Bedrägerier skimmade kort. Rättsfallssammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedrägerier skimmade kort. Rättsfallssammanställning"

Transkript

1 Bedrägerier skimmade kort Rättsfallssammanställning RättsPM 2005:22 Utvecklingscentrum Stockholm December 2005

2 Sammanfattning I denna promemoria finns en sammanställning över ett antal tingsrätts- och hovrättsar meddelade under en , som avser bedrägerier med s.k. skimmade kort. Syftet med sammanställningen är främst att skapa ett lättillgängligt hjälpmedel i form av en presentation av de underrättsar som finns på området. Arbetet är en del av det bedrägeriprojekt som finns angivet i Åklagarmyndighetens utvecklingsplan (se även RättsPM Bedrägerier - projektrapport). Vad är skimmade kort? En skimmer är en teknisk anordning av varierande storlek som läser av den information som finns lagrad på magnetremsan på ett kredit/konto/betalningskort. Skimmern kan monteras på t.ex. bankomater eller handhas av gärningsman som f ett kort med magnetremsa i sin besittning och på så sätt har möjligheten att orättmätigt dra kortet genom skimmern. På det sättet kan en kopiering av kortinformationen ske utan att målsäganden känner till att kortet kopierats. Med ett sådant skimmat kort finns stora möjligheter för gärningsmannen att belasta målsägandes konto med obehöriga köp eller uttag innan kortet spärras. De fall av bedrägerier som behandlats i denna framställning är sådana där gärningsmannen på något sätt deltagit i processen att kopiera annans kortinformation med hjälp av en skimmer eller fall då gärningsmannen utnyttjat förfalskade kort som framställts med hjälp av en skimmer. Fortsätt skicka in ar Det är önskvärt om åklagarkammarna fortsätter att skicka in alla ar som avser skimmade kort. På så sätt kan sammanställningen uppdateras med jämna mellanrum. Några iakttagelser Sammanställningen av ar väcker ett antal intressanta frågor som det finns anledning att återkomma till senare. Utvecklingscentrum Stockholm avser att under 2006 göra en närmare analys av arna när det gäller vissa rättsfrågor samt påföljdsfrågor. 2

3 Införskaffare av kortinformationen Med införskaffaren avses den person i kedjan som genom teknisk utrustning bestående av en kortläsare ( skimmer ) kopierar den information som finns på magnetremsan på konto/kredit/betalningskort. Brottsrubricering Sätt/handling Förberedelse falsk handling, synnerlig förslagenhet), brukande av falsk urkund. Gm som varit fyra till antalet har genom att vilseleda bankomatkund med en tappad sedel skimmat dennes kort när hon tittat åt annat håll, de har även observerat kundens pinkod visuellt. sex Utvisning fem med hänsyn till brottets art. Villkorlig Utvisning fem Gm endast 17 Pga. av en skimmers mycket begränsade användnings område och utifrån gm avsikt har den ansetts utgöra sådant hjälpmedel för brott som avses i 23:2 1 st. 2 p. BrB Norrköping tr B Norrköping C stora summor, organiserat, riktat mot ett frekvent använt betalningssätt) har såsom anställd servitör på Stena Germanica kommit att skimma restaurang kunders kreditkort. har sedan vidarebefordrat kortinformationen till andra som kommit att använda informationen i framställningen av 49 falska kort. två sex Straffvärdet utesluter annan påföljd än fängelse. Momenten i brottskedjan har varit av den beskaffenheten att envar som deltagit skall anses som gm trots att ingen som faktiskt använt korten kunnat bindas till gm. Göteborgs tr B :e åkl.kam i Göteborg C

4 Sätt/handling Försök till grovt bedrägeri som grovt: brott av särskild farlig art, då den riktat sig mot allmänheten) Gm har monterat en skimmer och kameralist utanpå bankomater och t komma över kortinformation samt tillhörande pinkod. två Utvisning tio och tre Utvisning fem Brottets art diskuteras vid rubricering och straffvärde bedömning men inte vid val av påföljd. Gm har vid tre brottstillfällen t skimma kort. Försökspunkt ansågs uppnådd då kameralisten har monterats på bankomaten. Hässleholm tr B Kristianstad C (tt) av ovanstående mål Fastställer tr HovR över Skåne och Blekinge B Medhjälp till grovt bedrägeri som grovt: satts i system, förslagna, falska handlingar), till stöld, häleri. Gm har genom sitt arbete som taxichaufförer kopierat kunders kortinformation genom användning av en skimmer. Kortinformationen har sedan överlämnats till annan Gm för framställning av falska kort. och nio och sex Brottslighet av mycket allvarlig beskaffenhet. Missbrukat arbetsgivare och kunders förtroende. har även dömts för ytterligare brottslighet ( till stöld, häleri) Stockholms tr B City åkl.kam i Stockholm C

5 Sätt/handling (tt och Åkl) av ovanstående mål Fastställer tr Ej erhållit prövningstillstånd i HD. Svea HovR B Tillverkare av skimmade kort Med tillverkaren avses den person i kedjan som med hjälp av den stulna ( skimmade ) kortinformationen tillverkar ett nytt kort med samma information genom att överföra informationen till en ny magnetremsa. Tillverkaren kan ibland även stansa falska kort så att de även rent utseendemässigt liknar ett äkta konto/kredit/betalningskort för att på så sätt öka kortets användbarhet för bedrägerier. Brottsrubricering Sätt/handling Grov urkundsförfalskning, Medhjälp till bedrägeri rubricering: endast falska urkunder inte tillräckligt för grovt brott), Brukande av falsk urkund Gm har tillverkat s.k. white plastic kort som har gått att använda i parkeringsautomater och andra icke online automater. De har även sålt dessa kort minst 250 st. Skyddstillsyn/Villkorlig förenad med samhällstjänst 180 timmar (Straffvärdet bedömdes vara 8 s fängelse) Det ansågs ej vara fråga om artbrott. Gm som tillverkat korten har inte "skimmat" andras kort utan har istället räknat ut olika 16 siffriga koder som gick att använda. OBS! Annan rubricering, endast bedrägeri av normalgrad. Gävle tr B Uppsala C till Hovrätten för Nedre Norrland av ovanstående mål Ej prövats av HovR vid denna framställning. 5

6 Användare av skimmade kort Med användaren avses den gärningsmannen som fullbordar eller er fullborda bedrägeri brottet. Även gärningsman som innehar falskt ( skimmat ) konto/kredit/betalningskort f anses utgöra användare. I dessa fall rör det sig dock givetvis inte om fullbordat bedrägeribrott. Brottsrubricering Sätt/handling. farlig art, betydande belopp, systematisk organiserad brottslighet), brukande av falsk urkund Gm har använt s.k. white plastic kort med skimmad kortinformation samt tillhörande pinkoder för att på olika uttagningsautomater ta ut stora belopp. två och sex Straffvärdet utesluter annan påföljd. Skadestånd om kr Uppsala tr B Uppsala C

7 Sätt/handling., förberedelse till grovt bedrägeri som grovt: falska kort), stöld har anmält körkort och kontokort stulna. Han har sedan fått tillbaka korten efter att de fått skimmad kortinformation kopierad på dem. Han har därefter köpt kapitalvaror samt satsat pengar på låga odds i spelbutiker för att på så vis få ut kontanter. Genom innehav av förfalskade kort har gm gjort sig skyldig till förberedelse. och sex Straffvärdet utesluter annan påföljd. Gärningens art diskuteras inte. Gm har använt falska kort vid ett stort antal tillfällen. Vid straffmättningen av gärning har det beaktats att han pressats till att begå brotten. Huddinge tr B :e åkl.kam i Stockholm C falsk urkund, omfattande, systematisk och planlagd), Häleriförselse Gm har genom att använda stulet körkort samt förfalskade VISA-kort kommit över varor och utnyttjat tjänster som belastat andra personers konton. åtta Personliga förhållanden, återfall. Gärningens art diskuteras inte. Gm har bundits till 17 köp tillfällen. Huddinge tr B :e åkl.kam i Stockholm C

8 Sätt/handling. Försök till grovt bedrägeri som grovt: falsk urkund, förslagenhet och planering) Gm har genom användandet av stulet körkort och förfalskat bankkort med VISA funktion t vilseledda butikspersonal att utge varor till honom. en månad Samma gm som i B ovan, den nya påföljden skall utgöra särskilt fängelsestraff. Huddinge tr B :e åkl.kam i Stockholm C tillvägagångssättet led i organiserad brottslighet och beloppets storlek) bokföringsbrott () har som restaurangägare haft ett affärskonto med inlösen möjligheter för korttransaktioner. med använt skimmade kort i resturangens kortläsare och registrerat ingående transaktioner på affärskontot. De har sedan tagit ut kontanter och postväxlar (ställda till ) och därmed tillgodogjort sig gjorda transaktioner. åtta Brottslighet av sådan art att annan påföljd än fängelse är utesluten. Karlskoga tr B Örebro C (av och åkl.) av ovanstående Fastställer tr. Ej erhållit prövningstillstånd i HD. Göta HovR B

9 Sätt/handling., falsk handling, system) olovlig körning Gm har använt sig av stulna idhandlingar och förfalskade "skimmade" kreditkort för att genomföra ett stort antal köp på kredit. Gm har också lurat till sig hyrbilar genom att använda stulna körkort och kreditkort. Stort antal gärningar av allvarlig beskaffenhet, dessutom återfall under prövotid. Åkl har inte lyckats binda gm till samtliga åtalade brottstillfällen då handstil ej kunnat knyttas till gm samt brister i tidschemat för åtalade gärningar. Huddinge tr B Södertörns åkl.kam i Stockholm C falska urkunder, ägnat att rubba allmänhetens förtroende för bankkort som betalningsmedel, systematisk organiserad brottslighet) Gm har använt falskt utländskt körkort och förfalskat bankkort med VISA funktion på så vis vilselett butikspersonal. Kommit över sammanlagt fyra mobiltelefoner vid två brottstillfällen. åtta Utvisad fem Återfall, gärningens art diskuteras inte. Gm har använt skimmade kort vid tre brottstillfällen. Uppsala tr B Uppsala C (av tt och åkl) av ovanstående mål Fastställer tr Svea HovR B

10 Sätt/handling. Förberedelse falska handlingar, riktas mot flera målsägande, risk för betydande skada) Gm har landat på Arlanda med tolv st förfalskade bankkort (äkta kort med skimmad info) samt tolv förfalskade tillhörande idhandlingar. Gärning av allvarlig beskaffenhet samt högt straffvärde Sollentuna tr B Norrorts åkl.kam i Stockholm C (av tt) av ovanstående mål Fastställer tr Svea HovR B tillvägagångssätt förslaget, krävt planering, begagnat falska handlingar.) Gm har genom användandet av falskt pass och kreditkort vilselett butikspersonal och på sätt kommit över olika varor. åtta Utvisad tre Straffvärdet utesluter annan påföljd Gm har använt sig av skimmade kort vid två brottstillfällen. Stockholms tr B City åkl.kam i Stockholm C (av den tt och åkl) av ovanstående och sex HovR har till skillnad från tr funnit att gm kan bindas till samtliga 17 brottstillfällen enligt åtalet. Ej erhållit prövningstillstånd i HD. Svea HovR B

11 Sätt/handling. Förberedelse brukande av falska handlingar och betydande belopp) rattfylleri, ringa narkotika brott Gm har haft 16 st white plastic med tillhörande pinkoder i sin ägo då de blev stoppade i tullen. Kortinfo var skimmad i Danmark. Hittade ingen övrig utrustning. sex sex Utvisning fem Gärningens art utesluter annan påföljd Utvisning motiverades av att brottet ansågs organiserat, samt av mellanstatlig förpliktelse att motverka att kriminella personer kan röra sig fritt inom Schengen. Ystad tr B :a åkl.kam i Malmö C (av ) av ovanstående Fastställer tr HovR har till skillnad från tr inte ansett att gärning var av sådan art att påföljden skulle bli fängelse men pga. återfall fastställdes tr. HovR Över Skåne och Blekinge B tillvägagångssätt förslaget, krävt planering, begagnat falska handlingar, organiserat.) Gm har genom användandet av falskt utländskt körkort och förfalskat bankkort med VISA funktion vilselett butikspersonal och på så sätt kommit över egen till ett värde av drygt kr och sex Utvisad sju Allvarlig art, ägnad att rubba allmänhetens förtroende för kort som betalningsmedel. Gm använt sig av skimmade kort vid fem brottstillfällen varav tre har lett till fullbordat brott. Örebro tr B Örebro C

12 Sätt/handling. (av den tt och åkl) av ovanstående Fastställer tr Göta HovR B

13 Införskaffare/Tillverkare/Användare av skimmade kort Detta är en samlingsrubrik när en och samma gärningsman har utgjort flera delar av kedjan enligt de exempel som finns ovan. Brottsrubricering Sätt/handling, förberedelse till grovt bedrägeri, medhjälp till grovt bedrägeri, medhjälp till till grovt bedrägeri, som grovt: systematiskt, välplanerat, svupptäckt, falsk handling) grovt vapen brott, olovlig körning, rattfylleri. (tt och åkl) av ovanstående. har rekryterat skimmare, framställt falska kort med hjälp av den informationen, samt använt falska kort. och Gm3 har skimmat kort på sina arbeten som servitör och taxichaufför. De har även använt falska kort på en utlandsresa. tre och sex Gm3 Allvarligt hot mot betalningssystem, varför annan påföljd än fängelse är utesluten. fyra två Gm3 och sex Den strängare påföljden för har motiverats med utifrån omfattningen och de belopp som bedrägerierna har inneburit som han varit en del av. De andra gm har inte deltagit i samma utsträckning. HovR har skärpt påföljden för samtliga Gm Stockholms tr B Svea HovR B City åkl.kam i Stockholm C

14 Sätt/handling, förberedelse till grovt bedrägeri som grovt: trots små belopp, omfattande, systematiskt och organiserat, ägnat att rubba allmänhetens förtroende för uttagsautomater) ( och åkl) av ovanstående, endast avseende en av de tt. Gm, totalt fem st, har vid ett flertal tillfällen skimmat kort och filmat pinkod, tillverkat och sedan nyttjat förfalskade kort. och sex Utvisning fem och tio Utvisning fem Gm3 och två Gm4 sex Utvisning fem Gm5 fyra brottets art och straffvärde utesluter annan påföljd. tre och sex Utvisning 10 OBS Jmf tr! Påföljden har varierat kraftigt beroende på delaktigheten vid brottstillfällena. HovR har ej ändrat skuldfrågan, däremot har de ansett att det samlade straffvärdet är avsevärt högre än tr bedömning. En mycket kraftig straffskärpning och ökning av utvisningstiden. Enköpings tr B Svea HovR B Uppsala C

15 Sätt/handling farlig och hänsynslös art, visat förslagenhet, systematisk verksamhet) Gm har genom att införa särskild tillverkad kortuppfångare (s.k. libanesisk loop) i bankomat kommit över Mä kort, genom att uppmana mä att slå i sin pinkod för att återfå kortet har de iakttagit pinkoden. Efter att ha tagit ut kortet har de sedan kunnat genomföra uttag som belastat mä konto. och två Utvisning 7 (Straffvärdet har ansetts vara ett och sex s fängelse) Straffvärdet utesluter annan påföljd. Gm har inte skimmat informationen från kontokort, istället har de manipulerat bankomaten och på så vis kunnat utnyttja annans konton. Linköpings tr B Linköping C

16 Sätt/handling, medhjälp till grovt bedrägeri, förberedelse till grovt bedrägeri som grovt: satts i system, varit förslagna, falsk handling), dataintrång, vapenbrott. (tt och åkl) av ovanstående Gm har mottagit skimmad kort information, han har bearbetat och överfört informationen till magnetremsan på andra kort. Kort med denna information har sedan av andra gm präglats och sedan överlåtits till andra personer Därefter har kort använts vid grova bedrägerier i och utom Sverige. Gm har även själva genom att använda förfalskade kort och idhandlingar kommit över egen till omfattande värde. tre Brottslighet av allvarlig beskaffenhet, hot mot betalningssystem utesluter annan påföljd än fängelse. Fastställer tr Den andra brottsligheten har bestått i att gm genom dataintrång kunnat överföra medel från andras konton till konton som de via bulvaner disponerat. Gm har även innehaft och överlåtit en revolver. Ej erhållit prövningstillstånd Stockholms tr B Svea HovR B City åkl.kam i Stockholm C

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor Skimningsutrustning Rättsliga frågor RättsPM 2011:3 (ersätter RättsPM 2005:22) Rättsavdelningen Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är skimning?... 3 3.

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

P./. Riksåklagaren angående urkundsförfalskning m.m.

P./. Riksåklagaren angående urkundsförfalskning m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2008-05- 27 ÅM 2008/1573 Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4608-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM P./. Riksåklagaren angående

Läs mer

Tillsynsrapport. Förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och. särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott

Tillsynsrapport. Förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och. särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott Tillsynsrapport Förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott Tillsynsrapport 2014:2 Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2014 (dnr ÅM-A 2013/0039) Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 december 2011 B 2521-11 KLAGANDE 1. AM Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS 2. HS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK 3.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grov förskingring

Överklagande av hovrättsdom grov förskingring ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen 2010-04-28 ÅM 2010/2251 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grov förskingring

Läs mer

Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer

Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer RättsPM 2007:21 Utvecklingscentrum Stockholm December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bidragsbrottslagen...4 1.1

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. sammanfattning

Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. sammanfattning Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott sammanfattning En rapport från Åklagarmyndigheten 2007 Förord Regeringen beslutade den 8 december 2005 och den 14 december 2006 att ge Åklagarmyndig heten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 mars 2009 B 4608-07 KLAGANDE JP Offentlig försvarare: Advokat HOL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. OK-Q8 AB,

Läs mer

DOM 2009-07-15 Göteborg

DOM 2009-07-15 Göteborg Rotel 24 Göteborg Mål nr Sida 1 (21) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 18 januari 2008 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren OS

Läs mer

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC Nationell lägesbild Bedrägerier Nationellt bedrägericenter / NBC 3 INNEHÅLL INLEDING OCH BAKGRUND 1 1 METOD 2 BEDRÄGERI- 3 BROTTSLIGHETENS KARAKTÄR OCH UTVECKLING RESULTAT ENKÄTSTUDIE SLUTSATS BILAGA 3

Läs mer

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC Nationell lägesbild Bedrägerier Nationellt bedrägericenter / NBC 3 INNEHÅLL INLEDNING OCH BAKGRUND 1 1 METOD 2 BedrägeribroTtslighetens 3 karaktär och utveckling RESULTAT ENKÄTSTUDIE SLUTSATS BILAGA 3

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

Utvisning på grund av brott. En handledning för åklagare

Utvisning på grund av brott. En handledning för åklagare Utvisning på grund av brott En handledning för åklagare RättsPM 2013:5 Utvecklingscentrum Stockholm December 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Flödesschema... 4 Om handläggningen av utvisningsärenden...

Läs mer

KS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

KS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-01-29 B 6069-13 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM KS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

Läs mer

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Handledare: Christer Nilsson Ek Lic Författare: Eva Andersson Yue-Mei

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet.

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet. En lektion om straff Lärarhandledning FALLSTUDIE 1: Att hjälpa en kompis Nora polisanmäler sin före detta pojkvän för misshandel. Hennes kompis Mia bekräftar att Nora blivit misshandlad. Men i själva verket

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer