Enhet NYHETSBREV Maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enhet NYHETSBREV Maj 2015"

Transkript

1 Enhet NYHETSBREV Maj 2015 NY RIKSSTYRELSE OCH NYA SPRÅKRÖR På Enhets årsmöte helgen april valde partiets medlemmar ny styrelse, nya språkrör och övriga förtroendeposter. Till språkrör valdes Ulf Wåhlström, Annika Wesche och Jens Jerndal. Till styrelseordförande valdes Dominic Venter, och till ordinarie styrelseledamöter valdes Annika Wesche, Georg Svensson, Tomas Almlöf, LO Landin, Ulf Wåhlström, Jens Jerndal, Siv Maria Rabnor, Marina Grönlund, Robert Martinsson och Daniel Harrysson, samt till suppleanter Sara Nordin och Peter Ericsson. Med röster i valet 2014, vilket var 10 gånger fler än i det föregående valet, är Enhet nu Sveriges 3:e största parti utanför riksdagen. Enhets visioner och politik vinner alltmer gehör. Enhet har ca 1200 registrerade medlemmar och med en utbyggd lokal organisation över hela landet är Enhet ett parti att räkna med. Enhets visioner vilar på insikt om alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet är en värld i fred, balans och harmoni, både för jorden som helhet, för vårt samhälle och för varje enskild individ. Enhets politik öppnar vägen till global medmänsklig samverkan bortom egoism och särintressen. Nya utskott Den nya styrelsen har konstituerat sig och håller nu på att organisera sig med två vice ordföranden,siv Maria Rabnor och Marina Grönlund, med kassör Tomas Almlöf och sekreterare Daniel Harrysson, samt i sex. nya utskott utöver Arbetsutskottet. Dessa är IT/Ekonomi, Lokalgrupper/Möten/Språkrör, Finansiering, Media/Kommunikation, Organisation/Utveckling och Information. TRE RÖSTER I DEN NYA STYRELSEN 1) ORDFÖRANDEN HAR ORDET Enhet fyllde 25 år under verksamhetsåret Det blev ett år med många milstolpar för partiet Enhet, och för mig personligen som nyvald ordförande. Låt oss nu blicka framåt mot de kommande 25 åren. Enhet börjar det nya verksamhetsåret med flera nya projekt och processer för att utveckla vår egen organisation och därmed hela partiet. Det bärande temat för mig är att vi måste anstränga oss ännu mer att leva som vi lär. Enhet har som mål att bidra till att bygga ett samhälle, som reflekterar en värdegrund, som gör vår politik unik. En värdegrund med allt vad medmänsklighet, tillit, mångfald, frihet, kreativitet och kärlek innebär. Men framförallt en politik byggd på människans och naturens villkor. Naturens villkor uttrycks i hur vi människor organiserar oss, eller kan organisera oss. Om vi verkligen har som mål det samhälle Enhet uttrycker i våra visioner, innebär det att vi organiserar samhället efter naturens principer. Jag önskar att blir det år då Enhet börjar applicera naturens principer i vår egen organisation, så att vi blir föregångare i det samhälle vi vill se.

2 Redan i detta den nya styrelsens första Nyhetsbrev hoppas jag att Du upplever en utveckling mot nya självorganiserande, decentraliserade grupper med ett gemensamt syfte, samma värdegrund, principer, regler och praxis, men präglat av varje grupps lokala verklighet. Vi strävar efter en välkomnande och möjliggörande ton, där tillit skapar trygghet för kreativiteten att blomstra och lokal självständighet att uttrycka sig allt tydligare. Tillsammans bygger vi en organisation där alla människors potential och talang tas till vara. Alla kan lyckas, men inte på samma sätt och på samma dag. Genom vårt bärande koncept Existenslinjen kan vi verkställa insikten att fattigdom är något vårt samhälle inte längre har råd med. Det innebär att ditt deltagande och dina bidrag är lika viktiga och värdefulla som alla andra medlemmars. Alla har vi något underbart att bidra med, och allas insats kommer att forma karaktären i våra framtida samhällen. Med värme Dominic Venter 2) SARA - NY I RIKSSTYRELSEN - Jag fick frågan hur det känns att vara ny i styrelsen. Det känns jätteroligt! Jag ser fram emot att vara med på ett hörn och förvalta Enhets visioner för framtidens samhälle. Förhoppningsvis inspirerar vi under året fler i landet att engagera sig i Sveriges bästa parti! Jag är invald som suppleant, men kommer att vara med så mycket jag kan och får i detta viktiga arbete. Känns bra att vi är fler i styrelsen än tidigare år. Vi har redan börjat dela upp arbetsuppgifterna mellan oss, så att ingen ska behöva göra allt. Verkar som om det finns en hel del humor bland styrelseledamöterna och det bådar gott. Och många av oss tycker om att ladda batterierna i naturen. Det ska jag göra nu. I Jämtlands fjällvärld. Annars bor jag i Örebro, hälsar Sara Nordin. 3) ENHETS GRUNDARE - ÅTER I STYRELSEN SOM SPRÅKRÖR Den styrelse vi haft har gjort ett mycket bra arbete med stort engagemang och fört Enhet framåt, inte minst under valåret Alla har jobbat intensivt och lagt mycket tid på Enhet utan någon ersättning. Det vill jag tacka alla inblandade för. Under 2014 uppstad en konflikt mellan styrelsen och en medlem. Konflikten lades ut på i facebookgrupper med mycket tyckande och ställningstagande som följd. Problemet, som jag ser det, var att de flesta tog ställning för eller emot utan att ha full insikt i båda sidors aspekter. Det ledde till att Enhet delades i två läger vilket var olyckligt på flera sätt. Kanske kunde konflikten ha hanterats annorlunda, kanske inte. Resultatet blev att styrelsen har medlemmarnas mandat att leda Enhet efter bästa förmåga. Nu ser jag fram emot en positiv tid, där vi alla jobbar på för att göra Enhet känt som ett alternativ för en bättre framtid. Styrelsen har nu skapat flera arbetsgrupper i vilka vi arbetar för att på bästa sätt kunna föra fram vår politik. Personligen känner jag för att fokusera på våra viktigaste frågor, som ingår i det vi kallar paradigmskiftet. Vi kommer att utveckla visionen om basinkomst, vilket jag tror är nödvändigt för framtiden. Vi har naturresursdelning som omfördelar ekonomin. Attitydförändring är en annan viktig fråga som vi haft med i många år i Enhet. Skolfrågan

3 samt omsorgen om barnen är också viktiga frågor bland många andra. Min drivkraft är densamma som för 25 år sedan, det vill säga att vi behöver en förändring i samhällsstrukturen, som bidrar till att människor kan känna sig trygga och bemötta med värdighet. Det var det som fick mig att ta initiativ att starta Enhet. Tillsammans kan vi skapa det samhälle vi vill ha. EXITENSLINJEN BEKRÄFTAS Den nya teknikutvecklingen är svindlande och den gamla jobbmarknaden försvinner. Per Schlingmann, en av arbetslinjens arkitekter, dödförklarar nu det begrepp som kanske mer än något annat präglat svensk politik under de senaste tio åren. En ny GUD håller på att ta ett fast grepp om vår planet och förändrar villkoren för människans existens. En GUD som tar och som ger precis som den tidigare Guden gjorde.. Den nya tidens GUD stavas Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. Förändringarna är så omfattande att vi kan tala om att vi befinner oss i ett nytt paradigm, skriver Per Schlingmann i Dagens Nyheter den 12 maj. Han är kanske mest känd som nya Moderaternas spindoktor och skapare av begreppet Arbetslinjen. I Enhet började vi redan i samband med förra årets val att skissa på en ny välfärdsmodell. Den nuvarande modellen kännetecknas av skatt på människor och ett i många stycken godtyckligt transfereringssystem på miljarder SEK. Vi kallar den nya välfärdsmodellen för Existenslinjen, där att existera är överordnat att producera. Fram till nästa val 2018 kommer Existenslinjen att utvecklas och finslipas. Ett delmål som bestämdes vid senaste årsmötet i april 2015 är att Enhet ska vara den bidragande faktorn till att Paradigmskiftesfrågorna kommer upp på Riksdagens bord senast ÄNTLIGEN, som Gert Fylking brukade säga. EFTERLYSNING Enhet växer så det knakar och dagens aktiva är alldeles för få för att kunna göra ett tillräckligt kvalitativt arbete. Därför vill vi veta om Du vill och kan hjälpa till inom något område. Det kan vara vad som helst - hjälpa/avlasta styrelsen i olika uppdrag, lokalt engagemang, spetskompetens, idéer om något som du aktivt vill bidra till etc. Om Du vill bidra med ditt kunnande/intresse ber vi dig e-posta några rader om dig själv och hur Du skulle vilja hjälpa Enhet. OBS! Du som varit aktiv tidigare - tänk på att vi har en delvis ny styrelse och därför har sämre koll på vad alla kan och vill. Så därför ber vi även dig som varit aktiv tidigare att höra av dig via e-post. Marina Grönlund Informationsutskottet UTBILDNINGSPROGRAM FÖR FÖRTROENDEVALDA Årsmötet april godkände motionen om att arbeta fram ett utbildningsprogram för förtroendevalda i Enhet. Motionen redogjorde för vikten av att förtroendevalda lever upp till Enhets värdegrund genom att representera Enhets visioner och etik för riksdagskandidater. Målet är att Enhets förtroendevalda ska kännetecknas av en orubblig inre frid och ett

4 representativt förhållningssätt genom giraffspråket för att kunna verka i enlighet med Enhets vision att "inre frid ger yttre fred". En arbetsgrupp har redan börjat arbetet och Daniel Harrysson har av styrelsen utsetts till projektansvarig. Daniel skissar på ett förslag till en utbildningsserie med grund-, fortsättnings och fördjupningskurs. Ett holistiskt upplägg, där inget steg bara handlar om NVC, visioner eller basinkomst. Motionen är tydlig med att det är medlemmarna i Enhet, som ska utse de medlemmar som skall delta i arbetsgruppen. Skicka därför förslag så snart som möjligt på de personer, som Du vill ska vara med i utformningen av utbildningsprogrammet för Enhets förtroendevalda. Hör också gärna av dig med erfarenheter, idéer, tankar och synpunkter. Daniel Harrysson Sekreterare Riksstyrelsen NY REGIONORGANISATION SKÅNE I Skåne är Enhets regionorganisation i full färd med att starta sin verksamhet. I styrelsen finns Marina Grönlund som ordförande med Marcus Forstén, Ewa Hermansen, Dominic Venter, Lena Wallin och Jens Jerndal som ledamöter. Suppleant är Kicki Karlsson. Det första styrelsen siktar in sig på är att få igång arbetsgrupper, som kan börja diskutera och utforma en politik för Skåne. Skåne är, som Du säkert känner till, en sammanhållen region som håller i landstingsfrågor m.m. Med 114 medlemmar i Skåne bör möjligheterna vara stora att komma igång och förhoppningen är att arbetsgrupperna blir väl fyllda. Är Du skåning och läser detta - Kom med! I Skåne ska vi ha kul, titta framåt och påverka. Vår mailadress är dit Du kan vända dig med förslag och frågor. STOCKHOLM Nu är vi igång! Kul och spännande. Enhet Stockholms Regionorganisation bildades 10 maj 2015, skriver Aila Ringblom, kontaktpersonansvarig Stockholm. Medlemmarna samlades i Haninge Golfhall till det möte som skapade Enhets nya lokalorgan. En trevlig stämning (som alltid) och en givande genomgång av stadgarna resulterade i ett enhälligt beslut. Den första formella styrelsen i Enhet Stockholm valdes och vi har också konstituerat oss. Ordförande är Anders Carlsson och övriga ledamöter är Susanne Adolfsson, Arne Deilert, Peter Ericsson, och Aila Ringblom med Anna-Karin Olsson och Andreas Åhlund som suppleanter. Flera på mötet anmälde intresse av framtida delaktighet i Enhet Stockholms arbete och den avslutande cirkeln vittnade om framtidstro för Enhet i allmänhet och för Enhet Stockholm i synnerhet. Vi ser framemot vårt första möte med den nyvalda styrelsen 31/5. Alla som vill delta i är välkomna att höra av sig. För att nå oss mailar du till VI BEHÖVER ALLAS STÖD Det är viktigt för Enhet att vi kan delta i bl.a. Almedalen och visa att vi nu är en faktor att räkna med i svensk politik. Men Almedalen kostar en hel del. Vår enda inkomst hittills har varit våra medlemsavgifter, men förra årets lyckade valkampanj gjorde slut på det mesta av de

5 intäkterna. Så för att kunna göra en bra insats i Almedalen i år skulle vi behöva lite extra stöd. Vi är därför tacksamma för en gemensam ansträngning att få ihop lite extra "klöver" till vår satsning i Almedalen första veckan i juli. SMS- och PLUSGIRO-betalningar Du kan skicka mindre belopp via SMS. I så fall skicka ENHET mellanslag SUMMA till nummer Där SUMMA är den summa du vill bidra med. Ex:vis skicka ENHET 100 om du vill bidra med 100 kr eller ENHET 200 kr om du vill ge 200 kr. Du kan ge mellan 10 och 200 kr, men bara i jämna tiotal. Ditt SMS kostar det belopp du anger + ev. operatörsavgift. Du behöver vara registrerad hos MyWallet för att kunna göra SMSbetalningar i Sverige. Kanske vill Du hellre sätta in eller överföra ett belopp till vårt Plusgiro. Enhets plusgiro är Skriv då gärna ditt namn, adress, telefon och epostadress så att vi lättare kan identifiera vem vi har att tacka. Vi laddar nu redan upp för nästa val, och då SKALL vi in i Riksdagen så att vi kan direkt medverka till den omvandling av vårt samhälle som våra visioner och vårt partiprogram beskriver. Tack för att Du är en av oss! Jens Jerndal Finansieringsutskottet HÄNDER HÄRNÄST MIDSOMMARAFTON PÅ DALARÖ 19 JUNI Fira midsommarafton fredag 19/6 med Enhet Stockholm på Dalarö i Stockholms södra skärgård. Vi samlas kl 10 på Tullhuset för frukostfika, det blir rundvandring med LO Landin på Dalarö, dans kring majstången för hela familjen och vi avslutar med ett dagsanpassat workshop om byutveckling och närdemokrati med Dalarö som exempel. Medtag matsäck eller luncha i de lokala stånden vid majstången. Lite frukt och dryck serveras. Utanför Tullhuset finns fina gräsmattor för barn och vuxna att leka på. Programmet har redan utsänts till alla i Stockholm. Du får gärna anmäla dig snarast till för vår planering. ALMEDALSVECKAN 28 JUNI 5 JULI Enhet är i likhet med föregående år representerat i Almdalen. Det var en mycket positiv upplevelse förra året. Vi tror det är viktigt att Enhet fortsätter att vara närvarande tillsammans med Sveriges övriga politiska partier och att Enhet syns så mycket som möjligt. Vi arbetar för att bli kända för alla svenskar. FÖRLÄNGT ÅRSMÖTE OCH MEDLEMHELG PÅ DALARÖ 3-4 OKTOBER Program och detaljer kommer senare.

6 VERKSAMHETSPLAN, KOMMUNIKATION OCH MEDIA Ett av de nya utskotten i styrelsen arbetar med att finslipa Enhets omvärldsbudskap och innehållet i vår kommunikation, i våra Enhetsmeddelanden och i våra mediakampanjer. Vår utgångspunkt är den av årsmötet beslutade verksamhetsplanen, som kortfattat innebär att vi har två övergripande mål; 1) att vara en katalysator för det paradigmskifte som pågår och 2) att bidra till att föra in paradigmskiftesfrågorna i Riksdagen. Verksamhetsplanen definierar Enhets överskuggande behov på kort sikt att vara organisations- och stadgeförändringar samt effektiv och säker IT-hantering. Detta för att kunna hantera och stödja lokal självständighet i en snabbt växande organisation. Styrelsens Kommunikations- och Mediautskott kommer att utifrån Enhets visioner och stadgar börja med att tydligt definiera kärnan i Enhets värdegrund för att därmed bidra till att det ska bli enklare för alla att analysera och formulera synpunkter kring dagens och morgondagens viktiga samhällsfrågor. Det handlar om att tydliggöra Enhets varumärke, Medvetandeprocesserna och det handlar om profilering. Konkret kommer vi att se över, föreslå förändringar och i samarbete med regionala och lokala föreningar och arbetsgrupper att producera Nyhetsbrev och innehåll på Facebook, i Twitter och YouTube och i Media. Vi vill ha kontakt med alla som kan tänka sig att vara med om att ta fram nyheter om vad som händer i Enhet i landets alla hörn och kanter. LO Landin, redaktör för Nyhetsbrevet Media- och Kommunikationsutskottet MÅNADENS CITAT Albert Einstein lämnade 1933 en forskartjänst i Berlin och blev professor i Princeton, USA. När en av hans kolleger en gång undrade varför det vara samma frågor i tentamen, som föregående år, svarade Einstein: Frågorna är desamma, men svaren är nya.

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

FÖRENINGEN. från idé till praktik

FÖRENINGEN. från idé till praktik FÖRENINGEN från idé till praktik FÖRENINGEN från idé till praktik MATS LODÉN FÖRENINGEN från idé till praktik TEXT: Mats Lodén PRODUKTION: Thomas Östlund och Ninni Oljemark, Kombinera AB PROJEKTLEDARE,

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema F E B R U A R I 2 0 1 3 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro En dag med ungdomstema Den 12 februari är det dags för Funktionshinderdelegationens sammanträde. Denna gång är det fokus på

Läs mer