NSF 2015 Vart vill vi? Brainstorm!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NSF 2015 Vart vill vi? Brainstorm!"

Transkript

1 NSF 2015 Vart vill vi? Brainstorm! Scoutminister i regeringen Sommarjobb reklam, funkisar, friluftsliv, fritidsledare Scouternas ledarutbildning ska vara eftertraktad hos samhället Scouting i skolan och på fritids, Scoutprofilskola. Självständig organisation som med hjälp av scoutmetoden skapar nyktra samhällsmedborgare. Mer arbete med IOGT-NTO-frågor Kultur-scouting Flygscouting Mer utvecklat samarbete med skola, intresseorganisationer NSF är ett starkt och profilerat förbund. Ideologin lever! Samarbetspartners i företag, intresseorganisationer, idrottsföreningar etc Nykterhetsrörelsens Scoutförbund finns kvar och är upp mot medlemmar. Många fler medlemmar Många fler! Ett brett kursutbud och många kursdeltagare, förbundsgemensamt Scoutledarutbildning på universitetet Driva utbildning lokalt med de andra förbunden Profilskolor/Friskolor med nykter scouting Förbundet har en friskola med tydlig scout och drogfri inriktning som har lång kö till intagningen

2 Resor i världen, internationell utveckling Självklart med invandrare i patrullen inte i egna förbund Arrangemang för ledare där de är deltagare Aldrig glömma patrullmetoden och learning by doing, scoutmetoden Våra medlemmar är stolta över att vara NSF-scouter Rikstäckande verksamhet: Gotland, Norrland, Dalarna o.s.v. Minst en verksamhetsgrupp i varje kommun Scoututbyte Vara ett komplement till kommunernas barngrupper (barn till missbrukare) Samarbeta med gymnasieskolornas IV-program 2015 finns inga förlustdrivande anläggningar Fler äventyrskurser Fler kurser, hajker o.s.v. Mer samhällsengagerade Våra scoutanläggningar ska användas mer Mer samarbete och utbyte mellan kårer och distrikt Distriktsförstärkande insatser Större lokalverksamhet Fokusera på vår målsättning Satsa på bättre lokaler till kårerna hjälp från förbundet Vackra scoutstugor i skogen Snygga, stora, centrala lokaler Ledarutbildningar som ger högskolepoäng

3 Mycket kompetenta ledare, alla ledare kan bli detta med bra hjälp Alla våra avdelningsledare har en bra ledarutbildning och är certifierade Tydliga värderingar är en grund, ett stöd för våra medlemmar Gemenskap lokalt och regionalt, Distrikt Region, förbundssamarbete lokalt Projektscouting: sätt ihop en grupp, sätt upp ett mål, planera, genomför, utvärdera Gemensam rekryteringsaktivitet, exempelvis Lisebergsdagen Inte glömma bort att ledarna också ska få praktisera scouting Ledarläger så att de inte skulle känna sig så vuxna FM i form av sommarläger Tågluffa med scouterna Mer samarbete med scouter utomlands Byta förkortning medlemmar Många unga är aktiva Scouting nu och då Vi har en grupp scouter hos oss som jobbar alkoholpolitiskt Vi räknas som en av Sveriges förebyggande organisationer Vi har påverkat SSR:s alkoholpolicy så att de inte har några alkoholhaltiga drycker på sina arrangemang Vi har påverkat SSR:s alkoholpolicy så att de inte har några alkoholhaltiga drycker i sin bokföring Vi har påverkat SSR så att alla ledare oavsett förbund har nykterhetslöfte 2015 är det inte någon större skillnad på att vara NSF-senior och UNF:are

4 2015 är NSF välkända för sin ideologi och är några som de andra förbunden konsulterar i drogfrågan Rymdscouting Hitta sätt att bedriva scouting med öppen verksamhet Mångkulturell medlemsstruktur Möten på många olika tider inte bara tisdagar + hajk Patrullsystemet fungerar fullt ut Vi är fortsatt en viktig del av Nykterhetsrörelsen Våra anläggningar används i stort sett fullt ut av scouter från olika delar av vår glob Nykter scouting är inne hos ungdomar Bättre utomlandkontakter Satsning på världsjamboreen fler deltagare än på 2011 jamboreen Vi jobbar mer aktivt med att förbättra Världen Vi äger en skuta (eller tre) för att utöka sjöscout-grenen Alltid läger Dyk-scouting Havs-scouting (sjö-scouting) Visa vuxna vad roligt man kan ha I scouterna även som vuxen Satsa på seniorscouter så att de vill bli ledare Utveckla samarbete med konsulenterna Få fler avdelningsledare Antal medlemmar är av något mindre vikt, alla ska dock känna sig delaktiga Samlar scoutkårer med helnykter inriktning samt enskilda scouter som vill engagera sig i dessa frågor

5 Äventyrsveckor för patrullscouter Annorlunda läger, exempelvis fjäll, hav, utomlands Explorer Belt i Sverige Informera skolpersonal och elever om scoutverksamheten och därigenom bland annat få fler medlemmar och fler kårer Ökat internationellt utbyte Nykter scouting i NSF och övrig scoutrörelse Friluftsliv i många olika former Fler internationella kontakter (efter jamboree 2011) Kontinuerligt arbete med programutveckling Nybildningsstöd av distrikt + förbund Integrationsverksamhet Olika kulturer i scouting - inte bara scouter med svensk bakgrund Visa scouting för nya barn nya orter, nya områden Ökad kommunikation, bättre hemsida Specialgrupper för barn i dysfunktionella familjer som sedan kan erbjudas ordinarie scoutverksamhet medlemmar Handikappverksamhet Mål: NSF-scouter 2015 Ansvarar för att IOGT-NTO-rörelsens pengar/resurser används på bästa sätt inom scoutrörelsen Bara ett scoutförbund i Sverige networking scouter med varandra

6 Förbundsstöd till distrikten Demokrati Scouting har en större närvaro i landet Engagerade medlemmar Arbetar med nykter- och drogfrågor inom scouting i Sverige men även internationellt Arbetar för att all scouting i Sverige på alla nivåer är alkoholfri Vi är första förbundet som har kvalitetssäkrat scoutverksamheten enligt Scout-ISO Öppna egna fritidsgårdar Få till ett fungerande Norrland Få med barnen inom scoutrörelsen när de är riktigt små, så att de har den med sig under hela sin uppväxttid Hålla kurser för allmänheten, scouting + ANT Synas mer i media så att andra får upp ögonen för oss Starta Ur & Skur dagis Starta TV-program Hålla öppna aktiviteter för allmänheten: vandringar, familjeaktiviteter Öppna caféer Ta fram ett material som kan användas på exempelvis företagsevent och konferenser Öppna föreläsningar och seminarier Kurser i personlig utveckling ur scouterna Fler jobb inom scouterna vilket leder till medlemsökningar Riktade rekryteringskampanjer för att få ledare + scouter

7 Fler utbildningar i ordförande-, kassör-, sekreterare- och styrelseteknik Vi har ett scoutförbund vi är stolta över med bra, rolig, flexibel verksamhet och certifierade, kunniga ledare Ett förbund att vara stolt över att tillhöra Vi har duktiga auktoriserade scoutledare Ett förbund som andra scoutförbund har respekt för (duktiga scouter) Drogfrihet är ledande för måttlighet Drogfrihet är normen Vi har fortsatt utveckla flexibla former av scouting som tilltalar/passar fler därför engagerat sig fler NSF är det ledande förbundet Medlemsantalet tredubblat NSF är med och bidrar till att vara nykterist som ung Att bli bättre på att rekrytera ledare som är i medelåldern 50+ Scouter hjälper till fyller en social funktion tex går ut med gamla på ålderdomshem Alla kårer är säkra på framtiden och vart vi vill. Alla är säkra på framtiden och vart vi vill. Alla är delaktiga vi har ökat medlemsantalet men har fortfarande samma goa förbundskänsla. Learning by doing Profilera oss som nyktra scouter En ökad mångfald hos kårerna Samarbetar med naturvårdsverket skyddar olika miljöer investerar osv samhällsinsats Utomhusscouting Det är status att vara ledare i NSF

8 Lära oss att argumentera för scouting Se till att ScoutSverige inte blir toppstyrt Profilera oss som någon att räkna med exempelvis i miljödebatt % ökar vi mest av alla förbund i medlemsantal Fungerande roverscouting Mer samarbete med övriga förbund Fler stora läger tillsammans med andra förbund Vi ska finnas med i skolan Nykter scouting som elevens val eller IV-val Fler kändisscouter Synligt, våga synas och ta för sig på arenor där man inte är vana att se oss Arbeta mer med alkohol och drogfrågan både i avdelningarna och exempelvis kommunalpolitiskt Scouting är ett varumärke man känner till både produkten och loggan Utveckla en gymnasiekurs om scoutmetoden och scoutings grundtankar Mångfald vem som helst kan vara NSF scout efter sina förutsättningar Att vi samarbetar med fler organisationer exempelvis ur och skur skolor. Vi har välutbildade och energiska KO Vi är medlemmar NSF 3:a i scoutrörelsen Bli flera Aldrig glömma scoutmetoden - -kvalitet och bra verksamhet Kåren, starka junior patrull och seniorscoutavelningar långsiktigt och strategiskt arbete Ökat samhällsengagemang

9 Fortsatt ledande i att tänka i nya banor/utveckla scouting i form av medlemsbegrepp, verksamhetsformer etc Öka kunskapen om diagnosbarn Drogfrågan Miljövägen 2015 Rixarrangemang, klättring, grottkrypning, segling mer stora häftiga aktiviteter Ökat arbete inom solidaritet, samhällsengagemang, eg. GDV Glöm inte bort befintliga medlemmar Fler friluftskurser/arrangemang Alla scoutmöten Inskrivna lappar brainstorming Skapa samarbete med andra ungdomsförbund Senior/roverscoutresa ut i Europa Backpacking/tävling Matscouting, lära sig laga mat både hemma och över öppen eld Scouter och andra föreningar samarbetar mer Simscouting, klätter, skol, tåg, culing scouter NSF har en ledande position i nykterhetsfrågor i världen Ökad kommunikation bättre hemsida Vi driver friskolor Vi har förfinat fritidshemscouting Scoutdagis/skola Liv, glädje gemenskap i hela Sverige i alla NSF kårer Fler medlemmar mer mångfald

10 Scouting ser inte bara som en friluftsrörelse utan som en humanistisk rörelse Vi tar ett samhällsansvar och inte bara tidsfördriv Samarbeta med kurs och konferenscenter Erbjuda samarbete och ledarskapsutbildningar (ett sätt att rekrytera vuxna) Ett närmare samarbete med andra föreningar Samarbete med idrottsföreningar Andra samarbetspartner Mer internationellt samarbete och utbyte Scoutskola Ändra i stadgar så det är lättare att starta ny verksamhet Fundera över hur vi kan bedriva nya verksamformer ideellt Källarscouter har tillgång till virtuell natur (om ovanstående är ett hinder) Internetscouting Scouting för föräldralediga + deras barn Samarbete med fritidsverksamhet, anordna läger vid lov är scouting där man utbildar sig till ledare/sysslar med extrema aktiviteter Kulturscouting Friluftsliv hemma Det finns ett utpräglat samarbete mellan de olika förbunden (inom scouterna + IOGT- NTO på alla plan) Upplevelser Vi behåller fler åringar Vi ska vara fler

11 medlemmar Börjar man hos oss vill man inte sluta Det finns NSF kårer i alla kommuner 2015 är scouting äl definierat, men inte ur aktivietessynpunkt utan angående värdering. Alla vet och känner till oss att vi vill väl. Scouting är en naturlig del i samhället. Det finns minst lika många scoutlokaler som fotbollsplaner. Utbildning för icke medlemmar, inriktning i skola. Ungdomar i vårt förbund vill bli ledare Vi har en handikappavdelning i varje kår Scouting finns som tillval i skolan Det är COOLT att vara scout och en fördel En lördag i varje månad är det scoutevent i parkerna runt om i landet. Fotbollsscouting med kombinerade träningsläger fotbolls/scouting Förbundet har funnit andra inkomstkällor än ungdomslotteriet Få så många medlemmar som möjligt Scouting är mer än knopar och barkbåtar Vi syns, hörs och tar plats, stolt Scout Bättre samarbete mellan förbunden, bättre på att kommunicera och tar hjälp av varandra. Utveckla det internationella samarbetet med fler scoutförbund Ta in fler volontärer till vårt fantastiska förbund Internationella utbyten Vi fyller våra platser på Jamboreen 2011

12 NSF är fler än KFUK/KFUM 500 aktiva Seniorscouter Vi är fler Scouter räknas med i samhället och är en känd instans Vi har fortsatt god ekonomi 2015 Kolloverksamhet, (som läger fast för barn som inte är scouter) Starta events, upplevelser verksamhet för allmänheten Datascouting, LAN verksamhet Ny satsning mot muslimska grupper Tjejgrupper med invandrargrupper Riksmarsch för Scouter Integrationsgrupper med asylsökande och nya svenskar. Budkavle cykla genom Sverige Scouting för dysfunktionella familjer Självhjälpsgrupper(drogtema) Familjeläger med terapeutiska inslag Hälsa och Scouting Pensionärsscouting Samescouting Meditationsscouting Fasadklättrarscouting Cityscouting, lekplatser, gallerier, parker, idrottsplaner Alla patrullscouter ska ha möjlighet att åka utomlands i gång/år

13 Attraktiv ungdomsverksamhet där många vill vara med Second life party (Scouting) på nätet Intressescouting eller intresse patroller Fler ska få möjligheter att uppleva bra friluftsliv Bli fler genom utvecklad patrullverksamhet i en kårs geografiska närhet Låta patrullen få en större/starkare roll i verksamheten. (lita på Scouterna) Utan scoutskjorta Olika former av medlemskap Jag vill ha hantverksläger Jätteläger varje år 2015 har vi ett förbundsläger med 3000 deltagare Mins två stora förbundsläger per år Alla medlemmar ska ha insyn och förståelse för scoutorganisationens uppbyggnad och värdegrund Ingen ska vara främmande för samarbete över förbunden det ska vara självklart Ledarvård Ledarutveckling Mer ledarvård utbildning/inspiration Synas mer utåt Driva mer alkoholpolitiskt arbete i samhället Vi är fortfarande en metod för att skjuta upp alkoholdebuten för ett nyktrare samhälle Ett förbund med tydlig profil Många unga vill delta i den demokratiska processen på kår distrikt - förbundsnivå

14 Gigantiska nyktra diskon, (vi äger ren klubb) Scoutkonserter, musik, dans och skrattfestival Fler väljer att stanna kvar och bli ledare i vuxen ålder Scoutgalan sänds i SVT Få folk att sponsra scouting mer Mer äventyrsscouting Trivs på mötena Bort med fjantaktiviteterna på läger detta är dålig image för scouting Sök sponsorer för att genomföra storläger så att fler kan delta Mer stöd (ekonomi och förtroende) till unga som vill planera händelser. Välkomna familjer Nykterhet ska vara coolt och inne bland gymnasieungdomar Den lokala kåren arbetar på ett sådant sätt att de är kända på orten Flexibla mötesformer På kårnivå arbeta mer med nykterhetsfrågan Ett större agent projekt Vi sak ha goda och solklara argument så att vuxna tar ställning för nykterhet Inarbetade öppna läger körs årligen lokalt NSF har en välutvecklad metod för ledarrekrytering NSF har en välutvecklad metod som kårerna använder för att rekrytera vuxna Kårerna skaffar sig ny energi genom att leta och hitta fler vuxna 2015 har NSF 1000 aktiva Seniorscouter Kommunernas förebyggsteam vill samarbeta med kårerna i projekt

15 Kårerna arbetar med Soc Unga och glada NSF scouter gör sin röst hörd i den lokala alkoholdebatten Dokusåpa Många genomgår utbildning för unga ledare Syns på TV Göra en dokumentär om Scouting, läger osv Göra nya saker som Bodaborg Museeum osv Det är kö till FS Bli attraktiva som förbund genom att vi erbjuder fler lägeraktiviteter per år tex sportlov, höstlov, osv (utan krav på lokala ledare) Kunna ge central hjälp/stöd / idéer personer till lokala läger Fler yngre scouter genom att erbjuda tidsbegränsad verksamhet istället för året runt. Utnyttja anläggningarna (Ransberg, Kungshol och lokala sådana) genom att erbjuda ett antal helger/år till boende i anläggningens närhet, radie runt 8 mil Internetkår knyt ihop intresserade Seniorscouter/Patrullscouter genom nätet erbjud läger, hajker osv för gemenskap Minska administration och byråkratin möjliggör utveckling 2015 finns inga vilande kårer Temascouting Stor fungerande grupp motsvarande Seniorscouter Samarbete Socialt arbete Bredare program något för alla

16 En skola Scoutfriskola En majoritet på den lokala orten vet att just vårat förbund existerar En tydlig mångkulturell och drogfri skola Stadsscouting men behöver kanske inte alltid ha så mycket friluftsliv Avdelningar/kårer inriktade på olika sorters scouting Mycket samarbete mellan förbunden Alla förbundets befintliga kårer har verktyg och möjlighet att bedriva scouting på alla fem grenar, bäver, minior, junior, patrull, senior Medborgare från scouterna har en fördel i samhället som används till att förbättra det (samhället) Ha samarbete med kommunernas samordnare för drogförebyggande arbete Daglediga håller fritidsscouting på sin ort Ledarvård, satsa på ledarutbildning och trivselarrangemang Vi byter förkortning NRS, N Nykterhets R rörelsens S Scoutförbundna Ha kvar den fyråriga patrullscouttiden Mera gemensamma aktiviteter för scouter som är yngre än seniorscouter Bättre Image, (töntstämpeln bort) Mångkulturellt NSF Större mångfald Det är enklare och lättare att få ihop till lägeravgiften Det är en attraktiv rörelse att jobba ideellt i Nykter utomhuspedagogik

17 Scout/friluftsutbildningar på våra folkhögskolor Regelbunden hjälp från konsulenterna, träff några gånger per år, lite som coach för kårerna så att de inte tappar gnistan Riktigt bra Ledarvård Alla barn i Sverige ska veta vilka Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är Stark vi -känsla för Nyktra Scouter måste finnas Alla kårer ska kunna skicka ett till ombud till FM (medlemsökning) Växa Hyra transibiriska järnvägen Starta teatergrupper Musikal-läger Mer samarbete med skolorna lokalt med kårerna Samarbeta med skolor, fritids 2015 har alla ledare i alla förbund avlagt Nykterhetslöfte Jättebra program i lättåtkomlig databas + pärm för tillfällen utan dator Förändra scoutbild, utveckla internationell miljö 2015 blir det en stor spridning när ledarna i en kår gör övningen superscouten, vi snackar mångfald på riktigt Mer projektscouting Att medlemstappet av 13-åringar är radikalt minskat Alla i Sverige vet att det finns ett scoutförbund med Nykter/drogfria scouter Genom vårt initiativ finns det ett barnprogram, scouttimmen, på TV 2015 har NSF tydliga mål för kvalitetssäkring av NSF-scouting oavsett verksamhet!

18 2015 ger vi barnen upplevelser och inte kunskapsbaserade märken Vara ett av Fem förbund Ha kvar den fyråriga patrullscouttiden Mer gemensamma aktiviteter för scouter som är yngre än seniorscouter 2015 är scouting en naturlig välkänd och väldefinierad aktivitet för alla Dubbelt så många medlemmar, minst Vi har kö till alla våra kårer Vårt scoutförbund är näst största förbundet i Sverige Vi börjar jobba på att bli mer stolta över vad vi gör/är! Bli bra på att tala om det för andra Vi är ett förbund med flera delar alla drogfria Scouter längtar mer till läger och aktiviteter Man söker sig till scouterna för vad man vet vad man får i form av personalutveckling En annan bild av scouting hos utomstående Kårer i alla kommuner Tack vare att nästan alla ungdomar är eller har varit scouter finns minskade problem i samhället Vi är med i samhällsdebatten Utvärdering av nya ledare ledarutbildningar klar och reviderad Staten har ökat aktivitetsstödet till drogfria scouter och ledare Ett förbund som står stadigt med fötterna både i scoutrörelsen och nykterhetsrörelsen Nå ut och rekrytera ungdomar 12 år och uppåt

19 Tid som ledare är pensionsgrundande man får räkna ideell tid Fritt oberoende scoutförbund som samarbetar nära med liknande verksamhet Arbeta nära både nykterhetsrörelsen och scoutrörelsen Ett bra samarbete inom nykterhetsrörelsens Scouting för sjuka barn på sjukhus Scouting är en del av kommunens sociala arbete och hälsoplan Scouting på LVU hem tex för unga missbrukare Många ledare Vi är över medlemmar Når alla samhällsgrupper Vårt scoutförbund har stor variation vad gäller åldrar, program och verksamhet t ex lägerscouting, actionscouting, Hultsfred, Må Bra kurser, Fjällscouting och Sverigeresan Vi vill att alla tar del av alla positiva steg. Vi vill inte finnas. Vår målsättning är uppfylld och behövs inte längre Vi har ledarvårdande aktiviteter av hög kvalité som hålls på både förbund och regional nivå. Inga vita fläckar, informell strukturer kommer att stänga ute vissa kårer, personer Alla åldrar tillsammans, lära av varandra en motpol till ålderssegregering i samhället Heltäckande verksamhet Ledarskapsprogramet i NSF är tydligt certifierat och ger högskolepoäng. Våra ledare är alla certifierande scoutledare

20 Brett deltagande från alla samhällsklasser Scoutspel på playstation (typ FiFa Soccer 2008) NSFScouting är en väldefinierad och naturlig del av samhället och vi har verksamhet i alla kommuner Verksamheten i NSF är anpassad efter ungdomars behov. De kommer till oss för personlig utveckling upplevelser och för att ha kul Satsa mer på upplevelser Vi är en rörelse för upplevelser inte för lärande Glöm inte bort learning by doing Vad är distriktets roll? Info sker från förbund till kår idag Kvalitetssäkring, NSF har tydliga mål frö kvalitetssäkring av NSFscouting oavsett verksamhet. Vi arrangerar en måste upplevelse varje år En utbildad scoutledare är en eftertraktad person i arbetslivet När man hör ordet Scout ska man inte enbart tänka på knopar och kottar Det är attraktivt att få en ledarutbildning hos oss Få bort fördomarna om scouterna och vi själva måste lära oss att vi inte bara kyter knopar och letar knopar Vi uppmuntrar ledare varje år Erbjuda upplevelsen för ledare Ledarresor vart annat år Fler läger och kurser mellan förbunden Alla kårer är certifierande

21 Alla som är scouter i NSF ska vara stolta över sitt medlemskap och sitt ställningstagande Ingen ska skämmas över att var scout och nykterist NSFscouting är en respekterad livsstil Att torsdagsscouting 18-19:30 är något man tänker på som något vi gjorde förr i tiden WOSM och WAGGGS förbjuder alkohol i Scoutverksamheter Snygga profilprodukter Medlemsökning varje år Friluftsutmaning för alla Byt förbundsmärke Modern Scouting hänga med i tiden Scouter i Wasaloppet Göra scouting känt Inspirera unga till konstruktivt ledarskap Utveckla scouternas genom bra kurser Engagerade ledare med nya idéer NSF genomför ledarutbildning tillsammans med Högskolor och Universitet Må bra för vuxna, tar ut folk i naturen, fysiska aktiviteter som vandring och vanliga läger arbete, avkoppling utan tekniska prylar Förbundet ska vara minst medlemmar. Större starkare kårer Många fler medlemmar i förbundet Ledaren är viktig som ledare Många unga vill vara med i Scouterna

22 Fler sätt att bedriva riktigt scouting finns Jag vill ha tjejscouting frö åringar NSF ökar i medlemsantal varje år, 20% Projektscouting Erbjuda häftiga aktiviteter, klättring, forsränning, moutingbike Fler Äventyrs scouter och kursteam till det Något för de ledare som inte vill vara ledare en gång i veckan Stadig och stabil medlemsökning i nya medlemmar men också behålla nuvarande medlemmar Vi har ökat i medlemsantal men vi har fortfarande samma Bra samarbete inom distrikten och mellan dem. Gemensamma hajker, läger etc Fler välfungerande Scoutkårer Bevara gemenskapen i ledargänget i scoutkåren. Hålla ihop men gärna släppa in Jobba mer med miljö aktiva handledare Inbjuda till ex miljö - naturpromenader Finns som nätverk till skolorna samarbete skola scouting Utåtriktad verksamhet mot företag skolor o fritids Vi har ökat i medlemsantal men vi har fortfarande samma goa förbundskänsla Förbundet har en välutvecklad och åtråvärd ledarutbildning Alla kårer känner sig säkra på framtiden och åt vilket håll vi vill. Alla är delaktiga Vi syns positivt Vi samarbetar med andra föreningar. Suger upp utslagna från idrotten Vi driver studenthem. Vi bygger lägenheter

23 Det är naturligt/vanligt att man som nysvensk testar scouting för att få prova friluftsliv Vi har fått in nya grupper av medlemmar som tidigare inte hitta till oss NSF är kända för sitt bra arbete med barn och ungdomar från missbrukarfamiljer. Man ber oss arrangera aktiviteter för dessa barn Scouter är välkända i samhället i stort Scouten åker på det den vill. Icke pengabegränsad Scouting är mer aktivt och är en org. Som märks/gör en insats i samhället Sverigeresan. Tävling där man reser genom Sverige och gör uppgifter Minst medl. i förbundet 2015 Vi lockar tonåringar med action Samla idéer på praktiska scoutprogram Vara mer synliga iövriga samhället och skaffa oss ännu högre status Föräldrar i studiecirklar i scouting Fjällscouting i tex. Sälen Stor variation på verksmaheten Förskolescoutingvi är flexibla vad gäller program, verksmahet, ålder mm Musikscouting läger bilda band lära sig nya saker ihop teambuilding med scouting Lägerscouting kårens verksamhet består av återkommande läger Scouting på hultsfredsfestivalen Vi har hittat form och ett sätt för att locka gymnasister till vår verksamhet NSF ska vara kända för att ordna bra läger för sommarlediga barn och vara eftertraktade

24 En tydlig profil som alla medl. ställer upp på Ingen brist på ledare och barn vi är poppis Många medlemmar Mångfald Glädje Modern femkamp Vi har slängt livlinorna FM varje år Ett förbund som tillåter spretig verksamhet med hög respekt som baseras på scoutings grundvärderingar Ett förbund som syns och tar plats i samhället där vi erbjuder vår kompetens Många medlemmar ser helheten inte bara sin kår Vårt förbund är experter på frogfrihet och arbetar med det åde inom och utanför scoutrörelsen Fler ledarhelger, typ ALH och ALT Samarbeta mer mellan kårerna Bra och nyttiga kusrer som inspirerar Samarbete mellan kårer vad gör ni änna? nya idéer Samarbeta mer över förbundsgräsnerna Bergsscouting Fortsätter sprida scouting Mer aktivt i samhället, inte bara för att synas Ge tillfällen till upplevelser för alla åldrar

25 Göra förbundet tillgängligt för alla som ställer upp på nykterheten Fler profilplagg Lättsökt/lättnavigerad hemsida Ett redskap för att attrahera åringar Think outside the box. Det måste inte vara som det alltid varit. Nya verksamhetsformer. Inte varje onsdag bara. Bedriva scouting som är rätt i tiden. Vad är viktigt för en tonåring? Brainstorm Lantbruksscouting på gård Blanda gammat och nytänkande i vårt program. Allt gammalt är inte dåligt. Utveckla kritiskt tänkande Kunskap om miljö Bedriva scouting mitt i samhällets puls, istället för konstgjorda rekryteringsinsatser Scouting nu! På prioriteringslistan av fritidsaktiviteter Höj statusen på scouting Alternativ organisationsform efter förutsättningar Erbjud specialinstruktion verksamhet för allmänheten för att göra scouting synlig ex långfärdsskridskor, paddling, segling med mera Ta tillbaka att scouting är friluftsliv i allmänhetens ögon Fokusera på scouting inte på rörelsen Satsa resurser på lösa de vita fläckarna på Sverigekartan (olika strategier beroende på geografin) In i ett bra scoutförbund

26 Gör scouting där det syns, finns folk, inte demonstration utan verksamhet Forma svensk scouting drogfritt! Inifrån Scoutskola Alla tar ansvar för rekryteringen Aktiv roverscoutgren Finnas kvar som förbund i samarbete med övriga Samarbete med övriga IOGT-NTO-rörelsen, samarbeta vara en naturlig länk mellan varandra Samverka med kamratstöd och andra stödjande nätverk runt missbrukare och deras barn Scout som statsminister (lyfta in i politiken) NSF-scouter2015 Behålla våra konsulenter (till vi nått målen) Storstadsläger typ mitt i Stockholm (typ Stockholm Venture) Ta reda på varför så många slutar patrullscouterna. Åtgärda! Lägergråd i södra Sverige Synas i positiva sammanhang med snygga profilprylar Samarbete alla/andra scoutförbund FM i plenum Satsa på seniorscout och ledaraktiviteter Fritidsscouter ihop med skolan/fritids Vi samarbetar i stor utsträckning med skolor, ur och skur-dagis med mera Alla barn som går i mellanstadiet ska genom skolan prova på NSF-scouting

27 Större mångfald. Titta runt på vilka som är här i dag. (bra åldersfördelning dock) Möten där bara de första 50 barnen den dagen kan vara med på mötet Verka för att ta bättre vara på föräldrarna Allmänheten har en positiv bild av oss Kvalitet bra verksamhet Skolscouting på raster eller efter skolan och liknande Scoutkårer är bättre på att visa och tala om vad de gör och bilden av scouting är positiv och korrekt hos allmänheten Det finns många medlemmar som vill engagera sig och många får chansen till upplevelser och uppdrag på förbundsnivå Hjälp till små kårer. Hur ska de växa, utvecklas lätt och fastna i gamla hjulspår. Glöm dock inte allt det gamla Ny syn på en medlem Visa oss positivt i samhället inte för att synas Alternativa organisationsformer efter förutsättningar (lokal) Unga leder yngre äldre stöttar unga Att vara ledare hos oss förknippas inte bara med förpliktelser och måsten man måste inte ge upp något men får desto mer Höja statusen ut mot samhället både som organisation och att vara scout och scoutledare NSF ska vara ett eget förbund men med start samarbete med övriga förbund Vi bedriver scouting riktat mot turism. En fjällvandring med utgångspunkt Storvallen

28 NSF anordnar varje sommar stora läger och kollon som är riktade till folk utanför rörelsen Naturlig fritidsaktivitet för unga från alla skikt av samhället Sponsra Hockey VM synas mer som det drogfria alternativet utanför scoutvärlden. Våga vara scout. Alla vuxna där i har verksamhet har upplevt patrullscouting även de +60 Scout i regeringen/riksdagen Närmare till andra scouter genom samverkan alla förbund. Måste inte resa långt för att träffa andra Regionala/distrikt förbundsgemensamma läger närmare utan att bli pluttigt! Äventyrsluff i t ex Europa Inga trötta ledare Lägga mindre tid på administration och formalia. Scouta istället! Färdiga möten att knycka vilt av varandra för att få mer tid till själva scoutaktiviteten Stöd för ledare Vi är bra på att få föräldrar och seniorer att bli engagerade och delaktiga ledare. Riktad utbildning/upplevelser tillsammans alla förbund. Många scouter Växa Så många engagerade ledare att barnen från grannbyn kommer dit. Ledarna måste flytta för att ha några barn att bedriva scouting med.

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Motioner & Tingets förslag

Motioner & Tingets förslag 1 FM 2013 Motioner & Tingets förslag Innehåll del 1 Innehåll 2 Allmänna kommentarer från BU 3 Föredragningslista 4 Motion nummer 1 Scoutmuseum för NSF 7 Motion nummer 2 Kompetensbank 9 Motion nummer 3

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Mars 2006 Nr 2 Årgång 9. Ansvar. Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF

Mars 2006 Nr 2 Årgång 9. Ansvar. Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF Mars 2006 Nr 2 Årgång 9 Ansvar Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF REDAKTÖREN HAR ORDET Du spelar roll Tjejgänget kallar en av tjejerna i

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma REDAKTÖREN HAR ORDET Vi lär ledarskap av varandra Jag fick en fråga om hur jag

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund Upplaga 2006 Bearbetning: Förbundskansliet INNEHÅLL INNEHÅLL 2 UPPGIFT 4 Scoutmetoden 4 SCOUTKÅREN 6 Detta kännetecknar en bra kår! 6 Kårstämma

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Att bli en i gänget!

Att bli en i gänget! Nr. 4 dec 2013 Att bli en i gänget! värsta (scout) språket Att bli scout i vuxen ålder nsf redo för förändring FM 2013 En tidning från Nykterhetsrörelsens Scoutförbund R e D A K t Ö R e n H A R O R D e

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

kunskap för färska unf:are

kunskap för färska unf:are kunskap för färska unf:are INLEDNING i din hand håller du unf:s viktigaste utbildningsmaterial! unf:aren är vår grundutbildning med den viktigaste basinfon om vår organisation, våra värderingar och våra

Läs mer

Flyinge scoutkår Så funkar den

Flyinge scoutkår Så funkar den Flyinge scoutkår Så funkar den www.flyinge.scoutkar.nu 2(28) Index Flyinge scoutkår FÖRORD 5 HISTORIA OCH STATISTIK 6 SCOUTING I SVERIGE 6 FLYINGE SCOUTKÅR 6 KFUM SCOUTFÖRBUND 6 KFUK SCOUTFÖRBUND 7 KFUK-KFUM

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt 23-24 mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

HALVTIDS- RAPPORT 2015

HALVTIDS- RAPPORT 2015 HALVTIDS- RAPPORT 2015 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen.... 5 Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten.... 5 Översyn av

Läs mer