KVALITETS - RESAN. Ett utdrag ur MTR:s verksamhetsberättelse. Yes!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETS - RESAN. Ett utdrag ur MTR:s verksamhetsberättelse. Yes!"

Transkript

1 KVALITETS - RESAN Ett utdrag ur MTR:s verksamhetsberättelse Yes! Vi fick Utmärkelsen Svensk Kvalitet 214

2 MTR-världen Sverige Sedan 29 driver MTR Stockholms tunnelbana. I Mars 215 kommer det första tågen med MTR Express gå mellan Göteborg och Stockholm. VISSTE DU ATT: I Hongkong åker man inte tunnelbana, man åker MTR. Vårt mål är en tunnelbana i världsklass London Tillsammans med Deutsche Bahn AG från Tyskland driver MTR London Overground. Bejing Hangzhou People s Republic of China Hongkong (MTR:s huvudkontor). Tunnelbana, köpcentrum, byggarbeten och tåg är bara en del av det MTR gör i Hongkong och i fastlandet Kina. Vi på MTR har ett helhetsansvar för resenärernas resa; vi ska planera, driva och underhålla tunnelbanan i Stockholm så att varje resa blir en positiv upplevelse. Vi har höga ambitioner för hur tunnelbanan ska förbättras som visualiseras i vårt övergripande mål: en tunnelbana i världsklass. Den 2 november 29 tog MTR, på uppdrag av SL, över hanteringen av Stockholms tunnelbana. Avtalet mellan MTR och SL löper över 14 år, med första chans till uppsägning från båda parter efter åtta år. Detta ger oss en god grund för att bedriva en hållbar och långsiktig verksamhet. MTR Stockholm ingår i MTR Nordic som är ett helägt dotterbolag till MTR Europe i London och ingår i den Hongkong-baserade koncernen MTR Corporation Ltd. Vår vision är att vi ska vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman och utvecklar samhällen. Det betyder mer än att köra tunnelbanan från station A till station B. Vi har bland annat tillsammans med Skanska och Sweco lyft blicken för att titta på Stockholms utveckling på lång sikt. Med utgångspunkt i tunnelbanans 6-åriga historia har vi tagit fram ett förslag som sträcker sig 6 år framåt. Vi vill visa att det går att bygga de bostäder och stadsmiljöer som behövs för att möta kommande generationers behov. Här finns vi MTR finns idag på ett flertal strategiskt vikiga marknader. Sedan starten 1975 i Hongkong finns verksamheten nu i såväl Australien som Europa och i fastlandet Kina. Melbourne MTR driver pendeltåg i Melbourne tillsammans med Australia s John Holland Group and UGL Rail. Domarkommitténs motivering till Utmärkelsen Svensk Kvalitet 214: MTR Stockholm AB har på kort tid nått en väl etablerad förbättringskultur som genomsyrar hela organisationen. För att öka kundvärdet och upplevelsen i tunnelbanan har organisationen etablerat systematiska angreppssätt som effektiviserar leverantörssamverkan, vidareutbildar medarbetarna samt mäter och följer upp nyckelindikatorer och kundtillfredsställelse. Valda angreppssätt drivs av engagerade ledare på olika nivåer och stöds av ett gemensamt verksamhetsledningssystem. Organisationen arbetar för att uppnå hög flexibilitet och omställningsförmåga genom att ständigt effektivisera processer och förkorta beslutsvägar. MTR Stockholm AB har integrerat hållbarhet i sina värderingar och processer och är genom sitt förtjänstfulla kvalitetsarbete ett föredöme för andra organisationer. 2 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet 214 3

3 Ledningen Röster från företagsledningen Peter Viinapuu, VD MTR Stockholm Det känns jättekul att vi har fått ett så fint erkännande för våra insatser. Under de fem år MTR har drivit tunnelbanan har vi arbetat för att hela tiden höja kvaliteten i vår leverans och nu ser vi att vårt gemensamma arbete gett resultat. Punktligheten är den högsta i tunnelbanans 6-åriga historia och kundmiljön är renare än någonsin. Denna prestigefyllda utmärkelse visar att vi är på rätt väg. Marie Hagberg, Kvalitets- och miljödirektör MTR Stockholm Utmärkelsen är ett bevis på att tydliga processer och ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar ger resultat. Vi har en bra grund att fortsätta utvecklas ifrån. Jeremy Long, CEO of MTR European Business We are delighted and honoured to win this award. MTR have always been focused on quality and delivering exceptional customer service by adopting best practice across all our rail operations. We will be bringing this experience in providing high quality service and commitment to excellence to Crossrail in the UK. Dr Raymond K F Ch ien, Chairman of MTR Corporation We are delighted to receive this high honour. It is a resounding recognition of the work of the MTR Stockholm team, with support from Hong Kong headquarters. This is an example of how MTR has been able to transfer experience and best practices developed in Hong Kong to bring service enhancements to the railway lines we operate around the world, delivering benefits to millions of passengers each day and contributing to sustainable urban development in cities where we operate, Lincoln Leong, Acting Chief Executive Officer of MTR Corporation Since taking over responsibility for the planning, operation and maintenance of the Stockholm metro five years ago, we have focused intently on the quality of all aspects of our service. Today, punctuality is the highest in the metro s 6-year history and the station environment continuously sets new standards in user friendliness. We are honoured to win the 214 Swedish Quality Award. It spurs us to redouble our commitment to doing right by the community of Stockholm. David Lagneholm, Trafikdirektör MTR Stockholm Det känns både roligt och inspirerande att vi erhållit utmärkelsen Svensk kvalitet. Det tokar jag som ett tydligt erkännande att vi är på rätt väg i vår strävan att driva Stockholms tunnelbana mot En tunnelbana i världsklass. Med rekord i punktlighet, hög andel utförd produktion, rena kundmiljöer och trevlig, serviceinriktad och kompetent personal finns goda förutsättningar att det blir ännu bättre de kommande åren! Arbetet med EFQM bidrar till ständiga förbättringar MTR Stockholms ledningsgrupp: Tomas Pira HR direktör, David Lagneholm Trafikdirektör, Bengt Carlsson Säkerhetsdirektör, Cecilia Wallberg Finansdirektör, Henrik Dahlin Stationsdirektör, Matt Kinane Teknikdirektör, Tomm Bråten tidigare Fordonsdirektör nu ersatt av Johan Oscarsson, Marie Hagberg Kvalitets- och miljödirektör, Peter Viinapuu VD Sedan starten 29 har vi på MTR arbetat med EFQMmodellen. EFQM står för European Foundation for Quality Management och är en modell som hjälper företag och organisationer att nå världsklass genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Modellen består av nio kapitel; fem kring företagets angreppssätt och hur dessa tillämpas inom olika områden och fyra kapitel med fokus på vilka resultat som nåtts över minst en treårsperiod. En jämn nivå eftersträvas mellan samtliga delar med fokus på att nå hållbara resultat genom ett systematiskt arbete. Vi har integrerat EFQM-modellen bland annat i vårt arbete med processutveckling där vi tagit fram en checklista för att säkra att våra processer maximerar effektiviteten och bidrar till vårt arbete med ständiga förbättringar. År 21 ansökte vi om deltagande i Utmärkelsen Svensk Kvalitet, genom SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling, för första gången. Syftet var att få en extern återkoppling på våra styrkor och förbättringsområden inför vårt fortsatta arbete framåt. Sedan dess har vi årligen ansökt om deltagande och bland annat använt oss av den återföringsrapport som ges efter varje process i vår planering inför kommande år. Återföringsrapporten har varit till stor hjälp i vårt arbete att nå världsklass. Att få motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet 214 är oerhört hedrade och vi ser det som en inspiration inför vårt fortsatta arbete framåt. 4 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet 214 5

4 1 april Ny organisation inom Station med kundservicefokus Kvalitetsresan Dec Det årliga säkerhetspriset delas ut för första gången. Mars MTR Stockholms verksamhetsledningssystem certifieras enligt ISO 91 (kvalitet) och 141 (miljö). Aug Första medverkan i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 2 nov MTR tar över drift, planering och underhåll av Stockholms tunnelbana. 29 Aug Andra medverkan i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Juli MTR:s första Hållbarhetsredovisning publiceras. Mars MTR Stockholm förbinder sig till att följa FN Global Compact. Nov Händelserapporteringssystemet Compass införs, vilket medför ökad möjlighet till uppföljning och analys. 2 sept Ny VD, Peter Viinapuu, tillträder. 1 okt SL:s mätning för Upplevd kvalitet visar det bästa resultatet för städning på stationerna hittills, 7% nöjda. 6 8 sept Ett gediget ledarutvecklingsprogram startas med fokus på att få en gemensam plattform. Aug Tredje medverkan i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 3 dec 214 Tillkännagivande att MTR Stockholm får motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet Svensk Kvalitet maj Återträff för pensionerade trafikledare vid Gullmarsplans Trafikledningscentral. 7 feb VMV Awards hålls för första gången. Aug MTR har cafékväll vid Zinkensdamms tunnelbanestation under Prideveckan för att ta reda på hur HBTQpersoner upplever tryggheten i tunnelbanan. 2 dec 214 Beslut i Trafiknämnden: MTR fortsätter driva t-banan efter 217. Dec Första WIT-aktiviteten startas med fokus på att förbättra punktligheten på den röda linjen och främst vid Liljeholmens tunnelbanestation. 25 nov 214 Lilla säkerhetspriset delas ut för första gången till förskoleklass D på Hammarby Södra skola. Maj Peer Review i Stockholm med deltagande från övriga bolag i MTR-koncernen 2 nov MTR firar 5 år i tunnelbanan. Aug Fjärde medverkan i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 22 sept 214 Installation av C2 Tågsimulator i Hammarbydepån. Dec MTR får ett Erkännande för framgångsrik Verksamhetsutveckling från SIQ 27 jan MTR Connect lanseras, en koncerngemensam webbplats. 214 Aug Femte medverkan i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 24 feb Trafik startar dialogutbildningen Vår gemensamma resa. 29 juni MTR deltar i Almedalen och pratar bl.a. om Trygghetsfrågor. 28 maj Vi får för andra gången full bonus i SL:s städmätning i kundmiljön. Svensk Kvalitet 214 7

5 Fem år Följ med på resan våra fem första år i Stockholm Det kan tyckas ganska nära i tid när vi ser tillbaka på vårt etableringsår 21. Faktum är att vi har hunnit med en hel del både i vårt sätt att jobba och hur våra kvalitetsambitioner successivt höjts med tiden Utmanande start med funktionsinriktat ansvar Den 2 november 29 tog MTR över planering, drift och underhåll av Stockholms tunnelbana. Uppdraget var annorlunda gentemot tidigare entreprenörer då MTR fick ett så kallat funktionsinriktat helhetsansvar för resenärens hela upplevelse av resan. På grund av överklaganden kunde inte överlämningsarbetet genomföras som planerat men tack vare de många engagerade medarbetare blev övergången knappt märkbar för våra resenärer. En annan förändring i uppdraget var den incitamentsmodell som infördes där vi får bonus och viten baserat på utfall av olika mätningar och där målen höjs för varje år. Facelift Ett fokusområde under 21 var en ordentlig städning även kallad facelift av såväl tåg som stationsmiljöerna. Vi sanerade hissar, folierade om skadade skyltar och bytte ut säten i tågen. Program för att stärka ledarna i företaget För att skapa en gemensam plattform och målbild påbörjades ett ledarutvecklingsprogram under med syfte att stärka ledarna i deras roll. Programmet genomfördes baserat på olika moduler med fokus på kommunikation och dialog för att öka transparens, förtroende och delaktighet. Foliering på tåg För att effektivisera processen kring reparation och städning samt spara in på miljön och kostnader började vi under foliera rutor, dörrar och väggfält på tunnelbanetågen med ett material som agerar som ett kraftigt gladpack. Tidigare tvingades vi lyfta ut skadade väggfält, dörrar eller repade rutor för att frakta dem till reparation och omlackering. I och med folieringen kan vi istället riva av plasten och sätta upp en ny. Arbetsbelastningen kring vandalisering av tåg har minskat och vi kan med detta arbetssätt använda betydligt skonsammare rengöringsmedel vid klottersanering och städning. Säkrare med högre beredskap och krisedning Om en kris uppstår i tunnelbanan ska MTR snabbt kunna ta beslut och agera. Vi har sedan starten haft en krisledningsorganisation men under blev den ännu säkrare och fick ännu högre beredskap. Vi införde bland annat funktionen Emergency Director som innebär att det dygnet runt finns en person i ledningsgruppen som har beredskap. Syftet är att säkerställa att vi har en ständigt tillgänglig funktion som kan fatta strategiska beslut vid en eventuell kris. Beredskap finns även för fordon och IT, inom Station- och Trafikorganisationerna samt Säkerhetsavdelningen och pressjour. Vi genomför regelbundna krisövningar på olika nivåer för att alltid vara förbredda om någonting händer. Medarbetares hälsa Under startades två sammarbeten för att ge våra medarbetare det stöd de kan tänkas behöva utöver det dagliga arbetet. Tillsammans med Ljung och Sjöberg ger vi fri tillgång till medarbetare gällande rådgivning i alkohol- och drogrelaterade frågor, vare sig man har missbruksproblem själv eller är orolig för någon i sin närhet. Vi ingick även ett avtal med Falck Healthcare Personalstöd. Hit kan medarbetare vända sig när som helst under dygnet för att få hjälp med psykosociala, privatjuridiska eller ekonomiska frågor. Samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige Under satsade vi mycket på trygghetsfrågor kring tunnelbanan. Enligt undersökningar sker 6% av alla polisanmälda brott inom 5 meter från en tunnelbanestation. Baserat på detta samt genomförda dialoger med resenärer påbörjade vi ett arbete tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige. Vi har tillsammans tagit fram och använt en modell för att kartlägga tryggheten på och i anslutning till tunnelbanestationerna. Intervjuer med nyckelpersoner, undersökningar på plats och trygghetsvandringar har genomförts tillsammans med närpolis, stadsdelsnämnder, fastighetsägare, SL m.fl. Handlingsplaner har tagits fram för respektive station där utsedda ansvarar för allt från att öka belysning nattetid och klippa buskage till ombyggnationer och renoveringar. Lokalvården Under utvecklade vi processerna inom lokalvården. Vi introducerade nya metoder, utbildade medarbetare i städmetodik och kundbemötande, såg över arbetssätt och arbetstider samt anställde fler. Våra satsningar gav resultat då vi fått en positiv respons från resenärerna om en renare och tryggare tunnelbana. I juni uppnådde vi det bästa resultatet i SL:s mätningar av kvaliteten av lokalvården på stationerna 99 av 1 procent möjliga. VMV-Award delas ut för första gången I början av 214 delade vi ut de allra första utmärkelserna inom ramen för VMV Award. VMV är en årlig återkommande prisfest och står för Vision, Mission and Values. Under festen fick fyra medarbetare varsitt medarbetarpris som kopplar till var och ett av våra fyra kärnvärden Utmärkt Service, Värdeskapande, Ömsesidig respekt och Ständig utveckling. Syftet med de fyra priserna är bland annat att skapa delaktighet och ge uppmärksamhet till medarbetare som personifierar våra kärnvärden. Övriga priser som delas ut under VMV Award är Årets ledare, Årets bästa förbättringsförslag, Årets säkerhetspris, Årets team och Årets WIT. Införande av Cabsim Som första spåroperatör i Sverige har MTR investerat i två fullskalesimulatorer och två desktopsimulatorer. Den 5 september 214 invigdes dessa av Trafiknämndens ordförande Christer G Wennerholm, Landstingsrådet Stella Fare, SL:s VD Anders Lindström och vår VD Peter Viinapuu. Med dessa simulatorer kan vi träna på det som är omöjligt att träna på i verkligheten, till exempel person på spår eller urspårning. 8 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet 214 9

6 Ledarskap Support & Best Practice Ledarna har utbildats i ett coachande förhållningssätt där syftet är att medarbetarna ska utvecklas och förbättra verksamheten med hjälp av en dialog som bygger på självskattning och resultat. Medarbetarna ska ges förtroende att komma med lösningar och möjlighet att pröva dessa. Uppföljning av angreppssättet sker genom leveransresultat, medarbetarundersökning och utvecklingssamtal. Ledarskap med fokus på medarbetarengagemang En förutsättning för nöjda kunder är att ett företag har nöjda medarbetare. För att få nöjda medarbetare behövs ett tydligt engagemang och stöd från ledare. Det är så vi på MTR ser på ledarskap. Vi har sedan starten 29 arbetat med ett kulturutvecklingsprogram där ledare bland annat har genomgått ett ledarutvecklingsprogram för att få samtliga avdelningar att arbeta tillsammans och mot samma mål. Inom MTR finns olika chefsnivåer med olika ansvar för att tydliggöra stödet till medarbetare. MTR:s ledningsgrupp består av nio direktörer med ansvar för KOMMUNIKATIVT olika områden i vår LEDARSKAP huvudprocess. MEDARBETARUNDERSÖKNING Vi har löpande ledarträffar där chefer Ledarskapsindex och ledare träffas (CLI) för att diskutera utmaningar 1 och möjligheter samt ta del av best practice mellan avdelningarna. 9 8 Ledarskap med fokus på medarbetarengagemang Under påbörjade vi ett 7 arbete med ett coachande ledarskap. Syftet är bland annat att skapa en teamkänsla och 6 dialog för att uppnå en positiv kultur samt ständigt fokusera på grundorsaken till uppkomna 5 problem eller möjligheter. Metodiken utgår från det 4 medarbetaren gör bra, där medarbetaren själv får förtroende och ansvar att komma på 3 lösningar inom ett förbättringsområde samt möjlighet att testa dessa. Ett coachande samtal 2 baseras på kundrelaterade mätområden där medarbetaren 1 själv får skatta sin förmåga inom olika områden som chefen och medarbetaren sedan diskuterar. MTR Tjänstemän Station Depå Totalt Drift KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP MEDARBETARUNDERSÖKNING Ledarskapsindex (CLI) MTR Totalt Tjänstemän Station Drift Depå KVINNA MAN Känner du dig respekterad av din närmsta chef? SAMARBETE MED NÄRMSTA CHEF MEDARBETARUNDERSÖKNING KVINNA MAN KVINNA MAN KVINNA MAN Föregår din närmsta chef med gott exempel? Är din närmsta chef mottaglig för nya idéer och förslag? SAMARBETE MED NÄRMSTA CHEF MEDARBETARUNDERSÖKNING KVINNA MAN KVINNA MAN KVINNA MAN KVINNA MAN Känner du dig respekterad av din närmsta chef? Föregår din närmsta chef med gott exempel? Är din närmsta chef mottaglig för nya idéer och förslag? Är din närmsta chef bra på att anpassa sin information så att den blir begriplig för dig? Är din närmsta chef bra på att anpassa sin information så att den blir begriplig för dig? Fungerar utmärkt/bra Varken ja eller nej Ska absolut åtgärdas /Bör åtgärdas Fungerar utmärkt/bra Varken ja eller nej Ska absolut åtgärdas /Bör åtgärdas 1 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet

7 Strategi Vision: Vi ska vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman och utvecklar samhällen. Vi är en del i samhällsbygget KPI:erna är samlade och strukturerade i en balansplatta, där säkerhet är centralt. Balansplattan ligger till grund för en kaskadering av mål och mått genom hela företaget. Balanserat fokus Navet i vårt arbete med strategin inom tunnelbanan är våra tolv KPI:er. Dessa nyckeltal är övergripande för de upp mot 7 nyckeltal som vi följer upp och är samlade under fem områden. För att illustrera att vi ibland behöver skifta fokus mellan dessa fem områden utformade vi de i form av en balansplatta. Balansplattan är grunden i så väl våra resultatplaner som utvecklingssamtal och förbättringsförslagssystem och ett viktigt kommunikationshjälpmedel. För att symbolisera att vår högsta prioritet alltid är säkerhet, är det området placerat i mitten, för att betona att oavsett mot vilket område vi lutar så tummar vi aldrig på säkerheten. Nöjd medarbetarindex 81 % EBIT (Earnings before intrest and taxes) 3,4% 214 Övergripande kundnöjdhet 78 % 214 Punktlighet 96 % (All time high) Passagerarskador per 1 miljon resenärer 1,25 Nöjd medarbetarindex EBIT (Earnings before intrest and taxes) 214 Punktlighet 214 Övergripande kundnöjdhet Säkerhet Länka samman och utveckla samhällen MTR vill bidra till utvecklingen av Stockholm som region. Vi inspireras därför av vårt moderbolags modell som går ut på att MTR helt eller delvis finansierar utbyggnaden av nya tunnelbanelinjer med möjlighet att utveckla fastigheterna i anslutning till och ovanpå nya stationer och depåer. Det är ett sätt att utveckla samhällen, där marken används smart och effektivt samtidigt som det tillgodoser en växande stads behov av kollektivtrafik, affärslokaler och bostäder. Modellen bygger på att tidigt delta i stadsplaneringen, så att tunnelbana byggs först eller i samband med byggandet av nya stadsdelar som ett led i en hållbar utveckling. Baserat på detta har har vi på MTR tillsammans med Skanska och Sweco tagit fram en vision om ett hållbart Stockholm om 6 år, Stockholm 27, för att lyckas möta befolkningsökningen och klimatkrisen. VISSTE DU ATT: Tunnelbanan står för hälften av resorna men bara en dryg fjärdedel av kostnaderna för kollektivtrafiken i Stockholms län? 12 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet

8 Medarbetare Guldkorn och ständigt teamwork Inom MTR ses medarbetarengagemanget som en kritisk framgångsfaktor, och det finns ett systematiskt och strukturerat angreppssätt för att ge beröm och positiv återkoppling både från kunder och arbetskamrater till medarbetarna. För att säkerställa att beröm når berörd medarbetare, publiceras det på intranätet (guldkorn) samt kommuniceras det av ansvarig chef. Vår gemensamma resa Som en del i MTR:s kulturutvecklingsprogram genomförde vi under och 214 en dialogutbildning kallad Vår gemensamma resa. Syftet var att kommunicera och diskutera kring MTR:s vision, kärnvärden och värderingar med fokus på delaktighet i form av övningar. Medarbetare fick diskutera kring begrepp som Ömsesidig respekt och Utmärkt service och vad det betyder för de som individer och hur detta kan appliceras i den dagliga verksamheten. Ett viktigt budskap i konceptet är att lyfta fram att vi alla påverkar vår leverans och måluppfyllelse samt att alla behövs för att vi ska nå ända fram. Utbildningen leddes av internt utbildade chefer för att ytterligare påvisa att det här är en resa vi gör tillsammans. Work Improvement Team Ständig utveckling är en del av MTR:s dna. För att skapa engagemang och delaktighet kring våra processer, hållbara resultat samt kundfokus arbetar vi enligt konceptet WIT. WIT står för Work Improvement Team och baseras på Six Sigma metodiken. Tvärfunktionella team sätts samman för att fokusera på ett processrelaterat förbättringsområde där orsaken och lösningen är okänd. Det är teamet som, med hjälp från utbildade Six Sigma specialister, hittar grundorsaken till problemet samt analyserar och tar fram lösningsåtgärder. Dessa testas sedan i verksamheten och baserat på utfallet implementeras förslagen i den dagliga driften. Under utbildade vi sju WIT-champions som nu leder egna WIT aktiviteter för olika processer i verksamheten Övergripande utfall Medarbetarundersökning * KOSTNADER FÖR BRISTER I TURSÄTTNINGEN, NYBODADEPÅN ÖVERGRIPANDE UTFALL Medarbetarundersökning maj * År ändrade vi undersökningsverktyg från Great Place to Work till Netsurvey 14 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet juni juli augusti september oktober medel 21 * * År ändrade vi undersökningsverktyg från Great Place to Work till Netsurvey KOSTNADER FÖR BRISTER I TURSÄTTNINGEN, NYBODADEPÅN maj juni juli augusti september oktober medel 214 Fokus för WIT-aktiviteten Felfri tursättning och utryckning.

9 Partnerskap VISSTE DU ATT: 6 miljoner resenärer årligen passerar T-centralen. Motsvarande siffra för Arlanda flygplats är 19 miljoner. Lyhörda för vår beställare UTVECKLING I TUNNELBANAN ÖVER 3 ÅR MILJONER PÅSTIGANDE UTVECKLING I TUNNELBANAN ÖVER 3 ÅR Punktlighet Nöjda kunder Tillsammans med strategiskt utvalda partners har MTR byggt upp processer eller funktioner som är unika för respektive partner och som ger möjlighet till regelbunden mätning och uppföljning. Urvalet analyseras årligen i samband med analys av strategin samt vid offertutvärdering. Ett samarbete av största vikt För att tunnelbanan ska fungera så smidigt som möjligt krävs ett nära samarbete med vår uppdragsgivare SL, som för Tunnelbaneupphandlingen vann pris för bästa upphandling. För att diskutera MTR:s leverans, utmaningar och nya möjligheter finns ett samarbetsforum för respektive affärsområde kallat Team Tub. SL, som numera ingår i Trafikförvaltningen, följer löpande upp vår leverans baserat på olika nyckeltal för att säkra att resenärerna får den bästa resan. Vid utveckling av tunnelbanan sker även ett nära samarbete mellan SL och MTR. Ett projekt som pågår är uppgraderingen av den Röda tunnelbanelinjen. Nya fordon av typen C3 ska föras in samt hantering av en ny depå och nytt signalsystem. Allt detta projektleds av SL där vi dels medverkar för att testa och ge sakexpertis men dels även är mottagare. För att lyckas med detta krävs en nära samarbete mellan MTR och SL. MILJONER PÅSTIGANDE Påstigande Punktlighet Nöjda kunder 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % En tryggare tunnelbana Enligt mätningar sker 6% av alla brott i Stockholm inom en radie av 5 meter från en tunnelbanestation. Detta är något vi ser allvarligt på då det är viktigt för oss att våra resenärer känner sig trygga så väl när de reser med tunnelbanan men även när de går till och från en station. Vi inledde ett samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige med syfte att få olika centrala aktörer att samverka för att öka tryggheten. En modell togs fram för att kartlägga tryggheten i och i anslutning till utvalda stationer längs den röda linjen. Intervjuer och trygghetsvandringar genomfördes tillsammans med närpolis, stadsdelsnämnder, fastighetsägare, näringsliv, frivilligorganisationer och SL som resulterade i ett antal handlingsplaner. Handlingsplanerna följs upp och en ny mätning kommer sedan att genomföras. 16 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet

10 Miljö VISSTE DU ATT: Resenären och miljön i fokus Ett års pendlingsresor med tunnelbanan tur och retur mellan Hässelby och T-centralen motsvarar utsläppen från en matsked bensin? MTR optimerar effekten av sin verksamhet inom säkerhet, inklusive trafik- och driftsäkerhet och miljö genom flera olika angreppssätt kopplade till underhåll för värdebevarande och uppgradering av utrustning. Uppföljningen är strukturerad och jämförelser görs, t.ex. genom energimätning av tåg. UPPMÄTT ENERGIANVÄNDNING PER FORDONSKM Få fler att resa med tunnelbanan är vårt viktigaste miljömål 5, Till skillnad mot många andra företag är det bättre för miljön 4,5 ju fler som använder vår produkt eller tjänst. Vårt viktigaste miljömål är därför att få fler att 4, resa med tunnelbanan. För att detta ska ske arbetar vi aktivt med kundservice, renhet, 3,5 trafikinformation och punktlighet som bidrar till att fler vill använda tunnelbanan. Det är 3, även viktigt att resenärer känner sig trygga vilket lett till samarbetet 2,5 med Stiftelsen Tryggare Sverige. Vi är måna om våra resenärer och gör vårt yttersta för att alla ska trivas i tunnelbanan. 2, 1,5 Energieffektivisering 1, Tunnelbanan drivs till 1% med förnybar el från vattenoch vindkraft som är miljömärkt,5 med Bra Miljöval. Det finns fortfarande områden att arbeta med för att effektivisera, tågens energianvändning och under utförde vi tätare mätningar för att ta reda på vilka moment som orsakar den största användningen. Vi har börjat göra tätare mätningar på tågen och även utbildat tunneltågförare i miljöanpassat och mjukt körsätt. Utöver själva driften av tunnelbanan har vi även startat ett arbete med att få ner energianvändningen vid depåerna, där vi följt energianvändningen per timme. Syftet har varit att koppla ihop och se mönster för att upptäcka eventuella energiläckage. KWH/FORDONSKM KWH/FORDONSKM MILJONER MILJONER , 25 4,5 2 4, 3,5 15 3, 2,5 1 2, 1,5 5 1,,5, ANTAL PÅSTIGANDE I TUNNELBANAN UPPMÄTT ENERGIANVÄNDNING PER FORDONSKM Totalt Grön linje Röd linje ANTAL PÅSTIGANDE I TUNNELBANAN Blå linje Totalt Grön linje Röd linje Blå linje 18 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet

11 Processer MTR:s huvudprocess VÅRA KRAVSTÄLLARE RESENÄRER MEDARBETARE SL ÄGARE MYNDIGHETER LEVERANTÖRER TRAFIKPLANERA JÄRNVÄGSPRODUKTER PLANERA RESA UNDERHÅLLA BEMANNA BEHOV GENOMFÖRA TRAFIK GENOMFÖRA RESA OCH GE KUNDSERVICE UNDERHÅLLA KUNDMILJÖER BEDRIVA KUNDSERVICE REGISTRERA OCH FÖLJA UPP HÄNDELSER FÖLJA UPP OCH FÖRBÄTTRA RESA RAPPORTERA RESULTAT OCH KPI:ER FÖLJA UPP OCH AKTIVITETER VID BEHOV INITIERA FÖRBÄTTRINGS- NÖJDA KUNDER MEDARBETARE NÖJDA VÅRA MÅL SÄKERHET PÅLITLIG OCH EFFEKTIV PRODUKTION EKONOMISKT RESULTAT Planera, leda, följa upp och utveckla säkerhetsarbetet (SLS) Rekrytera, introducera och utveckla MEDARBETARE & LEDARE Planera och genomföra KOMMUNIKATIONSINSATSER Planera, leda, följa upp och utveckla EKONOMI Upphandla och göra INKÖP Utföra systematiskt ARBETSMILJÖARBETE Hantera, förvalta och utveckla IT Planera, leda, följa upp och utveckla MILJÖARBETET Planera, leda, följa upp och utveckla PROJEKT Hantera RISKER & MÖJLIGHETER Hantera INFRASTRUKTUR Förbättra, följa upp och verksamhetsutveckla Mätning och uppföljning MTR har utvecklat processmått för de kritiska delarna av processflödena kopplat till de leveranser och krav som fastställts i avtalet med SL. Dessa utgör en mix av indikatorer och resultatmått, som möjliggör en balanserad överblick för de viktigaste processernas bidrag mot de strategiska målen. Processutveckling Vid starten 29 påbörjades ett gediget arbete med att utveckla våra processer. Samarbetsforum mellan olika avdelningar och processägare genomfördes och processkartor på olika nivåer publicerades. Under och 214 togs ett nytt omtag kring processutvecklingen. En ny huvudprocess togs fram som grundar sig i P-D-C-A metodiken (Plan, Do, Check, Act) med fokus på vår kärnverksamhet; planering, drift och underhåll av tunnelbanan. Vi fokuserade även på input och output från våra kritiska processer samt mätning och uppföljning av dessa för att säkra att vi har effektiva processer. Respektive processägare ansvarar för utveckling av sina processer samt att säkra att de efterlevs och förbättras., 15 månader efter övertagandet, certifierade vi vårt ledningssystem mot ISO standarderna 91 och 141. Vi har sedan dess haft ett antal uppföljningsrevisioner med gott resultat och genomförde en omcertifiering av vårt system under 214. MTRs system är certifierat enligt ISO 91 och Mätning av kritiska processer För att utveckla våra kritiska processer behövde vi ett utgångsvärde och en basnivå för att veta hur processorienterade vi är. Vi tog fram en modell baserat på EFQM- och SIQ modellen tillsammans med input från vårt anbud och avtal med SL. Under genomförde vi sedan en gap-analys på samtliga kritiska processer med vår modell som grund. Respektive kritisk process fick ett procentvärde som sedan sammanställdes för att ge oss ett nuläge för hur processorienterade vi är inom MTR som helhet. Vi har satt ett övergripande mål för utveckling av våra processer och mäter aktiviteterna löpande. 2 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Verksamhetsutveckling med helhetssyn: EFQMmodellen som strategiskt verktyg

Verksamhetsutveckling med helhetssyn: EFQMmodellen som strategiskt verktyg STATISTISKA CENTRALBYRÅN DOKUMENTTYP 1(5) Verksamhetsutveckling med helhetssyn: EFQMmodellen som strategiskt verktyg 1.Inledning Det är en svår konst att balansera, uppfylla och helst överträffa kunders

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT EN RESA I TID A travel on time MTR I KORTHET MTR IN BRIEF Frågor eller synpunkter? Undrar du över något eller vill dela med dig av

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

KORTVERSION 2010. Början på vår resa

KORTVERSION 2010. Början på vår resa KORTVERSION 2010 Början på vår resa Hållbarhetsredovisning 2010 TILLSAMMANS SKAPAR VI RESAN Nu börjar resan mot världsklass Det har varit ett händelserikt första år för MTR Stockholm, MTRS, och Tunnelbanan

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

MTR Nordic The Rail+Property model. Robert Westerdahl Business Development Director. Mars 2015. 2015-04-15 Sid 1

MTR Nordic The Rail+Property model. Robert Westerdahl Business Development Director. Mars 2015. 2015-04-15 Sid 1 MTR Nordic The Rail+Property model Robert Westerdahl Business Development Director Mars 2015 2015-04-15 Sid 1 2 Innehåll 1. Introduktion till MTR-koncernen och vår R+P-modell 2. Stockholms tunnelbana 3.

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling Kundorienterad verksamhetsutveckling Ingvar Johansson Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ ij@siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar, samlar och sprider aktuell kunskap om Kundorienterad

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi, miljö, hållbarhet som genomgående tema Från

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team!

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! Case: Hur blev så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! ABC- gruppen okt 2013: Omsättning på 73 MSEK och vinst ca 9 MSEK efter skatt och har senaste året erhållit bl.a. nedanstående

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag.

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. 2012-12-12 Nr 6 Till Styrelsen Förslag till ny Affärsplan Bakgrund Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. Stockholm Parkering förvaltar och driver

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Processledning i praktiken. Monica Tägtström Bergman

Processledning i praktiken. Monica Tägtström Bergman Processledning i praktiken Monica Tägtström Bergman Processledning i Förskola Processorientering och processledning är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Så här gör vi i Vård

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration.

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration. Rollbeskrivning Uppdrag: Chef Ekonomi & Administration. Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Processorientering och Processledning

Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Kvalitet? God kvalitet = att tillfredsställa och helst överträffa förväntningar!

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg Program hösten 2012 Göteborg Förändringsledning i lärande organisationer Sofia Bernhard Tid: 6 september 2012, kl 13.00 16.00, förfriskning serveras från 12.30 Plats: Raddisson Blu Scandinavia Hotel, Södra

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg

Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Vad är coaching? - Varför coacha, det tar ju bara längre tid? - Tre roller som chef - Sju steg till bättre coachande ledarskap

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Min bakgrund Biolog (Cell- och molekylär-) Forskarbakgrund Produktion (GMP) QA (GLP, GXP) ISO 9001 Processkurser

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh Thomas Svensson Ur ett managementperspektiv / kommunledningsperspektiv Människor / teknik Medborgarnas förväntningar och krav idag och i framtiden Hur den kommunala

Läs mer

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26 Projektansvarig Biljana Saric Medarbetare Kerstin Saad Styrgrupp Maria Gylfe Fredrik Hjern INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Målgrupp...

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

den effektiva arbetsplatsen

den effektiva arbetsplatsen den effektiva arbetsplatsen - Stockholms närmaste köpcentrum 9 minuter från Stockholm Central - Direktanslutning till tunnelbana, buss och framtida tvärbana - Nära till service och shopping - Bra exponering

Läs mer