Medborgarpanelen i Eskilstuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarpanelen i Eskilstuna"

Transkript

1 Rapport 5 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om Eskilstunas infarter Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Juni 2010

2 Infartsprojektet analys medborgarenkäten Kerstin Palmqvist Eskilstunas infarter är det första som möter besökare, antingen de kommer på motorvägen eller järnvägen. Det första intrycket är givetvis mycket viktigt. Vad ska förmedlas så att intrycket blir positivt? Helst ska de lockas in för att ta en närmare titt på staden och de som redan bor här ska känna sig välkomna att åka in till sin stad eller till Torshälla. Projektet syftar till att försöka beskriva nuläget, möjliga, mindre åtgärder och andra åtgärder som tar lite längre tid att planera och besluta. Som bas för arbetet gäller vision Projektet utförs på uppdrag av Björn Sjölund, stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning.

3 Infartsprojektet Eskilstunas vision för 2020 Framtagen i ett brett samarbete mellan kommunens medarbetare, politiker och medborgare under en lång process under 2008 Eskilstuna den stolta Fristaden Vi är modiga och utmanar Vi välkomnar olikheter och idéer Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Analys medborgarenkäten Hur viktigt är det.? Det som panelen ansåg var allra viktigast var städning och klottersanering. 77 resp 73 % ansåg det vara mycket viktigt. Att infarterna är vackra kom därefter, tätt följt av informationsbehovet. Det minst viktiga ansågs vara att spegla mångfalden och visionen. Andra saker som panelen tycker är viktigt för infarterna Information om hur man tar sig till olika mål, evenemangsinformation, få fram det unika för Eskilstuna, en känsla av att man vill stanna. Ett starkt och levande blickfång efterfrågas, något unikt, något som sticker ut! Just Munktellmuseet anser någon borde skyltas bättre. Vindkraftverk och solcellsanläggningar vore positivt för att markera kommunens miljöengagemang. Välkommen tillbaka! påpekas också att det fattas. Någon tycker att infarterna inte är det som ger livskvalitet för henne/honom. Jobba med Kungsgatans östra del eller Å-stråket istället! Bland de positiva märks Västergatans nya cirkulationsplatser. Flera kommenterar den svarta färgen på de nya Infartsskyltarna och några har önskemål om gladare färger. Önskemål från tågresenärerna Tydlig information på stationen om vad som finns att erbjuda av evenemang och boende. En digital karta borde finnas där också. Sommarvärdar som hjälper tillrätta och informerar. Bort med klottret och städa mer på stationsområdet och slyröj vid spårområdet! Mycket grönska behövs. Busstationens placering är svår och skyltning dit viktig, om det ska behövas. Alla bussar borde passera järnvägstationen. Många positiva synpunkter på den vackra infarten från öster vi Forss kyrka. Tunafors fabriker borde rustas upp. Trapporna vid Tillgången är livsfarligt hala. Informationstavlans undanskymda placering gör att flera inte hittat den alls. Önskemål från bilresenärer Blomsterarrangemang vid infarterna. Skyltningen till Nyköping i stället för till Eskilstuna upplevs som förvirrande. Bättre infartsinformation önskas med upplysningar om evenemang och turistmålen med avståndsangivelser. Den svarta skylten måste bort eller piffas upp med mer färg. Ta bort Fristad i 2

4 texten, då det kan tolkas negativt. Obegriplig enligt flera. Viktigt att hålla rent från sly som skymmer informationen. En ren, snygg och trevlig parkering med möjlighet att åka kollektivt in till staden, gärna med information om billigt boende, handel och matställen. Industriområdena utefter E20 är inte så vackra. Ekeby våtmark efterfrågas som ett turistmål som det borde informeras bättre om. Det är mycket olika kvalitet på de cirkulationsplatser som passeras på olika infartsvägar. Vägverkets på Västerleden är alla mycket trista, medan Folkestas och Västergatans är mycket vackra. Två övergivna eller slokande köpcentra vid varsin infart ger knappast ett positivt första intryck. Många skriver att det är svårt att hitta bästa infarten till centrum, men den är ju skyltad enligt gängse regler med Eskilstuna C till skillnad från de andra där det står Eskilstuna Ö resp V. Skyltning efterfrågas också till våra arenor och bad. Rastplats saknas på hela sträckan från Stockholm ända till Råbyhed (nästan i Kungsör) dvs ca 14 mil. Är det någon plats vid infarterna som är särskilt viktig att lyfta fram? Parken Zoo, Munktellområdet och Rademachersmedjorna. Ekeby våtmark föreslås också. Industrihistorien med Volvo och en hänvisning till Munktellmuseet föreslås. Flera har uppfattat frågan som platser som behöver ett lyft och då nämnt köpcentrat Rondellen och Årbyrondellen. Markskötseln kring vägrenar särskilt vid industriområdena anser man behöver en rejäl ansiktslyftning. Tomma och övergivna fastigheter ger ett mycket negativt intryck. Informationsskyltar ska ha aktuell och uppdaterad information. Alla infarter har något som kan lyftas fram. Alla betyder lika mycket. Prioritera Årbyrondellen! Från järnvägen: Den nya kombiterminalen, Ekeby flygfält, området från Köpmangatan till stationen och å-kontakten för järnvägen söderifrån. Från motorvägen: Förslag att det byggs vindkraftverk vid våtmarken för att förmedla kommunens miljöprofil. Välkomstskyltarna vid E20 69 % anser att de är bra eller bra, men med vissa brister och 25 % tycker att de är dåliga. Det är viktigt att det är aktuell information, gärna även kommande evenemang. Problemet är att man bara hinner läsa ett textmeddelande medan man far förbi, om ens det. Bilden är tråkig och intetsägande, ful och svårförståelig... snyggt med svart, saknar värme och historia (! Fristaden är väl just historia, red anm), sorgesamt med svart. Skylten sitter för långt före avtagsvägen mot Eskilstuna C. Fristaden kommenteras av många som obegripligt eller associerar till Christiania. Slogans är svåra. och vision 2020, ska vi vänta 10 år till innan vi flyttar hit? Stämmer inte med verkligheten anser någon, kommunens styrande har helt missat innebörden. Stoltheten kommenteras också, vilka är stolta? En svart tavla med gul stjärna är inte mycket att vara stolt över. Bakåtsträvande pga den svarta bakgrunden. Ett positivt förslag är att man till sin GPS skulle kunna kopiera ner information man inte hinner läsa. Trafikinformation som t ex uppmaningar att använda bilbälte, kan visas, när inget annat är på gång. Eller placera en snygg skulptur med en smed, 8-10 m hög, som visar Eskilstunas hantverkstradition. 3

5 Eskilstuna sméstaden! Eller återgå till tigerskyltarna, de gav staden ett signum. Något vackert som lockar folk att svänga av in till staden, även om de inte hade tänkt det. Nya idéer och exempel på lyckade infarter i andra städer Örebros informationsskyltar nämns av många som positiva och bra, med färg och bra evenemangsinformation. Falkenberg, Rättvik och Katrineholm lyfts också fram. Dalahästen i Avesta och nämns också, liksom trollet i Huskvarna, globen i Uppsala och flygplanen i Linköping som exempel på stora symboler man minns. Tågstationen i Liege, Belgien slår allt. Grönska, träd och blommor ger ett välkomnande intryck. Riv trasiga och öde byggnader, eller se till att de rustas upp. Vallar kan byggas, som skymmer det som måste finnas men inte är så vackert eller skyddar det som störs av buller. Hemsidan kan förses med ett bildspel där t ex Towa Carsson berättar om sina smultronställen. En lyckad infart är en där målet tydliggörs och är välkomnande. I Eskilstuna möts man av skräpiga och dyra parkeringar. I Linköping finns flygplan utefter motorvägen, vi kunde ha dumpers eller hjullastare utanför Volvo i Hällby, eller en stor smed i Årbyrondellen. En fin symbol som man kommer ihåg och lägger märke till. Information om billigt boende, god mat, dansställen och vilken radiostation som gäller här. Man kan dela ut kaffekuponger vid rastplatser och informationstavlor att lösas in vid Turistbyrån. En humoristisk slogan vore bra! Information om de positiva målpunkter som finns som Rothoffsparken, Torshälla, Rademachersmedjorna, Parken Zoo, Tuna park, ett grönskande centrum, cykelleden vid Ekeby våtmark och Sundbyholm. Rastplatser saknas i närheten av Eskilstuna, där det är trevligt att stanna och få information. Välkommen tillbaka! är lika viktigt som Välkommen till! Ett bra köpcentrum vid infarterna kan ge en hel del positiva effekter, förutom intäkter från shoppingen. Är det trevligt kan man lockas att se mer av staden och välplacerad information kan ge inspiration till längre besök. Rondellen vid Årby ligger ju bra till och staden skulle vinna på en upprustning av höghusen i Årby med fina färger som husen vid Klosters kyrka. Även Årbystugan skulle kunna användas till något mer positivt parkliknande, med tydlig vägvisning från E20. Hänvisningsskyltningen till Eskilstuna är otydlig. Eftersom Eskilstuna saknas på skyltarna från Stockholm, uppfattar man staden som mindre än den är. Man riskerar också att köra fel om man inte kan sin geografi. När man kommer fram är det svårt att veta hur långt det är in till centrum. 4

6 Möjligheten att backa vid besvarandet av enkäten Bättre anser 90 %, resten har ingen åsikt eller anser att det inte är någon skillnad. Kommentarer Lättare att få översikt och kolla igenom innan man skickar in. Bra att kunna kolla vad man svarat på tidigare frågor. Klar förbättring. Mer översiktligt. Kanonbra! Viktigt att enkäterna är lagom långa, som denna! Den här enkäten ger mer till mig som ska skriva mina tankar om frågorna. Svaren ger er mer och min helhet i tanke och tal ger mycket mer. Jag tycker den här ändringen har blivit mycket bra. Ibland kommer man ju på mer efterhand, så möjligheten att backa är bra. Tidigare visste man inte om det skulle komma en fråga om det man ville framföra, så man skrev för säkerhetsskull och då blev det dubbelt ibland. Sammanställningen av enkätundersökning sommaren 2010 gjord av Kerstin Palmqvist, Hattens arkitekt o byggkonsult

7 Är det något ytterligare som du tycker är viktigt för Eskilstunas infarter? Att det är lätt att ta sig in med bil. Tycker att kommunen ska större ansvar för att minska trafiktockning Man ska få fram en känsla av att Här vill jag stanna, Detta verkar vara en mysig och spännande stad. Att det skapas ett starkt levande blickfång vid de största infartenerna. Dvs Inte bara en slätstuken slylt om kommande evenemang. det måste vara något som ger bestående intryck, helst som intresserar barnfamiljer. Infarterna kan gärna ha någon information om Eskilstuna och vad som finns att se och göra under året. Att de är vägledande och inbjudande, lätta att ta sig fram genom och funktionella. Tydlig skyltning Att de har hög trafiksäkerhet. Infarterna ska vara välkomnande! Försöka att få fram det unika för Eskilstuna, De svarta skyltarna som finns uppe nu (Eskilstuna - Den stolta fristaden) är så hemskt fula och tråkiga. Och vad är det för mesiga slagord som nån har hittat på men som inte en enda eskilstunabo kan hålla med om (eller ens förstår innebörden av)? Bort bort byt! det vore kul om vi stack ut, inte såg ut som alla andra städer gör... Jag tycker det är dåligt skyltat från Skogstorpshållet hur man tar sig till resecentrum, busstationen, Munktellarenan, etc. Fler cykelaktiviteter Ja att alla infarter är välskötta.dom behöver inte vara påkostade,men välskötta.det ser väldigt konstigt ut om en del har dyr utsmyckning andra inte ens välskötta Varför finns det inte information om Munktellmuseet och hur man hittar dit vid infarterna? Detta museum är och borde vara en alldeles utmärkt turistmagnet för kommunen! De som hittat dit är väldigt imponerade, men undrar varför man inte gör mer reklam för detta i kommunen och drar fördelar av det? Det är mycket viktigt att vi överlag håller rent från klotter och förstörelse, det är något som nya besökare ser direkt och värderar staden utifrån många av dessa punkter negativt om det är klotter Eskilstuna äger ett Energi bolag som skryter med att dom ligger ligger långt fram i utvecklingen. Om dom är så duktiga hur kommer det sig att man inte ser några vindkraftverk eller solanläggningar när man kommer in mot Eskilstuna? Se till så att Eskilstuna Energi & miljö AB får nya klara direktiv så att dom satsar på Vindkraftverk, Solanläggningar och vattenkraft. vill ha något snyggt bestående över lång tid som folk i landet kan referera till tex en stor jäkla smed ex planteringen i norrköping, vikten av tryggheten och omtanken om barnen

8 Idag är alla infarter till Eskilstuna anonyma! Trots att jag bor i staden känns det som om Eskilstuna är något som passeras förbi på E20. Att göra något åt Rondellen i Skiftinge är jätteviktigt, en fulare, tråkigare byggnad är svår att hitta. Infarterna skall kännas välkomnande, att här vill jag stanna till och se vad som erbjuds. Nej. En ren och skött infart visar på en välskött kommun med sinne för detaljer. Det finns många som skulle kunna hjälpa till med detta mot att få sina pengar från socialen( se Stockholm som exempel) Jag tycker att vägskyltningen i Eskilstuna har förbättrats generellt. Snygg infart från E20 mot Centrum! (Förutom att man möter Årby höghusen först) ATt de... är skyltade med orden... VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA. Efter sista avfarten till stan bör det vara en skylt med VÄLKOMMEN TILLBAKA. Att de informerar om avståndet in till stans centrum Kanske? Trafiksäkra. Tydlig trafikinformation Att den infon som finns är relevant. De ska vara landmärken med en koppling till platsen. Tydliga informations skyltar för besökande.tycker att det är bra med skyltar som redan finns. Som visar färdriktning och avstånd.kunde kanske vara något större skyltar. Jag tycker det är viktigt att man får ett bra intryck av våran stad så att det lockar folk att komma hit. Till exempel att ha någon skylt med något som symboliserar Parken Zoo, för att locka flera turister. Informationstavlornas småkartor för medtagande har fungerat mycket dåligt -oftast har det ej funnits några kartor till våra gäster. Detta har pågått i flera år! Att skyltningen till t ex Turistbyrån är bra och att det finns parkeringsplatser för bilburna besökare där. (Dåligt i dag) Att de är smidiga att ta sig igenom. att den fysiska planeringen ska vara väl genomtänk så att alla fordon kan åka in och ut utan problem. Exempelvis finns många rondeller som är väldigt snäva för lite större bilar, vilket gör att de blir tvungna att gena över delar av rondellen. På vintern blir även detta ett problem för vanliga personbilar, då det ofta kan bli väldigt smalt och isigt. Informativa Ärligt talat upplever jag det inte som om att det är infarterna som ger mig livskvalitet som boende i en stad. Inte heller är de på något sätt avgörande för mitt bestående intryck av en stad som jag besökt. Det räcker med att det är helt och rent. Det finns andra projekt än det här där resurserna skulle göra mycket större nytta, t.ex. att försöka få liv i den östra delen av Kungsgatan eller att se till att det kommande åstråket blir ordentligt genomarbetat med visioner om kontinuerlig vattenkontakt. Hur kan jag nå centrum utan att ta med mig bilen? Parkeringsmöjligheter utanför centrala staden så att man kan åka kommunal till centrum. -det upplevs nog som ganska kostsamt att parker i centrum Mer färglada informationstavlor - gärna där bild/info kan ändras. (Stora, som ex Örebro har vid sin infart) Vi är för dåliga på att berätta om våra sevärdheter? På andra håll gödslar man med Sankt Hanskors och brun-vita turistmålsskyltar. Och varför inte skylta bättre till exempel till olika hotell och campingplatser. En potentiell målgrupp för Eskilstuna är turister på väg till Stockholm, som av olika skäl vill övernatta i en närbelägen stad. Sen vill jag också se infarter i ett större perspektiv, och konstaterar då att vägvisningen till Eskilstuna är urusel. Kommer man exempelvis från Stockholm så skyltas det i Södertälje bara mot Strängnäs. Om man räknar med att kunna följa vägvisningen för att ta sig till Eskilstuna kommer man därför att få åka till Nyköping, och sen ta väg 53. Knappast vettigt! Och i Katrineholm finns heller ingen skyltning mot Eskilstuna. (Däremot finns skyltning i Eskilstuna mot Katrineholm. Vad är logiken där?) Bra om det finns ta-kartor med gatuindex och markerade sevärdheter. Då kan man leta sig fram, att memorera kartor är svårt. Alla har inte internet, och även om man har det så har man kanske inte förberett sig med utskrifter. Det viktigaste är ju att trafiken på infarterna flyter, det ger ett otroligt negativt intryck att behöva köa in i staden. Lättnavigerade filer Bygga rondeller för att undvika långa bilköer vid infarterna, som t ex när man kommer på E20 från S-holm och svänger av vid Mio eller vid Folkesta så är det hopplöst att göra en vänstersväng i rusningstrafik (speciellt om man hamnar bakom en lastbil). Visa var det finns parkeringsmöjligheter till vettigt pris Att de är välkomnande och ger ett positvt intryck Tydliga, informerande kartor är mycket viktiga, samt någon bänk/bord där man kan sitta och planera sitt besök i staden om så önskas. Respondenter: 49

9 Din kommentar till fråga 1. Det viktigaste är att de är väl skötta och välkommande vare sig det är stenar eller växtligehet. Jag tycker att vi borde kanske halvårsvis hyra ut dem till blomster affärer eller andra som vill ta ansvar för att sköta dem om det sedan skulle vara någon typ av reklam för de företagen skulle det vara lit på alla. De hemska och o skötta rondeller som vi har i dag är och ger ett lika kaosartat intryck av kommunen. Det är viktigt att infarterna håller samma klass och har samma dignitet som infarterna med bil. Lite väl ledande frågor En viktig del för ett välkomnande Helhetsintrycket är viktigt, MEN inte viktigare än människor. Skola, vård och omsorg måste det finnas pengar till i första hand, så att vi som redan bor här väljer att stanna kvar och att man inte bara försöker locka nya invånare hit! att spegla mångfalden vore kul, man kunde ha en tävling där man bemödade sig att få människor från alla håll, inom och utom landet, engagerade Fler cykelvägar Se till att alla infarter ser ok ut.ta Torshällavägen som exempel.där växer ogräs efter hela cykelbanan efter Slagsta Ser bedrövligt ut.speglar då inte att Eskilstuna kommun bryr sig. Om man avser att leva upp till alla meningarna på fråga 1, så finns det mycket att göra i kommunen. Varför saknar det så många gatunamns skyltar i stan Är Eskilstuna en trygg stad? Första intrycket varar. Det är viktigare med putsade och klippta ytor som hålls rena från skräp än konstverk,utsmyckningar, informationstavlor och liknande som kostar onormalt mycket pengar. Satsa pengarna på några gubbar med röjsågar och gräsklippare som sköter ytorna bättre än de fåtal grovklippningar som nu görs. INnan avfarten, en skylt som visar vart jag ska åka för att hitta parkeringsplatsen med infotavlan om E-tuna. T.ex. vid Årby, ta vänster i rondellen och direkt till höger efter rondellen. Gör den platsen stor och bred. Det vore inte ärligt att spegla att Eskilstuna är en trygg stad. Gör man den speglingen och det händer något, blir andra speglingar, som är sanna, också ifrågasatta. Det borda vara en stor p-plats med tydlig karta över staden med information om olika viktiga byggnader, ex järnvägsstation, centrumhandel, tunapark, kyrkor, torg osv, och stadsdelar vid varje infartsinformation. Ta bort skyltar med den stolta fristaden och liknande floskler som inte betyder ett skvatt för den som anländer eller passerar. Det är bara en fånig och till intet förpliktigande text som så snart som möjligt bort bort från vägar och andra platser där den används. Helhet blir summan av svaret. Vad är en stad utan in och utfart som säger något, genomfart till ett annat mål! Vackert är ett relativt ord. Klotter under ordnade former är ok. Tag bort skyltar om Den stolta fristaden! Många fina planteringar i år. God framkolighet är viktigast. Det här var frågor helt utanför min kompetens, så mina svar är rena tyckanden. Torshälla är ett bra exempel med sina olika pyntningar i rondellen efter oika årstider och högtider. Skylten ska helt klart vara vacker. Så att folk lägger märke till den. En vacker skylt - en vacker stad. Viktigast är att det ser rent, snyggt och modernt ut för att tilltala. Gråa nedklottrade betongblock skulle ge dåligt intryck. Slagordet Den stolta Fristaden vid infarterna är lite löjligt och intetsägande. Fristad för många gäster får dem att tänka på Christiania i Köpenhamn. Den historiska fristade har de ej hör talas om. har ingen kommentar Det är klart att man vill att en besökare ska få så mycket information som möjligt om Eskilstuna direkt när man kommer in. Första intrycket är viktigt och ser man bara betonghus tänker man förort direkt. Frågorna förutsätter att vi i panelen är bilburna och att vi rest en hel del i sommar. Jag har inte gjort det mer än någon enstaka gång. Som cyklist vill jag däremot framhålla Torshällas infarter med bilden av staden som i all sin enkelhet säger mycket om småstaden och gamla Torshälla. Inga stora visioner men däremot en känsla av trivsel och småskalighet. Eskilstuna är väl inte en spännande stad med upplevelser och aktiviteter? Den enda aktivitet som är värt är väl kanske Parken Zoo. Man ska känna att man valt rätt ställe att åka till. Men det måste motsvara det vi är. Inga överdrifter. Infarterna är inte oviktiga, men om vi är tvungna att prioritera skulle jag säga att det känns som att börja i fel ände. Vi borde satsa på att utveckla stadskärnan och de besöksmål som finns där först. Annars blir det något av en antiklimax att åka på en upphottad infart till ett fesljummet centrum. Jag tror att man med vissa förhållandevis små medel skulle kunna förbättra infarterna: en genomtänkt informationsstrategi och att hålla rent och snyggt. En liten kommentar till frågan om det är viktigt att infarterna har mycket grönska: Jag har svarat ganska oviktigt, eftersom jag tycker att det är viktigare att signalera att man kör in i en stad. Då är det viktigare att framhäva byggnader, butiker, caféer och restauranger, museer m.m. Den grönska som ska finnas ska i så fall vara stadsmässig och välansad.

10 Det vore ju trevligt om vi kunde leva upp till allt detta. Funktion före form, det är viktigare att trafiken flyter/fungerar än att det är snyggt. Infarten får inte döljas av för mycket plottrig information. Är Eskilstuna en trygg stad??????? Infarterna är öppningen till Eskilstuna och skall välkomna besökaren. Respondenter: När du kommer med tåg från Västerås, Stockholm eller Katrineholm, är det något som borde ändras, tas bort eller kompletteras? Mer lätt tillgänglig och Tydligare info på stationen om vad som E-tuna har att erbjuda. Kanske värdar som arbetar under sommaren på stationen? Är ok Något välkomnande. Fast inte så påkostat. Se ruta ett. Vet ej Det är viktigt att infarterna håller samma klass och har samma dignitet som infarterna med bil. allt klotter var det än sitter måste bort Rätt tråkiga tåginfarter med en del klotter. Alla bussar går inte via stationen för vidare transport. Nej nej. De flesta stationsområden är så träkiga med mycket spår och industriområden i samband med järnvägen så när man kommer med tåg är det viktigt att det är grönska innan man kommer fram. Syns inga skyltar Minns inte hur det ser ut. Busstationen skulle ligga närmare tågststionen så att människor som kommer med tåg och ska vidare med buss, på ett smidigt sätt kan ta sig till busstationen. klotter längs järnvägen, kompletteras med skyltar att man snar är i E-tuna När de resande går av i Eskilstuna skulle det vara trevligt om det fanns en digital anslagstavla där man fick reda på vad som händer under dagen och kanske under resten av veckan. Utomlands verkar klotterfritt funka, varför gör det inte det hos oss? Rent och snyggt gör att man får ett bättre intryck av staden. stationen kunde se roligare ut... Bättre städning på stationen, särskilt hissarna som kan lukta rent ut sagt skit Nej att komma med tåget är nog det mest välkomnande i vår stad.då slipper man se och uppleva parkeringsplatserna. sätt upp anslagstavlor med hänvisning till billigt boende för våra turister att skylta för parken zoo det är inte populärt bland de jag talat med då vita tigrarna och Fantomen land är borta i från Parken Zoo numera. så TunaPark kan numera skyltas för i stället och Tingsgården med Gamla stan. Se rutorna ovan! Lägg om spåren mellan Skogstorp och Eskilstuna C-och låt dom kopplas i hop med spåret mot Arboga. Bangården i centrum bör flyttas ut till DHL som man har pratat om... Tågcentralen ser tyvärr ganska osmaklig ut! Fullt byggd och tyvärr ganska skitig. Området kring tågstationen skulle kunna innehålla mer information om evenemang och annat. Fler kaféer och mindre affärer utefter Drottninggatan är välkommet. Våra lokal politiker är alldeles för ointresserade av att skapa bra förutsättningar för mindre företag i stadskärnan. Titta på t ex Falun som trots att det är en liten stad har en levande stadskärna. Mardömmen är ju Borlänge med Kupolen utanför staden, och Systemet och Biblioteket i stan. Nej. Tågspår är aldrig vackra. Kanske snygga till spåren på vägen in till station. Skyltar som syns så man vet hur man tar sig till bussstation. Den är gömd inne i ankomsthallen. Nej. Det är förstås inte så vackert direkt i anslutning till bangården och spårområdet till centralstation. Men antar att det kan vara svårt att göra något åt det. På nyforssidan vid centralstationen borde man kunna städa upp och röja sly - eller plantera nya växter som bullerdämpare. Klotterborttagning

11 Jag tycker att busstationen och tågstationen ska vara på samma plats. Nu måste man traska en bra bit för att komma till bussterminalen. Busstationen för fjärrbuss borde ligga utanför stationen. Stationen och dess plattformer är för bedrövliga samt informationstavlorna ska vara fler och tydligare. Miljön runt stationen borde kunna göras trevligare. OM det inte finns en turistinformation i anslutning till tågstationen så kanske det borde bli en sån där. Finns den eller blir den till, så skylta mycket tydligt så ingen missar den. Jernbolagets gamla lokaler behöver snyggas upp. Se svaret på kommentaren ovan. Områden kring järnvägar är alltid svårt att göra något åt, det ser för det mesta inte alltför inbjudande ut, vilket stad man än anländer till och i det avseendet äre-tuna varken bättre eller sämre än andra städers järnvägsinfarter. Man kan inte med bästa vilja i världen på stå att infarten från V-ås inbjuder till besök i stan. Från Sthlm är det OK, men gör i första hand något åt tåginfarten från V-ås, sämre finns ingte, möjligvis infarten från Gillberga,Lista den har i alla år varit den sämsta vi har. Men som landskapet ser ut är det svårt att göra något åt den. Mera välkomnande skyltar Mer grönt, mer känsla för ett skönt mottagande. En möjlighet till att se och känna väl mottagande ovaset om jag ska stanna eller åka vidare. Något att komma ihåg i från stunden eller helheten. Tågstationen kan alltid utvecklas mer och moderniseras för att underlätta och locka för flera passagerare. Det borde finnas tydliga informationstavlor på varje perrong. Infotavlor om Eskilstuna, tydlig skyltning mot centrum mm. Allt klotter och ogräs ska bort. De ska synas att man kommer till en stad. Ej åkt tåg i sommar Ta bort klotter Kallas inte området omkring centralstationen för Resecentrum? Är inte då viktigt att det finns gott om platser att stanna till med bil på eller parkera en kort stund för att lämna av eller möta resenärer. Dom som har planerat nuvarande utformning verkar inte ha förstått ett dugg hur det borde ha fungerat. Nej Från tågfönstret hinner man inte se mycket. En besökare har väl inga andra förväntningar än att järnvägen går genom industriområden och bangårdar. Handlar detta om att lägga resurser på utsikten före stationen? I så fall tycker jag det är onödigt. En naturligt vacker utsikt har man dock när man kommer från Stockholm och passerar ån och kyrkan. Gatsten är en trevlig gatubeläggning när man kliver av tåget, men den finns redan. Det är tragiskt att husen i Nyfors som byggdes för 100 år sedan inte finns kvar. Miljonprojektshusen signalerar att åt det hållet finns inget intressant att finna. Inget jag kan komma på. Kan inte komma på något för tillfället. Har inte åkt så mycket tåg i sommar. Tågstationens skyltar till busstationen (Tullkammaren) är ej längre synliga. Det har monterats upp en luftanäggning framför de gamla skyltarna. Tunafors fabriken borde rustas. Åker ej tåg så ofta. Kan ej kommentera. trapporna ner och upp mellan perrongerna är livsfarliga att gå i vintertid. Jag har pedlat med tåg till/från västerås under flera år och varje vinter ser jag många som halkar i trapporna. De skulle även behövas städas bättre det är alltid skitigt där sommar som vinter. Vet ej Som Eskilstuna bo blir man hemmablind, men finns det information på stationen åt vilket håll centrum ligger och högskolan ligger? samtliga dessa infarter är fula och tråkiga. infarten från västerås tycker jag är helt okej. Lite tråkigt med bangården men vackra vyer över hällby. Från stockholm också okej, har ej kommit från katrineholm. Var länge sedan jag åkte så jag har svårt att definiera detaljer. vet ej Vet ej. Jag har inte åkt tåg i sommar. Men de gånger jag gjort det tidigare så vet jag, att man är helt upptagen av att få med sig sina grejer och kolla vilken perrong man ska stiga av på. Inte hinner man studera några infarter. Inte jag i alla fall. Allmän uppsnyggning och något vackert att se på borde läggas till. Ingen kommentar Snygga upp i Tillgången Från Stockholm är det OK. Det är vackert med vattnet och komma över bron. Ända tills man tittar på Banvallen mot Nyfors. Där är det ofta otroligt skräpigt och fult. Som bakgårdar i stora städer! Från Västerås och Katrineholm är det som det är. Industrierna står ju där. ( Det är fint vid gamla lokstallarna). Men det är ofta även där, skräpigt och slyigt. hela perrongområdet är skabbigt. bangården mot nyfors likaså. När man kommer från stockholm och åker över Forss Kyrkbro är det fantastiskt vackert sedan åker man rätt in i ett betonggetto och får kliva av där. Från Västerås: Mycket klotter på bullerplanken längs med infarten. Röj träd och sly så att man ser hängbron över ån. Från Stockholm: Garagelängan i änden av Stensborgsgatan och baksidan på bilaffären vid Statoil är nästan alltid fruktansvärt nedklottrade, och inget verkar göras åt det. Från Katrineholm: Utsikten från järnvägen mot ån är väldigt attraktiv. Se till att röja bland träd och sly så att man ser ån. Tunafors fabriker är en skamfläck! Något behöver hända med denna fastighet nu! Gemensamt

12 för alla: Underhållet vid centralstationen är rysligt eftersatt. Det är stökigt, snuskigt, nedklottrat och trasigt. Varför inte inrätta en fast patrull som håller området i skick. Detta är ju en miljö som är det första intrycket för väldigt många både besökare och Eskilstunabor. Och den är inte upplyftande! Jag tror att det saknas en enkel anvisning om hur man kommer till de vanligaste platserna, som t ex högskolan, tursitbyrån och gågatan. Informationstavlan på den östra sidan av stationsbyggnaden ser man bara när man kommer rakt mot den. (Och då är det ju vanligtvis för sent...) Inget speciellt Har ingen synpunkt, kan inte minnas när jag kom med tåg senast... Det skall vara lätt att hitta till Eskilstunas Information. Många klagar över att det är svårt att hitta dit. Åker sällan tåg så jag kan knappast uttala mig om detta Nej, tycker inte att det behövs några målningar som t ex Flen har. Stationen bör byggas ut. Respondenter: När du kommer med bil på E20 från Arboga/Västerås eller Stockholm, är det något som borde ändras, tas bort eller kompletteras? Kanske lite fina blosterarrangeman som vissa städer har för att hälsa besökare välkomna. Se ruta ett. Se första om infarten Skyltningen är otydlig har jag förstått att en del tycker. Det kan vara förvirrande med Eskilstuna Ö, och skyltning till Nyköping etc för den som ska till Etuna och aldrig varit här. Skyltar mot Eskilstuna mycket tidigare Bättre infartskyltar, bättre skyltat. Eskilstunas vision svårförståerlig och lockar inte till besök. Mer skyltar om parken zoo, Rademachersmedjorna, Turistinfo och andra större sevärdheter. Nej nej. När man kommer mot Eskilstuna så är infoskylten om Eskilstuna VÄLDIGT långt innan avtagsvägen till Eskilstuna. Det känns som om nu kommer avtagsvägen, nu kommer avtagsvägen, nu kommer avtagsvägen nähä det blev ingen avtags väg OJ DÅ var den HÄR?! Så flytta tavlorna närmare infarterna. Roliga dekorationer i form av blommor eller liknande, i samma anda som vissa rondeller i stan har. Det ser trevligt och lockande ut. Den svarta skylten måste bort, se tidigare fråga. Byt till en finare i gladare färger o med nån annan (eller ingen) slogan. Piffa till välkomstskylten lite grann med något spännande motiv. Vi satsar mycket på miljön, så kanske något som ankyter till det. Att skyltningen är tydlig. Sist jag kom från Stockholmshållet så var ex parkenzoo-skylten delvis skymd av sly. Inte nice. rastplatser, mackar, restauranger kunde kanske har mer info om stan, typ, nu när du ändå är så nära, varför inte passa på att... Nej Att se till att det finns någon ren snygg och trevlig parkering att ställa ifrån sig bilen på.eller ska turisterna bara fara igenom och tycka att så snygg infart??????????? även där komplettera med hänvisning till billigt boende som går att komma in i inom 3 timmar. visst vandrarhemmet i vilsta det är inte riktigt vad dagens turister strävar efter utan mera lägenhetshotell eller vanligt boende som snabbt kan bokas och flyttas in i kortare/längre perioder. pusha för restauranger med vanlig husmanskost i nära anslutning till vägen som trafikeras. se rutorna ovan! Bygg om Rondellen rondell Skylta också ut stadsdelarna Alla infarter från E20 är tråkiga. Förbi in mot E-tuna blir infarterna bättre men endast Centruminfarten bjuder på riktigt fina rondeller med konst och växtlighet. Ta bort ordet FRISTAD. Kan anses som hem åt alla med problem och som vill skapa problem. Informationen på de elektroniksa skyltarna borde ha mer rullande information. reklam för möjligheter till mat och vila samt beskrivning om närheten till centrum Se fråga 1 Tidigare skyltning med avstånd. Infarterna måste kännas mycket mer välkomnande. Informationstavlorna är bra, men alldeles för skrala. Örebro är ett bra exempel på en BRA informationstavla. Färg, ofta bytt innehåll,

13 information om evenemang m.m. som gör att man ibland blir nyfiken och sugen på att komma tillbaka och besöka evenemanget. Tittar man på infarterna från perspektivet vacker så lämnar de ALLA en hel del att önska anser jag. Gråtrista staket och industri/lagerfasader är vanligt och lämnar inga vackra syner... Visa att det även finns en campingplats i Vilsta. Det bör alltid finnas kartor i lådorna. Skyddsräcket i rondellen sitter nog i rätt höjd i förhållande till en bil men sikten är usel när man kommer på avfarten. Nej. Man bör se efter hur växtligheten och vegetationen breder ut sig. Jagv gillar i och för sig när naturen sköter sig själv, men tror att vissa stråk längs E 20 kan rensas från sly mm. Kanske förmå någon att odla ex lin eller raps el dyl på ängarna i anslutning E 20. Den stora skylten med texten om den stolta fristaden. Inte ens de som bor i Eskilstuna vet vad den betyder. Många nya besökare som ska till centrala delarna av Eskilstuna som åker från Stockholm åker av redan vid första avfarten dvs mot östra Eskilstuna (av misstag) istället för mot Centrum. Det blir förvirrande för de, kan man skylta bättre ute på E20 så att de förstår att de ska mot Centrum istället. Typ nästa avfart mot Centrum om tex 1000 m? SAmma svar som vid ettan. Tydligare skyltat till våtmarken. Se fråga 1 Se kommentaren till fråga ett. Bort med flosklerna och tänk igenom vad som egentligen är viktigt innan skyltar kommer upp. Avfarten från E20 (från Strängnäs-Stockholmshållet) är livsfarlig. Man vrider nacken ur led för att se om det kommer bilar från centrum-hållet. Knappast att man har tid att kolla hur det ser ut när man bara försöker ta sig in i rondellen. Det är svårt att hitta Skogstorp. Kanske en data info tavla vid en stora rondlen som säger mer om vad som händer och kommer hända i och omkring stan? Den som sitter upp vid vägen vid E20 och bron Volvo, kanske inte helt sitter rätt efter som vägen här är smal, och farten är hög. Den kanske skulle sitta mer in till infarterna som ger även föraren chans att hinna med att läsa. Mer info om Eskilstuna än om Parken Zoo skulle uppskattas. De första rondeller som man kommer till från E20 vid avfarten vid Mac Donalds är helt fantasilösa enligt vägverket är det torr ängsmark, vilken koppling har det till platsen? Rondellen vid Willys är vacker som den är. Rondellen vid Årby är inte ful men på vilket sett har den en anknytning till platsen? Vad ska den föreställa? Tråkigt att det man främst ser från E20 är de stora höghusen i Årby och lite industrier - men det är väl svårt att ta bort. Ingen synpunkt. Nej Jag tycker Västergatan redan har förbättrats. Den är enhetlig och välkomnande. Att det hänger vackra vepor över Statt är jag tacksam för. Ödetomterna (parkeringarna) längs vägen börjar också försvinna. Ödetomter signalerar stagnation, både för Eskilstunabor och besökande, de skapar också otrygghet för flanörer och bör bebyggas ev. bli parker. Stadsparken kan förbättras, den ser inte ut som en park, mer som en gräsmatta med träd på. Större skylt, med mer färger så att folk ser den. Se ovan. Som helhet ser Eskilstuna från E20 mycket tråkig ut och det finns inte mycket i utsikten från E20 som lockar till besök. Kalmar hade för en del år sedan att man fick kaffekupong vid infartsinfo (Råbyhed) som kunde omsättas vid turistinfo inne i stan. Man lockades in till stan - detta är något för Eskilstuna. Det gäller ju att få in turisterna till stan för som sagt det finns nästan inget att locka med från E 20. Låt skyltarna innehålla information iställer för vision. Nej. man skulle kunna mer lite mer info om vad som händer i staden för att väcka intresse från förbipasserande att vilja åka in till stan. Vet ej Dessa frågor borde ställas till någon som besöker Eskilstuna för första gången Mer information om aktiviteter. Dessa infarter är mycket fantasilösa. Ger inget positivt intryck av Eskilstuna och lockar inte att ta av vid avfarten och åka in i stan. Det blir bättre när man väl bestämt sig för att köra in till stan via Årby, den infarten är snygg, informativ och inbjudande. Det är ju Årbyrondellen som inte är rolig, gamla köpcentrat synen av höghusen i årby samt de tråkiga industrilokalerna i närheten av ÖB som gör att det inte känns roligt att komma till eskilstuna. Jag känner många som kommenterat just detta när de kommit till Eskilstuna första gången. Den stolta fristaden borde tas bort, ingen fattar vad det betyder ändå. Parkeringsplarser utanför tätorten med möjlighet att åka buss till centrala staden. Det gäller på sikt alla infarter. Inga kommentarer. Se komm. till fråga ett. Reklamen för Parken Zoo syns knappt pga att den är grönfärgad. Borde ha annan färg för att fånga ögat. (Från Stockholm är dessutom den skylten igenväxt och syns knappast)

14 ok Åkar men in vid Årby går det ofta väldigt fort. Den stora skylten med texten Eskilstuna den stolta fristaden lämnar mer frågetecken än nyfikenhet. Skylten ser felplacerad ut, passar inte i miljön. E20 västerifrån: Det är ju väldigt tråkigt att Folkesta köpcentrum, som är det första man ser när man kommer från Arbogahållet, är så utarmat. Det ger knappast ett positivt första intryck. E 20 österifrån: Kommer inte att tänka på något specifikt. Från E20 vid Årbyrondellen: Här skyltas det med Köpcentrum. Som jag tolkar det är det Rondellens övergivna köpcentrum som avses. Ta bort! Det är svårt att veta vilken avfart man ska ta för att ta sig till centrum/badhuset/parkenbadet... Jag vet ett antal personer som därför väljer bort att åka till Eskilstuna (och istället väljer Västerås). Brist på skyltning till Sporthallen/Tunavallen och Ekängen ställer till besvär för ganska många utomsocknes. I arenornas stad borde arenorna vara lätta att hitta till! Det är bra med information m kommande evenemang vid E20, de som bara passerar kan lockas att återvända till specifika händelser. Inget speciellt När man kommer från Stockholmshållet så finns det ingen rastplats längs hela E20, det kanske borde finnas en i närheten av Eskilstuna med turistinformation (karta, turistbroschyrer osv.). Vet ej Se fråga 1 Det borde finnas tavlor, digitalramar, som visar olika vyer i staden/kommunen samt mer plats för information om kommande och pågående aktiviteter. De nuvarande tavlorna är är inte bra och har endast lite information om vad som pågår i staden. Det behövs något som fångar intresset och skapar nyfikenhet. Skyltarna borde bytas ut (se under fråga fem). Respondenter: Är det någon plats vid infarterna som är särskilt viktig att lyfta fram? Parken Zoo, Munktellomr och Rademachersmedjorna. Centrumrondellen(Alltså Årbyrondellen). Det ser väldigt tråkigt ut som det gör idag, särskilt med rondellenköpcentret som gapar öde. Jag vid Rondellen där många bara susar förbi på E 20. Vet ej Någonstans där man kan stanna. Skyltning nej. Den vid Årby, bättre möjlighéter att stanna. - Turistinformationen för dom som kommer från Flen (vid soptippen) kunde göras mer attraktiv. Finns det någon för dom som kommer från Katrineholmshållet? Det finns ju annars en p-ficka innan det blir 70 vid Hållsta-rondellen. Den skulle också behöva en ansiktslyftning. Inget Nej. Se rutorna ovan! Köp centrat vid årby rondellen ser bedrövlig ut. Med miljötanke - kanske våtmarken och lite info om den etc. Industrihistoria kring motsatt sida (Volvo) med någon anknytning till Munktellmuseet. årbyinfarten. Att det finns många olika fartgränser inom kommunen.göra trafikanterna medvetna om detta Industriområdena runt östra infarten har ingen skött yta ut mot vägen. Det är bra att det finns planer för fastigheten Rondellen så att den inte gapar tom. Tomma övergivna baracker och fastigheter som tex Tuna Fors fabriken ger inget vidare intryck av staden. INgen kommentar. Området där ÖB ligger ser trist ut. Behöver en rejäl ansiktslyftning om man vill få bort stämpeln som grå industristad. Ska det vara skyltar så satsa på aktuell information och se då verkligen till att hålla den uppdaterad, så man inte möts av informationer om evenemang vars datum redan är passerat. Sånt väcker enbart löje och ilska. Alla infarter har något att lyftas fram. Att bara se att någon skulle vara mer eller mindre i beroends till vad som finns närmast ska vi inte ha. Alla betyer lika mycke.

15 Rondellerna. Varje rondell i sig ska vara vacker i sig själv. Se hur andra städer har gjort tex Falun, Katrineholm osv.. Infarten vid Årby och vid Västerleden känns som de som flest turister passerar så dessa bör kanske prioriteras. Infarten mot lasarettet vid Svista känns helt bortglömd. Ingen synpunkt. nej Att det finns en väl tilltagen parkeringsficka, så att det finns plats,att i lugn och ro orientera sig. Drottninggatan som visar vägen mot centrum. Ån är en riktig tillgång om omgivningarna är vackra. Och det tycker jag att de är. Nej. vet ej Vet ej Inte som jag kommer på nu Förstår inte frågan.menas platser utmed infarten eller platser i kommuen? våtmarken tycker jag. Inga kommentarer. Att informationstavlorna är uppdaterade. Det är en lång sträcka från Skogstorp och in till stan som ser död ut. Inte vet jag men Skjusta och Vilsta kanske. Naturen där är ju fin. En och anna Ek kanske skulle kunna komplettera. Lyft fram landsbygdskänslan som bor granne med staden (avfarten mot lasarettet) lyft fram att mälaren ligger ett stenkast från centrum (avfarten vid årby) och Torshälla som gammal välbevarad stad (västra avfarten) Järnvägen västerifrån: Den nya kombiterminalen. Ekeby flygfält. Järnvägen österifrån: Området mellan Köpmangatan och centralstationen. Järnvägen söderifrån: Järnvägen följer ån i stort sett ända från Skogstorp och ända upp till Tunafors. Utnyttja det! E20 västerifrån: Våtmarken. Och varför inte bygga några vindkraftverk på den mark som ligger mellan våtmarken och Folkestamotet, och som bara är en åker i dag. Inga hus i närheten som skulle bli störda, och tillsammans med våtmarken skickar det en signal om att här gillar vi miljön. E20 österifrån: Logistikparken i Kjula, samt logistikföretagen i Svista. Förstår inte frågan. Eskilstuna central och infarten från E20. Vet inte om det finns någon särskild plats... Vet ej, jag använder bara cykel. Skyltarna ÄR viktiga då de för de som passerar kanske är det enda som identifierar vilken stad de åker förbi. Bra välkomnande skyltar som samtidigt väcker nyfikenhet är viktigt. Infarten Årbyrondellen är inte så trevlig. Den är opersonlig och svår att koppla till E-tuna. Svår att köra i och att veta vilken fil man ska ta. Respondenter: 46 Din kommentar till fråga 5. Ha gärna med om blivande evenemang (se skylt Strängnäs, även Arboga) Att det verkligen är aktuell information som finns där. Se tidigare svar Tåkiga och intetsägande för en turist

16 Snyggt med svart även om det börjar bli vanligt (i Sala m fl) Använd rörlig text för att informera om större evenemang men också till deltagarna vid exempelvis fotbollsturneringar och annat Känns onödiga, men nu när de finns, så finnd väl ingen anedlning att ta bort dem. Fula och svårförståeliga Kan säga mer Saknar både värme och historia/kultur. När man kommer mot Eskilstuna så är infoskylten om Eskilstuna VÄLDIGT långt innan avtagsvägen till Eskilstuna. Det känns som om nu kommer avtagsvägen, nu kommer avtagsvägen, nu kommer avtagsvägen nähä det blev ingen avtags väg OJ DÅ var den HÄR?! Bra med infon som rullar men svart och tråkigt. Se förslag på fråga 3 med blommor och liknande. Ah, här kom den... Ja, som sagt, det är en hemskt ful och tråkig skylt. Svart?? Gör en GLADARE skylt. Och den stolta Fristaden??? Fristad för vem nu för tiden? Eeehh... modernisera tack. I framtiden när alla har GPS så skulle det vara coolt om när man åker förbi en info-skylt så kopieras den automatiskt till GPS:en så man kan läsa i lugn och ro. Ibland är det svårt att ta till sig allt som man snart åkt förbi. Säg bara inte att det redan finns och att det är jag som är helt efter. till inte förpliktande, som de flesta slogans... Ta bort den röda, FULA tilläggstexten. Måste man veta att det är en vision för år Det blir ju lite som att: Flytta hit om 10 år, då är vi tillräckligt bra. Jag kör sällan så jag bryr mig inte Ja inte är det då något som stämmer med verkligheten.kommunens styrande har helt missat innebörden med skylten. så ful logotyp saknar smederna som finns på fristads torget det som verkligen kännetecknar Eskilstuna kommun att det är en stad med hantverkare/yrkesmän i. Jag tror inte många förstår vad man menar med den stolta fristaden, speciellt inte de som kommer utifrån. En ny slogan borde tas fram! jag tycker visionen är obegriplig om man inte är insatt i historien. Kan den spegla mer av det vi har att erbjuda i aktiviteter och restauranger tror jag att man uppskattar som besökare. Gärna aktuella informationer. Skylten är bra. Men texten som beskriver antalet invånare är inte bra. Man får en känsla av att Eskilstuna har ett lillebror komplex. Man måste bevisa att vi är nästan invånare. Folk ska inte flytta hit för att vi är fler än 100 tusen invånare utan orsaken till att folk vill flytta hit är den kvalité som man får i form av barnomsorg, sjukvård, bra miljöklimat och ett tryggt boende. Liten skylt Fel slogan, Vilka är stolta...? Har stolthet någon mått? räcker inte med en skylt komplettera med en avbild av smed statyn 8-10 meter hög Mer info ser tråkiga ut kan göra mer reklam för vad man kan göra i eskilstuna.de tidigare tiger skyltarna var bäst, de gav oss ett signum.obegripligt för en utomstående med att det står den stolta fristaden. Varför inte lyfta fram närheten till ån,rothofsaparken.rademacher smedjorna,parken zoo,tunapark,ett grönskande centrum,cykelleden vid våtmarksområdet,sundbyhollm.torshälla stads entrétavla är trevlig och talande Men är det här det enda? Trevlig med info, yttligare en skylt längre fram vid Årby? Jag tycker skyltarna är intetsägande. Dvs vad betyder den stolta fristaden (jag som arbetar inom kommunen och vet vår vision förstår) utomstående måste förstå vårt budskap Gör något vackert. Locka folk att vilja svänga av in till stan, även om de inte hade tänkt göra det innan... Informationstavlorna är bra, men alldeles för skrala. Örebro är ett bra exempel på en BRA informationstavla. Färg, ofta bytt innehåll, information om evenemang m.m. som gör att man ibland blir nyfiken och sugen på att komma tillbaka och besöka evenemanget. Jag gillar inte att skylten är så svart. Bra att visa pågående evenemang. se fråga 3 samt att de lyser så kraftigt att de ibland bländar trafiken. Jag tycker tyvärr att vår slogan är intetsägande i alla fall för de som inte bor här och förstår bakgrunden. I min mening också bakåtsträvande just på grund av bakgrunden. Skylten i övrigt är snygg och bra med slingan som indikerar aktiviteter i stan. Själv har jag inget bra förslag på slogan heller, det är svårt att hitta nåt unikt med dagens Eskilstuna. Skylten har ett märkligt budskap och säger den oinsatte absolut ingenting. Hur skulle du själv reagera om du såg skylten i en annan stad om du inte visste vad den ska förmedla... SKylten är för svart och vit och för fyrkantig. Det känns stelt. Fristad... för vad/vem? För difus... Ha gärna en staty intill, kanske med anknytning till parken zoo eller Rademacher... Illustrera visionen med bilder. En svart tavla med gul stjärna är inte mycket att vara stolt över. Se fråga 1. Redan kommenterad på fråga ett. Jag har inget emot skylten som sådan, men budskapet som texten förmedlar gränsar till löjet. Kom igen med aktuell information, lägg lite krut och intresse på att vara dagsaktuella med allt som visas utmed förbifarterna, så kanske en

17 och annan tar sig in till stans centrum eller var evenemanget nu pågår. Men här förutsätts förstås att man tillsätter folk som är alerta och välmotiverade för uppdraget, och inte har det som någon liten vid-sidan-om sysselsättning som ska ksötas med vänster hand. Tråkiga, små, intetsägande. För dem som inte bor här är Fristaden bara konfunderande- fristad från vadå? Använd dessa skyltar även till trafikinfomation. Ex.vis: Du använder väl säkerhetsbältet nu? Detta kan man göra när man har brist på information. Fördelningen är fel för mycket disposition på visionsledordet och mindre yta för skiftande info. Oklart budskap till förbipasserande. När man nu en tid sett skyltarna har jag personligen känt mer och mer för det gamla begreppet Sméstaden. Det speglar en viktig historia, vilket jag tror lockar mer än en ganska oklar vision. Jag tror att visionen visst gör nytta. Men snarare internt i kommunhuset, som just en vision. Nu blir det mest löjligt, ungefär som en liten pojke som vill imponera på de stora grabbarna. Som jag skrev i inlägget här ovan, så bör varje infart ha samma finna mottagand ovaset vilken väg som jag kommer in på. Jag ska känna mig mycket välkommen ovaset om jag bara är en turist eller om jag bor här. Jag ska känna mig mycket uppskattad även om jag bara för stunden har lämnat staden för en resa, återkommer! Tänk på det! För liten text på displayen, hinner oftast inte läsa vad det står. Ju större desto bättre. Tycker att den stolta fristaden är en rätt dålig grej att skylta med. Sveriges första fristad Genom ett riksdagsbeslut 1771 grundades Eskilstuna Fristad, Sveriges första fristad. I Fristaden skulle småföretagare som ägnade sig åt järn-, stål- eller metallförädling, fritt få etablera sig och bedriva sin verksamhet fria från skråtvång och tullavgifter. Men nuförtiden är Eskilstuna ingen fristad och inget som bör vara Eskilstunas ansikte utåt. Texten Eskilstunas vision för år 2020 säger ingenting för den som kommer från Säffle. Vet från andra städer vi passerat i sommar hur viktiga skyltarna är. Läser tex alltid vad som står vid strängnäs eller Enköping så jag tänker mig att den undre skylten med utbytbar text är viktig för att marknadsföra Eskilstuna. Jag hade hellre valt ett motiv från Eskilstuna på den övre skylten. Hur många vet/förstår vad Fristaden står för. Vad säger sådana floskler för något om orten???? Rätt så anonym skylt. Den är tydlig och bra. Jag förstår mig inte riktigt på kommunslogans. De verkar försöka innehålla något specifikt men ändå allmängiltigt. Vad är syftet med slogans? Den enda som jag kan komma ihåg och som är bra är den från Hjo. Vad menas med Fristaden? Kanske är det för läsaren att lägga in betydelsen. Lite luddigt. Speciellt för besökare som inte vet att ett område i Eskilstuna varit en fristad. Räcker det inte med Välkommen till Eskilstuna? I den rullande texten under skylten hoppas jag det visas vilka allmänna evenemang som är på gång i Eskilstuna. Ser lite stela ut. Är informativa och lättlästa. Den från Arbogahållet sitter mindre bra placerad. Vägen går ihop och blir enfilig där och det är stor risk för olycka om föraren splittrar koncentrationen från vägen/omkörningen samt skylten. Visst att det är snyggt med svart. Men borde det inte vara lite färg? Så att den sticker ut och så att folk ser den bättre. Med den är snygg och enkel. Vad då Fristad tänker turisterna och förknippar med den mer kända fristaden Christiania i Köpenhamn. En expert på kommunslogans från KTK (Göran Cars)sågade TOTALT Eskilstunas försök att ha en ny slogan Se tidigare kommentar. helt okej. vore ju trevligt om det fanns lite mer info om aktiviteter osv... Ganska tråkig Passerar dagligen och tycker att informationen är bra och byts ofta Det är en snygg skylt men det vore bra med en komplettering med vad som händer i staden. ibland står det gammal information på skyltarna Ingen fattar vad som menas med -den stolta Fristaden. Gärna flera skyltar.man kanke inte alltid ser den första. Svart bakgrund ser sorgesamt ut. Välkomstskylten kunde ge mer info om Eskilstuna. Jag tror inte att de som kommer utifrån blir klokare av den stolta fristaden Jag måste fylla i alternativet dåliga, eftersom uttrycket den stolta fristaden hos mig direkt för tankarna till Christiania i Köpenhamn. Det är förstås inte meningen, men jag kan inte hjälpa att jag alltid får sådana associationer. Hoppas att jag är ensam om det. Som jag nämnde tidigare så borde vi ha mer färglada informationstavlor - gärna där bild/info kan ändras. (Stora, som ex Örebro har vid sin infart) Få förstår sloganen om man inte redan känner till Eskilstunas historia och inte ens om man gör det passar den.

18 De säger inte så mycket. Inte mer än att vi är i Eskilstuna. Jag är inte ens säker på att alla Eskilstuna bor fattar. Hur många vet vad som menas med fristad? Inte många skulle jag tro, varför skyltens text i grund inte säger så mycket för de flesta. Den passar inte in i miljön. Skylten borde spegla budskapet på något sätt. Den ser varken stolt eller entrepenörsvänlig ut. De är snygga! Jag gillar stjärnan på svart botten, och typsnittet är modernt och snyggt. Skulle gärna se att andra kommunala anläggningar, till exempel idrottsanläggningar, får skyltar med samma design. Vad beträffar texten den stolta Fristaden så är jag kluven. För en utomstående är det fullkomligt obegripligt. Eventuellt förknippar man det med Christiania i Köpenhamn, vilket både kan ha positiva och negativa konnotationer. Å andra sidan är det en slogan som sticker ut en aning. Man blir lite nyfiken; vad menar de egentligen? Men, varför är det stor bokstav i Fristaden? Vad då - den stolta fristaden - låter löjligt Visionen känns flummig... Den är inte verklig för kommunens invånare, och troligen inte mer för utsocknes... Fristad handlade om att att slippa skråtvånget och tullavgifter. Är vår vision att slippa det år 2020??? eller är visionen att vi ska vara stolta över det 2020? (JAG vet vad visionsarbetet innebär. Jag har varit aktiv i det arbetet på 2 olika arbetsplatser under Jag tycker att det var jättebra att alla verksamheter skulle reflektera och sätta upp visioner. Det är också bra att minska spretigheten som finns när man har olika verksamheter inom samma organisation. Mina kollegor var negativa då, och idag är det ingen som pratar om visionen.) Eskilstuna-den stolta Fristaden är för abstrakt, hur många av besökarna vet vad som menas med Fristad. Jag förstår inte innebörden i den stolta fristaden. Jag har bott här i tre år och har varken upplevt stolthet eller frihet. Här finns ju anrika byggnaden att visa upp på skyltar. Stadens gamla hus är vackra, anser jag. Dessutom finns ån och forsar, men en stjärna, vad betyder den? Ser lite tråkiga ut, fast då behåller man å andra sidan uppmärksamheten på trafiken. Jag tycker inte de nuvarande skyltarna är bra. Vem bryr sej om Fristaden? Vad innebär det? Det var ju dessutom en mycket kort tid som stan verkligen var en Fristad. Jag tror inte utomsocknes som ser dem förstår vad som menas. Och det gör inte jag heller, för övrigt. Och inte tror jag att de lockar någon att besöka stan som inte redan är på väg hit. Fånig logga som är svår att förstå Skylten ser kaxig och kall ut. För de flesta tror jag att begreppet fristaden är relativt obegripligt. Skylten ser varken vänlig, välkomnande eller inbjudande ut. Den stolta fristaden är ett svårt begrepp för de flesta. Man måste vara påläst för att förstå vad det innebär. Den stolta staden kunde nog räcka. Viktigt för staden att vi är stolta över den. Respondenter: Berätta gärna om egna idéer eller exempel på lyckade infarter i andra städer i Sverige eller utomlands. Jag gillar just mycket grönska och blommor. Städer som satsar på det känns mer välkomnade. Sedan gäller det att man river alla öde och trasiga byggnader som ger intryck av att man hamnat i en stad där man har ett dött affärsliv samt att man inte bryr sig om vackra miljöer. Finns många men just nu inget komihåg. Dvs de gav mig inte något bestående intryck men kanske för stunden var inbjudande och gjorde att vi åkte in i staden. Införmatin er om staden och välskötta infarter. Snygga rondeller infarten till Katrineholm den andra tror jag mycket sten och fina perenner. Jag tycker även att det går att göra mykcet mer på vår hemsida ett bildspel där Towa Carson tex berättar om Eskilstunas smultronställen. Det känns som nån annans jobb, nån som är anställd, får lön och har utbildning i det hela. Se förra kommentaren. Ingen åsikt En lyckad infart är viktig med målet för infarten är väl det allra viktigaste.det är vid målet det ska vara välkomnande. Och det första man möts av i Eskilstuna är parkeringsplatserna om man nu ska turista i stan.och där är det skräpigt.dessutom dyrt att parkera sin bil.och i det läget spelar infarten ingen som helst roll. egna idéer att tydliggöra dessa 3 punkter 1 billigt boende, skylt över lägenhetshotell eller annat som snabbt kan flyttas in i kortvarigt längre perioder. 2 Godmat dans/festplats förut fanns (statt) nu vart vänder man sig numera? 3 vår radiostation skylten har ofta varit dold så den har varit svår att se stundtals den kunde visas lite tydligare En orienteringskarta vid alla infater med för besökande matnyttig information. Det som finns/ej finns idag uppfyller knappast god service. Islands flygplats välkomnar en med humor- du har inte landat på månen välkommen till Island. Humoristiska glada budskap gör att man blir mycket positiv och inte glömmer vad staden vill sända ut för budskap. Mer grönska, naturliga färger, blommor och varmare välkomst! Samt en bättre planerad ljussättning. torshälla stads entrétavla är trevlig och talande Varför inte lyfta fram närheten till ån,rothofsaparken.rademacher smedjorna,parken zoo,tunapark,ett grönskande centrum,cykelleden vid våtmarksområdet,sundbyhollm.torshälla stads entrétavla är trevlig och talande Bra infarter finns ex i Falkenberg. Katrineholm har ocskå en mer inbjudande infart från Eskilstuna-hållet sett, här har man ett vackert konstverk i form av blomma. föera rondeller in till centrum är mycket tilltalande.

19 Där man generellt använder grönska i form av träd och eller vallar för att dölja trista industrier och dämpa buller från vägen är bra exempel. Jag saknar en trevlig rastplats en bit från Eskilstuna utmed E20 där det är trevligt att stanna och få information. I linköping har man flygplan utmed vägen. Vi kan ha en traktor eller en dumper från Volvo. Varför inte en stor staty med en smed? eller något annat passande. INgen kommentar. Se denna film på Youtube: Vi måste våga sticka ut och vara stolta över vad vi har av mångfald och kultur. Det är svårt att hitta nåt bättre än som det ser ut nu, min upplevelse utmed vägarna i landet är att det är ungefär lika nedlusat med tveksamma infor-mationer och annonseringar vart man än styr färden. Det skulle vara kul om E-tuna kunde bryta av från mängden och göra något nytt. Men det krävs tid, tankeverksamhet och resurser för att gå i spetsen för något nytt. Det är väl frågan om sånt kan avsättas i en kommun där sparbetingen legat över andra verksamheter, t ex skolan. Ex.vis de stora blommorna i Katrineholm. Har inte E-tuna någon blomma som man kan göra samma idé med. Dalahästen i Avesta. I Rättvik behövs inga skyltar, där säger själva infarterna allt som behöver sägas. Retar mig alltid när jag kommer söderifrån (Katrineholm) att Eskilstuna inte finns på vägskyltar i tex Norrköping. Vi ligger inte i topp men vi ligger inte häller i botten. Vad vi behöver är möjlighet till en dekrativ förändring som ska vara pågående. Bara för att vi/ni har fixat till rondler och infartsvägar, så är inte intrycken klara. Att göra små förändringar kan säga mer om en stad, än den som gör om allt och sen ingeting. En pågående proces säger mer om dess innevånare som bor i staden och hur man tänker hur vi ser på detta. En fast stelhet i en rolig/tokig tanke. Men humorn finns som en grund. Infarten via väg 230 är trevlig med välskötta rondeller. En kombinerad mötesplats/allaktivitetshus/informationsställe/reklambyro vid infarten vore önskvärt. För mig boende i stan är det svårt att uppfatta hur det är att åka in i stan. Däremot åker man ju ut ur stan. Det kan väl finnas trevliga skyltar ut ur stan som andra kommuner har. Det vore bättre med en symbol, något som man kommer ihåg och lägger märke till. Hur man använder ljuset i en infart är viktigt. Norrköping har kommit lång vad gäller att skapa med ljus i stadskärnan. Ta fram det som är typiskt för Eskilstuna och gör det synligt vid stadens infarter på något sett. Enköpings arbete med växter och valet att använda perenner i större utsträckning vid offentliga planteringar känns som en hållbar tanke. Jag tror att det kan vara bra med en fast symbol vid E20 som får finnas från år till år som tex trollet i Huskvarna som var jättespännande när man var barn och som jag nu visar min familj. Vad man förvånas över när man kommer utomlands är hur fint trafiken flyter och vilket samspel som råder mellan biltrafiken och fotgängare/cyklister. Är viktigt med tydliga skyltar,som visar olika viktiga turistmål. Jag tycker Eskilstunas infart från E20 är mycket välkomnande jämfört med andra städer jag ofta varit i, t.ex. Malmö, Lund, Höör, Kalmar, Västerås. Men tågstationen i Liege, Belgien (Guillemins) slår allt. Uppsala har en glob som är fin och som lyser i mörkret. Kaffekuponger vid Råbyhed -inlöses vid Turistbyrån i stan. Själva utsikten från E20 är så väldigt tråkig så det är svårt att göra något åt den -industrier och fula hus. kommer inte på några just nu Något som jag ofta tänker på när jag åker runt i sverige är att många städer har köpcentran som första anhalt när man kommer in mot stan. jag och många med mig stannar vid dessa och äter och då blir det shopping också. Ibland om jag vet att det finns köpcentra så kan jag planera att jag ska stanna och t.ex. bunkra mat inför semestern eller köpa en present (om jag ska på kalas) istället för att släpa allt hemifrån. Det tycker jag är smart. Annars slås jag av om det ser fint och idylliskt ut när man åker in i en stad, då kan jag tänka att här skulle jag kunna bo. Mycket grönska, vatten i sikte, fina hus/gårdar etc. Vet inte hur man skulle kunna förbättra infarten via Årbyrondellen men ett förslag är ju att ge Årby områdets hus fina färger precis som de nya hus som byggts vid kloster kyrka, det skulle man nog kunna vinna mycket på. Kanske även att göra något fint parkliknande vid årbystugan, ser lite tråkigt ut där i dag. Gamla rondellenhuset behöver antingen piffas upp eller rivas. kanske kontorskomplex istället? Skiftingeområdet är ju också ett problem eftersom många kanske dras till ica maxi när de kommer. men om man skulle satsa på att underhålla gamla centrumet och tillföra MYCKET grönska så kanske det skulle kunna se lite hemtrevligt ut där också. Utanför Volvo i Hällby, ska det naturligtvis stå en stor hjullastare väl synlig från E20. Torshällaexemplet är det enda jag kan bidra med. Se ovan. Se ovan om Örebro - Jag är tillbaka flyttad till kommunen efter 20 år. Tycker att det är mycket bättre. En liten hypotes: I dag står ortsnamnsskyltarna för Eskilstuna inte på E20, utan först när man har svängt av från E20. Dessutom är antalet trafikplatser ganska få. Det gör också att stan upplevs som mycket mindre än den faktiskt är. Jag tror att många som är obekanta med staden och geografin aldrig riktigt förstår att man faktiskt redan är framme i Eskilstuna, utan att man är tvungen att svänga av och åka ett obekant antal kilometer/mil för att komma till stan. I det läget kanske man väljer bort att stanna och ta en bit mat, tanka, shoppa eller bara spontanbesöka stan. Jag föreslår därför att man flyttar ut ortsnamnsskyltarna på E20. I väster skulle den kunna stå någonstans före Folkesta trafikplats, och i öster en bit före trafikplatsen Svista. Då blir det tydligare att man är framme i Eskilstuna. Det finns säket någon regel som säger att man inte kan göra på det sättet. Men det går uppenbarligen bra på många andra håll, t ex i Örebro och Västerås. Så varför inte här?

20 Jag tycker om när det är tydligt skyltat när jag kommer till en ort som jag inte är förtrogen med. Sommarens bilsemester (750 mil) bjöd på på några vilsna rundturer i jakt på centrumkärna alt restauranger. Vid flera tillfällen gav vi upp och åkte vidare för att istället äta/slöa på någon mack eller vägkrog. Det är trevligt när man leds in mot centrum, t ex som när Kent-flaggorna vajade utefter Västergatan. Så länge det finns en röd tråd att följa känns det att man är på rätt väg! Infarterna skall ge en bild av kommunens själ på något sätt samt ge information om intressanta platser inom kommunen samt vägval. Vid Malmköping och Flen hade (har?) man information om kommande stora evenemang. Det ger inspiration att komma tillbaka. Eskilstuna har haft underbara kycklingar till påsk. Det är rofyllt och vackert. Ett vanligt välkommen till är ju betydligt trevligare än som det är nu. Respondenter: 45 Din kommentar till fråga 7. Då blir det mera överskådligt o lättare att kolla igenom innan man skickar in Ingen Finns ingen bra jobbat. Bra att kunna läsa igenom svaren. Om det är många frågor som har öppna svarsalternativ så tycker jag det är bra om man kan se hur man svarat på föregående frågor. En klar förbättring av enkäterna. DEnna enkät är lagom lång. Inte för mastig/tung. Lycka till med avfarterna. Fortsätt i den här stilen, mer översiktligt, större möjligheter att genomarbeta svaren. En kvalitetsförbättring som är värd heder och som vi deltagare i panelen bör tacka varmt för. Den här enkäten ger mer till mig som ska skriva mina tankar om frågorna. Svaren ger er mer och min helhet i tanke och tal mycket mer. Jag tycker den här ändringen har blivit mycket bra. Ibland kommer man ju på fler synpunkter efter en stund så möjligheten att backa känns bra. Ingen kommentar Det är bra,man får en mera helhetsbild av frågorna. Jag föredrar detta format. Detta är min första enkät så har inte så mycket att påpeka. Men det var bra nu att man kunde ändra sina svar. viktig fråga för att folk ska vilja fortsätta svara på enkäter Det är bra att man kan ändra efterhand, eftersom vissa frågor påverkar svaret. har inte svarat på tidigare enkäter. Mycket, mycket, mycket bättre! En mycket bra förbättring. Skrivande fungerar ju ofta så, att man får nya idéer som man kanske vill komplettera tidigare frågor med. Så den här varianten är bra, tycker jag. tror att det blir mer relevanta svar. Alltås att man svarar rätt där man ska svara. Kanonbra! Ibland kommer man på något bra efter en stund. I den gamla formen visste man inte om det skulle komma nån fråga på det där man så gärna ville framföra... Skrev man dit det för säkerhets skull så blev det dubbelt.

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Bilden av Eskilstuna kommun 2012

Bilden av Eskilstuna kommun 2012 Bilden av Eskilstuna kommun 1 Syfte Kartlägga centrala målgruppers kunskap om och bild av Eskilstuna kommun. Underlaget/resultatet ska utgöra en av flera grunder i kommunens kommande varumärkesarbete.

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 20 funktionärer svarade på utvärderingen. Genomgående är intrycket positivt och majoriteten vill göra om det. Många har kommenterat den dåliga informationen och planeringen

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning.

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning. MEDBORGARDIALOG OM SÖDERBÄRKE CENTRUM Söderbärke Folkets hus 18:30-20:30 2015-09-28 Vid tisdagskvällens möte närvarade ca 75-80 personer. Närvarande politiker och tjänstemän från kommunen var: Fredrik

Läs mer

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman v.26, 27 & 31. Var informationen innan kollot tillräcklig? (57 svar) 60 50 40 30 20 10 0 Ja (98%, 56 st) Nej (2%, 1 st) Om nej, vad

Läs mer

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder EMMABODA 59 Emmaboda 1 Centrum och norra järnvägsområdet 2 Punkthus på gamla taxitorget 12 3 4 Ny järnvägspassage Tunneln görs kortare 5 Nya bostäder 11 13 6 Silos ges ett spännande uttryck 9 10 7 Södra

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga?

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Asfalten är dålig på sträckorna med mitträcke. Att de har fler parkeringsfickor för att vila sig. De accelererar till 300 när de ska köra om och sedan

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2013-05-22 1(10) Den gröna småstaden Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2(10) Innehåll 1. Uppdraget...3 2. Beredningens arbete...3 3. Vårgårda tätorts historia...4 4. Vårgårda tätort idag olika

Läs mer

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas?

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? 2014 06 27 Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? Förstudie en möjlighetsanalys Möjlighetsanalys är många gånger ett bättre ord istället för ordet förstudie, eftersom det oftast handlar om att visa

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Åtvidaberg Satsar. Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05

Åtvidaberg Satsar. Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05 Åtvidaberg Satsar Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05 Dagordning 1. Vad har ske6 sedan föregående möte 2. Förslagsverket PartnerTech 3. Workshop Centrumutveckling 4. Konkreta projekt 5. Redovisning

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Patientenkät Väntrumsmilj

Patientenkät Väntrumsmilj Patientenkät Väntrumsmilj 1. I vilket väntrum sitter du? 1. I vilket väntrum sitter du? n A. Sunderby sjukhus 79 100 100 100 179 100 B. Kalix vårdcentral 0 0 0 0 0 0 C. Hortlax vårdcentral 0 0 0 0 0 0

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

ÖVRIGT. Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget redovisas i satsningar per målområde. Så här såg det ut 2013.

ÖVRIGT. Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget redovisas i satsningar per målområde. Så här såg det ut 2013. SEPARERING Jag skulle vilja veta hur det går med uppdelning av de gemensamma gång- och cykelbanorna. Kommer fler delas upp? Kan inte uppdelning bli en regel snarare än undantag? Och borde inte just de

Läs mer

Varför står husbilscampare lite här och där, istället för på campingplatser? Varför behövs ställplatser?

Varför står husbilscampare lite här och där, istället för på campingplatser? Varför behövs ställplatser? Varför står husbilscampare lite här och där, istället för på campingplatser? Varför behövs ställplatser? Bakgrund Detta dokument är framtaget för att informera om nya behov som uppstått med den allt ökade

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana FMCK Malmö Boris Magnusson Markering av Endurobana Markering av en Endurobana finns beskrivet i tävlingsreglementet, paragrafer 4.16-17-18 (se nedan) men dessa är ganska kortfattade. Detta PM är ett försöka

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 2014 Sjukhusentré

MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 2014 Sjukhusentré MEDBORGARPANELEN 214 Rapport 5 Sjukhusentré MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 214 Sjukhusentré Enkät nummer fem är nu slutförd Antalet öppenvårdsbesök till Västmanlands sjukhus Västerås förväntas öka i framtiden.

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

SKYLTSTRATEGI FÖR GISLAVEDS KOMMUN

SKYLTSTRATEGI FÖR GISLAVEDS KOMMUN Kommunstyrelsekontoret LB/SJB 2009-04-02 SKYLTSTRATEGI FÖR GISLAVEDS KOMMUN Allmänt I Gislaveds kommun finns ett flertal informationsskyltar vilka gemensamt skall presentera kommunen och området, samt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL RASTPLATS, VID VÄRNÄSKORSET. Ett förslag skissat av Istvan Foth RECREA AB, Stöllet. på uppdrag av. Projektet. Turismutveckling inorra Ny

FÖRSLAG TILL RASTPLATS, VID VÄRNÄSKORSET. Ett förslag skissat av Istvan Foth RECREA AB, Stöllet. på uppdrag av. Projektet. Turismutveckling inorra Ny FÖRSLAG TILL RASTPLATS, RIKSVÄG 62 VID VÄRNÄSKORSET. Ett förslag skissat av Istvan Foth RECREA AB, Stöllet på uppdrag av Projektet Turismutveckling inorra Ny Stöllet, oktober 2004. VÄRNÄS -KLARÄLVDALENS

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Resultat av turismenkät utförd under simmarhelgen 2014

Resultat av turismenkät utförd under simmarhelgen 2014 Sid 1(6) Resultat av turismenkät utförd under simmarhelgen 2014 Det var 98 personer som svarade på enkäten, där fem ungdomar intervjuade gäster på tävlingsområdet. Svar som endast berör förhållanden med

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se 1 (3) 2011-05-31 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Fortsatt satsning på spontanidrotten

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa 40 mil på cykel låter himla långt när man börjar fundera på det. Det tycker jag också och bara fram till i fjol så skulle det varit något som vore

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan.

Hej. Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Hej Niklas heter jag, och detta är min oberoendeförklaring från Scientologikyrkan. Jag vill först säga att det är över 12 år sedan jag lämnade kyrkan. Vissa detaljer minns jag inte exakt, men då nämner

Läs mer

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Farten med min vackra bräda Är obeskrivlig Men ändå så är det synen Som fångade mina ögon. Jag kollar på de andra. Så ser vilken fart de åker med. Men ändå

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län YTTRANDE 2017-102-7 Cykelfrämjandet Västerås Niklas Kihlén, vice ordförande Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län Sammanfattning Vi har

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA sällan (sida 11, rad 17),, inte ofta mullrar (sid 3, rad 1), högt ljud har hand om (sid 3, rad5), passar, tar hand om alperna (sid 4, rad 3), höga berg

Läs mer

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder 1 (7) Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder Plats Problem 1. Generellt Fastighetsägare sköter inte sina uppgifter tillexempel klipper ner sina häckar till rätt längd, blir svårt att se

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA 1 Nora kommun genomförde 2013 02 28 ett dialogmöte ang ombyggnad av det sk Glasstorget i centrala Nora. Mötet var ett

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Det här är ett nyhetsbrev från Motala kommun, skickat den 9 oktober 2015. Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Drottningplan är återigen öppet! Vi har lämnat tre veckor av helt avstängd trafik bakom oss. I veckan

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad ett spännande tillskott till handeln i Kristianstad KRISTIANSTAD HAR ALLTID VARIT KÄNT FÖR BRA OCH SPÄNNANDE SHOPPING. Historiskt sett har vi attra- herat många

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN Kommunfullmäktiges Bredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens har under året i samband med Hamnfestivalen och Arvikamârten träffat medborgare och då

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder Ortsutveckling: Arbetsgrupp: Trafik, boende, estetik och miljö Tema: Trafik Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder 1. Förutsättningar för utveckling Väghållningsansvar

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Galären Dator och Teknik. Hej och välkommen till staden Krulleborg. Staden är bygd i en skala 1:200

Galären Dator och Teknik. Hej och välkommen till staden Krulleborg. Staden är bygd i en skala 1:200 Hej och välkommen till staden Krulleborg. Staden är bygd i en skala 1:200 Som vi ser så finns en trevlig monorailbana som går genom staden och som på ett praktiskt och miljövänligt sätt förbinder stadens

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv.

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv. NÄR BAKSIDAN SKA BLI FRAMSIDA 2013-01-09 Av: Movium Foto: Oskarshamns kommun Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och

Läs mer

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat.

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat. Bakgrund I dag följer det allt som oftast med en leksak av något slag när man köper flingor, serietidningar och andra varor riktade till barn. Vi ville därför ta reda på vad föräldrar tycker om så kallade

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer