Medborgarpanelen i Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarpanelen i Eskilstuna"

Transkript

1 Rapport 5 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om Eskilstunas infarter Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Juni 2010

2 Infartsprojektet analys medborgarenkäten Kerstin Palmqvist Eskilstunas infarter är det första som möter besökare, antingen de kommer på motorvägen eller järnvägen. Det första intrycket är givetvis mycket viktigt. Vad ska förmedlas så att intrycket blir positivt? Helst ska de lockas in för att ta en närmare titt på staden och de som redan bor här ska känna sig välkomna att åka in till sin stad eller till Torshälla. Projektet syftar till att försöka beskriva nuläget, möjliga, mindre åtgärder och andra åtgärder som tar lite längre tid att planera och besluta. Som bas för arbetet gäller vision Projektet utförs på uppdrag av Björn Sjölund, stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning.

3 Infartsprojektet Eskilstunas vision för 2020 Framtagen i ett brett samarbete mellan kommunens medarbetare, politiker och medborgare under en lång process under 2008 Eskilstuna den stolta Fristaden Vi är modiga och utmanar Vi välkomnar olikheter och idéer Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Analys medborgarenkäten Hur viktigt är det.? Det som panelen ansåg var allra viktigast var städning och klottersanering. 77 resp 73 % ansåg det vara mycket viktigt. Att infarterna är vackra kom därefter, tätt följt av informationsbehovet. Det minst viktiga ansågs vara att spegla mångfalden och visionen. Andra saker som panelen tycker är viktigt för infarterna Information om hur man tar sig till olika mål, evenemangsinformation, få fram det unika för Eskilstuna, en känsla av att man vill stanna. Ett starkt och levande blickfång efterfrågas, något unikt, något som sticker ut! Just Munktellmuseet anser någon borde skyltas bättre. Vindkraftverk och solcellsanläggningar vore positivt för att markera kommunens miljöengagemang. Välkommen tillbaka! påpekas också att det fattas. Någon tycker att infarterna inte är det som ger livskvalitet för henne/honom. Jobba med Kungsgatans östra del eller Å-stråket istället! Bland de positiva märks Västergatans nya cirkulationsplatser. Flera kommenterar den svarta färgen på de nya Infartsskyltarna och några har önskemål om gladare färger. Önskemål från tågresenärerna Tydlig information på stationen om vad som finns att erbjuda av evenemang och boende. En digital karta borde finnas där också. Sommarvärdar som hjälper tillrätta och informerar. Bort med klottret och städa mer på stationsområdet och slyröj vid spårområdet! Mycket grönska behövs. Busstationens placering är svår och skyltning dit viktig, om det ska behövas. Alla bussar borde passera järnvägstationen. Många positiva synpunkter på den vackra infarten från öster vi Forss kyrka. Tunafors fabriker borde rustas upp. Trapporna vid Tillgången är livsfarligt hala. Informationstavlans undanskymda placering gör att flera inte hittat den alls. Önskemål från bilresenärer Blomsterarrangemang vid infarterna. Skyltningen till Nyköping i stället för till Eskilstuna upplevs som förvirrande. Bättre infartsinformation önskas med upplysningar om evenemang och turistmålen med avståndsangivelser. Den svarta skylten måste bort eller piffas upp med mer färg. Ta bort Fristad i 2

4 texten, då det kan tolkas negativt. Obegriplig enligt flera. Viktigt att hålla rent från sly som skymmer informationen. En ren, snygg och trevlig parkering med möjlighet att åka kollektivt in till staden, gärna med information om billigt boende, handel och matställen. Industriområdena utefter E20 är inte så vackra. Ekeby våtmark efterfrågas som ett turistmål som det borde informeras bättre om. Det är mycket olika kvalitet på de cirkulationsplatser som passeras på olika infartsvägar. Vägverkets på Västerleden är alla mycket trista, medan Folkestas och Västergatans är mycket vackra. Två övergivna eller slokande köpcentra vid varsin infart ger knappast ett positivt första intryck. Många skriver att det är svårt att hitta bästa infarten till centrum, men den är ju skyltad enligt gängse regler med Eskilstuna C till skillnad från de andra där det står Eskilstuna Ö resp V. Skyltning efterfrågas också till våra arenor och bad. Rastplats saknas på hela sträckan från Stockholm ända till Råbyhed (nästan i Kungsör) dvs ca 14 mil. Är det någon plats vid infarterna som är särskilt viktig att lyfta fram? Parken Zoo, Munktellområdet och Rademachersmedjorna. Ekeby våtmark föreslås också. Industrihistorien med Volvo och en hänvisning till Munktellmuseet föreslås. Flera har uppfattat frågan som platser som behöver ett lyft och då nämnt köpcentrat Rondellen och Årbyrondellen. Markskötseln kring vägrenar särskilt vid industriområdena anser man behöver en rejäl ansiktslyftning. Tomma och övergivna fastigheter ger ett mycket negativt intryck. Informationsskyltar ska ha aktuell och uppdaterad information. Alla infarter har något som kan lyftas fram. Alla betyder lika mycket. Prioritera Årbyrondellen! Från järnvägen: Den nya kombiterminalen, Ekeby flygfält, området från Köpmangatan till stationen och å-kontakten för järnvägen söderifrån. Från motorvägen: Förslag att det byggs vindkraftverk vid våtmarken för att förmedla kommunens miljöprofil. Välkomstskyltarna vid E20 69 % anser att de är bra eller bra, men med vissa brister och 25 % tycker att de är dåliga. Det är viktigt att det är aktuell information, gärna även kommande evenemang. Problemet är att man bara hinner läsa ett textmeddelande medan man far förbi, om ens det. Bilden är tråkig och intetsägande, ful och svårförståelig... snyggt med svart, saknar värme och historia (! Fristaden är väl just historia, red anm), sorgesamt med svart. Skylten sitter för långt före avtagsvägen mot Eskilstuna C. Fristaden kommenteras av många som obegripligt eller associerar till Christiania. Slogans är svåra. och vision 2020, ska vi vänta 10 år till innan vi flyttar hit? Stämmer inte med verkligheten anser någon, kommunens styrande har helt missat innebörden. Stoltheten kommenteras också, vilka är stolta? En svart tavla med gul stjärna är inte mycket att vara stolt över. Bakåtsträvande pga den svarta bakgrunden. Ett positivt förslag är att man till sin GPS skulle kunna kopiera ner information man inte hinner läsa. Trafikinformation som t ex uppmaningar att använda bilbälte, kan visas, när inget annat är på gång. Eller placera en snygg skulptur med en smed, 8-10 m hög, som visar Eskilstunas hantverkstradition. 3

5 Eskilstuna sméstaden! Eller återgå till tigerskyltarna, de gav staden ett signum. Något vackert som lockar folk att svänga av in till staden, även om de inte hade tänkt det. Nya idéer och exempel på lyckade infarter i andra städer Örebros informationsskyltar nämns av många som positiva och bra, med färg och bra evenemangsinformation. Falkenberg, Rättvik och Katrineholm lyfts också fram. Dalahästen i Avesta och nämns också, liksom trollet i Huskvarna, globen i Uppsala och flygplanen i Linköping som exempel på stora symboler man minns. Tågstationen i Liege, Belgien slår allt. Grönska, träd och blommor ger ett välkomnande intryck. Riv trasiga och öde byggnader, eller se till att de rustas upp. Vallar kan byggas, som skymmer det som måste finnas men inte är så vackert eller skyddar det som störs av buller. Hemsidan kan förses med ett bildspel där t ex Towa Carsson berättar om sina smultronställen. En lyckad infart är en där målet tydliggörs och är välkomnande. I Eskilstuna möts man av skräpiga och dyra parkeringar. I Linköping finns flygplan utefter motorvägen, vi kunde ha dumpers eller hjullastare utanför Volvo i Hällby, eller en stor smed i Årbyrondellen. En fin symbol som man kommer ihåg och lägger märke till. Information om billigt boende, god mat, dansställen och vilken radiostation som gäller här. Man kan dela ut kaffekuponger vid rastplatser och informationstavlor att lösas in vid Turistbyrån. En humoristisk slogan vore bra! Information om de positiva målpunkter som finns som Rothoffsparken, Torshälla, Rademachersmedjorna, Parken Zoo, Tuna park, ett grönskande centrum, cykelleden vid Ekeby våtmark och Sundbyholm. Rastplatser saknas i närheten av Eskilstuna, där det är trevligt att stanna och få information. Välkommen tillbaka! är lika viktigt som Välkommen till! Ett bra köpcentrum vid infarterna kan ge en hel del positiva effekter, förutom intäkter från shoppingen. Är det trevligt kan man lockas att se mer av staden och välplacerad information kan ge inspiration till längre besök. Rondellen vid Årby ligger ju bra till och staden skulle vinna på en upprustning av höghusen i Årby med fina färger som husen vid Klosters kyrka. Även Årbystugan skulle kunna användas till något mer positivt parkliknande, med tydlig vägvisning från E20. Hänvisningsskyltningen till Eskilstuna är otydlig. Eftersom Eskilstuna saknas på skyltarna från Stockholm, uppfattar man staden som mindre än den är. Man riskerar också att köra fel om man inte kan sin geografi. När man kommer fram är det svårt att veta hur långt det är in till centrum. 4

6 Möjligheten att backa vid besvarandet av enkäten Bättre anser 90 %, resten har ingen åsikt eller anser att det inte är någon skillnad. Kommentarer Lättare att få översikt och kolla igenom innan man skickar in. Bra att kunna kolla vad man svarat på tidigare frågor. Klar förbättring. Mer översiktligt. Kanonbra! Viktigt att enkäterna är lagom långa, som denna! Den här enkäten ger mer till mig som ska skriva mina tankar om frågorna. Svaren ger er mer och min helhet i tanke och tal ger mycket mer. Jag tycker den här ändringen har blivit mycket bra. Ibland kommer man ju på mer efterhand, så möjligheten att backa är bra. Tidigare visste man inte om det skulle komma en fråga om det man ville framföra, så man skrev för säkerhetsskull och då blev det dubbelt ibland. Sammanställningen av enkätundersökning sommaren 2010 gjord av Kerstin Palmqvist, Hattens arkitekt o byggkonsult

7 Är det något ytterligare som du tycker är viktigt för Eskilstunas infarter? Att det är lätt att ta sig in med bil. Tycker att kommunen ska större ansvar för att minska trafiktockning Man ska få fram en känsla av att Här vill jag stanna, Detta verkar vara en mysig och spännande stad. Att det skapas ett starkt levande blickfång vid de största infartenerna. Dvs Inte bara en slätstuken slylt om kommande evenemang. det måste vara något som ger bestående intryck, helst som intresserar barnfamiljer. Infarterna kan gärna ha någon information om Eskilstuna och vad som finns att se och göra under året. Att de är vägledande och inbjudande, lätta att ta sig fram genom och funktionella. Tydlig skyltning Att de har hög trafiksäkerhet. Infarterna ska vara välkomnande! Försöka att få fram det unika för Eskilstuna, De svarta skyltarna som finns uppe nu (Eskilstuna - Den stolta fristaden) är så hemskt fula och tråkiga. Och vad är det för mesiga slagord som nån har hittat på men som inte en enda eskilstunabo kan hålla med om (eller ens förstår innebörden av)? Bort bort byt! det vore kul om vi stack ut, inte såg ut som alla andra städer gör... Jag tycker det är dåligt skyltat från Skogstorpshållet hur man tar sig till resecentrum, busstationen, Munktellarenan, etc. Fler cykelaktiviteter Ja att alla infarter är välskötta.dom behöver inte vara påkostade,men välskötta.det ser väldigt konstigt ut om en del har dyr utsmyckning andra inte ens välskötta Varför finns det inte information om Munktellmuseet och hur man hittar dit vid infarterna? Detta museum är och borde vara en alldeles utmärkt turistmagnet för kommunen! De som hittat dit är väldigt imponerade, men undrar varför man inte gör mer reklam för detta i kommunen och drar fördelar av det? Det är mycket viktigt att vi överlag håller rent från klotter och förstörelse, det är något som nya besökare ser direkt och värderar staden utifrån många av dessa punkter negativt om det är klotter Eskilstuna äger ett Energi bolag som skryter med att dom ligger ligger långt fram i utvecklingen. Om dom är så duktiga hur kommer det sig att man inte ser några vindkraftverk eller solanläggningar när man kommer in mot Eskilstuna? Se till så att Eskilstuna Energi & miljö AB får nya klara direktiv så att dom satsar på Vindkraftverk, Solanläggningar och vattenkraft. vill ha något snyggt bestående över lång tid som folk i landet kan referera till tex en stor jäkla smed ex planteringen i norrköping, vikten av tryggheten och omtanken om barnen

8 Idag är alla infarter till Eskilstuna anonyma! Trots att jag bor i staden känns det som om Eskilstuna är något som passeras förbi på E20. Att göra något åt Rondellen i Skiftinge är jätteviktigt, en fulare, tråkigare byggnad är svår att hitta. Infarterna skall kännas välkomnande, att här vill jag stanna till och se vad som erbjuds. Nej. En ren och skött infart visar på en välskött kommun med sinne för detaljer. Det finns många som skulle kunna hjälpa till med detta mot att få sina pengar från socialen( se Stockholm som exempel) Jag tycker att vägskyltningen i Eskilstuna har förbättrats generellt. Snygg infart från E20 mot Centrum! (Förutom att man möter Årby höghusen först) ATt de... är skyltade med orden... VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA. Efter sista avfarten till stan bör det vara en skylt med VÄLKOMMEN TILLBAKA. Att de informerar om avståndet in till stans centrum Kanske? Trafiksäkra. Tydlig trafikinformation Att den infon som finns är relevant. De ska vara landmärken med en koppling till platsen. Tydliga informations skyltar för besökande.tycker att det är bra med skyltar som redan finns. Som visar färdriktning och avstånd.kunde kanske vara något större skyltar. Jag tycker det är viktigt att man får ett bra intryck av våran stad så att det lockar folk att komma hit. Till exempel att ha någon skylt med något som symboliserar Parken Zoo, för att locka flera turister. Informationstavlornas småkartor för medtagande har fungerat mycket dåligt -oftast har det ej funnits några kartor till våra gäster. Detta har pågått i flera år! Att skyltningen till t ex Turistbyrån är bra och att det finns parkeringsplatser för bilburna besökare där. (Dåligt i dag) Att de är smidiga att ta sig igenom. att den fysiska planeringen ska vara väl genomtänk så att alla fordon kan åka in och ut utan problem. Exempelvis finns många rondeller som är väldigt snäva för lite större bilar, vilket gör att de blir tvungna att gena över delar av rondellen. På vintern blir även detta ett problem för vanliga personbilar, då det ofta kan bli väldigt smalt och isigt. Informativa Ärligt talat upplever jag det inte som om att det är infarterna som ger mig livskvalitet som boende i en stad. Inte heller är de på något sätt avgörande för mitt bestående intryck av en stad som jag besökt. Det räcker med att det är helt och rent. Det finns andra projekt än det här där resurserna skulle göra mycket större nytta, t.ex. att försöka få liv i den östra delen av Kungsgatan eller att se till att det kommande åstråket blir ordentligt genomarbetat med visioner om kontinuerlig vattenkontakt. Hur kan jag nå centrum utan att ta med mig bilen? Parkeringsmöjligheter utanför centrala staden så att man kan åka kommunal till centrum. -det upplevs nog som ganska kostsamt att parker i centrum Mer färglada informationstavlor - gärna där bild/info kan ändras. (Stora, som ex Örebro har vid sin infart) Vi är för dåliga på att berätta om våra sevärdheter? På andra håll gödslar man med Sankt Hanskors och brun-vita turistmålsskyltar. Och varför inte skylta bättre till exempel till olika hotell och campingplatser. En potentiell målgrupp för Eskilstuna är turister på väg till Stockholm, som av olika skäl vill övernatta i en närbelägen stad. Sen vill jag också se infarter i ett större perspektiv, och konstaterar då att vägvisningen till Eskilstuna är urusel. Kommer man exempelvis från Stockholm så skyltas det i Södertälje bara mot Strängnäs. Om man räknar med att kunna följa vägvisningen för att ta sig till Eskilstuna kommer man därför att få åka till Nyköping, och sen ta väg 53. Knappast vettigt! Och i Katrineholm finns heller ingen skyltning mot Eskilstuna. (Däremot finns skyltning i Eskilstuna mot Katrineholm. Vad är logiken där?) Bra om det finns ta-kartor med gatuindex och markerade sevärdheter. Då kan man leta sig fram, att memorera kartor är svårt. Alla har inte internet, och även om man har det så har man kanske inte förberett sig med utskrifter. Det viktigaste är ju att trafiken på infarterna flyter, det ger ett otroligt negativt intryck att behöva köa in i staden. Lättnavigerade filer Bygga rondeller för att undvika långa bilköer vid infarterna, som t ex när man kommer på E20 från S-holm och svänger av vid Mio eller vid Folkesta så är det hopplöst att göra en vänstersväng i rusningstrafik (speciellt om man hamnar bakom en lastbil). Visa var det finns parkeringsmöjligheter till vettigt pris Att de är välkomnande och ger ett positvt intryck Tydliga, informerande kartor är mycket viktiga, samt någon bänk/bord där man kan sitta och planera sitt besök i staden om så önskas. Respondenter: 49

9 Din kommentar till fråga 1. Det viktigaste är att de är väl skötta och välkommande vare sig det är stenar eller växtligehet. Jag tycker att vi borde kanske halvårsvis hyra ut dem till blomster affärer eller andra som vill ta ansvar för att sköta dem om det sedan skulle vara någon typ av reklam för de företagen skulle det vara lit på alla. De hemska och o skötta rondeller som vi har i dag är och ger ett lika kaosartat intryck av kommunen. Det är viktigt att infarterna håller samma klass och har samma dignitet som infarterna med bil. Lite väl ledande frågor En viktig del för ett välkomnande Helhetsintrycket är viktigt, MEN inte viktigare än människor. Skola, vård och omsorg måste det finnas pengar till i första hand, så att vi som redan bor här väljer att stanna kvar och att man inte bara försöker locka nya invånare hit! att spegla mångfalden vore kul, man kunde ha en tävling där man bemödade sig att få människor från alla håll, inom och utom landet, engagerade Fler cykelvägar Se till att alla infarter ser ok ut.ta Torshällavägen som exempel.där växer ogräs efter hela cykelbanan efter Slagsta Ser bedrövligt ut.speglar då inte att Eskilstuna kommun bryr sig. Om man avser att leva upp till alla meningarna på fråga 1, så finns det mycket att göra i kommunen. Varför saknar det så många gatunamns skyltar i stan Är Eskilstuna en trygg stad? Första intrycket varar. Det är viktigare med putsade och klippta ytor som hålls rena från skräp än konstverk,utsmyckningar, informationstavlor och liknande som kostar onormalt mycket pengar. Satsa pengarna på några gubbar med röjsågar och gräsklippare som sköter ytorna bättre än de fåtal grovklippningar som nu görs. INnan avfarten, en skylt som visar vart jag ska åka för att hitta parkeringsplatsen med infotavlan om E-tuna. T.ex. vid Årby, ta vänster i rondellen och direkt till höger efter rondellen. Gör den platsen stor och bred. Det vore inte ärligt att spegla att Eskilstuna är en trygg stad. Gör man den speglingen och det händer något, blir andra speglingar, som är sanna, också ifrågasatta. Det borda vara en stor p-plats med tydlig karta över staden med information om olika viktiga byggnader, ex järnvägsstation, centrumhandel, tunapark, kyrkor, torg osv, och stadsdelar vid varje infartsinformation. Ta bort skyltar med den stolta fristaden och liknande floskler som inte betyder ett skvatt för den som anländer eller passerar. Det är bara en fånig och till intet förpliktigande text som så snart som möjligt bort bort från vägar och andra platser där den används. Helhet blir summan av svaret. Vad är en stad utan in och utfart som säger något, genomfart till ett annat mål! Vackert är ett relativt ord. Klotter under ordnade former är ok. Tag bort skyltar om Den stolta fristaden! Många fina planteringar i år. God framkolighet är viktigast. Det här var frågor helt utanför min kompetens, så mina svar är rena tyckanden. Torshälla är ett bra exempel med sina olika pyntningar i rondellen efter oika årstider och högtider. Skylten ska helt klart vara vacker. Så att folk lägger märke till den. En vacker skylt - en vacker stad. Viktigast är att det ser rent, snyggt och modernt ut för att tilltala. Gråa nedklottrade betongblock skulle ge dåligt intryck. Slagordet Den stolta Fristaden vid infarterna är lite löjligt och intetsägande. Fristad för många gäster får dem att tänka på Christiania i Köpenhamn. Den historiska fristade har de ej hör talas om. har ingen kommentar Det är klart att man vill att en besökare ska få så mycket information som möjligt om Eskilstuna direkt när man kommer in. Första intrycket är viktigt och ser man bara betonghus tänker man förort direkt. Frågorna förutsätter att vi i panelen är bilburna och att vi rest en hel del i sommar. Jag har inte gjort det mer än någon enstaka gång. Som cyklist vill jag däremot framhålla Torshällas infarter med bilden av staden som i all sin enkelhet säger mycket om småstaden och gamla Torshälla. Inga stora visioner men däremot en känsla av trivsel och småskalighet. Eskilstuna är väl inte en spännande stad med upplevelser och aktiviteter? Den enda aktivitet som är värt är väl kanske Parken Zoo. Man ska känna att man valt rätt ställe att åka till. Men det måste motsvara det vi är. Inga överdrifter. Infarterna är inte oviktiga, men om vi är tvungna att prioritera skulle jag säga att det känns som att börja i fel ände. Vi borde satsa på att utveckla stadskärnan och de besöksmål som finns där först. Annars blir det något av en antiklimax att åka på en upphottad infart till ett fesljummet centrum. Jag tror att man med vissa förhållandevis små medel skulle kunna förbättra infarterna: en genomtänkt informationsstrategi och att hålla rent och snyggt. En liten kommentar till frågan om det är viktigt att infarterna har mycket grönska: Jag har svarat ganska oviktigt, eftersom jag tycker att det är viktigare att signalera att man kör in i en stad. Då är det viktigare att framhäva byggnader, butiker, caféer och restauranger, museer m.m. Den grönska som ska finnas ska i så fall vara stadsmässig och välansad.

10 Det vore ju trevligt om vi kunde leva upp till allt detta. Funktion före form, det är viktigare att trafiken flyter/fungerar än att det är snyggt. Infarten får inte döljas av för mycket plottrig information. Är Eskilstuna en trygg stad??????? Infarterna är öppningen till Eskilstuna och skall välkomna besökaren. Respondenter: När du kommer med tåg från Västerås, Stockholm eller Katrineholm, är det något som borde ändras, tas bort eller kompletteras? Mer lätt tillgänglig och Tydligare info på stationen om vad som E-tuna har att erbjuda. Kanske värdar som arbetar under sommaren på stationen? Är ok Något välkomnande. Fast inte så påkostat. Se ruta ett. Vet ej Det är viktigt att infarterna håller samma klass och har samma dignitet som infarterna med bil. allt klotter var det än sitter måste bort Rätt tråkiga tåginfarter med en del klotter. Alla bussar går inte via stationen för vidare transport. Nej nej. De flesta stationsområden är så träkiga med mycket spår och industriområden i samband med järnvägen så när man kommer med tåg är det viktigt att det är grönska innan man kommer fram. Syns inga skyltar Minns inte hur det ser ut. Busstationen skulle ligga närmare tågststionen så att människor som kommer med tåg och ska vidare med buss, på ett smidigt sätt kan ta sig till busstationen. klotter längs järnvägen, kompletteras med skyltar att man snar är i E-tuna När de resande går av i Eskilstuna skulle det vara trevligt om det fanns en digital anslagstavla där man fick reda på vad som händer under dagen och kanske under resten av veckan. Utomlands verkar klotterfritt funka, varför gör det inte det hos oss? Rent och snyggt gör att man får ett bättre intryck av staden. stationen kunde se roligare ut... Bättre städning på stationen, särskilt hissarna som kan lukta rent ut sagt skit Nej att komma med tåget är nog det mest välkomnande i vår stad.då slipper man se och uppleva parkeringsplatserna. sätt upp anslagstavlor med hänvisning till billigt boende för våra turister att skylta för parken zoo det är inte populärt bland de jag talat med då vita tigrarna och Fantomen land är borta i från Parken Zoo numera. så TunaPark kan numera skyltas för i stället och Tingsgården med Gamla stan. Se rutorna ovan! Lägg om spåren mellan Skogstorp och Eskilstuna C-och låt dom kopplas i hop med spåret mot Arboga. Bangården i centrum bör flyttas ut till DHL som man har pratat om... Tågcentralen ser tyvärr ganska osmaklig ut! Fullt byggd och tyvärr ganska skitig. Området kring tågstationen skulle kunna innehålla mer information om evenemang och annat. Fler kaféer och mindre affärer utefter Drottninggatan är välkommet. Våra lokal politiker är alldeles för ointresserade av att skapa bra förutsättningar för mindre företag i stadskärnan. Titta på t ex Falun som trots att det är en liten stad har en levande stadskärna. Mardömmen är ju Borlänge med Kupolen utanför staden, och Systemet och Biblioteket i stan. Nej. Tågspår är aldrig vackra. Kanske snygga till spåren på vägen in till station. Skyltar som syns så man vet hur man tar sig till bussstation. Den är gömd inne i ankomsthallen. Nej. Det är förstås inte så vackert direkt i anslutning till bangården och spårområdet till centralstation. Men antar att det kan vara svårt att göra något åt det. På nyforssidan vid centralstationen borde man kunna städa upp och röja sly - eller plantera nya växter som bullerdämpare. Klotterborttagning

11 Jag tycker att busstationen och tågstationen ska vara på samma plats. Nu måste man traska en bra bit för att komma till bussterminalen. Busstationen för fjärrbuss borde ligga utanför stationen. Stationen och dess plattformer är för bedrövliga samt informationstavlorna ska vara fler och tydligare. Miljön runt stationen borde kunna göras trevligare. OM det inte finns en turistinformation i anslutning till tågstationen så kanske det borde bli en sån där. Finns den eller blir den till, så skylta mycket tydligt så ingen missar den. Jernbolagets gamla lokaler behöver snyggas upp. Se svaret på kommentaren ovan. Områden kring järnvägar är alltid svårt att göra något åt, det ser för det mesta inte alltför inbjudande ut, vilket stad man än anländer till och i det avseendet äre-tuna varken bättre eller sämre än andra städers järnvägsinfarter. Man kan inte med bästa vilja i världen på stå att infarten från V-ås inbjuder till besök i stan. Från Sthlm är det OK, men gör i första hand något åt tåginfarten från V-ås, sämre finns ingte, möjligvis infarten från Gillberga,Lista den har i alla år varit den sämsta vi har. Men som landskapet ser ut är det svårt att göra något åt den. Mera välkomnande skyltar Mer grönt, mer känsla för ett skönt mottagande. En möjlighet till att se och känna väl mottagande ovaset om jag ska stanna eller åka vidare. Något att komma ihåg i från stunden eller helheten. Tågstationen kan alltid utvecklas mer och moderniseras för att underlätta och locka för flera passagerare. Det borde finnas tydliga informationstavlor på varje perrong. Infotavlor om Eskilstuna, tydlig skyltning mot centrum mm. Allt klotter och ogräs ska bort. De ska synas att man kommer till en stad. Ej åkt tåg i sommar Ta bort klotter Kallas inte området omkring centralstationen för Resecentrum? Är inte då viktigt att det finns gott om platser att stanna till med bil på eller parkera en kort stund för att lämna av eller möta resenärer. Dom som har planerat nuvarande utformning verkar inte ha förstått ett dugg hur det borde ha fungerat. Nej Från tågfönstret hinner man inte se mycket. En besökare har väl inga andra förväntningar än att järnvägen går genom industriområden och bangårdar. Handlar detta om att lägga resurser på utsikten före stationen? I så fall tycker jag det är onödigt. En naturligt vacker utsikt har man dock när man kommer från Stockholm och passerar ån och kyrkan. Gatsten är en trevlig gatubeläggning när man kliver av tåget, men den finns redan. Det är tragiskt att husen i Nyfors som byggdes för 100 år sedan inte finns kvar. Miljonprojektshusen signalerar att åt det hållet finns inget intressant att finna. Inget jag kan komma på. Kan inte komma på något för tillfället. Har inte åkt så mycket tåg i sommar. Tågstationens skyltar till busstationen (Tullkammaren) är ej längre synliga. Det har monterats upp en luftanäggning framför de gamla skyltarna. Tunafors fabriken borde rustas. Åker ej tåg så ofta. Kan ej kommentera. trapporna ner och upp mellan perrongerna är livsfarliga att gå i vintertid. Jag har pedlat med tåg till/från västerås under flera år och varje vinter ser jag många som halkar i trapporna. De skulle även behövas städas bättre det är alltid skitigt där sommar som vinter. Vet ej Som Eskilstuna bo blir man hemmablind, men finns det information på stationen åt vilket håll centrum ligger och högskolan ligger? samtliga dessa infarter är fula och tråkiga. infarten från västerås tycker jag är helt okej. Lite tråkigt med bangården men vackra vyer över hällby. Från stockholm också okej, har ej kommit från katrineholm. Var länge sedan jag åkte så jag har svårt att definiera detaljer. vet ej Vet ej. Jag har inte åkt tåg i sommar. Men de gånger jag gjort det tidigare så vet jag, att man är helt upptagen av att få med sig sina grejer och kolla vilken perrong man ska stiga av på. Inte hinner man studera några infarter. Inte jag i alla fall. Allmän uppsnyggning och något vackert att se på borde läggas till. Ingen kommentar Snygga upp i Tillgången Från Stockholm är det OK. Det är vackert med vattnet och komma över bron. Ända tills man tittar på Banvallen mot Nyfors. Där är det ofta otroligt skräpigt och fult. Som bakgårdar i stora städer! Från Västerås och Katrineholm är det som det är. Industrierna står ju där. ( Det är fint vid gamla lokstallarna). Men det är ofta även där, skräpigt och slyigt. hela perrongområdet är skabbigt. bangården mot nyfors likaså. När man kommer från stockholm och åker över Forss Kyrkbro är det fantastiskt vackert sedan åker man rätt in i ett betonggetto och får kliva av där. Från Västerås: Mycket klotter på bullerplanken längs med infarten. Röj träd och sly så att man ser hängbron över ån. Från Stockholm: Garagelängan i änden av Stensborgsgatan och baksidan på bilaffären vid Statoil är nästan alltid fruktansvärt nedklottrade, och inget verkar göras åt det. Från Katrineholm: Utsikten från järnvägen mot ån är väldigt attraktiv. Se till att röja bland träd och sly så att man ser ån. Tunafors fabriker är en skamfläck! Något behöver hända med denna fastighet nu! Gemensamt

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Undersökning. Gnesta kommuns hemsida

Undersökning. Gnesta kommuns hemsida Undersökning Gnesta kommuns hemsida 2012 Genomförd av Sida 1/24 - Innehållsförteckning - 1. Om undersökningen... 3 1.1. Undersökningens syfte... 3 2. Undersökningens genomförande... 3 2.1. Insamlingsmetod,

Läs mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "36-50" Criteria #2 Ålder equals "51-65" Criteria #3 Ålder equals "66 -" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Inledning Som en del av utvecklingen

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden

Bilaga Tidig dialog. Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012. Fokusområde 1: Framtida områden 1 Bilaga Tidig dialog Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012 Fokusområde 1: Framtida områden Övergripande tankar Vad vill vi?: - Vad ska vara Flens profil och karaktär? - Vilken utveckling ska vi

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst? 1 Under hela perioden för medborgardialog om ny vision för Tierps kommun, 20 februari till 16 april, låg en enkät öppen på kommunens hemsida. Enkäten fanns också att tillgå i pappersform på kommunens bibliotek

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Nacka Strand enkät januari 2013

Nacka Strand enkät januari 2013 Nacka Strand enkät januari 2013 Procent Antal Arbetsplats i Nacka Strand 23,9% 89 Boende i Nacka Strand 51,6% 192 Elev i Nacka Strand 1,6% 6 Annat (t ex boende i angränsande område, besökande etc) 17,7%

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Eskilstuna. Stad i förvandling

Eskilstuna. Stad i förvandling Eskilstuna Stad i förvandling Eskilstuna stad i förvandling Från grått till..? Eskilstuna har genomgått en mycket stor förändring de senaste tjugo åren. Förändringen ses lättast rent fysiskt, i nya byggnader,

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer