Säkerhetspaviljongen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetspaviljongen"

Transkript

1 EN PRODUKT FRÅN SPECIALUTGÅVA FÖR ALMEDALEN 2015 OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för ett säkrare Sverige Juni 2015 Välkommen till Säkerhetspaviljongen Lennart Person, SäkerhetsBranschen SID 2 Så hittar du till Säkerhetspaviljongen Trädgård Mellangatan 7 Säkerhetspaviljongen SID 4 Trygghetsfrågorna tas äntligen på allvar Åke Andersson, SNOS-ordförande SID 14 fokus på trygghetsfrågor i Almedalen Almedalsveckan på Gotland är ett unikt forum när det gäller opinionsbildning. Här behöver ingen känna sig exkluderad. Diskussioner och seminarier kring det mesta av samhällsintresse finns representerat. Utbudet är så stort att det kan det vara svårt att välja var man ska befinna sig vid olika tidpunkter. För de som huvudsakligen är intresserad av samhällets trygghetsfrågor är dock Säkerhetspaviljongen ett bra alternativ. Här inbjuds till ett intensivt seminarieprogram den 1 2 juli allt samlat på enda plats Mellangatan 7 i centrala Visby. Almedalsveckan pågår den 28 juni 5 juli i Visby. Under två av dagarna, 1 2 juli, inbjuder Säkerhets paviljongen till seminarier och paneldiskussioner kring frågor som rör tryggheten i samhället. Foto: Malin Ericsson SID 2, 4, 6 9, 11, 12 13, 14 & 16 Han tar kampen för kontanter, väktare och säkerhetskameror Björn Eriksson, ordförande för SäkerhetsBranschen sedan 2013, och har med sitt engagemang skapat debatt kring en mängd frågor. Det finns så många samhällsviktiga frågor att driva. Framför allt brinner jag för att polis och rättsväsen ska bli mer effektiva. SäkerhetsBranschen sitter på resurser som väsentligen kan bidra till det, säger han i en färsk intervju med SecurityUser.com. SID Trygga programledare i Säkerhetspaviljongen Malou von Sivers och Hasse Aro modererar Säkerhetspaviljongens seminarier (1 2 juli) under Almedalsveckan. Som programledare för TV3- produktionerna Efterlyst och Stalker, har Hasse Aro blivit hårt förknippad med brottsbekämpning. Malou von Sivers profil är mer bred, men hon har på senare år modererat flera konferenser där trygghetsfrågor stått i centrum. Den 1 juli leder hon programmet i Säkerhetspaviljongen för att den 2 juli avlösas av Hasse Aro. SID 11 Björn Eriksson intervjuas av SecurityUser.com samt talar och debatterar om viktiga trygghetsfrågor i Säkerhetspaviljongen. Moderator 1 juli: Malou von Sivers Moderator 2 juli: Hasse Aro

2 2 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Välkommen till säkerhetspaviljongen! Sverige kan bli ett betydligt tryggare samhälle, men det behövs politisk vilja för att det ska hända något. Jag hoppas att Säkerhetspaviljongen ska inspirera till de förändringar som behövs göras. Donners Plats. Foto: Nowa Kommunikation. Självklart är SäkerhetsBranschen på plats under Almedalsveckan när Visby blir Sveriges största politiska mötesplats. Den här gången inbjuder vi alla intresserade till våra spännande seminarier i Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 i centrala Visby den 1 2 juli. På Säkerhetspaviljongen kommer vi under två dagar att ta upp viktiga trygghetsfrågor som spänner över många vitt skilda områden. Det behövs verkligen. Sverige kan bli ett betydligt tryggare samhälle, men det behövs politisk vilja för att det ska hända något. Jag hoppas att Säkerhetspaviljongen ska inspirera till de förändringar som behövs göras. SäkerhetsBranschen är ju en ganska ny intresseorganisation som tillkom då säkerhetsteknikföretagens och bevakningsbolagens respektive branschorganisationer Swelarm och Sweguard slogs samman till en enda organisation. Ett viktigt skäl till sammanslagningen var att tillsammans aktivt medverka till att ge trygghetsfrågorna högre prioritet i samhällsdebatten. Det är mot den bakgrunden vi nu tagit initiativ till Säkerhetspaviljongen. Självklart vill vi att vår närvaro i Almedalen gynnar våra medlemsföretag men också samhället i stort, då vårt budskap och vår genuina uppfattning är att säkerhetsföretagen i Sverige är en viktig resurs för att få ett tryggare samhälle. Vi tror nämligen att polisens möjligheter att klara upp brott ökar om de får tillgång till modern säkerhetsteknik för att upptäcka brott och identifiera brottslingar. Därutöver kan säkerhetsföretagen bidra till ökad brottsuppklarning genom att avlasta polisen från många av enklare icke-polisiära uppgifter som idag tar deras resurser i anspråk. Det är helt enkelt inte okej att svensk polis inte har tid att utreda brott på grund av en massa enkla icke-polisiära arbetsuppgifter som lika gärna kan skötas av exempelvis bevakningsföretag. Transporter till och från häkten, hantering av passärenden, nykterhetskontroller i trafiken är några exempel på sådana arbetsuppgifter. Brottsutredningar bör ha mycket högre prioritet än vad de har idag. Vi tror också att om polisen fick möjlighet att använda bevisskapande teknik, framför allt bildmaterial från säkerhetskameror i sina brottsutredningar så skulle fler kriminella kunna identifieras och dömas i domstol. Och framför allt skulle regeringens satsning på att komma till rätta med vardagsbrottsligheten få bättre förutsättningar att lyckas. Därför bör Kameraövervakningslagen ändras och tydliggöras så att Datainspektionens kan upphöra att frekvent överklaga kameratillstånd som tidigare beviljats av Länsstyrelsen. Den bör framför allt göras mer tillåtande för att bättre balanseras mot samhällets trygghetsbehov. Men vår palett av ämnen handlar inte bara om väktarens roll och kameror. Vi tror också att ett samhälle utan kontanter kommer skapa otrygghet bland många grupper. Vi är också oroliga för följderna av att kommunerna i allt högre grad strävar efter att sköta sin säkerhet själva, istället för att arbeta tillsammans med säkerhetsföretagen. Vidare tycker vi inte att det är okej att människor dör i onödan till följd av bränder bara för att Sverige är sämst i EU då det gäller brandskydd och utrymningslarm. Det är inte acceptabelt att LSO Lagen till Skydd mot Olyckor är så otydlig. Att det är den enskilde fastighetsägaren eller näringsidkaren som är ytterst ansvarig är det därför väldigt få som känner till. Det är inte heller acceptabelt att de olika brandskyddsmyndigheterna, som ska se till att lagen följs, har så varierande ambitionsnivåer att risken för att råka ut för en allvarlig brand är beroende på var i landet man bor. Här måste något göras. Säkerhetspaviljongen är ett initiativ från SäkerhetsBranschen och ett resultat av den debattvilja som finns hos våra medlemsföretag och hos externa organisationer som sponsrat arrangemanget. Här märks exempelvis världens största organisation för säkerhetsproffs, ASIS och den svenska tankesmedjan SNOS (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle) samt Företagsuniversitetet. Med på tåget är också fackpressen, via webbplatsen och tidningen SecurityUser.com samt facktidningen Aktuell Säkerhet. Med vänlig hälsning Lennart Person, verksamhetsansvarig SäkerhetsBranschen Redaktion Lennart Alexandrie, Åke Andersson, Gustav Alexandrie. Annonser Deniz Baykal. Ansvarig utgivare Lennart Alexandrie. Prenumeration SecurityUser.com, 4 nummer per år. Pris 89 kr per år. Upplaga exemplar. Tryck V-TAB, Västerås AR Media International AB, Västberga Allé 32, Hägersten. Tlf Fax , En produkt från Officiellt media för

3 Enkel och Pålitlig DigiAir ad June x323 v1 SWE.indd 1 Copyright CSL DualCom Limited 12/06/ :21

4 4 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Så hittar du till Säkerhetspaviljongen Säkerhetspaviljongen arrangeras den 1-2 juli och är ett centrum för alla som intresserar sig för samhällets trygghetsfrågor under Almedalsveckan. Att hitta till Säkerhetspaviljongen är enkelt, då den ligger på Mellangatan 7, bara 70 meter från det välkända torget Donners Plats, bakom Visby Hotell. Välkommen! Donners plats Trädgård Mellangatan 7 Foto: Nowa Kommunikation Säkerhetspaviljongen bjuder in till seminarier och paneldiskussioner kring tryggheten i samhället den 1 2 juli. Aktiviteterna sker på Mellangatan 7 i centrala Visby. Din säkerhet vårt ansvar En samlad kraft för Sveriges säkerhetsföretag

5 axis_ad_corp_secuser-almedals_221x323_sv_1506.indd 1 10/06/2015 2:53:31 PM

6 6 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Säkerhetspaviljongens Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 i centrala Visby erbjuder två intensiva dagar där seminarier ONSDAG 1 JULI :30 11:30 Har kontanterna spelat ut sin roll? Svenska privata storbanker arbetar målmedvetet för att avveckla kontanterna i samhället. Men vem har gett dem den rätten? Och hur tar vi tillbaka makten över kontantförsörjningen? SäkerhetsBranschens ordförande, Björn Eriksson har i en mycket uppmärksammad vitbok manat till uppror mot bankernas agenda att avskaffa kontanterna. Det kontantlösa samhället rycker allt närmare. Men utmaningarna med ett samhälle helt utan kontanter är många. Individer, konsumenter, företagare och föreningsliv kommer i kläm och samhället i stort blir betydligt mer sårbart när det enda riktigt robusta betalmedlet försvinner. Det är frågor som inte kommer upp på agendan när privata intressen har fått makten över kontantförsörjningen, menar Björn Eriksson som anser att kontanternas vara eller inte vara i högsta grad är en trygghetsfråga. Seminariet diskuterar kontanternas roll i samhället och vems ansvaret är för att kontantförsörjningen i landet ska fungera. Medverkande: Björn Eriksson, ordförande för SäkerhetsBranschen, Wiggo Lindgren, vice ordförande för Småföretagarnas Riksförbund, Jan Ericson (M), ledamot i Riksdagen och i Finansutskottet, Christina Rogestam, ordförande i SPF, Charlie Söderberg, rikedomscoach och Per Åsling (C), riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet. Moderator: Malou von Sivers. Arrangör: SäkerhetsBranschen. 13:00 14:00 Terrorism och organiserad brottslighet ett hot mot demokratin Terrorismen och den organiserade brottsligheten utgör inte bara hot mot vår trygghet utan mot hela vårt demokratiska samhälle. Båda dessa våldsbejakande yttringar bygger på olika sätt att skapa rädsla och otrygghet som ska gynna den organisation, grupp eller ideologi om förövaren tillhör eller tror sig företräda. Hur värnar vi då demokratin mot terrorism och organiserad brottslighet? Hur kan vi stoppa rekrytering till terroristorganisationer eller kriminella nätverk? Och hur är samhällets beredskap för terrorism och organiserad brottslighet? Har polisen resurser att effektivt förebygga och bekämpa den här typen av brottslighet? Vilka andra organisationer kan utgöra resurser i detta arbete, och hur kan de goda krafterna samverka för att motverka dessa krafter så att vi får ett tryggare samhälle? Det är några av frågorna som tas upp i denna paneldiskussion. Medverkande: Magnus Ranstorp, terrorism-forskare, försvarshögskolan, Åke Andersson, ordförande för Säkerhet för Näringsliv & Samhälle (SNOS), Lars Korsell, forskare och enhetschef på Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Moderator: Malou von Sivers. Arrangör: Säkerhet för Näringsliv & Samhälle (SNOS). Foto: Tomas Södergren Foto: Tor Johnsson Foto: Lieselotte van der Meijs Malou von Sivers Björn Eriksson Wiggo Lindgren Jan Ericson Christina Rogestam Charlie Söderberg Per Åsling Magnus Ranstorp Lars Korsell Analoga larmsystem behöver inte bli omoderna. Genom att digitalisera befintliga installationer ökar istället säkerheten och dörren öppnas för fler och smidigare trygghetslösningar. Utan att det krävs dyra investeringar. Installera en bra affär. För säkerhets skull. Besök oss 1 2 juli under Almedalsveckan så berättar vi mer om hur vi på effektivt sätt förser Sverige med säker larm kommunikation. Läs mer på dualtech.se TRÄFFA OSS I SÄKERHETS- PAVILJONGEN Mellangatan 7 Next generation alarm communication

7 Almedalsveckan 2015 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN program i Almedalen och paneldebatter är helt fokuserade på säkerhet och trygghetsfrågor. Här följer programmet. 14:30 15:30 Hur påverkar våldsfrämjande extremism dig, din organisation och samhället? Våldsfrämjande extremism kan finnas i närheten av oss alla. Ibland utan att vi ser eller förstår tecken på det. Flera våldsfrämjande miljöer riktar idag ett uttalat missnöje direkt mot organisationer och samhället. Hur väl rustad är er organisation för att möta en alltmer komplex hotbild? Säkerhetsbranschen arbetar i en konkret och påtaglig verklighet med brottsförebyggande åtgärder och ingripanden som en del av den vardagliga verksamheten. Genom att höja kunskapsnivån och medvetenheten kring problematiken kan vi med förebyggande åtgärder bidra till ett tryggare samhälle. Seminariets talare, Andreas Ring, arbetade tidigare på RAN-POL Radicalisation Awareness Network Police för Polismyndigheten Skåne. Nu driver han egen konsultverksamhet inom trygghetssektorn. Medverkande: Andreas Ring, trygghetskonsult. Moderator: Malou von Sivers. Arrangör: G4S RiskSolutions. För såväl kommunledning som de som direkt arbetar med kommunens säkerhetsfrågor krävs ny och fördjupad kompetens om säkerhetsfrågorna. Kompetenskraven gäller både kunskap om omvärldstrender när det gäller hotbilder och metoder för att effektivisera det interna säkerhetsarbetet. Hur ska kommunerna erhålla rätt kompetens för att på bästa sätt hantera de nya hotbilderna? Prioriterar kommunledningen säkerhetsfrågorna tillräckligt? Kan kommunerna lära sig något av näringslivets sätt att arbeta med riskhantering och security management? Går det att påvisa ekonomiska effekter av ett proaktivt säkerhetsarbete? Och om så är fallet, har kommunerna råd att inte arbeta proaktivt med säkerhetsarbetet? Det är några av frågorna som detta seminarie behandlar. Medverkande: Markus Lahtinen, Lecture, Lunds universitet, Ulf Rönndahl, Koncernsäkerhetschef, Telenor och Johan Kallum, Säkerhetschef, Gotlands kommun. Moderator: Malou von Sivers. Arrangör: ASIS och Företagsuniversitetet Har kommuner råd att inte ha ett offensivt säkerhetsarbete? Har kommunerna rätt kompetens för att hantera de nya hot som kommer allt närmare? Prioriteras säkerhetsfrågorna tillräcklig i kommunledningen? Kan kommunerna lära sig något av näringslivets sätt att arbeta med riskhantering? Under 2015 har säkerhetsfrågorna kommit allt närmare kommunerna. Ökande hot från extremism och terrorism, hemvändande jihadister och allt mer sofistikerad IT-brottslighet är bidragande orsaker till det. Även larm om avlyssning och spionage har bidragit till att säkerhetsfrågorna fått högre prioritet. Andreas Ring Markus Lahtinen Ulf Rönndahl Johan Kallum FAVÖR Det krävs bara en liten gnista bravidafireandsecurity.com Ett meddelande från Bravida Fire & Security, marknadsledande på högteknologiskt brandskydd

8 8 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 TORSDAG 2 JULI :00 10:00 Varför utreder inte polisen brott när de har bra bildbevis? Kameror är brottspreventiva och trygghetsskapande, men framförallt är de effektiva verktyg för att kunna identifiera brottsutövare och för att därmed klara upp brott. I Sverige har vi dock en lagstiftning som kraftigt reducerar kamerornas fulla potential när det gäller brottsbekämpning. Trots detta produceras varje Hasse Aro dag bildbevis som möjliggör uppklarning av brott. Tyvärr är polisens benägenhet att lägga ner vardagsbrottsutredningar hög även när det finns bildbevis som möjliggör identifiering av brottsförövare. Varför är det så? SäkerhetsBranschen efterlyser en attitydförändring hos polisen där man över hela landet ser bildbevis som en möjlighet att öka uppklarningen av vardagsbrott. Men branschorganisationen vill också ha en ny kameraövervakningslag, som på ett bättre sätt balanserar trygghetsbehovet och människors rätt till skydd av den personliga integriteten. Vems integritet skyddas när vi exempelvis inte tillåter automatisk inspelning av kamera bilder på en brottsutsatt allmän plats? Vems intressen gynnar det om lagen reglerar kameraanvändningen så att dess brottsbekämpande syfte reduceras avsevärt? Är det människorna som kamerorna avser att skydda eller är det brottsutövarna som är vinnarna på en sådan lagstiftning? SäkerhetsBranschen menar att brottsuppklarningen skulle bli mycket bättre om vi fick en ny tydlig kameraövervakningslag där fokus flyttas från själva kameran till hur inspe- lade bilder får hanteras. Då får vi en lag som möjliggör både förbättrad brottsbekämpning och förstärkt skydd av den personliga integriteten, menar branschorganisationen. Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Per Gejer, säkerhetschef Svensk Handel, Roger Haddad (FP), ledamot i Riksdagen och Justitieutskottet, Anders Hall, polisen samt Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen. 10:30 11:30 Över 100 personer dör i bränder varje år var är 0-visionen? Brandskydd och utrymningslarm en självklarhet tror du ja. Faktum är att Sverige har väldigt dålig uppföljning av hur brandskyddet fungerar i offentliga lokaler. Ännu sämre är det i privata miljöer. Sverige är sämst inom EU då det gäller brandskydd och utrymningslarm varför är det så? Ska vi behöva invänta en större brand med många dödsoffer innan våra beslutande myndigheter vaknar upp? Och vilken eller vilka myndigheter är det egentligen som ytterst beslutar om de lagar och bestämmelser som reglerar vårt brandskydd? Frågan är inte enkel att besvara, men det måste till ett tydligare regelverk, menar Säkerhets- Branschen som står som arrangör av detta seminarie. Medverkande: Bo Hjort, besiktningsman på Albacon, Jan Wisén, biträdande avdelningschef MSB, Ulf Allvar, SäkerhetsBranschen, Andreas Carlson (KD), riksdagsledamot Justitieutskottet och Claes-Göran Öhman, brandingenjör Södertörns Brandförsvars Förbund. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen. Björn Eriksson Per Gejer Roger Haddad Anders Hall Magnus Lindgren Bo Hjort Jan Wisén Ulf Allvar Andreas Carlson NU HETER VI KORT OCH GOTT CUBSEC. Vi valde att plocka bort bevakning, eftersom vårt arbete handlar om så mycket mer än bevakning. Vi jobbar lika mycket, om inte mer med trygghet och säkerhet. Med hjälp av proaktiva insatser i form av trygghetsvärdar och trygghetsväktare förebygger vi problem, helst innan de uppstått. I samband med namnbytet har vi också lanserat en ny webb. Besök cubsec.se och kika gärna på filmen om hur vi arbetar. Vi är problemlösare med socialt engagemang vare sig det är i köpcentret, i tunnelbanan eller i källarförrådet. STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

9 Almedalsveckan 2015 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN :00 14:00 Telenätet osäkert för larm Samhället står inför stora utmaningar när telenätet moderniseras och analog teknik ersätts med digital. Kommuner och socialstyrelsen har visserligen uppmärksammat att de analoga trygghetslarmen brister i funktion när de skall kommunicera i det numera digitala telenätet. Problemen stannar dock inte vid trygghetslarm, utan omfattar alla typer av larm som skickas via telenätet till larmcentraler. Hur vet vi om våra inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm, temperatur- och flödeslarm fungerar? Över larmanläggningar påverkas av förändringar i telenätet och signaleringen till larmcentralen är idag osäker. Frågan är inte om våra larm slutar fungera, utan när. Något måste göras men ännu saknas tydliga direktiv och initiativ. Hur ska problemet lösas och vem har eller tar ansvaret? Medverkande: Göran Marby, generaldirektör på Post och Telestyrelsen, Dick Lindberg, utredare, Socialstyrelsen, Torbjörn Ferndahl, SäkerhetsBranschen och Jan Lindholm (MP), riksdagsledamot. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen. 14:30 15:30 Är egna lokala larmcentraler rätt strategi för kommunen? Allt fler kommuner lägger hela sin säkerhet till Räddningstjänstens centraler eller bygger egna larmcentraler för att ta hand om allt från trygghetslarm till inbrottslarm och kamera larm. Har kommunerna rätt kompetens och är det verkligen rätt strategi för att nå en så kostnadseffektiv lösning som möjligt? undrar SäkerhetsBranschens ordförande Björn Eriksson. Han menar att skattebetalarna missgynnas när kommunerna inte gör upphandlingar och låter privata aktörer konkurrera om uppdragen. Både kvalitativt och ekonomiskt. När det gäller Räddningstjänstutbildningen drar staten ner på antalet utbildningsplatser, vilket innebär att utbildningsansvaret läggs på kommunerna. Detta har väckt stark kritik från många håll då kommunerna anses sakna kompetens och resurser för att driva utbildningen kvalitativt. Samma problem torde även gälla när det handlar om att bedriva en så komplex larmcentralsverksamhet. Vissa vill säkert hävda att det ligger inom kommunallagens anda att man så långt som möjligt ska använda sina egna resurser, men är det verkligen samma sak att bedriva Räddningstjänst som att bedriva en säkerhetsteknisk larmcentral? Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Tom Vetterlein, Säkerhets- Branschen, Jan Wisén, avdelningschef MSB, Angelo Skog, utredare Konkurrens verket, Leif Jonsson, driftschef Södertörns Brandförsvarsförbund och Dan Hovskär, vice ordförande Räddningsnämnden Falköpings kommun. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen 16:00 17:00 Säkerhetsbranschen redo att axla rollen som trygghetsskapare i samhället Samhällets kostnader för utanförskap, radikalisering och rekrytering av unga till kriminella nätverk överstiger vida de pengar som läggs ner på trygghetsskapande åtgärder. Om säkerhetsföretagens resurser används rätt kan de göra stor skillnad på flera olika sätt, via tekniska lösningar eller fysisk närvaro av väktare och ordningsvakter. Social oro och uppkomsten av kriminella nätverk kan förebyggas genom ett uppsökande arbetssätt. Bevakningsbranschen är under omvälvning och den klassiska väktarrollen kommer att ersättas av trygghetsväktare som fungerar som förebild och samordnare i trygghetsarbetet, det vill säga en viktig länk mellan privata, offentliga och frivilliga aktörer. Vi går från en reaktiv insats till ett förebyggande arbete. Medverkande: Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige, Andreas Gyllestrand, SäkerhetsBranschen, Daniel Norlander, huvudsekreterare mot våldsbejakande extremism och Lena Brodin, trygghetssamordnare Österåkers kommun. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen. Göran Marby Dick Lindberg Torbjörn Ferndahl Jan Lindholm Tom Vetterlein Jan Wisén Dan Hovskär Andreas Gyllestrand Daniel Norlander Ett samlat grepp FÖR DE SOM VILL VETA MER OM SÄKERHET Trygghetsfrågorna blir allt viktigare för allt fler. Därför ökar kraven säkerhet hos såväl offentlig verksamhet som hos företag. Var får man då informationen om var samhällsutvecklingen är på väg när det gäller trygghetsfrågor? Och vad händer på säkerhetsmarknaden? Nordens ledande säkerhetsförlag, AR Media International, tillhandahåller inte bara tryckta och online-baserade publikationer, utan arrangerar konferenser och säkerhetsmässor i samtliga skandinaviska huvudstäder. På så vis har vi tagit ett samlat grepp i frågor om trygghet och säkerhet i 25 år. Tryckta fackmedier Nätbaserade fackmedier Konferenser & Mässor Skandinaviens ledande facktidskrift om säkerhetsmarknaden. Utkommer 6 ggr om året. Finns även i en internationell edition. Mer info: Skandinaviens ledande nätbaserade nyhetsportal om säkerhetsmarknaden. 4-språkig. I menyn kan användaren välja att följa säkerhetsmarknaden i Sverige, Norge eller Danmark alternativt den globala säkerhetsmarknaden. Mer info: Tidningen för den som vill hålla sig uppdaterad när det gäller trygghetsfrågor i Sverige. Utkommer 4 ggr om året. Finns även i dansk edition. Mer info: Webb-platsen för de som vill hålla sig uppdaterade när det gäller nyheter, debatt och trygghetsfrågor i Sverige. Finns även i en dansk edition. Mer info: Säkerhetsmässa med fokus på teknikbaserade tjänster och produkter inom säkerhet. Arrangeras vartannat år i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Mer info: AR Media International AB, Västberga Allé 32, S , Hägersten, Sweden, Tel , Fax ,

10 Vi syr ihop helheten! Fjärrtjänster Överordnat system Brand & utrymning Säkerhetssystem Fastighetsstyrning Vill du veta mer? Scanna QR-koden eller gå in på:

11 Almedalsveckan 2015 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 11 Säkerhetspaviljongens seminarier leds av Hasse Aro och Malou von Sivers Med ett intensivt seminarieprogram 1 2 juli ska Säkerhetspaviljongen lyfta viktiga trygghetsfrågor under Almedalsveckan Moderatorer är TV-journalisterna Malou von Sivers och Hasse Aro. Bakom initiativet till Säkerhetspaviljongen står intresseorganisationen SäkerhetsBranschen. SäkerhetsBranschen tog i vintras initiativet till en stor satsning på säkerhet under Almedalsveckan Detta har utmynnat i den så kallade Säkerhetspaviljongen som den 1 2 juli bjuder in till seminarier och paneldebatter kring viktiga trygghetsfrågor. Engagerade medlemsföretag och supportande organisationer har gjort satsningen möjlig, säger Lennart Person, eventansvarig på Säkerhets- Branschen och projektledare för Säkerhetspaviljongen. Kompetenta moderatorer Lennart Person är särskilt nöjd över arrangemangets moderatorer. Vi är självklart väldigt glada över att Malou von Sivers leder programmet den 1 juli och att Hasse Aro tar vid den 2 juli. Båda är ju inte bara kompetenta journalister utan har också erfarenhet av att leda diskussioner kring många av de frågeställningar som programmet handlar om. Komplexa frågor Malou von Sivers har varit moderator för säkerhetskonferenser förut, bland annat Trygghetskamerans dag, som arrangeras årligen av SecurityUser.com och SNOS (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle). Malou von Sivers fick 2014 Lukas Bonniers Stora Journalistpris. Trygghetsfrågorna är viktiga och ofta komplexa eftersom de berör alla och påverkar oss i vardagen. Om samhället blir släpphänt kan otryggheten sprida sig samtidigt som förtroendet för polis och rättsväsen urholkas. Tar samhället ett större ansvar kan det innebära intrång i vår personliga integritet. Det är en svår balansgång som kräver eftertänksamhet och debatt, säger Malou von Sivers, som ser fram mot den 1 juli då hon ska leda diskussioner om allt från det kontantfria samhället till terrorism. Terroristhotet har satt säkerheten i blickfånget Just terroristhotet har på senare tid aktualiserats, inte minst inom den bransch som Malou verkar inom. För oss som arbetar inom media har ju säkerhetsfrågorna kommit i blickfånget på ett nytt sätt sedan attentatet mot Charlie Hebdo-redaktionen i Paris och terrordåden i Köpenhamn. I den nyuppkomna Malou von Sivers och Hasse Aro leder seminarierna i Säkerhetspaviljongen under Almedalsveckan. situationen är det viktigt att diskutera säkerhet kontra journalistisk integritet. Det är spännande och viktiga frågor, konkluderar hon. Hasse Aro har också lett många seminarier och diskussioner kring olika säkerhetsoch trygghetsfrågor. Som mångårig programledare för TV3-programmet Efterlyst fick han dessutom TV-priset Kristallen för årets manliga programledare 2005 och 2007 och med Sanna Lundell delade han Kristallen-priset för TV3- programmet Stalkers, som utsågs till årets fakta- och aktualitetsprogram Säkerhetspaviljongen är ett temaområde, förlagt till Mellangatan 7, i centrala Visby. Vi har ett starkt program som tar upp många intressanta frågor kring säkerhet och trygghet som vi tycker är viktiga för såväl vår bransch som för samhället i stort. Därför hoppas vi på att få många deltagare till våra seminarier, säger Lennart Person. Varför utreds inte brott trots bra bildbevis? Kom och lyssna på seminariet i Almedalen. Läs mer och anmäl dig på stanleysecurity.se/almedalen

12 12 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Björn Erikssons trygghetsrecept för Sverige: Väktare, kontanter och Björn Eriksson närmar sig 70 år och är nybliven RF-ordförande. Det hindrar honom inte från att fortsätta sitt engagemang som ordförande för SäkerhetsBranschen. Det finns så många intressanta och samhällsviktiga frågor att driva. Framför allt brinner jag för att polis och rättsväsen ska bli mer effektiva. Säkerhetsföretagen sitter på resurser som väsentligen kan bidra till det, säger den före detta rikspolischefen Björn Eriksson till SecurityUser.com. Under Almedalsveckan deltar Björn Eriksson som talare och debattör för SäkerhetsBranschen, inom ramen för Säkerhetspaviljongens program den 1 2 juli. AV LENNART ALEXANDRIE Björn Eriksson har en lång meritlista när det gäller tunga förtroendeposter. Han har exempelvis varit rikspolischef. Steget från att vara den högste ansvarige för den skattefinansierade polisen till att leda de kommersiellt drivna säkerhetsföretagens branschorganisation är inte särskilt långt, om man heter Björn Eriksson. Nej, jag har samma inställning nu som då, nämligen att alla tjänar på en stark och effektiv polis. Och jag tror att säkerhetsföretagens kompetens och teknik samt bemanningsresurser är viktiga resurser för att just bidra till det, säger han. Om polisen i högre grad ägnar sig åt att utreda och klara upp brott så är det en stor vinst för samhället. Väktare kan dessutom klara de enklare uppgifterna för en betydligt lägre kostnad än vad en polis kostar per timme. Väktaralternativet är därmed ett sundare sätt att hantera våra skattepengar på, säger Björn Eriksson. Utvecklingen mot kontantfritt är ett demokratibrott. Vem har bestämt att vi inte ska ha kontanter? Vem tjänar på det? Dålig kameraövervakningslag En annan fråga som engagerat Björn Eriksson är hur den nya kameraövervakningslagen (KÖL) fungerar och tillämpas. Lagen syftar till att skydda människors personliga integritet, men hur många känner sig egentligen kränkta av fasta säkerhetskameror på allmänna platser? Människor är betydligt mer oroade över att polisen inte kan lösa brott än att passera säkerhetskameror på en gata eller ett torg, säger han. Flera undersökningar har gjorts kring människors syn på säkerhetskameror på allmänna platser och där påvisas att de som får en ökad trygghetskänsla är långt fler än de som känner olust av kamerorna. Framför allt yngre kvinnor uppger att de upplever en ökad trygghetskänsla i offentliga miljöer där det finns kameror. Så vems integritet är det vi ska skydda? undrar Björn Eriksson retoriskt. Polisen ska utreda brott En av de stora frågorna som SäkerhetsBranschen driver är att polisen ska tillåtas prioritera brottsutredningar och klara upp brott. För att detta ska kunna ske måste polisen avlastas från enklare icke-polisiära arbetsuppgifter, enligt Björn Eriksson. Ja, det skulle tjäna allas intressen om väktare utförde transporter till och från häkten, hjälpte till vid nykterhetskontroller, täppte till nedlagda gruvhål, utförde avspärrningar av brottsplatser eller tog hand om bortsprungna husdjur för att nämna några aktuella arbetsuppgifter som sysselsätter poliser idag. SKRIV P Brottsbekämpningen hämmas Att det blivit vanligare med säkerhetskameror på allmänna platser på senare år är inte tillräckligt för Björn Eriksson, eftersom tekniken inte används optimalt. Man får ju oftast inte spela in kameraupptagningar kontinuerligt, utan bara när en oönskad händelse sker. Det innebär att polisen ofta går miste om viktigt bildmaterial som kan vara direkt avgörande för en brottsutredning. Med den uppdaterade kameraövervakningslagen, som började gälla 2013, har Datainspektionen (DI) fått ett centralt tillsynsansvar för all kameraövervakning. DI har dessutom övertagit justitiekanslerns rätt att överklaga länsstyrelsernas beslut i frågor om tillstånd och kameraövervakning. Vid nästan alla överklaganden av länsstyrelsens beviljade kameratillstånd har Datainspektionen fått rätt i domstol. Jag drar därför slutsatsen att DI gör ett bra jobb och att det snarare är fel på lagen i sig. Den är otydlig och alldeles för restriktiv och därför måste den ses över så att vi får en tydligare och en bättre lag som tillvaratar det trygghetsbehov som de allra flesta har. Bilden är integritetshotet inte kamerorna! Björn Eriksson menar att samhället bör se kamerorna som ett väsentligt verktyg för att bekämpa brott. Jag ser kamerorna som ett medel för att förebygga brott och för att öka människors trygghetskänsla, men det är framför allt som producenter av bildbevis för effektiv brottsuppklarning som kamerorna har sin roll, säger han. Som rikspolischef har jag själv fått erfara hur säkerhetskameror underlättar polisarbetet. Det är egentligen obegripligt att vi ska behöva acceptera en nyskriven lag med regler och villkor som hindrar samhället från effektivt användande av brottsbekämpande bildteknik. På vems sida står samhället, brottslingens eller brottsoffrets? Lagen bör fokusera på att reglera hur vi hanterar det inspelade materialet, inte så mycket på själva kamerorna. Då får vi en bättre kameraövervakningslag, både för integritetsskydd och brottsbekämpning. Slåss för kontanterna På senare tid har Björn Eriksson också engagerat sig för kontanternas fortsatta existens. I höstas släppte han en vitbok med titeln Korten på bordet därför vill bankerna avskaffa kontanterna. Utvecklingen mot kontantfritt är ett demokratibrott. Vem har bestämt att vi inte ska ha kontanter? På vilket politiskt beslut vilar det? Vem tjänar på det? I vitboken driver han sin tes om att bankerna vill få bort kontanterna för att öka sin lönsamhet. Kontanterna kan inte bankerna avgiftsbelägga, men kortverksamheten är en kassako. Därför har deras gemensamma uttagsautomatsbolag tagit bort 650 kontantautomater. I Europa är det idag bara Tjeckien som har färre kontantautomater än Sverige. Lägg därtill förbud att förvara kontanter i bankfack. Agendan är glasklar, fastslår Björn Eriksson. Demokratifråga Att SäkerhetsBranschen och Björn Eriksson engagerar sig i kontantfrågan kan tyckas självklart då några stora medlemsföretag, Loomis och Nokas, är stora aktörer när det gäller kontanthantering via sin värdetransportverksamhet. Det är sant, men för mig handlar det inte om att gynna några få säkerhetsföretags intressen. Det handlar snarare om trygghet och demokrati. Vi behöver både kort och kontanter och då ska de få finnas kvar. Därför reagerar jag på att svenska privata storbanker Framför allt yngre kvinnor uppger att de upplever en ökad trygghetskänsla i offentliga miljöer där det finns kameror. Så vems integritet ska vi skydda? målmedvetet arbetar för att avveckla kontanterna i samhället. Vem har givit dem den rätten? Och hur tar vi tillbaka makten över kontantförsörjningen? Jag tycker det är en given fråga att driva, men tyvärr är det nästan hopplöst att få bankerna att ställa upp och debattera kontantfrågan. Det tycker jag är svagt. Medial uppmärksamhet Björn Erikssons motstånd mot det kontantfria samhället har namninsamlingen för en ändrad kameraövervakningslag!

13 Almedalsveckan 2015 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 13 säkerhetskameror väckt stor uppmärksamhet, inte minst i internationell press. Exempelvis gjorde kinesisk TV ett inslag med Björn Eriksson och hans kamp mot det kontantfria samhället. Jättekul att medier över hela världen tycker att kontantfrågan är viktig. Jag är både glad och lite överraskad över det stora intresset, säger Björn Eriksson avslutningsvis. Kommunala larmcentraler Under Almedalsveckan kommer Björn Eriksson att delta i tre olika seminarier i Säkerhetspaviljongen. Ett handlar förstås om det kontantfria samhället och ett annat om kameraövervakning. Det tredje seminariet är för många en relativt ny fråga, nämligen att kommuner överlåter till räddningstjänsten att hantera allt mer av säkerheten, alternativt startar egna larmcentraler. Är det verkligen så allvarligt? Ja, vi tror inte att kommunerna är kapabla att skapa de bästa lösningarna för en larmcentral och hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Vi ifrågasätter därför att skattebetalaren verkligen kommer att få det bästa som marknaden har att erbjuda när man inte gör upphandlingar kring larmcentralstjänsterna, svarar Björn Eriksson. När dessutom staten drar ner på Räddningstjänstutbildningen och indirekt överlåter utbildningsansvaret på kommunerna blir det en ännu viktigare trygghetsfråga. Har verkligen kommunerna kompetens och resurser att driva utbildningen kvalitativt eller att driva en så komplex verksamhet som en larmcentral? Björn Eriksson, som förutom ordförandeskapet i Säkerhets- Branschen har flera andra förtroendeuppdrag, blev nyligen utsedd till ordförande för Riksidrottsförbundet. Många undrar hur han ska hinna med allt. Nu måste jag rensa en del, det är helt uppenbart, men uppdraget i SäkerhetsBranschen kommer inte bli lidande. Jag kommer inte vara lika operativt involverad i löpande frågor som tidigare, men det bestämde vi innan jag blev RF-ordförande. Jag ska ägna mig åt att renodla policylinjerna, att leda arbetet med de strategiska avvägningarna och att fortsätta delta i det publika samtalet kring olika frågor som rör SäkerhetsBranschen. Uppdragen i Riksidrottsförbundet och SäkerhetsBranschen tror jag kommer gå att förena väl. Svensk åldersnoja Att Björn Eriksson snart fyller 70 år och kanske borde trappa ner, fnyser han åt. Sverige och Albanien lär vara duktigast på åldersnoja så det är väl bra om jag kan göra ett bra jobb och därmed vara delaktig i att vi i Sverige börjar inse att det inte alltid är åldern som avgör hur bra man presterar. Det går att göra nyttiga saker även om man har passerat pensionsåldern. Opinionsbildning nödvändigt Tidigare år har SäkerhetsBranschen, som bildades 2013, haft ett väldigt begränsat program som innefattat en enda paneldebatt. I år har branschorganisationen satsat stort och etablerat Säkerhetspaviljongen och två intensiva dagar med seminarier och paneldiskussioner. Det är ett steg i rätt riktning då opinionsbildning blir allt viktigare enligt Björn Eriksson. Jag kan inte säga hur kraftfull närvaro vi ska ha på just Almedalen, men helt klart är att påverkansarbete, opinionsbildning och liknande blir allt mer nödvändigt då allt fler beslut fattas utanför vår säkerhetsbransch. Om inte vi är vid bordet så kommer vi helt enkelt i underläge. SäkerhetsBranschens ordförande Björn Eriksson ser att det finns många samhällsviktiga trygghetsfrågor att driva. Se och hör Björn Eriksson i Almedalen! Björn Eriksson kommer delta i tre av Säkerhetspaviljongens seminarier. ONSDAGEN 1 JULI 10:30 11:30 Har kontanterna spelat ut sin roll? Om vilka intressen som driver på utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle och om vilka utmaningar ett samhälle utan kontanter står inför. TORSDAGEN 2 JULI 09:00 10:00 Varför utreder inte polisen brott när de har bra bildbevis? Om kameraövervakningslagen och hur den begränsar möjligheten till effektiv brottsbekämpning. En annan fråga som tas upp är polisens benägenhet att lägga ner brottsutredningar trots att det finns bra bildbevis på både den brottsliga händelsen och brottsförövaren. 14:30 15:30 Är egna lokala larmcentraler rätt strategi för kommunen? Om trenden mot att allt fler kommuner lägger hela sin säkerhet till Räddningstjänstens centraler eller bygger egna larmcentraler för att ta hand om allt från trygghetslarm till inbrottslarm och kamera larm. Är det rätt väg för att nå en så kostnadseffektiv lösning som möjligt? Länka ditt företag på: Nyhetskanalen för en tryggare arbetsplats och säkrare affärer!

14 14 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Trygghetsfrågorna tas på allvar men mycket arbete återstår Trygghetsfrågorna som berör människor i allmänhet har inte varit särskilt högt prioriterade bland politikerna, utom hos moderaterna som genom åren ropat på fler poliser Åke Andersson, ordförande, Säkerhet för Näringsliv och Samhälle Att frågor kring trygghet och säkerhet blir allt viktigare märks på flera sätt, inte minst under Almedalsveckan då många organisationer som arbetar för ett tryggare samhälle finns på plats. Som SNOS-ordförande kan jag inte annat än glädja mig, då vår organisation bildades just för att det var för få aktörer som drev frågor kring tryggheten i samhället. En starkt bidragande orsak till att det debatteras mer i olika säkerhets- och trygghetsfrågor är tillkomsten av intresseorganisationen SäkerhetsBranschen och att dess karismatiska ordförande, Björn Eriksson, skickligt har lyft frågorna och satt in dem i ett samhällsperspektiv. Under Almedalsveckan är det uppenbart att säkerhetsföretagen vill vara en del av opinionsbildningen kring de frågor som inte bara handlar om deras egen framtid utan också om varje svensk medborgares trygghet i vardagen. Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 den 1 2 juli är initierad och driven av SäkerhetsBranschen samt huvudsakligen finansierad av enskilda medlemsföretag som ser värdet i att synliggöra de frågor som de brottas med varje dag. Det är bra. Trygghetsfrågorna som berör människor i allmänhet har inte varit särskilt högt prioriterade bland politikerna, utom hos moderaterna som genom åren ropat på fler poliser (och även sett till att poliskåren har växt). Helhetsgreppet har helt enkelt saknats. Nu talar politikerna betydligt mer om säkerhet och trygghet i ett större perspektiv. Vardagsbrotten har fått ett betydligt större fokus, men också den organiserade brottslighetens effekt på det svenska samhället är idag en viktig fråga. Liksom hotet från terrorism. Det hot mot demokratin som organiserad brottslighet och terrorism utgör är för övrigt huvudtema i den programpunkt som SNOS står som arrangör för och där terrorexperten Magnus Ranstorp är bekräftad talare. Andra exempel på frågor som SNOS drivit genom åren, och som i Säkerhetspaviljongen tas upp av SäkerhetsBranschen, är behovet av en bättre kameraövervakningslag, en effektivare polis och hur vi ska lösa problemet med analoga larmsystem som upphör att fungera. Kontentan är glasklar: trygghetsfrågorna tas på allvar men mycket arbete återstår. Det blir några väldigt spännande dagar i Säkerhetspaviljongen under Almedalsveckan som jag hoppas ska locka många samhällsintresserade besökare.

15 Säkerhetsbranschens tryggaste leverantör Dagens samhälle kräver ökad säkerhet inom kritisk kommunikation. Det gäller säkerhetsanläggningar inom brand, inbrott och hiss såväl som kommunikation inom fastighetsbranschen. Som ett svar på utvecklingen har de tre ledande specialistföretagen Multicom Security, Safetel och Securinet gått ihop och bildat AddSecure Nordens tryggaste leverantör av säkrad kommunikation. Med samlade kompetenser kan vi erbjuda tekniska lösningar, god support och smarta tjänster som verkligen svarar mot marknadens efterfrågan. Prova oss gärna och se hur det går till när vi lever upp till vår devis Have a safe day. STOCKHOLM OSLO GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO

16 Posttidning B Avsändare: AR Media International AB, Västberga Allé 32, SE HÄGERSTEN, Sweden Säkerhetspaviljongen programmet i korthet Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 i centrala Visby bjuder på ett seminarieprogram där trygghetsfrågorna står i fokus under två intensiva dagar. Här är programmet i korthet. ONSDAG 1 JULI :30 11:30 Har kontanterna spelat ut sin roll? Medverkande: Björn Eriksson, ordförande för SäkerhetsBranschen, Wiggo Lindgren, vice ordförande för Småföretagarnas Riksförbund, Jan Ericson (M), ledamot i Riksdagen och i Finansutskottet, Christina Rogestam, ordförande i SPF, Charlie Söderberg, rikedomscoach och Per Åsling (C), riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet. Moderator: Malou von Sivers. 13:00 14:00 Terrorism och organiserad brottslighet ett hot mot demokratin Medverkande: Magnus Ranstorp, terrorism-forskare, försvarshögskolan, Åke Andersson, ordförande för Säkerhet för Näringsliv & Samhälle (SNOS), Lars Korsell, forskare och enhetschef på Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Moderator: Malou von Sivers. 14:30 15:30 Hur påverkar våldsfrämjande extremism dig, din organisation och samhället? Medverkande: Andreas Ring, trygghetskonsult. Moderator: Malou von Sivers Har kommuner råd att inte ha ett offensivt säkerhetsarbete? Medverkande: Markus Lahtinen, Lecture, Lunds universitet, Ulf Rönndahl, Koncernsäkerhetschef, Telenor, och Johan Kallum, Säkerhetschef, Gotlands kommun. Moderator: Malou von Sivers. TORSDAG 2 JULI 2015 Huvudarrangör Moderator, Hasse Aro Moderartor, Malou von Sivers 09:00 10:00 Varför utreder inte polisen brott när de har bra bildbevis? Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Per Gejer, säkerhetschef Svensk Handel, Roger Haddad (FP), ledamot i Riksdagen och Justitieutskottet, Anders Hall, polisen samt Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige. Moderator: Hasse Aro. 10:30 11:30 Över 100 personer dör i bränder varje år var är 0-visionen? Medverkande: Bo Hjort, besiktningsman på Albacon, Jan Wisén, biträdande avdelningschef MSB, Ulf Allvar, SäkerhetsBranschen, Andreas Carlson, riksdagsledamot Justitieutskottet och Claes-Göran Öhman, brandingenjör Södertörns Brandförsvars Förbund. Moderator: Hasse Aro. 13:00 14:00 Telenätet osäkert för larm Medverkande: Göran Marby, generaldirektör på Post och Telestyrelsen, Dick Lindberg, utredare, Socialstyrelsen, Torbjörn Ferndahl, SäkerhetsBranschen och Jan Lindholm (MP), riksdagsledamot. Moderator: Hasse Aro. 14:30 15:30 Är egna lokala larmcentraler rätt strategi för kommunen? Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Tom Vetterlein, SäkerhetsBranschen, Jan Wisén, avdelningschef MSB, Angelo Skog, utredare Konkurrensverket, Leif Jonsson, driftschef Södertörns Brandförsvarsförbund och Dan Hovskär, vice ordförande Räddningsnämnden Falköpings kommun. Moderator: Hasse Aro. 16:00 17:00 SäkerhetsBranschen redo att axla rollen som trygghetsskapare i samhället Medverkande: Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige, Andreas Gyllestrand, SäkerhetsBranschen, Daniel Norlander, huvudsekreterare mot våldsbejakande extremism och Lena Brodin, trygghetssamordnare Österåkers kommun. Moderator: Hasse Aro. Medarrangörer Sponsorer Securing Your World Posttidning B Avsändare: AR Media International AB, Västberga Allé 32, SE HÄGERSTEN, Sweden

Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla Johan Holmström, Dualtech IT SIDAN 3. het politikerdebatt på konferens om nyttan och risker med kameror

Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla Johan Holmström, Dualtech IT SIDAN 3. het politikerdebatt på konferens om nyttan och risker med kameror Officiellt media för En produkt från Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 2 2013 Avskrivningen av brott är frustrerande Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 Tydligare krav på larmöverföring gynnar

Läs mer

Viktigt med en ny tydligare kameralag

Viktigt med en ny tydligare kameralag Officiellt media för Eriksson ger hopp om tryggare arenor Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 En produkt från Utan Cobol kan städer stängas Eniga debattpaneler under Trygghetskamerans dag Viktigt med

Läs mer

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5 EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 4 2013 Polisens monopol är ett problem Åke Andersson, SNOS-ordförande

Läs mer

Så blir säkerhetsåret

Så blir säkerhetsåret Officiellt media för En produkt från Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 1 2013 Hoppas att det finns säkerhetskameror Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 Malou leder Trygghetskamerans dag Malou

Läs mer

sid 2 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 2 2010 Säkerhet inför valet Färdigskuret format 250x350 mm

sid 2 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 2 2010 Säkerhet inför valet Färdigskuret format 250x350 mm Mats B. Adman: Kräv redogörelse av kontinuitetsplan och RM sid 4 Åke Andersson: Övervakningskameran är död leve trygghetskameran! sid 2 Jeanette Lesslie: På Grand Hotel sitter säkerheten i väggarna sid

Läs mer

Butiksstölder ökar kraftigt

Butiksstölder ökar kraftigt Ny kameraövervakningslag sid 12 Så blir transporter säkra sid 6 7 Riksdagen prioriterar säkerheten sid 20 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 2 2009 Officiellt media för En produkt

Läs mer

Roger Eklund: Preventiva åtgärder gav färre inbrott i Köping. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 3 2010. Foto: Inger Wiklund

Roger Eklund: Preventiva åtgärder gav färre inbrott i Köping. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 3 2010. Foto: Inger Wiklund Beatrice Ask: Säkerhetskameror en valfråga Roger Eklund: Preventiva åtgärder gav färre inbrott i Köping Anlagda bränder i skolor ökar Foto: Pawel Flato sid 20 sid 20 Foto: Helena Bernhard sid 21 Nyhetskanalen

Läs mer

Sid 10. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 6 2011

Sid 10. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 6 2011 Åke Andersson, SNOS-ordförande Det behövs fler trygghetsambassadörer Sid 2 Johan Pehrson (FP), ledamot i riksdagen och i justitieutskottet och han blev årets trygghetsambassadör Sid 10 Robert Dewar, CEO

Läs mer

Lennart Alexandrie Vi behöver en uppdaterad kameralag! Sid 4. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 4 2011. Färdigskuret format

Lennart Alexandrie Vi behöver en uppdaterad kameralag! Sid 4. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 4 2011. Färdigskuret format Åke Andersson Fokus på säkra transporter Sid 2 Lennart Alexandrie Vi behöver en uppdaterad kameralag! Sid 4 Lennart Person lämnar Swelarm Sid 24 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2010. Kameror tryggar skolorna Trygghet och säkerhet är en växande fråga för skolan. Som ett medel

Läs mer

Butiksstölder för 4,9 miljarder kronor

Butiksstölder för 4,9 miljarder kronor Åke Andersson Behöver vi fler poliser? sid 2 Dick Malmlund Vi utbildar inte bort rånarna sid 14 Lennart Alexandrie Krångla inte till kameralagen! sid 4 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens industri oktober 2013 22 23 oktober 2013 på Rica Talk Hotel i Älvsjö Säkerhetsmässan Sectech är här! Smart teknik

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. Smart teknik för ökad lönsamhet Dagens

Läs mer

Väktarna som tryggar matchen 12 15

Väktarna som tryggar matchen 12 15 Björn Eriksson: Ta diskussionen om polisens framtida uppgifter 6 7 Vuxenutbildning ger välutbildade väktare 10 Brist på ordningsvakter när polisen inte utbildar 8 & Samhället 2013 Väktarna som tryggar

Läs mer

Transportstölder har ökat med 329 procent Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 3. Gratis entré till Sectech-mässan se mer på www.sectech.

Transportstölder har ökat med 329 procent Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 3. Gratis entré till Sectech-mässan se mer på www.sectech. EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 5 2013 Försäkringsbranschen måste ta ansvar Åke Andersson, SNOS-ordförande

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL ANNONS. Niscayah ett steg in i framtiden. sid 4

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL ANNONS. Niscayah ett steg in i framtiden. sid 4 Snabbguide: Snabbguide till SecurityUser.com Niscayah ett steg in i framtiden Skydd av godstransporter Flexibelt skalskydd i Vällingby C sid 2 sid 4 sid 12 sid 9 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2009. Övervakningskameror i utomhusmiljö Säkerheten i utomhusmiljön är viktig för många företag.

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Hot. vardag 5TIPS. En tidning från SOS Alarm Nr 2 2015. visar din exakta position. 112, hallå? Vad händer om mobilnätet slutar fungera?

Hot. vardag 5TIPS. En tidning från SOS Alarm Nr 2 2015. visar din exakta position. 112, hallå? Vad händer om mobilnätet slutar fungera? S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2015 Attityden i samhället har hårdnat under de år Hanna Litz har jobbat som polis operatör. Hot är hannas vardag Ny teknik visar din exakta position 112, hallå? Vad

Läs mer

Sirenen. Brandmän lär elever för livet. Handikappbussen en dödsfälla. nr 4 2002. Storstäderna misslyckas med mångfalden. Rapport från Brand 2002

Sirenen. Brandmän lär elever för livet. Handikappbussen en dödsfälla. nr 4 2002. Storstäderna misslyckas med mångfalden. Rapport från Brand 2002 Sirenen Räddningsverkets tidning nr 4 2002 Brandmän lär elever för livet sidan 6 Handikappbussen en dödsfälla sid 24-25 Rapport från Brand 2002 sid 7-11 Storstäderna misslyckas med mångfalden sid 12-13

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer