Vi kommer under hösten att publicera ytterligare en film på vår hemsida, den kommer att handla om batterier, både inbyggda såväl som lösa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi kommer under hösten att publicera ytterligare en film på vår hemsida, den kommer att handla om batterier, både inbyggda såväl som lösa."

Transkript

1 Minnesanteckningar Medlemsmöte ICT Det var 34 stycken som deltog på ICT mötet där Per Ängerheim från Naturvårdsverket, Mårten Sundin från Repa och Sverker Sjölin från Stena Metall var inbjudna som externa gäster. Representanter från El-Kretsen var Jan-Olof Eriksson, Ulrika Eliason & Micaela Westerberg. El-Kretsen informerar Det sker flera förändringar på El-Kretsen.se i och med vår nya hemsida. Där kan ni bland annat nu ladda ned vår nya film som illustrerar produktens väg genom återvinningssystemet. Där hittar ni även årsrapporten för Tanken med den nya designen är att det ska vara ännu lättare att hitta den information som besökaren vill åt. Vi påbörjar nu arbetet med att se över deklarationsportalen där vi gärna tar in feedback från er. Synpunkter som framfördes på mötet var bland annat önskemål om att kunna deklarera hushållsprodukter och övriga produkter separat från varandra. El-Kretsen har tagit fram olika faktablad, bland annat finns det faktablad om div. Elektronik och belysning, de beskriver kortfattat och enkelt systemet och respektive process. De finns att ladda ner från hemsidan. Vi kommer under hösten att publicera ytterligare en film på vår hemsida, den kommer att handla om batterier, både inbyggda såväl som lösa. Avfallsverige+blybatteriretur+El-Kretsen=batteriinsamlingen.se En bra sida med information om batterier som drivs av oss tillsammans. Säkert system Våra samarbetspartner, dvs de på mottagningsstationerna rapporterar kontinuerligt till oss om sina insamlade volymer och när hämtning behöver ske. Vi kan genom streckkoder på alla lastbärare följa burarnas väg från hämtplats till återvinningsanläggning. Det gör att vi kan garantera att den uttjänta elektronik som lämnas i vårt system blir korrekt omhändertaget. Återvinnarna rapporterar i sin tur till oss vilka olika materialslag som den insamlade elektroniken genererar. Den rapporteringen återger vi i årsrapporten uppdelat på respektive fraktion. Mer information om återvinningssystemet hittar ni i årsrapporten Återvinningshelgen Den 24-26:e september genomförs en återvinningshelg med fokus på vardagselektronik. Kampanjen har fyra huvudbudskap 1) vad ska jag som konsument återvinna, 2) avsätt tid för återvinning, 3) vem skall återvinna och varför, 4) var ska jag återvinna. Kampanjen kommer att kommuniceras bland annat genom traditionella annonser samt utomhusannonsering och internetannonsering. Vi har redan nu introducerat BOX 1357, STOCKHOLM +46 (0) CERTIFIERADE ENLIGT: SS-EN ISO 9001:2008 SS-EN ISO 14001:2004

2 en kampanjhemsida som successivt kommer att byggas ut med än mer information.. Naturvårdsverket Samlad portal för EE och batteriregistret- positiv feedback- Något förlängd rapporteringsperiod för batterier. Dock endast Framöver är det 31 mars som gäller. Revidering av WEEE Procentuellt återtagande diskuterades och fördelar/nackdelar med att ha ett procentuellt mål. Förändringar Förändringarna i lagstiftningen kommer förhoppningsvis vara klara i december. Det som diskuteras just nu är omfattningsfrågor, industriverktyg, producentdefinitionen Europeisk/nationell definition. NV anser att det ska vara nationellt varav mötesdeltagare framförde önskemål om en nordisk harmonisering. Nya mål 65% insamlingsmål syftet är att det ska samlas in mer/ så mycket som möjligt och att ett procentuellt mål skulle spegla insamlingen bättre. NV menar att det säljs mycket elektronik i Sverige och att ett procentuellt mål skulle styra insamlingsgraden till ett bättre resultat. Vad händer om målen inte uppfylls? Idag är det Sverige som land som får sanktioner, det har dock inte delats ut några straff sanktioner vad Per kunde minnas. Vem är ansvarig för att målen uppfylls? Idag är det NV som är ansvariga men i framtiden kan det bli producenterna som är ansvariga.tillsyn är ett av naturvårdsverkets fokusområden. Producentansvar på batterier Alla batterier omfattas, förutom de som skall skickas ut i rymden, användas i försvaret. Ett industribatteri är ett batteri som är designat uteslutande för professionell användning. Ett batteri ska märkas med kemisk beteckning och den överkorsade soptunnan. I framtiden kommer även ett krav om kapacitets märkning. Kontroll av insamlingssystem. NV har utfört en revision på insamlingssystem bland annat El-Kretsen där man tittar på insamlingsplatser, insamlingsnivåer och informationsansvar. REPA Mårten Sundin Register för producentansvar sedan 1994.

3 Insamling av förpackniningar- Återvinninsstationer, Fastighetsnära insamling Återvinningscentraler (större förpackningar) Redovisade målen/resultat Se presentation Olika system i Europa Repa är det enda producentägda systemet i Europa. De olika märkningssymbolernas betydelse Se presentation Framtiden Utökad materialåtervinning Fortsatt hög täckningsgrad Nöjda kunder-slutförbrukare och producenter Utvecklad redovisning- större rättvisa, tydlighet och harmonisering med Europa Mer information- kampanjer, hemsida återviningsdagar, skolamterial mm Stena Metall Driver utvecklingsprojekt genom teknikbevakning kring behandlingsteknik/återvinningsteknik och bättre avsättningar av material som används idag. Stark förankring för teknisk utveckling ( Chalmers bland annat) Synergieffekter samarbete med universiteten proffesurer leder till utveckling av processerna genom teknologi- ökad materialåtervinning. Dagens produkter har komplexa materialsammansättningar vilket är en utmaning. Zerowaste- resurshushållning, jobba med materialen om och om igen. Avfall blir resurser. Utsedd till årets Elektronikåtervinnare 2009 (Stena Technoworld i Halmstad)

4

5 Medlemsmöte kategori 3 El-Kretsen Stockholm 19/8 2009

6 AGENDA El-Kretsen Naturvårdsverket REPA Stena Metall

7 El-Kretsen Stockholm 19/8 2009

8 Filmpremiär Stockholm 19/8 2009

9

10 INSAMLINGEN 2009

11 INSAMLINGEN HISTORISKT

12 RAPPORTERAT 2009 (KG) 3 IT-, telekommunikations och kontorsutrustning 3.1 Multifunktionsprodukter 3.2 Datorer Monitorer mindre än 18 tum Monitorer tum Monitorer tum Monitorer tum Monitorer tum Monitorer större än 48 tum 3.4 Övriga ICT-produkter 3.5 Telekom-produkter Summa 3 IT-, telekommunikations och kontorsutrustning

13

14

15 MATERIALREDOVISNING

16 ÅRSRAPPORTEN Information om Året som gått Insamlingen Återvinningen Logistiken Statistik tidigare år

17 NY DESIGN PÅ HEMSIDAN Det ska vara enkelt att hitta! Två huvudspår Producentansvar Återvinningssystemet Kunskapsdatabas

18 Stockholm 19/8 2009

19 Stockholm 19/8 2009

20 FAKTABLAD DIVERSE ELEKTRONIK Hur fungerar systemet? Kortfattad och enkel information Finns även faktablad på belysning

21 HÖSTENS FOKUS Deklarationsportalen Det ska vara enkelt att deklarera! Synpunkter och önskemål

22 ÅTERVINNINGSHELGEN Återvinningshelgen ska uppmana allmänheten till att ta vara på sin elektronik med fokus på vardagselektronik. Helgen ska vara en uppmaning och inspiration till att samla upp all sin elektronik och ta sig till sin återvinningscentral. Den september ska vi samla in så mycket elektronik som möjligt.

23 Fyra huvudbudskap 1(4) Återvinningshelgen september. Helgen är ett bra sätt för allmänheten att avsätta en definierad tid för att samla upp sina elprodukter och ta sig till en återvinningscentral för att återvinna. Presentation av Återvinningshelgen Kampanjmaterial

24 Fyra huvudbudskap 2(4) Vad skall jag som konsument återvinna? Vi hjälper till att identifiera alla de saker som ska till återvinningscentralen med fokus på det lilla, batterier, ljuskällor, mobiltelefoner och diverse vardagselektronik. Presentation av Återvinningshelgen Kampanjmaterial

25 Fyra huvudbudskap 3(4) Vem skall återvinna och varför? Vi ger information om vem som ska återvinna och varför. Vi når nya återvinnare. Presentation av Återvinningshelgen Kampanjmaterial

26 Fyra huvudbudskap 4(4) Var ska jag återvinna? Vi vägleder allmänheten och informerar var deras närmaste återvinningscentral ligger. Presentation av Återvinningshelgen Kampanjmaterial

27 Kampanjens idé I dagens samhälle har människor mycket att hålla reda på, både i arbetslivet samt privat. Det ska göras, fixas, levereras, köpas, lämnas, hämtas o.s.v. Allt vi gör ska hela tiden gå snabbare och snabbare. Det är enkelt för oss att glömma de små sakerna som gör skillnad. För att hålla reda på alla saker vi behöver, gör vi listor. De är skapade för att vi på ett effektivt sätt skall kunna genomföra de saker i livet som är nödvändiga och som är vårt personliga ansvar. Presentation av Återvinningshelgen Kampanjmaterial

28 Tidplan. PR Kampanjweb SMS tjänst Tidningar Web Guerilla Utomhus Projektstart Återvinningshelgen Presentation av Återvinningshelgen Kampanjmaterial

29 Kontakta oss:

30 Naturvårdsverket Stockholm 19/8 2009

31 Bensträckare Stockholm 19/8 2009

32 Stena Metall Stockholm 19/8 2009

33 REPA Stockholm 19/8 2009

34 Producentansvar för WEEE & batterier El-Kretsen, 27 maj 2010 Pär Ängerheim Avdelningen för miljörätt Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

35 Dagens Agenda Erfarenheter från rapporteringen 2010 Ändringar i lagstiftningen Producentansvar för batterier Fokusområden tillsyn Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

36 Rapporteringen 2010 All försäljning 2009 Rapportering 1/1-31/3 batterier tom 30/6, dock endast 2010 Nytt register Lätt att göra rätt God feedback Inkluderar både batterier och WEEE Styr information och användare till hemsidan Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

37 Nya registret Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

38 Ändringar i lagstiftningen Översyn av WEEE-direktivet pågår intensivt. Lena Jacobsson kontaktperson på NV Förhoppningsvis klart i december eller början på nästa år. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

39 Producentansvar för batterier Ny förordning Samma register och arbetsgrupp på Naturvårdsverket Inkluderar alla batterier (ej produktkategorier) Förbjuder batterier med kvicksilver och kadmium Finns undantag Gemensamma märkningsregler i EU Soptunna, kemisk beteckning och kapacitet. Krav på insamlingsnivåer, omhändertagande och återvinning (andel) av batterier Både minimikrav och harmoniserande krav Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

40 Fokusområden och tillsyn Högt prioriterade tillsynsområden 2010 Anmälan och rapportering Minska mängden MSA Intensivt under februari-mars Friåkare Alla producenter ska vara med i systemet Söker aktivt upp producenter som ej är med i registret Mycket deltagande i externa möten, mässor, konferenser etc. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

41 Medelhögt prioriterade områden 2010 Kontroll av insamlingssystemen Var tar EE/batterierna vägen? Tillfredsställande insamlingssystem? Tillfredsställande insamlingsnivåer? Informationsansvar Både kommuner och producenter har ansvar för information om EE och batterier Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

42 Kontakta oss för mer info/frågor EEB-registret Information, kontaktuppgifter etc. E-post Telefon Eller besök oss på Campus i Östersund Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

43 Frågor?? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

44 1

45 REPA Register för producentansvar Har sedan 1994 arbetat med Analyser vilka företag omfattas, branschgenomgångar, täckningsgrad, jämförelse redovisning, avvikelser, omvärldsbevakning, utveckling av systemet mm. Åtgärder Nyanslutning, revisioner, besök, inköpspolicys, förslag till förändring av redovisningsstruktur mm. Information Om redovisning, miljömärkning, statistik mm

46 Vad har vi uppnått? Konkurrensneutralitet Hög täckningsgrad Nöjda konsumenter Nöjda kunder (?) God information (?) Differentiering av förpackningsavgifter 3

47 FTIs uppdrag Krav Krav Förutsättning: Näringslivet har helhetsansvar

48 ÅVS Utveckling Bygglov Miljötillsyn Snöröjning Städning Klottersanering Tömning Anläggning Övervakning IT Behållare Skylt Mark Inhägnad Arrende Förvaring Balning Förvaring Upplastning Allmänheten tycker - Kundtjänstsamtal Återvinningsindustri

49 Insamling förpackningar Återvinningsstationer (ÅVS) Fastighetsnära insamling (FNI) Återvinningscentraler (ÅVC) större förpackningar Återvinningsstationer (ÅVS) 5800 stationer i landet Återvinningscentraler (ÅVC)

50 Statistik hur ligger vi till? Material Mål Utfall Papp/Wellpapp 65% 74,2% Metall 70% 72.9% Plast 30% 27.0% Glas 70% 90.0% Tidningar 75% 91,0% Europa Sverige 56% 77% 7

51 PRO-Europe (Packaging Recovery Organisation Europe)

52 Gröna Punkten 9

53 Pictogram sortering sorteras som plastförpackning sorteras som pappersförpackning Sorteras som sorteras som metallförpackning

54 Framtiden Utökad materialåtervinning Fortsatt hög täckningsgrad Nöjda kunder slutförbrukare och producenter Utvecklad redovisning för större rättvisa, tydlighet och i likhet med Europa Mer information pictogram, hemsida, kampanjer, återvinningsdagar, skolmaterial, tävlingar mm 11

55 Stena WEEE Electronics recycling made easier

56 A great development Inspiring us to improve further

57 Value-added services within ten business areas Ferrous and Non-Ferrous Metals Recovered paper Hazardous waste WEEE Aluminium Steel Oil Trading Finance Environmental technology

58 Cost, compliance convenience and commitment Reliable recycling solutions Based on compliant and state-of-the-art treatments Always the best technology available For cost-effective and sustainable solutions We see waste as a resource In cases where efficient solutions don t exist yet, we work hard on inventing them!

59

60 Organisation och Resurser. AO WEEE Inom affärsområdet finns en Research & Development avdelning som ansvarar för teknikbevakning och som även driver utvecklingsprojekt kring dagens behandlings/återvinningsteknik och nya/bättre avsättningar av de material som används i uttjänt elektronik. Avdelningen består av Snorre Kolseth Chef R&D Erik Ringdahl Sverker Sjölin David Bauer ( 25 % och resten i rollen som Miljö- och Kvalitetsansvarig i Stena Technoworld AB Sverige) Carl-Johan Wahlund Detlef Oertel Frank Schinkel I produktionsorganisationen finns en Process Development Manager som heter Martin Alehem. Martin driver utvecklingsprojekt mer inriktat på förbehandlingsanläggningar och produktionsmetoder/kvalitetsfrågor. På moderbolagsnivå, Stena Metall AB, bedrivs forskning och utveckling inom områden som är eller som kan bli av intresse för verksamheten i koncernen. Speciellt projekt som idag inte inryms i något av affärsområdenas verksamhet eller som är av värde för flera affärsområden kan stödjas centralt (Stena Miljöteknik) inom Stena Metall.

61 Climate savings from recycling Steel ton CO2 / ton Aluminum 10 ton CO2 / ton Copper 20 ton CO2 / ton Plastic 1.75 ton CO2 / ton Paper 1.5 ton CO2 / ton CARBON FOOTPRINT Bruntlandrapporten 1987: Hållbar Utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Resource Management

62 Zero waste Grunddrivkraft: intresse/efterfråga/krav av att återvinna mer och fler t ex metaller: = Resurshushållning Mycket komplex materialsammansättning Smått material Lite av allt Pyrolys Extraktion Förgasning Råmaterialproducenter/ halvfabrikat Energiproducenter Tillverkningsindustrin ÄNNU VIKTIGARE UTVECKLA VÅRA EGNA ÅTERVINNINGSPROCESSER VI REDAN HAR. PRODUCERA INGET AVFALL. PROCESSOPTIMERING

63 Synergieffekter återvinningsteknik Stena Metall: Professur på Chalmers 1 januari 2007 tillträdde Christian Ekberg en proffesur i Industriell Materialåtervinning på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Tjänsten finansieras under 10 år av Stena Metall AB. Med hjälp av professuren kan våra befintliga processerna kompletteras med teknologi så materialåtervinningen kan ökas ytterliggare. Batterier från bilar. NiMH och Li-jon Solceller: tunnfilms teknologin. Återv prod spill Applicerbart på t ex LCD-skivan Uppstart av HÅPLA: Vinnova proj/inriktat på LCD-produkter. Stena Technoworld med som industripart

64

65 Steel Aluminium

66

67 European locations Plants and infrastructure Head Office EE Dismantling Cooling Appliances Treatment PMR PRC CRT Sales Office

68 Stena Core Values Simplicity Always close at hand Prompt service Personal commitment Reliability Far-reaching experience Quality, environment and work environment certifications Total waste management solutions Development Constant improvements on customer solutions Innovative solutions Active research Contribute to a sustainable society

69 Benefits in a nutshell: How you will benefit from our commitment 1) Easier handling Whether you are a manufacturer, importer/distributor of electronics/coolings or like any company needing a partner for recycling of electronics and other types of waste 2) Reliable solutions you can really trust in Your WEEE responsibility is always safe with us Aluminium Steel 3) New thinking saves more We like to go beyond the WEEE legislation to find ways to save more resources both yours and society s

WOW! DU HAR GJORT DET IGEN.

WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. VERKSAMHETEN 2012 WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. 3 Sedan många år har Sverige legat i täten vad gäller miljöengagemang i allmänhet och återvinning i synnerhet. Nu börjar man dessutom ana ett förfinat återvinningsbeteende.

Läs mer

Hur får vi billigare och bättre avfallsstatistik? Förstudie om svenskt rapporteringssystem för avfallsdata ARAP

Hur får vi billigare och bättre avfallsstatistik? Förstudie om svenskt rapporteringssystem för avfallsdata ARAP Hur får vi billigare och bättre avfallsstatistik? Förstudie om svenskt rapporteringssystem för avfallsdata ARAP RAPPORT 5530 DECEMBER 2005 Hur får vi billigare och bättre avfallsstatistik? Förstudie om

Läs mer

Optimerad avfallshantering i Viareds Företagsförening

Optimerad avfallshantering i Viareds Företagsförening Optimerad avfallshantering i Viareds Företagsförening Frida Claesson & Evalena Blomqvist SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2009:06 2 Optimerad avfallshantering i Viareds Företagsförening

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092

Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092 Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Hushållen ska enligt gällande lagstiftning källsortera

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indicators for a resource efficient waste handling Maria Elander David Holmström

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar NATURVÅRDSVERKET Naturvårdsverkets ärendenummer: NV-01515-10 Omslag: Foton Båtskroten Sverige AB Innehåll INNEHÅLL 4 SAMMANFATTNING 6 SUMMARY 8 1. UPPDRAG, SYFTE

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL ENTREPRENÖRER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

Innovativ metallåtervinning för ökad resurseffektivitet

Innovativ metallåtervinning för ökad resurseffektivitet PM 2015:10 Innovativ metallåtervinning för ökad resurseffektivitet Tillgången till strategiska råvaror är en fråga av stor ekonomisk och politisk betydelse. En aspekt av råvaruförsörjningen är att ta tillvara

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall EL-KRETSEN I SAMARBETE MED SÖRAB Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall 2011-01-12 Sammanfattning BEHOV AV NYA INSAMLINGSSYSTEM FÖR SMÅ EL-PRODUKTER En ökad konsumtion av elektriska och elektroniska

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

AVHANDLINGSFÖRSLAG. E relationer hur digitala interaktioner förändrar kundrelationer i. försäkringsbranschen. Version 2.

AVHANDLINGSFÖRSLAG. E relationer hur digitala interaktioner förändrar kundrelationer i. försäkringsbranschen. Version 2. Tomas Ullberg Mittuniversitetet 2008 09 19 AVHANDLINGSFÖRSLAG E relationer hur digitala interaktioner förändrar kundrelationer i försäkringsbranschen Version 2 Ej för extern spridning utanför Mittuniversitetet/Mittalliansen.

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Påverkan av e-handelns framtida utveckling på pappersförpackningsbranschen The future impact on

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2007/2008

Stena Metallkoncernen 2007/2008 Stena Metallkoncernen 2007/2008 5 10 0,8 28 8,5 0,9 9,8 4,7 8,6 2,0 0,004 1,0 0 10 000 750 28 000 8 500 900 9 825 4 700 8 600 2 000 4 1 000 0 Innehåll Stena Metallkoncernen 2 Återvinning Finland 38 EKONOMISK

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

TEXTILT AVFALL EN FRAMTIDA RESURS PILOTPROJEKT I STOCKHOLM RAPPORT U2013:15 ISSN 1103-4092

TEXTILT AVFALL EN FRAMTIDA RESURS PILOTPROJEKT I STOCKHOLM RAPPORT U2013:15 ISSN 1103-4092 TEXTILT AVFALL EN FRAMTIDA RESURS PILOTPROJEKT I STOCKHOLM RAPPORT U2013:15 ISSN 1103-4092 FÖRORD Konsumtionen av textil ökar och därmed också det textila avfallet. Textil är en komplex produkt som kräver

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

Miljöarbete i försäkringsbranschen

Miljöarbete i försäkringsbranschen Miljöarbete i försäkringsbranschen - Agria Djurförsäkringar AB Louise Hagsten Lena Sandin SLU, Instutionen för ekonomi Uppsats nr 439 Magisteruppsats i företagsekonomi Uppsala, 2006 Slutversion Inlämningsdatum

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer