Vi kommer under hösten att publicera ytterligare en film på vår hemsida, den kommer att handla om batterier, både inbyggda såväl som lösa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi kommer under hösten att publicera ytterligare en film på vår hemsida, den kommer att handla om batterier, både inbyggda såväl som lösa."

Transkript

1 Minnesanteckningar Medlemsmöte ICT Det var 34 stycken som deltog på ICT mötet där Per Ängerheim från Naturvårdsverket, Mårten Sundin från Repa och Sverker Sjölin från Stena Metall var inbjudna som externa gäster. Representanter från El-Kretsen var Jan-Olof Eriksson, Ulrika Eliason & Micaela Westerberg. El-Kretsen informerar Det sker flera förändringar på El-Kretsen.se i och med vår nya hemsida. Där kan ni bland annat nu ladda ned vår nya film som illustrerar produktens väg genom återvinningssystemet. Där hittar ni även årsrapporten för Tanken med den nya designen är att det ska vara ännu lättare att hitta den information som besökaren vill åt. Vi påbörjar nu arbetet med att se över deklarationsportalen där vi gärna tar in feedback från er. Synpunkter som framfördes på mötet var bland annat önskemål om att kunna deklarera hushållsprodukter och övriga produkter separat från varandra. El-Kretsen har tagit fram olika faktablad, bland annat finns det faktablad om div. Elektronik och belysning, de beskriver kortfattat och enkelt systemet och respektive process. De finns att ladda ner från hemsidan. Vi kommer under hösten att publicera ytterligare en film på vår hemsida, den kommer att handla om batterier, både inbyggda såväl som lösa. Avfallsverige+blybatteriretur+El-Kretsen=batteriinsamlingen.se En bra sida med information om batterier som drivs av oss tillsammans. Säkert system Våra samarbetspartner, dvs de på mottagningsstationerna rapporterar kontinuerligt till oss om sina insamlade volymer och när hämtning behöver ske. Vi kan genom streckkoder på alla lastbärare följa burarnas väg från hämtplats till återvinningsanläggning. Det gör att vi kan garantera att den uttjänta elektronik som lämnas i vårt system blir korrekt omhändertaget. Återvinnarna rapporterar i sin tur till oss vilka olika materialslag som den insamlade elektroniken genererar. Den rapporteringen återger vi i årsrapporten uppdelat på respektive fraktion. Mer information om återvinningssystemet hittar ni i årsrapporten Återvinningshelgen Den 24-26:e september genomförs en återvinningshelg med fokus på vardagselektronik. Kampanjen har fyra huvudbudskap 1) vad ska jag som konsument återvinna, 2) avsätt tid för återvinning, 3) vem skall återvinna och varför, 4) var ska jag återvinna. Kampanjen kommer att kommuniceras bland annat genom traditionella annonser samt utomhusannonsering och internetannonsering. Vi har redan nu introducerat BOX 1357, STOCKHOLM +46 (0) CERTIFIERADE ENLIGT: SS-EN ISO 9001:2008 SS-EN ISO 14001:2004

2 en kampanjhemsida som successivt kommer att byggas ut med än mer information.. Naturvårdsverket Samlad portal för EE och batteriregistret- positiv feedback- Något förlängd rapporteringsperiod för batterier. Dock endast Framöver är det 31 mars som gäller. Revidering av WEEE Procentuellt återtagande diskuterades och fördelar/nackdelar med att ha ett procentuellt mål. Förändringar Förändringarna i lagstiftningen kommer förhoppningsvis vara klara i december. Det som diskuteras just nu är omfattningsfrågor, industriverktyg, producentdefinitionen Europeisk/nationell definition. NV anser att det ska vara nationellt varav mötesdeltagare framförde önskemål om en nordisk harmonisering. Nya mål 65% insamlingsmål syftet är att det ska samlas in mer/ så mycket som möjligt och att ett procentuellt mål skulle spegla insamlingen bättre. NV menar att det säljs mycket elektronik i Sverige och att ett procentuellt mål skulle styra insamlingsgraden till ett bättre resultat. Vad händer om målen inte uppfylls? Idag är det Sverige som land som får sanktioner, det har dock inte delats ut några straff sanktioner vad Per kunde minnas. Vem är ansvarig för att målen uppfylls? Idag är det NV som är ansvariga men i framtiden kan det bli producenterna som är ansvariga.tillsyn är ett av naturvårdsverkets fokusområden. Producentansvar på batterier Alla batterier omfattas, förutom de som skall skickas ut i rymden, användas i försvaret. Ett industribatteri är ett batteri som är designat uteslutande för professionell användning. Ett batteri ska märkas med kemisk beteckning och den överkorsade soptunnan. I framtiden kommer även ett krav om kapacitets märkning. Kontroll av insamlingssystem. NV har utfört en revision på insamlingssystem bland annat El-Kretsen där man tittar på insamlingsplatser, insamlingsnivåer och informationsansvar. REPA Mårten Sundin Register för producentansvar sedan 1994.

3 Insamling av förpackniningar- Återvinninsstationer, Fastighetsnära insamling Återvinningscentraler (större förpackningar) Redovisade målen/resultat Se presentation Olika system i Europa Repa är det enda producentägda systemet i Europa. De olika märkningssymbolernas betydelse Se presentation Framtiden Utökad materialåtervinning Fortsatt hög täckningsgrad Nöjda kunder-slutförbrukare och producenter Utvecklad redovisning- större rättvisa, tydlighet och harmonisering med Europa Mer information- kampanjer, hemsida återviningsdagar, skolamterial mm Stena Metall Driver utvecklingsprojekt genom teknikbevakning kring behandlingsteknik/återvinningsteknik och bättre avsättningar av material som används idag. Stark förankring för teknisk utveckling ( Chalmers bland annat) Synergieffekter samarbete med universiteten proffesurer leder till utveckling av processerna genom teknologi- ökad materialåtervinning. Dagens produkter har komplexa materialsammansättningar vilket är en utmaning. Zerowaste- resurshushållning, jobba med materialen om och om igen. Avfall blir resurser. Utsedd till årets Elektronikåtervinnare 2009 (Stena Technoworld i Halmstad)

4

5 Medlemsmöte kategori 3 El-Kretsen Stockholm 19/8 2009

6 AGENDA El-Kretsen Naturvårdsverket REPA Stena Metall

7 El-Kretsen Stockholm 19/8 2009

8 Filmpremiär Stockholm 19/8 2009

9

10 INSAMLINGEN 2009

11 INSAMLINGEN HISTORISKT

12 RAPPORTERAT 2009 (KG) 3 IT-, telekommunikations och kontorsutrustning 3.1 Multifunktionsprodukter 3.2 Datorer Monitorer mindre än 18 tum Monitorer tum Monitorer tum Monitorer tum Monitorer tum Monitorer större än 48 tum 3.4 Övriga ICT-produkter 3.5 Telekom-produkter Summa 3 IT-, telekommunikations och kontorsutrustning

13

14

15 MATERIALREDOVISNING

16 ÅRSRAPPORTEN Information om Året som gått Insamlingen Återvinningen Logistiken Statistik tidigare år

17 NY DESIGN PÅ HEMSIDAN Det ska vara enkelt att hitta! Två huvudspår Producentansvar Återvinningssystemet Kunskapsdatabas

18 Stockholm 19/8 2009

19 Stockholm 19/8 2009

20 FAKTABLAD DIVERSE ELEKTRONIK Hur fungerar systemet? Kortfattad och enkel information Finns även faktablad på belysning

21 HÖSTENS FOKUS Deklarationsportalen Det ska vara enkelt att deklarera! Synpunkter och önskemål

22 ÅTERVINNINGSHELGEN Återvinningshelgen ska uppmana allmänheten till att ta vara på sin elektronik med fokus på vardagselektronik. Helgen ska vara en uppmaning och inspiration till att samla upp all sin elektronik och ta sig till sin återvinningscentral. Den september ska vi samla in så mycket elektronik som möjligt.

23 Fyra huvudbudskap 1(4) Återvinningshelgen september. Helgen är ett bra sätt för allmänheten att avsätta en definierad tid för att samla upp sina elprodukter och ta sig till en återvinningscentral för att återvinna. Presentation av Återvinningshelgen Kampanjmaterial

24 Fyra huvudbudskap 2(4) Vad skall jag som konsument återvinna? Vi hjälper till att identifiera alla de saker som ska till återvinningscentralen med fokus på det lilla, batterier, ljuskällor, mobiltelefoner och diverse vardagselektronik. Presentation av Återvinningshelgen Kampanjmaterial

25 Fyra huvudbudskap 3(4) Vem skall återvinna och varför? Vi ger information om vem som ska återvinna och varför. Vi når nya återvinnare. Presentation av Återvinningshelgen Kampanjmaterial

26 Fyra huvudbudskap 4(4) Var ska jag återvinna? Vi vägleder allmänheten och informerar var deras närmaste återvinningscentral ligger. Presentation av Återvinningshelgen Kampanjmaterial

27 Kampanjens idé I dagens samhälle har människor mycket att hålla reda på, både i arbetslivet samt privat. Det ska göras, fixas, levereras, köpas, lämnas, hämtas o.s.v. Allt vi gör ska hela tiden gå snabbare och snabbare. Det är enkelt för oss att glömma de små sakerna som gör skillnad. För att hålla reda på alla saker vi behöver, gör vi listor. De är skapade för att vi på ett effektivt sätt skall kunna genomföra de saker i livet som är nödvändiga och som är vårt personliga ansvar. Presentation av Återvinningshelgen Kampanjmaterial

28 Tidplan. PR Kampanjweb SMS tjänst Tidningar Web Guerilla Utomhus Projektstart Återvinningshelgen Presentation av Återvinningshelgen Kampanjmaterial

29 Kontakta oss:

30 Naturvårdsverket Stockholm 19/8 2009

31 Bensträckare Stockholm 19/8 2009

32 Stena Metall Stockholm 19/8 2009

33 REPA Stockholm 19/8 2009

34 Producentansvar för WEEE & batterier El-Kretsen, 27 maj 2010 Pär Ängerheim Avdelningen för miljörätt Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

35 Dagens Agenda Erfarenheter från rapporteringen 2010 Ändringar i lagstiftningen Producentansvar för batterier Fokusområden tillsyn Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

36 Rapporteringen 2010 All försäljning 2009 Rapportering 1/1-31/3 batterier tom 30/6, dock endast 2010 Nytt register Lätt att göra rätt God feedback Inkluderar både batterier och WEEE Styr information och användare till hemsidan Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

37 Nya registret Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

38 Ändringar i lagstiftningen Översyn av WEEE-direktivet pågår intensivt. Lena Jacobsson kontaktperson på NV Förhoppningsvis klart i december eller början på nästa år. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

39 Producentansvar för batterier Ny förordning Samma register och arbetsgrupp på Naturvårdsverket Inkluderar alla batterier (ej produktkategorier) Förbjuder batterier med kvicksilver och kadmium Finns undantag Gemensamma märkningsregler i EU Soptunna, kemisk beteckning och kapacitet. Krav på insamlingsnivåer, omhändertagande och återvinning (andel) av batterier Både minimikrav och harmoniserande krav Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

40 Fokusområden och tillsyn Högt prioriterade tillsynsområden 2010 Anmälan och rapportering Minska mängden MSA Intensivt under februari-mars Friåkare Alla producenter ska vara med i systemet Söker aktivt upp producenter som ej är med i registret Mycket deltagande i externa möten, mässor, konferenser etc. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

41 Medelhögt prioriterade områden 2010 Kontroll av insamlingssystemen Var tar EE/batterierna vägen? Tillfredsställande insamlingssystem? Tillfredsställande insamlingsnivåer? Informationsansvar Både kommuner och producenter har ansvar för information om EE och batterier Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

42 Kontakta oss för mer info/frågor EEB-registret Information, kontaktuppgifter etc. E-post Telefon Eller besök oss på Campus i Östersund Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

43 Frågor?? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

44 1

45 REPA Register för producentansvar Har sedan 1994 arbetat med Analyser vilka företag omfattas, branschgenomgångar, täckningsgrad, jämförelse redovisning, avvikelser, omvärldsbevakning, utveckling av systemet mm. Åtgärder Nyanslutning, revisioner, besök, inköpspolicys, förslag till förändring av redovisningsstruktur mm. Information Om redovisning, miljömärkning, statistik mm

46 Vad har vi uppnått? Konkurrensneutralitet Hög täckningsgrad Nöjda konsumenter Nöjda kunder (?) God information (?) Differentiering av förpackningsavgifter 3

47 FTIs uppdrag Krav Krav Förutsättning: Näringslivet har helhetsansvar

48 ÅVS Utveckling Bygglov Miljötillsyn Snöröjning Städning Klottersanering Tömning Anläggning Övervakning IT Behållare Skylt Mark Inhägnad Arrende Förvaring Balning Förvaring Upplastning Allmänheten tycker - Kundtjänstsamtal Återvinningsindustri

49 Insamling förpackningar Återvinningsstationer (ÅVS) Fastighetsnära insamling (FNI) Återvinningscentraler (ÅVC) större förpackningar Återvinningsstationer (ÅVS) 5800 stationer i landet Återvinningscentraler (ÅVC)

50 Statistik hur ligger vi till? Material Mål Utfall Papp/Wellpapp 65% 74,2% Metall 70% 72.9% Plast 30% 27.0% Glas 70% 90.0% Tidningar 75% 91,0% Europa Sverige 56% 77% 7

51 PRO-Europe (Packaging Recovery Organisation Europe)

52 Gröna Punkten 9

53 Pictogram sortering sorteras som plastförpackning sorteras som pappersförpackning Sorteras som sorteras som metallförpackning

54 Framtiden Utökad materialåtervinning Fortsatt hög täckningsgrad Nöjda kunder slutförbrukare och producenter Utvecklad redovisning för större rättvisa, tydlighet och i likhet med Europa Mer information pictogram, hemsida, kampanjer, återvinningsdagar, skolmaterial, tävlingar mm 11

55 Stena WEEE Electronics recycling made easier

56 A great development Inspiring us to improve further

57 Value-added services within ten business areas Ferrous and Non-Ferrous Metals Recovered paper Hazardous waste WEEE Aluminium Steel Oil Trading Finance Environmental technology

58 Cost, compliance convenience and commitment Reliable recycling solutions Based on compliant and state-of-the-art treatments Always the best technology available For cost-effective and sustainable solutions We see waste as a resource In cases where efficient solutions don t exist yet, we work hard on inventing them!

59

60 Organisation och Resurser. AO WEEE Inom affärsområdet finns en Research & Development avdelning som ansvarar för teknikbevakning och som även driver utvecklingsprojekt kring dagens behandlings/återvinningsteknik och nya/bättre avsättningar av de material som används i uttjänt elektronik. Avdelningen består av Snorre Kolseth Chef R&D Erik Ringdahl Sverker Sjölin David Bauer ( 25 % och resten i rollen som Miljö- och Kvalitetsansvarig i Stena Technoworld AB Sverige) Carl-Johan Wahlund Detlef Oertel Frank Schinkel I produktionsorganisationen finns en Process Development Manager som heter Martin Alehem. Martin driver utvecklingsprojekt mer inriktat på förbehandlingsanläggningar och produktionsmetoder/kvalitetsfrågor. På moderbolagsnivå, Stena Metall AB, bedrivs forskning och utveckling inom områden som är eller som kan bli av intresse för verksamheten i koncernen. Speciellt projekt som idag inte inryms i något av affärsområdenas verksamhet eller som är av värde för flera affärsområden kan stödjas centralt (Stena Miljöteknik) inom Stena Metall.

61 Climate savings from recycling Steel ton CO2 / ton Aluminum 10 ton CO2 / ton Copper 20 ton CO2 / ton Plastic 1.75 ton CO2 / ton Paper 1.5 ton CO2 / ton CARBON FOOTPRINT Bruntlandrapporten 1987: Hållbar Utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Resource Management

62 Zero waste Grunddrivkraft: intresse/efterfråga/krav av att återvinna mer och fler t ex metaller: = Resurshushållning Mycket komplex materialsammansättning Smått material Lite av allt Pyrolys Extraktion Förgasning Råmaterialproducenter/ halvfabrikat Energiproducenter Tillverkningsindustrin ÄNNU VIKTIGARE UTVECKLA VÅRA EGNA ÅTERVINNINGSPROCESSER VI REDAN HAR. PRODUCERA INGET AVFALL. PROCESSOPTIMERING

63 Synergieffekter återvinningsteknik Stena Metall: Professur på Chalmers 1 januari 2007 tillträdde Christian Ekberg en proffesur i Industriell Materialåtervinning på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Tjänsten finansieras under 10 år av Stena Metall AB. Med hjälp av professuren kan våra befintliga processerna kompletteras med teknologi så materialåtervinningen kan ökas ytterliggare. Batterier från bilar. NiMH och Li-jon Solceller: tunnfilms teknologin. Återv prod spill Applicerbart på t ex LCD-skivan Uppstart av HÅPLA: Vinnova proj/inriktat på LCD-produkter. Stena Technoworld med som industripart

64

65 Steel Aluminium

66

67 European locations Plants and infrastructure Head Office EE Dismantling Cooling Appliances Treatment PMR PRC CRT Sales Office

68 Stena Core Values Simplicity Always close at hand Prompt service Personal commitment Reliability Far-reaching experience Quality, environment and work environment certifications Total waste management solutions Development Constant improvements on customer solutions Innovative solutions Active research Contribute to a sustainable society

69 Benefits in a nutshell: How you will benefit from our commitment 1) Easier handling Whether you are a manufacturer, importer/distributor of electronics/coolings or like any company needing a partner for recycling of electronics and other types of waste 2) Reliable solutions you can really trust in Your WEEE responsibility is always safe with us Aluminium Steel 3) New thinking saves more We like to go beyond the WEEE legislation to find ways to save more resources both yours and society s

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna anmäla ditt företag och rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den här guiden.

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster

EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster Bakgrund Högre råvarupriser Andelen plast ökar i elektronik och i fordon Hårdare krav på återvinning av ingående material

Läs mer

A3 Från avfallshantering till resurshushållning

A3 Från avfallshantering till resurshushållning A3 Från avfallshantering till resurshushållning Nationella avfallsplanen och programmet för att förebygga avfall. Goda exempel! Catarina Östlund och Maria Ivarsson, NV Europa minskar avfallet Anna-Carin

Läs mer

WOW! DU HAR GJORT DET IGEN.

WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. VERKSAMHETEN 2012 WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. 3 Sedan många år har Sverige legat i täten vad gäller miljöengagemang i allmänhet och återvinning i synnerhet. Nu börjar man dessutom ana ett förfinat återvinningsbeteende.

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Waste is what is left when imagination fails

Waste is what is left when imagination fails Waste is what is left when imagination fails Forskargruppen Industriell Materialåtervinning startade Januari 2007 genom en donation från Stena Metall 5 seniora forskare och 9 doktorander + 2 associerade

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Avfallsplan Kick off 2013-01-30

Avfallsplan Kick off 2013-01-30 Kick-off Agenda 09.00 Introduktion Gunnar Peters/Svante Stomberg 09.30 Delprojekt 1,2,7 Fredrik Seger 09.45 Delprojekt 3, 8 Ofelia Hendar /Per Karlsson 10.00 Delprojekt 4 Hans Skoglund 10.15 Delprojekt

Läs mer

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se PM 2014-01-07 Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 Bakgrund

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet.

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 4 2. INLEDNING 7 3. BAKGRUND 8 3.1 Direktivet 8 3.2 Naturvårdsverkets uppdrag 9 3.3 Samarbete under utredningsprocessen

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

Vad kännetecknar ett hållbart material?

Vad kännetecknar ett hållbart material? Vad kännetecknar ett hållbart material? Tomas Rydberg IVL Seminarium, Chalmers 2012-09-10 Ett materials hållbarhet Avgörs främst av dess tillämpning och förvaltning alltså det produktsystem det används

Läs mer

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion 1993-2010 Naturvårdsverket

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL FASTIGHETSÄGARE Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden i din fastighet Nio av

Läs mer

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda:

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda: Agenda: Handläggning Ansökan tillstånd enligt 36 Anmälan 42 och avfallsslag undantagna från tillståndsplikt 37 Anmälan om hantering av avfall, 46 & 47 Utskick, bekräftelse på anmälan eller tillstånd till

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral Företag Mottagning av verksamheters grovavfall

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-013 Datum: 2007-12-07 Utredare: Mårten Hyltner Utredning avseende miljösanktionsavgift

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

System för insamling av hushållsavfall i materialströmmar

System för insamling av hushållsavfall i materialströmmar System för insamling av hushållsavfall i materialströmmar rapport 5942 februari 2009 System för insamling av hushållsavfall i materialströmmar NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

GÅRDAGENS TEXTIL - MORGONDAGENS MODE

GÅRDAGENS TEXTIL - MORGONDAGENS MODE GÅRDAGENS TEXTIL - MORGONDAGENS MODE Borås 15 september Yvonne Augustsson 2 Utmaningar idag globalt och i Sverige KlimaSörändringar Utarmning av biologisk mångfald VaXenbrist MiljögiZer Ökad befolkningsmängd

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY Gösta Thorell 9 September 2014 Skogsnäringens IT-framtid enligt EVRY Det handlar inte bara om teknik Vi arbetar med ett paradigmskifte Det handlar om att göra skillnad. Teknik kommer alltid att vara en

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Årsmötet i Linköping 2 3 juni 2015

Årsmötet i Linköping 2 3 juni 2015 Årsmötet i Linköping 2 3 juni 2015 GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRANSPORTER I EN CIRKULÄR EKONOMI NATURLIGT MEN INTE ALLTID RISKFRITT Moderator: Jakob Sahlén, Avfall Sverige Ett resurseffektivt Europa Jakob Sahlén,

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Avfallshanteringssystem

Avfallshanteringssystem Avfallshanteringssystem Går det att omvandla avfall till pengar? electrolux WTS 3 Ja, med Electrolux nya avfallshanteringssystem - omvandlar du avfall till pengar! Visste du att en enda restaurang genererar

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013

Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013 1(1) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2014-02-20 Ärendenr: NV-00170-14 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL ENTREPRENÖRER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

www.recyclingaward.se Nominera till

www.recyclingaward.se Nominera till www.recyclingaward.se Nominera till Parken, Stockholm 3:e December 2009 Premierar de bästa Avfalls- och återvinningsbranschen är en av de snabbast växande marknaderna i Sverige och Europa. Svenskt kunnande

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER COMPLAINT POLICY We care about customers and stakeholders, and commit ourselves to deliver in accordance with customers and stakeholders

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Varför fungerar returinsamlingen bara i vissa kommuner?

Varför fungerar returinsamlingen bara i vissa kommuner? Varför fungerar returinsamlingen bara i vissa kommuner? SAMMANFATTNING...3 Slutsatser och förslag till åtgärder...4 En landsomfattande enkätstudie...4 1. Bakgrund...5 1.2. En marknadsmässig lösning...5

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I LAGSTIFTNINGEN LAG OCH FÖRORDNING OM ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG 2014:266 OCH 2014:347 Alla stora företag ska göra en energikartläggning

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. - tillsynshandledning

Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. - tillsynshandledning Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper - tillsynshandledning September 2008 Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper - tillsynshandledning

Läs mer