Säkerhetspaviljongen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetspaviljongen"

Transkript

1 EN PRODUKT FRÅN SPECIALUTGÅVA FÖR ALMEDALEN 2015 OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för ett säkrare Sverige Juni 2015 Välkommen till Säkerhetspaviljongen Lennart Person, SäkerhetsBranschen SID 2 Så hittar du till Säkerhetspaviljongen Trädgård Mellangatan 7 Säkerhetspaviljongen SID 4 Trygghetsfrågorna tas äntligen på allvar Åke Andersson, SNOS-ordförande SID 14 fokus på trygghetsfrågor i Almedalen Almedalsveckan på Gotland är ett unikt forum när det gäller opinionsbildning. Här behöver ingen känna sig exkluderad. Diskussioner och seminarier kring det mesta av samhällsintresse finns representerat. Utbudet är så stort att det kan det vara svårt att välja var man ska befinna sig vid olika tidpunkter. För de som huvudsakligen är intresserad av samhällets trygghetsfrågor är dock Säkerhetspaviljongen ett bra alternativ. Här inbjuds till ett intensivt seminarieprogram den 1 2 juli allt samlat på enda plats Mellangatan 7 i centrala Visby. Almedalsveckan pågår den 28 juni 5 juli i Visby. Under två av dagarna, 1 2 juli, inbjuder Säkerhets paviljongen till seminarier och paneldiskussioner kring frågor som rör tryggheten i samhället. Foto: Malin Ericsson SID 2, 4, 6 9, 11, 12 13, 14 & 16 Han tar kampen för kontanter, väktare och säkerhetskameror Björn Eriksson, ordförande för SäkerhetsBranschen sedan 2013, och har med sitt engagemang skapat debatt kring en mängd frågor. Det finns så många samhällsviktiga frågor att driva. Framför allt brinner jag för att polis och rättsväsen ska bli mer effektiva. SäkerhetsBranschen sitter på resurser som väsentligen kan bidra till det, säger han i en färsk intervju med SecurityUser.com. SID Trygga programledare i Säkerhetspaviljongen Malou von Sivers och Hasse Aro modererar Säkerhetspaviljongens seminarier (1 2 juli) under Almedalsveckan. Som programledare för TV3- produktionerna Efterlyst och Stalker, har Hasse Aro blivit hårt förknippad med brottsbekämpning. Malou von Sivers profil är mer bred, men hon har på senare år modererat flera konferenser där trygghetsfrågor stått i centrum. Den 1 juli leder hon programmet i Säkerhetspaviljongen för att den 2 juli avlösas av Hasse Aro. SID 11 Björn Eriksson intervjuas av SecurityUser.com samt talar och debatterar om viktiga trygghetsfrågor i Säkerhetspaviljongen. Moderator 1 juli: Malou von Sivers Moderator 2 juli: Hasse Aro

2 2 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Välkommen till säkerhetspaviljongen! Sverige kan bli ett betydligt tryggare samhälle, men det behövs politisk vilja för att det ska hända något. Jag hoppas att Säkerhetspaviljongen ska inspirera till de förändringar som behövs göras. Donners Plats. Foto: Nowa Kommunikation. Självklart är SäkerhetsBranschen på plats under Almedalsveckan när Visby blir Sveriges största politiska mötesplats. Den här gången inbjuder vi alla intresserade till våra spännande seminarier i Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 i centrala Visby den 1 2 juli. På Säkerhetspaviljongen kommer vi under två dagar att ta upp viktiga trygghetsfrågor som spänner över många vitt skilda områden. Det behövs verkligen. Sverige kan bli ett betydligt tryggare samhälle, men det behövs politisk vilja för att det ska hända något. Jag hoppas att Säkerhetspaviljongen ska inspirera till de förändringar som behövs göras. SäkerhetsBranschen är ju en ganska ny intresseorganisation som tillkom då säkerhetsteknikföretagens och bevakningsbolagens respektive branschorganisationer Swelarm och Sweguard slogs samman till en enda organisation. Ett viktigt skäl till sammanslagningen var att tillsammans aktivt medverka till att ge trygghetsfrågorna högre prioritet i samhällsdebatten. Det är mot den bakgrunden vi nu tagit initiativ till Säkerhetspaviljongen. Självklart vill vi att vår närvaro i Almedalen gynnar våra medlemsföretag men också samhället i stort, då vårt budskap och vår genuina uppfattning är att säkerhetsföretagen i Sverige är en viktig resurs för att få ett tryggare samhälle. Vi tror nämligen att polisens möjligheter att klara upp brott ökar om de får tillgång till modern säkerhetsteknik för att upptäcka brott och identifiera brottslingar. Därutöver kan säkerhetsföretagen bidra till ökad brottsuppklarning genom att avlasta polisen från många av enklare icke-polisiära uppgifter som idag tar deras resurser i anspråk. Det är helt enkelt inte okej att svensk polis inte har tid att utreda brott på grund av en massa enkla icke-polisiära arbetsuppgifter som lika gärna kan skötas av exempelvis bevakningsföretag. Transporter till och från häkten, hantering av passärenden, nykterhetskontroller i trafiken är några exempel på sådana arbetsuppgifter. Brottsutredningar bör ha mycket högre prioritet än vad de har idag. Vi tror också att om polisen fick möjlighet att använda bevisskapande teknik, framför allt bildmaterial från säkerhetskameror i sina brottsutredningar så skulle fler kriminella kunna identifieras och dömas i domstol. Och framför allt skulle regeringens satsning på att komma till rätta med vardagsbrottsligheten få bättre förutsättningar att lyckas. Därför bör Kameraövervakningslagen ändras och tydliggöras så att Datainspektionens kan upphöra att frekvent överklaga kameratillstånd som tidigare beviljats av Länsstyrelsen. Den bör framför allt göras mer tillåtande för att bättre balanseras mot samhällets trygghetsbehov. Men vår palett av ämnen handlar inte bara om väktarens roll och kameror. Vi tror också att ett samhälle utan kontanter kommer skapa otrygghet bland många grupper. Vi är också oroliga för följderna av att kommunerna i allt högre grad strävar efter att sköta sin säkerhet själva, istället för att arbeta tillsammans med säkerhetsföretagen. Vidare tycker vi inte att det är okej att människor dör i onödan till följd av bränder bara för att Sverige är sämst i EU då det gäller brandskydd och utrymningslarm. Det är inte acceptabelt att LSO Lagen till Skydd mot Olyckor är så otydlig. Att det är den enskilde fastighetsägaren eller näringsidkaren som är ytterst ansvarig är det därför väldigt få som känner till. Det är inte heller acceptabelt att de olika brandskyddsmyndigheterna, som ska se till att lagen följs, har så varierande ambitionsnivåer att risken för att råka ut för en allvarlig brand är beroende på var i landet man bor. Här måste något göras. Säkerhetspaviljongen är ett initiativ från SäkerhetsBranschen och ett resultat av den debattvilja som finns hos våra medlemsföretag och hos externa organisationer som sponsrat arrangemanget. Här märks exempelvis världens största organisation för säkerhetsproffs, ASIS och den svenska tankesmedjan SNOS (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle) samt Företagsuniversitetet. Med på tåget är också fackpressen, via webbplatsen och tidningen SecurityUser.com samt facktidningen Aktuell Säkerhet. Med vänlig hälsning Lennart Person, verksamhetsansvarig SäkerhetsBranschen Redaktion Lennart Alexandrie, Åke Andersson, Gustav Alexandrie. Annonser Deniz Baykal. Ansvarig utgivare Lennart Alexandrie. Prenumeration SecurityUser.com, 4 nummer per år. Pris 89 kr per år. Upplaga exemplar. Tryck V-TAB, Västerås AR Media International AB, Västberga Allé 32, Hägersten. Tlf Fax , En produkt från Officiellt media för

3 Enkel och Pålitlig DigiAir ad June x323 v1 SWE.indd 1 Copyright CSL DualCom Limited 12/06/ :21

4 4 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Så hittar du till Säkerhetspaviljongen Säkerhetspaviljongen arrangeras den 1-2 juli och är ett centrum för alla som intresserar sig för samhällets trygghetsfrågor under Almedalsveckan. Att hitta till Säkerhetspaviljongen är enkelt, då den ligger på Mellangatan 7, bara 70 meter från det välkända torget Donners Plats, bakom Visby Hotell. Välkommen! Donners plats Trädgård Mellangatan 7 Foto: Nowa Kommunikation Säkerhetspaviljongen bjuder in till seminarier och paneldiskussioner kring tryggheten i samhället den 1 2 juli. Aktiviteterna sker på Mellangatan 7 i centrala Visby. Din säkerhet vårt ansvar En samlad kraft för Sveriges säkerhetsföretag

5 axis_ad_corp_secuser-almedals_221x323_sv_1506.indd 1 10/06/2015 2:53:31 PM

6 6 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Säkerhetspaviljongens Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 i centrala Visby erbjuder två intensiva dagar där seminarier ONSDAG 1 JULI :30 11:30 Har kontanterna spelat ut sin roll? Svenska privata storbanker arbetar målmedvetet för att avveckla kontanterna i samhället. Men vem har gett dem den rätten? Och hur tar vi tillbaka makten över kontantförsörjningen? SäkerhetsBranschens ordförande, Björn Eriksson har i en mycket uppmärksammad vitbok manat till uppror mot bankernas agenda att avskaffa kontanterna. Det kontantlösa samhället rycker allt närmare. Men utmaningarna med ett samhälle helt utan kontanter är många. Individer, konsumenter, företagare och föreningsliv kommer i kläm och samhället i stort blir betydligt mer sårbart när det enda riktigt robusta betalmedlet försvinner. Det är frågor som inte kommer upp på agendan när privata intressen har fått makten över kontantförsörjningen, menar Björn Eriksson som anser att kontanternas vara eller inte vara i högsta grad är en trygghetsfråga. Seminariet diskuterar kontanternas roll i samhället och vems ansvaret är för att kontantförsörjningen i landet ska fungera. Medverkande: Björn Eriksson, ordförande för SäkerhetsBranschen, Wiggo Lindgren, vice ordförande för Småföretagarnas Riksförbund, Jan Ericson (M), ledamot i Riksdagen och i Finansutskottet, Christina Rogestam, ordförande i SPF, Charlie Söderberg, rikedomscoach och Per Åsling (C), riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet. Moderator: Malou von Sivers. Arrangör: SäkerhetsBranschen. 13:00 14:00 Terrorism och organiserad brottslighet ett hot mot demokratin Terrorismen och den organiserade brottsligheten utgör inte bara hot mot vår trygghet utan mot hela vårt demokratiska samhälle. Båda dessa våldsbejakande yttringar bygger på olika sätt att skapa rädsla och otrygghet som ska gynna den organisation, grupp eller ideologi om förövaren tillhör eller tror sig företräda. Hur värnar vi då demokratin mot terrorism och organiserad brottslighet? Hur kan vi stoppa rekrytering till terroristorganisationer eller kriminella nätverk? Och hur är samhällets beredskap för terrorism och organiserad brottslighet? Har polisen resurser att effektivt förebygga och bekämpa den här typen av brottslighet? Vilka andra organisationer kan utgöra resurser i detta arbete, och hur kan de goda krafterna samverka för att motverka dessa krafter så att vi får ett tryggare samhälle? Det är några av frågorna som tas upp i denna paneldiskussion. Medverkande: Magnus Ranstorp, terrorism-forskare, försvarshögskolan, Åke Andersson, ordförande för Säkerhet för Näringsliv & Samhälle (SNOS), Lars Korsell, forskare och enhetschef på Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Moderator: Malou von Sivers. Arrangör: Säkerhet för Näringsliv & Samhälle (SNOS). Foto: Tomas Södergren Foto: Tor Johnsson Foto: Lieselotte van der Meijs Malou von Sivers Björn Eriksson Wiggo Lindgren Jan Ericson Christina Rogestam Charlie Söderberg Per Åsling Magnus Ranstorp Lars Korsell Analoga larmsystem behöver inte bli omoderna. Genom att digitalisera befintliga installationer ökar istället säkerheten och dörren öppnas för fler och smidigare trygghetslösningar. Utan att det krävs dyra investeringar. Installera en bra affär. För säkerhets skull. Besök oss 1 2 juli under Almedalsveckan så berättar vi mer om hur vi på effektivt sätt förser Sverige med säker larm kommunikation. Läs mer på dualtech.se TRÄFFA OSS I SÄKERHETS- PAVILJONGEN Mellangatan 7 Next generation alarm communication

7 Almedalsveckan 2015 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN program i Almedalen och paneldebatter är helt fokuserade på säkerhet och trygghetsfrågor. Här följer programmet. 14:30 15:30 Hur påverkar våldsfrämjande extremism dig, din organisation och samhället? Våldsfrämjande extremism kan finnas i närheten av oss alla. Ibland utan att vi ser eller förstår tecken på det. Flera våldsfrämjande miljöer riktar idag ett uttalat missnöje direkt mot organisationer och samhället. Hur väl rustad är er organisation för att möta en alltmer komplex hotbild? Säkerhetsbranschen arbetar i en konkret och påtaglig verklighet med brottsförebyggande åtgärder och ingripanden som en del av den vardagliga verksamheten. Genom att höja kunskapsnivån och medvetenheten kring problematiken kan vi med förebyggande åtgärder bidra till ett tryggare samhälle. Seminariets talare, Andreas Ring, arbetade tidigare på RAN-POL Radicalisation Awareness Network Police för Polismyndigheten Skåne. Nu driver han egen konsultverksamhet inom trygghetssektorn. Medverkande: Andreas Ring, trygghetskonsult. Moderator: Malou von Sivers. Arrangör: G4S RiskSolutions. För såväl kommunledning som de som direkt arbetar med kommunens säkerhetsfrågor krävs ny och fördjupad kompetens om säkerhetsfrågorna. Kompetenskraven gäller både kunskap om omvärldstrender när det gäller hotbilder och metoder för att effektivisera det interna säkerhetsarbetet. Hur ska kommunerna erhålla rätt kompetens för att på bästa sätt hantera de nya hotbilderna? Prioriterar kommunledningen säkerhetsfrågorna tillräckligt? Kan kommunerna lära sig något av näringslivets sätt att arbeta med riskhantering och security management? Går det att påvisa ekonomiska effekter av ett proaktivt säkerhetsarbete? Och om så är fallet, har kommunerna råd att inte arbeta proaktivt med säkerhetsarbetet? Det är några av frågorna som detta seminarie behandlar. Medverkande: Markus Lahtinen, Lecture, Lunds universitet, Ulf Rönndahl, Koncernsäkerhetschef, Telenor och Johan Kallum, Säkerhetschef, Gotlands kommun. Moderator: Malou von Sivers. Arrangör: ASIS och Företagsuniversitetet Har kommuner råd att inte ha ett offensivt säkerhetsarbete? Har kommunerna rätt kompetens för att hantera de nya hot som kommer allt närmare? Prioriteras säkerhetsfrågorna tillräcklig i kommunledningen? Kan kommunerna lära sig något av näringslivets sätt att arbeta med riskhantering? Under 2015 har säkerhetsfrågorna kommit allt närmare kommunerna. Ökande hot från extremism och terrorism, hemvändande jihadister och allt mer sofistikerad IT-brottslighet är bidragande orsaker till det. Även larm om avlyssning och spionage har bidragit till att säkerhetsfrågorna fått högre prioritet. Andreas Ring Markus Lahtinen Ulf Rönndahl Johan Kallum FAVÖR Det krävs bara en liten gnista bravidafireandsecurity.com Ett meddelande från Bravida Fire & Security, marknadsledande på högteknologiskt brandskydd

8 8 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 TORSDAG 2 JULI :00 10:00 Varför utreder inte polisen brott när de har bra bildbevis? Kameror är brottspreventiva och trygghetsskapande, men framförallt är de effektiva verktyg för att kunna identifiera brottsutövare och för att därmed klara upp brott. I Sverige har vi dock en lagstiftning som kraftigt reducerar kamerornas fulla potential när det gäller brottsbekämpning. Trots detta produceras varje Hasse Aro dag bildbevis som möjliggör uppklarning av brott. Tyvärr är polisens benägenhet att lägga ner vardagsbrottsutredningar hög även när det finns bildbevis som möjliggör identifiering av brottsförövare. Varför är det så? SäkerhetsBranschen efterlyser en attitydförändring hos polisen där man över hela landet ser bildbevis som en möjlighet att öka uppklarningen av vardagsbrott. Men branschorganisationen vill också ha en ny kameraövervakningslag, som på ett bättre sätt balanserar trygghetsbehovet och människors rätt till skydd av den personliga integriteten. Vems integritet skyddas när vi exempelvis inte tillåter automatisk inspelning av kamera bilder på en brottsutsatt allmän plats? Vems intressen gynnar det om lagen reglerar kameraanvändningen så att dess brottsbekämpande syfte reduceras avsevärt? Är det människorna som kamerorna avser att skydda eller är det brottsutövarna som är vinnarna på en sådan lagstiftning? SäkerhetsBranschen menar att brottsuppklarningen skulle bli mycket bättre om vi fick en ny tydlig kameraövervakningslag där fokus flyttas från själva kameran till hur inspe- lade bilder får hanteras. Då får vi en lag som möjliggör både förbättrad brottsbekämpning och förstärkt skydd av den personliga integriteten, menar branschorganisationen. Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Per Gejer, säkerhetschef Svensk Handel, Roger Haddad (FP), ledamot i Riksdagen och Justitieutskottet, Anders Hall, polisen samt Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen. 10:30 11:30 Över 100 personer dör i bränder varje år var är 0-visionen? Brandskydd och utrymningslarm en självklarhet tror du ja. Faktum är att Sverige har väldigt dålig uppföljning av hur brandskyddet fungerar i offentliga lokaler. Ännu sämre är det i privata miljöer. Sverige är sämst inom EU då det gäller brandskydd och utrymningslarm varför är det så? Ska vi behöva invänta en större brand med många dödsoffer innan våra beslutande myndigheter vaknar upp? Och vilken eller vilka myndigheter är det egentligen som ytterst beslutar om de lagar och bestämmelser som reglerar vårt brandskydd? Frågan är inte enkel att besvara, men det måste till ett tydligare regelverk, menar Säkerhets- Branschen som står som arrangör av detta seminarie. Medverkande: Bo Hjort, besiktningsman på Albacon, Jan Wisén, biträdande avdelningschef MSB, Ulf Allvar, SäkerhetsBranschen, Andreas Carlson (KD), riksdagsledamot Justitieutskottet och Claes-Göran Öhman, brandingenjör Södertörns Brandförsvars Förbund. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen. Björn Eriksson Per Gejer Roger Haddad Anders Hall Magnus Lindgren Bo Hjort Jan Wisén Ulf Allvar Andreas Carlson NU HETER VI KORT OCH GOTT CUBSEC. Vi valde att plocka bort bevakning, eftersom vårt arbete handlar om så mycket mer än bevakning. Vi jobbar lika mycket, om inte mer med trygghet och säkerhet. Med hjälp av proaktiva insatser i form av trygghetsvärdar och trygghetsväktare förebygger vi problem, helst innan de uppstått. I samband med namnbytet har vi också lanserat en ny webb. Besök cubsec.se och kika gärna på filmen om hur vi arbetar. Vi är problemlösare med socialt engagemang vare sig det är i köpcentret, i tunnelbanan eller i källarförrådet. STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

9 Almedalsveckan 2015 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN :00 14:00 Telenätet osäkert för larm Samhället står inför stora utmaningar när telenätet moderniseras och analog teknik ersätts med digital. Kommuner och socialstyrelsen har visserligen uppmärksammat att de analoga trygghetslarmen brister i funktion när de skall kommunicera i det numera digitala telenätet. Problemen stannar dock inte vid trygghetslarm, utan omfattar alla typer av larm som skickas via telenätet till larmcentraler. Hur vet vi om våra inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm, temperatur- och flödeslarm fungerar? Över larmanläggningar påverkas av förändringar i telenätet och signaleringen till larmcentralen är idag osäker. Frågan är inte om våra larm slutar fungera, utan när. Något måste göras men ännu saknas tydliga direktiv och initiativ. Hur ska problemet lösas och vem har eller tar ansvaret? Medverkande: Göran Marby, generaldirektör på Post och Telestyrelsen, Dick Lindberg, utredare, Socialstyrelsen, Torbjörn Ferndahl, SäkerhetsBranschen och Jan Lindholm (MP), riksdagsledamot. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen. 14:30 15:30 Är egna lokala larmcentraler rätt strategi för kommunen? Allt fler kommuner lägger hela sin säkerhet till Räddningstjänstens centraler eller bygger egna larmcentraler för att ta hand om allt från trygghetslarm till inbrottslarm och kamera larm. Har kommunerna rätt kompetens och är det verkligen rätt strategi för att nå en så kostnadseffektiv lösning som möjligt? undrar SäkerhetsBranschens ordförande Björn Eriksson. Han menar att skattebetalarna missgynnas när kommunerna inte gör upphandlingar och låter privata aktörer konkurrera om uppdragen. Både kvalitativt och ekonomiskt. När det gäller Räddningstjänstutbildningen drar staten ner på antalet utbildningsplatser, vilket innebär att utbildningsansvaret läggs på kommunerna. Detta har väckt stark kritik från många håll då kommunerna anses sakna kompetens och resurser för att driva utbildningen kvalitativt. Samma problem torde även gälla när det handlar om att bedriva en så komplex larmcentralsverksamhet. Vissa vill säkert hävda att det ligger inom kommunallagens anda att man så långt som möjligt ska använda sina egna resurser, men är det verkligen samma sak att bedriva Räddningstjänst som att bedriva en säkerhetsteknisk larmcentral? Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Tom Vetterlein, Säkerhets- Branschen, Jan Wisén, avdelningschef MSB, Angelo Skog, utredare Konkurrens verket, Leif Jonsson, driftschef Södertörns Brandförsvarsförbund och Dan Hovskär, vice ordförande Räddningsnämnden Falköpings kommun. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen 16:00 17:00 Säkerhetsbranschen redo att axla rollen som trygghetsskapare i samhället Samhällets kostnader för utanförskap, radikalisering och rekrytering av unga till kriminella nätverk överstiger vida de pengar som läggs ner på trygghetsskapande åtgärder. Om säkerhetsföretagens resurser används rätt kan de göra stor skillnad på flera olika sätt, via tekniska lösningar eller fysisk närvaro av väktare och ordningsvakter. Social oro och uppkomsten av kriminella nätverk kan förebyggas genom ett uppsökande arbetssätt. Bevakningsbranschen är under omvälvning och den klassiska väktarrollen kommer att ersättas av trygghetsväktare som fungerar som förebild och samordnare i trygghetsarbetet, det vill säga en viktig länk mellan privata, offentliga och frivilliga aktörer. Vi går från en reaktiv insats till ett förebyggande arbete. Medverkande: Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige, Andreas Gyllestrand, SäkerhetsBranschen, Daniel Norlander, huvudsekreterare mot våldsbejakande extremism och Lena Brodin, trygghetssamordnare Österåkers kommun. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen. Göran Marby Dick Lindberg Torbjörn Ferndahl Jan Lindholm Tom Vetterlein Jan Wisén Dan Hovskär Andreas Gyllestrand Daniel Norlander Ett samlat grepp FÖR DE SOM VILL VETA MER OM SÄKERHET Trygghetsfrågorna blir allt viktigare för allt fler. Därför ökar kraven säkerhet hos såväl offentlig verksamhet som hos företag. Var får man då informationen om var samhällsutvecklingen är på väg när det gäller trygghetsfrågor? Och vad händer på säkerhetsmarknaden? Nordens ledande säkerhetsförlag, AR Media International, tillhandahåller inte bara tryckta och online-baserade publikationer, utan arrangerar konferenser och säkerhetsmässor i samtliga skandinaviska huvudstäder. På så vis har vi tagit ett samlat grepp i frågor om trygghet och säkerhet i 25 år. Tryckta fackmedier Nätbaserade fackmedier Konferenser & Mässor Skandinaviens ledande facktidskrift om säkerhetsmarknaden. Utkommer 6 ggr om året. Finns även i en internationell edition. Mer info: Skandinaviens ledande nätbaserade nyhetsportal om säkerhetsmarknaden. 4-språkig. I menyn kan användaren välja att följa säkerhetsmarknaden i Sverige, Norge eller Danmark alternativt den globala säkerhetsmarknaden. Mer info: Tidningen för den som vill hålla sig uppdaterad när det gäller trygghetsfrågor i Sverige. Utkommer 4 ggr om året. Finns även i dansk edition. Mer info: Webb-platsen för de som vill hålla sig uppdaterade när det gäller nyheter, debatt och trygghetsfrågor i Sverige. Finns även i en dansk edition. Mer info: Säkerhetsmässa med fokus på teknikbaserade tjänster och produkter inom säkerhet. Arrangeras vartannat år i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Mer info: AR Media International AB, Västberga Allé 32, S , Hägersten, Sweden, Tel , Fax ,

10 Vi syr ihop helheten! Fjärrtjänster Överordnat system Brand & utrymning Säkerhetssystem Fastighetsstyrning Vill du veta mer? Scanna QR-koden eller gå in på:

11 Almedalsveckan 2015 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 11 Säkerhetspaviljongens seminarier leds av Hasse Aro och Malou von Sivers Med ett intensivt seminarieprogram 1 2 juli ska Säkerhetspaviljongen lyfta viktiga trygghetsfrågor under Almedalsveckan Moderatorer är TV-journalisterna Malou von Sivers och Hasse Aro. Bakom initiativet till Säkerhetspaviljongen står intresseorganisationen SäkerhetsBranschen. SäkerhetsBranschen tog i vintras initiativet till en stor satsning på säkerhet under Almedalsveckan Detta har utmynnat i den så kallade Säkerhetspaviljongen som den 1 2 juli bjuder in till seminarier och paneldebatter kring viktiga trygghetsfrågor. Engagerade medlemsföretag och supportande organisationer har gjort satsningen möjlig, säger Lennart Person, eventansvarig på Säkerhets- Branschen och projektledare för Säkerhetspaviljongen. Kompetenta moderatorer Lennart Person är särskilt nöjd över arrangemangets moderatorer. Vi är självklart väldigt glada över att Malou von Sivers leder programmet den 1 juli och att Hasse Aro tar vid den 2 juli. Båda är ju inte bara kompetenta journalister utan har också erfarenhet av att leda diskussioner kring många av de frågeställningar som programmet handlar om. Komplexa frågor Malou von Sivers har varit moderator för säkerhetskonferenser förut, bland annat Trygghetskamerans dag, som arrangeras årligen av SecurityUser.com och SNOS (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle). Malou von Sivers fick 2014 Lukas Bonniers Stora Journalistpris. Trygghetsfrågorna är viktiga och ofta komplexa eftersom de berör alla och påverkar oss i vardagen. Om samhället blir släpphänt kan otryggheten sprida sig samtidigt som förtroendet för polis och rättsväsen urholkas. Tar samhället ett större ansvar kan det innebära intrång i vår personliga integritet. Det är en svår balansgång som kräver eftertänksamhet och debatt, säger Malou von Sivers, som ser fram mot den 1 juli då hon ska leda diskussioner om allt från det kontantfria samhället till terrorism. Terroristhotet har satt säkerheten i blickfånget Just terroristhotet har på senare tid aktualiserats, inte minst inom den bransch som Malou verkar inom. För oss som arbetar inom media har ju säkerhetsfrågorna kommit i blickfånget på ett nytt sätt sedan attentatet mot Charlie Hebdo-redaktionen i Paris och terrordåden i Köpenhamn. I den nyuppkomna Malou von Sivers och Hasse Aro leder seminarierna i Säkerhetspaviljongen under Almedalsveckan. situationen är det viktigt att diskutera säkerhet kontra journalistisk integritet. Det är spännande och viktiga frågor, konkluderar hon. Hasse Aro har också lett många seminarier och diskussioner kring olika säkerhetsoch trygghetsfrågor. Som mångårig programledare för TV3-programmet Efterlyst fick han dessutom TV-priset Kristallen för årets manliga programledare 2005 och 2007 och med Sanna Lundell delade han Kristallen-priset för TV3- programmet Stalkers, som utsågs till årets fakta- och aktualitetsprogram Säkerhetspaviljongen är ett temaområde, förlagt till Mellangatan 7, i centrala Visby. Vi har ett starkt program som tar upp många intressanta frågor kring säkerhet och trygghet som vi tycker är viktiga för såväl vår bransch som för samhället i stort. Därför hoppas vi på att få många deltagare till våra seminarier, säger Lennart Person. Varför utreds inte brott trots bra bildbevis? Kom och lyssna på seminariet i Almedalen. Läs mer och anmäl dig på stanleysecurity.se/almedalen

12 12 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Björn Erikssons trygghetsrecept för Sverige: Väktare, kontanter och Björn Eriksson närmar sig 70 år och är nybliven RF-ordförande. Det hindrar honom inte från att fortsätta sitt engagemang som ordförande för SäkerhetsBranschen. Det finns så många intressanta och samhällsviktiga frågor att driva. Framför allt brinner jag för att polis och rättsväsen ska bli mer effektiva. Säkerhetsföretagen sitter på resurser som väsentligen kan bidra till det, säger den före detta rikspolischefen Björn Eriksson till SecurityUser.com. Under Almedalsveckan deltar Björn Eriksson som talare och debattör för SäkerhetsBranschen, inom ramen för Säkerhetspaviljongens program den 1 2 juli. AV LENNART ALEXANDRIE Björn Eriksson har en lång meritlista när det gäller tunga förtroendeposter. Han har exempelvis varit rikspolischef. Steget från att vara den högste ansvarige för den skattefinansierade polisen till att leda de kommersiellt drivna säkerhetsföretagens branschorganisation är inte särskilt långt, om man heter Björn Eriksson. Nej, jag har samma inställning nu som då, nämligen att alla tjänar på en stark och effektiv polis. Och jag tror att säkerhetsföretagens kompetens och teknik samt bemanningsresurser är viktiga resurser för att just bidra till det, säger han. Om polisen i högre grad ägnar sig åt att utreda och klara upp brott så är det en stor vinst för samhället. Väktare kan dessutom klara de enklare uppgifterna för en betydligt lägre kostnad än vad en polis kostar per timme. Väktaralternativet är därmed ett sundare sätt att hantera våra skattepengar på, säger Björn Eriksson. Utvecklingen mot kontantfritt är ett demokratibrott. Vem har bestämt att vi inte ska ha kontanter? Vem tjänar på det? Dålig kameraövervakningslag En annan fråga som engagerat Björn Eriksson är hur den nya kameraövervakningslagen (KÖL) fungerar och tillämpas. Lagen syftar till att skydda människors personliga integritet, men hur många känner sig egentligen kränkta av fasta säkerhetskameror på allmänna platser? Människor är betydligt mer oroade över att polisen inte kan lösa brott än att passera säkerhetskameror på en gata eller ett torg, säger han. Flera undersökningar har gjorts kring människors syn på säkerhetskameror på allmänna platser och där påvisas att de som får en ökad trygghetskänsla är långt fler än de som känner olust av kamerorna. Framför allt yngre kvinnor uppger att de upplever en ökad trygghetskänsla i offentliga miljöer där det finns kameror. Så vems integritet är det vi ska skydda? undrar Björn Eriksson retoriskt. Polisen ska utreda brott En av de stora frågorna som SäkerhetsBranschen driver är att polisen ska tillåtas prioritera brottsutredningar och klara upp brott. För att detta ska kunna ske måste polisen avlastas från enklare icke-polisiära arbetsuppgifter, enligt Björn Eriksson. Ja, det skulle tjäna allas intressen om väktare utförde transporter till och från häkten, hjälpte till vid nykterhetskontroller, täppte till nedlagda gruvhål, utförde avspärrningar av brottsplatser eller tog hand om bortsprungna husdjur för att nämna några aktuella arbetsuppgifter som sysselsätter poliser idag. SKRIV P Brottsbekämpningen hämmas Att det blivit vanligare med säkerhetskameror på allmänna platser på senare år är inte tillräckligt för Björn Eriksson, eftersom tekniken inte används optimalt. Man får ju oftast inte spela in kameraupptagningar kontinuerligt, utan bara när en oönskad händelse sker. Det innebär att polisen ofta går miste om viktigt bildmaterial som kan vara direkt avgörande för en brottsutredning. Med den uppdaterade kameraövervakningslagen, som började gälla 2013, har Datainspektionen (DI) fått ett centralt tillsynsansvar för all kameraövervakning. DI har dessutom övertagit justitiekanslerns rätt att överklaga länsstyrelsernas beslut i frågor om tillstånd och kameraövervakning. Vid nästan alla överklaganden av länsstyrelsens beviljade kameratillstånd har Datainspektionen fått rätt i domstol. Jag drar därför slutsatsen att DI gör ett bra jobb och att det snarare är fel på lagen i sig. Den är otydlig och alldeles för restriktiv och därför måste den ses över så att vi får en tydligare och en bättre lag som tillvaratar det trygghetsbehov som de allra flesta har. Bilden är integritetshotet inte kamerorna! Björn Eriksson menar att samhället bör se kamerorna som ett väsentligt verktyg för att bekämpa brott. Jag ser kamerorna som ett medel för att förebygga brott och för att öka människors trygghetskänsla, men det är framför allt som producenter av bildbevis för effektiv brottsuppklarning som kamerorna har sin roll, säger han. Som rikspolischef har jag själv fått erfara hur säkerhetskameror underlättar polisarbetet. Det är egentligen obegripligt att vi ska behöva acceptera en nyskriven lag med regler och villkor som hindrar samhället från effektivt användande av brottsbekämpande bildteknik. På vems sida står samhället, brottslingens eller brottsoffrets? Lagen bör fokusera på att reglera hur vi hanterar det inspelade materialet, inte så mycket på själva kamerorna. Då får vi en bättre kameraövervakningslag, både för integritetsskydd och brottsbekämpning. Slåss för kontanterna På senare tid har Björn Eriksson också engagerat sig för kontanternas fortsatta existens. I höstas släppte han en vitbok med titeln Korten på bordet därför vill bankerna avskaffa kontanterna. Utvecklingen mot kontantfritt är ett demokratibrott. Vem har bestämt att vi inte ska ha kontanter? På vilket politiskt beslut vilar det? Vem tjänar på det? I vitboken driver han sin tes om att bankerna vill få bort kontanterna för att öka sin lönsamhet. Kontanterna kan inte bankerna avgiftsbelägga, men kortverksamheten är en kassako. Därför har deras gemensamma uttagsautomatsbolag tagit bort 650 kontantautomater. I Europa är det idag bara Tjeckien som har färre kontantautomater än Sverige. Lägg därtill förbud att förvara kontanter i bankfack. Agendan är glasklar, fastslår Björn Eriksson. Demokratifråga Att SäkerhetsBranschen och Björn Eriksson engagerar sig i kontantfrågan kan tyckas självklart då några stora medlemsföretag, Loomis och Nokas, är stora aktörer när det gäller kontanthantering via sin värdetransportverksamhet. Det är sant, men för mig handlar det inte om att gynna några få säkerhetsföretags intressen. Det handlar snarare om trygghet och demokrati. Vi behöver både kort och kontanter och då ska de få finnas kvar. Därför reagerar jag på att svenska privata storbanker Framför allt yngre kvinnor uppger att de upplever en ökad trygghetskänsla i offentliga miljöer där det finns kameror. Så vems integritet ska vi skydda? målmedvetet arbetar för att avveckla kontanterna i samhället. Vem har givit dem den rätten? Och hur tar vi tillbaka makten över kontantförsörjningen? Jag tycker det är en given fråga att driva, men tyvärr är det nästan hopplöst att få bankerna att ställa upp och debattera kontantfrågan. Det tycker jag är svagt. Medial uppmärksamhet Björn Erikssons motstånd mot det kontantfria samhället har namninsamlingen för en ändrad kameraövervakningslag!

13 Almedalsveckan 2015 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 13 säkerhetskameror väckt stor uppmärksamhet, inte minst i internationell press. Exempelvis gjorde kinesisk TV ett inslag med Björn Eriksson och hans kamp mot det kontantfria samhället. Jättekul att medier över hela världen tycker att kontantfrågan är viktig. Jag är både glad och lite överraskad över det stora intresset, säger Björn Eriksson avslutningsvis. Kommunala larmcentraler Under Almedalsveckan kommer Björn Eriksson att delta i tre olika seminarier i Säkerhetspaviljongen. Ett handlar förstås om det kontantfria samhället och ett annat om kameraövervakning. Det tredje seminariet är för många en relativt ny fråga, nämligen att kommuner överlåter till räddningstjänsten att hantera allt mer av säkerheten, alternativt startar egna larmcentraler. Är det verkligen så allvarligt? Ja, vi tror inte att kommunerna är kapabla att skapa de bästa lösningarna för en larmcentral och hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Vi ifrågasätter därför att skattebetalaren verkligen kommer att få det bästa som marknaden har att erbjuda när man inte gör upphandlingar kring larmcentralstjänsterna, svarar Björn Eriksson. När dessutom staten drar ner på Räddningstjänstutbildningen och indirekt överlåter utbildningsansvaret på kommunerna blir det en ännu viktigare trygghetsfråga. Har verkligen kommunerna kompetens och resurser att driva utbildningen kvalitativt eller att driva en så komplex verksamhet som en larmcentral? Björn Eriksson, som förutom ordförandeskapet i Säkerhets- Branschen har flera andra förtroendeuppdrag, blev nyligen utsedd till ordförande för Riksidrottsförbundet. Många undrar hur han ska hinna med allt. Nu måste jag rensa en del, det är helt uppenbart, men uppdraget i SäkerhetsBranschen kommer inte bli lidande. Jag kommer inte vara lika operativt involverad i löpande frågor som tidigare, men det bestämde vi innan jag blev RF-ordförande. Jag ska ägna mig åt att renodla policylinjerna, att leda arbetet med de strategiska avvägningarna och att fortsätta delta i det publika samtalet kring olika frågor som rör SäkerhetsBranschen. Uppdragen i Riksidrottsförbundet och SäkerhetsBranschen tror jag kommer gå att förena väl. Svensk åldersnoja Att Björn Eriksson snart fyller 70 år och kanske borde trappa ner, fnyser han åt. Sverige och Albanien lär vara duktigast på åldersnoja så det är väl bra om jag kan göra ett bra jobb och därmed vara delaktig i att vi i Sverige börjar inse att det inte alltid är åldern som avgör hur bra man presterar. Det går att göra nyttiga saker även om man har passerat pensionsåldern. Opinionsbildning nödvändigt Tidigare år har SäkerhetsBranschen, som bildades 2013, haft ett väldigt begränsat program som innefattat en enda paneldebatt. I år har branschorganisationen satsat stort och etablerat Säkerhetspaviljongen och två intensiva dagar med seminarier och paneldiskussioner. Det är ett steg i rätt riktning då opinionsbildning blir allt viktigare enligt Björn Eriksson. Jag kan inte säga hur kraftfull närvaro vi ska ha på just Almedalen, men helt klart är att påverkansarbete, opinionsbildning och liknande blir allt mer nödvändigt då allt fler beslut fattas utanför vår säkerhetsbransch. Om inte vi är vid bordet så kommer vi helt enkelt i underläge. SäkerhetsBranschens ordförande Björn Eriksson ser att det finns många samhällsviktiga trygghetsfrågor att driva. Se och hör Björn Eriksson i Almedalen! Björn Eriksson kommer delta i tre av Säkerhetspaviljongens seminarier. ONSDAGEN 1 JULI 10:30 11:30 Har kontanterna spelat ut sin roll? Om vilka intressen som driver på utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle och om vilka utmaningar ett samhälle utan kontanter står inför. TORSDAGEN 2 JULI 09:00 10:00 Varför utreder inte polisen brott när de har bra bildbevis? Om kameraövervakningslagen och hur den begränsar möjligheten till effektiv brottsbekämpning. En annan fråga som tas upp är polisens benägenhet att lägga ner brottsutredningar trots att det finns bra bildbevis på både den brottsliga händelsen och brottsförövaren. 14:30 15:30 Är egna lokala larmcentraler rätt strategi för kommunen? Om trenden mot att allt fler kommuner lägger hela sin säkerhet till Räddningstjänstens centraler eller bygger egna larmcentraler för att ta hand om allt från trygghetslarm till inbrottslarm och kamera larm. Är det rätt väg för att nå en så kostnadseffektiv lösning som möjligt? Länka ditt företag på: Nyhetskanalen för en tryggare arbetsplats och säkrare affärer!

14 14 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Trygghetsfrågorna tas på allvar men mycket arbete återstår Trygghetsfrågorna som berör människor i allmänhet har inte varit särskilt högt prioriterade bland politikerna, utom hos moderaterna som genom åren ropat på fler poliser Åke Andersson, ordförande, Säkerhet för Näringsliv och Samhälle Att frågor kring trygghet och säkerhet blir allt viktigare märks på flera sätt, inte minst under Almedalsveckan då många organisationer som arbetar för ett tryggare samhälle finns på plats. Som SNOS-ordförande kan jag inte annat än glädja mig, då vår organisation bildades just för att det var för få aktörer som drev frågor kring tryggheten i samhället. En starkt bidragande orsak till att det debatteras mer i olika säkerhets- och trygghetsfrågor är tillkomsten av intresseorganisationen SäkerhetsBranschen och att dess karismatiska ordförande, Björn Eriksson, skickligt har lyft frågorna och satt in dem i ett samhällsperspektiv. Under Almedalsveckan är det uppenbart att säkerhetsföretagen vill vara en del av opinionsbildningen kring de frågor som inte bara handlar om deras egen framtid utan också om varje svensk medborgares trygghet i vardagen. Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 den 1 2 juli är initierad och driven av SäkerhetsBranschen samt huvudsakligen finansierad av enskilda medlemsföretag som ser värdet i att synliggöra de frågor som de brottas med varje dag. Det är bra. Trygghetsfrågorna som berör människor i allmänhet har inte varit särskilt högt prioriterade bland politikerna, utom hos moderaterna som genom åren ropat på fler poliser (och även sett till att poliskåren har växt). Helhetsgreppet har helt enkelt saknats. Nu talar politikerna betydligt mer om säkerhet och trygghet i ett större perspektiv. Vardagsbrotten har fått ett betydligt större fokus, men också den organiserade brottslighetens effekt på det svenska samhället är idag en viktig fråga. Liksom hotet från terrorism. Det hot mot demokratin som organiserad brottslighet och terrorism utgör är för övrigt huvudtema i den programpunkt som SNOS står som arrangör för och där terrorexperten Magnus Ranstorp är bekräftad talare. Andra exempel på frågor som SNOS drivit genom åren, och som i Säkerhetspaviljongen tas upp av SäkerhetsBranschen, är behovet av en bättre kameraövervakningslag, en effektivare polis och hur vi ska lösa problemet med analoga larmsystem som upphör att fungera. Kontentan är glasklar: trygghetsfrågorna tas på allvar men mycket arbete återstår. Det blir några väldigt spännande dagar i Säkerhetspaviljongen under Almedalsveckan som jag hoppas ska locka många samhällsintresserade besökare.

15 Säkerhetsbranschens tryggaste leverantör Dagens samhälle kräver ökad säkerhet inom kritisk kommunikation. Det gäller säkerhetsanläggningar inom brand, inbrott och hiss såväl som kommunikation inom fastighetsbranschen. Som ett svar på utvecklingen har de tre ledande specialistföretagen Multicom Security, Safetel och Securinet gått ihop och bildat AddSecure Nordens tryggaste leverantör av säkrad kommunikation. Med samlade kompetenser kan vi erbjuda tekniska lösningar, god support och smarta tjänster som verkligen svarar mot marknadens efterfrågan. Prova oss gärna och se hur det går till när vi lever upp till vår devis Have a safe day. STOCKHOLM OSLO GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO

16 Posttidning B Avsändare: AR Media International AB, Västberga Allé 32, SE HÄGERSTEN, Sweden Säkerhetspaviljongen programmet i korthet Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 i centrala Visby bjuder på ett seminarieprogram där trygghetsfrågorna står i fokus under två intensiva dagar. Här är programmet i korthet. ONSDAG 1 JULI :30 11:30 Har kontanterna spelat ut sin roll? Medverkande: Björn Eriksson, ordförande för SäkerhetsBranschen, Wiggo Lindgren, vice ordförande för Småföretagarnas Riksförbund, Jan Ericson (M), ledamot i Riksdagen och i Finansutskottet, Christina Rogestam, ordförande i SPF, Charlie Söderberg, rikedomscoach och Per Åsling (C), riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet. Moderator: Malou von Sivers. 13:00 14:00 Terrorism och organiserad brottslighet ett hot mot demokratin Medverkande: Magnus Ranstorp, terrorism-forskare, försvarshögskolan, Åke Andersson, ordförande för Säkerhet för Näringsliv & Samhälle (SNOS), Lars Korsell, forskare och enhetschef på Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Moderator: Malou von Sivers. 14:30 15:30 Hur påverkar våldsfrämjande extremism dig, din organisation och samhället? Medverkande: Andreas Ring, trygghetskonsult. Moderator: Malou von Sivers Har kommuner råd att inte ha ett offensivt säkerhetsarbete? Medverkande: Markus Lahtinen, Lecture, Lunds universitet, Ulf Rönndahl, Koncernsäkerhetschef, Telenor, och Johan Kallum, Säkerhetschef, Gotlands kommun. Moderator: Malou von Sivers. TORSDAG 2 JULI 2015 Huvudarrangör Moderator, Hasse Aro Moderartor, Malou von Sivers 09:00 10:00 Varför utreder inte polisen brott när de har bra bildbevis? Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Per Gejer, säkerhetschef Svensk Handel, Roger Haddad (FP), ledamot i Riksdagen och Justitieutskottet, Anders Hall, polisen samt Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige. Moderator: Hasse Aro. 10:30 11:30 Över 100 personer dör i bränder varje år var är 0-visionen? Medverkande: Bo Hjort, besiktningsman på Albacon, Jan Wisén, biträdande avdelningschef MSB, Ulf Allvar, SäkerhetsBranschen, Andreas Carlson, riksdagsledamot Justitieutskottet och Claes-Göran Öhman, brandingenjör Södertörns Brandförsvars Förbund. Moderator: Hasse Aro. 13:00 14:00 Telenätet osäkert för larm Medverkande: Göran Marby, generaldirektör på Post och Telestyrelsen, Dick Lindberg, utredare, Socialstyrelsen, Torbjörn Ferndahl, SäkerhetsBranschen och Jan Lindholm (MP), riksdagsledamot. Moderator: Hasse Aro. 14:30 15:30 Är egna lokala larmcentraler rätt strategi för kommunen? Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Tom Vetterlein, SäkerhetsBranschen, Jan Wisén, avdelningschef MSB, Angelo Skog, utredare Konkurrensverket, Leif Jonsson, driftschef Södertörns Brandförsvarsförbund och Dan Hovskär, vice ordförande Räddningsnämnden Falköpings kommun. Moderator: Hasse Aro. 16:00 17:00 SäkerhetsBranschen redo att axla rollen som trygghetsskapare i samhället Medverkande: Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige, Andreas Gyllestrand, SäkerhetsBranschen, Daniel Norlander, huvudsekreterare mot våldsbejakande extremism och Lena Brodin, trygghetssamordnare Österåkers kommun. Moderator: Hasse Aro. Medarrangörer Sponsorer Securing Your World Posttidning B Avsändare: AR Media International AB, Västberga Allé 32, SE HÄGERSTEN, Sweden

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption?

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption? Hur utvecklar man ett gott samhälle P för att undvika korruption? Korruptionen är - trots att vi internationellt står oss rätt bra - utbredd i Sverige, åtminstone enligt 40 procent av de tillfrågade i

Läs mer

Säkerhetsgalan. torsdagen den 26 mars på Berns Salonger i Stockholm

Säkerhetsgalan. torsdagen den 26 mars på Berns Salonger i Stockholm Säkerhetsgalan torsdagen den 26 mars på Berns Salonger i Stockholm 2015 Securitas är i år igen stolt partner av evenemanget Säkerhetsgalan på Berns Salonger i Stockholm den 26 mars. Med anledning av det

Läs mer

Polisen ska fokusera på att lösa brott. Björn Eriksson, Säkerhetsbranschen Åke Andersson, SNOS SIDAN 4

Polisen ska fokusera på att lösa brott. Björn Eriksson, Säkerhetsbranschen Åke Andersson, SNOS SIDAN 4 EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 1 2014 Stort behov av trygghetsfrågor i valdebatten Åke Andersson,

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

6 högaktuella föreläsningar om säkerhet. Leif GW Persson om brottsutvecklingen i Sverige Magnus Ranstorp om terrorhot 2011

6 högaktuella föreläsningar om säkerhet. Leif GW Persson om brottsutvecklingen i Sverige Magnus Ranstorp om terrorhot 2011 6 högaktuella föreläsningar om säkerhet Leif GW Persson om brottsutvecklingen i Sverige Magnus Ranstorp om terrorhot 2011 Per Hellqvist om IT-säkerhet i sociala medier Brian Isdale om personskydd i Storbritannien

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla Johan Holmström, Dualtech IT SIDAN 3. het politikerdebatt på konferens om nyttan och risker med kameror

Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla Johan Holmström, Dualtech IT SIDAN 3. het politikerdebatt på konferens om nyttan och risker med kameror Officiellt media för En produkt från Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 2 2013 Avskrivningen av brott är frustrerande Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 Tydligare krav på larmöverföring gynnar

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER 19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER PROGRAMÖVERSIKT 11.30 Dörrarna öppnas 12.00-13.10 Inledning med demokratiminister Birgitta

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Tertialrapport. Säkerhet och bevakning Tertial 1 2014

Tertialrapport. Säkerhet och bevakning Tertial 1 2014 Tertialrapport Årets första månader visar på en oroande utveckling inom IT-säkerheten. Cyberbrottslingar utvecklas till "vanliga" företag med nätverk och mål, samtidigt som ITsäkerheten prioriteras ner

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling Projektnamn: Social insatsgrupp Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Förvaltningar: BoF, AoF, VoO, GoV Eventuell styrgrupp: Projektledare: Samordnare för sociala insatsgrupper Godkänt av: Datum för godkännande:

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

Föreningen Sveriges Brandbefäl

Föreningen Sveriges Brandbefäl Föreningen Sveriges Brandbefäl Jörgen Hallberg 1:e V. ordförande Brandman i Helsingborg Brandingenjör i Helsingborg 15 år på SRV Räddningschef i Värnamo Räddningschef i Helsingborg www.brandbefal.se facebook.com/sbbsverige

Läs mer

Copyright Brottsanalys 2015

Copyright Brottsanalys 2015 Copyright Brottsanalys 2015 BROTTSA ALYS 1 (2) Åtta kommuner tar avstånd från Islamiska staten Sveriges 20 största kommuner, förutom Göteborgs kommun, fick frågan om de tar avstånd från väpnad jihad och

Läs mer

I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder

I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder Patientmakt pa politikens gator i Visby ResMed i Almedalen 2015 I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra!

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Almedalen ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Med Dagens Samhälle når du politikerna inför och på plats i Almedalen. Inför Almedalen 26 juni 26 juni 26 juni gör Dagens

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Samverkan vid hot om Suicid Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Bakgrund Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem Vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år, näst

Läs mer

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra!

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Almedalen ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! 2015 Med Dagens Samhälle når du politikerna inför och på plats i Almedalen. Nr 25 Inför Almedalen 25 juni 25 juni gör Dagens

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

Den bästa av världar - tillgänglig för alla

Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den bästa av världar - tillgänglig för alla TEXT OCH LAYOUT: Sveriges Dövas Riksförbund ILLUSTRATIONER: Jacob Lind TRYCK: Offensive 2000 AB 2008 Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den här broschyren

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Internetanmälan når Stockholms län 2006-08-27

Internetanmälan når Stockholms län 2006-08-27 Internetanmälan når Stockholms län 2006-08-27 Polisanmälan via Internet öppnas för medborgarna i Stockholms län under den här veckan. Huvudstaden blir nummer två efter försökslänet Uppsala där man provat

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 1 Förord I dagens informationssamhälle bearbetar, lagrar, kommunicerar och mångfaldigar vi

Läs mer

IntellIgent säkerhet

IntellIgent säkerhet Intelligent säkerhet Välkommen till Great Security Vi vill stå för nytänkande i vår bransch. Genom att kombinera traditionella lösningar med modern IP-teknik erbjuder vi intelligenta säkerhetslösningar.

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

UPPHANDLINGSBOLAGET. Rickard Jakobsson, Upphandlingsbolaget 15/5-14

UPPHANDLINGSBOLAGET. Rickard Jakobsson, Upphandlingsbolaget 15/5-14 UPPHANDLINGSBOLAGET Rickard Jakobsson, Upphandlingsbolaget 15/5-14 Kort om Upphandlingsbolaget Bildades 1994. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Antal anställda

Läs mer

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor!

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! ny ch o ap nsk u lk ful e rd Vä! ion t a pir ins Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! Så får du medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna! Lär dig arbeta framgångsrikt med

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART Landskrona kommun 261 80 Landskrona ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun

Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun Del A Del B Del C Skolfastigheter Övriga fastigheter Gemensamma frågor Dokumenttyp Policy Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Slutrapport till SE:s Internetfond. rörande projektet. ECPAT Hotline 2007

Slutrapport till SE:s Internetfond. rörande projektet. ECPAT Hotline 2007 Slutrapport till SE:s Internetfond rörande projektet ECPAT Hotline 2007 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Projektets genomförande 3. Resultat och analys av 2007 4. Framtida arbete 2 1. Bakgrund Syftet

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Den 24 mars klockan 12:00 -- den 25 mars 14:30 Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 Moderator: Lena Bartholdson, Generalsekreterare,

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Våra tjänster. Have a safe day

Våra tjänster. Have a safe day Våra tjänster Have a safe day AddSecure har ett tydligt löfte till marknaden Vi bidrar till ett tryggare samhälle genom att säkra kritisk kommunikation Säkrad kommunikation för alla behov Oavsett om du

Läs mer