Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat 17:42. 2 Presentation och utfrågning av urnvalskandidater Ordförandekandidater: Jacob Sievers presenterar sig. Kristoer Emanuelsson presenterar sig. Lovisa Runhem presenterar sig. Vice Ordförandekandidater: Mattias Danielsson presenterar sig. 3 Formalia 1. Val av mötesordförande Petter Djupfeldt valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Eva Sokolova valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Frida Jansson och Angelina von Gegerfelt valdes till justeringspersoner tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Mötesordförandes reglementesenliga klädedräkt Ordförande konstaterades vara påklädd. 6. Eventuella adjungeringar Beatrice Swensson, Alexander Arozin, Kashmir Klingestedt, Simon Blom, och Peter Miscevic adjungerades med närvarorätt och yttranderätt. Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

2 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) 7. Anmälan av övriga frågor (a) Petter Djupfeldt anmäler frågan Sektionslokalsindelningen 8. Fastställande av föredragningslistan Johan Stjernberg yrkade för att ytta punkt 9.6. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet före punkt 8.3 Proposition angående STYFV. Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändringar. 9. Tidigare mötens protokoll Protokoll för Budget-SM lades till handlingarna. Ordförandevalet stängs. 4 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM (g) Fanbärare (h) Ior (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig (m) METAdorerna (n) Mottagningen (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student (r) Prylmånglaren (s) QN (t) Revisorer (u) Sektionshistoriker (v) Sektionsidrottsnämnden Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

3 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) (w) Studienämnden (x) STYFV (y) Valberedningens ordförande 3. Kåren 4. Projekt (a) dåre2014 (b) METAspexet (c) studs2013 (d) studs Sektionen för Medieteknik 5 Bordlagda ärenden Frågorna behandlas i klump. Punkt 3.1. Val av mötesordförande återöppnas. Erik Lindström väljs till mötesordförande för punkterna Verksamhetsberättelse för Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 Styrelsen 2012: Vi har äntligen kunnat slutföra bokföringen iom MKM:s bokföring har dykt upp. Enligt resultatrapporten har sektionen omsatt 4,5 miljoner och (MKM inkluderat) gått plus. Det är inte helt tillförlitligt, kollar man på balansrapporten så ska vi ha gjort en väldig vinst med vårt spritförråd men det stämmer inte. Troligtvis har det inte gått såpass bra, men vi har ändå gått plus. Revisorer: Ludde: Vi granskade Datasektionens del i våras och det såg bra ut. Trots att ekonomin inte var perfekt så har vi ingen anledning att tro att någon gjort något dumt eller brottsligt. Vi anser samma sak angående MKM:s del. Vi tycker att man ska ge ansvarsfrihet. SM beslutade att bifalla revisorernas förslag om att bevilja ansvarsfrihet för år Petter Djupfeldt tar över som mötesordförande. Kort paus för julklappsutdelning till d-funk. Mötet återupptas 18:44. 6 Andra läsningen 1. Stadgeändring angående val vid Extra-SM Kristoer Emanuelsson presenterar propositionen. SM beslutade att bifalla propositionen om stadgeändring. Det tillåts att lägga ändringsyrkanden på punkt 7.2. och 7.3. eftersom dessa beslutats om på DM genom utövande av SM:s befogenheter. Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

4 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) 7 Beslutsärenden 1. Verksamhetsplan 2014 D-rektoratet har försökt kapa den långa listan med punkter per nämnd och försökt få fram vad Datasektionen vill göra som organisation, sammanfattat under sex rubriker. Sen har D- rektoratet skrivit ett par uppdrag till varje rubrik. Underrubrikerna är målen, punkterna är hur sektionen ska komma dit. Det här är inte allt Datasektionen ska göra nästa år, det är frågor som D-rektoratet tycker borde vara prioriterade under nästa år. Det nns utrymme att göra mycket mer nästa år utöver det som står i verksamhetsplanen. SM beslutade att anta verksamhetsplanen för Budget för dåre 2014 D-rektoratet: Budgetförslaget kommer från dåre-staben och anledningen till att D-rektoratet tog beslut på DM är att det skulle ta för lång tid till Glögg-SM och beslutet skulle egentligen ha tagits på Budget-SM. Projektet är nollbudgeterat, det ska gå ihop och kassören tycker att det ser vettigt ut. Johan Stjernberg (Revisor): Revisorerna tyckr inte att det var så bra att DM fattat beslut om hundratusentals kronor men vi förstår att det var bråttom och SM får lägga ändringsyrkanden. Så länge det inte blir en vana. SM beslutade att godkänna D-rektoratets utövande av SM:s befogenheter. 3. Budget för StuDs 2014 Projektansvarig: Vi hoppas att det ska gå bättre än budgeterat, intresset är större än vi trodde. Kommentar1: Sirorna är rätt lika StuDs 2013, man har beräknat att sälja mer företagsevent men annars är det samma och det funkade ju bra förra året. Kassör: Ni kommer förmodligen åka på mer tryckkostnader, men det är inte mycket pengar det handlar om. SM beslutade att godkänna D-rektoratets utövande av SM:s befogenheter. 8 Propositioner 1. Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet Eva Sokolova presenterar propositionen. SM beslutade att bifalla propositionen. 2. Proposition angående införande av en dfunkpolicy Kristoer Emanuelsson presenterar propositionen. Kristoer Emanuelsson lägger ett ändringsyrkande. D-rektoratet jämkar sig med ändringsyrkandet. Debatt: Kommentar1: Det borde nnas ett förslag på testamente så att funktionärerna vet hur de ska skriva. Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

5 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) Svar (D-rektoratet): Vi jobbar på en funktionärsfolder och där ska det stå en massa saker som dfunk behöver eller kan tänkas vilja veta. Vi jobbar även på en databas där man ska kunna slå på sådana saker men vi tycker inte att det ska stå i dfunkpolicyn. SM beslutade att bifalla propositionen med ovanstående ändringar. 9 Motioner 6. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet Rex Wagenius presenterar motionen. Rex Wagenius lägger ett ändringsyrkande. Motionären jämkar sig med ändringsyrkandet. Petter Djupfeldt presenterar motionssvaret. Debatt: Kommentar1: Jag tycker att det är jättebra att STYFV har tagit åt sig av kritiken och fortfarande vill jobba med frågan. Motionären: Jag tycker att det vore skönt om vi ck en chans att förändra stämpeln. Kommentar2: Det som jag fortfarande är tveksam till är namnet särskilt iom att stämpeln kan hänga med namnet. Motionären: Vi vill gärna ha kvar namnet för det är det vi har jobbat med. Sen får vi se om det funkar eller inte. Kommentar3: Många har argumenterat emot namnet. Många misuppfattade att vi var kritiska mot organisationen men vi ville att ni skulle slippa den här debatten. SM beslutade att bifalla motionen. 8 Propositioner 3. Proposition angående STYFV Petter Djupfeldt presenterar propositionen. Kommentar(Styfv): Personligen kommer jag inte vara med och starta om Styfv om så är fallet. Jag tycker att det är trist att vi behöver starta om när vi har kommit så långt. Kommentar2: Jag tycker inte att vi ska ta bort Styfv bara för att personer utanför sektionen gnäller. Kommentar3: Om man ska göra något med Styfv så vore det att byta namn, inte ta bort allt. Att lägga ner dom känns som att ta i. Kommentar4(D-rektoratet): Det här är också en fråga om Datasektionens image. CSC sa att företag har kontaktat dom och frågat om det här. Kommentar5: Aktiviteterna behöver inte stängas ner tills Revisions-SM bara för att nämnden gör det. Så vi kan bli av med stämpeln men fortsätta aktiviteterna. Kommentar6: Jag tycker att det ser bättre ut om vi ändrar oss än att vi lägger ner allt. Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

6 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) Kommentar7: Jag kan inte tala för resten av Styfv men för min del kommer jag inte hålla i de aktiviteterna alls. Kommentar8: Jag tycker inte att Styfv fyller ett syfte för att nnas kvar som nämnd. Jag tycker att dom är för allmänna nu och att det som står nu är något alla nämnder ska jobba för. Fråga1: Det nämndes att företag har kontaktat CSC angående Styfv. Har StuDs eller NLG tagit ställning till frågan eller kommit i kontakt med den? Svar(StuDs): Vi har pratat om det och vi vill hålla en prosig image utåt. Vi är en del av Datasektionen och vi vill inte dra förhastade slutsatser bara för att en företagsrepresentant uttryckt att dom drar tillbaka sitt stöd i en facebookdebatt, alltså inte ens till oss direkt. Vi har inte hört något sen dess. Svar(NLG): NLG har inte blivit kontaktade av företag angående det här. Kommentar9: Kritiken att Styfv skulle vara så allmänt är en ren fråga om att white washa Styfv. Konkretisera kan man göra på nästa SM, vi vet vad deras verksamhet är. Vi behöver inte lägga ner dom för det. SM beslutade att avslå propositionen. 9 Motioner 1. Motion angående reglementesändring (sektionshistoriker) Ida Vaioninpää presenterar motionen. Eva Sokolova presenterar motionssvaret. SM beslutade att bifalla motionen. 2. Motion angående persienner i META Jens Arvidsson presenterar motionen. Fråga1: Har du kollat om det fungerar ur säkerhetsaspekt med brandklassning och så? Motionären: Nej. Absolut inte. Sakupplysning1: Det här kommer aldrig gå igenom med en tyggardin. Motionären: Jag vill ha något som täcker ute solen. Behöver inte nödvändigtvis vara persienner eller gardiner. Sakupplysning2: Att täcka igen de översta fönstren med persienner är ganska lätt att få igenom, lite bökigt att sätta upp bara. Bottendelarna blir halvt omöjligt att sätta upp och jättesvårt att få godkänt. Fråga2: Hur fan skulle vi få göra det här för Akademiska Hus? Vi får inte göra någonting för Akademiska Hus. Frida Jansson presenterar motionssvaret. D-rektoratet: Vi måste få godkännande av Akademiska Hus och det nns en nödutgång där. Dessutom bör Media gå in här. Om man halverar summan blir det 6000 och det kan man ta beslut om på DM. Frågor till D-rektoratet: Fråga1: Det här med budgeten va, vi kan inte budgetera för saker vi eventuellt vill göra. Vi vet ju inte om vi kan göra det här för Akademiska Hus. Funktionären jämkar sig med motionssvaret. Robert tar på sig att utreda frågan (även om det blir avslag). SM beslutade Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

7 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) att avslå motionen. 3. Motion angående städning av META Elin Clemedsson presenterar motionen. Motionären: DKM städar men inte överallt. Det är rätt äckligt nu. Vi vill att någon som kan städa städar. Kristoer Emanuelsson presenterar motionssvaret. Kommentar1: Jag tycker att det ska städas. Om Media inte matchar, betyder det att det inte kommer städas alls? Det låter dumt. Fråga1: Har Media cash? Svar(D-rektoratet): Vi har lagt ut mycket pengar på lokalen sen ytten och ja, Media har cash. Fråga2: Vi har fattat många beslut där vi ska göra saker med Media, hur har beslutsprocessen gått där? Svar(D-rektoratet): Beslut tas på vårt SM och vi får det godkänt av Medias lokalchef. Sen frågar vi ofta deras styrelse. Media har inte lika hårda krav. Sakupplysning1: Vi har svartmögel i ismaskinen. Men den blev godkänd i kontrollen. Kommentar2: Summan är ganska hög. Media måste få möjligheten att få gå med på en lägre summa, typ "upp till "istället för antingen eller inget alls. Kommentar3: Vänta, vår lokalchef behövde gå till Medias SM för att få godkännande för soorna. Sakupplysning2: Nej, lokalchefen ck styrelsegodkännande. Kommentar4: Jag tycker att vi kan lägga pengarna oavsett om de kan matcha eller inte. Kommentar5(Lokalchef): Om man tycker att något specikt är jätteäckligt så kan man mejla mig så ser jag till att det städas under nollestäden eller något liknande tillfälle. Jag ser inte allt. Motionären: Vi tycker att städtillfällena ska vara jämnt utspridda och ligga efter tentapubarna, det är då det är som äckligast. Vi kan inte gå runt med trasa i hela META. Det handlar inte om att DKM ska städa mindre, vi ska fortsätta som förut men mycket av grovstädet blir inte gjort. Svar(D-rektoratet): Vi förstår men vill att det ska nnas större frihet för METAdorerna att bestämma när städen ska ligga utifall att något oförutsett händer. Kommentar6: Om Media har pengar, så är det ju dumt att ta bort att dom måste betala. Kommentar7: Det låter lite som att vi vill tvinga Media att lägga pengarna. Sakupplysning3: META är ungefär 250 m2 stort. Det skulle kunna kosta 60 kr per kvadratmeter enligt en snabbkoll på nätet. Det blir typ per städ. De här riktigt grova städen är dyra. Motionären jämkar sig med motionssvaret. Kommentar8: Jag har ett yrkande om att ändra 3e att-satsent till att man ska lägga kr med förhoppningen att Media ska matcha summan men att summan ska läggas oavsett. Kommentar9: I början så skrev vi ett avtal på att vi skulle betala lika, på Medias initiativ. Kommentar10: Det börjar kännas som att diskussionen rörande Data, Media och sektionspengar börjar bli ett kallt krig. Tänk om man skulle prata med Media på förhand? Lovisa Runhem lägger ett ändringsyrkande som ändrar 3e att-satsen till att kr läggs till i sektionens budget för 2014 under Sektionslokalsgruppen för storstäd med förhoppningen att Media matchar beloppet men att pengarna läggs oavsett. D-rektoratet jämkar sig med ändringsyrkandet. Motionären jämkar sig med ändringsyrkandet. SM beslutade Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

8 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) att bifalla motionen med ovanstående ändringar. Fråga3: Kan man i framtiden diskutera det här med Media mellan DM och SM för att kolla i god tid om de vill vara med? Svar(D-rektoratet): Det kan man göra. Det kan man också kolla redan när man skriver motionen. 4. Motion angående fastställande av budget för METAspexet 2014 Daniel Jendeberg presenterar motionen. Frida Jansson presenterar motionssvaret. Motionären jämkar sig med motionssvaret. Debatt: Fråga1: Nästa gång det är ett METAspex, om de går plus, kommer de kunna få vinsten? Svar(D-rektoratet): Ja de skulle kunna säga att de vill ha vinsten eller så kommer man överens om en fast summa. Fråga2: METAspexet är ett projekt som ska startas varje år och det känns konstigt att förutsätta att vinsten ska gå tillbaka varje år om det då inte nns något nästa år? Svar(D-rektoratet): Nästa år kommer man behöva skriva ett avtal igen och då kan man ta beslut om den saken. SM beslutade att bifalla motionen med D-rektoratets ändringar. 5. Motion angående Sångboksgrupp Angelina von Gegerfelt presenterar motionen. Fråga1: Borde det inte nnas en digital version av sångboken? Svar(Motionären): Det nns en del copyrightfrågor att handskas med. Det är helt klart ett alternativ, vi vill inte vara sämre än Media, men det får vara till nästa år. Sakupplysning1: Samma copyright gäller för en bok som på nätet. Motionären: Ja men ingen utomstående kollar i vår sångbok. Fråga2: Vi skulle kunna lägga en inloggning på sångboken om den ligger på hemsidan? Svar(Motionären): Frost har en applikation men den tål inte ett högt antal användare. Vi kan dessutom inte föra loggar på vilka som går på Datasektionen utan vi kan bara se vilka som går på KTH. Hela grejen är lite iy. Kommentar1: Jag tror inte att det vore ett problem med att ha sångboken publikt. Kommentar2: Jag tycker att det räcker med KTH-inloggningen. Filip Schulze presenterar motionssvaret. SM beslutade att bifalla motionen. SM river upp andra att-satsen som säger att projektledaren väljs med fri nominering på Glögg- SM och det bestäms att en projektansvarig väljs på nästkommande SM. Johan Stjernberg lägger ett yrkande angående punkt Presentation av resultatet i urnvalet. Yrkandet innehåller två att-satser som ska ställas mot varandra. Kommentar1: Det känns väl trevligt om man inte presenterar sirorna för dom som inte vann. Det kan vara sårande och engagemangssänkande för dem. Kommentar2: Jag tycker att det är självklart att se alla röstsiror. Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

9 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) Kommentar3: Jag håller med. Jag tycker att det är irrelevant med de andra kandidaternas siror, det påverkar inte deras möjligheter att bli ordförande i efterhand. Kommentar4: Jag tycker att det är viktigt att man ska kunna gå till valberedningen och be om att få se resultaten för att undvika röstfusk. Fråga1: Varför inte låta revisorerna få reda på hela resultatet? Svar(Revisorerna): Det står i våra stadgar att revisorerna ska övervaka det digitala urnvalet. Så vi känner redan till resultatet. Kommentar5: Jag tycker att det är viktigt att man ska kunna ta del av sådana här siror. När man ställer upp i val så vet man att man antingen vinner eller förlorar och det är klart att det kan vara jobbigt men det kan nnas scenarion där det är viktigt att få hela resultatet. Kommentar6: Förslag på sådana scenarion? Kommentar7: När det varit väldigt jämnt, t.ex. om en kandidat bara vunnit med en röst. Kommentar8: Fast du vet hur många procent som stödjer den vinnande kandidaten. Kommentar9: Ja men det kan vara er än två kandidater. Kommentar10: Om man går med i ett sånt val så vet man att man utsätter sig för risken att bli vald eller inte vald. Det är viktigt ur demokratisk synpunkt. Kommentar11: När vi väl har valt en ordfröande så ska man stödja denne oavsett hur nära det varit för tvåan. Kommentar12: Vi får ju veta marginalen i alla andra val förutom urnvalen. Det nns inget som hindrar kandidaterna från att gå ut om de inte vill höra resultatet. Kommentar13: Vi kan låta kandidaterna gå ut, säga resultatet sen får de fråga. som det fungerar i alla andra val. Yrkande om streck i debatten. Beslut om streck i debatten tas. Att-sats ställs mot att-sats med försökskvotering. Andra att-satsen ställs mot avslag. SM beslutar att bifalla andra att-satsen i yrkandet vilket innebär att alla röstsummor presenteras för samtliga kandidater. 10 Valärenden 1. Presentation av resultatet i urnvalet Ordförandevalet: Totalt antal röster: extra röster ogiltigförklarades eftersom man inte kunde styrka de röstandes kårmedlemskap. 1 röst för vakant. Jacob Sievers: 52 röster. (*) Lovisa Runhem: 46 röster Kristoer Emanuelsson: 11 röster. Vice Ordförandevalet: Totalt antal röster: 77 6 röster för vakant. Mattias Danielsson: 71 röster. Resultat: Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

10 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) Ordförande för 2014: Jacob Sievers Vice ordförande för 2014: Mattias Danielsson * Red. anm: I efterhand upptäcktes en stadgekrock eftersom våra stadgar föreskriver att beslut ska tas med enkel majoritet (över hälften av rösterna, i detta fall 55). 2. Val av Kassör Filip Schulze presenterar sig. Om Filip Schulze väljs kommer han entlediga sig från sin post som Ledamot för sociala frågor och relationer och posten kommer gå upp för fyllnadsval på Revisions-SM. SM beslutade att välja Filip Schulze till Kassör. 3. Val av Sekreterare Jenny Hansdotter presenterar sig. SM beslutade att välja Jenny Hansdotter till Sekreterare. 4. Val av Storasyskon Anna Olsson presenterar sig. SM beslutade att välja Anna Olsson till Storasyskon (Storebror). 5. Konglig Öfverdrif Ida Vainionpää presenterar sig. SM beslutade att välja Ida Vainionpää till Konglig Öfverdrif. 6. Chefredaqteur Axel Samuelsson presenterar sig. SM beslutade att välja Axel Samuelsson till Chefredaqteur. 7. Fanbärare Marie Alexander presenterar sig. Victor Koronen presenterar sig. SM beslutade att välja Victor Koronen till Fanbärare. 8. Vice Fanbärare Kandidater saknas och valet bordläggs till Revisions-SM. 9. Internationella Utskottets Ordförande Andrea De Giorgio presenterar sig. SM beslutade att välja Andrea De Giorgio till Internationella Utskottets Ordförande. 10. Ljud- och ljusansvarig Niklas Bäckström presenterar sig. SM beslutade Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

11 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) att välja Niklas Bäckström till Ljud- och ljusansvarig. 11. Mulle/Mullerina Schmeck Rex Wagenius presenterar sig. SM beslutade att välja Rex Wagenius till Mulle Schmeck. 12. Näringslivsansvarig Johan Arnör presenterar sig. SM beslutade att välja Johan Arnör till Näringslivsansvarig. 13. Programansvarig student Lasse Berglund presenterar sig. SM beslutade att välja Lasse Berglund till Programansvarig student. 14. Prylmånglaren Jesper Simonsson presenterar sig. Aron Strandberg presenterar sig. SM beslutade att välja Aron Strandberg till Prylmånglaren. Då endast en kandidat ställt upp till valet saknas en kandidat då två revisorer ska väljas. Johan Stjernberg yrkar på att frångå stadgarna enligt Ÿ för att öppna upp för fri nominering så att två revisorer kan väljas. SM beslutar enhälligt att frångå stadgarna för att öppna upp för fri nominering. Sandra Grosz nomineras och accepterar kandidaturen. Fri nominering stängs. 15. Revisor Victor Koronen presenterar sig. Sandra Grosz presenterar sig. SM beslutade att välja Victor Koronen till Revisor. att välja Sandra Grosz till Revisor. 16. Styvfar Rex Wagenius presenterar sig. SM beslutade att välja Rex Wagenius till Styvfar. 11 Övriga frågor 1. Sektionslokalsindelningen Petter Djupfeldt: Eftersom THS redan drog det här i början av mötet så tänker jag inte säga mer. Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

12 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) 12 Nästa möte Annonseras vid ett senare tillfälle. Kommer äga rum i vår och bestäms av nästa D-rektorat. 13 Mötets högtidliga avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat 21:30. Bilagor 1. Närvarolista 2. In- och utlista 3. Rapporter 4. Verksamhetsberättelse för Ekonomisk berättelse för Balansrapport för Resultatrapport för MKMs omsättning för Revisionsberättelse Stadgeändring angående val vid Extra-SM 11. Verksamhetsplan Budget för dåre Budget för StuDs Proposition angående borttagning av föredragningslistan från reglementet 15. Proposition angående införande av en dfunkpolicy 16. Yrkande angående införande av en dfunkpolicy 17. Proposition angående STYFV 18. Motion angående reglementesändring (sektionshistoriker) 19. Motionssvar angående reglementesändring (sektionshistoriker) 20. Motion angående persienner i META 21. Motionssvar angående persienner i META 22. Motion angående städning av META 23. Motionssvar angående städning av META 24. Yrkande angående städning av META 25. Motion angående fastställande av budget för METAspexet Motionssvar angående fastställande av budget för METAspexet 2014 Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

13 Konglig Datasektionen Budget-SM (113) 27. Motion angående Sångboksgrupp 28. Motionssvar angående Sångboksgrupp 29. Motion angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet 30. Motionssvar angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet 31. Ändringsyrkande angående ändring av STYFVs ändamål och verksamhet 32. Yrkande angående presentation av resultatet i urnvalet Frida Jansson Angelina von Gegerfelt Petter Djupfeldt

14 Generated by CamScanner from intsig.com

15 Generated by CamScanner from intsig.com

16 Generated by CamScanner from intsig.com

17 Generated by CamScanner from intsig.com

18 Generated by CamScanner from intsig.com

19 Rapporter Glögg-SM D-rektoratet (a) Presidiet Ordförande: Har arbetat med verksamhetsplanen och gått på Ordförande råd där det bl.a. var en stor diskusion om sektionsindelningen och THS organisationsstruktur, vilket THS styrelse har blivit ålagda att utreda. En annan stor fråga var kring överlämningsrutiner, vilket gav nyttig input till hur vi kan ha bättre överlämningar på Data. På OR kom det även upp att Ingenjörssektionen Haninge har lagt en motion till Kårfullmäktige om att delas upp i två sektioner, att Bergssektionen har haft ett löpande jämställdhetsarbete de senaste åren, något som de nu även får HP för, och att Maskins kanslichef ska börja rapportera på deras SM. Det har även utförts utvecklingssamtal med styrelsen, något som förhoppningsvis kommer att genomföras med resten av dfunk under våren. Tanken är att de ska genomföras efter att funktionären suttit ett tag, och sen igen närmare slutet av hens mandatperiod. Det har införskaats ett IKEA-kort åt sektionen, vilket Konglig Lokalchef nu ansvarar för. STAD-diplomspärmen har städats och det har jagats kopior på de diplom som saknats. Utöver det så har den senaste veckan har framförallt gått åt till att arbeta med jämlikhetsfrågor och frågan kring STYFV. Vice ordförande: Har främst arbetat med verksamhetsplanen, STYFV-frågan och genom den med jämlikhetsarbetet på sektionen. Försöker xa accesser så snart som möjligt. (b) Kassör Pengar från D-dagen har kommit in, cash nns (igen) och alla fakturor som inte betalats är nu betalda. Ska gå igenom kvittopärmen och ordna med utbetalningar. Ska gå på ekonomiråd på torsdag och där kommer det främst handla om budgetar. Kassören har bokfört för sektionen, första halvåret centralt och för nämnderna är nästan klart. Har fått in MKMs bokföring för första halvåret samt haft möte med MKM:s vice klubbmästare + mottagningsekonomiansvarige och svarat på frågor om bokföring. Ekonomiutbildningen för d-funk kommer inte bli av men tanken är att ha en funktionärsutbildning i början av nästa år där en ekonomiutbildning kommer ingå. Jobbar på en Ekonomi-FAQ som kommer läggas på en lämplig plats på sektionshemsidan och mailas ut innan årets slut. (c) Sekreterare

20 Har hämtat post och arbetat med formalian från SM samt från de DM som hållits sen dess. Fört in ändringarna från Budget-SM i reglemente och stadgar. Skrivit en proposition för att ta bort föredragningslistan från reglementet, samlat in rapporter från d-funk sedan SM,svarat på mail och uppdaterat samtliga sekreterarmallar för nästa sekreterare. Har även uppdaterat nämndernas och funktionärernas kontaktpersoner på sektionshemsidan. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Jag har jobbat på att ta fram en funktionärsutbildning som ska ges till alla funktionärer som kliver på sina uppdrag och i samband med det även utvecklat funkisfoldern i sammarbete med d-uf. Jag har även bokfört, satt mig in i den pågående debatten om JML-frågor och STYFV. Jag har påbörjat arbetet med att skicka julkort, skrivit motionssvar för Sångboksgruppen samt informerat om stängning av META vid Armada. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Har varit på eboks-nämnd som arbetar för att få ut e-böcker till studenterna. Där har man tillsatt en projektgrupp som fått en summa pengar att göra något vettigt för. Man vill bl.a. ha boklistor för alla kurser, det ska xas en direktlänk till kurslitteraturen om den nns i digital form. Man vill även taga böckerna med kurskod så att de blir sökbara på KTH:s sida. Har även arbetat med ett beslutuppföljningssystem för D-rektoratet, lyft frågan om en accesspunkt för mötesrummet i META, kontaktat posten angående fakturor som försvinner och skrivit på d-funkfoldern. Har på senaste arbetat mycket med dfunkpolicyn, samt en proposition om dfunkpolicyn. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Kan rapportera att mycket av inredningen har bytts ut (t.ex. stolar i datasalarna) samt att en totalrenovering av D1 och E1 kommer ske under sommaren. Ska se till att sätta upp förbandslådan. Har kollat på frågan om representation, vilka råd ska Datasektionens funktionärer och D-rektoratet gå på? Har även undersökt frågan om vilorum. 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur Sedan Budget-SM har jag förberett överlämningen lite samt försökt porta nolled- Buggen till öppnare mjukvara (Scribus, mer specikt.) Det ser ut som att man behöver ta den långa vägen, men jag hoppas på att ha tid att utreda det lite mer innan jul. (b) DAD DAD har administrerat TMs verksamhet, skött tidningsstället samt upprättat och drivit fotoväggen i META. Arbetet med hedersdeltadiplomen och aschering inför sista nomineringsdagen fortsätter. (c) DEMON Vi har köpt in DJ-utrustning och gästat en onsdagspub (anm. vi har inte gjort det än, men kommer ha gjort innan SMet). DJ-utrustningen har vi i förrådet och bokar via Ärkedemon. Bokningskalender nns. Försökt nå ut med all info till alla intresserade, men folk kommer fortfarande och frågar hur DEMON funkar, så jag ska bli tydligare med att allt vi gör får ALLA på sektionen vara med på. Fixat replokal som kommer ha ett strukturerat bokningssystem efter nyår (i och med subventioneringen). Lite möten och sånt har också varit. (d) DESCtop

21 Sedan förra SM har DESC haft två aktiviteter för datasektionen. Den första var ett e-sport triathlon, där man ck utmana andra spelare i sammanlagt tre spel. Matcherna visades på projektorduk så alla närvarande kunde kolla. Den andra var en LAN-turnering i spelen LoL, DotA och Sc2, då vi körde fram till 06:00 i META. Överlag har vi varit jättenöjda med eventen, och tror på minst lika bra engagemang i framtiden. Inom en snar framtid kommer vi ha ett nybörjarevenemang och en DotA-turnering för att utse vilka som ska få chansen att representera oss i en match mot Paradox. (e) DIU (f) DKM DKM har haft riktigt kul sedan förra SM. Vi har fått in sex nya medlemmar och de är inte alls särskilt kea. Vi har kommit igång med bokföringen och ligger ganska bra till. Nu planerar vi djulmiddagen som kommer att bli fett mysig. Vi har haft lite svårt att få folk att komma på onsdagspubarna, vilket vi är plågsamt medvetna om och jobbar på att lösa. DKM har även knutit mycket goda kontakter med NLG. (g) Fanbärare Fanbärarna har sedan förra SM representerat på KTHs promovering. Tyvärr så kommer Data inte att representera på Nobel, då ordinarie fanbärare blev sjuk vid första övningstillfället, de båda vice var uppbokade på annat håll och Data var tredje reserv så ingen av oss bedömde det lönt att ta ställa in sina andra arrangemang för en lite chans att komma med. Den nya fanan har heller inte beställts än, då det i skrivande stund fortfarande är klent i sektionskassan och en ny fana är en stor utgift. (h) Ior Tag Monkeys har provat på bl.a. origami, klassisk animering och textilmålning under tisdagsmötena samt bistått sektionen i övrigt med graskt kunnande som tex. senaste valaschen, den nya projektledarmedaljen och fotografer till tjejgasquen. Resten av IOR har kodat en massa. Det händer absolut ingenting med nya hemsidan. Frivilliga mottages tacksamt. (i) Jämlikhetsnämnden Ej närvarande. (j) KF-ledamöter Datasektionens KF-delegation har under hösten fortsatt sitt nära samarbete med delegationen från Sektionen från Medieteknik. Vi håller gemensamma förmöten och arbetar i allt väsentligt som en grupp, mend god stämning och framgång. På det senaste Kårfullmäktige (KF-2, 31:a oktober) lyftes ett antal intressanta diskussionspunkter. Efter en fråga om sektionslokalerna och den eventuella ytten 2015 från bland andra Fysiksektionen meddelade Kårstyrelsen att de, endast ett par dagar tidigare, blivit en del av KTHs process runt sektionslokalerna. Kårordförande bad alla ha tålamod då kårstyrelsen inte hunnit sätta sig in riktigt i situationen men lovade att återkomma. Även en fråga om valdeltagandet i KF-valet diskuterades där det konstaterades att kunskapen och intresset för KF och THS centralt på sektionerna är lågt. Under våren kommer kårstyrelsen och KF att arbeta aktivt med att försöka bemöta problemet. Kårstyrelsen 12/13 under ledning av Denise fuglesang beviljades ansvarsfrihet utan större anmärkningar. THS sakrevisorer anmärkte dock att organisationen gått med ca 1.3 miljoner mer vinst än budgeterat. Då THS under samma period omsatte 34 miljoner kronor ansåg KF inte att något problem förelåg. (k) KÖN

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(29) Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2015-03-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 5-3-3 (8) Dagordning 5-3-3 Konglig Datasektionen Mötets högtidliga öppnande Formalia. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004

Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004 NYMBLE, 03-11-09 SIDA 1 (2) Förslag till föredragningslista KF3 2003/2004 Kårfullmäktigemöte 3 Datum 2003-11-13 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 * = bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(43) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer