Policydokument för kustflottans officersförening.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policydokument för kustflottans officersförening."

Transkript

1 2014/05/20 Policydokument för kustflottans officersförening. 1 Inledning Syftet med detta policydokument är att klarlägga vilka regler som är styrande avseende representation, resor, IT samt synen på alkohol vid kustflottans officersförening. 1.1 Undantag från reglerna Om det i ett enskilt fall uppkommer särskilt behov av att göra undantag från reglerna i Policydokumentet skall styrelsebeslut fattas, vilket skall protokollföras. 1.2 Etik och ansvar Kustflottans officersförenings verksamhet finansieras till del genom medlemsmedel. Styrelsens verksamhet måste präglas av måttfullhet när det gäller kostnader för representation och andra utgifter som av medlemmarna kan uppfattas antingen som personliga förmåner eller som missbruk av medlemmarnas avgifter. Kustflottans officersförenings policydokument ska inte enbart betraktas som en formell del av ett regelverk. Ytterst handlar det om ett förhållningssätt, en etik, som var och en har ett ansvar för att beakta i sitt förtroendeuppdrag. Det är inte möjligt att i ett regelverk förutse alla tänkbara situationer. Det är därför viktigt att alltid hålla en tydlig distans till det olämpliga och inse att allt inte är lämpligt, även om det inte uttryckligen är förbjudet. Varje person med förtroendeuppdrag har ett ansvar för att tillämpa policydokumentet i enlighet med styrelsens beslut. 2 Representation 2.1 Allmänt Inom Kustflottans officersförening skall det råda en restriktiv syn på representation. Den representation som genomförs skall alltid präglas av måttfullhet och inte gå utöver vad normal gästfrihet kräver i varje enskilt fall. Detta innebär att det skall gälla, dels återhållsamhet i fråga om antalet representationstillfällen samt måttfullhet när det gäller representationens innehåll.

2 OFFICERSFÖRENING 2014/05/20 Sida 2(6) Representation får inte avse eller ersätta privata kostnader, t.ex. sällskapsliv av personlig natur, personlig gästfrihet eller liknande. Försiktighet ska iakttas vid ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer, eftersom det i sådan representation kan föreligga inslag av personlig gästfrihet. 2.2 Ansvar för planering, budgetering och redovisning Det åligger styrelsen att planera, budgetera och redovisa verksamhet, i enlighet med detta policydokument. 2.3 Beloppsgränser Representation ska alltid genomföras till en för ändamålet så låg kostnad som möjligt för Kustflottans officersförening. Belopp enligt nedanstående tabell får ej överskridas. Med enklare förtäring avses smörgås/bulle och kaffe/the/lättöl eller liknande förfriskning. I beloppsgränserna ingår eventuella kostnader för serveringspersonal och sådana till måltiden direkt knutna kostnader. Styrelsen kan besluta om överskridande av beloppsgränser enligt nedan. Dessa undantag ska tilllämpas restriktivt. Ämne Frukost Enklare förtäring Lunch Middag Blommor Julgåva Jubileumsgåva Minnesgåva Uppvaktning vid längre tids sjukdom och avtackning Uppvaktning vid medlems högtidsdag Beloppsgräns (max) 100,00 kr per person 100,00 kr per person 250,00 kr per person 700,00 kr per person 300,00 kr 450,00 kr 500,00 kr 2 500,00 kr 300,00 kr kr

3 OFFICERSFÖRENING 2014/05/20 Sida 3(6) 2.4 Alkohol Vid representation bör i första hand alkoholfria drycker erbjudas. När alkohol erbjuds ska det ske restriktivt. Med restriktivt menas en flaska vin per tre personer eller två öl/cider per person. Alkoholhaltig dryck av annat slag (högre alkoholhalt) än vad som angivits ovan får, i måttlig mängd, bekostas av Kustflottans officersförening efter styrelsebeslut. Avsteg från ovanstående får ske efter styrelsebeslut. Avsteg skall ske restriktivt och beslutet skall vara dokumenterat i protokoll. 2.5 Krav på redovisning vid representation Verifikation ska innehålla uppgift om: Datum för representationstillfället. Måltidens benämning (lunch, middag, förfriskning etc.). Ändamålet med representationen. Namn på samtliga deltagande personer (gäster och värdar). Namn på organisation, myndighet, företag, organisationsenhet som gästerna representerar. Faktura/kvitton ska innehålla specifikation av mat, vin, öl, sprit och moms. Några övriga krav: Verifikation ska vara i original. Faktura ska åtföljas av kassakvitton eller motsvarande. Dessa får inte tas bort vid attest. Vid restaurangbesök ska notan vidimeras av ansvarig värd. Notan/fakturan ska vidimeras (att den är riktig) av ansvarig deltagande värd och den ska attesteras (godkännas) av ordföranden. Vid undantag från detta policydokument skall styrelsebeslut bifogas verifikatet samt räkenskaperna. I de fall som originalkvitto förkommit skall skriftlig redogörelse bifogas som verifikat, kontrasignerat av ordföranden.

4 OFFICERSFÖRENING 2014/05/20 Sida 4(6) 3 Gåvor, uppvaktning och kondoleans 3.1 Uppvaktning av föreningsstyrelsens ledamöter och förtroendevalda. Vid uppvaktning av föreningsstyrelsens ledamöter och förtroendevalda, beaktas uppdragets längd samt i övrigt de särskilda insatser som vederbörande gjort för föreningen. Uppvaktning sker regelmässigt vid nedanstående tillfällen. 1. På 50-, och 60-årsdag. 2. När föreningsstyrelsens ledamot och/eller förtroendevald lämnar sitt uppdrag. 3. I andra fall som t.ex. bröllop, långvarig sjukdom och begravningar, enligt föreningens ordförande eller styrelsens bestämmande. 3.2 Uppvaktning av föreningens förtroendevalda utanför styrelsen. Vid uppvaktning av förenings förtroendevalda, beaktas uppdragets längd samt i övrigt de särskilda insatser som vederbörande gjort för föreningen. Uppvaktning sker inte regelmässigt. Uppvaktning vid sådana tillfällen, beslutas av styrelsen. 3.3 Officiella uppvaktningar Vid officiell uppvaktning och representation, såsom umgänge med annan organisation, avslutningar, bemärkelsedagar och marinträffar, tas beslut avseende omfattning av styrelsen. 3.4 Förteckning och redovisning En förteckning skall föras över överlämnade gåvor. Av denna skall framgå vem som erhållit gåva, samt slag av gåva.

5 OFFICERSFÖRENING 2014/05/20 Sida 5(6) 4 Resor Policyn skall tillämpas av förtroendevalda i föreningens styrelse, förtroendevalda revisorer/valberedning och suppleanter samt övriga vid föreningsuppdrag beslutade av styrelsen. Resor inom föreningen behandlas enligt samma principer som när föreningens medlemmar genomför tjänsteresor på arbetsgivarens bekostnad, d.v.s. enligt FAS 3 kap. Där det i inriktning för planering och genomförande av resor talas om samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare, ersätts arbetsgivare av föreningens ordförande eller kassör. Resorna skall i möjligaste mån samordnas. Om det är praktiskt möjligt, bör styrelsen söka förläggning på förbanden. Detta för att ge förbanden en möjlighet att träffa styrelseledamöter. Ev förläggning på förbanden avgör den enskilde själv. Restidsersättning utbetalas ej. Möjligheten att använda Kronflyg, årskort samt lågpriskort skall tillvaratas. Bokning bör så långt möjligt ske av icke ombokningsbara biljetter. Bokning bör ske tidigt, för att få låg kostnad. Biljetter för resa till/från Arlanda samt flygbuss till/från Kallinge bokas samtidigt med resan. Arlanda Express nyttjas då det är lämpligaste färdmedlet. Tåg X klass får nyttjas i samband med resor om det främjar verksamheten. Hyrbil kan nyttjas om det vid jämförelse visar sig vara lämpligaste färdmedel. Härvid används avtal med Europcar. Samråd med kassören innan resan. Egen bil kan nyttjas. Endast skattefria ersättningen utbetalas. En riktlinje för att nyttja egen bil är att bil är lämpligaste färdmedlet samt att kostnaden inte överskrider flyg eller tågkostnaden. Kostnadsjämförelse skall redovisas.

6 OFFICERSFÖRENING 2014/05/20 Sida 6(6) 5 IT Föreningen har egna mailkonton, för att vara oberoende av arbetsgivarens datorsystem och därmed bättre kunna skydda, av oss ansedd förtrolig information, för insyn. Därför skall i första hand vårt egna interna mailsystem användas och nedladdas på en av icke arbetsgivaren kontrollerad dator och server. Undantag från denna regel kan ges av styrelsen om ledamot har fått något tidsbegränsat problem med att uppfylla ovanstående krav men där det skall strävas efter att skyndsamt återgå till normal hantering.

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor UFV 2014/787 Riktlinjer för representation och gåvor Fastställd av rektor 2014-06-24 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Ansvar 3 1.2 Förutsättningar 4 1.3 Beslut 4 2 Representation 4 2.1 Extern representation

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Regler för representation inom Danderyds kommun

Regler för representation inom Danderyds kommun 1(11) KS 2012/0310 för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning 1 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun... 3 1.1. Inledning... 3 1.2 Tillämpningsområde...

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2014-12-17 Dnr: 2014/453-1.1 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2014-12-17

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV

RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I Fastställt av: kommunfullmäktige Datum: 2012-04-19 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och

Läs mer

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-09-24 110 Dokumentansvarig

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGE N DNR 201-756/2012 SID 1 (7) 2012-09-19 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN DNR 201-756/2012 SID 1 (7) 2012-09-19 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom

Läs mer

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv Kommunstyrelsens förvaltning 2014-04-07 Handbok till Policy för representation, mutor och jäv 1. Beloppsgränser Representation De beloppsgränser som anges nedan avser värdet exklusive moms. Anledningen

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser.

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser. 2011:16 Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27 Inledning Riktlinjer för Representation gäller samtliga kommunala verksamheter även verksamhet som bedrivs

Läs mer

Representationspolicy för Hällefors kommun

Representationspolicy för Hällefors kommun Representationspolicy för Hällefors kommun 2(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Representation... 3 2.1 Alkoholförtäring... 3 2.2 Extern representation... 4 2.3 Intern representation... 4 2.4 Representationskostnader...

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett rektorsbeslut.

Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett rektorsbeslut. Sid 1 (7) REPRESENTATION Rekommendationer till beslut på institutionsnivå Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

RiR 2005:8. Höga chefers/befattningshavares representation och förmåner i statliga bolag och stiftelser

RiR 2005:8. Höga chefers/befattningshavares representation och förmåner i statliga bolag och stiftelser RiR 2005:8 Höga chefers/befattningshavares representation och förmåner i statliga bolag och stiftelser ISBN 91 7086 041 6 RiR 2005:8 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till Regeringen Datum 2005-05-10

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2004-09-28

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2004-09-28 Peder Björn 2004-09-28 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Principer för representation inom landstinget LiÖ 2004-765 151 Landstingsfullmäktige har i beslut LF 134/2000 fastställt principer för representation

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Strategi mot mutor och jäv

Strategi mot mutor och jäv Datum Strategi mot mutor och jäv Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-04-01, 48 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Strategi mot mutor och jäv Dokumentansvarig:

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Policy mot mutor för Ystads kommun

Policy mot mutor för Ystads kommun Policy mot mutor för Ystads kommun Policyn innebär att Anställda och förtroendevalda i Ystads kommun verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning.

Läs mer