PUBLIKATIONER 1996 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN VID UNIVERSITETSSJUK-HUSET I LUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIKATIONER 1996 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN VID UNIVERSITETSSJUK-HUSET I LUND"

Transkript

1 PUBLIKATIONER 1996 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN VID UNIVERSITETSSJUK-HUSET I LUND Anonymous. Kompendium i yrkesmedicin för biomedicinkurs på kemitekniklinjen. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund Albin M, Horstmann V, Jakobsson K, Welinder H. Survival in cohorts of asbestos cement workers and controls. Occup Environ Med 1996;53: Lind P, Dalene M, Skarping G, Hagmar L. Toxicokinetics of 2,4- and 2,6- toluenediamine in hydrolysed urine and plasma after occupational exposure to 2,4- and 2,6- toluene diisocyanate. Occup Environ Med 1996;53: Skarping G, Dalene M, Svensson B-G, Littorin M, Åkesson B, Welinder H, Skerfving S. Biomarkers of exposure, antibodies, and respiratory symptoms in workers heating polyurethane glue. Occup Environ Med 1996;53: Dalene M, Jakobsson K, Rannug A, Skarping G, Hagmar L. MDA in plasma as a biomarker of exposure to pyrolysed MDI-based polyurethane: correlations with estimated cumulative dose and genotype for N-acetylation. Int Arch Occup Environ Health 1996;68: Hansson G-Å, Balogh I, Ohlsson K, Rylander L, Skerfving S. Goniometer measurements and computer analysis of wrist angels and movements applied to occupational repetetive work. J Electromyogr Kinesiol 1996;6: Bulletin nr 1/1996 från Centrum för Yrkes- och miljömedicin Universitetssjukhusen i Lund/Malmö (MAS) Bergdahl IA, Schütz A. Protein-bound lead in erythrocytes studied by use of LC-ICP- MS Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. Fort Lauderdale, Florida, January 8-13, Abstract p International Agency for Research on Cancer. (IARC; participant: Skerfving S). Printing process and printing ink, carbon black and some nitro compounds. IARC Monographs on the Evaluation of carcinogenic Risks to Humans. Vol 65. Lyon pp. ISBN

2 Gertzell I, Lindgren F, Åkesson I, Hansson G-Å. Mätning av positioner och rörelser i handleder hos fotvårdsspecialister med hjälp av vinkelgivare. Tidskrift för Sveriges Fotterapeuters Riksförbund och Svenska Fotvårdsförbundet nr , sid Karlqvist L, Hagberg M, Hansson G-Å, Selin K. Arbetsbord för bildskärmsarbete med datormus - utveckling och utvärdering. Arbete och Hälsa 1996;8:1-30. ISBN Gerhardsson L. Expertmöten, projektplanering samt föredrag i anslutning till det femte Comtox symposiet om metalltoxikologi och -kemi i Vancouver i juli Rapport till Svenska Läkaresällskapets Forskningsfond Langworth S, Anundi H, Friis L, Itkes N, Johanson G, Lind M-L, Söderman E, Åkesson B. Lösningsmedelsexponering och hälsoeffekter bland klottersanerare. Projektrapport till Rådet för arbetslivsforskning (projekt DNR ). Centrum för Yrkes- och miljömedicin, Huddinge sjukhus, Huddinge, Enheten för Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala Johansson A, Odenrick P, Johansson G, Åkesson I. Evaluation of a method for direct measurements of postures and movement. In: Johansson A: Evaluation of workplace redesign and of a method for measuring working postures and movement (part A). Lund Institute of Technology, Lund University. Licentiate Thesis, Lund Johansson A, Johansson G, Lundqvist P, Åkesson I, Odenrick P, Akselsson R. Evaluation of a workplace redesign of a grocery checkout system. In: Johansson A: Evaluation of a workplace redesign and of a method for measuring working postures and movements (part B). Lund Institute of Technology, Lund University. Licentiate Thesis, Lund Skarping G, Dalene M, Lind P. Biological monitoring of thermal decomposition products of a 4,4 methylene diphenyl diisocyanate (MDI) and toluene diisocyanate (TDI) polyurethane (Pur). American Industrial Hygiene Conference & Exposition, Washington D.C., May 18-24, Abstract Tinnerberg H, Skarping G, Dalene M. Toluene diisocyanate in the work environment - air monitoring by continuous, wet and solvent free sampling and biological monitoring by urine and plasma. American Industrial Hygiene Conference & Exposition, Washington D.C., May 18-24, Abstract.

3 Balogh I, Winkel J, Nordander C, Ohlsson K, Ørbæk P, Östergren PO and the Malmö Shoulder-Neck Study Group. Nack/skulderbesvär: en följd av utbildning, kön och etnicitet eller av fysisk yrkesexponering. Symposium kring fysisk och psykisk belastning, muskelspänning och besvär i rörelseorganen arrangerat av Svensk Beteendemedicinsk förening och Ergonomisällskapet Sverige. Göteborg Abstract Albin A, Hagmar L. Vetenskapligt underlag för hygieniskt gränsvärde. Morfolin. Rapport från Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Lund Bulletin nr 2/1996 från Centrum för Yrkes- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Lund/Malmö (MAS) Jönsson BAG, Lindh CH. Determination of hexahydrophthalic and methylhexahydrophthalic acids in urine by gas chromatography-negative-ion chemical ionisation mass spectrometry. Chromatographia 1996;42: Sällsten G, Thorén J, Barregård L, Schütz A, Skarping G. Long-term use of nicotine chewing gum and mercury exposure from dental amalgam fillings. J Dent Res 1996;75: Hagmar L. Miljö och hälsorisker. Undervisningskompendium beställt av MLLs miljönämnd. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund Mikoczy Z, Schütz A, Strömberg U, Hagmar L. Cancer incidence and specific occupational exposures in the Swedish leather tanning industry: a cohort based casecontrol study. Occup Environ Med 1996;53: Sahlström A, Montgomery F, Balogh I. Knee moment at work: validation of a questionnaire based on knee moment in working life. Int Arch Occup Environ Health 1996;68: Lindh CH. Methods for determination of organic acid anhydrides (OAA) in air. Airmon '96. Second International Symposium on Modern Principles of Air Monitoring, Sälen ,p. 17. Abstract.

4 Skarping G, Dalene M, Lind P. Biological monitoring of thermal decomposition products of a 4,4'-methylene diphenyl diisocyanate (MDI) and toluenediisocyanate (TDI) polyurethane (PUR). American Industrial Hygiene Conference & Exposition. Washington, D.C., May 18-24, Abstract Zhang XD, Jönsson BAG, Lindh CH, Welinder H. Structure-activity relationships of organic acid anhydrides (OAA) in an animal model. EAACI ' June 1996, Budapest, Hungary. Allergy 1996;51:6, suppl. Abstract Lindh CH, Jönsson BAG, Zhang XD, Welinder H, Brittebo EB. Distribution of 3H- Hexahydrophthalic anhydride after exposure of guinea pigs. EAACI ' June 1996, Budapest, Hungary. Allergy 1996;51:62, suppl. Abstract Jönsson BAG, Lindh CH, Zhang XD, Welinder H. Protein adducts of highly sensitising organic acid anhydrides (OAA) in man. EAACI ' June 1996, Budapest, Hungary. Allergy 1996;51:62, suppl. Abstract Welinder H, Zhang X. Relationships between chemical structure and sensitising potential of organic acid anhydrides (OAAs) in animal models. XIX Nordic Congress on Allergology, Helsinki, Finland, August 10-13, Allergy 1996;51:22., suppl. Abstract Mårtensson M-B, Welinder H, Nielsen J, Högstedt B, Holmén A, Forsberg B, Skerfving S. Luftvägsproblem hos barn i Båstad och Laholm. Rapport från Miljö och samhällsmedicin, Malmöhus läns landsting i Lund, Avdelningen för Yrkes- och miljömedicin och Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund, Yrkesmedicinska avdelningen i Halmstad, Institutionen för Epidemiologi och Folkhälsovetenskap i Umeå Welinder H, Forsberg B, Gustavsson C. Mätningar av luftföroreningar och pollen under perioden april - juni Utförande, metoder och preliminära resultat. Delrapport från projektet "Exponering för ozon och pollen samt akut luftvägssjukdom hos barn med astma". Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för yrkes- och miljömedicin, Lunds universitet och Institutionen för miljö- och hälsoskydd, Umeå universitet Rylander L, Strömberg U, Hagmar L. Dietary intake of fish contaminated with persistent organochlorine compounds in relation to low birthweight. Scand J Work Environ Health 1996;22:260-6.

5 Dalene M, Skarping G, Lind P. Biomarkörer för isocyanatexponering i svensk polyuretanindustri med hjälp av GC-MS och LC-MS analysmetodik. Analysdagarna, Stockholm, juni Abstract Skarping G, Dalene M, Tinnerberg H. GC-MS och LC-MS metoder för analys av isocyanater i luften i svensk polyuretanindustri. Analysdagarna, Stockholm, juni Abstract Lind P, Skarping G, Dalene M, Grubb A. Biomarkers among workers exposed to isocyanates. Analysdagarna, Stockholm, juni Abstract Tinnerberg H, Skarping G, Dalene M. Air and biological monitoring of isocyanates. Analysdagarna, Stockholm, juni Abstract Albin M, Engholm G, Hagmar L, Hallin N. Exposure to insulation wool and lung function in Swedish construction workers. In: Inhaled particles VIII. Occupational and Environmental Implications for Human Health August 1996, Robinson College, Cambridge, UK. Abstract and poster Strömberg U. Collapsing ordered outcome categories: A note of concern. Am J Epidemiol 1996;144: Oskarsson A, Schütz A, Skerfving S, Palminger Hallén I, Ohlin B, Json Lagerkvist B. Total and inorganic mercury in breast milk and blood in relation to fish consumption and amalgam fillings in lactating women. Arch Environ Health 1996;51: Persson A, Hansson G-Å, Kalliomäki J, Moritz U, Sjölund B. Muscle nociception and fatigue after static muscle activity. 8th World Congress on Pain, Vancouver, BC, Canada, August 17-22, Abstract p Skerfving S. Heavy metals toxicology. International symposium on body composition studies. Malmö, Sweden, Sept 18-20, Abstract Gerhardsson L, Börjesson J, Mattsson S, Schütz A, Skerfving S. In vivo XRF as a mean to evaluate the risk of kidney effects in lead and cadmium exposed smelter workers. International symposium on body composition studies. Malmö, Sweden, Sept 18-20, Abstract.

6 Skerfving S, Börjesson J, Strömberg U, Gerhardsson L, Schütz A, Mattsson S. Retrospective assessment of occupational exposure by lead in fingerbone. International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health Sept 1996, Espoo, Finland. Abstract, p Willers S, Dalene M, Skarping G, Skerfving S. Urinary cotinine as a biomarker of environmental tobacco smoke (ETS) exposure. International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health Sept 1996, Espoo, Finland. Abstract, p Jakobsson J, Dalene M, Skarping G. Syntetiska frakturbandage. En undersökning av hälsoeffekter och biologiska exponeringsmarkörer bland gipstekniker. Rapport från Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund Jönsson BAG, Welinder H, Pfäffli P. Determination of cyclic organic anhydrides in air using gas chromatography. Part 1. A review. Analyst 1996;121: Jönsson BAG, Lindh CH, Gustavsson A, Welinder H, Pfäffli P. Determination of cyclic organic acid anhydrides in air using gas chromatography. Part 2. Sampling and determination of hexahydrophthalic anhydride, methylhexahydrophthalic anhydride, tetrahydrophthalic anhydride and octenylsuccinic anhydride. Analyst 1996;121: Gerhardsson L, Skerfving S. Concepts on biological markers and biomonitoring for metal toxicity. In: Chang LW, Magos L, Suzuki T, editors. Toxicology of metals. New York: CRC Press Inc, Chapter 6, pp ISBN: Vesterberg O, Nordberg G, Sabbioni E, Gerhardsson L. Reference values for toxic metals and other elements in blood and urine - Tracy-project. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part I, p. 93. ISBN: Abstract Isacsson A, Ektor-Andersen J, Hanson BS, Winkel J, Ørbæk P, Östergren P-O, Isacsson S-O. Natural course and one-year incidence of shoulder-neck complaints. The Malmö shoulder-neck study. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part I, p. 99. ISBN: Abstract.

7 Carstensen U, Hemminki K, Hou S, Lambert B, Högstedt B, Levin J-O, Rannug A, Strömberg U, Tagesson C, Östman C, Hagmar L. Biomarkers for genotoxic effects in workers exposed to PAH. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part I, p ISBN: Abstract Balogh I, Winkel J, Ohlsson K, Ørbæk P, Östergren P-O. Selfreported physical exposure in a population-based cohort according to gender, education and ethnicity. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part I, p ISBN: Abstract Lundström N-G, Englyst V, Gerhardsson L, Hagmar L, Jin T, Nordberg G, Rylander L, Wall S. Is lead a human carcinogen? 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part I, p ISBN: Abstract Åkesson I, Hansson G-Å, Balogh I, Perfekt R, Moritz U, Skerfving S. Quantifying work load in neck, shoulders and wrists in female dentists. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part I, p ISBN: Abstract Gerhardsson L, Erfurth EM, Nilsson A, Schütz A, Skerfving S. Effects on hormonal function by long-term lead exposure. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part I, p ISBN: Abstract Asterland P, Hansson G-Å, Kellerman M. New data logger system for work load measurements - based on PCMCIA memory cards. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part I, p ISBN: Abstract Lindén G, Albin M, Eglite M, Mikoczy Z, Schütz A, Stjernberg N. Symptoms, lung function and radiological findings among asbestos cement workers in Latvia. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part I, p ISBN: Abstract Welinder H. Respiratory disease caused by organic acid anhydrides. I. Exposureresponse relationships in antibody formation. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p. 73. ISBN: Abstract.

8 Nordander C, Byström J, Balogh I, Winkel J, Hansson G-Å, Ohlsson K, and the Malmö Shoulder-Neck Study Group. Validity of self-reported assessment of occupational rest allowance by a diary. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract Willers S, Karlsson JE, Åbjörnsson G, Ørbæk P. Airways hypersensitivity symptoms in social insurance offices. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract Mathiassen SE, Asterland P, Balogh I, Byström J, Hansson G-Å, Nordander C, Ohlsson K, Winkel J, and the 'Malmö Shoulder-Neck Study group. The precision of mechanical job exposure estimates based on samples of task exposure and task distribution. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract Balogh I, Winkel J, Ohlsson K, Ørbæk P, Östergren P-O. Self-reported physical exposure in a population-based cohort according to gender education and ethnicity. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract Östergren P-O, Balogh I, Ektor-Andersen J, Hanson BS, Isacsson A, Isacsson S-O, Olsson K, Winkel J, and the Malmö shoulder and neck study group. Physical and psychosocial exposures: How separable are they in the studies of musculoskeletal disorders 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract Ektor-Andersen J, Ørbæk P, Isacsson SO, Isacsson A, Ohlsson K, Östergren P-O, Winkel J, and the Malmö shoulder and neck study group. The experience of complaints from the shoulder-neck as a function of the total body pain. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract Österberg K, Bergendorf U, Emanuelsson L, Karlson B, Pålsson B, Viktorelius B, Åbjörnsson G, Ørbæk P. Sensitivity of some traditional and new neuropsychological tests in the assessment of chronic toxic encephalopathy. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract.

9 Albin M, Welinder H, Mauritzson N, Johansson B, Billström R, Strömberg U, Mikoczy Z, Ahlgren T, Nilsson P-G., Mitelman F, Hagmar L. Exposure and clonal chromosomal aberrations among patients with leukemia and myelodysplastic syndromes. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract Gerhardsson L, Börjesson J, Schütz A, Skerfving S. Kidney function in long-term exposed lead workers. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract Littorin M, Skarping G, Dalene M, Welinder H, Skerfving S. Biomarkers of exposure, antibodies and symptoms increase after heating of polyurethane. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract Anundi H, Langworth S, Lind M-L, Itkes N, Friis L, Åkesson B, Johansson G, Söderman E, Edling C. Exposure to organic solvents and health effects among graffiti removers. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract Österberg K, Börjesson J, Gerhardsson L, Nilsson A, Schütz A, Skerfving S. CNSeffects in long-term exposed lead workers. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p. 336 ISBN: Abstract Emanuelsson L, Bergendorf U, Karlson B, Pålsson B, Viktorelius B, Åbjornsson G, Ørbæk P, Österberg K. Decreased adaptive coping strategies in men with chronic toxic encephalopathy. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract Pereira L, Manay N, Cousillas AZ, Barregård L, Schütz A, Sällsten G. Occupational lead exposure in Montevideo. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract Järnberg J, Johanson G, Löf A, Ståhlbom B. Toxicokinetics, and biological monitoring of the trimethylbenzenes in man. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p ISBN: Abstract.

10 Winkel J, Mathiassen SE, Hansson G-Å, Isacsson S-O, The Malmö Shoulder-neck Study Group and work. Exposure assessment in ergonomic epidemiology and intervention studies. 25th International Congress on Occupational Health, 1996 sept 15-20, Stockholm. Book of Abstracts, Part II, p. 40. ISBN: Abstract Lindh CH, Jönsson BAG, Welinder HE. Direct measurement of hexahydrophthalic anhydride in workplace air with a transportable fourier transform infrared spectrometer. AIHA Journal 1996;57: Winkel J, Engström T, Kadefors R, Mathiassen SE, Skerfving S. Co-operative for optimization of industrial production systems regarding productivity and ergonomics (COPE). In Sjøgaard G, Fallentin N, editors. Procedings of the symposum Risk Assessment for Musculoskeletal Disorder; 1996 Sept 13-14, Copenhagen. Nordic Satellite Symposium under the auspices of ICOH 96. National Institute of Occupational Health, Denmark, 1996: Abstract Balogh I, Winkel J, Nordander C, Ohlsson K, Ørbæk P, Lindgren A, and the Malmö Shoulder-Neck Study Group. Strategies for index formation regarding mechanical exposure on shoulder/neck in epidemiologic studies. In Sjøgaard G, Fallentin N, editors. Procedings of the symposum Risk Assessment for Musculoskeletal Disorder; 1996 Sept 13-14, Copenhagen. Nordic Satellite Symposium under the auspices of ICOH 96. National Institute of Occupational Health, Denmark, 1996: Abstract Norlund R. Handledare: Nielsen J. Teknisk assistans: Bensryd I, Kronholm Diab K, Persson Å, Maestrelli P. Undersökning av celler koksaltinducerad sputum hos syraanhydrid-exponerade personer med yrkesrelaterade nedre luftvägsbesvär. Projektarbete vid företagsläkar-utbildningen vid Arbetslivsinstitutet i Solna 1995/ Baranay E, Bergdahl IA. Characterization of a method for multielement analysis of human blood and serum by ICP-MS. Eurotox, Alicante, September, Abstract. Toxicol Lett 1996, Suppl 1/88 p Mikoczy Z. Cancer risks in the Swedish leather tanning industry. Department of Occupational and Environmental Medicine Institute of Laboratory Medicine, Lund University. Licentiate's dissertation Bulletin Nr 3/1996 från Centrum för Yrkes- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Lund/Malmö (MAS).

11 Bergdahl AI, Schütz A, Grubb A. Application of liquid chromatography - inductively coupled plasma mass spectrometry to the study of protein-bound lead in human erythrocytes. J Anal Atomic Spectrometry 1996;11: Spanne M, Tinnerberg H, Dalene M, Skarping G. Determination of complex mixtures of airborne isocyanates and amines. Part 1. Liquid chromatography with ultraviolet detection of monomeric and polymeric isocyanates as their dibutylamine derivatives. Analyst 1996;121: Tinnerberg H, Spanne M, Dalene M, Skarping G. Determination of complex mixtures of airborne isocyanates and amines. Part 2. Toluene diisocyanate and aminoisocyanate and toluenediamine after thermal degradation of a toluene diisocyanate-polyurethane. Analyst 1996;121: Gerhardsson L, Kazantzis G, Schütz A. Evaluation of selected publications on reference values for leas in blood. Scand J Work Environ Health 1996;22: Skerfving S. Toxikologiska problemställningar i yrkesmedicinsk klinisk verksamhet. 25-års jubileum for toksikologien ved Statens Institutt for Folkehelse Statens institutt for folkehelse. Jubileumsboken 1996, sid Abstract Lundh T. Dimethylamine. Analysis, occupational exposure and biological monitoring. Department of Occupational and Environmental Medicine. Institute of Laboratory Medicine. Lund University, 1996, 51 pp. ISBN Doktorsavhandling Andersson K, Bakke JV, Bjørseth O, Bornehag CG, Clausen G, Hongslo JK, Kjellman M, Kjørgaard S, Levy F, Mølhave L, Skerfving S, Sundell J. Report from a Nordic Scientific Consensus Meeting at Långholmen in Stockholm, Allergistämma ' november Norra Latin, Stockholm. Tema: Inomhusmiljö. Abstract Winkel J, Westgaard RH. Editorial: A model for solving work related musculoskeletal problems in a profitable way. Appl Ergon 1996;27: Westgaard RH, Winkel J. Guidelines for occupational musculoskeletal load as a basis for intervention: a critical review. Appl Ergon 1996;27: Bao S, Mathiassen SE, Winkel J. Ergonomic effects of a management-based rationalization in assembly work - a case study. Appl Ergon 1996;27:89-99.

12 Mathiassen SE, Winkel J. Physiological comparison of three interventions in light assembly work: reduced work pace, increased break allowance and shortened working days. Int Arch Occup Environ Health 1996;68: Tinnerberg H. Isocyanates assessment of human exposure. Dept. of Industrial Engineering, Division of Working Environment, Lund Institute of Technology, Dept. of Occupational and Environmental Medicine, Institute of Laboratory Medicine, Lund University. Doctoral dissertation Rylander L, Hagmar L, Strömberg U. Konsumtion av östersjöfisk och låg födelsevikt: Kan vi lita på intervjudata för att fastställa tidigare exponering. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma november Hygiea 1996;105:131. Abstract Rylander L, Hagmar L. Ingen ökad risk för missbildningar bland kvinnor med en hög konsumtion av fisk förorenad med persistenta klororganiska föroreningar. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma november Hygiea 1996;105:132. Abstract Jakobsson K, Mikoczy Z. Tumörmorbiditet bland slipare av rostfritt stål. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma november Hygiea 1996;105: Abstract Jakobsson K, Dalene M, Skarping G. Hälsoeffekter och exponeringsmarkörer vid arbete med syntetiska frakturbandage. Läkaresällskapets Riksstämma november Hygiea 1996;105:134. Abstract Gerhardsson L, Bergdahl I, Mattsson S, Nilsson U, Schütz A, Skerfving S, Strömberg U. Blybestämningar i ben hos långtidsexponerade blyarbetare. Läkaresällskapets Riksstämma november Hygiea 1996;105:134. Abstract Schütz A, Börjesson J, Gerhardsson L, Mattsson S, Skerfving S. Kelatering av blyexponerade arbetare. Läkaresällskapets Riksstämma november Hygiea 1996;105: Abstract Gerhardsson L, Börjesson J, Perfekt R, Schütz A, Skerfving S. Njurskador hos blysmältverksarbetare. Läkaresällskapets Riksstämma november Hygiea 1996;105:135. Abstract Balogh I, Gerhardsson L, Hambert P-A, Hjortsberg U, Karlsson J-E, Lundborg. Kärloch nervskador vid vibrationsexponering relaterat till normen ISO 5349, appendix A. Läkaresällskapets Riksstämma november Hygiea 1996;105:136. Abstract.

13 Nordander C, Asterland P, Hansson G-Å, Skerfving S. Pausmönsteranalys av EMG. Läkaresällskapets Riksstämma november Hygiea 1996;105:137. Abstract Erfurth EM, Dehlin O, Hagberg B, Hagmar L, Jensen E, Samuelsson G, Svensson T. IGF-I och IgFBP-3 och relationen till kroppssammansättning och kön hos 100 åttioåringar. Läkaresällskapets Riksstämma november Hygiea 1996;105:165. Abstract Skerfving S, Brunström B, Ekbom A, Erfurth EM, Hagmar L, Hanberg A, Skakkebæk N. Endokrina effekter av miljöfaktorer. Läkaresällskapets Riksstämma november Hygiea 1996;105:411. Abstract Bülow B, Attewell R, Erfurth EM, Hagmar L, Nordström C-H. Betydelsen av radikalitet vid operation och postoperativ strålbehandling för överlevnad vid cranipharyngiom. Svenska Läkaresällskapets riksstämma, november Hygiea 1996;105: 169. Abstract Schütz A, Bergdahl IA, Ekholm A, Skerfving S. Measurement by ICP-MS of lead in plasma and whole blood of lead workers and controls. Occup Environ Med 1996;53: Hagmar L, Rylander L, Strömberg U. Påverkan på människa av långlivade organiska föreningar i miljön. Studier av fiskarbefolkningar. Extendend abstract från föredrag vid Toxikologiska Rådets seminarium "POP - långlivade organiska föroreningar i miljön", Stockholm 21 november Sjöstedt L. Laboratory animal allergy. Long-term incidence. Effects on lung function. Individual risk factors. Division of Occupational and Environmental Medicine, Department of Laboratory Medicine, Lund University, 1996, 64 pp. ISBN Doctoral dissertation Hagmar L. Miljö och hälsa hänger ihop. Miljön och vi 3.2, sid 1-5. Malmöhus läns landsting, oktober Bulletinen nr 4/1996 från Centrum för Yrkes- och miljömedicin, Universitetssjukhusen i Lund/Malmö (MAS) Lind P, Skarping G, Dalene M. Biomarkers of toluene diisocyanate and thermal degradation products of polyurethane, with special reference to the sample preparation. Analytica Chimica Acta 1996;333:

14 Lindh CH, Jönsson BAG. Analysis of methylhexahydrophthalic acid in human urine. Chromatographia 1996;43: Nielsen J, Johnson U, Welinder H, Bensryd I, Rylander L, Skerfving S. HLA and immune nonresponsiveness in workers exposed organic acid anhydrides. Short communication. JOEM 1996;38: Oskarsson A, Nordberg G, Block M, Rasmussen F, Petterson R, Skerfving S, Vahter M, Wicklund Glynn A, Öborn I, Heikensten M-L, Thuvander A. Adverse health effects due to soil and water acidification: A Swedish research program. Ambio 1996;25: Erfurth EM, Bülow B, Hagmar L. Serum IGF-I and IGFBP levels and their relations to body composition in a crossectional study of years old subjects. International Symposium. Growth Hormone and Growth Factors in Endocrinology and Metabolism, Vienna, October 18-19, Abstract Erfurth EM, Hagmar L. Serum IGF-I and IGFBP-3 levels and their relations to body composition in a cross-sectional study of years old subjects. Growth Hormone Research Society Conference, London November, Abstract Erfurth EM, Bülow B, Mikoczy M, Nordström C-H, Hagmar L. Increased cardiovascular mortality in patients with hypopituitarism. 10th International Congress of Endocrinology, San Francisco, Rylander L, Strömberg U, Hagmar L. Consumption of fish from the Baltic Sea contaminated with persistent organochlorine compounds and low birthweight. DIOXIN '96, Amsterdam June Gerhardsson L. Patientens uppfattning om utredningar vid den yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund. Rapport från Yrkes- och miljömedicinska kliniken Larsson B, Mikoczy Z, Hagmar L. Cancerincidens bland anställda och f d anställda vid en tryckfärgsfabrik i södra Sverige. Rapport från Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund och AB Previa Malmö Bülow B, Hagmar L, Mikoczy Z, Attewell R, Nordström C-H, Erfurth EM. Survival analysis of craniopharyngeomas with respect to radicality at surgery and postoperative radiotherapy. International Symposium Growth Hormone and Growth Factors in Endicrinology and Metabolism Venice, April 19-20, 1996.

15 Bülow B, Hagmar L, Mikoczy Z, Attewell R, Nordström C-H, Erfurth EM. Survival analysis of craniopharyngeomas with respect to radicality at surgery and postoperative radiotherapy. 10th International Congress of Endocrinology, San Francisco, Erfurth EM, Hagmar LE, Sääf M, Hall K. Serum levels of insulin-like growth factor I and insulin-like growth factor binding protein 1 correlate with serum free testosterone and sex hormone binding globulin levels in healthy young and middle-aged men. Clin Endocrionol 1996;44: Hagmar L, Rylander L, Strömberg U. Dietary intake of Baltic Sea fish contaminated with persistent organochlorine compounds and low birthweight. Symposium on Effect of organochlorines on Human Health, Amsterdam 3-4 febr Strömberg U. Adjustment of Morbidity/Mortality Rates in a Regional Population. Register Statistics, Respondent Costs, and Survey Process Improvement. Proceedings of the 2nd International Conference on Methodological Issues in Official Statistics Stockholm, September ISBN Hagmar L. High consumption of fatty fish from the Baltic Sea contaminated with persistent organohalogens and changes in human lymphocyte subset levels. Air Pollution Epidemiology Reports Series. Report number 11. Environment and immunity Proceedings of a workshop held in Brussels on May Låstbom L, Lind P, Dalene M, Skarping G, Ryrfeldt Å, Moldéus P. Toluene diisocyanate exposure of isolated, perfused, and ventilated guinea pig lung - uptake and reduction in lung function. J Clean Technol Environ Toxicol & Occup Med 1996;5: Skerfving S. Discussants: Staffan Skerfving. In: Ahlbom A, Edling C, Törnqvist M (Eds). Roles of adducts in epidemiologic research. TMM-rapport 2/96, sid Stockholm Willers S, Andersson S, Andersson R, Grantén J, Sverdrup C, Rosell L. Sick building syndrome symptoms among the staff in schools and kindergartens: are the levels of volatile organic compounds and carbon dioxide responsible? Indoor Built Environ 1996;5: Albin M, Hagmar L. Vetenskapligt underlag för hygieniska gränsvärden. Morfolin. Vetenskapligt underlag för hygieniska gränsvärden 17, Arbete och hälsa 1996;24: ISBN

16 Hagmar L, Jonsson E, Johansson L. Cancer incidence and mortality among seamen on a Swedish ferry line. Rapport från Avdelningen för yrkes- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Lund.

Publications 1996. Publications from the department of Occupational and Environmental Medicine - 1996

Publications 1996. Publications from the department of Occupational and Environmental Medicine - 1996 Publications 1996 Anonymous. Kompendium i yrkesmedicin för biomedicinkurs på kemitekniklinjen. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund. Albin M, Horstmann V, Jakobsson K, Welinder

Läs mer

Muskelaktivering i nacke/skuldra vid truckkörning

Muskelaktivering i nacke/skuldra vid truckkörning Institutionen för Folkhälsovetenskap Företagshälsovård för sjukgymnaster och ergonomer Folkhälsovetenskap Projektarbete, 7,5 hp 2008 Muskelaktivering i nacke/skuldra vid truckkörning Ann-Louise Fransson

Läs mer

Curriculum Vitae Per Magnus Gunnar Jonsson Personnummer: 52xxxx-xx9x

Curriculum Vitae Per Magnus Gunnar Jonsson Personnummer: 52xxxx-xx9x Curriculum vitae Per Jonsson March 14, 2016 1(5) Curriculum Vitae Per Magnus Gunnar Jonsson Personnummer: 52xxxx-xx9x Arbete: Per Jonsson Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset 405

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 10/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Mätning av isocyanater vid användande av skumförstärkta grovrengöringsrondeller Håkan Tinnerberg Margareta Littorin Inledning I ett patientärende rörande

Läs mer

PUBLIKATIONER 1999 FRÅN YRKES- OCH M I LJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND

PUBLIKATIONER 1999 FRÅN YRKES- OCH M I LJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND PUBLIKATIONER 1999 FRÅN YRKES- OCH M I LJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND 1999-1 Hagmar L. Miljöhälsoforskning inför en svårförutsägbar framtid. Toxikologisk miljöforskning. Behovsanalys

Läs mer

PUBLIKATIONER 1997 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ-MEDICINSKA KLINIKEN VID UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND

PUBLIKATIONER 1997 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ-MEDICINSKA KLINIKEN VID UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND PUBLIKATIONER 1997 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ-MEDICINSKA KLINIKEN VID UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND 1997-1 Börjesson J, Gerhardsson L, Schütz A, Mattsson S, Skerfving S, Österberg K. In vivo measurements of

Läs mer

Mätning av fysisk belastning vid montering av oljeseparatorer för dieselfordon

Mätning av fysisk belastning vid montering av oljeseparatorer för dieselfordon Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 1/2014 Mätning av fysisk belastning vid montering av oljeseparatorer för dieselfordon Jenny Gremark Simonsen Lothy Granqvist Gert-Åke Hansson AMM, Lund 2014-01-24

Läs mer

PUBLIKATIONER 2002 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND

PUBLIKATIONER 2002 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND PUBLIKATIONER 2002 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND 2002-01 Unge Byström J, Hansson G-Å, Rylander L, Ohlsson K, Källrot G, Skerfving S. Physical workload on neck

Läs mer

Publications Publications from the department of Occupational and Environmental Medicine

Publications Publications from the department of Occupational and Environmental Medicine Publications 1999 1999-1 Hagmar L. Miljöhälsoforskning inför en svårförutsägbar framtid. Toxikologisk miljöforskning. Behovsanalys för den nya kemikaliepolitiken. Forskningsrådsnämnden, Stockholm 1999.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 25/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Exponering för toxiska metaller och uremi Staffan Skerfving Thomas Lundh Bakgrund Det är sedan länge känt att toxiska metaller, som kadmium, bly och

Läs mer

Grundutbildning/AT-läkareutbildning vid lasarettet i Lidköping (Obstetrik/gynekologi, medicin, kirugi, anästesiologi, psykiatri)

Grundutbildning/AT-läkareutbildning vid lasarettet i Lidköping (Obstetrik/gynekologi, medicin, kirugi, anästesiologi, psykiatri) MERIT OCH TJÄNSTFÖRTECKNING Jørn E. S. Nielsen 460817-6832 Lägeeksamen vid Københavns Universitet 750630. Autorisation til selvständigt virke som läge. Sundhedsstyrelsen i Danmark 770901. Autorisation

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 21/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Toxiska effekter av kadmium på njurar och skelett hos skånska kvinnor Staffan Skerfving Thomas Lundh Bakgrund Det är sedan länge känt att höggradig

Läs mer

PUBLIKATIONER 1984 FRÅN YRKESMEDICINSKA KLINIKEN VID LASARETTET I LUND

PUBLIKATIONER 1984 FRÅN YRKESMEDICINSKA KLINIKEN VID LASARETTET I LUND PUBLIKATIONER 1984 FRÅN YRKESMEDICINSKA KLINIKEN VID LASARETTET I LUND 1984-1 Högstedt B. Micronuclei in lymphocytes with preserved cytoplasm. A method for assessment of cytogenic damage in man. Mutation

Läs mer

Epidemiologiska data vid identifiering och värdering av cancerrisker i arbetsmiljön. Dieselavgaser

Epidemiologiska data vid identifiering och värdering av cancerrisker i arbetsmiljön. Dieselavgaser Epidemiologiska data vid identifiering och värdering av cancerrisker i arbetsmiljön Dieselavgaser Per Gustavsson Institute of Environmental Medicine Partiklar från förbränningsmotor 2 Hälsoeffekter hos

Läs mer

Analys av Dieselavgaspartiklar/dieselrök

Analys av Dieselavgaspartiklar/dieselrök Analys av Dieselavgaspartiklar/dieselrök i arbetsmiljö Anna Wallén Stockholms Universitet Diesel particles sampled from an exhaust pipe examined by electron microscopy. Single carbonaceous ultrafine particles

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker. Rapport nr 10/2013

Arbets- och miljömedicin Lund. Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker. Rapport nr 10/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 10/2013 Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker Gert-Åke Hansson Docent, yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin 2013-03-28 Arbetsställningar

Läs mer

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS)

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS) Uppdaterad 2015-08-27 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie

Läs mer

Metal toxicology - Mercury (Menue)

Metal toxicology - Mercury (Menue) STAFFAN SKERFVING PUBLICATIONS 1964-31 December 2011 The publications are grouped according to subject. Within each subject heading, they are listed in chronological order within. In some cases, the papers

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

forskning pågår Att identifiera ökad risk för värk/smärta vid datorarbete Sammanfattning

forskning pågår Att identifiera ökad risk för värk/smärta vid datorarbete Sammanfattning forskning pågår Vetenskaplig red. Birgit Rösblad Att identifiera ökad risk för värk/smärta vid datorarbete Agneta Lindegård Andersson Sammanfattning Symtom från nacken och övre extremiteten är vanligt

Läs mer

Alfvén T (2002) Bone and kidney effects from cadmium exposure. Akademisk avhandling. Karolinska Institutet

Alfvén T (2002) Bone and kidney effects from cadmium exposure. Akademisk avhandling. Karolinska Institutet HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata - Metaller Alfvén T (2002) Bone and kidney effects from cadmium exposure. Akademisk avhandling. Karolinska Institutet Alfvén T, Elinder CG, Carlsson MD, Grubb A,

Läs mer

STODS: the Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence

STODS: the Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence Uppdaterad 2015-11-06 1 / 6 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin STODS: the Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence I projektet STODS är syftet

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Forte-FHVmetodik nytt 2013-2015 Nya metoder nytta? Nytta dvs ekonomi?

Forte-FHVmetodik nytt 2013-2015 Nya metoder nytta? Nytta dvs ekonomi? Enkel hälsoekonomi med frågeformulär Hälsoekonomi FHVmetodik? Mäta produktivitet-hälsa? Livskvalitet : EQ 5D SF-36 Användbara frågeformulär/frågor för FHV-metodik Vad saknar vi? 1 Forte-FHVmetodik nytt

Läs mer

MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete

MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Bakgrund Arbets- och miljömedicin i Lund utarbetade i slutet av 1980-talet en standardmetod för klinisk undersökning av nacke och övre extremiteter

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

PUBLIKATIONER 1993 FRÅN YRKES- OCH MILJÖMEDICINSKA KLINIKEN VID UNIVER- SITETSSJUKHUSET I LUND

PUBLIKATIONER 1993 FRÅN YRKES- OCH MILJÖMEDICINSKA KLINIKEN VID UNIVER- SITETSSJUKHUSET I LUND PUBLIKATIONER 1993 FRÅN YRKES- OCH MILJÖMEDICINSKA KLINIKEN VID UNIVER- SITETSSJUKHUSET I LUND 1993-1 Tell I, Jönsson G, Bensryd I, Attewell R, Skerfving S, Strömberg U. Indoor radondaughter concentration

Läs mer

PUBLIKATIONER 2010 FRÅN ARBETS- OCH MILJÖ- MEDICIN I LUND

PUBLIKATIONER 2010 FRÅN ARBETS- OCH MILJÖ- MEDICIN I LUND PUBLIKATIONER 2010 FRÅN ARBETS- OCH MILJÖ- MEDICIN I LUND 2010-1 Takala E-P, Pehkonen I, Forsman M, Hansson G-Å, Mathiassen SE, Neumann P, Sjøgaard G, Veiersted KB, Westgaard RH, Winkel J. Systematic evaluation

Läs mer

Jørgen Winkel 1 December 12, 2012 PUBLICATIONS. by Jörgen Winkel and co-authors

Jørgen Winkel 1 December 12, 2012 PUBLICATIONS. by Jörgen Winkel and co-authors Jørgen Winkel 1 December 12, 2012 PUBLICATIONS by Jörgen Winkel and co-authors PEER-REVIEWED PAPERS IN ENGLISH 1981 Winkel J. Swelling of the lower leg in sedentary work - a pilot study. J Hum Ergol (Tokyo),

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 1 / 7 2015-01-20 Kontaktperson: Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se Projektet Läkares arbete med sjukskrivning,

Läs mer

Organisatoriska förändringar inom offentlig tandvård -

Organisatoriska förändringar inom offentlig tandvård - Organisatoriska ar inom offentlig tandvård - effekter på arbetsvillkor, produktivitet och tandläkarnas hälsa Rolander B 1,2 ; Jonker D 1,2 ; Balogh I 3 ; Sandsjö L 4 ; Winkel J 5,6 ; Ekberg K 1. 1 National

Läs mer

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Bakgrund Luftföroreningar kan öka risken för luftvägssymtom

Läs mer

HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata Organiska ämnen

HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata Organiska ämnen HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata Organiska ämnen Uppdaterad 2008-06-19 Asplund L, Svensson BG, Nilsson A, et al (1994) Polychlorinated biphenyls, 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane (p,p'-ddt)

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

PUBLIKATIONER 1995 FRÅN YRKES- OCH MILJÖMEDICINSKA KLINIKEN VID UNIVER- SITETSSJUKHUSET I LUND

PUBLIKATIONER 1995 FRÅN YRKES- OCH MILJÖMEDICINSKA KLINIKEN VID UNIVER- SITETSSJUKHUSET I LUND PUBLIKATIONER 1995 FRÅN YRKES- OCH MILJÖMEDICINSKA KLINIKEN VID UNIVER- SITETSSJUKHUSET I LUND 1995-1 Jakobsson K, Strömberg U, Albin M, Welinder H, Hagmar L. Radiological changes in asbestos cement workers.

Läs mer

Alfvén T (2002) Bone and kidney effects from cadmium exposure. Akademisk avhandling. Karolinska Institutet

Alfvén T (2002) Bone and kidney effects from cadmium exposure. Akademisk avhandling. Karolinska Institutet HÄMI Referensdatabas Alla referenser Albin M, Björk J, Lövkvist H (2003) Exponering för omgivningsbuller i Skåne: Omfattning och miljömedicinsk bedömning. Rapport till Länsstyrelsen i Skåne län Alfvén

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen

Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen Göran Pershagen 23 oktober 2013 1 PM 2,5 absorbans och PM 10 koncentrationer i olika europeiska städer Eeftens et al. 2012 NOx 1960 1970 1980

Läs mer

Exponering för svavelväte och bestående effekter en riskvärdering

Exponering för svavelväte och bestående effekter en riskvärdering 1 Miljömedicinskt Forskningscentrum Exponering för svavelväte och bestående effekter en riskvärdering Rapport 2/09 2 Inledning Svavelväte förekommer normalt i kroppen och spelar en viktig roll för nervsystemets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

Kursplan för Kurs i företagshälsovård för sjukgymnaster, C-nivå (Uppdragsutbildning)

Kursplan för Kurs i företagshälsovård för sjukgymnaster, C-nivå (Uppdragsutbildning) Institutionen för hälsa, vård och samhälle Sektionen för sjukgymnastik Kursplan för Kurs i företagshälsovård för sjukgymnaster, C-nivå (Uppdragsutbildning) Kursbeteckning: SJG 909 Omfattning: 20 poäng

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem HAGOS Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc DOI 10.1007/s00167-013-2721-7 H I P Cross-cultural adaptation to Swedish and validation of the Copenhagen Hip and

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Gummiarbetare: Ett segt släkte? 2003 1 Kristina Jakobsson Cancer Addukter och allergi: Strukturförändringar 2003 1 Monica

Gummiarbetare: Ett segt släkte? 2003 1 Kristina Jakobsson Cancer Addukter och allergi: Strukturförändringar 2003 1 Monica Bulletin 2003-2007 TITEL ÅR NR 1:E FÖRFATTARE ÄMNESORD Akrylamid och cancer 2003 1 Lars Hagmar Cancer Hälsorisker i gummiindustrin 2003 1 Margareta Littorin Studiebeskrivning Luftvägssjukdom i gummiindustrin

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Isocyanater - förekomst och exponering

Isocyanater - förekomst och exponering Isocyanater - förekomst och exponering Håkan Tinnerberg Arbets- och miljömedicin, Lund 1 Isocyanater förekomst och exponering Vad är isocyanater Var finns isocyanater När kan man bli exponerad för isocyanater

Läs mer

och medelålders kvinnor

och medelålders kvinnor Kadmium i urin hos yngre och medelålders kvinnor 1 Programområde: Hälsorelaterad miljöövervakning : Kadmium i urin hos yngre och medelålders kvinnor Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner.

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Alfvén T (2002) Bone and kidney effects from cadmium exposure. Akademisk avhandling. Karolinska Institutet

Alfvén T (2002) Bone and kidney effects from cadmium exposure. Akademisk avhandling. Karolinska Institutet HÄMI Referensdatabas Alla referenser Uppdaterad 2009-04-15 Albin M, Björk J, Lövkvist H (2003) Exponering för omgivningsbuller i Skåne: Omfattning och miljömedicinsk bedömning. Rapport till Länsstyrelsen

Läs mer

PUBLIKATIONER 2006 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND

PUBLIKATIONER 2006 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND PUBLIKATIONER 2006 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND 2006-1 Axmon A, Rylander L, Albin M, Hagmar L. Factors affecting time to pregnancy. Human reprod 2006. 2006-2

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

PUBLIKATIONER 2001 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND

PUBLIKATIONER 2001 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND PUBLIKATIONER 2001 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND 2001-1 Kompendium i miljötoxikologi för miljötoxikologikurs på kemitekniklinjen. Avdelningen för yrkes- och miljömedicin,

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Publications 1997. Publications from the department of Occupational and Environmental Medicine - 1997

Publications 1997. Publications from the department of Occupational and Environmental Medicine - 1997 Publications 1997 Börjesson J, Gerhardsson L, Schütz A, Mattsson S, Skerfving S, Österberg K. In vivo measurements of lead in fingerbone in active and retired lead smelters. Int Arch Occup Environ Health

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Publications (Organized as: Original peer reviewed papers; Thesis, book chapters, proceedings, reports etc; and Abstracts)

Publications (Organized as: Original peer reviewed papers; Thesis, book chapters, proceedings, reports etc; and Abstracts) Publications (Organized as: Original peer reviewed papers; Thesis, book chapters, proceedings, reports etc; and Abstracts) Original peer reviewed papers Nordander C, Hansson G.Å, Ohlsson K, Arvidsson I,

Läs mer

APHEIS (2004) Hälsokonsekvenser av partikulära luftföroreningar i 26 europeiska städer, svenska resultat från APHEIS 3. Rapport från Umeå Universitet

APHEIS (2004) Hälsokonsekvenser av partikulära luftföroreningar i 26 europeiska städer, svenska resultat från APHEIS 3. Rapport från Umeå Universitet HÄMI Referensdatabas Luftföroreningar Uppdaterad 2009-04-15 APHEIS (2004) Hälsokonsekvenser av partikulära luftföroreningar i 26 europeiska städer, svenska resultat från APHEIS 3. Rapport från Umeå Universitet

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Göteborg den 4 juli 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Kan vi bedöma arbetsförmåga? Göteborg 18 sept 2012

Kan vi bedöma arbetsförmåga? Göteborg 18 sept 2012 Kan vi bedöma arbetsförmåga? Göteborg 18 sept 2012 Bengt Järvholm Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet Norrlands Universitetssjukhus Arbetsgivare Arbetare Arbetsplats Produktion

Läs mer

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

PUBLIKATIONER 2003 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND

PUBLIKATIONER 2003 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND PUBLIKATIONER 2003 FRÅN YRKES- OCH MILJÖ- MEDICINSKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND 2003-01 Persson R, Ørbœk P. The influence of personality traits on neuropsychological test performance and self-reported

Läs mer

Hälsoeffekter från vedeldning

Hälsoeffekter från vedeldning Hälsoeffekter från vedeldning Gerd Sällsten, 1:e yrkes- och miljöhygieniker, professor Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet www.amm.se Hälsoeffekterna av

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Hur påverkar dieselavgaser hälsan - en kunskap i förändring Möjliga konsekvenser för hygieniska gränsvärden. Bengt Järvholm 21 nov 2012

Hur påverkar dieselavgaser hälsan - en kunskap i förändring Möjliga konsekvenser för hygieniska gränsvärden. Bengt Järvholm 21 nov 2012 Hur påverkar dieselavgaser hälsan - en kunskap i förändring Möjliga konsekvenser för hygieniska gränsvärden Bengt Järvholm 21 nov 2012 In 2002 the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) released a

Läs mer

Epidemiologiska data i hälsoriskbedömning Hur kommer epidemiologiska studier in? Maria Feychting

Epidemiologiska data i hälsoriskbedömning Hur kommer epidemiologiska studier in? Maria Feychting Epidemiologiska data i hälsoriskbedömning Hur kommer epidemiologiska studier in? Maria Feychting 2016-12-09 Maria Feychting 1 Traditional health risk assessment process Hazard Identification Exposure-

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 8/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Mätning av fysisk belastning och bedömning av risk för muskuloskeletal sjuklighet vid montering av rullager Gert-Åke Hansson, AMM, Lund Istvan Balogh, AMM,

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontorsarbetsplatsernas miljö och utformning är under ständig omprövning. Historiskt ser vi fem pendelsvängningar som gett upphov till varsin kontorstyp. Med start från förrförra

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 19/2011 Arbets- och miljömedicin Lund ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA) en metod för att underlätta återgång i arbete för patienter sjukskrivna för utmattning Björn Karlson Peter

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin Mejeriproduktionens miljöpåverkan Johanna Berlin Ett industriforskningsinstitut med uppgift att stärka företagens konkurrenskraft Så här arbetar SIK Strategisk forskning Industrigemensamma projekt, nätverk,

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner.

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Get ready for the rest of your life. Source Swedish Social Insurance Agency introduced new rules in 2010. Sick leave became time-limited to three months. Target group Individuals in social isolation with

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control EQuATox - Establishment of Quality Assurances for the Detection

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

Allergenfri luft i andningszonen nattetid

Allergenfri luft i andningszonen nattetid Allergenfri luft i andningszonen nattetid Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset Bindningar och jäv Publikation av de första två studierna på tekniken. Ekonomiskt

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält. Maria Feychting

WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält. Maria Feychting WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält Maria Feychting 2014-12-11 Maria Feychting 1 WHO:s internationella EMF projekt Etablerades 1996 Syfte Att granska den vetenskapliga litteraturen om hälsoeffekter

Läs mer

HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata Organiska ämnen

HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata Organiska ämnen HÄMI Referensdatabas Biologiska mätdata Organiska ämnen Uppdaterad 2009-04-15 Asplund L, Svensson BG, Nilsson A, et al (1994) Polychlorinated biphenyls, 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane (p,p'-ddt)

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer