LKAB bygger 200 lägenheter i Gällivare och Malmberget, sid 9. Vi måste överträffa kundens förväntningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LKAB bygger 200 lägenheter i Gällivare och Malmberget, sid 9. www.lkabframtid.com. Vi måste överträffa kundens förväntningar"

Transkript

1 LKAB bygger 200 lägenheter i Gällivare och Malmberget, sid 9 Engagera er! Framtiden är nu. Gästkrönikör Elisabeth Landby SID 7 Nr 1 Februari Rök från pelletsverk blir renare Ny reningsprocess testas i Svappavaara. Sid 2 Därför heter det Gällivarehäng Sid 11 Marie-Helen Lehto lever en skarpladdad vardag i fronten. Laddat uppdrag mycket frihet Marie-Helen Lehto är en av 57 LKAB-anställda kvinnor som arbetar under jord i LKABs gruvor, Skakningarna både minskar och ökar Nya analyser visar att skakningarna i Malmberget på vissa områden har minskat markant, trots att de ökar i andra delar av samhället. Resultat område för område. Sid 8-9 hon upplever arbetet som laddare fritt och med ledigveckorna som en välkommen bonus. Sid 6-7 Vi måste överträffa kundens förväntningar LKABs nytillträdda vd Lars-Eric Aaro berättar i en stor intervju om strategin framåt - vi måste leverera en världsklassprodukt som överträffar kundens förväntningar - och om livet vid sidan om jobbet och varför det står en Volvo Duett i garaget. Sid 4-5 Låt magnetiten värma dina fötter Magnetit blir inte bara järn, nej, faktum är att magnetitens unika egenskaper gör att mineralen dyker upp där du kanske minst anar det. Som i ett par tofflor. Sid 6 Vinn signerad Luleå Hockey-matchtröja Sid 10 Tung trafik leds bort Södra infarten positiv för Kirunas trafik. Sid 2 LKABs Kalla och Hellner på Guldjakt Sid 10 Chatta om 2009 års resultat med Lars-Eric Aaro den 16 februari 16 februari kl chatta med LKABs vd Lars-Eric Aaro direkt efter presskonferensen på

2 2 LKAB framtid Februari 2010 Februari 2010 LKAB framtid 3 LKAB trotsade krisen gjorde tvärtom Skyddsutrustning krävs för att titta in i kiln. Försök att rena rökgaser från kväveoxider SVAPPAVAARA Kväveoxidföreningar uppstår i pelletsverkens förbränningsprocess. Genom att spruta in urea i ugnen kan utsläppen nu minskas. Med LKABs ökade produktion de senaste åren har även kraven på rening ökat. De primära åtgärderna för att minska utsläppen av kväveoxider är processinterna och handlar om att optimera brännare och ugn eller att använda sig av alternativa bränslen. Det handlar först och främst om att bilda så lite kväveoxider som möjligt i processen. Men vi måste även titta på hur vi kan rena rökgaserna, säger Simon Töyrä, forskningsingenjör inom TFE. Bildar vatten Som parallellprojekt till UL- NOx, Ultra low NOx, har i slutet på 2009 en reningsmetod testats i Svappavaara, ett så kallat SNCR-försök. SNCR står för Selektiv icke-katalytisk reducering och handlar om att med urea och heta gaser bryta upp kväveoxidföreningarna och istället bilda kväve, vatten och syre. Daniel Marjavaara och Simon Töyrä är båda forskningsingenjörer inom TFE och delar på projektledaransvaret. Vi skjuter in urea i PH-zonen där oxidationen sker och urean fungerar som ett tvättmedel, säger Daniel Marjavaara. Lösa problemen Genom att mäta rökgaserna i skorstenarna får man ett resultat och mätningarna visar att Svappavaaraförsöket reducerar ungefär procent av kväveoxiderna. Vi ska lösa problemen utifrån de förutsättningar som finns i processen, säger Simon Töyrä. När projekten har utvärderats och slutsatser har dragits om resultatet ska LKAB lägga fram rekommendationer om vilka kväveoxidsreducerande åtgärder som kan användas och var. Ett arbete som ska vara klart 31 december i år och då presenteras för miljödomstolen. KAJSA LINDMARK Jenny Stålnacke med sonen Terje tycker det är bra att så många långtradare försvinner från stan. Nu slipper Kiruna tung trafik tack vare ny infart Cirka 200 långtradare per dygn som ska till LKAB kör idag på E10:an genom Kiruna. Tack vare investeringen i nya Södra infarten leds nu den tunga trafiken om. Jättebra, konstaterar Jenny Stålnacke. I Järnvägsparken i Kiruna kommer Jenny Stålnacke promenerande med sonen Terje, ett år och fyra månader, i barnvagnen. På vägen bredvid parken dundrar långtradarna förbi med bara någon minuts mellanrum. Jättebra att de stora långtradarna försvinner, det är bara positivt, säger hon. Jenny Stålnacke bor på Järnvägsområdet alldeles intill väg ALLVARLIGT TALAT! E10 och promenerar oftast när hon ska någonstans i stan. Vi störs tack och lov inte så mycket inomhus av trafiken, men alldeles intill oss finns ett dagis och de barnen är ju ute mycket, så det måste vara skönt för dem om trafiken minskar, säger hon. Samhället avlastas Efter att ha passerat centrum på E10:an kör den tunga trafiken till LKAB idag in via Viscaria-viadukten vid sjön Luossajärvis norra ände. Den nya järnvägen som byggs gör att infarten måste avvecklas och flyttas. Från och med sommaren 2010 kommer tunga transporter och farligt gods att ledas in och ut via den nya så kallade Anders Furbeck ansvarig för LKABs del i samhällsomvandlingarna Vad ska ingå i gruvstadsparkerna? I Kiruna där det bara finns en enda stor malmkropp kommer gruvstadsparken att hamna mellan malmkroppen och stadens bebyggelse. Sedan rör sig parken bit för bit in mot sta- Södra infarten från Nikkaluoktavägen. Med den nya infarten avlastas samhället från påverkan av tung trafik. Både säkerheten och stadsmiljön förbättras, säger Victoria Aidanpää, projektledare på LKAB. LKAB kommer att se över vägvisningen längs E10 och ute i samhället tillsammans med Vägverket och kommunen för att vägleda den tunga trafiken till den nya infarten. Säkerheten viktig I planeringen för Södra infarten har synpunkter från många intressenter tagits med och påverkat val av tekniska lösningar och vägens placering. Vattenfall har åtgärdat kraftledningarna som korsar infarten och hänsyn har också tagits till den renflyttningsled som passerar i området. En skoterled passerar vägen och skoteröverfarter har projekterats i samråd med kommunen. Säkerheten är viktig och den nya infarten kommer att utrustas med en fjärrövervakad grind i anslutning till industriområdet. Vägen har projekterats enligt Vägverkets normer med en hastighetsstandard på 70 kilometer i timmen. Det innebär att vägen anläggs utifrån de krav som ställs på allmänna vägar med hänsyn till bland annat vägens plan- och profilstandard, släntlutningar och räckesutformning. den allteftersom markdeformationerna från gruvbrytningen fortskrider. I Malmberget är det besvärligare. Där finns flera malmkroppar i närheten av bebyggelsen, och man kan bo väldigt nära gruvbrytningen utan att ha ett hus som hamnar i gruvans väg. Från LKABs sida inser vi att det här är problematiskt, men lagstiftningen ger oss ingen enkel lösning på situationen. Tillsammans med Gällivare kommun diskuterar vi hur läget kan hanteras. Det är många svåra frågor som vi försöker finna svaren på, t ex: Är det möjligt att erbjuda en frivillig gruvstadspark? Var bör i så fall gränsen för en frivillig gruvstadspark gå? Vad gör man om bara hälften av husägarna inom det området vill flytta har man förvärrat situationen då genom att skapa ett antal ödetomter istället för en park? Och hur ska kommunen klara vatten- och elförsörjning till kvarvarande boende om den blir stående med överdimensionerad infrastruktur? LULEÅ 2009 måste ha varit ett hisnande år för vilken ekonomidirektör som helst. För Leif Boström på LKAB var det som att hoppa bungyjump: Det var skrämmande att uppleva hur det kunde gå så fort från full fart framåt till tvärstopp. LKABs historiskt sett mest turbulenta år sett ur ett ekonomiskt perspektiv håller på att summeras. 2009, ett år som präglades av en global ekonomisk härdsmälta som världen aldrig tidigare upplevt. LKABs ekonomidirektör Leif Boström kan bara konstatera faktum: Det har varit ett år som har präglats av stor förändring. Efter flera år med fantastisk utveckling av både produktionsvolymer och ekonomiska marginaler blev det tvärstopp. Mest skrämmande var att det gick så fort. Andra halvåret gick det sedan upp lika fort, men man blir ju fundersam Kan det hända igen? Det gäller verkligen att vara flexibel. Gjorde tvärtom Boström kan konstatera att LKAB tack vare sin finansiella styrka hade möjlighet att agera irrationellt i krisens stund. Vi kunde bygga upp lager och arbeta med kostnadseffektivitet parallellt. Vi arbetade för att ta en månad i taget. Vi insåg att det var en onaturlig situation, världen behöver ju stål. Så vi valde att tro på att marknaden skulle vakna. Och så blev det. Och då stod vi kvar med vår personal intakt och hade fulla lager. Vi kunde vara flexibla, när alla ekonomiska teorier egentligen säger motsatsen, att man i lågkonjunkturen givetvis ska minimera sina lager Vi gjorde tvärtom. Ombildade bolaget Krisen på marknaden synliggjorde ett annat problem, med de tagna investeringsplanerna När börjar det hända något konkret med gruvstadsparkerna, så man kan se skillnad i praktiken? I Kiruna kommer det att ske om några år, när t ex kvarteret Ullspiran och LKABs bolagshotell måste börja tömmas och ersättas av park. I Malmberget gnuggar vi geniknölarna tillsammans med kommunen för fulla muggar och hoppas kunna presentera någon form av lösning under var på många sätt ett skrämmande år, anser Leif Boström, ekonomidirektör LKAB. Foto: Anders Alm på 20 miljarder och ett negativt kassaflöde behövde bolagsledningen agera för att säkerställa framtida finansiering. Det hölls en extra bolagsstämma och LKAB ombildades till ett så kallat publikt bolag: Helt enkelt för att kunna låna upp pengar på marknaden om det krävdes, vi har aldrig varit i den situationen tidigare att det behovet varit aktuellt. Vad har ni lärt er av det som hände under 2009? MALMBANAN Rekordtransporter längs Malmbanan samtidigt som energiförbrukningen minskar med en tredjedel. Hjälten: De nya IORE-loken. Vecka 50 slogs nytt rekord för transporter med ton färdiga produkter, vilket motsvarar ett årstempo på över 30 miljoner ton. Trots att malmtransporterna ökar minskar energiförbrukningen. Göran Heikkilä, logistikchef, LKAB, förklarar: Genom att köra långa tåg i stället för korta sparar LKAB 6 procent energi per transporterat ton. Genom att byta ut de gamla DM3-loken mot IORE som har energiåtermatning vid Snabbheten i marknaden. Att det kan gå fort i konjunktursvängningarna. Vi terminsäkrar i dollar för att skydda oss till en del, men det viktigaste är att hela tiden jobba för att bli än mer flexibel och att hela tiden se över kostnaderna. Mer flexibla I början på 2008 steg prisnivån på järnmalm med 85 procent, nu är det råvarubrist på marknaden, kan inte priset stiga igen nu? Eftersom efterfrågan är stor nu finns det möjligheter att priserna går upp. En stark indikator på temperaturen på marknaden är spotpriset på järnmalm i Asien. Men det viktigaste för oss nu är att fokusera på att hålla uppe volymerna. Om Europa som är vår hemmamarknad sviktar igen måste vi vara mer flexibla, konstaterar Boström. Starkare lok sparar energi bromsning och köra långa tåg sparas uppemot 30 procent energi per transporterat ton. Ombyggnaden av våra dieseldrivna T46-terminallok kommer också att innebära en energi- och miljövinst. De får nya motorer och nya styrsystem ja, det blir nästan helt nya lok av dem. Tack vare ombyggnaden kommer vi att sänka dieselförbrukningen med minst 20 procent och reducera utsläppen med 70 procent från dem, säger Göran Heikkilä. Fabricius & Co spelar i Kiruna. Tokhett hockeyderby i Lombia OS-uppehållets hetaste hockeyderby spelas i Lombiahallen i Kiruna. Där möter LKAB rivalen Boliden. Eller om man så vill: Luleå Hockey mot Skellefteå AIK. Den 23 februari i Lombiahallen klockan är det nedsläpp. Sedan smäller det. I sargen. För det är derbydags, det är elitserielagen Luleå Hockey och Skellefteå AIK som går en holmgång i Kiruna. Och det brukar bli heta känslor när Norrbotten och Västerbotten gör upp om vem som är bäst i Norrland. Vem som vinner? Det är faktiskt redan klart: Kiruna IF. Det stämmer, lagen tar ingenting, vi får överskottet, säger Mikael Lasu, marknadsansvarig på Kiruna IF. Hur mycket kan en utsåld Lombiahall ge er i vinst? Med lite kringförsäljning säkert kronor och det är kanonviktiga pengar för oss. Och förköpet visar att det är stort intresse här i stan för matchen, så det kommer att bli trångt. Vi har fört en dialog en längre tid med Luleå Hockey och när det här kom upp så ställde även Skellefteå upp för oss, säger Lasu. Matchsponsor för derbyt är LKAB. Det brukar bli heta matcher mellan de här lagen så det ska bli roligt att kunna lotta ut biljetter till vår personal och erbjuda bra hockeyunderhållning. Sedan tycker även vi att det är fint att Luleå Hockey som vi sponsrar låter Kiruna IF få överskottet, säger Ove Köhler, LKAB.

3 4 LKAB framtid Februari 2010 Februari 2010 LKAB framtid 5 Vilken LKABverksamhet skulle du vilja veta mer om? Elina Ahlqvist 18 år, Kiruna Jag skulle vilja veta lite mer om hur det funkar under jord, lite om risker och så. Min pojkvän och min mamma och många av mina kompisar jobbar där. Carola Johansson 34 år, Kiruna Det är ju stadsflytten man är nyfiken på. Jag tycker inte man får veta så mycket om det från LKAB, eller från någon annan heller. L-Å Sandström 60 år, Kiruna Jag började som 17-åring på LKAB 1967 och har också kört lok, bland annat malmtåg, i 22 år. Men det vore intressant att få lära sig mer om förädlingsprocessen, hur malmen går från sovringsverk till anrikningen och sen pelletsverken och om tillsatsämnena som blandas i. Margot Hansson 78 år, Kiruna Ja, hur ska man klara av det här med att flytta stan, det funderar man ju på. Fast det är ju både kommunens och LKABs sak. Min son jobbar på LKAB, så jag försöker då och då pumpa honom på information om hur det är där! Marcus Wiklund 25 år, Kiruna Jag är inte intresserad. Jag är nyinflyttad i stan och jobbar med slädhundar, så turister är min grej. Nye vd:n Lars-Eric Aaro: Kunderna har svar på våra framtidsfrågor LULEÅ Karriären inleddes som lastare under jord i Kirunagruvan. Nu är Lars-Eric Aaro vd och koncernchef för LKAB. Tacka en grundskollärare vid namn Lage för det. Det är fantastiskt att som norrbottning få förmånen att vara med och fatta beslut om miljardinvesteringar som utvecklar länet, säger Aaro. På skrivbordet ligger utkast från den kommande årsredovisningen, cirkeldiagram och staplar ska granskas. Från kontorets fönster kan man ana LKABs malmhamn i Luleå. En hamn som nu skeppar allt som LKAB kan leverera ur sina gruvor i Malmfälten. Det är ett LKAB som går för full maskin som Lars-Eric Aaro nu blivit vd och koncernchef för. Vittangisonen, uppvuxen i en järnhandel, sitter nu och lägger upp framtida strategier för mångmiljardinvesteringar. Du är född och uppvuxen i Vittangi, varför borde vi andra besöka just Vittangi? För fisket. Två fantastiska älvar går ihop där, Torneälven och Vittangiälven. Det är svårt att förstå att det inte skulle kunna gå att driva en fiskecamp som är bland Sveriges bästa där. Naturvetenskaplig linje på gymnasiet, tänkte du bli läkare? Nej. Jag hade en fantastisk lärare i grundskolan som heter Lage Isaksson som verkligen såg mig och fick mig intresserad av matte och fysik. Men jag förstod snabbt att jag skulle jobba med något som hade med affärer att göra. Och para det med naturvetenskapen, en bred utbildning. Så därav valet av Naturvetenskaplig linje. Varför var affärssidan så given? Jag är uppvuxen i en en järnhandel och var affärsområdeschef för gasol från Varför kan inte en Vittangibo bli det? 13 års ålder (stort leende), så att jobba med just affärer och kundkontakt kändes givet. Men jag ville gå i skola. Jag ville utbilda mig. Jag hade sett bergsingenjörer från Stockholm och tänkte: varför kan inte en Vittangibo bli det? Så jag utbildade mig till bergsingenjör i Luleå. Du har arbetat som lastare under jord på LKAB i början av din yrkesverksamma bana. 1 juli 1976 började jag. Jag hade träffat min hustru Siw då och började arbeta under jord som lastare. Det var otroligt värdefullt för att kunna förstå det jag sedan läste teoretiskt på universitetet. Jag var anställd under hela min studietid, så jag kom hela tiden tillbaka till gruvan och arbetade mellan studierna. Vad betyder den erfarenheten för dig i dag som vd? Det är en ovärderlig erfarenhet. Att kunna ha den tryggheten, att veta hur det fungerar. Jag har varit tio år under jord i olika befattningar och har därför goda kunskaper. Jag tror mycket på människan och berget, att se och lära känna berget. Att själv se utvecklingen. Därför är nog tankarna att helt fjärrstyra verksamheten från ovan jord fel. Du förlorar kunskapen om berget då. Det gör det också väldigt lätt för mig att fatta beslut om att utveckla säkerhetsarbetet och göra tunga investeringar inom säkerheten under jord. Där viker vi inte en tum. Säkerheten för våra anställda går först. Du har haft en lång rad ledande befattningar, hur skulle du beskriva ett bra ledarskap? Jag tror mycket på närvaro. Vi har ett visst mått av möteshysteri, men vi måste vara ute och jobba på arbetsplatserna. Inte fastna för mycket i administration. Jag tror på snabba beslut, inga långbänkar. Och vi Lars-Eric Aaro tar en kaffe hemma i villan på Bergnäset i Luleå. måste ha kul på jobbet. Livet är för kort. Vad ska man absolut inte göra. Jag menar, om jag inte vill irritera dig? Att vara oärlig. Då tappar jag respekten totalt. Vi gör det vi säger, det vi kommit överens om. När är det som allra roligast på jobbet? Att få vara ute och träffa anställda på deras arbetsplatser är jättekul. När verksamheten flyter på. Och folk känner att det fungerar bra. Och det är klart att när vi får ta stora investeringsbeslut som förlänger vår framtid så känns det enormt starkt. Att hämta hem order till LKAB är ett annat tillfälle till en härlig känsla. LKAB är ett internationellt bolag med verksamheter i flera världsdelar, det betyder en hel del resor antar jag. Hur många resdagar har du på ett år? 2009 hade jag väl resdagar. Men det var extremt. En viktig sak vi måste förstå är att slaget om LKAB inte kommer att stå i Norrbotten, utan ute i världen hos kunden. Kunden har svar på alla våra framtidsfrågor. Därför måste vi vara ute hos kunden och förstå hur kunden tänker, utvecklas och att vi bevakar hur konkurrenterna agerar. Vi ska vara ett 30-miljonertons företag om några år. Vi behöver de volymerna för att lyckas med våra ambitioner. Klara åtaganden när det gäller samhällsomvandlingarna och de stora investeringarna i den egna verksamheten som vi är mitt uppe i. Vart reser du helst privat? Björkliden. Och så åker vi skidor. Vi har en del i en stuga där och den säljer vi aldrig. Men också gården vi har med mina syskon vid älven norr om Pajala. Men jag och Siw är också gärna i Italien och vandrar i bergen där. Men, visst, vi är mesta tiden kvar Bättre göra de två viktigaste sakerna och gå i mål helt här i Norrbotten sommartid, de ljusa nätterna vid älven eller havet är oslagbart. Hur klarar du den här balansen? Livspusslet Du har ett krävande vdjobb som jag antar kan fylla dygnets alla 24 timmar. Men också en fru och två barn som vill ha din tid. Prioritering. Man kan inte göra allt som man tänker. Man måste inte göra så många saker, men man måste välja. Bättre göra de två viktigaste sakerna och gå i mål helt än att rackla med för många olika saker. Sedan har jag förmånen att ha en fantastisk hustru i Siw, hon har varit en klippa för mig. Och det är ingen tvekan om att hon har tagit det stora ansvaret för familjen, så är det. Vad gör du för att ladda batterierna när du väl är ledig? Då tar jag på mig mina Levis 501 och en vit t-shirt. Och då är jag med Siw. Vi tycker mycket om havet nu när vi bor vid kusten, det är lite samma öppna landskap som i fjällen. Vi är ofta ute med vänner men också ute och motionerar. Varför har du en Volvo Duett från 1965 i garaget? Den har jag fått av min kära svärmor, den ska väl också få sin lilla duvning interiört. Det är ett projekt som jag ska gå i mål med. Du är ju teknologie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. När har du på dig din doktorshatt privat? Den är på då LTU har sin högtidsdag. Jag tror mycket på utbildning, det är oerhört viktigt för Norrbotten som helhet att vi utvecklar och förstärker universitetet. LTU har en stor roll att fylla, inte minst för vår bransch och utvecklingen av gruvnäringen i Europa. Sex av sju i vår koncernledning är utbildade på LTU procent av de akademiker vi anställer är utbildade på LTU. LTU har den grundkompetens som vi behöver för vår gruvtekniska utveckling, och LKAB och LTU förstärker nu denna kompetens för att sätta nya mål t.ex. för vår bergförstärkningsarbete för framtiden. Detta är exempel på betydelsen. Och hela LKABs spets handlar om kunskaperna av att använda våra produkter optimalt hos kunden. Vår forskning, vårt femåriga försprång i teknikutvecklingen, det ska vi bara vidga. Vårt value-in-use, de mervärdena är vårt trumfkort på marknaden. Vi accepterar inget annat än världsklass. Vad ser du som den största utmaningen för dig framåt som vd för LKAB? Chatta om 2009 års resultat med Lars-Eric Aaro den 16 februari Den 16 februari kl kan du chatta med LKABs vd Lars-Eric Aaro direkt efter presskonferensen på Foto: Andreas Lundberg Säkerställa försäljningsvolymerna. Utan volymerna dör LKAB. Hur ska ni klara att bibehålla och till och med kanske öka volymerna? Ett, vi måste leverera en världsklassprodukt som överträffar kundens förväntan, två, vår totalservice mot kunden måste fungera bäst i världen. Det beror bara på oss om vi lyckas eller ej. Hur ser du på då, nu efter ett minst sagt skakigt 2009? Vi kör max. Vi kan inte sälja mer än vi gör nu. Så ser det ut. Men vi ska komma ihåg att våra kunder är väldigt försiktiga i sina uttalanden. Så vi måste vara flexibla. Det känns väldigt positivt just nu för LKAB. Vi kan vinna mycket mark på marknaden om vi bara agerar rätt, och det är bara upp till oss! Namn: Lars-Eric Aaro. Ålder: 53. Familj: Frun Siw och två utflugna söner som studerar. Bor: Luleå. Läser: Papperstidningar. Lyssnar: Sportradion. Ser: Då jag har tid blir det sport, det mesta. Äter: Fisk, gärna svågerns harr från Luspen. Gör: Motion, jogging, skidåkning. Bästa egenskap: Arbetsvillig. Sämsta egenskap: Otålig. Karriär i korthet: 1984 blev Lars-Eric gruvchef för dåvarande koppargruvan Viscaria i Kiruna, ägd av LKAB. Viscaria köptes av Outokumpu Oy1986, som var på väg ut i världen via köp av gruvor. Internationaliseringen var spännande, att möta andra gruvchefer i världen chef för Bolidens koppargruva i Aitik utanför Gällivare marknadschef respektive vd för Secoroc AB, en global tillverkare av borrstålsprodukter i Fagersta. Jag reste mycket internationellt, det var spännande att lära sig att möta olika kulturer och landa affären 1992 tillbaka till Boliden, nu som divisionschef för gruvorna i Laisvall, Boliden-området och Garpenberg och senare som ansvarig för Teknik, Prospektering och Affärsutveckling i nya Boliden Ltd. Jag var borta från familjen mycket under åren på Secoroc, att komma tillbaka till Boliden som ansvarig för ett affärsområde var ett toppalternativ för oss som familj och för mig personligen vd för Assi Domän Karlsborg Första jobbet som verkställande direktör. Hård konkurrens så kundorienteringen var i fokus, lärorikt återvände Lars-Eric till LKAB som forskningsdirektör. När Carl Ameln ringde var svaret JA. Jag hade tjuvläst Veckobladet och väntat på det samtalet i 16 år utsågs till direktör för Teknik och Affärsutveckling blev han ansvarig för den nya Sales & Marketing Division blev han parallellt med jobbet som försäljningsdirektör också tillförordnad vd och koncernchef för LKAB den 1 januari tillträder Lars-Eric som vd och koncernchef för LKAB. Det är oerhört inspirerande att få förtroendet.

4 6 LKAB framtid Februari 2010 Februari 2010 LKAB framtid 7 Foto: Daniel Olausson. Magnetit i brittiska tofflor värmer. Magnetiten är en oväntad toffelhjälte Om du fryser om fötterna kan du köpa tofflor innehållande sulor av magnetit som går att värma i en mikrovågsugn. Magnetit är i dag mer än bara järnmalmspellets. I dagens värld hittar du mineral på de mest udda och mest naturliga ställen. Visste du till exempel att papper kan innehålla upp till 75 procent mineral? Det kuriosa exemplet med tofflorna kan låta konstigt, Andreas Fredriksson, verksamhetschef specialprodukter, LKAB förklarar: Magnetit är ett järnmineral med hög värmelagringsförmåga. Det är den grundläggande egenskapen som gör att tofflorna håller dina fötter varma under en lång tid. unika egenskaper Industrimineral heter området inom mineralvärlden där man använder andra egenskaper hos ett mineral än att framställa metaller. Olika mineral har olika grundläggande kemiska, fysikaliska och metallurgiska egenskaper som kan nyttjas i olika sammanhang. Magnetit har i grunden några unika egenskaper: 1. den har hög densitet (den är tung) 2. den har speciella magnetiska egenskaper som förstärks när den hamnar i ett magnetfält (ferrimagnetisk) 3. den är svart. Lars Nilsson, expert specialprodukter Minelco: När magnetit används som ballast i betong blir resultatet ungefär 60 procent tyngre än vanlig betong. Magnetitens svarta färg ger en svart betong. Den höga densiteten ger också betongen ökad värmelagringsförmåga. Tänk dig ett hus med grunden gjord av betong med magnetitballast. Då lagrar huset mer värme än med normal ballast och på köpet får du en mer estetiskt tilltalande betong. Och med magnetit som ballast i betongväggen kan du enkelt fästa tavlor med en magnet (!). Marie-Helen Lehto tycker att ledigveckan är en skön bonus med att arbeta som laddare under jord. Det spelar ingen roll om man är kille eller tjej Marie-Helen Lehto har arbetat som laddare i snart två år. Hon trivs med jobbet i fronten, framförallt för friheten: Vi planerar upp våra arbetsdagar i teamet efter hur vi själva känner. Det är i frontlinjen, om man så vill längst där nere. Det är för många kanske en smula mytomspunnet att arbeta som laddare. Det handlar trots allt om att spränga själva berget. För Marie-Helen Lehto började allt med ett vikariat: Jag avslutade processutbildningen i pelletsverken under samma år och kunde troligtvis ha fått jobb där om jag hade väntat, men kände att det kunde vara intressant att prova på att vara i gruvan för att få se båda sidorna. Gruvan var verkligen inte som jag hade föreställt mig, allt var mycket större. Man kan planera in saker till de lediga veckorna Tagit sprängkort Nu har två år gått och hon har tagit sprängkort som man får efter en veckas utbildning och 12 månaders arbete och är nu en sorts allt-i-allo på laddningen. Det kan hon vara eftersom hon har lärt sig att ladda både vid produktion och vid tillredning. Något som kollegan Erik Tjäder nu också håller på att lära sig. Det är lite olika arbetssätt och det är bra att kunna båda delar, säger han. Gunder Wälitalo är produktionschef för laddarna, han har 32 medarbetare fördelade på tre arbetslag. En ny får alltid gå med en rutinerad och lära upp sig. Då har de möjlighet att fråga och lära sig jobbet allt eftersom, säger han. Ledigvecka en bonus Laddarna jobbar förmiddag, eftermiddag med helg och har sedan en ledigvecka. Jag har haft skiftformer med ledigveckor själv och det är verkligen bra om man till exempel tycker om att vara ute i naturen, säger han. Marie-Helen Lehto bekräftar att bonusen som en ledigvecka ger är ett starkt plus för henne: På vintern gör jag kanske inte så himla mycket, men annars har vi stuga i Norge och åker dit. Jag pysslar om hunden och tar långpromenader. Hinner med ärenden som man inte hinner när man jobbar. Bokar in tandläkartider till ledigveckorna. Man hinner med så mycket, hinner stressa av efter jobbet och kan planera in saker till de lediga veckorna. Det är skönt att kunna åka bort några extra dagar istället för bara över helgen. Fritt jobb Många kanske tvekar inför att arbeta under jord, vad vill du säga till dem som tvekar? Det är som vilken annan arbetsplats som helst egentligen, även om man får tåla att bli lite skitig, förstås. Annars är det en helt suverän arbetsplats. Vad är det roligaste med att jobba som laddare? Det är ett fritt jobb, vi har det vi ska göra, men man kan planera upp sin dag efter hur man själv känner, frihet under ansvar. Man jobbar tajt i ett arbetslag vilket är positivt. Laddarna har ansvaret att förbereda inför nattens sprängningar och följer den plan som är lagd av gruvstaben. Förmiddagsskiftet börjar halv sex på morgonen och slutar två på eftermiddagen. Bil med sprängämne Vi börjar med att åka till kuren för att se vilka jobb som ska göras och var. Sedan fyller vi laddbilen med sprängämne och åker ut och jobbar. Kortfattat fyller vi färdigborrade hål med sprängämne. Det består av en detonerande stubin och emulsion, säger Marie-Helen. När alla hål är laddade kopplas trådarna ihop med en elutlöst sprängkapsel. Den kopplar sedan eftermiddagsskiftet ihop med ett sprängskåp när det är dags för nattens sprängningar. Halv två på natten skjuter man i Kirunagruvan. Eftermiddagsskiftet börjar 17:36 och slutar klockan två på natten. Bra vara stark Gunder Wälitalo arbetade som laddare på talet, sedan dess har arbetet både förändrats och förbättrats arbetsmiljömässigt. Då var det mycket lyft över axelhöjd och man skulle helt med egen kraft ladda hålen i raskransarna. Det resulterade i att många fick problem med nacken, säger han. Det är fortfarande en stor fördel att vara vältränad och många i arbetslagen är idrottare. Men det spelar ingen roll om man är tjej eller kille, lång eller kort. Det har större betydelse vilken sorts person man är för att passa för yrket. Arbetet på laddningen bygger på teamwork och det är viktigt att kunna jobba ihop med andra människor, säger han. KAJSA LINDMARK Antal underjordsarbetare i LKAB: 1079 Antal kvinnor under jord i LKAB: 57 Antal kvinnor totalt i LKAB: 495 Antal laddare: 35 i Kiruna, 14 i Malmberget Skiftform: K3 Genomsnittslön under jord: kr (Grundlön+alla fasta månadslönetillägg) Genomsnittslön laddare: kr Olika underjords- och skifttillägg: K3-skift ger 20% extra på lönen, D3-skift ger 14%, K-5-skift ger 28%. Förklaring skiftformer: K3 fm, em, lv D3 fm, em, lv (inte storhelger), K5 fm, em, lv natt, lv (fm=förmiddag, em=eftermiddag, lv=ledigvecka, K=årets alla dagar) GÄSTKRÖNIKAN Elisabeth Landby Turist- och eventföretagare i Gällivare Joråsåatte annars då? Sitter just nu på ett kafe i världsarvsmärkta stan Luang Prabang, i norra Laos. Vilket underbart land, kultur och folk. Vilket skönt ställe och vad härligt med lite semester. Fast vad skönt att sedan få återvända hem till vårt eget vackra världsarv. Till rent vatten, en trygg tillvaro, bästa jobbet och folk som man älskar. Det finns många paradis på jorden, mitt är i Gällivare. På samiska kallas Gällivare för Vahtjer. Enligt en sägen jag hört bodde en man vid namn Vahtjer i Gällivare för 400 år sedan och området kring Dundret var hans marker. I början på 1600-talet började det dock trilla in lycksökare, äventyrare och mäktiga män för att utforska marken här. Vahtjer visste Våga göra att han inte kunde vare sig ändra eller stoppa de förändringar dessa män, men han ni längtat efter bad dem om en sak... Har ni läst inskriptionen på statyn Same, i Gällivare? Där står de vackra orden som sägnen säger att Vahtjer tänkte högt när han såg förändringarnas vindar blåsa. Mitt var landet i forntid, bevara mitt folk i framtid. Inget mer. Vilken storsint kille! Jag är varken same eller historiker, snarare en historieberättare, romantiker och en som gillar att tro på det vackra och genuina. Vi, precis som Vahtjer, står inför omvälvande förandringar men gör inte hela världen det? För mig är det välkommet, förändringar hör till framtiden och utvecklingen. Kanske är detta Malmfältens chans att bygga sitt drömsamhälle? Ni som står med besluten i er hand, var bara rädda om folket och landet, för det är inte bara hus ni flyttar utan generationer av människor, minnen och platser som älskats. Fick för inte länge sedan berättat för mig, av en riktig gubbstrutt (jo, han var det), hur det låg till. Han sa att antingen är man positiv, eller så är man realist. Jag tappade fattningen och sa inget mer, men efteråt har det retat mig att jag inte antingen 1) klippte till honom hårt, eller 2) gav honom en stor kram och förklarade att det finns en bra värld trots allt. Jag tycker det är märkligt och tragiskt cyniskt att påstå att realister endast kan vara negativa. Själv gränsar jag i så fall hellre mot naiv positivism. Placeboeffekten är stark! En vuxen karl borde lärt sig att allt som händer inte kan falla en i fatet men trots detta kunna se på världen med hopp. Vi kan de facto inte styra eller stoppa alla förändringar, men genom engagemang påverka dem. Tillåt mig låta lite frireligiös nu, men: Engagera er! Framtiden är nu, våga göra de förändringar ni längtat efter, dräp janten och låt en positiv anda visa världen att här, här händer det minsann grejer!

5 8 LKAB framtid Februari 2010 Februari 2010 LKAB framtid 9 LOTTA FOGDE Kommunikationsdirektör, LKAB FRÅGA LKAB: Den senaste tiden är det två områden som dominerar bland de frågor som kommer in till LKAB: Hur vi agerar gentemot kommunerna på våra verksamhetsorter i samband med samhällsomvandlingarna och hur vi resonerar när vi fattar beslut om att sponsra olika verksamheter. Om jag börjar med samhällsomvandlingarna, så gäller frågorna där bland annat varför LKAB motsätter sig en mängd byggprojekt i Kiruna, utan att själva bygga någonting istället. På sista tiden har t ex kommunens planer på att bygga ut och om Gallerian väckt frågor. Och det stämmer ju, att LKAB i princip motsätter sig all byggnation ovanpå malmkroppen i Kiruna. Allt som byggs ovanpå malmkroppen måste LKAB ersätta någon gång i framtiden, och det fördyrar därmed gruvbrytning i en framtid som vi vet mycket lite om. Men LKAB vill ju precis som invånarna i Kiruna och Malmberget försöka undvika att lägga en död hand över utvecklingen i samhällena. Vi förstår att man måste kunna göra investeringar även i fastigheter och verksamheter som så småningom ska avvecklas. Det är när dessa reparationer och utbyggnader går över gränsen till stora nysatsningar som vi måste säga nej. Att LKAB inte självt bygger för att kompensera dessa nej, beror på att varken vi eller andra potentiella investerare idag vet var vi i så fall ska bygga. Det är ont om byggbar mark i Kiruna som är planlagd för byggande och som inte ligger på malmen. Det är kommunerna som planerar var byggnation kan ske, och de har den svåra uppgiften att ta fram detaljplaner för nya områden som inte stör framtidens gruvbrytning. Det är ett grannlaga arbete, med tanke på hur mycket potentiell malm det finns i Kiruna och Malmberget. Sponsringen, då? Ja, det finns några enkla riktlinjer för hur LKAB prioriterar i sponsringsärenden: Vi stöder i första hand ungdomsverksamhet på våra verksamhetsorter i Malmfälten. Det handlar om framtidens LKAB-anställda. Därutöver vill vi bidra till att profilera Norrbotten i resten av Sverige genom att stödja arrangemang på elitnivå inom länet. Vi marknadsför gärna namnet LKAB ihop med elitidrottare från Norrbotten som det är gynnsamt att associeras med. Norrbotten går som en röd tråd genom vår sponsring, och det handlar om att lyfta fram hela länet, såväl Malmfälten som attraktivt område att bo och arbeta i som Luleå som stimulerande universitetsstad. Skicka in din fråga: MALMBERGET En stor analys av den seismiska aktiviteten i Malmberget visar att skakningarna både har ökat och minskat. Totalt sett ser vi en ökning, men på t ex Hermelin har de minskat, säger Monica Quinteiro, chef för gruvteknik i LKAB. En kartläggning av skakningarna i Malmberget gjord på mätningar fram till oktober 2009 visade att de både ökat och minskat den senaste tiden. Skakningarna som orsakas av brytningen, de så kallade seismiska händelserna, har ökat totalt sett i Malmberget. Men på vissa områden har de minskat de senaste åren, till exempel på Hermelin. På andra ställen, som i centrala Malmberget, är antalet skalv färre medan de däremot blivit kraftigare sedan 2006, säger Monica Quinteiro, chef för gruvteknik i LKAB. KRAFTIG MINSKNING Samtidigt har vibrationerna från sprängningarna minskat kraftigt genom åren. De vibrationerna har faktiskt halverats i styrka på ett tiotal år, visar våra mätningar. Det beror dels på att brytningen går allt djupare, vilket gör att stötvågorna får längre att gå upp till marken, och dels på att vi förbättrat sprängningstekniken, vilket gör att salvornas storlek och ordningen de sprängs i har minskat vibrationerna. Det finns ett 20-tal fyndigheter av olika storlekar inom ett område som är cirka en halvmil långt och två kilometer brett. Idag pågår brytning i tio av malmkropparna. De ligger runt om Malmberget och flera av dem lutar in mot samhället. Däremot pågår ingen brytning under områden där människor bor eller vistas, vilket är ett principbeslut som bland annat är orsaken till att Bergmansgatan stängs. Trots att det skulle vara säkert att bryta några år under mark utanför stängslet på vissa ställen har vi bestämt oss för att inte göra det för att undvika oro hos de boende på våra gruvorter, säger Anders Kitok, produktionsdirektör på LKAB. Skakningarna varierar Många boende i Malmberget märker av gruvbrytningen, till exempel genom de gruvskalv som uppstår när bergspänningarna förändras. Hur mycket skakningarna känns på markytan beror inte i första hand på närheten till brytningsområdet i malmkroppen, utan på vilken sida av malmen man är på, säger Monica Quinteiro, chef för gruvteknik. Skakningarna ökar och minskar Malmkropparnas läge vid olika nivåer Gropar Hålrum Staket Välkomman 450 m 500 m Hängvägg Liggvägg Malmkropp Brytningen följer malmkroppens lutning neråt. I den riktning som brytningen går, mot den så kallade hängväggen, kommer även bergspänningarna att påverkas och märkas av i form av skakningar. På den sida som brytningen lämnar bakom sig, den så kallade liggväggen, kan det vara relativt lugnt även i framtiden, även om man befinner sig nära. Malmbergets idrottsplats Nivå m MALMBERGET Josefina 500 m Hens Johannes 555 m 481 m HERMELIN BOLAGSOMRÅDET Kyrkan Välkommaskolan Folkets Hus Nordan CENTRUM Ny staketdragning Monica Quinteiro, verksamhetschef för gruvteknik. Gunillaskolan Kapten 830 m ELEVHEMSOMRÅDET Printzsköld 895 m Kaptensgropen Fabian 830 m KILEN MALMSTA Alliansen 932 m Dennewitz 902 m Södra Alliansen 720 m Begravningsplatsen Nya Malmstaskolan Parta 886 m ORMKULLEN VITÅFORS INDUSTRIOMRÅDE Östergruvan 911 m Viri 930 m Analys av markvibrationer Hermelin: Antalet markvibrationer har minskat med 20 procent mellan 2003 och 2009, från 25 till 20 vibrationer per år. Storleken på markvibrationerna har minskat med 10 procent mellan 2003 och 2009 Bolagsområdet: Mellan 2003 och 2006 har antalet markvibrationer mer än dubblerats. Totalt inträffade 33 vibrationer under 2003 och 76 vibrationer under Storleken på vibrationerna har dock inte förändrats. Ingen ytterligare ökning av antalet vibrationer har skett mellan 2007 och Däremot har storleken ökat sedan 2007 med en faktor 1,7. Centrala Malmberget: Antalet markvibrationer har halverats mellan 2006 och 2009, från ett femtiotal per år ned till drygt 25 hittills under Storleken på markvibrationerna har ökat med faktor 1,9 sen Kilen: Antalet markvibrationer har mer än dubblerats från 2004 till 2005, från ca 12 vibrationer per år 2004 till ett 30-tal vibrationer per år för åren 2005 till Storleken på markvibrationerna har ökat med faktor 1,9 från 2003 till Därefter, från 2006 till 2009, har storleken på markvibrationerna inte ökat. Östra Malmsta - Ormkullen: Antalet markvibrationer har ökat mellan 2006 och 2009 med en faktor 1,6. Under 2006 inträffade 13 händelser jämfört med 21 hittills under Markvibrationerna har halverats i storlek mellan 2006 och Sen 2007 har storleken på vibrationerna varit oförändrad. Ny staketdragning hålrum Järnväg Se filmen från seismikseminariet SVENSKA GRAFIKBYRÅN Om brytningen av en malmkropp startar under jord, utan att man börjat bryta i dagbrott från markytan, bildas ett hålrum med en takskiva ovanpå. När malmen bryts ut fylls tomrummet av sten som lossnar från takskivan. Till slut når hålrummet markytan, blockar upp till dagen som bergmekaniker säger. Det tar olika lång tid beroende på malmkroppens djup, storlek och läge samt bergmassan ovanför. Ett nyligt exempel i Malmberget är malmkroppen ViRi:s takskiva som blockade upp I Kiruna pågår uppblockningen av Sjömalmens takskiva. Malmkropparna Fabian och Printzsköld har också takskivor som kommer att öppnas, men det går inte att beräkna exakt när det sker. Husen i den så kallade Långa raden på Johannesområdet hör till dem som kommer att påverkas när gruvområdet utvidgas. Foto: Michael Johansson LKAB bygger 200 lägenheter i Gällivare MALMBERGET Behovet av nya bostäder ökar i Malmberget. LKAB har därför beslutat att bygga 200 nya lägenheter. Vi satsar cirka 250 miljoner kronor i detta projekt, bekräftar vd Lars-Eric Aaro. Planen är att färdigställa de flesta bostäderna i hela paketet under en femårsperiod för att skapa goda planeringsförutsättningar för alla inblandade, såväl privatpersoner som Gällivare kommun och övriga myndigheter, säger LKABs vd Lars-Eric Aaro. Vi satsar cirka 250 miljoner kronor i detta projekt. Den första etappen startar 2010 på det så kallade Mellanområdet mellan Gällivare och Malmberget, där LKAB redan äger lämplig mark nya lägenheter kommer att uppföras på Bäckåsen och beräknas vara klara första halvåret Hållbart byggande Det är mycket glädjande och inspirerande att vi har fått beslut på att bygga nya bostäder i Gällivare säger Mats Pettersson, vd för Fastighets AB Malmfälten, FAB. Med nybyggnationen har vi ökade möjligheter att vara en attraktiv hyresvärd även i framtiden. Till de nya bostäderna försöker vi ta med oss FAB-karaktären när det gäller miljön och kommer bland annat att arbeta fram mer energieffektiva lösningar. Allt med fokus på ett hållbart byggande och på att skapa attraktiva bostäder. Gällivare kommun är viktig för oss och vi vill att orten ska fortsätta vara en attraktiv plats att leva, bo och arbeta på. Detta beslut är ett bidrag från LKAB till att skapa både trygghet i närtid och en optimism På Johannes- och Hermelinområdet finns flera av de bostäder som FAB nu planerar att ersätta. Foto: Michael Johansson inför framtiden, säger Anders Furbeck, ansvarig för LKABs del i samhällsomvandlingen. Framförhållning Beslutet om nyproduktion av lägenheter baseras bland annat på en långsiktig avvecklingsplan för LKABs bostadsbestånd inom områdena Johannes och Hermelin i västra Malmberget. Vi kommer nu att tillsammans med Gällivare kommun fortsätta det konstruktiva samarbetet kring utveckling av nya bostadsområden. Nästa steg blir att LKAB får mark anvisad för bostadsbyggande, säger Anders Furbeck. För att skapa ytterligare framförhållning utvecklar LKAB tillsammans med Gällivare och Kiruna kommuner idén om gruvstadsparker, en mjuk övergång mellan gruva och bebyggelse. Syftet med gruvstadsparker är att underlätta för samhällsplaneringen samt att ge invånarna en trygg och positiv boendemiljö. I praktiken innebär begreppet att ett grönområde skapas mellan bebyggelse och gruvindustriområde. Enligt tidplanen kommer konkreta förslag om gruvstadsparker i Malmberget att kunna presenteras under första halvåret 2010.

6 10 LKAB framtid Februari 2010 Februari 2010 LKAB framtid 11 Tycker du att samhällsomvandling och stadsflytt är komplicerat? Då ska du inte gå LKAB-gymnasiet. Just nu färdigställer förstaklassarna planen för att evakuera 1000 människor till planeten Novus. Bland frågorna de löst är vad vi ska ta med oss från jorden, vem som ska bestämma och hur man ska lösa energifrågan. LKAB-gymnasiets samordnare Kjell Karlsson, LKABs rekryterare Kerstin Bergdahl och Torbjörn Henriksson åker runt och informerar niondeklassarna om LKAB och dess gymnasielinje. VAD FÖRVÄNTAR DU DIG AV 2010? LKAB framtids vinnare Lars Isaksson och Bertil Karlsson träffade Marcus Hellner och Charlotte Kalla under SM-tävlingarna i Piteå. Foto: Anders Alm LKABs stjärnor jagar OS-guld Kjell Karlsson & Kerstin Bergdahl informerar niondeklassare om LKAB-gymnasiet. Angelica Hansson, Filip Wåhlström, Pernille Holmqvist Edvardsson. Gustav Landström, Linus Askebrand, Samuel Henriksson. Seija Forsmo. Senior forskare, expert inom partikelteknologi, Malmberget. Bygget av nya forskningslaboratoriet i Malmberget, Agglomereringslaboratoriet, börjar i maj och redan i slutet av 2010 kan vi kanske börja flytta in. Vad spännande det blir att se våra planer och drömmar bli verklighet! Det är fantastiskt för en forskare att få se en idé växa från en liten burk i labbet till en applikation i produktionsprocessen. Bättre finns inte. PITEÅ LKABs skidstjärnor Charlotte Kalla och Marcus Hellner genrepade framgångsrikt inför OS på SM i Piteå. Och hade riktigt kul: Det gäller att ha både roligt och träna bra för att lyckas, konstaterade Charlotte Kalla. SM-helgen i Piteå kunde nästan summeras med två namn, Kalla och Hellner. De två LKAB-sponsrade åkarna lämnade Piteå med ett knippe guld- och silvermedaljer. Och inte minst med ett kvitto på en begynnande storform inför OS i Vancouver. På plats under SM-lördagens spännande sprint i Piteå fanns också Lars Isaksson och Bertil Karlsson, LKAB Framtids vinnare av tidningens tävling. De fick vara med på en hejdundrande folkfest då Lindbäcksstadion i Piteå fylldes av människor som hejade fram sina favoriter. När tillfället ges att se på skidor så tar man det. Jag var ofta och kollade på Kirunaspelen när det begavs sig, säger Bertil Karlsson. Sedan förra numret av tidningen har LKAB fått en ny vd och koncernchef, hur väl känner du honom? LKAB bygger i Malmberget, hur mycket då? VINN EN SIGNERAD LHF-TRÖJA Namn: Charlotte Kalla. Född: 22 juli 1987 i Tärendö. Klubb: IFK Tärendö. Meriter: Junior-VM-guld i Skiathlon över 10 km 2006, året därpå två guld och två silver i J-VM. Stort genombrott med segern på Tour de Ski 07/08, mottog Radiosportens Jerringpris Sund inställning Men bäst av allt var kanske att få krama om två OS-hopp, Charlotte Kalla och Marcus Hellner efter tävlingarna. Det var trevligt och kul att träffa dem. De är positiva och verkar ha en sund inställning till sitt idrottande, säger Bertil Karlsson. Stadion dånade då damernas sprintfinal avgjordes och Piteåkaren Magdalena Pajala med kraftiga stavtag stakade sig förbi Kalla på upploppet och bevisade att hon förtjänar en OS-plats. Trots besvikelsen av att missa den ädlaste valören rycktes Kalla med av den härliga stämningen och fick publiken att göra vågen när det var dags för blomsterceremoni. Folkkär är det minsta man kan kalla henne och ingen var sen att hänga på. Viktig resa Marcus Hellner som följde finalloppen från läktaren då han istället satsade på att träna under dagen kommenterade folkhavet: Riktigt kul med så stor publik, det är mycket folk här för att vara en SM-tävling. Det känns nästan som att åka på hemmaplan här i Piteå, säger han. Trots SM-veckan har både Kalla och Hellner tränat på bra för att komma i OS-form. Det är resan på väg till målet som är viktig och det gäller att både ha roligt och att träna bra för att lyckas när det väl gäller, säger Charlotte Kalla. Fråga 1. Från vilken ort kommer LKABs vd Lars-Eric Aaro? 1: Vittjokk X: Vidsel 2: Vittangi Fråga 2. Vilken typ av bil fick Lars-Eric Aaro av sin svärmor? 1: Volvo Duett X: SAAB Sonett 2: Fiat UNO Fråga 3. Hur många nya lägenheter bygger LKAB i Malmberget under 2010/2011? 1: 30 stycken X: 60 stycken 2: 12 stycken Fråga 4. Hur många medaljer tog Charlotte Kalla under SM i Piteå? 1: 4 (3 guld, 1 silver) X: 4 (2 guld, 2 silver) 2: 5 (3 guld, 2 silver) Fråga 5. VILKET ÅR TOG LULEÅ HOCKEY SM-GULD? 1: 1986 X: : 1996 Läs min blogg på www. marcushellner.se Namn: Marcus Hellner Född: 25 november 1985 i Skövde. Klubb: Gellivare skidallians. Meriter: 2005 herrjuniormästare på 20 km, stafettbrons i VM i Sapporo 2007, vann världscuppremiären 2008 över 15 km fri stil i Gällivare. Jobbar stenhårt 10 km fri stil är Charlottes paradgren eftersom det är det hon är bäst på för tillfället men hon har inte gett upp loppen som går i klassisk stil för det. Jag jobbar stenhårt för att hitta den rätta känslan i klassiskt och tycker att jag har gjort framsteg den här säsongen, säger hon. Även Marcus Hellner är stark i fri stil och finslipar nu formen inför OS. Det är 15 km skate jag har haft i tankarna i många år nu, men visst tränar jag hela tiden för att bli bättre i klassiskt, säger han. Spännande OS Efter kramkalaset åkte Charlotte tillbaka till IFK Tärendös läger för att äta middag och fylla på depåerna och Marcus drog ut på den andra träningsrundan för dagen. Båda krossade motståndet i sina distanser under söndagen då det handlade om just 10 respektive 15 km skate. Nu väntar alla med spänning på vad de två kan åstadkomma i Vancouver. Kajsa Lindmark Medaljskörd SM i Piteå Kalla/Eriksson Guld Teamsprint Kalla Silver Dubbeljakten Kalla Silver Sprinten Kalla Guld 10 km fri stil Hellner Guld Dubbeljakten Hellner Guld 15 km fri stil Rätt svar i decembertävlingen var X, 2, 1, X, 2. Vinnare av SM-resan blev Lars Isaksson och Bertil Karlsson. Tävla på www. lkabframtid.com Patrik Vaara, Ida Karlsson, Tim Callen. Ännu en information inför gymnasievalet. Därför heter det Gällivarehäng Det finns de som suckar över unga mäns mode där byxorna ska hänga så lågt som möjligt. Men begreppet Gällivarehäng har funnits länge, och Sven-Erik Oja, guide i LKABs besöksgruva i Kiruna, har fått en förklaring på var uttrycket kan komma ifrån. I besöksgruvans kafé hänger nämligen ett gammalt foto på två man som handlastar i Malmbergsgruvan. Sven-Erik berättar: En dag kom det en äldre man i ett sällskap, han var säkert över nittio år gammal, stödd på två käppar. Han pekade på männen på bilden och visade deras säckiga byxor. Byxorna var i grov vadmal och väldigt påsiga därbak för att man skulle kunna böja sig fram när man lastade, förklarade han. Det heter Gällivarehäng för att lastarna där hade såna byxor, sa den äldre mannen. Jag gjorde misstaget att ifrågasätta det där lite på skämt, och då hötte han med ena käppen framför ansiktet på mig och sa: Hörrudu, om jag säger att det är så, så är det så! Jag vet, för jag har handlastat själv! Johanna Apelqvist, Hanna Skaugvoll, Julia Gustavsson. Elever i nionde klass vid Hedskolan, från vänster, Fredrik Lundberg, Madelene Norlin, Niklas Nilsson, Daniela Sammelin, Isabell Tjäder, Robin Åström. Aud S. Ljunggren, Administrativ koordinator, Narvik. Det blir ett spännande år i Narvik. SILA ska trimmas in och många av oss får nog nya uppgifter som kräver kompetensutveckling och inskolning. Januari har varit en tuff månad då utmaningarna har stått i kö. Det mesta har nog sin orsak i att skeppningen går för högfart, att vi har en helt ny hamnanläggning och att vädret har varit mycket skiftande. Pål Jensen, Affärsområdeschef Gruvor, Wassara AB, Stockholm. Jag förväntar mig att 2010 blir ett genombrott för Wassara på våra prioriterade marknadsområden; Norden, Sydafrika, Chile, Australien och kanske också Kanada. Genom åratal av enträget upplysningsarbete av Wassara, med god hjälp från LKAB, har gruvbolagen runt om i världen blivit uppmärksamma på att just Wassarahammarens unika förmåga att borra rakt, kan hjälpa dem att uppnå de förbättringar de behöver. Och de får en renare miljö på köpet. Kan det bli bättre? Gruvorna har bråttom att genomföra förbättringar. Därför tror jag att 2010 blir ett hektiskt år för Wassara.

7 12 LKAB framtid Februari 2010 HUR GÅR DET FÖR LKAB? Idag ser vi möjligheterna hos en sjukskriven medarbetare LEVERANSER LEVERANSER I miljoner ton 22,7 18, Ackumulerat 2008 Ackumulerat 2009 Miljoner ton ARBETSMILJÖ Antal olycksfall med frånvaro OLYCKSFALL Antal 5 SNABBA träningspass genomfördes inom LKABs friskvårdssatsning personer vaccinerades mot Nya Influensan av LKAB:s Företagshälsovård 31,7 % av de anställda under 30 år som kommer på hälsokontroll har ett BMI över 30, dvs lider av fetma 764 personer kallades till hälsokontroll och 628 hälsokontroller genomfördes på LKAB-hälsan under 2009 Johanna Nordin, chef för medicinska företagshälsovården. 1. Hur mår LKAB? Hälsan i LKAB är god, sjukfrånvaron har fortsatt minska under Lite oroande för framtiden är att andelen överviktiga anställda fortfarande ökar, framförallt bland de unga. 2. Vad gör företaget för att få bukt med det? Det handlar om ett långsiktigt arbete där vi satsar på friskvård eftersom fysisk aktivitet är mycket viktigt för hälsan. Ett exempel är Månvandringen, en kampanj som är upplagd så att alla ska kunna vara med och röra på sig utifrån sina egna förutsättningar. 3. Hur ser det ut med sjukskrivningar inom LKAB? Långtidssjukskrivningarna sjönk med fantastiska 40 procent 2009 och är nu under 0,5 procent. 4. Hur har ni lyckats med det? Vi har arbetat systematiskt och fokuserat sedan Ansvarig chef arbetar idag tillsammans med individen, rehabsamordnare, fack och Försäkringskassa och målet är att få tillbaka individen i arbete så fort som det är medicinskt lämpligt. Vi har lyckats byta synsätt så att man idag ser möjligheterna hos en sjukskriven medarbetare istället för problemen. Vi anpassar också arbetsuppgifterna för att undvika sjukskrivning, det som ibland kallas Light Duty. 5. Hur har vaccineringen gått och kommer den att skydda oss från en andra våg av Nya Influensan? Även om vaccineringen försenades på grund av leveransproblem har den totalt sett varit lyckad. Så många är vaccinerade att en stor andra influensavåg nu är osannolik Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec KVALITET K-värde för 2009 ack nov: 94,2% och 2008 ack nov: 91,1% 94,2% Hur är LKAB som arbetsgivare? Norrbottens län Kiruna kommun Gällivare kommun 20% 41% 8% 31% 51% 35% 3% 10% 48% 34% 4% 13% Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dålig Mycket dålig Tveksam, vet ej LKAB Sifo MÅLGRUPP: Allmänheten, 18 år och äldre METOD: Telefonintervjuer URVAL: Gällivare kommun, Kiruna kommun, Norrbottens län INTERVJUPERIOD: maj 2009 ANTAL INTERVJUER : miljoner kronor har investerats i utökad bergförstärkning i LKABs gruvor under ANSVARIG UTGIVARE Lotta Fogde REDAKTION Anders Lindberg Kajsa Lindmark PRODUKTION Vinter TRYCKERI Tryck i Norrbotten AB Upplaga exemplar TELEFON Växel POSTADRESS LKAB, LKAB Framtid Kiruna KONCERNEN LKAB Nästa nummer av LKAB Framtid kommer 5 mars!

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 19 februari 2010. Pengar över för kommunerna i Norrbotten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 19 februari 2010. Pengar över för kommunerna i Norrbotten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 19 februari 2010 NORRBOTTEN Pengar över för kommunerna i Norrbotten Det har pratats mycket om ekonomisk kris det senaste året. Många företag har gått dåligt och många människor

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 20 januari 2012 NORRBOTTEN Farlig bakterie på Gällivare sjukhus En patient och en sjukvårdare vid Gällivare sjukhus har smittats av en bakterie som kallas MRSA-bakterie. Andra

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

ANNA OCH EMIL GILLAR BILAR

ANNA OCH EMIL GILLAR BILAR ANNA OCH EMIL GILLAR BILAR Båda är bilintresserade. Anna Haag kunde så mycket om bilar när hon och Emil Jönsson började hålla ihop att han trodde att hon tjuvtränat för att imponera på honom. Det brittiska

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

APRIL 2012. Hemmaplan. den 25 april 2012

APRIL 2012. Hemmaplan. den 25 april 2012 APRIL 2012 Hemmaplan den 25 april 2012 Nu har jag återigen landat på svensk mark efter en vecka i Spanien fylld med äventyr. Känns dock som jag varit borta längre än en vecka då det hänt så himla mycket

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 5 mars 2010 NORRBOTTEN Nya IT-jobb till Luleå Ungefär 2 000 personer arbetar idag vid olika IT-företag i Luleå. IT-företag arbetar med datorer, internet och mobil-telefoner.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 3 februari 2012 NORRBOTTEN Sjuka kan flygas även på natten Nu ska sjuka kunna flygas från Kiruna flygplats även på natten. I fredags blev landstinget och Swedavia eniga om

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 25 februari 2011. LKAB betalar för Kirunas nya stad. chef vid LKAB.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 25 februari 2011. LKAB betalar för Kirunas nya stad. chef vid LKAB. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 25 februari 2011 NORRBOTTEN LKAB betalar för Kirunas nya stad Gruvföretaget LKAB lovar att betala tre miljarder kronor till flyttningen av Kiruna. LKAB ska bland annat betala

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 39 Torsdag 23 december 2010 NORRBOTTEN Gruva till Pajala Nu är det bestämt att det blir en gruva utanför Pajala. Flera hundra personer får jobb tack vare gruvan. -Nu börjar vi, säger

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 19 Fredag 20 maj 2011 NORRBOTTEN Vargen skjuten I söndags sköts en varg i närheten av Dockasberg i Boden. Vargen var på väg in i ett område med många renar. Det var Naturvårdsverket

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun Hur flyttar man en stad? GEOTEKNIK Malmen är Kirunas lycka. Men det som är stadens lycka är samtidigt dess problem. När LKAB följer malmkroppen allt djupare ner i berget leder sprängningarna till sättningar

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Volvo på väg. Bergtagen Goliat möter likvärdigt motstånd i Aitik. USA Rena lastbilar I heta Arizona. Gas följ med volvos metandiesellastbil

Volvo på väg. Bergtagen Goliat möter likvärdigt motstånd i Aitik. USA Rena lastbilar I heta Arizona. Gas följ med volvos metandiesellastbil Volvo på väg transportmagasinet från volvo lastvagnar i Sverige # 3/4 2010 årgång 49 USA Rena lastbilar I heta Arizona Gas följ med volvos metandiesellastbil Störst Världens största testrigg Minskar vikten

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 5 februari 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 5 februari 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 5 februari 2010 NORRBOTTEN Kastade brandbomber mot hus Tre män i Arvidsjaur är misstänkta för att dom har försökt starta en brand. Männen kastade brandbomber mot ett hus där

Läs mer

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER Metoden som finansbolagen kommer att hata Version 1.0 Distribuera detta häfte fritt till dina vänner! Välkommen till din nya enkla ekonomi Välkomna till denna lilla

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

En sann Taekwon-Do mästare

En sann Taekwon-Do mästare En sann Taekwon-Do mästare Master Per Andresen, 7 Dan Pionjär av TKD ITF i Europa. Ledare för en av världens största ITF organisationer, National Taekwon-Do Norway med drygt 6000 medlemmar. Huvudinstruktör

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Ingenjörsamfundet byter chef

Ingenjörsamfundet byter chef Ingenjörsamfundet byter chef Publicerad: 2013-04-10 11:34 Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer