Britta Lejon, ordförande i ST, öppnade förbundsstämman som genomfördes den maj vid Globen i Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Britta Lejon, ordförande i ST, öppnade förbundsstämman som genomfördes den 27-28 maj vid Globen i Stockholm."

Transkript

1 Nr 2/ juni 2015 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Läsarundersökningen sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen Aktuellt i myndigheten sidan 3 Aktuellt Nordisk konferens sidan 4 Inom Förbundet Medlemsundersökningen sidan 5 STs solidaritetsfond sidan 5 Almedalen sidan 5 Insändare & Debatt Dikter från Seyfi sidan 6 Britta Lejon, ordförande i ST, öppnade förbundsstämman som genomfördes den maj vid Globen i Stockholm. Årets förbundsstämma hade en tillbakablick i form av verksamhetsoch revisionsberättelse för Det var även fokus på framtiden då riktlinjer för verksamhetsplan och budget 2016 antogs. Ett seminarie kring STs nuläge och framtid hölls med efterföljande diskussioner med ombuden. Det gjordes även fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Flera ledamöter har lämnat styrelsen för andra uppdrag. Helena Perlerot valdes in som ordinarie ledamot i stället för Meeri Wasberg. Mikael Sandberg är sedan tidigare vald som ersättare. Avdelningens tidigare vice ordförande, Meeri Wasberg, tackades av för sina insatser i förbundsstyrelsen och fick ta emot STs guldnål. Flera förändringar av stadgarna behövde göras och eftersom det bara är en kongress som kan fatta beslut om det blev det en extra kongress under dagarna. Några av förändringarna påverkar även vår avdelnings stadgar. Meeri Wasberg håller sitt tacktal efter att ha fått STs guldnål Pensionärer ska inte längre räknas in i det medlemsantal som ligger till grund för representationen av ombud till kongress, förbundsstämma, ombudsmöte eller avdelningsråd. Revisorer ska inte ha rösträtt vid personval vid dessa, eller andra, tillfällen. Bägge var rimliga förslag ansåg kongressen och röstade för förslaget. Nästa år väntar kongressen, då en ny förbudsstyrelse ska väljas. Text och foto:

2 STyrkan nr 2 / juni Ledaren En läsarundersökning bland medlemmarna i avdelningen gjordes under mars Svarsfrekvensen blev relativt låg, 21 %. Men i svaren finns många intressanta synpunkter. De kommer att tas tillvara av Avdelningsstyrelsen i arbetet med att forma framtidens medlemstidning. Resultatet av undersökningen visar att 89 % tycker att tidningen är ganska eller mycket bra. Trovärdigheten anser 91 % är hög eller mycket hög. 87 % anser att utformning och utseende är ganska bra eller till och med snygg och lättläst. Det fanns däremot många synpunkter på förbättringar i layout och utseende. Ett frekvent tips var att ta bort spalterna för att läsarna ska slippa att scrolla upp och ned. Den biten är åtgärdad redan i detta nummer. Utvecklingsområden är att öka synligheten och även kännedomen om medlemstidningen. Andelen som inte känner till tidningen har ökat sedan förra undersökningen Det kan kanske förklaras med att myndigheten anställt nära hälften av myndighetens nu anställda under den tiden. Tidningen är tänkt som en nättidning, men den bör finnas utskriven i något exemplar på varje arbetsplats. Det sker inte i så stor utsträckning, visar svaren. Bra för miljön, men inte för synligheten. De ämnen som är populärast bland de svarande är artiklar om verksamheten på AF (82 %), insändare och debattartiklar (53 %) och, glädjande nog, artiklar om den centrala fackliga verksamheten på AF (46 %). Även artiklar om fackligt arbete på regional och lokal nivå är populära, vilket kan tolkas som ett ökat intresse för facklig verksamhet. Många tipsar i fritextsvaren om att de vill läsa mer om olika yrkesroller i myndigheten. Det upplevs som allt för mycket kretsar kring kärnverksamheten och arbetsförmedlarna. Många goda synpunkter fanns med och undertecknad samt Avdelningsstyrelsen tackar alla medlemmar som tog sig tid att svara på enkäten. Och passar avslutningsvis på att önska alla en riktigt skön sommar. STyrkan utges av avdelningsstyrelsen för ST inom Arbetsförmedlingen och är öppen för alla medlemmar i ST inom Arbetsförmedlingen. STyrkan får citeras med angivande av källa. STyrkan tar gärna emot material från skribenter runt om i landet. Redaktionen:, Chefredaktör och ansvarig utgivare Christofer Björk, Lars-Erik Backström, Postadress: STyrkans redaktion ST inom Arbetsförmedlingen Box 5308, Stockholm E-post:

3 STyrkan nr 2 / juni Inom Arbetsförmedlingen Vad händer i myndigheten? Vilka frågor är det ST driver just nu? Sjuktalen i myndigheten är höga och på en oacceptabel nivå. Nu är nästan 800 medarbetare borta varje dag. ST har drivit frågan om sjukfrånvaron i olika partsgrupper med arbetsgivaren. Det måste till aktiva insatser och det här är inget som med automatik kommer att lösas i förnyelseresan. ST har lyft fram program Hälsa, som genomfördes för ett antal år sedan, som ett konkret exempel hur man kan arbeta aktivt med att minska sjuktalen i myndigheten. GD har tagit initiativ till en träff med facken efter sommaren för att diskutera sjukfrånvaron. ST ser mycket positivt på det Vi får mycket signaler från medlemmar om en pressad arbetssituation. Det handlar om hög arbetsbelastning, en omfattande administration, ITsystem som är ineffektiva och föråldrade. STyrkan stämmer av med Fredrik Andersson, 1:e vice ordförande i ST Fredrik Andersson, 1:e vice ordförande i Avdelningsstyrelsen En aktuell fråga rör lokaler och förtätningar. Vi vet att vi står inför nyanställningar och frågan är hur vi skall få plats i de befintliga lokalerna Något som är på gång är att göra en kortare variant av medarbetarundersökningen genom Healthwatch. Den kommer då att ersätta den MBU som genomförts på myndigheten. Fördelen med verktyget är att den är enkel att genomföra, lättare att följa upp och kan göras oftare. Myndighetens förnyelseresa pågår. Det är positivt med förändring, men Avdelningsstyrelsen beskriver för arbetsgivaren att förändringen inte når ner till golvet. Många signalerar att de inte känner av någon förnyelse och att klimatet inte har förändrats. Det är viktigt för det interna förtroendet att förändringarna märks av på alla nivåer, annars finns det en risk för bakslag. Att sedan få förtroende externt kommer säkerligen ta tid, men det känns ändå som om vi är på rätt väg. ST har en pågående tvist med arbetsgivaren gällande att arbetsgivaren inte uppmärksammar ST på när man nyanställer och vilken lön som medarbetarna erbjuds. Arbetsgivaren har skyldighet att informera berört fack om detta, bland annat så att facket kan yrka på annan ingångslön. Detta har arbetsgivaren inte följt så därför har ST begärt tvist. Tvisten är i dagsläget inte avgjord. Något annat du har på hjärtat? Jag vill självklart önska alla medlemmar en skön sommar och hoppas att alla får möjligheten att njuta av en välförtjänt ledighet! Information från avdelningen finns på våra avdelningssidor på st.org. En del material måste du vara inloggad som medlem eller förtroendevald för att kunna ta del av.

4 STyrkan nr 2 / juni Aktuellt Nordisk konferens Konferensen var fylld med olika talare. Ordförande för NTL- NAV, Hanne Nordhaug, öppnade mötet. NTL-NAV är, som ST inom Af, det största facket i NAV men tillhör organisatoriskt norska LO. Förste talare var därför vice ordförande i norska LO, Tor Arne Solbakken. Han pratade om arbetslösheten i Europa och Norden och lyfte fram vikten av den nordiska modellen, där parterna sluter gemensamma kollektivavtal. Lise Christoffersen, från Arbeiderpartiet och stortingsrepresentant, berättade om ledning och styrning i offentlig sektor. Hon berättade att bakgrunden till att NAV skapades var för att indivier inte skulle hamna mellan stolarna. Det vill säga bollas mellan motsvarigheten till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen. Hon var lite självkritisk till vad som kunde ha gjorts bättre. En del var att ett fungerande IT-system inte var på plats då arbetet började. Känns det bekant? Anne Birgit Nilsen, från NTL-NAV, berättade om hur den fackliga organisationen ser ut i Norge. Vi kunde konstatera att det finns många gemensamma nämnare med STs organisation inom Arbetsförmedlingen. En ny del av NTL presenterade Sahar Azari. Hon är nyvald ordförande för NTL Ung. Det är en helt ny del av NTL som ska locka yngre att engagera sig fackligt, både på högskolan och som stöd till andra fackliga lokalt på arbetsplatserna. Den är öppen för medlemmar som är under 35 år. Terje Evensen, från NTL-NAV, berättade om de utbildningar som genomförs för de fackligt förtroendevalda inom NAV. Det som många uppfattade som konferensens höjdpunkt var besöket av Linn Herning. Hon jobbar i en facklig allians, For Velferdsstaten, som arbetar för att välfärdsstaten ska fortsätta att utvecklas i offentlig regi. Hon beskrev hur privatisering, outsourcing och New Public Management påverkat offentlig sektor i Norge. Linn berättade även hur externa konsulter styr över skattemedlen genom att de anlitas av myndigheterna. Dagen innan hade Linn släppt en bok: Velferdsprofitorerna om pengar, makt och propaganda i de norska välfärdstjänsterna. Hanne Nordhaug visade på siffror från användandet av konsulter i NAV. De uppgår till 13 % av budgeten! Förvisso är det många konsulter inom data och IT, men siffran är oroväckande hög. Eija Tutti, från finska HTTL, berättade om läget i Finland och turbulensen efter valet. Ilse Asmussen, från danska HK Kommunal om väntan på att det denska valet ska ske och vilket resultat det blir. Lars-Erik Backström och Fredrik Andersson, från STs Avdelningsstyrelse, berättade om situationen i Sverige och de fackliga frågor som ST driver. Konferensen avslutades med ett besök på NAV-kontoret i Larvik. Deras motsvarighet till DS kändes bekant liksom deras beskrivning av arbetet med arbetssökande och arbetsgivare. Den nordiska konferensen med våra systerorganisationer hölls denna gång i Larvik, Norge Anne Birgit Nilsen berättar om den norska fackliga organisationen Lise Christoffersen, Arbeiderpartiet Sahar Azari, NTL Ung Linn Herning, For Velferdsstaten

5 STyrkan nr 2 / juni Inom Förbundet Tummen upp för ST inom Arbetsförmedlingen! Förbundet skickar med jämna mellanrum ut en enkät till medlemmarna. Frågorna rör hur de uppfattar de fackligt förtroendevalda i de olika avdelningarna. ST inom Arbetsförmedlingen brukar visa bra resultat i förhållande till förbundet som helhet. Så även denna gång. STs Solidaritetsfond Medlemmarna i ST inom Arbetsförmedlingen är nöjdare Frågorna är uppdelade i 37 olika områden. Medlemmar i ST inom Arbetsförmedlingens svarar att de är minst 5 % nöjdare med 32 områden än genomsnittet i förbundet. För de andra fem områdena är siffran mellan 0-4 % nöjdare. Inga områden var röda i resultatet. ST inom Arbetsförmedlingen ligger mer än 10 % bättre än genomsnittet i områden som; information, löneförhandlingsarbete och löneutbildning, medlemmens inflytande inom ST respektive STs inflytande på arbetsplatsen, hur nöjda medlemmarna är med de lokala fackliga företrädarna, deltagande i fackliga möten på arbetsplatsen och att medlem kan identifiera sig med ST. De områden som medlemmarna tycker att ST ska arbeta med är lön, arbetsmiljö och inflytandet över det egna arbetet. De ord som förknippas med är ST är: aktivt, tillgängligt pch synligt. Ett bra betyg av medlemmarna men det betyder inte att vi ska vara nöjda utan att vi kan bli ännu bättre. Fackförbundet STs Solidaritetsfond inrättades 2009 efter beslut av förbundsstyrelsen. Fonden finansieras i huvudsak genom att avdelningar, sektioner, enskilda medlemmar eller organisationer skänker pengar. Solidaritetsfonden syftar till att kunna ge stöd till fackliga organisationers arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och rimliga arbetsvillkor i länder där vi har kända partners. Fonden bidrar till facklig uppbyggnad och organisering, mänskliga rättigheter, stärkande av värdegrunder inom det statliga området såsom demokrati, rättssäkerhet och effektivitet och solidaritetsinsatser vid humanitära kriser. Insättningar görs på PG Ange Solidaritetsfonden i texten och eventuell särskild inriktning. Det är också möjligt att skänka pengar i någon annans namn och ge bort gåvan till Solidaritetsfonden i present. Vill du få ett gåvobevis hör av dig till Hallå där, Fredrik Andersson! Hur blir det med opinionsbildningen i Almedalen i år? Är ST med i Almedalen i år? ST inom Arbetsförmedlingen kommer inte att anordna något eget seminarium vid årets Almedalsvecka. Tre från Avdelningsstyrelsen kommer att representera på plats genom att delta på olika seminarier och föreläsningar. Ett medlemsmöte kommer som brukligt att genomföras på Visbykontoret, onsdagen den 1 juli. Varför har inte avdelningen några egna seminarier? Avdelningsstyrelsen har tagit beslut att inte anordna något eget seminarium detta år på grund av att detta är lite av ett mellanår. Förra året var det valår och en stor del av Almedalsveckan handlade om jobben och arbetsmarknaden. Årets Almedalsvecka kommer troligtvis inte vara lika intensiv gällande arbetsmarknaden och därför väljer avdelningen att fokusera på andra aktiviteter. Almedalen är en del av den viktiga opinionsbildningen, men vi ser över andra alternativ för hösten.

6 STyrkan nr 2 / juni Insändare och debatt Seyfi skaldar Seyfi Dogan är arbetsförmedlare och arbetsplatsombud på AF Järfälla utanför Stockholm. Han skriver mycket dikter som han gärna delar med sig av till kollegorna Det var för 70 år sen nazismen besegrades och freden kom till Europa. Vi ska kämpa för att historien ska inte upprepa sig. hon har sökt efter sina föräldrar bland människor som just anlände till stället hon var högst sju år gammal och klen håret hängde på ryggen som en trasig dammtrasa när alla människor var selekterade efter ett bestämt mönster stod hon ensam på perrongen framför en person som bar svarta stövlar hon tittade med vädjande ögon på den gråklädda kvinnan hon verkade frysa om händer och fötter när roterande strålkastarna belyste selektionsperrongen var hon och kvinnan borta natten dolde än en gång århundradets brott himmeln var långt borta den gråa och kalla skogen av betongpelarna var för levande nära in på en i berlin jag kände mig på havsbotten jag kunde inte simma vattnet har förlorat sin lyftförmåga otryggheten dödsångesten tystnaden förvirringen och smärtan rev sönder mitt hjärta och själ Seyfi Dogan Fredagsdikt Seyfi Dogan tidigt på morgonen solen höll på att brista sin knopp den mörkgula jorden doftade färskbröd efter nattensdag jag promenerade bland några bondehus som var byggda av soltorkade tegel så här dags på dagen bruka ljuset och skuggorna av tingen vara mycket dramatiska, melankoliska gåtfulla, mystiska och fantasieggande så var det även idag på en av dem bönehusens trappsteg såg jag ett fattigt bondepar sittande på var sitt trappsteg kvinnan på det nedersta och mannen på det översta de färska solstrålarna ekade i deras ansikten han smekte ömt hennes gnistrande hår med sina kraftiga fingrar båda var i sina naturliga tillstånd mogna att fånga dagen berika sina liv På marginalen och bli fria Seyfi Dogan Gilla avdelningen på Facebook: Citatet: Vid kungliga bröllop råder intellektuellt undantagstillstånd Jan Guillou

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten.

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten. Nr 1 mars 2015 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Resan fortsätter sidan 2 RALS sidan 3 Växthus sidan 4 Växthus i Växjö sidan 5 Eures-rådgivare sidan 6 Euresverksamheten sidan 7 Aktuellt Nordiska

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

AIS. AIS är överbelastat och kommer att stängas. Var god försök senare. I förbundet

AIS. AIS är överbelastat och kommer att stängas. Var god försök senare. I förbundet inom Arbetsförmedlingen Nr 1 februari 2008 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Obehagligt! Sidan 2 Aktuellt Blir det någon löneförhöjning? Sidan 5 Speeddating i Gävle Sidan 3 Favorit i repris -

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET

2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET 2/13 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Helena Dyrssen Överdirektör med liberala värderingar Åtets tränare på Ledarskapsdagarna ORDFÖRANDEN HAR ORDET AVTAL Personer som har höga arbetskrav

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

KONFERENS. Schablonbeskattning viss. näringsverksamhet Övertagande av passhante. Konceptkontor fullt utbyggt. Förändrad kontrolluppgifts

KONFERENS. Schablonbeskattning viss. näringsverksamhet Övertagande av passhante. Konceptkontor fullt utbyggt. Förändrad kontrolluppgifts 9 3/14 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET SU KONFERENS Verksamhet Framtidsbild 2015 2019 ST inom Skatteverket Teknik Organisation Personal 2015 2016 2017 2018 2019 Omvärld: Genomslag ny

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Dags för mönstring igen?

Dags för mönstring igen? MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2015 Dags för mönstring igen? HÅKAN SPARR OMVALD SOM ORDFÖRANDE»Ju längre från ledningen man sitter, desto svårare är det att känna sig som en del av förändringen«försvarsmakten

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Enklare lärarvardag med våra webbverktyg

LÄRARFACKLIGT. Enklare lärarvardag med våra webbverktyg lararforbundet.se/lararschemat arbetstid har jobbat. En medlemsförmån från Lärarförbundet Du kan skriva, ta en bild eller spela in ett ljudklipp och koppla till en anteckning eller en lektion. LÄRARFACKLIGT

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer