.SE Nyhetsbrev om Internets styrning juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".SE Nyhetsbrev om Internets styrning juni 2012"

Transkript

1 .SE Nyhetsbrev om Internets styrning juni

2 Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan. Anspråken på hur nätet ska kontrolleras kommer från flera håll samtidigt. Det blir allt svårare att överblicka försöken att påverka nätets utveckling. Därför vill.se bidra till omvärldsbevakningen genom att i fortsättningen ge ut en månadsvis sammanställning av aktuella händelser. Sammanställningen gäller utvecklingen i Sverige, EU och globalt, och fokuserar i första hand på händelser som rör Internets styrning och hoten mot det öppna Internet. Läsaren bör inte vänta sig en fullständig genomgång av varje fråga. Brevet är en kortfattad inventering och pekare mot aktuella frågor. Den intresserade bör särskilt läsa artiklarna som fotnoterna pekar på. Tematiska fördjupningar, kommentarer och åsikter ligger i bilaga. Innehåll Förenta nationerna... 4 FN - WCIT i Dubai och processen därefter... 4 FN Rådet för mänskliga rättigheter... 4 ICANN... 4 ICANN får förlängt mandat att styra Internets kritiska resurser... 4 Amerikansk Integritet på nätet... 5 ICANNs 44:e möte i Prag... 5 Nästa generations adressering på nätet - IPv6- dagen... 5 Lästips:... 5 Nationsbaserat Domännamnssystem... 6 ACTA- avtalet röstas ned av Europa- parlamentet... 7 EU- kommissionens digitala agenda... 7 Öppna data i Europa... 7 Wi- fi i Tunnelbanan i London... 7 En digitaliseringskommission åtgärder för det IT- politiska målet... 8 Eurodig:... 8 PTS formulerar strategi för robust elektronisk kommunikation... 8 Svenska ambassaden i Japan argumenterar för blockering av Internet... 8 SÄPO och Rikskriminalen föreslås få använda FRA- material... 8 Bilaga 1 - ICANN- mötet i Prag ICANN 44 i korthet En analys av ICANNs tekniska stabilitet, säkerhet etc En policy för att återta en landstopdomän

3 Ny VD för ICANN Bilaga 2 - Nya toppdomäner för Internet Bilaga 3 FN och WCIT inom ITU WCIT och processen därefter Inför nästa internationella forum WTPF i maj IEG - En informell arbetsgrupp under WTPF för namn, nummer, och säkerhet på nätet Varför det spelar roll - kontroversiella frågor inför WCIT m.m Styrningsmodeller för trafikutbyte Affärsmodeller för trafikutbyte Kommentarer, synpunkter eller frågor: Staffan Jonson,.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Box 7399, STOCKHOLM, Tel , Alla adresshänvisningar kontrolleras manuellt. Trots det kan det ibland bli problem med hänvisningarna, särskilt då det gäller *.PDF- filer. Prova då att öppna filen i en annan webb- läsare. 3

4 Globalt Förenta nationerna FN - WCIT i Dubai och processen därefter Det globala Internetsamfundet lägger just nu ner mycket energi på att utröna ifall det kommande WCIT i Dubai kommer att ha en betydande påverkan på Internet, och i sådana fall hur. I bilaga utvecklas en beskrivning av processen framöver, försöken att sätta agendan på mötet, samt någon av de kontroversiella frågorna som kan komma upp. FN Rådet för mänskliga rättigheter Redan i början av månaden rapporterade DN om svenska planer inför mötet i juni i FNs råd för mänskliga rättigheter. Tidningen skriver: För det första att artikel 19 om yttrandefrihet i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ska gälla online på samma sätt som den gör offline. I artikel 19 fastslås allas rätt till åsikts- och yttrandefrihet samt rätt att sprida och inhämta information För det andra handlar resolutionsförslaget om att tillgång till internet och dess innehåll ska respekteras som en fundamental förutsättning för informations- och yttrandefriheten. 1 Mötet i rådet för mänskliga rättigheter pågår 18 juni till 6 juli. När det gäller Internet skriver regeringen på sin hemsida att: Den grundläggande friheten att fritt ta emot information och uttrycka sin mening är en förutsättning för att människor ska kunna delta i samhällsdebatten och det politiska livet. Därför presenterar en grupp av länder - Sverige, Brasilien, Turkiet, Nigeria, Tunisien och USA - en resolution för att bekräfta att yttrandefriheten också gäller på internet. Resolutionen slår även fast vikten av ökad tillgänglighet till internet, såväl vad gäller infrastruktur som innehåll, för utveckling och enskilda individers åtnjutande av sina mänskliga rättigheter. 2 ICANN ICANN får förlängt mandat att styra Internets kritiska resurser NTIA, den amerikanska myndigheten för reglering av telekom med mera, tilldelade tidigt i juli ICANN förlängt mandat att driva den s.k. IANA- funktionen för Internet. Mandatet löper under en period av sju år, med första förlängning Det är genom IANA- funktionen som ICANN får ett reellt inflytande över den operativa driften av centrala delar av Internet (ibland reducerat till kontroll över rotzonen). I pressmeddelandet under länken nedan förklaras tydligare vad IANA- funktionen innebär och- clinton- smider- planer- om- natfrihet release/2012/commerce- department- awards- contract- management- key- internet- functions- icann register- notices/2011/request- comments- internet- assigned- numbers- authority- iana- functions 4

5 Amerikansk Integritet på nätet NTIA håller i juli ett första möte för att konkret operationalisera det nya regelverk för integritet som planeras. Mötet syftar till att utveckla en praxis bland Internetföretag för deras hantering av personlig data. Distansdeltagande är möjligt. 4 ICANNs 44:e möte i Prag I juni hölls ICANNs 44:e möte i Prag. Mötet avhandlade som vanligt en lång rad frågor, och nya toppdomäner fick även denna gång en dominerande roll. I bilaga finns ett mer detaljerat referat av några frågor på mötet, samt om nya toppdomäner. Nästa generations adressering på nätet - IPv6- dagen På nationaldagen hölls den globala IPv6- dagen. Det är andra året i rad som standardskiftet från version fyra till version sex av Internetprotokollet TCP/IP uppmärksammas. Initiativet till IPv6- dagen togs ursprungligen av den globala organisationen Internet Society (ISOC), tillsammans med flera andra. Som påpekats av andra valde EU- kommissionen att uppmärksamma dagen i ett pressmeddelande. Kommissionen låtsades emellertid inte om att initiativet kommer från ISOC, och glömde nämna den initiativtagande organisationen vid namn. 5 Lästips: RPKI och säkerhet på Internet - Resource Public Key Infrastructure (RPKI) är en specifik infrastruktur för elektroniska signaturer med syfte att göra elektronisk kommunikation säkrare. RPKI syftar till att göra adresseringen på Internet säkrare, via användning av betrodda noder ( trust anchors ). 6 Mckinsey: Online and upcoming - I Mckinsey- rapporten The Internet s impact on aspiring countries analyseras hur Internet påverkar snabbt utvecklande länder som inte har samma materiella välmåga som i Europa eller USA. 7 Värden för Internet - Flera initierade organisationer och individer har börjat formulera grundläggande värden för Internet. Värdena sammanfattas i fem enkla principer under en s.k. Internet declaration. 8 Ruling Facebookistan - Rebecca MacKinnon skriver om svårigheterna att styra innehållet på nätet publication/2012/first- privacy- multistakeholder- meeting- july guage=en&guilanguage=en https://www.iis.se/internet- for- alla/ipv6 6 content/uploads/rpki- VilniusIGPfinal.pdf 7 ng_countries 8 declaration- internet- freedom 9 5

6 ITU och WCIT i styrningen av Internet - Reflektioner över ITU:s kommande roll i att styra nätet. 10 Webbtidskriften Internet & Jurisdiction berättar om de 20 mest intressanta fallen i juni Nationsbaserat Domännamnssystem IETF är den samordnande funktionen för de- facto- standardisering av Internet. Internet- standardisering för Internet sker i IETF genom en peer- review- process, dvs. vem som helst kan föreslå en ändring av nuvarande standard, varefter engagerade i diskussion och revision skärskådar den föreslagna förändringen. Nyligen har det i IETF föreslagits att hela domännamnssystemet ska delas upp efter indelningen i traditionella nationalstater. Förslaget innebär att man reviderar domännamnssystemet så att dess framtida arkitektur kommer att bestå av oberoende och autonoma namn- hierarkier, utan en auktoritativ rotzon. Förslaget har fått flera att lyfta på ett ögonbryn eller två, eftersom det i praktiken innebär att man klär av ICANN inflytandet över domännamnssystemet, och överför det till andra nationella aktörer. Det som är nytt är kanske inte själva förslaget i sig, utan att det förs fram i IETF. Vem som ska ha kontroll över domännamnssystemet diskuteras vanligtvis i politiska organisationer som exempelvis FN Del 1: new- global- threat- to- the- internet- or- paper- tiger- the- itu- and- global- internet- regulation- part- i/ Del 2: rumors- of- an- internet- takeover.html?_r=2&pagewanted=1 Del 3: analysis- of- wcit- part- 3- charging- you- charging- me/ Del 4: analysis- of- the- wcit- 4- cybersecurity/ 11 june/ 12 https://tools.ietf.org/html/draft- diao- aip- dns- 00 china- proposes- to- split- up- the- dns 6

7 Europa ACTA- avtalet röstas ned av Europa- parlamentet 4 juli förkastade så Europaparlamentet ACTA- avtalet. Det röstades ned med en betydande majoritet (478 mot, 39 för 165 avstod). Redan i början av juni hölls en koordinerad proteströrelse mot ACTA- avtalet i Europa. DN redovisade också hur stöd för ACTA för många parlamentariker blivit en politisk belastning, och att många som tidigare var positiva har svårt att försvara avtalet offentligt. Inför omröstningen trummades det upp ett stort flöde av e- post till parlamentsledamöterna från allmänheten. Omröstningen om ACTA i Parlamentet satte därför också blixtbelysning på engagemang via Internet. Å ena sidan berättade Rickard Falkvinge på Twitter att Europaparlamentarikerna snart före omröstningen fick 12 e- brev per sekund. Å andra sidan välkomnade parlamentsledamoten Catherine Bearder att omröstningen snart skulle vara över eftersom det därmed skulle stop the spam in my inbox! 13 EU- kommissionens digitala agenda Vid midsommar höll EU- kommissionen en utvärdering av utvecklingen i den europeiska digitala agendan. Internetpenetrationen i Europa är enligt uppgifterna 68 procent. Det betyder emellertid också att 120 miljoner européer inte är på nätet. 14 Öppna data i Europa EU- kommissionen föreslår en pan- eruopeisk portal för publicering av öppen data för perioden För ändamålet begär man emellertid 9,2 miljarder Euro. I en kommande reviosion av PSI- direktivet kommer bl.a. krav ställas på att data ska publiceras i maskinläsbara format. Wi- fi i Tunnelbanan i London I London införs Wi- fi i tunnelbanan inom kort. Just nu finns bara access på ett par stationerna, men inom kort ska tjänsten finnas på inledningsvis 80 stationer we- demand- our- freedom- of- speech- and- rejection- of- acta- we- can- win- this/ avtalets- anhangare- vacklar- i- sitt- stod 14 agenda/daa/index_en.htm 15 underground- wifi- test- video 7

8 Sverige En digitaliseringskommission åtgärder för det IT- politiska målet Regeringen utnämnde i juni en digitaliseringskommission. Professor Jan Gulliksen från KTH utsågs till kommissionens ordförande. Han blir också Sveriges digitala Champion I enlighet med EU- Kommissionens digitala agenda. Digitaliseringskommissionen får i uppdrag att arbeta för det it- politiska målet i enlighet med den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december motiverades Kommissionen såhär: Digitaliseringskommissionen ska beskriva och analysera den faktiska utvecklingen mot det it- politiska målet och rapportera detta till regeringen. På motsvarande sätt som E- delegationen gör, bör Digitaliseringskommissionen uppmärksamma och analysera problem samt identifiera möjligheter inom området. Kommissionen ska också lämna förslag på lämpliga åtgärder som bidrar till att förverkliga det it- politiska målet. 16 Eurodig: I juni genomfördes så Eurodig vid Stockholm City Conference Center (Gamla folkets hus i Stockholm). Eurodig i Stockholm var det femte regionala Internet Governance Forum på lika många år. PÅ konferensen var mer än 600 deltagare registrerade, och i allmänna ordalag har den fått mycket goda vitsord från deltagare. Nästa Eurodig komer att hållas hösten 2013 i Portugal. PTS formulerar strategi för robust elektronisk kommunikation PTS har publicerat en strategi för säker kommunikation. Strategin anger inriktningen för hur PTS genom privat- offentlig samverkan ska genomföra åtgärder för att stärka infrastrukturens robusthet och öka krishanteringsförmågan hos berörda aktörer. Därmed ökar sektorns förmåga att motstå svåra påfrestningar. 17 Svenska ambassaden i Japan argumenterar för blockering av Internet EDRi berättar i sitt senaste nyhetsbrev att svenska ambassaden och svensk myndighet argumenterat för blockering av Internet i Japan. 18 SÄPO och Rikskriminalen föreslås få använda FRA- material Enligt ett pressmeddelande från Justitieministern är det nu dags att också låta säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ta del av och få rätt att signalspana i den blocking- conclusions- danish 8

9 Internettrafik FRA sedan några år tillbaka har rätt att nyttja. Förslaget ska gälla från 1 januari Kalendarium ECOSOC (FN) juli 2012, New York ITU Council, Genève, 4-13 juli 2012 ICANN Studienkreis, augusti 2012, Oslo Telecom World, Dubai, oktober ICANN 45 i Toronto, oktober, 2012 WITSA WCIT oktober, Montreal IGF i Baku, Azerbadjan, 6-9 november, 2012 WTSA, november 2012, Dubai WCIT 3-14 december 2012 WSIS +10 online consultation, december 2012 IGF consultation, februari 2013 ICANN 46 i Beijing: 8-12 april 2013 ITU WTPF, maj, 2013 WSIS +10 review, Maj 2013, Genève WSIS Forum, Genève, maj Stockholm Internet Forum 2013, maj 2013 IGF 2013, Indonesien, oktober/november ICANN 47 i Afrika, juni 2013 ICANN november 2013, Latinamerika High level WSIS +10 Review, 2014 Kairo IGF 2014, TBC ITU Plenipotentiary 2014 WSIS +10, 2015? 19 blir- tillganglig- for- polisen 9

10 Bilaga Bilaga 1 - ICANN- mötet i Prag ICANN 44 i korthet VD för ICANN efter Rod Beckstrom blir Fadi Chehadé. Från och med ICANN 44 hålls inte längre styrelsemöte på konferensens sista dag (fredagen). ICANN kommer trots allt inte att göra urval bland ansökningar om nya toppdomäner genom s.k. batches (digital archery). Nya toppdomäner för Internet dominerade även detta möte. DNSSEC hade fortsatt starkt intresse på konferensen. Mötet dominerades som väntat av förberedelser för nya toppdomäner. En av de mest kontroversiella frågorna inför mötet var det s.k. digitala bågskyttet (digital archery), dvs. att toppdomäner skulle allokeras utifrån en urvalsprocess baserad på teknisk excellens och förmåga att träffa en viss tidpunkt på nätet (inom millisekunder när). En intressent skrev exempelvis ihop den här 20 inventeringen av varför digitalt bågskytte är dåligt. ICANN vände också hastigt i frågan om digitalt bågskytte veckan före ICANN 44 i Prag. ICANNs programdirektör för nya toppdomäner, Michael Salazar sade också upp sig torsdagen före mötet. En annan fråga som diskuterades mycket var den geografiska allokeringen av toppdomäner utifrån fem globala regioner. Under mötet fortsatte förhandlingarna mellan ICANN och sökanden till nya toppdomäner. Exempelvis diskuterades ICANNs ackreditering av registrarer (Registrar Accreditation Agreement, RAA), vilket innebär ett omfattande arbete för att nå enighet. Dessutom finns 12 separata förslag från internationellt polissamarbetet 21 (law enforcement, LE) att hantera. För generiska toppdomäner har det framförts krav att domännamn som pekar på Internationella röda korset/röda halvmånen, samt Internationella olympiska kommittén ska skyddas på särskild spärrlista. Vissa menar att de ska skyddas också på sekundär nivå, dvs. till vänster om punkten. Policy för IRTP (Inter Registrar Transfer Policy) diskuterades. IRTP är en process för att enhetliggöra domänflytt, så att registranter enkelt ska kunna flytta domännamn mellan registrarer. 20 Network_Latency_Report.pdf

11 En analys av ICANNs tekniska stabilitet, säkerhet etc. ICANNs arbetsgrupp för Säkerhet och stabilitet 22 har lämnat en slutrapport och rekommendationer i anknytning till ICAN- mötet i Prag. Rapporten är en del i ICANNs överenskommelse med den amerikanska staten (Affirmation of Commitment AoC), och syftar till att utreda om den operativa driften av domännamnssystemet drivs på ett stabilt, säkert, etc. sätt. Rapporten lämnar 28 förslag till åtgärder för att förbättra arbetet. 23 En policy för att återta en landstopdomän I ICANN diskuteras sedan tidigare en policy för delegering, redelegering eller återtagande av en toppdomän. Arbetsgruppen för detta arbete l sorterar under ccnso, och kallas därmed ccnso Framework of Interpretation Working Group (ccnso FOI WG). Arbetsgruppen har under våren 2012 forsatt sitt arbete. En rapport i gruppens arbete har publicerats för ev. synpunkter. 24 Ny VD för ICANN I juni aviserades så till slut att Fadi Chehadé utnämns till ny VD för ICANN från 1 oktober ICANNs nuvarande ekonomiansvarige (COO) Akram Atallah tar vid som tillfällig VD under tredje kvartalet i år. Washington post beskriver Chehady som konsensusbyggare. Han är visserligen amerikansk medborgare, men är född i Libanon, av egyptiska föräldrar, och talar enligt uppgift engelska, arabiska, franska och italienska. 25 Bilaga 2 - Nya toppdomäner för Internet I juni offentliggjorde ICANN till slut vilka nya toppdomäner som sökts. Hela listan här 26 ;- ). Svenskrelaterade toppdomäner var exempelvis: ABB (ABB Ltd), AEG (Electrolux), ERICSSON (Ericsson), IKANO (Ikano S.A.), JETZT (New TLD Company AB), SANDVIK (Sandvik AB), SANDVIKCOROMANT (Sandvik AB), SAS (SAS AB), SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), STOCKHOLM (Stockholms kommun), VOLVO (Volvo Holding Sverige Aktiebolag), WALTER (Sandvik AB) och XPERIA (Sony Mobile Communications AB) The Security, Stability & Resiliency of the DNS Review Team (SSR RT) 23 comment/ssr- rt- final- report- 21jun12- en.htm OCH groups- next- ceo- will- be- little- known- executive- with- experience- in- building- consensus/2012/06/22/gjqar9xzuv_story.html 26 status/application- results/strings- 1200utc- 13jun12- en 27 https://www.iis.se/blogg/sokta- nya- toppdomaner- avslojade nya- toppdomaner slass- om- de- nya- toppdomanerna 11

12 Toppdomänen.SAS lär exempelvis varit översökt (dvs. sökt av mer än en intressent). I alla översökta toppdomäner vidtar nu en process där de sökande behöver avgöra ifall, och på vilket sätt man ska fortsätta att begära toppdomänen i konkurrens med minst ytterligare en part. Det finns i ansökningsprocessen inbyggt vissa ekonomiska incitament, som syftar till att styra de sökande att söka komma överens inbördes i första hand. Lyckas de sökande inte komma överens ökar den förlorande partens kostnad efter ett visst datum, och lyckas man ändå inte komma överens blir det ett auktionsförfarande inom ICANN. I vissa översökta toppdomäner uppstår alltså en multiförhandling med alla inblandade parter som sökt samma toppdomän. Bilaga 3 FN och WCIT inom ITU WCIT och processen därefter Redan ett halvår före WCIT cirkulerar utkast och analyser av vad som kommer att hända på WCIT. Redan i början av året framgick att i den långa bruttolistan av förslag till WCIT finns bl.a. förslag till ändringar av ITR finns ämnena: Mänskliga rättigheter, IT- och Internetsäkerhet, skydd av nationella kritiska nätverk, affärsmodeller, prissättning och beskattning av Internet- trafik, trafikutbyte och interoperabilitet, tjänstekvalitet osv. I bruttolistan av förslag finns kort och gott öppnat för många och långtgående ändringar av såväl teknik som affärsmodeller för Internet. WCIT i Dubai är det första i en serie av internationella möten som kan komma att ha stor betydelse för såväl Internets styrning, som för affärsmodeller, och därmed graden av öppenhet på nätet. Hittills har beskrivningen mestadels fokuserat på det första decembermötet., men de kommande händelserna i processen kan också komma att spela stor roll för graden av öppet Internet. Mångfalden av organisationer och alla möten gör bilden av kommande process komplex. Några förutsägbara hållplatser i processen är: Juni 2012: Informal Experts Group for WTPF- 13 ECOSOC (FN) juli 2012, New York ITU Council, Genève, 4-13 juli 2012 Telecom World, Dubai, oktober WITSA WCIT oktober, Montreal IGF i Baku, Azerbadjan, 6-9 november, 2012 WTSA, november 2012, Dubai WCIT 3-14 december 2012 WSIS +10 online consultation, december 2012 IGF consultation, februari 2013 ITU WTPF, maj, 2013 WSIS +10 review, Maj 2013, Genève WSIS Forum, Genève, maj IGF 2013, Indonesien, oktober/november 12

13 High level WSIS +10 Review, 2014 Kairo ITU Plenipotentiary 2014 WSIS +10, 2015? Inför nästa internationella forum WTPF i maj 2013 Redan hölls det senaste mötet I World Telecommunication Policy Forum (WTPF). I juni i år hölls ett förberedande möte inför nästa WTPF i maj På mötet träffades den informella expertgruppen (IEG), och där kom agendan för maj 2013 att diskuteras. ITU:s generalsekreterare H Tourée uppmärksammade i sitt inledningstal 29 tydligt det engagemang som finns för frågorna bland NGO:s. Efter IEG har ett flertal organisationer som deltog tillsammans skrivit ett brev med synpunkter. Internet Society (ISOC 30 ) samlar sina insatser och resurser på en separat sida. IEG - En informell arbetsgrupp under WTPF för namn, nummer, och säkerhet på nätet I juni hölls också det första mötet i ITU:s informella expertgrupp WTPF Informal Experts Group (IEG) i Genève. Deltog i IEG gjorde representanter från Asiatiskt (APNIC), Nordamerikanskt (ARIN) och globalt (ISOC) Internetsamfund. Den övergripande ramen för IEG är alltså World Telecommunications Policy Forum (WTPF), en grupp bildad 1994 för informell policy- dialog i ITU. Diskussionen handlade om ett utkast där ITU ges en starkare och mer direkt operationell roll i Internets domännamn (names), adressering (numbers, IP- adresser), RPKI (diskussion om säkerhet på Internet), samt DNSSEC (också säkerhet på nätet). ITU har specifik beslutat att WTPF ska diskutera följande ämnen/resolutioner Internet protocol- based networks, resolution 101 ITU s Role with Regard to International Public Policy Issues Pertaining to the Internet and the Management of Internet Resources, Including Domain Names and Addresses, (resolution nr 102) Role of Administrations of Member States in the Management of Internationalized/Multilingual Domain Names (resolution nr 133). För den inte så tekniskt orienterade kan listan över ämnen lite summariskt beskrivas som en ökad och mer direkt styrning av Internet som teknisk infrastruktur. På mötet lär WTPF också diskutera IEGs roll, och vilket inflytande de har, diskuterats. Dokument från gruppen här aspx ITU WTPF documents: 13/Pages/default.aspx ISOC s engagemangi frågan: 13

14 Varför det spelar roll - kontroversiella frågor inför WCIT m.m. Det börjar konkretiseras vilka frågor som kan komma att diskuteras under återstoden av Vi kan anta att hösten 2012 blir en utdragen process för att sätta agendan i det kommande WCIT. Ett flertal frågor som kan komma att diskuteras inventeras här 32 : Styrningsmodeller för trafikutbyte Mycket förenklat finns just nu en dragkamp om huruvida FN ska omdefiniera Internet till en telefoni- tjänst, eller om telefoni ska definieras som en Internet- tjänst. Skillnaden kan tyckas vara retorisk, men eftersom mycket lagstiftning (t.ex. EU:s telekompaket) har definierats av regelverk för telefoni, kan en sådan definition få mycket långtgående konsekvenser. Beroende på hur man definierar det internationella telekomreglementet (ITR) kan nya aktörer plötsligt träffas av telekomreglering som utformats efter helt andra sammanhang, både nationellt och internationellt. Ett exempel: Affärsmodeller för trafikutbyte En central fråga i det kommande pärlbandet av internationella möten handlar om affärsmodeller för globalt trafikutbyte via Internets infrastruktur. Idag finns grovt förenklat två konkurrerande affärsmodeller: dels en äldre affärsmodellen baserad på rösttjänster via telefoni, där avsändande part betalar för nyttjandet av andras nät. Ju längre kunden talar i telefon (dvs. ju mer trafik som nyttjas), desto dyrare blir samtalet. Dels finns en nyare affärsmodell baserad på Internet- trafik, där utbytet av trafik mellan nätägare (åtminstone från en början) skedde utan avräkning och nettobetalningar. Den nya affärsmodellen för åtkomst till Internet betalas i stället av slutanvändaren som engångskostnad för access till Internet. Därför har den förhärskande affärsmodellen i Internetsammanhang fram till nyligen varit all- you- can- eat- Internet. Fram till nyligen har det inte heller funnits en övre volymgräns för hur mycket trafik som kunden får använda. I den senare modellen antog Jämnstora nätägare helt enkelt att trafikutbytet var ungefär lika stort, och att särskilda mätningar, och betalningar sinsemellan inte behövdes. Man utbytte trafik (peering) utan krav på ersättning. I den traditionella telefonins värld där avsändande part betalar ackumulerades kostnader för ett telefonsamtal efter geografin, ungefär som tullar. Ju fler nät som involverades, desto högra blev kostnaden för rösttrafiken. Sverige (regeringen genom PTS) har till ITU skickat ett dokument som föreslår att inte bara medlemsländer och medlemmar i ITU släpps in på mötet, utan även NGO:s. En sådan hållning välkomnas givetvis av exempelvis ISOC, Access och internationella handelskammaren (ICC). De organisationerna kommer också tillsammans att hålla en gemensam förkonferens inför WCIT i Baku. Målet är att identifiera i vilka frågor på agendan som är viktigast. To be continued!

Styrningen av Internet. staffan.jonson@iis.se

Styrningen av Internet. staffan.jonson@iis.se Styrningen av Internet staffan.jonson@iis.se Vem bygger Internet? Vem äger Internet? Vem bestämmer över Internet? Vems ansvar är det om det blir fel? Vem ska få tjäna pengar på Internet? Vem ska bestämma

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Minnesanteckningar referensgruppsmöte gällande internets styrning 2012-10-02 kl. 13.00-16.00, hos PTS

Minnesanteckningar referensgruppsmöte gällande internets styrning 2012-10-02 kl. 13.00-16.00, hos PTS Datum Vår referens Sida 2012-10-23 Dnr: 1(8) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar referensgruppsmöte gällande internets

Läs mer

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning december 2011

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning december 2011 .SE Nyhetsbrev om Internets styrning december 2011 1 Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan. Anspråken på hur nätet ska kontrolleras

Läs mer

Bo Martinsson hälsade alla välkomna och alla närvarande presenterade sig kort.

Bo Martinsson hälsade alla välkomna och alla närvarande presenterade sig kort. PROMEMORIA Datum Vår referens 2015-06-29 1(5) Nätsäkerhet Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar referensgruppsmöte gällande internets styrning (RGIG) 2015-05-27 kl. 13.00-16.00,

Läs mer

Nya toppdomäner, gtld:er

Nya toppdomäner, gtld:er Nya toppdomäner, gtld:er Maria Häll, kansliråd Enheten för IT politik Näringsdepartementet ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers bildades 1998 not-for-profit hanterar Internets domännamnssystem

Läs mer

Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011

Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-03-02 Dnr: 09-1276 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare

Läs mer

Internet för Alla En presentation av ISOC-SE

Internet för Alla En presentation av ISOC-SE Internet för Alla En presentation av ISOC-SE ISOC-SE är en ideell förening som verkar för ett demokratiskt, sunt, lättanvänt och säkert Internet för alla utan onödiga regleringar 1 Vad är ISOC-SE? ISOC-SE

Läs mer

2015-03-13 1(6) 2. Arbetet med Netmundial Initiativet inom WEF (Anders Hektor, Näringsdep.)

2015-03-13 1(6) 2. Arbetet med Netmundial Initiativet inom WEF (Anders Hektor, Näringsdep.) Datum 2015-03-13 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar från referensgruppsmötet gällande internets styrning (RGIG) 2015-01-27, kl.13:00-16:00

Läs mer

Bo Martinsson hälsade alla välkomna, gick igenom dagordningen därefter följde en kort presentationsrunda av deltagarna.

Bo Martinsson hälsade alla välkomna, gick igenom dagordningen därefter följde en kort presentationsrunda av deltagarna. Datum Sida 2014-10-19 1(7) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar från referensgruppsmötet gällande internets styrning (RGIG) 2014-09-23 kl.13:00-16:00

Läs mer

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte om Internets styrning 2011-10-12

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte om Internets styrning 2011-10-12 Datum Vår referens Sida 2011-11-30 Dnr: 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Erika Hersaeus 08-678 56 34 Erika.Hersaeus@pts.se Minnesanteckningar från referensgruppsmöte om Internets styrning

Läs mer

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning mars 2012

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning mars 2012 .SE Nyhetsbrev om Internets styrning mars 2012 1 Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan. Anspråken på hur nätet ska kontrolleras

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning juli & augusti 2012

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning juli & augusti 2012 .SE Nyhetsbrev om Internets styrning juli & augusti 2012 1 Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan. Anspråken på hur nätet ska kontrolleras

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016) 595 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC?

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? SSNF:s Årskonferens den 22 mars 2012 Linköping Erika Hersaeus Nätsäkerhetsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Agenda Vad är IPv6? Varför IPv6?

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Förvaltning av Internet framtida åtgärder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Förvaltning av Internet framtida åtgärder SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.6.2009 KOM(2009) 277 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Förvaltning av Internet framtida åtgärder SV SV MEDDELANDE

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

En typ av direktiv som skapar förutsättningar för en gemensam strategi på mer omfattande områden.

En typ av direktiv som skapar förutsättningar för en gemensam strategi på mer omfattande områden. UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Johan Lindholm Jur kand, doktorand EG-RÄTTSLIG DOKUMENTATION Datum 2006-12-15 SVENSKA ENGELSKA BESKRIVNING PUBLIKATION CITERING (EX) 1. Primärrätt Primary Law Fördrag

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet

EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kommenterad dagordning rådet 2015-10-14 Miljö- och energidepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Rådets möte (miljö) den 26 oktober 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning februari 2012

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning februari 2012 .SE Nyhetsbrev om Internets styrning februari 2012 1 Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan. Anspråken på hur nätet ska kontrolleras

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

Internetutveckling. Staffan Hagnell. forsknings- och utvecklingschef.se

Internetutveckling. Staffan Hagnell. forsknings- och utvecklingschef.se Internetutveckling Staffan Hagnell forsknings- och utvecklingschef.se .SE:s två ben .SE:s stadgar "Stiftelsens ändamål är att främja en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige samt främja

Läs mer

14449/08 TELECOM 157 MI 376 COMPET 398 CONSOM 146 CODEC 1350 (Access Directive)

14449/08 TELECOM 157 MI 376 COMPET 398 CONSOM 146 CODEC 1350 (Access Directive) Kommenterad dagordning rådet 2008-11-17 N2008/XXXX/EIS Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationell samordning TTE-ministerrådets möte (telekomministrarna) den 27 november, Bryssel Kommenterad

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson Enum som en komponent i NGN Gert Öster Ericsson Samtal! Med Vem? Två dominerande address format för att identifiera en användare som man vill kommunicera med Nummer baserade addresser, tex Telefon nummer

Läs mer

DSM-strategin och förslag till en Europeisk kommunikationslag

DSM-strategin och förslag till en Europeisk kommunikationslag DSM-strategin och förslag till en Europeisk kommunikationslag Nummerforum 2016-10-13 Post- och telestyrelsen EU-reglering EU:s regelverk för elektronisk kommunikation Totalharmoniserad marknad EU-reglerna

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

Bo Martinsson hälsade alla välkomna och gick igenom dagordningen. Inga övriga frågor föranmäldes. Därefter presenterade alla mötesdeltagarna sig kort.

Bo Martinsson hälsade alla välkomna och gick igenom dagordningen. Inga övriga frågor föranmäldes. Därefter presenterade alla mötesdeltagarna sig kort. Datum Sida 2013-12-02 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar referensgruppsmöte gällande internets styrning 2013-11-05 kl. 13.00-16.00, hos

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Bo Martinsson hälsade alla välkomna. En presentation av alla mötesdeltagare följde.

Bo Martinsson hälsade alla välkomna. En presentation av alla mötesdeltagare följde. Datum Vår referens Sida 2012-04-25 1(13) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Erika Hersaeus 08-678 56 34 Erika.Hersaeus@pts.se Minnesanteckningar referensgruppsmöte gällande internets styrning

Läs mer

Det nya Internet DNSSEC

Det nya Internet DNSSEC Det nya Internet DNSSEC Anne-Marie Eklund Löwinder kvalitets-och säkerhetschef.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) amel@iis.se http://www.iis.se Min agenda Kort om.se Vad är DNS? Vad är DNSSEC och

Läs mer

KOST, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA - EN EUROPEISK HANDLINGSPLATTFORM

KOST, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA - EN EUROPEISK HANDLINGSPLATTFORM 15.3.2005 KOST, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA - EN EUROPEISK HANDLINGSPLATTFORM 1 - Problemet Medborgarna i Europeiska unionen rör sig för litet och konsumerar för mycket: för mycket energi, för många kalorier,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Remissvar avseende betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/0833/ITP Handelskammarens diarienummer 2016-0010 Stockholm den 13 maj 2016 Remissvar avseende betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft vägval

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria En flygstrategi för Europa Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM (2015) 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska

Läs mer

Minnesanteckningar från referensgruppsmötet gällande internets styrning (RGIG) kl.13:00-16:00

Minnesanteckningar från referensgruppsmötet gällande internets styrning (RGIG) kl.13:00-16:00 Datum Vår referens Sida 2016-03-24 1(7) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar från referensgruppsmötet gällande internets

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

1. Godkännande av den preliminära dagordningen Kommenterad dagordning rådet 2014-11-17 Näringsdepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte med telekomministrarna den 27 november 2014 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av den preliminära

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Varför en svensk strategi för standardisering? Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Transparens och förtroende Så gör vi Internet säkrare. Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef amel@iis.se Twitter: amelsec

Transparens och förtroende Så gör vi Internet säkrare. Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef amel@iis.se Twitter: amelsec Transparens och förtroende Så gör vi Internet säkrare Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef amel@iis.se Twitter: amelsec Icann, domännamnssystemet och nycklarna varför ska vi skydda DNS? Badwill och

Läs mer

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Kopplingsregister eidas. Förstudie

Kopplingsregister eidas. Förstudie Kopplingsregister eidas Förstudie Agenda Bakgrund och uppdrag Tillvägagångssätt Behov Internationell jämförelse Lösningsförslag 3 sätt att åstadkomma koppling Vidare utredning Utvecklingskostnader Frågor

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 28.1.2011 2010/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning januari 2012

.SE Nyhetsbrev om Internets styrning januari 2012 .SE Nyhetsbrev om Internets styrning januari 2012 1 Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år sedan. Anspråken på hur nätet ska kontrolleras

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

1.2 Förslagets innehåll

1.2 Förslagets innehåll Regeringskansliet Faktapromemoria Handlingsplan för mervärdesskatt Finansdepartementet 2016-05-10 Dokumentbeteckning KOM(2016)148 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska

Läs mer

Förutsättningar för övningar och praktiska prov avseende drift av Internet i Sverige oberoende av funktioner utomlands

Förutsättningar för övningar och praktiska prov avseende drift av Internet i Sverige oberoende av funktioner utomlands HANDLÄGGARE AVDELNING/ENHET, TELEFON, EPOST DATUM VÅR REFERENS Anders Rafting 15 december 2001 01-026615 IS, Informationssäkerhet 08-6785541 Anders.Rafting@pts.se Regeringen Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 Kommenterad dagordning NU 2010-05-17 Näringsdepartementet Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 6. Kommissionens meddelande om En Europeisk strategi för rena och energieffektiva fordon - Presentation av

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (6) Handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige

Datum Vår referens Sida Dnr: (6) Handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-02-20 Dnr: 09-1276 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011 PTS överlämnade

Läs mer

Rotadministration och serverroller

Rotadministration och serverroller Rotadministration och serverroller 1 Lars-Johan Liman liman@autonomica.se 2 Domännamn och DNS Domännamn är textsträngar. För att domännamn skall kunna användas måste de stoppas in i DNSdatabasen. Vem som

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

Regeringens internationella narkotikasamarbete

Regeringens internationella narkotikasamarbete Regeringens internationella narkotikasamarbete Lina Pastorek, Narkotikafrågorna samordnas av ANDT-strategin, Gabriel Wikström Missbruks- och behandlingsfrågor, Åsa Regnér Berör hela Regeringskansliet men

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Utredning avseende EG-kommissionens förslag till förordning om förbättrat skydd i

Utredning avseende EG-kommissionens förslag till förordning om förbättrat skydd i FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-11-06 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-012 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

1. Antagande av den preliminära dagordningen. 2. Godkännande av listan över A-punkter

1. Antagande av den preliminära dagordningen. 2. Godkännande av listan över A-punkter Annoteringar 2009-02-02 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte i Bryssel den 10 februari 2009 Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 28 januari

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen, PTS Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra ENUM en byggsten för IP-telefoni i» Nivå fem innovationsfasen Internetdagarna

Läs mer

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet Hans Brändström/Ulf Andersson Näringsdepartementet SWEDTRAINs styrelse genom Magnus Davidsson Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet SWEDTRAIN är branschföreningen

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

II-Stiftelsen. Östen Frånberg Ordförande, II-Stiftelsen

II-Stiftelsen. Östen Frånberg Ordförande, II-Stiftelsen II-Stiftelsen Östen Frånberg Ordförande, II-Stiftelsen Internetverksamhet i Sverige IIS roll i Sverige och Internationellt Arbeten som bedrivs av IIS Page 1 Internetverksamhet i Sverige Ekonomi Telekom

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer