Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet"

Transkript

1

2

3 Andelen kvinnliga skogsägare i Sverige idag uppgår till 38%. Fortfarande är dock skogsnäringen av tradition en manlig domän som utgår från att det är mannens uppgift att äga och sköta skog (Regeringskansliet 2011).. Regeringens jämställdhetspolitik utgår från att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet (Regeringskansliet 2011). Överfört på skogsnäringen innebär det att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att äga och bruka skog och att arbeta i eller driva företag inom skogsnäringen. Fd Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet

4 Mail: Telefon: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet Vid en genomgång av aktuellt kunskapsläge vad gäller manligt och kvinnligt ägande i förhållande till områdena - ägande och förvärvsrätt, - förvaltning och brukande och - bemötande och behandling kan det konstateras att det finns skillnader inom alla områden som inte kan förklaras på annat sätt än genom skogsägarens könstillhörighet

5 Hadd ji bärä vöre pajka skull jä ha könnä ler ji hurrä mytche som hälst.

6 Landsbygdsdep: (2011) En jämställdhetsstrategi för skogsbruket

7 kvinnliga studenter /som läser på distans/ diskuterar, skriver inlägg i diskussionsforum mm mer än vad deras manliga kollegor gör. Bra att min kurs vände sig endast till kvinnor. Man kan lättare ställa frågor då tycker jag. Utvärdering av kursen Beställa skogsbrukstjänster Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens projekt Beställarkompetens hos skogsägare genomfördes som två ettåriga projekt 2009 respektive 2010 och erbjöd kursen Beställa skogsbrukstjänster för att stärka skogsägare och öka deras kunskaper i deras roll som beställare. Prioriterade målgrupper var kvinnliga skogsägare, nya skogsägare, yngre skogsägare och skogsägare som är utbor.

8 De kvinnliga skogliga nätverken kan sägas vara en nyckelresurs för att utveckla jämställdheten i skogssektorn på kvinnors egna villkor. Det finns behov av flera lokala nätverk och möjligheter för nätverken att samverka och utbyta erfarenheter i vissa frågor.

9 Dan Månsson, Skogsstyrelsen Det är imponerande att se hur kursdeltagarna utvecklats! Det var några som hade gallrat och sen inte varit ute och mätt grundyta och stickvägsbredd efteråt och de fick bakläxa förstås. Men överlag märks det en enorm utväxling på det man lärde sig på grundkursen.

10 Kvinnor både åbor och utbor - lägger en signifikant högre vikt vid skogens ekologiska och sociala värden. Det finns därför ett stort behov av skötselstrategier som tar hänsyn till skogens alla värden i privatskogsbruket.

11 Annika Nordlund, docent i psykologi, Inst för psykologi, Umeå Universitet Telefon: Kvinnor har mer fokus på ekologiska värden och värden förknippade med rekreation (Nordlund, A., & Westin, K. (2011). Forest values and forest management attitudes among private forest owners in Sweden. Forests) Kerstin Westin, professor i kulturgeografi Mail: Telefon: Mobil: Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet

12

13 NATURUPPLEVELSER FÖR OSS ALLA vill inspirera och ge kunskap till företagare på landsbygden som vill handikappanpassa sina verksamheter. Forskare och landsbygdsföretagare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. SKOGENS SOCIALA VÄRDEN om du vill utveckla skogens upplevelsevärden, estetiska värden samt naturturism. NATURUPPLEVELSE OCH HÄLSA Boken riktar sig till dig som vill utveckla verksamheter inom området. Forskare och entreprenörer delar med sig av sin kunskap och sin erfarenhet

14 Swedbanks Skogsbarometer 2013

15 Fakta om svensk turism 2013 I Sverige ökade turismens totala omsättning under 2013 med 3,9 procent till 284,4 miljarder kronor. Turismens bidrag till sysselsättning och ekonomi växer i betydelse jämfört med flera andra sektorer i näringslivet. Tillväxtverket 2014

16 Här bor Vilhelminas skogsägare. Allt fler skogsägare bor en bra bit ifrån den skog de äger och skogsrika, befolkningsglesa kommuner tappar halva befolkningen under tiden ett träd växer upp. Forskningsprojektet PLURAL

17 Sinnenas trädgård en ro för själen Sinnenas Trädgård är en plats som främjar livskvaliteten. Trädgården är ett redskap både för rehabilitering och habilitering och den har dessutom ett terapeutiskt värde,.

18

19

20 Mail: Telefon: Mobil: Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring? Jag skulle definitivt koppla svensk skog till en mer internationell efterfrågan på dess mjuka värden.

21 För allmänheten är värden som bevarande och rekreation viktigast, medan produktionen är viktigast för skogsägarna. Men gruppen skogsägare blir allt mer lik allmänheten, och det påverkar också värderingarna. Sociala och ekologiska värden blir allt viktigare även för skogsägarna, säger Kerstin Westin. GENERELLT HAR KVINNOR EN MER MILJÖMEDVETEN INSTÄLLNING MEDAN MÄN TRYCKER HÅRDARE PÅ DE EKONOMISKA ASPEKTERNA En anledning är att andelen kvinnliga skogsägare ökar, och de fäster större vikt vid att urskogar och artrikedomen av växter och djur bevaras. Tidningen Extrakt 2014:3.

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Om begrepp, befolkning och mångsyssleri

Om begrepp, befolkning och mångsyssleri Inledning Ska hela Sverige leva och vad innebär i så fall det? Landsbygdsutveckling är ett värdeladdat ord. Men vad betyder det och vad menas med landsbygd? Hur viktigt är jordbruk och skogsbruk för en

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk

Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk Gun Lidestav & Elias Andersson Arbetsrapport 344 2011 Sveriges lantbruksuniversitet ISSN 1401 1204 Institutionen för skoglig resurshushållning ISRN SLU

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Kopp, Svenny (1998) Studie över nybesök på barnpsykiatrisk mottagning 1992-1996. Sahlgrenska sjukhuset. Fortsättning på sidan 54

Kopp, Svenny (1998) Studie över nybesök på barnpsykiatrisk mottagning 1992-1996. Sahlgrenska sjukhuset. Fortsättning på sidan 54 Kvinnor och män Ett bra bemötande är lika viktigt för både kvinnor och män med funktionshinder, och många frågor som gäller bemötande är gemensamma för båda könen. Men kvinnor och män bemöts ofta olika.

Läs mer

Skogens och skogsbrukets klimatanpassning verktyg för beslutsstöd och visualisering. Sammanställning av grupparbeten

Skogens och skogsbrukets klimatanpassning verktyg för beslutsstöd och visualisering. Sammanställning av grupparbeten Skogens och skogsbrukets klimatanpassning verktyg för beslutsstöd och visualisering Stockholm Waterfront Congress Centre 22 november 2012 Sammanställning av grupparbeten Mistra-SWECIA, som är ett tvärvetenskapligt

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde

Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2013:11 Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde Market survey for Södra skogsägarna within Vimmerby management district

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION EN DOKUMENTATION LOKALEKONOMI 2014 Göteborg 2014 arrangerades fyra regionala Lokalekonomidagar över hela landet. Det här är en dokumentation från konferensen i Göteborg, Västra Götalands län. På bilden

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Kunskap. i omsättning. VAs näringslivsstudie i korthet. v a-rapport 2008:5. va-rapport 2008:5 Kunskap i omsättning 1

Kunskap. i omsättning. VAs näringslivsstudie i korthet. v a-rapport 2008:5. va-rapport 2008:5 Kunskap i omsättning 1 Kunskap i omsättning VAs näringslivsstudie i korthet v a-rapport 2008:5 va-rapport 2008:5 Kunskap i omsättning 1 En studie av kunskapssynen i näringslivet Vetenskap & Allmänhet har undersökt attityder

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

de skogliga Rapportförfattare vid Linnéuniversitetet Skog och trä

de skogliga Rapportförfattare vid Linnéuniversitetet Skog och trä Dnr. SLU.sfak..Fe.2012.2.5.5-206 LNU Dnr. TEK2012/ /30-1.4 Delrapport i Nationella jämställdhetsstrategin inom skogsbrukssektorn. Rapporten avser fokusområdet Utbildning ochh följande åtgärd: Kompetenssatsning

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer