.SE Nyhetsbrev om Internets styrning juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".SE Nyhetsbrev om Internets styrning juni 2012"

Transkript

1 .SE Nyhetsbrev om Internets styrning juni

2 Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan. Anspråken på hur nätet ska kontrolleras kommer från flera håll samtidigt. Det blir allt svårare att överblicka försöken att påverka nätets utveckling. Därför vill.se bidra till omvärldsbevakningen genom att i fortsättningen ge ut en månadsvis sammanställning av aktuella händelser. Sammanställningen gäller utvecklingen i Sverige, EU och globalt, och fokuserar i första hand på händelser som rör Internets styrning och hoten mot det öppna Internet. Läsaren bör inte vänta sig en fullständig genomgång av varje fråga. Brevet är en kortfattad inventering och pekare mot aktuella frågor. Den intresserade bör särskilt läsa artiklarna som fotnoterna pekar på. Tematiska fördjupningar, kommentarer och åsikter ligger i bilaga. Innehåll Förenta nationerna... 4 FN - WCIT i Dubai och processen därefter... 4 FN Rådet för mänskliga rättigheter... 4 ICANN... 4 ICANN får förlängt mandat att styra Internets kritiska resurser... 4 Amerikansk Integritet på nätet... 5 ICANNs 44:e möte i Prag... 5 Nästa generations adressering på nätet - IPv6- dagen... 5 Lästips:... 5 Nationsbaserat Domännamnssystem... 6 ACTA- avtalet röstas ned av Europa- parlamentet... 7 EU- kommissionens digitala agenda... 7 Öppna data i Europa... 7 Wi- fi i Tunnelbanan i London... 7 En digitaliseringskommission åtgärder för det IT- politiska målet... 8 Eurodig:... 8 PTS formulerar strategi för robust elektronisk kommunikation... 8 Svenska ambassaden i Japan argumenterar för blockering av Internet... 8 SÄPO och Rikskriminalen föreslås få använda FRA- material... 8 Bilaga 1 - ICANN- mötet i Prag ICANN 44 i korthet En analys av ICANNs tekniska stabilitet, säkerhet etc En policy för att återta en landstopdomän

3 Ny VD för ICANN Bilaga 2 - Nya toppdomäner för Internet Bilaga 3 FN och WCIT inom ITU WCIT och processen därefter Inför nästa internationella forum WTPF i maj IEG - En informell arbetsgrupp under WTPF för namn, nummer, och säkerhet på nätet Varför det spelar roll - kontroversiella frågor inför WCIT m.m Styrningsmodeller för trafikutbyte Affärsmodeller för trafikutbyte Kommentarer, synpunkter eller frågor: Staffan Jonson,.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Box 7399, STOCKHOLM, Tel , Alla adresshänvisningar kontrolleras manuellt. Trots det kan det ibland bli problem med hänvisningarna, särskilt då det gäller *.PDF- filer. Prova då att öppna filen i en annan webb- läsare. 3

4 Globalt Förenta nationerna FN - WCIT i Dubai och processen därefter Det globala Internetsamfundet lägger just nu ner mycket energi på att utröna ifall det kommande WCIT i Dubai kommer att ha en betydande påverkan på Internet, och i sådana fall hur. I bilaga utvecklas en beskrivning av processen framöver, försöken att sätta agendan på mötet, samt någon av de kontroversiella frågorna som kan komma upp. FN Rådet för mänskliga rättigheter Redan i början av månaden rapporterade DN om svenska planer inför mötet i juni i FNs råd för mänskliga rättigheter. Tidningen skriver: För det första att artikel 19 om yttrandefrihet i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ska gälla online på samma sätt som den gör offline. I artikel 19 fastslås allas rätt till åsikts- och yttrandefrihet samt rätt att sprida och inhämta information För det andra handlar resolutionsförslaget om att tillgång till internet och dess innehåll ska respekteras som en fundamental förutsättning för informations- och yttrandefriheten. 1 Mötet i rådet för mänskliga rättigheter pågår 18 juni till 6 juli. När det gäller Internet skriver regeringen på sin hemsida att: Den grundläggande friheten att fritt ta emot information och uttrycka sin mening är en förutsättning för att människor ska kunna delta i samhällsdebatten och det politiska livet. Därför presenterar en grupp av länder - Sverige, Brasilien, Turkiet, Nigeria, Tunisien och USA - en resolution för att bekräfta att yttrandefriheten också gäller på internet. Resolutionen slår även fast vikten av ökad tillgänglighet till internet, såväl vad gäller infrastruktur som innehåll, för utveckling och enskilda individers åtnjutande av sina mänskliga rättigheter. 2 ICANN ICANN får förlängt mandat att styra Internets kritiska resurser NTIA, den amerikanska myndigheten för reglering av telekom med mera, tilldelade tidigt i juli ICANN förlängt mandat att driva den s.k. IANA- funktionen för Internet. Mandatet löper under en period av sju år, med första förlängning Det är genom IANA- funktionen som ICANN får ett reellt inflytande över den operativa driften av centrala delar av Internet (ibland reducerat till kontroll över rotzonen). I pressmeddelandet under länken nedan förklaras tydligare vad IANA- funktionen innebär och- clinton- smider- planer- om- natfrihet release/2012/commerce- department- awards- contract- management- key- internet- functions- icann register- notices/2011/request- comments- internet- assigned- numbers- authority- iana- functions 4

5 Amerikansk Integritet på nätet NTIA håller i juli ett första möte för att konkret operationalisera det nya regelverk för integritet som planeras. Mötet syftar till att utveckla en praxis bland Internetföretag för deras hantering av personlig data. Distansdeltagande är möjligt. 4 ICANNs 44:e möte i Prag I juni hölls ICANNs 44:e möte i Prag. Mötet avhandlade som vanligt en lång rad frågor, och nya toppdomäner fick även denna gång en dominerande roll. I bilaga finns ett mer detaljerat referat av några frågor på mötet, samt om nya toppdomäner. Nästa generations adressering på nätet - IPv6- dagen På nationaldagen hölls den globala IPv6- dagen. Det är andra året i rad som standardskiftet från version fyra till version sex av Internetprotokollet TCP/IP uppmärksammas. Initiativet till IPv6- dagen togs ursprungligen av den globala organisationen Internet Society (ISOC), tillsammans med flera andra. Som påpekats av andra valde EU- kommissionen att uppmärksamma dagen i ett pressmeddelande. Kommissionen låtsades emellertid inte om att initiativet kommer från ISOC, och glömde nämna den initiativtagande organisationen vid namn. 5 Lästips: RPKI och säkerhet på Internet - Resource Public Key Infrastructure (RPKI) är en specifik infrastruktur för elektroniska signaturer med syfte att göra elektronisk kommunikation säkrare. RPKI syftar till att göra adresseringen på Internet säkrare, via användning av betrodda noder ( trust anchors ). 6 Mckinsey: Online and upcoming - I Mckinsey- rapporten The Internet s impact on aspiring countries analyseras hur Internet påverkar snabbt utvecklande länder som inte har samma materiella välmåga som i Europa eller USA. 7 Värden för Internet - Flera initierade organisationer och individer har börjat formulera grundläggande värden för Internet. Värdena sammanfattas i fem enkla principer under en s.k. Internet declaration. 8 Ruling Facebookistan - Rebecca MacKinnon skriver om svårigheterna att styra innehållet på nätet publication/2012/first- privacy- multistakeholder- meeting- july guage=en&guilanguage=en https://www.iis.se/internet- for- alla/ipv6 6 content/uploads/rpki- VilniusIGPfinal.pdf 7 ng_countries 8 declaration- internet- freedom 9 5

6 ITU och WCIT i styrningen av Internet - Reflektioner över ITU:s kommande roll i att styra nätet. 10 Webbtidskriften Internet & Jurisdiction berättar om de 20 mest intressanta fallen i juni Nationsbaserat Domännamnssystem IETF är den samordnande funktionen för de- facto- standardisering av Internet. Internet- standardisering för Internet sker i IETF genom en peer- review- process, dvs. vem som helst kan föreslå en ändring av nuvarande standard, varefter engagerade i diskussion och revision skärskådar den föreslagna förändringen. Nyligen har det i IETF föreslagits att hela domännamnssystemet ska delas upp efter indelningen i traditionella nationalstater. Förslaget innebär att man reviderar domännamnssystemet så att dess framtida arkitektur kommer att bestå av oberoende och autonoma namn- hierarkier, utan en auktoritativ rotzon. Förslaget har fått flera att lyfta på ett ögonbryn eller två, eftersom det i praktiken innebär att man klär av ICANN inflytandet över domännamnssystemet, och överför det till andra nationella aktörer. Det som är nytt är kanske inte själva förslaget i sig, utan att det förs fram i IETF. Vem som ska ha kontroll över domännamnssystemet diskuteras vanligtvis i politiska organisationer som exempelvis FN Del 1: new- global- threat- to- the- internet- or- paper- tiger- the- itu- and- global- internet- regulation- part- i/ Del 2: rumors- of- an- internet- takeover.html?_r=2&pagewanted=1 Del 3: analysis- of- wcit- part- 3- charging- you- charging- me/ Del 4: analysis- of- the- wcit- 4- cybersecurity/ 11 june/ 12 https://tools.ietf.org/html/draft- diao- aip- dns- 00 china- proposes- to- split- up- the- dns 6

7 Europa ACTA- avtalet röstas ned av Europa- parlamentet 4 juli förkastade så Europaparlamentet ACTA- avtalet. Det röstades ned med en betydande majoritet (478 mot, 39 för 165 avstod). Redan i början av juni hölls en koordinerad proteströrelse mot ACTA- avtalet i Europa. DN redovisade också hur stöd för ACTA för många parlamentariker blivit en politisk belastning, och att många som tidigare var positiva har svårt att försvara avtalet offentligt. Inför omröstningen trummades det upp ett stort flöde av e- post till parlamentsledamöterna från allmänheten. Omröstningen om ACTA i Parlamentet satte därför också blixtbelysning på engagemang via Internet. Å ena sidan berättade Rickard Falkvinge på Twitter att Europaparlamentarikerna snart före omröstningen fick 12 e- brev per sekund. Å andra sidan välkomnade parlamentsledamoten Catherine Bearder att omröstningen snart skulle vara över eftersom det därmed skulle stop the spam in my inbox! 13 EU- kommissionens digitala agenda Vid midsommar höll EU- kommissionen en utvärdering av utvecklingen i den europeiska digitala agendan. Internetpenetrationen i Europa är enligt uppgifterna 68 procent. Det betyder emellertid också att 120 miljoner européer inte är på nätet. 14 Öppna data i Europa EU- kommissionen föreslår en pan- eruopeisk portal för publicering av öppen data för perioden För ändamålet begär man emellertid 9,2 miljarder Euro. I en kommande reviosion av PSI- direktivet kommer bl.a. krav ställas på att data ska publiceras i maskinläsbara format. Wi- fi i Tunnelbanan i London I London införs Wi- fi i tunnelbanan inom kort. Just nu finns bara access på ett par stationerna, men inom kort ska tjänsten finnas på inledningsvis 80 stationer we- demand- our- freedom- of- speech- and- rejection- of- acta- we- can- win- this/ avtalets- anhangare- vacklar- i- sitt- stod 14 agenda/daa/index_en.htm 15 underground- wifi- test- video 7

8 Sverige En digitaliseringskommission åtgärder för det IT- politiska målet Regeringen utnämnde i juni en digitaliseringskommission. Professor Jan Gulliksen från KTH utsågs till kommissionens ordförande. Han blir också Sveriges digitala Champion I enlighet med EU- Kommissionens digitala agenda. Digitaliseringskommissionen får i uppdrag att arbeta för det it- politiska målet i enlighet med den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december motiverades Kommissionen såhär: Digitaliseringskommissionen ska beskriva och analysera den faktiska utvecklingen mot det it- politiska målet och rapportera detta till regeringen. På motsvarande sätt som E- delegationen gör, bör Digitaliseringskommissionen uppmärksamma och analysera problem samt identifiera möjligheter inom området. Kommissionen ska också lämna förslag på lämpliga åtgärder som bidrar till att förverkliga det it- politiska målet. 16 Eurodig: I juni genomfördes så Eurodig vid Stockholm City Conference Center (Gamla folkets hus i Stockholm). Eurodig i Stockholm var det femte regionala Internet Governance Forum på lika många år. PÅ konferensen var mer än 600 deltagare registrerade, och i allmänna ordalag har den fått mycket goda vitsord från deltagare. Nästa Eurodig komer att hållas hösten 2013 i Portugal. PTS formulerar strategi för robust elektronisk kommunikation PTS har publicerat en strategi för säker kommunikation. Strategin anger inriktningen för hur PTS genom privat- offentlig samverkan ska genomföra åtgärder för att stärka infrastrukturens robusthet och öka krishanteringsförmågan hos berörda aktörer. Därmed ökar sektorns förmåga att motstå svåra påfrestningar. 17 Svenska ambassaden i Japan argumenterar för blockering av Internet EDRi berättar i sitt senaste nyhetsbrev att svenska ambassaden och svensk myndighet argumenterat för blockering av Internet i Japan. 18 SÄPO och Rikskriminalen föreslås få använda FRA- material Enligt ett pressmeddelande från Justitieministern är det nu dags att också låta säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ta del av och få rätt att signalspana i den blocking- conclusions- danish 8

9 Internettrafik FRA sedan några år tillbaka har rätt att nyttja. Förslaget ska gälla från 1 januari Kalendarium ECOSOC (FN) juli 2012, New York ITU Council, Genève, 4-13 juli 2012 ICANN Studienkreis, augusti 2012, Oslo Telecom World, Dubai, oktober ICANN 45 i Toronto, oktober, 2012 WITSA WCIT oktober, Montreal IGF i Baku, Azerbadjan, 6-9 november, 2012 WTSA, november 2012, Dubai WCIT 3-14 december 2012 WSIS +10 online consultation, december 2012 IGF consultation, februari 2013 ICANN 46 i Beijing: 8-12 april 2013 ITU WTPF, maj, 2013 WSIS +10 review, Maj 2013, Genève WSIS Forum, Genève, maj Stockholm Internet Forum 2013, maj 2013 IGF 2013, Indonesien, oktober/november ICANN 47 i Afrika, juni 2013 ICANN november 2013, Latinamerika High level WSIS +10 Review, 2014 Kairo IGF 2014, TBC ITU Plenipotentiary 2014 WSIS +10, 2015? 19 blir- tillganglig- for- polisen 9

10 Bilaga Bilaga 1 - ICANN- mötet i Prag ICANN 44 i korthet VD för ICANN efter Rod Beckstrom blir Fadi Chehadé. Från och med ICANN 44 hålls inte längre styrelsemöte på konferensens sista dag (fredagen). ICANN kommer trots allt inte att göra urval bland ansökningar om nya toppdomäner genom s.k. batches (digital archery). Nya toppdomäner för Internet dominerade även detta möte. DNSSEC hade fortsatt starkt intresse på konferensen. Mötet dominerades som väntat av förberedelser för nya toppdomäner. En av de mest kontroversiella frågorna inför mötet var det s.k. digitala bågskyttet (digital archery), dvs. att toppdomäner skulle allokeras utifrån en urvalsprocess baserad på teknisk excellens och förmåga att träffa en viss tidpunkt på nätet (inom millisekunder när). En intressent skrev exempelvis ihop den här 20 inventeringen av varför digitalt bågskytte är dåligt. ICANN vände också hastigt i frågan om digitalt bågskytte veckan före ICANN 44 i Prag. ICANNs programdirektör för nya toppdomäner, Michael Salazar sade också upp sig torsdagen före mötet. En annan fråga som diskuterades mycket var den geografiska allokeringen av toppdomäner utifrån fem globala regioner. Under mötet fortsatte förhandlingarna mellan ICANN och sökanden till nya toppdomäner. Exempelvis diskuterades ICANNs ackreditering av registrarer (Registrar Accreditation Agreement, RAA), vilket innebär ett omfattande arbete för att nå enighet. Dessutom finns 12 separata förslag från internationellt polissamarbetet 21 (law enforcement, LE) att hantera. För generiska toppdomäner har det framförts krav att domännamn som pekar på Internationella röda korset/röda halvmånen, samt Internationella olympiska kommittén ska skyddas på särskild spärrlista. Vissa menar att de ska skyddas också på sekundär nivå, dvs. till vänster om punkten. Policy för IRTP (Inter Registrar Transfer Policy) diskuterades. IRTP är en process för att enhetliggöra domänflytt, så att registranter enkelt ska kunna flytta domännamn mellan registrarer. 20 Network_Latency_Report.pdf

11 En analys av ICANNs tekniska stabilitet, säkerhet etc. ICANNs arbetsgrupp för Säkerhet och stabilitet 22 har lämnat en slutrapport och rekommendationer i anknytning till ICAN- mötet i Prag. Rapporten är en del i ICANNs överenskommelse med den amerikanska staten (Affirmation of Commitment AoC), och syftar till att utreda om den operativa driften av domännamnssystemet drivs på ett stabilt, säkert, etc. sätt. Rapporten lämnar 28 förslag till åtgärder för att förbättra arbetet. 23 En policy för att återta en landstopdomän I ICANN diskuteras sedan tidigare en policy för delegering, redelegering eller återtagande av en toppdomän. Arbetsgruppen för detta arbete l sorterar under ccnso, och kallas därmed ccnso Framework of Interpretation Working Group (ccnso FOI WG). Arbetsgruppen har under våren 2012 forsatt sitt arbete. En rapport i gruppens arbete har publicerats för ev. synpunkter. 24 Ny VD för ICANN I juni aviserades så till slut att Fadi Chehadé utnämns till ny VD för ICANN från 1 oktober ICANNs nuvarande ekonomiansvarige (COO) Akram Atallah tar vid som tillfällig VD under tredje kvartalet i år. Washington post beskriver Chehady som konsensusbyggare. Han är visserligen amerikansk medborgare, men är född i Libanon, av egyptiska föräldrar, och talar enligt uppgift engelska, arabiska, franska och italienska. 25 Bilaga 2 - Nya toppdomäner för Internet I juni offentliggjorde ICANN till slut vilka nya toppdomäner som sökts. Hela listan här 26 ;- ). Svenskrelaterade toppdomäner var exempelvis: ABB (ABB Ltd), AEG (Electrolux), ERICSSON (Ericsson), IKANO (Ikano S.A.), JETZT (New TLD Company AB), SANDVIK (Sandvik AB), SANDVIKCOROMANT (Sandvik AB), SAS (SAS AB), SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), STOCKHOLM (Stockholms kommun), VOLVO (Volvo Holding Sverige Aktiebolag), WALTER (Sandvik AB) och XPERIA (Sony Mobile Communications AB) The Security, Stability & Resiliency of the DNS Review Team (SSR RT) 23 comment/ssr- rt- final- report- 21jun12- en.htm OCH groups- next- ceo- will- be- little- known- executive- with- experience- in- building- consensus/2012/06/22/gjqar9xzuv_story.html 26 status/application- results/strings- 1200utc- 13jun12- en 27 https://www.iis.se/blogg/sokta- nya- toppdomaner- avslojade nya- toppdomaner slass- om- de- nya- toppdomanerna 11

12 Toppdomänen.SAS lär exempelvis varit översökt (dvs. sökt av mer än en intressent). I alla översökta toppdomäner vidtar nu en process där de sökande behöver avgöra ifall, och på vilket sätt man ska fortsätta att begära toppdomänen i konkurrens med minst ytterligare en part. Det finns i ansökningsprocessen inbyggt vissa ekonomiska incitament, som syftar till att styra de sökande att söka komma överens inbördes i första hand. Lyckas de sökande inte komma överens ökar den förlorande partens kostnad efter ett visst datum, och lyckas man ändå inte komma överens blir det ett auktionsförfarande inom ICANN. I vissa översökta toppdomäner uppstår alltså en multiförhandling med alla inblandade parter som sökt samma toppdomän. Bilaga 3 FN och WCIT inom ITU WCIT och processen därefter Redan ett halvår före WCIT cirkulerar utkast och analyser av vad som kommer att hända på WCIT. Redan i början av året framgick att i den långa bruttolistan av förslag till WCIT finns bl.a. förslag till ändringar av ITR finns ämnena: Mänskliga rättigheter, IT- och Internetsäkerhet, skydd av nationella kritiska nätverk, affärsmodeller, prissättning och beskattning av Internet- trafik, trafikutbyte och interoperabilitet, tjänstekvalitet osv. I bruttolistan av förslag finns kort och gott öppnat för många och långtgående ändringar av såväl teknik som affärsmodeller för Internet. WCIT i Dubai är det första i en serie av internationella möten som kan komma att ha stor betydelse för såväl Internets styrning, som för affärsmodeller, och därmed graden av öppenhet på nätet. Hittills har beskrivningen mestadels fokuserat på det första decembermötet., men de kommande händelserna i processen kan också komma att spela stor roll för graden av öppet Internet. Mångfalden av organisationer och alla möten gör bilden av kommande process komplex. Några förutsägbara hållplatser i processen är: Juni 2012: Informal Experts Group for WTPF- 13 ECOSOC (FN) juli 2012, New York ITU Council, Genève, 4-13 juli 2012 Telecom World, Dubai, oktober WITSA WCIT oktober, Montreal IGF i Baku, Azerbadjan, 6-9 november, 2012 WTSA, november 2012, Dubai WCIT 3-14 december 2012 WSIS +10 online consultation, december 2012 IGF consultation, februari 2013 ITU WTPF, maj, 2013 WSIS +10 review, Maj 2013, Genève WSIS Forum, Genève, maj IGF 2013, Indonesien, oktober/november 12

13 High level WSIS +10 Review, 2014 Kairo ITU Plenipotentiary 2014 WSIS +10, 2015? Inför nästa internationella forum WTPF i maj 2013 Redan hölls det senaste mötet I World Telecommunication Policy Forum (WTPF). I juni i år hölls ett förberedande möte inför nästa WTPF i maj På mötet träffades den informella expertgruppen (IEG), och där kom agendan för maj 2013 att diskuteras. ITU:s generalsekreterare H Tourée uppmärksammade i sitt inledningstal 29 tydligt det engagemang som finns för frågorna bland NGO:s. Efter IEG har ett flertal organisationer som deltog tillsammans skrivit ett brev med synpunkter. Internet Society (ISOC 30 ) samlar sina insatser och resurser på en separat sida. IEG - En informell arbetsgrupp under WTPF för namn, nummer, och säkerhet på nätet I juni hölls också det första mötet i ITU:s informella expertgrupp WTPF Informal Experts Group (IEG) i Genève. Deltog i IEG gjorde representanter från Asiatiskt (APNIC), Nordamerikanskt (ARIN) och globalt (ISOC) Internetsamfund. Den övergripande ramen för IEG är alltså World Telecommunications Policy Forum (WTPF), en grupp bildad 1994 för informell policy- dialog i ITU. Diskussionen handlade om ett utkast där ITU ges en starkare och mer direkt operationell roll i Internets domännamn (names), adressering (numbers, IP- adresser), RPKI (diskussion om säkerhet på Internet), samt DNSSEC (också säkerhet på nätet). ITU har specifik beslutat att WTPF ska diskutera följande ämnen/resolutioner Internet protocol- based networks, resolution 101 ITU s Role with Regard to International Public Policy Issues Pertaining to the Internet and the Management of Internet Resources, Including Domain Names and Addresses, (resolution nr 102) Role of Administrations of Member States in the Management of Internationalized/Multilingual Domain Names (resolution nr 133). För den inte så tekniskt orienterade kan listan över ämnen lite summariskt beskrivas som en ökad och mer direkt styrning av Internet som teknisk infrastruktur. På mötet lär WTPF också diskutera IEGs roll, och vilket inflytande de har, diskuterats. Dokument från gruppen här aspx ITU WTPF documents: 13/Pages/default.aspx ISOC s engagemangi frågan: 13

14 Varför det spelar roll - kontroversiella frågor inför WCIT m.m. Det börjar konkretiseras vilka frågor som kan komma att diskuteras under återstoden av Vi kan anta att hösten 2012 blir en utdragen process för att sätta agendan i det kommande WCIT. Ett flertal frågor som kan komma att diskuteras inventeras här 32 : Styrningsmodeller för trafikutbyte Mycket förenklat finns just nu en dragkamp om huruvida FN ska omdefiniera Internet till en telefoni- tjänst, eller om telefoni ska definieras som en Internet- tjänst. Skillnaden kan tyckas vara retorisk, men eftersom mycket lagstiftning (t.ex. EU:s telekompaket) har definierats av regelverk för telefoni, kan en sådan definition få mycket långtgående konsekvenser. Beroende på hur man definierar det internationella telekomreglementet (ITR) kan nya aktörer plötsligt träffas av telekomreglering som utformats efter helt andra sammanhang, både nationellt och internationellt. Ett exempel: Affärsmodeller för trafikutbyte En central fråga i det kommande pärlbandet av internationella möten handlar om affärsmodeller för globalt trafikutbyte via Internets infrastruktur. Idag finns grovt förenklat två konkurrerande affärsmodeller: dels en äldre affärsmodellen baserad på rösttjänster via telefoni, där avsändande part betalar för nyttjandet av andras nät. Ju längre kunden talar i telefon (dvs. ju mer trafik som nyttjas), desto dyrare blir samtalet. Dels finns en nyare affärsmodell baserad på Internet- trafik, där utbytet av trafik mellan nätägare (åtminstone från en början) skedde utan avräkning och nettobetalningar. Den nya affärsmodellen för åtkomst till Internet betalas i stället av slutanvändaren som engångskostnad för access till Internet. Därför har den förhärskande affärsmodellen i Internetsammanhang fram till nyligen varit all- you- can- eat- Internet. Fram till nyligen har det inte heller funnits en övre volymgräns för hur mycket trafik som kunden får använda. I den senare modellen antog Jämnstora nätägare helt enkelt att trafikutbytet var ungefär lika stort, och att särskilda mätningar, och betalningar sinsemellan inte behövdes. Man utbytte trafik (peering) utan krav på ersättning. I den traditionella telefonins värld där avsändande part betalar ackumulerades kostnader för ett telefonsamtal efter geografin, ungefär som tullar. Ju fler nät som involverades, desto högra blev kostnaden för rösttrafiken. Sverige (regeringen genom PTS) har till ITU skickat ett dokument som föreslår att inte bara medlemsländer och medlemmar i ITU släpps in på mötet, utan även NGO:s. En sådan hållning välkomnas givetvis av exempelvis ISOC, Access och internationella handelskammaren (ICC). De organisationerna kommer också tillsammans att hålla en gemensam förkonferens inför WCIT i Baku. Målet är att identifiera i vilka frågor på agendan som är viktigast. To be continued!

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning december 2011

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning december 2011 .SE Nyhetsbrev om Internets styrning december 2011 1 Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan. Anspråken på hur nätet ska kontrolleras

Läs mer

2015-03-13 1(6) 2. Arbetet med Netmundial Initiativet inom WEF (Anders Hektor, Näringsdep.)

2015-03-13 1(6) 2. Arbetet med Netmundial Initiativet inom WEF (Anders Hektor, Näringsdep.) Datum 2015-03-13 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar från referensgruppsmötet gällande internets styrning (RGIG) 2015-01-27, kl.13:00-16:00

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Förvaltning av Internet framtida åtgärder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Förvaltning av Internet framtida åtgärder SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.6.2009 KOM(2009) 277 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Förvaltning av Internet framtida åtgärder SV SV MEDDELANDE

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning februari 2012

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning februari 2012 .SE Nyhetsbrev om Internets styrning februari 2012 1 Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan. Anspråken på hur nätet ska kontrolleras

Läs mer

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC?

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? SSNF:s Årskonferens den 22 mars 2012 Linköping Erika Hersaeus Nätsäkerhetsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Agenda Vad är IPv6? Varför IPv6?

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Transparens och förtroende Så gör vi Internet säkrare. Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef amel@iis.se Twitter: amelsec

Transparens och förtroende Så gör vi Internet säkrare. Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef amel@iis.se Twitter: amelsec Transparens och förtroende Så gör vi Internet säkrare Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef amel@iis.se Twitter: amelsec Icann, domännamnssystemet och nycklarna varför ska vi skydda DNS? Badwill och

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Internetutveckling. Staffan Hagnell. forsknings- och utvecklingschef.se

Internetutveckling. Staffan Hagnell. forsknings- och utvecklingschef.se Internetutveckling Staffan Hagnell forsknings- och utvecklingschef.se .SE:s två ben .SE:s stadgar "Stiftelsens ändamål är att främja en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige samt främja

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kort om internationellt arbete

Kort om internationellt arbete Kort om internationellt arbete Nummerforum Ann-Charlotte Bejerskog Joakim Strålmark Internationellt arbete inom nummeroch adresseringsområdet PTS bevakar internationellt arbete aktivt/passivt inom nummer-

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-02-17 Dnr: 1(12)

Datum Vår referens Sida 2010-02-17 Dnr: 1(12) Datum Vår referens Sida 2010-02-17 Dnr: 1(12) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Erika Hersaeus 08-678 56 34 Minnesanteckningar från referensgruppsmöte Internet Governane 2010-02-17 Deltagare:

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Det nya Internet DNSSEC

Det nya Internet DNSSEC Det nya Internet DNSSEC Anne-Marie Eklund Löwinder kvalitets-och säkerhetschef.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) amel@iis.se http://www.iis.se Min agenda Kort om.se Vad är DNS? Vad är DNSSEC och

Läs mer

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson Enum som en komponent i NGN Gert Öster Ericsson Samtal! Med Vem? Två dominerande address format för att identifiera en användare som man vill kommunicera med Nummer baserade addresser, tex Telefon nummer

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

.SE Registry. Information. Ordlista. 18 mars, 2011

.SE Registry. Information. Ordlista. 18 mars, 2011 Ordlista 18 mars, 2011 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Ordlista.SE.SE Direkt.SE Registry ACE-kodat domännamn Admin-C Administrativ kontakt Anycast ASCII ATF Auktoriseringskod Avikontakt.SE

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 MINNESANTECKNINGAR DATUM 6 maj 2005 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 Datum: 18 februari 2005 Tid: 0900-1200 Plats: Post- och telestyrelsen, Stockholm

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Kort om internationellt arbete - Nummerforum

Kort om internationellt arbete - Nummerforum Kort om internationellt arbete - Nummerforum Susanne Lindström-Chennell/Joakim Strålmark Internationellt arbete inom nummeroch adresseringsområdet PTS bevakar internationellt arbete aktivt/passivt inom

Läs mer

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter.

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Europa 2020 - Kommisionens program för att hantera vägen ut ur krisen - Består av sju huvudinitiativ - Smart tillväxt - En digital

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Blogg: https://www.iis.se/blogg/styrningen-av-internet

Blogg: https://www.iis.se/blogg/styrningen-av-internet .SE Nyhetsbrev om Internets styrning mars 2013 1 Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan. Anspråken på hur nätet ska kontrolleras

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Rotadministration och serverroller

Rotadministration och serverroller Rotadministration och serverroller 1 Lars-Johan Liman liman@autonomica.se 2 Domännamn och DNS Domännamn är textsträngar. För att domännamn skall kunna användas måste de stoppas in i DNSdatabasen. Vem som

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela Nyström

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet. Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB

Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet. Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB Våga vägra reglera! - Privatliv & kommunikationsfrihet Jon Karlung, styrelseordf. Bahnhof AB Varför spjärna emot? Vad vill staten att vi ska göra? Vem betalar notan? Vad kan vi göra? Ska skurkar gå fria?

Läs mer

.SE nyhetsbrev om Internets styrning. februari 2014

.SE nyhetsbrev om Internets styrning. februari 2014 .SE nyhetsbrev om Internets styrning februari 2014 Stiftelsen för Internetinfrastruktur Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som har lämnats tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss, får med anledning därav anföra

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 NEA Nätverket för elektroniska affärer Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 Förord Denna NEA-rapport handlar om viktiga av EU-kommissionen

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit! svar på Remiss ang Förslag till ändringar i Registraravtalet Frobbit! lämnar härmed de synpunkter vi har på de förslag till ändringar i Registraravtalet som.se skickade

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

II-stiftelsen REMISSVAR 1 (7) 2002-10-21 Er ref N2002/7230/ITFoU. Remissvar avseende förslag till ny lagstiftning om elektroniska kommunikationer

II-stiftelsen REMISSVAR 1 (7) 2002-10-21 Er ref N2002/7230/ITFoU. Remissvar avseende förslag till ny lagstiftning om elektroniska kommunikationer II-stiftelsen REMISSVAR 1 (7) 2002-10-21 Er ref N2002/7230/ITFoU Näringsdepartementet Enheten för IT, forskning och utveckling 103 33 STOCKHOLM Remissvar avseende förslag till ny lagstiftning om elektroniska

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

Den internationella förvaltningen av Internet

Den internationella förvaltningen av Internet DATUM RAPPORTNUMMER 2 juni 2003 PTS-ER-2003:23 ISSN 1650-9862 Den internationella förvaltningen av Internet Vilka organisatoriska alternativ finns? ÖVERSYN AV DEN INTERNATIONELLA FÖRVALTNINGEN FÖR INTERNET

Läs mer

Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle.

Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle. Samlad kunskap Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle. SWECO är Sveriges ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Tio bolag

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-10-24 1(6) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Framtida telefoninummerplanen

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28 Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2011-10- 28 Svar på remiss av kartläggning av utvecklingen kring avtal mellan cctld- operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

Remissammanställning Frisläppningsförfarande för vissa spärrade och reserverade domännamn

Remissammanställning Frisläppningsförfarande för vissa spärrade och reserverade domännamn Remissammanställning Frisläppningsförfarande för vissa spärrade och reserverade domännamn 1.1 Bakgrund I slutet på 2012 beslutade.se:s styrelse att ett remissunderlag skulle skickas ut för att inhämta

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Slide 4 PKCS#7. XMLDsig

Slide 4 PKCS#7. XMLDsig Slide 1 Slide 3 Slide 4 PKCS#7 XMLDsig Slide 5 Slide 6 Slide 7 Portable Document Format (PDF), är ett digitalt dokumentformat utvecklat av Adobe Systems och introducerat 1993. Filerna visas på skärm i

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof Integritet på nätet Jon Karlung, Bahnhof Kort om Bahnhof Grundades 1994 10 stycken US Robotics-modem på IKEA-hyllor. Maximal bandbredd 28,8 kbit/s Egen förbindelse på 64 kbit/s Tre anställda i en barrack

Läs mer

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE MARKT/2513/02 SV Orig. EN UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE Bryssel den 16 april 2002 1. Dagordning Dagordningen för sammanträdet antogs. 2. Protokoll för det

Läs mer