enda kommentar att vi avvaktar Haverikommissionens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "enda kommentar att vi avvaktar Haverikommissionens"

Transkript

1 Ordföranden har ordet Juni 2007 Sommar igen, äntligen! TYVÄRR RÅKADE VI ju ut för ett haveri med KMA förra månaden. Det finns idag inte så mycket att rapportera om eftersom Haverikommissionens rapport ännu inte är klar. Den lär inte bli klar förrän till hösten. Innan dess kommer vi inte att kunna lämna någon ytterligare information. Varje missöde eller olycka med anknytning till flyg får ju alltid ett stort massmedialt intresse och då är det speciellt viktigt att den information som förmedlas är korrekt, både faktiskt och etiskt. Av denna anledning, och för att undvika spekulationer, är vår 6-2 = 4 Maj månad har sett en stor förändring i Aeroklubbens flygplansflotta: KMA har havererat, tack och lov utan skador på pilot och passagerare. Dessutom är som bekant GYX till salu, så det finns en risk att vi rätt var det är endast har fyra flygplan. Det skulle givetvis vara lite olyckligt nu när sommarsäsongen börjat, men om vi hjälps åt med bokningsdisciplinen skall det förhoppningsvis fungera. Styrelsen planerar att skaffa fram ett hyrt ersättningplan om och när GYX hittar en köpare. enda kommentar att vi avvaktar Haverikommissionens rapport. Det absolut viktigaste var och är att inga personskador uppstod, plåt går alltid att ersätta. Det är min förhoppning att vi snart få se våra vänner från KMA i luften igen. STYRELSEN HÅLLER PÅ att undersöka möjligheterna att, om möjligt, finna en temporär ersättare för KMA, åtminstone under sommaren. Vi återkommer med förslag om hur vi skall lösa situationen på längre sikt. TYVÄRR HAR VI tvingats höja flygtimpriserna från 1 maj på grund av de höjda bränslepriserna och reparationsoch underhållskostnaderna. HAVERIET I VARBERG präglar givetvis detta nummer av Mofly: både redax och styrelsen tycker att korrekt information om vad som hände är viktigt. Att intresse finns visade den stora uppslutningen på teknikkvällen där piloten berättade själv. Redan innan haveriet hade redax bett Arne Karyd att skriva om statistik och hur farligt privatflyg kan anses vara, så hans text är inte en reflektion över vad som hände i Varberg. Mer säkerhetstankar finner du i Bo Särnsjös artikel om mänskliga begränsningar; en del i vår serie om Human Factors. Det är beklagligt, men tyvärr nödvändigt. SOM NI SÄKERT kommer ihåg från förra sommaren, så hade vi stora problem med groundade flygplan på grund av otillräcklig servicekapacitet hos EMS. De har lovat att försöka undanröja de värsta flaskhalsarna. Vi kommer också att ändra våra rutiner när det gäller förbokning av service för att i största möjliga utsträckning minimera stillestånd. TILL SIST VILL JAG önska alla våra medlemmar en riktigt skön och avkopplande flygsommar. Bertil Planvall MEN VI HAR lite gladare innehåll också! Läs till exempel Molles artikel om att flyga med mormor och Andreas Martins reportage från rikslandningstävlingen. Dessutom presenterar vi ännu en Aeroklubbare i Fokus. Välkommen till Moflys späckade sommarnummer! Redax

2 KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN FULLSATT PÅ TEKNIKTRÄFFEN : Piloten berättade öppenhjärtigt Det stora deltagandet vid teknikkvällen den 22 maj berodde med stor sannolikhet på kvällens huvudämne pilotens version och egna upplevelser av haveriet med KMA på Getterön den 3 maj. Många hade sökt sig till klubbhuset, kanske inte enbart för att höra vad som hänt, utan även för att visa sitt stöd till de inblandade och för att ta lärdom av händelsen. Piloten berättade om förloppet från gaspådrag till haveri med stöd av den haverirapport som sammanställts. Un - der accelerationen upplevdes att planet inte kunde bygga upp den hastighet som behövdes för att kunna få lyftkraft. När mer än halva stråket passerats fanns ingen möjlighet att hinna bromsa planet innan det staket som stod i slutet av stråket, utan piloten valde istället att försöka stiga och ta sig över hindret. Resultatet blev att delar av huvudstället krokade i staketet och tvingade planet i en Haverirutinen öppnades För första gången sedan den infördes kom Aeroklubbens haverirutin till användning. Andreas Martin var den styrelsemedlem som råkade befinna sig på klubben när beskedet om haveriet kom och stannade kvar tills dess Bertil Planvall var på plats på haveriplatsen i Varberg. Jag öppnade haverirutinen i briefingrummet, men de flesta stegen har med information till anhöriga att göra. Rutinen är förberedd för betydligt värre situationer. Trots det upplevde Andreas att ru- Ingen av de tre ombord skadades fysiskt vid kraschen på Varberg / Getteröns flygplats. tinen var ett stöd : Det ringde ingen journalist till klubbens telefon, men det kändes bra att veta vad som skulle sägas ifall det skulle inträffa. Haverirutinen säger att endast ordföranden yttrar sig offentligt i samband med haverier, vilket också skedde med undantag för intervjun i en lokaltidning ( se nästa sida ). Skälet till rutinen är att garantera att ingen felaktig information får spridning via klubben. Skulle någon skadas vid en olycka är det också viktigt att anhöriga blir kontaktade innan pressen dyker upp. ground-loop där det girade 180 grader och landade med nosen i motsatt färdriktning. Även de medföljande passagerarna från haveriet fanns med under mötet för att svara på frågor ur sitt eget perspektiv. De inblandade talade också om vad som hände efter nedslaget i form av hur de reagerade och agerade efter nedslaget och chocken, vissa saker skedde rutinmässigt och andra saker mer eller mindre irrationellt. Medlemmarnas intresse och deltagande märktes tydligt och det väcktes en hel del frågor om hur de inblandade mår idag efter händelsen. Ett haveri inom en flygklubb är en stor händelse som skapar många funderingar. De inblandade har genom sin öppenhet om händelsen gett oss andra en chans att lära av haveriet och även gett alla möjlighet att ventilera eventuella spekulationer. En stor eloge till dem som ställde upp och berättade. Flygplanet ska skrotas Skadorna vid nedslaget blev så pass stora att flygplanet inte går att reparera. ra. Förutom skador på propeller peller och hjul uppstod även strukturella skador på vingarna och på minst en av balkarna. Den stöldbegärliga avioniken har monterats bort. Även andra delar som instrumentering och startmotor har avlägsnats och finns nu på Göteborg City Airport. Flygplansskrovet, som ägs av Västkustflyg, ligger kvar i Varberg men kommer inom kort att transporteras hem. Delar av det kommer sedan att kunna användas som reservdelar. foto : Mofly 2

3 KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN KMA - OLYCKAN foto : Mofly Haverikommissionen utreder Statens haverikommission utreder olyckan med SE-KMA på Varberg / Getteröns flygplats. Utredningen tros vara klar till hösten. Flygolyckor ska undersökas av Statens haverikommission om antingen någon har skadats, flygplanet inte längre är luftvärdigt eller om betydande skador uppstått på miljön. Vi har påbörjat en utredning men inte avslutat den, säger Sakari Havbrandt, utredningschef på Haverikommissionen. Utredningen påbörjades samma dag som olyckan skedde. Det finns inget formellt slutdatum då en haveriutredning ska vara färdig men den här typen av civila olyckor ska i medeltal Medias rapportering uppges korrekt Flygolyckan i Varberg var en stor nyhet i flera tidningar. I de flesta fall uppges händelsen ha varit bra återgiven. När larmet om en flyg olycka går brukar nyhets medierna vara snabba att rapportera om händelsen. Ibland får till och med tidningarna reda på att det skett före Flygräddningen. Många tidningar berättade självklart också om händelsen i Varberg och Västnytt tog upp det i sin sena kvälls sändning. Det ringde några journalister men det hindrade inte mitt arbete den kvällen, berättar Aeroklubbens ordförande Bertil Planvall. Jag kunde bara säga att vi avvaktar Haverikommissionens utredning. Bertil Planvall menar att nyhetsrapporteringen i stort sett har varit korrekt utan onödiga spekulationer. vara klara inom nio månader. Vi har gjort en teknisk undersökning av flygplanet och kommer att jobba vidare utifrån det. Men jag tror inte att det blir något förrän framåt hösten, berättar Sakari Havbrandt. Vid en haveriutredning väger man in alla möjliga tänkbara aspekter för att finna en förklaring till vad som har skett och varför. Syftet är inte att En av passagerarna pratade strax efter haveriet med en person på plats. Han var enligt egen uppgift inte klar över att det var en journalist som han pratade med utan trodde det var någon slags haveriutredare. Det var först efteråt som personen ska ha berättat att hon skrev för en lokal tidning. Det kan ha varit så att det inte var det absolut första jag sade, häv- dar journalisten som Mofly har talat med. Men jag intervjuade honom inte i hemlighet. Hon berättar också att en av förklaringarna kan vara att hon till en början inte förstod att det var en av passagerarna som hon pratade med utan trodde det var ett vittne. Piloten peka ut någon syndabock utan att förebygga så att något liknande inte sker igen. Statens haverikommission kom till 1978 för att utreda olyckor inom luftfarten. Sedan 1990 utreder man även olyckor inom järnväg och sjöfart samt i vissa fall även större trafik olyckor. stod i närheten men denne valde hon medvetet att inte intervjua. Det var en väldigt lugn och närmast avslappnad stämning runt planet. Att det egentligen hade kunnat gå så illa var ingenting som jag förstod förrän jag intervjuade räddningsledaren. Varför valde ni att publicera passagerarens berättelse? Det som var bra var att vi hade förstahandsuppgifter och behövde inte berätta med andrahandsupp gifter. Texten lästes först igenom av nattchefen på redaktionen. Det fanns heller inte några bilder där det gick att identifiera passageraren och piloten ett etiskt ställningstagande av tidningens fotograf. Journalisten kan inte i efterhand känna att hon gjorde ett övertramp men vill poängtera att om olyckan slutat värre hade man hanterat det på ett annat sätt. foto : Mofly 3

4 i horisonten Fler ska bli flygledare Problemen med underbemanning hos flygledningen har fortsatt och LFV dubblerar nu antalet elever på flygledarutbildningen i Skåne. För att locka till sig sökande har man inrättat en särkild webbplats: Utbildningen tar två och ett halvt år. Klockan klämtar för Barkaby Sveriges största flygklubb, Barkaby Flygklubb med drygt 650 medlemmar, måste flytta. Kommunen har sagt upp arrendeavtalet från och med den sista december Även om inte själva Barkaby flygfält kommer att bebyggas planeras boendemiljöer närmare fältet. Beslutet om uppsägning innebär ett stort bakslag för allmänflyget i Stockholm. Barkaby är den enda mindre asfalterade banan i regionen. Just nu kämpar vi för en förlängning av arrendeavtalet, säger klubbens ordförande Bo Danielsson. Samtidigt ser man sig om efter alternativ, något som är svårt i det tättbefolkade Stockholmsområdet. Tornet tillbaka i Karlsborg Efter att har varit stängt i 13 år öppnade åter Karlsborgtornet den 30 april i år. Det innebär också att det har upprättats en ny kontrollzon och ett nytt terminalområde över flygplatsen. Detta finns inritat på den nyligen utgivna kartan över Göteborgs TMA. Nya plejtar från Svenska Flygfält har också skickats ut. I huvudsak bedriver man militär luftfart och liksom tidigare råder PPR på flygplatsen. GYX:en lyfter snart för gott Aeroklubbens äldsta flygplan SE-GYX kommer troligtvis att säljas inom de närmaste veckorna. Ett par intresserade köpare har anmält intresse. En epok i klubben lär snart vara över År 1979 kom flygplanet till klubben. Det var då alldeles nytt och hade tillverkas på licens i Frankrike. Planet ansågs mycket tjusigt även om den kärleksröda stolsklädseln kom till något senare. Men åldern tog dock ut sin rätt. På ett medlemsmöte hösten 2003 beslutades det att flygplanet skulle säljas och våren därpå omlackerades hon. GYX:en har varit till salu sedan i hösten 2007 även om försäljningen har ifrågasatts, i synnerhet med tanke på den stora tillströmningen av nya elever. Men just den serien Cessnor som GYX:en tillhör har en annorlunda legering i plåten och de salta vindarna på västkusten är ingen bra ålderdom för flygplanet med tanke på korrosionsrisken. Enligt resedagboken har flygplanet varit i luften i mer än timmar det är lika med 500 dygn. Med en genomsnittlig hastighet på 85 knop innebär det att hon har tillryggalagt avståndet mellan jorden och månen fem gånger om. Klubbanbud på brandflyget Efter några års uppehåll kommer brandflyget att återupptas i sommar. Just nu pågår en upphandling där klubbar, företag, FFK, eller vem som vill kan lämna anbud på i förväg bestämda slingor. Aeroklubben lämnar i dagarna in en offert, och om klubben vinner den kommer ett plan att reserveras några timmar varje dag för detta ändamål från och med den 30 juni. Flygningar blir av de dagar som SMHI uppskattar brandrisken att vara fyra foto : NASA eller högre på en femgradig skala. Information kring hur man anmäler sitt intresse för att delta, och vilka krav som ställs på piloter och spanare, finns på Aeroklubbens hemsida. foto : Kristian Holmberg 4

5 Mormors taxipilot Jaha, skall vi prata plutteplan eller öar? undrade min 96-åriga mormor när jag försökte lirka ur henne en liten intervju kring vårt flygande. text och foto : Lars Molin Anledningen till denna kommentar av min mormor var att vi minst en gång om året brukar göra en tvådagars flygning till en ö som helst inte skall ha landförbindelse. Det brukar bli krog på kvällen och hotell till natten. Kortfattat är detta vårt koncept, som ibland kryddas med hyrbil eller annat hyrfordon (en gång en golfbil på Anholt). Man flyger, får träffa mormor och får även lurat ut henne på allt av äventyr som detta innebär. Det hela började faktiskt med att hon långt innan min existens började samla på ( läs: resa till ) öar. Så, när nu fenomenet med ö-samling och vårt senare flygande har pågått några år, kan jag inte låta bli att höra mig för lite mer kring detta. Så jag frågade en dag när hon började samla på öar. JAG VET INTE riktigt, först tågluffade jag, åkte lite charter till lite öar och sedan började jag samla. Det hela är ju minst 30 år sedan. Min mer eller mindre första ö var Marstrand, 1954 då det var en solförmörkelse. Vi åkte med Paddan som hade en extra tur ut hela vägen till Marstrand, där det till skillnad från centrala Göteborg var total solförmörkelse. Första gången jag flög överhuvudtaget var till Rhodos, dit jag flög i ett stort propellerplan och det tog cirka åtta timmar. På den tiden flög man i princip bara charterresor och många flög för första gången. En del var riktigt rädda fast flygningen blev lugn och bekväm. Själv hade jag inte tänkt så mycket, fast det var ganska roligt, dels nog för att jag hade,, Är man med kan man ju inte göra så mycket, utan hänger man med, så hänger man med. Omi, 96 fönsterplats. Nästa ö blev Cypern. Inte så mycket turism på den tiden utan snarare ett spännande sätt att se andra olika kulturer. Och så rullade det vidare, tills jag hade ungefär 30 öar! SEDAN UNDRADE jag när hon åkte i litet sportflygplan för första gången. Något plutteplan hade jag inte åkt med innan jag flög med dig! Jag har egentligen aldrig varit rädd när jag åkt i små plan, och inte ens med dig. Är man med kan man ju inte göra så mycket, utan hänger man med, så hänger man med. Sedan ville jag veta vilken av våra öar som var roligast. Jag tror nog Föhr eller Helgoland. På Föhr hamnade vi ju på en så rolig krog och så var det roligt att åka runt och glo i Smart:en (läs: bilmärket Smart). Det var ju faktiskt jag som övertalade dig att vi skulle hyra den och du tyckte faktiskt att den var rolig! Dessutom var det ju ganska roligt när vi for ut till stranden med bilen, vilket ju inte var tillåtet, och du kommenderade mig att se gammal och sjuk ut när folk hade åsikter! Helgoland var också intressant eftersom det är så annorlunda, dels dess historik kring både första och andra världskriget, dels fenomenet med en hög klippa mitt ute i havet! JAG KUNDE INTE låta bli att fråga om servicen på Molle Air och om det fungerat till hennes belåtenhet med våra små turer. Ja nästan, förutom boendet på Boarding completed. Lars Molins mormor Omi har tagit plats i SE-LMZ. 5

6 Föhr där du hade bokat en källarvåning unket och dant. Bornholm, faktiskt första resan med dig, i plåtchabraket ( läs: vår C152 SE-IMA ) var ju lite primitivt, fast ön var ju intressant, speciellt rund kyrkorna. Åland var också lite lustigt. Mitt i natten vaknade jag av att du höll på att greja med dina öron, jag undrade vad du höll på med och du sa att du tog örondroppar. Sedan låg jag och undrade hur vi skulle kunna flyga hem när du hade ont i öronen, faktiskt ända tills vi vaknade och jag frågade dig hur det var med dina öron. Vadå öron? hade du undrat, jag förklarade att du ju tagit örondroppar och då skrattade du och sade: Vadå örondroppar. Det var öronproppar eftersom du snarkande så förbannat! Ærø var också charmigt med alla korsvirkeshus och den danska charmen. Ösel var lite speciellt och lustigt med alla grus- vägar dammigt värre! Jo, den där De elva öar jag och Omi har flugit till hittills: Bornholm, Wangerooge, Åland, Usedom, Ærø, Gotland, Helgoland, Föhr, Borkum, Ösel (med släktfest) och Anholt. lilla danska ön ( läs: Anholt ) där du hade ordnat en golfbil som du körde fast ute vid en strand. Tydligen fungerade inte din mobiltelefon där ute i änden av ön. Där satt jag ensam och frös medan du försvann upp på något berg för att ringa på hjälp när en dansk man passerade för att beundra utsikten, och självklart undrade vad den gamla gumman gjorde där ute ensam i en golfbil. Han frågade mig en massa saker, jag fattade ingen ting, fast jag tänkte att här gäller det att underhålla mannen så att han blir kvar tills du kom tillbaka, för då skulle det nog gå att knuffa upp den där historian (läs: golfbilen) igen. För Några av Omis andra mer speciella öar: Island, Irland, Rhodos, Teneriffa, Grand Canaria, Mallorca, Rügend, Macau, Jersey, Azorerna, Island of White, Manhattan, Malta, Madeira, Korfu, Australien. övrigt var det helt tillräckligt med ett dygn på den där ön. De har ju ingen bio och vad skall man göra där efter några dagar AVSLUTNINGSVIS undrade jag vart vi skulle flyga framöver. Tja, antingen vill jag till en speciell ö men du säger att just den ön inte är något att ha, eller så har de ingen landningsbana, och de öar vi åkt till är ju roliga, så Helgoland kanske kunde vara roligt att åka till igen Du får väl stuva in mig i något av era plutteplan och så drar vi dit igen! info från styrelsen FÖRSÄLJNINGEN AV GYX:en går vidare. Det är visserligen olyckligt att vi måste göra oss av med den när vi drabbats av ett haveri men vi kommer att få mycket stora kostnader om vi inte säljer så snart som möjligt. Vi kommer istället att hyra in ett flygplan som så väl som möjligt motsvarar KMA så länge. I förlängningen är det styrelsens intention att köpa ett nytt flygplan som ersätter både GYX och KMA. Med tanke på att vi förr eller senare kommer att få bränsleskatt ser vi inte en flotta med sex flygplan som möjlig. Vi kommer att skicka ut en enkät som ber att så många som möjligt tar sig tid att besvara och samtliga i styrelsen tar gärna löpande emot synpunkter på flygplansköp. Vi vill höra från så många som möjligt för att få en så bra bild som möjligt av klubbens vilja. AEROKLUBBEN ÄR i år anmäld till rikslandningstävlingen. Ett tillfälle har hållits med fyra deltagare. Ytterligare två kommer att hållas och det är resultatet från två av tre tävlingar som räknas som det finns fortfarande chansen att delta och tävla om en placering nationellt! Mer info finns på annan plats i det här numret. FÖR ATT SLIPPA höja timpriserna allt för mycket måste vi hjälpas åt att hålla kostnaderna nere! Styrelsen ber därför samtliga medlemmar att vara extra försiktiga om flygplanen och magra så ofta som är praktiskt möjligt. Tänk på att en liter mindre per timma ger drygt kronor i minskade kostnader per år VI HAR BESLUTAT om att låta Landsarkivet ta hand om våra historiska dokument som hittills förvarats i byssjan i hangaren. Dokumenten är fortfarande i vår ägo men görs tillgängliga för eventuell forskning. VI HAR FÅTT en ny lärare som heter Magnus Andersson som normalt flyger på Fly Nordic. Han börjar snarast och kommer primärt att skola Cessna. Styrelsen genom Kalle Kritz 6

7 Lokala färdplaner minskar stressen Huvudanledningen till att klubbmedlemmarna uppmanats att lämna in färdplan via internet i stället för att ringa är att minska belastningen på flygledarna i Sävetornet. En stor andel av trafiken på Göteborg City Airport utgörs av lokala flygturer. De flesta piloter har ringt in sina förkortade färdplaner, något som har varit stressigt för personalen i tornet. Telefonerna går i ett och det är distraherande för oss, säger Tony Ribbås i Sävetornet. På helgerna jobbar vi i tolvtimmarspass. Ringer det då hela tiden så är det flygsäkerhetsmässigt bra om vi kan få ned ringandet eftersom man då blir mindre trött. När en färdplan rings in måste också flygledarna själva skriva en manuell stripp. Lämnas den in via internet kommer den automatiskt ut på flygledarnas strippskrivare. Vi har dessutom ett krav på oss från Luftfartsstyrelsen att ha statistik på trafiken. När en färdplan rings in måste vi själva sitta och mata en fingerad färdplan för att få in det i systemet och det blir mycket administration. På internetfärdplanen är det viktigt att piloterna skriver NO SAR LOCAL ESGP. Då adresseras den enbart till Sävetornet. Enligt Tony Ribbås har man redan märkt av en markant förbättring då ringandet har minskat. Men finns det inte en risk att detta försämrar kontakten mellan piloterna och flygledarna? Så får absolut inte bli fallet. Jag ser på sikt att det här kan bli bättre kommunikation eftersom vi nu får mer tid till andra telefonsamtal. Man kan ju istället ringa och fråga om väder. Det är Tony Ribbås och flyglärare Christian Forsäng som arbetat fram det nya systemet tillsammans med Lars- Erik Karlsson på FPC Arlanda. Så skriver du lokal färdplan på internet Att skriva en lokal färdplan på internet är mycket enkelt. Skaffa ett logg-in på aro.lfv.se. Instruktioner hur du skriver sitter på en lapp ovanför datorn i briefingrummet. Skriv i fält 18 : RMK/NO SAR LOCAL ESGP NO SAR innebär att Flygräddningen inte blandas in. Då kan du utan problem vara borta från flygplatsen i längre tid än din aktionstid. LOCAL ESGP innebär att bara Sävetornet får reda på om flygningen. Du tilldelas heller ingen särskild transponderkod. Skriver du inte detta riskerar kommer andra flygledare att ringa till Sävetornet och undra vad som pågår. Det orsakar merjobb i onödan. Välj en starttid som ligger längre än en halvtimme fram, annars går det inte att skicka in färdplanen. Det spelar ingen roll för tornet om du vill lyfta tidigare än så. Inom fyra fem minuter får du en bekräftelse via sms och då är det klart. Inga studsar efter Under perioden mellan 2 juli och 10 augusti kommer det inte att vara möjligt att träna studsar på vardagar efter klockan meddelar Sävetornet. Det kommer heller inte att vara tillåtet att träna upprepade instrumentinflygningar i skolsyfte. Anledningen till detta är att trafiken har ökat mer än väntat i kombination med personalbrist i tornet. Nattöppet på City Airport De två första veckorna i juli ska ena änden av Landvetters landningsbana asfalteras om. Göteborg City Airport kommer då att ta över Landvetters nattliga chartertrafik. Det kommer att röra som om ett par flygplan varje natt av typerna Airbus A320, Boeing 737 och även en och en annan Boeing B757. Flygbolagen har accepterat att Sävetornet då endast har AFIS. Att det är extra öppet innebär dock inte att det blir möjlighet för annan trafik under nätterna. I slutet av augusti ska även bana 01/19 på Göteborg City Airport asfalteras om. Det kommer också att ske nattetid så att verksamheten drabbas så lite som möjligt. 7

8 Att jämföra risker På ett H50P - seminarium uppkom frågan hur farligt är det att flyga våra plan jämfört med att åka bil, tåg eller reguljärflyg? H50P - gänget hade inte något direkt svar men nu har jag rotat lite. av Arne Karyd Flygsäkerhet Det kan ju vara intressant att veta vad man utsätter sina passagerare för själv har jag alltid förundrats över hur lättvindigt folk följer med och till och med skickar sina barn. VÄGTRAFIKEN ÄR LÄTTAST att analysera eftersom det där finns ett stort antal olyckor. År 2005 omkom 476 personer varav 36 till följd av sjukdom; dessa brukar numera inte tas med på grund av nollvisionsanhängarnas desperata behov av synliga framsteg. I ett längre perspektiv har fantastiska framsteg gjorts: antalet döda per miljard personkilometer har på 55 år minskat från 85 ( 1950 ) till 4,9 ( 2005 ); statistik för 2006 är inte klar. Om 1950 års olycksrisk hade kvarstått år 2005 skulle antalet döda ha varit 8 300! JÄRNVÄGEN ÄR EXTREMT säker när det gäller passagerarolyckor. År 2005 omkom en passagerare Är vi fullständigt ansvarslösa om vi erbjuder vännerna att följa med till Bromma? som ramlade ur genom en felaktig gaveldörr längst bak i ett IC-tåg men det var det första passagerardödsfallet på tolv år. Vi kan i princip sätta risken till noll här. Busstrafik drabbas då och då av relativt stora olyckor vilket gör det svårt att beräkna genomsnittlig dödsrisk. Bussen är sämre än tåget men ändå oerhört mycket säkrare än bilen. Trafikarbetet är cirka 6 miljarder personkilometer vilket med bilens dödsrisk skulle medföra cirka 30 döda medan genomsnittet är 2 3 per år. Mellan tummen och pekfingret kan vi sätta risken till 1/10 av bilens, det vill säga 0,5 döda per miljard personkilometer. DE STORA STATISTISKA svårigheterna ligger i inrikesflyget. I modern tid ( här = vad gråhåriga H50P-instruktörer kan överblicka ) har tre olyckor i linjetrafik inträffat. År 1964 omkom 32 personer i en DC 3 vid Ängelholm, personer i en Vickers Viscount i Kälvesta och personer i en Beech 99 i Oskarshamn års olycka är knappast relevant; DC3 är en 30-talskonstruktion med stjärnmotorer och var redan då, oaktat sin kultstatus, föråldrad. Vickers Viscount är en fyrmotorig turboprop som visade sig ha märkliga brister i sitt avisningssystem vilket Haverier med svenskregistrerade luftfartyg grafik : Mofly källa : Luftfartsstyrelsen 8

9 var anledningen till haveriet. Planet störtade rakt ner på torget i Kälvesta, mirakulöst nog utan ett enda offer på marken. Dessa två haverier orsakades av numera överspelade teknologiska brister och bör därför inte tas med vid bedömning av nu aktuell risk. Haveriet 1989 berodde däremot på felaktig lastning och även om tvåmotoriga turbopropplanet Beech 99 inte är sista skriket förekommer omfattande trafik med obetydligt större flygplan som Jetstream 31. Detta haveri bör därför tas med. Även om olyckan ledde till större fokus på vikt och balans kan inte olycksorsaken anses vara helt borta från flygbranschen. DET STORA statistikproblemet är dock en olycka utan dödsoffer, Gottröra En SAS MD 80 startade med ett tjockt lager oupptäckt klaris på ovansidan av vingarna. När dessa böjdes uppåt av lyftkraften lossnade isen i stora bitar, sögs in i motorerna och försatte dessa ur funktion. Planet nödlandade eller snarare störtade på en åker norr om Arlanda och bröts i tre delar. Ingen brand utbröt och ingen dog men ett fåtal passagerare fick relativt allvarliga skador. Haverirapporten beskriver en fullständigt osannolik ansamlig av änglavakt, inklusive en medåkande SAS - kapten vars råd till besättningen antagligen hade mycket stor betydelse för utgången. Detta haveri kunde precis lika gärna ha dödat alla 129 ombord. Hur säkert flyget är visas av att även om Gottröra hade varit ett totalhaveri skulle antalet döda per personkilometer under perioden ändå ha varit mycket långt under biltrafikens. Det finns alltså inte någon självklar metod att beräkna specifik dödsrisk i inrikesflyget, allt beror på vilken period man betraktar och hur man behandlar Gottröra. Det är lättare att beskriva hur man inte kan göra. LFV hade tidigare en tabell på hemsidan där någon pr-människa valt perioden och därmed fått risken till noll eftersom det inte förekom några dödsolyckor under denna tid. För detta finns bara ett ord: bedrägeri.,, tänk inte ens tanken att flyga över hav i mörker, trots att det av obegriplig anledning är tillåtet AV DESSA SKÄL kan en meningsfull riskjämförelse bara göras med biltrafiken. Antalet omkomna per miljon fordonskilometer i biltrafiken är cirka 0,008. Vi kan jämställa bilar och flygplan; de flesta är fyrsitsiga. SOS Luftfart 2005 anger antalet flygplanskilometer i privatflyg till 13,4 milj. Om säkerheten var lika hög som i biltrafik får alltså max 13,4 x 0,008 = 0,1 dödsfall inträffa per år. År 2005 inträffade en dödsolycka med två omkomna. Olycksrisken 2005 är alltså vid första påseende 2/0,1 = 20 gånger högre. År 2004 inträffade två olyckor med sju omkomna vilket ger 70 gånger högre risk. Å andra sidan förekommer år utan någon dödsolycka alls. Genomsnittet är dock några omkomna per år och som tumregel gäller på årsbasis att varje dödsfall i privatflyget indikerar en tio gånger högre risk än i biltrafik. INNEBÄR DETTA NU att vi är fullständigt ansvarslösa om vi erbjuder vännerna att flyga med till Bromma? Nej, men vi tar på oss ett mycket tungt ansvar. Den helt dominerande olycksorsaken är brister i vår egen förmåga och vårt eget omdöme. I luften slipper vi möta en med fem ton överlastad långtradare med blanka däck i 100 km /tim och en förare som suttit 20 timmar bakom ratten. Det är heller inte särskilt troligt att vi får tek- niska problem som är så allvarliga att vi måste nödlanda, även om det förekommer. Att ta med passagerare, särskilt om det är en transportflygning till annan ort, tenderar att öka på stressen. Undvik detta genom att åka ut en timme före passagerarna och gör tillsynen i lugn och ro. Gå på färdplan och var gärna startklar en kvart före färdplanerad avgångstid. Kolla noga vikten på passagerare och bagage och använd all ledig vikt till bränsle. Håll oljenivån hög. Gör en ordentlig genomgång av hur man öppnar säkerhetsbältet, tar sig ur baksätet, öppnar dörrar, får med sig flytvästar och flotte och hittar brandsläckaren. Följ upp vädret på Volmet. Flyg högt. Ta mer betalt än du hade tänkt av passagerarna och använd överskottet till att hålla flygtrimmen uppe. Till sist: Om man hamnar i ett läge där änglavakt behövs ska man inte ha gett änglarna ett omöjligt jobb. Inga änglar klarar av att reda ut VFR i IMC någon längre tid eller att rädda dig och passagerarna om du går över ett femgradigt hav och får motorbortfall. Tänk inte ens tanken att flyga över hav i mörker, trots att det av obegriplig anledning är tillåtet. Får du ta betalt? Räknas det som svartflyg eller inte om du tar betalt av dina passagerare? Regelverket ger oss ett visst utrymme till det. I nästa nummer av Mofly reder Arne Karyd ut vad man får göra och inte. 9

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

Slutrapport RL 2011:13

Slutrapport RL 2011:13 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2011:13 Olycka med flygplanet SE-MBZ på Morups flygfält, N län, den 9 maj 2011 Diarienr L-38/11 2011-10-06 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering

Läs mer

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2002:15 Olycka med flygplanet SE-IRC på Ludvika flygplats, W län, den 16 december 2001 Dnr L-088/01 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Slutrapport RL 2012:17

Slutrapport RL 2012:17 ISSN 1400-5719 (Mil: Rapport RM/ ISSN 1400-5727) Slutrapport RL 2012:17 Händelse den 16 maj 2012 med flygplanet SE-LZK på Arvidsjaurs flygplats, Norrbottens län. Diarienr L-38/12 2012-08-23 För SHK:s del

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

ISSN Rapport RL 2007:19. Rapporten finns även på vår webbplats:

ISSN Rapport RL 2007:19. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2007:19 Kollision i luften nordost Frösön, Z län, mellan en Cessna 172P, registreringsbeteckning SE-KUD, och en SAAB Safir 91C, registreringsbeteckning SE-LCD den 24 augusti 2007

Läs mer

24 SIDOR ÄLSKADE FLYGPLAN!

24 SIDOR ÄLSKADE FLYGPLAN! HÄLSINGETIDNINGAR LÖRDAG 27 AUGUSTI 2011 24 SIDOR HEJ HÄLSING 2 Hanna gillar filmer med Julia Roberts MODE 8 9 Länge leve den klassiska handväskan KRÖNIKA 3 Med grusade drömmar om vinnarcirkeln ÄLSKADE

Läs mer

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2006:22 Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006 Dnr L-20/06 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Flygfyren, Cyklopögat

Flygfyren, Cyklopögat Ängelholms Flygmuseum Flygfyren, Cyklopögat Flygolyckan vid F10 Historia Sveriges värsta civila flygkatastrof Kvällen den 20 november 1964 lyfter Linjeflyg 277 från Bromma mot Ängelholm. Men planet når

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:01. Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:01. Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2009:01 Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008 Dnr L-12/08 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97 ISSN 1400-5719 Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97 1997-12-04 L-17/97 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1997: 47 Statens haverikommission

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Olycka med flygplanet SE-IVM Ca 2 km söder om Motala/Skärstad flygplats, E län, den 19 augusti 2000

Olycka med flygplanet SE-IVM Ca 2 km söder om Motala/Skärstad flygplats, E län, den 19 augusti 2000 ISSN 1400-5719 Olycka med flygplanet SE-IVM Ca 2 km söder om Motala/Skärstad flygplats, E län, den 19 augusti 2000 Dnr L-086/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Varför är jag inte normal!?

Varför är jag inte normal!? Hur började allt och hur gick allting snett? Varför är jag inte normal!? Mitt liv har alltid varit perfekt. Jag var så kallad normal. Jag var den som alla ville snacka med och umgås med efter skolan. Men

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp.

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp. CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp...1 Kortfattat...1 Innan vi åker iväg, bensin, karta och så...2 Körning på större vägar...2 Använd din blinkers...2 Omkörningar...3 Körning på småvägar...3

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Olycka med flygplanet SE-YGL Ca 300 meter öster om Östersund/Optand flygplats, Z län, den 27 mars 2000

Olycka med flygplanet SE-YGL Ca 300 meter öster om Östersund/Optand flygplats, Z län, den 27 mars 2000 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:45 Olycka med flygplanet SE-YGL Ca 300 meter öster om Östersund/Optand flygplats, Z län, den 27 mars 2000 Dnr L-021/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

ISSN 1400-5719. Olycka med flygplanet N3711B den 19 juli 1998 på Varberg- Getterön flygplats, N län L-68/98

ISSN 1400-5719. Olycka med flygplanet N3711B den 19 juli 1998 på Varberg- Getterön flygplats, N län L-68/98 ISSN 1400-5719 Rapport C 1999:6 Olycka med flygplanet N3711B den 19 juli 1998 på Varberg- Getterön flygplats, N län L-68/98 1999-02-08 L-68/98 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1999: 6 Statens

Läs mer

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:42 Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000 Dnr L-017/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Njut av resan och prestera på topp

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Njut av resan och prestera på topp INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Njut av resan och prestera på topp Föreläsningsanteckningar Aron Anderson Stockholm, Ingenjörshuset 15 oktober 2014 EXECUTIVE SUMMARY: Njut av resan och

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000 ISSN 1400-5719 Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000 Dnr L-066/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2008:10. Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2008:10. Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2008:10 Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007 Dnr L-21/07 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Slutrapport RL 2013:18

Slutrapport RL 2013:18 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:18 Olycka den 24 juni 2013 med motorsegelflygplanet SE-UDA vid Huggenäs, Värmlands län. Diarienr L-78/13 2013-11-13 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:17 Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 Dnr L-002/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Efter ca 10 minuter passeras MOLUD (DK FIR gräns) och vi lämnar Sweden Control för Copenhagen Information 129.47.

Efter ca 10 minuter passeras MOLUD (DK FIR gräns) och vi lämnar Sweden Control för Copenhagen Information 129.47. Anholt EKAT Tidig morgon 5 augusti. En sista väderprognos inhämtad via DMI. CAVOK!. Planeringen väldigt enkel, tack vare alla fina länkar som finns på vår hemsida. Färdplan faxad och bekräftad. Endast

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

En Raggningsexperts Bekännelser

En Raggningsexperts Bekännelser En Raggningsexperts Bekännelser AV: Dennis Danielsson Förord Dom allra flesta av oss har någon gång i sitt liv gjort saker man sedan ångrat, vissa har gjort fler saker och andra har gjort färre. Den stora

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare. Om du gör som du alltid gjort

Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare. Om du gör som du alltid gjort Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare 15 september 2015 Presentera dig för din granne, om ni inte redan känner varandra. Berätta varför du kommit hit idag. Om du gör som du

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008 Flygsäkerhetsinfo nr /9 Fjärde kvartalet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord.... Händelserapportering... Luftrumsrörelser (IFR) Periodjämförelse... Händelserapporter.... Definition luftfartshändelse....

Läs mer

Välkommen till. Superkommunikatören. Skapa nyårslöfte! Niclas Agnesmed Folkbildare

Välkommen till. Superkommunikatören. Skapa nyårslöfte! Niclas Agnesmed Folkbildare Välkommen till Superkommunikatören Skapa nyårslöfte! Niclas Agnesmed Folkbildare Spåna fritt och hämta upp dina djupt dolda drömmar. Låt dem se ljuset och överdriv dem gärna. Inga begränsningar, full frihet.

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2003:30. Olycka med flygplanet SE-IGR norr om Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, den 29 juni 2002

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2003:30. Olycka med flygplanet SE-IGR norr om Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, den 29 juni 2002 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2003:30 Olycka med flygplanet SE-IGR norr om Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, den 29 juni 2002 Dnr L-043/02 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Det gick faktiskt bra. Och dina tips som du gav mig innan resan var väldigt användbara. Du sa till exempel att jag inte skulle ta med för mycket

Det gick faktiskt bra. Och dina tips som du gav mig innan resan var väldigt användbara. Du sa till exempel att jag inte skulle ta med för mycket Efter semestern Hej Mikaela! Hej Joanna! Hur har du haft det på din semester? Vi har haft det jättebra! Var var ni nånstans? Vi var i Turkiet. Ja, just det, du berättade ju. Och du var lite orolig för

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Var det så, Ella? Bar du hela världen på dina unga axlar? Inte bara din egen tsunami utan också våran. (2005-02-02)

Var det så, Ella? Bar du hela världen på dina unga axlar? Inte bara din egen tsunami utan också våran. (2005-02-02) Var det så, Ella? Bar du hela världen på dina unga axlar? Inte bara din egen tsunami utan också våran. (2005-02-02) 1 Tisdag 1 februari Stressad av planering sover jag mycket lite, trött, trött måndag

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer