Ett mycket händelserikt år 4. På väg mot Göteborgs 400-årsjubileum 6. Göteborg blev Sveriges Matlandet huvudstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett mycket händelserikt år 4. På väg mot Göteborgs 400-årsjubileum 6. Göteborg blev Sveriges Matlandet huvudstad 2012 8"

Transkript

1

2 Ett mycket händelserikt år 4 På väg mot Göteborgs 400-årsjubileum 6 Göteborg blev Sveriges Matlandet huvudstad Hållbar utveckling är att tänka helhet 12 FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT OCH ETT STARKT VARUMÄRKE 14 ETT STARKT ÅR FÖR PRIVATTURISMEN 18 Möten i världsklass 24 Gemensam satsning för fler flyg 28 EVENEMANG EN VIKTIG TILLVÄXt motor FÖR GÖTEBORG 30 NOTISER 38 KOMMUNIKATION MED FOKUS PÅ AFFÄRSNYTTA 40 GÖTEBORG & CO ORGANISATION 43 Destinations utveckling i bred samverkan 44 Årsredovisning 50

3 Ett mycket händelserikt år var i alla bemärkelser ett händelserikt år. Organisationen pressades genom att vd drabbades av sjukdom och långtidssjuk skrivning. Bolagets medarbetare gick samman i en gemensam ansträngning att driva verksamheten vidare tillsammans med partners och andra aktörer inom besöksnäringen. Verksamhetsmässigt blev 2012 ett riktigt bra år, trots ett tufft ekonomiskt klimat i Europa. för 21 året i rad visade Göteborg tillväxt. Gästnätterna på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen ökade med 3,4 procent när Sverige totalt hade en svag tillväxt på 0,4 procent. Krisen i Europa påverkade de europeiska marknaderna negativt, såväl nationellt som lokalt. Glädjande för Göteborg är att den norska marknaden återhämtade sig och ökade med nästan 20 procent. Det fantastiska musikåret med festivaler och konserter bidrog i hög grad till det positiva resultatet. Vi fick också ett välkommet tillskott av hotellrum genom nya Clarion Hotel Post. affärsplanen visade vägen. Konkurrensen ökar inom alla delar av besöksnäringen då många städer nu insett besöks näringens betydelse. De framtida utmaning arna är många och vi jobbar därför ständigt på att vässa oss ytterligare. Under året togs några viktiga steg framåt. Samverkan med regionen fördjupades, kommunikationskonceptet one-voice började ta form och arbetet med att stå värd för riktigt stora evenemang även i framtiden intensi fierades. hållbar utveckling inom alla tre dimen sioner är den väg som destinationen mål med vetet slagit in på. Vårt mål är högt satt; att bli världens mest hållbara destination för möten och evenemang. 90 procent av hotellen är nu miljödiplomerade vilket gör Göteborg till världs ledande som grön hotellstad. göteborg har blivit en av landets absolut främsta musikscener. Detta är en del i evenemangsstrategin vare sig det är Madonna eller Bruce Springsteen på Ullevi eller Way Out West och MTV World Stage med staden som arena. Det var första gången någonsin som MTV- galan producerats i Norden. Valet föll på Göteborg för stadens goda rykte för sina musikoch kulturevenemang. de återkommande evenemangen har en oerhört stor betydelse, Gothia Cup, Partille Cup, Göteborgsvarvet, Julstaden, Bok & Bibli otek, Filmfestivalen och TUR-mässan med flera har i hög grad kommit att förknippas med staden. De är alla utvecklade i och anpassade för Göteborg och därigenom svåra att kopiera och flytta ut. Arbetet med att värva nya idrottsevenemang var intensivt och vi vann 12 av 14 evenemangskandidaturer. Dessutom startade ett antal nya evenemang med möjlighet att bli framtidens Gothia Cup. regeringen utnämnde göteborg till landets mathuvudstad 2012 vilket ytterligare stärkt staden som en kulinarisk destination. Ut näm - ningen är en bekräftelse på det mång åriga arbete som krögare, restauratörer och staden tillsammans med lokala producenter och regionen lagt ner för att Göteborg ska vara en matstad av rang. Food Capital 2012 uppmärksammades ordentligt av internationell media och nya epitet etablerades som Gourmeborg. hur ska göteborg fira sitt 400-årsjubileum 2021 och hur ska jubileet göra ett internationellt avtryck? Göteborg & Co fullföljde upp draget från kommunstyrelsen och i maj överlämnades förslaget till arbetsplan till kommunledningen. Staden står nu bakom vision, mål och teman för jubileet och ser hela arbets planen som ledstjärna för det fortsatta arbetet. Vårt uppdrag nu är att, i fortsatt bred dialog, säkerställa att vi går från ord till handling. samverkan enda vägen framåt. Temat för årets Destinationsdag var hur stad-regionnation blir mer framgångsrika tillsammans? Enigheten var stor om att det är städerna som är motorerna för utveck lingen. Beroendet mellan stad och region är dock ömsesidigt och samverkan är grund läggande för att vi ska ha en chans att kunna stå oss i konkurrensen står idrottsevenemangen i fokus och mixen är bred och imponerande. Vi har Inomhus-EM i friidrott, Dam-EM i fotboll och Gothenburg Horse Show med dubbla världscupfinaler för att nämna några. Liseberg fyller dessutom 90 år och firar det med den största satsningen i nöjesparkens historia. vi är oerhört glada och stolta över att beslut har tagits om att Nobel Week Dialogue 2013 kommer att äga rum i Göteborg och att vi i skrivande stund precis har fått besked om att Volvo Ocean Race kommer till Göteborg både 2015 och jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare och samarbetspartners för att vi gemensamt lyckats bidra till ytterligare ett framgångsrikt år för destinationen Göteborg. Låt oss fortsätta på det sättet, för att göra en bra stad ännu bättre. Camilla Nyman tf VD, Göteborg & Co 4 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 5

4 På väg mot Göteborgs 400-årsjubileum fick Göteborg & Co kommunstyrelsens uppdrag att utreda hur Göteborg kan fira sitt 400-årsjubileum 2021 och göra ett internationellt avtryck. En omfattande arbetsplan togs fram i bred dialog och ett enigt kommunfullmäktige ställde sig bakom arbetsplanen med vision, mål och teman. Göteborg & Co fick fortsatt förtroende att i samverkan utveckla planen. Det är ett stort steg på vägen och en bekräftelse på ett imponerande engagemang från alla medverkande. Uppdraget har genomförts i en öppen dialog med nämnder, bolag, allmänhet och ett stort antal experter inom en rad olika områden. Den gemensamma nämnaren har varit social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Tusentals personer har engagerat sig och på olika sätt medverkat i arbetet. Dialogen med allmänheten har förts både via webb och på gator och torg i olika events. Sju perspektiv grupper med representanter från stad, region, akademi, näringsliv, organisationer och för eningar har arbetat fram förslag och bidragit med kunskap, erfarenhet och innovativa framtidsidéer. Arbetsplanen omfattar hela vägen till 2021 och där efter Arbetsplanen speglar allmänhetens idéer, det som de sju arbetsgrupperna kommit fram till under året samt även andra pågående stadsutvecklingsprojekt och visionsarbeten. Samordning med andra stora projekt Många stora satsningar pågår som Älvstaden, Västsvenska infrastrukturpaketet och stora kultur satsningar. Alla dessa satsningar syftar till att vidareutveckla Göteborg och regionen. Det är naturligt att detta arbete samordnas. Framför allt handlar det om att se synergier både vad avser finansieringar och genomföranden. Visionen är att göra Göteborg internationellt känt som en modig förebild för hållbar tillväxt, en stad som är innovativ, öppen och inkluderande där alla invånare känner mening och delaktighet. Tre teman pekar mot visionen: Vägen framåt Målet är att använda 400-årsjubileet som en katalysator för att vidareutveckla Göteborg och regionen. Därför är vägen fram till 2021 lika viktig som själva jubileumsåret. Göteborg & Co:s fortsatta uppdrag genomförs i nära samarbete med Stadsledningskontoret och med fortsatt bred och öppen dialog i hela staden. Bilder höger: Arbetsgrupperna har arbetat utifrån sju olika perspektiv; gröna staden, kulturstaden, kunskapsstaden, unga staden, upplevelsestaden, växande staden och öppna staden. Nära vatten där vi på olika sätt kommer nära Göteborgs stora tillgång vattnet. Bygga broar fysisk och bildlig tolkning; att bygga broar mellan människor. Öppna rum utveckla mötesplatser och kreativa rum, där vi prövar och testar nytt. Bild vänster: Dialogen fort sätter och alla kan följa jubileumsarbetet och hålla sig uppdaterade på goteborg2021.com 6 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 7

5 Göteborg blev Sveriges Matlandethuvudstad När Göteborg fick den åtråvärda titeln årets Matlandethuvudstad 2012 var det en bekräftelse på stadens långsiktiga arbete med maten som konkurrensfördel. Utnämningen har bidragit till att ytterligare stärka och utveckla samarbetet mellan stad, region, näringsliv och krögare. Med vilja, kunskap och samverkan är Göteborg med och tar ansvar för det nya matlandet - långt förbi Utmärkelsen Årets Matlandethuvudstad syftar bland annat till att visa på möjligheterna för jobb och tillväxt inom ramen för det nya matlandet Sverige. Regeringens vision fokuserar på fem områden; primärproduktion, förädlad mat, mat i offentlig sektor, matturism och restaurang. Organisation och finansiering Projektets styrgrupp har medlemmar från Göteborgs Stad. Göteborgs restaurangförening (GRF), Västsvenska Turistrådet, Gäsene mejeri (producent), Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Lokalproducerat i Väst, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborg & Co. Gruppens arbete fortsätter även efter Projektet finansierades av Göteborg & Co, Väst svenska Turistrådet, Västra Götalandsregionen, Miljösekretariatet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Långsiktig och fördjupad samverkan Resultatet av året med Göteborg som Matlandethuvudstad har inneburit en vidareutvecklad och fördjupad samverkan där producenter och den offentliga maten varit i fokus. I Göteborg finns sedan länge ett välutvecklat sam arbete mellan staden, krögare och närings liv. Destinationen marknadsförs här gemen samt under epitetet Smaka på Göteborg. Det är en viktig samverkans plattform skapad av Göteborg & Co och Göteborgs Restaurangförening. Göteborg ingår, som enda svenska stad, i det internationella nätverket Delice Good Food cities of the world något som bidragit till att placera Göteborg, Västsverige och Sverige på den internationella matlandskartan. Göteborg & Co och Västsvenska Turistrådet samarbetar med VisitSweden, vilket gör det lättare att addera och paketera matupplevelser i land, region och stad. Samarbetet med Lokalproducerat i Väst för djupades under året och små aktörer lyfts nu fram med Göteborg som skylt fönster. juryns motivering: För att Göteborg kan erbjuda en varierad meny, med havets råvaror i centrum. För en välutvecklad sam verkan i regionen som knyter samman stad och land, småskalig livsmedelsförädling och industri samt lyfter fram bety delsen av måltiden inom vård, skola och omsorg. Göteborg är en attraktiv stad för såväl nationell som internationell turism och måltidsupplevelser. Bilder vänster sida: Svensk mat är hett och maten har blivit allt viktigare för resenären, Dessutom blir konsumenterna alltmer matintresserade och medvetna i sina val. 8 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 9

6 Bild ovan vänster: Göteborg utnämning till Sveriges Matlandethuvudstad 2012 offentliggjordes på en presskonferens i regeringskansliet. Här ses tf vd för Göteborg & Co Camilla Nyman och krögare Håkan Thörnström ta emot utnämningen av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Bild ovan höger: Evening Standard kallar Göteborg för blomstrande gourmetdestination och Sunday Times Travel skrev att staden är det bästa stället att upptäcka det senaste inom det skandinaviska köket. Göteborgs och västsveriges satsningar på maten ska bland annat bidra till: att främja besöksnäringens utveckling i staden och på landsbygden och i förlängningen bidra till entreprenörskap, nya småskaliga landsbygdsföretag och sysselsättning. att använda maten som kommunikationsplattform för att skapa inter nationell PR och stärka Göteborg och Västsveriges varumärken. att stärka måltidens roll som reseanledning. att driva kunskap- och kompetens utveckling inom området. att maten i förskolor, skolor och omsorg är vällagad och varierad. Aktivt PR-arbete inom gastronomi och matturism När Göteborg blev Food Capital of Sweden bidrog det ytterligare till att stärka staden som en kulinarisk destination och intresset från media var stort. Under 2012 togs journalister emot från bland annat Norge, Tyskland, England, Polen och Spanien. Två miljoner polska tv- tittare kunde uppleva Matlandethuvudstaden i ett mat- och rese program. Franska Globe Trotter och Le Point reste på hummersafari längs kusten och fick njuta av maten i Göteborg. Brittiska Evening Standards helsida med en upplaga på ex. ger ett medievärde på ca SEK. Sunday Times Travel artikel över fyra helsidor med en upplaga på ex, ger ett medie värde på ca SEK. Göteborg blir värd för världskongress Ett direkt resultat av samarbetet inom Matlandethuvudstaden är att Göteborg 2013 blir värd för en världskongress om matturism. World Food Travel Summit är en internationell mötesplats och kongress för alla som arbetar med mat, dryck och upplevelser. Kongressen arrangeras i samverkan mellan World Food Travel Association. VisitSweden, Göteborg & Co och Västsvenska Turistrådet. Aktiviteter i urval Under året genomfördes en lång rad aktiviteter med maten i fokus. Här presenteras ett urval av dessa. Kungsfenan The Swedish Seafood Award Kungsfenan är en mötesplats som driver aktuella frågor kring havsmiljö, hållbart fiske och gastronomi. Varje år delar Kungsfenan ut ett av världens viktigaste priser för Hållbart Fiske och Maritim Gastronomi. Årets prisut del ning arran gerades i anslutning till European Maritime Day. Världens bästa kvinnliga kock Elena Arzak tog emot det gastronomiska priset. I samband med prisutdelningen skapade Elena en fiskrätt som serverades till skolbarn. Elena Arzak besökte även skolkockarna på Nordhemsskolan i Göteborg och höll en workshop med framstående kockar i regionen kring kreativ gastronomi. Matlandethuvudstaden i svensk TV En stor satsning under året var Mitt kök Sverigeresan. Under fyra dagar i augusti direktsände TV 4 från Lilla Bommen, Gunnebo Slott och Trädgårdar, Hönö Klova i norra skärgården och Bar Himmel på Avenyn. Målet var att lyfta fram lokalproducerade råvaror och visa på närheten till havet med vår rika fisk- och skaldjurstradition. Mat förenar Under tre lördagar i september förvandlades Kanaltorget till en mångkulturell matmarknad, Global Picnic. Hemlagad favoritmat från hela världen inklusive västsvenska specialiteter spred förföriska dofter. Bakom grytorna stod göteborgarna själva. Måltidens Dag Det årliga arrangemanget Måltidens Dag firades i affärscentret Nordstan med fokus på den offentliga måltiden, hållbar utveckling och kvalité. Arrangemanget besöktes av bland andra landsbygdsminister Eskil Erlandsson och idrottsprofilen Carolina Klüft. Dagen betod av såväl seminarieprogram som utställningar om Fairtrade City och Stadsodling. Besökarna fick chansen att smaka på en smakrik linssoppa och en härlig pannacotta. Årets göteborgare en legendar bland krögare Årets göteborgare är en hederstitel som tilldelas den göteborgare som under året särskilt utmärkt sig och gjort något berömvärt som många haft glädje av och kunnat känna stolthet över. Leif Mannerström fick utmärkelsen 2012, för att han med sin kärlek och kunskap till det svenska köket blivit en ambassadör för Göteborg världen runt. Juryn, som bestod av representanter från Göteborg & Co, GT och SR P4 Göteborg nominerade fyra kandidater. Sista ordet fick göteborgarna via en webbenkät. Internationella aktiviteter I maj satte fyra tidigare Årets kock-vinnare kurs mot London för varsin blinddate med utvalda matbloggare. Kerstin Rodgers som driver Storbritanniens största matblogg Ms Marmitelover fick besök av Gustav Trädgårdh, som lagade mat från Göteborg och Västsverige. Göteborg & Co var en av samarbetsparterna vid ett midsommarfirande i Oslo, arrangerat av Sveriges ambassad i Oslo, Exportrådet och VisitSweden. Syftet var att lyfta svensk mat i allmänhet och västsvensk i synnerhet. Göteborg marknadsförde havets läckerheter och Skaldjursresan i samband med ett event i London arrangerat av VisitSweden. Vi blickar framåt Året som Matlandethuvudstad är till ända, men vårt engagemang är långt ifrån slut. Nu blickar vi framåt med stad och region i bred samverkan, för att även fortsättningsvis gemensamt bidra till att placera Matlandet Sverige på världskartan. Bild ovan vänster: Kungsfenan The Swedish Seafood Award är ett av världens vikti gaste priser för hållbart fiske. Den världsberömda kocken Elena Arzak vann priset i kategorin maritim gastronomi. Bild ovan höger: Friidrottsstjärnan Carolina Klüft fanns på plats under Måltidens Dag, i rollen som FN-förbundets good willambassadör för projektet Skolmat blir kunskap, inför inomhus-em i friidrott Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 11

7 Hållbar utveckling är att tänka helhet. Göteborgs ambition är att bli en av världens mest hållbara destinationer för möten och evenemang. För att uppnå det behöver hållbarhetsfrågan utvecklas vidare, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Men vi har kommit en bra bit på väg. Projektet Sustainable gothenburg Projektet startade för två år sedan med målet att Göteborg ska bli den mest hållbara destinationen i världen. Det drivs av Göteborg & Co och omfattar flera aktörer inom näringen. Transporter, hotell, mötesanläggningar och arenor ska alla erbjuda de miljömässigt bästa lösningarna. Bäst i klassen Göteborgs besöksnäring är idag bäst bland de skandinaviska destinationerna i ICCA:s hållbarhetsindex. Det gäller avfallsåtervinning, vatten kvalitet och energi från förnyelsebara källor. Svenska Mässan använder till exempel bara vindkraft. Landvetter och Swedavia-gruppen som första flygplats i världen har tagit emot utmärkelsen Carbon Neutral för sitt framgångsrika arbete med att minska koldioxid utsläpp. Det är den högsta certifieringsnivån enligt den internationella standarden Airport Carbon Accreditation. Taxi Göteborg, som dominerar taximarknaden, har bytt ut hela sin flotta till miljöbilar och utbildat alla förare i sparsam körning. Västtrafik satsar stort på biogas i kollektivtrafiken och ska avveckla 90 procent av fossila bränslen fram till år Bred satsning på miljöcertifiering När det gäller hållbara evenemang ligger Göteborg redan långt framme. De stora återkommande arrangemangen Göteborgs kulturkalas, Julstaden, Way Out West, Vetenskapsfestivalen och STCC har miljödiplomerats. Göteborgs kultur kalas har också belönats med Green n Clean Award från Yourope, The European Festival Association. Det är en utmärkelse till festivaler i Europa som jobbar med energibesparingar och skyddar naturtillgångar. Extra glada blev arrangören av Way Out West över den uppmärksamhet som deras arbete för hållbarhet har fått. Beslutet att erbjuda endast vegetarisk kost under årets festival resulterade i festivalsveriges största nyhet långt mer omtalad än de största artistsläppen. Världsledande som grön hotellstad I slutet av året hade 90 procent av de hotell som är anslutna till branschföreningarna, någon form av miljöcertifiering. Målet är att nå 100 procent. Inspirationsdag för branschen lockade 500 deltagare Utbildningssatsningen Sustainable Day, riktad till besöksnäringen, hölls på Svenska Mässan och återkommer nästa år. En bred publik hälsades välkommen att lyssna och bli inspirerade av bland andra Göran Carstedt, Naturliga Steget och Guy Bigwood, MCI. Hållbarhetsstrateg I arbetet med att utveckla en hållbar destination har bolaget tillsatt en tjänst som hållbarhetsstrateg med uppgift att driva hållbarhetsfrågor internt och externt. Målet är att hållbarhetsperspektivet ska integreras i verksamheten. Green Gothenburg Göteborg & Co har haft ansvaret för projektet Green Gothenburg. Projektet startades av fyra kommunala bolag för 2,5 år sedan. Det har varit framgångsrikt och när nu konceptet är framarbetat flyttas ansvaret till BRG för fortsatt drift. ISO Göteborg & Co medverkar i arbetet med utvecklingen av ledningssystem för hållbarhet vid evenemangen. Detta är en standard som redan innan den lanserats fått stort genomslag i branschen. Internationell lansering skedde i samband med London OS och arbetet går nu vidare med nationell lansering och förankring. Triple bottom line Under året fortsatte Göteborg & Co utvecklingsarbetet av triple bottom line. Metoden syftar till att utvärdera ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga effekter av evenemang. Bolaget medverkar i ett pilotprojekt, lett av Handelshögskolan i Göteborg, i syfte att utveckla metodiken. En uppföljande undersökning gjordes tillsammans med Way Out West och med särskilt fokus på evenemangets miljöeffekter. 12 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 13

8 FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT OCH ETT STARKT VARUMÄRKE. Näringslivsgruppen (NLG) är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner, universitet och högskola. Det övergripande syftet är att verka för en hållbar tillväxt av Göteborgs regionen samt stärka och utveckla varumärket Göteborg. Huvudområden är näringsliv, kunskapsmiljö och evenemang & kultur. En ny affärsplan med ett tydligt fokus på priori terade områden togs under året fram för perioden NLG stöder en lång rad aktiviteter inom huvudområdena. Här beskrivs ett ax plock av verksamheten under VÄSTSVERIGES STÖRSTA MÄSSA MED UNGA FÖRETAGARE Ung Företagsamhets mötesplats Våga Vara Egen arrangerades på Svenska Mässan i mars. 244 UF-företag med närmare 1000 elever deltog, vilket är nytt rekord. Under läsåret startade fler än elever på ett 40-tal av regionens gymnasieskolor 480 UF-företag. Målet är att ge alla gymnasieungdomar i Göteborgsregionen möjlighet att starta och driva ett UF-företag. TEDxGÖTEBORG Technology, Entertainment och Design NLG var samarbetspartner i TEDxGöteborgs event Beyond Borders på Lorensbergsteatern. TEDxGöteborg samlar innovativa och kreativa människor inom en mängd branscher och ska bidra till kunskapsspridning och utveckling. VENTURE CUPS SVERIGEFINAL I juni möttes Sveriges framtida entreprenörer i Venture Cups Sverigefinal på Göteborgs- Operan. Venture Cup är en av världens största affärsplanstävlingar och NLG gav finalen sitt stöd i syfte att lyfta fram entreprenörsstaden Göteborg. 14 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 15

9 inväntar bild GÖTEBORGS COMPANIPRIS Göteborgs Companipris delades ut för 19:e gången i syfte att uppmuntra det goda företagandet i Göteborgsregionen. Årets pristagare var en inter nationellt verksam bioteknologisk/ medicin teknisk koncern Vitrolife och Renew Group vars verksamhet är utveckling och försäljning av inne bandyutrustning. Företaget har 45 procent av världsmarknaden. GÖTEBORG EN POPULÄR STUDENTSTAD NLG, Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborgs Förenade Studentkårer har sam arbetat under många år i syfte att stärka Göteborg som studentstad. Under året genomfördes en ny omfattande student undersökning. Den visar att Göteborg fortfarande är en mycket populär studentstad och att 91 procent har Göteborg som förstahandsval. Musik- och nöjes utbudet och närheten till naturen bidrar i hög grad till detta. Mindre bra är boendesituationen där nära 60 procent uppgav att det är svårt att hitta en bostad. Mer än 80 procent anser att samverkan med arbetsgivare är viktig för deras framtida yrkesroll och de vill få hjälp med kontaktskapande aktivi teter. NLG jobbar vidare med att förbättra och utveckla dessa områden. SAMARBETE ARBETSGIVARE STUDENTER Under året genomfördes på uppdrag av NLG en studie där arbetsgivare från näringsliv och offentlig sektor tillfrågades om behov av och syn på samverkan och kontaktskapande aktiviteter med studenter. Arbetsgivarna var överlag positiva, men kännedomen var låg när det gäller hur man kan få hjälp med samverkan. NLG arbetar nu med åtgärder för att skapa bättre möjligheter för studenter vid Chalmers och Göteborgs universitet att hitta rätt karriär och underlätta för näringslivet att hitta rätt framtida medarbetare. FORTSATT SATSNING PÅ VETENSKAPSFESTIVALEN NLG beslutade om fortsatt stöd till Vetenskapsfestivalen under kommande treårs period, Festivalen är viktig för att öka intresset kring forskning och vetenskap och som uppmuntran till fortsatta studier efter gymnasiet. I samband med festivalen arrangerades också för sjätte året i rad en uppskattad get-together för alla gästforskare med familjer. FÖR ETT BRETT OCH INKLUDERANDE KULTURUTBUD Näringslivsgruppen ger kontinuerligt ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter i syfte att stimulera till ett brett och inkluderande kulturliv. Exempel på områden där NLG mycket aktivt har engagerat sig är i utvecklingen av Konst epidemin, en egen scen för Gothenburg English Studio Theatre samt stöd till marknadsföring av teaterstråket från Majorna till centrala Göteborg. NLG samverkar med och stödjer också årligen återkommande aktiviteter i staden. Till exempel har NLG stöttat Göteborgs kulturkalas sedan starten. NLG stöttade även: MTV World Stage på Götaplatsen Knarrholmen Festival i Göteborgs skärgård Göteborgs Dramatiska teater Min mormor Gladys Play Teaterkonst The Famous Swedish Project Musikens Hus Svenska mästerskapen i Poetry Slam Eldfestkommittén Eldfesten 2012 Gothenburg Film Studios GoKinema Scandinavian Movement of Cinematic Skills Teater Kattma Allting Finns! Teater Pugulist Trafficking, hedersmord och gröna små kaniner ildance International Gala 2012 Syntolkning Nu i Sverige Filmfestival Pelikanteatern 2.0 jag är inte övergående 16 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 17

10 ETT STARKT ÅR FÖR PRIVATTURISMEN. Göteborg & Co arbetar långsiktigt med att marknadsföra, paketera och sälja Göteborg som destination. Arbetet görs i samverkan med en rad partners i staden. Under året ökade antalet gäst nätter som ett resultat av ett stort utbud av konserter och festivaler, fer hotellrum, starka draglok som Liseberg och Universeum samt en konsekvent och långsiktig marknadsföring. Strategiska marknader Våra största marknader är Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien och Danmark. Norge ökade under året med 20 procent medan både Tyskland och Storbritannien minskade. Utvecklingen av nya marknader som Ryssland och Kina bevakades aktivt. Under 2012 har kampanjer genomförts i samarbete med ett stort antal partners. Hotellen har genomgående varit aktiva med attraktiva säljerbjudanden. Framgångsrik bearbetning av norska marknaden Den norska marknaden bearbetades i flera steg under Den inledande kampanjen genomfördes i samband med MTV-galan i juni. Den följdes sedan av vår största sommarkampanj någonsin riktad förutom mot Norge också mot Sverige och Danmark. I samarbete med hotellen och VisitSweden genomfördes under hösten två höstkampanjer i Norge med inriktning på shopping. Dessa kampanjer tillsammans utgör den hittills största satsningen på den norska marknaden. PR-kampanjer i Tyskland och England Inom ramen för Swedish Cities, ett samarbete mellan VisitSweden, Swedavia och destinationerna Stockholm och Göteborg, lyftes det kreativa Göteborg i PR-events integrerade med sociala kanaler. I Berlin riktade kampanjen in sig mot bloggare, medan det i London var fokus på musikmedia. I samarbete med VisitSweden genomfördes också en kampanj riktad mot IKEA Familys 8 miljoner medlemmar i Tyskland. Kina Ett affärssamarbete inleddes under året mellan Göteborg & Co, Västsvenska Turist rådet, Stockholm Visitors Board, Swedavia och Visit- Sweden. Det övergripande syftet är att skapa en ökad kunskap och positionera Sverige som destination samt attrahera ett ökat kinesiskt resande och en ökad flygkapacitet till Sverige. Projektet pågår fram till och med Ryssland Västsverige fick för första gången en direktlinje till Ryssland när Yamal Airlines började flyga tre gånger i veckan mellan Göteborg och Moskva. Under våren och sommaren genomfördes en konsumentkampanj tillsammans med VisitSweden i syfte att öka kännedomen om Göteborg samt stärka Göteborgs varumärke. Under hela året pågick en kampanj i samarbete med IKEA Family och VisitSweden i Ryssland riktad mot drygt tre miljoner Familymedlemmar. Travel Trade Under år 2012 har nya och befintliga researran görer bearbetats på mässor och workshops i Tyskland, Ryssland, Finland, Spanien och England. Ett stort antal säljledsrepresentanter från privatresesegmentet bjöds in till Göteborg i syfte att öka kunskapen om staden. 195 reseagenter och säljare kom, vilket klart överträffade målet som var satt till 110. hela staden på ett kort Göteborg City Card ger fri entré till stadens turistattraktioner, sight seeingturer, museum, lokaltrafik och parkering. Omkring 30 avtalspartners fanns med under För säljningsmålet var satt till dygn och vi nådde nästan ända fram. Göteborg & Co sköter den gemensamma marknads föringen i svenska och utländska kanaler samt val av återförsäljare. Göteborg är den enda destination, tillsammans med Dubai, som har ett mobilt City Card. Under året påbörjades ett produktutvecklingsarbete för kortet. Bilder: Målgrupperna konsument- och säljled bearbetades genom ett antal aktiviteter som on- och offline kam panjer, broschyrer, workshops med mera. 18 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 19

11 Julstaden Göteborg Destinationskampanjen för julen riktad mot Sverige och Norge, genomfördes i samarbete med Liseberg, Göteborgshotellen och Stor hotellgruppen. Samarbetspartners för den danska marknaden var Stena Line och Visit Sweden. Den gemensamma kampanjbäraren var Jul magasinet med en upplaga på 1,5 miljoner. Enligt gjorda mätningar har magasinet ett mycket högt läsvärde. Övrig marknadsföring bestod av annonser, digitala kanaler och utomhusreklam. 20 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 21

12 Höger sida, bild ovan: Projektet Göteborg City Shopping arbetar med att Göteborg ska ta position som shoppingdestination. Höger sida, bild nedan: Göteborg är öppen för kryssningstrafik även vintertid till skillnad från många andra nordiska hamnar. I december välkomnades fyra fartyg med sammanlagt passagerare till Julstaden. Göteborg populäraste skolresemålet Göteborg behåller greppet som ett av landets mest populära skolresemål trots att antalet skol klasser i år är något färre än i fjol. Skolresorna har förlängts i tid och allt fler väljer att bo på hotell i stället för på vandrarhem eller i stugor. Göteborg som skolresemål har 60 procent återbesök och ett servicebetyg på 4,8 av 5. Skolresan marknadsförs och säljs i paket med boende, aktiviteter, måltider och lokaltrafik. Totalt besökte personer Göteborg. Antalet gästnätter blev , vilket är en ökning med 40 procent sedan Klasserna kommer från hela Sverige, Norge och enstaka från Finland och Danmark. Shoppingen tar fart Målet för det relativt nyetablerade nätverket Göteborg City Shopping är att utveckla Göteborg som shoppingdestination genom samverkan, PR och en aktiv marknadsbearbetning. Under året bildades en styrgrupp med representanter från handeln, Göteborgs universitet, staden och fastighetsägare. Aktiviteter som exempelvis Shopping dagar i Göteborg genomfördes och shoppingen lyftes i flera kampanjer i Sverige och Norge. I sam arbete med hotellen paketerades och marknadsfördes shoppingweekends både natio nellt och internationellt. Press och media har bearbetats kontinuerligt med ett bra resultat. Rekordsäsong för kryssnings trafiken Göteborg är nu landets tredje största kryssningsdestination. Att allt fler rederier väljer att lägga till i Göteborg är resultatet av samarbetet mellan Göteborgs Hamn och Göteborg & Co. Under 2012 ankom 69 kryssnings fartyg med passagerare till Göteborg, en ökning med 32 procent jämfört med Kryssningsresenärerna omsatte tillsammans 50 miljoner i staden, varav 60 procent tillföll handeln. Över 70 procent av de som kom till Göteborg var förstagångsbesökare. Den största besöksgruppen var tyskar och därefter kom engelsmän och amerikanare. Gothenburg Cruise Network är på olika sätt med och bidrar till en fortsatt utveckling av kryssningstrafiken. I detta nätverk ingår bland andra hamnagenter, turoperatörer och transportbolag. 22 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 23

ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10

ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10 GÖTEBORG & CO VERKSAMHETEN 2013 ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10 STARKA RESE ANLEDNINGAR LOCKAR RESENÄRER...13 ETT

Läs mer

GÖTEBORG & CO verksamheten 2010

GÖTEBORG & CO verksamheten 2010 GÖTEBORG & CO verksamheten 2010 INNEHÅLL Möt världen i Göteborg... 4 Bilden av Göteborg... 7 Tillväxt för 19:e året i rad... 9 Ett mötesår som slog alla rekord... 10 Kryssningar en HET RESEtrend... 13

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 INNEHÅLL. Inledning... 5 Värdegrund... 6 Vägen till 2021... 8 2013 Från ord till handling...12

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen 2009 med årsredovisning för VisitSweden VisitSweden helt kort Innehåll Vd om 2009 och framtiden... 4 Utveckling på marknaderna...7

Läs mer

Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan 2015 2016 med budgetunderlag

Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan 2015 2016 med budgetunderlag 150205 förslag till kommunstyrelsen Diarienummer 103/11 Göteborgs 400 årsjubileum Göteborg 400 år mer än ett jubileum! Utvecklad jubileumsplan 2015 2016 med budgetunderlag 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Värdegrund

Läs mer

Privatresor & Turistservice 2013. Stockholm Visitors Board

Privatresor & Turistservice 2013. Stockholm Visitors Board Privatresor & Turistservice 2013 Stockholm Visitors Board Innehåll 1 Uppdrag och Strategi 1.1 Uppdrag 5 1.2 Strategi 5 1.3 Resultat 2013 i siffror 5 2 Marknadsövergripande projekt och aktiviteter 2.1 Frukostmöten

Läs mer

Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan. Blå och gröna stråk. Bada mitt i stan Leva 2021 Tillåtande oaser

Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan. Blå och gröna stråk. Bada mitt i stan Leva 2021 Tillåtande oaser GÖTEBORG 2021 Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan. Stora Hamnkanalen Världens bästa stad när det regnar Rum för ungt inflytande Blå och gröna stråk Labb för framtidens

Läs mer

sweden det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen

sweden det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen sweden marknadsför Sverige i världen det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen HÅLLBARHET POSITIONERAR

Läs mer

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Konkurrensen om att ta hem ett idrottsevent eller locka turister till den egna kommunen blir allt hårdare. Flera kommuner har därför startat

Läs mer

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Årsredovisning 2010 Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Innehållsförteckning Inledning... 4 Ägande och styrning... 5 Besöksservice... 6 Uppsala län... 10 Marknad Affärsturism... 10 Marknad Privatturism...12

Läs mer

Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, 102 69 Stockholm Tel: 08-737 44 23 Fax: 08-737 25 66 e-post: rtk@rtk.sll.se www.rtk.sll.

Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, 102 69 Stockholm Tel: 08-737 44 23 Fax: 08-737 25 66 e-post: rtk@rtk.sll.se www.rtk.sll. Destination Stockholm Regionen som mötesplats för affärsresande Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1997 1 Nio gånger i livet 1997 2 Tankar om framtiden 1997 3 Våra näringar 1997 4 Minsta möjliga

Läs mer

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin.

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin. Möten för tillväxt En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin i samarbete med Svensk'Turism'AB 17 augusti 2012 Vi ber inte om några

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17

DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17 Annamari Thorell Mats Jansson 2014-01-17 Finns förutsättningar för utveckling av möten och evenemang på Verket, Avesta Art, i Koppardalen och i Avesta? Rapport på uppdrag av Avesta kommun projekt Avesta

Läs mer

VisitSweden. hållbarhetsredovisning

VisitSweden. hållbarhetsredovisning VisitSweden hållbarhetsredovisning 2 kontaktinformation Innehåll Kontaktinformation 2 Vd-ord 3 Hållbarhet och globalt ansvar 5 Påverkan, risker och möjligheter 10 Dialog med intressenter 14 Miljöansvar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SVENSKA MÄSSAN STIFTELSE

ÅRSREDOVISNING SVENSKA MÄSSAN STIFTELSE 2014 ÅRSREDOVISNING SVENSKA MÄSSAN STIFTELSE Innehåll Året 2014 i korthet 3 Det här är Svenska Mässan koncernen 5 Femårsöversikt 6 Finansiella nyckeltal 7 Översikt 2014 9 Styrelseordförande har ordet 10

Läs mer

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 I N N E H Å L L 03 2006 i sammandrag 04 Branschprojekt under 2006 05 Business Region Göteborg i korthet 06 Den nya Göteborgsregionen växer fram 08 Vision och

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22 NR 1 2014 I huvudet på Peter Apelgren Sidan 6 Camilla Nyman gör oss redo för Kina Next Step Sidan 17 MiG Kinaseminarium Sidan 20-21 MiG 80år Sidan 22 Där och då var han helt säker på att det gick att leva

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för VisitSweden

Hållbarhetsredovisning för VisitSweden Hållbarhetsredovisning för VisitSweden innehåll 2 Innehåll Vd-ord, Sverige och VisitSweden tar ansvar för hållbar utveckling 3 Hållbarhet för VisitSweden 4 Risker och möjligheter 7 Dialog med intressenter

Läs mer

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat TOURISM IN SKÅNE En översikt över insatser och resultat INNEHÅLL 2014 ETT HÄNDELSERIKT ÅR COLLABORATIVE TOURISM 2020 1. Systemskiftet visar vägen 2. Strategisk plan 2012 2020 3. Process för destinationsutveckling

Läs mer

Sidan 12. Fotbolls-VM 2006 bollar med miljarderna

Sidan 12. Fotbolls-VM 2006 bollar med miljarderna ANNONS HELA DENNA TEMABILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPORT & AFFÄRER ANNONS Sport & Affärer Nummer 1 2006 ARENAN en mötesplats med möjligheter Sedan urminnes tider har arenan varit en viktig mötesplats, vagga

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne Foto: Magnus Laupa Mars 2011 tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet "Innovation" är vårt stridsrop innovation är stridsropet inom hela

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer