förmånen att leda MSS arbetsgrupp om återtagning av brigadförmågan. Arbetsgruppen består av representanter från Livgardet, I 19 (3. Brigadstaben), K 3, P 4 (2. Brigadstaben), P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR, MSS, SSS, LSS, FMTS, SkyddC och FMUndSäkC. Innan jag går in på arbetets framfart så här långt vill jag definiera några viktiga ord och vad som avses med dem: Överstelöjtnant Sten-Olof Olsson Överstelöjtnant Sten-Olof Olsson är före detta Bergslagsartillerist. Sedan 2004, då A 9 i Kristinehamn avvecklades, arbetar Sten-Olof Olsson på Markstridsskolan med taktik, metodik och förbandsutveckling. Brigad: ett fast organiserat förband (som förr), detta kommer FM inte ha i överskådlig tid. Brigadstruktur: ett för uppgiften behovssammansatt förband innehållande 3-5 manöverbataljoner, funktionsförband (funktionsförbanden är inte alltid bataljoner), med förmågan att vara ett kombinerat vapensystem. Förbandet leds av en brigadstab med stöd av betjäningsförband. Brigadförmåga: förbandets/enheten och/eller förmågan att samordnat verka i en brigadstruktur eller brigad i syfte att leverera högsta möjliga effekt. I ett försämrat omvärldsläge och efter nödvändig tillväxt och återtagande, skall insatsorganisationen (IO) kunna utveckla förmåga att sätta samman brigader som skall ha förmåga att slå en högteknologisk motståndare av bataljons storlek förstärkt med bl. a. stridsvagnar, funktionsförband och med understöd av flyg/stridshelikoptrar. Gemensam bild Efter dialog med ATS om uppgiftens innebörd påbörjades arbetet. Första steget var att skapa en gemensam bild av vad som skall uppnås och hur lång tid det kan ta att nå till den nivån. Insatsmiljön för brigadförmåga definierades till Sverige och närområdet i all förekommande väderlek och ljusförhållanden. En analys gjordes av uttalade och implicita krav mot ett antal olika typstridssituationer. Dessa sammanställdes under 2011 till ett utkast till operativa ramvillkor (U Opramvillkor). Efter fastställande av ATS blev detta den förmåga som skall uppnås. Parallellt med detta genomfördes spel med en IO 14 Brigad med tre mekaniserade skyttebataljoner med stridsfordon 90, varav två förstärkta med stridsvagn 122. Förbandets uppgift var att slå den dimensionerande motståndaren (se ovan). Slutsatserna efter spelet pekade på många brister i organisationen, inte så överraskande då förbanden i IO 14 inte är avsedda att verka i en brigadstruktur. Bristande rörlighet Några viktiga slutsatser som drogs var avsaknaden av brigadspaningsförmåga, bristen på rörlighet över vattendrag, uthålligheten (ett logistikkoncept som i alla dess delar inte är sammanhållet) och förmågan till verkan, främst med indirekt eld som är underdimensionerad för slå-uppgifter på grund av brist på förstärkningsartilleri. Resultatet av spelet och tidigare fältövningar på IO 14 utgjorde startpunkten, den förmågenivå FM har idag och U Opramvilkor är grunden för den förmågenivå som skall uppnås till det ansatta året Under hösten 2011 genomfördes två spelveckor för att pröva en utvecklad IO med 122/90-bataljoner, stridsteknisk broläggare, förstärkt logistik och brigadspaningsförmåga. Utifrån detta utarbetades en systemutvecklingsplan (SUP) för Brigadförmåga 2011, med andra ord, planen för hur utvecklingen skall genomföras för att nå slutmålet. Planen och arbetet har föredragits för ett antal generaler samt ÖB och reaktionerna har överlag varit positiva. Slutsatser som dragits efterhand har tillvaratagits i typförbandsutvecklingen inom ATS. Vid en jämförelse av den förmåga som IO 14 hade hösten 2010 då Arméinspektörens fältövning genomfördes och den förmågan som organisationen vilken aviserats våren 2012 har det skett en väsentlig utveckling. Men det kvarstår mycket arbete innan målbilden är uppfylld. Broläggningsvagn under framfyckning. Revidering av ramvillkor Under första halvåret 2012 har en revidering av U Ramvillkor genomförts och en remiss 1 på SUP Brigadförmåga 2013 kommer att sändas ut till sommaren. Ett utkast TOEM för en brigad med förmåga att slå den normerade motståndaren har också utarbetats. Vidare har arbetet med att genomlysa logistikkedjan, från främre förband genom brigadstrukturen till FMLOG bakre nivå, påbörjats. Detta för att klara ut om förbanden kan genomföra strid enligt de stridsfrekvenslinjaler som finns i Krigsförbandsspecifikationerna (KFS, jämför de gamla TOEM). Det pågår också ett arbete att utarbeta en SUP Markunderrättelser på MSS som bland annat bygger på de slutsatser som dragits av brigadförmågearbetet. Till årsskiftet skall en SUP brigadförmåga 2013 vara utarbetad samt text till ny AUP finnas. Under första halvåret 2013 skall arbetet avrapporteras i form av en slutrapport och ett förslag hur arbetet fortsatt skall bedrivas

8 Utvecklad insatsorganisation Vad ger brigadförmåga? Det skapar en möjlighet att ha en väl samordnad förmåge-, funktions- och typförbandsutveckling för markförbanden. Förmågan att kunna verka i en brigadstruktur är en förutsättning för att kunna verka i bataljonsstridsgrupper - inte ett motsatsförhållande. Det ger också en förmåga att kraftsamlat och samordnat möta en motståndare. IO 14 har utvecklats under arbetets gång med stöd av de slutsatser som dragits. I skrivande stund har uppgiften gått till ATS och PROD A med stöd av MSS att studera en utvecklad IO 14 med 122/90 bataljoner och ett embryo till brigadspaningsförmåga. ODIN Fire support system ODIN FSS offers advanced Fire Support for guns and mortars in various organizational structures. It is a distributed computer based field artillery fire control system making fire support more effective on battery, battalion, brigade and division levels. Brigadstabens stridsledning i arbete. Arméinspektören Berndt Grundevik i samtal med befäl. Citat ur Arméns utvecklingsplan (AUP) 2012: Arméns mål att i brigads ram kunna slå en kvalificerad och konventionellt uppträdande motståndare ställer krav på utveckling av arméns förband. Samtliga manöver- och huvuddelen av funktionsbataljonerna ska vara dimensionerade för att leverera förmåga i brigads ram. Dimensioneringen ska utgå från ett väl beskrivet sammanhang där motståndaren samt tids- och rumsförhållanden är beskrivna. WORLD CLASS - through people, technology and dedication

9 European Defence Agency utreder framtida behov av precisionsstyrd ammunition EDA, eller European Defence Agency, är kanske inte så kända för det stora flertalet. Byrån, med säte i Bryssel, kan närmast beskrivas som ett beredningsorgan för att stärka Europas försvarsförmåga. EDA styrs av en styrelse som består av EUländernas National Armament Directors, för Sveriges del är det chefen för FMV. Det är inte helt sanningsenligt att påstå att alla EU-länder deltar, eftersom Danmark hittills har valt att stå utanför samarbetet. Å andra sidan deltar Norge aktivt En eldstöt från ett haubits 77-batteri fångad i nedslagsögonblicket. genom ett hängavtal. EDA består av fyra så kallade Direktorat som alla på olika sätt har till uppgift att stärka samarbete. Arbetsgången är kapacitetsbaserad, vilket innebär att. först analyseras ländernas militära kapacitetsbehov och därefter vilken industrikapacitet som behövs i Europa för att kunna leverera den efterfrågade förmågan. En stor del av arbetet genomförs i Direktoratets så kallade Cap Tech-grupper, som analyserar vilka grundläggande teknologier som behövs. I början på januari 2011 fick ett industrikonsortium under ledning av BAE Systems Bofors ett kontrakt från EDA att under ett års tid genomföra en studie beträffande behovet av precisionsstyrd ammunition och den europeiska industrins möjligheter att leverera denna kapacitet inom en tioårsperiod från studiens början. De mest kända på produkterna idag är sannolikt amerikanska eller ryska, men faktum är att europeisk industri har redan det mesta av den kompetens och de resurser som skulle behövas för att säkerställa ett Europeiskt oberoende. Hursomhelst är förstås resonemanget inte invändningsfritt och utveckling av den här typen av ammunition har hittills ansetts som kostsam vilket har avskräckt många länder från att engagera sig i utveckling eller att anskaffa färdigutvecklade produkter. Studien startade med att utvärdera ländernas behov av precisionsunderstöd. Detta gjordes med hjälp av tolv olika scenarier med varierande konfliktnivåer. Ländernas representanter fick välja typ av insatser med anledning av scenariebeskrivningarna och dessutom vilka prioriteringar de ville göra när det gällde bruk av precisionsstyrda verkanssystem. Analysen resulterade i en matris där större delen av Europas länders rangordnade behov visas. Matrisen visar även att ett flertal länder har samma eller liknande behov. Produktionsförmågan kartlagd När de militära behoven var utredda, fortsatte studien med en total kartläggning av ekonomiska och tekniska förutsättningar att utveckla och producera precisionsstyrd ammunition inom Europa. Kartläggningen inleddes genom att hämta information om hittills genomförda eller pågående projekt samt att granska såväl resultat som ingående kärnkompetenser och teknologier. Här konstaterades tidigt att det i princip bara har genomförts fyra kompletta program i Europa. Av dessa är tre svenska eller svenska samarbeten Börje Nyquist Arbetar som Future Product Manager på BAE Systems, ledamot i Artilleri- och luftvärnsklubbens styrelse samt projektledare för EDA PGA-studie. nämligen STRIX, BONUS och EXCALIBUR. Sverige har alltså en enastående track record inom området! För att förstå Europas möjligheter måste en analys göras inom flera ämnesområden. Ett exempel är möjligheten att behålla kompetenser över tiden, sett till den på grund av besparingar krympande marknaden. Krympande marknad innebär som regel färre program och färre program innebär i sin tur att utvecklingspersonal kommer att sakna nödvändig träning och erfarenhet för att kunna leda komplext systemarbete. Ett annat problemområde är att kunna behålla produktionsresurser om andelen produktionsbehov är lågt men ändå med krav på avancerad utrustning och kompetens. Materialproblematik Givetvis finns här också behov av ett antal teknologier. Det finns en tendens att forskning inom området aldrig når en sådan mognadsgrad att den går att produktifiera. Det här kan antas vara en fråga om brist på resurser men det är också en fråga om metodik. Området kräver oftast komponenter som tål höga utskjutningspåkänningar men som också måste vara små för att medge inbyggnad i till exempel tändrör. Strömkällor är ett annat problemområde, då även dessa har motsvarande krav och dessutom skall kunna ge strömförsörjning under hela banan, viket för långräckviddig ammunition är betydligt längre än vad som är vanligt idag. En del andra komponenter dras med materialproblematik eftersom vi här är beroende av sällsynta jordartmaterial som främst finns i Asien. Sensorer är ett exempel men eftersom 16 17

10 problemet delas med andra materielområden borde en gemensam lösning kunna hittas. I en del andra fall saknas militära komponenter eftersom tillverkarna har en större marknad för civil produktion. ITAR är en problematik som fått ökat intresse i Europa. ITAR är den amerikanska administrationens bestämmelser för export av vapenmateriel. I korthet innebär den att amerikanska komponenter inte kan integreras och exporteras utan amerikanskt tillstånd. Många europeiska stater ser det som ett allvarligt ingrepp i deras möjligheter att få tillgång till system när behovet uppkommer. Den enda säkra metoden för att undvika detta är förstås att utveckla komponenterna i Europa. fåtal eller inga leverantörer i Europa eller där teknologin är underutvecklad. En del av dessa komponenter skulle vara bra affärsmöjligheter för mindre leverantörer. Slutligen har studien föreslagit att ett eller flera gemensamma program skulle kunna startas i Europa. Dessa kan baseras på de generella program som föreslagits i studien. Exempel är kurskorrigerande tändrör eller styrd projektil med målsökare. Innan dessa program startas måste frågorna inom PGA forumet hanteras. Om detta kan ske, gör studien bedömningen att Europa har bra möjligheter att behålla sin kompetens och ett eller flera samarbetsprogram bör kunna startas för att tillgodose Europas militära krav när det gäller precisionsstyrd ammunition. Europeiskt forum bildas Efter att ha analyserat möjligheter, luckor och tillkortakommanden inom relaterade områden, skapade studiegruppen en prioritetslista baserat på hur kritiskt området var och tidramen för när kapaciteten behövs. Denna lista blev sedan grunden för den åtgärdsplan som utarbetades och som kan påstås vara studiens huvudresultat. Åtgärdsplanen sträcker sig över en tioårsperiod och omfattar åtgärder inom fyra huvudsakliga områden vika kan sammanfattas som samordnande åtgärder, kravsättning, teknologier samt slutligen gemensamma PGA program. En av de första åtgärderna som föreslås, är att sätta upp ett Europeiskt PGA-Forum för samordning av frågor som kvalificering, modellering och simulering, system och plattformsintegration samt testfaciliteteter. Forumet är tänkt att leda till bättre samordning inom Europa samt till minskade eller delade kostnader. Nästa område är en gemensam kravharmonisering. Dagens krav är oftast nationella och leder till minskade möjligheter till interoperabilitet. Interoperabilitet skulle möjliggöra delning av resurser och därmed en annan modell för produktion och uppgraderingar som över tiden skulle ge högre säkerhet i ländernas ammunitionsförsörjning. Teknologiområdet omfattar de teknologier där det finns ett Börje Nyquist samtalar med engelsk major. Ammunitionsutveckling behöver ett europeiskt forum med fokus på samordning, kravsättning och teknologi, är en av slutsatserna i den studie som European Defence Agency slutfört. Påminnelse Artilleri- och luftvärnsklubben påminner medlemmar om betalningen av årsavgift. Har du redan betalat årets avgift kan du bortse från denna påminnelse. Från och med hösten kommer också årsavgiften att faktureras via e-post eller brev. Har du en e-postadress vore vi tacksam om du snarast meddelande denna till sekreteraren Lars Mörrby Bankgiro

11 Äntligen eldtillstånd och ett mäktigt muller bryter tystnaden Det är inte varje dag som det skjuts skarpt med robot 97, eller Hawk i mer dagligt tal. För några veckor sedan genomförde Försvarets Materielverk en så kallad verifieringsskjutning i Vidsel med stöd av Saab Support & Services och Luftvärnsregementet. s läsare får nu via biträdande projektledaren, Lars-Erik Lindberg från SAAB och Simeon Dahlin, lavettgruppchef från Luftvärnsregementet, en unik inblick i skjutningen och dess förberedelser i form av dagboksanteckningar: Dag 0 onsdag 18 april Efter månader av planering och förberedelser smög det på sig en känsla av resfeber. Vad har vi glömt? Vad borde vara gjort? De flesta har dock varit med och gjort liknande verksamhet vid ett antal tillfällen sedan den första verifieringsskjutningen Roboten i luften efter ca 10 sekunders flygtid. Dag 1 torsdag 19 april Resdag med tema förtänksamhet - logistik. RobotFörsöksplats Norrland (RFN) i Vidsel ligger inte direkt nästgårds med Stureplan. Så om du inte vill vara utlämnad till hotell Storforsens utbud och priser är det en bra idé att passera närmaste, större tätort, vilket är Älvsbyn ungefär fyra mil från Vidsel, innan incheckning. Efter sammanstrålning på Arlanda med FMV- och SAAB-personal avgick flyget till Luleå. Snö mötte men med rejäla fyrhjulsdrivna hyrbilar var trippen till Storforsen inget problem. De sista pusselbitarna av logistiken föll på plats när vi stående på balkongen fick se förbandet rulla upp till basen efter en tvådagars landsvägsmarsch på 147 mil genom Sverige. Dag 2 fredag 20 april Mötet med förbandet på RFN gör att vi kan inleda mera praktiska förberedelser som till exempel hårddisksbyten. Fredagen innehöll annars uppmarsch till provplatsen på miserabla grusvägar, vilket är standard vid den här tiden på året. Gruppering och inkoppling av testutrustning vidtog omedelbart. En fördel med Norrland så här års är att arbetsljus varar till långt in på kvällen. Dag 3 lördag 21 april Dagen ägnas åt förbandets systemkontroller, där allt synes vara OK. Diverse kalibreringar och inställningar av testutrustningar sker, såsom av frekvensmätare och DCS (Data Collection System). Allt enligt plan inför söndagens vilodag. Dag 4 söndag 22 april Vilodagen bestod av, förutom återhämtning, lite skidåkning i Kåbdalis och en mindre grupp åkte till Luleå för ett uppskattat studiebesök på isbrytaren FREJ. Dag 5 måndag 23 april Samling och säkerhetsgenomgång. FMV:s eget Test- och evalueringsteam är på plats med full styrka och veckans övning i beslutsfattande börjar tidigt. Redan vid lunch tas beslut om No Go inför tisdagen på grund av dystra väderleksprognoser. Dagen består till huvudsak av genomgångar av säkerhetsbestämmelser och nedräkningslistor. Har vi tänkt på allt? Åskådare från såväl Försvarsmakten, FMV som industrin anländer vartefter till området under dagen och kvällen. Dag 6 tisdag 24 april Väderväntan. Som meteorologerna förutspått är det låga moln blandat med dis och dimma. Lite finjusteringar på loggutrustningar och åskådarvisningar blir dagens huvudsakliga verksamhet. Dag 7 onsdag 25 april En vecka har gått och ännu en förmiddag med samma väder. Men från lunchtid lättar molnen och projektledningen har diverse överläggningar om alternativa skjutfall om inte vädret tillåter rätt målhöjd. Ett spänt lugn kan kännas i lunchmatsalen. På åskådarplatsen, punkten Petter, serveras våfflor. En gammal fin Hawk-tradition! Lars-Erik Lindberg Lars-Erik Lindberg sitter idag på SADSO (Saab Air Defence Support Office) lokaliserat till luftvärnsregementet i Halmstad. Han har sedan tidigt 90-tal jobbat med Hawk-systemet inom Försvarsmakten och är före detta yrkesofficer. Äntligen bra väder utan risk för isbildning på målroboten. Nedräkningen inleds: 3, 2, 1 ELDTILLSTÅND! Nervös väntan innan ett mäktigt muller bryter tystnaden. Roboten stiger till väders och alla test- och mätsystem verkar vara med. Loggarna rullar. På åskådarläktaren fotograferas som om Hollywoods kändiselit plötsligt uppenbarat sig inför en hord av fotografer. Kommandot FÖRSTÖR ges och robotskytten utför ordern. Det långa avståndet blir uppenbart när det går åtskilliga sekunder mellan detonationen och till dess ljudet tar sig fram till åskådarläktaren. Efter säkring kan riskzonen hävas och området kring lavetten får beträdas. Efter kontroll av och insamling av loggar kan en härlig lång dag äntligen ta slut, eller kan den? Nu visar sig norrländska grusvägar i tjällossningstider från sin värsta sida. Efter ett antal fastkörningar var de sista åter på hotellet först vid midnatt. Dag 8 torsdag 26 april Analys och uppbröstning. Enligt plan påbörjades analys och rapportarbetet främst genom att säkerställa att allt underlag fanns och att fastställa tidplanen. Samtidigt bröstade förbandet upp materielen och registreringsutrustning återställdes. Diverse bilräddningsaktioner får även göras. Kvällen avslutas med traditionell skjutmiddag på RFN. Det bjuds god mat, filmvisning och utdelning av utmärkelser - på det hela taget en bra avslutning på en lyckad och uppskattad vecka

12 Unik möjlighet att studera artillerisystemets utveckling Den pensionerade översten och eldsjälen Leif Mårtensson hinner knappt slå upp portarna denna ljumma försommarmorgon innan dagens första besökare dyker upp för att ta del av hans kunskaper. I entrén väntar ett 20-tal soldater och officerare från A 9 på att spendera några timmar vid landets största och officiella artilleri- och luftvärnsmuseum i Kristianstad. Ett museum som aldrig skulle ha tillkommit om inte Wendes Militärhistoriska förenings ideellt arbetande medlemmar tagit tag i det omfattande projektet. Efter mycket förarbete kom regeringsbeslutet i december 2007 om att ett antal museer skulle tillhöra det nationella arvet och därmed inte kunna avvecklas. Valen föll på Aspö utanför Karlskrona (rörligt kustartilleri), Strängnäs och Arsenalen (fordon), Halmstad och Skedalahed (luftvärn) samt Kristianstad med artillerisamlingar, som numera förvaltas av Kulturdepartementet inom ramen för organisationen Sveriges Militärhistoriska arv (SMHA). Räddades från skroten Huvuddelen av de pjäser och instrument som Artillerimuseet förfogar över är bara bevarade i ett enda exemplar. Leif Mårtensson har personligen besökt varenda museisamling som har bärighet mot artilleriet, vare sig det har handlat om enskilda regementssamlingar, kommunala samlingar eller rent privata initiativ. Jag vill påstå att jag har väldigt bra koll på vad som finns och vad som inte längre finns kvar. En sak är säker utan Leif Mårtensson guidar delar av 911 pjäsplutonen från Artilleriregementet i kanonhallen. bildande av SMHA hade risken varit mycket större att väsentligt mer material gått till skroten, säger Leif Mårtensson. Leif Mårtensson är ingen dununge inom artillerigamet. Han är pensionerad överste och tidigare chef för Wendes Artilleriregemente, A 3. Under de tre år som museet nu varit verksamt har antalet besökare ökat för varje år. Vår satsning som från början har varit att visa hela artillerisystemet, inte bara det egna regementets materiel, har visat sig vara en fullträff. I höst har vi också färdigställt en utställning som handlar om ljudmättjänst, vädermätning, observationstjänst, artilleriflyg med mera, berättar Leif Mårtensson i en paus från dagens guideuppdrag. En hel del luftvärnsmateriel finns att beskåda på Artillerimuseet. Öppet Hus i augusti Under sommaren och hösten kommer den sista etappen av ombyggnationer att vara klar. En första invigning sker i mitten av augusti, preliminärt den 12 augusti, då museet arrangerar Öppet Hus. Leif Mårtensson hälsar alla artillerister välkomna, antingen under sommaren eller till invigningen av de nya lokalerna i augusti. Just nu håller vi på med att sätta upp sexspannet som kommit från Armémuseum. Därifrån kommer också den gamla fältsmedjan. Det gamla fältbageriet har också blivit knutet till Sveriges Försvarshistoriska Museer (SFHM) och har därmed räddats för avveckling, vilket jag tycker är väldigt trevligt. Leif Mårtensson visar försvarets första telefonmodell. Landets första granatkastare, 6 cm modell 1918 finns bevarad på Artillerimuséet i Kristianstad. Är du intresserad av ett besök på Artillerimuséet? Mer information om öppettider och verksamheten hittar du på hemsidan Museet ligger i Norra Åsum, söder om Kristianstads centrum

13 Publiksuccé när luftvärnet fyllde 70 år Lördagen den andra juni var det dags för firande och högtidligt jubileum för luftvärnet, som på dagen fyllde 70 år som självständigt truppslag. Luftvärnsregementet hade inviterat allmänheten till öppet hus i Halmstad. Hedersgäst under jubileumsdagen var ÖB, Sverker Göranson. Det luftvärn vi ser idag är modernt, väl utrustat, och en vital och efterfrågad del i luftförsvaret och därmed i det insatsförsvar som vi håller på att bygga upp, deklarerade Överbefälhavaren i sitt tal. Luftförsvarsförmågan kommer alltid vara avgörande och helt nödvändig för ett svenskt försvar. Luftvärnet löser inte bara luftförsvarsuppgifter, utan också en rad andra internationella uppgifter. Just som vi står här finns 47 soldater och officerare som Lv 6 ansvarar för i Afghanistan för att stödja den afghanska armén under uppbyggnad, fortsatte han. Att vara insatt är en naturlig del av regementets och luftvärnets verksamhet, konstaterade ÖB. Ständig utveckling Luftvärnets utveckling startade inom ramen för artilleriregementena efter första världskriget och en ständig förnyelse av både materiel och stridsteknik har pågått sedan dess. Utvecklingen är dokumenterad i en alldeles färsk jubileumsbok som bland annat beskriver luftvärnets gemensamma historia såväl som den lokala utvecklingen på alla svenska luftvärnsförband som funnits under den sjuttioåriga historien. Det har aldrig blivit slentrian inom luftvärnet, försäkrar Stig Schyldt, tidigare regementschef på Lv 3 i Norrtälje och redaktör för jubileumsboken. Det har skett en ständig förnyelse, och alltid funnits saker att ta tag i. Luftvärnare idag Teknikutvecklingen har alltid varit central inom luftvärnet och ett teknikintresse är inte någon nackdel om man arbetar på en luftvärnsbataljon. Våra luftvärnssystem består av många olika delar som var och en kräver djup kompetens, men också en systemförståelse, berättar Simon Bjurgard, specialistofficer inom Robot 97-systemet. Jag har ett omväxlande yrke där föregångsmannaskapet också är en viktig del när Försvarsmakten utvecklas med anställda soldater. Alla nöjda Både anställda och besökare uppskattade tillfället att få fira luftvärnet och mötas på Luftvärnsregementet. Hemvärnets musikkår i Halland bidrog också till jubileumsstämningen. Text: Charlotte Petterson, info Luftvärnsregementet. Foto: Christian Lövgren, Luftvärnsregementet. Salut för luftvärnet som firar 70 år som självständigt truppslag i Försvarsmakten

14 Artilleri- och luftvärnsklubben Adress c/o Överstelöjtnant Lars Mörrby Luftvärnsregementet Box HALMSTAD Tel Ordförande Överste Anders Callert Bodens garnison Artilleriregementet Box BODEN Tel Artilleri-Tidskrift Bankgiro Prenumerationspriser Inom Europa Utom Europa Lösnummerpriser Enkelnummer Dubbel-/Temanummer 2012 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. 300 kr per år 350 kr per år 100 kr 150 kr Storaffär i sikte för Bae Systems Hägglunds Norska försvarsmakten vill köpa nya svenska stridsfordon som tillverkas av BAE Systems Hägglunds. En order som uppges vara en av de största exportaffärerna för svensk försvarsindustri på mången god dag. Order sägs vara värd 12 miljarder kronor, vilket är en summa som norska armén aldrig tidigare investerat i ett enskilt materialprojekt. Norska regeringen har sagt ja till att för 12 miljarder svenska kronor bygga om och modernisera 103 stridsfordon 90 och köpa ytterligare 43 fordon. I samband med s pressläggning i mitten av juni hade emellertid inte Stortinget fattat det slutliga beslutet om att genomföra affären. Ordern passar också bra för svenska försvaret som har givit FMV uppdrag att studera en modernisering av samtliga stridsfordon 90 med start Flera demonstratorer har tagits fram och några presenterades i samband med Markstridsdagarna på Ravlunda skjutfält. Det norska försvaret behov av en uppgradering beror på att stridsfordonen levererades för minst 15 år sedan samtidigt som vagnarnas skyddsförmåga måste förbättras. 26

15 Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, KRYLBO ARCHER MORE THAN A GUN With high degree of survivability and a With a high degree of survivability and a significant range of effects, Archer provides the significant range of effects, Archer provides the users with an entirely new type of indirect fire users with an entirely new type of indirect fire capability. capability. 28

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer 3 2012 1 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer 3 2012 1 1 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer 3 2012 1 1 A Winning combination Mobility, operational AvAilAbility, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG Dan Jangblad, Strategidirektör, Saab AB 2011-04-17 Veteranklubben 25 år EN HÖGTEKNOLOGISK HISTORIA First B17

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 2 2009 A WINNING COMBINATION MOBILITY, OPERATIONAL AVAIL- ABILITY, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 1 2011 A Winning combination Mobility, operational AvAilAbility, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements for

Läs mer

Sveriges militärhistoriska arv

Sveriges militärhistoriska arv Sveriges militärhistoriska arv Under det senaste decenniet har det för det svenska försvaret och för de centrala militära museerna, varit en svår fråga hur utgången militär materiel och de under denna

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader Sida 1 (8) Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Kostnader avseende Nordic Battle Group

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 1999:570 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 4 2004 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 4 2004 Årgång 133 Lennart Gustafsson Tema Luftvärn...2

Läs mer

Vårt Luftvärn. Luftvärnets befälsutbildningsförbunds tidskrift

Vårt Luftvärn. Luftvärnets befälsutbildningsförbunds tidskrift Vårt Luftvärn Luftvärnets befälsutbildningsförbunds tidskrift Nr 1 2. Årgång 63. 2003 Luftvärnets Befälsutbildningsförbund Anslutet till Centralförbundet för Befälsutbildning Box 27803, 115 93 Stockholm

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS

Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS marschmusik fysiska tester yrkesinformation stridsuppvisning marschmusik fysiska tester yrkesinformation

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Veterandagen. Medaljörer

Veterandagen. Medaljörer Veterandagen Medaljörer 29 maj 2015 Ceremoni Program 14.20 Platserna vid monumentet och åskådarläktaren intagna 14.30 Ceremonin inleds med parad för fanan Tal av försvarsminister Peter Hultqvist Musik,

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri-Tidskrift Nr 4 2010 A Winning combination Mobility, operational AvAilAbility, superior altitude coverage and all-weather capability are all non-negotiable requirements for Air Defence systems

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema Materielförsörjning i demonstratorernas tidevarv. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema Materielförsörjning i demonstratorernas tidevarv. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema Materielförsörjning i demonstratorernas tidevarv Artilleri-Tidskrift Nr 3 2001 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 3 2001

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Vårt Luftvärn. Luftvärnets befälsutbildningsförbunds tidskrift. Nr 3 4 Årgång 60 2000

Vårt Luftvärn. Luftvärnets befälsutbildningsförbunds tidskrift. Nr 3 4 Årgång 60 2000 Vårt Luftvärn Luftvärnets befälsutbildningsförbunds tidskrift. Nr 3 4 Årgång 60 2000 Luftvärnets Befälsutbildningsförbund Anslutet till Centralförbundet för Befälsutbildning Box 27803, 115 93 Stockholm

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Mission Network som plattform Hur möter vi det?

Mission Network som plattform Hur möter vi det? Inbjuder till höstseminariet Moderna ledningssystem Mission Network som plattform Hur möter vi det? Internationellt samarbete kring kris- och krigssituationer har ökat i Europa under de senaste decennierna

Läs mer

Vårt Luftvärn Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds tidskrift

Vårt Luftvärn Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds tidskrift Vårt Luftvärn Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds tidskrift Nr 1 2. Årgång 68. 2008 Luftvärnets Befälsutbildningsförbund Box 278 03, 115 93 STOCKHOLM Lidingövägen 28, vakten K1 anvisar. Tfn 08-664 71

Läs mer

Flyg och verksamhet på F 8 Barkarby Sofia Svalmark

Flyg och verksamhet på F 8 Barkarby Sofia Svalmark Flyg och verksamhet på F 8 Barkarby Sofia Svalmark Området kring Barkarby, nordväst om Stockholm, var länge plats för flygverksamhet. Redan 1913 finns Hägerstalunds ängar som övningsflygplats, men även

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2003

Försvarsmaktens årsrapporter 2003 23 386: 62084 Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING Bilaga 7 Exportstöd Sida 1 (6) Exportstöd Allmänt Redovisningen omfattar det stöd som Försvarsmakten lämnat till industrin under 2003. Inom

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning öppna delar

Försvarsmaktens redovisning öppna delar 2015-01-23 FM2014-5882:36 Sida 1 (6) Öppen bilaga Försvarsmaktens redovisning öppna delar Redovisning avseende punkt 1 Vilken resultatindikator kan enligt myndigheten användas för att beskriva utvecklingen

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 september 2007 Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats Stockholm-Arlanda Airport ska utrustas med levande laboratorier för att flygplatsens närmare 18 miljoner

Läs mer

Bilaga 1 till 17 140:51932. 2.Skrivregler för forsvarsmakten.se

Bilaga 1 till 17 140:51932. 2.Skrivregler för forsvarsmakten.se 2.Skrivregler för forsvarsmakten.se Innehåll 2.1 Inledning med hänvisningar sid 2 2.2 Generellt om texter sid 3 2.3 Geografiska namn sid 3 2.4. Skriv på svenska sid 3 2.5 Versaler eller gemener sid 4 2.5.2

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:1 Utkom från trycket 2007-03-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring

Läs mer

BESLUTSSTÖD. Innehåll 1. INLEDNING. EXAMENSRAPPORT MILITÄRA LEDNINGSSYSTEM Jan Nyberg December 1997. 1.1 Bakgrund

BESLUTSSTÖD. Innehåll 1. INLEDNING. EXAMENSRAPPORT MILITÄRA LEDNINGSSYSTEM Jan Nyberg December 1997. 1.1 Bakgrund BESLUTSSTÖD Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INFORMATION OCH DESS BEHANDLANDE I ETT BESLUTSSTÖD...2 3. SAMMANFATTNING...4 REFERENSER:...5 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Jag har valt att behandla hur vi kan gå tillväga

Läs mer

Vårt Luftvärn. Nr 4 Årgång 71 2011. Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds tidskrift 1 (8)

Vårt Luftvärn. Nr 4 Årgång 71 2011. Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds tidskrift 1 (8) Vårt Luftvärn Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds tidskrift Nr 4 Årgång 71 2011 1 (8) Luftvärnets Befälsutbildningsförbund Box 278 03, 115 93 STOCKHOLM Lidingövägen 28, vakten K1 anvisar. Tfn 08-664

Läs mer

En grupp med 18 personer reste 18/2 2015 kl. 7.00 från Arlanda. Övriga åkte 19/2 2015 kl. 12.00.

En grupp med 18 personer reste 18/2 2015 kl. 7.00 från Arlanda. Övriga åkte 19/2 2015 kl. 12.00. 150306 Konferensresa till Fatih/Istanbul Fittja nattvandringsteam och Nattvandrarna Hallunda-Norsborg reste i februari 2015 tillsammans med trygghetssamordnare, Botkyrka kommun och kvalificerad brottsförebyggare,

Läs mer

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e)

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Följ med EG Retail m.fl. till NRF Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Om NRF + 400 utställare 126 seminarier, föreläsningar och gruppdiskussioner Drygt 25 500 besökare från

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025 Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025 Försvarsindustridag Logistik 1 Swedish Defense Materiel Administration and Swedish Armed Forces are changing Brigadier general

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53.

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53. ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 3 DECEMBER 2011 Artikelserie: Första linjens chefer Sidorna 38-46 Gästkrönikör Bo Hugemark Sidan 53 Manöverbataljoner IO 14 Sidorna 12-14 RENO 90/122 Sidorna

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

LUFTVÄRNETS STRIDSSKOLA KURSUTBUD 2014

LUFTVÄRNETS STRIDSSKOLA KURSUTBUD 2014 LUFTVÄRNETS STRIDSSKOLA KURSUTBUD 2014 1 Välkommen till Luftvärnets Stridsskola Vill du bli en del av luftvärnsfunktionen eller vill du vidareutveckla dig inom en funktion som genomför insatser såväl på

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12)

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12) Antero Timofejeff Sida 1(12) Föredrag om Teknisk underrättelsetjänst på Arboga Robotmuseum den 29/11 2011. Källa: Jerk Fehling och Antero Timofejeff. Årets sista föredrag på Robotmuseet samlades 25 personer

Läs mer

IFF Identification of Friend or Foe

IFF Identification of Friend or Foe IFF Identification of Friend or Foe 1 AGENDA IFF Historik SweAF HQ Joint IFF Directorate Organisation Uppgifter FCA (Frequency Clearance Agreement) CONOPS Implementering i dag Framtiden 2 Historik - IFF

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Informationshantering i FM samt Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Christer Lind-Val C UtvS/MSK Ledsyst Enköping Christer.lind-val@mil.se Informationshantering i FM Vår verksamhetsidé:

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an PROGRAM VÅREN 2013 02 VISNINGAR Upptäck Flygvapenmuseum! Gå med på en rundtur som visar lite av allt. Är du nyfiken på varför det svenska flygvapnet grundades och hur det har påverkats av det omgivande

Läs mer

Introduktion till det norsk-svenska dokumentationsprojektet

Introduktion till det norsk-svenska dokumentationsprojektet Försvarets Historiska Telesamlingar Armén Introduktion till det norsk-svenska dokumentationsprojektet 2009-12-01 Göran Kihlström, Per Lundgren, Lars Dicander A 17/09 Innehåller introduktion och förteckning

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 3 2008 Protecting your assets...... the choice is easy Saab Bofors Dynamics develops and produces short to medium range, ground-based air defence systems for

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema Framtid Nordic Battle Group. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema Framtid Nordic Battle Group. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema Framtid Nordic Battle Group Artilleri-Tidskrift Nr 4 2005 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 4 2005 Årgång 134 Carl-Ivar

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Tänderna ryker ur det svenska stålbettet.

Tänderna ryker ur det svenska stålbettet. Det är lätt räknade arméförband som riksdagen får för pengarna Diskussion & Debatt Av Olof Santesson Tänderna ryker ur det svenska stålbettet. Pressat av finansproblem kastade högkvarteret i slutet av

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED TJÄNSTEMANNAGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED TJÄNSTEMANNAGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och 09Ne Välkomna till höstens estetvecka. Som vanligt stuvar

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka Seoul, Sydkorea den 5 12 september 2015. Med resan ville utskottet närmare studera

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

allmänna försvarsföreningen LÄNSKONFERENS 2010

allmänna försvarsföreningen LÄNSKONFERENS 2010 LÄNSKONFERENS 2010 Den årliga länskonferensen genomfördes 6 maj, som vanligt på Drottning Viktorias Örlogshem. Alla länsavdelningar utom Jönköping och Jämtland var representerade. Tack vare att AFF ordförande,

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer