Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 KALLELSE VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia 1. Mötets öppnande 2. Preliminärer a. Mötets behörighet b. Val av mötessekreterare och justeringsperson Justerare: Johanna Enderstein c. d. Godkännande av föredragningslistan Adjungeringar 3. Uppföljning av beslut Rapporter 4. Ekonomiska rapporter (föreligger ej) 5. Enhetsrapporter (P, H, U, S, A) 6. Reserapporter (Almedalen 2015) 7. Övriga rapporter (föreligger ej) Organisation 8. BU: Ansökan om kårföreningsstatus för Tekniskt basårs kommitté 9. Fastställande av verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2014/2015 a. Svea Skivgarde 10. Val av representation a. Chalmersspexet Vera 15/16: i. Ledamöter utan inbördes ordning: Agnes Nerelius, a11 b. Chalmers Pyrotekniska kommitté (Pyrot) Fredrik Burhöi Bengtsson, it14 i. Ledamöter utan inbördes ordning: Niklas Midefelt, e14 Elin Eriksson, a14 Daniel Poposki 1 av 2

8 KALLELSE VO Politik 11. FuM 12. Nationell politik 13. SFS 14. GFS Samarbeten 15. Reftec a. Remissanmodanden b. Remissvar (föreligger ej) Fastställande av Per Capsulam Avslutande formalia 16. Meddelanden a. Kommande födelsedagar b. Övriga 17. Föregående mötesprotokoll 18. Övriga frågor i. 23/7: Peter Alehammar, VO77/78/79, Kårens direktör, 62 år ii. 1/8: Viktor Andersson, KO08/09, 30 år iii. 7/8: Frida Claesson, VO12/13, 29 år 19. Nästa möte KS02 den 11 augusti klockan 09: Månadens viktigaste händelser 21. Rykten, skvaller och dementier 22. Mötets avslutande VO KO VO På uppdrag av styrelsens ordförande, Johan Bondesson Vice kårordförande 2 av 2

9 År När Beslut Kommentar Ägare Ansvarig DeadlinStatus avklarat 06/07 FuM /08 FuM /10 FuM /10 FuM /10 FuM /10 FuM /10 FuM FuM-ledamöter på ett lätttillgängligt sätt ges tillgång till FuM-relaterande dokuemnt, såväl arkiverade som aktuella. FuM Talman pågår ett brev skickas till Liseberg med förslaget att skylten vid Liseberg C med avstånd till andra stationer också ska KS KO pågår KO 10/11 inkludera avståndet till Chalmers C blivit lovad av ChS kvarstår som medlem i GFS, men aktivt arbetar för en förändring av GFS organisation. KS SO pågår Kårstyrelsen får i uppgift att bevaka förändringsarbetet och återkomma om förändringar sker. KS SO pågår ChS skall verka för att GFS bör arbeta efter en modell där medlemsavgiften består av en fast och likvärdig avgift KS SO per kår. ChS skall verka för att GFS på sikt bör arbeta för att sänka arvoderingsgraden ytterligare KS SO Chalmers Studentkår saknar förtroende för NN som Jämställdhetssamordnare vid Chalmers tekniska högskola 10/11 FuM 1 33 ge kårstyrelsen i uppdrag att fastställa instruktioner för Kårtidningen Tofsen och i framtagande beakta 12/13 FuM7 198 att möjligheten undersöks till att slå samman medlems- och funktionärsregistret till ett gemensamt register till FuM 1. Pågår i samband med de övriga instruktionerna. KS VO 12/13 FuM8 237 medlemskapet i GFS utreds igen under 2014/2015. struken 13/14 Utredningen av konsekvenser av ett eventuellt utträde ur GFS presenteras på Fullmäktigemöte 1 under avklarat verksamhetsåret 2014/2015 KS 13/ kårstyrelsen åläggs att till FuM6 14/15 lyfta en proposition angående eventuellt utredande av kårstyrelse skild från kårledningen. KS avklarat 13/14 FuM7 tillsätta en arbetsgrupp på 5-10 personer med ansvar att ta fram förslag på strategi för kåren som helhet KS Pågår 14/15 FuM1 25 Företagsgruppen får i uppdrag att genomföra projektet Servicebutik i Emils kårhus enligt beskrivningen i FuM Pågår bakgrunden. instifta en arbetsgrupp för översyn av Åsiktsprogrammet som uppdras att avlägga rapport till FUM3 där den FuM FuM5 Avklarat 14/15 FuM1 45 beskriver hur processen har gått dittills samt hur den kommer att fortsätta fram tills processen är slutförd och föreslår relevanta ändringar i Åsiktsprogrammet inför FUM5. 14/15 FuM3 95 projektet gällande utveckling av Härrydaområdet fortsätter enligt ovanstående beskrivning. FuM Pågår att upp till kronor avsätts från byggnadsfonden för att genomförande av projektet. 14/15 FuM /15 FuM /15 FuM /15 FuM4 14/15 FuM4 14/15 FuM4 14/15 FuM4 inrätta en styrgrupp med ansvar för att projektet genomförs inom nämnda villkor och ekonomiska ramar samt att rapportera till fullmäktige. Studentrepresentanterna från den tidigare styrgruppen väljs om till den nya styrgruppen. ge Kårstyrelsen i uppdrag att tillsätta övriga ledamöter i styrgruppen. Emils Kårhus AB äger de ny- och ombyggda husen på Chalmers Studentkårs mark i Härryda. Chalmers Studentkår arrenderar marken husen står på till Emils Kårhus AB för en summa överenskommen mellan Kårstyrelsen och Emils Kårhus AB. bilda en temporär referensgrupp till Valberedningen inför och under rekryteringsprocessen av Kårledningen 15/16. välja in upp till 5 tidigare kårledningsledamöter till referensgrupen under fullmäktigemöte 4 verksamhetsåret 14/15 fastställa tillägg och ändringar i stadga och reglemente enligt Bilaga 1. (Tofsen) 125 ålägga Kårstyrelsen att med hjälp av arbetsgruppen ta fram nya instruktioner till Kårtidningen Tofsen. 126 ålägga Kårstyrelsen att se över Kårledningens arbetsuppgifter och prioriteringar för att skapa en hållbar arbetsbelastning tillsammans med staben. Om arbetet rapporteras löpande till fullmäktige i Kårstyrelsens rapporter tills dess att en hållbar arbetsbelastning har uppnåtts. 126 ålägga arbetsgruppen för strategi för kåren som helhet att rapportera till Fullmäktige möten nummer 6 och 2 till dess att arbetet är avslutat. ålägga kårstyrelsen att se över kårledningens arbetsuppgifter KS och prioriteringar för att skapa en hållbar arbetsbelastning tillsammans med staben. Översynen skall påbörjas vid årsskiftet och rapporteras löpande till fullmäktige. KS KS KS FuM FuM KS FuM pågår avklarat avklarat avklarat avklarat Pågår Pågår Pågår

10 FuM /15 14/15 sälja för 2500 kr alternativt överlåta genom gåva hela Chalmers Studentkårs fastighet i Härrydaområdet (Skårtorp 1:116) till ett blivande bolag i Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB med uppdrag att förvalta och driva kårens fritidsområde i Härryda. FuM5 141 göra aktieägartillskott till Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB om maximalt 18 miljoner kronor för projektet Kårhus på Landet. 14/15 FuM5 143 fastställa ändringar i stadga enligt Förslag till beslut. (Tofsens inval) 14/15 FuM5 155 arbetsgruppen åläggs att inkomma med förslag på strategi för kårens verksamhet inom engagemang och personlig utveckling senast till fullmäktigemöte 7. 14/15 FuM5 157 arbetsgruppen för anpassning av likabehandlingspolicy kommer med förslag på ny likabehandlingspolicy senast fullmäktigemöte 7 14/15 FuM5 158 medlemskapet i Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) utreds av kårstyrelsen under verksamhetsåret 15/16 14/15 FuM5 159 Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram fastställs i sin helhet enligt bilaga. 188 att tillsätta en arbetsgrupp om maximalt 5 personer med uppdrag att ta fram förslag på ägardirektiv till och FuM6 organisation för det nystartade bolaget med uppdrag att driva och förvalta kårens fastighet i Härryda. att ålägga arbetsgruppen att lägga fram förslag till beslut om nya ägardirektiv senast på fullmäktigemöte 8. 14/15 att ålägga arbetsgruppen att fram förslag på organisation för det nya bolaget senast på fullmäktigemöte 8. FuM7 14/15 kårstyrelsen skall åläggas att ta upp en proposition om utredning om kårledning skild från kårstyrelsen vid FuM1 2020/ /15 FuM8 att Chalmers Studentkår skall sträva efter att bli kontantfri förutsatt att problematiken med betalning från de internationella studenterna löses. att Under verksamhetsåret 15/16 utvärdera den kontantfria verksamheten. att möjliggöra för kårens centrala verksamhet att bli helt kontantfri genom att investera maximalt kr i, och ta löpande kostnader för, ett kassasystem för kår- och kontokort. 14/15 FuM8 ålägga kårstyrelsen att ta fram riktlinjer och tydliga kommunikationsvägar i samarbetet mellan Emilias Kårhus AB och Chalmers Studentkår KS FuM FuM KS KS KS avklarat pågår avklarat avklarat avklarat pågår avklarat avklarat pågår pågår

11 År När Ärende Beslut Kommentar Ansvarig Deadline Behandlat 13/14 KS01 16 Teknologsektio att bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612, 09) om 3269,60 SEK för teknologsektionsäskningen Struken nsäskningar Uppstartskväll för mentorskapsprogrammet /14 KS10 ordlistan uppdateras en gång per år genom tillägg av nya ord i ordlistan, senast under verksamhetsårets sista Pågår kårstyrelsemöte 13/14 KS10 de satsningar som Chalmers Studentkår ska göras fastställs enligt bilaga 1 i rapporten och innefattar att 1) ta Pågår fram tydligt syfte och budskap med företagsgruppen, 2) omarbeta avsnittet på hemsidan, 3) ta fram utökat presentationsmaterial rörande ABChSFG samt 4) tydlig framställning av medlemsservice i ersättningen av Den Lilla gröna. 13/14 KS10 bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om 3150kr + 240kr/deltagare för maximalt 30 Struken deltagare för internt mentorskapsprogram från Teknologsektionen Industriell ekonomi. 13/14 KS10 bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om 80 SEK per sektionsmedlem för maximalt 100 Struken personer för deltagande under kandidatmiddag, från Teknologsektionen Informationsteknik 13/14 KS10 bevilja en äskning om 40 SEK per kårmedlem för maximalt 30 personer för deltagande under eventet för Struken Working Abroad, Students Share their Experiences. 13/14 KS studentrepresentation inom högskolan årligen klubbas senast kårstyrelsemötet innan inval av representanter Pågår för nästkommande verksamhetsår och att detta förtecknas i Kårstyrelsens årscykel 13/14 KS ålägga valberedningen att till Drivhuset Göteborg styrelse, från och med årsstämman våren 2015, rekrytera en Våren 2015 Pågår teknolog på mandat om två år. 13/14 KS en utredning för att ta fram åtgärder för att placera ut funktionerna som presenteras i bilaga 1 i kårhuset KS07 14/15 Pågår genomförs innan utgången av /14 KS en Handlingsplan för Kårhuset fastställs av Kårstyrelsen innan utgången av KS07 14/15 Pågår 13/14 KS Kårstyrelsen har uppdraget att löpande uppdatera styrdokumentsregistret. Pågår 13/14 KS Kårstyrelsen ansvarar för att gå igenom kommittéernas instruktioner innan Kårstyrelsemöte 10 14/15 KS10 14/15 Avklarat 13/14 KS CHARMs Handlingsplan antagen 10/11 ersätts av förtydligade instruktioner eller en övergripande strategi. KS14 14/15 Pågår 13/14 KS Kårstyrelsen ansvarar för att se över Strategi för EDK och återkomma med beslut om strategin under KS14 14/15 Pågår verksamhetsåret 2014/ /14 KS Mottagningskommittén (MK) varje år ska rapportera till Kårstyrelsen efter genomförd och utvärderad Pågår mottagning. 14/15 KS bordlägga ansökan om kårföreningsstatus från Gothenburg Debate Society at Chalmers Student Union Pågår 14/15 KS02 inrätta en arbetsgrupp på 3 personer för att se över kårkommittéernas instruktioner och lägga förslag på nya KS10 14/15 Avklarat instruktioner senast till Kårstyrelsemöte /15 KS04 beviljar en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om kr. Detta för att delvis täcka kostnaden för Avklarat kårmedlemmarnas värderingstest från ValuesOnline som används som underlag på World Values Day. 14/15 KS05 bevilja ett uttag på maximalt kr från Follinfonden Avklarat 14/15 KS07 fastställa riktlinjerna för äskning för att underlätta arrangemang på campus Lindholmen enligt bilaga med inkomna yrkanden. Avklarat

12 14/15 KS07 fortsatt möjlighet till äskning utvärderas tillsammans med var pengarna till äskningen i framtiden skall tas av KS12 14/15 Avklarat Husansvarig och Vice kårordförande i samband med att budgeten för verksamhetsåret 2015/2016 läggs. 14/15 KS07 tillsätta en arbetsgrupp med maximalt 4 personer som ges i uppdrag att ta fram och/eller tydliggöra ekonomiska KS12 14/15 Pågår riktlinjer för respresentations- och personalkostander för beslut senast under Kårstyrelsemöte /15 KS07 fastställa bifogad Samordningsplan för likabehandling 2014/2015 med föreslagna ändringar. Avklarat 14/15 KS08 anta Avancez Makerspace Chalmers Studentkårs Makerspaceförening som kårförening inom Chalmers Avklarat Studentkår. 14/15 KS08 ålägga CIK att lägga förlag på att starta en kårförening som fungerar med medlemskap i Svenska Akademiska Avklarat Idrottsförbundet innan verksamhetsårets slut. 14/15 KS08 göra avstick från budget med 950 kronor för att lägga på rollups till FuM Avklarat 14/15 KS08 göra avstick från budget med 1900 kronor för att lägga på rollups till valberedningen. Avklarat 14/15 KS08 göra avstick från budget med 2400 kronor för att lägga på tröjor till valberedningen. Avklarat 14/15 KS08 beviljaa en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om kr för PhD satisfaction. Pågår 14/15 KS08 beviljaa en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om 9400 kr för Sektionens vecka. Avklarat 14/15 KS att beviljar en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om kr för I-Academy. Avklarat 14/15 KS beviljar en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om kr för Kommittédagen. Avklarat 14/15 KS10 godkänna ansökan om kårföreningsstatus för Chalmers Studentkårs Idrottssällskap. Avklarat 14/15 KS10 godkänna ansökan om kårföreningsstatus för Chalmers Studentkårs The Zeitgeist Movement. Avklarat 14/15 KS10 avslå äskningen för kontantfria basen. avklarad 14/15 KS10 bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt 5000 kr för samarbetsdag för Avklarat sektionens aktiva. 14/15 KS11 att stryka punkt 2.2 ur CIKs instruktioner. Pågår att stryk på sektionerna ur punkt till och stryk punkt ur CIRCs diskussioner. att fastställa nya instruktioner med ovanstående ändringar för CBK, CCC, Chalmersspexet Bob, Chalmersspexet Vera, CHARMk, CIK, CIRC, FestU, GasqueK, G.U.D., IAESTE, JämK, LoB, Marskalksämbetet, MK, PU, Pyrot och Svea med beslutade ändringar. att bordlägga beslut om nya instruktioner för CFFC och Tofsen 14/15 KS11 att godkänna att ett uttag ur Gasquefonden på upp till kr görs för återinvestering i Gasquen i form av 2 Pågår nya värmeskåp. 14/15 KS11 att godkänna ansökan om kårföreningsstatus för RANG. Pågår 14/15 KS11 att stadgan för Chalmers Kristna Grupp måste förändras i enighet med Chalmers Studentkårs styrdokument Pågår innan verksamhetsårets slut för att få fortsätta vara en kårförening. 14/15 KS12 att bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt kr för Sektionsaktivas dag. Avklarat

13 14/15 KS12 att bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt 9750 kr för igem. Pågår 14/15 KS12 att instifta en tillfällig kommitté vid namn Kårhuskommittén med uppdrag att värna om Chalmers kårhus och Pågår åligganden enligt bilaga. 14/15 KS12 att godkänna ett uttag på SEK görs från gasquefonden för att finansiera inköp av högtalare och Pågår delningsfilter enligt ovan. 14/15 KS12 att bevilja G.U.D (Grand Unified Debuggers) ett uttag ur fonden Kollekten på maximalt kr för att köpa in Pågår utrustning till Projektrummet i kårhusets källare. 14/15 KS13 att bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt kr för Välkomstkalas. Pågår 14/15 KS13 att avslå teknologsektionsäskning försammanhållningsdag för sektionsaktiva. Avklarat 14/15 KS13 att bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt 4298 kr för Övningssektionsmöte. Pågår 14/15 KS14 tillsätta en arbetsgrupp om minst 3 och max 7 personer med uppdrag att ta fram riktlinjer för kårens Pågår miljöarbete under verksamhetsår 15/16, arbetsgruppen skall rapportera löpande till kårstyrelsen. 14/15 KS14 tillåta Ljud- och bildgruppen (LoB) att införskaffa ett nytt mixerbord och kringutrustning för maximalt Pågår kr exkl. moms med medel från 14/15-års resultat. 14/15 KS14 bifalla samordningsplanen for en sund alkoholkultur i sin helhet. Pågår 14/15 KS14 bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,09) om maximalt kr för projektet World Values Initiative Pågår 14/15 KS14 bevilja teknologsektionsäskning för K-sektionens 150- årsjubileum från konto planerade projekt (6612,09) om I samband med utvärdering Pågår maximalt kr för projektet. krävs ett tydliggörande 14/15 KS14 bevilja en äskning från konto planerade projekt (6612,07) om maximalt kr för transport. Avklarat

14 ENHETSRAPPORT Presidiet Rapport till KS01 från Presidiet Utfört kalendarium 27 Juni Överlämning 1 Juli Kårledningen 15/16 tillträder sina poster 1 Juli VO träffar SEB tillsammans med AO 28-2 Juni-Juli KO, UO och SO representerar studentkåren på Almedalsveckan 3 Juli Hela Kårledningen besöker William Chalmers grav på hans dödsdag 9 Juli Jönköpings Studentkår besöker Chalmers Studentkår och KO, UO, SO Reflektioner KO Efter en månads överlämning är det skönt att komma igång med eget arbete. Almedalsveckan gav mig en väldigt bra övergång från överlämning till arbete och gjorde mig mer redo att sätta igång. Mycket saker tar tid nu i början och jag och VO behöver mycket tid att diskutera nu. Vi är dock väldigt medvetna om att vi inte har det sen men lär oss för varje dag hur vi blir mer effektiva. Gruppen har inte träffats så mycket i helgrupp så det ska bli kul att få göra det mer framåt. Det är en positiv stämning i gruppen av att få börja arbeta samtidigt som att det känns lite läskigt. Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - P.docx VO Arbetet har dragit igång med full fart från första dagen. Många lärdomar har redan dragits och trots branta inlärningskurvor känns det som att saker och ting sakta faller på plats. Yttre faktorer såsom personer som är på semester har satt lite käppar i hjulen, men satt problemlösningsförmågan på prov, vilket jag sannolikt kommer ha nytta av under hela året. Mycket av tiden har gått åt till att planera diverse projekt och arbetet med verksamhetsplanen har satt igång, vilket jag tycker är spännande. Under den gångna veckan har dessutom presidiet haft sin första riktiga chans att ses och planera, vilket var lika efterlängtat som behövligt. Inom kåren Bolag inom Företagsgruppen Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB Inget att rapportera. Emils Kårhus AB (EKAB) & Emilias Kårhus AB (EmKAB) 1 av 4

15 ENHETSRAPPORT Presidiet Inget nytt att rapportera. Ekonomi och kassörer Det har varit högt tempo på ekonomiavdelningen under den gångna perioden, mest för att hinna klart med föregående månads och års räkenskaper innan semestern. Det har varit en del problem med våra bankkonton, och detta är ett arbete som fortsätter framöver. Fullmäktige Arbetet med kommande fullmäktigeår har satt igång och VO har haft ett par möten med Talman. Såväl datum för sammanträden som upplägg och ambitioner för höstens kick-off har diskuterats. Sektioner Som en del av det verksamhetsstöd kåren centralt erbjuder sektionerna finns det sektionskontakter. Under den gångna perioden har dessa kontakter delats ut inom gruppen. Information har blandats med diskussioner kring rollen, allt för att stödet ska vara så givande och genomtänkt som möjligt för sektionsstyrelserna. Utskott och forum Sektionsekonomiforum (sef) Inget nytt att rapportera. Kommittéekonomiforum (kef) Inget nytt att rapportera. Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - P.docx Kommittéordförandeträffar (KoT) Arbetet har initierats mellan VO och vso och förbättringsmöjligheter och svårigheter har diskuterats. Planeringen är med andra ord i ett tidigt stadium. Kårledningsutskottet (KU) Planering och datum för kårledningsutskotten kommer ske kommande vecka. Interna projekt Planering verksamhetsplan Efter att kårledningen önskat vilka punkter i verksamhetsplanen de vill arbeta med delade presidiet ut punkterna. Ledamöterna har gjort en grovplanering för att presidiet ska kunna ge feedback tidigt i planeringen av punkterna. Arbete för en bättre situation för Kårledningen Under föregående verksamhetsår togs en handlingsplan med syfte att skapa en bättre arbetssituation för Kårledningen fram. I rapporteringen till kårstyrelsemöte 14 nämns det att en slutgiltig version av denna kommer lyftas för fastställande till kårstyrelsemöte 1 detta verksamhetsår. Handlingsplanen 2 av 4

16 ENHETSRAPPORT Presidiet har diskuterats internt, men den behöver redas ut mer och kanske förändras innan den kan antas och implementeras. Servicebutik Uppbyggnaden i servicebutiken i kårhuset på Johanneberg är i full gång och ombyggnationen planeras vara klart så butiken kan öppnas dagen innan mottagningen. Högskolan Administration och Service Ingen nytt att rapportera. Campusfrågor Kårordförande har under året suttit i styrgruppen för Campusutveckling som studentrepresentant. I samråd med avgående Kårordförande bestämdes det att ordförande för Sociala enheten tar över det ansvaret kommande år. Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - P.docx Högskoleledning I juni höll Högskolan styrelsemöte och strategidag. Under strategidagen deltog styrelsen och rektorns ledningsgrupp. Medverkande var även Chalmers nya rektor Stefan Bengtsson. Temat för dagen var utbildning efter önskemål från studentkårens representanter. Många idéer och tankar lyftes och studentledamötena ser fram emot det fortsatta arbetet med de frågor som diskuterades. Högskolan har tagit sommaruppehåll i många delar av verksamheten. Delar av ledningsgruppen fanns med i Almedalen tillsammans med Stiftelsens VD Stefan Johnsson. Kårordförande och vicerektor för grundutbildningen har intervjuats av högskolans kommunikationsavdelning till en artikel som kommer publiceras på högskolans hemsida i samband med antagningen. Projekt med högskolan Inget nytt att rapportera. Externt Samarbeten RefTec Under överlämningen i juni bestämde KORK och VORK datum för kommande års träffar och skrev en verksamhetsplan. Första träffen kommer vara gemensam för grupperna och innehålla diskussioner om ledarskap och ramavtal. Träffen är planerad i september båda grupperna kommer sedan ha ytterligare tre träffar och överlämning. 3 av 4

17 ENHETSRAPPORT Presidiet Externa projekt Kommande kalendarium Juli KL på kickoff 21 Juli Kårstyrelsemöte Juli VO ledig 3-7 Augusti KO ledig 11 Augusti Kårstyrelsemöte 2 14 Augusti KO på strategimöte med Chalmers Fastigheter 15 Augusti Kommittéutbildning/kickoff 17 Augusti KO på ledningsgruppens första möte efter sommaruppehåll 18 Augusti Mottagningens första dag 20 Augusti VO & HA på styrgruppsmöte för Kårhus på landet-projektet Frågor på rapporten ställs till, Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - P.docx Veronika Aspvall Kårordförande Johan Bondesson Vice kårordförande 4 av 4

18 ENHETSRAPPORT Husansvarig Rapport till KS01 från Husansvarig Utfört kalendarium 2 juni Byggmöte för byggnation av servicebutik 10 juni Polen stängd för renovering 16 juni Byggmöte för byggnation av servicebutik juni RefTeC Överlämning 30 juni Byggmöte för byggnation av servicebutik 30 juni Sista arbetsdagen för HA 14/15 1 juli Första arbetsdagen HA 15/ juli Teambuildig KL 15/16 Reflektioner Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - H.docx Husansvarig Nu är överlämningen över och jag har tagit del av väldigt mycket information och försöker komma ihåg allt vilket inte alltid är så lätt. Jag känner dock att jag har koll på det viktiga även om det kan vara svårt att fatta beslut där man inte har all nödvändig information. Jag känner att jag har ett bra stöd av tidigare Husansvarig som kan ge input vilket gör beslutsfattandet enklare. Nu efter en vecka så börjar jag komma in i kontoret och jag vet nu vart jag har alla mina saker vilket gör de lättare att arbeta. Nu efter den första veckan kan jag inte säga annat än att så här länge bara är kul och att jag ser fram emot detta året. Inom kåren Bilar Stödhjulet till släpvagnen är nu lagat. I övrigt inget nytt att rapportera. Fastighetsförvaltning Kårhuset, Johanneberg Kårhuspoolen är avstängd sedan den 10 juni för underhållsarbete och installation av nytt ventilationsaggregat då de gamla aggregatet är uttjänt. 1 av 4

19 ENHETSRAPPORT Husansvarig Fritidsanläggningen i Härryda Inget nytt att rapportera Järnvägsvagnen Inget nytt att rapportera Fastighetsutveckling Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - H.docx Kårhuset, Johanneberg Under året har Emils Kårhus AB (EKAB) jobbat med ett energibesparingsprojekt. Detta har inneburit att ny styrning installerats på flertalet fläktaggregat vilket möjliggör webbaserad administration och möjlighet till realtidsstyrning och felsökning på distans. Målet med detta är att kunna dra ner driftstiderna och effekterna på ventilationen utan att det skall störa verksamheten. Husansvarig som ansvarig för verksamheten har varit EKAB behjälpliga vid utformandet av tidkanaler för styrningen för att verksamheten skall påverkas negativt så lite som möjligt under tiden alla parametrar trimmas. Detta för att uppnå bästa förhållandet mellan energibesparing och verksamhetskompabilitet. Arbetet med installationen fortgår. Fritidsanläggningen i Härryda Inget nytt att rapportera Järnvägsvagnen Inget nytt att rapportera Sektioner Husansvarig har tilldelats två sektioner att vara sektionskontakt till. Dessa sektioner är AE-Sektionen och V-Sektionen. Uppstartsmöten kommer planeras in under juli månad. Interna projekt Kårhus på landet Projektet kårhus på landet fortgår och ett beslut om bygglov har tagits och blev beviljat av Härryda kommun. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 5 maj varefter det går att överklaga beslutet under tre veckor varefter det vinner laga kraft om inget överklagande inkommit. Under de tre veckor långa period för överklagande inkom ett överklagande på bygglovet. Ärendet är nu skickat till länsstyrelsens rättsenhet där de väntar på att behandlas. På grund av detta öppnas området upp för verksamhet fram till den 12/9 då byggstart inte kan ske utan ett bygglov som vunnit laga kraft. 2 av 4

20 ENHETSRAPPORT Husansvarig Servicebutik i kårhuset Johanneberg Under fullmäktigemöte 1 föregående verksamhetsår beslutades om att bygga om nuvarande Byssjan i kårhuset Johanneberg till en servicebutik och att bygga om Cremonas nuvarande lokaler till samma funktion som Byssjan tjänat, d.v.s. utskänkning av express-lunch. Projektet drivs av Emils Kårhus AB som fastighetsägare och Chalmers Studentkårs Restauranger AB samt Cremona som nuvarande och framtida brukare av lokalerna. Sedan slutet av mars har Husansvarig varit involverad i projektet för att säkerställa att det kan genomföras med minimal negativ påverkan på annan befintlig verksamhet i huset. Husansvarig 14/15 har sedan 7 april varannan vecka närvarat vid byggmöten med projektets ledning och entreprenörer och kommer så fortsätta fram till projektets slut. Husansvarig 15/16 har närvarat på dessa möte sedan invalet 19 april. Byggnationen påbörjades den 4 maj för servicebutiken och den 18 maj för Cremonas gamla lokal. Servicebutiken är planerad att öppna inför Mottagningen i augusti detta kalenderår och nya byssjan i Cremonas gamla lokal är planerad att öppnas under Mottagningen i slutet av augusti. I dagsläget fortgår arbetet med servicebutiken och följer tidsplan. Slutbesiktningar är inbokade och kommer att hållas den 10/8 för servicebutiken och den 24/8 för nya byssjan. Högskolan Projekt med högskolan Inget att rapportera. Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - H.docx Externt Samarbeten RefTec Husansvarig har tidigare haft väldigt lite utbyte med RefTec då arbetsgruppen (SMURF), som HA är en del av, bestod av många olika personer med många helt skilda ansvarsområden. I år har SMURF reducerats till två personer, Husansvarig från Chalmers och en Pedell från Lund. Det visade sig att vi har någorlunda lika arbetsuppgifter och att det finns en möjlighet till ett vettigt utbyte under året. Externa projekt Ascomprojektet Husansvarig 14/15 och 15/16 har i juni varit på möte med studentkårens kontaktperson hos Ascom. Vid detta möte behandlades möjligheter till uppgradering av systemet. Bakgrunden till detta är att studentkårens befintliga DECT-system (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) från Ascom är inkopplat i Chalmers tekniska högskolas analoga telefonväxel vilken håller på att avvecklas sedan en digital växel tagits i bruk. Detta gör att studentkårens DECT-system kommer behöva uppgraderas eller avvecklas inom ett till två år. 3 av 4

21 ENHETSRAPPORT Husansvarig Under mötet diskuterades möjligheter att uppgradera de befintliga systemet till IP-DECT. Det som krävs för att genomför detta är att köpa in ny hårdvara att ersätta delar av den gamla. Det som kan vara kvar av de gamla systemet är alla utplacerade basstationer (antenner) som sedan kopplas ihop i en ny styrenhet. Detta eventuellt uppgraderade IP-DECT system behöver sedan kopplas upp mot en växel. Då står vi inför valet att koppla upp sig mot Chalmers nya digital växel alternativt att skaffa en egen telefonväxel. Husansvarig ska under året utreda vad som bör göras med vårt befintliga system. Kommande kalendarium 14 juli Byggmöte för byggnation av servicebutik juli HA Ledig 28 juli Byggmöte för byggnation av servicebutik 10 augusti Slutbesiktning av servicebutik 15 augusti Kårkommitéutbildning 18 augusti Nya Chalmerister börjar 20 augusti Möte med styrgruppen för Kårhus på landet 24 augusti Slutbesiktning nya Byssjan Frågor på rapporten ställs till, Skapat: K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - H.docx Anton Johansson Husansvarig 4 av 4

KALLELSE -10-26 VO Kallelse kårstyrelsemöte 5 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 29 oktober klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

KALLELSE -09-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 september klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 3

Kallelse kårstyrelsemöte 3 KALLELSE -09-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 september klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE -09-23 VO Kallelse kårstyrelsemöte 4 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 29 september klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter

Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter Arbetsbeskrivningarna är jämte verksamhetsplanen enheternas största stöd i verksamheten. Dessa dokument visar vilka arbetsområden som är prioriterade för Chalmers

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 7

Kallelse kårstyrelsemöte 7 KALLELSE 2015-12-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 december 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2015-12-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 december 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2016-03-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 10 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 mars 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 14

Kallelse kårstyrelsemöte 14 KALLELSE 2016-06-22 VO Kallelse kårstyrelsemöte 14 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 28 juni 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2015-04-04 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 9 april 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2015-04-30 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 12 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 5 maj 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 11

Kallelse kårstyrelsemöte 11 KALLELSE 2016-04-07 VO Kallelse kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats. Emilia Tid: 12 april 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

KALLELSE 2016-04-07 VO Kallelse kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats. Emilia Tid: 12 april 2016 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Motion 5 Ny struktur för Kårledningen

Motion 5 Ny struktur för Kårledningen MOTION Motion 5 Ny struktur för Kårledningen Bakgrund Denna motion är skriven på uppdrag av fullmäktige. Arbetsgruppens uppdrag grundar sig i beslut 150 från fullmäktigemöte 6 2013/2014 som lyder: att

Läs mer

KALLELSE -05-22 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 13 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 26 maj klockan 10:00 17:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 4

Kallelse Kårstyrelsemöte 4 KALLELSE 2014-09-19 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 4 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 23 september 2014 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

KALLELSE 2015-12-03 VO Kallelse kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 8 december 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

KALLELSE 2015-01-21 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 8 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 27 januari 2014 klockan 13:00 16:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 15/16

Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Chalmers Studentkår är en organisation som formas efter dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer

Kallelse Fullmäktigesammanträde 4

Kallelse Fullmäktigesammanträde 4 KALLELSE FUM 4 15/16 2015-12-09 Talmannapresidiet Kallelse Fullmäktigesammanträde 4 Till Chalmers Studentkårs fjärde fullmäktigemöte verksamhetsåret 15/16 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen onsdagen den 16:e

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Kallelse Fullmäktigesammanträde 5

Kallelse Fullmäktigesammanträde 5 KALLELSE FUM 5 15/16 Talmannapresidiet Kallelse Fullmäktigesammanträde 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigesammanträde verksamhetsåret 15/16 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen onsdagen den 3 februari

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 9

Kallelse Kårstyrelsemöte 9 KALLELSE 2015-02-09 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 9 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 17 februari 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Protokoll GFS StyM /17

Protokoll GFS StyM /17 PROTOKOLL: StyM-1 2016-08-15 Protokoll GFS StyM-1 2016/17 Fört vid sammanträde med GFS styrelse Tid: 2016-08-15, 09.00 Plats: Konferensrummet, Chalmers kårhus Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

KALLELSE 2016-09-29 VO Kallelse kårstyrelsemöte 4 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 4 oktober 2016 klockan 14.00 17:00 Föredragningslista

Läs mer

Mötesanteckningar KU11

Mötesanteckningar KU11 Mötesanteckningar 11 Plats: Maskinhuset, Johanneberg Tid: 9 maj 2013 klockan 17:30 ca 20:00 Deltagare: David Ådvall, D-sektionen Jens Henriksson, Z-sektionen Michel Wester, I-sektionen Edvin Bergman, M-sektionen

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

KALLELSE 2015-03-05 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 10 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 10 mars 2015 klockan 10:30 13:30 Föredragningslista Inledande

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot. Inkom 09.19 Karolina Mildgrim, ledamot. Inkom 09.22 Anton Rundström, ledamot. Inkom 09.30 Maria

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150420 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150420 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Joel Furvik, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Martin Viberg, ledamot. Inkom 13.17. 1. Preliminä rer 1.1 Mötets

Läs mer

Protokoll GFS StyM-3. Datum: Tid: Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg

Protokoll GFS StyM-3. Datum: Tid: Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg Protokoll GFS StyM-3 Datum: Tid: 13.15 15.30 Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson, ordförande, vice ordförande Närvarande ledamöter Karin Bylund,

Läs mer

Delrapport 2 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur

Delrapport 2 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur Delrapport 2 Fortsatt utredning av Kårledningens struktur Denna rapport är den andra till fullmäktige från arbetsgruppen för fortsatt utredning av kårledningens struktur och kommer att behandla tre av

Läs mer

KALLELSE -08-12 VO Kallelse kårstyrelsemöte 2 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 17 augusti klockan 13:30 16:30 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Hur engagemang inom Chalmers Studentkår bidrar till personlig utveckling

Hur engagemang inom Chalmers Studentkår bidrar till personlig utveckling Hur engagemang inom Chalmers Studentkår bidrar till personlig utveckling En kvantitativ undersökning i hur Chalmers alumner ser på sitt engagemang, eller val att inte engagera sig. Bakgrund och syfte Varje

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2016-05-10 Tid: Kl. 14:00 17:00 Plats: Studenternas hus/på distans Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8 MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8 s styrelsemöte 2014-10-06 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 6:e oktober Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Elin Andersson, Erik Kvarnström,

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-01-22 Tid: Kl. 09:19-12:18 Plats: Björkögården, Björkö Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman* Niklas Aronsson*

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 13

Kallelse Kårstyrelsemöte 13 KALLELSE -05-22 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 13 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 26 maj klockan 10:00 17:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Kallelse kårstyrelsemöte 3

Kallelse kårstyrelsemöte 3 KALLELSE 2016-09-01 VO Kallelse kårstyrelsemöte 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Alf Åkerman Tid: 7 sep 2016 klockan 9:00 11:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: SAKS expedition på Odontologen Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/8 Styrelsemöte 13 verksamhetsåret 2012/13 Datum: 2013-04-03 Tid: Kl. 16.29-21.11 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Klas Kärngren* Emma Åberg* Sandra

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-02-09 Tid: Kl. 16.39-21.08 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris

Läs mer

Ka llelse kårstyrelsemöte 1 3

Ka llelse kårstyrelsemöte 1 3 KALLELSE 2016-05-19 VO Ka llelse kårstyrelsemöte 1 3 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats. Emilia Tid: 24 maj 2016 klockan 9:00 17:00 Föredra gningslista Inledande

Läs mer

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: 17.30 på Örat Närvarande: Kårordförande Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 11

Kallelse Kårstyrelsemöte 11 KALLELSE 2015-04-04 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 9 april 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14 2015-05-26 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-11-09 Tid: Kl. 16.30-21.17 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Suzanne Green * Tobias Olausson

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 7

Kallelse Kårstyrelsemöte 7 KALLELSE -11-27 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 2 december klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 11 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-03-03 Tid: Kl. 17.00-20.17 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer