Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING 2/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING 2/2015"

Transkript

1 Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING 2/2015 TEMA: SCB i Almedalen LÄS OM: SCB:s seminarier där vi presenterar fakta kring exempelvis rot, rut och ränteavdrag, frånvaron vid större sportarrangemang och urbaniseringsmyten. Samhällsutvecklingen måste baseras på kunskap inte tyckande menar Gudrun Schyman och pekar på sin väl använda fickbok På tal om kvinnor och män från SCB.

2 GD HAR ORDET Nr 2/2015 Källa:SCB Källa:SCB är Statistiska centralbyråns kundtidning Ansvarig utgivare: Stefan Lundgren, SCB, Redaktion: Monica Holmberg, SCB chefredaktör Granskningarna visar att det finns behov att utveckla och förbättra framförallt planering, samordning och uppföljning av hela det svenska systemet för officiell statistik. Goda och innovativa metoder vid SCB Tidigare i år publicerades två viktiga granskningar av svensk statistik. Den ena var gjord av Eurostat, som en del av en pågående granskning av statistik-systemen i EU:s medlemsländer. Maria Sjölander, SCB Redaktionens adress: SCB, Örebro Layout: Ateljén, SCB Tryck: TMG Taberg, maj Källa:SCB trycks i en upplaga av exemplar och distribueras till SCB:s kunder. Foto omslag: Maria Sjölander ISSN URN:NBN:SE:SCB-2015-A08TI1502_pdf SCB Box Besöksadress: Karlavägen Stockholm Besöksadress: Klostergatan Örebro SCB:s statistikservice EUROSTATS REVISIONSGRUPP konstaterar att SCB och andra statistikansvariga myndigheter (Jordbruksverket, Trafikanalys och Energimyndigheten) i hög grad lever upp till riktlinjerna för europeisk statistik. Man pekade också på att SCB:s verksamhet präglas av flera exempel på goda och innovativa metoder. Revisionsgruppen hade även några kritiska synpunkter och rekommendationer som handlar om hur hela det svenska statistiksystemet fungerar. De menade till exempel att det saknas en överblick över hela statistiksystemet, att det behövs en struktur för användarkontakter på en övergripande nivå, samt en bättre tydlighet vad gäller prioriteringar inom hela statistiksystemet. Liknande synpunkter om behovet av att utveckla och förbättra styrning och samordning av det svenska statistiksystemet framförs också i Riksrevisionens granskning av den officiella statsistiken. Riksrevisionen pekar på att det finns en risk att den officiella statistiken inte ger en heltäckande bild av samhällsutvecklingen. Regeringen saknar en tydlig plan och ett helhetsperspektiv på hur den officiella statistiken bör utvecklas. En annan brist är att det idag inte finns någon extern kvalitetskontroll av officiell statistik. Granskningarna visar att det finns behov att utveckla och förbättra framförallt planering, samordning och uppföljning av hela det svenska systemet för officiell statistik. SCB kommer att ta en aktiv roll i ett sådant förbättringsarbete. Samtidigt förtjänar det att framhållas att granskningarna också styrker att statistiskansvariga myndigheter löser sina uppgifter väl. Tillsammans producerar vi officiell statistik som är relevant för användarna, håller god kvalitet och är trovärdig. Snart är det åter dags för den årliga Almedalsveckan på Gotland i början av juli. Det är en vecka som bjuder på politikersamtal, mängder med seminarier liksom tillfällen för debatt och diskussion över ett mycket brett spektrum av ämnen och aktuella frågor. Även SCB är på plats i Almedalen för att sprida statistik och öka intresset och kännedomen om vår statistik. Vi arrangerar seminarier som du kan läsa mer om i detta nummer av Källa SCB. Vi har också dagliga aktiviteter i Statistikkiosken, som är centralt placerad i Almedalsminglet. Du som är i Almedalen i juli är hjärtligt välkommen till våra seminarier. Eller titta förbi för en pratstund med SCB:arna i Statistikkiosken. Stefan Lundgren Generaldirektör 2 Källa:SCB 2/2015

3 Samhällsutvecklingen måste baseras på kunskap inte tyckande Det säger Feministiskt initiativs grundare Gudrun Schyman SCB i Almedalen Här kan du läsa om SCB:s samtliga aktiviteter under veckan. 15 Ny statistik om inkomstfördelning Från och med i år redovisar SCB totalräknad inkomstfördelningsstatistik som bygger på uppgifter om hela Sveriges befolkning, och data finns för 2012 och ALLT blir bättre med modern yrkesindelning Läs om den nya yrkesnomenklaturen SSYK Var femte saknar marginal för oförutsedda utgifter Det visar data från Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF/SILK för KREATIV ARENA för medborgare och myndigheter Civilminister Ardalan Shekarabi om Hack for Sweden Det är väldigt intressant och roligt att se myndigheter samarbeta kring ett arrangemang som det här. Jag hoppas att Hack for Sweden blir återkommande, med bidrag som kan leda till nytta för samhället. 19 Metoder vid SCB Röjandekontroll av alla statistikmaterial Statistics in a changing world Towards 2020 and beyond Nästa år är det SCB:s tur att anordna Nordiskt statistikermöte. Konferensen äger rum augusti 2016 på Waterfront i Stockholm. Huvudtemat som är Statistics in a changing world Towards 2020 and beyond består av fyra underteman: n The role of statistics in society n Interaction with users n Data collection n Efficient statistical production Sista dagen för abstracts är den 31 oktober. Du hittar mer information på Källa:SCB 2/2015 3

4 Samhällsutvecklingen måste baseras på kunskap inte tyckande Det säger Feministiskt initiativs grundare Gudrun Schyman och visar upp sitt exemplar av SCB:s fickbok om jämställdhet På tal om kvinnor och män. Källa:SCB träffar henne för att prata om feminism, jämställdhet och betydelsen av statistik. Politikern Gudrun Schyman är idag egenföretagare och arbetar med att utbilda och hålla föreläsningar i jämställdhetsfrågor och diskrimineringsfrågor. Dessutom är hon fortfarande aktiv inom Feministiskt initiativ som partiledare och handledare. Gudrun Schyman beskriver sig själv som en förändrare och det var under hennes utbildning på Socialhögskolan på 1960-talet som hon började inse att hon kunde vara med och påverka samhället. Den feministiska ideologin bygger på en mycket stark förändringskraft att lämna gamla könsstereotyper och patriarkalt tänkande som finns i de intima, de samhälleliga och de internationella relationerna. Som förändrare vill jag få till stånd en utveckling så att vi kan modernisera både vårt samhälle och våra relationer, förklarar hon. Gudrun Schyman definierar feminism som en ideologisk bas för en analys utifrån kön och makt, för att se hur det ser ut och varför det ser ut som det gör i samhället. Utifrån den analysen kan man sedan formulera en politik för förändring där jämställdhet är målet. Långt kvar till målen Så här lyder regeringens mål för Sveriges jämställdhetspolitik: Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter fyra delmål: n En jämn fördelning av makt och inflytande n Ekonomisk jämställdhet n Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet n Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är ju väldigt få som inte skriver under på regeringens jämställdhetsmål, men det är många som backar när man talar om vad som behöver göras. Många tycker till exempel att vi redan har kommit väldigt långt i de här frågorna här i Sverige och ifrågasätter om vi verkligen behöver göra mer. Men det är en myt statistiken visar svart på vitt att vi inte är framme vid målen, tvärtom har vi långt kvar. På vissa områden står utvecklingen still och inom andra områden går vi till och med bakåt. Jag tycker därför att det är oerhört viktigt att vår samhällsutveckling baseras på kunskap och inte på en massa tyckanden, säger Gudrun Schyman och håller fram fickboken På tal om kvinnor och män. Fickboken är tummad och ser välanvänd ut. Gudrun Schyman berättar att hon använder den jämt och ständigt när hon träffar andra just för att visa FAKTA Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ bildades år 2005 av bland andra Gudrun Schyman. I valen 2014 tog partiet plats i EU-parlamentet och i 13 kommuner runt om i Sverige. FI driver en politik för människors lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klass, sexualitet, funktionalitet, könsuttryck eller religiösa övertygelse. Partiledare är Sissela Nordling Blanco och Gudrun Schyman. I Almedalen finns Feministiskt initiativ på Donners plats varje dag mellan kl och arrangerar ett partiledartal måndagen den 6 juli. 4 Källa:SCB 2/2015

5 GUDRUN SCHYMAN Född: 1948 Familj: sambo, två barn, ett barnbarn och en bror Yrke: egenföretagare Favoritstatistik: Fickboken På tal om kvinnor och män Gör i sommar: är husföreståndarinna när mitt hus på Österlen förvandlas till ett slags bed & breakfast för nära och kära. att här finns det kunskap om hur vårt samhälle ser ut idag. För att nå jämställdhet behöver vi nämligen förstå vägen dit. Men det finns fortfarande många som inte förstår att det är ett kunskapsområde likväl som hållbarhet. Det är därför jämställdhetsstatistiken är ovärderlig och guld värd den ger en samlad och generell bild av hur saker och ting faktiskt förhåller sig till varandra i verkligheten. Foto: Maria Sjölander Politikernas ansvar Med internationella mått mätt anser Gudrun Schyman att Sverige är ett bra land att leva i om man ser till kvinnors möjlighet till utbildning, arbetsliv och föräldraskap. Men hon tycker också att det är upprörande att vi inte har kommit längre. Till exempel har vi fortfarande en tydlig uppdelning i könsroller, när det gäller representation i näringslivet ligger vi pyrt till, inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har ökat och mäns våld mot kvinnor förekommer i lika hög grad här som i våra grannländer och andra länder i västvärlden. Gudrun Schyman påpekar att det är viktigt att förstå att delmålen i jämställdhetspolitiken hänger ihop med varandra och att vi måste arbeta med alla frågor samtidigt. Hon är trots allt optimistisk och hoppas att det har skett förändringar i riktning mot jämställdhetsmålen om tio år. Det handlar framför allt om att synliggöra samband och sammanhang på den strukturella nivån i samhället, för det är där vi måste fatta de avgörande besluten. Jag ser också framför mig att man måste göra upp planer för när målen ska vara klara. Allmänhetens medvetenhet om jämställdhetsfrågorna ökar i takt med att politiken lyfter frågorna. Men Gudrun Schyman uttrycker viss oro över att kunskapsnivån har sjunkit. Alla som vill arbeta med jämställdhet borde skaffa och läsa SCB:s fickbok På tal om kvinnor och män. Det här är en otroligt bra kunskapsbas som visar hur det står till, avslutar Gudrun och håller återigen upp sitt exemplar av fickboken. Maria Sjölander FAKTA På tal om kvinnor och män Fickboken På tal om kvinnor och män gavs ut första gången 1984 och ges ut vartannat år av SCB. Utifrån aktuell statistik beskriver den kvinnors och mäns verklighet på många olika områden i samhället ur ett jämställdhetsperspektiv. Mer information hittar du på scb.se. Källa:SCB 2/2015 5

6 PROGRAM SCB har arrangerat seminarier under Almedalsveckan sedan SCB:s uppgift är att utveckla, framställa och sprida statlig statistik. Vi ska förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning och öka kunskapen om statistikens betydelse för samhället. Vi gör det för att sprida statistiken och bilden av hur Sverige ser ut idag, öka kunskapen om statistikens betydelse för samhället och för vår demokrati. I år arrangerar vi nio seminarier och deltar även i Pensionsmyndighetens seminarium om Pensionsålder. Du hittar oss på Best Western Strand Hotell, Strandgatan 34 och vi har dessutom dagliga aktiviteter i Statistikkiosken på Cramérgatan, mitt emot högskolan. Måndag den 29 juni Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov? Bristen på specialistsjuksköterskor i Skåne blir allt större. Vad finns det för förklaringar? Vad krävs för att säkra det framtida personal- och kompetensbehovet? Ett seminarium i samarbete med Region Skåne Vem får jobb och vem får göra avdrag? tema rot, rut och ränteavdrag Vem får jobb i rot- och rutbranschen? Hur många jobbar inom branschen och vem driver företagen? Hur ser fördelningen av rot, rut och ränteavdrag ut för individer, för olika typer av hushåll och för hela landet? Ökar frånvaron vid större sportarrangemang? Hur påverkas frånvaron från arbetet vid större evenemang såsom OS eller fotbolls-vm? Hur ser frånvaron ut generellt och vilka skäl är vanligast när man är borta från jobbet? Tisdag den 30 juni Jämställdhet ur ett livsperspektiv Vad döljer sig bakom siffrorna när det gäller löneskillnader, pappadagar och en könssegregerad arbetsmarknad? Kvinnor, män och lön. Hur utvecklas löneskillnaden? Vad säger den officiella lönestatistiken som ofta används för att visa löneskillnaderna mellan könen i kronor och procent? Lönestatistiken kan också användas till djupare analyser som hur skillnaden har utvecklats över tid och vad detta beror på. Ett seminarium i samarbete med Medlingsinstitutet Hög, låg eller ingen invandring hur ser framtiden ut? Hur skulle alternativa antaganden om hög, låg eller ingen invandring påverka samhället? På seminariet deltar även representanter från Arbetsförmedlingen Blir man mer integrerad i Östersund än i Kalmar? Var och med vad arbetar utrikes födda, och är de överutbildade för det arbete de utför? Onsdag den 1 juli Pensionsålder hur länge lever vi och hur länge ska vi jobba? Arrangör: Pensionsmyndigheten. SCB:s befolkningsstatistiker Lena Lundkvist deltar på seminariet. Nowas trädgård, Kronstallgränd 4, Torsdag den 2 juli Personer med funktions nedsättning i demokratin Kan personer med funktionsnedsättning medverka i demokratin? Det gäller såväl valdeltagande som deltagande i den representativa demokratin i egenskap av folkvald. På seminariet deltar representanter från Myndigheten för delaktighet Urbaniseringsmyten Bilden av urbaniseringen som en ständigt pågående omflyttning från land till stad har bytt mönster. Hur ser den svenska urbaniseringen ut och hur mycket handlar om perspektiv och definitioner? 6 Källa:SCB 2/2015

7 Måndag den 29 juni OSKAR NILSSON, SCB OCH ANDERS AXELSSON, REGION SKÅNE Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov? Bristen på specialistsjuksköterskor i Skåne blir allt större. Vad finns det för förklaringar? Vad krävs för att säkra det framtida personal- och kompetensbehovet? Region Skåne har under en period upplevt en ökad brist på sjuksköterskor generellt och särskilt för olika typer av specialistsjuksköterskor. Dessutom visar SCB:s prognoser (Trender och Prognoser 2014) att det nationellt finns risk för en tilltagande brist på sjuksköterskor. Men beror bristen på svagt intresse för att utbilda sig till sjuksköterska, eller beror det på allt för få utbildningsplatser eller beror det på att vården har svårt att attrahera och behålla personal? I sitt arbete med en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi har Region Skåne i samarbete med SCB tagit fram ett kunskapsunderlag om hur sjuksköterskornas arbetsmarknad ser ut i Skåne. I studien redovisas utflödet från utbildningssystemet, hur arbetspendling och flyttningar påverkar tillgången på sjuksköterskor, hur vanligt det är att man byter yrke och om det finns någon sjuksköterskeflykt till Norge. Vi presenterar också prognoser för några sjuksköterskegrupper med sikte på 2025 i Skåne, som barnmorskor, distriktssköterskor m.m. samt några av de insatser som Region Skåne planerar för att klara framtidens kompetensbehov. I den färska rapporten som presenteras i Almedalen ingår även statistik från Arbetsförmedlingen samt uppgifter från arbetspendling mellan Sverige och Danmark/Norge uppgifter som bygger på ett samarbete mellan ländernas statistikbyråer. VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER NI ER I ALMEDALEN? Vi tänker oss att detta intresserar främst journalister, politiker, landstingspolitiker och övriga politiskt intresserade. Oskar Nilsson Anders Axelsson Foto: Bengt Flemark Hur påverkar utbildningsinsatser, arbetspendling och flyttningar tillgången på sjuksköterskor? Foto: istock Källa:SCB 2/2015 7

8 Måndag den 29 juni THERESE HEDLUND, SUSANNE GULLBERG BRÄNNSTRÖM, JOHAN LINDBERG OCH HANS HEGGEMANN, SCB Vem får jobb och vem får göra avdrag? tema rot, rut och ränteavdrag Vem får jobb i rot- och rutbranschen? Hur många jobbar inom branschen och vem driver företagen? Hur ser fördelningen av rot, rut och ränteavdrag ut för individer, för olika typer av hushåll och för hela landet? SCB ger en bred bild av hur rot- och rutbranscherna ser ut. Hur många jobbar och hur har utvecklingen sett ut de senaste åren? Vilka jobbar och vilka driver företag inom dessa branscher? Stämmer det att utrikes födda kvinnor jobbar inom rut-branscher och inrikes födda män inom rot-branscher? Vi kommer att presentera uppgifter som tidigare inte har publicerats materialet blir unikt för detta seminarium. Hur ser fördelningen av rot, rut och ränteavdrag ut för individer, för olika typer av hushåll och för hela landet? Vi kommer att visa vilka grupper som tar del av skattereduktioner och hur det påverkar inkomstfördelningen. SCB ger här en samlad bild och visar hur summan av rot, rut och ränteavdrag fördelas på individer, olika typer av hushåll och regionalt över landet. Hur påverkar de tänkta förändringarna rot- och rutsystemen? Vi lyfter fram olika alternativ på seminariet. VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER NI ER I ALMEDALEN? Vi tänker oss politiker, journalister, intresseorganisationer och en intresserad allmänhet. Foto: istock Therese Hedlund Susanne Gullberg Brännström Johan Lindberg Hans Heggemann 8 Källa:SCB 2/2015

9 Måndag den 29 juni GABRIELLE LARSSON OCH ANNA BROMAN, SCB Ökar frånvaron vid större sportarrangemang? Hur påverkas frånvaron från arbetet vid större evenemang såsom OS eller fotbolls- VM? Hur ser frånvaron ut generellt och vilka skäl är vanligast när man är borta från jobbet? Med statistik från Arbetskraftsundersökningarna (AKU) beskriver vi vilken påverkan större evenemang så som OS eller fotbolls-vm har på frånvaro bland de sysselsatta. Föredraget tar sin utgångspunkt i hur frånvaron från arbete ser ut i Sverige generellt, men även vilka skäl som är vanligast till varför man inte är på jobbet. Resultaten kommer att redovisas utifrån män och kvinnor, olika åldersgrupper och tid på året. Huvudfokus ligger sedan på en fördjupad analys av sjukfrånvaro, frånvaro på grund av föräldraledighet/vab, komp- /flexledighet eller semesteruttag påverkas av att det pågår ett större sportevenemang. VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER NI ER I ALMEDALEN? Det är med all sannolikhet ett brett intresse från allmänheten, men också från journalister och arbetsmarknadens parter. Gabrielle Larsson Anna Broman Foto: istock Vilka är skälen till att man inte är på jobbet? Källa:SCB 2/2015 9

10 Jämställdhet del 1: Tisdag den 30 juni LENA BERNHARDTZ, SCB Jämställdhet ur ett livsperspektiv Vad döljer sig bakom siffrorna när det gäller löneskillnader, pappadagar och en könssegregerad arbetsmarknad? Vi vill belysa jämställdheten och ojämställdheten mellan kvinnor och män med hjälp av stati stik. Har kvinnor och män samma makt att forma samhället och sina egna liv, närmar vi oss de fyra jämställdhetsmålen som riksdagen har ställt upp? Är chefer mer eller mindre jämställda än andra när det gäller exempelvis inkomster och uttag av föräldrapenningdagar? Vi vill med seminariet öka förståelsen för behov av jämställdhet att faktiskt alla i samhället tjänar på jämställdhet. Vi presenterar färska siffror och vi beskriver utvecklingen över tid, där det är möjligt. Jämställdhet del 2: Tisdag den 30 juni SOFIA LÖFGREN, SCB OCH JOHN EKBERG, MEDLINGSINSTITUTET Kvinnor, män och lön. Hur utvecklas löneskillnaden? Vad säger den officiella lönestatistiken som ofta används för att visa löneskillnaderna mellan könen, i kronor och procent? Lönestatistiken kan också användas till djupare analyser som hur skillnaden har utvecklats över tid och vad detta beror på. Ämnet är ständigt aktuellt och debatteras frekvent i medierna. Inom politiken diskuteras huruvida det faktiskt händer något om än långsamt, eller händer det inte något alls? I årets regleringsbrev har Medlingsinstitutet fått ett särskilt uppdrag att undersöka om de centrala löneavtalens konstruktion haft någon effekt för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. På basis av detta ska en diskussion initieras för att främja parternas arbete med att minska genusrelaterade löneskillnader. Seminariet grundar sig på den årliga lönestrukturstatistiken för hela ekonomin och Medlingsinstitutets årsrapport Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014? VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER NI ER I ALMEDALEN? Vi tänker oss kvinnor och män, beslutsfattare, journalister och samhällsdebattörer i publiken. Lena Bernhardtz Sofia Löfgren John Ekberg Foto: Ester Sorri 10 Källa:SCB 2/2015

11 Migration och integration, del 1: Tisdag den 30 juni ANDREAS RANEKE, SCB Hög, låg eller ingen invandring hur ser framtiden ut? Hur skulle alternativa antaganden om hög, låg eller ingen invandring påverka samhället? På seminariet presenterar vi befolkningsprognosen 2060 med fokus på migration. Hur skulle alternativa antaganden, hög, låg eller ingen invandring påverka samhället? Vi presenterar också en befolkningsprognos som tidigare inte har publicerats med ett speciellt framtaget migrationsalternativ. Syftet är att beskriva migrationens påverkan på befolkningsutvecklingen. Vid seminariet deltar även Arbetsförmedlingens ansvariga för att kommentera vad förändringar inom migrationen kan innebära för arbetsmarknaden i samhället. Migration och integration, del 2: Tisdag den 30 juni THERESE HEDLUND OCH SUSANNE GULLBERG BRÄNNSTRÖM, SCB Blir man mer integrerad i Östersund än i Kalmar? Var och med vad arbetar utrikes födda och är de överutbildade för det arbete de utför? På detta seminarium berättar vi om utrikes föddas integration på arbetsmarknaden. Vi visar hur integrationen på arbetsmarknaden ser ut bland olika grupper av utrikes födda genom att bland annat undersöka hur de försörjer sig. Vi undersöker även om integrationen på arbetsmarknaden skiljer sig åt mellan olika delar av landet. VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER NI ER I ALMEDALEN? Vi tänker oss att särskilt beslutsfattare och sakkunniga är intresserade av seminariet, liksom journalister och en intresserad allmänhet. Man kan dessutom följa befolkningsprognosen i SCB:s Statistikkiosk under Almedalsveckan. Andreas Raneke Therese Hedlund Susanne Gullberg Brännström Källa:SCB 2/

12 Torsdag den 2 juli MIKAELA JÄRNBERT OCH JOHAN WILÉN, SCB Personer med funktionsnedsättning i demokratin Kan personer med funktionsnedsättning medverka i demokratin? Det gäller såväl valdeltagande som deltagande i den representativa demokratin i egenskap av folkvald. SCB fick 2014 ett antal regeringsuppdrag med syftet att ta fram statistik och analys gällande funktionsnedsatta inom politiken. För att belysa folkvaldas situation har en undersökning gjorts bland folkvalda under föregående mandatperiod, både avhoppade och de som haft sitt uppdrag under hela mandatperioden. På seminariet deltar representanter från Myndigheten för delaktighet. VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER NI ER I ALMEDALEN? Vi tänker oss att detta intresserar journalister, politiker, politiskt intresserade samt organisationer och myndigheter som arbetar med frågor kring politiskt deltagande och situationen för personer med funktionsnedsättning. Mikaela Järnbert Johan Wilén Foto: Matton 12 Källa:SCB 2/2015

13 Torsdag den 2 juli STEFAN SVANSTRÖM, SCB Urbaniseringsmyten Bilden av urbaniseringen som en ständigt pågående omflyttning från land till stad har bytt mönster. Under en tid har en sanning börjat etableras Sverige har den snabbaste urbaniseringen i Europa, enligt EU:s statistikkontor Eurostat. Man hänvisar också till detta i den politiska debatten. Via olika organisationer kan man läsa: I tysthet pågår en modern folkvandring från land till stad där jobben och utbildningarna finns. Men hur ser den svenska urbaniseringen ut och hur mycket handlar om perspektiv och definitioner? Utifrån SCB:s underlag går det att påvisa att den urbanisering som det talas om idag har bytt mönster, jämfört med den urbanisering som rådde på 1960-talet, då vi hade en tydlig omflyttning från landsbygden till tätorter. Det råder en dynamik både vad gäller tätorternas befolkningstal och landsbygdens befolkningsförändringar som beror på var i landet man befinner sig, samt avståndet till större befolkningscentra. Med stöd av geografiska verktyg och metoder kan urbaniseringens mekanismer analyseras och förklaras, utifrån ett komplext underlag med to talt 10, 7 miljoner individer, på en detaljeringsgrad som tidigare inte låtit sig göras. VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER DU DIG I ALMEDALEN? Jag tror att det intresserar riks- och regionalpolitiker, sakkunniga, intresseorganisationer, journalister men också intresserad allmänhet. Stefan Svanström Foto: istock Källa:SCB 2/

14 STATISTIKKIOSKEN SCB:s statistikservice för alla Almedalsbesökare I Statistikkiosken får du hjälp att hitta siffrorna alla talar om! Du hittar oss alla dagar mellan på Cramérgatan, plats 319, mitt emot högskolan. HITTA RÄTT SIFFROR måndag 29 juni till fredag 3 juli mellan SCB:s främsta uppgift är att förse Sverige med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. De flesta av dessa siffror är offentliga. Tillsammans tar vi fram dagsaktuella siffror om Sverige. Vad vill du veta? DU BEHÖVS I STATISTIKEN onsdag 1 juli och fredag 3 juli mellan Varför behövs du som individ eller just ditt företag i statistiken? Vad händer med samhällsbyggnaden och demokratin när man förlitar sig på statistiska resultat som inte är representativa? Prata med våra insamlingsexperter om just dessa frågor! VISUALISERA! STATISTIK PÅ KARTA onsdag 1 juli Om vi säger att cirka tre procent av Sveriges yta är bebyggd säger det dig någonting? Om du ser en karta över landet som visar att denna yta knappt motsvarar Skåne och Blekinge län, och att resten av landet är obebyggt, så ökar förståelsen markant när du kan visualisera informationen. Kartan kan förklara statistik som är svår att beskriva på annat sätt. Kartor tillför mervärde i presentationen av statistik. Tabeller kan inte visa geografiska dimensioner, och det kan vara svårt att förhålla sig till en siffra. Visualisering är ett sätt att underlätta för läsaren att sortera, att snabbt skapa intresse, och i förlängningen bidra till en djupare förståelse. Kom och titta på kartor och lyssna på Stefan Svanström från SCB och lär dig mycket mer om Sverige! ANMÄL DIG REDAN IDAG! Årets sommarskola i statistik nu i augusti! Sommarskolan i statistik äger rum den augusti på Örebro universitet, som också är SCB:s medarrangör. Årets tema är Hard to Survey Populations. Huvudföreläsare är Steven Heeringa, University of Michigan, och Roger Tourangeau, Westat. Anmäl dig redan nu, sista dag är 15 juni. Mer information hittar du på Örebro universitets webbplats: oru.se/hh/summerschool Källa:SCB 2/2015

15 STATISTIKNYTT Ny statistik om inkomstfördelning Urvalsundersökningen Hushållens ekonomi, HEK har sedan 1975 tjänat som källa till SCB:s officiella inkomstfördelningsstatistik. I år redovisar SCB även totalräknad inkomstfördelningsstatistik som bygger på uppgifter om hela Sveriges befolkning, och data finns för 2012 och Från och med nästa år ersätts HEK helt och hållet av denna nya undersökning. STATISTIKEN BESKRIVER inkomsternas fördelning för olika typer av hushåll, hur skatter och sociala transföreringar påverkar denna fördelning samt hur dessa mönster förändras över tid. Den nya undersökningen är registerbaserad och bygger på administrativa data från bland annat Skatteverket och Försäkringskassan. Statistiken är totalräknad med uppgifter från folkbokföringen och det medför möjlighet till regional redovisning. Det innebär också en viss uppsnabbning och kostnadseffektivisering av statistiken, när telefonintervjuer ersätts av administrativa data. Skillnader mellan undersökningarna Utvecklingen över tid är oftast av stort intresse för användare och förändringar i undersökningar innebär risk för tidsseriebrott i statistiken. Den stora skillnaden mellan undersökningarna, förutom byte av källa, är olika hushållsbegrepp. I HEK mäter man det faktiska boendet som kallas kosthushåll. I den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken, kallad TRIF, bygger hushållet på hur man är folkbokförd och kallas bostadshushåll. Dessutom finns en mindre förändring i mätningen av disponibel inkomst. Detta sammantaget leder till tids seriebrott i statistiken. Effekter på inkomstfördelningen Den övergripande bilden är att inkomstspridningen är något större i HEK än i TRIF. Resultaten tyder även på att de olika inkomstbegreppen påverkar skattningarna förhållandevis lite, medan däremot skiftet av hushållsbegrepp påverkar resultaten i riktning mot lägre inkomstspridning. MER INFORMATION: Läs om hushållens ekonomi på scb.se. Där hittar du också PM:et Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik. Johan Lindberg SKILLNADER HEK OCH TRIF HEK TRIF Urval Totalräknad Faktiskt boende Folkbokfört boende Kosthushåll Bostadshushåll Disponibel inkomst Disponibel inkomst Underhållsbidrag samlas Underhållsbidrag simuleras in via intervju. via modell. DISPONIBEL INKOMST FAKTA Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Den inkomst som redovisas i statistiken är ofta ekvivalerad, vilket innebär att ett viktsystem används för att relatera hushållets konsumtion till dess sammansättning. I praktiken innebär det att den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Källa:SCB 2/

16 STATISTIKNYTT Allt blir bättre med modern yrkesindelning Vi träffar statistikerna Susanne Gullberg Brännström och Sofia Löfgren vid SCB och undrar helt enkelt, vad som blivit bättre med nya yrkes nomenklaturen SSYK2012. Svaret är lika enkelt ALLT. DEN NYA KLASSIFICERINGEN är modern och detaljerad. På området it har flest förändringar skett. Tidigare fanns en kod för it-chefer och fyra för övriga yrken inom området. Nu finns två koder för chefer och tolv för yrkesvarianter. Vid den senaste uppdateringen SSYK96, fanns knappast spelproducenter och internet var i sin linda. Statistiken blir alltså så mycket bättre nu vet vi hur många systemutvecklare det finns och även vilken lön de har. Det finns också yrken som har förvunnit som egen kod. Ett exempel är Körsnär som nu redovisas tillsammans med andra skräddare. För att få en egen kod krävs bland annat ungefär utövare. Fotomodell hade tidigare egen kod, nu hittar vi dem i samma yrkesgrupp som Eventsäljare och demonstratörer. De demonstrerar helt enkelt kläder. Vi ser att Massörer för djur är på stark frammarsch men de är fortfarande för få för att få en egen kod. Vid förra omläggningen 1996 var motsvarande Massörer av människor en mindre grupp. Massörer och frisörer redovisades tidigare på samma kod, men har nu fått egna koder. Det kan ändå bli svårt att säga hur många de är eftersom statistiken främst Susanne Gullberg Brännström och Sofia Löfgren, statistiker vid SCB, beskriver den moderna yrkesindelningen.. Foto: Monica Holmberg kommer att redovisas för anställda och många i båda dessa yrken är egna företagare. Även Pizzabagare har förändrats. De redovisades tidigare tillsammans med Bagare idag finns de istället i en egen grupp tillsammans med Gatuköksarbetare, och även här är de flesta egna företagare. Tidigare var Tränare och sportutövare i samma grupp, det gjorde att medelåldern blev väldigt missvisande. Idag har vi också separerat kommunikatörer och journalister. Dagens klassificering är mer jämställd. Tidigare fanns betydligt fler yrkeskoder för traditionellt sett manliga yrken. För Maskinoperatörer fanns en rad koder men för Undersköterskor bara en. Nu finns det färre industriarbetarkoder eftersom det har skett stora förändringar i dessa yrken. > FAKTA Under 2014 infördes den nya yrkesnomenklaturen SSYK2012, där bland annat nya yrken finns med. Det var dags att spegla arbetsmarknaden på ett riktigt sätt. Ett stort arbete har gjorts, och nu i samband med att lönestatistiken och yrkesregistret för 2014 publiceras är förändringen klar. Läsa om Bättre lönestatistik i Källa:SCB nr 2/2014. Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK bygger på en internationell yrkesstandard. En reviderad version med namn SSYK2012 har tagits fram tillsammans med bland andra Arbetsförmedlingen. Systemet grupperar individer efter yrken och klassificerar efter arbetsuppgifter. Den kan användas för att organisera information om lediga platser, arbetssökande och yrken. 16 Källa:SCB 2/2015

17 STATISTIKNYTT Undersköterskor har idag sex koder, där man särredovisar exempelvis arbete inom hemtjänst och på sjukhus. Även läkare har fått fler koder, exempelvis AT-läkare och specialister. Vem avgör indelningen? Vi står på en internationell grund, men det är SCB som beslutar om den nationella klassificeringen. Exempelvis har vi ingen nytta av koden Byhövding! Arbetet är gediget och vi samråder med Arbetsförmedlingen och branschorgansationer. Vilka reaktioner får ni från användare? Det finns en stor förväntan! Nu redovisade vi alltså först lönestatistiken med den nya klassificeringen, och nästa vår redovisar vi antal efter yrken för helår 2014 en viss eftersläpning men då får vi med den regionala nivån. Vilka nya möjligheter ser ni för våra läsare och kunder? Statistiken blir bättre i och med att man kan hitta sitt yrke lättare och jämföra sig med sin egen eller andra grupper. Yrkesprognoserna blir bättre. De ligger till grund för utbildningssatsningar och annan samhällsplanering. Tidsseriebrott är naturligtvis ett problem, men efterhand blir det nya tidsserier med nya SSYK. Var femte saknar marginal för oförutsedda utgifter En av fem svenskar saknar ekonomisk marginal för oförutsedda utgifter. Det visar data från Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF/SILC för 2014 som publicerades den 26 maj. Ungefär var femte person svarade nej på frågan om man skulle klara av att betala en oväntad utgift på kronor inom en månad, utan att låna eller be om hjälp. n Det är vanligare att kvinnor saknar kontantmarginal, 21 procent jämfört med männens 17 procent. Yngre, ensamstående med barn, personer med kortare utbildning och utrikes födda saknar i större utsträckning kontantmarginal. n Det är fler yngre än äldre som saknar kontantmarginal. I åldersgruppen år saknar var fjärde kontantmarginal och var tionde i åldersgruppen år. n Ensamstående med barn saknar oftare marginal för oförutsedda utgifter jämfört med sammanboende, varannan ensamstående med barn jämfört med knappt en av tio sammanboende. n Var fjärde person med förgymnasial utbildning saknar kontantmarginal, jämfört med var tionde med eftergymnasial utbildning. Undersökningen baseras på en kombination av telefonintervjuer och registerdata. Publiceringen omfattar drygt 120 tabeller inom områdena boende, ekonomi, fritid, föreningsaktiviteter, hälsa, sociala relationer, sysselsättning, arbetsmiljö och trygghet. Läs mer: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC): scb.se/ulf Saknar kontantmarginal, efter hushållstyp, Procent 80 procent Thomas Helgeson Vem har tillgång till uppgifterna? Alla har tillgång genom databaserna och efterfrågade tabeller och diagram. Allt om klassifikationen hittar du på scb.se/ssyk/ Monica Holmberg kvinnor män 0 samtliga hushåll Källa: SCB, ULF/SILC ensamstående utan barn ensamstående med barn sammanboende utan barn sammanboende med barn Källa:SCB 2/

18 Helmul vann kategorin Bästa visualisering och VARSKO Hack for Sweden Award. KREATIV ARENA för medborgare och myndigheter SCB är en av 20 myndigheter bakom Hack for Sweden. Initiativet har för andra året i rad inspirerat studenter, datajournalister och utvecklare att med hjälp av myndigheters öppna data skapa nya appar och tjänster. Helgen mars öppnades dörrarna för 90 deltagare från hela Sverige som fick träffa myndigheternas dataexperter och tävla om Hack for Sweden Award. AV TOTALT 27 bidrag i Hack for Sweden 2015 byggdes 20 av SCB:s data. Laget Hemul, vinnare av priset i kategorin Bästa visualisering, skapade med hjälp av statistik från SCB en applikation till Hemnet som ger information om området runt bostaden man är intresserad av. Appen hjälper bland annat till att hitta valresultat, nöjdhet med kommunens insatser, mängden nederbörd och om det finns badplatser i närheten. SCB bidrog med öppen data till Hack for Sweden i form av hela Statistikdatabasen, som är tillgänglig via ett programmeringsgränssnitt kallat API (Application Programming Interface). Via API:et kan SCB:s statistik utan kostnad exempelvis användas för att bygga appar för smarta telefoner eller nya webbtjänster. Vår ambition med Hack for Sweden är att inspirera till att använda myndigheters öppna data för att skapa nya appar och tjänster som vi själva inte skulle kunna komma på. Det ger också ett tillfälle att visa upp vår statistik och vad man kan använda den till, säger Sara Brinkberg, biträdande projektledare för Hack for Sweden. Prototyp för att söka statistik Ännu ett bidrag skapat med statistik från SCB är tjänsten Fråga Sverige som vann juryns specialpris för Bästa tekniska höjd. Fråga Sverige är en sök- och analystjänst som visualiserar flera olika myndigheters data genom en enda sökning. Resultatet presenteras med grafer, likt Google Knowledge Graph och Apple Siri. För att enkelt kunna söka efter informationen och jämföra data har både en språklig och en matematisk modell lagts på. Varningstjänst vann första pris Priset Hack for Sweden Award delades ut till laget bakom tjänsten Varsko av IT-minister Mehmet Kaplan. Tjänsten informerar om olyckor eller katastrofer genom sms, mejl eller sociala medier på kommun- eller länsnivå. Nu väntar en resa till San Francisco och Silicon Valley för de fyra segrande studenterna från Linköpings universitet, Johan Holmlund, Emma Melander, Olivia Kassander och Erik Sandrén. Positiv feedback Många önskar se att Hack for Sweden arrangeras nästa år igen. Ardalan Shekarabi, Sveriges civilminister, är en av dem. Det är väldigt intressant och roligt att se myndigheter samarbeta kring ett arrangemang som det här. Jag hoppas att Hack for Sweden blir återkommande, med bidrag som kan leda till nytta för samhället, säger han. Josephine Harold, praktikant vid SCB 18 Källa:SCB 2/2015

19 METODER VID SCB Röjandekontroll av alla statistikmaterial Statistisk röjandekontroll är metoder för att se till att inte uppgifter om enskilda individer eller företag ska gå att utläsa ur redovisad statistik eller statistiska material. Med röjande menas då att en utomstående får ny kunskap om en egenskap hos en enskild. Ett röjande kan till exempel ske genom att en uppgift om någon enskild framgår från en tabell eller genom att uppgiften tas fram av någon som lägger pussel med statistiska material och information från annat håll. Röjandekontrollen behövs för att hindra röjanden och bevara statistiksekretessen. Myndigheter som producerar statistik är skyldiga enligt 24 kap. 8 offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) att upprätthålla sekretess för uppgifter som kan hänföras till en enskild. Statistik får därför endast offentliggöras eller levereras om den har gått igenom en skadeprövning och vid behov skyddats mot röjande. Sekretessen och röjandekontrollen är också viktiga för statistikens kvalitet. De ger nämligen uppgiftslämnarna en grund för att känna förtroende för att uppgifterna skyddas. Det i sin tur ger förutsättningar för god svarsfrekvens och god svarskvalitet. Med genomförd röjandekontroll kan statistiken spridas utan att hindras av röjanderisker, och därmed ökar tillgängligheten för användarna. Röjandekontrollen ska ses som en process. Där ingår hela arbetsgången med skadeprövning, skydd och bedömning av kvalitet. Figuren här intill visar schematiskt hur olika moment kommer in. Processen ska gås igenom för alla statistiska produkter. Skadeprövningen består av två delar: dels bedömning av sannolikheten för att uppgifter kan röjas om någon enskild (fysisk eller juridisk person), dels bedömning av om uppgifter som kan röjas medför skada eller men för någon enskild. Skyddandet kan göras på olika sätt, såsom att utelämna eller förgrova uppgifter som skulle kunna röja enskilda. Det gäller att minimera skyddets inverkan på statistiken under villkoret att risken för röjande hålls acceptabelt låg. För vägledning i röjandekontroll rekommenderas Handbok i statistisk röjandekontroll, utgiven i år av Rådet för den officiella statistiken. Målgruppen för handboken är i första hand de som framställer och sprider statistik eller statistiska material, men även andra intresserade kan ha nytta av handboken som du hittar på scb.se. Jörgen Brewitz Röjandekontroll: processen och dess olika moment Skadeprövning Bedömning av röjanderisk Bedömning av skaderisk Skyddande av data Bedömning av kvalitet Krävs skydd? Ja Godtagbar kvalitet? Nej Åtgärd krävs Nej Ja Överlämna Källa:SCB 2/

20 B Avsändare: Statistiska centralbyrån Örebro DET HÄR ÄR KPI Varje månad tar SCB reda på om priserna i Sverige har gått upp eller ner. Genom att samla in prisuppgifter på vanliga varor och tjänster tar vi fram konsumentprisindex (KPI). För att veta vad vi ska mäta har SCB tagit fram en varukorg som innehåller fördelningen av de varor och tjänster som svenska konsumenter köper. Jämför dig med korgen och se om du statistiskt sett är en vanlig konsument. Transport Hälsooch sjukvård Alkoholhaltiga drycker och tobak Livsmedel och alkoholfria drycker Kläder och skor Rekreation och kultur Post och telekommunikationer Boende Diverse varor och tjänster Restauranger och logi Inventarier och hushållsvaror Utbildning facebook.com/statisticssweden Källa: Konsumentprisindex februari 2014, SCB 20 Källa:SCB 2/2015

Statistikens betydelse och nytta för samhället

Statistikens betydelse och nytta för samhället Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Varför är SCB i Almedalen? Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället SCB i Almedalen 2012 Statistikens betydelse för samhället SCB:s uppgifter Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Hur är inkomsterna för pensionärerna? Andelen fattiga pensionärer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Kongressbeslut november 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer Riktlinjer för beslut om innehåll och

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING 2/2014

Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING 2/2014 Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING 2/2014 Presstjänsten för dig som journalist! Läs också om... Den grävande journalisten Kristoffer Örstadius, DN n Undersökningen Fritidsfiske på uppdrag

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring 87 Familjeekonomi Se tabellerna 10 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar.

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

2007:3. Ålderspension. In- och utflöden i pensionssystemet ISSN 1652-9863

2007:3. Ålderspension. In- och utflöden i pensionssystemet ISSN 1652-9863 2007:3 Ålderspension In- och utflöden i pensionssystemet ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Ålderspension In- och utflöden i pensionssystemet Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Sysselsättning inom hotell och restaurang

Sysselsättning inom hotell och restaurang Sysselsättning inom hotell och restaurang I det här avsnittet ser vi på dem som lagar den mat vi äter ute: på restaurang och i storkök. I Jordbruksstatistisk årsbok 2010 kan man ta del av statistik från

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken; SFS 2013:946 Utkom från trycket den 3 december 2013 utfärdad den 21 november 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling Kicki Borhammar, EDCS Uppdrag: att bidra till jämställd utveckling processtöd till projekt inom tillväxtarbetet processtöd till företag

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 7 Utbildning, jobb och dina pengar 10 Val och partier 12

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 7 Utbildning, jobb och dina pengar 10 Val och partier 12 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet?

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i

Läs mer

Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning

Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 18 Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning SCB har på uppdrag av regeringen genomfört en särskild studie av valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Almedalsopinion. Maj 2013

Almedalsopinion. Maj 2013 Almedalsopinion Maj 2013 3. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Almedalsopinion 2013 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2013? För en intresseorganisation 45% Politiskt förtroendevald

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen

Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen 1 (12) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, maj 212 INNEHÅLL sida Inledning 3 Högre ekonomisk tillväxt än rikssnittet

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK. Inkomster och inkomstfördelning år 2008

SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK. Inkomster och inkomstfördelning år 2008 SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Inkomster och inkomstfördelning år 2008 Sammanfattning Krisen som slog till under andra halvåret 2008 gör att inkomstspridningen minskar mellan 2007 och 2008. De rikaste och

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 UF0504 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning samt Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 1.1 Inledning 2 1.2 Metodbeskrivning 4 2 Malmö

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Välkommen till vår vackra mötesplats, 130 m från Almedalens scen, med utsikt över havet. En mötesplats för det goda samtalet. I Almedalsprogrammet presenteras

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

Remiss angående Eurostat peer review

Remiss angående Eurostat peer review 1(6) Statistiska centralbyrån Er referens Dnr 2015/658 Diarienummer Utr 2015/28 Datum 2015-05-22 Remiss angående Eurostat peer review Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över SCB:s förslag

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Hushållens konsumtion 2012

Hushållens konsumtion 2012 Inkomst och konsumtion 214 Hushållens konsumtion 212 Finländarna konsumerade år 212 ungefär 5 procent mer än år 85 Under perioden 85 212 ökade hushållens konsumtionsutgifter reellt med 41 procent per hushåll

Läs mer

Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap Jämställt föräldraskap Monica Lidbeck Psykolog Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg & Södra Bohuslän Centrala Mödrahälsovårdsenheten, Södra Bohuslän monica.lidbeck@vgregion.se, 0727-213670 Doktorand

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer