Säkerhetspaviljongen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetspaviljongen"

Transkript

1 EN PRODUKT FRÅN SPECIALUTGÅVA FÖR ALMEDALEN 2015 OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för ett säkrare Sverige Juni 2015 Välkommen till Säkerhetspaviljongen Lennart Person, SäkerhetsBranschen SID 2 Så hittar du till Säkerhetspaviljongen Trädgård Mellangatan 7 Säkerhetspaviljongen SID 4 Trygghetsfrågorna tas äntligen på allvar Åke Andersson, SNOS-ordförande SID 14 fokus på trygghetsfrågor i Almedalen Almedalsveckan på Gotland är ett unikt forum när det gäller opinionsbildning. Här behöver ingen känna sig exkluderad. Diskussioner och seminarier kring det mesta av samhällsintresse finns representerat. Utbudet är så stort att det kan det vara svårt att välja var man ska befinna sig vid olika tidpunkter. För de som huvudsakligen är intresserad av samhällets trygghetsfrågor är dock Säkerhetspaviljongen ett bra alternativ. Här inbjuds till ett intensivt seminarieprogram den 1 2 juli allt samlat på enda plats Mellangatan 7 i centrala Visby. Almedalsveckan pågår den 28 juni 5 juli i Visby. Under två av dagarna, 1 2 juli, inbjuder Säkerhets paviljongen till seminarier och paneldiskussioner kring frågor som rör tryggheten i samhället. Foto: Malin Ericsson SID 2, 4, 6 9, 11, 12 13, 14 & 16 Han tar kampen för kontanter, väktare och säkerhetskameror Björn Eriksson, ordförande för SäkerhetsBranschen sedan 2013, och har med sitt engagemang skapat debatt kring en mängd frågor. Det finns så många samhällsviktiga frågor att driva. Framför allt brinner jag för att polis och rättsväsen ska bli mer effektiva. SäkerhetsBranschen sitter på resurser som väsentligen kan bidra till det, säger han i en färsk intervju med SecurityUser.com. SID Trygga programledare i Säkerhetspaviljongen Malou von Sivers och Hasse Aro modererar Säkerhetspaviljongens seminarier (1 2 juli) under Almedalsveckan. Som programledare för TV3- produktionerna Efterlyst och Stalker, har Hasse Aro blivit hårt förknippad med brottsbekämpning. Malou von Sivers profil är mer bred, men hon har på senare år modererat flera konferenser där trygghetsfrågor stått i centrum. Den 1 juli leder hon programmet i Säkerhetspaviljongen för att den 2 juli avlösas av Hasse Aro. SID 11 Björn Eriksson intervjuas av SecurityUser.com samt talar och debatterar om viktiga trygghetsfrågor i Säkerhetspaviljongen. Moderator 1 juli: Malou von Sivers Moderator 2 juli: Hasse Aro

2 2 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Välkommen till säkerhetspaviljongen! Sverige kan bli ett betydligt tryggare samhälle, men det behövs politisk vilja för att det ska hända något. Jag hoppas att Säkerhetspaviljongen ska inspirera till de förändringar som behövs göras. Donners Plats. Foto: Nowa Kommunikation. Självklart är SäkerhetsBranschen på plats under Almedalsveckan när Visby blir Sveriges största politiska mötesplats. Den här gången inbjuder vi alla intresserade till våra spännande seminarier i Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 i centrala Visby den 1 2 juli. På Säkerhetspaviljongen kommer vi under två dagar att ta upp viktiga trygghetsfrågor som spänner över många vitt skilda områden. Det behövs verkligen. Sverige kan bli ett betydligt tryggare samhälle, men det behövs politisk vilja för att det ska hända något. Jag hoppas att Säkerhetspaviljongen ska inspirera till de förändringar som behövs göras. SäkerhetsBranschen är ju en ganska ny intresseorganisation som tillkom då säkerhetsteknikföretagens och bevakningsbolagens respektive branschorganisationer Swelarm och Sweguard slogs samman till en enda organisation. Ett viktigt skäl till sammanslagningen var att tillsammans aktivt medverka till att ge trygghetsfrågorna högre prioritet i samhällsdebatten. Det är mot den bakgrunden vi nu tagit initiativ till Säkerhetspaviljongen. Självklart vill vi att vår närvaro i Almedalen gynnar våra medlemsföretag men också samhället i stort, då vårt budskap och vår genuina uppfattning är att säkerhetsföretagen i Sverige är en viktig resurs för att få ett tryggare samhälle. Vi tror nämligen att polisens möjligheter att klara upp brott ökar om de får tillgång till modern säkerhetsteknik för att upptäcka brott och identifiera brottslingar. Därutöver kan säkerhetsföretagen bidra till ökad brottsuppklarning genom att avlasta polisen från många av enklare icke-polisiära uppgifter som idag tar deras resurser i anspråk. Det är helt enkelt inte okej att svensk polis inte har tid att utreda brott på grund av en massa enkla icke-polisiära arbetsuppgifter som lika gärna kan skötas av exempelvis bevakningsföretag. Transporter till och från häkten, hantering av passärenden, nykterhetskontroller i trafiken är några exempel på sådana arbetsuppgifter. Brottsutredningar bör ha mycket högre prioritet än vad de har idag. Vi tror också att om polisen fick möjlighet att använda bevisskapande teknik, framför allt bildmaterial från säkerhetskameror i sina brottsutredningar så skulle fler kriminella kunna identifieras och dömas i domstol. Och framför allt skulle regeringens satsning på att komma till rätta med vardagsbrottsligheten få bättre förutsättningar att lyckas. Därför bör Kameraövervakningslagen ändras och tydliggöras så att Datainspektionens kan upphöra att frekvent överklaga kameratillstånd som tidigare beviljats av Länsstyrelsen. Den bör framför allt göras mer tillåtande för att bättre balanseras mot samhällets trygghetsbehov. Men vår palett av ämnen handlar inte bara om väktarens roll och kameror. Vi tror också att ett samhälle utan kontanter kommer skapa otrygghet bland många grupper. Vi är också oroliga för följderna av att kommunerna i allt högre grad strävar efter att sköta sin säkerhet själva, istället för att arbeta tillsammans med säkerhetsföretagen. Vidare tycker vi inte att det är okej att människor dör i onödan till följd av bränder bara för att Sverige är sämst i EU då det gäller brandskydd och utrymningslarm. Det är inte acceptabelt att LSO Lagen till Skydd mot Olyckor är så otydlig. Att det är den enskilde fastighetsägaren eller näringsidkaren som är ytterst ansvarig är det därför väldigt få som känner till. Det är inte heller acceptabelt att de olika brandskyddsmyndigheterna, som ska se till att lagen följs, har så varierande ambitionsnivåer att risken för att råka ut för en allvarlig brand är beroende på var i landet man bor. Här måste något göras. Säkerhetspaviljongen är ett initiativ från SäkerhetsBranschen och ett resultat av den debattvilja som finns hos våra medlemsföretag och hos externa organisationer som sponsrat arrangemanget. Här märks exempelvis världens största organisation för säkerhetsproffs, ASIS och den svenska tankesmedjan SNOS (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle) samt Företagsuniversitetet. Med på tåget är också fackpressen, via webbplatsen och tidningen SecurityUser.com samt facktidningen Aktuell Säkerhet. Med vänlig hälsning Lennart Person, verksamhetsansvarig SäkerhetsBranschen Redaktion Lennart Alexandrie, Åke Andersson, Gustav Alexandrie. Annonser Deniz Baykal. Ansvarig utgivare Lennart Alexandrie. Prenumeration SecurityUser.com, 4 nummer per år. Pris 89 kr per år. Upplaga exemplar. Tryck V-TAB, Västerås AR Media International AB, Västberga Allé 32, Hägersten. Tlf Fax , En produkt från Officiellt media för

3 Enkel och Pålitlig DigiAir ad June x323 v1 SWE.indd 1 Copyright CSL DualCom Limited 12/06/ :21

4 4 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Så hittar du till Säkerhetspaviljongen Säkerhetspaviljongen arrangeras den 1-2 juli och är ett centrum för alla som intresserar sig för samhällets trygghetsfrågor under Almedalsveckan. Att hitta till Säkerhetspaviljongen är enkelt, då den ligger på Mellangatan 7, bara 70 meter från det välkända torget Donners Plats, bakom Visby Hotell. Välkommen! Donners plats Trädgård Mellangatan 7 Foto: Nowa Kommunikation Säkerhetspaviljongen bjuder in till seminarier och paneldiskussioner kring tryggheten i samhället den 1 2 juli. Aktiviteterna sker på Mellangatan 7 i centrala Visby. Din säkerhet vårt ansvar En samlad kraft för Sveriges säkerhetsföretag

5 axis_ad_corp_secuser-almedals_221x323_sv_1506.indd 1 10/06/2015 2:53:31 PM

6 6 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Säkerhetspaviljongens Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 i centrala Visby erbjuder två intensiva dagar där seminarier ONSDAG 1 JULI :30 11:30 Har kontanterna spelat ut sin roll? Svenska privata storbanker arbetar målmedvetet för att avveckla kontanterna i samhället. Men vem har gett dem den rätten? Och hur tar vi tillbaka makten över kontantförsörjningen? SäkerhetsBranschens ordförande, Björn Eriksson har i en mycket uppmärksammad vitbok manat till uppror mot bankernas agenda att avskaffa kontanterna. Det kontantlösa samhället rycker allt närmare. Men utmaningarna med ett samhälle helt utan kontanter är många. Individer, konsumenter, företagare och föreningsliv kommer i kläm och samhället i stort blir betydligt mer sårbart när det enda riktigt robusta betalmedlet försvinner. Det är frågor som inte kommer upp på agendan när privata intressen har fått makten över kontantförsörjningen, menar Björn Eriksson som anser att kontanternas vara eller inte vara i högsta grad är en trygghetsfråga. Seminariet diskuterar kontanternas roll i samhället och vems ansvaret är för att kontantförsörjningen i landet ska fungera. Medverkande: Björn Eriksson, ordförande för SäkerhetsBranschen, Wiggo Lindgren, vice ordförande för Småföretagarnas Riksförbund, Jan Ericson (M), ledamot i Riksdagen och i Finansutskottet, Christina Rogestam, ordförande i SPF, Charlie Söderberg, rikedomscoach och Per Åsling (C), riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet. Moderator: Malou von Sivers. Arrangör: SäkerhetsBranschen. 13:00 14:00 Terrorism och organiserad brottslighet ett hot mot demokratin Terrorismen och den organiserade brottsligheten utgör inte bara hot mot vår trygghet utan mot hela vårt demokratiska samhälle. Båda dessa våldsbejakande yttringar bygger på olika sätt att skapa rädsla och otrygghet som ska gynna den organisation, grupp eller ideologi om förövaren tillhör eller tror sig företräda. Hur värnar vi då demokratin mot terrorism och organiserad brottslighet? Hur kan vi stoppa rekrytering till terroristorganisationer eller kriminella nätverk? Och hur är samhällets beredskap för terrorism och organiserad brottslighet? Har polisen resurser att effektivt förebygga och bekämpa den här typen av brottslighet? Vilka andra organisationer kan utgöra resurser i detta arbete, och hur kan de goda krafterna samverka för att motverka dessa krafter så att vi får ett tryggare samhälle? Det är några av frågorna som tas upp i denna paneldiskussion. Medverkande: Magnus Ranstorp, terrorism-forskare, försvarshögskolan, Åke Andersson, ordförande för Säkerhet för Näringsliv & Samhälle (SNOS), Lars Korsell, forskare och enhetschef på Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Moderator: Malou von Sivers. Arrangör: Säkerhet för Näringsliv & Samhälle (SNOS). Foto: Tomas Södergren Foto: Tor Johnsson Foto: Lieselotte van der Meijs Malou von Sivers Björn Eriksson Wiggo Lindgren Jan Ericson Christina Rogestam Charlie Söderberg Per Åsling Magnus Ranstorp Lars Korsell Analoga larmsystem behöver inte bli omoderna. Genom att digitalisera befintliga installationer ökar istället säkerheten och dörren öppnas för fler och smidigare trygghetslösningar. Utan att det krävs dyra investeringar. Installera en bra affär. För säkerhets skull. Besök oss 1 2 juli under Almedalsveckan så berättar vi mer om hur vi på effektivt sätt förser Sverige med säker larm kommunikation. Läs mer på dualtech.se TRÄFFA OSS I SÄKERHETS- PAVILJONGEN Mellangatan 7 Next generation alarm communication

7 Almedalsveckan 2015 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN program i Almedalen och paneldebatter är helt fokuserade på säkerhet och trygghetsfrågor. Här följer programmet. 14:30 15:30 Hur påverkar våldsfrämjande extremism dig, din organisation och samhället? Våldsfrämjande extremism kan finnas i närheten av oss alla. Ibland utan att vi ser eller förstår tecken på det. Flera våldsfrämjande miljöer riktar idag ett uttalat missnöje direkt mot organisationer och samhället. Hur väl rustad är er organisation för att möta en alltmer komplex hotbild? Säkerhetsbranschen arbetar i en konkret och påtaglig verklighet med brottsförebyggande åtgärder och ingripanden som en del av den vardagliga verksamheten. Genom att höja kunskapsnivån och medvetenheten kring problematiken kan vi med förebyggande åtgärder bidra till ett tryggare samhälle. Seminariets talare, Andreas Ring, arbetade tidigare på RAN-POL Radicalisation Awareness Network Police för Polismyndigheten Skåne. Nu driver han egen konsultverksamhet inom trygghetssektorn. Medverkande: Andreas Ring, trygghetskonsult. Moderator: Malou von Sivers. Arrangör: G4S RiskSolutions. För såväl kommunledning som de som direkt arbetar med kommunens säkerhetsfrågor krävs ny och fördjupad kompetens om säkerhetsfrågorna. Kompetenskraven gäller både kunskap om omvärldstrender när det gäller hotbilder och metoder för att effektivisera det interna säkerhetsarbetet. Hur ska kommunerna erhålla rätt kompetens för att på bästa sätt hantera de nya hotbilderna? Prioriterar kommunledningen säkerhetsfrågorna tillräckligt? Kan kommunerna lära sig något av näringslivets sätt att arbeta med riskhantering och security management? Går det att påvisa ekonomiska effekter av ett proaktivt säkerhetsarbete? Och om så är fallet, har kommunerna råd att inte arbeta proaktivt med säkerhetsarbetet? Det är några av frågorna som detta seminarie behandlar. Medverkande: Markus Lahtinen, Lecture, Lunds universitet, Ulf Rönndahl, Koncernsäkerhetschef, Telenor och Johan Kallum, Säkerhetschef, Gotlands kommun. Moderator: Malou von Sivers. Arrangör: ASIS och Företagsuniversitetet Har kommuner råd att inte ha ett offensivt säkerhetsarbete? Har kommunerna rätt kompetens för att hantera de nya hot som kommer allt närmare? Prioriteras säkerhetsfrågorna tillräcklig i kommunledningen? Kan kommunerna lära sig något av näringslivets sätt att arbeta med riskhantering? Under 2015 har säkerhetsfrågorna kommit allt närmare kommunerna. Ökande hot från extremism och terrorism, hemvändande jihadister och allt mer sofistikerad IT-brottslighet är bidragande orsaker till det. Även larm om avlyssning och spionage har bidragit till att säkerhetsfrågorna fått högre prioritet. Andreas Ring Markus Lahtinen Ulf Rönndahl Johan Kallum FAVÖR Det krävs bara en liten gnista bravidafireandsecurity.com Ett meddelande från Bravida Fire & Security, marknadsledande på högteknologiskt brandskydd

8 8 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 TORSDAG 2 JULI :00 10:00 Varför utreder inte polisen brott när de har bra bildbevis? Kameror är brottspreventiva och trygghetsskapande, men framförallt är de effektiva verktyg för att kunna identifiera brottsutövare och för att därmed klara upp brott. I Sverige har vi dock en lagstiftning som kraftigt reducerar kamerornas fulla potential när det gäller brottsbekämpning. Trots detta produceras varje Hasse Aro dag bildbevis som möjliggör uppklarning av brott. Tyvärr är polisens benägenhet att lägga ner vardagsbrottsutredningar hög även när det finns bildbevis som möjliggör identifiering av brottsförövare. Varför är det så? SäkerhetsBranschen efterlyser en attitydförändring hos polisen där man över hela landet ser bildbevis som en möjlighet att öka uppklarningen av vardagsbrott. Men branschorganisationen vill också ha en ny kameraövervakningslag, som på ett bättre sätt balanserar trygghetsbehovet och människors rätt till skydd av den personliga integriteten. Vems integritet skyddas när vi exempelvis inte tillåter automatisk inspelning av kamera bilder på en brottsutsatt allmän plats? Vems intressen gynnar det om lagen reglerar kameraanvändningen så att dess brottsbekämpande syfte reduceras avsevärt? Är det människorna som kamerorna avser att skydda eller är det brottsutövarna som är vinnarna på en sådan lagstiftning? SäkerhetsBranschen menar att brottsuppklarningen skulle bli mycket bättre om vi fick en ny tydlig kameraövervakningslag där fokus flyttas från själva kameran till hur inspe- lade bilder får hanteras. Då får vi en lag som möjliggör både förbättrad brottsbekämpning och förstärkt skydd av den personliga integriteten, menar branschorganisationen. Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Per Gejer, säkerhetschef Svensk Handel, Roger Haddad (FP), ledamot i Riksdagen och Justitieutskottet, Anders Hall, polisen samt Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen. 10:30 11:30 Över 100 personer dör i bränder varje år var är 0-visionen? Brandskydd och utrymningslarm en självklarhet tror du ja. Faktum är att Sverige har väldigt dålig uppföljning av hur brandskyddet fungerar i offentliga lokaler. Ännu sämre är det i privata miljöer. Sverige är sämst inom EU då det gäller brandskydd och utrymningslarm varför är det så? Ska vi behöva invänta en större brand med många dödsoffer innan våra beslutande myndigheter vaknar upp? Och vilken eller vilka myndigheter är det egentligen som ytterst beslutar om de lagar och bestämmelser som reglerar vårt brandskydd? Frågan är inte enkel att besvara, men det måste till ett tydligare regelverk, menar Säkerhets- Branschen som står som arrangör av detta seminarie. Medverkande: Bo Hjort, besiktningsman på Albacon, Jan Wisén, biträdande avdelningschef MSB, Ulf Allvar, SäkerhetsBranschen, Andreas Carlson (KD), riksdagsledamot Justitieutskottet och Claes-Göran Öhman, brandingenjör Södertörns Brandförsvars Förbund. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen. Björn Eriksson Per Gejer Roger Haddad Anders Hall Magnus Lindgren Bo Hjort Jan Wisén Ulf Allvar Andreas Carlson NU HETER VI KORT OCH GOTT CUBSEC. Vi valde att plocka bort bevakning, eftersom vårt arbete handlar om så mycket mer än bevakning. Vi jobbar lika mycket, om inte mer med trygghet och säkerhet. Med hjälp av proaktiva insatser i form av trygghetsvärdar och trygghetsväktare förebygger vi problem, helst innan de uppstått. I samband med namnbytet har vi också lanserat en ny webb. Besök cubsec.se och kika gärna på filmen om hur vi arbetar. Vi är problemlösare med socialt engagemang vare sig det är i köpcentret, i tunnelbanan eller i källarförrådet. STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

9 Almedalsveckan 2015 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN :00 14:00 Telenätet osäkert för larm Samhället står inför stora utmaningar när telenätet moderniseras och analog teknik ersätts med digital. Kommuner och socialstyrelsen har visserligen uppmärksammat att de analoga trygghetslarmen brister i funktion när de skall kommunicera i det numera digitala telenätet. Problemen stannar dock inte vid trygghetslarm, utan omfattar alla typer av larm som skickas via telenätet till larmcentraler. Hur vet vi om våra inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm, temperatur- och flödeslarm fungerar? Över larmanläggningar påverkas av förändringar i telenätet och signaleringen till larmcentralen är idag osäker. Frågan är inte om våra larm slutar fungera, utan när. Något måste göras men ännu saknas tydliga direktiv och initiativ. Hur ska problemet lösas och vem har eller tar ansvaret? Medverkande: Göran Marby, generaldirektör på Post och Telestyrelsen, Dick Lindberg, utredare, Socialstyrelsen, Torbjörn Ferndahl, SäkerhetsBranschen och Jan Lindholm (MP), riksdagsledamot. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen. 14:30 15:30 Är egna lokala larmcentraler rätt strategi för kommunen? Allt fler kommuner lägger hela sin säkerhet till Räddningstjänstens centraler eller bygger egna larmcentraler för att ta hand om allt från trygghetslarm till inbrottslarm och kamera larm. Har kommunerna rätt kompetens och är det verkligen rätt strategi för att nå en så kostnadseffektiv lösning som möjligt? undrar SäkerhetsBranschens ordförande Björn Eriksson. Han menar att skattebetalarna missgynnas när kommunerna inte gör upphandlingar och låter privata aktörer konkurrera om uppdragen. Både kvalitativt och ekonomiskt. När det gäller Räddningstjänstutbildningen drar staten ner på antalet utbildningsplatser, vilket innebär att utbildningsansvaret läggs på kommunerna. Detta har väckt stark kritik från många håll då kommunerna anses sakna kompetens och resurser för att driva utbildningen kvalitativt. Samma problem torde även gälla när det handlar om att bedriva en så komplex larmcentralsverksamhet. Vissa vill säkert hävda att det ligger inom kommunallagens anda att man så långt som möjligt ska använda sina egna resurser, men är det verkligen samma sak att bedriva Räddningstjänst som att bedriva en säkerhetsteknisk larmcentral? Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Tom Vetterlein, Säkerhets- Branschen, Jan Wisén, avdelningschef MSB, Angelo Skog, utredare Konkurrens verket, Leif Jonsson, driftschef Södertörns Brandförsvarsförbund och Dan Hovskär, vice ordförande Räddningsnämnden Falköpings kommun. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen 16:00 17:00 Säkerhetsbranschen redo att axla rollen som trygghetsskapare i samhället Samhällets kostnader för utanförskap, radikalisering och rekrytering av unga till kriminella nätverk överstiger vida de pengar som läggs ner på trygghetsskapande åtgärder. Om säkerhetsföretagens resurser används rätt kan de göra stor skillnad på flera olika sätt, via tekniska lösningar eller fysisk närvaro av väktare och ordningsvakter. Social oro och uppkomsten av kriminella nätverk kan förebyggas genom ett uppsökande arbetssätt. Bevakningsbranschen är under omvälvning och den klassiska väktarrollen kommer att ersättas av trygghetsväktare som fungerar som förebild och samordnare i trygghetsarbetet, det vill säga en viktig länk mellan privata, offentliga och frivilliga aktörer. Vi går från en reaktiv insats till ett förebyggande arbete. Medverkande: Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige, Andreas Gyllestrand, SäkerhetsBranschen, Daniel Norlander, huvudsekreterare mot våldsbejakande extremism och Lena Brodin, trygghetssamordnare Österåkers kommun. Moderator: Hasse Aro. Arrangör: SäkerhetsBranschen. Göran Marby Dick Lindberg Torbjörn Ferndahl Jan Lindholm Tom Vetterlein Jan Wisén Dan Hovskär Andreas Gyllestrand Daniel Norlander Ett samlat grepp FÖR DE SOM VILL VETA MER OM SÄKERHET Trygghetsfrågorna blir allt viktigare för allt fler. Därför ökar kraven säkerhet hos såväl offentlig verksamhet som hos företag. Var får man då informationen om var samhällsutvecklingen är på väg när det gäller trygghetsfrågor? Och vad händer på säkerhetsmarknaden? Nordens ledande säkerhetsförlag, AR Media International, tillhandahåller inte bara tryckta och online-baserade publikationer, utan arrangerar konferenser och säkerhetsmässor i samtliga skandinaviska huvudstäder. På så vis har vi tagit ett samlat grepp i frågor om trygghet och säkerhet i 25 år. Tryckta fackmedier Nätbaserade fackmedier Konferenser & Mässor Skandinaviens ledande facktidskrift om säkerhetsmarknaden. Utkommer 6 ggr om året. Finns även i en internationell edition. Mer info: Skandinaviens ledande nätbaserade nyhetsportal om säkerhetsmarknaden. 4-språkig. I menyn kan användaren välja att följa säkerhetsmarknaden i Sverige, Norge eller Danmark alternativt den globala säkerhetsmarknaden. Mer info: Tidningen för den som vill hålla sig uppdaterad när det gäller trygghetsfrågor i Sverige. Utkommer 4 ggr om året. Finns även i dansk edition. Mer info: Webb-platsen för de som vill hålla sig uppdaterade när det gäller nyheter, debatt och trygghetsfrågor i Sverige. Finns även i en dansk edition. Mer info: Säkerhetsmässa med fokus på teknikbaserade tjänster och produkter inom säkerhet. Arrangeras vartannat år i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Mer info: AR Media International AB, Västberga Allé 32, S , Hägersten, Sweden, Tel , Fax ,

10 Vi syr ihop helheten! Fjärrtjänster Överordnat system Brand & utrymning Säkerhetssystem Fastighetsstyrning Vill du veta mer? Scanna QR-koden eller gå in på:

11 Almedalsveckan 2015 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 11 Säkerhetspaviljongens seminarier leds av Hasse Aro och Malou von Sivers Med ett intensivt seminarieprogram 1 2 juli ska Säkerhetspaviljongen lyfta viktiga trygghetsfrågor under Almedalsveckan Moderatorer är TV-journalisterna Malou von Sivers och Hasse Aro. Bakom initiativet till Säkerhetspaviljongen står intresseorganisationen SäkerhetsBranschen. SäkerhetsBranschen tog i vintras initiativet till en stor satsning på säkerhet under Almedalsveckan Detta har utmynnat i den så kallade Säkerhetspaviljongen som den 1 2 juli bjuder in till seminarier och paneldebatter kring viktiga trygghetsfrågor. Engagerade medlemsföretag och supportande organisationer har gjort satsningen möjlig, säger Lennart Person, eventansvarig på Säkerhets- Branschen och projektledare för Säkerhetspaviljongen. Kompetenta moderatorer Lennart Person är särskilt nöjd över arrangemangets moderatorer. Vi är självklart väldigt glada över att Malou von Sivers leder programmet den 1 juli och att Hasse Aro tar vid den 2 juli. Båda är ju inte bara kompetenta journalister utan har också erfarenhet av att leda diskussioner kring många av de frågeställningar som programmet handlar om. Komplexa frågor Malou von Sivers har varit moderator för säkerhetskonferenser förut, bland annat Trygghetskamerans dag, som arrangeras årligen av SecurityUser.com och SNOS (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle). Malou von Sivers fick 2014 Lukas Bonniers Stora Journalistpris. Trygghetsfrågorna är viktiga och ofta komplexa eftersom de berör alla och påverkar oss i vardagen. Om samhället blir släpphänt kan otryggheten sprida sig samtidigt som förtroendet för polis och rättsväsen urholkas. Tar samhället ett större ansvar kan det innebära intrång i vår personliga integritet. Det är en svår balansgång som kräver eftertänksamhet och debatt, säger Malou von Sivers, som ser fram mot den 1 juli då hon ska leda diskussioner om allt från det kontantfria samhället till terrorism. Terroristhotet har satt säkerheten i blickfånget Just terroristhotet har på senare tid aktualiserats, inte minst inom den bransch som Malou verkar inom. För oss som arbetar inom media har ju säkerhetsfrågorna kommit i blickfånget på ett nytt sätt sedan attentatet mot Charlie Hebdo-redaktionen i Paris och terrordåden i Köpenhamn. I den nyuppkomna Malou von Sivers och Hasse Aro leder seminarierna i Säkerhetspaviljongen under Almedalsveckan. situationen är det viktigt att diskutera säkerhet kontra journalistisk integritet. Det är spännande och viktiga frågor, konkluderar hon. Hasse Aro har också lett många seminarier och diskussioner kring olika säkerhetsoch trygghetsfrågor. Som mångårig programledare för TV3-programmet Efterlyst fick han dessutom TV-priset Kristallen för årets manliga programledare 2005 och 2007 och med Sanna Lundell delade han Kristallen-priset för TV3- programmet Stalkers, som utsågs till årets fakta- och aktualitetsprogram Säkerhetspaviljongen är ett temaområde, förlagt till Mellangatan 7, i centrala Visby. Vi har ett starkt program som tar upp många intressanta frågor kring säkerhet och trygghet som vi tycker är viktiga för såväl vår bransch som för samhället i stort. Därför hoppas vi på att få många deltagare till våra seminarier, säger Lennart Person. Varför utreds inte brott trots bra bildbevis? Kom och lyssna på seminariet i Almedalen. Läs mer och anmäl dig på stanleysecurity.se/almedalen

12 12 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Björn Erikssons trygghetsrecept för Sverige: Väktare, kontanter och Björn Eriksson närmar sig 70 år och är nybliven RF-ordförande. Det hindrar honom inte från att fortsätta sitt engagemang som ordförande för SäkerhetsBranschen. Det finns så många intressanta och samhällsviktiga frågor att driva. Framför allt brinner jag för att polis och rättsväsen ska bli mer effektiva. Säkerhetsföretagen sitter på resurser som väsentligen kan bidra till det, säger den före detta rikspolischefen Björn Eriksson till SecurityUser.com. Under Almedalsveckan deltar Björn Eriksson som talare och debattör för SäkerhetsBranschen, inom ramen för Säkerhetspaviljongens program den 1 2 juli. AV LENNART ALEXANDRIE Björn Eriksson har en lång meritlista när det gäller tunga förtroendeposter. Han har exempelvis varit rikspolischef. Steget från att vara den högste ansvarige för den skattefinansierade polisen till att leda de kommersiellt drivna säkerhetsföretagens branschorganisation är inte särskilt långt, om man heter Björn Eriksson. Nej, jag har samma inställning nu som då, nämligen att alla tjänar på en stark och effektiv polis. Och jag tror att säkerhetsföretagens kompetens och teknik samt bemanningsresurser är viktiga resurser för att just bidra till det, säger han. Om polisen i högre grad ägnar sig åt att utreda och klara upp brott så är det en stor vinst för samhället. Väktare kan dessutom klara de enklare uppgifterna för en betydligt lägre kostnad än vad en polis kostar per timme. Väktaralternativet är därmed ett sundare sätt att hantera våra skattepengar på, säger Björn Eriksson. Utvecklingen mot kontantfritt är ett demokratibrott. Vem har bestämt att vi inte ska ha kontanter? Vem tjänar på det? Dålig kameraövervakningslag En annan fråga som engagerat Björn Eriksson är hur den nya kameraövervakningslagen (KÖL) fungerar och tillämpas. Lagen syftar till att skydda människors personliga integritet, men hur många känner sig egentligen kränkta av fasta säkerhetskameror på allmänna platser? Människor är betydligt mer oroade över att polisen inte kan lösa brott än att passera säkerhetskameror på en gata eller ett torg, säger han. Flera undersökningar har gjorts kring människors syn på säkerhetskameror på allmänna platser och där påvisas att de som får en ökad trygghetskänsla är långt fler än de som känner olust av kamerorna. Framför allt yngre kvinnor uppger att de upplever en ökad trygghetskänsla i offentliga miljöer där det finns kameror. Så vems integritet är det vi ska skydda? undrar Björn Eriksson retoriskt. Polisen ska utreda brott En av de stora frågorna som SäkerhetsBranschen driver är att polisen ska tillåtas prioritera brottsutredningar och klara upp brott. För att detta ska kunna ske måste polisen avlastas från enklare icke-polisiära arbetsuppgifter, enligt Björn Eriksson. Ja, det skulle tjäna allas intressen om väktare utförde transporter till och från häkten, hjälpte till vid nykterhetskontroller, täppte till nedlagda gruvhål, utförde avspärrningar av brottsplatser eller tog hand om bortsprungna husdjur för att nämna några aktuella arbetsuppgifter som sysselsätter poliser idag. SKRIV P Brottsbekämpningen hämmas Att det blivit vanligare med säkerhetskameror på allmänna platser på senare år är inte tillräckligt för Björn Eriksson, eftersom tekniken inte används optimalt. Man får ju oftast inte spela in kameraupptagningar kontinuerligt, utan bara när en oönskad händelse sker. Det innebär att polisen ofta går miste om viktigt bildmaterial som kan vara direkt avgörande för en brottsutredning. Med den uppdaterade kameraövervakningslagen, som började gälla 2013, har Datainspektionen (DI) fått ett centralt tillsynsansvar för all kameraövervakning. DI har dessutom övertagit justitiekanslerns rätt att överklaga länsstyrelsernas beslut i frågor om tillstånd och kameraövervakning. Vid nästan alla överklaganden av länsstyrelsens beviljade kameratillstånd har Datainspektionen fått rätt i domstol. Jag drar därför slutsatsen att DI gör ett bra jobb och att det snarare är fel på lagen i sig. Den är otydlig och alldeles för restriktiv och därför måste den ses över så att vi får en tydligare och en bättre lag som tillvaratar det trygghetsbehov som de allra flesta har. Bilden är integritetshotet inte kamerorna! Björn Eriksson menar att samhället bör se kamerorna som ett väsentligt verktyg för att bekämpa brott. Jag ser kamerorna som ett medel för att förebygga brott och för att öka människors trygghetskänsla, men det är framför allt som producenter av bildbevis för effektiv brottsuppklarning som kamerorna har sin roll, säger han. Som rikspolischef har jag själv fått erfara hur säkerhetskameror underlättar polisarbetet. Det är egentligen obegripligt att vi ska behöva acceptera en nyskriven lag med regler och villkor som hindrar samhället från effektivt användande av brottsbekämpande bildteknik. På vems sida står samhället, brottslingens eller brottsoffrets? Lagen bör fokusera på att reglera hur vi hanterar det inspelade materialet, inte så mycket på själva kamerorna. Då får vi en bättre kameraövervakningslag, både för integritetsskydd och brottsbekämpning. Slåss för kontanterna På senare tid har Björn Eriksson också engagerat sig för kontanternas fortsatta existens. I höstas släppte han en vitbok med titeln Korten på bordet därför vill bankerna avskaffa kontanterna. Utvecklingen mot kontantfritt är ett demokratibrott. Vem har bestämt att vi inte ska ha kontanter? På vilket politiskt beslut vilar det? Vem tjänar på det? I vitboken driver han sin tes om att bankerna vill få bort kontanterna för att öka sin lönsamhet. Kontanterna kan inte bankerna avgiftsbelägga, men kortverksamheten är en kassako. Därför har deras gemensamma uttagsautomatsbolag tagit bort 650 kontantautomater. I Europa är det idag bara Tjeckien som har färre kontantautomater än Sverige. Lägg därtill förbud att förvara kontanter i bankfack. Agendan är glasklar, fastslår Björn Eriksson. Demokratifråga Att SäkerhetsBranschen och Björn Eriksson engagerar sig i kontantfrågan kan tyckas självklart då några stora medlemsföretag, Loomis och Nokas, är stora aktörer när det gäller kontanthantering via sin värdetransportverksamhet. Det är sant, men för mig handlar det inte om att gynna några få säkerhetsföretags intressen. Det handlar snarare om trygghet och demokrati. Vi behöver både kort och kontanter och då ska de få finnas kvar. Därför reagerar jag på att svenska privata storbanker Framför allt yngre kvinnor uppger att de upplever en ökad trygghetskänsla i offentliga miljöer där det finns kameror. Så vems integritet ska vi skydda? målmedvetet arbetar för att avveckla kontanterna i samhället. Vem har givit dem den rätten? Och hur tar vi tillbaka makten över kontantförsörjningen? Jag tycker det är en given fråga att driva, men tyvärr är det nästan hopplöst att få bankerna att ställa upp och debattera kontantfrågan. Det tycker jag är svagt. Medial uppmärksamhet Björn Erikssons motstånd mot det kontantfria samhället har namninsamlingen för en ändrad kameraövervakningslag!

13 Almedalsveckan 2015 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 13 säkerhetskameror väckt stor uppmärksamhet, inte minst i internationell press. Exempelvis gjorde kinesisk TV ett inslag med Björn Eriksson och hans kamp mot det kontantfria samhället. Jättekul att medier över hela världen tycker att kontantfrågan är viktig. Jag är både glad och lite överraskad över det stora intresset, säger Björn Eriksson avslutningsvis. Kommunala larmcentraler Under Almedalsveckan kommer Björn Eriksson att delta i tre olika seminarier i Säkerhetspaviljongen. Ett handlar förstås om det kontantfria samhället och ett annat om kameraövervakning. Det tredje seminariet är för många en relativt ny fråga, nämligen att kommuner överlåter till räddningstjänsten att hantera allt mer av säkerheten, alternativt startar egna larmcentraler. Är det verkligen så allvarligt? Ja, vi tror inte att kommunerna är kapabla att skapa de bästa lösningarna för en larmcentral och hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Vi ifrågasätter därför att skattebetalaren verkligen kommer att få det bästa som marknaden har att erbjuda när man inte gör upphandlingar kring larmcentralstjänsterna, svarar Björn Eriksson. När dessutom staten drar ner på Räddningstjänstutbildningen och indirekt överlåter utbildningsansvaret på kommunerna blir det en ännu viktigare trygghetsfråga. Har verkligen kommunerna kompetens och resurser att driva utbildningen kvalitativt eller att driva en så komplex verksamhet som en larmcentral? Björn Eriksson, som förutom ordförandeskapet i Säkerhets- Branschen har flera andra förtroendeuppdrag, blev nyligen utsedd till ordförande för Riksidrottsförbundet. Många undrar hur han ska hinna med allt. Nu måste jag rensa en del, det är helt uppenbart, men uppdraget i SäkerhetsBranschen kommer inte bli lidande. Jag kommer inte vara lika operativt involverad i löpande frågor som tidigare, men det bestämde vi innan jag blev RF-ordförande. Jag ska ägna mig åt att renodla policylinjerna, att leda arbetet med de strategiska avvägningarna och att fortsätta delta i det publika samtalet kring olika frågor som rör SäkerhetsBranschen. Uppdragen i Riksidrottsförbundet och SäkerhetsBranschen tror jag kommer gå att förena väl. Svensk åldersnoja Att Björn Eriksson snart fyller 70 år och kanske borde trappa ner, fnyser han åt. Sverige och Albanien lär vara duktigast på åldersnoja så det är väl bra om jag kan göra ett bra jobb och därmed vara delaktig i att vi i Sverige börjar inse att det inte alltid är åldern som avgör hur bra man presterar. Det går att göra nyttiga saker även om man har passerat pensionsåldern. Opinionsbildning nödvändigt Tidigare år har SäkerhetsBranschen, som bildades 2013, haft ett väldigt begränsat program som innefattat en enda paneldebatt. I år har branschorganisationen satsat stort och etablerat Säkerhetspaviljongen och två intensiva dagar med seminarier och paneldiskussioner. Det är ett steg i rätt riktning då opinionsbildning blir allt viktigare enligt Björn Eriksson. Jag kan inte säga hur kraftfull närvaro vi ska ha på just Almedalen, men helt klart är att påverkansarbete, opinionsbildning och liknande blir allt mer nödvändigt då allt fler beslut fattas utanför vår säkerhetsbransch. Om inte vi är vid bordet så kommer vi helt enkelt i underläge. SäkerhetsBranschens ordförande Björn Eriksson ser att det finns många samhällsviktiga trygghetsfrågor att driva. Se och hör Björn Eriksson i Almedalen! Björn Eriksson kommer delta i tre av Säkerhetspaviljongens seminarier. ONSDAGEN 1 JULI 10:30 11:30 Har kontanterna spelat ut sin roll? Om vilka intressen som driver på utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle och om vilka utmaningar ett samhälle utan kontanter står inför. TORSDAGEN 2 JULI 09:00 10:00 Varför utreder inte polisen brott när de har bra bildbevis? Om kameraövervakningslagen och hur den begränsar möjligheten till effektiv brottsbekämpning. En annan fråga som tas upp är polisens benägenhet att lägga ner brottsutredningar trots att det finns bra bildbevis på både den brottsliga händelsen och brottsförövaren. 14:30 15:30 Är egna lokala larmcentraler rätt strategi för kommunen? Om trenden mot att allt fler kommuner lägger hela sin säkerhet till Räddningstjänstens centraler eller bygger egna larmcentraler för att ta hand om allt från trygghetslarm till inbrottslarm och kamera larm. Är det rätt väg för att nå en så kostnadseffektiv lösning som möjligt? Länka ditt företag på: Nyhetskanalen för en tryggare arbetsplats och säkrare affärer!

14 14 SÄKERHETSPAVILJONGEN 1 2 JULI, MELLANGATAN 7 Almedalsveckan 2015 Trygghetsfrågorna tas på allvar men mycket arbete återstår Trygghetsfrågorna som berör människor i allmänhet har inte varit särskilt högt prioriterade bland politikerna, utom hos moderaterna som genom åren ropat på fler poliser Åke Andersson, ordförande, Säkerhet för Näringsliv och Samhälle Att frågor kring trygghet och säkerhet blir allt viktigare märks på flera sätt, inte minst under Almedalsveckan då många organisationer som arbetar för ett tryggare samhälle finns på plats. Som SNOS-ordförande kan jag inte annat än glädja mig, då vår organisation bildades just för att det var för få aktörer som drev frågor kring tryggheten i samhället. En starkt bidragande orsak till att det debatteras mer i olika säkerhets- och trygghetsfrågor är tillkomsten av intresseorganisationen SäkerhetsBranschen och att dess karismatiska ordförande, Björn Eriksson, skickligt har lyft frågorna och satt in dem i ett samhällsperspektiv. Under Almedalsveckan är det uppenbart att säkerhetsföretagen vill vara en del av opinionsbildningen kring de frågor som inte bara handlar om deras egen framtid utan också om varje svensk medborgares trygghet i vardagen. Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 den 1 2 juli är initierad och driven av SäkerhetsBranschen samt huvudsakligen finansierad av enskilda medlemsföretag som ser värdet i att synliggöra de frågor som de brottas med varje dag. Det är bra. Trygghetsfrågorna som berör människor i allmänhet har inte varit särskilt högt prioriterade bland politikerna, utom hos moderaterna som genom åren ropat på fler poliser (och även sett till att poliskåren har växt). Helhetsgreppet har helt enkelt saknats. Nu talar politikerna betydligt mer om säkerhet och trygghet i ett större perspektiv. Vardagsbrotten har fått ett betydligt större fokus, men också den organiserade brottslighetens effekt på det svenska samhället är idag en viktig fråga. Liksom hotet från terrorism. Det hot mot demokratin som organiserad brottslighet och terrorism utgör är för övrigt huvudtema i den programpunkt som SNOS står som arrangör för och där terrorexperten Magnus Ranstorp är bekräftad talare. Andra exempel på frågor som SNOS drivit genom åren, och som i Säkerhetspaviljongen tas upp av SäkerhetsBranschen, är behovet av en bättre kameraövervakningslag, en effektivare polis och hur vi ska lösa problemet med analoga larmsystem som upphör att fungera. Kontentan är glasklar: trygghetsfrågorna tas på allvar men mycket arbete återstår. Det blir några väldigt spännande dagar i Säkerhetspaviljongen under Almedalsveckan som jag hoppas ska locka många samhällsintresserade besökare.

15 Säkerhetsbranschens tryggaste leverantör Dagens samhälle kräver ökad säkerhet inom kritisk kommunikation. Det gäller säkerhetsanläggningar inom brand, inbrott och hiss såväl som kommunikation inom fastighetsbranschen. Som ett svar på utvecklingen har de tre ledande specialistföretagen Multicom Security, Safetel och Securinet gått ihop och bildat AddSecure Nordens tryggaste leverantör av säkrad kommunikation. Med samlade kompetenser kan vi erbjuda tekniska lösningar, god support och smarta tjänster som verkligen svarar mot marknadens efterfrågan. Prova oss gärna och se hur det går till när vi lever upp till vår devis Have a safe day. STOCKHOLM OSLO GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO

16 Posttidning B Avsändare: AR Media International AB, Västberga Allé 32, SE HÄGERSTEN, Sweden Säkerhetspaviljongen programmet i korthet Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 i centrala Visby bjuder på ett seminarieprogram där trygghetsfrågorna står i fokus under två intensiva dagar. Här är programmet i korthet. ONSDAG 1 JULI :30 11:30 Har kontanterna spelat ut sin roll? Medverkande: Björn Eriksson, ordförande för SäkerhetsBranschen, Wiggo Lindgren, vice ordförande för Småföretagarnas Riksförbund, Jan Ericson (M), ledamot i Riksdagen och i Finansutskottet, Christina Rogestam, ordförande i SPF, Charlie Söderberg, rikedomscoach och Per Åsling (C), riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet. Moderator: Malou von Sivers. 13:00 14:00 Terrorism och organiserad brottslighet ett hot mot demokratin Medverkande: Magnus Ranstorp, terrorism-forskare, försvarshögskolan, Åke Andersson, ordförande för Säkerhet för Näringsliv & Samhälle (SNOS), Lars Korsell, forskare och enhetschef på Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Moderator: Malou von Sivers. 14:30 15:30 Hur påverkar våldsfrämjande extremism dig, din organisation och samhället? Medverkande: Andreas Ring, trygghetskonsult. Moderator: Malou von Sivers Har kommuner råd att inte ha ett offensivt säkerhetsarbete? Medverkande: Markus Lahtinen, Lecture, Lunds universitet, Ulf Rönndahl, Koncernsäkerhetschef, Telenor, och Johan Kallum, Säkerhetschef, Gotlands kommun. Moderator: Malou von Sivers. TORSDAG 2 JULI 2015 Huvudarrangör Moderator, Hasse Aro Moderartor, Malou von Sivers 09:00 10:00 Varför utreder inte polisen brott när de har bra bildbevis? Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Per Gejer, säkerhetschef Svensk Handel, Roger Haddad (FP), ledamot i Riksdagen och Justitieutskottet, Anders Hall, polisen samt Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige. Moderator: Hasse Aro. 10:30 11:30 Över 100 personer dör i bränder varje år var är 0-visionen? Medverkande: Bo Hjort, besiktningsman på Albacon, Jan Wisén, biträdande avdelningschef MSB, Ulf Allvar, SäkerhetsBranschen, Andreas Carlson, riksdagsledamot Justitieutskottet och Claes-Göran Öhman, brandingenjör Södertörns Brandförsvars Förbund. Moderator: Hasse Aro. 13:00 14:00 Telenätet osäkert för larm Medverkande: Göran Marby, generaldirektör på Post och Telestyrelsen, Dick Lindberg, utredare, Socialstyrelsen, Torbjörn Ferndahl, SäkerhetsBranschen och Jan Lindholm (MP), riksdagsledamot. Moderator: Hasse Aro. 14:30 15:30 Är egna lokala larmcentraler rätt strategi för kommunen? Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Tom Vetterlein, SäkerhetsBranschen, Jan Wisén, avdelningschef MSB, Angelo Skog, utredare Konkurrensverket, Leif Jonsson, driftschef Södertörns Brandförsvarsförbund och Dan Hovskär, vice ordförande Räddningsnämnden Falköpings kommun. Moderator: Hasse Aro. 16:00 17:00 SäkerhetsBranschen redo att axla rollen som trygghetsskapare i samhället Medverkande: Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige, Andreas Gyllestrand, SäkerhetsBranschen, Daniel Norlander, huvudsekreterare mot våldsbejakande extremism och Lena Brodin, trygghetssamordnare Österåkers kommun. Moderator: Hasse Aro. Medarrangörer Sponsorer Securing Your World Posttidning B Avsändare: AR Media International AB, Västberga Allé 32, SE HÄGERSTEN, Sweden

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

Svenskarnas syn på säkerhetskameror och trygghet på offentliga platser. En undersökning av SIFO

Svenskarnas syn på säkerhetskameror och trygghet på offentliga platser. En undersökning av SIFO Svenskarnas syn på säkerhetskameror och trygghet på offentliga platser En undersökning av SIFO Fakta om undersökningen Utförd av: SIFO Beställd av: Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) Tidsperiod:

Läs mer

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption?

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption? Hur utvecklar man ett gott samhälle P för att undvika korruption? Korruptionen är - trots att vi internationellt står oss rätt bra - utbredd i Sverige, åtminstone enligt 40 procent av de tillfrågade i

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm (ju.l6@regeringskansliet.se) Er referens: Ju/2017/05495/L6 Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Sammanfattning välkomnar

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:119 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Lidingö och Botkyrka Kommunala framgångsexempel i trygghetsarbetet

Lidingö och Botkyrka Kommunala framgångsexempel i trygghetsarbetet Lidingö och Botkyrka Kommunala framgångsexempel i trygghetsarbetet Nya lösningar behöver hittas innan medborgare eller deras förtroende för samhället som trygghetsgarant, skadas på allvar. En god början

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun

Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun 1(1) Missiv 2016-10-19 KS/2015:399 Handläggare Tfn 0142-858 58 Kommunstyrelsen Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun Nuvarande policydokument för intern och extern kameraövervakning ( 2008:1, KS 22)

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart Örnsköldsviks kommun, 212000-2445, 891 38 Örnsköldsvik

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart Örnsköldsviks kommun, 212000-2445, 891 38 Örnsköldsvik Överklagande Diarienr 1 (11) 2015-12-11 2171-2015 Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se Din Trygghet Dygnet Runt www.lh-alarm.se Vår syn på säkerhet Trygghet är målet, säkerhet är vägen. Och säkerhet uppnås genom pålitliga samarbetspartners och driftsäkra larmsystem. För oss på LH Alarm handlar

Läs mer

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER 19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER PROGRAMÖVERSIKT 11.30 Dörrarna öppnas 12.00-13.10 Inledning med demokratiminister Birgitta

Läs mer

Säkerhetsgalan. torsdagen den 26 mars på Berns Salonger i Stockholm

Säkerhetsgalan. torsdagen den 26 mars på Berns Salonger i Stockholm Säkerhetsgalan torsdagen den 26 mars på Berns Salonger i Stockholm 2015 Securitas är i år igen stolt partner av evenemanget Säkerhetsgalan på Berns Salonger i Stockholm den 26 mars. Med anledning av det

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Polisen ska fokusera på att lösa brott. Björn Eriksson, Säkerhetsbranschen Åke Andersson, SNOS SIDAN 4

Polisen ska fokusera på att lösa brott. Björn Eriksson, Säkerhetsbranschen Åke Andersson, SNOS SIDAN 4 EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 1 2014 Stort behov av trygghetsfrågor i valdebatten Åke Andersson,

Läs mer

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra!

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Almedalen ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Med Dagens Samhälle når du politikerna inför och på plats i Almedalen. Inför Almedalen 26 juni 26 juni 26 juni gör Dagens

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs stad 1

Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs stad 1 KOMMUNKONTORET 2011-06-22 Kristofer Jervinge DNR 00110/2011-000 STYRNINGS- OCH ÄGARUTSKOTTET Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs stad 1 Dessa riktlinjer har tillkommit för att lägga

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3310 av Beatrice Ask m.fl. (M) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Mikael Johansson 2013-02-22

Mikael Johansson 2013-02-22 SÄKERHETSBRANSCHEN Principprogram Styrdokument Mikael Johansson 2013-02-22 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetsidé... 3 3. Vision... 3 4. Värdestrategi... 3 5. Branschorganisationens fokusområden...

Läs mer

Granskning av kameraövervakning i Göteborgs Stad

Granskning av kameraövervakning i Göteborgs Stad Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av kameraövervakning i Göteborgs Stad Bakgrund Utvecklingen i samhället går mot ökad användning av kameraövervakning. Brottsförebyggande rådet

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

! I Upploppet följer vi kompisgänget infria drömmen.! ! men till vilket pris?

! I Upploppet följer vi kompisgänget infria drömmen.! ! men till vilket pris? I en förort där utanförskapet skapat egna regler, föds drömmen om ett samhälle där varken polis eller politiker vågar sig in.!! I Upploppet följer vi kompisgänget infria drömmen.!! men till vilket pris?

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Våldsbejakande extremism - Göteborgs Stads ansvar

Våldsbejakande extremism - Göteborgs Stads ansvar Våldsbejakande extremism - Göteborgs Stads ansvar Uppdrag Stadsdirektören gav Social resursförvaltning 2014-04-23 i uppdrag att ta fram en struktur och plan för hur stadens förebyggande insatser mot våldsbejakande

Läs mer

Detta_ tycker_vi.doc

Detta_ tycker_vi.doc Detta_ tycker_vi.doc En åsiktsprofil för tydlighet, enighet och engagemang Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen Anders Lundberg, Guncha Welsapar 2010-01-18 1 Sammanfattning Förbundet Unga Forskare

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Almedalsopinion. Maj 2012

Almedalsopinion. Maj 2012 ! Almedalsopinion Maj 2012 2a. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Almedalsopinion 2012 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2012? För en intresseorganisation 41% Politiskt förtroendevald

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Kommunikationspolicy för Konkurrensverket

Kommunikationspolicy för Konkurrensverket KKV1042, v1.0, 2012-11-01 BESLUT 2015-09-01 Admnr 140/2015 Kommunikationspolicy för Konkurrensverket Gäller från 1 september 2015 Konkurrensverket är en öppen och transparent myndighet och vi är aktiva

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakning inomhus i skolor Checklista för dig som ska sätta upp kameror Kameraövervakningslagen innehåller en samlad reglering av kameraövervakning. Syftet med lagen är att tillgodose behovet av

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

EU:s fond för inre säkerhet

EU:s fond för inre säkerhet EU:s fond för inre säkerhet 1 Om EU:s fond för inre säkerhet i korthet Fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt bidrag till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. Fonden har två delar: Den ena

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

LOKALA UPPSALA. Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31

LOKALA UPPSALA. Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31 yppsala "KOMMUN KOMMUNLEDNINGS KONTORET Handläggare Datum Carina Börjesdotter Samordnare Lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2015-03-04 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE mk 2015-03- 2 7 Diarienr.)/ SA

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder

I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder Patientmakt pa politikens gator i Visby ResMed i Almedalen 2015 I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Innehåll Hur kan vi öka legitimiteten för idrotten i samhällsplaneringen?... 1 Idrotten i samhället och i samhällsbyggnationen... 1 Att hantera...

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

By ggfelsrapporten Q2 2014

By ggfelsrapporten Q2 2014 B y g g fe ls r ap po rt en Q 2 2 0 14 Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie. I genomsnitt

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 KVALITETSMÄSSAN DEN 14 16 NOVEMBER 2017 SVENSKA

Läs mer

SlösO. Dold kostnad. myndigheterna mörkar sina kostnader för Almedalsveckan. Nima Sanandaji. Juli 2010. www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667751&flik=4

SlösO. Dold kostnad. myndigheterna mörkar sina kostnader för Almedalsveckan. Nima Sanandaji. Juli 2010. www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667751&flik=4 Dold kostnad myndigheterna mörkar sina kostnader för Almedalsveckan Nima Sanandaji Juli 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667751&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism Örebro kommun 2015-11-20 orebro.se 2 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM Bakgrund

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer