NSF 2015 Vart vill vi? Brainstorm!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NSF 2015 Vart vill vi? Brainstorm!"

Transkript

1 NSF 2015 Vart vill vi? Brainstorm! Scoutminister i regeringen Sommarjobb reklam, funkisar, friluftsliv, fritidsledare Scouternas ledarutbildning ska vara eftertraktad hos samhället Scouting i skolan och på fritids, Scoutprofilskola. Självständig organisation som med hjälp av scoutmetoden skapar nyktra samhällsmedborgare. Mer arbete med IOGT-NTO-frågor Kultur-scouting Flygscouting Mer utvecklat samarbete med skola, intresseorganisationer NSF är ett starkt och profilerat förbund. Ideologin lever! Samarbetspartners i företag, intresseorganisationer, idrottsföreningar etc Nykterhetsrörelsens Scoutförbund finns kvar och är upp mot medlemmar. Många fler medlemmar Många fler! Ett brett kursutbud och många kursdeltagare, förbundsgemensamt Scoutledarutbildning på universitetet Driva utbildning lokalt med de andra förbunden Profilskolor/Friskolor med nykter scouting Förbundet har en friskola med tydlig scout och drogfri inriktning som har lång kö till intagningen

2 Resor i världen, internationell utveckling Självklart med invandrare i patrullen inte i egna förbund Arrangemang för ledare där de är deltagare Aldrig glömma patrullmetoden och learning by doing, scoutmetoden Våra medlemmar är stolta över att vara NSF-scouter Rikstäckande verksamhet: Gotland, Norrland, Dalarna o.s.v. Minst en verksamhetsgrupp i varje kommun Scoututbyte Vara ett komplement till kommunernas barngrupper (barn till missbrukare) Samarbeta med gymnasieskolornas IV-program 2015 finns inga förlustdrivande anläggningar Fler äventyrskurser Fler kurser, hajker o.s.v. Mer samhällsengagerade Våra scoutanläggningar ska användas mer Mer samarbete och utbyte mellan kårer och distrikt Distriktsförstärkande insatser Större lokalverksamhet Fokusera på vår målsättning Satsa på bättre lokaler till kårerna hjälp från förbundet Vackra scoutstugor i skogen Snygga, stora, centrala lokaler Ledarutbildningar som ger högskolepoäng

3 Mycket kompetenta ledare, alla ledare kan bli detta med bra hjälp Alla våra avdelningsledare har en bra ledarutbildning och är certifierade Tydliga värderingar är en grund, ett stöd för våra medlemmar Gemenskap lokalt och regionalt, Distrikt Region, förbundssamarbete lokalt Projektscouting: sätt ihop en grupp, sätt upp ett mål, planera, genomför, utvärdera Gemensam rekryteringsaktivitet, exempelvis Lisebergsdagen Inte glömma bort att ledarna också ska få praktisera scouting Ledarläger så att de inte skulle känna sig så vuxna FM i form av sommarläger Tågluffa med scouterna Mer samarbete med scouter utomlands Byta förkortning medlemmar Många unga är aktiva Scouting nu och då Vi har en grupp scouter hos oss som jobbar alkoholpolitiskt Vi räknas som en av Sveriges förebyggande organisationer Vi har påverkat SSR:s alkoholpolicy så att de inte har några alkoholhaltiga drycker på sina arrangemang Vi har påverkat SSR:s alkoholpolicy så att de inte har några alkoholhaltiga drycker i sin bokföring Vi har påverkat SSR så att alla ledare oavsett förbund har nykterhetslöfte 2015 är det inte någon större skillnad på att vara NSF-senior och UNF:are

4 2015 är NSF välkända för sin ideologi och är några som de andra förbunden konsulterar i drogfrågan Rymdscouting Hitta sätt att bedriva scouting med öppen verksamhet Mångkulturell medlemsstruktur Möten på många olika tider inte bara tisdagar + hajk Patrullsystemet fungerar fullt ut Vi är fortsatt en viktig del av Nykterhetsrörelsen Våra anläggningar används i stort sett fullt ut av scouter från olika delar av vår glob Nykter scouting är inne hos ungdomar Bättre utomlandkontakter Satsning på världsjamboreen fler deltagare än på 2011 jamboreen Vi jobbar mer aktivt med att förbättra Världen Vi äger en skuta (eller tre) för att utöka sjöscout-grenen Alltid läger Dyk-scouting Havs-scouting (sjö-scouting) Visa vuxna vad roligt man kan ha I scouterna även som vuxen Satsa på seniorscouter så att de vill bli ledare Utveckla samarbete med konsulenterna Få fler avdelningsledare Antal medlemmar är av något mindre vikt, alla ska dock känna sig delaktiga Samlar scoutkårer med helnykter inriktning samt enskilda scouter som vill engagera sig i dessa frågor

5 Äventyrsveckor för patrullscouter Annorlunda läger, exempelvis fjäll, hav, utomlands Explorer Belt i Sverige Informera skolpersonal och elever om scoutverksamheten och därigenom bland annat få fler medlemmar och fler kårer Ökat internationellt utbyte Nykter scouting i NSF och övrig scoutrörelse Friluftsliv i många olika former Fler internationella kontakter (efter jamboree 2011) Kontinuerligt arbete med programutveckling Nybildningsstöd av distrikt + förbund Integrationsverksamhet Olika kulturer i scouting - inte bara scouter med svensk bakgrund Visa scouting för nya barn nya orter, nya områden Ökad kommunikation, bättre hemsida Specialgrupper för barn i dysfunktionella familjer som sedan kan erbjudas ordinarie scoutverksamhet medlemmar Handikappverksamhet Mål: NSF-scouter 2015 Ansvarar för att IOGT-NTO-rörelsens pengar/resurser används på bästa sätt inom scoutrörelsen Bara ett scoutförbund i Sverige networking scouter med varandra

6 Förbundsstöd till distrikten Demokrati Scouting har en större närvaro i landet Engagerade medlemmar Arbetar med nykter- och drogfrågor inom scouting i Sverige men även internationellt Arbetar för att all scouting i Sverige på alla nivåer är alkoholfri Vi är första förbundet som har kvalitetssäkrat scoutverksamheten enligt Scout-ISO Öppna egna fritidsgårdar Få till ett fungerande Norrland Få med barnen inom scoutrörelsen när de är riktigt små, så att de har den med sig under hela sin uppväxttid Hålla kurser för allmänheten, scouting + ANT Synas mer i media så att andra får upp ögonen för oss Starta Ur & Skur dagis Starta TV-program Hålla öppna aktiviteter för allmänheten: vandringar, familjeaktiviteter Öppna caféer Ta fram ett material som kan användas på exempelvis företagsevent och konferenser Öppna föreläsningar och seminarier Kurser i personlig utveckling ur scouterna Fler jobb inom scouterna vilket leder till medlemsökningar Riktade rekryteringskampanjer för att få ledare + scouter

7 Fler utbildningar i ordförande-, kassör-, sekreterare- och styrelseteknik Vi har ett scoutförbund vi är stolta över med bra, rolig, flexibel verksamhet och certifierade, kunniga ledare Ett förbund att vara stolt över att tillhöra Vi har duktiga auktoriserade scoutledare Ett förbund som andra scoutförbund har respekt för (duktiga scouter) Drogfrihet är ledande för måttlighet Drogfrihet är normen Vi har fortsatt utveckla flexibla former av scouting som tilltalar/passar fler därför engagerat sig fler NSF är det ledande förbundet Medlemsantalet tredubblat NSF är med och bidrar till att vara nykterist som ung Att bli bättre på att rekrytera ledare som är i medelåldern 50+ Scouter hjälper till fyller en social funktion tex går ut med gamla på ålderdomshem Alla kårer är säkra på framtiden och vart vi vill. Alla är säkra på framtiden och vart vi vill. Alla är delaktiga vi har ökat medlemsantalet men har fortfarande samma goa förbundskänsla. Learning by doing Profilera oss som nyktra scouter En ökad mångfald hos kårerna Samarbetar med naturvårdsverket skyddar olika miljöer investerar osv samhällsinsats Utomhusscouting Det är status att vara ledare i NSF

8 Lära oss att argumentera för scouting Se till att ScoutSverige inte blir toppstyrt Profilera oss som någon att räkna med exempelvis i miljödebatt % ökar vi mest av alla förbund i medlemsantal Fungerande roverscouting Mer samarbete med övriga förbund Fler stora läger tillsammans med andra förbund Vi ska finnas med i skolan Nykter scouting som elevens val eller IV-val Fler kändisscouter Synligt, våga synas och ta för sig på arenor där man inte är vana att se oss Arbeta mer med alkohol och drogfrågan både i avdelningarna och exempelvis kommunalpolitiskt Scouting är ett varumärke man känner till både produkten och loggan Utveckla en gymnasiekurs om scoutmetoden och scoutings grundtankar Mångfald vem som helst kan vara NSF scout efter sina förutsättningar Att vi samarbetar med fler organisationer exempelvis ur och skur skolor. Vi har välutbildade och energiska KO Vi är medlemmar NSF 3:a i scoutrörelsen Bli flera Aldrig glömma scoutmetoden - -kvalitet och bra verksamhet Kåren, starka junior patrull och seniorscoutavelningar långsiktigt och strategiskt arbete Ökat samhällsengagemang

9 Fortsatt ledande i att tänka i nya banor/utveckla scouting i form av medlemsbegrepp, verksamhetsformer etc Öka kunskapen om diagnosbarn Drogfrågan Miljövägen 2015 Rixarrangemang, klättring, grottkrypning, segling mer stora häftiga aktiviteter Ökat arbete inom solidaritet, samhällsengagemang, eg. GDV Glöm inte bort befintliga medlemmar Fler friluftskurser/arrangemang Alla scoutmöten Inskrivna lappar brainstorming Skapa samarbete med andra ungdomsförbund Senior/roverscoutresa ut i Europa Backpacking/tävling Matscouting, lära sig laga mat både hemma och över öppen eld Scouter och andra föreningar samarbetar mer Simscouting, klätter, skol, tåg, culing scouter NSF har en ledande position i nykterhetsfrågor i världen Ökad kommunikation bättre hemsida Vi driver friskolor Vi har förfinat fritidshemscouting Scoutdagis/skola Liv, glädje gemenskap i hela Sverige i alla NSF kårer Fler medlemmar mer mångfald

10 Scouting ser inte bara som en friluftsrörelse utan som en humanistisk rörelse Vi tar ett samhällsansvar och inte bara tidsfördriv Samarbeta med kurs och konferenscenter Erbjuda samarbete och ledarskapsutbildningar (ett sätt att rekrytera vuxna) Ett närmare samarbete med andra föreningar Samarbete med idrottsföreningar Andra samarbetspartner Mer internationellt samarbete och utbyte Scoutskola Ändra i stadgar så det är lättare att starta ny verksamhet Fundera över hur vi kan bedriva nya verksamformer ideellt Källarscouter har tillgång till virtuell natur (om ovanstående är ett hinder) Internetscouting Scouting för föräldralediga + deras barn Samarbete med fritidsverksamhet, anordna läger vid lov är scouting där man utbildar sig till ledare/sysslar med extrema aktiviteter Kulturscouting Friluftsliv hemma Det finns ett utpräglat samarbete mellan de olika förbunden (inom scouterna + IOGT- NTO på alla plan) Upplevelser Vi behåller fler åringar Vi ska vara fler

11 medlemmar Börjar man hos oss vill man inte sluta Det finns NSF kårer i alla kommuner 2015 är scouting äl definierat, men inte ur aktivietessynpunkt utan angående värdering. Alla vet och känner till oss att vi vill väl. Scouting är en naturlig del i samhället. Det finns minst lika många scoutlokaler som fotbollsplaner. Utbildning för icke medlemmar, inriktning i skola. Ungdomar i vårt förbund vill bli ledare Vi har en handikappavdelning i varje kår Scouting finns som tillval i skolan Det är COOLT att vara scout och en fördel En lördag i varje månad är det scoutevent i parkerna runt om i landet. Fotbollsscouting med kombinerade träningsläger fotbolls/scouting Förbundet har funnit andra inkomstkällor än ungdomslotteriet Få så många medlemmar som möjligt Scouting är mer än knopar och barkbåtar Vi syns, hörs och tar plats, stolt Scout Bättre samarbete mellan förbunden, bättre på att kommunicera och tar hjälp av varandra. Utveckla det internationella samarbetet med fler scoutförbund Ta in fler volontärer till vårt fantastiska förbund Internationella utbyten Vi fyller våra platser på Jamboreen 2011

12 NSF är fler än KFUK/KFUM 500 aktiva Seniorscouter Vi är fler Scouter räknas med i samhället och är en känd instans Vi har fortsatt god ekonomi 2015 Kolloverksamhet, (som läger fast för barn som inte är scouter) Starta events, upplevelser verksamhet för allmänheten Datascouting, LAN verksamhet Ny satsning mot muslimska grupper Tjejgrupper med invandrargrupper Riksmarsch för Scouter Integrationsgrupper med asylsökande och nya svenskar. Budkavle cykla genom Sverige Scouting för dysfunktionella familjer Självhjälpsgrupper(drogtema) Familjeläger med terapeutiska inslag Hälsa och Scouting Pensionärsscouting Samescouting Meditationsscouting Fasadklättrarscouting Cityscouting, lekplatser, gallerier, parker, idrottsplaner Alla patrullscouter ska ha möjlighet att åka utomlands i gång/år

13 Attraktiv ungdomsverksamhet där många vill vara med Second life party (Scouting) på nätet Intressescouting eller intresse patroller Fler ska få möjligheter att uppleva bra friluftsliv Bli fler genom utvecklad patrullverksamhet i en kårs geografiska närhet Låta patrullen få en större/starkare roll i verksamheten. (lita på Scouterna) Utan scoutskjorta Olika former av medlemskap Jag vill ha hantverksläger Jätteläger varje år 2015 har vi ett förbundsläger med 3000 deltagare Mins två stora förbundsläger per år Alla medlemmar ska ha insyn och förståelse för scoutorganisationens uppbyggnad och värdegrund Ingen ska vara främmande för samarbete över förbunden det ska vara självklart Ledarvård Ledarutveckling Mer ledarvård utbildning/inspiration Synas mer utåt Driva mer alkoholpolitiskt arbete i samhället Vi är fortfarande en metod för att skjuta upp alkoholdebuten för ett nyktrare samhälle Ett förbund med tydlig profil Många unga vill delta i den demokratiska processen på kår distrikt - förbundsnivå

14 Gigantiska nyktra diskon, (vi äger ren klubb) Scoutkonserter, musik, dans och skrattfestival Fler väljer att stanna kvar och bli ledare i vuxen ålder Scoutgalan sänds i SVT Få folk att sponsra scouting mer Mer äventyrsscouting Trivs på mötena Bort med fjantaktiviteterna på läger detta är dålig image för scouting Sök sponsorer för att genomföra storläger så att fler kan delta Mer stöd (ekonomi och förtroende) till unga som vill planera händelser. Välkomna familjer Nykterhet ska vara coolt och inne bland gymnasieungdomar Den lokala kåren arbetar på ett sådant sätt att de är kända på orten Flexibla mötesformer På kårnivå arbeta mer med nykterhetsfrågan Ett större agent projekt Vi sak ha goda och solklara argument så att vuxna tar ställning för nykterhet Inarbetade öppna läger körs årligen lokalt NSF har en välutvecklad metod för ledarrekrytering NSF har en välutvecklad metod som kårerna använder för att rekrytera vuxna Kårerna skaffar sig ny energi genom att leta och hitta fler vuxna 2015 har NSF 1000 aktiva Seniorscouter Kommunernas förebyggsteam vill samarbeta med kårerna i projekt

15 Kårerna arbetar med Soc Unga och glada NSF scouter gör sin röst hörd i den lokala alkoholdebatten Dokusåpa Många genomgår utbildning för unga ledare Syns på TV Göra en dokumentär om Scouting, läger osv Göra nya saker som Bodaborg Museeum osv Det är kö till FS Bli attraktiva som förbund genom att vi erbjuder fler lägeraktiviteter per år tex sportlov, höstlov, osv (utan krav på lokala ledare) Kunna ge central hjälp/stöd / idéer personer till lokala läger Fler yngre scouter genom att erbjuda tidsbegränsad verksamhet istället för året runt. Utnyttja anläggningarna (Ransberg, Kungshol och lokala sådana) genom att erbjuda ett antal helger/år till boende i anläggningens närhet, radie runt 8 mil Internetkår knyt ihop intresserade Seniorscouter/Patrullscouter genom nätet erbjud läger, hajker osv för gemenskap Minska administration och byråkratin möjliggör utveckling 2015 finns inga vilande kårer Temascouting Stor fungerande grupp motsvarande Seniorscouter Samarbete Socialt arbete Bredare program något för alla

16 En skola Scoutfriskola En majoritet på den lokala orten vet att just vårat förbund existerar En tydlig mångkulturell och drogfri skola Stadsscouting men behöver kanske inte alltid ha så mycket friluftsliv Avdelningar/kårer inriktade på olika sorters scouting Mycket samarbete mellan förbunden Alla förbundets befintliga kårer har verktyg och möjlighet att bedriva scouting på alla fem grenar, bäver, minior, junior, patrull, senior Medborgare från scouterna har en fördel i samhället som används till att förbättra det (samhället) Ha samarbete med kommunernas samordnare för drogförebyggande arbete Daglediga håller fritidsscouting på sin ort Ledarvård, satsa på ledarutbildning och trivselarrangemang Vi byter förkortning NRS, N Nykterhets R rörelsens S Scoutförbundna Ha kvar den fyråriga patrullscouttiden Mera gemensamma aktiviteter för scouter som är yngre än seniorscouter Bättre Image, (töntstämpeln bort) Mångkulturellt NSF Större mångfald Det är enklare och lättare att få ihop till lägeravgiften Det är en attraktiv rörelse att jobba ideellt i Nykter utomhuspedagogik

17 Scout/friluftsutbildningar på våra folkhögskolor Regelbunden hjälp från konsulenterna, träff några gånger per år, lite som coach för kårerna så att de inte tappar gnistan Riktigt bra Ledarvård Alla barn i Sverige ska veta vilka Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är Stark vi -känsla för Nyktra Scouter måste finnas Alla kårer ska kunna skicka ett till ombud till FM (medlemsökning) Växa Hyra transibiriska järnvägen Starta teatergrupper Musikal-läger Mer samarbete med skolorna lokalt med kårerna Samarbeta med skolor, fritids 2015 har alla ledare i alla förbund avlagt Nykterhetslöfte Jättebra program i lättåtkomlig databas + pärm för tillfällen utan dator Förändra scoutbild, utveckla internationell miljö 2015 blir det en stor spridning när ledarna i en kår gör övningen superscouten, vi snackar mångfald på riktigt Mer projektscouting Att medlemstappet av 13-åringar är radikalt minskat Alla i Sverige vet att det finns ett scoutförbund med Nykter/drogfria scouter Genom vårt initiativ finns det ett barnprogram, scouttimmen, på TV 2015 har NSF tydliga mål för kvalitetssäkring av NSF-scouting oavsett verksamhet!

18 2015 ger vi barnen upplevelser och inte kunskapsbaserade märken Vara ett av Fem förbund Ha kvar den fyråriga patrullscouttiden Mer gemensamma aktiviteter för scouter som är yngre än seniorscouter 2015 är scouting en naturlig välkänd och väldefinierad aktivitet för alla Dubbelt så många medlemmar, minst Vi har kö till alla våra kårer Vårt scoutförbund är näst största förbundet i Sverige Vi börjar jobba på att bli mer stolta över vad vi gör/är! Bli bra på att tala om det för andra Vi är ett förbund med flera delar alla drogfria Scouter längtar mer till läger och aktiviteter Man söker sig till scouterna för vad man vet vad man får i form av personalutveckling En annan bild av scouting hos utomstående Kårer i alla kommuner Tack vare att nästan alla ungdomar är eller har varit scouter finns minskade problem i samhället Vi är med i samhällsdebatten Utvärdering av nya ledare ledarutbildningar klar och reviderad Staten har ökat aktivitetsstödet till drogfria scouter och ledare Ett förbund som står stadigt med fötterna både i scoutrörelsen och nykterhetsrörelsen Nå ut och rekrytera ungdomar 12 år och uppåt

19 Tid som ledare är pensionsgrundande man får räkna ideell tid Fritt oberoende scoutförbund som samarbetar nära med liknande verksamhet Arbeta nära både nykterhetsrörelsen och scoutrörelsen Ett bra samarbete inom nykterhetsrörelsens Scouting för sjuka barn på sjukhus Scouting är en del av kommunens sociala arbete och hälsoplan Scouting på LVU hem tex för unga missbrukare Många ledare Vi är över medlemmar Når alla samhällsgrupper Vårt scoutförbund har stor variation vad gäller åldrar, program och verksamhet t ex lägerscouting, actionscouting, Hultsfred, Må Bra kurser, Fjällscouting och Sverigeresan Vi vill att alla tar del av alla positiva steg. Vi vill inte finnas. Vår målsättning är uppfylld och behövs inte längre Vi har ledarvårdande aktiviteter av hög kvalité som hålls på både förbund och regional nivå. Inga vita fläckar, informell strukturer kommer att stänga ute vissa kårer, personer Alla åldrar tillsammans, lära av varandra en motpol till ålderssegregering i samhället Heltäckande verksamhet Ledarskapsprogramet i NSF är tydligt certifierat och ger högskolepoäng. Våra ledare är alla certifierande scoutledare

20 Brett deltagande från alla samhällsklasser Scoutspel på playstation (typ FiFa Soccer 2008) NSFScouting är en väldefinierad och naturlig del av samhället och vi har verksamhet i alla kommuner Verksamheten i NSF är anpassad efter ungdomars behov. De kommer till oss för personlig utveckling upplevelser och för att ha kul Satsa mer på upplevelser Vi är en rörelse för upplevelser inte för lärande Glöm inte bort learning by doing Vad är distriktets roll? Info sker från förbund till kår idag Kvalitetssäkring, NSF har tydliga mål frö kvalitetssäkring av NSFscouting oavsett verksamhet. Vi arrangerar en måste upplevelse varje år En utbildad scoutledare är en eftertraktad person i arbetslivet När man hör ordet Scout ska man inte enbart tänka på knopar och kottar Det är attraktivt att få en ledarutbildning hos oss Få bort fördomarna om scouterna och vi själva måste lära oss att vi inte bara kyter knopar och letar knopar Vi uppmuntrar ledare varje år Erbjuda upplevelsen för ledare Ledarresor vart annat år Fler läger och kurser mellan förbunden Alla kårer är certifierande

21 Alla som är scouter i NSF ska vara stolta över sitt medlemskap och sitt ställningstagande Ingen ska skämmas över att var scout och nykterist NSFscouting är en respekterad livsstil Att torsdagsscouting 18-19:30 är något man tänker på som något vi gjorde förr i tiden WOSM och WAGGGS förbjuder alkohol i Scoutverksamheter Snygga profilprodukter Medlemsökning varje år Friluftsutmaning för alla Byt förbundsmärke Modern Scouting hänga med i tiden Scouter i Wasaloppet Göra scouting känt Inspirera unga till konstruktivt ledarskap Utveckla scouternas genom bra kurser Engagerade ledare med nya idéer NSF genomför ledarutbildning tillsammans med Högskolor och Universitet Må bra för vuxna, tar ut folk i naturen, fysiska aktiviteter som vandring och vanliga läger arbete, avkoppling utan tekniska prylar Förbundet ska vara minst medlemmar. Större starkare kårer Många fler medlemmar i förbundet Ledaren är viktig som ledare Många unga vill vara med i Scouterna

22 Fler sätt att bedriva riktigt scouting finns Jag vill ha tjejscouting frö åringar NSF ökar i medlemsantal varje år, 20% Projektscouting Erbjuda häftiga aktiviteter, klättring, forsränning, moutingbike Fler Äventyrs scouter och kursteam till det Något för de ledare som inte vill vara ledare en gång i veckan Stadig och stabil medlemsökning i nya medlemmar men också behålla nuvarande medlemmar Vi har ökat i medlemsantal men vi har fortfarande samma Bra samarbete inom distrikten och mellan dem. Gemensamma hajker, läger etc Fler välfungerande Scoutkårer Bevara gemenskapen i ledargänget i scoutkåren. Hålla ihop men gärna släppa in Jobba mer med miljö aktiva handledare Inbjuda till ex miljö - naturpromenader Finns som nätverk till skolorna samarbete skola scouting Utåtriktad verksamhet mot företag skolor o fritids Vi har ökat i medlemsantal men vi har fortfarande samma goa förbundskänsla Förbundet har en välutvecklad och åtråvärd ledarutbildning Alla kårer känner sig säkra på framtiden och åt vilket håll vi vill. Alla är delaktiga Vi syns positivt Vi samarbetar med andra föreningar. Suger upp utslagna från idrotten Vi driver studenthem. Vi bygger lägenheter

23 Det är naturligt/vanligt att man som nysvensk testar scouting för att få prova friluftsliv Vi har fått in nya grupper av medlemmar som tidigare inte hitta till oss NSF är kända för sitt bra arbete med barn och ungdomar från missbrukarfamiljer. Man ber oss arrangera aktiviteter för dessa barn Scouter är välkända i samhället i stort Scouten åker på det den vill. Icke pengabegränsad Scouting är mer aktivt och är en org. Som märks/gör en insats i samhället Sverigeresan. Tävling där man reser genom Sverige och gör uppgifter Minst medl. i förbundet 2015 Vi lockar tonåringar med action Samla idéer på praktiska scoutprogram Vara mer synliga iövriga samhället och skaffa oss ännu högre status Föräldrar i studiecirklar i scouting Fjällscouting i tex. Sälen Stor variation på verksmaheten Förskolescoutingvi är flexibla vad gäller program, verksmahet, ålder mm Musikscouting läger bilda band lära sig nya saker ihop teambuilding med scouting Lägerscouting kårens verksamhet består av återkommande läger Scouting på hultsfredsfestivalen Vi har hittat form och ett sätt för att locka gymnasister till vår verksamhet NSF ska vara kända för att ordna bra läger för sommarlediga barn och vara eftertraktade

24 En tydlig profil som alla medl. ställer upp på Ingen brist på ledare och barn vi är poppis Många medlemmar Mångfald Glädje Modern femkamp Vi har slängt livlinorna FM varje år Ett förbund som tillåter spretig verksamhet med hög respekt som baseras på scoutings grundvärderingar Ett förbund som syns och tar plats i samhället där vi erbjuder vår kompetens Många medlemmar ser helheten inte bara sin kår Vårt förbund är experter på frogfrihet och arbetar med det åde inom och utanför scoutrörelsen Fler ledarhelger, typ ALH och ALT Samarbeta mer mellan kårerna Bra och nyttiga kusrer som inspirerar Samarbete mellan kårer vad gör ni änna? nya idéer Samarbeta mer över förbundsgräsnerna Bergsscouting Fortsätter sprida scouting Mer aktivt i samhället, inte bara för att synas Ge tillfällen till upplevelser för alla åldrar

25 Göra förbundet tillgängligt för alla som ställer upp på nykterheten Fler profilplagg Lättsökt/lättnavigerad hemsida Ett redskap för att attrahera åringar Think outside the box. Det måste inte vara som det alltid varit. Nya verksamhetsformer. Inte varje onsdag bara. Bedriva scouting som är rätt i tiden. Vad är viktigt för en tonåring? Brainstorm Lantbruksscouting på gård Blanda gammat och nytänkande i vårt program. Allt gammalt är inte dåligt. Utveckla kritiskt tänkande Kunskap om miljö Bedriva scouting mitt i samhällets puls, istället för konstgjorda rekryteringsinsatser Scouting nu! På prioriteringslistan av fritidsaktiviteter Höj statusen på scouting Alternativ organisationsform efter förutsättningar Erbjud specialinstruktion verksamhet för allmänheten för att göra scouting synlig ex långfärdsskridskor, paddling, segling med mera Ta tillbaka att scouting är friluftsliv i allmänhetens ögon Fokusera på scouting inte på rörelsen Satsa resurser på lösa de vita fläckarna på Sverigekartan (olika strategier beroende på geografin) In i ett bra scoutförbund

26 Gör scouting där det syns, finns folk, inte demonstration utan verksamhet Forma svensk scouting drogfritt! Inifrån Scoutskola Alla tar ansvar för rekryteringen Aktiv roverscoutgren Finnas kvar som förbund i samarbete med övriga Samarbete med övriga IOGT-NTO-rörelsen, samarbeta vara en naturlig länk mellan varandra Samverka med kamratstöd och andra stödjande nätverk runt missbrukare och deras barn Scout som statsminister (lyfta in i politiken) NSF-scouter2015 Behålla våra konsulenter (till vi nått målen) Storstadsläger typ mitt i Stockholm (typ Stockholm Venture) Ta reda på varför så många slutar patrullscouterna. Åtgärda! Lägergråd i södra Sverige Synas i positiva sammanhang med snygga profilprylar Samarbete alla/andra scoutförbund FM i plenum Satsa på seniorscout och ledaraktiviteter Fritidsscouter ihop med skolan/fritids Vi samarbetar i stor utsträckning med skolor, ur och skur-dagis med mera Alla barn som går i mellanstadiet ska genom skolan prova på NSF-scouting

27 Större mångfald. Titta runt på vilka som är här i dag. (bra åldersfördelning dock) Möten där bara de första 50 barnen den dagen kan vara med på mötet Verka för att ta bättre vara på föräldrarna Allmänheten har en positiv bild av oss Kvalitet bra verksamhet Skolscouting på raster eller efter skolan och liknande Scoutkårer är bättre på att visa och tala om vad de gör och bilden av scouting är positiv och korrekt hos allmänheten Det finns många medlemmar som vill engagera sig och många får chansen till upplevelser och uppdrag på förbundsnivå Hjälp till små kårer. Hur ska de växa, utvecklas lätt och fastna i gamla hjulspår. Glöm dock inte allt det gamla Ny syn på en medlem Visa oss positivt i samhället inte för att synas Alternativa organisationsformer efter förutsättningar (lokal) Unga leder yngre äldre stöttar unga Att vara ledare hos oss förknippas inte bara med förpliktelser och måsten man måste inte ge upp något men får desto mer Höja statusen ut mot samhället både som organisation och att vara scout och scoutledare NSF ska vara ett eget förbund men med start samarbete med övriga förbund Vi bedriver scouting riktat mot turism. En fjällvandring med utgångspunkt Storvallen

28 NSF anordnar varje sommar stora läger och kollon som är riktade till folk utanför rörelsen Naturlig fritidsaktivitet för unga från alla skikt av samhället Sponsra Hockey VM synas mer som det drogfria alternativet utanför scoutvärlden. Våga vara scout. Alla vuxna där i har verksamhet har upplevt patrullscouting även de +60 Scout i regeringen/riksdagen Närmare till andra scouter genom samverkan alla förbund. Måste inte resa långt för att träffa andra Regionala/distrikt förbundsgemensamma läger närmare utan att bli pluttigt! Äventyrsluff i t ex Europa Inga trötta ledare Lägga mindre tid på administration och formalia. Scouta istället! Färdiga möten att knycka vilt av varandra för att få mer tid till själva scoutaktiviteten Stöd för ledare Vi är bra på att få föräldrar och seniorer att bli engagerade och delaktiga ledare. Riktad utbildning/upplevelser tillsammans alla förbund. Många scouter Växa Så många engagerade ledare att barnen från grannbyn kommer dit. Ledarna måste flytta för att ha några barn att bedriva scouting med.

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Placering av märken KFUK-KFUM

Placering av märken KFUK-KFUM Placering av märken KFUK-KFUM HÖGER ÄRM FRAM VÄNSTER ÄRM Sektionsnamn Nationella EFS Sektionsmärke Förbundsmärke Distriktsnamn Kårnamn Roverscout Världsförbund Sjöscoutmärke Europa Utbildning WWF SVERIGE

Läs mer

14. Vem äger medlemsregistret, kåren eller förbundet? JA: Förbundet äger medlemsregistret, men det är kåren som administrerar.

14. Vem äger medlemsregistret, kåren eller förbundet? JA: Förbundet äger medlemsregistret, men det är kåren som administrerar. Frågor ang. Samverkansavtal Extra FM 12 maj Linköping Respondenter: Fredrik Torberger, Jonas Moberg, Josefine Larsson, Jessica Andersson, Erik Hansen, Helene Gestrin, Marie Reinicke, Gustaf Haag 1. Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. för Kalmar Distrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Verksamhetsberättelse 2009. för Kalmar Distrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Verksamhetsberättelse 2009 för Kalmar Distrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Styrelse Ordförande Robert Rapakko Mönsterås V. ordförande Mikael Engström Färjestaden Kassör Gunnel Brodin Kristdala

Läs mer

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI...

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... Verksamhetsplan 2015 1 INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... 7 2 1. PLANENS SYFTE Planen skall

Läs mer

Märkessystemet inledning

Märkessystemet inledning Dokument från 1999 Märkessystemet inledning Värmdö jöscoutkår vill att alla scouter ska få samma baskunskaper i de olika grenarna, oavsett vilken avdelning de tillhör. Det som här beskrivs från venska

Läs mer

Förslag till föredragningslista

Förslag till föredragningslista Förslag till föredragningslista 1. Förbundsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om huruvida stadgeenlig kallelse har utfärdats 4. Val av a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) Röstkontrollanter

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Riktlinjer UNF:s bildningssystem

Riktlinjer UNF:s bildningssystem Riktlinjer UNF:s bildningssystem Riktlinjer UNF:aren Att utbilda deltagarna i grunderna inom UNF, vår historia, organisation och det egna ställningstagandet. Alla nya medlemmar i UNF och andra medlemmar

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Motioner och förslag FM 2009

Motioner och förslag FM 2009 Motioner och förslag FM 2009 Växjö, 24 25 oktober 2009 Preliminärt schema FM 2009 Växjö Tid Aktivitet Plats Fredag 20.00-24.00 Mötesbyrån öppen Katedralskolan Lördag 20.00 Åsiktstorget öppnar Katedralskolan

Läs mer

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO Arbetsplan 2008-2009 IOGT-NTO:s vision Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra dro- ger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO:s uppdrag IOGT-NTO är en modern

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Scouternas utbildningssystem, antaget av Scouternas styrelse 2014-10-12 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-568 432 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Vill du följa med mig på scoutmöte?

Vill du följa med mig på scoutmöte? Vill du följa med mig på scoutmöte? Så lätt kan det vara att erbjuda nya barn scouting. Som spårar- eller upptäckarscout har jag många kompisar. De finns i skolan, hos grannen, på stranden, kusinen eller

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 - VI FRÄMJAR ETT AKTIVT FRILUFTSLIV FÖR ALLA! Brun Gästrikland Blå Södermanland Grön - Stockholm Naturen är en naturlig mötesplats Ett aktivt

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Joakim Blomqvist Sekreterare: Roger

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Förslag till föredragningslista 4 FS förslag nummer 1 6 Mötesformer under Förbundsmötet 2010 Tidsplan FM-helgen 7 Motion nummer 1 9

Förslag till föredragningslista 4 FS förslag nummer 1 6 Mötesformer under Förbundsmötet 2010 Tidsplan FM-helgen 7 Motion nummer 1 9 Förslag till föredragningslista 4 FS förslag nummer 1 6 Mötesformer under Förbundsmötet 2010 Tidsplan FM-helgen 7 Motion nummer 1 9 Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syn på alkohol Bilaga motion nummer

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Strategin. KÄRNMÅL 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över hur vi tar oss dit

Strategin. KÄRNMÅL 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över hur vi tar oss dit STRATEGI 2014-2018 KÄRNMÅL 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över hur vi tar oss dit Resonemang Kårordföranden: Förbundsrådet 2014 på temat Lokalt engagemang fick vår kår att diskutera

Läs mer

Program roverforum 2015

Program roverforum 2015 Program roverforum 2015 Normkritisk scouting - Regnbågsscouterna Funderar du mycket på normer? Eller är det så att du aldrig har skänkt det en tanke? På Regnbågsscouternas workshop kommer vi att vrida

Läs mer

Motioner och förslag FM 2011

Motioner och förslag FM 2011 Motioner och förslag FM 2011 Östersund, 28-30 oktober 2011 Känner du dig osäker eller vill du veta mera om hur ett Förbundsmöte fungerar? I slutet av detta häfte hittar du både en FM-guide och en Mötesskola

Läs mer

Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby

Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby Följande kårer var närvarande Bjärred Martin Kadikis Finn Alexander Wallin, Lars-Ingmar Olsson Furulund Lisa Robertsson Eslöv Eva Edberg, Maria Bjerkborn

Läs mer

Motioner & Tingets förslag

Motioner & Tingets förslag 1 FM 2013 Motioner & Tingets förslag Innehåll del 1 Innehåll 2 Allmänna kommentarer från BU 3 Föredragningslista 4 Motion nummer 1 Scoutmuseum för NSF 7 Motion nummer 2 Kompetensbank 9 Motion nummer 3

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Om oss i Motala scoutkår

Om oss i Motala scoutkår Om oss i Motala scoutkår Vad är scouting? Scouting innebär en blandning av friluftsliv, lerning by doing (lära genom att göra), patrullen (den lilla gruppen), symboler och ceremonier, stödjande och lyssnande

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Scouternas effektrapport 2013

Scouternas effektrapport 2013 Scouterna Org nr: 802006-2942 Ideell förening Scouternas effektrapport 2013 Vad vill er organisation uppnå? Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Hur verksamhetsplanen blev till Finlands Scouters strategi 2015-2018 Inledning Vår verksamhetsplan baserar sig på Finlands Scouters strategi 2015-2018,

Läs mer

Att förtydliga vad medlemmar. kan förvänta sig av NSF och dess kårer ifråga om nykterheten.

Att förtydliga vad medlemmar. kan förvänta sig av NSF och dess kårer ifråga om nykterheten. förslag nr 8 Bilaga 4 Strategikartan Kärnmål 1: TYDLIGHET Vi vet vad vi vill uppnå och är klara över vägen dit 1.1 Vår roll i världen Att underlätta kommunikationen med utomstående genom en förtydligad

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

HALVTIDS- RAPPORT 2015

HALVTIDS- RAPPORT 2015 HALVTIDS- RAPPORT 2015 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen.... 5 Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten.... 5 Översyn av

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

IOGT-NTO-RÖRELSENS KONGRESS E R

IOGT-NTO-RÖRELSENS KONGRESS E R KONGRESSE R 2015 VÄLKOMMEN TILL SKÅNE Vi i Skåne är väldigt glada över att få vara värdar för sommarens kongresser. Vidsträckta fält med pittoreska gårdsbutiker, närhet till sandstrand och hav, skogar

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Ledarutbildning PATRULL

Ledarutbildning PATRULL Handledning för kursledare Scouterna Reviderad mars 2011 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2... 3 2.1 Patrulledarens roll... 4 2.2 Friluftsteknik... 5 2.3 Scoutmetoden... 7 2.4 Patrullen... 9 2.5

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår

Brevet hem. Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Brevet hem Introduktion för nya scouter och scoutföräldrar i Sköndals landoch sjöscoutkår Hej! Välkommen som scout eller förälder i Sköndals land- och sjöscoutkår. Detta brev är till för att du som nybliven

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund December 2007 Nr 6 Årgång 10 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Röster från FM Vuxenvärvning Höstkollo Arbetsplan 2008 2009 REDAKTÖREN HAR ORDET God Jul Tittar igenom dagens post som mest består av en massa

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sätra scoutkår Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sid 1 (7) STYRELSEN Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice

Läs mer

Ledarutbildning i Scouterna genom Scouternas folkhögskola

Ledarutbildning i Scouterna genom Scouternas folkhögskola Ledarutbildning i Scouterna genom Scouternas folkhögskola Inledning Scouterna gör unga redo för livet! För att nå den visionen krävs både att vi når fler unga människor än idag och att kvaliteten i den

Läs mer

Verksamhetsplan för Scouterna 2015-2016

Verksamhetsplan för Scouterna 2015-2016 Verksamhetsplan för Scouterna 2015-2016 Verksamhetsplanen för perioden 2015-2016 bygger på de tre strategiområdena, samt förutsättningar, i enlighet med förslaget till strategi för Scouterna 2015-2025.

Läs mer