enda kommentar att vi avvaktar Haverikommissionens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "enda kommentar att vi avvaktar Haverikommissionens"

Transkript

1 Ordföranden har ordet Juni 2007 Sommar igen, äntligen! TYVÄRR RÅKADE VI ju ut för ett haveri med KMA förra månaden. Det finns idag inte så mycket att rapportera om eftersom Haverikommissionens rapport ännu inte är klar. Den lär inte bli klar förrän till hösten. Innan dess kommer vi inte att kunna lämna någon ytterligare information. Varje missöde eller olycka med anknytning till flyg får ju alltid ett stort massmedialt intresse och då är det speciellt viktigt att den information som förmedlas är korrekt, både faktiskt och etiskt. Av denna anledning, och för att undvika spekulationer, är vår 6-2 = 4 Maj månad har sett en stor förändring i Aeroklubbens flygplansflotta: KMA har havererat, tack och lov utan skador på pilot och passagerare. Dessutom är som bekant GYX till salu, så det finns en risk att vi rätt var det är endast har fyra flygplan. Det skulle givetvis vara lite olyckligt nu när sommarsäsongen börjat, men om vi hjälps åt med bokningsdisciplinen skall det förhoppningsvis fungera. Styrelsen planerar att skaffa fram ett hyrt ersättningplan om och när GYX hittar en köpare. enda kommentar att vi avvaktar Haverikommissionens rapport. Det absolut viktigaste var och är att inga personskador uppstod, plåt går alltid att ersätta. Det är min förhoppning att vi snart få se våra vänner från KMA i luften igen. STYRELSEN HÅLLER PÅ att undersöka möjligheterna att, om möjligt, finna en temporär ersättare för KMA, åtminstone under sommaren. Vi återkommer med förslag om hur vi skall lösa situationen på längre sikt. TYVÄRR HAR VI tvingats höja flygtimpriserna från 1 maj på grund av de höjda bränslepriserna och reparationsoch underhållskostnaderna. HAVERIET I VARBERG präglar givetvis detta nummer av Mofly: både redax och styrelsen tycker att korrekt information om vad som hände är viktigt. Att intresse finns visade den stora uppslutningen på teknikkvällen där piloten berättade själv. Redan innan haveriet hade redax bett Arne Karyd att skriva om statistik och hur farligt privatflyg kan anses vara, så hans text är inte en reflektion över vad som hände i Varberg. Mer säkerhetstankar finner du i Bo Särnsjös artikel om mänskliga begränsningar; en del i vår serie om Human Factors. Det är beklagligt, men tyvärr nödvändigt. SOM NI SÄKERT kommer ihåg från förra sommaren, så hade vi stora problem med groundade flygplan på grund av otillräcklig servicekapacitet hos EMS. De har lovat att försöka undanröja de värsta flaskhalsarna. Vi kommer också att ändra våra rutiner när det gäller förbokning av service för att i största möjliga utsträckning minimera stillestånd. TILL SIST VILL JAG önska alla våra medlemmar en riktigt skön och avkopplande flygsommar. Bertil Planvall MEN VI HAR lite gladare innehåll också! Läs till exempel Molles artikel om att flyga med mormor och Andreas Martins reportage från rikslandningstävlingen. Dessutom presenterar vi ännu en Aeroklubbare i Fokus. Välkommen till Moflys späckade sommarnummer! Redax

2 KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN FULLSATT PÅ TEKNIKTRÄFFEN : Piloten berättade öppenhjärtigt Det stora deltagandet vid teknikkvällen den 22 maj berodde med stor sannolikhet på kvällens huvudämne pilotens version och egna upplevelser av haveriet med KMA på Getterön den 3 maj. Många hade sökt sig till klubbhuset, kanske inte enbart för att höra vad som hänt, utan även för att visa sitt stöd till de inblandade och för att ta lärdom av händelsen. Piloten berättade om förloppet från gaspådrag till haveri med stöd av den haverirapport som sammanställts. Un - der accelerationen upplevdes att planet inte kunde bygga upp den hastighet som behövdes för att kunna få lyftkraft. När mer än halva stråket passerats fanns ingen möjlighet att hinna bromsa planet innan det staket som stod i slutet av stråket, utan piloten valde istället att försöka stiga och ta sig över hindret. Resultatet blev att delar av huvudstället krokade i staketet och tvingade planet i en Haverirutinen öppnades För första gången sedan den infördes kom Aeroklubbens haverirutin till användning. Andreas Martin var den styrelsemedlem som råkade befinna sig på klubben när beskedet om haveriet kom och stannade kvar tills dess Bertil Planvall var på plats på haveriplatsen i Varberg. Jag öppnade haverirutinen i briefingrummet, men de flesta stegen har med information till anhöriga att göra. Rutinen är förberedd för betydligt värre situationer. Trots det upplevde Andreas att ru- Ingen av de tre ombord skadades fysiskt vid kraschen på Varberg / Getteröns flygplats. tinen var ett stöd : Det ringde ingen journalist till klubbens telefon, men det kändes bra att veta vad som skulle sägas ifall det skulle inträffa. Haverirutinen säger att endast ordföranden yttrar sig offentligt i samband med haverier, vilket också skedde med undantag för intervjun i en lokaltidning ( se nästa sida ). Skälet till rutinen är att garantera att ingen felaktig information får spridning via klubben. Skulle någon skadas vid en olycka är det också viktigt att anhöriga blir kontaktade innan pressen dyker upp. ground-loop där det girade 180 grader och landade med nosen i motsatt färdriktning. Även de medföljande passagerarna från haveriet fanns med under mötet för att svara på frågor ur sitt eget perspektiv. De inblandade talade också om vad som hände efter nedslaget i form av hur de reagerade och agerade efter nedslaget och chocken, vissa saker skedde rutinmässigt och andra saker mer eller mindre irrationellt. Medlemmarnas intresse och deltagande märktes tydligt och det väcktes en hel del frågor om hur de inblandade mår idag efter händelsen. Ett haveri inom en flygklubb är en stor händelse som skapar många funderingar. De inblandade har genom sin öppenhet om händelsen gett oss andra en chans att lära av haveriet och även gett alla möjlighet att ventilera eventuella spekulationer. En stor eloge till dem som ställde upp och berättade. Flygplanet ska skrotas Skadorna vid nedslaget blev så pass stora att flygplanet inte går att reparera. ra. Förutom skador på propeller peller och hjul uppstod även strukturella skador på vingarna och på minst en av balkarna. Den stöldbegärliga avioniken har monterats bort. Även andra delar som instrumentering och startmotor har avlägsnats och finns nu på Göteborg City Airport. Flygplansskrovet, som ägs av Västkustflyg, ligger kvar i Varberg men kommer inom kort att transporteras hem. Delar av det kommer sedan att kunna användas som reservdelar. foto : Mofly 2

3 KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN foto : Mofly Haverikommissionen utreder Statens haverikommission utreder olyckan med SE-KMA på Varberg / Getteröns flygplats. Utredningen tros vara klar till hösten. Flygolyckor ska undersökas av Statens haverikommission om antingen någon har skadats, flygplanet inte längre är luftvärdigt eller om betydande skador uppstått på miljön. Vi har påbörjat en utredning men inte avslutat den, säger Sakari Havbrandt, utredningschef på Haverikommissionen. Utredningen påbörjades samma dag som olyckan skedde. Det finns inget formellt slutdatum då en haveriutredning ska vara färdig men den här typen av civila olyckor ska i medeltal Medias rapportering uppges korrekt Flygolyckan i Varberg var en stor nyhet i flera tidningar. I de flesta fall uppges händelsen ha varit bra återgiven. När larmet om en flyg olycka går brukar nyhets medierna vara snabba att rapportera om händelsen. Ibland får till och med tidningarna reda på att det skett före Flygräddningen. Många tidningar berättade självklart också om händelsen i Varberg och Västnytt tog upp det i sin sena kvälls sändning. Det ringde några journalister men det hindrade inte mitt arbete den kvällen, berättar Aeroklubbens ordförande Bertil Planvall. Jag kunde bara säga att vi avvaktar Haverikommissionens utredning. Bertil Planvall menar att nyhetsrapporteringen i stort sett har varit korrekt utan onödiga spekulationer. vara klara inom nio månader. Vi har gjort en teknisk undersökning av flygplanet och kommer att jobba vidare utifrån det. Men jag tror inte att det blir något förrän framåt hösten, berättar Sakari Havbrandt. Vid en haveriutredning väger man in alla möjliga tänkbara aspekter för att finna en förklaring till vad som har skett och varför. Syftet är inte att En av passagerarna pratade strax efter haveriet med en person på plats. Han var enligt egen uppgift inte klar över att det var en journalist som han pratade med utan trodde det var någon slags haveriutredare. Det var först efteråt som personen ska ha berättat att hon skrev för en lokal tidning. Det kan ha varit så att det inte var det absolut första jag sade, häv- dar journalisten som Mofly har talat med. Men jag intervjuade honom inte i hemlighet. Hon berättar också att en av förklaringarna kan vara att hon till en början inte förstod att det var en av passagerarna som hon pratade med utan trodde det var ett vittne. Piloten peka ut någon syndabock utan att förebygga så att något liknande inte sker igen. Statens haverikommission kom till 1978 för att utreda olyckor inom luftfarten. Sedan 1990 utreder man även olyckor inom järnväg och sjöfart samt i vissa fall även större trafik olyckor. stod i närheten men denne valde hon medvetet att inte intervjua. Det var en väldigt lugn och närmast avslappnad stämning runt planet. Att det egentligen hade kunnat gå så illa var ingenting som jag förstod förrän jag intervjuade räddningsledaren. Varför valde ni att publicera passagerarens berättelse? Det som var bra var att vi hade förstahandsuppgifter och behövde inte berätta med andrahandsupp gifter. Texten lästes först igenom av nattchefen på redaktionen. Det fanns heller inte några bilder där det gick att identifiera passageraren och piloten ett etiskt ställningstagande av tidningens fotograf. Journalisten kan inte i efterhand känna att hon gjorde ett övertramp men vill poängtera att om olyckan slutat värre hade man hanterat det på ett annat sätt. foto : Mofly 3

4 i horisonten Fler ska bli flygledare Problemen med underbemanning hos flygledningen har fortsatt och LFV dubblerar nu antalet elever på flygledarutbildningen i Skåne. För att locka till sig sökande har man inrättat en särkild webbplats: Utbildningen tar två och ett halvt år. Klockan klämtar för Barkaby Sveriges största flygklubb, Barkaby Flygklubb med drygt 650 medlemmar, måste flytta. Kommunen har sagt upp arrendeavtalet från och med den sista december Även om inte själva Barkaby flygfält kommer att bebyggas planeras boendemiljöer närmare fältet. Beslutet om uppsägning innebär ett stort bakslag för allmänflyget i Stockholm. Barkaby är den enda mindre asfalterade banan i regionen. Just nu kämpar vi för en förlängning av arrendeavtalet, säger klubbens ordförande Bo Danielsson. Samtidigt ser man sig om efter alternativ, något som är svårt i det tättbefolkade Stockholmsområdet. Tornet tillbaka i Karlsborg Efter att har varit stängt i 13 år öppnade åter Karlsborgtornet den 30 april i år. Det innebär också att det har upprättats en ny kontrollzon och ett nytt terminalområde över flygplatsen. Detta finns inritat på den nyligen utgivna kartan över Göteborgs TMA. Nya plejtar från Svenska Flygfält har också skickats ut. I huvudsak bedriver man militär luftfart och liksom tidigare råder PPR på flygplatsen. GYX:en lyfter snart för gott Aeroklubbens äldsta flygplan SE-GYX kommer troligtvis att säljas inom de närmaste veckorna. Ett par intresserade köpare har anmält intresse. En epok i klubben lär snart vara över År 1979 kom flygplanet till klubben. Det var då alldeles nytt och hade tillverkas på licens i Frankrike. Planet ansågs mycket tjusigt även om den kärleksröda stolsklädseln kom till något senare. Men åldern tog dock ut sin rätt. På ett medlemsmöte hösten 2003 beslutades det att flygplanet skulle säljas och våren därpå omlackerades hon. GYX:en har varit till salu sedan i hösten 2007 även om försäljningen har ifrågasatts, i synnerhet med tanke på den stora tillströmningen av nya elever. Men just den serien Cessnor som GYX:en tillhör har en annorlunda legering i plåten och de salta vindarna på västkusten är ingen bra ålderdom för flygplanet med tanke på korrosionsrisken. Enligt resedagboken har flygplanet varit i luften i mer än timmar det är lika med 500 dygn. Med en genomsnittlig hastighet på 85 knop innebär det att hon har tillryggalagt avståndet mellan jorden och månen fem gånger om. Klubbanbud på brandflyget Efter några års uppehåll kommer brandflyget att återupptas i sommar. Just nu pågår en upphandling där klubbar, företag, FFK, eller vem som vill kan lämna anbud på i förväg bestämda slingor. Aeroklubben lämnar i dagarna in en offert, och om klubben vinner den kommer ett plan att reserveras några timmar varje dag för detta ändamål från och med den 30 juni. Flygningar blir av de dagar som SMHI uppskattar brandrisken att vara fyra foto : NASA eller högre på en femgradig skala. Information kring hur man anmäler sitt intresse för att delta, och vilka krav som ställs på piloter och spanare, finns på Aeroklubbens hemsida. foto : Kristian Holmberg 4

5 Mormors taxipilot Jaha, skall vi prata plutteplan eller öar? undrade min 96-åriga mormor när jag försökte lirka ur henne en liten intervju kring vårt flygande. text och foto : Lars Molin Anledningen till denna kommentar av min mormor var att vi minst en gång om året brukar göra en tvådagars flygning till en ö som helst inte skall ha landförbindelse. Det brukar bli krog på kvällen och hotell till natten. Kortfattat är detta vårt koncept, som ibland kryddas med hyrbil eller annat hyrfordon (en gång en golfbil på Anholt). Man flyger, får träffa mormor och får även lurat ut henne på allt av äventyr som detta innebär. Det hela började faktiskt med att hon långt innan min existens började samla på ( läs: resa till ) öar. Så, när nu fenomenet med ö-samling och vårt senare flygande har pågått några år, kan jag inte låta bli att höra mig för lite mer kring detta. Så jag frågade en dag när hon började samla på öar. JAG VET INTE riktigt, först tågluffade jag, åkte lite charter till lite öar och sedan började jag samla. Det hela är ju minst 30 år sedan. Min mer eller mindre första ö var Marstrand, 1954 då det var en solförmörkelse. Vi åkte med Paddan som hade en extra tur ut hela vägen till Marstrand, där det till skillnad från centrala Göteborg var total solförmörkelse. Första gången jag flög överhuvudtaget var till Rhodos, dit jag flög i ett stort propellerplan och det tog cirka åtta timmar. På den tiden flög man i princip bara charterresor och många flög för första gången. En del var riktigt rädda fast flygningen blev lugn och bekväm. Själv hade jag inte tänkt så mycket, fast det var ganska roligt, dels nog för att jag hade,, Är man med kan man ju inte göra så mycket, utan hänger man med, så hänger man med. Omi, 96 fönsterplats. Nästa ö blev Cypern. Inte så mycket turism på den tiden utan snarare ett spännande sätt att se andra olika kulturer. Och så rullade det vidare, tills jag hade ungefär 30 öar! SEDAN UNDRADE jag när hon åkte i litet sportflygplan för första gången. Något plutteplan hade jag inte åkt med innan jag flög med dig! Jag har egentligen aldrig varit rädd när jag åkt i små plan, och inte ens med dig. Är man med kan man ju inte göra så mycket, utan hänger man med, så hänger man med. Sedan ville jag veta vilken av våra öar som var roligast. Jag tror nog Föhr eller Helgoland. På Föhr hamnade vi ju på en så rolig krog och så var det roligt att åka runt och glo i Smart:en (läs: bilmärket Smart). Det var ju faktiskt jag som övertalade dig att vi skulle hyra den och du tyckte faktiskt att den var rolig! Dessutom var det ju ganska roligt när vi for ut till stranden med bilen, vilket ju inte var tillåtet, och du kommenderade mig att se gammal och sjuk ut när folk hade åsikter! Helgoland var också intressant eftersom det är så annorlunda, dels dess historik kring både första och andra världskriget, dels fenomenet med en hög klippa mitt ute i havet! JAG KUNDE INTE låta bli att fråga om servicen på Molle Air och om det fungerat till hennes belåtenhet med våra små turer. Ja nästan, förutom boendet på Boarding completed. Lars Molins mormor Omi har tagit plats i SE-LMZ. 5

6 Föhr där du hade bokat en källarvåning unket och dant. Bornholm, faktiskt första resan med dig, i plåtchabraket ( läs: vår C152 SE-IMA ) var ju lite primitivt, fast ön var ju intressant, speciellt rund kyrkorna. Åland var också lite lustigt. Mitt i natten vaknade jag av att du höll på att greja med dina öron, jag undrade vad du höll på med och du sa att du tog örondroppar. Sedan låg jag och undrade hur vi skulle kunna flyga hem när du hade ont i öronen, faktiskt ända tills vi vaknade och jag frågade dig hur det var med dina öron. Vadå öron? hade du undrat, jag förklarade att du ju tagit örondroppar och då skrattade du och sade: Vadå örondroppar. Det var öronproppar eftersom du snarkande så förbannat! Ærø var också charmigt med alla korsvirkeshus och den danska charmen. Ösel var lite speciellt och lustigt med alla grus- vägar dammigt värre! Jo, den där De elva öar jag och Omi har flugit till hittills: Bornholm, Wangerooge, Åland, Usedom, Ærø, Gotland, Helgoland, Föhr, Borkum, Ösel (med släktfest) och Anholt. lilla danska ön ( läs: Anholt ) där du hade ordnat en golfbil som du körde fast ute vid en strand. Tydligen fungerade inte din mobiltelefon där ute i änden av ön. Där satt jag ensam och frös medan du försvann upp på något berg för att ringa på hjälp när en dansk man passerade för att beundra utsikten, och självklart undrade vad den gamla gumman gjorde där ute ensam i en golfbil. Han frågade mig en massa saker, jag fattade ingen ting, fast jag tänkte att här gäller det att underhålla mannen så att han blir kvar tills du kom tillbaka, för då skulle det nog gå att knuffa upp den där historian (läs: golfbilen) igen. För Några av Omis andra mer speciella öar: Island, Irland, Rhodos, Teneriffa, Grand Canaria, Mallorca, Rügend, Macau, Jersey, Azorerna, Island of White, Manhattan, Malta, Madeira, Korfu, Australien. övrigt var det helt tillräckligt med ett dygn på den där ön. De har ju ingen bio och vad skall man göra där efter några dagar AVSLUTNINGSVIS undrade jag vart vi skulle flyga framöver. Tja, antingen vill jag till en speciell ö men du säger att just den ön inte är något att ha, eller så har de ingen landningsbana, och de öar vi åkt till är ju roliga, så Helgoland kanske kunde vara roligt att åka till igen Du får väl stuva in mig i något av era plutteplan och så drar vi dit igen! info från styrelsen FÖRSÄLJNINGEN AV GYX:en går vidare. Det är visserligen olyckligt att vi måste göra oss av med den när vi drabbats av ett haveri men vi kommer att få mycket stora kostnader om vi inte säljer så snart som möjligt. Vi kommer istället att hyra in ett flygplan som så väl som möjligt motsvarar KMA så länge. I förlängningen är det styrelsens intention att köpa ett nytt flygplan som ersätter både GYX och KMA. Med tanke på att vi förr eller senare kommer att få bränsleskatt ser vi inte en flotta med sex flygplan som möjlig. Vi kommer att skicka ut en enkät som ber att så många som möjligt tar sig tid att besvara och samtliga i styrelsen tar gärna löpande emot synpunkter på flygplansköp. Vi vill höra från så många som möjligt för att få en så bra bild som möjligt av klubbens vilja. AEROKLUBBEN ÄR i år anmäld till rikslandningstävlingen. Ett tillfälle har hållits med fyra deltagare. Ytterligare två kommer att hållas och det är resultatet från två av tre tävlingar som räknas som det finns fortfarande chansen att delta och tävla om en placering nationellt! Mer info finns på annan plats i det här numret. FÖR ATT SLIPPA höja timpriserna allt för mycket måste vi hjälpas åt att hålla kostnaderna nere! Styrelsen ber därför samtliga medlemmar att vara extra försiktiga om flygplanen och magra så ofta som är praktiskt möjligt. Tänk på att en liter mindre per timma ger drygt kronor i minskade kostnader per år VI HAR BESLUTAT om att låta Landsarkivet ta hand om våra historiska dokument som hittills förvarats i byssjan i hangaren. Dokumenten är fortfarande i vår ägo men görs tillgängliga för eventuell forskning. VI HAR FÅTT en ny lärare som heter Magnus Andersson som normalt flyger på Fly Nordic. Han börjar snarast och kommer primärt att skola Cessna. Styrelsen genom Kalle Kritz 6

7 Lokala färdplaner minskar stressen Huvudanledningen till att klubbmedlemmarna uppmanats att lämna in färdplan via internet i stället för att ringa är att minska belastningen på flygledarna i Sävetornet. En stor andel av trafiken på Göteborg City Airport utgörs av lokala flygturer. De flesta piloter har ringt in sina förkortade färdplaner, något som har varit stressigt för personalen i tornet. Telefonerna går i ett och det är distraherande för oss, säger Tony Ribbås i Sävetornet. På helgerna jobbar vi i tolvtimmarspass. Ringer det då hela tiden så är det flygsäkerhetsmässigt bra om vi kan få ned ringandet eftersom man då blir mindre trött. När en färdplan rings in måste också flygledarna själva skriva en manuell stripp. Lämnas den in via internet kommer den automatiskt ut på flygledarnas strippskrivare. Vi har dessutom ett krav på oss från Luftfartsstyrelsen att ha statistik på trafiken. När en färdplan rings in måste vi själva sitta och mata en fingerad färdplan för att få in det i systemet och det blir mycket administration. På internetfärdplanen är det viktigt att piloterna skriver NO SAR LOCAL ESGP. Då adresseras den enbart till Sävetornet. Enligt Tony Ribbås har man redan märkt av en markant förbättring då ringandet har minskat. Men finns det inte en risk att detta försämrar kontakten mellan piloterna och flygledarna? Så får absolut inte bli fallet. Jag ser på sikt att det här kan bli bättre kommunikation eftersom vi nu får mer tid till andra telefonsamtal. Man kan ju istället ringa och fråga om väder. Det är Tony Ribbås och flyglärare Christian Forsäng som arbetat fram det nya systemet tillsammans med Lars- Erik Karlsson på FPC Arlanda. Så skriver du lokal färdplan på internet Att skriva en lokal färdplan på internet är mycket enkelt. Skaffa ett logg-in på aro.lfv.se. Instruktioner hur du skriver sitter på en lapp ovanför datorn i briefingrummet. Skriv i fält 18 : RMK/NO SAR LOCAL ESGP NO SAR innebär att Flygräddningen inte blandas in. Då kan du utan problem vara borta från flygplatsen i längre tid än din aktionstid. LOCAL ESGP innebär att bara Sävetornet får reda på om flygningen. Du tilldelas heller ingen särskild transponderkod. Skriver du inte detta riskerar kommer andra flygledare att ringa till Sävetornet och undra vad som pågår. Det orsakar merjobb i onödan. Välj en starttid som ligger längre än en halvtimme fram, annars går det inte att skicka in färdplanen. Det spelar ingen roll för tornet om du vill lyfta tidigare än så. Inom fyra fem minuter får du en bekräftelse via sms och då är det klart. Inga studsar efter Under perioden mellan 2 juli och 10 augusti kommer det inte att vara möjligt att träna studsar på vardagar efter klockan meddelar Sävetornet. Det kommer heller inte att vara tillåtet att träna upprepade instrumentinflygningar i skolsyfte. Anledningen till detta är att trafiken har ökat mer än väntat i kombination med personalbrist i tornet. Nattöppet på City Airport De två första veckorna i juli ska ena änden av Landvetters landningsbana asfalteras om. Göteborg City Airport kommer då att ta över Landvetters nattliga chartertrafik. Det kommer att röra som om ett par flygplan varje natt av typerna Airbus A320, Boeing 737 och även en och en annan Boeing B757. Flygbolagen har accepterat att Sävetornet då endast har AFIS. Att det är extra öppet innebär dock inte att det blir möjlighet för annan trafik under nätterna. I slutet av augusti ska även bana 01/19 på Göteborg City Airport asfalteras om. Det kommer också att ske nattetid så att verksamheten drabbas så lite som möjligt. 7

8 Att jämföra risker På ett H50P - seminarium uppkom frågan hur farligt är det att flyga våra plan jämfört med att åka bil, tåg eller reguljärflyg? H50P - gänget hade inte något direkt svar men nu har jag rotat lite. av Arne Karyd Flygsäkerhet Det kan ju vara intressant att veta vad man utsätter sina passagerare för själv har jag alltid förundrats över hur lättvindigt folk följer med och till och med skickar sina barn. VÄGTRAFIKEN ÄR LÄTTAST att analysera eftersom det där finns ett stort antal olyckor. År 2005 omkom 476 personer varav 36 till följd av sjukdom; dessa brukar numera inte tas med på grund av nollvisionsanhängarnas desperata behov av synliga framsteg. I ett längre perspektiv har fantastiska framsteg gjorts: antalet döda per miljard personkilometer har på 55 år minskat från 85 ( 1950 ) till 4,9 ( 2005 ); statistik för 2006 är inte klar. Om 1950 års olycksrisk hade kvarstått år 2005 skulle antalet döda ha varit 8 300! JÄRNVÄGEN ÄR EXTREMT säker när det gäller passagerarolyckor. År 2005 omkom en passagerare Är vi fullständigt ansvarslösa om vi erbjuder vännerna att följa med till Bromma? som ramlade ur genom en felaktig gaveldörr längst bak i ett IC-tåg men det var det första passagerardödsfallet på tolv år. Vi kan i princip sätta risken till noll här. Busstrafik drabbas då och då av relativt stora olyckor vilket gör det svårt att beräkna genomsnittlig dödsrisk. Bussen är sämre än tåget men ändå oerhört mycket säkrare än bilen. Trafikarbetet är cirka 6 miljarder personkilometer vilket med bilens dödsrisk skulle medföra cirka 30 döda medan genomsnittet är 2 3 per år. Mellan tummen och pekfingret kan vi sätta risken till 1/10 av bilens, det vill säga 0,5 döda per miljard personkilometer. DE STORA STATISTISKA svårigheterna ligger i inrikesflyget. I modern tid ( här = vad gråhåriga H50P-instruktörer kan överblicka ) har tre olyckor i linjetrafik inträffat. År 1964 omkom 32 personer i en DC 3 vid Ängelholm, personer i en Vickers Viscount i Kälvesta och personer i en Beech 99 i Oskarshamn års olycka är knappast relevant; DC3 är en 30-talskonstruktion med stjärnmotorer och var redan då, oaktat sin kultstatus, föråldrad. Vickers Viscount är en fyrmotorig turboprop som visade sig ha märkliga brister i sitt avisningssystem vilket Haverier med svenskregistrerade luftfartyg grafik : Mofly källa : Luftfartsstyrelsen 8

9 var anledningen till haveriet. Planet störtade rakt ner på torget i Kälvesta, mirakulöst nog utan ett enda offer på marken. Dessa två haverier orsakades av numera överspelade teknologiska brister och bör därför inte tas med vid bedömning av nu aktuell risk. Haveriet 1989 berodde däremot på felaktig lastning och även om tvåmotoriga turbopropplanet Beech 99 inte är sista skriket förekommer omfattande trafik med obetydligt större flygplan som Jetstream 31. Detta haveri bör därför tas med. Även om olyckan ledde till större fokus på vikt och balans kan inte olycksorsaken anses vara helt borta från flygbranschen. DET STORA statistikproblemet är dock en olycka utan dödsoffer, Gottröra En SAS MD 80 startade med ett tjockt lager oupptäckt klaris på ovansidan av vingarna. När dessa böjdes uppåt av lyftkraften lossnade isen i stora bitar, sögs in i motorerna och försatte dessa ur funktion. Planet nödlandade eller snarare störtade på en åker norr om Arlanda och bröts i tre delar. Ingen brand utbröt och ingen dog men ett fåtal passagerare fick relativt allvarliga skador. Haverirapporten beskriver en fullständigt osannolik ansamlig av änglavakt, inklusive en medåkande SAS - kapten vars råd till besättningen antagligen hade mycket stor betydelse för utgången. Detta haveri kunde precis lika gärna ha dödat alla 129 ombord. Hur säkert flyget är visas av att även om Gottröra hade varit ett totalhaveri skulle antalet döda per personkilometer under perioden ändå ha varit mycket långt under biltrafikens. Det finns alltså inte någon självklar metod att beräkna specifik dödsrisk i inrikesflyget, allt beror på vilken period man betraktar och hur man behandlar Gottröra. Det är lättare att beskriva hur man inte kan göra. LFV hade tidigare en tabell på hemsidan där någon pr-människa valt perioden och därmed fått risken till noll eftersom det inte förekom några dödsolyckor under denna tid. För detta finns bara ett ord: bedrägeri.,, tänk inte ens tanken att flyga över hav i mörker, trots att det av obegriplig anledning är tillåtet AV DESSA SKÄL kan en meningsfull riskjämförelse bara göras med biltrafiken. Antalet omkomna per miljon fordonskilometer i biltrafiken är cirka 0,008. Vi kan jämställa bilar och flygplan; de flesta är fyrsitsiga. SOS Luftfart 2005 anger antalet flygplanskilometer i privatflyg till 13,4 milj. Om säkerheten var lika hög som i biltrafik får alltså max 13,4 x 0,008 = 0,1 dödsfall inträffa per år. År 2005 inträffade en dödsolycka med två omkomna. Olycksrisken 2005 är alltså vid första påseende 2/0,1 = 20 gånger högre. År 2004 inträffade två olyckor med sju omkomna vilket ger 70 gånger högre risk. Å andra sidan förekommer år utan någon dödsolycka alls. Genomsnittet är dock några omkomna per år och som tumregel gäller på årsbasis att varje dödsfall i privatflyget indikerar en tio gånger högre risk än i biltrafik. INNEBÄR DETTA NU att vi är fullständigt ansvarslösa om vi erbjuder vännerna att flyga med till Bromma? Nej, men vi tar på oss ett mycket tungt ansvar. Den helt dominerande olycksorsaken är brister i vår egen förmåga och vårt eget omdöme. I luften slipper vi möta en med fem ton överlastad långtradare med blanka däck i 100 km /tim och en förare som suttit 20 timmar bakom ratten. Det är heller inte särskilt troligt att vi får tek- niska problem som är så allvarliga att vi måste nödlanda, även om det förekommer. Att ta med passagerare, särskilt om det är en transportflygning till annan ort, tenderar att öka på stressen. Undvik detta genom att åka ut en timme före passagerarna och gör tillsynen i lugn och ro. Gå på färdplan och var gärna startklar en kvart före färdplanerad avgångstid. Kolla noga vikten på passagerare och bagage och använd all ledig vikt till bränsle. Håll oljenivån hög. Gör en ordentlig genomgång av hur man öppnar säkerhetsbältet, tar sig ur baksätet, öppnar dörrar, får med sig flytvästar och flotte och hittar brandsläckaren. Följ upp vädret på Volmet. Flyg högt. Ta mer betalt än du hade tänkt av passagerarna och använd överskottet till att hålla flygtrimmen uppe. Till sist: Om man hamnar i ett läge där änglavakt behövs ska man inte ha gett änglarna ett omöjligt jobb. Inga änglar klarar av att reda ut VFR i IMC någon längre tid eller att rädda dig och passagerarna om du går över ett femgradigt hav och får motorbortfall. Tänk inte ens tanken att flyga över hav i mörker, trots att det av obegriplig anledning är tillåtet. Får du ta betalt? Räknas det som svartflyg eller inte om du tar betalt av dina passagerare? Regelverket ger oss ett visst utrymme till det. I nästa nummer av Mofly reder Arne Karyd ut vad man får göra och inte. 9

Motvind även i Göteborg

Motvind även i Göteborg Motvind även i Göteborg Allmänflyget i Stockholm är på väg att utraderas fullständigt. I Göteborg har vi också våra problem, framförallt rörelsebegränsningen, men vi har i alla fall känt oss välkomna.

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Oktober 2007 Mörkersäsongen har inletts... De som redan har mörkerbehörighet, men känner sig rostiga efter ett långt uppehåll, kan kontakta antingen flyglärarna eller en CRI för en

Läs mer

Det börjar hända saker

Det börjar hända saker Det börjar hända saker Jag vill gärna vara optimist, så jag försöker glädja mig åt sådant som gjorts hellre än att reta mig på sådant som inte gjorts. Och i sommar har det funnits en del att glädja sig

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet nr 1. mars 2006 Ordföranden har ordet Mars 2006 Dags igen för vårupplagan av MOFLY. Vår och vår? Det kan ju diskuteras. Ett säkert vårtecken är i alla fall att Styrelsen bestämt datum för Årsmötet. Det

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet nr 3. juni 2005 Juni 2005 Sommar igen, eller vad man nu skall kalla det. Hur som helst så är det dags att tänka på alla insekter som kletar ner vingar och vindrutor och att det gäller

Läs mer

Möjligheter och utmaningar

Möjligheter och utmaningar Möjligheter och utmaningar Efter ett blåsigt, kylslaget och delvis regnigt Göteborg Fly-in verkar sommaren ha kommit tillbaks, åtminstone tillfälligt. Det ger oss bättre möjligheter att göra de där flygningarna

Läs mer

Nummer 4 - November 2014. Katastrofövning över Skövde. Obemannat på gång Tvärs igenom Europa Vulkanflygning

Nummer 4 - November 2014. Katastrofövning över Skövde. Obemannat på gång Tvärs igenom Europa Vulkanflygning Nummer 4 - November 2014 Katastrofövning över Skövde Obemannat på gång Tvärs igenom Europa Vulkanflygning i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetspartners Ansvarig

Läs mer

MEN DET HÄNDER trevliga saker också: vi har vad som nästan liknar en kö av elever som är nära uppflygning.

MEN DET HÄNDER trevliga saker också: vi har vad som nästan liknar en kö av elever som är nära uppflygning. Vad händer med Säve? nummer 3 oktober 2014 AEROKLUBBEN I GÖTEBORG har funnits på Säve, som vi väl alla fortfarande kallar flygplatsen, sedan sent sjuttiotal. Skälet till flytten var förstås nedläggningen

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet N E W S L E T T E R Ordföranden har ordet Oktober 2003. Hösten har gjort sitt intåg igen, visserligen stillsamt och hittills med förhållandevis bra flygväder. Hösten är som vanligt fylld med aktiviteter,

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 2 2002 Missa inte vårens tävlingar! - KM (sid 14) - Safari (sid 15) Slott, tranor och herresäten - årets klubbutflykter har rivstartat! Följ med! (Sid 7 & 10) Kallelse

Läs mer

Nummer 1 - Februari 2014. Light Aircraft Pilot License. Young Pilots Kickoff Gripens framtid Stormen Sven

Nummer 1 - Februari 2014. Light Aircraft Pilot License. Young Pilots Kickoff Gripens framtid Stormen Sven Nummer 1 - Februari 2014 Light Aircraft Pilot License Young Pilots Kickoff Gripens framtid Stormen Sven i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig

Läs mer

Nummer 1 - Mars 2010. FFK övar i toppmodern utrustning. Besök på ARCC Flygchefsmöte Världens farligaste flygning

Nummer 1 - Mars 2010. FFK övar i toppmodern utrustning. Besök på ARCC Flygchefsmöte Världens farligaste flygning Nummer 1 - Mars 2010 FFK övar i toppmodern utrustning Besök på ARCC Flygchefsmöte Världens farligaste flygning i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners

Läs mer

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till!

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2014 Nya licenser? Förslag till regelverk Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! Holgerssonvyer Paramotor i platta södern På snurr

Läs mer

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare KONTAKTEN Medlemsblad för Linköpings Flygklubb Samlingsnummer 2013 www.lfk.se Sid 1 Ledare Sid 3 Ordförande Göran har ordet INNEHÅLL Sid 16 Classic Aircraft Meeting på Hedlanda Sid 20 Nytt ansikte utåt

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Officiellt organ för. Motorstörning över havet. Mera Island

Officiellt organ för. Motorstörning över havet. Mera Island Officiellt organ för 4 2014 Motorstörning över havet Mera Island EASA:s döda hand över ballong- och segelflyget Bild: Från artikeln i AOPA E-news Få talare på EASA:s årliga flygsäkerhetskonferens var mer

Läs mer

HYPOXIA. Magnifikt Nordic. Kåseberga Vårlekar på sydkusten. Hängflyg Snurr på motorsele. SM i akro Bra drag i Åre

HYPOXIA. Magnifikt Nordic. Kåseberga Vårlekar på sydkusten. Hängflyg Snurr på motorsele. SM i akro Bra drag i Åre HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 3-2012 Kåseberga Vårlekar på sydkusten Hängflyg Snurr på motorsele SM i akro Bra drag i Åre Magnifikt Nordic Flygning varje dag på SM i nordspanska

Läs mer

Nummer 1 - Februari 2015. Rapport från Folk och Försvar. Vad händer med Säve? Tio år sedan Gudrun SERA

Nummer 1 - Februari 2015. Rapport från Folk och Försvar. Vad händer med Säve? Tio år sedan Gudrun SERA Nummer 1 - Februari 2015 Rapport från Folk och Försvar Vad händer med Säve? Tio år sedan Gudrun SERA Foto: Lars Ovesson EON Ovan: Antal m3 skog som fälldes under stormen. Illustration: SMHI Foto: Lars

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

Tonårs 2012 parlören

Tonårs 2012 parlören Tonårs 2012 parlören Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund www.fhi.se info@fhi.se 2012 Statens folkhälsoinstitut samt respektive fotograf Citera oss gärna men ange källan. Tionde upplagan ISBN 978-91-7521-006-3

Läs mer

EN BOK AV BERÄTTELSER

EN BOK AV BERÄTTELSER EN BOK AV BERÄTTELSER FÖRORD Vi hade hört dem länge; Alla berättelser om hur det var när man tog mod till sig och verkligen tillbringade en dag i sin 8-åriga dotters klassrum och kom hem och var helt chockad.

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 5 2003 STORT JUBILEUMSNUMMER Linköpings Flygklubb Reno Air Races 2003 (sid. 15-16) En diamantflygning (sid. 13-14) Allmänt klubbmöte 26 november (sid. 4) Pontus var

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer