Till Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter, styrelsens ersättare samt förbundets revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter, styrelsens ersättare samt förbundets revisorer"

Transkript

1 ST Margareta Bäck Nordén Till Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter, styrelsens ersättare samt förbundets revisorer VECKOBREV Vecka nya medlemmar ST kunde välkomna 518 nya medlemmar i februari 2010 (388 februari 2009). Siffran för januari 2010 var 455 nya medlemmar (346 i januari 2009). STs rapport Sjukförsäkringsreformen så blev det STs rapport har fått ett stort genomslag i media över hela landet på mycket kort tid. Rapporten har funnits med i stort sett alla media. Sammanlagt har det hittills varit över 100 inslag. Rapporten, som presenterades på DN Debatt den 1 mars, bygger på en undersökning bland arbetsförmedlare och försäkringshandläggare, vilka riktar grundläggande kritik mot sjukförsäkringsreformen. Undersökningen visar att långt fler av de utförsäkrade, än vad regeringen bedömt, är så sjuka att de behöver vård i första hand. Regelverk och insatser är inte anpassade efter behoven. På dn.se fanns det den 4 mars 236 kommentarer till debattartikeln. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson tillbakavisar STs kritik av sjukförsäkringsreformen (DN 2 mars). Jag har ingenting emot att ST gör en sådan är undersökning, men det är alldeles för tidigt att säga något om en så stor och ny reform som den här, säger hon. Förhandlingarna med Almega I två dagar (2-3 mars) har STs förhandlare träffat arbetsgivarparten Almega. Parterna har förklarat och utvecklat sina respektive krav. Inte helt oväntat står ST och Almega långt från varandra. Arbetsgivaren vill till exempel ha ett relativt kort avtal och fullständig lokal lönebildning. Nästa förhandlingstillfälle är 17 mars. Då kommer en del av STs krav inom arbetsmiljöområdet upp på bordet Nya rabatter för STs medlemmar med försäkring i Trygg Hansa Från och med den 1 mars finns möjlighet till förmånliga rabatter på försäkringar hos Trygg Hansa. Om man samlar sina försäkringar hos Trygg Hansa kan man till exempel få upp till 20 procent rabatt på hem- eller villaförsäkring. Information lämnas av Trygg Hansa på telefon

2 8 mars Internationella kvinnodagen ST bjuder in till aktiviteter den 8 mars runt om i landet. I Stockholm genomförs ett arrangemang i Kulturhuset klockan Panelsamtal mellan Ing-Marie Nilsson, SKTFs ordförande Eva Nordmark och Andreas Grünewald från Unionens förbundsstyrelse om hur facken arbetar för att uppnå jämställdhet och framtidens utmaningar. Dessutom gör komikern och imitatören Rachel Mohlin intervjuer med våra mest kända kvinnliga politiker och andra framstående kvinnor i offentlighetens ljus. I Göteborg genomförs en föreläsning med etnologen Jesper Fundberg och Gudrun Schyman. I Örebro är det biokväll och föreläsning, i Malmö föreställning med ståupparen Martin Svensson, Sveriges roligaste sjuksköterska. Vidare genomförs arrangemang i Jönköping, Luleå, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Östersund, Sundsvall, Gävle, Uppsala och Västerås. Om allt detta står att läsa på st.org Ledarskapsdagar i Tylösand 5-6 maj Den 5-6 maj arrangeras Ledarskapsdagar i Tylösand, ett arrangemang i samarbete mellan ST, Unionen, SKTF och Finansförbundet. Arrangemanget riktar sig speciellt till förbundens chefsmedlemmar. Mer finns att läsa finns på st.org. Sista dag för att anmäla sig är den 18 mars. ST Press är nominerade till journalistpris Hösten 2009 berättade ST Press om lokföraren Rolf Hult som tvingas bevittna självmord ute på rälsen ( Döden på spåret). Reportaget om honom skrevs av Elin Ekselius och det har nu nominerats till Fackförbundspressens journalistpris i kategorin Bästa text. Priset är öppet för och delas ut av drygt 70 tidskrifter inom de fackliga centralorganisationerna TCO, Saco och LO. TCOs pappaindex: 51 år kvar till jämställt uttag av föräldraförsäkringen Andelen pappor som tagit ut föräldraförsäkring har stagnerat de senaste tre åren. Knappt 44 procent mot alla som var inskrivna som föräldralediga i Sverige var pappor. Papporna tog ut drygt 22 procent av föräldradagarna, en ökning med knappt en procentenhet från år Det visar TCOs pappaindex som 2009 blev 39,0 mot 37,8 för Med den takt index ökar, 1,2 procentenheter per år, kommer det att ta 51 år innan föräldrarna delar lika på föräldraledigheten. Pappaindex ökar betydligt långsammare än i början av 2000-talet, säger TCOs ordförande Sture Nordh. Det kommer att ta lång tid innan vi har uppnått målet om ett jämställt uttag. 51 år för riket som genomsnitt. Det varierar också regionalt, från 24 år i Kronobergs län till 600 år i Västmanland. Ingen ljusning för kvinnor utvecklingen mot jämställdhet på chefsnivå går trögt, visar ny undersökning För nästan hälften av cheferna i näringslivet är jämställdheten en oviktig fråga. Lika stort antal chefer inom den privata sektorn har heller ingen plan för hur den ojämna könsfördelningen ska lösas. Samtidigt uppger över var tredje ung kvinnlig chef att deras manliga kollegor behandlas bättre. Det visar en undersökning gjord av Novus Opinion. 2

3 Mönstret är genomgående i såväl näringslivet som inom den offentliga sektorn. Och det är få chefer som uppger att jämställdheten är en viktig fråga på deras arbetsplats. Det visar undersökningen från Novus Opinion, som omfattar intervjuer med över chefer. Totalt anser 40 procent av cheferna att det inte är en viktig fråga. Det finns dock en liten skillnad inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn, i bolagen i näringslivet är motsvarande siffra 45 procent. Man tar inte ens en debatt. Det är ointressant, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, som beställt undersökningen. Orsaken till att det ser bättre ut i den offentliga sektorn, där 74 procent ser frågan som viktig, tror hon är att den ligger närmare politiken. I näringslivet är det större fokus på resultat och vägen dit är inte så intressant. I undersökningen framgår att de manliga cheferna tycker att jämställdhetsfrågan är viktigare än de kvinnliga. Men kvinnorna anser sig inte bli jämställt behandlade. Över en tredjedel av de kvinnliga cheferna anser att deras manliga kollegor behandlas bättre avseende anställningsvillkor och lön. (DN 2 mars) Svårt för facket i Arbetsdomstolen Facket vinner bara vart tredje mål i Arbetsdomstolen. Råkar man hamn i rotel 4 är chansen för den fackliga sidan att vinna betydligt lägre. Det visar en genomgång som Dagens Arbete har gjort. Under de senaste fem åren har Arbetsdomstolen avgjort 240 mål mellan arbetsgivare och arbetstagare. Totalt har facken vunnit 80 mål. I Rotel 4, som leds av domaren Inga Åkerlund, har facket bara vunnit i 17 procent av fallen. Det här är väl känt i förhandlarkretsar. Enligt Dagens Arbete har det lett till att fackförbund har dragit tillbaka sitt fall om det har hamnat i fel rotel. Man har bedömt det som meningslöst att gå vidare eftersom det nästan säkert skulle leda till förlust och den förlorande parten döms ofta att betala den andra sidans rättegångskostnader. Inga Åkerlund säger att hon inte ser något konstigt med att facket har det så motigt just när hon sitter ordförande I 90 procent av alla mål är rätten enhällig, påpekar hon. Hon tror att de mål som hon har suttit ordförande i skulle ha avlöpt likadant med en annan domare som ordförande. Fackliga företrädare säger till Dagens Arbete att det är ett problem med att arbetsgivarena vinner fem mål av sex i rotel 4. När vi hamnar där försöker vi få till en förlikning, säger Tommy Andersson, avtalssekreterare i GS. Dagens Arbetes chefredaktör Hans Larsson betvivlar i sin ledare att det skulle vara en slump att det går så illa för facket i en av rotlarna i AD. Ledaren har fått rubriken Arbetsdomstolen fackets fiende. (DN 2 mars) Folksam lyssnar på pensionärerna erbjuder alternativ till sänkta ersättningar Folksam har lyssnat på pensionärernas synpunkter när det gäller förändringen av villkoren för den uppmärksammade grupplivförsäkringen. 3

4 Vid samrådet den 8 december 2009 ombads organisationerna komma med synpunkter och förslag på hur de vill att grupplivförsäkringen ska hanteras. Folksam har behandlat synpunkterna och tagit fram alternativ till sänkt ersättning, vilka nu presenteras för pensionärerna. I mitten av april kommer Folksam att skicka ut brev till de berörda kunderna i vilket man informerar om tre alternativ samt vilka premienivåerna kommer att bli. Kundernas nuvarande ersättningar och premier kommer att förbli oförändrade under Kunderna behöver inte göra något val nu utan kommer mot slutet av 2011 få välja ett av de tre alternativen. Information om de tre alternativen finns på Ökning av antalet studenter 2009 Under 2009 ökade antalet helårsstudenter till nästan , en ökning om 8 procent jämfört med föregående år. Efter tre år med förhållandevis lågt studentantal är den sammanlagda utbildningsvolymen åter i nivå med den kapacitet som statens medelstilldelning medger. Det visar en sammanställning av universitetens och högskolornas årsredovisningar som Högskoleverket gjort. Studentantalet har ökat vid i stort sett alla lärosäten jämfört med 2008, men det finns fortfarande flera lärosäten som kunde ta emot fler studenter. (Nytt för Högskoleverket) Utbildningssystemet är fortsatt under luppen Riksrevisionen har publicerat sin granskningsplan för Statens roll i utbildningssystemet kommer att fortsätta granskas även i år. Ansvarig riksrevisor för högre utbildning är Jan Landahl. Läs mer på Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang Justitiedepartementet remitterade den 4 mars ett förslag om ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang. Enligt förslaget ska försäkringsbolagen endast få begära enskilda personers samtycke till att inhämta hälsouppgifter, t ex i form av patientjournaler, i fall när det verkligen finns ett behov. Syftet med förslaget är att säkerställa att försäkringsbolagen inte slentrianmässigt begär samtycken till att inhämta hälsouppgifter och att lämnade samtycken är frivilliga och bygger på tillräcklig information. Förslagen bedöms få särskild betydelse för barnförsäkringar. Försäkringsbolaget måste nämligen enligt förslaget kunna motivera varför det är nödvändigt att inhämta hälsouppgifter. Ett godtagbart skäl kan vara att uppgifter i en hälsodeklaration ger anledning till ytterligare undersökningar. Om en ren hälsodeklaration lämnas för ett barn, kommer det sällan att vara nödvändigt och därmed inte tillået att begära samtycke till att inhämta ytterligare hälsouppgifter. (Pressmeddelande Justitiedepartementet 4 mars) Omskriven dispens på Gotland står fast I ett mycket omskrivet länsstyrelsebeslut beviljade landshövding Marianne Samuelsson en fastighetsägare på Gotland dispens från strandskyddsbestämmelserna samt meddelande även tillstånd enligt föreskrifterna till naturreservatet Gotlandskusten för att bygga ut en fritidsfastighet. Naturvårdsverket överklagade beslutet men även miljödomstolen anser att det finns särskilda skäl för dispens och avslår överklagandet. (Miljödomstolen 4 mars) 4

5 Trängselskatt i Göteborg I enlighet med en framställan av Vägverket och Göteborgs kommun föreslår Finansdepartementet i en departementspromemoria att trängselskatt ska införas i Göteborgs kommun. Syftet med trängselskatten är att bidra till avlastning på de mest trafikerade vägarna i centrala Göteborg, minskat utsläpp av kvävedioxid samt att minska trafiken på genomfartsleder. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas från och med den 1 januari

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Fotograf: Rolf Sar viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Målet var att få

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar

Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar Januari 2015 Erik O. Thyselius 1. Inledning s. 3 1.2 Syfte s. 3 1.3 Metod och material s. 3 1.4 Avgränsning s. 3 2. Resultat

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 Pensionen en kvinnofälla Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Kommunal och Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF)

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Miljongranskningen. Resultat av etapp 2 och slutrapport

Miljongranskningen. Resultat av etapp 2 och slutrapport Miljongranskningen Resultat av November 2008 Innehållsförteckning Contents 1. Sammanfattning 4 2. Bakgrund 7 3. Syfte 8 4. Mål 9 5. Inför etapp 2 9 5.1 Val av tillsynsmetod 9 5.2 Val av 200 arbetsgivare

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Intervjun: PÅ MARKNADS- DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. Aktuellt: #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan. Norrköping.

Intervjun: PÅ MARKNADS- DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. Aktuellt: #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan. Norrköping. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: EN BADDARE PÅ MARKNADS- FÖRING Aktuellt: FORTSATT TUFFT LÄGE SÅ HANTERAR VI DEN MÖRKA MEDIABILDEN Norrköping

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Nya grepp gav högre lön

Nya grepp gav högre lön Psykolog TIdNINgEN nr 2 2011 sveriges psykologförbund AKTUELLT Psykologers särskoleutlåtanden under luppen Dansk psykolog döms att bryta tystnadsplikt FORSKNING Ptp-tjänstgöring som förenar forskning och

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN

VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN FELTÄNK OCH FELGJORT VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN Inledning De fyra borgerliga partierna gick till val 2006 med ett gemensamt program där det så kallade utanförskapet var en av huvudfrågorna. Allianspartierna

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter.

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. hetluft Friare former för klubbarbetet. Vem vann i Vaxholm? Byt namn på klubben. 1/08 Till dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer