Digitala verktyg och molntjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitala verktyg och molntjänster"

Transkript

1

2 Digitala verktyg och molntjänster U tvecklingen inom IT-området går fort. Internets kapacitet ökar hela tiden och nya tjänster erbjuds som kan vara till nytta för arbetet med utbildning och lärande. Utvecklingen går från program som är installerade på varje enskild dator till molntjänster som kan samma saker. Allt fler molntjänster används i vår vardag. Några exempel kan vara Youtube, internetbanken, Netflix, Spotify och Facebook. MOLNTJÄNST Tjänster (t.ex. ordbehandling - Google docs) Lagring och hantering av information I Åstorps kommun använder vi t.ex. molntjänsten edwise som lärplattform. PÅ VARJE DATOR Program (t.ex. ordbehandling - Word) Lagring/hantering av information

3 Google Apps For Education (GAFE) D e tjänster som GAFE erbjuder kallas för appar. En app kan liknas vid det som kallas för program. Det som kallas för Word i Office kallas för Google Docs i GAFE. Den stora skillnaden är att i GAFE finns inget program installerat på den lokala datorn utan all redigering sker i webbläsaren. Inga andra program förutom en webbläsare behövs. De dokument som produceras sparas på Googles servrar och inte på den lokala datorn. Så länge en internetuppkoppling finns kan elever och lärare komma åt sina dokument på dator, surfplatta eller telefon, både hemma och på skolan. Åstorps kommun använder Google Apps For Education (GAFE) för att Stödja och underlätta lärares pedagogiska arbete Lagra och dela pedagogiskt material mellan lärare och elever Underlätta kommunikation mellan lärare och elever LÄS MER OM GAFE

4 Personuppgiftslagen (PuL) P ersonuppgiftslagen reglerar hur personuppgifter får hanteras. Personuppgifter är information som går att koppla till en specifik individ. Det är bildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter kommer att göras tillgängliga för Google på bildningsnämndens uppdrag vilket innebär att Google är personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdesavtal finns med Google. Detta avtal reglerar hur Google får hantera uppgifterna. I avtalet står det bl.a. att Google inte får sprida uppgifterna vidare eller använda dem till andra syften än att administrera GAFE. Känsliga uppgifter ska inte behandlas Uppgifter som anses känsliga som t.ex. uppgifter om personnummer (10 siffor), ras, etniskt ursprung, religion, hälsa, sexualliv ska inte behandlas i GAFE. Potentiellt integritetskränkande uppgifter såsom lärares bedömningar, betyg och närvaro ska hanteras i edwise. Personuppgifter som t.ex. namn, ålder (år/månad/dag, ej fyra sista siffrorna), klass och skola används för att kunna skapa konton och behörigheter till elever och lärare. Uppgifterna hämtas från vårt skoladministrativa system och används endast för att kunna skapa en organisationsstruktur (skolor/klasser/grupper/lärare) och inloggningskonton på vår domän. LÄS MER OM PERSONUPPGIFTSLAGEN

5 Strukturerat och ostrukturerat material P ersonuppgiftslagen skiljer på två typer av personuppgifter. Uppgifter som hanteras i skoladministrativa system (Procapita, GAFE, PMO och edwise) räknas som strukturerat material. Dessa uppgifter är sökbara och hanteringen lyder strikt under PuL. År 2007 infördes lättnader i PuL för hantering av ostrukturerat material som inte anses integritetskränkande eller känsligt. Exempel på ostrukturerat material är texter som skrivs i ordbehandlingsprogram, digitala inspelningar av ljud och bild, presentationer i Power Point och korrespondens per e-post. Detta gäller även sociala medier som löptext i bloggar och otaggade bilder på t.ex. Facebook. Att bilden är otaggad innebär att personer som finns avbildade inte är kopplade till bilden med namn. Gör alltid en samlad bedömning Det ska alltid göras en samlad bedömning av uppgifternas karaktär (hur känsliga de är, vilken spridning som sker, i vilket sammanhang, hur många individer som är inblandade och vilka tänkbara konsekvenser som kan uppkomma) innan man publicerar bilder, filmer eller texter på bloggar, hemsidor och sociala medier. Skyddad identitet För barn med skyddad identitet får man aldrig publicera någonting alls. NÄR ANSTÄLLNINGEN UPPHÖR Om du avslutar din anställning hos oss raderas all information som du har lagrat på ditt GAFE-konto. Det arbetsmaterial som du vill spara måste du själv föra över till annat Google-konto eller lagringsmedium.

6 Användning av molntjänster i grundskolor och vuxenutbildning F ör att kunna identifiera var olika typer av personuppgifter ska hanteras kan det vara bra att tänka i form av ett trafikljus för att sortera in vilka uppgifter som får hanteras och lagras i GAFE. Uppgifter som hamnar på rött ska aldrig hanteras i GAFE. Uppgifter som hamnar på gult kräver en viss försiktighet. Under rubriken pedagogisk administration finns uppgifter som går bra att använda i GAFE (exempelvis klasslistor och scheman) och uppgifter som inte ska hanteras i GAFE (exempelvis lärares bedömningar och frånvaro). Gult ljus innebär att man måste vara extra uppmärksam så att man hanterar uppgifter på ett korrekt sätt. MYNDIGHETS- UTÖVNING Betygssättning Beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram Anmälningar till sociala myndigheter PEDAGOGISK ADMINISTRATION Frånvarohantering Skriftliga omdömen och kunskapsbedömningar Klasslistor Scheman PEDAGOISKT ARBETE Undervisningsmaterial: uppgifter, instruktioner och underlag Digitala läromedel och digitala verktyg Material producerat av elever (texter, presentationer, filmer m.m)

7 Uppgifter som hamnar under myndighetsutövning får aldrig hanteras i GAFE eller e-post. Detta gäller För att säkerställa att känsliga personuppgifter inte hanteras i GAFE ska all e-postkontakt med vårdnadshavare ske Till höger ser du vilka tjänster/system som hanterar vilka uppgifter inom de tre områdena. MYNDIGHETSUTÖVNING PROCAPITA / EDWISE / PMO PEDAGOGISK ADMINISTRATION PROCAPITA / EDWISE / GAFE PEDAGOGISKT ARBETE EDWISE / GAFE EDWISE Den pedagogiska administrationen sker i edwise. Här finns elevernas IUP, skriftliga omdömen, betyg och närvaro. Informationen finns lagrad på servrar i kommunens regi och inloggningen sker med hjälp av användarnamn och lösenord. Det är av största vikt att all dokumentation sker fritt från värderingar och åsikter. De omdömen som finns ska vara knutna till de styrdokument som finns. Det är acceptabelt att skriva att någon kommit för sent men inte att skriva att någon är lat. Formuleringar skrivs alltid med hänsyn till individens integritet. PMO PMO är ett journalföringssystem som elevhälsan använder för sin dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen. Systemet har hög säkerhetsnivå och endast elevhälsopersonal har tillgång till uppgifterna. GOOGLE APPS FOR EDUCATION (GAFE) Hantering och spridning av dokument och filer sker i GAFE. Här kan lärare och elever dela dokument och material som används i är endast till för att kommunicera med eleverna om det pedagogiska arbetet. Kontakt med vårdnadshavare får inte förekomma med denna e-post. Informationen finns lagrad på servrar som Google har hand om. Inloggning sker med användarnamn och lösenord. I GAFE får ingen bedömning eller betygsättning ske. Formativ feedback på elevers arbeten går bra förutsatt att den är fri från värderingar, åsikter och bedömningar/betygsättning. Viss form av pedagogisk administration förekommer i GAFE. Det kan t.ex. handla om klasslistor, grupplistor och schema som behövs i det pedagogiska arbetet. PROCAPITA Skoladministrationen sköts genom Procapita. I systemet hanteras uppgifter som betyg, personnummer, adresser m.m. Systemet har hög säkerhetsnivå och endast skolledare och skoladministratörer har tillgång till uppgifterna.

8 Åstorps kommun Bildningsförvaltningen Storgatan Åstorp Telefon E-post Personuppgiftsombud är nämndssekreterare Mathias Johansson Om du önskar få ett registerutdrag eller rättelse kring dina personuppgifter enligt PuL 25 kan du kontakta nämndssekreterare Mathias Johansson För övriga frågor om GAFE kan du kontakta utvecklingsstrateg Per Erik Holmén Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Bg Pg

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare Häng med till Hjärntorget! Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare https://hjarntorget.goteborg.se Göteborgs Stad Majorna-Linné Hemsida: www.goteborg.se/majornalinne Telefon:

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grundgrundsär-, SFI och ungdomsverksamhet i Säters kommun

Riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grundgrundsär-, SFI och ungdomsverksamhet i Säters kommun Riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturskola, grundgrundsär-, tränings- och gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och ungdomsverksamhet i Säters kommun Beslutade

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, 41 Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.1 Sidan 2 av 10 Innehåll Att logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer