Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING 2/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING 2/2015"

Transkript

1 Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING 2/2015 TEMA: SCB i Almedalen LÄS OM: SCB:s seminarier där vi presenterar fakta kring exempelvis rot, rut och ränteavdrag, frånvaron vid större sportarrangemang och urbaniseringsmyten. Samhällsutvecklingen måste baseras på kunskap inte tyckande menar Gudrun Schyman och pekar på sin väl använda fickbok På tal om kvinnor och män från SCB.

2 GD HAR ORDET Nr 2/2015 Källa:SCB Källa:SCB är Statistiska centralbyråns kundtidning Ansvarig utgivare: Stefan Lundgren, SCB, Redaktion: Monica Holmberg, SCB chefredaktör Granskningarna visar att det finns behov att utveckla och förbättra framförallt planering, samordning och uppföljning av hela det svenska systemet för officiell statistik. Goda och innovativa metoder vid SCB Tidigare i år publicerades två viktiga granskningar av svensk statistik. Den ena var gjord av Eurostat, som en del av en pågående granskning av statistik-systemen i EU:s medlemsländer. Maria Sjölander, SCB Redaktionens adress: SCB, Örebro Layout: Ateljén, SCB Tryck: TMG Taberg, maj Källa:SCB trycks i en upplaga av exemplar och distribueras till SCB:s kunder. Foto omslag: Maria Sjölander ISSN URN:NBN:SE:SCB-2015-A08TI1502_pdf SCB Box Besöksadress: Karlavägen Stockholm Besöksadress: Klostergatan Örebro SCB:s statistikservice EUROSTATS REVISIONSGRUPP konstaterar att SCB och andra statistikansvariga myndigheter (Jordbruksverket, Trafikanalys och Energimyndigheten) i hög grad lever upp till riktlinjerna för europeisk statistik. Man pekade också på att SCB:s verksamhet präglas av flera exempel på goda och innovativa metoder. Revisionsgruppen hade även några kritiska synpunkter och rekommendationer som handlar om hur hela det svenska statistiksystemet fungerar. De menade till exempel att det saknas en överblick över hela statistiksystemet, att det behövs en struktur för användarkontakter på en övergripande nivå, samt en bättre tydlighet vad gäller prioriteringar inom hela statistiksystemet. Liknande synpunkter om behovet av att utveckla och förbättra styrning och samordning av det svenska statistiksystemet framförs också i Riksrevisionens granskning av den officiella statsistiken. Riksrevisionen pekar på att det finns en risk att den officiella statistiken inte ger en heltäckande bild av samhällsutvecklingen. Regeringen saknar en tydlig plan och ett helhetsperspektiv på hur den officiella statistiken bör utvecklas. En annan brist är att det idag inte finns någon extern kvalitetskontroll av officiell statistik. Granskningarna visar att det finns behov att utveckla och förbättra framförallt planering, samordning och uppföljning av hela det svenska systemet för officiell statistik. SCB kommer att ta en aktiv roll i ett sådant förbättringsarbete. Samtidigt förtjänar det att framhållas att granskningarna också styrker att statistiskansvariga myndigheter löser sina uppgifter väl. Tillsammans producerar vi officiell statistik som är relevant för användarna, håller god kvalitet och är trovärdig. Snart är det åter dags för den årliga Almedalsveckan på Gotland i början av juli. Det är en vecka som bjuder på politikersamtal, mängder med seminarier liksom tillfällen för debatt och diskussion över ett mycket brett spektrum av ämnen och aktuella frågor. Även SCB är på plats i Almedalen för att sprida statistik och öka intresset och kännedomen om vår statistik. Vi arrangerar seminarier som du kan läsa mer om i detta nummer av Källa SCB. Vi har också dagliga aktiviteter i Statistikkiosken, som är centralt placerad i Almedalsminglet. Du som är i Almedalen i juli är hjärtligt välkommen till våra seminarier. Eller titta förbi för en pratstund med SCB:arna i Statistikkiosken. Stefan Lundgren Generaldirektör 2 Källa:SCB 2/2015

3 Samhällsutvecklingen måste baseras på kunskap inte tyckande Det säger Feministiskt initiativs grundare Gudrun Schyman SCB i Almedalen Här kan du läsa om SCB:s samtliga aktiviteter under veckan. 15 Ny statistik om inkomstfördelning Från och med i år redovisar SCB totalräknad inkomstfördelningsstatistik som bygger på uppgifter om hela Sveriges befolkning, och data finns för 2012 och ALLT blir bättre med modern yrkesindelning Läs om den nya yrkesnomenklaturen SSYK Var femte saknar marginal för oförutsedda utgifter Det visar data från Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF/SILK för KREATIV ARENA för medborgare och myndigheter Civilminister Ardalan Shekarabi om Hack for Sweden Det är väldigt intressant och roligt att se myndigheter samarbeta kring ett arrangemang som det här. Jag hoppas att Hack for Sweden blir återkommande, med bidrag som kan leda till nytta för samhället. 19 Metoder vid SCB Röjandekontroll av alla statistikmaterial Statistics in a changing world Towards 2020 and beyond Nästa år är det SCB:s tur att anordna Nordiskt statistikermöte. Konferensen äger rum augusti 2016 på Waterfront i Stockholm. Huvudtemat som är Statistics in a changing world Towards 2020 and beyond består av fyra underteman: n The role of statistics in society n Interaction with users n Data collection n Efficient statistical production Sista dagen för abstracts är den 31 oktober. Du hittar mer information på Källa:SCB 2/2015 3

4 Samhällsutvecklingen måste baseras på kunskap inte tyckande Det säger Feministiskt initiativs grundare Gudrun Schyman och visar upp sitt exemplar av SCB:s fickbok om jämställdhet På tal om kvinnor och män. Källa:SCB träffar henne för att prata om feminism, jämställdhet och betydelsen av statistik. Politikern Gudrun Schyman är idag egenföretagare och arbetar med att utbilda och hålla föreläsningar i jämställdhetsfrågor och diskrimineringsfrågor. Dessutom är hon fortfarande aktiv inom Feministiskt initiativ som partiledare och handledare. Gudrun Schyman beskriver sig själv som en förändrare och det var under hennes utbildning på Socialhögskolan på 1960-talet som hon började inse att hon kunde vara med och påverka samhället. Den feministiska ideologin bygger på en mycket stark förändringskraft att lämna gamla könsstereotyper och patriarkalt tänkande som finns i de intima, de samhälleliga och de internationella relationerna. Som förändrare vill jag få till stånd en utveckling så att vi kan modernisera både vårt samhälle och våra relationer, förklarar hon. Gudrun Schyman definierar feminism som en ideologisk bas för en analys utifrån kön och makt, för att se hur det ser ut och varför det ser ut som det gör i samhället. Utifrån den analysen kan man sedan formulera en politik för förändring där jämställdhet är målet. Långt kvar till målen Så här lyder regeringens mål för Sveriges jämställdhetspolitik: Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter fyra delmål: n En jämn fördelning av makt och inflytande n Ekonomisk jämställdhet n Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet n Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är ju väldigt få som inte skriver under på regeringens jämställdhetsmål, men det är många som backar när man talar om vad som behöver göras. Många tycker till exempel att vi redan har kommit väldigt långt i de här frågorna här i Sverige och ifrågasätter om vi verkligen behöver göra mer. Men det är en myt statistiken visar svart på vitt att vi inte är framme vid målen, tvärtom har vi långt kvar. På vissa områden står utvecklingen still och inom andra områden går vi till och med bakåt. Jag tycker därför att det är oerhört viktigt att vår samhällsutveckling baseras på kunskap och inte på en massa tyckanden, säger Gudrun Schyman och håller fram fickboken På tal om kvinnor och män. Fickboken är tummad och ser välanvänd ut. Gudrun Schyman berättar att hon använder den jämt och ständigt när hon träffar andra just för att visa FAKTA Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ bildades år 2005 av bland andra Gudrun Schyman. I valen 2014 tog partiet plats i EU-parlamentet och i 13 kommuner runt om i Sverige. FI driver en politik för människors lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klass, sexualitet, funktionalitet, könsuttryck eller religiösa övertygelse. Partiledare är Sissela Nordling Blanco och Gudrun Schyman. I Almedalen finns Feministiskt initiativ på Donners plats varje dag mellan kl och arrangerar ett partiledartal måndagen den 6 juli. 4 Källa:SCB 2/2015

5 GUDRUN SCHYMAN Född: 1948 Familj: sambo, två barn, ett barnbarn och en bror Yrke: egenföretagare Favoritstatistik: Fickboken På tal om kvinnor och män Gör i sommar: är husföreståndarinna när mitt hus på Österlen förvandlas till ett slags bed & breakfast för nära och kära. att här finns det kunskap om hur vårt samhälle ser ut idag. För att nå jämställdhet behöver vi nämligen förstå vägen dit. Men det finns fortfarande många som inte förstår att det är ett kunskapsområde likväl som hållbarhet. Det är därför jämställdhetsstatistiken är ovärderlig och guld värd den ger en samlad och generell bild av hur saker och ting faktiskt förhåller sig till varandra i verkligheten. Foto: Maria Sjölander Politikernas ansvar Med internationella mått mätt anser Gudrun Schyman att Sverige är ett bra land att leva i om man ser till kvinnors möjlighet till utbildning, arbetsliv och föräldraskap. Men hon tycker också att det är upprörande att vi inte har kommit längre. Till exempel har vi fortfarande en tydlig uppdelning i könsroller, när det gäller representation i näringslivet ligger vi pyrt till, inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har ökat och mäns våld mot kvinnor förekommer i lika hög grad här som i våra grannländer och andra länder i västvärlden. Gudrun Schyman påpekar att det är viktigt att förstå att delmålen i jämställdhetspolitiken hänger ihop med varandra och att vi måste arbeta med alla frågor samtidigt. Hon är trots allt optimistisk och hoppas att det har skett förändringar i riktning mot jämställdhetsmålen om tio år. Det handlar framför allt om att synliggöra samband och sammanhang på den strukturella nivån i samhället, för det är där vi måste fatta de avgörande besluten. Jag ser också framför mig att man måste göra upp planer för när målen ska vara klara. Allmänhetens medvetenhet om jämställdhetsfrågorna ökar i takt med att politiken lyfter frågorna. Men Gudrun Schyman uttrycker viss oro över att kunskapsnivån har sjunkit. Alla som vill arbeta med jämställdhet borde skaffa och läsa SCB:s fickbok På tal om kvinnor och män. Det här är en otroligt bra kunskapsbas som visar hur det står till, avslutar Gudrun och håller återigen upp sitt exemplar av fickboken. Maria Sjölander FAKTA På tal om kvinnor och män Fickboken På tal om kvinnor och män gavs ut första gången 1984 och ges ut vartannat år av SCB. Utifrån aktuell statistik beskriver den kvinnors och mäns verklighet på många olika områden i samhället ur ett jämställdhetsperspektiv. Mer information hittar du på scb.se. Källa:SCB 2/2015 5

6 PROGRAM SCB har arrangerat seminarier under Almedalsveckan sedan SCB:s uppgift är att utveckla, framställa och sprida statlig statistik. Vi ska förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning och öka kunskapen om statistikens betydelse för samhället. Vi gör det för att sprida statistiken och bilden av hur Sverige ser ut idag, öka kunskapen om statistikens betydelse för samhället och för vår demokrati. I år arrangerar vi nio seminarier och deltar även i Pensionsmyndighetens seminarium om Pensionsålder. Du hittar oss på Best Western Strand Hotell, Strandgatan 34 och vi har dessutom dagliga aktiviteter i Statistikkiosken på Cramérgatan, mitt emot högskolan. Måndag den 29 juni Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov? Bristen på specialistsjuksköterskor i Skåne blir allt större. Vad finns det för förklaringar? Vad krävs för att säkra det framtida personal- och kompetensbehovet? Ett seminarium i samarbete med Region Skåne Vem får jobb och vem får göra avdrag? tema rot, rut och ränteavdrag Vem får jobb i rot- och rutbranschen? Hur många jobbar inom branschen och vem driver företagen? Hur ser fördelningen av rot, rut och ränteavdrag ut för individer, för olika typer av hushåll och för hela landet? Ökar frånvaron vid större sportarrangemang? Hur påverkas frånvaron från arbetet vid större evenemang såsom OS eller fotbolls-vm? Hur ser frånvaron ut generellt och vilka skäl är vanligast när man är borta från jobbet? Tisdag den 30 juni Jämställdhet ur ett livsperspektiv Vad döljer sig bakom siffrorna när det gäller löneskillnader, pappadagar och en könssegregerad arbetsmarknad? Kvinnor, män och lön. Hur utvecklas löneskillnaden? Vad säger den officiella lönestatistiken som ofta används för att visa löneskillnaderna mellan könen i kronor och procent? Lönestatistiken kan också användas till djupare analyser som hur skillnaden har utvecklats över tid och vad detta beror på. Ett seminarium i samarbete med Medlingsinstitutet Hög, låg eller ingen invandring hur ser framtiden ut? Hur skulle alternativa antaganden om hög, låg eller ingen invandring påverka samhället? På seminariet deltar även representanter från Arbetsförmedlingen Blir man mer integrerad i Östersund än i Kalmar? Var och med vad arbetar utrikes födda, och är de överutbildade för det arbete de utför? Onsdag den 1 juli Pensionsålder hur länge lever vi och hur länge ska vi jobba? Arrangör: Pensionsmyndigheten. SCB:s befolkningsstatistiker Lena Lundkvist deltar på seminariet. Nowas trädgård, Kronstallgränd 4, Torsdag den 2 juli Personer med funktions nedsättning i demokratin Kan personer med funktionsnedsättning medverka i demokratin? Det gäller såväl valdeltagande som deltagande i den representativa demokratin i egenskap av folkvald. På seminariet deltar representanter från Myndigheten för delaktighet Urbaniseringsmyten Bilden av urbaniseringen som en ständigt pågående omflyttning från land till stad har bytt mönster. Hur ser den svenska urbaniseringen ut och hur mycket handlar om perspektiv och definitioner? 6 Källa:SCB 2/2015

7 Måndag den 29 juni OSKAR NILSSON, SCB OCH ANDERS AXELSSON, REGION SKÅNE Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov? Bristen på specialistsjuksköterskor i Skåne blir allt större. Vad finns det för förklaringar? Vad krävs för att säkra det framtida personal- och kompetensbehovet? Region Skåne har under en period upplevt en ökad brist på sjuksköterskor generellt och särskilt för olika typer av specialistsjuksköterskor. Dessutom visar SCB:s prognoser (Trender och Prognoser 2014) att det nationellt finns risk för en tilltagande brist på sjuksköterskor. Men beror bristen på svagt intresse för att utbilda sig till sjuksköterska, eller beror det på allt för få utbildningsplatser eller beror det på att vården har svårt att attrahera och behålla personal? I sitt arbete med en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi har Region Skåne i samarbete med SCB tagit fram ett kunskapsunderlag om hur sjuksköterskornas arbetsmarknad ser ut i Skåne. I studien redovisas utflödet från utbildningssystemet, hur arbetspendling och flyttningar påverkar tillgången på sjuksköterskor, hur vanligt det är att man byter yrke och om det finns någon sjuksköterskeflykt till Norge. Vi presenterar också prognoser för några sjuksköterskegrupper med sikte på 2025 i Skåne, som barnmorskor, distriktssköterskor m.m. samt några av de insatser som Region Skåne planerar för att klara framtidens kompetensbehov. I den färska rapporten som presenteras i Almedalen ingår även statistik från Arbetsförmedlingen samt uppgifter från arbetspendling mellan Sverige och Danmark/Norge uppgifter som bygger på ett samarbete mellan ländernas statistikbyråer. VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER NI ER I ALMEDALEN? Vi tänker oss att detta intresserar främst journalister, politiker, landstingspolitiker och övriga politiskt intresserade. Oskar Nilsson Anders Axelsson Foto: Bengt Flemark Hur påverkar utbildningsinsatser, arbetspendling och flyttningar tillgången på sjuksköterskor? Foto: istock Källa:SCB 2/2015 7

8 Måndag den 29 juni THERESE HEDLUND, SUSANNE GULLBERG BRÄNNSTRÖM, JOHAN LINDBERG OCH HANS HEGGEMANN, SCB Vem får jobb och vem får göra avdrag? tema rot, rut och ränteavdrag Vem får jobb i rot- och rutbranschen? Hur många jobbar inom branschen och vem driver företagen? Hur ser fördelningen av rot, rut och ränteavdrag ut för individer, för olika typer av hushåll och för hela landet? SCB ger en bred bild av hur rot- och rutbranscherna ser ut. Hur många jobbar och hur har utvecklingen sett ut de senaste åren? Vilka jobbar och vilka driver företag inom dessa branscher? Stämmer det att utrikes födda kvinnor jobbar inom rut-branscher och inrikes födda män inom rot-branscher? Vi kommer att presentera uppgifter som tidigare inte har publicerats materialet blir unikt för detta seminarium. Hur ser fördelningen av rot, rut och ränteavdrag ut för individer, för olika typer av hushåll och för hela landet? Vi kommer att visa vilka grupper som tar del av skattereduktioner och hur det påverkar inkomstfördelningen. SCB ger här en samlad bild och visar hur summan av rot, rut och ränteavdrag fördelas på individer, olika typer av hushåll och regionalt över landet. Hur påverkar de tänkta förändringarna rot- och rutsystemen? Vi lyfter fram olika alternativ på seminariet. VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER NI ER I ALMEDALEN? Vi tänker oss politiker, journalister, intresseorganisationer och en intresserad allmänhet. Foto: istock Therese Hedlund Susanne Gullberg Brännström Johan Lindberg Hans Heggemann 8 Källa:SCB 2/2015

9 Måndag den 29 juni GABRIELLE LARSSON OCH ANNA BROMAN, SCB Ökar frånvaron vid större sportarrangemang? Hur påverkas frånvaron från arbetet vid större evenemang såsom OS eller fotbolls- VM? Hur ser frånvaron ut generellt och vilka skäl är vanligast när man är borta från jobbet? Med statistik från Arbetskraftsundersökningarna (AKU) beskriver vi vilken påverkan större evenemang så som OS eller fotbolls-vm har på frånvaro bland de sysselsatta. Föredraget tar sin utgångspunkt i hur frånvaron från arbete ser ut i Sverige generellt, men även vilka skäl som är vanligast till varför man inte är på jobbet. Resultaten kommer att redovisas utifrån män och kvinnor, olika åldersgrupper och tid på året. Huvudfokus ligger sedan på en fördjupad analys av sjukfrånvaro, frånvaro på grund av föräldraledighet/vab, komp- /flexledighet eller semesteruttag påverkas av att det pågår ett större sportevenemang. VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER NI ER I ALMEDALEN? Det är med all sannolikhet ett brett intresse från allmänheten, men också från journalister och arbetsmarknadens parter. Gabrielle Larsson Anna Broman Foto: istock Vilka är skälen till att man inte är på jobbet? Källa:SCB 2/2015 9

10 Jämställdhet del 1: Tisdag den 30 juni LENA BERNHARDTZ, SCB Jämställdhet ur ett livsperspektiv Vad döljer sig bakom siffrorna när det gäller löneskillnader, pappadagar och en könssegregerad arbetsmarknad? Vi vill belysa jämställdheten och ojämställdheten mellan kvinnor och män med hjälp av stati stik. Har kvinnor och män samma makt att forma samhället och sina egna liv, närmar vi oss de fyra jämställdhetsmålen som riksdagen har ställt upp? Är chefer mer eller mindre jämställda än andra när det gäller exempelvis inkomster och uttag av föräldrapenningdagar? Vi vill med seminariet öka förståelsen för behov av jämställdhet att faktiskt alla i samhället tjänar på jämställdhet. Vi presenterar färska siffror och vi beskriver utvecklingen över tid, där det är möjligt. Jämställdhet del 2: Tisdag den 30 juni SOFIA LÖFGREN, SCB OCH JOHN EKBERG, MEDLINGSINSTITUTET Kvinnor, män och lön. Hur utvecklas löneskillnaden? Vad säger den officiella lönestatistiken som ofta används för att visa löneskillnaderna mellan könen, i kronor och procent? Lönestatistiken kan också användas till djupare analyser som hur skillnaden har utvecklats över tid och vad detta beror på. Ämnet är ständigt aktuellt och debatteras frekvent i medierna. Inom politiken diskuteras huruvida det faktiskt händer något om än långsamt, eller händer det inte något alls? I årets regleringsbrev har Medlingsinstitutet fått ett särskilt uppdrag att undersöka om de centrala löneavtalens konstruktion haft någon effekt för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. På basis av detta ska en diskussion initieras för att främja parternas arbete med att minska genusrelaterade löneskillnader. Seminariet grundar sig på den årliga lönestrukturstatistiken för hela ekonomin och Medlingsinstitutets årsrapport Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014? VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER NI ER I ALMEDALEN? Vi tänker oss kvinnor och män, beslutsfattare, journalister och samhällsdebattörer i publiken. Lena Bernhardtz Sofia Löfgren John Ekberg Foto: Ester Sorri 10 Källa:SCB 2/2015

11 Migration och integration, del 1: Tisdag den 30 juni ANDREAS RANEKE, SCB Hög, låg eller ingen invandring hur ser framtiden ut? Hur skulle alternativa antaganden om hög, låg eller ingen invandring påverka samhället? På seminariet presenterar vi befolkningsprognosen 2060 med fokus på migration. Hur skulle alternativa antaganden, hög, låg eller ingen invandring påverka samhället? Vi presenterar också en befolkningsprognos som tidigare inte har publicerats med ett speciellt framtaget migrationsalternativ. Syftet är att beskriva migrationens påverkan på befolkningsutvecklingen. Vid seminariet deltar även Arbetsförmedlingens ansvariga för att kommentera vad förändringar inom migrationen kan innebära för arbetsmarknaden i samhället. Migration och integration, del 2: Tisdag den 30 juni THERESE HEDLUND OCH SUSANNE GULLBERG BRÄNNSTRÖM, SCB Blir man mer integrerad i Östersund än i Kalmar? Var och med vad arbetar utrikes födda och är de överutbildade för det arbete de utför? På detta seminarium berättar vi om utrikes föddas integration på arbetsmarknaden. Vi visar hur integrationen på arbetsmarknaden ser ut bland olika grupper av utrikes födda genom att bland annat undersöka hur de försörjer sig. Vi undersöker även om integrationen på arbetsmarknaden skiljer sig åt mellan olika delar av landet. VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER NI ER I ALMEDALEN? Vi tänker oss att särskilt beslutsfattare och sakkunniga är intresserade av seminariet, liksom journalister och en intresserad allmänhet. Man kan dessutom följa befolkningsprognosen i SCB:s Statistikkiosk under Almedalsveckan. Andreas Raneke Therese Hedlund Susanne Gullberg Brännström Källa:SCB 2/

12 Torsdag den 2 juli MIKAELA JÄRNBERT OCH JOHAN WILÉN, SCB Personer med funktionsnedsättning i demokratin Kan personer med funktionsnedsättning medverka i demokratin? Det gäller såväl valdeltagande som deltagande i den representativa demokratin i egenskap av folkvald. SCB fick 2014 ett antal regeringsuppdrag med syftet att ta fram statistik och analys gällande funktionsnedsatta inom politiken. För att belysa folkvaldas situation har en undersökning gjorts bland folkvalda under föregående mandatperiod, både avhoppade och de som haft sitt uppdrag under hela mandatperioden. På seminariet deltar representanter från Myndigheten för delaktighet. VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER NI ER I ALMEDALEN? Vi tänker oss att detta intresserar journalister, politiker, politiskt intresserade samt organisationer och myndigheter som arbetar med frågor kring politiskt deltagande och situationen för personer med funktionsnedsättning. Mikaela Järnbert Johan Wilén Foto: Matton 12 Källa:SCB 2/2015

13 Torsdag den 2 juli STEFAN SVANSTRÖM, SCB Urbaniseringsmyten Bilden av urbaniseringen som en ständigt pågående omflyttning från land till stad har bytt mönster. Under en tid har en sanning börjat etableras Sverige har den snabbaste urbaniseringen i Europa, enligt EU:s statistikkontor Eurostat. Man hänvisar också till detta i den politiska debatten. Via olika organisationer kan man läsa: I tysthet pågår en modern folkvandring från land till stad där jobben och utbildningarna finns. Men hur ser den svenska urbaniseringen ut och hur mycket handlar om perspektiv och definitioner? Utifrån SCB:s underlag går det att påvisa att den urbanisering som det talas om idag har bytt mönster, jämfört med den urbanisering som rådde på 1960-talet, då vi hade en tydlig omflyttning från landsbygden till tätorter. Det råder en dynamik både vad gäller tätorternas befolkningstal och landsbygdens befolkningsförändringar som beror på var i landet man befinner sig, samt avståndet till större befolkningscentra. Med stöd av geografiska verktyg och metoder kan urbaniseringens mekanismer analyseras och förklaras, utifrån ett komplext underlag med to talt 10, 7 miljoner individer, på en detaljeringsgrad som tidigare inte låtit sig göras. VILKEN MÅLGRUPP TÄNKER DU DIG I ALMEDALEN? Jag tror att det intresserar riks- och regionalpolitiker, sakkunniga, intresseorganisationer, journalister men också intresserad allmänhet. Stefan Svanström Foto: istock Källa:SCB 2/

14 STATISTIKKIOSKEN SCB:s statistikservice för alla Almedalsbesökare I Statistikkiosken får du hjälp att hitta siffrorna alla talar om! Du hittar oss alla dagar mellan på Cramérgatan, plats 319, mitt emot högskolan. HITTA RÄTT SIFFROR måndag 29 juni till fredag 3 juli mellan SCB:s främsta uppgift är att förse Sverige med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. De flesta av dessa siffror är offentliga. Tillsammans tar vi fram dagsaktuella siffror om Sverige. Vad vill du veta? DU BEHÖVS I STATISTIKEN onsdag 1 juli och fredag 3 juli mellan Varför behövs du som individ eller just ditt företag i statistiken? Vad händer med samhällsbyggnaden och demokratin när man förlitar sig på statistiska resultat som inte är representativa? Prata med våra insamlingsexperter om just dessa frågor! VISUALISERA! STATISTIK PÅ KARTA onsdag 1 juli Om vi säger att cirka tre procent av Sveriges yta är bebyggd säger det dig någonting? Om du ser en karta över landet som visar att denna yta knappt motsvarar Skåne och Blekinge län, och att resten av landet är obebyggt, så ökar förståelsen markant när du kan visualisera informationen. Kartan kan förklara statistik som är svår att beskriva på annat sätt. Kartor tillför mervärde i presentationen av statistik. Tabeller kan inte visa geografiska dimensioner, och det kan vara svårt att förhålla sig till en siffra. Visualisering är ett sätt att underlätta för läsaren att sortera, att snabbt skapa intresse, och i förlängningen bidra till en djupare förståelse. Kom och titta på kartor och lyssna på Stefan Svanström från SCB och lär dig mycket mer om Sverige! ANMÄL DIG REDAN IDAG! Årets sommarskola i statistik nu i augusti! Sommarskolan i statistik äger rum den augusti på Örebro universitet, som också är SCB:s medarrangör. Årets tema är Hard to Survey Populations. Huvudföreläsare är Steven Heeringa, University of Michigan, och Roger Tourangeau, Westat. Anmäl dig redan nu, sista dag är 15 juni. Mer information hittar du på Örebro universitets webbplats: oru.se/hh/summerschool Källa:SCB 2/2015

15 STATISTIKNYTT Ny statistik om inkomstfördelning Urvalsundersökningen Hushållens ekonomi, HEK har sedan 1975 tjänat som källa till SCB:s officiella inkomstfördelningsstatistik. I år redovisar SCB även totalräknad inkomstfördelningsstatistik som bygger på uppgifter om hela Sveriges befolkning, och data finns för 2012 och Från och med nästa år ersätts HEK helt och hållet av denna nya undersökning. STATISTIKEN BESKRIVER inkomsternas fördelning för olika typer av hushåll, hur skatter och sociala transföreringar påverkar denna fördelning samt hur dessa mönster förändras över tid. Den nya undersökningen är registerbaserad och bygger på administrativa data från bland annat Skatteverket och Försäkringskassan. Statistiken är totalräknad med uppgifter från folkbokföringen och det medför möjlighet till regional redovisning. Det innebär också en viss uppsnabbning och kostnadseffektivisering av statistiken, när telefonintervjuer ersätts av administrativa data. Skillnader mellan undersökningarna Utvecklingen över tid är oftast av stort intresse för användare och förändringar i undersökningar innebär risk för tidsseriebrott i statistiken. Den stora skillnaden mellan undersökningarna, förutom byte av källa, är olika hushållsbegrepp. I HEK mäter man det faktiska boendet som kallas kosthushåll. I den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken, kallad TRIF, bygger hushållet på hur man är folkbokförd och kallas bostadshushåll. Dessutom finns en mindre förändring i mätningen av disponibel inkomst. Detta sammantaget leder till tids seriebrott i statistiken. Effekter på inkomstfördelningen Den övergripande bilden är att inkomstspridningen är något större i HEK än i TRIF. Resultaten tyder även på att de olika inkomstbegreppen påverkar skattningarna förhållandevis lite, medan däremot skiftet av hushållsbegrepp påverkar resultaten i riktning mot lägre inkomstspridning. MER INFORMATION: Läs om hushållens ekonomi på scb.se. Där hittar du också PM:et Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik. Johan Lindberg SKILLNADER HEK OCH TRIF HEK TRIF Urval Totalräknad Faktiskt boende Folkbokfört boende Kosthushåll Bostadshushåll Disponibel inkomst Disponibel inkomst Underhållsbidrag samlas Underhållsbidrag simuleras in via intervju. via modell. DISPONIBEL INKOMST FAKTA Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Den inkomst som redovisas i statistiken är ofta ekvivalerad, vilket innebär att ett viktsystem används för att relatera hushållets konsumtion till dess sammansättning. I praktiken innebär det att den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Källa:SCB 2/

16 STATISTIKNYTT Allt blir bättre med modern yrkesindelning Vi träffar statistikerna Susanne Gullberg Brännström och Sofia Löfgren vid SCB och undrar helt enkelt, vad som blivit bättre med nya yrkes nomenklaturen SSYK2012. Svaret är lika enkelt ALLT. DEN NYA KLASSIFICERINGEN är modern och detaljerad. På området it har flest förändringar skett. Tidigare fanns en kod för it-chefer och fyra för övriga yrken inom området. Nu finns två koder för chefer och tolv för yrkesvarianter. Vid den senaste uppdateringen SSYK96, fanns knappast spelproducenter och internet var i sin linda. Statistiken blir alltså så mycket bättre nu vet vi hur många systemutvecklare det finns och även vilken lön de har. Det finns också yrken som har förvunnit som egen kod. Ett exempel är Körsnär som nu redovisas tillsammans med andra skräddare. För att få en egen kod krävs bland annat ungefär utövare. Fotomodell hade tidigare egen kod, nu hittar vi dem i samma yrkesgrupp som Eventsäljare och demonstratörer. De demonstrerar helt enkelt kläder. Vi ser att Massörer för djur är på stark frammarsch men de är fortfarande för få för att få en egen kod. Vid förra omläggningen 1996 var motsvarande Massörer av människor en mindre grupp. Massörer och frisörer redovisades tidigare på samma kod, men har nu fått egna koder. Det kan ändå bli svårt att säga hur många de är eftersom statistiken främst Susanne Gullberg Brännström och Sofia Löfgren, statistiker vid SCB, beskriver den moderna yrkesindelningen.. Foto: Monica Holmberg kommer att redovisas för anställda och många i båda dessa yrken är egna företagare. Även Pizzabagare har förändrats. De redovisades tidigare tillsammans med Bagare idag finns de istället i en egen grupp tillsammans med Gatuköksarbetare, och även här är de flesta egna företagare. Tidigare var Tränare och sportutövare i samma grupp, det gjorde att medelåldern blev väldigt missvisande. Idag har vi också separerat kommunikatörer och journalister. Dagens klassificering är mer jämställd. Tidigare fanns betydligt fler yrkeskoder för traditionellt sett manliga yrken. För Maskinoperatörer fanns en rad koder men för Undersköterskor bara en. Nu finns det färre industriarbetarkoder eftersom det har skett stora förändringar i dessa yrken. > FAKTA Under 2014 infördes den nya yrkesnomenklaturen SSYK2012, där bland annat nya yrken finns med. Det var dags att spegla arbetsmarknaden på ett riktigt sätt. Ett stort arbete har gjorts, och nu i samband med att lönestatistiken och yrkesregistret för 2014 publiceras är förändringen klar. Läsa om Bättre lönestatistik i Källa:SCB nr 2/2014. Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK bygger på en internationell yrkesstandard. En reviderad version med namn SSYK2012 har tagits fram tillsammans med bland andra Arbetsförmedlingen. Systemet grupperar individer efter yrken och klassificerar efter arbetsuppgifter. Den kan användas för att organisera information om lediga platser, arbetssökande och yrken. 16 Källa:SCB 2/2015

17 STATISTIKNYTT Undersköterskor har idag sex koder, där man särredovisar exempelvis arbete inom hemtjänst och på sjukhus. Även läkare har fått fler koder, exempelvis AT-läkare och specialister. Vem avgör indelningen? Vi står på en internationell grund, men det är SCB som beslutar om den nationella klassificeringen. Exempelvis har vi ingen nytta av koden Byhövding! Arbetet är gediget och vi samråder med Arbetsförmedlingen och branschorgansationer. Vilka reaktioner får ni från användare? Det finns en stor förväntan! Nu redovisade vi alltså först lönestatistiken med den nya klassificeringen, och nästa vår redovisar vi antal efter yrken för helår 2014 en viss eftersläpning men då får vi med den regionala nivån. Vilka nya möjligheter ser ni för våra läsare och kunder? Statistiken blir bättre i och med att man kan hitta sitt yrke lättare och jämföra sig med sin egen eller andra grupper. Yrkesprognoserna blir bättre. De ligger till grund för utbildningssatsningar och annan samhällsplanering. Tidsseriebrott är naturligtvis ett problem, men efterhand blir det nya tidsserier med nya SSYK. Var femte saknar marginal för oförutsedda utgifter En av fem svenskar saknar ekonomisk marginal för oförutsedda utgifter. Det visar data från Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF/SILC för 2014 som publicerades den 26 maj. Ungefär var femte person svarade nej på frågan om man skulle klara av att betala en oväntad utgift på kronor inom en månad, utan att låna eller be om hjälp. n Det är vanligare att kvinnor saknar kontantmarginal, 21 procent jämfört med männens 17 procent. Yngre, ensamstående med barn, personer med kortare utbildning och utrikes födda saknar i större utsträckning kontantmarginal. n Det är fler yngre än äldre som saknar kontantmarginal. I åldersgruppen år saknar var fjärde kontantmarginal och var tionde i åldersgruppen år. n Ensamstående med barn saknar oftare marginal för oförutsedda utgifter jämfört med sammanboende, varannan ensamstående med barn jämfört med knappt en av tio sammanboende. n Var fjärde person med förgymnasial utbildning saknar kontantmarginal, jämfört med var tionde med eftergymnasial utbildning. Undersökningen baseras på en kombination av telefonintervjuer och registerdata. Publiceringen omfattar drygt 120 tabeller inom områdena boende, ekonomi, fritid, föreningsaktiviteter, hälsa, sociala relationer, sysselsättning, arbetsmiljö och trygghet. Läs mer: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC): scb.se/ulf Saknar kontantmarginal, efter hushållstyp, Procent 80 procent Thomas Helgeson Vem har tillgång till uppgifterna? Alla har tillgång genom databaserna och efterfrågade tabeller och diagram. Allt om klassifikationen hittar du på scb.se/ssyk/ Monica Holmberg kvinnor män 0 samtliga hushåll Källa: SCB, ULF/SILC ensamstående utan barn ensamstående med barn sammanboende utan barn sammanboende med barn Källa:SCB 2/

18 Helmul vann kategorin Bästa visualisering och VARSKO Hack for Sweden Award. KREATIV ARENA för medborgare och myndigheter SCB är en av 20 myndigheter bakom Hack for Sweden. Initiativet har för andra året i rad inspirerat studenter, datajournalister och utvecklare att med hjälp av myndigheters öppna data skapa nya appar och tjänster. Helgen mars öppnades dörrarna för 90 deltagare från hela Sverige som fick träffa myndigheternas dataexperter och tävla om Hack for Sweden Award. AV TOTALT 27 bidrag i Hack for Sweden 2015 byggdes 20 av SCB:s data. Laget Hemul, vinnare av priset i kategorin Bästa visualisering, skapade med hjälp av statistik från SCB en applikation till Hemnet som ger information om området runt bostaden man är intresserad av. Appen hjälper bland annat till att hitta valresultat, nöjdhet med kommunens insatser, mängden nederbörd och om det finns badplatser i närheten. SCB bidrog med öppen data till Hack for Sweden i form av hela Statistikdatabasen, som är tillgänglig via ett programmeringsgränssnitt kallat API (Application Programming Interface). Via API:et kan SCB:s statistik utan kostnad exempelvis användas för att bygga appar för smarta telefoner eller nya webbtjänster. Vår ambition med Hack for Sweden är att inspirera till att använda myndigheters öppna data för att skapa nya appar och tjänster som vi själva inte skulle kunna komma på. Det ger också ett tillfälle att visa upp vår statistik och vad man kan använda den till, säger Sara Brinkberg, biträdande projektledare för Hack for Sweden. Prototyp för att söka statistik Ännu ett bidrag skapat med statistik från SCB är tjänsten Fråga Sverige som vann juryns specialpris för Bästa tekniska höjd. Fråga Sverige är en sök- och analystjänst som visualiserar flera olika myndigheters data genom en enda sökning. Resultatet presenteras med grafer, likt Google Knowledge Graph och Apple Siri. För att enkelt kunna söka efter informationen och jämföra data har både en språklig och en matematisk modell lagts på. Varningstjänst vann första pris Priset Hack for Sweden Award delades ut till laget bakom tjänsten Varsko av IT-minister Mehmet Kaplan. Tjänsten informerar om olyckor eller katastrofer genom sms, mejl eller sociala medier på kommun- eller länsnivå. Nu väntar en resa till San Francisco och Silicon Valley för de fyra segrande studenterna från Linköpings universitet, Johan Holmlund, Emma Melander, Olivia Kassander och Erik Sandrén. Positiv feedback Många önskar se att Hack for Sweden arrangeras nästa år igen. Ardalan Shekarabi, Sveriges civilminister, är en av dem. Det är väldigt intressant och roligt att se myndigheter samarbeta kring ett arrangemang som det här. Jag hoppas att Hack for Sweden blir återkommande, med bidrag som kan leda till nytta för samhället, säger han. Josephine Harold, praktikant vid SCB 18 Källa:SCB 2/2015

19 METODER VID SCB Röjandekontroll av alla statistikmaterial Statistisk röjandekontroll är metoder för att se till att inte uppgifter om enskilda individer eller företag ska gå att utläsa ur redovisad statistik eller statistiska material. Med röjande menas då att en utomstående får ny kunskap om en egenskap hos en enskild. Ett röjande kan till exempel ske genom att en uppgift om någon enskild framgår från en tabell eller genom att uppgiften tas fram av någon som lägger pussel med statistiska material och information från annat håll. Röjandekontrollen behövs för att hindra röjanden och bevara statistiksekretessen. Myndigheter som producerar statistik är skyldiga enligt 24 kap. 8 offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) att upprätthålla sekretess för uppgifter som kan hänföras till en enskild. Statistik får därför endast offentliggöras eller levereras om den har gått igenom en skadeprövning och vid behov skyddats mot röjande. Sekretessen och röjandekontrollen är också viktiga för statistikens kvalitet. De ger nämligen uppgiftslämnarna en grund för att känna förtroende för att uppgifterna skyddas. Det i sin tur ger förutsättningar för god svarsfrekvens och god svarskvalitet. Med genomförd röjandekontroll kan statistiken spridas utan att hindras av röjanderisker, och därmed ökar tillgängligheten för användarna. Röjandekontrollen ska ses som en process. Där ingår hela arbetsgången med skadeprövning, skydd och bedömning av kvalitet. Figuren här intill visar schematiskt hur olika moment kommer in. Processen ska gås igenom för alla statistiska produkter. Skadeprövningen består av två delar: dels bedömning av sannolikheten för att uppgifter kan röjas om någon enskild (fysisk eller juridisk person), dels bedömning av om uppgifter som kan röjas medför skada eller men för någon enskild. Skyddandet kan göras på olika sätt, såsom att utelämna eller förgrova uppgifter som skulle kunna röja enskilda. Det gäller att minimera skyddets inverkan på statistiken under villkoret att risken för röjande hålls acceptabelt låg. För vägledning i röjandekontroll rekommenderas Handbok i statistisk röjandekontroll, utgiven i år av Rådet för den officiella statistiken. Målgruppen för handboken är i första hand de som framställer och sprider statistik eller statistiska material, men även andra intresserade kan ha nytta av handboken som du hittar på scb.se. Jörgen Brewitz Röjandekontroll: processen och dess olika moment Skadeprövning Bedömning av röjanderisk Bedömning av skaderisk Skyddande av data Bedömning av kvalitet Krävs skydd? Ja Godtagbar kvalitet? Nej Åtgärd krävs Nej Ja Överlämna Källa:SCB 2/

20 B Avsändare: Statistiska centralbyrån Örebro DET HÄR ÄR KPI Varje månad tar SCB reda på om priserna i Sverige har gått upp eller ner. Genom att samla in prisuppgifter på vanliga varor och tjänster tar vi fram konsumentprisindex (KPI). För att veta vad vi ska mäta har SCB tagit fram en varukorg som innehåller fördelningen av de varor och tjänster som svenska konsumenter köper. Jämför dig med korgen och se om du statistiskt sett är en vanlig konsument. Transport Hälsooch sjukvård Alkoholhaltiga drycker och tobak Livsmedel och alkoholfria drycker Kläder och skor Rekreation och kultur Post och telekommunikationer Boende Diverse varor och tjänster Restauranger och logi Inventarier och hushållsvaror Utbildning facebook.com/statisticssweden Källa: Konsumentprisindex februari 2014, SCB 20 Källa:SCB 2/2015

Statistikens betydelse och nytta för samhället

Statistikens betydelse och nytta för samhället Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Varför är SCB i Almedalen? Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Yrkenas geografi - Skillnader mellan stad och land. Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö

Yrkenas geografi - Skillnader mellan stad och land. Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö Yrkenas geografi - Skillnader mellan stad och land Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö Yrkesregistret traditionellt Antal yrken Vanligaste yrken och antalet yrkesanställda Yrken utifrån

Läs mer

Handbok i statistisk röjandekontroll

Handbok i statistisk röjandekontroll Handbok i statistisk röjandekontroll Jörgen Brewitz Ordförande i samarbetsgruppen för röjandekontroll jorgen.brewitz@scb.se ROS-seminarium den 26 mars 2015 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter ROS-handbok

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Korrigering av den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken (TRIF)

Korrigering av den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken (TRIF) PM 1 (5) 2015-12-21 Johan Lindberg Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik 019-17 60 64 Korrigering av den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken (TRIF) Den nya totalräknade inkomstfördelningsstatistiken

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället SCB i Almedalen 2012 Statistikens betydelse för samhället SCB:s uppgifter Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? Idag är var femte invånare i Sverige mellan 18-30 år. Samtidigt är bara var femtonde politiker i samma ålder. I kommuner och i landsting såväl som i riksdagen är unga människor kraftigt underrepresenterade.

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD

BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-05-18 Dnr 2010:0991 BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD Hur många och hur stor andel av under 18 år lever i som har en låg ekonomisk standard

Läs mer

Könsuppdelad statistik Helena Löf SCB

Könsuppdelad statistik Helena Löf SCB Könsuppdelad statistik 2014-04-23 Helena Löf SCB De jämställdhetspolitiska målen Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

SCB i Almedalen Statistikens betydelse för samhället

SCB i Almedalen Statistikens betydelse för samhället SCB i Almedalen 2012 Statistikens betydelse för samhället SCB:s uppgifter Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2012

Övergångar från gymnasium till högskola 2012 FS 2013:7 2013-11-04 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 2012 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Kongressbeslut november 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2011-03-25 1(5) Demografisk analys 2011 BE0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med prognos för 2011

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med prognos för 2011 Svar på regeringsuppdrag 1 (8) Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken med prognos för 2011 Om denna rapport Indikatorerna i denna rapport är ett urval av de som presenterades i svar på

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Hushållens ekonomiska standard Den ekonomiska standarden, (medianvärdet för den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet, räknat i fasta priser) har ökat varje år sedan

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Trender och tendenser kring hur Gotland går mot jämställdhet eller ojämställdhet?

Trender och tendenser kring hur Gotland går mot jämställdhet eller ojämställdhet? Länsstyrelsen Visby 2007-05-28 Gotlands län Teamet för hållbar Utveckling Kicki Scheller Särskilt sakkunnig i jämställdhet Trender och tendenser kring hur Gotland går mot jämställdhet eller ojämställdhet?

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna.

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna. 1 Enkätstudie 214 Riktat till volontärer inom IM Vid 214 års enkätstudie har ca 7 personer haft möjlighet att besvara ett stort antal frågor som rör dem som personer, deras syn på stödet från IM samt hur

Läs mer

Kommentarer och användarguide. Detta häfte innehåller: kommentarer till den könsuppdelade statistiken i häftet

Kommentarer och användarguide. Detta häfte innehåller: kommentarer till den könsuppdelade statistiken i häftet Kön spelar roll Kommentarer och användarguide Detta häfte innehåller: kommentarer till den könsuppdelade statistiken i häftet tips på hur statistikhäftet kan användas av t.ex. skolor, arbetsplatser och

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse?

Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse? Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse? Emma Snölilja och Lotta Larsson facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB nyheter #scb #almedalen #statistik #integration Statistiska_centralbyran_scb

Läs mer

Leka jämt. en del av hållbar utveckling

Leka jämt. en del av hållbar utveckling Leka jämt JÄMSTÄLLDHET en del av hållbar utveckling Kvinnor och mäns makt och inflytande på Gotland Är det sant eller falskt att kvinnor och män på Gotland har samma möjlighet till makt och inflytande

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 HE0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige

DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige 30 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. samt sjukvårdsfrågor kraftigt uppåt

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västernorrlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet?

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 Färre fick arbete 2 200 personer fick arbete under mars och det var 130 färre

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 7 Utbildning, jobb och dina pengar 10 Val och partier 12

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 7 Utbildning, jobb och dina pengar 10 Val och partier 12 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Ekonomisk självständighet och ekonomisk jämställdhet. Anita Nyberg Genusvetenskap, Stockholms universitet

Ekonomisk självständighet och ekonomisk jämställdhet. Anita Nyberg Genusvetenskap, Stockholms universitet Ekonomisk självständighet och ekonomisk jämställdhet Anita Nyberg Genusvetenskap, Stockholms universitet Studier av inkomstfördelning är vanliga. Utgångspunkten är i allmänhet disponibel inkomst, hushållets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Om separationen mellan föräldrarna skett under de senaste åren bor hälften av barnen

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 Något färre fick arbete 1 685 personer fick arbete under november och det

Läs mer

Uppdrag till Statistiska centralbyrån gällande utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet

Uppdrag till Statistiska centralbyrån gällande utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet Regeringsbeslut 1 2016-03-03 A2016/00519/SV Arbetsmarknadsdepartementet SCB Box 24 300 104 51 Stockholm Uppdrag till Statistiska centralbyrån gällande utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

I denna promemoria redovisas hur fördelningseffekterna av regeringens reformer beräknas.

I denna promemoria redovisas hur fördelningseffekterna av regeringens reformer beräknas. Promemoria 2016-04-11 Finansdepartementet Ekonomiska avdelningen Beskrivning av beräkningar av fördelningseffekter av reformer hittills denna mandatperiod i bilaga 2 Fördelningspolitisk redogörelse I denna

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Minnesanteckningar från användarrådet för välfärdsstatistik, 2014-04-08

Minnesanteckningar från användarrådet för välfärdsstatistik, 2014-04-08 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) Minnesanteckningar från användarrådet för välfärdsstatistik, 2014-04-08 Närvarande: Anna Hedborg, ordförande Jan Henriksson, Boverket Tom Nilstierna, Socialdepartementet Magnus

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Hur är inkomsterna för pensionärerna? Andelen fattiga pensionärer

Läs mer

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen Anställda i staten Planer och önskemål kring pensioneringen INLEDNING Vi har skaffat oss bättre kunskap om vilka planer och önskemål anställda i staten har vad gäller sin pensionering genom att låta SIFO

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer