.SE Nyhetsbrev om Internets styrning juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".SE Nyhetsbrev om Internets styrning juni 2012"

Transkript

1 .SE Nyhetsbrev om Internets styrning juni

2 Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan. Anspråken på hur nätet ska kontrolleras kommer från flera håll samtidigt. Det blir allt svårare att överblicka försöken att påverka nätets utveckling. Därför vill.se bidra till omvärldsbevakningen genom att i fortsättningen ge ut en månadsvis sammanställning av aktuella händelser. Sammanställningen gäller utvecklingen i Sverige, EU och globalt, och fokuserar i första hand på händelser som rör Internets styrning och hoten mot det öppna Internet. Läsaren bör inte vänta sig en fullständig genomgång av varje fråga. Brevet är en kortfattad inventering och pekare mot aktuella frågor. Den intresserade bör särskilt läsa artiklarna som fotnoterna pekar på. Tematiska fördjupningar, kommentarer och åsikter ligger i bilaga. Innehåll Förenta nationerna... 4 FN - WCIT i Dubai och processen därefter... 4 FN Rådet för mänskliga rättigheter... 4 ICANN... 4 ICANN får förlängt mandat att styra Internets kritiska resurser... 4 Amerikansk Integritet på nätet... 5 ICANNs 44:e möte i Prag... 5 Nästa generations adressering på nätet - IPv6- dagen... 5 Lästips:... 5 Nationsbaserat Domännamnssystem... 6 ACTA- avtalet röstas ned av Europa- parlamentet... 7 EU- kommissionens digitala agenda... 7 Öppna data i Europa... 7 Wi- fi i Tunnelbanan i London... 7 En digitaliseringskommission åtgärder för det IT- politiska målet... 8 Eurodig:... 8 PTS formulerar strategi för robust elektronisk kommunikation... 8 Svenska ambassaden i Japan argumenterar för blockering av Internet... 8 SÄPO och Rikskriminalen föreslås få använda FRA- material... 8 Bilaga 1 - ICANN- mötet i Prag ICANN 44 i korthet En analys av ICANNs tekniska stabilitet, säkerhet etc En policy för att återta en landstopdomän

3 Ny VD för ICANN Bilaga 2 - Nya toppdomäner för Internet Bilaga 3 FN och WCIT inom ITU WCIT och processen därefter Inför nästa internationella forum WTPF i maj IEG - En informell arbetsgrupp under WTPF för namn, nummer, och säkerhet på nätet Varför det spelar roll - kontroversiella frågor inför WCIT m.m Styrningsmodeller för trafikutbyte Affärsmodeller för trafikutbyte Kommentarer, synpunkter eller frågor: Staffan Jonson,.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Box 7399, STOCKHOLM, Tel , Alla adresshänvisningar kontrolleras manuellt. Trots det kan det ibland bli problem med hänvisningarna, särskilt då det gäller *.PDF- filer. Prova då att öppna filen i en annan webb- läsare. 3

4 Globalt Förenta nationerna FN - WCIT i Dubai och processen därefter Det globala Internetsamfundet lägger just nu ner mycket energi på att utröna ifall det kommande WCIT i Dubai kommer att ha en betydande påverkan på Internet, och i sådana fall hur. I bilaga utvecklas en beskrivning av processen framöver, försöken att sätta agendan på mötet, samt någon av de kontroversiella frågorna som kan komma upp. FN Rådet för mänskliga rättigheter Redan i början av månaden rapporterade DN om svenska planer inför mötet i juni i FNs råd för mänskliga rättigheter. Tidningen skriver: För det första att artikel 19 om yttrandefrihet i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ska gälla online på samma sätt som den gör offline. I artikel 19 fastslås allas rätt till åsikts- och yttrandefrihet samt rätt att sprida och inhämta information För det andra handlar resolutionsförslaget om att tillgång till internet och dess innehåll ska respekteras som en fundamental förutsättning för informations- och yttrandefriheten. 1 Mötet i rådet för mänskliga rättigheter pågår 18 juni till 6 juli. När det gäller Internet skriver regeringen på sin hemsida att: Den grundläggande friheten att fritt ta emot information och uttrycka sin mening är en förutsättning för att människor ska kunna delta i samhällsdebatten och det politiska livet. Därför presenterar en grupp av länder - Sverige, Brasilien, Turkiet, Nigeria, Tunisien och USA - en resolution för att bekräfta att yttrandefriheten också gäller på internet. Resolutionen slår även fast vikten av ökad tillgänglighet till internet, såväl vad gäller infrastruktur som innehåll, för utveckling och enskilda individers åtnjutande av sina mänskliga rättigheter. 2 ICANN ICANN får förlängt mandat att styra Internets kritiska resurser NTIA, den amerikanska myndigheten för reglering av telekom med mera, tilldelade tidigt i juli ICANN förlängt mandat att driva den s.k. IANA- funktionen för Internet. Mandatet löper under en period av sju år, med första förlängning Det är genom IANA- funktionen som ICANN får ett reellt inflytande över den operativa driften av centrala delar av Internet (ibland reducerat till kontroll över rotzonen). I pressmeddelandet under länken nedan förklaras tydligare vad IANA- funktionen innebär och- clinton- smider- planer- om- natfrihet release/2012/commerce- department- awards- contract- management- key- internet- functions- icann register- notices/2011/request- comments- internet- assigned- numbers- authority- iana- functions 4

5 Amerikansk Integritet på nätet NTIA håller i juli ett första möte för att konkret operationalisera det nya regelverk för integritet som planeras. Mötet syftar till att utveckla en praxis bland Internetföretag för deras hantering av personlig data. Distansdeltagande är möjligt. 4 ICANNs 44:e möte i Prag I juni hölls ICANNs 44:e möte i Prag. Mötet avhandlade som vanligt en lång rad frågor, och nya toppdomäner fick även denna gång en dominerande roll. I bilaga finns ett mer detaljerat referat av några frågor på mötet, samt om nya toppdomäner. Nästa generations adressering på nätet - IPv6- dagen På nationaldagen hölls den globala IPv6- dagen. Det är andra året i rad som standardskiftet från version fyra till version sex av Internetprotokollet TCP/IP uppmärksammas. Initiativet till IPv6- dagen togs ursprungligen av den globala organisationen Internet Society (ISOC), tillsammans med flera andra. Som påpekats av andra valde EU- kommissionen att uppmärksamma dagen i ett pressmeddelande. Kommissionen låtsades emellertid inte om att initiativet kommer från ISOC, och glömde nämna den initiativtagande organisationen vid namn. 5 Lästips: RPKI och säkerhet på Internet - Resource Public Key Infrastructure (RPKI) är en specifik infrastruktur för elektroniska signaturer med syfte att göra elektronisk kommunikation säkrare. RPKI syftar till att göra adresseringen på Internet säkrare, via användning av betrodda noder ( trust anchors ). 6 Mckinsey: Online and upcoming - I Mckinsey- rapporten The Internet s impact on aspiring countries analyseras hur Internet påverkar snabbt utvecklande länder som inte har samma materiella välmåga som i Europa eller USA. 7 Värden för Internet - Flera initierade organisationer och individer har börjat formulera grundläggande värden för Internet. Värdena sammanfattas i fem enkla principer under en s.k. Internet declaration. 8 Ruling Facebookistan - Rebecca MacKinnon skriver om svårigheterna att styra innehållet på nätet publication/2012/first- privacy- multistakeholder- meeting- july guage=en&guilanguage=en https://www.iis.se/internet- for- alla/ipv6 6 content/uploads/rpki- VilniusIGPfinal.pdf 7 ng_countries 8 declaration- internet- freedom 9 5

6 ITU och WCIT i styrningen av Internet - Reflektioner över ITU:s kommande roll i att styra nätet. 10 Webbtidskriften Internet & Jurisdiction berättar om de 20 mest intressanta fallen i juni Nationsbaserat Domännamnssystem IETF är den samordnande funktionen för de- facto- standardisering av Internet. Internet- standardisering för Internet sker i IETF genom en peer- review- process, dvs. vem som helst kan föreslå en ändring av nuvarande standard, varefter engagerade i diskussion och revision skärskådar den föreslagna förändringen. Nyligen har det i IETF föreslagits att hela domännamnssystemet ska delas upp efter indelningen i traditionella nationalstater. Förslaget innebär att man reviderar domännamnssystemet så att dess framtida arkitektur kommer att bestå av oberoende och autonoma namn- hierarkier, utan en auktoritativ rotzon. Förslaget har fått flera att lyfta på ett ögonbryn eller två, eftersom det i praktiken innebär att man klär av ICANN inflytandet över domännamnssystemet, och överför det till andra nationella aktörer. Det som är nytt är kanske inte själva förslaget i sig, utan att det förs fram i IETF. Vem som ska ha kontroll över domännamnssystemet diskuteras vanligtvis i politiska organisationer som exempelvis FN Del 1: new- global- threat- to- the- internet- or- paper- tiger- the- itu- and- global- internet- regulation- part- i/ Del 2: rumors- of- an- internet- takeover.html?_r=2&pagewanted=1 Del 3: analysis- of- wcit- part- 3- charging- you- charging- me/ Del 4: analysis- of- the- wcit- 4- cybersecurity/ 11 june/ 12 https://tools.ietf.org/html/draft- diao- aip- dns- 00 china- proposes- to- split- up- the- dns 6

7 Europa ACTA- avtalet röstas ned av Europa- parlamentet 4 juli förkastade så Europaparlamentet ACTA- avtalet. Det röstades ned med en betydande majoritet (478 mot, 39 för 165 avstod). Redan i början av juni hölls en koordinerad proteströrelse mot ACTA- avtalet i Europa. DN redovisade också hur stöd för ACTA för många parlamentariker blivit en politisk belastning, och att många som tidigare var positiva har svårt att försvara avtalet offentligt. Inför omröstningen trummades det upp ett stort flöde av e- post till parlamentsledamöterna från allmänheten. Omröstningen om ACTA i Parlamentet satte därför också blixtbelysning på engagemang via Internet. Å ena sidan berättade Rickard Falkvinge på Twitter att Europaparlamentarikerna snart före omröstningen fick 12 e- brev per sekund. Å andra sidan välkomnade parlamentsledamoten Catherine Bearder att omröstningen snart skulle vara över eftersom det därmed skulle stop the spam in my inbox! 13 EU- kommissionens digitala agenda Vid midsommar höll EU- kommissionen en utvärdering av utvecklingen i den europeiska digitala agendan. Internetpenetrationen i Europa är enligt uppgifterna 68 procent. Det betyder emellertid också att 120 miljoner européer inte är på nätet. 14 Öppna data i Europa EU- kommissionen föreslår en pan- eruopeisk portal för publicering av öppen data för perioden För ändamålet begär man emellertid 9,2 miljarder Euro. I en kommande reviosion av PSI- direktivet kommer bl.a. krav ställas på att data ska publiceras i maskinläsbara format. Wi- fi i Tunnelbanan i London I London införs Wi- fi i tunnelbanan inom kort. Just nu finns bara access på ett par stationerna, men inom kort ska tjänsten finnas på inledningsvis 80 stationer we- demand- our- freedom- of- speech- and- rejection- of- acta- we- can- win- this/ avtalets- anhangare- vacklar- i- sitt- stod 14 agenda/daa/index_en.htm 15 underground- wifi- test- video 7

8 Sverige En digitaliseringskommission åtgärder för det IT- politiska målet Regeringen utnämnde i juni en digitaliseringskommission. Professor Jan Gulliksen från KTH utsågs till kommissionens ordförande. Han blir också Sveriges digitala Champion I enlighet med EU- Kommissionens digitala agenda. Digitaliseringskommissionen får i uppdrag att arbeta för det it- politiska målet i enlighet med den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december motiverades Kommissionen såhär: Digitaliseringskommissionen ska beskriva och analysera den faktiska utvecklingen mot det it- politiska målet och rapportera detta till regeringen. På motsvarande sätt som E- delegationen gör, bör Digitaliseringskommissionen uppmärksamma och analysera problem samt identifiera möjligheter inom området. Kommissionen ska också lämna förslag på lämpliga åtgärder som bidrar till att förverkliga det it- politiska målet. 16 Eurodig: I juni genomfördes så Eurodig vid Stockholm City Conference Center (Gamla folkets hus i Stockholm). Eurodig i Stockholm var det femte regionala Internet Governance Forum på lika många år. PÅ konferensen var mer än 600 deltagare registrerade, och i allmänna ordalag har den fått mycket goda vitsord från deltagare. Nästa Eurodig komer att hållas hösten 2013 i Portugal. PTS formulerar strategi för robust elektronisk kommunikation PTS har publicerat en strategi för säker kommunikation. Strategin anger inriktningen för hur PTS genom privat- offentlig samverkan ska genomföra åtgärder för att stärka infrastrukturens robusthet och öka krishanteringsförmågan hos berörda aktörer. Därmed ökar sektorns förmåga att motstå svåra påfrestningar. 17 Svenska ambassaden i Japan argumenterar för blockering av Internet EDRi berättar i sitt senaste nyhetsbrev att svenska ambassaden och svensk myndighet argumenterat för blockering av Internet i Japan. 18 SÄPO och Rikskriminalen föreslås få använda FRA- material Enligt ett pressmeddelande från Justitieministern är det nu dags att också låta säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ta del av och få rätt att signalspana i den blocking- conclusions- danish 8

9 Internettrafik FRA sedan några år tillbaka har rätt att nyttja. Förslaget ska gälla från 1 januari Kalendarium ECOSOC (FN) juli 2012, New York ITU Council, Genève, 4-13 juli 2012 ICANN Studienkreis, augusti 2012, Oslo Telecom World, Dubai, oktober ICANN 45 i Toronto, oktober, 2012 WITSA WCIT oktober, Montreal IGF i Baku, Azerbadjan, 6-9 november, 2012 WTSA, november 2012, Dubai WCIT 3-14 december 2012 WSIS +10 online consultation, december 2012 IGF consultation, februari 2013 ICANN 46 i Beijing: 8-12 april 2013 ITU WTPF, maj, 2013 WSIS +10 review, Maj 2013, Genève WSIS Forum, Genève, maj Stockholm Internet Forum 2013, maj 2013 IGF 2013, Indonesien, oktober/november ICANN 47 i Afrika, juni 2013 ICANN november 2013, Latinamerika High level WSIS +10 Review, 2014 Kairo IGF 2014, TBC ITU Plenipotentiary 2014 WSIS +10, 2015? 19 blir- tillganglig- for- polisen 9

10 Bilaga Bilaga 1 - ICANN- mötet i Prag ICANN 44 i korthet VD för ICANN efter Rod Beckstrom blir Fadi Chehadé. Från och med ICANN 44 hålls inte längre styrelsemöte på konferensens sista dag (fredagen). ICANN kommer trots allt inte att göra urval bland ansökningar om nya toppdomäner genom s.k. batches (digital archery). Nya toppdomäner för Internet dominerade även detta möte. DNSSEC hade fortsatt starkt intresse på konferensen. Mötet dominerades som väntat av förberedelser för nya toppdomäner. En av de mest kontroversiella frågorna inför mötet var det s.k. digitala bågskyttet (digital archery), dvs. att toppdomäner skulle allokeras utifrån en urvalsprocess baserad på teknisk excellens och förmåga att träffa en viss tidpunkt på nätet (inom millisekunder när). En intressent skrev exempelvis ihop den här 20 inventeringen av varför digitalt bågskytte är dåligt. ICANN vände också hastigt i frågan om digitalt bågskytte veckan före ICANN 44 i Prag. ICANNs programdirektör för nya toppdomäner, Michael Salazar sade också upp sig torsdagen före mötet. En annan fråga som diskuterades mycket var den geografiska allokeringen av toppdomäner utifrån fem globala regioner. Under mötet fortsatte förhandlingarna mellan ICANN och sökanden till nya toppdomäner. Exempelvis diskuterades ICANNs ackreditering av registrarer (Registrar Accreditation Agreement, RAA), vilket innebär ett omfattande arbete för att nå enighet. Dessutom finns 12 separata förslag från internationellt polissamarbetet 21 (law enforcement, LE) att hantera. För generiska toppdomäner har det framförts krav att domännamn som pekar på Internationella röda korset/röda halvmånen, samt Internationella olympiska kommittén ska skyddas på särskild spärrlista. Vissa menar att de ska skyddas också på sekundär nivå, dvs. till vänster om punkten. Policy för IRTP (Inter Registrar Transfer Policy) diskuterades. IRTP är en process för att enhetliggöra domänflytt, så att registranter enkelt ska kunna flytta domännamn mellan registrarer. 20 Network_Latency_Report.pdf

11 En analys av ICANNs tekniska stabilitet, säkerhet etc. ICANNs arbetsgrupp för Säkerhet och stabilitet 22 har lämnat en slutrapport och rekommendationer i anknytning till ICAN- mötet i Prag. Rapporten är en del i ICANNs överenskommelse med den amerikanska staten (Affirmation of Commitment AoC), och syftar till att utreda om den operativa driften av domännamnssystemet drivs på ett stabilt, säkert, etc. sätt. Rapporten lämnar 28 förslag till åtgärder för att förbättra arbetet. 23 En policy för att återta en landstopdomän I ICANN diskuteras sedan tidigare en policy för delegering, redelegering eller återtagande av en toppdomän. Arbetsgruppen för detta arbete l sorterar under ccnso, och kallas därmed ccnso Framework of Interpretation Working Group (ccnso FOI WG). Arbetsgruppen har under våren 2012 forsatt sitt arbete. En rapport i gruppens arbete har publicerats för ev. synpunkter. 24 Ny VD för ICANN I juni aviserades så till slut att Fadi Chehadé utnämns till ny VD för ICANN från 1 oktober ICANNs nuvarande ekonomiansvarige (COO) Akram Atallah tar vid som tillfällig VD under tredje kvartalet i år. Washington post beskriver Chehady som konsensusbyggare. Han är visserligen amerikansk medborgare, men är född i Libanon, av egyptiska föräldrar, och talar enligt uppgift engelska, arabiska, franska och italienska. 25 Bilaga 2 - Nya toppdomäner för Internet I juni offentliggjorde ICANN till slut vilka nya toppdomäner som sökts. Hela listan här 26 ;- ). Svenskrelaterade toppdomäner var exempelvis: ABB (ABB Ltd), AEG (Electrolux), ERICSSON (Ericsson), IKANO (Ikano S.A.), JETZT (New TLD Company AB), SANDVIK (Sandvik AB), SANDVIKCOROMANT (Sandvik AB), SAS (SAS AB), SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), STOCKHOLM (Stockholms kommun), VOLVO (Volvo Holding Sverige Aktiebolag), WALTER (Sandvik AB) och XPERIA (Sony Mobile Communications AB) The Security, Stability & Resiliency of the DNS Review Team (SSR RT) 23 comment/ssr- rt- final- report- 21jun12- en.htm OCH groups- next- ceo- will- be- little- known- executive- with- experience- in- building- consensus/2012/06/22/gjqar9xzuv_story.html 26 status/application- results/strings- 1200utc- 13jun12- en 27 https://www.iis.se/blogg/sokta- nya- toppdomaner- avslojade nya- toppdomaner slass- om- de- nya- toppdomanerna 11

12 Toppdomänen.SAS lär exempelvis varit översökt (dvs. sökt av mer än en intressent). I alla översökta toppdomäner vidtar nu en process där de sökande behöver avgöra ifall, och på vilket sätt man ska fortsätta att begära toppdomänen i konkurrens med minst ytterligare en part. Det finns i ansökningsprocessen inbyggt vissa ekonomiska incitament, som syftar till att styra de sökande att söka komma överens inbördes i första hand. Lyckas de sökande inte komma överens ökar den förlorande partens kostnad efter ett visst datum, och lyckas man ändå inte komma överens blir det ett auktionsförfarande inom ICANN. I vissa översökta toppdomäner uppstår alltså en multiförhandling med alla inblandade parter som sökt samma toppdomän. Bilaga 3 FN och WCIT inom ITU WCIT och processen därefter Redan ett halvår före WCIT cirkulerar utkast och analyser av vad som kommer att hända på WCIT. Redan i början av året framgick att i den långa bruttolistan av förslag till WCIT finns bl.a. förslag till ändringar av ITR finns ämnena: Mänskliga rättigheter, IT- och Internetsäkerhet, skydd av nationella kritiska nätverk, affärsmodeller, prissättning och beskattning av Internet- trafik, trafikutbyte och interoperabilitet, tjänstekvalitet osv. I bruttolistan av förslag finns kort och gott öppnat för många och långtgående ändringar av såväl teknik som affärsmodeller för Internet. WCIT i Dubai är det första i en serie av internationella möten som kan komma att ha stor betydelse för såväl Internets styrning, som för affärsmodeller, och därmed graden av öppenhet på nätet. Hittills har beskrivningen mestadels fokuserat på det första decembermötet., men de kommande händelserna i processen kan också komma att spela stor roll för graden av öppet Internet. Mångfalden av organisationer och alla möten gör bilden av kommande process komplex. Några förutsägbara hållplatser i processen är: Juni 2012: Informal Experts Group for WTPF- 13 ECOSOC (FN) juli 2012, New York ITU Council, Genève, 4-13 juli 2012 Telecom World, Dubai, oktober WITSA WCIT oktober, Montreal IGF i Baku, Azerbadjan, 6-9 november, 2012 WTSA, november 2012, Dubai WCIT 3-14 december 2012 WSIS +10 online consultation, december 2012 IGF consultation, februari 2013 ITU WTPF, maj, 2013 WSIS +10 review, Maj 2013, Genève WSIS Forum, Genève, maj IGF 2013, Indonesien, oktober/november 12

13 High level WSIS +10 Review, 2014 Kairo ITU Plenipotentiary 2014 WSIS +10, 2015? Inför nästa internationella forum WTPF i maj 2013 Redan hölls det senaste mötet I World Telecommunication Policy Forum (WTPF). I juni i år hölls ett förberedande möte inför nästa WTPF i maj På mötet träffades den informella expertgruppen (IEG), och där kom agendan för maj 2013 att diskuteras. ITU:s generalsekreterare H Tourée uppmärksammade i sitt inledningstal 29 tydligt det engagemang som finns för frågorna bland NGO:s. Efter IEG har ett flertal organisationer som deltog tillsammans skrivit ett brev med synpunkter. Internet Society (ISOC 30 ) samlar sina insatser och resurser på en separat sida. IEG - En informell arbetsgrupp under WTPF för namn, nummer, och säkerhet på nätet I juni hölls också det första mötet i ITU:s informella expertgrupp WTPF Informal Experts Group (IEG) i Genève. Deltog i IEG gjorde representanter från Asiatiskt (APNIC), Nordamerikanskt (ARIN) och globalt (ISOC) Internetsamfund. Den övergripande ramen för IEG är alltså World Telecommunications Policy Forum (WTPF), en grupp bildad 1994 för informell policy- dialog i ITU. Diskussionen handlade om ett utkast där ITU ges en starkare och mer direkt operationell roll i Internets domännamn (names), adressering (numbers, IP- adresser), RPKI (diskussion om säkerhet på Internet), samt DNSSEC (också säkerhet på nätet). ITU har specifik beslutat att WTPF ska diskutera följande ämnen/resolutioner Internet protocol- based networks, resolution 101 ITU s Role with Regard to International Public Policy Issues Pertaining to the Internet and the Management of Internet Resources, Including Domain Names and Addresses, (resolution nr 102) Role of Administrations of Member States in the Management of Internationalized/Multilingual Domain Names (resolution nr 133). För den inte så tekniskt orienterade kan listan över ämnen lite summariskt beskrivas som en ökad och mer direkt styrning av Internet som teknisk infrastruktur. På mötet lär WTPF också diskutera IEGs roll, och vilket inflytande de har, diskuterats. Dokument från gruppen här aspx ITU WTPF documents: 13/Pages/default.aspx ISOC s engagemangi frågan: 13

14 Varför det spelar roll - kontroversiella frågor inför WCIT m.m. Det börjar konkretiseras vilka frågor som kan komma att diskuteras under återstoden av Vi kan anta att hösten 2012 blir en utdragen process för att sätta agendan i det kommande WCIT. Ett flertal frågor som kan komma att diskuteras inventeras här 32 : Styrningsmodeller för trafikutbyte Mycket förenklat finns just nu en dragkamp om huruvida FN ska omdefiniera Internet till en telefoni- tjänst, eller om telefoni ska definieras som en Internet- tjänst. Skillnaden kan tyckas vara retorisk, men eftersom mycket lagstiftning (t.ex. EU:s telekompaket) har definierats av regelverk för telefoni, kan en sådan definition få mycket långtgående konsekvenser. Beroende på hur man definierar det internationella telekomreglementet (ITR) kan nya aktörer plötsligt träffas av telekomreglering som utformats efter helt andra sammanhang, både nationellt och internationellt. Ett exempel: Affärsmodeller för trafikutbyte En central fråga i det kommande pärlbandet av internationella möten handlar om affärsmodeller för globalt trafikutbyte via Internets infrastruktur. Idag finns grovt förenklat två konkurrerande affärsmodeller: dels en äldre affärsmodellen baserad på rösttjänster via telefoni, där avsändande part betalar för nyttjandet av andras nät. Ju längre kunden talar i telefon (dvs. ju mer trafik som nyttjas), desto dyrare blir samtalet. Dels finns en nyare affärsmodell baserad på Internet- trafik, där utbytet av trafik mellan nätägare (åtminstone från en början) skedde utan avräkning och nettobetalningar. Den nya affärsmodellen för åtkomst till Internet betalas i stället av slutanvändaren som engångskostnad för access till Internet. Därför har den förhärskande affärsmodellen i Internetsammanhang fram till nyligen varit all- you- can- eat- Internet. Fram till nyligen har det inte heller funnits en övre volymgräns för hur mycket trafik som kunden får använda. I den senare modellen antog Jämnstora nätägare helt enkelt att trafikutbytet var ungefär lika stort, och att särskilda mätningar, och betalningar sinsemellan inte behövdes. Man utbytte trafik (peering) utan krav på ersättning. I den traditionella telefonins värld där avsändande part betalar ackumulerades kostnader för ett telefonsamtal efter geografin, ungefär som tullar. Ju fler nät som involverades, desto högra blev kostnaden för rösttrafiken. Sverige (regeringen genom PTS) har till ITU skickat ett dokument som föreslår att inte bara medlemsländer och medlemmar i ITU släpps in på mötet, utan även NGO:s. En sådan hållning välkomnas givetvis av exempelvis ISOC, Access och internationella handelskammaren (ICC). De organisationerna kommer också tillsammans att hålla en gemensam förkonferens inför WCIT i Baku. Målet är att identifiera i vilka frågor på agendan som är viktigast. To be continued!

Den internationella förvaltningen av Internet

Den internationella förvaltningen av Internet DATUM RAPPORTNUMMER 2 juni 2003 PTS-ER-2003:23 ISSN 1650-9862 Den internationella förvaltningen av Internet Vilka organisatoriska alternativ finns? ÖVERSYN AV DEN INTERNATIONELLA FÖRVALTNINGEN FÖR INTERNET

Läs mer

Styrningen av Internet

Styrningen av Internet Staffan Jonson Styrningen av Internet Från infrastruktur till politik i informationssamhället Styrningen av Internet.SE:s Internetguide, nr 20 Version 1.0 2010 Staffan Jonson 2010 Texten skyddas enligt

Läs mer

.SE nyhetsbrev om internetstyrning. september 2014

.SE nyhetsbrev om internetstyrning. september 2014 .SE nyhetsbrev om internetstyrning september 2014 Stiftelsen för Internetinfrastruktur Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan. Anspråken

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28 Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2011-10- 28 Svar på remiss av kartläggning av utvecklingen kring avtal mellan cctld- operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Bifogat finns den rapport gällande K artläggning av utvecklingen kring avtal mellan cctld operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden (avtalsnr

Läs mer

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862 ENUM - Delrapport Förord Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att administrativt ansvara

Läs mer

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd?

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Stefan Brunander Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Professor

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Rapportnummer 2015-02-06. PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen

Rapportnummer 2015-02-06. PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen Rapportnummer Datum 2015-02-06 PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i Rapportnummer Diarienummer

Läs mer

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth

Läs mer

Årsredovisning Årsredovisning 2012 Innehåll.SE under 2012.SE i korthet 9 2012 i siffror 10 Vision 11 Affärsidé 11 Värderingar 12 Styrelseordförande har ordet 13 VD har ordet 14.SE en tillbakablick

Läs mer

Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet

Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet DATUM RAPPORTNUMMER 27 septermber 2006 PTS-ER-2006:36 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-11669 Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet Införande och test av standarden DNSSEC Säkerhet

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

Groth & Groth AB ivar h konsult AB AB Metamatrix AB 1 + 1 = 3? Decemeber 2012. Pär Lannerö, Metamatrix AB, par.lannero@metamatrix.

Groth & Groth AB ivar h konsult AB AB Metamatrix AB 1 + 1 = 3? Decemeber 2012. Pär Lannerö, Metamatrix AB, par.lannero@metamatrix. 1 + 1 = 3? Nyttor och utmaningar med öppna länkade företagsdata Decemeber 2012 Pär Lannerö, Metamatrix AB, par.lannero@metamatrix.se Jan Hylén, ivar h konsult AB, jan@janhylen.se Johan Groth, Groth & Groth

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

Digitalisering, främjande och framtid

Digitalisering, främjande och framtid Digitalisering, främjande och framtid En utredning kring behov av digitaliseringsfrämjande insatser Karin Hovlin Sofie Arvidsson Februari 2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2

Läs mer

Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige

Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige Rapport från svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet Sammanfattning Bakgrunden till den här rapporten är att vi socialdemokrater i Europaparlamentet

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Mötesplatsen för dig som arbetar professionellt med Internet

Mötesplatsen för dig som arbetar professionellt med Internet Ingår som bilaga i SvD den 6 september 2006 24-25 oktober 2006, Rica Talk Hotel vid Stockholmsmässan INTERNET teknik, politik och affärer Geoff Huston, APNIC Mötesplatsen för dig som arbetar professionellt

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Pågående arbete vänligen behandla med omsorg och respekt! J Ester Andréasson Fil. Lic. Doktorand Avdelningen

Läs mer

PTS redovisning av insatser under 2014 för regeringens digitala agenda

PTS redovisning av insatser under 2014 för regeringens digitala agenda Rapportnummer PTS-ER-2015:8 Datum 2015-02-20 PTS redovisning av insatser under 2014 för regeringens digitala agenda Rapportnummer PTS-ER-2015:8 Diarienummer 15-1575 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

[ Utkast, senaste versionen tillgänglig på http://www.gorling.se/files/oecd-seoul.pdf ]

[ Utkast, senaste versionen tillgänglig på http://www.gorling.se/files/oecd-seoul.pdf ] Rapport från The future of the Internet Economy OECD Ministermöte, Seoul, 16-18 juni 2008 Av: Stefan Görling, stefan@gorling.se 1 Bakgrund Denna rapport innehåller en sammanfattning av mina minnesanteckningar

Läs mer

Nätverksneutralitet i Sverige

Nätverksneutralitet i Sverige Den 21 april 2008 samlades ett 50-tal personer på KTH i Stockholm för att diskutera hur den i USA aktuella frågan kring nätverksneutralitet kommer att beröra oss här i Sverige. Med intressanta personer

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vem gör vad i Internetsverige?

Vem gör vad i Internetsverige? Vem gör vad i Internetsverige? Nätet och aktörerna Förord Internet har blivit ett oundgängligt inslag i det dagliga livet för en stor del av Sveriges befolkning. Ändå är de organisationer som ansvarar

Läs mer

Det här händer på Internetdagarna

Det här händer på Internetdagarna Ur programmet för Sveriges största Internetkonferens: Säker e-post Bredbandsutbyggnaden Domännamnstrender Framtida mobila tjänster Mobilt Internet Att fånga en hackare Håll rätt tid Säkra betalningar Anmäl

Läs mer