DATORINTRODUKTION. Våren 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATORINTRODUKTION. Våren 2005"

Transkript

1 DATORINTRODUKTION Våren 2005

2 Innehållsförteckning 1. Vett och etikett Regler för användning av gemensamma datorsystem vid Högskolan i Gävle Allmänt om datorerna vid Högskolan i Gävle Backup och Restore Windows Explorer (Utforskaren) Microsoft Word Layout Verktygsfällt Markörförflyttning Radera Markera SquirrelMail (webmail) Läsa mail hemma Microsoft Excel Verktygsfällt Markörförflyttning Radera Markera Inmatning av formler Microsoft Internet Explorer Adresser Vad hittar jag på Internet? Att använda IE Informationssökning på skolan och hemifrån SSH SSH Secure Shell Hur startar jag SSH? Hur använder jag SSH? Högskolebibliotekets hemsida Sökning hemifrån och från studiecentra UNIX MS-DOS Prompt Information om hantering av skrivare Att lägga till skrivare JAS Felanmälan av datorer och kringutrustning Blackboard Att logga in på Blackboard som student första gången Förklaring till menyn i kursen på Blackboard Supportfunktion för Blackboard Tools i Blackboard Söka kurser i Blackboard Förklaring till innehållet under Communication Övrigt Ordlista Författarnas kommentarer...30

3 1. Vett och etikett 1.1. Regler för användning av gemensamma datorsystem vid Högskolan i Gävle Dessa regler skall OVILLKORLIGEN följas. Användarnamn och kodord... är ett skydd mot att ditt konto inte missbrukas Det är kontoinnehavarens skyldighet att förvara sitt kodord på ett betryggande sätt, samt att se till att kontot inte missbrukas. Kontot är personligt och får EJ lånas ut. Upptäckt av obehörig användning av kontot SKALL snarast meddelas till ITenheten. IT-enheten äger rätt att stänga kontot utan vidare förvarning vid misstanke om missbruk av Högskolans datorsystem. Det är inte tillåtet att i dataregister lagra upplysningar som avser enskild person, utom i samband med personregister för vilket Datainspektionen meddelat licens. Högskolan i Gävle är ansluten till det nationella universitetsdatanätet SUNET... skall följa SUNETs etiska regler, säkerhetspolicy och accepterad praxis... finns att tillgå via World Wide Web-adressen Viktigt! Eventuella försök till intrång eller intrång i datasystem kommer att beivras med stöd av bl.a. Datalagen paragraf 21 och enligt Brottsbalken kapitel 23, samt för studenter disciplinära åtgärder enligt SFS 1982:976. För åstadkommen skada kan skadestånd utdömas enligt Brottsbalken Övrigt Jobb går före lek. Detta betyder att en student som leker, spelar spel, eller gör annat som inte tillhör skolarbetet, skall omedelbart överlämna datorn till behövande student. Släpp INTE in personer som du inte säkert vet har behörighet att komma in i salen! När du öppnar en dörr med ditt passerkort registreras kortnumret i en databas. Så tänk efter innan du släpper in någon, så att inte du blir ansvarig för ev. skadegörelse på utrustningen.

4 1.2. Allmänt om datorerna vid Högskolan i Gävle Datorkonto behövs för att logga in på datorerna på Högskolan och för att logga in på Blackboard. Ett datorkonto består dels av användarnamn (username) och lösenord (password). Du hämtar dina kontouppgifter vid studenthelpdesk på plan 5 i hus Oden, rum 21:503 kl När ni startar upp datorn startas Windows 2000 automatiskt. Windows 2000 är datorns operativsystem. Efter någon minut kommer det upp en pop-up-ruta som heter Begin Logon där det står Press Ctrl + Alt + Delete to log on. Nu trycker du ner knapparna _ + _ + _ för att få fram följande fönster. Både username och password är Case Sensitive, vilket betyder att datorn gör skillnad på små och STORA bokstäver. Klicka sedan OK eller tryck _ för att logga in

5 Varje användare med ett username har en egen hemkatalog som från början bara användaren har läs och skrivrättigheter till. Hemkatalogen ligger alltid uppmappad med enhetsbokstaven H: (precis som hårddisken nästan alltid är C:) Det enhet som ni ALLTID skall spara på är alltså H: eller om ni använder 3,5-tums diskett så är det A: 2. Backup och Restore Med jämna mellanrum så gör IT-enheten backuper, alltså dom gör säkerhetskopior, på våra hemkatalogen bl.a. Detta innebär att om du har tur så kan IT-enheten återskapa filer som du av misstag raderat från din hemkatalog. Kontakta Helpdesk för mer information.

6 3. Windows De allra flesta datorerna på Högskolan i Gävle använder, i skrivande stund, en engelsk version av Windows 2000 professional som operativsystem. Detta innebär att det kan se lite annorlunda ut för er som är vana vid att använda en svensk version av Windows men det är lätt att ställa om sig Skrivbordet Windows består av flera fönster. Skrivbordet (Desktop) är det första du ser när du loggat in. På skrivbordet finns flera genvägar (shortcuts) i form av ikoner. Exempelvis My Computer och Internet Explorer - men mer om dessa senare. Längst ner på skärmen finns aktivitetsfältet (Taskbar) med Start-knappen Starta program För att starta ett program kan du antingen dubbelklicka med musen på programmets ikon på skrivbordet, eller klicka på Startknappen (längst ner till vänster). När Startmenyn poppar upp (se bilden) väljer du fliken Program där du hittar alla program som är installerade på datorn Navigering För att förflytta sig mellan öppna program kan du trycka ned och bläddrar genom att samtidigt trycka på (Tab) Fönsterhantering Ett klick på denna symbol: stänger fönstret. Finns längst upp till höger i fönstret. maximerar fönstret så att det fyller hela skärmen. återställ det maximerade fönstret. Figur 3 Start-knappen på aktivitets-fältet minimerar fönstret och gör det tillgängligt längs ner på skärmen. Minimera alla fönster för att komma tillbaka till skrivbordet. För att ändra storlek på fönstret, peka med muspekaren på fönstrets ytterram. Pekaren ändrar då utseende till en dubbelriktad pil () Tryck ner vänster musknapp och dra till önskad storlek. Flytta fönstret genom hålla ner vänster musknappen och dra till önskad position.

7 3. Explorer (Utforskaren) Explorer eller utforskaren som den även kallas, ger en grafisk översikt över filer och mappars placering på dom olika lagringsenheterna (A: D: osv.). Markera en fil genom att klicka på namnet. För att markera flera filer håll ner _eller _ medan du markerar önskat antal filer. I den vänstra spalten klickar du på den mapp du vill visa innehållet i. I den högra spalten syns nu allt innehåll i den aktuella mappen (som inte är dolt av Windows). Man kan öppna en fil eller en mapp, i det högra fältet, enklast genom att dubbelklicka den. File (Arkiv) Från denna undermeny kan du bl.a. skriva ut (print) och skapa nya filer, genvägar (shortcuts), mappar (folders) mm. Edit (Redigera) Här finns möjlighet att radera, kopiera eller klistra in objekt samt ångra (undo) senaste moment. Observera att du endast får spara filer på din Hemkatalog (H:). Det finns en gräns för hur mycket utrymme man får spara I hemkatalogen. Sparar man mer än 20 Mb (Megabyte) på kontot kan man få det raderat. Upprepade övertrasseringar kan leda till avstängning. Om man spar lokalt på hårddisken (C:) kan ditt jobb försvinna eftersom den raderas med jämna mellanrum. Din hemkatalog är bäst och säkrast att spara på. Enheten A: är diskettenheten för 3,5 tums disketter. På enhet E: ligger övriga program, Enhet I: är en länk till mappen public_html (om du har någon) i din hemkatalog och på enhet K: delar lärarna ut information till studenterna.

8 4. Microsoft Word Microsoft Word är en ordbehandlare som ingår i Office-paketet. Detta programmet är nog det du kommer använda mest när du skriver arbeten på datorn. Microsoft Word finns i svensk version på skolan Layout Figur 5. Så här ser ett tomt dokument i Word ut Verktygsfällt Menyrad Arkiv Nytt - Nytt dokument Öppna - Öppna befintligt dokument Stäng - Stäng aktuellt dokument Spara - Spara aktuellt dokument Spara som - Spara aktuellt dokument i annat namn Skriv ut - Skriv ut innehåll i aktuellt dokument på en skrivare Avsluta - Avsluta Microsoft Word Redigera Ångra - Ångra senaste åtgärden. Upprepa - Upprepa senaste åtgärden. Klipp ut - Klipp ut markerad text eller annat objekt Kopiera - Kopiera markerad text eller annat objekt Klistra in - Klistra in kopierad text eller annat objekt Standard

9 Nytt - Nytt tomt dokument 2 Öppna - Öppna befintligt dokument 3 Spara - Spara aktuellt dokument 4 Skicka - Skicka aktuellt dokument till annan mottagare elektroniskt via e-post 5 Skriv ut - Skriv ut innehåll I aktuellt dokument på skrivare 6 Förhandsgranska 7 Stavningskontroll 8 Klipp ut 9 Kopiera 10 Klistra in 11 Hämta format 12 Ångra 13 Upprepa 14 Infoga hyperlänk 15 Tabeller och kantlinjer 16 Infoga tabell 17 Infoga Microsoft Excel-kalkylblad 18 Spalter 19 Rita 20 Dokumentöversikt 21 Dölj/visa 22 Zooma 23 Office-assistenten Formatering Formatmall - Använd formatmallen för rubriker, underrubriker och brödtext. 2 Teckensnitt - Ändra textens utseende 3 Teckenstorlek 4 Fet - Fet text 5 Kursiv - Kursiv text 6 Understruken - Understruken text 7 Vänsterjustera 8 Centrera 9 Högerjustera 10 Marginaljustera 11 Numrerad lista 12 Punktlista 13 Minska indrag 14 Öka indrag 15 Kantlinjer 16 Färg överstrykning 17 Teckenfärg

10 4.3. Markörförflyttning Pil Höger Pil Vänster CTRL+Pil Höger CTRL+Pil Vänster Pil Upp Pil Ner Page Up Page Down Home End CTRL+Home CTRL+End CTRL+Page Up CTRL+Page Down 4.4. Radera Delete Backsteg CTRL+Delete CTRL+Backsteg Flyttar markören ett tecken åt höger Flyttar markören ett tecken åt vänster Flyttar markören ett ord i taget åt höger Flyttar markören ett ord i taget åt vänster Flyttar markören en rad upp Flyttar markören en rad neråt Flyttar markören en skärmsida bakåt i texten Flyttar markören en skärmsida framåt i texten Flyttar markören till början av raden Flyttar markören till slutet av raden Flyttar markören till början av dokumentet Flyttar dokumentet till slutet av dokumentet Flyttar markören längst upp i fönstret Flyttar markören längst ner i fönstret Raderar ett tecken åt höger Raderar ett tecken åt vänster Raderar ett ord åt höger Raderar ett ord åt vänster 4.5. Markera Du kan även markera med hjälp av musen genom att klicka och dra Shift+Pil Upp Markera ett stycke uppåt Shift+Pil Ned Markera ett stycke neråt Shift+Pil Höger Markerar en bokstav i taget till höger Shift+Pil Vänster Markerar en bokstav i taget till vänster Shift+CTRL+Pil Höger Markerar ett ord i taget till höger Shift+CTRL+Pil Vänster Markera ett ord i taget till vänster Shift+Home Markera en rad till början av raden Shift+End Markera en rad till slutet av raden

11 5. SquirrelMail (webmail) SquirrelMail är Högskolan i Gävles e-post klient på Internet. Den gör det möjligt för dig att läsa och skicka e-post från vilken Internet-uppkopplad datorn som helst. Det enda du behöver är en web-browser (typ Internet Exporer eller Netscape Navigator). OBS! Adressen är https://webmail.student.hig.se men det finns även en länk från under direktlänken Är student? (längs ner under IT-frågor). Figur 6. Så här ser inloggningsfönstret till webmailen ut. Figur 7. Så här kan det se ut om du mottagit en mail från Pär Vilhelmson

12 5.1. Läsa mail hemma Om man vill använda sin vanliga e-postklient för att läsa studentmailen måste man göra två inställningar i den. POP3-server: Skall sättas till pop.student.hig.se för inkommande e-post. SMTP-server: Här är det lite krångligare, man skall nämligen använda den smtp-server som tillhandahålls av sin egen internetleverantör (ISP). Bor du i studentlägenhet vars bredband tillhandahålles av Högskolan i Gävle så ska du använda smtp.student.hig.se till utgående e-post. Bor du hos Gavlegårdarna och har bredband via dem ska du använda mail.gavle.to för utgående e-post. För övriga nätanslutningar: se information från respektive leverantör. Maila för information.

13 6. Microsoft Excel Excel är det program du gör tabeller, diagram och kalkyler i bl.a. Figur 8 visar ett Excel-blad som består av celler som bildar rader och kolumner Verktygsfällt Standard se punkt Standard 15 Summera 16 Funktion 17 Sortera fallande 18 Sortera stigande 19 Diagram 20 Rita 21 Zoom 22 Office assistenten

14 Arbetsbladsmenyrad Arkiv Nytt - Nytt Excelark Öppna - Öppna befintligt Excelark Stäng - Stäng aktuellt Excelark Spara - Spara aktuellt Excelark Spara som - Spara aktuellt Excelark i annat namn Skriv ut - Skriv ut innehåll i aktuellt Excelark på en skrivare Avsluta - Avsluta Microsoft Excel Redigera Ångra - Ångra senaste åtgärden. Upprepa - Upprepa senaste åtgärden. Klipp ut - Klipp ut markerad cell eller annat objekt Kopiera - Kopiera markerad cell eller annat objekt Klistra in - Klistra in kopierad cell eller annat objekt Formatering Teckensnitt 2 Teckenstorlek 3 Fet 4 Kursiv 5 Understruken 6 Vänsterjustera 7 Centrera 8 Högerjustera 9 Sammanfoga och centrera 10 Valuta 11 Procent 12 Decimaler 13 Minska decimaler 14 Öka decimaler 15 Minska indrag 16 Öka indrag 17 Kantlinjer 18 Fyllnadsfärg 19 Teckenfärg

15 6.2. Markörförflyttning Pil Höger Pil Vänster Pil Upp Pil Ner Page Up Page Down CTRL+Home CTRL+End CTRL+Page Down CTRL+Page Up 6.3. Radera Delete Backsteg Flyttar markering en cell åt höger Flyttar markering en cell åt vänster Flyttar markering en cell upp Flyttar markering en cell neråt Flyttar markören en skärmsida bakåt i arket Flyttar markören en skärmsida framåt i arket Flyttar markören till början av arket Flyttar dokumentet till slutet av arket Hoppar till nästa blad i arket Hoppar till föregående blad Raderar ett tecken eller markerad(e) cell(er) Raderar en cells innehåll 6.4. Markera Du kan även markera med hjälp av musen genom att klicka och dra Shift+Pil Upp Markerar önskat antal celler uppåt Shift+Pil Ned Markerar önskat antal celler neråt Shift+Pil Höger Markerar önskat antal celler till höger Shift+Pil Vänster Markerar önskat antal celler till vänster 6.5. Inmatning av formler Om du exempelvis vill addera talen i cellerna B3 och B4 och lägga summan i B5 kan du göra så här: Exempel 1: Markera cell B5. Skriv =B3+B4 och bekräfta med Enter-tangenten. Exempel 2: Klicka på summa symbolen (Σ). Resultatet visas endast på inmatningsraden: =Summa(B3;B4).

16 7. Microsoft Internet Explorer Programmet Internet Explorer (IE) är en så kallad Web-browser och används för att läsa dom otaliga hypertext-dokument som Internet till stor del består av. När du surfar på nätet använder du en web-brower som IE eller Netscape Navigator och söker information på world wide web (www). En fiffig grej med Internet är att man har hyperlänkar till olika hemsidor. En hyperlänk är en textsnutt som innehåller adressen (sökvägen) till hemsidan. När du befinner dig på en hemsida som du vill spara adressen till, kan du lägga till namnet och adressen som en favorit under menyn Favorites. Klicka Add to Favorites Adresser Varje hemsida har en unik adress, som kan se ut som http står för Hyper Text Transfer Protocol, och är en uppsättning regler för hur man kommunicerar med hypertext-dokument. www betyder som sagt World Wide Web hig är förkortningen för Högskolan i Gävle och Högskolan domännamn..se är det så kallade topdomän-namnet som vi använder i Sverige..nu används också flitigt men betyder egentligen Niue (uttalas New-way) och är en ö i stilla havet som ännu inte har någon Internet uppkoppling. Adressen berättar alltså först att det är ett hypertextdokumet vi söker på world wide web. Domännamnet är hig och topdomänet.se. Nu har vi, med den andressen, kommit fram till skolans webserver och dess offeciella hemsida. Nu kan vi skriva till ytterligare text I adressen som även talar om I vilken katalog dokumentet ligger. Vi provar med en lärare på skolan Anders Hast (aht). Om vi vill komma åt Anders hemsida så behöver vi bara lägga till signumet aht och prefixet ~ (uttalas Tilde och trycks fram med Alt Gr + knappen mellan Å och Enter) som följer: Internet-adresser är inte CaseSensitive, det spelar med andra ord ingen roll om man använder små eller stora bokstäver, men det är vanligast att man använder små bokstäver.

17 7.2. Vad hittar jag på Internet? Men en web-browser som IE kan du få tag på nästan all information du kan tänka dig och lite till. Det finns speciella sökverktyg man kan använda sig av för att söka efter information med - så kallade sökmotorer. Några exempel på sökmotorer är: Om jag vill ha information om t.ex. fallskärmshoppning, så surfar jag till en sökmotor och anger det sökord som vill söka information om fallskärmshoppning. Oftast får man prova sig fram med flera olika sökord för att hitta precis den information man söker. Sökmotorn ger dig nu ett antal registrerade hemsidor som innehåller de sökord du angivit. Ofta visar ett ord eller adress att det är en länk till en annan sida genom att den är understruken. Dvs om ni klickar på ett understruket textstycke, kommer ni med största sannolikhet till en annan, länkad, sida. Bilder är minst lika vanliga länkar på hemsidor Att använda IE IE är mycket enkelt att använda. Man behöver i princip aldrig använda tangentbordet (utom för att skriva in någon adress eller vill använda kortkommandon). När ni startar IE kommer HiG:s officiella hemsida alltid fram, och via den kan ni klicka er fram till information om skolans olika institutioner och annan information. Om du direkt vill ange en adress skriver du den i adress-fältet (Address bar) och trycker på Enter. Standardknappar Backa 2 Framåt 3 Stop 4 Uppdatera 5 Hem 6 Sök 7 Favoriter 8 Historia 9 Skriv ut

18 8. Informationssökning på skolan och hemifrån 8.1. SSH SSH Secure Shell SSH är programmet vi använder numera när vi vill komma åt våran hemkatalog utanför skolan (t.ex. hemifrån) genom så kallad FTP (File Transfer Protocol). Med SSH är all kommunikation med skolan och din dator krypterad (kodad) vilket betyder att inte vem som helst kan lyssna av kommunikationen. Efter sommaren 2003 kräver servrarna att alla ftp-kommunikation ska sändas krypterat. Befinner du dig hemma med en FTP-klient som inte klarar av att kryptering kommer det inte att gå att ansluta sig till skolans FTP Hur startar jag SSH? Om SSH är installerat på datorn så finner du antingen dess icon på skrivbordet (Desktop) eller i dess programgrupp på Start-knappen och under filken Programs. Programmet heter SSH Secure Shell Hur använder jag SSH? SSH är också en programvara på Engelska. För att koppla upp dig mot skolans server Spartacus klickar du på Quick Connect och fyller i uppgifterna som jag gjort nedan (byt ut nd00hhg mot ditt username). Klicka därefter på Connect eller tryck Enter. Om frågan om Host Identification kommer upp svarar du Yes. I rutan Password anger du ditt lösenord (samma som datorkontot). När du loggat in klickar du på denna knapp (se pil) för att få upp ett Explorer-liknande fönster för hantering av filerna på ditt konto (hemkatalogen). Här kan du markera filer ungefär som i Explorer och klippa ut och kopiera dom som du önskar. Att markera filer och högerklicka och välja download är också ett alternativ när du ska kopiera filer till din dator hemma.

19 9. Högskolebibliotekets hemsida Den givna utgångspunkten för informationssökning under dina studier vid HiG är Högskolebibliotekets hemsida: Här finns länkar till en mängd resurser och sökverktyg på Internet: bibliotekets katalog Higgins den nationella katalogen Libris tidskriftsbeståndet 500 tryckta och 5000 elektroniska tidskrifter externa litteraturdatabaser med referenser eller fulltext sökverktyg och ämnesindex på Internet information för distansstudenter m.m. Via bibliotekets hemsida har du tillgång till ca 50 betalda databaser som innehåller mer än 5000 elektroniska tidskrifter, fulltextlexikon, statistik m.m. De här resurserna är enbart till för studenter och personal vid Högskolan Sökning hemifrån och från studiecentra Bibliotekets ca 50 betalda litteraturdatabaser finns listade på följande sida: via proxyserver För att kunna söka i de betalda databaserna från datorer utanför högskolan, måste du surfa via bibliotekets proxyserver. Information om proxyinloggningen och hur du ställer in din browser finns på följande sida: Proxyinloggningen kan användas av alla studenter och lärare som har nätkonto + lösenord för högskolans datanät. via ICA-klient på studiecentra På vissa studiecentra i Gävleborgs län finns alternativet att logga in via en s.k. ICAklient mot en terminalserver på högskolan. Proxyinloggning bör dock kunna användas även på studiecentra, om de nödvändiga inställningarna får göras i browserprogrammet. Hör med personalen på respektive studiecentrum om vad som gäller.

20 10. UNIX Om ni arbetar under UNIX-miljö, är sökvägen till ert hemkatalog inte H: utan följer en annan standard. Om det exempelvis finns en student med username nd00hhg som läser under N-institutionen, så är dennes hemkatalog: ~nd00/hhg. Några användbara kommandon ls ls visar innehållet i den katalog du befinner dig i. Vill du ha en mer detaljerad lista kan du skriva ls -al. cd Change Directory. Byter alltså katalog. cd word går in i word-katalogen. cd.. går tillbaka ett steg i katalogstrukturen. rm Tar bort fil. rm minfil.txt tar bort filen minfil.txt. rm * tar bort ALLA filer i katalogen, var försiktig. rmdir Tar bort katalog. rmdir word tar bort word-katalogen. Detta kräver att katalogen är tom. Om katalogen inte är tom, se rm. mkdir Skapar katalog. mkdir texter skapar en katalog som heter texter. du Visar hur mycket diskutrymme du använt i den katalog du står i + underkataloger. Om du vill kolla hur mycket diskminne du totalt använt får du först ställa dig på din root. Det gör du med cd. finger Fingrar någon. Att fingra någon är samma sak som att samla in lite blandad information om en person. Vi får veta om personen i fråga är inloggad, och om, var. Vi får veta om personen har fått ny post, hur länge sedan personen läste post. Vi kan läsa personens planfil, mm. Ex. finger nm95hld talk Prata med någon. Med talk kan vi prata med någon som sitter inloggad. Om jag t.ex. vet att min kompis kalle sitter inloggad på en dator i Luleå som heter father.ludd.luth.se skriver jag talk Om ni sitter inloggade på Stratus, och vill prata med någon som också sitter inloggad på Stratus, behöver ni bara skriva dennes username. talk nm95hld anropar mig OM jag sitter inloggad på Stratus. Använder ni finger får ni se om jag (eller någon annan) är inloggad, och på vilken maskin. Skulle maskinnamnet vara laphroaig, måste ni ange detta med talk Om någon ropar på er, kommer det upp en text som talar om vem som ropar, och hur ni skall skriva för att svara. En talk (och andra program) avbryts genom att hålla ner och trycka på. Betecknas CTRL-C man Manual till unixkommandon. Om ni skulle vilja veta mer om kommandot ls skriver ni man ls så kommer en hjälptext fram. man talk visar information om talk osv. man man visar information om man : ) exit Loggar ut från telnet.

21 11. MS-DOS Prompt MS-DOS Prompt (Command Prompt) eller kommandotolken, som den även kallas, är en kvarleva från det gamla textbaserade operativsystemet Microsoft DOS. Vissa personer använder sig ännu av textkommandon för att uföra vissa saker i t.ex. filsystemen, som man numera sköter via Explorer (Utforskaren). MS-DOS Prompt hittar du på start-knappen under filken Programs och gruppen Accessories. Här följer en del användbara kommandon: dir Listar filer som finns i aktuell katalog på en diskett eller hårddisk. dir [Enhet:] [sökväg] [filnamn] Enhet är exempelvis C:\, sökvägen är i den katalog filen/filerna finns samt filnamn den fil eller filer du vill lista. Ex dir c:\data\adb, listar filen adb i katalogen Data i enhet C:(hårddisken). Skriver du *.* istället för filnamn listas alla filer i aktuell katalog. *.doc listar alla filer av typen.doc (worddokument). cd.. cd \ Flyttar ett steg närmare rotkatalog. Flyttar till rotkatalog. cd [enhet:][sökväg] Flyttar till katalog i vald enhet. Ex Cd C:\Data. copy [enhet:][sökväg][filnamn] [enhet:][sökväg][filnamn] Ex copy c:\data\adb a:\temp\adb. Kopierar filen adb i katalogen Data och enhet C :\ till enhet A:\ katalogen Temp samt spar den som adb. move [enhet:][sökväg][filnamn] [enhet:][sökväg][filnamn] Ex move c:\data\adb a:\temp\adb. Flyttar filen adb i katalogen Data och enhet C :\ till enhet A:\ katalogen Temp samt spar den som adb. format [enhet:] Formaterar disk i vald enhet. Ex format a: formaterar diskett i enhet A:\. Har du en diskett som gett läs- och skrivfel kan du lägga till en växlare /u. Ex format a:\ /u. OBS! Formatera endast i enhet A:\. md [enhet:] [sökväg] Skapar katalog. Ex md a:\data skapar katalogen Data i enhet A:\. rd [enhet:] [sökväg] Tar bort katalog. Ex Rd A:\Data tar bort Katalogen Data i enhet A:\. help Skriv Help så listas fler DOS-kommandon samt växlare. exit Om du startat DOS via Windows avslutar du med att skriva Exit.

22 12. Information om hantering av skrivare Att lägga till skrivare För att kunna skriva ut i den sal du sitter i måste du först lägga till den skrivaren. Detta gör du enklast genom att klicka på Start-knappen och gå in på Settings och klicka på Printers. Klicka på Add printer, klicka Next, välj Network printer Skriv \\gromit\pr61317 för att lägga till skrivaren i sal OBS! Du måste lägga till en ny skrivare om du befinner dig i en ny datasal. Alla salar har olika namn på skrivarna JAS JAS är systemet som håller reda på hur mycker du skriver ut per termin. Varje student får x-antal utskrifter per termin att utnyttja. Utnyttjar du inte alla så överförs din utskrift-kredit till nästföljande termin. 13. Felanmälan av datorer och kringutrustning Om du upptäcker ett fel på en dator ska man anmäla detta till Helpdesk. Om datorn är obruklig markerar man att datorn är trasig och ANMÄLD till Helpdesk genom att vända tangentbordet upp och ner, så att nästa person som kommer vet att det är fel på datorn. Eftersom datorsalarna är fulla av datorer kommer det förhoppnings inte vara så svårt för dig att hitta en ny dator som du kan göra felanmälan på och fortsätta ditt arbete. Felanmälan på datorer och skrivare kan göras via internet:

23 14. Blackboard Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan bli tillgängliga via Internet. Kommunikation som e-post, diskutionsforum och chat sköts från Blackboard, dessutom finns det möjligheter att distribuera kursmatterial, lämna in uppgifter och göra webbtester etc. Kurser som finns i Blackboard är enkelt sökbara i systemet. Vad behöver jag? För att använda Blackboard behöver du bara en Internetuppkopplad dator men en webbläsare t.ex. Internet Explorer eller Netscape Navigator installerad. Beroende på vilket format det är på materialet som läggs i kurserna av lärararna, kan du behöva program som t.ex. Acrobat Reader eller Real Player. Dessa och många fler går att ladda ner gratis från Blackboards hjälpsidor Att logga in på Blackboard som student första gången 1. Starta en webbläsare, tex. Internet Explorer eller Netscape Navigator. 2. Gå till adressen som är Högskolan i Gävles server för Blackboard (eller klicka på Blackboard-ikonen på Högskolans offeciella hemsida). 3. Klicka på knappen Login. 4. För att logga in på Blackboard så gäller samma login och lösenord som du har fått för HiG:s nätverk och e-post. Du skriver in detta login och lösenord i fälten Username och Password. Här följer ett exempel på hur det kan se ut; login: vf03tse och lösenord: c3tg8s1k. Klicka sedan på knappen Login. Du har nu loggat in i Blackboard men har ännu inte tillgång till den kurs du ska läsa. För att lösa det ska du själv lägga till dig (Enroll) i kursen. 5. Klicka på fliken Courses. 6. Här finns nu olika sätt att leta på din kurs, t.ex. i sökrutan till vänster, Course Search, kan du söka på Course ID eller del av kursnamnet. Ett annat alternativ är Course Catalog till höger där du kan söka via den institution kursen ges. 7. När du nu funnit rätt kurs så ska du klicka på knappen Enroll längst till höger för att lägga till dig till kursen. 8. När du gjort det kommer det upp lite information om kursen, kursansvariga m.m. Om den kursansvarige har lagt in en kod till kursen så skriver du in den i fältet Access Code, den ska ha du fått från den kursansvarige läraren. Klicka sedan på

24 knappen Submit. 9. Om allt har gått bra får du nu ett meddelande att det har lyckats. Klicka på OKknappen så kommer du in i kursen. Nästa gång du loggar in på Blackboard kommer din kurs att vara direkt tillgänglig under My Courses till höger på första sidan. Ett klick på kursnamnet och du kommer till din kurs igen. Du behöver ha en registrerad e-postadress i Blackboard som du aktivt använder för att kunna få post från läraren och andra i Blackboard. Din e-postadress som finns i Blackboard från början kan som exempel se ut så här; och den kan du komma åt som webmail på adressen Du loggar in med samma uppgifter som ovan. Om du ändå vill använda en annan e-postadress i Blackboard så måste ändra din e- postadress där. Detta gör du under Tools Personal Information Edit Personal Information Förklaring till menyn i kursen på Blackboard Detta är den standard som används på kurserna vid HiG, men det kan förekomma olikheter beroende på om läraren har gjort egna inställningar för kursen. Anslagstavla, här hittar du aktuella meddelanden som gäller kursen. Kursinformation som t.ex. kursplan, schema, läsanvisningar m.m. Presentation av lärare och andra medverkande. Kursdokument som t.ex. föreläsningsanteckningar, gamla tentor, webbföreläsningar m.m. Studieuppgifter, övningar, inlämningsuppgifter, laborationer m.m. Kommunikationscentral med intern e-post, diskussionsgrupper, chat, studenthemsidor och gruppsidor. Externa länkar som är aktuella för kursen. Studentens verktygslåda för att t.ex. lämna in uppgifter till läraren, skapa hemsida, ändra information, kalender, testresultat, adressbok m.m. Navigationshjälp över kursens innehåll. Home tar dig tillbaka till startsidan My Institution. Help tar dig till svenska hjälpsidor för Blackboard. Logout när du vill logga ut från Blackboard.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard?

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? 8 Blackboard 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan med dess hjälp bli tillgängliga

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 5 STUDENTPORTALEN... 6 STUDIER... 6 Studiehandbok... 6 LADOK... 6 Tentaanmälan... 6 MINA

Läs mer

Välkommen som anställd till Malmö högskola

Välkommen som anställd till Malmö högskola 1(9) Välkommen som anställd till Malmö högskola Alla användare på Malmö högskola ska logga in på nätverket med en personlig datoridentitet. När du är inloggad kan du komma åt dem tjänster och funktioner

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Lab1 inginfo07. Detta dokument innehåller övningar för introduktion till Media-programmets datorsystem (Mac OS X).

Lab1 inginfo07. Detta dokument innehåller övningar för introduktion till Media-programmets datorsystem (Mac OS X). Lab1 inginfo07 Detta dokument innehåller övningar för introduktion till Media-programmets datorsystem (Mac OS X). Inloggning Du borde ha fått ett personligt användarnamn och ett lösenord från Delfi, om

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows Vista Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...8 Stora och små datorer...8

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6 Pekdon eller mus...7 Diskettstation...7 Cd-läsare/spelare...8

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV.

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Kortfattat skall ni lära er följande. - Ni skall lära er att koppla upp er mot den lokala Jasmine databasen - Köra

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %<jobnr> Parallella jobb En av de stora skillnaderna mellan UNIX och t.ex. MS-DOS är att man kan köra flera program samtidigt trots att man bara har ett enda fönster. För att hålla reda på vilka program som är

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller

Läs mer

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN Andra Utgåvan Denna enkla Användar-Guide beskriver hur Du ska ställa in din dator för att ansluta den till brf Bränneriets LAN för att kunna använda Internet (eller hur

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows XP Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6

Läs mer

ITför. alla av Eva Ansell

ITför. alla av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

Som student vid Linköpings Universitet får du tillgång till ett lisam-baserat e-postsystem.

Som student vid Linköpings Universitet får du tillgång till ett lisam-baserat e-postsystem. Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som student vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Det kan vara bra att läsa igenom

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1

DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1 DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1 Instruktioner Genomför uppgifterna i tur och ordning. Text i typsnittet Courier indikerar något som skall utföras på datorn, t.ex. ett kommando i kommandotolken eller

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Windows Vista Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows... 1 Operativsystem och program... 1 Mushantering... 2 Vänsterknappen... 2 Högerknappen... 2 Övriga knappar...

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

ITför. alla. av Eva Ansell

ITför. alla. av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan Utgåva 1 och Lär dig surfa på Internet Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje November 2008 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer På skrivbordet högerklickar du på ikonen:

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Introduktion. Fönster

Introduktion. Fönster Introduktion En dator är ett verktyg eller redskap som är bra att använda till många olika saker. Ett datorsystem består av många olika delar. Det är en bildskärm, ett tangentbord, en mus och huvudenheten

Läs mer