VERKSAMHETSBERÄTTELSE Nyköping Fax: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: Hemsida: Nyköping Fax: E-post:

2 Verksamhetsberättelse för år 2010 sida Innehållsförteckning Inledning Ordförandens ord Verksamhetchefens ord 2. NTF Sörmlands ledstjärnor Verksamhetsidé 2.2 NTF Sörmlands avsiktsförklaring 3. Projekt Typer av projekt 3.2 Nationella projekt 3.3 Projekt i samarbete med Trafikverket / Trafikverket Region Öst 3.4 Projekt i samarbete med Kommuner 3.5 Övriga projekt 4. Projekt 2010 (projektinnehåll) Nationella projekt Forts. nationella projekt 7. Forts. nationella projekt Projekt i samarbete Trafikverket Forts. projekt Trafikverket 9. Forts. projekt Trafikverket Projekt i samarbete med Kommuner Forts. projekt i samarbete med Kommuner Övriga projekt 5. Uppföljning Kalendarium Råden och samarbetspartners 12. sida 7.1 Yrkestrafiknätverket (YTN) 7.2 Äldrerådet 7.3 NTF-förbund i vår närhet Personal och styrelse Personalen 8.2 Styrelsen 9. Adress- och telefonuppgifter Styrelsens undertecknande av verksamhets- 15. berättelsen

3 1. Inledning Riksdagen har fastställt att Nollvisionen ska vara det långsiktiga målet för trafiksäkerheten. Från etisk synpunkt kan det inte accepteras att människor dödas eller skadas allvarligt i samband med förflyttningar inom vägtransportsystemet anser Riksdagen. Nollvisionen bygger på insikten att det inte är olyckan som är det största problemet utan den skada som olyckan orsakar. NTF Sörmland är en del av NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande. Såväl den verksamhetsidé och inriktning som de verksamhetsområden som fastställts på NTFs kongress gäller även NTF Sörmland enligt årsmötesbeslut. Alla projekt är beskrivna i korthet. För utförligare beskrivningar av projekten kontakta kansliet. Bilderna är tagna av NTF Sörmland där det inte anges något annat. BILD 2.

4 1.1 Ordförande har ordet 1.2 Verksamhetschefen har ordet Det gångna året blev historiskt på många sätt. Jag skulle kunna skriva flera sidor om alla händelser från stora till små som skett. Det började med en enorma jordbävningen i Haiti, miljökatastrof i Mexicanska golfen, vulkanutbrott på Island, kronprinsessbröllop och mycket annat. Europas flygplatser fick stängas bland andra Arlanda, något som inte hänt sedan flygplatsen öppnade. Järnvägar och vägar har slagits ut av vintrar av sällan skådat slag. Inom NTF har också saker och ting hänt, mest av det positiva slaget tack och lov. Vår ambitiösa och duktiga personal har lyckats med att vända en negativ trend och vi kunde hälsa Robert Johansson tillbaka i lokalerna på Blommenhovsvägen. På det nationella planet är dock inte allt rosenrött, ekonomiska problem gör att spänningar uppstått mellan förbunden och NTF centralt. Det är inte heller lätt för många som valt att engagera sig ideellt i trafiksäkerhetsarbete att plötsligt vända på perspektiven och börja agera affärsmässigt. I detta arbete har vi i Sörmland legat i framkant vilket gjort att vi nu är ett av de största förbunden. Flera andra håller som bäst på med att slå sig samman för att kunna fortsätta sitt viktiga trafiksäkerhetsarbete. Vi har också ett utökat samarbete i regionen som vi tycker är positivt för utvecklingen. Samarbetet med kommunerna och andra samhällsaktörer är också väldigt gott var återhämtningens år. Det är intressant hur svängningarna går, det ena året är det mycket arbete med trafiksäkerhet och NTF Sörmland jobbar mycket, mår relativt bra. Året efter så slår pendeln åt ett annat håll, arbetet med trafiksäkerhet minskar och NTF Sörmland får leva på lagrarna var ett mellanår som jag ser det, vi började hämta tillbaka arbetet med trafiksäkerhet och NTF Sörmland återanställde Robert Johansson som vaktmästare och vi började fungera igen. Vi engagerade oss mycket i sociala medier och jobbade hårt med vår hemsida och andra media. Långsiktigt arbete ger det resultat och vi behöver både långsiktigt tänkande och nutänk. Vi hade helt enkelt tid att jobba med trafiksäkerheten igen, något som det var bristvara på året innan, när ekonomin var det som mest engagerade. Jag vill tacka de som tror på oss, vår eminenta styrelse, som litar på oss och får oss att göra storverk. Jag vill tacka de som jobbar med oss i olika projekt, framförallt ESR, som outtröttligt mäter och mäter, intervjuar och intervjuar. Jag vill sist men inte minst tacka NTF Sörmlands otroligt duktiga och glädjestrålande personal, som i med och motgång genomför storverk. På olycksfronten ser det dock inte lika bra ut. Sörmland som låg bra till 2009 har tyvärr drabbats av ett större antal trafikolyckor. Vad detta beror på kan man bara spekulera om. Personligen tror jag att en viss del härrör från att folk fått det något bättre ekonomiskt och därmed kör mer bil. Lars Nordquist Verksamhetschef NTF Sörmland Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit med sina insatser i trafiksäkerhetsarbetet i Sörmland. Ann-Sofie Wågström Ordförande NTF Sörmland 3.

5 2. NTF Sörmlands ledstjärnor 2.1 Verksamhetsidé NTF:s mål är en trygg och säker vägtrafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka både människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga förändringar. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. 2.2 NTF Sörmlands avsiktsförklaring NTF Sörmland har under året reviderat sin avsiktsförklaring vilket innebär att vi har nertecknat de avsikter inom trafiksäkerhet som vi har ägnat oss åt. NTF Sörmland avsiktsförklaring NTF Sörmlands styrelse har beslutat att tillsammans med övriga trafiksäkerhetsfrämjande organisationer inom Sörmland verka för att successivt minska antalet trafikolycksoffer genom att fokusera på de områden som snabbast leder till att etappmålet för Nollvisionen uppfylls. Målet Strävan är att så få som möjligt, helst ingen, dödas i trafiken inom Sörmlands län. - Reducera antalet skadade med 40% jämfört med För att nå dessa mål avser vi arbeta med bl.a. följande utan inbördes prioritering: - Ökad drogfrihet och nykterhet i trafiken - Ökad kunskap och medvetenhet om trafiksäkerhet främst hos barn och ungdomar men även hos vuxna. - Ökad kunskap ges till fordonsförare om behovet av ökad hastighetsanpassning 4.

6 3. Projekt Typer av projekt De projekt som NTF Sörmland arbetat med under 2010 är av fyra olika typer. 1. Projekt som initierats, planerats, följts upp och kvalitetssäkrats inom hela NTF organisationen, Nationella projekt. Dessa projekt har bekostats av Trafikverket och redovisats till Trafikverket via NTF Riks. 2. Länsprojekt som initierats och genomförts inom länet. Dessa projekt har oftast bekostats av Trafikverket Region Öst. 3. Projekt som upphandlats av en kommun och genomförts i den kommunen. 4. Övriga projekt. 3.2 Nationella projekt - Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort - Samverkan för säkrare cykling i tätort - Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad - NTF Konusment Nyktra och drogfria trafikanter - Trafiksäkerhetspolicy - ett måste för alla föreningar - Säkra unga mopedister - Säker cykling ger bättre hälsa - Värdering av trafiksäkerhet - Tio år efter Zebralagen - Hastighetsefterlevnad statliga vägar 3.3 Projekt i samarbete med Trafi kverket Region Öst/ Trafi kverket - Don t Drink & Drive Seminarie - SMADIT - Cykelhjälm Äldre Cyklister - Säkerhetsdagarna - Nattarbetande trafikanters vakenhet - Ställer kommunerna krav på idrottsföreningarna när det gäller trafiksäkerhetspolicy - Föräldrars inställning till sin egen och sina barns cykelhjälmsanvändning - Trafikoffrets kontakt med samhället efter olyckan - Ungdomsfullmäktige - Samarbete om ökad kunskap och insikt om äldres samt funktionshindrades förutsättningar och behov i trafiken 3.4 Projekt i samarbete med Kommuner - Cykelnyckeln mot Nollvisionen (Nyköping) - Hjälm 5an (Trosa) - Reflexkampen (Trosa) - Moped åk 8 (Trosa) - Rätt fart i staden (Oxelösund) - Utbildning bussäkerhet (Eskilstuna) - Utbildningar (Eskilstuna) 3.5 Övriga projekt - Aktörsmätningar (Säker Trafik AB) - SHI-mätningar (Säker Trafik AB) - Trafiksäkerhetsmaterial till förskolan (Allmänna Arvsfonden) 5.

7 4. Projekt 2010 (projektinnehåll) 4.1 Nationella projekt Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort Projektet bestod av ett antal delprojekt. Bältesräkning NTF Sörmland gjorde med hjälp av MO bältesmätningar i länets samtliga kommuner under hösten. Resultat: Resultat: Eskilstuna 88 % 92 % Flen 92 % 92 % Gnesta 60 % 85 % Katrineholm 92 % 90 % Nyköping 95 % 95 % Oxelösund 88 % 91 % Strängnäs 88 % 91 % Trosa 90 % 94 % Vingåker 64 % 71 % Insatsveckor Vecka 7 fanns MO ute och diskuterade bältesanvändningen. Totalt nådde vi ca 1200 människor i Nyköping och Eskilstuna. Vecka 37 fanns MO ute i Nyköping, Eskilstuna, Vingåker och Gnesta och pratade bilbälte. Totalt nådde vi ca 2500 personer Samverkan för säkrare cykling i tätort I projektet har vi fört dialog med cyklister på stora cykelstråk. På våren låg fokus på cykelhjälmsanvändning samt säker användning av cykeln som fordon och på hösten var det fokus på hjälmanvändning och synbarhet, dvs cykelbelysning och reflexer. Del ett i projektet genomfördes under vecka 20 i Eskilstuna och Strängnäs. Höstens cykelaktivitet ägde rum under vecka 38 i Nyköping och Katrineholm. Med hjälp av MO hade vi dialog med ca 250 cyklister. Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad Hastighetsmätningar på 40 och 60 vägar har genomförts och även hastighetsmätningar utanför skolor. Resultatet skickades till media. Vi har hållit samman insatsveckorna. Vi har även genomfört en enkätundersökning av bilförares inställning till hastighet, trafiksäkerhet och miljö. Vecka 34 genomfördes tillsammans med polisen och Trafikverket en informationsvecka. NTF Sörmland informerade allmänheten på bensinstationer angående framförallt förändringen av hastighetsgränserna. Enkätundersökningen genomfördes också men är ännu inte sammanställd. NTF Konsument 2010 I detta projekt har vi genomfört en undersökning Hur färdas barn i bil 2010, försett bilbarnstolsförsäljare och BVC med information om det nya plustestet samt kommunicerat med mopedhandlare för att motverka trimning. MO har genomfört besöken hos mopedhandlarna. Tre handlare har skrivit på avtalet mot trimning. Besöken hos bilbarnstolsförsäljare är klara. Alla BVC i länet har fått ett stort antal av Plusfoldern också. Undersökningen av Hur barn färdas i bil är redovisad och inskickad till NTF Riks. 6.

8 Nyktra och drogfria trafikanter Aktiviteter har genomförts på Trafiknykterhetens dag samt under de två trafiknykterhetsveckorna; dvs. veckorna 23 och 50. Vecka 23 fokuserades på dagen-efter-problematiken och vecka 50 försågs restauranger med DDD-material (Don t Drink & Drive). På Trafiknykterhetens dag genomfördes manifestationer. Under vecka 50 fick 22 krogar/restauranger DDD-material som de kunde använda i krogmiljön. Det var både underlägg, bordskuber och affischer. Materialet som skickades ll krogarna. Projekt som pågår : Trafiksäkerhetspolicy - ett måste för alla föreningar NTF Riks tar fram ett presentationsmaterial och ett upplägg för de seminarium som kommer att anordnas. I detta skede trycker de också upp ytterligare material av häftet Trafiksäkra idrotten och färdigställer det webbaserade materialet. Under våren 2011 genomförs seminarium i samverkan med SISU-distriket. Säkra unga mopedister Projektets syfte är att mäta hastigheter, rätt hjälmanvändning och förebygga trimning, samt att stärka föräldrars möjligheter att påverka ungdomar till att framföra moped på ett trafiksäkert sätt. Hösten 2011 så erbjuder NTF Sörmland att delta i några skolors föräldramöte i årskurs 8 och träffar föräldrar för att presentera mätunderlag samt informera om säkerhet på moped. Informationen kommer att handla om konsekvenserna och riskerna med att tillåta exempelvis trimning, mopedfylleri och att inte använda hjälmen på rätt sätt. Mätning av hastigheter och hjälmanvändning är genomförda. Rektorerna på skolorna samt trafikpolisen informerades innan mätningarna genomfördes. Säker cykling ger bättre hälsa Allt fler vuxna väljer cykeln för korta resor. Syftet med projektet är att öka cyklandet, utan att för den skull påverka trafiksäkerheten i en negativ riktning. NTF Sörmland kommer under 2011 att genomföra aktiviteter på två större företag i länet. 7.

9 Värdering av trafiksäkerhet Genom att undersöka hur allmänheten värderar aspekten trafiksäkerhet i förhållande till sin egen och andras cykelhjälmsanvändning är målet att lyfta frågan för nationell och lokal debatt. Hur folk ställer sig till en lagstiftning inom området kan komma att bli vägledande för lagstiftare och politiker. Genom att undersöka hur allmänheten värderar aspekten trafiksäkerhet när det kommer till val av hyrbil, vill NTF få igång en debatt kring hur hyrbilar bör utrustas och vad man som allmänhet bör kunna kräva. Hur folk ställer sig till trafiksäkerhetshöjande utrustning i hyrbilar kan komma att påskynda en positiv trafiksäkerhetsutveckling inom branschen. Vi har under november med hjälp av våra MO frågat folk vad de prioriterar när de ska hyra bil. Enkäterna är nu skickade till NTF Riks för en central sammanställning. Tio år efter Zebralagen NTF Sörmland genomför hastighetsmätningar och observationer av hur samspelet fungerar mellan fotgängare och fordon, i förhållande till utformningen av övergångsstället. Urvalet ska utgå ifrån olycksdrabbade och otrygga övergångsställen. En fördelning på man och kvinna görs. Dialog med kommunala företrädare om valet av övergångsställen genomförs. Sammanställningen av hastighetsmätningarna och observationerna delges de berörda kommunerna, med vilka också en dialog genomförs. Ett första planeringsmöte med kollegorna i regionen är genomfört. Hastighetsefterlevnad på statliga vägar Projektets syfte är att öka insikten om sambandet mellan beslutade hastighetsgränser och trafikmiljöns utformning. Att via en intensifierad dialog bidra med ökad kunskap och insikt som ska leda till ökad acceptans för nya hastighetsgränser. Dialogen sker i första hand på utvalda arbetsplatser, vid vägkanten i samverkan med polisen samt på publika platser i anslutning till de utvalda vägsträckorna. Projektet planeras 2010 och genomförs Projekt i samarbete med Trafi kverket Region Öst/Trafikverket Don t Drink & Drive En workshop för Skolförvaltning, Räddningstjänsten och Tekniska förvaltning. Under dagen fick Räddningstjänsterna i Katrineholm och Norrtälje berätta om sitt arbete som de bedriver mot skolan. Vi diskuterade hur det ser ut i kommunerna, vad som görs/vad skulle kunna göra, vilka möjligheter som finns, vilka behov som finns med mera. Workshopen genomfördes med ett 30 tal deltagare. SMADIT SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken) är ett samverkansprojekt mellan Polismyndigheten, kommunerna, beroendevården, Länsstyrelsen och Trafikverket. Den som rapporteras för rattfylleri ska få kontakt med socialtjänsten/beroendevården så snabbt som möjligt. Helst inom 24 timmar, och då erbjuds proffessionell hjälp mot missbruket. Ett kickoff-seminarie genomfördes den 30 november och samlade representanter från Landsting, kommuner, Länsstyrelsen, polisen m.fl. SMADIT drar i gång den 1 december och NTF Sörmland kommer fortsättningsvis att sammanställa alla rapporter som kommer in från kommunerna. 8.

10 Cykelhjälm Äldre Cyklister Det är viktigt ur flera aspekter att få äldre människor att behålla sin mobilitet. Projektet går ut på att skapa en positiv bild av cykling och cykelhjälm bland äldre. Aktiviteterna syftar till att få äldre människor att röra sig fysiskt och behålla deras tillgänglighet på ett trafiksäkert sätt. Vi har genomfört två inspirationsseminarier, ett i Nyköping den 24 februari och ett i Eskilstuna den 26 februari. Trafikombuden har under våren sålt hjälmar och i dagsläget är hjälmsiffran drygt 500 st. Under vecka 21 levererades alla hjälmar ut till trafikombuden och under vecka 22 ägde cykelaktiviteter rum i Sörmlands samtliga kommuner. Vi har även genomfört en enkätundersökning bland organisationernas medlemmar. Säkerhetsdagarna Vecka 18 genomfördes Säkerhetsveckan för 6-åringar där vi pratar om vikten av att använda cykelhjälm. Ca 900 barn och lärare har fått information. Som vanligt är veckan mycket uppskattad. Informatör var Lukas Dahlgren. Under vecka 36 genomförs säkerhetsveckan för åk 7 där vi pratade bälte. Ca 700 elever fick informationen. Informatör var Cornelia Broberg. Säkerhetsveckorna är ett samarbetsprojekt med: Räddningstjänsten, Länsförsäkringar, Polisen, Ambulansen, Busslink/Nobina, Nyköpings-Oxelösunds taxi samt Junis. Nattarbetande trafikanters vakenhet (Regionprojekt) Projektet syftar till att lyfta trötthetsproblematiken i vägtrafiken. Vi har valt att lägga fokus på två olika yrkeskategorier: hemvård och bevakningsföretag. I delprojekt A vill vi undersöka om och hur arbetsledning, fackförbund och personalgruppen arbetar med trötthetsfrågan hos nattarbetande personal som kör bil i tjänsten inom hemvården och bevakningsföretag. Syftet är också att ta reda på om det finns lokala skillnader samt skillnader utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I delprojekt B ska vi genomföra arbetsplatsbesök och diskutera resultatet av enkäterna samt lösningar på ev problem. Enkäten har sammanställts och ska nu analyseras. Därefter ska vi genomföra besök på företagen som är med i undersökningen. Ställer kommunerna krav på idrottsföreningarna när det gäller trafiksäkerhetspolicy? (Regionprojekt) Idrottsföreningarna står för en stor del av allt resande som sker på fritiden. Detta ställer också stora krav på att föreningen tar sitt ansvar. Föreningslivet är beroende av bra stöd från kommun och kommunen har stor möjlighet att påverka hur föreningens resande går till. Genom det här projektet vill vi undersöka vilka kommuner som ställer krav på sina idrottsföreningar att de ska ha en trafiksäkerhetspolicy eller liknande. Vi vill få de kommuner som ännu inte ställer krav att ta tag i frågan. Vi kommer även att presentera goda exempel på hur kommuner tidigare har arbetat med dessa frågor med idrottsföreningar Workshopen kommer att genomföras under våren Föräldrars inställning till sin egen och sina barns cykelhjälmsanvändning (Regionprojekt) Vi kommer att jämföra föräldrars inställning till hjälmanvändning för egen del samt hur de ser på hjälmanvändning för barn som är under 15 år respektive över 15 år. Enkäten har genomförts på mellanstadieskolor och högstadieskolor. Under hösten har enkäter skickats ut till föräldrar som har elever åk 5 och åk 9. Enkäterna kommer att sammanställas i början av nästa år. Trafikoffrets kontakt med samhället efter olyckan Efter kontakt med Polismyndigheten i Södermanland har det visat sig att ingen samordning eller kunskaper om samordning finns vad det gäller människor som är inblandade i trafikolyckor. De flesta som råkar ut för en trafik olycka har ingen kunskap om vad som kommer att hända och vart man ska vända sig efter att olyckan skett. NTF Sörmland har genomfört en förstudie för att undersöka behovet av ett projekt riktat till de som varit delaktiga i en trafikolycka, dennes anhöriga och de inblandade yrkesverksamma. Enkäter är utskickade till berörda. 9.

11 Ungdomsfullmäktige (Regionprojekt) Samarbetsprojekt med regionen. NTF vill vidareutbilda ungdomarna som är aktiva i dessa fullmäktige inom trafiksäkerhet i allmänhet och rattfylleri i synnerhet. Detta görs för att öka dessa ungdomars engagemang för frågan, få fram förslag till berörda kommuner som kan bidra till en ökad trafiksäkerhet samt för att få dessa ungdomar att påverka sina nätverk till att ta avstånd från rattfylleri. En första utbildningskväll är genomförd med ungdomar från Ungdomsfullmäktige i Nyköping. NTF Sörmland kommer att delta på fler av deras kommande möten under Samarbete för ökad kunskap och insikt om äldres samt funktionshindrades förutsättningar och behov i trafiken (Regionprojekt) Projektet syftar till att lägga fokus på äldres samt funktionshindrades förutsättningar och behov i trafiken. Projektet riktar sig till nyckelpersoner hos systemutformare, äldreorganisationer samt hos föreningar som organiserar synskadade, rörelsehindrade m.fl. Två kommunala Dialogmöte har genomförts. Båda de kommunala mötena var mycket lyckade och alla verkar väldigt nöjda. På Länsseminariet som genomfördes den 5 maj i Nyköping var det tyvärr ganska få deltagare. 4.3 Projekt kommuner Cykelnyckeln mot Nollvisionen (Nyköpings kommun) Projektet består av två delprojekt. 1. Hjälm 5:an För åttonde året i rad genomfördes Hjälm 5:an för samtliga femteklassare i Nyköpings kommun. Eleverna fick information om cykelsäkerhet och cykelhjälmsanvändning. Lagar och regler för cyklister har ägnats speciell uppmärksamhet. Informationen har varit oerhört uppskattat bland såväl elever som lärare. Vi har besökt 30 klasser. 2. Cykelräkning I maj och oktober genomfördes den årliga cykelräkningen i Nyköping. Räkningen genomförs med hjälp av våra frivilligkrafter på elva platser på våren och på sex platser på hösten. Syftet med mätningen är att följa upp gjorda cykelmätningar från 2001 och framåt. Detta för att kunna planera var den kommande utbyggnaden av cykelbanor i Nyköpings kommun behövs mest. Hjälm 5an (Trosa kommun) Under våren besökte vi alla femteklassare (sex stycken) i Trosa kommun. Upplägget var detsamma som i Nyköping. Bilder från Verksamhetsåret 2010 Säkerhetsveckan för 6-åringar ägde rum under vecka 18. På bilden syns vår informatör Lukas Dahlgren. I augusti-september hade vi utbildningar i bussäkerhet för alla årskurs tvåor i Eskilstuna. Under vecka 36 gick Säkerhetsveckan för åk 7 av stapeln, på Räddningstjänstens övningsplats vid Björshult Nyköping. På bilden är vår informatör Cornelia Broberg. 10.

12 Reflexkampen (Trosa kommun) Under hösten pågick projekt Reflexkampen i Trosa kommun. Eleverna skulle under veckorna 45, 46 och 47 bära reflex och läraren gjorde då oanmälda kontroller på klassens reflexanvändning. Ett antal klassfrågor skulle även besvaras och redovisas till NTF Sörmland. Alla elever i förskoleklasserna fick även besök av en informatör som på ett enkelt och pedagogiskt sätt pratade om reflexer med barnen. I prispotten fanns pengar till klasskassan. Vinnare blev klass 2A på Vitalisskolan. Moped åk 8 (Trosa kommun) I samarbete med Tekniska kontoret Trosa kommun, polisen och Länsförsäkringar så drev NTF Sörmland ett mopedprojekt som vände sig till föräldrar med tonåringar i årskurs 8 på Hedebyskolan i Vagnhärad. Den primära gruppen i detta projekt är föräldrarna. Genom projektet vill vi förtydliga föräldraansvaret, samt att ge dem verktyg för att hantera mopedproblematiken redan innan inköpet av en eventuell moped. NTF Sörmland ville prova en metod som används inom alkohol/drog området med stor framgång. Metoden går ut på att föräldrar skriver på en överenskommelse om att inte bjuda på alkohol hemma. Vi använder metoden för att få föräldrarna att ta ställning mot trimning av moped och för mopedvett. Träff med årskurs 8:ornas handledare på skolan skedde den 17 augusti. Föräldramöte skedde den 13 september. Vi har skickat ut material och information till de föräldrar som inte deltog på mötet. Information om nyheter kring mopeder har skickats ut till föräldrar via e-post. Projektet fortsätter under Rätt fart i staden (Oxelösunds kommun) NTF Sörmland har på uppdrag av Oxelösunds kommun skapat ett förslag till hastighetsförändringar enligt Rätt fart i staden. Under året har vi gjort klart underlaget inför beslut, inte särskilt många förändringar gjordes. Utbildning bussäkerhet (Eskilstuna kommun) Projektet har gått ut på att informera alla barn som går i klass två i Eskilstunas skolor om säkerhet i buss. I juni utbildade NTF Sörmland chaufförer från Veolia, Svalboviken och Tuna Trafik. Dessa utbildade i sin tur barnen om säkerhet i buss. En utbildning som tog ca 45 min och givetvis hölls i en buss. I samband med detta arrangerades en tävling om bästa slogan för säkerhet i buss. Utbildningar - blandat (Eskilstuna kommun) NTF Sörmland har genomfört utbildningar för 65+ vid ett tillfälle i Eskilstuna. NTF Sörmland har även genomfört utbildningar i trafiksäkerhet för elever på Mesta skola och elever på Hällby skola. Tyngdpunkten i samtliga utbildningar har legat på cykelhjälm och cykel. 4.4 Övriga projekt Aktörsmätningar (Säker Trafik Sverige AB) NTF Sörmland har på uppdrag av STSAB (Säker Trafik Sverige AB) mätt yrkestrafikens hastigheter. Vi blev tilldelade fyra aktörer som vi har mätt speciellt. Resultatet från mätningarna är sekretessbelagda. NTF Sörmland fick i detta projekt ta över den nationella projektledarrollen och genomföra sammanställningar och kontakt med TRV:s projektledare. SHI-mätningar (Säker Trafik Sverige AB) NTF Sörmland har utfört mätningar på ca 600 fordon efter en i förväg uppgjord plan. I projektet har det även ingått att försöka sälja in mätningstjänsten till företag i länet. NTF Sörmland är nationell projektledare för SHI-mätningar och arbetar med sammanställning och presentationsmaterial till projektet. Trafikmaterial till förskolan (Allmänna Arvsfonden) NTF Sörmland ska ta fram ett trafiksäkerhetsmaterial med hög kvalitet till förskolebarn för att väcka barnens intresse och öka kunskaperna om trafiksäkerhet. Målgruppen är förskolebarn mellan 4-5 år i Sörmland samt föräldrar till barn som går på förskola. 11.

13 5. Uppföljning Nationella projekt Alla nationella projekt har redovisats i NTFs projektdatabas enligt anvisningar. Där finns plats för utförlig uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering är viktig för att dels kontrollera måluppfyllelsen, dels dra nytta och lärdom av vunna erfarenheter. På så sätt kan arbetet, projektideér och metoder utvecklas. Uppföljning är en del av det egna lärandet och är därför ett viktigt inslag i nödvändig och kontinuerlig kompetensutveckling. Trafi kverket-, Kommun- och övriga projekt Alla icke nationella projekt har skriftligen redovisats till respektive uppdragsgivare. 6. Kalendarium Möten inom NTF Sörmland som genomförts Styrelsen Styrelsen har genomfört sex möten under året. Arbetsutskottet Arbetsutskottet har inte genomfört något möte under året. Årsmötet Årsmötet ägde rum den 23 mars på Pensionärernas Hus i Katrineholm Äldrerådet Äldrerådet har genomfört fyra möten under året. Yrkestrafiknätverket Yrkestrafiknätverket har inte varit aktivit under året. 7. Råden och samarbetspartners En ambition för NTF Sörmland är att utöka antalet samarbetspartners/ aktörer/finansiärer. Det finns fler syften med det. Ett är att involvera fler i ett aktivt trafiksäkerhetsarbete, ett annat är att arbete och arbetsformer kan utvecklas och förnyas om andra synsätt kommer till tals. Vidare bör det kunna bidra till att synliggöra NTF liksom att oberoendet stärks om man inte är så starkt beroende av en eller flera finansiärer. 7.1 Yrkestrafiknätverket (YTN) I Yrkestrafiknätverket finns föjande organisationer/företag representerade Posten ÖSB Sörmlast Taxiförbundet i Sörmland Polismyndigheten i Sörmland Kommunal Sörmland Svenska Transportarbetareförbundet Busslink Länsförsäkringar Connex Länstrafiken i Sörmland SEKO Östra Swebus Bilprovningen Arbetsmiljöverket Trafikverket Region Öst Äldrerådet består av följande ledamöter 7.2 Äldrerådet Per-Ola Andersson PRO (ordförande) Åke Andersson RPG (vice ordförande) Monica Andersson RPG Sune Karlsson SKPF Leif Carlsson SKPF Lars Skoog SPF Nils-Göran Ohlsson SPF Karl Erik Åkerlind PRO Ingemar Tegebjer SPRF Lennart Larsson SPRF Kjell Israelsson SKTF Lennart Karlsson SKTF 12.

14 7.3 NTF-förbund i vår närhet I Trafkverket Region Östs geografiska område ingår NTF Sörmland, NTF Uppsala län, NTF Örebro län, NTF Västmanland samt NTF Östergötland. En del av Trafikverket Region Östs projekt har samordnats och utförts av denna konstellation. 8. Personal och styrelse 8.1 Personalen Personalen på kansliet har under året bestått av: Lars Nordquist Verksamhetschef Jenny Johansson Projektledare Helena Åkersved Projektledare Robert Johansson Vaktmästare (började i maj) 8.2 Styrelsen Styrelsen har bestått av följande personer; Ordinarie Ann-Sofie Wågström Ordförande Enskild medlem Åke Schylander Vice ordf. Enskild medlem Johannes Krunegård Enskild medlem Catharina Fredriksson Oxelösunds kommun Annelie Axelsson Länsförsäkringar Lotta Adler Enskild medlem Bengt-Göran Landström Landstinget Suppleanter Cathrine Klauninger Enskild medlem Lars Levin Enskild medlem Björn Blid Landstinget Valberedning Agnetha Silén Sammankallande Enskild medlem Tommy Holmér Transportarbetar förb. Johan Philipsson Bilprovningen Revisiorer Bernt Arnmund Auktoriserad revisor LR Revision Sylvia Remmelman Bilkåren Revisors suppleanter Lars-Åke Svensk Godkänd granskningsman LR Revision Åke Andersson RPG NTF Sörmlands kansli finns på Blommenhovsvägen 26 i Nyköping. 13.

15 9. Adresser Besöks/Postadress NTF Sörmland Blommenhovsvägen Nyköping Telefon Fax E-post Hemsida Organisationsnummer

16 10. Styrelsens undertecknande av verksamhetsberättelsen 2010: Ann-Sofie Wågström, Ordförande Åke Schylander, Vice ordförande Bengt-Göran Landström Catharina Fredriksson Annelie Axelsson Lo a Adler Johannes Krunegård 15.

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2009 10 03 04 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 PUBLIKATION 2008:31 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Titel: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Publikation: 2008:31

Läs mer

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 3 NTFs verksamhetsidé 3 Nollvisionen 3 Trafi ksäkerhet

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE 2 NTFs DEKLARATION 2008-2009 Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 5 Hastighet 10 Alkohol, droger och trötthet 12 Bilbälte och bilbarnskydd

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer