Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat 17:42. 2 Presentation och utfrågning av urnvalskandidater Ordförandekandidater: Jacob Sievers presenterar sig. Kristoer Emanuelsson presenterar sig. Lovisa Runhem presenterar sig. Vice Ordförandekandidater: Mattias Danielsson presenterar sig. 3 Formalia 1. Val av mötesordförande Petter Djupfeldt valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Eva Sokolova valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Frida Jansson och Angelina von Gegerfelt valdes till justeringspersoner tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Mötesordförandes reglementesenliga klädedräkt Ordförande konstaterades vara påklädd. 6. Eventuella adjungeringar Beatrice Swensson, Alexander Arozin, Kashmir Klingestedt, Simon Blom, och Peter Miscevic adjungerades med närvarorätt och yttranderätt. Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

2 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) 7. Anmälan av övriga frågor (a) Petter Djupfeldt anmäler frågan Sektionslokalsindelningen 8. Fastställande av föredragningslistan Johan Stjernberg yrkade för att ytta punkt 9.6. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet före punkt 8.3 Proposition angående STYFV. Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändringar. 9. Tidigare mötens protokoll Protokoll för Budget-SM lades till handlingarna. Ordförandevalet stängs. 4 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM (g) Fanbärare (h) Ior (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig (m) METAdorerna (n) Mottagningen (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student (r) Prylmånglaren (s) QN (t) Revisorer (u) Sektionshistoriker (v) Sektionsidrottsnämnden Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

3 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) (w) Studienämnden (x) STYFV (y) Valberedningens ordförande 3. Kåren 4. Projekt (a) dåre2014 (b) METAspexet (c) studs2013 (d) studs Sektionen för Medieteknik 5 Bordlagda ärenden Frågorna behandlas i klump. Punkt 3.1. Val av mötesordförande återöppnas. Erik Lindström väljs till mötesordförande för punkterna Verksamhetsberättelse för Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 Styrelsen 2012: Vi har äntligen kunnat slutföra bokföringen iom MKM:s bokföring har dykt upp. Enligt resultatrapporten har sektionen omsatt 4,5 miljoner och (MKM inkluderat) gått plus. Det är inte helt tillförlitligt, kollar man på balansrapporten så ska vi ha gjort en väldig vinst med vårt spritförråd men det stämmer inte. Troligtvis har det inte gått såpass bra, men vi har ändå gått plus. Revisorer: Ludde: Vi granskade Datasektionens del i våras och det såg bra ut. Trots att ekonomin inte var perfekt så har vi ingen anledning att tro att någon gjort något dumt eller brottsligt. Vi anser samma sak angående MKM:s del. Vi tycker att man ska ge ansvarsfrihet. SM beslutade att bifalla revisorernas förslag om att bevilja ansvarsfrihet för år Petter Djupfeldt tar över som mötesordförande. Kort paus för julklappsutdelning till d-funk. Mötet återupptas 18:44. 6 Andra läsningen 1. Stadgeändring angående val vid Extra-SM Kristoer Emanuelsson presenterar propositionen. SM beslutade att bifalla propositionen om stadgeändring. Det tillåts att lägga ändringsyrkanden på punkt 7.2. och 7.3. eftersom dessa beslutats om på DM genom utövande av SM:s befogenheter. Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

4 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) 7 Beslutsärenden 1. Verksamhetsplan 2014 D-rektoratet har försökt kapa den långa listan med punkter per nämnd och försökt få fram vad Datasektionen vill göra som organisation, sammanfattat under sex rubriker. Sen har D- rektoratet skrivit ett par uppdrag till varje rubrik. Underrubrikerna är målen, punkterna är hur sektionen ska komma dit. Det här är inte allt Datasektionen ska göra nästa år, det är frågor som D-rektoratet tycker borde vara prioriterade under nästa år. Det nns utrymme att göra mycket mer nästa år utöver det som står i verksamhetsplanen. SM beslutade att anta verksamhetsplanen för Budget för dåre 2014 D-rektoratet: Budgetförslaget kommer från dåre-staben och anledningen till att D-rektoratet tog beslut på DM är att det skulle ta för lång tid till Glögg-SM och beslutet skulle egentligen ha tagits på Budget-SM. Projektet är nollbudgeterat, det ska gå ihop och kassören tycker att det ser vettigt ut. Johan Stjernberg (Revisor): Revisorerna tyckr inte att det var så bra att DM fattat beslut om hundratusentals kronor men vi förstår att det var bråttom och SM får lägga ändringsyrkanden. Så länge det inte blir en vana. SM beslutade att godkänna D-rektoratets utövande av SM:s befogenheter. 3. Budget för StuDs 2014 Projektansvarig: Vi hoppas att det ska gå bättre än budgeterat, intresset är större än vi trodde. Kommentar1: Sirorna är rätt lika StuDs 2013, man har beräknat att sälja mer företagsevent men annars är det samma och det funkade ju bra förra året. Kassör: Ni kommer förmodligen åka på mer tryckkostnader, men det är inte mycket pengar det handlar om. SM beslutade att godkänna D-rektoratets utövande av SM:s befogenheter. 8 Propositioner 1. Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet Eva Sokolova presenterar propositionen. SM beslutade att bifalla propositionen. 2. Proposition angående införande av en dfunkpolicy Kristoer Emanuelsson presenterar propositionen. Kristoer Emanuelsson lägger ett ändringsyrkande. D-rektoratet jämkar sig med ändringsyrkandet. Debatt: Kommentar1: Det borde nnas ett förslag på testamente så att funktionärerna vet hur de ska skriva. Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

5 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) Svar (D-rektoratet): Vi jobbar på en funktionärsfolder och där ska det stå en massa saker som dfunk behöver eller kan tänkas vilja veta. Vi jobbar även på en databas där man ska kunna slå på sådana saker men vi tycker inte att det ska stå i dfunkpolicyn. SM beslutade att bifalla propositionen med ovanstående ändringar. 9 Motioner 6. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet Rex Wagenius presenterar motionen. Rex Wagenius lägger ett ändringsyrkande. Motionären jämkar sig med ändringsyrkandet. Petter Djupfeldt presenterar motionssvaret. Debatt: Kommentar1: Jag tycker att det är jättebra att STYFV har tagit åt sig av kritiken och fortfarande vill jobba med frågan. Motionären: Jag tycker att det vore skönt om vi ck en chans att förändra stämpeln. Kommentar2: Det som jag fortfarande är tveksam till är namnet särskilt iom att stämpeln kan hänga med namnet. Motionären: Vi vill gärna ha kvar namnet för det är det vi har jobbat med. Sen får vi se om det funkar eller inte. Kommentar3: Många har argumenterat emot namnet. Många misuppfattade att vi var kritiska mot organisationen men vi ville att ni skulle slippa den här debatten. SM beslutade att bifalla motionen. 8 Propositioner 3. Proposition angående STYFV Petter Djupfeldt presenterar propositionen. Kommentar(Styfv): Personligen kommer jag inte vara med och starta om Styfv om så är fallet. Jag tycker att det är trist att vi behöver starta om när vi har kommit så långt. Kommentar2: Jag tycker inte att vi ska ta bort Styfv bara för att personer utanför sektionen gnäller. Kommentar3: Om man ska göra något med Styfv så vore det att byta namn, inte ta bort allt. Att lägga ner dom känns som att ta i. Kommentar4(D-rektoratet): Det här är också en fråga om Datasektionens image. CSC sa att företag har kontaktat dom och frågat om det här. Kommentar5: Aktiviteterna behöver inte stängas ner tills Revisions-SM bara för att nämnden gör det. Så vi kan bli av med stämpeln men fortsätta aktiviteterna. Kommentar6: Jag tycker att det ser bättre ut om vi ändrar oss än att vi lägger ner allt. Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

6 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) Kommentar7: Jag kan inte tala för resten av Styfv men för min del kommer jag inte hålla i de aktiviteterna alls. Kommentar8: Jag tycker inte att Styfv fyller ett syfte för att nnas kvar som nämnd. Jag tycker att dom är för allmänna nu och att det som står nu är något alla nämnder ska jobba för. Fråga1: Det nämndes att företag har kontaktat CSC angående Styfv. Har StuDs eller NLG tagit ställning till frågan eller kommit i kontakt med den? Svar(StuDs): Vi har pratat om det och vi vill hålla en prosig image utåt. Vi är en del av Datasektionen och vi vill inte dra förhastade slutsatser bara för att en företagsrepresentant uttryckt att dom drar tillbaka sitt stöd i en facebookdebatt, alltså inte ens till oss direkt. Vi har inte hört något sen dess. Svar(NLG): NLG har inte blivit kontaktade av företag angående det här. Kommentar9: Kritiken att Styfv skulle vara så allmänt är en ren fråga om att white washa Styfv. Konkretisera kan man göra på nästa SM, vi vet vad deras verksamhet är. Vi behöver inte lägga ner dom för det. SM beslutade att avslå propositionen. 9 Motioner 1. Motion angående reglementesändring (sektionshistoriker) Ida Vaioninpää presenterar motionen. Eva Sokolova presenterar motionssvaret. SM beslutade att bifalla motionen. 2. Motion angående persienner i META Jens Arvidsson presenterar motionen. Fråga1: Har du kollat om det fungerar ur säkerhetsaspekt med brandklassning och så? Motionären: Nej. Absolut inte. Sakupplysning1: Det här kommer aldrig gå igenom med en tyggardin. Motionären: Jag vill ha något som täcker ute solen. Behöver inte nödvändigtvis vara persienner eller gardiner. Sakupplysning2: Att täcka igen de översta fönstren med persienner är ganska lätt att få igenom, lite bökigt att sätta upp bara. Bottendelarna blir halvt omöjligt att sätta upp och jättesvårt att få godkänt. Fråga2: Hur fan skulle vi få göra det här för Akademiska Hus? Vi får inte göra någonting för Akademiska Hus. Frida Jansson presenterar motionssvaret. D-rektoratet: Vi måste få godkännande av Akademiska Hus och det nns en nödutgång där. Dessutom bör Media gå in här. Om man halverar summan blir det 6000 och det kan man ta beslut om på DM. Frågor till D-rektoratet: Fråga1: Det här med budgeten va, vi kan inte budgetera för saker vi eventuellt vill göra. Vi vet ju inte om vi kan göra det här för Akademiska Hus. Funktionären jämkar sig med motionssvaret. Robert tar på sig att utreda frågan (även om det blir avslag). SM beslutade Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

7 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) att avslå motionen. 3. Motion angående städning av META Elin Clemedsson presenterar motionen. Motionären: DKM städar men inte överallt. Det är rätt äckligt nu. Vi vill att någon som kan städa städar. Kristoer Emanuelsson presenterar motionssvaret. Kommentar1: Jag tycker att det ska städas. Om Media inte matchar, betyder det att det inte kommer städas alls? Det låter dumt. Fråga1: Har Media cash? Svar(D-rektoratet): Vi har lagt ut mycket pengar på lokalen sen ytten och ja, Media har cash. Fråga2: Vi har fattat många beslut där vi ska göra saker med Media, hur har beslutsprocessen gått där? Svar(D-rektoratet): Beslut tas på vårt SM och vi får det godkänt av Medias lokalchef. Sen frågar vi ofta deras styrelse. Media har inte lika hårda krav. Sakupplysning1: Vi har svartmögel i ismaskinen. Men den blev godkänd i kontrollen. Kommentar2: Summan är ganska hög. Media måste få möjligheten att få gå med på en lägre summa, typ "upp till "istället för antingen eller inget alls. Kommentar3: Vänta, vår lokalchef behövde gå till Medias SM för att få godkännande för soorna. Sakupplysning2: Nej, lokalchefen ck styrelsegodkännande. Kommentar4: Jag tycker att vi kan lägga pengarna oavsett om de kan matcha eller inte. Kommentar5(Lokalchef): Om man tycker att något specikt är jätteäckligt så kan man mejla mig så ser jag till att det städas under nollestäden eller något liknande tillfälle. Jag ser inte allt. Motionären: Vi tycker att städtillfällena ska vara jämnt utspridda och ligga efter tentapubarna, det är då det är som äckligast. Vi kan inte gå runt med trasa i hela META. Det handlar inte om att DKM ska städa mindre, vi ska fortsätta som förut men mycket av grovstädet blir inte gjort. Svar(D-rektoratet): Vi förstår men vill att det ska nnas större frihet för METAdorerna att bestämma när städen ska ligga utifall att något oförutsett händer. Kommentar6: Om Media har pengar, så är det ju dumt att ta bort att dom måste betala. Kommentar7: Det låter lite som att vi vill tvinga Media att lägga pengarna. Sakupplysning3: META är ungefär 250 m2 stort. Det skulle kunna kosta 60 kr per kvadratmeter enligt en snabbkoll på nätet. Det blir typ per städ. De här riktigt grova städen är dyra. Motionären jämkar sig med motionssvaret. Kommentar8: Jag har ett yrkande om att ändra 3e att-satsent till att man ska lägga kr med förhoppningen att Media ska matcha summan men att summan ska läggas oavsett. Kommentar9: I början så skrev vi ett avtal på att vi skulle betala lika, på Medias initiativ. Kommentar10: Det börjar kännas som att diskussionen rörande Data, Media och sektionspengar börjar bli ett kallt krig. Tänk om man skulle prata med Media på förhand? Lovisa Runhem lägger ett ändringsyrkande som ändrar 3e att-satsen till att kr läggs till i sektionens budget för 2014 under Sektionslokalsgruppen för storstäd med förhoppningen att Media matchar beloppet men att pengarna läggs oavsett. D-rektoratet jämkar sig med ändringsyrkandet. Motionären jämkar sig med ändringsyrkandet. SM beslutade Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

8 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) att bifalla motionen med ovanstående ändringar. Fråga3: Kan man i framtiden diskutera det här med Media mellan DM och SM för att kolla i god tid om de vill vara med? Svar(D-rektoratet): Det kan man göra. Det kan man också kolla redan när man skriver motionen. 4. Motion angående fastställande av budget för METAspexet 2014 Daniel Jendeberg presenterar motionen. Frida Jansson presenterar motionssvaret. Motionären jämkar sig med motionssvaret. Debatt: Fråga1: Nästa gång det är ett METAspex, om de går plus, kommer de kunna få vinsten? Svar(D-rektoratet): Ja de skulle kunna säga att de vill ha vinsten eller så kommer man överens om en fast summa. Fråga2: METAspexet är ett projekt som ska startas varje år och det känns konstigt att förutsätta att vinsten ska gå tillbaka varje år om det då inte nns något nästa år? Svar(D-rektoratet): Nästa år kommer man behöva skriva ett avtal igen och då kan man ta beslut om den saken. SM beslutade att bifalla motionen med D-rektoratets ändringar. 5. Motion angående Sångboksgrupp Angelina von Gegerfelt presenterar motionen. Fråga1: Borde det inte nnas en digital version av sångboken? Svar(Motionären): Det nns en del copyrightfrågor att handskas med. Det är helt klart ett alternativ, vi vill inte vara sämre än Media, men det får vara till nästa år. Sakupplysning1: Samma copyright gäller för en bok som på nätet. Motionären: Ja men ingen utomstående kollar i vår sångbok. Fråga2: Vi skulle kunna lägga en inloggning på sångboken om den ligger på hemsidan? Svar(Motionären): Frost har en applikation men den tål inte ett högt antal användare. Vi kan dessutom inte föra loggar på vilka som går på Datasektionen utan vi kan bara se vilka som går på KTH. Hela grejen är lite iy. Kommentar1: Jag tror inte att det vore ett problem med att ha sångboken publikt. Kommentar2: Jag tycker att det räcker med KTH-inloggningen. Filip Schulze presenterar motionssvaret. SM beslutade att bifalla motionen. SM river upp andra att-satsen som säger att projektledaren väljs med fri nominering på Glögg- SM och det bestäms att en projektansvarig väljs på nästkommande SM. Johan Stjernberg lägger ett yrkande angående punkt Presentation av resultatet i urnvalet. Yrkandet innehåller två att-satser som ska ställas mot varandra. Kommentar1: Det känns väl trevligt om man inte presenterar sirorna för dom som inte vann. Det kan vara sårande och engagemangssänkande för dem. Kommentar2: Jag tycker att det är självklart att se alla röstsiror. Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

9 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) Kommentar3: Jag håller med. Jag tycker att det är irrelevant med de andra kandidaternas siror, det påverkar inte deras möjligheter att bli ordförande i efterhand. Kommentar4: Jag tycker att det är viktigt att man ska kunna gå till valberedningen och be om att få se resultaten för att undvika röstfusk. Fråga1: Varför inte låta revisorerna få reda på hela resultatet? Svar(Revisorerna): Det står i våra stadgar att revisorerna ska övervaka det digitala urnvalet. Så vi känner redan till resultatet. Kommentar5: Jag tycker att det är viktigt att man ska kunna ta del av sådana här siror. När man ställer upp i val så vet man att man antingen vinner eller förlorar och det är klart att det kan vara jobbigt men det kan nnas scenarion där det är viktigt att få hela resultatet. Kommentar6: Förslag på sådana scenarion? Kommentar7: När det varit väldigt jämnt, t.ex. om en kandidat bara vunnit med en röst. Kommentar8: Fast du vet hur många procent som stödjer den vinnande kandidaten. Kommentar9: Ja men det kan vara er än två kandidater. Kommentar10: Om man går med i ett sånt val så vet man att man utsätter sig för risken att bli vald eller inte vald. Det är viktigt ur demokratisk synpunkt. Kommentar11: När vi väl har valt en ordfröande så ska man stödja denne oavsett hur nära det varit för tvåan. Kommentar12: Vi får ju veta marginalen i alla andra val förutom urnvalen. Det nns inget som hindrar kandidaterna från att gå ut om de inte vill höra resultatet. Kommentar13: Vi kan låta kandidaterna gå ut, säga resultatet sen får de fråga. som det fungerar i alla andra val. Yrkande om streck i debatten. Beslut om streck i debatten tas. Att-sats ställs mot att-sats med försökskvotering. Andra att-satsen ställs mot avslag. SM beslutar att bifalla andra att-satsen i yrkandet vilket innebär att alla röstsummor presenteras för samtliga kandidater. 10 Valärenden 1. Presentation av resultatet i urnvalet Ordförandevalet: Totalt antal röster: extra röster ogiltigförklarades eftersom man inte kunde styrka de röstandes kårmedlemskap. 1 röst för vakant. Jacob Sievers: 52 röster. (*) Lovisa Runhem: 46 röster Kristoer Emanuelsson: 11 röster. Vice Ordförandevalet: Totalt antal röster: 77 6 röster för vakant. Mattias Danielsson: 71 röster. Resultat: Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

10 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) Ordförande för 2014: Jacob Sievers Vice ordförande för 2014: Mattias Danielsson * Red. anm: I efterhand upptäcktes en stadgekrock eftersom våra stadgar föreskriver att beslut ska tas med enkel majoritet (över hälften av rösterna, i detta fall 55). 2. Val av Kassör Filip Schulze presenterar sig. Om Filip Schulze väljs kommer han entlediga sig från sin post som Ledamot för sociala frågor och relationer och posten kommer gå upp för fyllnadsval på Revisions-SM. SM beslutade att välja Filip Schulze till Kassör. 3. Val av Sekreterare Jenny Hansdotter presenterar sig. SM beslutade att välja Jenny Hansdotter till Sekreterare. 4. Val av Storasyskon Anna Olsson presenterar sig. SM beslutade att välja Anna Olsson till Storasyskon (Storebror). 5. Konglig Öfverdrif Ida Vainionpää presenterar sig. SM beslutade att välja Ida Vainionpää till Konglig Öfverdrif. 6. Chefredaqteur Axel Samuelsson presenterar sig. SM beslutade att välja Axel Samuelsson till Chefredaqteur. 7. Fanbärare Marie Alexander presenterar sig. Victor Koronen presenterar sig. SM beslutade att välja Victor Koronen till Fanbärare. 8. Vice Fanbärare Kandidater saknas och valet bordläggs till Revisions-SM. 9. Internationella Utskottets Ordförande Andrea De Giorgio presenterar sig. SM beslutade att välja Andrea De Giorgio till Internationella Utskottets Ordförande. 10. Ljud- och ljusansvarig Niklas Bäckström presenterar sig. SM beslutade Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

11 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) att välja Niklas Bäckström till Ljud- och ljusansvarig. 11. Mulle/Mullerina Schmeck Rex Wagenius presenterar sig. SM beslutade att välja Rex Wagenius till Mulle Schmeck. 12. Näringslivsansvarig Johan Arnör presenterar sig. SM beslutade att välja Johan Arnör till Näringslivsansvarig. 13. Programansvarig student Lasse Berglund presenterar sig. SM beslutade att välja Lasse Berglund till Programansvarig student. 14. Prylmånglaren Jesper Simonsson presenterar sig. Aron Strandberg presenterar sig. SM beslutade att välja Aron Strandberg till Prylmånglaren. Då endast en kandidat ställt upp till valet saknas en kandidat då två revisorer ska väljas. Johan Stjernberg yrkar på att frångå stadgarna enligt Ÿ för att öppna upp för fri nominering så att två revisorer kan väljas. SM beslutar enhälligt att frångå stadgarna för att öppna upp för fri nominering. Sandra Grosz nomineras och accepterar kandidaturen. Fri nominering stängs. 15. Revisor Victor Koronen presenterar sig. Sandra Grosz presenterar sig. SM beslutade att välja Victor Koronen till Revisor. att välja Sandra Grosz till Revisor. 16. Styvfar Rex Wagenius presenterar sig. SM beslutade att välja Rex Wagenius till Styvfar. 11 Övriga frågor 1. Sektionslokalsindelningen Petter Djupfeldt: Eftersom THS redan drog det här i början av mötet så tänker jag inte säga mer. Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

12 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) 12 Nästa möte Annonseras vid ett senare tillfälle. Kommer äga rum i vår och bestäms av nästa D-rektorat. 13 Mötets högtidliga avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat 21:30. Bilagor 1. Närvarolista 2. In- och utlista 3. Rapporter 4. Verksamhetsberättelse för Ekonomisk berättelse för Balansrapport för Resultatrapport för MKMs omsättning för Revisionsberättelse Stadgeändring angående val vid Extra-SM 11. Verksamhetsplan Budget för dåre Budget för StuDs Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet 15. Proposition angående införande av en dfunkpolicy 16. Yrkande angående införande av en dfunkpolicy 17. Proposition angående STYFV 18. Motion angående reglementesändring (sektionshistoriker) 19. Motionssvar angående reglementesändring (sektionshistoriker) 20. Motion angående persienner i META 21. Motionssvar angående persienner i META 22. Motion angående städning av META 23. Motionssvar angående städning av META 24. Yrkande angående städning av META 25. Motion angående fastställande av budget för METAspexet Motionssvar angående fastställande av budget för METAspexet 2014 Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

13 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) 27. Motion angående Sångboksgrupp 28. Motionssvar angående Sångboksgrupp 29. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet 30. Motionssvar angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet 31. Ändringsyrkande angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet 32. Yrkande angående presentation av resultatet i urnvalet Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

14 Generated by CamScanner from intsig.com

15 Generated by CamScanner from intsig.com

16 Generated by CamScanner from intsig.com

17 Generated by CamScanner from intsig.com

18 Generated by CamScanner from intsig.com

19 Rapporter Glögg-SM D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande: Har arbetat med verksamhetsplanen och gått på Ordförande råd där det bl.a. var en stor diskusion om sektionsindelningen och THS organisationsstruktur, vilket THS styrelse har blivit ålagda att utreda. En annan stor fråga var kring överlämningsrutiner, vilket gav nyttig input till hur vi kan ha bättre överlämningar på Data. På OR kom det även upp att Ingenjörssektionen Haninge har lagt en motion till Kårfullmäktige om att delas upp i två sektioner, att Bergssektionen har haft ett löpande jämställdhetsarbete de senaste åren, något som de nu även får HP för, och att Maskins kanslichef ska börja rapportera på deras SM. Det har även utförts utvecklingssamtal med styrelsen, något som förhoppningsvis kommer att genomföras med resten av dfunk under våren. Tanken är att de ska genomföras efter att funktionären suttit ett tag, och sen igen närmare slutet av hens mandatperiod. Det har införskaats ett IKEA-kort åt sektionen, vilket Konglig Lokalchef nu ansvarar för. STAD-diplomspärmen har städats och det har jagats kopior på de diplom som saknats. Utöver det så har den senaste veckan har framförallt gått åt till att arbeta med jämlikhetsfrågor och frågan kring STYFV. Vice ordförande: Har främst arbetat med verksamhetsplanen, STYFV-frågan och genom den med jämlikhetsarbetet på sektionen. Försöker xa accesser så snart som möjligt. (b) Kassör Pengar från D-dagen har kommit in, cash nns (igen) och alla fakturor som inte betalats är nu betalda. Ska gå igenom kvittopärmen och ordna med utbetalningar. Ska gå på ekonomiråd på torsdag och där kommer det främst handla om budgetar. Kassören har bokfört för sektionen, första halvåret centralt och för nämnderna är nästan klart. Har fått in MKMs bokföring för första halvåret samt haft möte med MKM:s vice klubbmästare + mottagningsekonomiansvarige och svarat på frågor om bokföring. Ekonomiutbildningen för d-funk kommer inte bli av men tanken är att ha en funktionärsutbildning i början av nästa år där en ekonomiutbildning kommer ingå. Jobbar på en Ekonomi-FAQ som kommer läggas på en lämplig plats på sektionshemsidan och mailas ut innan årets slut. (c) Sekreterare

20 Har hämtat post och arbetat med formalian från SM samt från de DM som hållits sen dess. Fört in ändringarna från Budget-SM i reglemente och stadgar. Skrivit en proposition för att ta bort föredragningslistan från reglementet, samlat in rapporter från d-funk sedan SM,svarat på mail och uppdaterat samtliga sekreterarmallar för nästa sekreterare. Har även uppdaterat nämndernas och funktionärernas kontaktpersoner på sektionshemsidan. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Jag har jobbat på att ta fram en funktionärsutbildning som ska ges till alla funktionärer som kliver på sina uppdrag och i samband med det även utvecklat funkisfoldern i sammarbete med d-uf. Jag har även bokfört, satt mig in i den pågående debatten om JML-frågor och STYFV. Jag har påbörjat arbetet med att skicka julkort, skrivit motionssvar för Sångboksgruppen samt informerat om stängning av META vid Armada. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Har varit på eboks-nämnd som arbetar för att få ut e-böcker till studenterna. Där har man tillsatt en projektgrupp som fått en summa pengar att göra något vettigt för. Man vill bl.a. ha boklistor för alla kurser, det ska xas en direktlänk till kurslitteraturen om den nns i digital form. Man vill även taga böckerna med kurskod så att de blir sökbara på KTH:s sida. Har även arbetat med ett beslutuppföljningssystem för D-rektoratet, lyft frågan om en accesspunkt för mötesrummet i META, kontaktat posten angående fakturor som försvinner och skrivit på d-funkfoldern. Har på senaste arbetat mycket med dfunkpolicyn, samt en proposition om dfunkpolicyn. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Kan rapportera att mycket av inredningen har bytts ut (t.ex. stolar i datasalarna) samt att en totalrenovering av D1 och E1 kommer ske under sommaren. Ska se till att sätta upp förbandslådan. Har kollat på frågan om representation, vilka råd ska Datasektionens funktionärer och D-rektoratet gå på? Har även undersökt frågan om vilorum. 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur Sedan Budget-SM har jag förberett överlämningen lite samt försökt porta nolled- Buggen till öppnare mjukvara (Scribus, mer specikt.) Det ser ut som att man behöver ta den långa vägen, men jag hoppas på att ha tid att utreda det lite mer innan jul. (b) DAD DAD har administrerat TMs verksamhet, skött tidningsstället samt upprättat och drivit fotoväggen i META. Arbetet med hedersdeltadiplomen och aschering inför sista nomineringsdagen fortsätter. (c) DEMON Vi har köpt in DJ-utrustning och gästat en onsdagspub (anm. vi har inte gjort det än, men kommer ha gjort innan SMet). DJ-utrustningen har vi i förrådet och bokar via Ärkedemon. Bokningskalender nns. Försökt nå ut med all info till alla intresserade, men folk kommer fortfarande och frågar hur DEMON funkar, så jag ska bli tydligare med att allt vi gör får ALLA på sektionen vara med på. Fixat replokal som kommer ha ett strukturerat bokningssystem efter nyår (i och med subventioneringen). Lite möten och sånt har också varit. (d) DESCtop

21 Sedan förra SM har DESC haft två aktiviteter för datasektionen. Den första var ett e-sport triathlon, där man ck utmana andra spelare i sammanlagt tre spel. Matcherna visades på projektorduk så alla närvarande kunde kolla. Den andra var en LAN-turnering i spelen LoL, DotA och Sc2, då vi körde fram till 06:00 i META. Överlag har vi varit jättenöjda med eventen, och tror på minst lika bra engagemang i framtiden. Inom en snar framtid kommer vi ha ett nybörjarevenemang och en DotA-turnering för att utse vilka som ska få chansen att representera oss i en match mot Paradox. (e) DIU (f) DKM DKM har haft riktigt kul sedan förra SM. Vi har fått in sex nya medlemmar och de är inte alls särskilt kea. Vi har kommit igång med bokföringen och ligger ganska bra till. Nu planerar vi djulmiddagen som kommer att bli fett mysig. Vi har haft lite svårt att få folk att komma på onsdagspubarna, vilket vi är plågsamt medvetna om och jobbar på att lösa. DKM har även knutit mycket goda kontakter med NLG. (g) Fanbärare Fanbärarna har sedan förra SM representerat på KTHs promovering. Tyvärr så kommer Data inte att representera på Nobel, då ordinarie fanbärare blev sjuk vid första övningstillfället, de båda vice var uppbokade på annat håll och Data var tredje reserv så ingen av oss bedömde det lönt att ta ställa in sina andra arrangemang för en lite chans att komma med. Den nya fanan har heller inte beställts än, då det i skrivande stund fortfarande är klent i sektionskassan och en ny fana är en stor utgift. (h) Ior Tag Monkeys har provat på bl.a. origami, klassisk animering och textilmålning under tisdagsmötena samt bistått sektionen i övrigt med graskt kunnande som tex. senaste valaschen, den nya projektledarmedaljen och fotografer till tjejgasquen. Resten av IOR har kodat en massa. Det händer absolut ingenting med nya hemsidan. Frivilliga mottages tacksamt. (i) Jämlikhetsnämnden Ej närvarande. (j) KF-ledamöter Datasektionens KF-delegation har under hösten fortsatt sitt nära samarbete med delegationen från Sektionen från Medieteknik. Vi håller gemensamma förmöten och arbetar i allt väsentligt som en grupp, mend god stämning och framgång. På det senaste Kårfullmäktige (KF-2, 31:a oktober) lyftes ett antal intressanta diskussionspunkter. Efter en fråga om sektionslokalerna och den eventuella ytten 2015 från bland andra Fysiksektionen meddelade Kårstyrelsen att de, endast ett par dagar tidigare, blivit en del av KTHs process runt sektionslokalerna. Kårordförande bad alla ha tålamod då kårstyrelsen inte hunnit sätta sig in riktigt i situationen men lovade att återkomma. Även en fråga om valdeltagandet i KF-valet diskuterades där det konstaterades att kunskapen och intresset för KF och THS centralt på sektionerna är lågt. Under våren kommer kårstyrelsen och KF att arbeta aktivt med att försöka bemöta problemet. Kårstyrelsen 12/13 under ledning av Denise fuglesang beviljades ansvarsfrihet utan större anmärkningar. THS sakrevisorer anmärkte dock att organisationen gått med ca 1.3 miljoner mer vinst än budgeterat. Då THS under samma period omsatte 34 miljoner kronor ansåg KF inte att något problem förelåg. (k) KÖN

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet.

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Halvårsrapport 2012 Förord Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Det har varit ett spännande halvår. Flera

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Förord Det går bra nu. Pengar rullar in som det ska nu. Andreas Tarandi Sektionsordförande 2012 D rektoratet Vid årsskiftet hade sektionen 702 medlemmar av ungefär 1000 inskrivna

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Dagordning Glögg-SM 2013-12-12 Konglig Datasektionen

Dagordning Glögg-SM 2013-12-12 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2013-12-12 1(95) Dagordning Glögg-SM 2013-12-12 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Presentation och utfrågning av urnvalskandidater 3 Formalia 1. Val av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet 17:15. 1.2 Val av mötesordförande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17.41 med 39 teknologer närvarande. För närvarolista, se bilaga

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/ , 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/ , 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik sektionsmöte# 3 Måndagen den 10/11 2015, 17:16:15 Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare Sektionsmöte 2009-11-24 1.0 Formalia 1.1 Mötet öppnas av Markus Målsäter 1.2 Markus Målsäter väljs till mötesordförande 1.3 Alexander Busnyuk väljs till mötessekreterare 1.4 Maximiliam Nahlén och Anna

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2014-12-01 1(45) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-12-01, 18:00 23:02 Plats Närvarande B2, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Dagordning Extra-SM Konglig Datasektionen

Dagordning Extra-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Extra-SM 2014-01-27 1(7) Dagordning Extra-SM 2014-01-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Styrelsemöte Torsdagen den 25/10 å grupprum i E-huset, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Ordf öppnar mötet 17.14! 1.2 Närvaro Närvarande

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-12-01 1(4) Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-12-01, 17.30 18.03 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:20. 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund väljs till

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 29 april 2012 (Vår-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten KOMMA Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer