VERKSAMHETSBERÄTTELSE Nyköping Fax: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: Hemsida: Nyköping Fax: E-post:

2 Verksamhetsberättelse för år 2010 sida Innehållsförteckning Inledning Ordförandens ord Verksamhetchefens ord 2. NTF Sörmlands ledstjärnor Verksamhetsidé 2.2 NTF Sörmlands avsiktsförklaring 3. Projekt Typer av projekt 3.2 Nationella projekt 3.3 Projekt i samarbete med Trafikverket / Trafikverket Region Öst 3.4 Projekt i samarbete med Kommuner 3.5 Övriga projekt 4. Projekt 2010 (projektinnehåll) Nationella projekt Forts. nationella projekt 7. Forts. nationella projekt Projekt i samarbete Trafikverket Forts. projekt Trafikverket 9. Forts. projekt Trafikverket Projekt i samarbete med Kommuner Forts. projekt i samarbete med Kommuner Övriga projekt 5. Uppföljning Kalendarium Råden och samarbetspartners 12. sida 7.1 Yrkestrafiknätverket (YTN) 7.2 Äldrerådet 7.3 NTF-förbund i vår närhet Personal och styrelse Personalen 8.2 Styrelsen 9. Adress- och telefonuppgifter Styrelsens undertecknande av verksamhets- 15. berättelsen

3 1. Inledning Riksdagen har fastställt att Nollvisionen ska vara det långsiktiga målet för trafiksäkerheten. Från etisk synpunkt kan det inte accepteras att människor dödas eller skadas allvarligt i samband med förflyttningar inom vägtransportsystemet anser Riksdagen. Nollvisionen bygger på insikten att det inte är olyckan som är det största problemet utan den skada som olyckan orsakar. NTF Sörmland är en del av NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande. Såväl den verksamhetsidé och inriktning som de verksamhetsområden som fastställts på NTFs kongress gäller även NTF Sörmland enligt årsmötesbeslut. Alla projekt är beskrivna i korthet. För utförligare beskrivningar av projekten kontakta kansliet. Bilderna är tagna av NTF Sörmland där det inte anges något annat. BILD 2.

4 1.1 Ordförande har ordet 1.2 Verksamhetschefen har ordet Det gångna året blev historiskt på många sätt. Jag skulle kunna skriva flera sidor om alla händelser från stora till små som skett. Det började med en enorma jordbävningen i Haiti, miljökatastrof i Mexicanska golfen, vulkanutbrott på Island, kronprinsessbröllop och mycket annat. Europas flygplatser fick stängas bland andra Arlanda, något som inte hänt sedan flygplatsen öppnade. Järnvägar och vägar har slagits ut av vintrar av sällan skådat slag. Inom NTF har också saker och ting hänt, mest av det positiva slaget tack och lov. Vår ambitiösa och duktiga personal har lyckats med att vända en negativ trend och vi kunde hälsa Robert Johansson tillbaka i lokalerna på Blommenhovsvägen. På det nationella planet är dock inte allt rosenrött, ekonomiska problem gör att spänningar uppstått mellan förbunden och NTF centralt. Det är inte heller lätt för många som valt att engagera sig ideellt i trafiksäkerhetsarbete att plötsligt vända på perspektiven och börja agera affärsmässigt. I detta arbete har vi i Sörmland legat i framkant vilket gjort att vi nu är ett av de största förbunden. Flera andra håller som bäst på med att slå sig samman för att kunna fortsätta sitt viktiga trafiksäkerhetsarbete. Vi har också ett utökat samarbete i regionen som vi tycker är positivt för utvecklingen. Samarbetet med kommunerna och andra samhällsaktörer är också väldigt gott var återhämtningens år. Det är intressant hur svängningarna går, det ena året är det mycket arbete med trafiksäkerhet och NTF Sörmland jobbar mycket, mår relativt bra. Året efter så slår pendeln åt ett annat håll, arbetet med trafiksäkerhet minskar och NTF Sörmland får leva på lagrarna var ett mellanår som jag ser det, vi började hämta tillbaka arbetet med trafiksäkerhet och NTF Sörmland återanställde Robert Johansson som vaktmästare och vi började fungera igen. Vi engagerade oss mycket i sociala medier och jobbade hårt med vår hemsida och andra media. Långsiktigt arbete ger det resultat och vi behöver både långsiktigt tänkande och nutänk. Vi hade helt enkelt tid att jobba med trafiksäkerheten igen, något som det var bristvara på året innan, när ekonomin var det som mest engagerade. Jag vill tacka de som tror på oss, vår eminenta styrelse, som litar på oss och får oss att göra storverk. Jag vill tacka de som jobbar med oss i olika projekt, framförallt ESR, som outtröttligt mäter och mäter, intervjuar och intervjuar. Jag vill sist men inte minst tacka NTF Sörmlands otroligt duktiga och glädjestrålande personal, som i med och motgång genomför storverk. På olycksfronten ser det dock inte lika bra ut. Sörmland som låg bra till 2009 har tyvärr drabbats av ett större antal trafikolyckor. Vad detta beror på kan man bara spekulera om. Personligen tror jag att en viss del härrör från att folk fått det något bättre ekonomiskt och därmed kör mer bil. Lars Nordquist Verksamhetschef NTF Sörmland Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit med sina insatser i trafiksäkerhetsarbetet i Sörmland. Ann-Sofie Wågström Ordförande NTF Sörmland 3.

5 2. NTF Sörmlands ledstjärnor 2.1 Verksamhetsidé NTF:s mål är en trygg och säker vägtrafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka både människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga förändringar. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. 2.2 NTF Sörmlands avsiktsförklaring NTF Sörmland har under året reviderat sin avsiktsförklaring vilket innebär att vi har nertecknat de avsikter inom trafiksäkerhet som vi har ägnat oss åt. NTF Sörmland avsiktsförklaring NTF Sörmlands styrelse har beslutat att tillsammans med övriga trafiksäkerhetsfrämjande organisationer inom Sörmland verka för att successivt minska antalet trafikolycksoffer genom att fokusera på de områden som snabbast leder till att etappmålet för Nollvisionen uppfylls. Målet Strävan är att så få som möjligt, helst ingen, dödas i trafiken inom Sörmlands län. - Reducera antalet skadade med 40% jämfört med För att nå dessa mål avser vi arbeta med bl.a. följande utan inbördes prioritering: - Ökad drogfrihet och nykterhet i trafiken - Ökad kunskap och medvetenhet om trafiksäkerhet främst hos barn och ungdomar men även hos vuxna. - Ökad kunskap ges till fordonsförare om behovet av ökad hastighetsanpassning 4.

6 3. Projekt Typer av projekt De projekt som NTF Sörmland arbetat med under 2010 är av fyra olika typer. 1. Projekt som initierats, planerats, följts upp och kvalitetssäkrats inom hela NTF organisationen, Nationella projekt. Dessa projekt har bekostats av Trafikverket och redovisats till Trafikverket via NTF Riks. 2. Länsprojekt som initierats och genomförts inom länet. Dessa projekt har oftast bekostats av Trafikverket Region Öst. 3. Projekt som upphandlats av en kommun och genomförts i den kommunen. 4. Övriga projekt. 3.2 Nationella projekt - Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort - Samverkan för säkrare cykling i tätort - Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad - NTF Konusment Nyktra och drogfria trafikanter - Trafiksäkerhetspolicy - ett måste för alla föreningar - Säkra unga mopedister - Säker cykling ger bättre hälsa - Värdering av trafiksäkerhet - Tio år efter Zebralagen - Hastighetsefterlevnad statliga vägar 3.3 Projekt i samarbete med Trafi kverket Region Öst/ Trafi kverket - Don t Drink & Drive Seminarie - SMADIT - Cykelhjälm Äldre Cyklister - Säkerhetsdagarna - Nattarbetande trafikanters vakenhet - Ställer kommunerna krav på idrottsföreningarna när det gäller trafiksäkerhetspolicy - Föräldrars inställning till sin egen och sina barns cykelhjälmsanvändning - Trafikoffrets kontakt med samhället efter olyckan - Ungdomsfullmäktige - Samarbete om ökad kunskap och insikt om äldres samt funktionshindrades förutsättningar och behov i trafiken 3.4 Projekt i samarbete med Kommuner - Cykelnyckeln mot Nollvisionen (Nyköping) - Hjälm 5an (Trosa) - Reflexkampen (Trosa) - Moped åk 8 (Trosa) - Rätt fart i staden (Oxelösund) - Utbildning bussäkerhet (Eskilstuna) - Utbildningar (Eskilstuna) 3.5 Övriga projekt - Aktörsmätningar (Säker Trafik AB) - SHI-mätningar (Säker Trafik AB) - Trafiksäkerhetsmaterial till förskolan (Allmänna Arvsfonden) 5.

7 4. Projekt 2010 (projektinnehåll) 4.1 Nationella projekt Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort Projektet bestod av ett antal delprojekt. Bältesräkning NTF Sörmland gjorde med hjälp av MO bältesmätningar i länets samtliga kommuner under hösten. Resultat: Resultat: Eskilstuna 88 % 92 % Flen 92 % 92 % Gnesta 60 % 85 % Katrineholm 92 % 90 % Nyköping 95 % 95 % Oxelösund 88 % 91 % Strängnäs 88 % 91 % Trosa 90 % 94 % Vingåker 64 % 71 % Insatsveckor Vecka 7 fanns MO ute och diskuterade bältesanvändningen. Totalt nådde vi ca 1200 människor i Nyköping och Eskilstuna. Vecka 37 fanns MO ute i Nyköping, Eskilstuna, Vingåker och Gnesta och pratade bilbälte. Totalt nådde vi ca 2500 personer Samverkan för säkrare cykling i tätort I projektet har vi fört dialog med cyklister på stora cykelstråk. På våren låg fokus på cykelhjälmsanvändning samt säker användning av cykeln som fordon och på hösten var det fokus på hjälmanvändning och synbarhet, dvs cykelbelysning och reflexer. Del ett i projektet genomfördes under vecka 20 i Eskilstuna och Strängnäs. Höstens cykelaktivitet ägde rum under vecka 38 i Nyköping och Katrineholm. Med hjälp av MO hade vi dialog med ca 250 cyklister. Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad Hastighetsmätningar på 40 och 60 vägar har genomförts och även hastighetsmätningar utanför skolor. Resultatet skickades till media. Vi har hållit samman insatsveckorna. Vi har även genomfört en enkätundersökning av bilförares inställning till hastighet, trafiksäkerhet och miljö. Vecka 34 genomfördes tillsammans med polisen och Trafikverket en informationsvecka. NTF Sörmland informerade allmänheten på bensinstationer angående framförallt förändringen av hastighetsgränserna. Enkätundersökningen genomfördes också men är ännu inte sammanställd. NTF Konsument 2010 I detta projekt har vi genomfört en undersökning Hur färdas barn i bil 2010, försett bilbarnstolsförsäljare och BVC med information om det nya plustestet samt kommunicerat med mopedhandlare för att motverka trimning. MO har genomfört besöken hos mopedhandlarna. Tre handlare har skrivit på avtalet mot trimning. Besöken hos bilbarnstolsförsäljare är klara. Alla BVC i länet har fått ett stort antal av Plusfoldern också. Undersökningen av Hur barn färdas i bil är redovisad och inskickad till NTF Riks. 6.

8 Nyktra och drogfria trafikanter Aktiviteter har genomförts på Trafiknykterhetens dag samt under de två trafiknykterhetsveckorna; dvs. veckorna 23 och 50. Vecka 23 fokuserades på dagen-efter-problematiken och vecka 50 försågs restauranger med DDD-material (Don t Drink & Drive). På Trafiknykterhetens dag genomfördes manifestationer. Under vecka 50 fick 22 krogar/restauranger DDD-material som de kunde använda i krogmiljön. Det var både underlägg, bordskuber och affischer. Materialet som skickades ll krogarna. Projekt som pågår : Trafiksäkerhetspolicy - ett måste för alla föreningar NTF Riks tar fram ett presentationsmaterial och ett upplägg för de seminarium som kommer att anordnas. I detta skede trycker de också upp ytterligare material av häftet Trafiksäkra idrotten och färdigställer det webbaserade materialet. Under våren 2011 genomförs seminarium i samverkan med SISU-distriket. Säkra unga mopedister Projektets syfte är att mäta hastigheter, rätt hjälmanvändning och förebygga trimning, samt att stärka föräldrars möjligheter att påverka ungdomar till att framföra moped på ett trafiksäkert sätt. Hösten 2011 så erbjuder NTF Sörmland att delta i några skolors föräldramöte i årskurs 8 och träffar föräldrar för att presentera mätunderlag samt informera om säkerhet på moped. Informationen kommer att handla om konsekvenserna och riskerna med att tillåta exempelvis trimning, mopedfylleri och att inte använda hjälmen på rätt sätt. Mätning av hastigheter och hjälmanvändning är genomförda. Rektorerna på skolorna samt trafikpolisen informerades innan mätningarna genomfördes. Säker cykling ger bättre hälsa Allt fler vuxna väljer cykeln för korta resor. Syftet med projektet är att öka cyklandet, utan att för den skull påverka trafiksäkerheten i en negativ riktning. NTF Sörmland kommer under 2011 att genomföra aktiviteter på två större företag i länet. 7.

9 Värdering av trafiksäkerhet Genom att undersöka hur allmänheten värderar aspekten trafiksäkerhet i förhållande till sin egen och andras cykelhjälmsanvändning är målet att lyfta frågan för nationell och lokal debatt. Hur folk ställer sig till en lagstiftning inom området kan komma att bli vägledande för lagstiftare och politiker. Genom att undersöka hur allmänheten värderar aspekten trafiksäkerhet när det kommer till val av hyrbil, vill NTF få igång en debatt kring hur hyrbilar bör utrustas och vad man som allmänhet bör kunna kräva. Hur folk ställer sig till trafiksäkerhetshöjande utrustning i hyrbilar kan komma att påskynda en positiv trafiksäkerhetsutveckling inom branschen. Vi har under november med hjälp av våra MO frågat folk vad de prioriterar när de ska hyra bil. Enkäterna är nu skickade till NTF Riks för en central sammanställning. Tio år efter Zebralagen NTF Sörmland genomför hastighetsmätningar och observationer av hur samspelet fungerar mellan fotgängare och fordon, i förhållande till utformningen av övergångsstället. Urvalet ska utgå ifrån olycksdrabbade och otrygga övergångsställen. En fördelning på man och kvinna görs. Dialog med kommunala företrädare om valet av övergångsställen genomförs. Sammanställningen av hastighetsmätningarna och observationerna delges de berörda kommunerna, med vilka också en dialog genomförs. Ett första planeringsmöte med kollegorna i regionen är genomfört. Hastighetsefterlevnad på statliga vägar Projektets syfte är att öka insikten om sambandet mellan beslutade hastighetsgränser och trafikmiljöns utformning. Att via en intensifierad dialog bidra med ökad kunskap och insikt som ska leda till ökad acceptans för nya hastighetsgränser. Dialogen sker i första hand på utvalda arbetsplatser, vid vägkanten i samverkan med polisen samt på publika platser i anslutning till de utvalda vägsträckorna. Projektet planeras 2010 och genomförs Projekt i samarbete med Trafi kverket Region Öst/Trafikverket Don t Drink & Drive En workshop för Skolförvaltning, Räddningstjänsten och Tekniska förvaltning. Under dagen fick Räddningstjänsterna i Katrineholm och Norrtälje berätta om sitt arbete som de bedriver mot skolan. Vi diskuterade hur det ser ut i kommunerna, vad som görs/vad skulle kunna göra, vilka möjligheter som finns, vilka behov som finns med mera. Workshopen genomfördes med ett 30 tal deltagare. SMADIT SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken) är ett samverkansprojekt mellan Polismyndigheten, kommunerna, beroendevården, Länsstyrelsen och Trafikverket. Den som rapporteras för rattfylleri ska få kontakt med socialtjänsten/beroendevården så snabbt som möjligt. Helst inom 24 timmar, och då erbjuds proffessionell hjälp mot missbruket. Ett kickoff-seminarie genomfördes den 30 november och samlade representanter från Landsting, kommuner, Länsstyrelsen, polisen m.fl. SMADIT drar i gång den 1 december och NTF Sörmland kommer fortsättningsvis att sammanställa alla rapporter som kommer in från kommunerna. 8.

10 Cykelhjälm Äldre Cyklister Det är viktigt ur flera aspekter att få äldre människor att behålla sin mobilitet. Projektet går ut på att skapa en positiv bild av cykling och cykelhjälm bland äldre. Aktiviteterna syftar till att få äldre människor att röra sig fysiskt och behålla deras tillgänglighet på ett trafiksäkert sätt. Vi har genomfört två inspirationsseminarier, ett i Nyköping den 24 februari och ett i Eskilstuna den 26 februari. Trafikombuden har under våren sålt hjälmar och i dagsläget är hjälmsiffran drygt 500 st. Under vecka 21 levererades alla hjälmar ut till trafikombuden och under vecka 22 ägde cykelaktiviteter rum i Sörmlands samtliga kommuner. Vi har även genomfört en enkätundersökning bland organisationernas medlemmar. Säkerhetsdagarna Vecka 18 genomfördes Säkerhetsveckan för 6-åringar där vi pratar om vikten av att använda cykelhjälm. Ca 900 barn och lärare har fått information. Som vanligt är veckan mycket uppskattad. Informatör var Lukas Dahlgren. Under vecka 36 genomförs säkerhetsveckan för åk 7 där vi pratade bälte. Ca 700 elever fick informationen. Informatör var Cornelia Broberg. Säkerhetsveckorna är ett samarbetsprojekt med: Räddningstjänsten, Länsförsäkringar, Polisen, Ambulansen, Busslink/Nobina, Nyköpings-Oxelösunds taxi samt Junis. Nattarbetande trafikanters vakenhet (Regionprojekt) Projektet syftar till att lyfta trötthetsproblematiken i vägtrafiken. Vi har valt att lägga fokus på två olika yrkeskategorier: hemvård och bevakningsföretag. I delprojekt A vill vi undersöka om och hur arbetsledning, fackförbund och personalgruppen arbetar med trötthetsfrågan hos nattarbetande personal som kör bil i tjänsten inom hemvården och bevakningsföretag. Syftet är också att ta reda på om det finns lokala skillnader samt skillnader utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I delprojekt B ska vi genomföra arbetsplatsbesök och diskutera resultatet av enkäterna samt lösningar på ev problem. Enkäten har sammanställts och ska nu analyseras. Därefter ska vi genomföra besök på företagen som är med i undersökningen. Ställer kommunerna krav på idrottsföreningarna när det gäller trafiksäkerhetspolicy? (Regionprojekt) Idrottsföreningarna står för en stor del av allt resande som sker på fritiden. Detta ställer också stora krav på att föreningen tar sitt ansvar. Föreningslivet är beroende av bra stöd från kommun och kommunen har stor möjlighet att påverka hur föreningens resande går till. Genom det här projektet vill vi undersöka vilka kommuner som ställer krav på sina idrottsföreningar att de ska ha en trafiksäkerhetspolicy eller liknande. Vi vill få de kommuner som ännu inte ställer krav att ta tag i frågan. Vi kommer även att presentera goda exempel på hur kommuner tidigare har arbetat med dessa frågor med idrottsföreningar Workshopen kommer att genomföras under våren Föräldrars inställning till sin egen och sina barns cykelhjälmsanvändning (Regionprojekt) Vi kommer att jämföra föräldrars inställning till hjälmanvändning för egen del samt hur de ser på hjälmanvändning för barn som är under 15 år respektive över 15 år. Enkäten har genomförts på mellanstadieskolor och högstadieskolor. Under hösten har enkäter skickats ut till föräldrar som har elever åk 5 och åk 9. Enkäterna kommer att sammanställas i början av nästa år. Trafikoffrets kontakt med samhället efter olyckan Efter kontakt med Polismyndigheten i Södermanland har det visat sig att ingen samordning eller kunskaper om samordning finns vad det gäller människor som är inblandade i trafikolyckor. De flesta som råkar ut för en trafik olycka har ingen kunskap om vad som kommer att hända och vart man ska vända sig efter att olyckan skett. NTF Sörmland har genomfört en förstudie för att undersöka behovet av ett projekt riktat till de som varit delaktiga i en trafikolycka, dennes anhöriga och de inblandade yrkesverksamma. Enkäter är utskickade till berörda. 9.

11 Ungdomsfullmäktige (Regionprojekt) Samarbetsprojekt med regionen. NTF vill vidareutbilda ungdomarna som är aktiva i dessa fullmäktige inom trafiksäkerhet i allmänhet och rattfylleri i synnerhet. Detta görs för att öka dessa ungdomars engagemang för frågan, få fram förslag till berörda kommuner som kan bidra till en ökad trafiksäkerhet samt för att få dessa ungdomar att påverka sina nätverk till att ta avstånd från rattfylleri. En första utbildningskväll är genomförd med ungdomar från Ungdomsfullmäktige i Nyköping. NTF Sörmland kommer att delta på fler av deras kommande möten under Samarbete för ökad kunskap och insikt om äldres samt funktionshindrades förutsättningar och behov i trafiken (Regionprojekt) Projektet syftar till att lägga fokus på äldres samt funktionshindrades förutsättningar och behov i trafiken. Projektet riktar sig till nyckelpersoner hos systemutformare, äldreorganisationer samt hos föreningar som organiserar synskadade, rörelsehindrade m.fl. Två kommunala Dialogmöte har genomförts. Båda de kommunala mötena var mycket lyckade och alla verkar väldigt nöjda. På Länsseminariet som genomfördes den 5 maj i Nyköping var det tyvärr ganska få deltagare. 4.3 Projekt kommuner Cykelnyckeln mot Nollvisionen (Nyköpings kommun) Projektet består av två delprojekt. 1. Hjälm 5:an För åttonde året i rad genomfördes Hjälm 5:an för samtliga femteklassare i Nyköpings kommun. Eleverna fick information om cykelsäkerhet och cykelhjälmsanvändning. Lagar och regler för cyklister har ägnats speciell uppmärksamhet. Informationen har varit oerhört uppskattat bland såväl elever som lärare. Vi har besökt 30 klasser. 2. Cykelräkning I maj och oktober genomfördes den årliga cykelräkningen i Nyköping. Räkningen genomförs med hjälp av våra frivilligkrafter på elva platser på våren och på sex platser på hösten. Syftet med mätningen är att följa upp gjorda cykelmätningar från 2001 och framåt. Detta för att kunna planera var den kommande utbyggnaden av cykelbanor i Nyköpings kommun behövs mest. Hjälm 5an (Trosa kommun) Under våren besökte vi alla femteklassare (sex stycken) i Trosa kommun. Upplägget var detsamma som i Nyköping. Bilder från Verksamhetsåret 2010 Säkerhetsveckan för 6-åringar ägde rum under vecka 18. På bilden syns vår informatör Lukas Dahlgren. I augusti-september hade vi utbildningar i bussäkerhet för alla årskurs tvåor i Eskilstuna. Under vecka 36 gick Säkerhetsveckan för åk 7 av stapeln, på Räddningstjänstens övningsplats vid Björshult Nyköping. På bilden är vår informatör Cornelia Broberg. 10.

12 Reflexkampen (Trosa kommun) Under hösten pågick projekt Reflexkampen i Trosa kommun. Eleverna skulle under veckorna 45, 46 och 47 bära reflex och läraren gjorde då oanmälda kontroller på klassens reflexanvändning. Ett antal klassfrågor skulle även besvaras och redovisas till NTF Sörmland. Alla elever i förskoleklasserna fick även besök av en informatör som på ett enkelt och pedagogiskt sätt pratade om reflexer med barnen. I prispotten fanns pengar till klasskassan. Vinnare blev klass 2A på Vitalisskolan. Moped åk 8 (Trosa kommun) I samarbete med Tekniska kontoret Trosa kommun, polisen och Länsförsäkringar så drev NTF Sörmland ett mopedprojekt som vände sig till föräldrar med tonåringar i årskurs 8 på Hedebyskolan i Vagnhärad. Den primära gruppen i detta projekt är föräldrarna. Genom projektet vill vi förtydliga föräldraansvaret, samt att ge dem verktyg för att hantera mopedproblematiken redan innan inköpet av en eventuell moped. NTF Sörmland ville prova en metod som används inom alkohol/drog området med stor framgång. Metoden går ut på att föräldrar skriver på en överenskommelse om att inte bjuda på alkohol hemma. Vi använder metoden för att få föräldrarna att ta ställning mot trimning av moped och för mopedvett. Träff med årskurs 8:ornas handledare på skolan skedde den 17 augusti. Föräldramöte skedde den 13 september. Vi har skickat ut material och information till de föräldrar som inte deltog på mötet. Information om nyheter kring mopeder har skickats ut till föräldrar via e-post. Projektet fortsätter under Rätt fart i staden (Oxelösunds kommun) NTF Sörmland har på uppdrag av Oxelösunds kommun skapat ett förslag till hastighetsförändringar enligt Rätt fart i staden. Under året har vi gjort klart underlaget inför beslut, inte särskilt många förändringar gjordes. Utbildning bussäkerhet (Eskilstuna kommun) Projektet har gått ut på att informera alla barn som går i klass två i Eskilstunas skolor om säkerhet i buss. I juni utbildade NTF Sörmland chaufförer från Veolia, Svalboviken och Tuna Trafik. Dessa utbildade i sin tur barnen om säkerhet i buss. En utbildning som tog ca 45 min och givetvis hölls i en buss. I samband med detta arrangerades en tävling om bästa slogan för säkerhet i buss. Utbildningar - blandat (Eskilstuna kommun) NTF Sörmland har genomfört utbildningar för 65+ vid ett tillfälle i Eskilstuna. NTF Sörmland har även genomfört utbildningar i trafiksäkerhet för elever på Mesta skola och elever på Hällby skola. Tyngdpunkten i samtliga utbildningar har legat på cykelhjälm och cykel. 4.4 Övriga projekt Aktörsmätningar (Säker Trafik Sverige AB) NTF Sörmland har på uppdrag av STSAB (Säker Trafik Sverige AB) mätt yrkestrafikens hastigheter. Vi blev tilldelade fyra aktörer som vi har mätt speciellt. Resultatet från mätningarna är sekretessbelagda. NTF Sörmland fick i detta projekt ta över den nationella projektledarrollen och genomföra sammanställningar och kontakt med TRV:s projektledare. SHI-mätningar (Säker Trafik Sverige AB) NTF Sörmland har utfört mätningar på ca 600 fordon efter en i förväg uppgjord plan. I projektet har det även ingått att försöka sälja in mätningstjänsten till företag i länet. NTF Sörmland är nationell projektledare för SHI-mätningar och arbetar med sammanställning och presentationsmaterial till projektet. Trafikmaterial till förskolan (Allmänna Arvsfonden) NTF Sörmland ska ta fram ett trafiksäkerhetsmaterial med hög kvalitet till förskolebarn för att väcka barnens intresse och öka kunskaperna om trafiksäkerhet. Målgruppen är förskolebarn mellan 4-5 år i Sörmland samt föräldrar till barn som går på förskola. 11.

13 5. Uppföljning Nationella projekt Alla nationella projekt har redovisats i NTFs projektdatabas enligt anvisningar. Där finns plats för utförlig uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering är viktig för att dels kontrollera måluppfyllelsen, dels dra nytta och lärdom av vunna erfarenheter. På så sätt kan arbetet, projektideér och metoder utvecklas. Uppföljning är en del av det egna lärandet och är därför ett viktigt inslag i nödvändig och kontinuerlig kompetensutveckling. Trafi kverket-, Kommun- och övriga projekt Alla icke nationella projekt har skriftligen redovisats till respektive uppdragsgivare. 6. Kalendarium Möten inom NTF Sörmland som genomförts Styrelsen Styrelsen har genomfört sex möten under året. Arbetsutskottet Arbetsutskottet har inte genomfört något möte under året. Årsmötet Årsmötet ägde rum den 23 mars på Pensionärernas Hus i Katrineholm Äldrerådet Äldrerådet har genomfört fyra möten under året. Yrkestrafiknätverket Yrkestrafiknätverket har inte varit aktivit under året. 7. Råden och samarbetspartners En ambition för NTF Sörmland är att utöka antalet samarbetspartners/ aktörer/finansiärer. Det finns fler syften med det. Ett är att involvera fler i ett aktivt trafiksäkerhetsarbete, ett annat är att arbete och arbetsformer kan utvecklas och förnyas om andra synsätt kommer till tals. Vidare bör det kunna bidra till att synliggöra NTF liksom att oberoendet stärks om man inte är så starkt beroende av en eller flera finansiärer. 7.1 Yrkestrafiknätverket (YTN) I Yrkestrafiknätverket finns föjande organisationer/företag representerade Posten ÖSB Sörmlast Taxiförbundet i Sörmland Polismyndigheten i Sörmland Kommunal Sörmland Svenska Transportarbetareförbundet Busslink Länsförsäkringar Connex Länstrafiken i Sörmland SEKO Östra Swebus Bilprovningen Arbetsmiljöverket Trafikverket Region Öst Äldrerådet består av följande ledamöter 7.2 Äldrerådet Per-Ola Andersson PRO (ordförande) Åke Andersson RPG (vice ordförande) Monica Andersson RPG Sune Karlsson SKPF Leif Carlsson SKPF Lars Skoog SPF Nils-Göran Ohlsson SPF Karl Erik Åkerlind PRO Ingemar Tegebjer SPRF Lennart Larsson SPRF Kjell Israelsson SKTF Lennart Karlsson SKTF 12.

14 7.3 NTF-förbund i vår närhet I Trafkverket Region Östs geografiska område ingår NTF Sörmland, NTF Uppsala län, NTF Örebro län, NTF Västmanland samt NTF Östergötland. En del av Trafikverket Region Östs projekt har samordnats och utförts av denna konstellation. 8. Personal och styrelse 8.1 Personalen Personalen på kansliet har under året bestått av: Lars Nordquist Verksamhetschef Jenny Johansson Projektledare Helena Åkersved Projektledare Robert Johansson Vaktmästare (började i maj) 8.2 Styrelsen Styrelsen har bestått av följande personer; Ordinarie Ann-Sofie Wågström Ordförande Enskild medlem Åke Schylander Vice ordf. Enskild medlem Johannes Krunegård Enskild medlem Catharina Fredriksson Oxelösunds kommun Annelie Axelsson Länsförsäkringar Lotta Adler Enskild medlem Bengt-Göran Landström Landstinget Suppleanter Cathrine Klauninger Enskild medlem Lars Levin Enskild medlem Björn Blid Landstinget Valberedning Agnetha Silén Sammankallande Enskild medlem Tommy Holmér Transportarbetar förb. Johan Philipsson Bilprovningen Revisiorer Bernt Arnmund Auktoriserad revisor LR Revision Sylvia Remmelman Bilkåren Revisors suppleanter Lars-Åke Svensk Godkänd granskningsman LR Revision Åke Andersson RPG NTF Sörmlands kansli finns på Blommenhovsvägen 26 i Nyköping. 13.

15 9. Adresser Besöks/Postadress NTF Sörmland Blommenhovsvägen Nyköping Telefon Fax E-post Hemsida Organisationsnummer

16 10. Styrelsens undertecknande av verksamhetsberättelsen 2010: Ann-Sofie Wågström, Ordförande Åke Schylander, Vice ordförande Bengt-Göran Landström Catharina Fredriksson Annelie Axelsson Lo a Adler Johannes Krunegård 15.

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland VERKSAMHETSPLAN 2011 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 E-postadress: sormland@n.se 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland Verksamhetsplan för år 2011 sida sida

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till skillnad

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen februari 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 NTF Sörmland Flottiljvägen 3 Tel: 0155-29 02 29 E-postadress: sormland@ntf.se 611 92 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.ntf.se/sormland Verksamhetsberättelse för år 2007

Läs mer

NTF Sörmland-Östergötland - Blommenhovsvägen 26-611 39 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se

NTF Sörmland-Östergötland - Blommenhovsvägen 26-611 39 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se NTF Sörmland-Östergötland - Blommenhovsvägen 26-611 39 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se www.ntf.se/sormland - www.ntf.se/ostergotland 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen okotber2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen okotber2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen okotber2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT... 4 SAMARBETEN... 4 STYRELSE... 4 LOKALA PROJEKT... 5 NTF:S KONGRESS 2011... 5 TRAFIKSÄKERHETSTRÄFF...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman 2015-05-19 2015-2085 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Trafikrådets handlingsplan 2015-2018 för ett trafiksäkert beteende

Läs mer

NTF Sörmland-Östergötland Box Nyköping Tfn: Epost: alt. Hemsidor:

NTF Sörmland-Östergötland Box Nyköping Tfn: Epost: alt. Hemsidor: NTF Sörmland-Östergötland Box 565-611 10 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se Hemsidor: www.ntf.se/sormland - www.ntf.se/ostergotland 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Skåne NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Innehållsförteckning Sida 1. Förord 3 2. Inledning: 2.1 Verksamhetsidé 4 2.2 Mål och inriktning 4 3. Organisation 3.1 Styrelsen 5 3.2 Media 5 3.3 Medlemmar 6 3.4 Råd

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2010. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 1 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Förord NTF Jämtlands läns tredje verksamhetsår har präglats av expansion såväl personellt som verksamhetsmässigt.

Läs mer

På G i NTF Sörmland-Östergötland rapport till styrelsen augusti 2013

På G i NTF Sörmland-Östergötland rapport till styrelsen augusti 2013 På G i NTF Sörmland-Östergötland rapport till styrelsen augusti 2013 NATIONELLA PROJEKT Projekten blev klara i april i stället för som planerat i dec-jan. Men tidsplanerna justerades inte, så tolv månaders

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 18 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Sid 1 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Nuläge... 3 3 Vad påverkar trafiksäkerheten...3

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Sydost

Verksamhetsberättelse NTF Sydost Verksamhetsberättelse NTF Sydost Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2011. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Hjälmanvändning cyklande skolelever

Hjälmanvändning cyklande skolelever Hjälmanvändning cyklande skolelever Håkan Ter-Borch RAP. 6 Oktober 2007 2 (12) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 SYFTE...7 METOD...7 URVAL...7 GENOMFÖRANDE...8 RESULTAT...8 SLUTSATS

Läs mer

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.

1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2. Verksamhetsplan för år 2010 1. Inledning...3 1.1 Organisationen NTF:s utgångspunkter... 3 NTF:s verksamhetsidé... 3 Nollvisionen... 3 2. Inriktning för NTF Uppsala län...5 2.1 Basverksamhet... 5 Verksamhetsstödet...

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

av en revision se ut?

av en revision se ut? KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETS- REVISIONER: Hur kan resultatet av en revision se ut? Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Tekn.dr. trafikplanering, Ansvarig AO Trafiksäkerhet & trygghet Linköpings kommuns trafiksäkerhetsarbete

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017 NTF:s Verksamhetsinriktning 2017-2019 Förslag till Kongressen 2017 NTF:s styrande dokument NTF arbetar med utgångspunkt i tre styrande dokument. Ett av dem har varit Strategisk plan för 2015-2017 som beskrev

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en trafiksäkerhetspolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN

TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN TILLSAMMANS FÖR NOLLVISIONEN I Tillsammans för Nollvisionen arbetar vi alla företag, organisationer och myndigheter gemensamt för att nå målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Läs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 15 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument.

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument. Avesta Simsällskaps policy gällande verksamhet tillgänglig för alla jämställdhet drogförebyggande arbete ledarskap trafik Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Flen Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Arbetspendlare på cykel

Arbetspendlare på cykel Arbetspendlare på cykel Observationsstudie av cykelhjälmsanvändning Håkan Ter-Borch RAP. 3 juni 2007 Innehållsförteckning ARBETSPENDLARE PÅ CYKEL...4 BAKGRUND...4 GENOMFÖRANDE...4 PLATSER...4 RESULTAT...4

Läs mer

Avsiktsförklaring DROGSAM

Avsiktsförklaring DROGSAM Avsiktsförklaring DROGSAM DROGSAM är en strategigrupp med representanter från myndigheter och organisationer som arbetar förebyggande med ANDT-frågor (Alkohol - Narkotika Dopning Tobak) i Sörmland. Den

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Katrineholm Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21 Verksamhetsplan 2008 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2008 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen 2016 12 02 Agenda Välkomna samt mål för dagens möte Plan för fortsatt arbete Återrapportering från styrgrupp, arbetsmöte med regionala bredbandskoordinatorer samt

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 3 Prioriterade trafikantgrupper 4 NTF:s arbetsmetoder 4 NTF Örebro läns styrelse 6 Äldrerådets verksamhet 6 Yrkesförarrådets

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7.

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7. Innehållsförteckning Övergripande mål 1 Organisation 2 Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3 Mål 2008 4 Personal 7 Avslutning 8 Sid Verksamhetsplan 2008 NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Trafiken i praktiken årskurs 6 9.

Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att trafiksäkerhets arbetet ska ge någon

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

Hjälmanvändning cyklande skolelever

Hjälmanvändning cyklande skolelever Hjälmanvändning cyklande skolelever Håkan Ter-Borch RAP. 3 Oktober 2006 1 (9) 2 (9) Innehållsförteckning BAKGRUND...4 SYFTE...4 METOD...4 URVAL...4 GENOMFÖRANDE...4 RESULTAT...5 SLUTSATS DISKUSSION...5

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström

Sölvesborg. Ronneby. Karlskrona. Karlshamn n. Olofström Verksamhetsberättelse 2009 Sölvesborg Ronneby Karlskrona Karlshamn n Olofström Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2009. INLEDNING Nationalföreningen

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län En observationsstudie utförd vid cykelstråk och grundskolor i fem kommuner Jennie Averby Nils-Anders Welander RAP. 1 Maj 2009 2 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Samsas i trafiken. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Samsas i trafiken. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret Samsas i trafiken Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål

Läs mer

Några kommentarer från ordföranden

Några kommentarer från ordföranden VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2016 Några kommentarer från ordföranden NTF FyrBoDal är ett av 13 självständiga NTF-förbund i Sverige. Ett centralt kansli finns i Stockholm och för vår del har vi ett kansli i

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-27 5 Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Inledning Syftet med det alkohol- och drogpolitiska programmet är att det ska utgöra

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015

ÅRSREDOVISNING. Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015 1 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF Verksamhetsidé... 4 Styrelse... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Vikten av målstyrning och Nollvisionen. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Anders Lie, Specialist, Trafikverket

Vikten av målstyrning och Nollvisionen. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Anders Lie, Specialist, Trafikverket Vikten av målstyrning och Nollvisionen TMALL 0141 Presentation v 1.0 Anders Lie, Specialist, Trafikverket Vägtransportsystemet är ett öppet och komplext system Infrastruktur Fordon Trafikanter Transporter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2014 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 17 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland De digitala tjänsterna blir allt mer betydelsefulla i våra liv. Därmed är det viktigt att Sörmland har en vision om hur

Läs mer

De olika faserna förändringscykeln

De olika faserna förändringscykeln Utmaningarna! Utmaningen Drastiskt ändrade ekonomiska förutsättningar Beroende av få aktörer (regering och VV) Leveransbrister Kvalitetsbrister Potential för kompetensutveckling Förtroende och aktivitetsgap

Läs mer

Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för Skånesamverkan mot droger

Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för Skånesamverkan mot droger MINNESANTECKNINGAR 1(5) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Gunvor Landqvist 040/044-25 23 53 Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för

Läs mer