KVALITETS - RESAN. Ett utdrag ur MTR:s verksamhetsberättelse. Yes!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETS - RESAN. Ett utdrag ur MTR:s verksamhetsberättelse. Yes!"

Transkript

1 KVALITETS - RESAN Ett utdrag ur MTR:s verksamhetsberättelse Yes! Vi fick Utmärkelsen Svensk Kvalitet 214

2 MTR-världen Sverige Sedan 29 driver MTR Stockholms tunnelbana. I Mars 215 kommer det första tågen med MTR Express gå mellan Göteborg och Stockholm. VISSTE DU ATT: I Hongkong åker man inte tunnelbana, man åker MTR. Vårt mål är en tunnelbana i världsklass London Tillsammans med Deutsche Bahn AG från Tyskland driver MTR London Overground. Bejing Hangzhou People s Republic of China Hongkong (MTR:s huvudkontor). Tunnelbana, köpcentrum, byggarbeten och tåg är bara en del av det MTR gör i Hongkong och i fastlandet Kina. Vi på MTR har ett helhetsansvar för resenärernas resa; vi ska planera, driva och underhålla tunnelbanan i Stockholm så att varje resa blir en positiv upplevelse. Vi har höga ambitioner för hur tunnelbanan ska förbättras som visualiseras i vårt övergripande mål: en tunnelbana i världsklass. Den 2 november 29 tog MTR, på uppdrag av SL, över hanteringen av Stockholms tunnelbana. Avtalet mellan MTR och SL löper över 14 år, med första chans till uppsägning från båda parter efter åtta år. Detta ger oss en god grund för att bedriva en hållbar och långsiktig verksamhet. MTR Stockholm ingår i MTR Nordic som är ett helägt dotterbolag till MTR Europe i London och ingår i den Hongkong-baserade koncernen MTR Corporation Ltd. Vår vision är att vi ska vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman och utvecklar samhällen. Det betyder mer än att köra tunnelbanan från station A till station B. Vi har bland annat tillsammans med Skanska och Sweco lyft blicken för att titta på Stockholms utveckling på lång sikt. Med utgångspunkt i tunnelbanans 6-åriga historia har vi tagit fram ett förslag som sträcker sig 6 år framåt. Vi vill visa att det går att bygga de bostäder och stadsmiljöer som behövs för att möta kommande generationers behov. Här finns vi MTR finns idag på ett flertal strategiskt vikiga marknader. Sedan starten 1975 i Hongkong finns verksamheten nu i såväl Australien som Europa och i fastlandet Kina. Melbourne MTR driver pendeltåg i Melbourne tillsammans med Australia s John Holland Group and UGL Rail. Domarkommitténs motivering till Utmärkelsen Svensk Kvalitet 214: MTR Stockholm AB har på kort tid nått en väl etablerad förbättringskultur som genomsyrar hela organisationen. För att öka kundvärdet och upplevelsen i tunnelbanan har organisationen etablerat systematiska angreppssätt som effektiviserar leverantörssamverkan, vidareutbildar medarbetarna samt mäter och följer upp nyckelindikatorer och kundtillfredsställelse. Valda angreppssätt drivs av engagerade ledare på olika nivåer och stöds av ett gemensamt verksamhetsledningssystem. Organisationen arbetar för att uppnå hög flexibilitet och omställningsförmåga genom att ständigt effektivisera processer och förkorta beslutsvägar. MTR Stockholm AB har integrerat hållbarhet i sina värderingar och processer och är genom sitt förtjänstfulla kvalitetsarbete ett föredöme för andra organisationer. 2 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet 214 3

3 Ledningen Röster från företagsledningen Peter Viinapuu, VD MTR Stockholm Det känns jättekul att vi har fått ett så fint erkännande för våra insatser. Under de fem år MTR har drivit tunnelbanan har vi arbetat för att hela tiden höja kvaliteten i vår leverans och nu ser vi att vårt gemensamma arbete gett resultat. Punktligheten är den högsta i tunnelbanans 6-åriga historia och kundmiljön är renare än någonsin. Denna prestigefyllda utmärkelse visar att vi är på rätt väg. Marie Hagberg, Kvalitets- och miljödirektör MTR Stockholm Utmärkelsen är ett bevis på att tydliga processer och ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar ger resultat. Vi har en bra grund att fortsätta utvecklas ifrån. Jeremy Long, CEO of MTR European Business We are delighted and honoured to win this award. MTR have always been focused on quality and delivering exceptional customer service by adopting best practice across all our rail operations. We will be bringing this experience in providing high quality service and commitment to excellence to Crossrail in the UK. Dr Raymond K F Ch ien, Chairman of MTR Corporation We are delighted to receive this high honour. It is a resounding recognition of the work of the MTR Stockholm team, with support from Hong Kong headquarters. This is an example of how MTR has been able to transfer experience and best practices developed in Hong Kong to bring service enhancements to the railway lines we operate around the world, delivering benefits to millions of passengers each day and contributing to sustainable urban development in cities where we operate, Lincoln Leong, Acting Chief Executive Officer of MTR Corporation Since taking over responsibility for the planning, operation and maintenance of the Stockholm metro five years ago, we have focused intently on the quality of all aspects of our service. Today, punctuality is the highest in the metro s 6-year history and the station environment continuously sets new standards in user friendliness. We are honoured to win the 214 Swedish Quality Award. It spurs us to redouble our commitment to doing right by the community of Stockholm. David Lagneholm, Trafikdirektör MTR Stockholm Det känns både roligt och inspirerande att vi erhållit utmärkelsen Svensk kvalitet. Det tokar jag som ett tydligt erkännande att vi är på rätt väg i vår strävan att driva Stockholms tunnelbana mot En tunnelbana i världsklass. Med rekord i punktlighet, hög andel utförd produktion, rena kundmiljöer och trevlig, serviceinriktad och kompetent personal finns goda förutsättningar att det blir ännu bättre de kommande åren! Arbetet med EFQM bidrar till ständiga förbättringar MTR Stockholms ledningsgrupp: Tomas Pira HR direktör, David Lagneholm Trafikdirektör, Bengt Carlsson Säkerhetsdirektör, Cecilia Wallberg Finansdirektör, Henrik Dahlin Stationsdirektör, Matt Kinane Teknikdirektör, Tomm Bråten tidigare Fordonsdirektör nu ersatt av Johan Oscarsson, Marie Hagberg Kvalitets- och miljödirektör, Peter Viinapuu VD Sedan starten 29 har vi på MTR arbetat med EFQMmodellen. EFQM står för European Foundation for Quality Management och är en modell som hjälper företag och organisationer att nå världsklass genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Modellen består av nio kapitel; fem kring företagets angreppssätt och hur dessa tillämpas inom olika områden och fyra kapitel med fokus på vilka resultat som nåtts över minst en treårsperiod. En jämn nivå eftersträvas mellan samtliga delar med fokus på att nå hållbara resultat genom ett systematiskt arbete. Vi har integrerat EFQM-modellen bland annat i vårt arbete med processutveckling där vi tagit fram en checklista för att säkra att våra processer maximerar effektiviteten och bidrar till vårt arbete med ständiga förbättringar. År 21 ansökte vi om deltagande i Utmärkelsen Svensk Kvalitet, genom SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling, för första gången. Syftet var att få en extern återkoppling på våra styrkor och förbättringsområden inför vårt fortsatta arbete framåt. Sedan dess har vi årligen ansökt om deltagande och bland annat använt oss av den återföringsrapport som ges efter varje process i vår planering inför kommande år. Återföringsrapporten har varit till stor hjälp i vårt arbete att nå världsklass. Att få motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet 214 är oerhört hedrade och vi ser det som en inspiration inför vårt fortsatta arbete framåt. 4 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet 214 5

4 1 april Ny organisation inom Station med kundservicefokus Kvalitetsresan Dec Det årliga säkerhetspriset delas ut för första gången. Mars MTR Stockholms verksamhetsledningssystem certifieras enligt ISO 91 (kvalitet) och 141 (miljö). Aug Första medverkan i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 2 nov MTR tar över drift, planering och underhåll av Stockholms tunnelbana. 29 Aug Andra medverkan i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Juli MTR:s första Hållbarhetsredovisning publiceras. Mars MTR Stockholm förbinder sig till att följa FN Global Compact. Nov Händelserapporteringssystemet Compass införs, vilket medför ökad möjlighet till uppföljning och analys. 2 sept Ny VD, Peter Viinapuu, tillträder. 1 okt SL:s mätning för Upplevd kvalitet visar det bästa resultatet för städning på stationerna hittills, 7% nöjda. 6 8 sept Ett gediget ledarutvecklingsprogram startas med fokus på att få en gemensam plattform. Aug Tredje medverkan i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 3 dec 214 Tillkännagivande att MTR Stockholm får motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet Svensk Kvalitet maj Återträff för pensionerade trafikledare vid Gullmarsplans Trafikledningscentral. 7 feb VMV Awards hålls för första gången. Aug MTR har cafékväll vid Zinkensdamms tunnelbanestation under Prideveckan för att ta reda på hur HBTQpersoner upplever tryggheten i tunnelbanan. 2 dec 214 Beslut i Trafiknämnden: MTR fortsätter driva t-banan efter 217. Dec Första WIT-aktiviteten startas med fokus på att förbättra punktligheten på den röda linjen och främst vid Liljeholmens tunnelbanestation. 25 nov 214 Lilla säkerhetspriset delas ut för första gången till förskoleklass D på Hammarby Södra skola. Maj Peer Review i Stockholm med deltagande från övriga bolag i MTR-koncernen 2 nov MTR firar 5 år i tunnelbanan. Aug Fjärde medverkan i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 22 sept 214 Installation av C2 Tågsimulator i Hammarbydepån. Dec MTR får ett Erkännande för framgångsrik Verksamhetsutveckling från SIQ 27 jan MTR Connect lanseras, en koncerngemensam webbplats. 214 Aug Femte medverkan i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 24 feb Trafik startar dialogutbildningen Vår gemensamma resa. 29 juni MTR deltar i Almedalen och pratar bl.a. om Trygghetsfrågor. 28 maj Vi får för andra gången full bonus i SL:s städmätning i kundmiljön. Svensk Kvalitet 214 7

5 Fem år Följ med på resan våra fem första år i Stockholm Det kan tyckas ganska nära i tid när vi ser tillbaka på vårt etableringsår 21. Faktum är att vi har hunnit med en hel del både i vårt sätt att jobba och hur våra kvalitetsambitioner successivt höjts med tiden Utmanande start med funktionsinriktat ansvar Den 2 november 29 tog MTR över planering, drift och underhåll av Stockholms tunnelbana. Uppdraget var annorlunda gentemot tidigare entreprenörer då MTR fick ett så kallat funktionsinriktat helhetsansvar för resenärens hela upplevelse av resan. På grund av överklaganden kunde inte överlämningsarbetet genomföras som planerat men tack vare de många engagerade medarbetare blev övergången knappt märkbar för våra resenärer. En annan förändring i uppdraget var den incitamentsmodell som infördes där vi får bonus och viten baserat på utfall av olika mätningar och där målen höjs för varje år. Facelift Ett fokusområde under 21 var en ordentlig städning även kallad facelift av såväl tåg som stationsmiljöerna. Vi sanerade hissar, folierade om skadade skyltar och bytte ut säten i tågen. Program för att stärka ledarna i företaget För att skapa en gemensam plattform och målbild påbörjades ett ledarutvecklingsprogram under med syfte att stärka ledarna i deras roll. Programmet genomfördes baserat på olika moduler med fokus på kommunikation och dialog för att öka transparens, förtroende och delaktighet. Foliering på tåg För att effektivisera processen kring reparation och städning samt spara in på miljön och kostnader började vi under foliera rutor, dörrar och väggfält på tunnelbanetågen med ett material som agerar som ett kraftigt gladpack. Tidigare tvingades vi lyfta ut skadade väggfält, dörrar eller repade rutor för att frakta dem till reparation och omlackering. I och med folieringen kan vi istället riva av plasten och sätta upp en ny. Arbetsbelastningen kring vandalisering av tåg har minskat och vi kan med detta arbetssätt använda betydligt skonsammare rengöringsmedel vid klottersanering och städning. Säkrare med högre beredskap och krisedning Om en kris uppstår i tunnelbanan ska MTR snabbt kunna ta beslut och agera. Vi har sedan starten haft en krisledningsorganisation men under blev den ännu säkrare och fick ännu högre beredskap. Vi införde bland annat funktionen Emergency Director som innebär att det dygnet runt finns en person i ledningsgruppen som har beredskap. Syftet är att säkerställa att vi har en ständigt tillgänglig funktion som kan fatta strategiska beslut vid en eventuell kris. Beredskap finns även för fordon och IT, inom Station- och Trafikorganisationerna samt Säkerhetsavdelningen och pressjour. Vi genomför regelbundna krisövningar på olika nivåer för att alltid vara förbredda om någonting händer. Medarbetares hälsa Under startades två sammarbeten för att ge våra medarbetare det stöd de kan tänkas behöva utöver det dagliga arbetet. Tillsammans med Ljung och Sjöberg ger vi fri tillgång till medarbetare gällande rådgivning i alkohol- och drogrelaterade frågor, vare sig man har missbruksproblem själv eller är orolig för någon i sin närhet. Vi ingick även ett avtal med Falck Healthcare Personalstöd. Hit kan medarbetare vända sig när som helst under dygnet för att få hjälp med psykosociala, privatjuridiska eller ekonomiska frågor. Samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige Under satsade vi mycket på trygghetsfrågor kring tunnelbanan. Enligt undersökningar sker 6% av alla polisanmälda brott inom 5 meter från en tunnelbanestation. Baserat på detta samt genomförda dialoger med resenärer påbörjade vi ett arbete tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige. Vi har tillsammans tagit fram och använt en modell för att kartlägga tryggheten på och i anslutning till tunnelbanestationerna. Intervjuer med nyckelpersoner, undersökningar på plats och trygghetsvandringar har genomförts tillsammans med närpolis, stadsdelsnämnder, fastighetsägare, SL m.fl. Handlingsplaner har tagits fram för respektive station där utsedda ansvarar för allt från att öka belysning nattetid och klippa buskage till ombyggnationer och renoveringar. Lokalvården Under utvecklade vi processerna inom lokalvården. Vi introducerade nya metoder, utbildade medarbetare i städmetodik och kundbemötande, såg över arbetssätt och arbetstider samt anställde fler. Våra satsningar gav resultat då vi fått en positiv respons från resenärerna om en renare och tryggare tunnelbana. I juni uppnådde vi det bästa resultatet i SL:s mätningar av kvaliteten av lokalvården på stationerna 99 av 1 procent möjliga. VMV-Award delas ut för första gången I början av 214 delade vi ut de allra första utmärkelserna inom ramen för VMV Award. VMV är en årlig återkommande prisfest och står för Vision, Mission and Values. Under festen fick fyra medarbetare varsitt medarbetarpris som kopplar till var och ett av våra fyra kärnvärden Utmärkt Service, Värdeskapande, Ömsesidig respekt och Ständig utveckling. Syftet med de fyra priserna är bland annat att skapa delaktighet och ge uppmärksamhet till medarbetare som personifierar våra kärnvärden. Övriga priser som delas ut under VMV Award är Årets ledare, Årets bästa förbättringsförslag, Årets säkerhetspris, Årets team och Årets WIT. Införande av Cabsim Som första spåroperatör i Sverige har MTR investerat i två fullskalesimulatorer och två desktopsimulatorer. Den 5 september 214 invigdes dessa av Trafiknämndens ordförande Christer G Wennerholm, Landstingsrådet Stella Fare, SL:s VD Anders Lindström och vår VD Peter Viinapuu. Med dessa simulatorer kan vi träna på det som är omöjligt att träna på i verkligheten, till exempel person på spår eller urspårning. 8 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet 214 9

6 Ledarskap Support & Best Practice Ledarna har utbildats i ett coachande förhållningssätt där syftet är att medarbetarna ska utvecklas och förbättra verksamheten med hjälp av en dialog som bygger på självskattning och resultat. Medarbetarna ska ges förtroende att komma med lösningar och möjlighet att pröva dessa. Uppföljning av angreppssättet sker genom leveransresultat, medarbetarundersökning och utvecklingssamtal. Ledarskap med fokus på medarbetarengagemang En förutsättning för nöjda kunder är att ett företag har nöjda medarbetare. För att få nöjda medarbetare behövs ett tydligt engagemang och stöd från ledare. Det är så vi på MTR ser på ledarskap. Vi har sedan starten 29 arbetat med ett kulturutvecklingsprogram där ledare bland annat har genomgått ett ledarutvecklingsprogram för att få samtliga avdelningar att arbeta tillsammans och mot samma mål. Inom MTR finns olika chefsnivåer med olika ansvar för att tydliggöra stödet till medarbetare. MTR:s ledningsgrupp består av nio direktörer med ansvar för KOMMUNIKATIVT olika områden i vår LEDARSKAP huvudprocess. MEDARBETARUNDERSÖKNING Vi har löpande ledarträffar där chefer Ledarskapsindex och ledare träffas (CLI) för att diskutera utmaningar 1 och möjligheter samt ta del av best practice mellan avdelningarna. 9 8 Ledarskap med fokus på medarbetarengagemang Under påbörjade vi ett 7 arbete med ett coachande ledarskap. Syftet är bland annat att skapa en teamkänsla och 6 dialog för att uppnå en positiv kultur samt ständigt fokusera på grundorsaken till uppkomna 5 problem eller möjligheter. Metodiken utgår från det 4 medarbetaren gör bra, där medarbetaren själv får förtroende och ansvar att komma på 3 lösningar inom ett förbättringsområde samt möjlighet att testa dessa. Ett coachande samtal 2 baseras på kundrelaterade mätområden där medarbetaren 1 själv får skatta sin förmåga inom olika områden som chefen och medarbetaren sedan diskuterar. MTR Tjänstemän Station Depå Totalt Drift KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP MEDARBETARUNDERSÖKNING Ledarskapsindex (CLI) MTR Totalt Tjänstemän Station Drift Depå KVINNA MAN Känner du dig respekterad av din närmsta chef? SAMARBETE MED NÄRMSTA CHEF MEDARBETARUNDERSÖKNING KVINNA MAN KVINNA MAN KVINNA MAN Föregår din närmsta chef med gott exempel? Är din närmsta chef mottaglig för nya idéer och förslag? SAMARBETE MED NÄRMSTA CHEF MEDARBETARUNDERSÖKNING KVINNA MAN KVINNA MAN KVINNA MAN KVINNA MAN Känner du dig respekterad av din närmsta chef? Föregår din närmsta chef med gott exempel? Är din närmsta chef mottaglig för nya idéer och förslag? Är din närmsta chef bra på att anpassa sin information så att den blir begriplig för dig? Är din närmsta chef bra på att anpassa sin information så att den blir begriplig för dig? Fungerar utmärkt/bra Varken ja eller nej Ska absolut åtgärdas /Bör åtgärdas Fungerar utmärkt/bra Varken ja eller nej Ska absolut åtgärdas /Bör åtgärdas 1 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet

7 Strategi Vision: Vi ska vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman och utvecklar samhällen. Vi är en del i samhällsbygget KPI:erna är samlade och strukturerade i en balansplatta, där säkerhet är centralt. Balansplattan ligger till grund för en kaskadering av mål och mått genom hela företaget. Balanserat fokus Navet i vårt arbete med strategin inom tunnelbanan är våra tolv KPI:er. Dessa nyckeltal är övergripande för de upp mot 7 nyckeltal som vi följer upp och är samlade under fem områden. För att illustrera att vi ibland behöver skifta fokus mellan dessa fem områden utformade vi de i form av en balansplatta. Balansplattan är grunden i så väl våra resultatplaner som utvecklingssamtal och förbättringsförslagssystem och ett viktigt kommunikationshjälpmedel. För att symbolisera att vår högsta prioritet alltid är säkerhet, är det området placerat i mitten, för att betona att oavsett mot vilket område vi lutar så tummar vi aldrig på säkerheten. Nöjd medarbetarindex 81 % EBIT (Earnings before intrest and taxes) 3,4% 214 Övergripande kundnöjdhet 78 % 214 Punktlighet 96 % (All time high) Passagerarskador per 1 miljon resenärer 1,25 Nöjd medarbetarindex EBIT (Earnings before intrest and taxes) 214 Punktlighet 214 Övergripande kundnöjdhet Säkerhet Länka samman och utveckla samhällen MTR vill bidra till utvecklingen av Stockholm som region. Vi inspireras därför av vårt moderbolags modell som går ut på att MTR helt eller delvis finansierar utbyggnaden av nya tunnelbanelinjer med möjlighet att utveckla fastigheterna i anslutning till och ovanpå nya stationer och depåer. Det är ett sätt att utveckla samhällen, där marken används smart och effektivt samtidigt som det tillgodoser en växande stads behov av kollektivtrafik, affärslokaler och bostäder. Modellen bygger på att tidigt delta i stadsplaneringen, så att tunnelbana byggs först eller i samband med byggandet av nya stadsdelar som ett led i en hållbar utveckling. Baserat på detta har har vi på MTR tillsammans med Skanska och Sweco tagit fram en vision om ett hållbart Stockholm om 6 år, Stockholm 27, för att lyckas möta befolkningsökningen och klimatkrisen. VISSTE DU ATT: Tunnelbanan står för hälften av resorna men bara en dryg fjärdedel av kostnaderna för kollektivtrafiken i Stockholms län? 12 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet

8 Medarbetare Guldkorn och ständigt teamwork Inom MTR ses medarbetarengagemanget som en kritisk framgångsfaktor, och det finns ett systematiskt och strukturerat angreppssätt för att ge beröm och positiv återkoppling både från kunder och arbetskamrater till medarbetarna. För att säkerställa att beröm når berörd medarbetare, publiceras det på intranätet (guldkorn) samt kommuniceras det av ansvarig chef. Vår gemensamma resa Som en del i MTR:s kulturutvecklingsprogram genomförde vi under och 214 en dialogutbildning kallad Vår gemensamma resa. Syftet var att kommunicera och diskutera kring MTR:s vision, kärnvärden och värderingar med fokus på delaktighet i form av övningar. Medarbetare fick diskutera kring begrepp som Ömsesidig respekt och Utmärkt service och vad det betyder för de som individer och hur detta kan appliceras i den dagliga verksamheten. Ett viktigt budskap i konceptet är att lyfta fram att vi alla påverkar vår leverans och måluppfyllelse samt att alla behövs för att vi ska nå ända fram. Utbildningen leddes av internt utbildade chefer för att ytterligare påvisa att det här är en resa vi gör tillsammans. Work Improvement Team Ständig utveckling är en del av MTR:s dna. För att skapa engagemang och delaktighet kring våra processer, hållbara resultat samt kundfokus arbetar vi enligt konceptet WIT. WIT står för Work Improvement Team och baseras på Six Sigma metodiken. Tvärfunktionella team sätts samman för att fokusera på ett processrelaterat förbättringsområde där orsaken och lösningen är okänd. Det är teamet som, med hjälp från utbildade Six Sigma specialister, hittar grundorsaken till problemet samt analyserar och tar fram lösningsåtgärder. Dessa testas sedan i verksamheten och baserat på utfallet implementeras förslagen i den dagliga driften. Under utbildade vi sju WIT-champions som nu leder egna WIT aktiviteter för olika processer i verksamheten Övergripande utfall Medarbetarundersökning * KOSTNADER FÖR BRISTER I TURSÄTTNINGEN, NYBODADEPÅN ÖVERGRIPANDE UTFALL Medarbetarundersökning maj * År ändrade vi undersökningsverktyg från Great Place to Work till Netsurvey 14 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet juni juli augusti september oktober medel 21 * * År ändrade vi undersökningsverktyg från Great Place to Work till Netsurvey KOSTNADER FÖR BRISTER I TURSÄTTNINGEN, NYBODADEPÅN maj juni juli augusti september oktober medel 214 Fokus för WIT-aktiviteten Felfri tursättning och utryckning.

9 Partnerskap VISSTE DU ATT: 6 miljoner resenärer årligen passerar T-centralen. Motsvarande siffra för Arlanda flygplats är 19 miljoner. Lyhörda för vår beställare UTVECKLING I TUNNELBANAN ÖVER 3 ÅR MILJONER PÅSTIGANDE UTVECKLING I TUNNELBANAN ÖVER 3 ÅR Punktlighet Nöjda kunder Tillsammans med strategiskt utvalda partners har MTR byggt upp processer eller funktioner som är unika för respektive partner och som ger möjlighet till regelbunden mätning och uppföljning. Urvalet analyseras årligen i samband med analys av strategin samt vid offertutvärdering. Ett samarbete av största vikt För att tunnelbanan ska fungera så smidigt som möjligt krävs ett nära samarbete med vår uppdragsgivare SL, som för Tunnelbaneupphandlingen vann pris för bästa upphandling. För att diskutera MTR:s leverans, utmaningar och nya möjligheter finns ett samarbetsforum för respektive affärsområde kallat Team Tub. SL, som numera ingår i Trafikförvaltningen, följer löpande upp vår leverans baserat på olika nyckeltal för att säkra att resenärerna får den bästa resan. Vid utveckling av tunnelbanan sker även ett nära samarbete mellan SL och MTR. Ett projekt som pågår är uppgraderingen av den Röda tunnelbanelinjen. Nya fordon av typen C3 ska föras in samt hantering av en ny depå och nytt signalsystem. Allt detta projektleds av SL där vi dels medverkar för att testa och ge sakexpertis men dels även är mottagare. För att lyckas med detta krävs en nära samarbete mellan MTR och SL. MILJONER PÅSTIGANDE Påstigande Punktlighet Nöjda kunder 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % En tryggare tunnelbana Enligt mätningar sker 6% av alla brott i Stockholm inom en radie av 5 meter från en tunnelbanestation. Detta är något vi ser allvarligt på då det är viktigt för oss att våra resenärer känner sig trygga så väl när de reser med tunnelbanan men även när de går till och från en station. Vi inledde ett samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige med syfte att få olika centrala aktörer att samverka för att öka tryggheten. En modell togs fram för att kartlägga tryggheten i och i anslutning till utvalda stationer längs den röda linjen. Intervjuer och trygghetsvandringar genomfördes tillsammans med närpolis, stadsdelsnämnder, fastighetsägare, näringsliv, frivilligorganisationer och SL som resulterade i ett antal handlingsplaner. Handlingsplanerna följs upp och en ny mätning kommer sedan att genomföras. 16 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet

10 Miljö VISSTE DU ATT: Resenären och miljön i fokus Ett års pendlingsresor med tunnelbanan tur och retur mellan Hässelby och T-centralen motsvarar utsläppen från en matsked bensin? MTR optimerar effekten av sin verksamhet inom säkerhet, inklusive trafik- och driftsäkerhet och miljö genom flera olika angreppssätt kopplade till underhåll för värdebevarande och uppgradering av utrustning. Uppföljningen är strukturerad och jämförelser görs, t.ex. genom energimätning av tåg. UPPMÄTT ENERGIANVÄNDNING PER FORDONSKM Få fler att resa med tunnelbanan är vårt viktigaste miljömål 5, Till skillnad mot många andra företag är det bättre för miljön 4,5 ju fler som använder vår produkt eller tjänst. Vårt viktigaste miljömål är därför att få fler att 4, resa med tunnelbanan. För att detta ska ske arbetar vi aktivt med kundservice, renhet, 3,5 trafikinformation och punktlighet som bidrar till att fler vill använda tunnelbanan. Det är 3, även viktigt att resenärer känner sig trygga vilket lett till samarbetet 2,5 med Stiftelsen Tryggare Sverige. Vi är måna om våra resenärer och gör vårt yttersta för att alla ska trivas i tunnelbanan. 2, 1,5 Energieffektivisering 1, Tunnelbanan drivs till 1% med förnybar el från vattenoch vindkraft som är miljömärkt,5 med Bra Miljöval. Det finns fortfarande områden att arbeta med för att effektivisera, tågens energianvändning och under utförde vi tätare mätningar för att ta reda på vilka moment som orsakar den största användningen. Vi har börjat göra tätare mätningar på tågen och även utbildat tunneltågförare i miljöanpassat och mjukt körsätt. Utöver själva driften av tunnelbanan har vi även startat ett arbete med att få ner energianvändningen vid depåerna, där vi följt energianvändningen per timme. Syftet har varit att koppla ihop och se mönster för att upptäcka eventuella energiläckage. KWH/FORDONSKM KWH/FORDONSKM MILJONER MILJONER , 25 4,5 2 4, 3,5 15 3, 2,5 1 2, 1,5 5 1,,5, ANTAL PÅSTIGANDE I TUNNELBANAN UPPMÄTT ENERGIANVÄNDNING PER FORDONSKM Totalt Grön linje Röd linje ANTAL PÅSTIGANDE I TUNNELBANAN Blå linje Totalt Grön linje Röd linje Blå linje 18 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet

11 Processer MTR:s huvudprocess VÅRA KRAVSTÄLLARE RESENÄRER MEDARBETARE SL ÄGARE MYNDIGHETER LEVERANTÖRER TRAFIKPLANERA JÄRNVÄGSPRODUKTER PLANERA RESA UNDERHÅLLA BEMANNA BEHOV GENOMFÖRA TRAFIK GENOMFÖRA RESA OCH GE KUNDSERVICE UNDERHÅLLA KUNDMILJÖER BEDRIVA KUNDSERVICE REGISTRERA OCH FÖLJA UPP HÄNDELSER FÖLJA UPP OCH FÖRBÄTTRA RESA RAPPORTERA RESULTAT OCH KPI:ER FÖLJA UPP OCH AKTIVITETER VID BEHOV INITIERA FÖRBÄTTRINGS- NÖJDA KUNDER MEDARBETARE NÖJDA VÅRA MÅL SÄKERHET PÅLITLIG OCH EFFEKTIV PRODUKTION EKONOMISKT RESULTAT Planera, leda, följa upp och utveckla säkerhetsarbetet (SLS) Rekrytera, introducera och utveckla MEDARBETARE & LEDARE Planera och genomföra KOMMUNIKATIONSINSATSER Planera, leda, följa upp och utveckla EKONOMI Upphandla och göra INKÖP Utföra systematiskt ARBETSMILJÖARBETE Hantera, förvalta och utveckla IT Planera, leda, följa upp och utveckla MILJÖARBETET Planera, leda, följa upp och utveckla PROJEKT Hantera RISKER & MÖJLIGHETER Hantera INFRASTRUKTUR Förbättra, följa upp och verksamhetsutveckla Mätning och uppföljning MTR har utvecklat processmått för de kritiska delarna av processflödena kopplat till de leveranser och krav som fastställts i avtalet med SL. Dessa utgör en mix av indikatorer och resultatmått, som möjliggör en balanserad överblick för de viktigaste processernas bidrag mot de strategiska målen. Processutveckling Vid starten 29 påbörjades ett gediget arbete med att utveckla våra processer. Samarbetsforum mellan olika avdelningar och processägare genomfördes och processkartor på olika nivåer publicerades. Under och 214 togs ett nytt omtag kring processutvecklingen. En ny huvudprocess togs fram som grundar sig i P-D-C-A metodiken (Plan, Do, Check, Act) med fokus på vår kärnverksamhet; planering, drift och underhåll av tunnelbanan. Vi fokuserade även på input och output från våra kritiska processer samt mätning och uppföljning av dessa för att säkra att vi har effektiva processer. Respektive processägare ansvarar för utveckling av sina processer samt att säkra att de efterlevs och förbättras., 15 månader efter övertagandet, certifierade vi vårt ledningssystem mot ISO standarderna 91 och 141. Vi har sedan dess haft ett antal uppföljningsrevisioner med gott resultat och genomförde en omcertifiering av vårt system under 214. MTRs system är certifierat enligt ISO 91 och Mätning av kritiska processer För att utveckla våra kritiska processer behövde vi ett utgångsvärde och en basnivå för att veta hur processorienterade vi är. Vi tog fram en modell baserat på EFQM- och SIQ modellen tillsammans med input från vårt anbud och avtal med SL. Under genomförde vi sedan en gap-analys på samtliga kritiska processer med vår modell som grund. Respektive kritisk process fick ett procentvärde som sedan sammanställdes för att ge oss ett nuläge för hur processorienterade vi är inom MTR som helhet. Vi har satt ett övergripande mål för utveckling av våra processer och mäter aktiviteterna löpande. 2 Svensk Kvalitet 214 Svensk Kvalitet

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

World Quality Day. MTR Tunnelbanan Henrik Dahlin VD MTR Tunnelbanan AB. Dotterbolag till MTR Corporation

World Quality Day. MTR Tunnelbanan Henrik Dahlin VD MTR Tunnelbanan AB. Dotterbolag till MTR Corporation World Quality Day MTR Tunnelbanan 2016-11-10 Henrik Dahlin VD MTR Tunnelbanan AB Dotterbolag till MTR Corporation MTRs vision är att vara något mer än bara en tågoperatör Fgfgf ;lklghg ;;fgf Vi ska vara

Läs mer

MTR Nordic. Peter Viinapuu VD MTR Nordic. Stockholm, Januari 2016. 2016-01-28 Sid 1

MTR Nordic. Peter Viinapuu VD MTR Nordic. Stockholm, Januari 2016. 2016-01-28 Sid 1 MTR Nordic Peter Viinapuu VD MTR Nordic Stockholm, Januari 2016 2016-01-28 Sid 1 MTRs vision mer än bara en tågoperatör Vi ska vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman

Läs mer

Så får du förbättringshjulet att snurra En presentation om MTRs förbättringsarbete

Så får du förbättringshjulet att snurra En presentation om MTRs förbättringsarbete Så får du förbättringshjulet att snurra En presentation om MTRs förbättringsarbete Therese Ankare, WIT Manager Rikskonferens Bättre skola 27 januari 2016 Dotterbolag till MTR Corporation Vem är MTR? Ett

Läs mer

Verksamhetsutveckling med helhetssyn: EFQMmodellen som strategiskt verktyg

Verksamhetsutveckling med helhetssyn: EFQMmodellen som strategiskt verktyg STATISTISKA CENTRALBYRÅN DOKUMENTTYP 1(5) Verksamhetsutveckling med helhetssyn: EFQMmodellen som strategiskt verktyg 1.Inledning Det är en svår konst att balansera, uppfylla och helst överträffa kunders

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 1/9 Innehållsförteckning 1. Företaget Stockholmståg KB... 3 2. Tillstånd och certifikat... 3 3. Biljetter och trafikinformation... 4 4. Punktlighet och störningshantering...

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser

Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser SFKs projekt 2015 Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser World Quality Day 2015 Morgondagens kvalitetsprofession; uppdrag, roller och kompetenser Arbetsgrupp: Folke Höglund;

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Eslövs kommun investerar i medarbetarna

Eslövs kommun investerar i medarbetarna Eslövs kommun investerar i medarbetarna Mitt i Skåne Tillverkningsindustri och offentliga tjänster dominerar Mitt i Skåne nära från alla skånska orter till Eslöv Nära de större städerna Malmö, Lund, Helsingborg

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT EN RESA I TID A travel on time MTR I KORTHET MTR IN BRIEF Frågor eller synpunkter? Undrar du över något eller vill dela med dig av

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam

Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh. Per Nordenstam Presentation och bakgrund Kjell Ekbladh Thomas Svensson Ur ett managementperspektiv / kommunledningsperspektiv Människor / teknik Medborgarnas förväntningar och krav idag och i framtiden Hur den kommunala

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling Kundorienterad verksamhetsutveckling Ingvar Johansson Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ ij@siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar, samlar och sprider aktuell kunskap om Kundorienterad

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för PR-tjänster Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en

Läs mer

IndustriForums värdegrund 2015

IndustriForums värdegrund 2015 Värdegrund 2015 1 IndustriForums värdegrund 2015 Förtroende Vi måste förtjäna våra kunders förtroende. Engagemang IndustriForum vill att våra kunder skall känna att vi anstränger oss till vårt yttersta

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 5 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster Ärendebeskrivning

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Ledarskapets utmaningar i region och organisation

Ledarskapets utmaningar i region och organisation Ledarskapets utmaningar i region och organisation exempel på strategisk lösningsfokus Strategisk arbetsgrupp 1 Verksamhetsutveckling hela organisationen Effektiva ledningsgrupper www.slot.se Lösningsfokuserade

Läs mer

Kommunikativt ledarskap - och kommunikatörens uppdrag. Palaemona Mörner Kommunikationschef i Nyköpings kommun SKL

Kommunikativt ledarskap - och kommunikatörens uppdrag. Palaemona Mörner Kommunikationschef i Nyköpings kommun SKL Kommunikativt ledarskap - och kommunikatörens uppdrag Palaemona Mörner Kommunikationschef i Nyköpings kommun SKL 17-04-24 Agenda Vad är kommunikativt ledarskap? Varför så viktigt? Kommunikatörens roller

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team!

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! Case: Hur blev så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! ABC- gruppen okt 2013: Omsättning på 73 MSEK och vinst ca 9 MSEK efter skatt och har senaste året erhållit bl.a. nedanstående

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer