Monika Stridsman. Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk. brinner för ett optimerat skogsbruk FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monika Stridsman. Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk. brinner för ett optimerat skogsbruk FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS FRAMTIDENS SKOGSBRUK FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT JUNI 2014 Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk Skogsutbildning ökade kompetenskrav Skogsmaskiner IT höjer effektiviteten JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se NY SMART TJÄNST FRÅN SMART MEDIA Erbjudanden från ledande factoringbolag kostnadsfritt! Monika Stridsman brinner för ett optimerat skogsbruk Skogsvård produktion och miljö Biobränsle skogen som energikälla Generationsskifte tips inför överlåtandet Multiforest skogsvagnar och kranar underlättar din arbetsdag i skogen Det breda utbudet av modeller och kranar tillsammans med olika tillbehör och utrustningsalternativ innebär att varje vagn kan anpassas efter kundens specifika behov. FÖLJ OSS: DIN VÄN I SKOGEN

2 2 LEDARE LÄS MER OM Rätt maskiner nyckeln till lönsamhet Vårkänslor i skogen Våren har, i skrivande stund, kommit med varmare väder, fågelsång och skir grönska. Det spirar och gror ute i naturen och en vandring i det vackra vädret väcker vårkänslorna till liv. Lite av samma känsla finns inom skogsnäringen just nu. FOTO JOHANNA NORIN Sten Frohm, skogsdirektör, Lantbrukarnas Riksförbund Efter en rätt djup svacka under några år börjar efterfrågan på skogens produkter öka och även från den skogspolitiska arenan kommer positiva signaler. Ur ett skogligt perspektiv har 2014 börjat bra. DE FLESTA KURVORNA för branschens olika industrigrenar pekar åt rätt håll, med undantag för vissa delar av pappersindustrin. Skogsägarrörelsen är inget undantag. Man kan konstatera ett tydligt mönster 2013 var ett tufft år, men det har helt klart börjat vända i början av Produktionen ökar både i skogen och industrin och ekonomin börjar ordna till sig. Många nya satsningar har annonserats för att utveckla såväl skogsbruk som skogindustri. Kanske mest uppmärksammad är Södras fyramiljarderssatsning på att utöka produktionen av högkvalitativ pappersmassa på Värö bruk i Halland. Detta skapar förutsättningar, både på kort och lång sikt, för en god avsättning för virket och bra lönsamhet ute på skogsgårdarna. SKOGSRELATERADE FRÅGOR HAR under flera års tid funnits i»skogen kan, rätt nyttjad, vara nyckeln till omställningen från en fossilberoende till en hållbart biobaserad samhällsekonomi. den politiska hetluften, till exempel miljömålsberedningen. Under våren kom så slutligen regeringens beslut om etappmål inom miljömålssystemet och propositionen om en strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett viktigt besked som kom med detta var att man inte avser att ändra skogsvårdslagen. Man pekar i stället på en fortsatt dialog med näringen som metod för att utveckla miljöarbetet. Konkret handlar det om att fortsätta skogsstyrelsens dialogprocess och jobba hårt med att implementera och följa upp resultatet av arbetet med målbilderna. ETT ANNAN MYCKET viktigt beslut var att ta fram ett nationellt skogsprogram. Arbetet är påbörjat och det råder stora förväntningar från olika håll på vad som ska kunna åstadkommas där. Vår förhoppning är att programmet ska bli ett forum för att diskutera hur hela skogsnäringen på olika sätt kan utvecklas och att det ska inkludera såväl skogsbruket som skogsindustrin. Den mycket positiva våren behöver följas av en varm sommar med tydliga politiska budskap inför riksdagsvalet. Skogen kan, rätt nyttjad, vara nyckeln till omställningen från en fossilberoende till en hållbart biobaserad samhällsekonomi. OM FORTSATTA SATSNINGAR ska bli av krävs dock långsiktiga politiska spelregler, exempelvis inom skogsoch energipolitiken. Det kan gälla styrmedel som understödjer en omställning till fossilfria bränslen och material, tillåter större virkesfordon men också långsiktiga satsningar på forskning och utveckling. I skogens gröna fabrik finns framtiden året runt. 05 Skogsresursen källa till bioenergi 06 Ökade krav på teknisk kompetens 08 Trender bland skogsmaskiner 10 Utrustning effektivt skogsbruk 12 Profilintervju Monika Stridsman 14 Miljövänligt och hushållande skogsbruk 16 Råd för ett smidigt generationsskifte 18 Långsiktig investering rådgivning 20 Skogs-, vilt- och naturvård i symbios? 21 Arbete och fritid i skogen 22 Ökad produktivitet med optimerad skördare Trevlig läsning! Pia Popat Projektledare FRAMTIDENS SKOGSBRUK Projektledare: Pia Popat, Produktionsledare: Daniel Sivertsson, Affärsutvecklare: Marcus Carloni, Text: Waldemar Ingdahl, Annika Wihlborg, Anders Edström Frejman Omslagsbild: Anna Hållams Redaktionschef: Ruxandra Bocaciu Korrektur: Pål Johansson Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Sara Wikström Distribution: Dagens Industri, juni 2014 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå. Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, Stockholm Tel DETTA ÄR SMART MEDIA Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster. Följ oss: GARANTERAD TILLVÄXT I SKOGEN En stark Partner Skogsbruk är en lång process som kräver engagemang under lång tid. Rörvik Skog är med hela tiden som en aktiv partner. Vi ingår i Rörvikkoncernen - ett av branschens starkaste företag, som förädlar råvaran vid sju sågverk i södra Sverige. Vi anskaffar årligen 1,5 miljoner m 3 virke och ställer upp med allt från planering och markberedning till slutavverkning. En stark partner i skogsbruket. Rörvik Skog AB,

3 ANNONS Skogsmaskinen som inte lämnar några spår TERRI är den högeffektiva skogsmaskinen som gör det enkelt och smidigt att arbeta på i stor sett alla typer av marker och underlag. Maskinen är liten, fast med stor kapacitet och framförallt ger den ett oerhört lågt marktryck och gör inga spår efter sig. Idag sker all deras produktion, lagerhanteringen, service, support och försäljning i fabriken i Älmhult- Småland. Samt även deras servicebilar som också utgår från Älmhult. Varumärket har däremot långa anor i branschen, då de grundades redan 1971 i Finland blir företaget uppköpt och går över till svensk produktion. Det är också Sverige som deras huvudsakliga marknad är. -Varje utförande av nyproduktionen är kundspecifika, det vill säga framtagen efter varje kunds önskemål. Dagens Ind Skog 2014v25_252x177 mm.pdf :10:45 TERRI 34 i skotarutförande. Foto:TERRI Givetvis utgår vi från vår basproduktion vid tillverkningen, förklarar Hans Johansson som är vd på företaget. Dock sker ständigt utveckling och förbättringar av alla Terri maskiner, för att ständigt ligga steget före i branschen. TERRI 34 Terri är en liten, smidig skogsmaskin som lätt tar sig fram överallt utan att göra skador i marken. Det låga marktrycket gör den särskilt lämpad för arbete i våtmarker och känsliga marker. Maskinen är beståndsgående och endast 1.90 m bred, vilket gör den mycket effektiv i miljöer där det kan vara svårt att ta sig fram med en stor skogsmaskin. Modellen TERRI 34 är framtagen i tre utformningar: Skotaren, Skördaren och Kombi. De tre modellerna påminner om varandra men har olika egenskaper. TERRI Modellen 3020 är en vidareutveckling av TERRI 34, Den är i storlek mindre än 34:an. Modell 3020 är framförallt framtagen för att fylla den privata skogsägarens olika behov, förklarar Hans. Det finns dock fortfarande likheter med 34:ans modell, som exempelvis fullhydrostatisk drift och den breda förarhytten som följt med. Samt att den lika följsamt tar sig fram i skog och mark.

4 4 INSPIRATION Ökad lönsamhet med rätt maskiner Fredrik Svensson Hultberg Vd, Bråbo Mekaniska Verkstad AB Mikael Ingemarsson Sampo Rosenlew Kristian Laurell Vd, Alstor Trädklipp skonar miljön Skonsam process för skogen Små gallringsmaskiner för ett lönsamt skogsbruk Mindre skogsmaskiner för större avkastning För att underlätta skogsbruket behövs effektiva verktyg som gör arbetet enklare och säkrare. En trädklipp möjliggör smidiga röjnings- och klipparbeten. Skogsägare som vill göra en god investering bör fundera på vad de ska använda verktygen till. Hur mycket ska de användas, till vilken typ av jobb och på vilken typ av skogsmark? Dessa frågor är avgörande när det är dags att välja rätt klipp- och gripverktyg samt aggregat till dessa, säger Fredrik Svensson Hultberg, vd på familjeföretaget Bråbo mekaniska verkstad i Åby som utvecklat och tillverkar trädklippen Hummern. Utbudet av skogsröjningsverktyg och tillbehör är omfattande. Det är därför viktigare än någonsin att välja verktyg med omsorg. De ska förhoppningsvis finnas vid din sida ute i skogen i många år framöver. Jämför noga hur olika aggregat, klipp- och gripverktyg är konstruerade. Om du ska köpa ett aggregat är det klokt att välja ett som är anpassat för just den typ av maskin du använder. Vi har utvecklat en av få trädklippar som är framtagen för grävmaskiner i skogsarbetet. Fördelen är att de är robusta, hållbara och skonsamma mot miljön, något som på senare tid blivit allt viktigare för en växande grupp skogsägare, säger Svensson Hultberg. Traktorprocessorn används alltmer vid gallring och slutavverkning. Den kopplas till en traktor med en radiostyrd vinsch. Träden vinschas in i processorn som kvistar, kapar och sorterar. Maskinen är ett billigt och enkelt sätt för att höja produktiviteten och att slippa den farliga manuella kvistningen med motorsåg. Främst har maskinen blivit populär bland privata skogsägare och mindre entreprenörer. Hypros vd Tommy Karlsson konstruerade tidigt en traktorprocessor och bildade företaget Det är en liten, skonsam maskin med hög kapacitet och lågt marktryck. Då kan man undvika markskador, och till exempel vinscha in ett träd från en mosse i stället för att köra in med traktorn. Traktorprocessorn kan vara en del av en förändring. I dag följer skogsbruket mekaniseringens krav och förutsättningar, men stormarna har visat att vi behöver mer blandskog med större inslag av stabila träslag. Granen har ett ytligt rotsystem. Ett mer varierat bestånd av löv- och barrträd kan bättre inriktas på kvalitet, snarare än kvantitet. Traktorprocessorns fördel är att den klarar olika sorters träslag, och inte behöver avverka så hårt vid varje tillfälle. I samband med gallring av klen skog kan en liten gallringmaskin vara betydligt skonsammare och effektivare än en stor. Beståndet blir jämnare gallrat och de mindre maskinerna är skonsammare mot de träd som lämnas kvar för framtida slutavverkning. Den första gallringen i en ung skog är på många sätt avgörande. Det är då man avgör vilka stammar som ska avverkas och vilka som ska stå kvar tills det är dags för slutavverkning. En ung skog associeras med många kostnader. Skogsägare som kan hantera röjningen på egen hand och sköta första gallringen med hjälp av en gallringsmaskin av rätt storlek har därför mycket att vinna, säger Mikael Ingemarsson på Sampo Rosenlew. Han rekommenderar skogsägare att välja skogsmaskiner vars tekniska egenskaper och storlek är specialiserade för gallringsuppdrag. Dessa maskiner är dessutom ofta ekonomiskt fördelaktiga för maskinägaren. Mindre gallringsmaskiner är inte lika kapitalbindande som stora. De har lägre bränsleförbrukning och oftast lägre underhållskostnader än stora maskiner. Skogsägare som anlitar en gallringsentreprenör bör i första hand välja en entreprenör som arbetar med småskaliga maskiner, bland annat eftersom de underlättar arbetet med att genomföra den så viktiga selektiva gallringen av skogsbeståndet, säger Ingemarsson. Sverige har många mindre privata skogsägare med marker på mellan 30 till 400 hektar. De sköter ofta på egen hand skotningen av rundvirke, stubbar, träddelar och grot från avverkningsplatsen i väglös terräng till en upplagsplats. En skotare kan vara en stor investering som måste ställas mot möjligheten till god avkastning. De senaste varma vintrarna har gjort marken mindre frosthärdig. Markpackning har blivit ett problem med de stora maskinerna, där nyplantor inte får tillfälle att växa. Skadorna kan bli stora vid första gallringen. Små skogsmaskiner erbjuder framkomlighet och flexibilitet för de mindre skogsägarna. Även entreprenörer börjar se över avkastningen från maskinerna. Alstor 8x8 vidareutvecklade ett terrängfordon till en lastbärare och i sin tur vidare till en miniskotare. Företaget har fortsatt sin tillverkning med lokal förankring i bohuslänska Dingle. Skogsmaskiner innehåller ofta avancerad teknik, datorer och elektronik. Våra maskiner är enkla och robusta, de ska vara pålitliga och gå att sköta själv. Miniskotarna kostar lite mer per kubik, säger Alstors vd Kristian Laurell, som dock uppfattar att kunderna ser bättre resultat i längden med dem. Trygghet i affären och bra betalt för virket. Hushållningssällskapet är Sveriges oberoende skogsrådgivare. Vi sysslar inte med virkesförsäljning för egen räkning. Enda syftet med vår rådgivning är att skogen och pengarna på ditt konto ska växa mer. Hushållningssällskapet

5 BIOBRÄNSLE 5 FÖRDJUPNING Biobränslen en växande energikälla I dag kommer mer energi från biobränslen än från olja, vattenkraft och kärnkraft. Skogen har blivit en viktig energikälla. Kan den vidareutvecklas? TEXT WALDEMAR INGDAHL Biobränslen är ett samlingsbegrepp för bränslen som tillverkas av organiskt material. Det är växtdelar, slam från reningsverk eller avfall. Biobränslen kan vara gasformiga såsom biogas, flytande som etanol eller fasta som ved och pellets. Sverige är ett av de länder i världen som använder mest biobränslen. Totalt står bioenergi för knappt 30 procent av den totala energitillförseln. Skogsindustrins egen energianvändning utgörs till 95 procent av bioenergi. Hälften av allt trä som levereras till sågverken och pappers- och massaindustrin går till energiproduktion som sågspån, bark och lignin. Erland Mårald är professor i idéhistoria vid Umeå universitet och har följt hur frågan om biobränslen utvecklats. I juni är han aktuell med boken Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla. Biobränslen har kallats för framtidens bränsle sedan oljekrisen När utbyggnad av vattenkraft och kärnkraft stoppades startades experiment på 1980-talet med energiskog som skulle förse kommunala värmeverk med flis. Biobränslena har slagit igenom på bred front efter energiöverenskommelsen 1991 och tidigare statsminister Göran Perssons vision om det gröna folkhemmet, berättar Mårald. Sverige var ett av de mest oljeberoende länderna på 1970-talet, men enligt Mårald har det minskat starkt. Förväntningarna på etanol var mycket höga i mitten av 00-talet för att drabbas av en besvikelse i slutet av årtiondet. Konkurrens kom från billig brasiliansk sockerrörsetanol. Ska mark gå till föda eller bränsle, och får man även använda regnskogsmark då?»biobränslena har slagit igenom på bred front. Erland Mårald MÅRALD SÄGER ATT utvecklingen pekar på att den linjära framtidssyn som hittills präglat skogsbruket är svårare nu. Det går inte att planera 80 till 100 år in i framtiden, då skogen används till många fler saker än tidigare. Det gäller för skogsbruket att inte lägga alla ägg i samma korg. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år För att uppnå det behöver efterfrågan på biodrivmedel öka. Utmaningen ligger i att hitta sätt som är ekonomiskt och miljömässigt hållbara för att kunna öka utvinningen av biobränsle från skogen. Skogsindustrin är den naturliga vidareförädlaren av skogens råvaror, säger Helena Sjögren som är rådgivare inom bioenergi på branschoch arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna. Vår industri står både för den största produktionen och användningen av bioenergi. Med effektivare nyttjande av skogsresursen kan rest- och biprodukter bli råvaror för bland annat biodrivmedel. Det är resurseffektivt att bygga vidare på befintliga anläggningar. Bränslen från skogen genereras i»rest- och biprodukter kan bli råvaror. Helena Sjögren skogsindustrins alla produktionsled. Avverkningsrester, grenar och toppar motsvarar sju TWh bränsle per år. Skogsindustrierna bedömer att det går att mer än fördubbla med ytterligare åtta TWh per år. Stiger priset på biobränsle kan det bli lönsamt att använda än fler delar av träden till biobränsle. Går det att dra nytta av stubbar och klenträd från gallringar kan det vara möjligt gå att få ut tolv TWh bränsle ur de svenska skogarna. DET ÄR SVÅRT ATT uppskatta hur mycket biobränsle den svenska skogen kan stå för. Bedömningar sätter potentialen till mellan 61 och 132 TWh till år Alla rester från avverkningarna går dock inte lönsamt att använda, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Den största utmaningen för biobränslena är att dagens energibehov är så höga och därför kan inte all energi förses med hjälp av bioenergi. Det behövs en vidareutveckling. Den första generationens biobränslen framställs ur socker och matgrödor. Den andra generationen är metanol och diesel från skogen. Det diskuteras inför framtiden en tredje generation från alger, och en fjärde från mikroorganismer. Ingen av generationerna utesluter varandra. Under tiden är det viktigt att fortsätta utveckla och använda skogens resurser effektivt. Smart fakta En halvliter flis räcker för att hålla en 40 W glödlampa brinnande i 24 timmar. Två grotbuntar har lika stort energivärde som ett fat olja. HALLÅ DÄR......Anders Lindström, vd för SAKO (tidigare ordförande för svenska branschföreningen för jaktdistributörer, Spofa Jakt). Varför är polisens handläggningstider för vapenlicenser långa? Det är stora variationer i landet på grund av det saknas tydliga nationella kravspecifikationer för vad som är acceptabelt. Även själva hanteringen av ansökningarna är enkelt förklarat omodern med stora manuella inslag. I dessa tider med till exempel utbrett bruk av e-legitimation borde det kunna ske smidigare. Storstadsområden är helt klart värst drabbade. För ett normalt jaktvapen får man räkna med mellan fyra och sju månader. Vilka konsekvenser har detta för återförsäljarledet? Det blir en stor ekonomisk hämsko. Vapen för vilka kunder kanske till och med erlagt handpenning får inte lämna butiken och fler vapen kan inte tas in. Det ger ringar på vattnet och bromsar även försäljning av tillbehör; allt från kikarsikten och fodral till kläder. Vilka konsekvenser kan detta ha för jägare och viltvård? Återigen en bromsande effekt. Vi ser en ökad medvetenhet om närproducerade livsmedel och bristande hantering av djur för köttproduktion. Viltkött är ett attraktivt alternativ ur båda perspektiven. En bransch som skulle kunna utvecklas mer. Taurus Energy medverkar till en kostnadseffektiv och miljövänlig produktion av etanol från skogs- och jordbruksavfall

6 6 MÖJLIGHETER UTBILDNING Tilltagande teknikintensitet höjer skogsindustrins kompetensnivå Skogsindustrin är en av Sveriges största och viktigaste branscher och sysselsätter drygt personer. Två tydliga trender är ökade krav på teknisk kompetens och en höjd generell utbildningsnivå. TEXT ANNIKA WIHLBORG En målsättning är att 60 procent av de medarbetare som rekryteras till skogsindustrin år 2015 ska ha eftergymnasial utbildning.skogsindustrin utgör en viktig hörnsten i den svenska ekonomin och svarar för drygt tolv procent av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Skogsindustrin är en verklig framtidsbransch som kan erbjuda en mängd intressanta karriärmöjligheter. Att arbeta med trä, som är en förnybar råvara med en självklar plats i framtidens samhälle, är definitivt en framtidssatsning. På senare år har skogsindustrin blivit allt mer teknikintensiv. Kedjan från trä till färdig pappersprodukt kan verka enkel och okomplicerad vid en första anblick, men kräver verkligt komplexa tillverkningsprocesser, säger Mårten Ericsson, som ansvarar för Skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté. Fler kvinnor på skogliga utbildningar Skogsindustrin rymmer betydligt fler profiler och bakgrunder än de rent skogliga. Liksom många andra branscher behövs bland annat individer med kompetens och erfarenhet inom IT, HR, ekonomi och mycket mer. Ericsson menar att skogsindustrin»när skogsindustrin nu genomgår ett generationsskifte medför det en högre grundkompetens. Mårten Ericsson generellt sett är bra på att marknadsföra sig gentemot presumtiva framtida medarbetare, bland annat genom Framtidsresan, en informationsturné som Skogsindustrin genomför i gymnasieskolor runtom i Sverige. Skogsindustrin framhävs ofta som en mansdominerad bransch vilket delvis stämmer. På senare år har dock antalet kvinnor på jägmästaroch skogsmästarutbildningarna på svenska högskolor ökat och uppgår i dag till drygt 30 procent av det totala antalet studenter. Skogsindustrin är teknik- och kunskapsintensiv med högteknologiska processer och produkter med stort kunskapsinnehåll. När vi analyserar de rekryteringar som gjorts i skogsindustrin ser vi en tydlig trend. Den generella utbildningsnivån ökar. I pappersoch massaindustrin är den genomsnittliga utbildningsnivån på de som rekryteras relativt hög, men i sågverksindustrin har vi en bit kvar till målet. När skogsindustrin nu genomgår ett generationsskifte medför det möjligheter till att rekrytera med ambitionen att höja grundkompetensen, säger Ericsson. Utbildning med fokus på bioresursteknik Nya utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå startas kontinuerligt. Hösten 2014 startar bland annat ett unikt och annorlunda civilingenjörsprogram vid Umeå universitet. Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik ger studenterna en mycket attraktiv produktutvecklings- och förädlingskompetens med inriktning mot förnyelsebara råvaror. Under utbildningen lär sig studenterna olika metoder och tekniker som kan användas för att omvandla skogsråvara till andra förnybara råvaror. Ericsson betraktar utbildningen som ett konkret exempel på en utbildning som svarar upp till behoven i framtidens skogsindustri. I skogstäta Gävleborgs län genomförs en intensiv marknadsföring av skogsindustrins karriärmöjligheter. I länet svarar skogsindustrin för en dryg fjärdedel av alla industrijobb. Ett nära samarbete mellan näringslivet och akademin ska attrahera fler till branschen. I länet finns ett skogsindustriellt kluster, Gävleborg plus. Högteknologisk och teknikintensiv bransch Det pågående generationsskiftet gör kompetensförsörjningsfrågan särskilt angelägen. Tillsammans ska klusterdeltagarna visa på skogens karriärmöjligheter, men också utveckla nya produkter som baseras på skogsråvara. Ett av de viktigaste budskapen är att skogsindustrin i dag är en högteknologisk och i allra högsta grad teknikintensiv bransch. Ett initiativ för att öka andelen kvinnor i branschen är den ideella föreningen Kvist, som samlar kvinnor i skogsbranschen och har som mål att öka kunskapen om och intresset för skogsindustrin som arbetsplats genom att lyfta fram kvinnliga förebilder och inspirera nästa generations kvinnor. Smart fakta Mer information om skogsutbildningar på olika nivåer finns på industriarbetsgivarna.se. Fettpump smörjer framgång i skogen Hultdin System AB är en världens ledande tillverkare av komponenter till skogsmaskiner. Produkterna består av timmergripare, gripsågar, sågenheter och dämpsystem för mobil hydraulik. Försäljningen går främst till Sverige, Finland, Tyskland och Nordamerika. Vårt måtto är produktivitet genom innovation, säger Johan Ridderstråle, vd på Hultdin System AB. Våra kunder ska alltid ha högre produktivitet än de som väljer en annan leverantör. Så kan vi hantera den globala konkurrensen, även om vi producerar i ett högkostnadsland. En ny innovation är att smörja sågens kedja med fett i stället för olja. Det mesta av smörjoljan kastas av centrifugalkraften rakt ut i skogen. Det som inte hamnar i naturen fastnar på maskinen, med en hel del tvätt av rutor och kylare som följd. Fett som smörjmedel kan sänka volymåtgången med 80 till 90 procent. Fettet stannar kvar mellan svärd och kedja på ett bättre sätt. Årsförbrukningen på upp till ett ton olja per maskin kan då minskas till runt hundra kilo fett. Kedjefettpumpen installeras på skördaraggregatet och kan eftermonteras av den lokale servicelämnaren. Det är nästan så att enbart stilleståndstiden för tvätt betalar investeringen, avslutar Ridderstråle. SKOGSPROFFENS SKOLA Utbildningar YH Skogsbrukstekniker PEFC Utbildningar - Grönt kort, Natur & kultur, miljövård - HLR, Hjärt- & lungräddning - ADR, Bilaga S Transport av farligt gods - Heta arbeten RECO Bränslebesparande körning - Maskin, metod, medvetenhet Silvi-A - Datorstödd apteringskurs Motorsågskörkort AB,C,D,E,F,S,I Röjsågskörkort Dvd fi lmer Skogens mästare ÖSA 280 Master ÖSA Epoken Sista flottningen Vi kundanpassar utbildningar nationellt över hela landet! Skogstekniska Utbildning AB Humlabacken Alfta Tel Epost:

7 Stryktåliga plattor och datorer för effektivare arbete och lägre totalkostnad SKJUTSKOLA Plattor och datorer för dagligt fältarbete behöver vara stryktåliga för att både ge bästa produktivitet och totalkostnad. TRY BEFORE YOU BUY Erfaren eller nybörjare spelar ingen roll, vi tar ditt skytte till oanade höjder. Kolvanpassning, Privatlektioner & Företagsevent. På Susegården har du möjlighet att prova ett stort antal olika bössor för att komma fram till vilken du trivs bäst med. VAPENSÖK JAKTFÖRMEDLING Söker du ett specifikt vapen och har inte lyckats hitta det? Genom våra goda kontakter med England kan vi skaffa ditt drömvapen! Kraven på plattor och datorer ute i fält är självklart mycket större än vad de flesta konsumentprodukter och standardprodukter för kontorsbruk i handeln klarar av. Plattor och datorer för professionellt bruk i fält ska tåla slag, väta, kyla och ha en skärm som går att läsa både i strålande solsken och i regn. Bara en sådan sak att enheten ska ha antenner som ger de bästa förutsättningarna till optimal kommunikation borde vara självklart i en professionell produkt. Dessutom - med tanke på hur långt det kan vara till ett eluttag - ha ett batteri som räcker extremt länge. Ett vid första anblicken lågt inköpspris för en standardprodukt kan snabbt visa sig bli en dyr historia. Vad kostar en arbetare som inte kan sköta sitt jobb och vars tid därmed inte heller går att fakturera? Vi samarbetar med ett urval jaktarrangörer i Sverige, Storbrittanien, Spanien och Argentina. Vi hjälper dig gärna med att arrangera din drömresa. Plattor och datorer från Panasonic används i de flesta branscher med höga krav, inte minst inom skogsindustrin. Förklaringen är enkel; Våra kunder inser att de får hög produktivitet med produkter som i grunden är konstruerade för fältbruk, utan kompromisser i komponentval och för avbrottsfri användning. JAKTBUTIK I vår välsorterade jaktbutik hittar du, förutom vapen, optik, ammunition, kläder, skor, stövlar, tillbehör och presentartiklar DIN EGEN GULDRESERV DIN EGEN GULDRESERV DIN DINEGEN EGENGULDRESERV GULDRESERV inansorolig för ditt sparkapital? Investera i fysiskt guld så sover inansorolig för ditt sparkapital? Investera i fysiskt guld så sover inansorolig för ditt sparkapital? Investera i fysiskt guld så sover du litebättre bättreomom nätterna. rekommendation ha cirka du lite nätterna. En En klokklok rekommendation är attär haatt cirka du lite bättre om nätterna. En klok rekommendation är att cirka inansorolig för ditt sparkapital? Investera i fysiskt guld så ha sover 10 sparportfölj, vid vid sidan av aktier och obligationer. 10 procent procentguld guldi sin i sin sparportfölj, sidan av aktier och obligationer. duguld lite bättre om nätterna. En klok rekommendation är att ha cirka 10 procent i sin sparportfölj, sidan av ochsparform. obligationer. Guld har säkerhet ochoch är historiskt sett enaktier trygg sparform. Guld haren eninbyggd inbyggd säkerhet ärvid historiskt sett en trygg procentsäkerhet guldär sin sparportfölj, vidoch sidan aktier och obligationer. Guld harhos en10 inbyggd och äratt historiskt sett en trygg Hos Guldcentralen äri är detdet enkelt att köpa och säljaavguld. guld. Guldcentralen det enkelt köpa sälja Investeringsguld Hos Guldcentralen enkelt att köpa och sälja guld. sparform. har enfrån inbyggd är aktör historiskt sett trygg ledande sparform. är Guld undantaget moms. Vi är en och seriös och av en Sveriges Hos Guldcentralen är säkerhet det enkelt att köpa ochett sälja guld. Guldcentralen är det enkelt att köpa och är sälja Momsfritt och företaghos inom handel med investeringsguld. Våra kunder alltguld. från småsparare problemfritt! Vi är en seriös aktör och ett av Sveriges ledande företag inom som köper guldmynt och mindre guldtackor till privatpersoner och företag handel med investeringsguld.våra kunder äross alltsåfrån småsparare som köper som investerar i 12,5 kilos guldtackor. Kontakta berättar vi mer om detguldmynt ädla guldet. och mindre guldtackor till privatpersoner och företag som investerar i 12,5 kilos guldtackor. Kontakta oss så berättar vi mer om det ädla guldet månadSPrenumeratIon Guld Guld SIlVer PlatIna TelPalladIum SIlVer PlatIna PalladIum månadsprenumeration Tel Tel Tel

8 8 GUIDE SKOGSMASKINER»Trenden just nu är att undvika markskador. Sten Lilja»Det verkar vara en ökande efterfrågan på små maskiner. Bengt Ek Modernt skogsbruk är automatiserat. Hela kedjan från inventering av bestånd, planering av avverkning, avverkning och logistik är datoriserad. Den utvecklingen var inte given. TEXT WALDEMAR INGDAHL I början av 1960-talet stagnerade produktiviteten i det svenska skogsbruket, kostnaderna ökade och ökad konkurrens sänkte priset på virke. Hästar var fortfarande vanliga i skogsbruket därför att skogsmaskinerna inte klarade svår terräng, utan att bli för tunga och orsaka stora markskador där de drog fram. Lösningen som skogsnäringen antog tillsammans med staten var visionen ingen man på marken och ingen hand på virket. Det blev en hårt driven teknikutveckling av skogsmaskiner i kombination med strikt kostnadskontroll som ökade produktiviteten så mycket att skogsnäringen kunde fortsätta hålla konkurrenskraftiga priser på världsmarknaden. De stora skogsföretagen ägde maskinerna, anställde förarna och hade stora teknikavdelningar. PÅ 1990-TALET SLOG systemet med engreppsskördare och skotare igenom och står i dag för det allra mesta av både gallring och slutavverkning. Skördarna fäller, kvistar och kapar trädet i ett svep. Den kan beräkna hur mycket virke den har fällt genom att läsa av tjockleken på trästammarna som passar igenom den. Skotaren är byggd för att ta full timmerlast i svår terräng. Den har drivning på alla hjulen och har ett lågt tryck på marken för att minska skadorna. Antalet hjul på skogsmaskinerna har ökat just för att inte riva upp marken, det finns modeller med uppemot tio hjul. På vintern är bärkraften för maskinerna dålig men förbättrade och billigare band att rulla på kommer ut på marknaden. En ny slags skogsmaskin är drivaren, som både kan skörda och skota. Den stora fördelen är att entreprenören bara behöver en maskin i stället för två, även om många drivare hittills har haft för svaga aggregat i gripen. Skördaren och skotaren är stommen i kortvirkesmetoden som används i Sverige. Det betyder att virket behandlas på plats ute i skogen. Stockarna sorteras redan från början efter produktens och kundens behov på längd och diameter i stället för att transporteras till en annan plats för behandling och sortering. Virket är av bättre kvalitet och renare, förutom att man sparar bränsle och är mycket effektiv. DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN ledde till att skogsägarna började att köpa in skogsmaskinens arbete utifrån som en tjänst från en entreprenör, särskilt för slutavverkningen. Därför styrs marknaden för skogsmaskinerna av entreprenörernas behov. Sten Lilja på företaget Looping Event är en av arrangörerna till Skogsmaskindagarna i Karlskoga den sjätte till sjunde juni. Branschutställningen har 174 utställare med en stor bredd från både skogsmaskiner och transport. Vilka trender kan ses bland utställarna? Den viktigaste trenden just nu är att undvika markskador, berättar Lilja. Markskadorna från fordonen skadar återväxten och stammar och rötter som skadats blåser lättare omkull i storm eller kan drabbas av röta. När»Dataprogram hanterar informationen från skördaren. Erik Kindlund Den uppkopplade skogsmaskinen marken rörs upp kan näringsämnen lakas ur vid regn. Skadad skog stör djur- och fågellivet och ful skog vill inte besökare använda till rekreation. För att maskinerna ska skada mindre blir de även mindre och lättare. Det finns utställare som visar upp leksaksmaskiner ; mycket små maskiner som används av enskilda skogsbönder. En sådan nyhet är den radiostyrda skördaren Forest ebeaver. Den lilla gallringsmaskinen på 2,1 ton kan ta sig an de tätaste och mest svårarbetade röjningarna i ungskog eller på fuktig mark. Forest ebeaver kan också användas för biobränsleuttag och för att rensa upp diken. För att minska skogsskadorna från maskinerna gäller det att använda dem på rätt plats vid rätt tidpunkt. Lilja berättar att drönare kommer att ställas ut. Drönare liknar ett radiostyrt modellflygplan, men skillnaden är att drönaren kan flyga utanför operatörens synfält. De kan ta flygfoton och visa operatören vilka delar av skogen som är känsliga, eller hitta den snabbaste vägen för att skotaren ska hitta skördaren. DEN NÄST VIKTIGASTE trenden på Skogsmaskinsdagarna är bränsleförbrukningen på fordonen. Den har minskat sedan 1980-talet, men i en studie i fjol bedömde institutet Skogforsk att förbrukningen återigen har ökat. Främsta skälet är att maskinerna blivit kraftfullare. Då priset för diesel har ökat kraftigt, utgör det en allt större del av driftskostnaden. Det verkar vara en ökande efterfrågan på små maskiner. Ett skäl är att försäljningen på marknaden gick mycket trögt år 2013, ett av de sämsta åren sedan millennieskiftet, för att långsamt stiga fram till nästa år enligt tillverkarnas prognoser. De låga virkespriserna gör att entreprenörerna inte investerar, säger Bengt Ek, vd i föreningen Skogen. Entreprenörerna är ofta små företag med ett mindre antal maskiner. De är teknikkunniga men har inte styrkan att själva arbeta med utveckling. Skogsmaskinerna är tekniskt avancerade, trots entreprenörernas litenhet, och har ofta tagit in nya tekniktillämpningar. Exempel är att skogsmaskiner tidigt använde ramstyrning för snävare svängar, hydraulisk transmission och distribuerade datorer för maskinens olika system. INFORMATIONSTEKNIKEN HAR kommit in i skogsmaskinerna genom automatisk datainsamling. TimberOffice är en serie dataprogram som tagits fram som hanterar informationen från skördaren. Programmen ger en uppfattning om prestanda, bränsleåtgång och maskinernas skick. De kan beräkna kostnader, produktivitet och effektivitet, loggar förarens handlingar och anger maskinens geografiska läge genom ett GPS-system, berättar Erik Kindlund produktspecialist styrsystem på John Deere Forestry. Automatiseringen räddade skogsbrukets produktivitet för femtio år sedan. I dag kan IT medföra motsvarande paradigmskifte för att höja effektiviteten och stärka kostnadskontrollen. Smart fakta I Sverige produceras årligen skogsmaskiner för 3,2 miljarder kronor. Tillverkarna är antingen globala företag eller mindre tillverkare i skogslänen och glesbygdsregionerna. Effektiv stormhantering Gällö Skog, dotterbolag till Gällö Timber, arbetar för fullt med att ta hand om efterdyningarna av vinterns stormar i Jämtland och Medelpad. Vi bistår även skogsägare med att göra nya skogsbruksplaner som ger full koll på skogskapitalet, vilket är särskilt viktigt för skogsägare som inte bor i anslutning till sitt skogsbruk och speciellt nu efter stormen, säger Hans Lantz, virkesköpare på Gällö Skog. Som skogsägare möter man ibland utmaningar i form av skadedjursangrepp, naturkatastrofer eller andra intrång som påverkar värdet på sin skog. Då gäller det att ha en skogsrådgivare vid sin sida som man kan känna sig trygg med, oavsett vad som sker i omvärlden eller hur skogsbrukets förutsättningar förändras. Just nu är det som skogsägare extra viktigt att få en överblick över de eventuella stormskadorna i sin skog. Vi har en stor fördel av att våra skogspecialister är extrautrustade med ett av Sveriges effektivaste sågverk som även nu kan ta emot stora volymer virke. Tack vare detta kan vi ha extra korta ledtider vilket motverkar risken av kvalitetsnedsättningar på avverkat virke. Många virkesköpare väljer att sänka sina inköpspriser till följd av den ökande tillgången i efterdyningarna av vinterns storm i Norrlands inland. Vi har valt att tänka annorlunda och behåller i stället priserna på samma nivå som tidigare. På så sätt stöttar vi regionens långsiktiga tillväxt. Skogsbolaget verkar nära vårt sågverk, vilket bidrar till långsiktigt värdeskapande i vår region, avslutar Lantz. Problem med körskador? Malwa International AB

9 Med en stark tro på framtiden, marknadens driftsäkraste maskinprogram är vi en samarbetspartner att lita på! Sampo Rosenlew HR46 Helt ny design Större arbetspump 135 cc Full hydrostatisk drift Stort urval av utrustning Besök oss på mässorna: Mittia mässan 15-16/8, Ljusdal MellanskogsElmia 22-23/8, Sala FinnMetko 28-30/8, Jämsö Micke Bohm gsm Försäljning Skogsmaskiner: Sampo-Rosenlew filial Sverige Industrigatan 37A Hjo Myrvolds Maskiner AB Storgatan ÅRJÄNG Daniel Myrvold Mikael Ingemarsson gsm Försäljning skördaraggregat: Vi önskar alla en skön sommar! Kesla och Keto För er som vill göra en lönsam sommaraffär är våra dörrar alltid öppna! Starka varumärken i skogen! FTG tillverkar och säljer produkter för skörd och transport av skogsprodukter. Mowi, Moheda och V-kran är våra starka varumärken. Läs mer om oss på FTG Cranes AB, Industrigatan 1, Bäckefors Tfn: Smörj sågkedjan med fett så slipper vi olja i skogen! Vi tänker helhet för din enkelhet Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som skogsägare. Därför erbjuder vi en helhetslösning där vi tar hand om allt från planering och redovisning till skogsvård och avverkning. Du får en personlig skogsförvaltare som blir expert på just din skog. Tillsammans med dig tar vi sedan fram en långsiktig plan för hur vi på bästa sätt tar hand om din skog och skapar god lönsamhet.

10 10 INSPIRATION Utrustning för effektivt skogsbruk Ergonomiska stolar förbättrar förarmiljön Slirskydd för bättre framkomlighet Maskinell plantering för bästa tillväxt Små maskiner ger utdelning på längre sikt Skogen är fortfarande en av de mest olycksdrabbade arbetsplatserna. Säkerheten förbättras i skogsarbetet, och en viktig faktor att tänka på är skador från stillasittande och felaktig ergonomi i skogsmaskinsförarnas arbetsmiljö. Det gäller att ha bästa komfort under de tuffaste förhållanden. Be-Ge Industri AB är ett företag i tredje generationen som sedan 1949 har en bred erfarenhet av att tillverka förarstolar som monteras i skogs- och entreprenadmaskiner samt bland annat lastbilar, truckar och bussar. Ronny Nilsson, marknadschef på Be-Ge, berättar om företagets 3000-serie en stol med enkla reglage och justerbart sittdjup. Ryggstödet har steglöst justerbara sido- och svankstöd för att bibehålla en bekväm arbetsställning. Stolen har ett steglöst, aktivt ventilationssystem, AirVent, som transporterar luften igenom sittdynorna och suger bort kroppsfukten med ett undertryck. Stolen finns bland annat i John Deeres, Ponsses, Komatsus och Rottnes maskiner. Till hösten kommer en uppdatering av 7000-serien med ny design i skumutformningen i stolens sittyta och förbättrad formgivning för sittstödet. 13 år i branschen Över 300 nöjda kunder! 13 år i branschen Över 300 nöjda kunder! 13 år i branschen Över 300 nöjda kunder! Europas ledande tillverkare av slirskydd firar 250 år sedan grundandet. I dag har Gunnebo Industrier tre fabriker i Sverige och en i vardera Norge, Finland, Polen, Skottland och USA. Efter andra världskriget utvecklade företaget snökedjor för bilar och lastbilar, och i dag ligger fokus på skogsmaskiner. Dotterbolaget Nordic Traction utvecklar slirskydd för lastbilar, bussar, traktorer och anläggningsmaskiner. Slirskydd för skogsmaskiner förbättrar fordonens framkomlighet och ökar körsäkerheten i brant, blöt och frusen miljö. Boggiband, som också finns i produktprogrammet, minskar marktrycket och gör det möjligt att köra skonsamt även med stora skogsmaskiner. Det är bra fart i skogen nu. Det besvärliga 2013 har vänts till god orderingång och produktion, säger Nordic Tractions försäljningsoch marknadschef Kjell-Åke Larsson. De största marknaderna finns i länder med stor skogsavverkning och Gunnebo ser marknaden för slirskydd växa på Balkan och i Rumänien. Det pågår fortfarande en mekanisering av skogsbruket i världen, förklarar Larsson, och pekar på att även gruvindustrin i Sydamerika visar stort intresse för slirskydd. 13 år i branschen Över 300 nöjda kunder! 13 år i branschen Över 300 nöjda kunder! Bracke Forest är ett världsledande företag inom maskiner för skogsföryngring. Företaget utvecklar och tillverkar markberedare, planteringsmaskiner, bioenergiaggregat, röjaggregat och utrustning för maskinell skogssådd. Utvecklingen sker i nära samarbete med kunderna hos skogsföretag och entreprenörer samt skogsforskningen. Bra markberedning är grunden för ett långsiktigt skogsbruk, det är här man kan skapa förutsättningar för plantorna att överleva och växa bra. Bracke Forest har utvecklat maskiner som gör planteringshögar med omvänd torva, en metod som ger plantan mer ljus och vatten, bättre näringstillgång och bättre rotutveckling. Samtidigt minskar risken för uppfrysning och frostskador. Dessutom är en bra markberedning en viktig faktor i skyddet mot skador från snytbagge. Bracke P11.a är maskin för markberedning och maskinell plantering med högsta kvalitet i planteringsarbetet. Studier visar att metoden ger högre överlevnad och bättre tillväxt än konventionell markberedning och manuell plantering. Flytta dina skogsmaskiner lagligt i 80 km/h. Vi bygger kundanpassade trailers och släp för Skogen blir viktigare för fler värden än bara nettoavkastning. Den efterfrågas för jakt, rekreation, naturen och sociala värden, säger Magnus Wallin, vd och grundare av Malwa International AB. Sedan 2009 har företaget tillverkat skogsmaskiner med låg påverkan på miljön. Low impact logging handlar om att undvika skadorna från tunga skogsmaskiner och i stället använda skotare och skördare med lågt marktryck, låga utsläpp och låg bränsleförbrukning. Maskinerna är konstruerade för att vara servicevänliga och effektiva. Mindre och lättare maskiner används ofta av enskilda skogsägare och även medvetna entreprenörer. Maskinerna kan ge ett väl så högt virkesvärde i ett senare läge. Skadorna från jordpackning kan minska trädplantornas tillväxt och sprida kvicksilver i grundvattnet, menar Wallin. Tillverkningen sker i Skene i nära kontakt med leverantörerna, som finns i trakten. Företagets produkter finns även representerade i Tjeckien, Norge, Polen och Schweiz. Malwa har vidare utvecklat en extravagn till sin hjulgående skotare 560, för att kunna ta större laster och med ett bibehållet marktryck. Den extra lastbäraren har redan sålts i både Sverige och Tyskland. alla behov Flytta dina skogsmaskiner Flytta mellan lagligt dina 6 skogsmaskiner och 150 ton. i 80 km/h. lagligt i 80 km/h. Vi bygger kundanpassade För traktor Vi bygger eller trailers lastbil. kundanpassade och Flytta släp dina för trailers och släp för skogsmaskiner lagligt i 80 km/h. alla behov mellan 6 och alla 150 behov ton. mellan Vi bygger 6 och kundanpassade 150 ton. trailers och släp för För traktor eller lastbil. För traktor eller alla behov lastbil. mellan 6 och 150 ton. För traktor eller lastbil. Syd Produkter AB Syd Produkter AB Syd Produkter behov. Syd Produkter AB AB Din leverantör av Trailers för Entreprenad, Lantbruk och Lastbil Kontakta oss för mer Kontakta oss för information mer hur vi kan information hur vi kan hjälpa dig Kontakta och lösa oss hjälpa dig och lösa dina Kontakta dina för mer oss för mer information behov. information hur vi kan hur vi kan hjälpa dig och hjälpa lösa dig dina och lösa dina behov. behov. Din leverantör av Trailers för Entreprenad, Lantbruk och Lastbil Din leverantör av Trailers för Entreprenad, Lantbruk och Lastbil Din leverantör av Trailers för Entreprenad, Lantbruk och Lastbil Övre Ämnebodavägen 39-30, Svängsta Tel Övre Ämnebodavägen 39-30, Svängsta Tel Övre Ämnebodavägen 39-30, Svängsta Tel Övre Ämnebodavägen 39-30, Svängsta Tel

11

12 12 PROFILINTERVJU MONIKA STRIDSMAN Brinner för att utveckla skogsnäringen Som generaldirektör för Skogsstyrelsen har Monika Stridsman mycket att säga till om vad gäller utvecklingen av och lagstiftningen kring den svenska skogsnäringen. Hon har arbetat med skogsnäringen i drygt 40 år och brinner fortfarande för att optimera skogsbruket utifrån ett miljö- och industriperspektiv. TEXT ANNIKA WIHLBORG FOTO ANNA HÅLLAMS Efter jägmästarexamen började Monika Stridsman arbeta som transportledare och revirförvaltare på Sveaskog i Norrbotten. Hon arbetade med praktiskt skogsbruk i 14 år innan hon sökte sig vidare i karriären. Dessa år gjorde ett avtryck som än i dag bidrar till att diversifiera bilden av den svenska skogen och hur den bör nyttjas på ett optimalt vis. Även på den tiden förekom markanvändningskonflikter mellan exempelvis rennäringen och skogsbruket, vilket förstås påverkade möjligheterna att bedriva skogsbruk i Jokkmokk, där jag var stationerad. Det lokala perspektiv jag fick under dessa år har varit till stor nytta senare i karriären, säger Monika Stridsman. Jämkar ihop miljö- och produktionsmål Efter fem år på Naturvårdsverket drevs hon av en längtan tillbaks till skogen, med drivkraften att följa upp den skogspolitik hon varit med och tagit beslut om för ett par år sedan. Som länsjägmästare i Mälardalen fick Monika Stridsman återigen arbeta utifrån ett lokalt perspektiv.»vi har gradvis skärpt tillsynen i skogen och ökat tydligheten kring gränsdragningar. Därefter väntade hennes nuvarande roll, som Skogsstyrelsens generaldirektör. Skogspolitiken vilar på två jämställda mål; produktionsmålet och miljömålet. Skogsstyrelsens roll är att jämka ihop dessa två mål, genom att samarbeta brett med företrädare från skogsbruket och miljövården för en uthålligt god avkastning och en rik och varierande skogsmiljö. Vi har visserligen ett regelverk att ta hänsyn till, men en viktig uppgift för oss är att motivera stora och små skogsägare att arbeta ansvarsfullt. Hälften av Sveriges skogar ägs av privata skogsägare med skilda intressen och inriktningar, alltifrån en stadsbo som äger skog på distans till småskaliga skogsbrukare med skogen som levebröd. 25 procent av skogen ägs av skogsindustrin, medan ytterligare 25 procent ägs av staten genom Sveaskog, säger Monika Stridsman. Utbildningssatsning minimerar antalet markskador Under sina hittills fem år som generaldirektör har hon initierat ett dialogprojekt som syftar till en större samsyn kring hur man kan åstadkomma en ökad miljöhänsyn i skogssektorn. Gemensamma målbilder kring miljöhänsyn har formulerats och mätmetoderna har förändrats. En konsekvens av dialogprojektet är att många skogsföretag utbildar skogsägarrörelsen i hur man kan köra i skogen för att minimera skador på skog och mark. Just nu pågår ett arbete med att utbilda Skogsstyrelsens medarbetare utifrån behoven hos framtidens skogsägare. En målsättning är att öka användningen av smarta IT-lösningar som kan minimera behovet av att fysiskt åka ut till varje skogsavverkningsplats. I framtiden kan skogsägare få tillgång till markkartor via internet och delar av övervakningen kan ske på distans. Just nu en äkta STIHL motorsåg från 1.690:- Världens mest sålda motorsågsmärke! Som med tysk ingenjörskonst ger er det allra senaste och bästa, som t.ex. våra motorsågar utrustade med M-Tronic med minnesfunktion som kommer ihåg gårdagens arbetspass. Besök en STIHL VIKING Fackhandlare så får du veta mer och du får också bästa tänkbara hjälp. Priset gäller STIHL MS 170, t.o.m

13 MONIKA STRIDSMAN 13 PROFILINTERVJU»Vår vision är att minska olikheterna och bidra till en jämn och sund kvalitet. Ett första steg mot ett nationellt skogsprogram Vi har gradvis skärpt tillsynen i skogen och har ökat tydligheten kring gränsdragningar angående med vilken intensitet skogsägare väljer att bruka sin skog. Det är i grund och botten ett beslut som skogsägaren själv fattar, men det är viktigt att ha tydliga gränser som markerar att vi använder oss av den befintliga skogslagstiftningen. Vi väljer därför att gradvis skärpa tillsynen och göra fler anmälningar än tidigare, snarare än att ge tillsägelser, säger Monika Stridsman. I april tog regeringen ett första steg mot ett nationellt skogsprogram, som syftar till att ta ett helhetsgrepp om det svenska skogsbruket genom att arbeta departementsövergripande med att bland annat hitta nya användningsområden för skogsråvaran och bredda skogens användningsområden. Monika Stridsman välkomnar initiativet, inte minst eftersom det kan bidra till att stärka svensk skogsindustris internationella konkurrenskraft och bidrar till att göra skogspolitiken mer flexibel och rörlig. Gemensam kunskapsplattform stärker konkurrenskraften En viktig fråga för Skogsstyrelsen är förstås att stärka den svenska skogsnäringens internationella konkurrenskraft. En kunskapsplattform har tagits fram för att besvara frågan varför det svenska skogsbruket inte går bättre än det gör. Inom ramen för satsningen ska Skogsstyrelsen, tillsammans med branschens parter, bland annat undersöka vilka metoder man bör använda sig av för att öka produktionstakten och säkerställa en sund skogsföryngring. I dag varierar skogsföryngringssituationen avsevärt över landet, vår vision är att minska olikheterna och bidra till en jämn och sund kvalitet. I det arbetet planerar vi bland annat att använda oss av skogsföretagens egna kvalitetsuppföljningssystem, för att slippa uppfinna hjulet på nytt, säger Monika Stridsman. Smart fakta Ålder: 63 år Yrke: Generaldirektör Skogsstyrelsen Bor: Stockholm Karriär: Tog jägmästarexamen Har sedan dess arbetat praktiskt med skogsbruk i Norrland och i Mälardalen. Har även arbetat på Naturvårdsverket, Världsnaturfonden och Sveriges Skogsvårdsförbund. Sedan 2009 generaldirektör för Skogsstyrelsen. Mer information om Skogsstyrelsens arbete finns på skogsstyrelsen.se Förening på skogsägarnas sida Skogsägarföreningen Nätraälven skog i Sidensjö utanför Örnsköldsvik grundades 1923, av skogsägare som ville ha bättre betalt för sitt virke. I dag är Nätraälven en oberoende aktör som inte äger några egna industrier, vilket innebär att de alltid står på skogsägarens sida och kan sälja virket till den aktör där man får bäst betalt. Vi säljer ofta virket till flera lokala industrier och sågverk, vilket gör att transporterna kan minimeras. Det är såväl ekonomiskt som miljömässigt gynnsamt. Vi är en liten och flexibel organisation som bland annat hanterar många småbeställningar av specialsortiment, säger Nätraälvens vd Mattias Persson. De senaste åren har föreningen växt mycket och närmar sig snart 900 medlemmar. Vi jobbar för att vara den aktör som alltid står på skogsägarens sida och det är en styrka att alla som jobbar på föreningen dessutom är skogsägare själva. En bra skogsägarförening ska kunna bidra med ärliga och goda oberoende råd som gynnar ditt skogsbruk. En annan viktig roll är att jobba för bästa möjliga pris för ditt virke, säger Persson. Han rekommenderar skogsägare att välja en skogsaktör som man har förtroende för och känner tilltro till. Berätta vad du vill ha ut av samarbetet och se aktören som ett bollplank i ditt skogsbruk. Möjligheter till utbildning och rådgivning via aktören kan också avgöra. Den augusti 2014 slår MellanskogsElmia upp portarna. 140 utställare på plats Rafflande skotartävlingar Seminarier om framtidens skogsbruk Politikerdebatt Aktiviteter för barn Demonstrationer Tävla och vinn en natt i Sala Silvergruva Och mycket mer!

14 14 AKTUELLT SKOGSVÅRD»Produktivitet och effektivitet är viktigt för att ta fram bra föryngringsmaterial. Isabelle Bergkvist FOTO: SKOGFORSK Utöver att hindra och förebygga skador innebär skogsskydd att bevara skogens funktion som exempelvis kolsänka och en plats för rekreation. Värdesatt skog vårdas för hållbarhet Skogsvård handlar om krav på både produktion och miljö, och att finna rätt balans mellan dem. TEXT WALDEMAR INGDAHL Sveriges yta består till hälften av skog. Hälften av beståndet ägs av enskilda skogsägare, skogsbolagen äger 30 procent och återstoden av staten. Skogsnäringen står för cirka tre procent av landets BNP och hälften av nettoexporten. Därför är det viktigt att sköta skogen. Frågan är till vilket syfte? Skogsvård innebär att sköta ett bestånd för att få så god volymtillväxt och kvalitet som möjligt. SKOGSSKYDDET ÄR TILL FÖR att hindra och förebygga skador från skadeinsekter och svampsjukdomar. Många utanför näringen ser skogsskydd snarare som att skogen ska skyddas från avverkning, inte förberedas för det. I Skogsvårdslagen från 1993 jämställs miljömålet med produktionsmålet. Det blev lika viktigt att bevara en biologisk mångfald i skogen, som att hugga virke. Konsumenterna ställer krav och breddar frågan om skogsvård till att också handla om sociala frågor kopplade till skogsnäringen. Skogens produkter, vad man vill få ut av skogsvården, har blivit fler. DET STÄLLER ANDRA KRAV på vad som skogsskyddet bör eftersträva. Nu efterfrågas också rekreation, biobränsle, vindkraft, skogen som en kolsänka, bärplockning och rent naturbevarande. Nationalparkerna omfattar därför tio procent av Sveriges landyta. Tre procent till av landytan är frivilligt fredad av ägarna, ofta för miljöcertifieringar som PEFC och FSC. Enligt Nagoyaavtalet om biologisk mångfald från 2010 ska minst 17 procent av landytan skyddas. Forskningsinstitutet Skogforsk finansieras av skogsbruket och staten.»skötsel- och miljöprogrammet arbetar intensivt med en metod där vi använder data från flygburen laserscanning. Isabelle Bergkvist Uppdraget är ett lönsamt, effektivt och hållbart skogsbruk. Det innefattar sex forskningsprogram för bland annat skötsel- och miljöfrågor. Programchef för skötsel och miljö är Isabelle Bergkvist: Produktivitet och effektivitet är viktigt för att ta fram bra föryngringsmaterial, anlägga rätt typ av skogar och skogsskötseln. Programmen för skogsträdsförädling har fröplantager som nu är inne på tredje omgångens anläggningar av de bästa träden. De förädlade träden är i genomsnitt 20 till 25 procent bättre än ursprungsväxten, mer motståndskraftiga mot skadeinsekter och svamp, växer bättre, håller högre timmerkvalitet och är härdigare i ett föränderligt klimat. Superplantorna förväntas, enligt Bergkvist, vara fullt tillgängliga för markägare inom tio till 15 års tid. SKÖTSEL- OCH miljöprogrammet arbetar intensivt med en metod där vi använder data från flygburen laserscanning, säger Bergkvist. Laserscanningen ger en digital terrängmodell som beskriver landskapet i 3D, som sedan kan användas till att beräkna vattenavrinningen, markfuktigheten och förstå hur skogen kommer att påverkas av terrängen. Tillsammans med tydliga rutiner och instruktioner för markskötsel ger den förbättrade kartinformationen stora möjligheter att helt undvika allvarliga skador i skogsbruket. Terräng- och markfuktighetsmodeller ger också kunskap om hur kostnadseffektiv naturvård kan utföras i ett landskapsperspektiv. KARTUNDERLAGET KAN förbättra strategierna för föryngringsarbetet med val av plantmaterial, samt teknik- och metodval i hela skogsbrukskedjan från produktion till logistik. Skogssektorn kommer att påverkas av förhållanden utanför den, som krav på produktion och hållbar utveckling. Hur skogen vårdas i framtiden kommer att bero på vilka värderingar som finns om dess användningsområde. Smart fakta PEFC och FSC är system för certifiering av miljövänligt och hushållande skogsbruk, med krav på avsättning av skog till naturvård. PEFC är mer anpassat till småskaligt skogsbruk. Katalogbeställning dygnet runt: lantbruk industri jakt/slakt Stor kapacitet Köttkvarnar 1-fas 230V MR9 1 hk 250 kg/h 4295: MR10 1,5 hk 400 kg/h 5475: Bradley rökar Lämplig för kall och varmrökning. Sköter sig själv utan tillsyn upp till 8 timmar. Smakbriketter för olika smaker finns. Original 4275: Digital 4 galler 5825: Digital 6 galler 6995: Briketter 48/120-pack Kylaggregat 230V. Freonfritt, vägg monterat. Gratis bygg anvisningar. CU W 12980: CU W 13960: CU W 16980: Ange rumsvolym, temperatur och inläggnings mängd/dygn. Stort sortiment av vakuummaskiner Med fmradio. MP3 ansl. 1575: Sågskyddskänga Stl : 185: 680: 780: Röjjacka o Röjbyxa Sval, välventilerad. Riv, reptålig. Resistent mot bränsle. T-Shirt Välventilerad : 6600: Flaktank Carry 440 & 220lit Kompletta med dieselpumpar, slangar m.m. Nima har ett brett sortiment av olika bränslepumpar med tillbehör. Vass klippare Fäste för enkelskroviga båtar medföljer. Enkel montering. Vasskärare/kratta Typ Bredd Pris Midi 100 cm 14825: Maxi 150 cm 19625: Med teleskopiskt skaft. Dubbel funktion: Vassräfsa 240 cm 3295: skär och räfsa. Knivarna är utbytbara.1075: 3525: Motorsåg laddbar 36V Svärdlängd 350mm. Vikt 5,4kg. Lithium batteri 36V. 4,0Ah. Inbyggt Power Sharp slipsystem. Levereras med laddare. Nyhet! Starkare batteri 4,0Ah. Många tillbehör som använder samma batteri och laddare. Se katalog. Nima Maskinteknik AB, Örebro Butik: Gryts industriområde pris inkl. moms Fraktfritt över 3750: Slåtterbalk Nima P : Briggs & Stratton 190cc. Tre växlar framåt, två bakåt. Klipp bredd 102cm. ESMknivar. Luftgummihjul 15. Stort tillbehörsprogram. Snö blad, bakmonterad jordfräs, gräs klippare, sopvals, rotorklippare, snöslunga m.m. Mindre maskiner se katalog. Order Växel

15 Rädda skogen STOPPA ROTRÖTAN Stubbehandla gran, lärk och tall vid gallring och slutaverkning! När temperaturen någon gång under dygnet överstiger +5 C ökar risken för rottickan att etablera sig på färska stubbar. Och detta helt oberoende av årstid. Rotröta är skogens värsta skadegörare! Behandla i tid! Infektioner kan överleva upp till 40 år och sprider sig till nästa generation. Du riskerar att förlora upp till :-/ha helt i onödan. Ditt beslut i dag avgör hur din framtida skog skall se ut och valet borde därför vara ganska enkelt eller hur? Läs mer om Rotstop på: Extremt strömsnål. Micro 5 ger lång driftstid trots det lilla kompakta batteriet, standby tid 200 tim. Stort urval av tillbehör. Stort urval av kevlarförstärkta och IP-klassade tillbehör. Utvecklade för de flesta tänkbara behov. Tål mer än vad du tror. Radio och batteri är var för sig 100% vattentät IP-68, vilket gör radion extremt tillförlitlig vid ihållande regn eller annan väta. With love from Hello and Friends. Photo: BlackFriday.se Kampanjpriser på våra jaktpaket: DC-31 MHz: 2,295:- DC-155 MHz: 2,595:- Kombipaket 31/155 MHz: 3,995:- Senaste tekniken. Micro 5 har alla funktioner såsom björnlarm, talkompressor, scrambler, snabbval, ton-scanning mm. Konsumentkontakt (c:a priser inkl.moms)

16 16 FOKUS GENERATIONSSKIFTE Mer än en tredjedel av landets skogsägare har nått pensionsålder och enligt Skogsbarometern planerar 17 procent av skogsägarna att överlåta sitt ägande inom fem år. Generationsskifte står högt på agendan. TEXT ANNIKA WIHLBORG Nyckeln till ett framgångsrikt generationsskifte är att involvera hela familjen redan på diskussionsstadiet. Eftersom ett jordbruksföretag ofta är kopplat till ett boende och dessutom betingar ett relativt högt värde så sker generationsskiftet ibland i två steg, där nästa generation tar över lösegendomen i ett första steg och fastighetsdelen i ett andra steg. För att förebygga konflikter är det bäst att släppa taget helt efter en övergångsperiod då den nya och gamla ägaren går parallellt, och därefter låta den nya ägaren få mandat att driva företaget som han vill. Det är mycket som ska stämma och många praktiska saker att hålla reda på i samband med ett generationsskifte. Det är därför klokt att använda sig av en checklista som man metodiskt arbetar sig igenom för att säkerställa att inget glöms bort på vägen. Det första man bör göra är att diskutera frågan i familjen och enas om vem som ska ta över, hur man ser på företagets framtida drift och om övertagaren behöver utbildas på något sätt. Därefter är det dags att skaffa någon form av professionell hjälp. Det behövs för att bena ut alla frågeställningar i samband med skiftet och för att processen ska gå rätt till från start, säger Katarina Wiklund, chefsjurist på LRF Konsult. Se till att samtliga parter är helt överens om hur skiftet ska gå till innan ni inleder några praktiska åtgärder, exempelvis att överlåtelsen genomförs på ett sätt som tryggar överlåtarens inkomst efter ägarskiftet. Företagets befintliga skick avgör överlåtelseform När man är överens om syftet och utgången av generationsskiftet är det dags att välja en överlåtelseform som tar hänsyn till såväl skattelagar som civilrättsliga omständigheter. Det avgörs bland annat av i vilket skick överlåtaren lämnar över företaget. Ett av de starkaste argumenten för att påbörja ett generationsskifte i god tid är just möjligheten att skapa bästa möjliga förutsättningar för nästa generation genom att planera rätt. Ibland kan det bästa vara att överlåtaren inte avverkar enligt plan, vilket innebär att övertagaren i stället kan göra avverkningen efter övertagandet. Då minimeras företagets skuldsättning, vilket gör det lättare för nästa generation att hantera företagets kassaflöden. Överväg valet mellan köp och gåva Skogsägare kan välja att genomföra fastighetsöverlåtelsen som antingen köp eller gåva. Gåvoalternativet har många fördelar, åtminstone vid en första anblick, exempelvis att det i många fall inte tillkommer någon stämpelskatt för fastighetsöverlåtelsen. Gåvan leder inte heller till någon kapitalvinstbeskattning för överlämnaren. Att genomföra skiftet som en gåva blir därför förstahandsalternativet för många, men agera långsiktigt och ha i åtanke att gåvoalternativet på sikt kan medföra en högre skatt än»professionell hjälp behövs för att bena ut alla frågeställningar i samband med skiftet och för att processen ska gå rätt till från start. Katarina Wiklund Planering, dialog och experthjälp underlättar om man väljer att genomföra skiftet som ett köp. Det beror bland annat på att gåvoalternativet kan begränsa övertagarens möjlighet till skogsavdrag och positiv räntefördelning. Tänk på att övertagaren även tar över överlämnarens skattemässiga situation. Det innebär att övertagarens ingångsvärde för skogsfastigheten är detsamma som givarens ingångsvärde. När fastigheten säljs i framtiden används givarens ingångsvärde som anskaffningsvärde och kapitalvinstskatten beräknas med detta som underlag. Inför generationsskiftet är det viktigt att ha ordning på sina familjerättsliga avtal, exempelvis testamente, samboavtal eller äktenskapsförord. Ett scenario som förmodligen kan bli vanligare framöver är att man kommer överens om att skjuta upp delar av generationsskiftet genom att överlåtaren skriver ett testamente där syskonen kompenseras i samband med överlåtarens bortgång, snarare än i samband med skiftet. På så sätt får det syskon som övertar skogsbruket bättre förutsättningar att skapa lönsamhet och komma igång ordentligt med sin verksamhet, säger Wiklund. Affärsmässighet före rättviseaspekter Hon menar att många skogsägare är rädda för att orsaka konflikter och osämja mellan sina barn genom att låta ett barn ta över verksamheten. Många skjuter därför på skiftet in i det sista och låter rättviseaspekter och den ekonomiska fördelningen mellan syskonen gå före de affärsmässiga perspektiven på generationsskiftet. Det är viktigt att göra en affärsmässig bedömning av företagets värde, annars finns det en risk att övertagaren får betala ett överpris. Enligt svensk tradition brukar företagets värde fördelas rättvist mellan alla syskon, men för att framtidens skogsbrukare ska ha en möjlighet att bygga upp en lönsam affärsverksamhet gäller det att sätta företagets affärsmässiga värde och möjligheter i första rummet, säger Wiklund. Hon betraktar ett generationsskifte som ett utmärkt tillfälle att anlita experthjälp för att skriva en genomtänkt affärsplan. Många skogsägare är traditionellt sett försiktiga med att anlita externa rådgivare, men det kan ofta vara en god investering att få hjälp med att analysera verksamhetens affärs- och utvecklingsmöjligheter. Ge övertagaren en bra start Överlåtaren kan göra mycket för att underlätta och skapa så bra förutsättningar som möjligt för övertagaren. Det kan exempelvis vara att överlåtaren undviker att avverka all skog precis innan det är dags att genomföra skiftet, eftersom denne då kan råka ut för en rejäl skattesmäll. Ofta kan övertagaren använda intäkterna från avverkningen på ett bättre sätt än vad överlåtaren har möjlighet till. Skogsbruk karakteriseras av höga intäkter i samband med avverkning, vilket sker relativt sällan. Det är därför viktigt att de intäkter som kommer in i företaget i samband med avverkning fördelas på ett klokt sätt för att täcka upp utgifter under de år då intäkterna är små eller nästintill obefintliga. Smart fakta Tänk på att generationsskiftet ofta är en långsiktig process som, beroende på ekonomiska förutsättningar och ålder, kan ta flera år att planera. Ljuddämpare för jakten och hör sen Hörselskador och tinnitus kan bli ett stort problem för jägare och hund. En ljuddämpare dämpar gevärets mynningsknall, det ljud som uppstår när krutet antänds i patronen. Dämparen kan inte påverka knallen från när kulan slår igenom ljudvallen, så den fungerar bäst för gevär med nedladdad ammunition. Fram till 2006 var ljuddämpare förbjudna i Sverige vid jakt. Det har berott på polisens farhågor om att det skulle underlätta för tjuvjägare och kriminella. Argumentet om skydd mot hörselskador vann till slut mark. Nu är det en licenspliktig vapendel, man måste söka ytterligare en licens hos polisen för ljuddämparen berättar Mats Wallrud, vd för VMAC AB, vilket inte behövs i Finland och Norge. De långa väntetiderna för licenserna betyder att säljaren får vänta på godkännandet före att ta betalt. VMAC säljer en vidareutveckling av Peter Hjerpes ljuddämpare och Wallrud ser att försäljningen till Europa och USA kan utökas. Materialet i dämparen behöver vara lätt och hållbart, så produkterna har fem års garanti. Ljuddämpare har även fördelen att underlätta övningsskyttet. En normal jägare skjuter inte femtio skott på en kväll, vilket de kan göra på en jaktbiograf, förklarar han. Smart älgfakta Man uppskattar den svenska älgstammen till omkring till djur. Av dessa skjuts varje år cirka vid älgjakten. Den årliga tillväxten är mellan 40 till 70 procent. Älgens diet består sommartid av främst av kvistar och skott av lövträd och vintertid av tall, enris och bark av de flesta lövträd. Som mest kan älgen väga 550 kilo och vara två meter i mankhöjd. Källa: Jägareförbundet Fastighetsvärdering, marknadsanalys, markåtkomst- och skadeståndsfrågor. Specialkompetens för skogs- och lantbruksvärderingar

17 Framtiden växer på träd Nätraälven Skog växer i norra Västernorrland Vi fortsätter att växa. Inte bara i hemtrakterna i Sidensjö, utan i hela norra Västernorrland. Nätraälven Skog är Sveriges äldsta skogsägareförening. Det är vi stolta över. Men vi är ännu stoltare över föreningens positiva utveckling de senaste åren. Antalet medlemmar ökar och vi är snart 900. Vi ser oss som en lokal och oberoende utmanare. Vårt kontor ligger i Sidensjö utanför Örnsköldsvik. Vill du också bli medlem? Läs mer om oss på hemsidan. Det är vi, Wilmas föräldrar, och andra familjeskogsbrukare, som äger hälften av Sveriges skogar. Vi gläds över att bruka en så viktig naturresurs som skogen solfångaren som ger oss förnybara produkter och är en del av lösningen på klimatfrågan. Allt som idag görs av olja går i framtiden att göra av trä. Vi skogsägare tar ansvar för våra skogar och jobbar för ett hållbart familjeskogsbruk där produktion och miljöhänsyn FOTO: CALLE BREDBERG går hand i hand. Frihet under ansvar är vår drivkraft. Ja skogen är en del av vårt levebröd och livsmiljö, nytta och njutning. Den gör det möjligt för oss, och många andra, att leva ett bra liv på landsbygden. Välkommen ut i våra brukade skogar. Fakta och funderingar om skog och skogsbruk: Med rätt råd växer mer än skogen. Vad vet en bank om skog? En hel del faktiskt. Vi har 230 skogs- och lantbruksrådgivare runt om i landet. Många är lant-, skogs- eller jägmästare och själva skogsägare. Tillsammans håller vi koll på vad som händer i Skogssverige och hjälper dig med allt från försäljningar och köp till skogsbruksfrågor. Oavsett om du bor på fastigheten eller inte är målet att såväl skogen som avkastningen ska växa. Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta Per Skargren, ansvarig för Skog och Lantbruk, på eller Varje år tar vi temperaturen på landets skogsägare och publicerar resultatet i Skogsbarometern. Vi fyller Kunskapsbanken med podcasts och filmer som du kan ladda ner i mobilen och dra nytta av i farten. Lyssna på våra podcasts i din smartphone eller på swedbank.se/kunskapsbanken.

18 18 EXPERTPANEL Med fokus på långsiktiga investeringar Ulf Weitze Forum Fastighetsekonomi Per Skargren Segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank Olof Olsson Skogsrådgivare, Hushållningssällskapet Michel Rufli Guldcentralen Vad bör skogsägare ha i åtanke vid värdering av skogsfastigheter? Du bör anlita en värderare som är auktoriserad av Samhällsbyggarna. För skogs- och jordbruksfastigheter finns en speciell auktorisation för lantbruksfastigheter. Då är du säker på att få en värderare som uppfyller kraven på teoretisk utbildning, praktisk erfarenhet och marknadskännedom samt opartiskhet. Varför och när är det viktigt att göra en ordentlig värdering av sin skogsbruksfastighet? Det är viktigt vid belåning, köp, försäljning och generationsskifte. Vid belåning för att kunna lösa dyra topplån och lägga om till bottenlån. Vid köp för att veta på vilken nivå du ska lägga dig i en budgivning och som underlag för att besvara frågan var din egen smärtgräns går. Vid försäljning för att dels ta fram ett faktabaserat underlag, som kan ligga till grund för ett prospekt, och dels för att kunna gå ut med ett rimligt utgångspris. Vid generationsskifte utgör värderingen grund för hur övriga syskon ska lösas ut men även för att undvika framtida konflikter om värdet. Vilka vanliga misstag bör man undvika och hur lyckas man med sin värdering? Upplys värderaren om allting du känner till om fastigheten, både positiva och negativa saker. Se till att plocka fram alla handlingar som kontrakt, upplåtelser servitut med mera. Om skogsbruksplanen är gammal bör du se till att upprätta en ny om inte värderaren gör det. Vilka tips har du till skogsföretagare som står inför ett generationsskifte? Börja förbereda generationsskiftet i god tid, var beredd att möta olika synpunkter och viljor samt formulera ett tydligt gemensamt mål. Det är viktigt att ta hänsyn till den överlämnande generationens behov. Fundera på vad som krävs för att den överlämnande generationen ska få ett gott liv och en trygg pensionstillvaro. Hela generationsskiftet måste inte nödvändigtvis ske samtidigt. Ibland är det mer gynnsamt att den övertagande generationen går in som delägare i början, för att på sikt kunna förvärva skogsfastigheten helt. Vad bör man ha i åtanke gällande värdeutvecklingen av skogsfastigheter? Värdeutvecklingen har länge varierat i olika delar av landet, det kan också vara en avsevärd skillnad mellan fastighetens avkastningsvärde och marknadsvärde. Se till att skapa förutsättningar för den övertagande generationen att driva vidare företaget på ett långsiktigt hållbart och lönsamt sätt. Har du fler tips för ett framgångsrikt generationsskifte? Säkerställ att det inte finns några äganderättsförbehåll för den som tar över verksamheten. Det är viktigt att övertagaren ges möjlighet att driva vidare företaget utifrån eget huvud, utan att den tidigare ägaren har något förbehåll att lägga sig i hur företaget drivs. Var måna om att genomföra ett rent och snyggt skifte där allt sker ordentligt, annars finns det en risk att den övertagande generationens lust och glädje att driva företaget vidare minskar. Begär in offerter från flera aktörer Som skogsägare är det klokt att formulera en egen definition av vad ett lönsamt skogsbruk innebär för just dig. Ta för vana att alltid begära in offerter från flera aktörer när du köper in tjänster, exempelvis skogsbruksplaner eller röjning. Jämför också alltid vad olika aktörer är beredda att betala när det är dags att avverka och sälja ditt virke. Prisskillnaderna är ofta väldigt stora. Tipsen kommer från Olof Olsson, skogsrådgivare på Hushållningssällskapet, en av Sveriges största oberoende rådgivningsaktörer. Det finns många fördelar för skogsägare att anlita en rådgivningsaktör som inte är knuten till något virkesföretag eller andra intressenter som kan påverka deras rådgivning. En oberoende rådgivare ger råd som baseras uteslutande på skogsägarens egna intressen. De kan bland annat hjälpa dig att ta in anbud, jämföra olika leverantörer och virkesuppköpares priser och lotsa dig till en trygg och säker affär, säger Olsson. Ytterligare ett tips på vägen mot ett framgångsrikt skogsbruk är att inventera skogen ordentligt innan man gör en fastighetsaffär samt att upprätta en likviditetsplan som säkerställer att företaget har en långsiktig lönsamhet med en stabil ekonomi. När du väljer rådgivningsaktör är det klokt att vända dig till ett företag med en så bred kompetensportfölj som möjligt, gärna även på lantbruks-, ekonomi- och fastighetssidan, vilket ofta kommer skogsägare till gagn, säger Olsson. Guld en stabil investering Guld anses vara en av de mest stabila och säkra investeringarna. Genom historien har guldpriset ökat i samma takt som pengar har förlorat i värde. De senaste åren har fler sparare investerat i guld för att kunna skydda sin besparingsportfölj från börsoro, låga sparräntor och att centralbanker genom stödköpsprogram av obligationer i praktiken trycker nya pengar och riskerar inflation i ekonomin. Investeringsguld är undantaget från moms. Guldcentralen AB är en försäljare som erbjuder fysiskt investeringsguld som tackor och mynt av guld, silver, platina och palladium till både privatpersoner och företag. Försäljningschef Michel Rufli ger rådet att blanda sparportföljen med olika storlekar på tackor och mynt. En god rekommendation är att guld utgör 10 till 20 procent av portföljen. Guldcentralen erbjuder enkelheten att kunna göra en månadsprenumeration på investeringarna i guld. I snart år har guld fungerat som en stabil investeringsform, och det kommer att fungera i framtiden också, särskilt som guld går att avyttra i hela världen, säger Rufli. Bäst komfort i krävande miljöer Det finns stolar som erbjuder bra komfort under de flesta förhållandena, och det finns stolar som erbjuder bästa komfort under de allra tuffaste förhållandena. Be-Ge 3000 C&F tillhör definitivt den senare kategorin. Stolen som med sin flexibilitet kan anpassas till de specifika behov som finns i olika typer av entreprenadoch skogsmaskiner har fått bästa omdöme av såväl maskintillverkare som slutanvändare. Låt oss se till att du sitter säkert och komfortabelt! Be-Ge 3000 Komfortabelt nackstöd Djupa luftreglerade sidostöd Armstödsfästen för skogsanpassade armstöd Möjlighet till 3 midjebälte Justerbar sittdyna Airvent / elvärme Reglagepanel placerbar höger / vänster / front Möjlighet till inbyggd kompressor Möjlighet till skogsglidskenor Be-Ge Industri AB Box 912, SE Oskarshamn Tel Rikstäckande återförsäljare: Förarmiljö AB, Kolsva Tel Sittab stol AB, Gustafs Tel Under 2014 kan ni besöka oss på följande utställningar: Skogsmaskindagarna, Karlskoga, 6-7 juni. Lastbil, Jönköping, aug. Entreprenad Live, Göteborg, 4-9 sept. Entreprenad Expo, Malmö, sept.

19 Brown Bear och Kodiak. Skandinavisk själ. Italiensk passion. En passion. Unika behov. Genomtänkta lösningar. Beretta har en snart 500-årig tradition av skräddarsydda lösningar till specifika önskemål. Med Brown Bear och Kodiak har Beretta för första gången tagit fram jaktkläder i samarbete med passionerade nordiska jägare. Resultatet är tysta plagg som är designade för rörlig jakt. Membranteknologi skyddar dig mot vädrets makter samtidigt som det andas. Ett antal genomtänkta detaljer gör plaggen till en del av dig och du kan fokusera på det viktiga. Jakten. Scandinavian Collection by Beretta distribueras av: Skogens farligaste svamp... SAKO HAMMERHEAD Detta är en tung blyspetskula framtagen för grövre kalibrar. Konstruktionen är speciellt anpassad för älg och annat grövre vilt. Kärnan är bondad till manteln vilket gör att kulan håller ihop även om den träffar hårda ben. Kontrollerad och stor expansion av kulan ger snabbt resultat i viltet.

20 20 FOKUS VILTVÅRD & JAKT»Vi förstår att skogen är genompåverkad av människan. Daniel Ligné FOTO: MADELEINE LEWANDER Viltvård i balans för människa och skog Skogsvård, viltvård och naturvård har delvis olika mål, som kan vara varandra till gemensam nytta med ett mått av framsyn. TEXT WALDEMAR INGDAHL Ägarna vill ha bästa möjliga avkastning på sin skog. Klövvilt äter produktiv skog för miljontals kronor. Jägarna vill ha gott om bytesdjur i markerna. Allmänheten vill använda skogen till friluftsliv och att plocka bär och svamp. Staten vill bevara miljövärden och biologisk mångfald. Utmaningen är att få de intressena att dra åt samma håll. Staten reglerar jakten i lag och fattar beslut om vad som får jagas och när. För att värna om tamdjur och egendom tillåts viss skyddsjakt. Det kännetecknande för svensk jakt är den lokala förankringen, den engagerar de som berörs för att kunna balansera skogsägarnas, jägarnas och allmänhetens intressen. Daniel Ligné är huvudansvarig för jaktvårdsfrågor på Svenska Jägareförbundet. Förbundet får genom det allmänna uppdraget från staten del av Viltvårdsfonden för att övervaka jakt och vilt samt informera och utbilda både jägare och allmänhet. Fondens pengar kommer från viltvårdsavgiften alla jägare måste lösa för det årliga jaktkortet. Förbudets verksamhet sker på ideell grund, och Ligné säger att det därför sparar staten kostnader. Trakthyggesbruket som infördes på 1950-talet innebar en stor förändring. Kalhyggena vid slutavverkningen gav älg, rådjur, kronhjort och dovhjort gott bete av unga plantor. Jordbruksmark lämnades i träda, vilket gav än mer bete. Då dessutom rovdjursstammen var liten ökade tillväxten av klövvilt. Skogen är i dag rikare på arter och individer. Älg, bäver och vildsvin var tidigare sällsynta eller utrotade. De numer stora vildsvinsstammarna har blivit populära byten, i fjol fälldes fler vildsvin än älgar, säger Ligné. Vi skulle behöva skjuta mer av vissa djur som gäss, bävrar, tranor, kronhjort och dovhjort som alla skadar skogs- och jordbruket. Det finns inga exakta sammanställningar av skogsbrukets viltskador. På de ställen där älgen är mycket talrik kan det vara mycket svårt att odla tall. Toppskottsbete, stambrott och barkgnag ger allvarliga och bestående defekter i virkets kvalitet. Då jakten kommit igång först när skogsskadorna blivit för stora och har den då behövt fälla många fler djur än tidigare. Svårigheten är att kunna påverka viltstammarna på rätt sätt över en lång tid, en avskjutning kan få effekter på långsamt växande träd först efter många år. Stammarna är större därför att bevarande hittills handlat om att inte skjuta djur. Det är ett skifte på gång i synen på naturen, där vi förstår att skogen är genompåverkad av människan, anser Ligné. I Sverige är jakt ett brett allmänintresse. Fortfarande är jägarna ofta äldre män som bor i glesbygd, men det håller på att förändras. Jakt har blivit mer populärt och trendigt bland ungdomar och kvinnor sedan tio år. Majoriteten av jägarna bor i städerna. Det förändrar värderingarna om hur jakt ska gå till. Fler ägare kan göra förtjänster på att hyra ut skogen som jaktmark, och får då intresse av anpassad röjningsteknik för att ge rätt mängd foder åt viltet utan att fördyra skötseln. Nyckeltal och index hjälper att göra prognoser över hur stora viltstammarna kan vara med acceptabla skogsskador. Genom ekosystemansatsen är det lättare att skjuta rätt djur för att främja en helhetssyn på skogens resurser baserad på kunskap. När intressena ser att de är en del av samma system, kan de alla tjäna på ett samarbete. Vi kan skog och lantbruk och hjälper dig gärna Välkommen in på något av våra 462 kontor runt om i hela Sverige. handelsbanken.se/skogochlantbruk Handelsbanken Skog och lantbruk

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Välkommen till Alstors värld

Välkommen till Alstors värld Välkommen till Alstors värld Först av allt vill jag tacka alla er, över 500 kunder som följt oss under de 15 år vi byggt Alstor. Det är tillsammans som vi, med er erfarenhet och vår kunskap, nu med stolthet

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Från TRAKTOR till SKÖRDARE

Från TRAKTOR till SKÖRDARE Maskinepoken Från TRAKTOR till SKÖRDARE 1950- och 60-talen Fram till 1950-talets början bedrevs skogsavverkningarna manuellt. Huggarens verktyg var yxa, såg (timmersvans, bågsåg) och barkspade. Transporterna

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS SKÖRDARAGGREGAT SKGSTEKNLGISK TTALKMPETENS 1 SKÖRDARAGGREGAT 16RH 16RHS 18RH 18RHS SKÖRDAR TEKNLGISK AUKTRITET ÖVERLÄGSEN SLITSTYRKA CH UTRUSTNING Keslas långa erfarenhet av skogsteknologi har gett företaget

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Naturbruk SLOTTEGYMNASIET. Bra utbildning i en kreativ miljö. Ljusdal

Naturbruk SLOTTEGYMNASIET. Bra utbildning i en kreativ miljö. Ljusdal Ljusdal Naturbruk SLOTTEGYMNASIET Bra utbildning i en kreativ miljö Vill du ha en bra utbildning, gå i en skola där du får utmana din kreativitet och utveckla din kompetens? Då ska du söka till Naturbruksprogrammet!

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Skogsriket. Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket

Skogsriket. Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket Skogsriket Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket Skogsriket med värden för världen Skogsriket är regeringens plattform som skogssektorn kan ta avstamp ifrån för att lyfta och skapa ökad lönsamhet för

Läs mer

Ronny Johanssons Transporter AB.

Ronny Johanssons Transporter AB. Forsbyboda är ett familjeägt företag inom skog och entreprenad som drivs av tredje generationen, syskonen Mikael och Marie Gustafsson. Vi tog över företaget efter våra föräldrar Börje och Agneta som under

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Kompakta maskiner med stora egenskaper. För effektiv gallring och modern skogsvård med minsta möjliga miljöpåverkan.

Kompakta maskiner med stora egenskaper. För effektiv gallring och modern skogsvård med minsta möjliga miljöpåverkan. Malwa, i en helt Kompakta maskiner med stora egenskaper. För effektiv gallring och modern skogsvård med minsta möjliga miljöpåverkan. egen klass Malwa 560 Kombi är idealisk när du vill ha en beståndsgående

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: Rubrik Kriterie Uttag av traditionella skogsprodukter 8.2a Sågtimmer

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

INDIANER SOM INTE LÄMNAR FOTSPÅR I SKOGEN!

INDIANER SOM INTE LÄMNAR FOTSPÅR I SKOGEN! ENTRACON fokuserar på utveckling, tillverkning, försäljning och service av små och medelstora ekologiska skogsmaskiner, som lätt kan konverteras för fler användningsområden inom skogsbruket. Lågt marktryck,

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

Det är skillnad på spår och spår

Det är skillnad på spår och spår Det är skillnad på spår och spår 1. Skogsmark med särskilda värden Stor försiktighet är nödvändigt 2. Vanlig skogsmark - terränglådan Här kan vi tillåta oss att ta ut svängarna lite i samförstånd med skogsägaren

Läs mer

Våra samlade tjänster och erbjudanden

Våra samlade tjänster och erbjudanden Våra samlade tjänster och erbjudanden Vi gör ditt skogsägande både tryggare, mer utvecklande och givande. SVEASKOG ÄR EN LEDANDE aktör på virkesmarknaden. Vi köper varje år in stora mängder virke från

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Svensktillverkade skogsvagnar och kranar från MOWI

Svensktillverkade skogsvagnar och kranar från MOWI Svensktillverkade skogsvagnar och kranar från MOWI 1 Teknik i framkant under 30 år Mowikranen har egenskaper som ingen annan skogskran har Din - det finns ju bara ett original. bäste Tillsammans med Mowis

Läs mer

Skogs- och träindustrin i Halland

Skogs- och träindustrin i Halland Skogs- och träindustrin i Halland Ett statistiskt kunskapsunderlag om den halländska Skogs- och träindustrin. Sysselsättning Utbildningsnivå Specialisering Geografisk lokalisering Ekonomisk utveckling

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå Tillsammans är man starkare LULEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ 2 Välkommen till din starkaste maskinpartner Tillsammans är man starkare därför har

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

SMIDIG OCH EFFEKTIV GALLRING. PONSSE fox

SMIDIG OCH EFFEKTIV GALLRING. PONSSE fox SMIDIG OCH EFFEKTIV GALLRING PONSSE fox PONSSE FOX-SKÖRDAREN JÄMN PRODUKTIVITET PONSSE Fox-skördaren har den senaste tekniken och tillförlitliga baslösningar för utmärkt övergripande effektivitet. En innovativ

Läs mer

Workshop 28/ Framtidens hållbara skogsbruk. Olofsfors AB Länsstyrelsen Västerbotten

Workshop 28/ Framtidens hållbara skogsbruk. Olofsfors AB Länsstyrelsen Västerbotten Workshop 28/10 2011 Framtidens hållbara skogsbruk Olofsfors AB Länsstyrelsen Västerbotten Framtidens hållbara skogsbruk Schema Olofsfors AB och Länsstyrelsen i Västerbotten bjöd den 28/10 2011 in till

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Lars Sängstuvall 120509 Bergviks markinnehav i centrala Sverige Drygt 8% av Sveriges totala produktiva skogsmark Avverkning > 6 miljoner m3fub

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Vid föryngringen lägger du grunden till det nya beståndet. Du har då stora möjligheter att forma skogen och skapa

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Åtgärdsprogram för levande skogar

Åtgärdsprogram för levande skogar sprogram för levande skogar Hyggesfritt skogsbruk i Spikbodarna Östersunds kommun Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt

Läs mer

EN SKÖRDARE MED VERKLIG RÅSTYRKA PONSSE SCORPION

EN SKÖRDARE MED VERKLIG RÅSTYRKA PONSSE SCORPION EN SKÖRDARE MED VERKLIG RÅSTYRKA PONSSE SCORPION SKÖRDAREN PONSSE SCORPION ÖVERLÄGSEN KRAFT OCH ERGONOMI Otrolig sikt och styrförmåga, oslagbar stabilitet, kraft och produktivitet med miljön i åtanke och

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Mellandagsvisning i Ljungby

Mellandagsvisning i Ljungby Mellandagsvisning i Ljungby och SP Maskiner och Gremo bjuder in till mellandagsvisning. Mellandagsvisningen har blivit en populär tradition som i år äger rum Onsdagen 28 och Torsdagen 29 december kl 09-17

Läs mer

Hultdin System AB - En av världens ledande utvecklare och tillverkare av komponenter till det mekaniserade skogsbruket ger sig nu in på

Hultdin System AB - En av världens ledande utvecklare och tillverkare av komponenter till det mekaniserade skogsbruket ger sig nu in på ENTREPRENADSERIE Hultdin System AB - En av världens ledande utvecklare och tillverkare av komponenter till det mekaniserade skogsbruket ger sig nu in på entreprenadsidan. Huvudkontoret och tillverkning

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Hultdins SuperSaw flexibilitet i ett nötskal

Hultdins SuperSaw flexibilitet i ett nötskal Hultdins SuperSaw, högproduktiv buntkapning i Brasilien Hultdins gripsågar i SuperSaw-serien har under många år varit det naturliga kvalitetsvalet bland skogsentreprenörer världen över. Kaptillsatsen appliceras

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138 Skogens vatten Lena Ek ordförande i Södra 2016-09-16 1 2016-09-16_138 Sverige en skogsindustriell stormakt Nettoexportvärde om ca 130 mdr (12% av svensk varuexport) Ca 15-20% av Sveriges samlade industriinvesteringar

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst innan snön lägger sig som ett isolerande täcke så att marken och skogsbilvägarna

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Biobränsle. - energi för kommande generationer

Biobränsle. - energi för kommande generationer Biobränsle - energi för kommande generationer Mats Goop, Weda Skog: - Vi har bara en planet För en långsiktigt hållbar utveckling för alla på vårt enda jordklot, är de allra flesta överens om att det viktigt

Läs mer

FLISHUGGAR FRÅN MILJÖVÅRD TILL ENTREPRENAD

FLISHUGGAR FRÅN MILJÖVÅRD TILL ENTREPRENAD FLISHUGGAR FRÅN MILJÖVÅRD TILL ENTREPRENAD VI TALAR AV ERFARENHET Flishuggarna från Junkkari är av typen skivhuggar. Företaget har redan över 30 års erfarenhet av tillverkning och en totalproduktion på

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE. TransPro 5080 - Summan av dina behov PROFESSIONAL REDSKAPSBÄRARE

NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE. TransPro 5080 - Summan av dina behov PROFESSIONAL REDSKAPSBÄRARE NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE TransPro 5080 - Summan av dina behov PROFESSIONAL REDSKAPSBÄRARE DEN NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE Kraft i överflöd Som Belos tidigare maskiner är denna redskapsbärare

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen?

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen? Frihet utan ansvar en ny praxis i den svenska skogen? Inledning Under en lång tid har välskötta skogar, en framgångsrik skogsindustriell utveckling och våra medlemmars arbete bidragit till välstånd och

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Skogspolitik. Motion till riksdagen 2016/17:3172. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) M132 Kommittémotion

Skogspolitik. Motion till riksdagen 2016/17:3172. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) M132 Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3172 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

ett åkeri som tar ansvar

ett åkeri som tar ansvar ett åkeri som tar ansvar Oskarsson & Nilsson Åkeri AB Ett företag som går framåt Oskarsson o Nilsson Åkeri AB startades redan 1966 av Bengt-Olof Nilsson och XXX Oskarsson och blev snabbt ett pålitligt

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter:

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: Fagerberg, N. (2012) Industrin eller skogsägarna - vems

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Skogsbruk och vatten. Johan Hagström Skogsstyrelsen. Foto: J. Hagström

Skogsbruk och vatten. Johan Hagström Skogsstyrelsen. Foto: J. Hagström Skogsbruk och vatten Johan Hagström Skogsstyrelsen Foto: J. Hagström Sverige är fullt av vatten t ex 97 500 sjöar I skogen finns över: 60 000 mil rinnande vatten 88 000 mil diken 2009 anmäldes ca 216 243

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Bättre samspel - skogsbruk och turism KSLA 16 mars 2016

Bättre samspel - skogsbruk och turism KSLA 16 mars 2016 Bättre samspel - skogsbruk och turism KSLA 16 mars 2016 Min utgångspunkt Konkret utgå från skogsgården Den svenska skogen är taxerad till 600 miljarder kronor vad är en rimlig avkastning? Var finns jobb

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer