enda kommentar att vi avvaktar Haverikommissionens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "enda kommentar att vi avvaktar Haverikommissionens"

Transkript

1 Ordföranden har ordet Juni 2007 Sommar igen, äntligen! TYVÄRR RÅKADE VI ju ut för ett haveri med KMA förra månaden. Det finns idag inte så mycket att rapportera om eftersom Haverikommissionens rapport ännu inte är klar. Den lär inte bli klar förrän till hösten. Innan dess kommer vi inte att kunna lämna någon ytterligare information. Varje missöde eller olycka med anknytning till flyg får ju alltid ett stort massmedialt intresse och då är det speciellt viktigt att den information som förmedlas är korrekt, både faktiskt och etiskt. Av denna anledning, och för att undvika spekulationer, är vår 6-2 = 4 Maj månad har sett en stor förändring i Aeroklubbens flygplansflotta: KMA har havererat, tack och lov utan skador på pilot och passagerare. Dessutom är som bekant GYX till salu, så det finns en risk att vi rätt var det är endast har fyra flygplan. Det skulle givetvis vara lite olyckligt nu när sommarsäsongen börjat, men om vi hjälps åt med bokningsdisciplinen skall det förhoppningsvis fungera. Styrelsen planerar att skaffa fram ett hyrt ersättningplan om och när GYX hittar en köpare. enda kommentar att vi avvaktar Haverikommissionens rapport. Det absolut viktigaste var och är att inga personskador uppstod, plåt går alltid att ersätta. Det är min förhoppning att vi snart få se våra vänner från KMA i luften igen. STYRELSEN HÅLLER PÅ att undersöka möjligheterna att, om möjligt, finna en temporär ersättare för KMA, åtminstone under sommaren. Vi återkommer med förslag om hur vi skall lösa situationen på längre sikt. TYVÄRR HAR VI tvingats höja flygtimpriserna från 1 maj på grund av de höjda bränslepriserna och reparationsoch underhållskostnaderna. HAVERIET I VARBERG präglar givetvis detta nummer av Mofly: både redax och styrelsen tycker att korrekt information om vad som hände är viktigt. Att intresse finns visade den stora uppslutningen på teknikkvällen där piloten berättade själv. Redan innan haveriet hade redax bett Arne Karyd att skriva om statistik och hur farligt privatflyg kan anses vara, så hans text är inte en reflektion över vad som hände i Varberg. Mer säkerhetstankar finner du i Bo Särnsjös artikel om mänskliga begränsningar; en del i vår serie om Human Factors. Det är beklagligt, men tyvärr nödvändigt. SOM NI SÄKERT kommer ihåg från förra sommaren, så hade vi stora problem med groundade flygplan på grund av otillräcklig servicekapacitet hos EMS. De har lovat att försöka undanröja de värsta flaskhalsarna. Vi kommer också att ändra våra rutiner när det gäller förbokning av service för att i största möjliga utsträckning minimera stillestånd. TILL SIST VILL JAG önska alla våra medlemmar en riktigt skön och avkopplande flygsommar. Bertil Planvall MEN VI HAR lite gladare innehåll också! Läs till exempel Molles artikel om att flyga med mormor och Andreas Martins reportage från rikslandningstävlingen. Dessutom presenterar vi ännu en Aeroklubbare i Fokus. Välkommen till Moflys späckade sommarnummer! Redax

2 KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN FULLSATT PÅ TEKNIKTRÄFFEN : Piloten berättade öppenhjärtigt Det stora deltagandet vid teknikkvällen den 22 maj berodde med stor sannolikhet på kvällens huvudämne pilotens version och egna upplevelser av haveriet med KMA på Getterön den 3 maj. Många hade sökt sig till klubbhuset, kanske inte enbart för att höra vad som hänt, utan även för att visa sitt stöd till de inblandade och för att ta lärdom av händelsen. Piloten berättade om förloppet från gaspådrag till haveri med stöd av den haverirapport som sammanställts. Un - der accelerationen upplevdes att planet inte kunde bygga upp den hastighet som behövdes för att kunna få lyftkraft. När mer än halva stråket passerats fanns ingen möjlighet att hinna bromsa planet innan det staket som stod i slutet av stråket, utan piloten valde istället att försöka stiga och ta sig över hindret. Resultatet blev att delar av huvudstället krokade i staketet och tvingade planet i en Haverirutinen öppnades För första gången sedan den infördes kom Aeroklubbens haverirutin till användning. Andreas Martin var den styrelsemedlem som råkade befinna sig på klubben när beskedet om haveriet kom och stannade kvar tills dess Bertil Planvall var på plats på haveriplatsen i Varberg. Jag öppnade haverirutinen i briefingrummet, men de flesta stegen har med information till anhöriga att göra. Rutinen är förberedd för betydligt värre situationer. Trots det upplevde Andreas att ru- Ingen av de tre ombord skadades fysiskt vid kraschen på Varberg / Getteröns flygplats. tinen var ett stöd : Det ringde ingen journalist till klubbens telefon, men det kändes bra att veta vad som skulle sägas ifall det skulle inträffa. Haverirutinen säger att endast ordföranden yttrar sig offentligt i samband med haverier, vilket också skedde med undantag för intervjun i en lokaltidning ( se nästa sida ). Skälet till rutinen är att garantera att ingen felaktig information får spridning via klubben. Skulle någon skadas vid en olycka är det också viktigt att anhöriga blir kontaktade innan pressen dyker upp. ground-loop där det girade 180 grader och landade med nosen i motsatt färdriktning. Även de medföljande passagerarna från haveriet fanns med under mötet för att svara på frågor ur sitt eget perspektiv. De inblandade talade också om vad som hände efter nedslaget i form av hur de reagerade och agerade efter nedslaget och chocken, vissa saker skedde rutinmässigt och andra saker mer eller mindre irrationellt. Medlemmarnas intresse och deltagande märktes tydligt och det väcktes en hel del frågor om hur de inblandade mår idag efter händelsen. Ett haveri inom en flygklubb är en stor händelse som skapar många funderingar. De inblandade har genom sin öppenhet om händelsen gett oss andra en chans att lära av haveriet och även gett alla möjlighet att ventilera eventuella spekulationer. En stor eloge till dem som ställde upp och berättade. Flygplanet ska skrotas Skadorna vid nedslaget blev så pass stora att flygplanet inte går att reparera. ra. Förutom skador på propeller peller och hjul uppstod även strukturella skador på vingarna och på minst en av balkarna. Den stöldbegärliga avioniken har monterats bort. Även andra delar som instrumentering och startmotor har avlägsnats och finns nu på Göteborg City Airport. Flygplansskrovet, som ägs av Västkustflyg, ligger kvar i Varberg men kommer inom kort att transporteras hem. Delar av det kommer sedan att kunna användas som reservdelar. foto : Mofly 2

3 KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN foto : Mofly Haverikommissionen utreder Statens haverikommission utreder olyckan med SE-KMA på Varberg / Getteröns flygplats. Utredningen tros vara klar till hösten. Flygolyckor ska undersökas av Statens haverikommission om antingen någon har skadats, flygplanet inte längre är luftvärdigt eller om betydande skador uppstått på miljön. Vi har påbörjat en utredning men inte avslutat den, säger Sakari Havbrandt, utredningschef på Haverikommissionen. Utredningen påbörjades samma dag som olyckan skedde. Det finns inget formellt slutdatum då en haveriutredning ska vara färdig men den här typen av civila olyckor ska i medeltal Medias rapportering uppges korrekt Flygolyckan i Varberg var en stor nyhet i flera tidningar. I de flesta fall uppges händelsen ha varit bra återgiven. När larmet om en flyg olycka går brukar nyhets medierna vara snabba att rapportera om händelsen. Ibland får till och med tidningarna reda på att det skett före Flygräddningen. Många tidningar berättade självklart också om händelsen i Varberg och Västnytt tog upp det i sin sena kvälls sändning. Det ringde några journalister men det hindrade inte mitt arbete den kvällen, berättar Aeroklubbens ordförande Bertil Planvall. Jag kunde bara säga att vi avvaktar Haverikommissionens utredning. Bertil Planvall menar att nyhetsrapporteringen i stort sett har varit korrekt utan onödiga spekulationer. vara klara inom nio månader. Vi har gjort en teknisk undersökning av flygplanet och kommer att jobba vidare utifrån det. Men jag tror inte att det blir något förrän framåt hösten, berättar Sakari Havbrandt. Vid en haveriutredning väger man in alla möjliga tänkbara aspekter för att finna en förklaring till vad som har skett och varför. Syftet är inte att En av passagerarna pratade strax efter haveriet med en person på plats. Han var enligt egen uppgift inte klar över att det var en journalist som han pratade med utan trodde det var någon slags haveriutredare. Det var först efteråt som personen ska ha berättat att hon skrev för en lokal tidning. Det kan ha varit så att det inte var det absolut första jag sade, häv- dar journalisten som Mofly har talat med. Men jag intervjuade honom inte i hemlighet. Hon berättar också att en av förklaringarna kan vara att hon till en början inte förstod att det var en av passagerarna som hon pratade med utan trodde det var ett vittne. Piloten peka ut någon syndabock utan att förebygga så att något liknande inte sker igen. Statens haverikommission kom till 1978 för att utreda olyckor inom luftfarten. Sedan 1990 utreder man även olyckor inom järnväg och sjöfart samt i vissa fall även större trafik olyckor. stod i närheten men denne valde hon medvetet att inte intervjua. Det var en väldigt lugn och närmast avslappnad stämning runt planet. Att det egentligen hade kunnat gå så illa var ingenting som jag förstod förrän jag intervjuade räddningsledaren. Varför valde ni att publicera passagerarens berättelse? Det som var bra var att vi hade förstahandsuppgifter och behövde inte berätta med andrahandsupp gifter. Texten lästes först igenom av nattchefen på redaktionen. Det fanns heller inte några bilder där det gick att identifiera passageraren och piloten ett etiskt ställningstagande av tidningens fotograf. Journalisten kan inte i efterhand känna att hon gjorde ett övertramp men vill poängtera att om olyckan slutat värre hade man hanterat det på ett annat sätt. foto : Mofly 3

4 i horisonten Fler ska bli flygledare Problemen med underbemanning hos flygledningen har fortsatt och LFV dubblerar nu antalet elever på flygledarutbildningen i Skåne. För att locka till sig sökande har man inrättat en särkild webbplats: Utbildningen tar två och ett halvt år. Klockan klämtar för Barkaby Sveriges största flygklubb, Barkaby Flygklubb med drygt 650 medlemmar, måste flytta. Kommunen har sagt upp arrendeavtalet från och med den sista december Även om inte själva Barkaby flygfält kommer att bebyggas planeras boendemiljöer närmare fältet. Beslutet om uppsägning innebär ett stort bakslag för allmänflyget i Stockholm. Barkaby är den enda mindre asfalterade banan i regionen. Just nu kämpar vi för en förlängning av arrendeavtalet, säger klubbens ordförande Bo Danielsson. Samtidigt ser man sig om efter alternativ, något som är svårt i det tättbefolkade Stockholmsområdet. Tornet tillbaka i Karlsborg Efter att har varit stängt i 13 år öppnade åter Karlsborgtornet den 30 april i år. Det innebär också att det har upprättats en ny kontrollzon och ett nytt terminalområde över flygplatsen. Detta finns inritat på den nyligen utgivna kartan över Göteborgs TMA. Nya plejtar från Svenska Flygfält har också skickats ut. I huvudsak bedriver man militär luftfart och liksom tidigare råder PPR på flygplatsen. GYX:en lyfter snart för gott Aeroklubbens äldsta flygplan SE-GYX kommer troligtvis att säljas inom de närmaste veckorna. Ett par intresserade köpare har anmält intresse. En epok i klubben lär snart vara över År 1979 kom flygplanet till klubben. Det var då alldeles nytt och hade tillverkas på licens i Frankrike. Planet ansågs mycket tjusigt även om den kärleksröda stolsklädseln kom till något senare. Men åldern tog dock ut sin rätt. På ett medlemsmöte hösten 2003 beslutades det att flygplanet skulle säljas och våren därpå omlackerades hon. GYX:en har varit till salu sedan i hösten 2007 även om försäljningen har ifrågasatts, i synnerhet med tanke på den stora tillströmningen av nya elever. Men just den serien Cessnor som GYX:en tillhör har en annorlunda legering i plåten och de salta vindarna på västkusten är ingen bra ålderdom för flygplanet med tanke på korrosionsrisken. Enligt resedagboken har flygplanet varit i luften i mer än timmar det är lika med 500 dygn. Med en genomsnittlig hastighet på 85 knop innebär det att hon har tillryggalagt avståndet mellan jorden och månen fem gånger om. Klubbanbud på brandflyget Efter några års uppehåll kommer brandflyget att återupptas i sommar. Just nu pågår en upphandling där klubbar, företag, FFK, eller vem som vill kan lämna anbud på i förväg bestämda slingor. Aeroklubben lämnar i dagarna in en offert, och om klubben vinner den kommer ett plan att reserveras några timmar varje dag för detta ändamål från och med den 30 juni. Flygningar blir av de dagar som SMHI uppskattar brandrisken att vara fyra foto : NASA eller högre på en femgradig skala. Information kring hur man anmäler sitt intresse för att delta, och vilka krav som ställs på piloter och spanare, finns på Aeroklubbens hemsida. foto : Kristian Holmberg 4

5 Mormors taxipilot Jaha, skall vi prata plutteplan eller öar? undrade min 96-åriga mormor när jag försökte lirka ur henne en liten intervju kring vårt flygande. text och foto : Lars Molin Anledningen till denna kommentar av min mormor var att vi minst en gång om året brukar göra en tvådagars flygning till en ö som helst inte skall ha landförbindelse. Det brukar bli krog på kvällen och hotell till natten. Kortfattat är detta vårt koncept, som ibland kryddas med hyrbil eller annat hyrfordon (en gång en golfbil på Anholt). Man flyger, får träffa mormor och får även lurat ut henne på allt av äventyr som detta innebär. Det hela började faktiskt med att hon långt innan min existens började samla på ( läs: resa till ) öar. Så, när nu fenomenet med ö-samling och vårt senare flygande har pågått några år, kan jag inte låta bli att höra mig för lite mer kring detta. Så jag frågade en dag när hon började samla på öar. JAG VET INTE riktigt, först tågluffade jag, åkte lite charter till lite öar och sedan började jag samla. Det hela är ju minst 30 år sedan. Min mer eller mindre första ö var Marstrand, 1954 då det var en solförmörkelse. Vi åkte med Paddan som hade en extra tur ut hela vägen till Marstrand, där det till skillnad från centrala Göteborg var total solförmörkelse. Första gången jag flög överhuvudtaget var till Rhodos, dit jag flög i ett stort propellerplan och det tog cirka åtta timmar. På den tiden flög man i princip bara charterresor och många flög för första gången. En del var riktigt rädda fast flygningen blev lugn och bekväm. Själv hade jag inte tänkt så mycket, fast det var ganska roligt, dels nog för att jag hade,, Är man med kan man ju inte göra så mycket, utan hänger man med, så hänger man med. Omi, 96 fönsterplats. Nästa ö blev Cypern. Inte så mycket turism på den tiden utan snarare ett spännande sätt att se andra olika kulturer. Och så rullade det vidare, tills jag hade ungefär 30 öar! SEDAN UNDRADE jag när hon åkte i litet sportflygplan för första gången. Något plutteplan hade jag inte åkt med innan jag flög med dig! Jag har egentligen aldrig varit rädd när jag åkt i små plan, och inte ens med dig. Är man med kan man ju inte göra så mycket, utan hänger man med, så hänger man med. Sedan ville jag veta vilken av våra öar som var roligast. Jag tror nog Föhr eller Helgoland. På Föhr hamnade vi ju på en så rolig krog och så var det roligt att åka runt och glo i Smart:en (läs: bilmärket Smart). Det var ju faktiskt jag som övertalade dig att vi skulle hyra den och du tyckte faktiskt att den var rolig! Dessutom var det ju ganska roligt när vi for ut till stranden med bilen, vilket ju inte var tillåtet, och du kommenderade mig att se gammal och sjuk ut när folk hade åsikter! Helgoland var också intressant eftersom det är så annorlunda, dels dess historik kring både första och andra världskriget, dels fenomenet med en hög klippa mitt ute i havet! JAG KUNDE INTE låta bli att fråga om servicen på Molle Air och om det fungerat till hennes belåtenhet med våra små turer. Ja nästan, förutom boendet på Boarding completed. Lars Molins mormor Omi har tagit plats i SE-LMZ. 5

6 Föhr där du hade bokat en källarvåning unket och dant. Bornholm, faktiskt första resan med dig, i plåtchabraket ( läs: vår C152 SE-IMA ) var ju lite primitivt, fast ön var ju intressant, speciellt rund kyrkorna. Åland var också lite lustigt. Mitt i natten vaknade jag av att du höll på att greja med dina öron, jag undrade vad du höll på med och du sa att du tog örondroppar. Sedan låg jag och undrade hur vi skulle kunna flyga hem när du hade ont i öronen, faktiskt ända tills vi vaknade och jag frågade dig hur det var med dina öron. Vadå öron? hade du undrat, jag förklarade att du ju tagit örondroppar och då skrattade du och sade: Vadå örondroppar. Det var öronproppar eftersom du snarkande så förbannat! Ærø var också charmigt med alla korsvirkeshus och den danska charmen. Ösel var lite speciellt och lustigt med alla grus- vägar dammigt värre! Jo, den där De elva öar jag och Omi har flugit till hittills: Bornholm, Wangerooge, Åland, Usedom, Ærø, Gotland, Helgoland, Föhr, Borkum, Ösel (med släktfest) och Anholt. lilla danska ön ( läs: Anholt ) där du hade ordnat en golfbil som du körde fast ute vid en strand. Tydligen fungerade inte din mobiltelefon där ute i änden av ön. Där satt jag ensam och frös medan du försvann upp på något berg för att ringa på hjälp när en dansk man passerade för att beundra utsikten, och självklart undrade vad den gamla gumman gjorde där ute ensam i en golfbil. Han frågade mig en massa saker, jag fattade ingen ting, fast jag tänkte att här gäller det att underhålla mannen så att han blir kvar tills du kom tillbaka, för då skulle det nog gå att knuffa upp den där historian (läs: golfbilen) igen. För Några av Omis andra mer speciella öar: Island, Irland, Rhodos, Teneriffa, Grand Canaria, Mallorca, Rügend, Macau, Jersey, Azorerna, Island of White, Manhattan, Malta, Madeira, Korfu, Australien. övrigt var det helt tillräckligt med ett dygn på den där ön. De har ju ingen bio och vad skall man göra där efter några dagar AVSLUTNINGSVIS undrade jag vart vi skulle flyga framöver. Tja, antingen vill jag till en speciell ö men du säger att just den ön inte är något att ha, eller så har de ingen landningsbana, och de öar vi åkt till är ju roliga, så Helgoland kanske kunde vara roligt att åka till igen Du får väl stuva in mig i något av era plutteplan och så drar vi dit igen! info från styrelsen FÖRSÄLJNINGEN AV GYX:en går vidare. Det är visserligen olyckligt att vi måste göra oss av med den när vi drabbats av ett haveri men vi kommer att få mycket stora kostnader om vi inte säljer så snart som möjligt. Vi kommer istället att hyra in ett flygplan som så väl som möjligt motsvarar KMA så länge. I förlängningen är det styrelsens intention att köpa ett nytt flygplan som ersätter både GYX och KMA. Med tanke på att vi förr eller senare kommer att få bränsleskatt ser vi inte en flotta med sex flygplan som möjlig. Vi kommer att skicka ut en enkät som ber att så många som möjligt tar sig tid att besvara och samtliga i styrelsen tar gärna löpande emot synpunkter på flygplansköp. Vi vill höra från så många som möjligt för att få en så bra bild som möjligt av klubbens vilja. AEROKLUBBEN ÄR i år anmäld till rikslandningstävlingen. Ett tillfälle har hållits med fyra deltagare. Ytterligare två kommer att hållas och det är resultatet från två av tre tävlingar som räknas som det finns fortfarande chansen att delta och tävla om en placering nationellt! Mer info finns på annan plats i det här numret. FÖR ATT SLIPPA höja timpriserna allt för mycket måste vi hjälpas åt att hålla kostnaderna nere! Styrelsen ber därför samtliga medlemmar att vara extra försiktiga om flygplanen och magra så ofta som är praktiskt möjligt. Tänk på att en liter mindre per timma ger drygt kronor i minskade kostnader per år VI HAR BESLUTAT om att låta Landsarkivet ta hand om våra historiska dokument som hittills förvarats i byssjan i hangaren. Dokumenten är fortfarande i vår ägo men görs tillgängliga för eventuell forskning. VI HAR FÅTT en ny lärare som heter Magnus Andersson som normalt flyger på Fly Nordic. Han börjar snarast och kommer primärt att skola Cessna. Styrelsen genom Kalle Kritz 6

7 Lokala färdplaner minskar stressen Huvudanledningen till att klubbmedlemmarna uppmanats att lämna in färdplan via internet i stället för att ringa är att minska belastningen på flygledarna i Sävetornet. En stor andel av trafiken på Göteborg City Airport utgörs av lokala flygturer. De flesta piloter har ringt in sina förkortade färdplaner, något som har varit stressigt för personalen i tornet. Telefonerna går i ett och det är distraherande för oss, säger Tony Ribbås i Sävetornet. På helgerna jobbar vi i tolvtimmarspass. Ringer det då hela tiden så är det flygsäkerhetsmässigt bra om vi kan få ned ringandet eftersom man då blir mindre trött. När en färdplan rings in måste också flygledarna själva skriva en manuell stripp. Lämnas den in via internet kommer den automatiskt ut på flygledarnas strippskrivare. Vi har dessutom ett krav på oss från Luftfartsstyrelsen att ha statistik på trafiken. När en färdplan rings in måste vi själva sitta och mata en fingerad färdplan för att få in det i systemet och det blir mycket administration. På internetfärdplanen är det viktigt att piloterna skriver NO SAR LOCAL ESGP. Då adresseras den enbart till Sävetornet. Enligt Tony Ribbås har man redan märkt av en markant förbättring då ringandet har minskat. Men finns det inte en risk att detta försämrar kontakten mellan piloterna och flygledarna? Så får absolut inte bli fallet. Jag ser på sikt att det här kan bli bättre kommunikation eftersom vi nu får mer tid till andra telefonsamtal. Man kan ju istället ringa och fråga om väder. Det är Tony Ribbås och flyglärare Christian Forsäng som arbetat fram det nya systemet tillsammans med Lars- Erik Karlsson på FPC Arlanda. Så skriver du lokal färdplan på internet Att skriva en lokal färdplan på internet är mycket enkelt. Skaffa ett logg-in på aro.lfv.se. Instruktioner hur du skriver sitter på en lapp ovanför datorn i briefingrummet. Skriv i fält 18 : RMK/NO SAR LOCAL ESGP NO SAR innebär att Flygräddningen inte blandas in. Då kan du utan problem vara borta från flygplatsen i längre tid än din aktionstid. LOCAL ESGP innebär att bara Sävetornet får reda på om flygningen. Du tilldelas heller ingen särskild transponderkod. Skriver du inte detta riskerar kommer andra flygledare att ringa till Sävetornet och undra vad som pågår. Det orsakar merjobb i onödan. Välj en starttid som ligger längre än en halvtimme fram, annars går det inte att skicka in färdplanen. Det spelar ingen roll för tornet om du vill lyfta tidigare än så. Inom fyra fem minuter får du en bekräftelse via sms och då är det klart. Inga studsar efter Under perioden mellan 2 juli och 10 augusti kommer det inte att vara möjligt att träna studsar på vardagar efter klockan meddelar Sävetornet. Det kommer heller inte att vara tillåtet att träna upprepade instrumentinflygningar i skolsyfte. Anledningen till detta är att trafiken har ökat mer än väntat i kombination med personalbrist i tornet. Nattöppet på City Airport De två första veckorna i juli ska ena änden av Landvetters landningsbana asfalteras om. Göteborg City Airport kommer då att ta över Landvetters nattliga chartertrafik. Det kommer att röra som om ett par flygplan varje natt av typerna Airbus A320, Boeing 737 och även en och en annan Boeing B757. Flygbolagen har accepterat att Sävetornet då endast har AFIS. Att det är extra öppet innebär dock inte att det blir möjlighet för annan trafik under nätterna. I slutet av augusti ska även bana 01/19 på Göteborg City Airport asfalteras om. Det kommer också att ske nattetid så att verksamheten drabbas så lite som möjligt. 7

8 Att jämföra risker På ett H50P - seminarium uppkom frågan hur farligt är det att flyga våra plan jämfört med att åka bil, tåg eller reguljärflyg? H50P - gänget hade inte något direkt svar men nu har jag rotat lite. av Arne Karyd Flygsäkerhet Det kan ju vara intressant att veta vad man utsätter sina passagerare för själv har jag alltid förundrats över hur lättvindigt folk följer med och till och med skickar sina barn. VÄGTRAFIKEN ÄR LÄTTAST att analysera eftersom det där finns ett stort antal olyckor. År 2005 omkom 476 personer varav 36 till följd av sjukdom; dessa brukar numera inte tas med på grund av nollvisionsanhängarnas desperata behov av synliga framsteg. I ett längre perspektiv har fantastiska framsteg gjorts: antalet döda per miljard personkilometer har på 55 år minskat från 85 ( 1950 ) till 4,9 ( 2005 ); statistik för 2006 är inte klar. Om 1950 års olycksrisk hade kvarstått år 2005 skulle antalet döda ha varit 8 300! JÄRNVÄGEN ÄR EXTREMT säker när det gäller passagerarolyckor. År 2005 omkom en passagerare Är vi fullständigt ansvarslösa om vi erbjuder vännerna att följa med till Bromma? som ramlade ur genom en felaktig gaveldörr längst bak i ett IC-tåg men det var det första passagerardödsfallet på tolv år. Vi kan i princip sätta risken till noll här. Busstrafik drabbas då och då av relativt stora olyckor vilket gör det svårt att beräkna genomsnittlig dödsrisk. Bussen är sämre än tåget men ändå oerhört mycket säkrare än bilen. Trafikarbetet är cirka 6 miljarder personkilometer vilket med bilens dödsrisk skulle medföra cirka 30 döda medan genomsnittet är 2 3 per år. Mellan tummen och pekfingret kan vi sätta risken till 1/10 av bilens, det vill säga 0,5 döda per miljard personkilometer. DE STORA STATISTISKA svårigheterna ligger i inrikesflyget. I modern tid ( här = vad gråhåriga H50P-instruktörer kan överblicka ) har tre olyckor i linjetrafik inträffat. År 1964 omkom 32 personer i en DC 3 vid Ängelholm, personer i en Vickers Viscount i Kälvesta och personer i en Beech 99 i Oskarshamn års olycka är knappast relevant; DC3 är en 30-talskonstruktion med stjärnmotorer och var redan då, oaktat sin kultstatus, föråldrad. Vickers Viscount är en fyrmotorig turboprop som visade sig ha märkliga brister i sitt avisningssystem vilket Haverier med svenskregistrerade luftfartyg grafik : Mofly källa : Luftfartsstyrelsen 8

9 var anledningen till haveriet. Planet störtade rakt ner på torget i Kälvesta, mirakulöst nog utan ett enda offer på marken. Dessa två haverier orsakades av numera överspelade teknologiska brister och bör därför inte tas med vid bedömning av nu aktuell risk. Haveriet 1989 berodde däremot på felaktig lastning och även om tvåmotoriga turbopropplanet Beech 99 inte är sista skriket förekommer omfattande trafik med obetydligt större flygplan som Jetstream 31. Detta haveri bör därför tas med. Även om olyckan ledde till större fokus på vikt och balans kan inte olycksorsaken anses vara helt borta från flygbranschen. DET STORA statistikproblemet är dock en olycka utan dödsoffer, Gottröra En SAS MD 80 startade med ett tjockt lager oupptäckt klaris på ovansidan av vingarna. När dessa böjdes uppåt av lyftkraften lossnade isen i stora bitar, sögs in i motorerna och försatte dessa ur funktion. Planet nödlandade eller snarare störtade på en åker norr om Arlanda och bröts i tre delar. Ingen brand utbröt och ingen dog men ett fåtal passagerare fick relativt allvarliga skador. Haverirapporten beskriver en fullständigt osannolik ansamlig av änglavakt, inklusive en medåkande SAS - kapten vars råd till besättningen antagligen hade mycket stor betydelse för utgången. Detta haveri kunde precis lika gärna ha dödat alla 129 ombord. Hur säkert flyget är visas av att även om Gottröra hade varit ett totalhaveri skulle antalet döda per personkilometer under perioden ändå ha varit mycket långt under biltrafikens. Det finns alltså inte någon självklar metod att beräkna specifik dödsrisk i inrikesflyget, allt beror på vilken period man betraktar och hur man behandlar Gottröra. Det är lättare att beskriva hur man inte kan göra. LFV hade tidigare en tabell på hemsidan där någon pr-människa valt perioden och därmed fått risken till noll eftersom det inte förekom några dödsolyckor under denna tid. För detta finns bara ett ord: bedrägeri.,, tänk inte ens tanken att flyga över hav i mörker, trots att det av obegriplig anledning är tillåtet AV DESSA SKÄL kan en meningsfull riskjämförelse bara göras med biltrafiken. Antalet omkomna per miljon fordonskilometer i biltrafiken är cirka 0,008. Vi kan jämställa bilar och flygplan; de flesta är fyrsitsiga. SOS Luftfart 2005 anger antalet flygplanskilometer i privatflyg till 13,4 milj. Om säkerheten var lika hög som i biltrafik får alltså max 13,4 x 0,008 = 0,1 dödsfall inträffa per år. År 2005 inträffade en dödsolycka med två omkomna. Olycksrisken 2005 är alltså vid första påseende 2/0,1 = 20 gånger högre. År 2004 inträffade två olyckor med sju omkomna vilket ger 70 gånger högre risk. Å andra sidan förekommer år utan någon dödsolycka alls. Genomsnittet är dock några omkomna per år och som tumregel gäller på årsbasis att varje dödsfall i privatflyget indikerar en tio gånger högre risk än i biltrafik. INNEBÄR DETTA NU att vi är fullständigt ansvarslösa om vi erbjuder vännerna att flyga med till Bromma? Nej, men vi tar på oss ett mycket tungt ansvar. Den helt dominerande olycksorsaken är brister i vår egen förmåga och vårt eget omdöme. I luften slipper vi möta en med fem ton överlastad långtradare med blanka däck i 100 km /tim och en förare som suttit 20 timmar bakom ratten. Det är heller inte särskilt troligt att vi får tek- niska problem som är så allvarliga att vi måste nödlanda, även om det förekommer. Att ta med passagerare, särskilt om det är en transportflygning till annan ort, tenderar att öka på stressen. Undvik detta genom att åka ut en timme före passagerarna och gör tillsynen i lugn och ro. Gå på färdplan och var gärna startklar en kvart före färdplanerad avgångstid. Kolla noga vikten på passagerare och bagage och använd all ledig vikt till bränsle. Håll oljenivån hög. Gör en ordentlig genomgång av hur man öppnar säkerhetsbältet, tar sig ur baksätet, öppnar dörrar, får med sig flytvästar och flotte och hittar brandsläckaren. Följ upp vädret på Volmet. Flyg högt. Ta mer betalt än du hade tänkt av passagerarna och använd överskottet till att hålla flygtrimmen uppe. Till sist: Om man hamnar i ett läge där änglavakt behövs ska man inte ha gett änglarna ett omöjligt jobb. Inga änglar klarar av att reda ut VFR i IMC någon längre tid eller att rädda dig och passagerarna om du går över ett femgradigt hav och får motorbortfall. Tänk inte ens tanken att flyga över hav i mörker, trots att det av obegriplig anledning är tillåtet. Får du ta betalt? Räknas det som svartflyg eller inte om du tar betalt av dina passagerare? Regelverket ger oss ett visst utrymme till det. I nästa nummer av Mofly reder Arne Karyd ut vad man får göra och inte. 9

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Nytt från lokal- och riksfronten

Nytt från lokal- och riksfronten Nytt från lokal- och riksfronten EN SEN MEN FIN VÅR får nu sägas ha övergått i sommar. Förhoppningen är som vanligt att vi kan flyga så mycket som vi vill, men vi är väl alla som vanligt beredda på att

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Allmänflygets revolution

Allmänflygets revolution Allmänflygets revolution MÖJLIGHETERNA MED IT har revolutionerat allmänflyget, även om vi kanske inte tänker på det dagligdags. Jag kan börja med att boka ett flygplan on-line. Inför flygning kan jag sedan

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008.

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. Sollentuna den 23 juni 2008 Bakgrund Skatteverket i Ludvika har nyligen lämnat nya uppgifter som öppnar för nya möjligheter att inte

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Juni 2008 Vin och vatten. ÅRETS FÖRSTA FLY-OUT gick av stapeln samma vecka som Aeroklubbens fly-in. Vädret har varit kanonfint i sex sju veckor och vi kunde inte haft bättre förutsättningar.

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Har flyget en framtid Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Inledning Hur kommer det gåg för r flyget i framtiden? Hur tacklar myndigheter och flygbolag problemet? Hur fungerar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Assigned Area Task -Strategi 1. Historia 2. Förberedelser 3. Mot första arean Medelhastighet Före eller efter tiden

Assigned Area Task -Strategi 1. Historia 2. Förberedelser 3. Mot första arean Medelhastighet Före eller efter tiden Assigned Area Task -Strategi 1. Historia 2. Förberedelser 3. Mot första arean Medelhastighet Före eller efter tiden 4. Flygning mellan areorna Flyg rakt 5. Rundning på rätt sätt Sidvind Med- och motvind

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Den vadderade faran - Vem vågar vara chef i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard eberharddavid@hotmail.com www.davideberhard.

Den vadderade faran - Vem vågar vara chef i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard eberharddavid@hotmail.com www.davideberhard. Den vadderade faran - Vem vågar vara chef i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard eberharddavid@hotmail.com www.davideberhard.se Om vi bara lever skyddat från början till slut så kan vi nog leva

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami Forskningsrapport Söråker s Robotics Tsunami En tsunami är som en jättestor våg, om det börjar koka/bubbla i vattnet så är det en chans att en tsunami är på väg. Om en tsunami kommer så krossar den allt

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B.

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. NORDIC Ultralight Air race 2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. Syftet med denna tävling är att vi som flyger UL skall

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

PPL/LAPL information från Kalmar FK

PPL/LAPL information från Kalmar FK PPL/LAPL information från Kalmar FK Varför börja flyga? Det är upp till dig men vi som flyger gör det av många olika anledningar. För en del är det en skön avkoppling att komma upp i luften och se världen

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

LUFTENS HÄRSKARE - EN DAG MED SIGYN JANGSKOG

LUFTENS HÄRSKARE - EN DAG MED SIGYN JANGSKOG LUFTENS HÄRSKARE - EN DAG MED SIGYN JANGSKOG Sigyn Jangskog i hennes kontor. ARLANDA Tidigt på morgonen, strax innan 06:00 når jag Kalmar flygplats. Ungefär 30 minuter senare kommer ett flygplan lyfta

Läs mer

Är r vi mer deprimerade och har mer ont i vår v r tid? David Eberhard Sektionschef Akutsektionen NSP david.eberhard

Är r vi mer deprimerade och har mer ont i vår v r tid? David Eberhard Sektionschef Akutsektionen NSP david.eberhard Är r vi mer deprimerade och har mer ont i vår v r tid? David Eberhard Sektionschef Akutsektionen NSP david.eberhard eberhard@sll.se Om vi bara lever skyddat från början till slut så kan vi nog leva hur

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

E F K. Segelflyg. - en sport som passar alla ESKILSTUNA FLYGKLUBB

E F K. Segelflyg. - en sport som passar alla ESKILSTUNA FLYGKLUBB ESKILSTUNA FLYGKLUBB E F K Segelflyg - en sport som passar alla Så här berättar en av klubbens segelflygare: Om du vill veta varför fåglarna sjunger så åk med i ett segelflygplan. Det är en obeskrivlig

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet nr 3 Juni 2006 Juni 2006 Sommar igen, äntligen! Hoppas bara att det fina flygvädret håller i sig så att vi får en kompensation för det usla vårvädret. Flygtidsuttaget är en sak som

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet nr 1. mars 2006 Ordföranden har ordet Mars 2006 Dags igen för vårupplagan av MOFLY. Vår och vår? Det kan ju diskuteras. Ett säkert vårtecken är i alla fall att Styrelsen bestämt datum för Årsmötet. Det

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Juni 2009 Först och främst: Ett stort tack till alla som hjälpte till före, under och efter Göteborg Fly-in. VI KUNDE INTE FÅ mycket bättre väder och de uppgifter vi tagit på oss

Läs mer

Vår tidning i Adelöv! Här kommer nummer 3 av ADELÖVSBLADET! Vi jobbar fortfarande med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt

Vår tidning i Adelöv! Här kommer nummer 3 av ADELÖVSBLADET! Vi jobbar fortfarande med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt Nr. 3 ADELÖVSBLADET vecka 10-15 2011 Vår tidning i Adelöv! Här kommer nummer 3 av ADELÖVSBLADET! Vi jobbar fortfarande med: 1. Intervjuer 2. Reportage 3. Korta notiser om allt 4. Roliga historier, korsord

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Aeroklubben: Flygets pionjärer

Aeroklubben: Flygets pionjärer Aeroklubben: Flygets pionjärer Som många blev varse för tre år sedan, när vi firade jubileum, är Aeroklubben i Göteborg en mycket gammal klubb. Herrarna, för det var endast herrar det var frågan om, var

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb En studie genomförd under november och december 2008 Arbetsgrupp: Bengt Melkersson, Claes Ivarsson, Jonas Lundström och Jan Kjellberg

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB SÄKERHETSREGLER STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB BARKARBY GÄLLER FR.O.M. Stockholms Radioflygklubb Sidan 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FLYGSÄKERHETSREGLER... 3 1.1 Flygområde... 3 1.2 RC-behörighetskrav för klubbmedlemmar...

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009 SIMON-konferens Standardrapport December 2009 Procent Antal 0-3 år 8,3% 2 4-6 år 29,2% 7 7-10 år 25% 6 10-15 år 12,5% 3 15 år eller mer 29,2% 7 Ev. Kommentar Jag har varit aktiv i perioder sedan 1974,

Läs mer

CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015. Glädje - Gemenskap - Inspiration

CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015. Glädje - Gemenskap - Inspiration CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015 Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du skall komma hem som dig själv men starkare både fysiskt och

Läs mer