DATORINTRODUKTION. Våren 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATORINTRODUKTION. Våren 2005"

Transkript

1 DATORINTRODUKTION Våren 2005

2 Innehållsförteckning 1. Vett och etikett Regler för användning av gemensamma datorsystem vid Högskolan i Gävle Allmänt om datorerna vid Högskolan i Gävle Backup och Restore Windows Explorer (Utforskaren) Microsoft Word Layout Verktygsfällt Markörförflyttning Radera Markera SquirrelMail (webmail) Läsa mail hemma Microsoft Excel Verktygsfällt Markörförflyttning Radera Markera Inmatning av formler Microsoft Internet Explorer Adresser Vad hittar jag på Internet? Att använda IE Informationssökning på skolan och hemifrån SSH SSH Secure Shell Hur startar jag SSH? Hur använder jag SSH? Högskolebibliotekets hemsida Sökning hemifrån och från studiecentra UNIX MS-DOS Prompt Information om hantering av skrivare Att lägga till skrivare JAS Felanmälan av datorer och kringutrustning Blackboard Att logga in på Blackboard som student första gången Förklaring till menyn i kursen på Blackboard Supportfunktion för Blackboard Tools i Blackboard Söka kurser i Blackboard Förklaring till innehållet under Communication Övrigt Ordlista Författarnas kommentarer...30

3 1. Vett och etikett 1.1. Regler för användning av gemensamma datorsystem vid Högskolan i Gävle Dessa regler skall OVILLKORLIGEN följas. Användarnamn och kodord... är ett skydd mot att ditt konto inte missbrukas Det är kontoinnehavarens skyldighet att förvara sitt kodord på ett betryggande sätt, samt att se till att kontot inte missbrukas. Kontot är personligt och får EJ lånas ut. Upptäckt av obehörig användning av kontot SKALL snarast meddelas till ITenheten. IT-enheten äger rätt att stänga kontot utan vidare förvarning vid misstanke om missbruk av Högskolans datorsystem. Det är inte tillåtet att i dataregister lagra upplysningar som avser enskild person, utom i samband med personregister för vilket Datainspektionen meddelat licens. Högskolan i Gävle är ansluten till det nationella universitetsdatanätet SUNET... skall följa SUNETs etiska regler, säkerhetspolicy och accepterad praxis... finns att tillgå via World Wide Web-adressen Viktigt! Eventuella försök till intrång eller intrång i datasystem kommer att beivras med stöd av bl.a. Datalagen paragraf 21 och enligt Brottsbalken kapitel 23, samt för studenter disciplinära åtgärder enligt SFS 1982:976. För åstadkommen skada kan skadestånd utdömas enligt Brottsbalken Övrigt Jobb går före lek. Detta betyder att en student som leker, spelar spel, eller gör annat som inte tillhör skolarbetet, skall omedelbart överlämna datorn till behövande student. Släpp INTE in personer som du inte säkert vet har behörighet att komma in i salen! När du öppnar en dörr med ditt passerkort registreras kortnumret i en databas. Så tänk efter innan du släpper in någon, så att inte du blir ansvarig för ev. skadegörelse på utrustningen.

4 1.2. Allmänt om datorerna vid Högskolan i Gävle Datorkonto behövs för att logga in på datorerna på Högskolan och för att logga in på Blackboard. Ett datorkonto består dels av användarnamn (username) och lösenord (password). Du hämtar dina kontouppgifter vid studenthelpdesk på plan 5 i hus Oden, rum 21:503 kl När ni startar upp datorn startas Windows 2000 automatiskt. Windows 2000 är datorns operativsystem. Efter någon minut kommer det upp en pop-up-ruta som heter Begin Logon där det står Press Ctrl + Alt + Delete to log on. Nu trycker du ner knapparna _ + _ + _ för att få fram följande fönster. Både username och password är Case Sensitive, vilket betyder att datorn gör skillnad på små och STORA bokstäver. Klicka sedan OK eller tryck _ för att logga in

5 Varje användare med ett username har en egen hemkatalog som från början bara användaren har läs och skrivrättigheter till. Hemkatalogen ligger alltid uppmappad med enhetsbokstaven H: (precis som hårddisken nästan alltid är C:) Det enhet som ni ALLTID skall spara på är alltså H: eller om ni använder 3,5-tums diskett så är det A: 2. Backup och Restore Med jämna mellanrum så gör IT-enheten backuper, alltså dom gör säkerhetskopior, på våra hemkatalogen bl.a. Detta innebär att om du har tur så kan IT-enheten återskapa filer som du av misstag raderat från din hemkatalog. Kontakta Helpdesk för mer information.

6 3. Windows De allra flesta datorerna på Högskolan i Gävle använder, i skrivande stund, en engelsk version av Windows 2000 professional som operativsystem. Detta innebär att det kan se lite annorlunda ut för er som är vana vid att använda en svensk version av Windows men det är lätt att ställa om sig Skrivbordet Windows består av flera fönster. Skrivbordet (Desktop) är det första du ser när du loggat in. På skrivbordet finns flera genvägar (shortcuts) i form av ikoner. Exempelvis My Computer och Internet Explorer - men mer om dessa senare. Längst ner på skärmen finns aktivitetsfältet (Taskbar) med Start-knappen Starta program För att starta ett program kan du antingen dubbelklicka med musen på programmets ikon på skrivbordet, eller klicka på Startknappen (längst ner till vänster). När Startmenyn poppar upp (se bilden) väljer du fliken Program där du hittar alla program som är installerade på datorn Navigering För att förflytta sig mellan öppna program kan du trycka ned och bläddrar genom att samtidigt trycka på (Tab) Fönsterhantering Ett klick på denna symbol: stänger fönstret. Finns längst upp till höger i fönstret. maximerar fönstret så att det fyller hela skärmen. återställ det maximerade fönstret. Figur 3 Start-knappen på aktivitets-fältet minimerar fönstret och gör det tillgängligt längs ner på skärmen. Minimera alla fönster för att komma tillbaka till skrivbordet. För att ändra storlek på fönstret, peka med muspekaren på fönstrets ytterram. Pekaren ändrar då utseende till en dubbelriktad pil () Tryck ner vänster musknapp och dra till önskad storlek. Flytta fönstret genom hålla ner vänster musknappen och dra till önskad position.

7 3. Explorer (Utforskaren) Explorer eller utforskaren som den även kallas, ger en grafisk översikt över filer och mappars placering på dom olika lagringsenheterna (A: D: osv.). Markera en fil genom att klicka på namnet. För att markera flera filer håll ner _eller _ medan du markerar önskat antal filer. I den vänstra spalten klickar du på den mapp du vill visa innehållet i. I den högra spalten syns nu allt innehåll i den aktuella mappen (som inte är dolt av Windows). Man kan öppna en fil eller en mapp, i det högra fältet, enklast genom att dubbelklicka den. File (Arkiv) Från denna undermeny kan du bl.a. skriva ut (print) och skapa nya filer, genvägar (shortcuts), mappar (folders) mm. Edit (Redigera) Här finns möjlighet att radera, kopiera eller klistra in objekt samt ångra (undo) senaste moment. Observera att du endast får spara filer på din Hemkatalog (H:). Det finns en gräns för hur mycket utrymme man får spara I hemkatalogen. Sparar man mer än 20 Mb (Megabyte) på kontot kan man få det raderat. Upprepade övertrasseringar kan leda till avstängning. Om man spar lokalt på hårddisken (C:) kan ditt jobb försvinna eftersom den raderas med jämna mellanrum. Din hemkatalog är bäst och säkrast att spara på. Enheten A: är diskettenheten för 3,5 tums disketter. På enhet E: ligger övriga program, Enhet I: är en länk till mappen public_html (om du har någon) i din hemkatalog och på enhet K: delar lärarna ut information till studenterna.

8 4. Microsoft Word Microsoft Word är en ordbehandlare som ingår i Office-paketet. Detta programmet är nog det du kommer använda mest när du skriver arbeten på datorn. Microsoft Word finns i svensk version på skolan Layout Figur 5. Så här ser ett tomt dokument i Word ut Verktygsfällt Menyrad Arkiv Nytt - Nytt dokument Öppna - Öppna befintligt dokument Stäng - Stäng aktuellt dokument Spara - Spara aktuellt dokument Spara som - Spara aktuellt dokument i annat namn Skriv ut - Skriv ut innehåll i aktuellt dokument på en skrivare Avsluta - Avsluta Microsoft Word Redigera Ångra - Ångra senaste åtgärden. Upprepa - Upprepa senaste åtgärden. Klipp ut - Klipp ut markerad text eller annat objekt Kopiera - Kopiera markerad text eller annat objekt Klistra in - Klistra in kopierad text eller annat objekt Standard

9 Nytt - Nytt tomt dokument 2 Öppna - Öppna befintligt dokument 3 Spara - Spara aktuellt dokument 4 Skicka - Skicka aktuellt dokument till annan mottagare elektroniskt via e-post 5 Skriv ut - Skriv ut innehåll I aktuellt dokument på skrivare 6 Förhandsgranska 7 Stavningskontroll 8 Klipp ut 9 Kopiera 10 Klistra in 11 Hämta format 12 Ångra 13 Upprepa 14 Infoga hyperlänk 15 Tabeller och kantlinjer 16 Infoga tabell 17 Infoga Microsoft Excel-kalkylblad 18 Spalter 19 Rita 20 Dokumentöversikt 21 Dölj/visa 22 Zooma 23 Office-assistenten Formatering Formatmall - Använd formatmallen för rubriker, underrubriker och brödtext. 2 Teckensnitt - Ändra textens utseende 3 Teckenstorlek 4 Fet - Fet text 5 Kursiv - Kursiv text 6 Understruken - Understruken text 7 Vänsterjustera 8 Centrera 9 Högerjustera 10 Marginaljustera 11 Numrerad lista 12 Punktlista 13 Minska indrag 14 Öka indrag 15 Kantlinjer 16 Färg överstrykning 17 Teckenfärg

10 4.3. Markörförflyttning Pil Höger Pil Vänster CTRL+Pil Höger CTRL+Pil Vänster Pil Upp Pil Ner Page Up Page Down Home End CTRL+Home CTRL+End CTRL+Page Up CTRL+Page Down 4.4. Radera Delete Backsteg CTRL+Delete CTRL+Backsteg Flyttar markören ett tecken åt höger Flyttar markören ett tecken åt vänster Flyttar markören ett ord i taget åt höger Flyttar markören ett ord i taget åt vänster Flyttar markören en rad upp Flyttar markören en rad neråt Flyttar markören en skärmsida bakåt i texten Flyttar markören en skärmsida framåt i texten Flyttar markören till början av raden Flyttar markören till slutet av raden Flyttar markören till början av dokumentet Flyttar dokumentet till slutet av dokumentet Flyttar markören längst upp i fönstret Flyttar markören längst ner i fönstret Raderar ett tecken åt höger Raderar ett tecken åt vänster Raderar ett ord åt höger Raderar ett ord åt vänster 4.5. Markera Du kan även markera med hjälp av musen genom att klicka och dra Shift+Pil Upp Markera ett stycke uppåt Shift+Pil Ned Markera ett stycke neråt Shift+Pil Höger Markerar en bokstav i taget till höger Shift+Pil Vänster Markerar en bokstav i taget till vänster Shift+CTRL+Pil Höger Markerar ett ord i taget till höger Shift+CTRL+Pil Vänster Markera ett ord i taget till vänster Shift+Home Markera en rad till början av raden Shift+End Markera en rad till slutet av raden

11 5. SquirrelMail (webmail) SquirrelMail är Högskolan i Gävles e-post klient på Internet. Den gör det möjligt för dig att läsa och skicka e-post från vilken Internet-uppkopplad datorn som helst. Det enda du behöver är en web-browser (typ Internet Exporer eller Netscape Navigator). OBS! Adressen är https://webmail.student.hig.se men det finns även en länk från under direktlänken Är student? (längs ner under IT-frågor). Figur 6. Så här ser inloggningsfönstret till webmailen ut. Figur 7. Så här kan det se ut om du mottagit en mail från Pär Vilhelmson

12 5.1. Läsa mail hemma Om man vill använda sin vanliga e-postklient för att läsa studentmailen måste man göra två inställningar i den. POP3-server: Skall sättas till pop.student.hig.se för inkommande e-post. SMTP-server: Här är det lite krångligare, man skall nämligen använda den smtp-server som tillhandahålls av sin egen internetleverantör (ISP). Bor du i studentlägenhet vars bredband tillhandahålles av Högskolan i Gävle så ska du använda smtp.student.hig.se till utgående e-post. Bor du hos Gavlegårdarna och har bredband via dem ska du använda mail.gavle.to för utgående e-post. För övriga nätanslutningar: se information från respektive leverantör. Maila för information.

13 6. Microsoft Excel Excel är det program du gör tabeller, diagram och kalkyler i bl.a. Figur 8 visar ett Excel-blad som består av celler som bildar rader och kolumner Verktygsfällt Standard se punkt Standard 15 Summera 16 Funktion 17 Sortera fallande 18 Sortera stigande 19 Diagram 20 Rita 21 Zoom 22 Office assistenten

14 Arbetsbladsmenyrad Arkiv Nytt - Nytt Excelark Öppna - Öppna befintligt Excelark Stäng - Stäng aktuellt Excelark Spara - Spara aktuellt Excelark Spara som - Spara aktuellt Excelark i annat namn Skriv ut - Skriv ut innehåll i aktuellt Excelark på en skrivare Avsluta - Avsluta Microsoft Excel Redigera Ångra - Ångra senaste åtgärden. Upprepa - Upprepa senaste åtgärden. Klipp ut - Klipp ut markerad cell eller annat objekt Kopiera - Kopiera markerad cell eller annat objekt Klistra in - Klistra in kopierad cell eller annat objekt Formatering Teckensnitt 2 Teckenstorlek 3 Fet 4 Kursiv 5 Understruken 6 Vänsterjustera 7 Centrera 8 Högerjustera 9 Sammanfoga och centrera 10 Valuta 11 Procent 12 Decimaler 13 Minska decimaler 14 Öka decimaler 15 Minska indrag 16 Öka indrag 17 Kantlinjer 18 Fyllnadsfärg 19 Teckenfärg

15 6.2. Markörförflyttning Pil Höger Pil Vänster Pil Upp Pil Ner Page Up Page Down CTRL+Home CTRL+End CTRL+Page Down CTRL+Page Up 6.3. Radera Delete Backsteg Flyttar markering en cell åt höger Flyttar markering en cell åt vänster Flyttar markering en cell upp Flyttar markering en cell neråt Flyttar markören en skärmsida bakåt i arket Flyttar markören en skärmsida framåt i arket Flyttar markören till början av arket Flyttar dokumentet till slutet av arket Hoppar till nästa blad i arket Hoppar till föregående blad Raderar ett tecken eller markerad(e) cell(er) Raderar en cells innehåll 6.4. Markera Du kan även markera med hjälp av musen genom att klicka och dra Shift+Pil Upp Markerar önskat antal celler uppåt Shift+Pil Ned Markerar önskat antal celler neråt Shift+Pil Höger Markerar önskat antal celler till höger Shift+Pil Vänster Markerar önskat antal celler till vänster 6.5. Inmatning av formler Om du exempelvis vill addera talen i cellerna B3 och B4 och lägga summan i B5 kan du göra så här: Exempel 1: Markera cell B5. Skriv =B3+B4 och bekräfta med Enter-tangenten. Exempel 2: Klicka på summa symbolen (Σ). Resultatet visas endast på inmatningsraden: =Summa(B3;B4).

16 7. Microsoft Internet Explorer Programmet Internet Explorer (IE) är en så kallad Web-browser och används för att läsa dom otaliga hypertext-dokument som Internet till stor del består av. När du surfar på nätet använder du en web-brower som IE eller Netscape Navigator och söker information på world wide web (www). En fiffig grej med Internet är att man har hyperlänkar till olika hemsidor. En hyperlänk är en textsnutt som innehåller adressen (sökvägen) till hemsidan. När du befinner dig på en hemsida som du vill spara adressen till, kan du lägga till namnet och adressen som en favorit under menyn Favorites. Klicka Add to Favorites Adresser Varje hemsida har en unik adress, som kan se ut som http står för Hyper Text Transfer Protocol, och är en uppsättning regler för hur man kommunicerar med hypertext-dokument. www betyder som sagt World Wide Web hig är förkortningen för Högskolan i Gävle och Högskolan domännamn..se är det så kallade topdomän-namnet som vi använder i Sverige..nu används också flitigt men betyder egentligen Niue (uttalas New-way) och är en ö i stilla havet som ännu inte har någon Internet uppkoppling. Adressen berättar alltså först att det är ett hypertextdokumet vi söker på world wide web. Domännamnet är hig och topdomänet.se. Nu har vi, med den andressen, kommit fram till skolans webserver och dess offeciella hemsida. Nu kan vi skriva till ytterligare text I adressen som även talar om I vilken katalog dokumentet ligger. Vi provar med en lärare på skolan Anders Hast (aht). Om vi vill komma åt Anders hemsida så behöver vi bara lägga till signumet aht och prefixet ~ (uttalas Tilde och trycks fram med Alt Gr + knappen mellan Å och Enter) som följer: Internet-adresser är inte CaseSensitive, det spelar med andra ord ingen roll om man använder små eller stora bokstäver, men det är vanligast att man använder små bokstäver.

17 7.2. Vad hittar jag på Internet? Men en web-browser som IE kan du få tag på nästan all information du kan tänka dig och lite till. Det finns speciella sökverktyg man kan använda sig av för att söka efter information med - så kallade sökmotorer. Några exempel på sökmotorer är: Om jag vill ha information om t.ex. fallskärmshoppning, så surfar jag till en sökmotor och anger det sökord som vill söka information om fallskärmshoppning. Oftast får man prova sig fram med flera olika sökord för att hitta precis den information man söker. Sökmotorn ger dig nu ett antal registrerade hemsidor som innehåller de sökord du angivit. Ofta visar ett ord eller adress att det är en länk till en annan sida genom att den är understruken. Dvs om ni klickar på ett understruket textstycke, kommer ni med största sannolikhet till en annan, länkad, sida. Bilder är minst lika vanliga länkar på hemsidor Att använda IE IE är mycket enkelt att använda. Man behöver i princip aldrig använda tangentbordet (utom för att skriva in någon adress eller vill använda kortkommandon). När ni startar IE kommer HiG:s officiella hemsida alltid fram, och via den kan ni klicka er fram till information om skolans olika institutioner och annan information. Om du direkt vill ange en adress skriver du den i adress-fältet (Address bar) och trycker på Enter. Standardknappar Backa 2 Framåt 3 Stop 4 Uppdatera 5 Hem 6 Sök 7 Favoriter 8 Historia 9 Skriv ut

18 8. Informationssökning på skolan och hemifrån 8.1. SSH SSH Secure Shell SSH är programmet vi använder numera när vi vill komma åt våran hemkatalog utanför skolan (t.ex. hemifrån) genom så kallad FTP (File Transfer Protocol). Med SSH är all kommunikation med skolan och din dator krypterad (kodad) vilket betyder att inte vem som helst kan lyssna av kommunikationen. Efter sommaren 2003 kräver servrarna att alla ftp-kommunikation ska sändas krypterat. Befinner du dig hemma med en FTP-klient som inte klarar av att kryptering kommer det inte att gå att ansluta sig till skolans FTP Hur startar jag SSH? Om SSH är installerat på datorn så finner du antingen dess icon på skrivbordet (Desktop) eller i dess programgrupp på Start-knappen och under filken Programs. Programmet heter SSH Secure Shell Hur använder jag SSH? SSH är också en programvara på Engelska. För att koppla upp dig mot skolans server Spartacus klickar du på Quick Connect och fyller i uppgifterna som jag gjort nedan (byt ut nd00hhg mot ditt username). Klicka därefter på Connect eller tryck Enter. Om frågan om Host Identification kommer upp svarar du Yes. I rutan Password anger du ditt lösenord (samma som datorkontot). När du loggat in klickar du på denna knapp (se pil) för att få upp ett Explorer-liknande fönster för hantering av filerna på ditt konto (hemkatalogen). Här kan du markera filer ungefär som i Explorer och klippa ut och kopiera dom som du önskar. Att markera filer och högerklicka och välja download är också ett alternativ när du ska kopiera filer till din dator hemma.

19 9. Högskolebibliotekets hemsida Den givna utgångspunkten för informationssökning under dina studier vid HiG är Högskolebibliotekets hemsida: Här finns länkar till en mängd resurser och sökverktyg på Internet: bibliotekets katalog Higgins den nationella katalogen Libris tidskriftsbeståndet 500 tryckta och 5000 elektroniska tidskrifter externa litteraturdatabaser med referenser eller fulltext sökverktyg och ämnesindex på Internet information för distansstudenter m.m. Via bibliotekets hemsida har du tillgång till ca 50 betalda databaser som innehåller mer än 5000 elektroniska tidskrifter, fulltextlexikon, statistik m.m. De här resurserna är enbart till för studenter och personal vid Högskolan Sökning hemifrån och från studiecentra Bibliotekets ca 50 betalda litteraturdatabaser finns listade på följande sida: via proxyserver För att kunna söka i de betalda databaserna från datorer utanför högskolan, måste du surfa via bibliotekets proxyserver. Information om proxyinloggningen och hur du ställer in din browser finns på följande sida: Proxyinloggningen kan användas av alla studenter och lärare som har nätkonto + lösenord för högskolans datanät. via ICA-klient på studiecentra På vissa studiecentra i Gävleborgs län finns alternativet att logga in via en s.k. ICAklient mot en terminalserver på högskolan. Proxyinloggning bör dock kunna användas även på studiecentra, om de nödvändiga inställningarna får göras i browserprogrammet. Hör med personalen på respektive studiecentrum om vad som gäller.

20 10. UNIX Om ni arbetar under UNIX-miljö, är sökvägen till ert hemkatalog inte H: utan följer en annan standard. Om det exempelvis finns en student med username nd00hhg som läser under N-institutionen, så är dennes hemkatalog: ~nd00/hhg. Några användbara kommandon ls ls visar innehållet i den katalog du befinner dig i. Vill du ha en mer detaljerad lista kan du skriva ls -al. cd Change Directory. Byter alltså katalog. cd word går in i word-katalogen. cd.. går tillbaka ett steg i katalogstrukturen. rm Tar bort fil. rm minfil.txt tar bort filen minfil.txt. rm * tar bort ALLA filer i katalogen, var försiktig. rmdir Tar bort katalog. rmdir word tar bort word-katalogen. Detta kräver att katalogen är tom. Om katalogen inte är tom, se rm. mkdir Skapar katalog. mkdir texter skapar en katalog som heter texter. du Visar hur mycket diskutrymme du använt i den katalog du står i + underkataloger. Om du vill kolla hur mycket diskminne du totalt använt får du först ställa dig på din root. Det gör du med cd. finger Fingrar någon. Att fingra någon är samma sak som att samla in lite blandad information om en person. Vi får veta om personen i fråga är inloggad, och om, var. Vi får veta om personen har fått ny post, hur länge sedan personen läste post. Vi kan läsa personens planfil, mm. Ex. finger nm95hld talk Prata med någon. Med talk kan vi prata med någon som sitter inloggad. Om jag t.ex. vet att min kompis kalle sitter inloggad på en dator i Luleå som heter father.ludd.luth.se skriver jag talk Om ni sitter inloggade på Stratus, och vill prata med någon som också sitter inloggad på Stratus, behöver ni bara skriva dennes username. talk nm95hld anropar mig OM jag sitter inloggad på Stratus. Använder ni finger får ni se om jag (eller någon annan) är inloggad, och på vilken maskin. Skulle maskinnamnet vara laphroaig, måste ni ange detta med talk Om någon ropar på er, kommer det upp en text som talar om vem som ropar, och hur ni skall skriva för att svara. En talk (och andra program) avbryts genom att hålla ner och trycka på. Betecknas CTRL-C man Manual till unixkommandon. Om ni skulle vilja veta mer om kommandot ls skriver ni man ls så kommer en hjälptext fram. man talk visar information om talk osv. man man visar information om man : ) exit Loggar ut från telnet.

21 11. MS-DOS Prompt MS-DOS Prompt (Command Prompt) eller kommandotolken, som den även kallas, är en kvarleva från det gamla textbaserade operativsystemet Microsoft DOS. Vissa personer använder sig ännu av textkommandon för att uföra vissa saker i t.ex. filsystemen, som man numera sköter via Explorer (Utforskaren). MS-DOS Prompt hittar du på start-knappen under filken Programs och gruppen Accessories. Här följer en del användbara kommandon: dir Listar filer som finns i aktuell katalog på en diskett eller hårddisk. dir [Enhet:] [sökväg] [filnamn] Enhet är exempelvis C:\, sökvägen är i den katalog filen/filerna finns samt filnamn den fil eller filer du vill lista. Ex dir c:\data\adb, listar filen adb i katalogen Data i enhet C:(hårddisken). Skriver du *.* istället för filnamn listas alla filer i aktuell katalog. *.doc listar alla filer av typen.doc (worddokument). cd.. cd \ Flyttar ett steg närmare rotkatalog. Flyttar till rotkatalog. cd [enhet:][sökväg] Flyttar till katalog i vald enhet. Ex Cd C:\Data. copy [enhet:][sökväg][filnamn] [enhet:][sökväg][filnamn] Ex copy c:\data\adb a:\temp\adb. Kopierar filen adb i katalogen Data och enhet C :\ till enhet A:\ katalogen Temp samt spar den som adb. move [enhet:][sökväg][filnamn] [enhet:][sökväg][filnamn] Ex move c:\data\adb a:\temp\adb. Flyttar filen adb i katalogen Data och enhet C :\ till enhet A:\ katalogen Temp samt spar den som adb. format [enhet:] Formaterar disk i vald enhet. Ex format a: formaterar diskett i enhet A:\. Har du en diskett som gett läs- och skrivfel kan du lägga till en växlare /u. Ex format a:\ /u. OBS! Formatera endast i enhet A:\. md [enhet:] [sökväg] Skapar katalog. Ex md a:\data skapar katalogen Data i enhet A:\. rd [enhet:] [sökväg] Tar bort katalog. Ex Rd A:\Data tar bort Katalogen Data i enhet A:\. help Skriv Help så listas fler DOS-kommandon samt växlare. exit Om du startat DOS via Windows avslutar du med att skriva Exit.

22 12. Information om hantering av skrivare Att lägga till skrivare För att kunna skriva ut i den sal du sitter i måste du först lägga till den skrivaren. Detta gör du enklast genom att klicka på Start-knappen och gå in på Settings och klicka på Printers. Klicka på Add printer, klicka Next, välj Network printer Skriv \\gromit\pr61317 för att lägga till skrivaren i sal OBS! Du måste lägga till en ny skrivare om du befinner dig i en ny datasal. Alla salar har olika namn på skrivarna JAS JAS är systemet som håller reda på hur mycker du skriver ut per termin. Varje student får x-antal utskrifter per termin att utnyttja. Utnyttjar du inte alla så överförs din utskrift-kredit till nästföljande termin. 13. Felanmälan av datorer och kringutrustning Om du upptäcker ett fel på en dator ska man anmäla detta till Helpdesk. Om datorn är obruklig markerar man att datorn är trasig och ANMÄLD till Helpdesk genom att vända tangentbordet upp och ner, så att nästa person som kommer vet att det är fel på datorn. Eftersom datorsalarna är fulla av datorer kommer det förhoppnings inte vara så svårt för dig att hitta en ny dator som du kan göra felanmälan på och fortsätta ditt arbete. Felanmälan på datorer och skrivare kan göras via internet:

23 14. Blackboard Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan bli tillgängliga via Internet. Kommunikation som e-post, diskutionsforum och chat sköts från Blackboard, dessutom finns det möjligheter att distribuera kursmatterial, lämna in uppgifter och göra webbtester etc. Kurser som finns i Blackboard är enkelt sökbara i systemet. Vad behöver jag? För att använda Blackboard behöver du bara en Internetuppkopplad dator men en webbläsare t.ex. Internet Explorer eller Netscape Navigator installerad. Beroende på vilket format det är på materialet som läggs i kurserna av lärararna, kan du behöva program som t.ex. Acrobat Reader eller Real Player. Dessa och många fler går att ladda ner gratis från Blackboards hjälpsidor Att logga in på Blackboard som student första gången 1. Starta en webbläsare, tex. Internet Explorer eller Netscape Navigator. 2. Gå till adressen som är Högskolan i Gävles server för Blackboard (eller klicka på Blackboard-ikonen på Högskolans offeciella hemsida). 3. Klicka på knappen Login. 4. För att logga in på Blackboard så gäller samma login och lösenord som du har fått för HiG:s nätverk och e-post. Du skriver in detta login och lösenord i fälten Username och Password. Här följer ett exempel på hur det kan se ut; login: vf03tse och lösenord: c3tg8s1k. Klicka sedan på knappen Login. Du har nu loggat in i Blackboard men har ännu inte tillgång till den kurs du ska läsa. För att lösa det ska du själv lägga till dig (Enroll) i kursen. 5. Klicka på fliken Courses. 6. Här finns nu olika sätt att leta på din kurs, t.ex. i sökrutan till vänster, Course Search, kan du söka på Course ID eller del av kursnamnet. Ett annat alternativ är Course Catalog till höger där du kan söka via den institution kursen ges. 7. När du nu funnit rätt kurs så ska du klicka på knappen Enroll längst till höger för att lägga till dig till kursen. 8. När du gjort det kommer det upp lite information om kursen, kursansvariga m.m. Om den kursansvarige har lagt in en kod till kursen så skriver du in den i fältet Access Code, den ska ha du fått från den kursansvarige läraren. Klicka sedan på

24 knappen Submit. 9. Om allt har gått bra får du nu ett meddelande att det har lyckats. Klicka på OKknappen så kommer du in i kursen. Nästa gång du loggar in på Blackboard kommer din kurs att vara direkt tillgänglig under My Courses till höger på första sidan. Ett klick på kursnamnet och du kommer till din kurs igen. Du behöver ha en registrerad e-postadress i Blackboard som du aktivt använder för att kunna få post från läraren och andra i Blackboard. Din e-postadress som finns i Blackboard från början kan som exempel se ut så här; och den kan du komma åt som webmail på adressen Du loggar in med samma uppgifter som ovan. Om du ändå vill använda en annan e-postadress i Blackboard så måste ändra din e- postadress där. Detta gör du under Tools Personal Information Edit Personal Information Förklaring till menyn i kursen på Blackboard Detta är den standard som används på kurserna vid HiG, men det kan förekomma olikheter beroende på om läraren har gjort egna inställningar för kursen. Anslagstavla, här hittar du aktuella meddelanden som gäller kursen. Kursinformation som t.ex. kursplan, schema, läsanvisningar m.m. Presentation av lärare och andra medverkande. Kursdokument som t.ex. föreläsningsanteckningar, gamla tentor, webbföreläsningar m.m. Studieuppgifter, övningar, inlämningsuppgifter, laborationer m.m. Kommunikationscentral med intern e-post, diskussionsgrupper, chat, studenthemsidor och gruppsidor. Externa länkar som är aktuella för kursen. Studentens verktygslåda för att t.ex. lämna in uppgifter till läraren, skapa hemsida, ändra information, kalender, testresultat, adressbok m.m. Navigationshjälp över kursens innehåll. Home tar dig tillbaka till startsidan My Institution. Help tar dig till svenska hjälpsidor för Blackboard. Logout när du vill logga ut från Blackboard.

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard?

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? 8 Blackboard 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan med dess hjälp bli tillgängliga

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING

INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING Ingenjörsprogrammen Ht 2003 Stefan Pålsson, stefan@it.uu.se augusti 2003 Kursinformation - Introduktion till datoranvändning...1 Genomförande...1 Inlämningsuppgifter...1

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 Eva Ansell LÄR DIG ANVÄNDA OFFICE 2003 Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 53. Introduktion till Outlook 2003... 314 54. Använda e-postsystem... 324 55. Netiquette (nätvett)... 325 56.

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 Sid 1 Laboration nr 1 Laborationer i kursmomentet Laboration nr 1: Vi inleder vår resa ut i datorvärlden NB: Filer som omtalas finns tillgängliga vid första laborationstillfället Originaltext: Olle Lundh

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Introduktion till datateknik för språkvetare

Introduktion till datateknik för språkvetare Introduktion till datateknik för språkvetare ht 2013 Per Starbäck Kapitel 1 Inledning 1.1 Om kursen Schema och annat finns på http://stp. lingfil.uu.se/kurs/ids/. Där kommer det även finnas länkar till

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Fritis Datorkunskap A (DAA1201)

Fritis Datorkunskap A (DAA1201) Fritis Datorkunskap A (DAA1201) Amelia Nilsson amelia@linuxchick.se Copyright (c) Amelia Nilsson. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation

Läs mer

DATOR KUNSKAP OFFICE

DATOR KUNSKAP OFFICE DATOR KUNSKAP OFFICE 2010 Till boken medföljer ett antal övningsfiler som du hämtar från vår webbplats www.docendo.se: 1. Starta webbläsaren, skriv www.docendo.se i adressfältet och tryck på Retur. 2.

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer