Söndag 28 juni. Måndag 29 juni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söndag 28 juni. Måndag 29 juni"

Transkript

1 Försvarsmakten i Almedalen 2015 Sammanställning över aktiviteter som Försvarsmakten arrangerar och/eller deltar i under Almedalen. Se Almedalskalendariet på för de senaste uppdateringarna. Söndag 28 juni Vem lyssnar på våra veteraner? I Sveriges mest dramatiska FN-insats Kongobataljonen ( ), tjänstgjorde över man, varav 19 stupade. Efter insatsen har veteranerna haft svårt att få gehör för sina upplevelser. Vem tar ansvar för att våra svenska veteraner får höras i samhället? År 2012 åkte 20 av veteranerna tillbaka till Kongo för att bearbeta sina minnen. Resan blev till en film. Efteråt diskuteras filmens innehåll. Deltagare: Anders Stach, chef veteranenheten, Försvarsmakten, Peter Hultqvist, försvarsminister, Lennart Bengtsson, Sveriges veteranförbund fredsbaskrarna., S:t Hansgatan 11 Moderator: Marika Griehsel (också filmens regissör) Arrangörer: Försvarspolitisk arena, Armé- Marin & Flygfilm. Måndag 29 juni Om samhällets förmåga att förebygga och bekämpa radikalisering och terrorism. Sedan 2012 har hundratals personer rest från Sverige till Syrien och Irak för att delta i strid med terrorgrupper. Ofattbart grymma skildringar återges varje dag, men strömmen av resenärer fortsätter. Hur ska samhället stoppa radikaliseringen och resorna? Hur ska brott avslöjas? Ett fåtal personer kan återvända till Sverige med potentiell avsikt och förmåga att begå terrorattentat, några för att inspirera/rekrytera medan somliga är avskräckta och traumatiserade av det de upplevt. Hur ska samhället hindra att fenomenet uppstår och att svenskar reser och återvänder? Ett samtal i två delar med svensk säkerhet i fokus. Första delen kl : Hur arbetar de brottsbekämpande myndigheterna? Vad krävs för att förhindra och avslöja brott? Är lagstiftningen tillräcklig? Andra delen kl : Hur arbetar samhället för att förebygga radikalisering och med återvändare från krigszon? Vilka vägval står samhället inför? Vad krävs för att våldsbejakande radikalisering inte ska uppstå? Deltagare: Gunnar Karlson, Chef Must, Försvarsmakten. Anders Ygeman, Inrikesminister, Justitiedepartementet. Anders Thornberg, Säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen. Dan Eliasson, Rikspolischef, Polismyndigheten. Agnetha Hilding-Qvarnström, Chefsåklagare, Riksenheten för säkerhetsmål Mona Sahlin, Samordnare, Regeringskansliet. Magnus Ranstorp, Terrorismforskare, Försvarshögskolan. Ibrahim Bouraleh, Projektledare, Islamiska förbundet i Järva. Ann Jönsson, Utredare, Socialstyrelsen. Lennart Gabrielsson, Kommunpolitiker, SKL. Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Moderator: John Chrispinsson Arrangörer: Säpo

2 Så ska försvaret nå sina egna mål och verkställa de folkvaldas vilja Regering och försvarsberedning vill att det ska läggas särskild vikt vid användande av reservofficerare. Skäl är kostnadseffektivitet, folkförankring och ökad försvarsförmåga i ett försämrat omvärldsläge. Minst 1100 reservofficerare saknas. Hur ska försvaret nå sina egna mål - i tid?, S:t Hansgatan 11 Deltagare: Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten, Fredrik Ståhlberg, förbandschef P 4, Försvarsmakten, Peter Hultqvist, Försvarsminister, Allan Widman (FP) ordförande Försvarsutskottet, Magnus Konradsson ordförande Reservofficerarna. Moderator: Mikael Tornving. Arrangör/er: Reservofficersförbundet Repmånad 2.0 IT-soldater med dubbla roller Jobbrotation är ett nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Syftet är att attrahera och dela på knappa kompetensresurser och bieffekterna är variation, kompetensutveckling och hantering av arbetstoppar. Men hur går det till? Och vad får det för konsekvenser för svensk arbetsmarknad? Plats: Almegahuset Strandvägen 4. Deltagare: P-O Stålesjö, personaldirektör Försvarsmakten, Marie Silfverstolpe Almega, Mikael Karlsson Military Work, Malin Tillfors Deltidssoldat, Erik Bengtzboe, riksdagsledamot (M), Lars Jagrén, Unionen, Jack Makoszewski IBM, Helena Skåntorp Lernia, Moderator: Stefan Koskinen Arrangör/er: Försvarsmakten och Almega Maktutövning med icke traditionella vapen Att krigets första offer är sanningen är en gammal vetskap. Internet innebär att information kan spridas på ett helt annat sätt än tidigare. Vad som är sant eller falskt blir allt svårare att urskilja. Vilka utmaningar ställs myndigheter och media inför och vad måste vi som individer tänka på? Deltagare: C Must Gunnar Karlson, Fredrik Konnander, MSB, David Bergman, Försvarsutbildarna/Psyopsförbundet, Ingrid Thörnqvist, Utrikeschef, SVT. Moderator: Stefan Ring, Moderator (generalsekreterare), Allmänna Försvarsföreningen. Arrangör/er: Försvarsutbildarna och Allmänna försvarsföreningen Svenska FN-soldater i Mali blir det fred nu? Sverige bidrar till FN-insatsen i Mali, vilka är utmaningarna? Kan insatsen stoppa kriget och terroristerna? Hur bygger man en varaktig fred? Sverige bidrar för första gången på nästan ett decennium med trupp till FN:s fredsfrämjande insatser. Det svenska bidraget Mali 02 ingår i FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA som pågår i Mali sedan juli Vad betyder det att Sverige åter deltar i FN:s insatser? Vilken roll spelar Sverige och det svenska bidraget för att främja fred i Mali? Vilka faktorer är viktigast för att förstå utvecklingen av konflikten och vad krävs för konfliktlösning? Plats: Sverige i världen-torget, Donnersgatan 6 Deltagare: Göran Mårtensson, insatschef Försvarsmakten, Alexander Gabelic, FN-förbundet, Magdalena Tham-Lindell, FOI.

3 Moderator: Markus Derblom, FOI. Arrangör/er: Försvarsmakten, FOI och FN-förbundet Att skapa säkerhet för alla feministisk säkerhetspolitik Regeringen deklarerade i höstas att Sverige skall föra en feministisk utrikespolitik. Men vad innebär detta för det säkerhetspolitiska fältet i stort? Vilka verktyg för fred och säkerhet erbjuder en feministisk säkerhetspolitik och varför behövs detta perspektiv i dagens värld? Deltagare: Göran Mårtensson, insatschef, Försvarsmakten. Valter Vilkko, verksamhetsutvecklare jämställdhetsintegrering, Försvarsmakten. Malin Nilsson, ordförande, Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Annika Söder, kabinettssekreterare. Moderator: Victor Canvert Arrangör/er: Folk och försvar Sex år som överbefälhavare från värnplikt till nytt försvarsbeslut En föränderlig omvärld och en ständigt pågående försvardebatt. Nytt försvarsbeslut och nya pengar. I höst lämnar Sverker Göranson över till sin efterträdare. Hur har han upplevt sina sex år som ÖB? Direkt efter seminariet svarar ÖB på frågor från media i anslutning till seminarielokalen. Deltagare: ÖB Sverker Göranson Moderator: Annika Nordgren Christensen Arrangör/er: Försvarsmakten Säkerhet/Deltidssoldat CGI Plats: Theaterbåten Deltagare: Göran Oscarsson, Mia Jungefors, Jakob Kretschmer Personalstaben Diskussionsstationer: En station CGI + FM Arrangör/er: CGI Tisdag 30 juni Ökad mångfald genom samverkan skapa nytta för din verksamhet! Hur kan företag och myndigheter samverka för att underlätta integration och ungas insteg på arbetsmarknaden? Vi har samlat representanter för kända organisationer som tillsammans med andra jobbar för att bidra till gagn för både individ och samhälle något som även inneburit ökad affärsnytta. Plats: HMS Belos Deltagare: P-O Stålesjö Personaldirektör Försvarsmakten, Patricia Kempff, Swedbank (samhällsengagemang och folkbildning), Birgitta Heijer, Arbetsförmedlingen (regionchef), Helena Skåntorp, Lernia (VD). Moderator: Sofia Falk Arrangör: Försvarsmakten

4 Skräpinvasion i havet samarbete behövs över alla gränser Majoriteten av skräpet i havet kommer från land och det mesta skräpet består av engångsprodukter och är av plast. Den marina nedskräpningen är en miljökatastrof av stora mått som kräver omedelbara åtgärder. Hur kan vi stoppa nedskräpningen av havet? Plats: HMS Belos Deltagare: Peter Sandwall, Generaldirektör, Försvarsmakten. Arne Wessner, Miljöchef, Försvarsmakten. Johanna Eriksson, Utredare, Havs- och vattenmyndigheten. Johanna Ragnartz, VD, Håll Sverige Rent. Eva Blidberg, Expert, Håll Sverige Rent. Moderator: Hanna Berheim Arrangörer: Försvarsmakten och Håll Sverige Rent God kommunikation en grund för hållbara relationer Varje år deltar ca 1000 svenskar i internationella insatser världen över. På individnivå innebär uppdragen ofta en psykisk påfrestning, vilket också blir påtagligt för de närstående familjemedlemmarna på hemmaplan. Sedan 2007 har Försvarmakten ett djupgående samarbete med Svenska Soldathemsförbundet i arbetet med att stödja soldaten, veteranen och dennes familj psykosocialt.tillsammans med Sensus Studieförbund har Svenska soldathemsförbundet sedan 2007 erbjudit över ett tusen Försvarsmaktsanställda och deras närstående PREP-kurser, som ett sätt att stärka parkommunikationen i samband med utlandstjänstgöringsperioder. Under seminariet får vi ta del av vilka påfrestningarna kan vara för tjänstgörande soldater internationellt. Vad säger forskningen? - Hur påverkas familjen och parrelationen och vad bidrar PREP-kurserna med i detta sammanhang? Plats: Klockargårdens trädgård, Norra kyrkogatan 1 Deltagare: Anders Stach chef veteranenheten, Försvarmakten. David Ström, specialistofficer, Försvarsmakten och utlandsveteran. Andreas Philipsson, direktor, Svenska Soldathemsförbundet. May Åkerström, PREP-ledare, Svenska soldathemsförbundet. Victoria Lundgren, Ansvarig PREP, Svenska Soldathemsförbundet. Arrangör: Svenska Soldathemsförbundet, Sensus Ryssland säkerhetspolitiska mål och medel Den ryska illegala annekteringen av Krim 2014, som skedde utan någon större våldsanvändning, har skakat om Europa. Vad vill Ryssland? Vilka är Putins mål och medel? Vad har den här utvecklingen betytt för svensk försvars- och säkerhetspolitik och hur bemöter vi framtida utmaningar? Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Deltagare: ÖB Sverker Göranson, Peter Hultqvist, försvarsminister, Carolina Vendil-Pallin, forskningsledare FOI, Jan Mörtberg, chef institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap FHS Arrangör/er: FOI, Försvarshögskolan, Folk och Försvar Är det möjligt att återinföra värnplikten? I takt med att omvärldsläget försämras så ökar ropen på återinförandet av värnplikt med anledning av försvarets rekryteringsproblem. Vad skulle en

5 könsneutral värnplikt i kombination med ett yrkesförsvar innebära för försvarets och samhällets krisberedskap? Accepterar medborgarna en sådan plikt? Deltagare: Dennis Gyllensporre, chef Ledningsstaben, Försvarsmakten, Peter Hultqvist, Försvarsminister. Allan Widman (FP), Ordförande i försvarsutskottet, Sveriges riksdag, Callis Amid, Försvarsdebattör och medlem i Försvarsutbildarna. Moderator: Stefan Ring, (generalsekreterare), Allmänna försvarsföreningen. Arrangör: Försvarsutbildarna Hybridkrig och terrorhot hur leds Sverige när krisen kommer? Hotbilden mot Sverige och det svenska samhället har ökat samtidigt som vår förmåga att möta kris och krig har minskat. Vad behöver Sverige göra för att kunna samordna myndighetsöverskridande på ett säkert och bra sätt och därmed öka vår förmåga att hantera allt från terrordåd till kris och krig? Deltagare: Göran Mårtensson, insatschef Försvarsmakten, Ann Linde, statssekreterare hos inrikesministern, Justitiedepartementet. Carolina Vendil Pallin, säkerhetspolitisk analytiker, FOI. Harri Larsson, strategichef Försvar & Nationell Säkerhet, Hewlett-Packard. Anneli Bergholm-Söder, avdelningschef för samordning och insats, MSB. Annika Brändström, sektionschef vid Kansliet för krishantering, Regeringskansliet. Moderator: Annika Nordgren Christensen Arrangör: Hewlett-Packard Onsdag 1 juli Open Ship på HMS Belos Välkommen ombord och titta närmare på Försvarsmaktens verksamhet! Ökad militär verksamhet i närområdet en utmaning för svensk underrättelsetjänst Hur följer vi den ökande militära aktiviteten i vårt närområde och vilka utmaningar utgör det för svensk underrättelsetjänst. Hur hanterar vi hotbilden? Deltagare: Gunnar Karlsson, C Must, Fredrik Wallin, FRA. Johan Wiktorin, Underrättelsespecialist. Arrangörer: FRA Hur ska vårdanställda i Sverige kunna rädda liv i andra länder? Det är vanligt att vårdanställda i Sverige, som läkare och sjuksköterskor, åker ut med biståndsorganisationer eller försvaret för att hjälpa utsatta människor i andra länder. Ofta kommer de hem och känner att de har kunnat göra en viktig insats. Men att resa ut i exempelvis krig är ett stort beslut att ta för den enskilde. Dessutom är önskemål om tjänstledighet inte alltid uppskattade av den egna arbetsplatsen. Så hur ska man tänka som anställd inom vården om man funderar på att åka iväg? Och vilket ansvar har Sverige som nation för att se till att

6 sjukvårdspersonal får möjlighet att rädda liv i andra länder? Hör läkare berätta om sina erfarenheter av arbete i utsatta länder och lyssna till en diskussion om hur den samlade vårdresursen i Sverige bör användas. Plats: Läkartidningens trädgård, Strandvägen, H542 Deltagare: Tomas Westerling, Chef bemanningsavdelningen, Försvarsmedicincentrum. Agneta Jöhnk, Chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting. Denise Bäckström, Läkare, Vrinnevisjukhuset. Moderator: Pär Gunnarsson, Läkartidningen Arrangörer: Försvarsmakten i samarbete med Läkartidningen Högskolans samarbetspartners berättar hur samverkar vi med hög kvalitet? Vad betyder samverkan med universitet och högskolor i praktiken? Vilka nyttor finns det? Representanter från Försvarsmakten, LKAB och kommunsektorn är inbjudna för att berätta om deras samverkansprojekt och reflekterar över dessa tillsammans med berörda rektorer. Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 Deltagare: Mia Jungefors, HR-strateg, Försvarsmakten. Cecilia Christersson, Prorektor, Malmö högskola. Margareta Norell Bergendahl, Vicerektor, KTH. Lars-Erik Aaro, VD, LKAB. Arrangör: SUHF Mali en säkerhetspolitisk lägesbild Sedan våren 2015 verkar ett svenskt underrättelseförband i Mali. I juli 2012 konstaterade FN:s säkerhetsråd att situationen i Mali utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Hur är situationen i Mali idag och hur stora är möjligheterna att FN-uppdraget når framgång. Deltagare: Göran Mårtensson, insatschef, Försvarsmakten. Mats Utas, forskningsledare, Nordiska Afrikainstitutet. Åsa Lindestam (S), vice ordförande försvarsutskottet, Sveriges riksdag. Kerstin Lundgren (C), ledamot utrikesutskottet, Sveriges riksdag. Moderator: Fredrik Müller-Hansen, moderator, Folk och försvar. Arrangörer: Folk och försvar och Afrikainstitutet Torsdag 2 juli Tillsammans är vi starka. Om nordiskt flygvapensamarbete Att öva tillsammans, använda varandras landningsplatser och skapa förutsättningar för en gemensam luftlägesbild. Tre sätt att utveckla det nordiska försvarssamarbetet inom flygvapnet. Hör de nordiska flygvapnen berätta om varför de är starkare tillsammans. Plats: Aerospace Almedalen, East Sweden Garden, Clarion Hotel Visby Deltagare: Micael Bydén, flygvapenchef Sverige, samt representanter för de finska, norska och danska flygvapnen. Moderator: Karin Klingenstierna Arrangörer: Aerospace Almedalen

7 Open Ship på HMS Belos Välkommen ombord och titta närmare på Försvarsmaktens verksamhet! Morgondagens beslutsfattare om framtidens försvar Hur ser det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa ut och vilka är dess konsekvenser för Sverige och för det svenska försvaret? Hur ser försvarsmaktens förankring och roll ut i det svenska samhället? Vilken är innebörden av att det svenska försvaret numera i huvudsak bygger på frivillighet? Plats: HMS Belos Deltagare: Erik Lagersten, Informationsdirektör, Försvarsmakten. Linda Nordlund, Förbundsordförande, LUF. Louise Meijer, Vice förbundsordförande, MUF. Mattias Kristenson, Säkerhetspolitisk talesperson, SSU. Joakim Söder, Säkerhetspolitisk talesperson, Grön ungdom. Hanna Cederin, Förbundsordförande, Ung vänster Jobb till unga jobba tillsammans Arbetslösheten bland ungdomar är ett bestående problem på den svenska arbetsmarknaden. Ett verktyg är yrkesintroduktionsanställningar där syftet är att introducera unga till olika branscher och motverka kompetensbrist inom olika yrken. Plats: Almegahuset Strandvägen 4 Deltagare: Representant från Försvarsmakten, Susanne Spector (specialist arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv), Jeanette Azinovic (chef för enheten Tjänster och metoder, Arbetsförmedlingen), Lil Ljunggren Lönnberg (Ordförande, Delegation för unga till arbete), Tobias Baudin (vice ordförande, LO), Mats Persson (Folkpartiet) Moderator: Stefan Koskinen Arrangörer: Almega och Försvarsmakten Feministisk utrikespolitik när, var, hur? Medverkande ger sin syn på vad feministisk utrikespolitik är och vad deras roll i en sådan kan vara. Plats: Kinbergs Plats 8 Deltagare: Valter Vilkko, verksamhetsutvecklare jämställdhetsintegrering, Försvarsmakten. Christina Hagner, kommunikationschef, Kvinna till Kvinna. Anna Ek, ordförande, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Stina Oscarsson, skribent. Sarah Thomsen, ämnesföreträdare, Sida. Arrangör: Utrikespolitiska förbundet Har vi det som krävs för att möta framtida säkerhetsutmaningar? Med dagens försämrade säkerhetspolitiska utveckling skapas ett allt större behov av ny teknik för både militär- som civil säkerhet, inte minst för att möta cyber- och hybridkrigföring. Kan teknik skapa stabilitet och säkerhet? Vilka är behoven och vad krävs för att få tillgång till rätt teknik? Deltagare: Dennis Gyllensporre, chef ledningsstaben, Försvarsmakten. Erik Brattberg, Senior Fellow, The McCain Institute for International Leadership. Mattias Kristenson, utrikes- & säkerhetspolitisk talesperson, SSU. Sara Skyttedal, förbundsordförande, KDU. Linda Nordlund, förbundsordförande,

8 LUF. Robert Limmergård, moderator (generalsekreterare), Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Arrangör: Teknik & Säkerhetsforum, SOFF

GRANATER UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE. Snabb insats dröjer. Informationskrig pågår i Baltikum. Mali-insats kan möta motstånd. Ta inte mina miljoner

GRANATER UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE. Snabb insats dröjer. Informationskrig pågår i Baltikum. Mali-insats kan möta motstånd. Ta inte mina miljoner MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 8 2014 UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE GRANATER SIDAN 22 INSÄNDARE: Ta inte mina miljoner SIDAN 35 Snabb insats dröjer SIDAN 7 REPORTAGE: Informationskrig pågår i Baltikum

Läs mer

ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN

ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN MÅN 29.06.2015 - FRE 03.07.2015 VARDAGENS INFRASTRUKTUR HUR SKA DEN ORGANISERAS OCH FINANSIERAS? ARRANGÖR: INFRASTRUK- TURKOMMISSIONEN OCH WSP TID: - KOMPETENSINVESTERINGARNAS

Läs mer

FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANNO N S HELA DENNA TEMATIDNING Ä R UTGIVEN AV S V F, I Z, SSH F, S M K R, FM, R KP, M S B, KVV OCH FB A ANNO N S Dist ribueras med Svenska Dagbladet 27 maj 2013 FRED DEMOKRATI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Besök

Läs mer

Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015

Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015 Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015 Försäkringskassan är på plats i Almedalen för att delta i och arrangera spännande seminarier. I år har myndigheten sex egna seminarier där vi presenterar

Läs mer

STRIDSPILOT DOLD GRUPP STÖDJER. För mycket regler i marinen. Rekordstöd för ökad försvarsbudget. Oenighet om personalinstruktionen

STRIDSPILOT DOLD GRUPP STÖDJER. För mycket regler i marinen. Rekordstöd för ökad försvarsbudget. Oenighet om personalinstruktionen MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 1 2015 DOLD GRUPP STÖDJER STRIDSPILOT SIDAN 16 För mycket regler i marinen SIDAN 8 Rekordstöd för ökad försvarsbudget SIDAN 14 FÖRBUNDSNYTT: Oenighet om personalinstruktionen

Läs mer

Säkerhetspolisens Årsbok

Säkerhetspolisens Årsbok Säkerhetspolisens Årsbok 2014 Foton: Säkerhetspolisen: sid. 2 4, 39, 48, 60, 66, 71 och 73. TT: sid. 34, 62, 68 70, 72 74 och 76. Shutterstock: Framsida, sid. 57 och 59. Getty Images: sid. 28 och 61.

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

FÖR FN KORPEN FLYGER RYSSLAND MER AGGRESSIVT EN VECKA PÅ VÅGORNA. Ögonen högt över Östersjön. Försvarsminister Hultqvist i första intervjun

FÖR FN KORPEN FLYGER RYSSLAND MER AGGRESSIVT EN VECKA PÅ VÅGORNA. Ögonen högt över Östersjön. Försvarsminister Hultqvist i första intervjun Försvarets nr 5 2014 Försvarsmaktens personaltidning KORPEN FLYGER Ögonen högt över Östersjön RYSSLAND MER AGGRESSIVT Försvarsminister Hultqvist i första intervjun EN VECKA PÅ VÅGORNA Livet ombord på HMS

Läs mer

Stärker arméns förmåga sid 14

Stärker arméns förmåga sid 14 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 2 2015 Stärker arméns förmåga sid 14 Medlemmar får tusentals kronor sid 4 Facken står upp för reservare i Polisen sid 5 MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Läs mer

SVERIGES HEMLIGASTE KARLSON

SVERIGES HEMLIGASTE KARLSON Försvarets nr 1 2014 Försvarsmaktens personaltidning MÖT EN MÄNNISKA så sker rekrytering i Halmstad och på Manhattan PÅ EGNA BEN svenskt mentorskap i Afghanistan mot sitt slut SVERIGES HEMLIGASTE KARLSON

Läs mer

Ungdomsförbundens försvarsberednings* syn på säkerhets- och försvarspolitiken

Ungdomsförbundens försvarsberednings* syn på säkerhets- och försvarspolitiken UNGDOMSFÖRBUNDENS FÖRSVARSBEREDNING Ungdomsförbundens försvarsberednings* syn på säkerhets- och försvarspolitiken Blocköverskridande lösningar är bra för svenskt försvar All försvars- och säkerhetspolitik

Läs mer

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet

Läs mer

Välkomna till Eu i. fokus. en tidning från eu-kommissionen #6 2013

Välkomna till Eu i. fokus. en tidning från eu-kommissionen #6 2013 europa fokus #6 2013 i detta nummer europahusets program eu:s gotland litauen tar över medias bild av eu res säkert i sommar en tidning från eu-kommissionen Välkomna till Eu i almedalen LEDARE Vi träffas

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Missiv... 7. 1 Inledning... 11. 2 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 15 2.1 Den ryska aggressionen mot Ukraina... 16

Missiv... 7. 1 Inledning... 11. 2 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 15 2.1 Den ryska aggressionen mot Ukraina... 16 Ds 2014:20 Innehåll Missiv... 7 1 Inledning... 11 2 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 15 2.1 Den ryska aggressionen mot Ukraina... 16 3 Svensk säkerhetspolitik... 23 3.1 Målen för vår säkerhet... 23

Läs mer

Kostnadsfritt. och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI. Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9

Kostnadsfritt. och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI. Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9 Kostnadsfritt och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9 7.45-8.15 8.00-8.15 8.15-9.00 9.00-9.15 9.15-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen Medlemstidning för Officersförbundet nr 2 2012 Jag känner mig lurad! SIDAN 35 Små marginaler på soldatlön SIDAN 18 ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN SIDAN 6, 7, 28 32 HAW, Ungern: Säkerhetsinspektionen varnar

Läs mer

Gör din plikt kräv din rätt!

Gör din plikt kräv din rätt! April 2015 Ny Tid rapport 24 Gör din plikt kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst Mats Wingborg 2 Gör din plikt kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst Arena idé och Mats Wingborg Stockholm

Läs mer

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser

FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser FXM Försvarsexportmyndigheten Export och internationellt samarbete för framtidens försvar. Händelser 2013 Detta är Försvarsexportmyndigheten Försvarsexportmyndigheten är en civil myndighet som bildades

Läs mer

Bristfälligt stöd till officer skadad i Afghanistan

Bristfälligt stöd till officer skadad i Afghanistan Medlemstidning för Officersförbundet nr 5 2009 Bristfälligt stöd till officer skadad i Afghanistan Förbandsbesök: P7 Intervju med ÖB Sverker Göransson Försvarsutskottet bromsar strilomläggning Bristfälligt

Läs mer

FORUM ALLTID MED FOKUS, ALDRIG I FOKUS COMBAT CAMERA DOKUMENTERAR VÅR VERKSAMHET. LOGISTIKLÖSAREN på Indiska oceanen

FORUM ALLTID MED FOKUS, ALDRIG I FOKUS COMBAT CAMERA DOKUMENTERAR VÅR VERKSAMHET. LOGISTIKLÖSAREN på Indiska oceanen FÖRSVARETS FORUM FÖRSVARSMAKTENS PERSONALTIDNING NR 2/2015 ALLTID MED FOKUS, ALDRIG I FOKUS COMBAT CAMERA DOKUMENTERAR VÅR VERKSAMHET LOGISTIKLÖSAREN på Indiska oceanen Försvara dig från FRÄMMANDE UNDERRÄTTELSEINHÄMTNING

Läs mer

TILL KUST. Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL. Få sjukskrivningar. i försvaret. Vad händer med dumpade stridsmedel? Fler simulatorer i marinen

TILL KUST. Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL. Få sjukskrivningar. i försvaret. Vad händer med dumpade stridsmedel? Fler simulatorer i marinen MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 4 2014 Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL TILL KUST SIDAN 16 Få sjukskrivningar i försvaret SIDAN 5 Vad händer med dumpade stridsmedel? SIDAN 7 Fler simulatorer i marinen

Läs mer

TCO:s medverkan vid andras arrangemang, Almedalen 2014

TCO:s medverkan vid andras arrangemang, Almedalen 2014 1(9) Carola Andreasson 2014-05-01 TCO:s medverkan vid andras arrangemang, Almedalen 2014 Seminarier och andra aktiviteter, uppdaterad senast 17 juni, 2014 Söndag 29 juni 10:00-11:30 Rättslös, skyddslös,

Läs mer

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11 Innehåll Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7 Inledning och sammanfattning... 11 1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 31 1.1 Utvecklingen av det internationella säkerhetspolitiska systemet... 31 Multilateralism

Läs mer

HÄMMAR HERKULES RESERVDELSBRIST. Hundratals piloter kommer tillbaka. Traktamenten halveras. MSS får cykeltolka. Afghanistan efter 2014

HÄMMAR HERKULES RESERVDELSBRIST. Hundratals piloter kommer tillbaka. Traktamenten halveras. MSS får cykeltolka. Afghanistan efter 2014 Medlemstidning för Officersförbundet nr 3 2013 GRANSKNING: FSV, Omdaningen av försvarslogistiken SIDAN 22 RESERVDELSBRIST HÄMMAR HERKULES SIDAN 16 ANALYS: Afghanistan efter 2014 MSS får cykeltolka Traktamenten

Läs mer

NYA BRAND- HELIKOPTRAR ANNU INTE REDO. Testpiloter prövar ny flyghjälm. Franska försvaret saknar åtta miljarder euro

NYA BRAND- HELIKOPTRAR ANNU INTE REDO. Testpiloter prövar ny flyghjälm. Franska försvaret saknar åtta miljarder euro MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 4 2015 NYA BRAND- HELIKOPTRAR ANNU INTE REDO SIDAN 6 Testpiloter prövar ny flyghjälm SIDAN 22 ANALYS: Franska försvaret saknar åtta miljarder euro SIDAN 20 Officersförbundet

Läs mer

MAKTBAS NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS. Materielkaos i Tyskland. Teolog forskar om att bli civil. Nytt markstridsreglemente

MAKTBAS NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS. Materielkaos i Tyskland. Teolog forskar om att bli civil. Nytt markstridsreglemente MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 7 2014 Materielkaos i Tyskland SIDAN 10 Teolog forskar om att bli civil SIDAN 6 NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS MAKTBAS SIDAN 20 REPORTAGE: Nytt markstridsreglemente

Läs mer

Dags för mönstring igen?

Dags för mönstring igen? MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2015 Dags för mönstring igen? HÅKAN SPARR OMVALD SOM ORDFÖRANDE»Ju längre från ledningen man sitter, desto svårare är det att känna sig som en del av förändringen«försvarsmakten

Läs mer

Med fokus på insatser FÖRSVARETS. nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med fokus på insatser FÖRSVARETS. nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning FÖRSVARETS nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med fokus på insatser DET HÄNDER INOM GENDER STÖD FRÅN ANHÖRIGA TILL ANHÖRIGA BLACKHAWKEN PÅ PLATS innehåll Fokus: Omstrukturering med insatschefen..

Läs mer