Ett mycket händelserikt år 4. På väg mot Göteborgs 400-årsjubileum 6. Göteborg blev Sveriges Matlandet huvudstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett mycket händelserikt år 4. På väg mot Göteborgs 400-årsjubileum 6. Göteborg blev Sveriges Matlandet huvudstad 2012 8"

Transkript

1

2 Ett mycket händelserikt år 4 På väg mot Göteborgs 400-årsjubileum 6 Göteborg blev Sveriges Matlandet huvudstad Hållbar utveckling är att tänka helhet 12 FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT OCH ETT STARKT VARUMÄRKE 14 ETT STARKT ÅR FÖR PRIVATTURISMEN 18 Möten i världsklass 24 Gemensam satsning för fler flyg 28 EVENEMANG EN VIKTIG TILLVÄXt motor FÖR GÖTEBORG 30 NOTISER 38 KOMMUNIKATION MED FOKUS PÅ AFFÄRSNYTTA 40 GÖTEBORG & CO ORGANISATION 43 Destinations utveckling i bred samverkan 44 Årsredovisning 50

3 Ett mycket händelserikt år var i alla bemärkelser ett händelserikt år. Organisationen pressades genom att vd drabbades av sjukdom och långtidssjuk skrivning. Bolagets medarbetare gick samman i en gemensam ansträngning att driva verksamheten vidare tillsammans med partners och andra aktörer inom besöksnäringen. Verksamhetsmässigt blev 2012 ett riktigt bra år, trots ett tufft ekonomiskt klimat i Europa. för 21 året i rad visade Göteborg tillväxt. Gästnätterna på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen ökade med 3,4 procent när Sverige totalt hade en svag tillväxt på 0,4 procent. Krisen i Europa påverkade de europeiska marknaderna negativt, såväl nationellt som lokalt. Glädjande för Göteborg är att den norska marknaden återhämtade sig och ökade med nästan 20 procent. Det fantastiska musikåret med festivaler och konserter bidrog i hög grad till det positiva resultatet. Vi fick också ett välkommet tillskott av hotellrum genom nya Clarion Hotel Post. affärsplanen visade vägen. Konkurrensen ökar inom alla delar av besöksnäringen då många städer nu insett besöks näringens betydelse. De framtida utmaning arna är många och vi jobbar därför ständigt på att vässa oss ytterligare. Under året togs några viktiga steg framåt. Samverkan med regionen fördjupades, kommunikationskonceptet one-voice började ta form och arbetet med att stå värd för riktigt stora evenemang även i framtiden intensi fierades. hållbar utveckling inom alla tre dimen sioner är den väg som destinationen mål med vetet slagit in på. Vårt mål är högt satt; att bli världens mest hållbara destination för möten och evenemang. 90 procent av hotellen är nu miljödiplomerade vilket gör Göteborg till världs ledande som grön hotellstad. göteborg har blivit en av landets absolut främsta musikscener. Detta är en del i evenemangsstrategin vare sig det är Madonna eller Bruce Springsteen på Ullevi eller Way Out West och MTV World Stage med staden som arena. Det var första gången någonsin som MTV- galan producerats i Norden. Valet föll på Göteborg för stadens goda rykte för sina musikoch kulturevenemang. de återkommande evenemangen har en oerhört stor betydelse, Gothia Cup, Partille Cup, Göteborgsvarvet, Julstaden, Bok & Bibli otek, Filmfestivalen och TUR-mässan med flera har i hög grad kommit att förknippas med staden. De är alla utvecklade i och anpassade för Göteborg och därigenom svåra att kopiera och flytta ut. Arbetet med att värva nya idrottsevenemang var intensivt och vi vann 12 av 14 evenemangskandidaturer. Dessutom startade ett antal nya evenemang med möjlighet att bli framtidens Gothia Cup. regeringen utnämnde göteborg till landets mathuvudstad 2012 vilket ytterligare stärkt staden som en kulinarisk destination. Ut näm - ningen är en bekräftelse på det mång åriga arbete som krögare, restauratörer och staden tillsammans med lokala producenter och regionen lagt ner för att Göteborg ska vara en matstad av rang. Food Capital 2012 uppmärksammades ordentligt av internationell media och nya epitet etablerades som Gourmeborg. hur ska göteborg fira sitt 400-årsjubileum 2021 och hur ska jubileet göra ett internationellt avtryck? Göteborg & Co fullföljde upp draget från kommunstyrelsen och i maj överlämnades förslaget till arbetsplan till kommunledningen. Staden står nu bakom vision, mål och teman för jubileet och ser hela arbets planen som ledstjärna för det fortsatta arbetet. Vårt uppdrag nu är att, i fortsatt bred dialog, säkerställa att vi går från ord till handling. samverkan enda vägen framåt. Temat för årets Destinationsdag var hur stad-regionnation blir mer framgångsrika tillsammans? Enigheten var stor om att det är städerna som är motorerna för utveck lingen. Beroendet mellan stad och region är dock ömsesidigt och samverkan är grund läggande för att vi ska ha en chans att kunna stå oss i konkurrensen står idrottsevenemangen i fokus och mixen är bred och imponerande. Vi har Inomhus-EM i friidrott, Dam-EM i fotboll och Gothenburg Horse Show med dubbla världscupfinaler för att nämna några. Liseberg fyller dessutom 90 år och firar det med den största satsningen i nöjesparkens historia. vi är oerhört glada och stolta över att beslut har tagits om att Nobel Week Dialogue 2013 kommer att äga rum i Göteborg och att vi i skrivande stund precis har fått besked om att Volvo Ocean Race kommer till Göteborg både 2015 och jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare och samarbetspartners för att vi gemensamt lyckats bidra till ytterligare ett framgångsrikt år för destinationen Göteborg. Låt oss fortsätta på det sättet, för att göra en bra stad ännu bättre. Camilla Nyman tf VD, Göteborg & Co 4 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 5

4 På väg mot Göteborgs 400-årsjubileum fick Göteborg & Co kommunstyrelsens uppdrag att utreda hur Göteborg kan fira sitt 400-årsjubileum 2021 och göra ett internationellt avtryck. En omfattande arbetsplan togs fram i bred dialog och ett enigt kommunfullmäktige ställde sig bakom arbetsplanen med vision, mål och teman. Göteborg & Co fick fortsatt förtroende att i samverkan utveckla planen. Det är ett stort steg på vägen och en bekräftelse på ett imponerande engagemang från alla medverkande. Uppdraget har genomförts i en öppen dialog med nämnder, bolag, allmänhet och ett stort antal experter inom en rad olika områden. Den gemensamma nämnaren har varit social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Tusentals personer har engagerat sig och på olika sätt medverkat i arbetet. Dialogen med allmänheten har förts både via webb och på gator och torg i olika events. Sju perspektiv grupper med representanter från stad, region, akademi, näringsliv, organisationer och för eningar har arbetat fram förslag och bidragit med kunskap, erfarenhet och innovativa framtidsidéer. Arbetsplanen omfattar hela vägen till 2021 och där efter Arbetsplanen speglar allmänhetens idéer, det som de sju arbetsgrupperna kommit fram till under året samt även andra pågående stadsutvecklingsprojekt och visionsarbeten. Samordning med andra stora projekt Många stora satsningar pågår som Älvstaden, Västsvenska infrastrukturpaketet och stora kultur satsningar. Alla dessa satsningar syftar till att vidareutveckla Göteborg och regionen. Det är naturligt att detta arbete samordnas. Framför allt handlar det om att se synergier både vad avser finansieringar och genomföranden. Visionen är att göra Göteborg internationellt känt som en modig förebild för hållbar tillväxt, en stad som är innovativ, öppen och inkluderande där alla invånare känner mening och delaktighet. Tre teman pekar mot visionen: Vägen framåt Målet är att använda 400-årsjubileet som en katalysator för att vidareutveckla Göteborg och regionen. Därför är vägen fram till 2021 lika viktig som själva jubileumsåret. Göteborg & Co:s fortsatta uppdrag genomförs i nära samarbete med Stadsledningskontoret och med fortsatt bred och öppen dialog i hela staden. Bilder höger: Arbetsgrupperna har arbetat utifrån sju olika perspektiv; gröna staden, kulturstaden, kunskapsstaden, unga staden, upplevelsestaden, växande staden och öppna staden. Nära vatten där vi på olika sätt kommer nära Göteborgs stora tillgång vattnet. Bygga broar fysisk och bildlig tolkning; att bygga broar mellan människor. Öppna rum utveckla mötesplatser och kreativa rum, där vi prövar och testar nytt. Bild vänster: Dialogen fort sätter och alla kan följa jubileumsarbetet och hålla sig uppdaterade på goteborg2021.com 6 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 7

5 Göteborg blev Sveriges Matlandethuvudstad När Göteborg fick den åtråvärda titeln årets Matlandethuvudstad 2012 var det en bekräftelse på stadens långsiktiga arbete med maten som konkurrensfördel. Utnämningen har bidragit till att ytterligare stärka och utveckla samarbetet mellan stad, region, näringsliv och krögare. Med vilja, kunskap och samverkan är Göteborg med och tar ansvar för det nya matlandet - långt förbi Utmärkelsen Årets Matlandethuvudstad syftar bland annat till att visa på möjligheterna för jobb och tillväxt inom ramen för det nya matlandet Sverige. Regeringens vision fokuserar på fem områden; primärproduktion, förädlad mat, mat i offentlig sektor, matturism och restaurang. Organisation och finansiering Projektets styrgrupp har medlemmar från Göteborgs Stad. Göteborgs restaurangförening (GRF), Västsvenska Turistrådet, Gäsene mejeri (producent), Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Lokalproducerat i Väst, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborg & Co. Gruppens arbete fortsätter även efter Projektet finansierades av Göteborg & Co, Väst svenska Turistrådet, Västra Götalandsregionen, Miljösekretariatet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Långsiktig och fördjupad samverkan Resultatet av året med Göteborg som Matlandethuvudstad har inneburit en vidareutvecklad och fördjupad samverkan där producenter och den offentliga maten varit i fokus. I Göteborg finns sedan länge ett välutvecklat sam arbete mellan staden, krögare och närings liv. Destinationen marknadsförs här gemen samt under epitetet Smaka på Göteborg. Det är en viktig samverkans plattform skapad av Göteborg & Co och Göteborgs Restaurangförening. Göteborg ingår, som enda svenska stad, i det internationella nätverket Delice Good Food cities of the world något som bidragit till att placera Göteborg, Västsverige och Sverige på den internationella matlandskartan. Göteborg & Co och Västsvenska Turistrådet samarbetar med VisitSweden, vilket gör det lättare att addera och paketera matupplevelser i land, region och stad. Samarbetet med Lokalproducerat i Väst för djupades under året och små aktörer lyfts nu fram med Göteborg som skylt fönster. juryns motivering: För att Göteborg kan erbjuda en varierad meny, med havets råvaror i centrum. För en välutvecklad sam verkan i regionen som knyter samman stad och land, småskalig livsmedelsförädling och industri samt lyfter fram bety delsen av måltiden inom vård, skola och omsorg. Göteborg är en attraktiv stad för såväl nationell som internationell turism och måltidsupplevelser. Bilder vänster sida: Svensk mat är hett och maten har blivit allt viktigare för resenären, Dessutom blir konsumenterna alltmer matintresserade och medvetna i sina val. 8 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 9

6 Bild ovan vänster: Göteborg utnämning till Sveriges Matlandethuvudstad 2012 offentliggjordes på en presskonferens i regeringskansliet. Här ses tf vd för Göteborg & Co Camilla Nyman och krögare Håkan Thörnström ta emot utnämningen av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Bild ovan höger: Evening Standard kallar Göteborg för blomstrande gourmetdestination och Sunday Times Travel skrev att staden är det bästa stället att upptäcka det senaste inom det skandinaviska köket. Göteborgs och västsveriges satsningar på maten ska bland annat bidra till: att främja besöksnäringens utveckling i staden och på landsbygden och i förlängningen bidra till entreprenörskap, nya småskaliga landsbygdsföretag och sysselsättning. att använda maten som kommunikationsplattform för att skapa inter nationell PR och stärka Göteborg och Västsveriges varumärken. att stärka måltidens roll som reseanledning. att driva kunskap- och kompetens utveckling inom området. att maten i förskolor, skolor och omsorg är vällagad och varierad. Aktivt PR-arbete inom gastronomi och matturism När Göteborg blev Food Capital of Sweden bidrog det ytterligare till att stärka staden som en kulinarisk destination och intresset från media var stort. Under 2012 togs journalister emot från bland annat Norge, Tyskland, England, Polen och Spanien. Två miljoner polska tv- tittare kunde uppleva Matlandethuvudstaden i ett mat- och rese program. Franska Globe Trotter och Le Point reste på hummersafari längs kusten och fick njuta av maten i Göteborg. Brittiska Evening Standards helsida med en upplaga på ex. ger ett medievärde på ca SEK. Sunday Times Travel artikel över fyra helsidor med en upplaga på ex, ger ett medie värde på ca SEK. Göteborg blir värd för världskongress Ett direkt resultat av samarbetet inom Matlandethuvudstaden är att Göteborg 2013 blir värd för en världskongress om matturism. World Food Travel Summit är en internationell mötesplats och kongress för alla som arbetar med mat, dryck och upplevelser. Kongressen arrangeras i samverkan mellan World Food Travel Association. VisitSweden, Göteborg & Co och Västsvenska Turistrådet. Aktiviteter i urval Under året genomfördes en lång rad aktiviteter med maten i fokus. Här presenteras ett urval av dessa. Kungsfenan The Swedish Seafood Award Kungsfenan är en mötesplats som driver aktuella frågor kring havsmiljö, hållbart fiske och gastronomi. Varje år delar Kungsfenan ut ett av världens viktigaste priser för Hållbart Fiske och Maritim Gastronomi. Årets prisut del ning arran gerades i anslutning till European Maritime Day. Världens bästa kvinnliga kock Elena Arzak tog emot det gastronomiska priset. I samband med prisutdelningen skapade Elena en fiskrätt som serverades till skolbarn. Elena Arzak besökte även skolkockarna på Nordhemsskolan i Göteborg och höll en workshop med framstående kockar i regionen kring kreativ gastronomi. Matlandethuvudstaden i svensk TV En stor satsning under året var Mitt kök Sverigeresan. Under fyra dagar i augusti direktsände TV 4 från Lilla Bommen, Gunnebo Slott och Trädgårdar, Hönö Klova i norra skärgården och Bar Himmel på Avenyn. Målet var att lyfta fram lokalproducerade råvaror och visa på närheten till havet med vår rika fisk- och skaldjurstradition. Mat förenar Under tre lördagar i september förvandlades Kanaltorget till en mångkulturell matmarknad, Global Picnic. Hemlagad favoritmat från hela världen inklusive västsvenska specialiteter spred förföriska dofter. Bakom grytorna stod göteborgarna själva. Måltidens Dag Det årliga arrangemanget Måltidens Dag firades i affärscentret Nordstan med fokus på den offentliga måltiden, hållbar utveckling och kvalité. Arrangemanget besöktes av bland andra landsbygdsminister Eskil Erlandsson och idrottsprofilen Carolina Klüft. Dagen betod av såväl seminarieprogram som utställningar om Fairtrade City och Stadsodling. Besökarna fick chansen att smaka på en smakrik linssoppa och en härlig pannacotta. Årets göteborgare en legendar bland krögare Årets göteborgare är en hederstitel som tilldelas den göteborgare som under året särskilt utmärkt sig och gjort något berömvärt som många haft glädje av och kunnat känna stolthet över. Leif Mannerström fick utmärkelsen 2012, för att han med sin kärlek och kunskap till det svenska köket blivit en ambassadör för Göteborg världen runt. Juryn, som bestod av representanter från Göteborg & Co, GT och SR P4 Göteborg nominerade fyra kandidater. Sista ordet fick göteborgarna via en webbenkät. Internationella aktiviteter I maj satte fyra tidigare Årets kock-vinnare kurs mot London för varsin blinddate med utvalda matbloggare. Kerstin Rodgers som driver Storbritanniens största matblogg Ms Marmitelover fick besök av Gustav Trädgårdh, som lagade mat från Göteborg och Västsverige. Göteborg & Co var en av samarbetsparterna vid ett midsommarfirande i Oslo, arrangerat av Sveriges ambassad i Oslo, Exportrådet och VisitSweden. Syftet var att lyfta svensk mat i allmänhet och västsvensk i synnerhet. Göteborg marknadsförde havets läckerheter och Skaldjursresan i samband med ett event i London arrangerat av VisitSweden. Vi blickar framåt Året som Matlandethuvudstad är till ända, men vårt engagemang är långt ifrån slut. Nu blickar vi framåt med stad och region i bred samverkan, för att även fortsättningsvis gemensamt bidra till att placera Matlandet Sverige på världskartan. Bild ovan vänster: Kungsfenan The Swedish Seafood Award är ett av världens vikti gaste priser för hållbart fiske. Den världsberömda kocken Elena Arzak vann priset i kategorin maritim gastronomi. Bild ovan höger: Friidrottsstjärnan Carolina Klüft fanns på plats under Måltidens Dag, i rollen som FN-förbundets good willambassadör för projektet Skolmat blir kunskap, inför inomhus-em i friidrott Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 11

7 Hållbar utveckling är att tänka helhet. Göteborgs ambition är att bli en av världens mest hållbara destinationer för möten och evenemang. För att uppnå det behöver hållbarhetsfrågan utvecklas vidare, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Men vi har kommit en bra bit på väg. Projektet Sustainable gothenburg Projektet startade för två år sedan med målet att Göteborg ska bli den mest hållbara destinationen i världen. Det drivs av Göteborg & Co och omfattar flera aktörer inom näringen. Transporter, hotell, mötesanläggningar och arenor ska alla erbjuda de miljömässigt bästa lösningarna. Bäst i klassen Göteborgs besöksnäring är idag bäst bland de skandinaviska destinationerna i ICCA:s hållbarhetsindex. Det gäller avfallsåtervinning, vatten kvalitet och energi från förnyelsebara källor. Svenska Mässan använder till exempel bara vindkraft. Landvetter och Swedavia-gruppen som första flygplats i världen har tagit emot utmärkelsen Carbon Neutral för sitt framgångsrika arbete med att minska koldioxid utsläpp. Det är den högsta certifieringsnivån enligt den internationella standarden Airport Carbon Accreditation. Taxi Göteborg, som dominerar taximarknaden, har bytt ut hela sin flotta till miljöbilar och utbildat alla förare i sparsam körning. Västtrafik satsar stort på biogas i kollektivtrafiken och ska avveckla 90 procent av fossila bränslen fram till år Bred satsning på miljöcertifiering När det gäller hållbara evenemang ligger Göteborg redan långt framme. De stora återkommande arrangemangen Göteborgs kulturkalas, Julstaden, Way Out West, Vetenskapsfestivalen och STCC har miljödiplomerats. Göteborgs kultur kalas har också belönats med Green n Clean Award från Yourope, The European Festival Association. Det är en utmärkelse till festivaler i Europa som jobbar med energibesparingar och skyddar naturtillgångar. Extra glada blev arrangören av Way Out West över den uppmärksamhet som deras arbete för hållbarhet har fått. Beslutet att erbjuda endast vegetarisk kost under årets festival resulterade i festivalsveriges största nyhet långt mer omtalad än de största artistsläppen. Världsledande som grön hotellstad I slutet av året hade 90 procent av de hotell som är anslutna till branschföreningarna, någon form av miljöcertifiering. Målet är att nå 100 procent. Inspirationsdag för branschen lockade 500 deltagare Utbildningssatsningen Sustainable Day, riktad till besöksnäringen, hölls på Svenska Mässan och återkommer nästa år. En bred publik hälsades välkommen att lyssna och bli inspirerade av bland andra Göran Carstedt, Naturliga Steget och Guy Bigwood, MCI. Hållbarhetsstrateg I arbetet med att utveckla en hållbar destination har bolaget tillsatt en tjänst som hållbarhetsstrateg med uppgift att driva hållbarhetsfrågor internt och externt. Målet är att hållbarhetsperspektivet ska integreras i verksamheten. Green Gothenburg Göteborg & Co har haft ansvaret för projektet Green Gothenburg. Projektet startades av fyra kommunala bolag för 2,5 år sedan. Det har varit framgångsrikt och när nu konceptet är framarbetat flyttas ansvaret till BRG för fortsatt drift. ISO Göteborg & Co medverkar i arbetet med utvecklingen av ledningssystem för hållbarhet vid evenemangen. Detta är en standard som redan innan den lanserats fått stort genomslag i branschen. Internationell lansering skedde i samband med London OS och arbetet går nu vidare med nationell lansering och förankring. Triple bottom line Under året fortsatte Göteborg & Co utvecklingsarbetet av triple bottom line. Metoden syftar till att utvärdera ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga effekter av evenemang. Bolaget medverkar i ett pilotprojekt, lett av Handelshögskolan i Göteborg, i syfte att utveckla metodiken. En uppföljande undersökning gjordes tillsammans med Way Out West och med särskilt fokus på evenemangets miljöeffekter. 12 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 13

8 FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT OCH ETT STARKT VARUMÄRKE. Näringslivsgruppen (NLG) är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner, universitet och högskola. Det övergripande syftet är att verka för en hållbar tillväxt av Göteborgs regionen samt stärka och utveckla varumärket Göteborg. Huvudområden är näringsliv, kunskapsmiljö och evenemang & kultur. En ny affärsplan med ett tydligt fokus på priori terade områden togs under året fram för perioden NLG stöder en lång rad aktiviteter inom huvudområdena. Här beskrivs ett ax plock av verksamheten under VÄSTSVERIGES STÖRSTA MÄSSA MED UNGA FÖRETAGARE Ung Företagsamhets mötesplats Våga Vara Egen arrangerades på Svenska Mässan i mars. 244 UF-företag med närmare 1000 elever deltog, vilket är nytt rekord. Under läsåret startade fler än elever på ett 40-tal av regionens gymnasieskolor 480 UF-företag. Målet är att ge alla gymnasieungdomar i Göteborgsregionen möjlighet att starta och driva ett UF-företag. TEDxGÖTEBORG Technology, Entertainment och Design NLG var samarbetspartner i TEDxGöteborgs event Beyond Borders på Lorensbergsteatern. TEDxGöteborg samlar innovativa och kreativa människor inom en mängd branscher och ska bidra till kunskapsspridning och utveckling. VENTURE CUPS SVERIGEFINAL I juni möttes Sveriges framtida entreprenörer i Venture Cups Sverigefinal på Göteborgs- Operan. Venture Cup är en av världens största affärsplanstävlingar och NLG gav finalen sitt stöd i syfte att lyfta fram entreprenörsstaden Göteborg. 14 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 15

9 inväntar bild GÖTEBORGS COMPANIPRIS Göteborgs Companipris delades ut för 19:e gången i syfte att uppmuntra det goda företagandet i Göteborgsregionen. Årets pristagare var en inter nationellt verksam bioteknologisk/ medicin teknisk koncern Vitrolife och Renew Group vars verksamhet är utveckling och försäljning av inne bandyutrustning. Företaget har 45 procent av världsmarknaden. GÖTEBORG EN POPULÄR STUDENTSTAD NLG, Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborgs Förenade Studentkårer har sam arbetat under många år i syfte att stärka Göteborg som studentstad. Under året genomfördes en ny omfattande student undersökning. Den visar att Göteborg fortfarande är en mycket populär studentstad och att 91 procent har Göteborg som förstahandsval. Musik- och nöjes utbudet och närheten till naturen bidrar i hög grad till detta. Mindre bra är boendesituationen där nära 60 procent uppgav att det är svårt att hitta en bostad. Mer än 80 procent anser att samverkan med arbetsgivare är viktig för deras framtida yrkesroll och de vill få hjälp med kontaktskapande aktivi teter. NLG jobbar vidare med att förbättra och utveckla dessa områden. SAMARBETE ARBETSGIVARE STUDENTER Under året genomfördes på uppdrag av NLG en studie där arbetsgivare från näringsliv och offentlig sektor tillfrågades om behov av och syn på samverkan och kontaktskapande aktiviteter med studenter. Arbetsgivarna var överlag positiva, men kännedomen var låg när det gäller hur man kan få hjälp med samverkan. NLG arbetar nu med åtgärder för att skapa bättre möjligheter för studenter vid Chalmers och Göteborgs universitet att hitta rätt karriär och underlätta för näringslivet att hitta rätt framtida medarbetare. FORTSATT SATSNING PÅ VETENSKAPSFESTIVALEN NLG beslutade om fortsatt stöd till Vetenskapsfestivalen under kommande treårs period, Festivalen är viktig för att öka intresset kring forskning och vetenskap och som uppmuntran till fortsatta studier efter gymnasiet. I samband med festivalen arrangerades också för sjätte året i rad en uppskattad get-together för alla gästforskare med familjer. FÖR ETT BRETT OCH INKLUDERANDE KULTURUTBUD Näringslivsgruppen ger kontinuerligt ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter i syfte att stimulera till ett brett och inkluderande kulturliv. Exempel på områden där NLG mycket aktivt har engagerat sig är i utvecklingen av Konst epidemin, en egen scen för Gothenburg English Studio Theatre samt stöd till marknadsföring av teaterstråket från Majorna till centrala Göteborg. NLG samverkar med och stödjer också årligen återkommande aktiviteter i staden. Till exempel har NLG stöttat Göteborgs kulturkalas sedan starten. NLG stöttade även: MTV World Stage på Götaplatsen Knarrholmen Festival i Göteborgs skärgård Göteborgs Dramatiska teater Min mormor Gladys Play Teaterkonst The Famous Swedish Project Musikens Hus Svenska mästerskapen i Poetry Slam Eldfestkommittén Eldfesten 2012 Gothenburg Film Studios GoKinema Scandinavian Movement of Cinematic Skills Teater Kattma Allting Finns! Teater Pugulist Trafficking, hedersmord och gröna små kaniner ildance International Gala 2012 Syntolkning Nu i Sverige Filmfestival Pelikanteatern 2.0 jag är inte övergående 16 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 17

10 ETT STARKT ÅR FÖR PRIVATTURISMEN. Göteborg & Co arbetar långsiktigt med att marknadsföra, paketera och sälja Göteborg som destination. Arbetet görs i samverkan med en rad partners i staden. Under året ökade antalet gäst nätter som ett resultat av ett stort utbud av konserter och festivaler, fer hotellrum, starka draglok som Liseberg och Universeum samt en konsekvent och långsiktig marknadsföring. Strategiska marknader Våra största marknader är Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien och Danmark. Norge ökade under året med 20 procent medan både Tyskland och Storbritannien minskade. Utvecklingen av nya marknader som Ryssland och Kina bevakades aktivt. Under 2012 har kampanjer genomförts i samarbete med ett stort antal partners. Hotellen har genomgående varit aktiva med attraktiva säljerbjudanden. Framgångsrik bearbetning av norska marknaden Den norska marknaden bearbetades i flera steg under Den inledande kampanjen genomfördes i samband med MTV-galan i juni. Den följdes sedan av vår största sommarkampanj någonsin riktad förutom mot Norge också mot Sverige och Danmark. I samarbete med hotellen och VisitSweden genomfördes under hösten två höstkampanjer i Norge med inriktning på shopping. Dessa kampanjer tillsammans utgör den hittills största satsningen på den norska marknaden. PR-kampanjer i Tyskland och England Inom ramen för Swedish Cities, ett samarbete mellan VisitSweden, Swedavia och destinationerna Stockholm och Göteborg, lyftes det kreativa Göteborg i PR-events integrerade med sociala kanaler. I Berlin riktade kampanjen in sig mot bloggare, medan det i London var fokus på musikmedia. I samarbete med VisitSweden genomfördes också en kampanj riktad mot IKEA Familys 8 miljoner medlemmar i Tyskland. Kina Ett affärssamarbete inleddes under året mellan Göteborg & Co, Västsvenska Turist rådet, Stockholm Visitors Board, Swedavia och Visit- Sweden. Det övergripande syftet är att skapa en ökad kunskap och positionera Sverige som destination samt attrahera ett ökat kinesiskt resande och en ökad flygkapacitet till Sverige. Projektet pågår fram till och med Ryssland Västsverige fick för första gången en direktlinje till Ryssland när Yamal Airlines började flyga tre gånger i veckan mellan Göteborg och Moskva. Under våren och sommaren genomfördes en konsumentkampanj tillsammans med VisitSweden i syfte att öka kännedomen om Göteborg samt stärka Göteborgs varumärke. Under hela året pågick en kampanj i samarbete med IKEA Family och VisitSweden i Ryssland riktad mot drygt tre miljoner Familymedlemmar. Travel Trade Under år 2012 har nya och befintliga researran görer bearbetats på mässor och workshops i Tyskland, Ryssland, Finland, Spanien och England. Ett stort antal säljledsrepresentanter från privatresesegmentet bjöds in till Göteborg i syfte att öka kunskapen om staden. 195 reseagenter och säljare kom, vilket klart överträffade målet som var satt till 110. hela staden på ett kort Göteborg City Card ger fri entré till stadens turistattraktioner, sight seeingturer, museum, lokaltrafik och parkering. Omkring 30 avtalspartners fanns med under För säljningsmålet var satt till dygn och vi nådde nästan ända fram. Göteborg & Co sköter den gemensamma marknads föringen i svenska och utländska kanaler samt val av återförsäljare. Göteborg är den enda destination, tillsammans med Dubai, som har ett mobilt City Card. Under året påbörjades ett produktutvecklingsarbete för kortet. Bilder: Målgrupperna konsument- och säljled bearbetades genom ett antal aktiviteter som on- och offline kam panjer, broschyrer, workshops med mera. 18 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 19

11 Julstaden Göteborg Destinationskampanjen för julen riktad mot Sverige och Norge, genomfördes i samarbete med Liseberg, Göteborgshotellen och Stor hotellgruppen. Samarbetspartners för den danska marknaden var Stena Line och Visit Sweden. Den gemensamma kampanjbäraren var Jul magasinet med en upplaga på 1,5 miljoner. Enligt gjorda mätningar har magasinet ett mycket högt läsvärde. Övrig marknadsföring bestod av annonser, digitala kanaler och utomhusreklam. 20 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 21

12 Höger sida, bild ovan: Projektet Göteborg City Shopping arbetar med att Göteborg ska ta position som shoppingdestination. Höger sida, bild nedan: Göteborg är öppen för kryssningstrafik även vintertid till skillnad från många andra nordiska hamnar. I december välkomnades fyra fartyg med sammanlagt passagerare till Julstaden. Göteborg populäraste skolresemålet Göteborg behåller greppet som ett av landets mest populära skolresemål trots att antalet skol klasser i år är något färre än i fjol. Skolresorna har förlängts i tid och allt fler väljer att bo på hotell i stället för på vandrarhem eller i stugor. Göteborg som skolresemål har 60 procent återbesök och ett servicebetyg på 4,8 av 5. Skolresan marknadsförs och säljs i paket med boende, aktiviteter, måltider och lokaltrafik. Totalt besökte personer Göteborg. Antalet gästnätter blev , vilket är en ökning med 40 procent sedan Klasserna kommer från hela Sverige, Norge och enstaka från Finland och Danmark. Shoppingen tar fart Målet för det relativt nyetablerade nätverket Göteborg City Shopping är att utveckla Göteborg som shoppingdestination genom samverkan, PR och en aktiv marknadsbearbetning. Under året bildades en styrgrupp med representanter från handeln, Göteborgs universitet, staden och fastighetsägare. Aktiviteter som exempelvis Shopping dagar i Göteborg genomfördes och shoppingen lyftes i flera kampanjer i Sverige och Norge. I sam arbete med hotellen paketerades och marknadsfördes shoppingweekends både natio nellt och internationellt. Press och media har bearbetats kontinuerligt med ett bra resultat. Rekordsäsong för kryssnings trafiken Göteborg är nu landets tredje största kryssningsdestination. Att allt fler rederier väljer att lägga till i Göteborg är resultatet av samarbetet mellan Göteborgs Hamn och Göteborg & Co. Under 2012 ankom 69 kryssnings fartyg med passagerare till Göteborg, en ökning med 32 procent jämfört med Kryssningsresenärerna omsatte tillsammans 50 miljoner i staden, varav 60 procent tillföll handeln. Över 70 procent av de som kom till Göteborg var förstagångsbesökare. Den största besöksgruppen var tyskar och därefter kom engelsmän och amerikanare. Gothenburg Cruise Network är på olika sätt med och bidrar till en fortsatt utveckling av kryssningstrafiken. I detta nätverk ingår bland andra hamnagenter, turoperatörer och transportbolag. 22 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 23

13 Möten i världsklass. I internationell kongresstatistik är Göteborg en av de mest framgångs rika icke-huvudstäderna i Europa. En unik samverkan, närhetskonceptet i stan och miljöarbetet är några framgångsfaktorer. Viktigaste är ändå alla de människor som med sitt engagemang, sin kompetens och förmåga till samverkan har gjort det möjligt för Göteborg att räknas som en av Europas ledande mötes- och evenemangsstäder. Göteborg Convention Bureau, GCB, är en del av Göteborg & Co och har som mål att utveckla och marknadsföra staden som mötesdestination. GCB finns till för att kostnadsfritt ge råd och stöd i processen fram till beslut om valet av destination för mötet. Under året har Göteborg & Co via GCB direkt eller indirekt medverkat till att 96 möten hållits i Göteborg. Dessa möten har samlat mer än delegater. De har genererat gästnätter och spenderat mer än 316 miljoner kronor på lokala transporter, hotell, mat, logi, shopping och nöjen! I de kvalitativa undersökningar som görs får mötesdestinationen ett mycket högt betyg från gästande kongressdelegater. På en 7-gradig skala, där 7 är världsklass, är betyget 6.1 när det gäller helhetsintrycket som mötesdestination. Ett stabilt mötesår 2012 kan summeras som ett stabilt mötesår trots ett utmanande konjunkturläge. Konkurrensen från andra destinationer har blivit allt hårdare och allt fler städer inser värdet av vad mötesindustrin kan generera. Fokus på pris blir allt större och den genomsnittliga vistelsen har minskat från 2.4 dygn till Ett av de största företagseventen i Europa 2012 Astra Tech World Congress kring temat tandimplantat genomfördes i Göteborg. Detta är det största företagsevent som någonsin arrangerats i Göteborg tandvårdsspecialister från 48 länder samlades för att ta del av ett omfattande veten skapligt program med öppet kunskapsutbyte. Temat var Creating the future by going back to the roots. Ett mycket lämpligt tema i Göteborg staden där tand implantatet föddes. Göteborg tog hem kong ressen i slutomgången mot London och Milano. Göteborg vann, enligt Astra Tech, för att upplägget och uppställningen var bäst Antal möten Antal delegater Antal delegatdygn Ekonomiskt inflöde (i miljoner kronor) Bilder vänster: "Göteborgs Stads agerande för att få med sig hela staden gör att det inte finns några problem utan bara möjligheter." Patrik Flygh Project Manager International Congresses & Events, Astra Tech. 24 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 25

14 Mötesstaden Göteborg är grönare än någonsin Genomförda möten 2012 några exempel Bild ovan: I ett unikt samarbete har de fem nordiska länderna gått samman för att erbjuda arrangörer hållbara destinationer för kongresser och möten Stadsplanerare nyfikna på Göteborg Under tre dagar i september genomförde In ter national Federation for Housing and Planning, IFHP, sin 56:e kongress i Göteborg. IFHP är ett världsomspännande nätverk av organisationer och enskilda verksamma inom bostadsförsörjning, stadsutveckling och planering. Nätverkets fokus ligger på hållbar stadsutveckling och är ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Att destinationen Göteborg ligger i framkant i världen när det gäller miljöarbete var det många av deltagarna som var nyfikna på. Totalt gjordes 18 studie besök med fokus på miljöfrågor. Clarion Hotel Post ny mötesplats i Göteborg Clarion Hotel Post på Drottningtorget invigdes i januari. Genom det nya hotellet har Göteborg fått ytterligare en plats för stora möten vilket är i linje med hur staden vill utvecklas. Fler ställen för stora möten gör också att staden kan bjuda in till flera parallella möten. I vår marknadsföring av staden lyfter vi fram fördelen att det är gångavstånd överallt. Hotellets läge nära Centralstationen ger ytterligare tyngd åt detta argument. Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta väldigt bra, och det matchar stadens ambition att bli internationellt ledande som hållbar mötes- och evenemangsdestination. Målet för destinationsprojektet Sustainable Gothenburg, som startade 2010, är att göra Göteborg till en världsledande hållbar destination för möten och evenemang. Göteborg & Co driver projektet i samarbete med miljöförvaltningen tillsammans med bland andra hotell- och restaurangföreningar, trafikföretag, mäss- och mötesanläggningar och kongressarrangörer. Resultatet av arbetet börjar nu märkas på allvar vilket framgår av en lägesrapport från projektet. För två år sedan fanns Göteborg överhuvudtaget inte med i jämförande listor över ledande mötesstäder. I årets benchmarking bland 16 nordiska destinationer, gjord av möteskonsulten MCI, är Göteborg i topp. Ett unikt nordiskt samarbete för hållbara möten De fem nordiska länderna träffade under året ett avtal med målet att kunna erbjuda arrangörer hållbara destinationer för kongresser och möten. Avtalet undertecknades av medlemmarna i den skandinaviska avdelningen för ICCA (internationella organisationen för kongresser och möten). Avtalet är det första i sitt slag i världen och består av tio punkter som varje medlem binder sig för att uppfylla. Det ger de nordiska länderna en konkurrensfördel, då allt fler organisationer efterfrågar miljömässig och social hållbarhet för stora möten. Mötesambassadörsprogrammet Majoriteten av våra forskare som tar på sig rollen att ta ett möte till Göteborg gör det på sin fritid och på mer eller mindre ideell basis. Ett mötesambassadörsprogram har därför utvecklats i syfte att få fler forskare att åta sig värdskapet för internationella kongresser i Göteborg. Programmet innehåller åtgärder/ aktiviteter för befintliga ambassa dörer, samt ett åtgärdsprogram för att värva nya. En angelägen fråga är att stärka återväxten av framtida mötesambassadörer. Möte Antal delegater Arena Hållbar Stad 400 Astra Tech World Congress 3000 Avfall Sverige 700 EFPC Primary Care 300 Energiutblick 1700 IFHP Housing & Planning 700 IFS Industrial Financial Systems 1100 Maritime Day 1300 Mänskliga Rättighetsdagarna 2400 Nobel Biocare Symposium 1100 Nordiskt Avfallsmöte 300 Odontologisk Riksstämma 9000 Röntgenveckan 1500 Stroketeamkongress 800 Svenska Psykiatrikongressen 700 Möten värvade 2012 några exempel Möte Euromath European Student Conference in Mathematics 2013 Antal delegater 300 I.C.E Combitech Event World Food Summit Sjukgymnastdagarna Moderaternas Riksstämma Miljöpartiet De Gröna Pangborn Symposium Nordic Nutrition Conference ECOC 2017 Fiberoptik Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 27

15 Hello I m Sweden Where international tourism is at an all time high for the seventh year in a row Allow me to introduce myself. I m the most populous country in Scandinavia and one of the strongest growing economies in Europe. I m Scandinavia s primary market and multinational companies such as H&M, Ericsson, Volvo and SKF have chosen to establish their headquarters here. I m also a very early adopter and if you look at the National Brand Index (NBI) you ll find I m among the top ten in the world and number six in Europe. And just to brag a little more, each year scores of friends flock to visit me. In fact, my tourism industry grew by more than 100% in the past decade. Gemensam satsning för fler flyg. Tillgängligheten är avgörande för att vara på valbar plats för privatresande, mötes- och eventarrangörer. I det regionala nätverket Göteborg Access samverkar Swedavia - Göteborg Landvetter Airport, Göteborg & Co, VisitSweden, Västsvenska Turistrådet och Business Region Göteborg för att utveckla utbudet och möjligheterna att resa till Göteborg och Västsverige. För att Göteborg som turist, näringslivs-, mötes- och evenemangsstad tillsammans med övriga Västra Götalandsregionen ska kunna öka antalet utländska besökare och utländska företagsetableringar under de kommande åren är ökad tillgänglighet en viktig faktor. Affärssamarbetet avser att genom gemensam satsning av investerade medel öka tillgängligheten genom att säkerställa goda internationella direktförbindelser till regionen från gemensamma prioriterade marknader. Likaså att arbeta efter en gemensam samarbetsform i marknadsföringsinsatser tillsammans med aktuellt flygbolag under etableringsfasen för att öka kännedom om den nya direktförbindelsen till Göteborg. Under 2012 förlorade Göteborg ett stort antal flyglinjer i samband med Skyways konkurs. Fokus har primärt varit att hitta nya flygbolag som kan beflyga de destinationer som förlorades. Under året startades och utökades även flera nya linjer. British Airways, Norwegian, Yamal Airlines, Air France, SAS och Direktflyg startade nya linjer. Air Berlin och Turkish Airlines utökade antalet avgångar på GOT. Även ett antal nya linjer med start 2013 har bekräftats av bmi regional, SAS, Spanair och Vueling. Totalt har 15 nya linjer startats 2012 eller till kännagivits med planerad start under Största flygbolag på Göteborg-Landvetter Flygplats är Norwegian med 13 destinationer och på Göteborg City Airport är det Ryanair med 18 destinationer. På önskelistan för nya direktlinjer står Milano, Dublin, Peking/Shanghai, St Petersburg, Zurich, Hamburg, Stuttgart, Wien och New York. Flygplats Totalt antal passagerare +/- % Stockholm Arlanda Göteborg Landvetter Malmö Stockholm Bromma Luleå Umeå Göteborg City Airport Åre Östersund Visby Sundsvall Härnösand Ronneby Kiruna Bild vänster: För att attrahera flygbolag att etablera linjer till Sverige introducerades ett nytt kommunikationskoncept som ska öka kunskapen om den svenska marknaden: "Hello, I'm Sweden". Det gjordes i samband med världens största flyglinjemässa, World routes delegater från 80 länder och drygt 300 flygbolag var på plats på mässan. 28 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 29

16 Som ett led i Way Out Wests miljöfokus serverades endast vegetarisk mat till personal, publik och artister. Ett initiativ som blev mycket uppmärksammat. EVENEMANG EN VIKTIG TILLVÄXt motor FÖR GÖTEBORG var ett starkt evenemangsår inte minst inom musikområdet. Samtidigt som evenemangen avlöste varandra pågick ett intensivt värvningsarbete, stöd till befintliga evenemang och utveckling av nya inom kultur, musik och idrott. 12 av 14 kandidaturer gick till Göteborg Göteborg vann 12 av 14 utvalda evenemangskandidaturer Dessutom har bolaget med - verkat i arbetet med tiotalet nyetableringar. Detta sammantaget beräknas generera gästnätter. Ett ökat fokus på omvärldsbe vakning och innovation har genererat ett femtiotal nya idéer och koncept huvudsakligen inom musik och kultur. Hela staden är arenan För att staden på ett kreativt sätt ska användas som arena är samverkan i nätverk en prioriterad uppgift. Viktigt är också att värna om befintliga platser för upplevelser och evenemang. Inom ramen för Evenemangsplats Göteborg görs en noggrann planering och koordination av evene mang i stadsrummet med de många ombyggnads projekt som pågår i staden. 30 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 31

17 EVENEMANGS KALENDER 2012 JANUARI Göteborg Ishockey Cup 2 5/1 My DOG /1 My DOG /1 Gothia Innebandy Cup 5 8/1 Disney on ice 13 15/1 P3 Guld /1 Göteborg International Film Festival /1 6/2 FEBRUARI Båtmässan /2 Melodifestivalen /2 Bild ovan vänster: Bruce slog sitt eget publikrekord på Ullevi med publiksiffran Aldrig har så många människor varit på arenan samtidigt. Bild ovan höger: Gothia Cup är världens största internationella turnering. Varje år deltar runt lag från 80 nationer. Höger sida, bild ovan: MTV World Stage var en av årets riktigt stora satsningar Höger sida, bild nedan: Intresset för det nystartade Öloppet har varit stort från både deltagare och publik. Det drygt 3,5 mil långa loppet består av simning och löpning på och mellan öar i Göteborgs södra skärgård. Stöd och utveckling Enligt en varumärkesundersökning har musiken bidragit till en mer diversifierad bild av Göteborg. Här har vi vässat oss ytterligare genom att ta nya initiativ och skapa utvecklingsprojekt. Den musikaliska bredden är stor, från de mindre bubblarna till de stora konserterna och festivalerna. Att utveckla existerande evenemang är en viktig del av evenemangsarbetet. Stödet ges på flera olika sätt men generellt gäller att stödet ska tillföra ett mervärde och därmed utveckla evene manget. I dagsläget ges stöd till ca 100 årligen återkommande evenemang. Det gäller stöd till Gothia Cup, Partille Cup, Göteborgsvarvet, Way Out West. Dessa evenemang är s.k. Hallmark events det vill säga evenemang som är årligen återkommande och har kommit att för knippas med staden. Det gäller också stöd till årligen återkommande evenemang som Swedish Beach Tour, West Pride (HBTQ- Festivalen) Göteborg Golf Cup, Gothenburg Sound Festival och Göteborgs Hamnfestival. Festivalerna och konserterna avlöste varandra Året inleddes med 1o-års jubilerande P3 Guld- galan med toppartister som Laleh och Veronica Maggio. Den 21 juni dansade tio tusentals männi skor på MTV World Stage Gala på Götaplatsen. Galan har arrangerats i en rad städer runt hela världen, men aldrig förut i Norden. Göteborgs goda rykte för musik- och kulturevenemang avgjorde valet av spelplats. Evenemanget tvsändes senare över hela världen med en räckvidd på 550 miljoner hushåll. Madonna och Bruce Springsteen gästade Ullevi. Bruce slog sitt eget rekord från 1985 med publiksiffran , ett arenarekord som fram till nu legat stilla. Enligt en lyrisk press och publik gjorde han en av sina bästa konserter någonsin. Metaltown, Trädgårdsföreningens nya konsertkoncept och Way Out West utökade från två till tre dagar. Way Out West med ett starkt artistuppbåd, satte lapp på luckan för sjätte året i rad. En ny dansfestival Summerburst med elektronisk musik arrangerades på Valhalla IP och Röda Sten användes återigen vid stora evenemang som exempelvis West Coast Riot. Många nya evenemang Utbudet av nya evenemang under sommaren var stort med Summerburst, TTA Swedish Racing Legaue, MTV World Stage, Skate på Liseberg, Volvo Winners Cup, Adrenaline City Cup, Ö-loppet och VM i matchracing för damer. Evenemang i regi av Göteborg & Co Göteborg & Co projektleder årligen evenemangen Göteborgs Internationella Veten skapsfestival, Göteborgs kulturkalas, Göteborgs priset för Hållbar Utveckling, Student Göteborg välkomst program och Julstaden Göteborg. Sveriges största kunskapsfest Allt sitter i hjärnan var temat för Internationella Vetenskapsfestivalen. Det allra senaste inom modern hjärnforskning stod i fokus och på plats fanns både svenska och utländska topp forskare elever och lärare deltog i någon av de 100 unika klassaktiviteterna. Totalt gjordes besök på festivalens 300 föreläsningar, workshops, debatter och aktiviteter. Helhetsintrycket av det öppna programmet var i genomsnitt 6,2 på en 7-gradig skala. Framför allt framhålls att festivalen är ett kreativt evene mang och en trovärdig för medlare av kunskap. Syftet med Vetenskapsfestivalen är att synlig göra forskning och att uppmuntra till högre studier. Göteborg Horse Show 23 26/2 Eurohorse /2 Passion för mat 24 26/2 MARS Mediedagarna /3 Fresh Fish /3 Eldfesten /3 J-VM i teamkonståkning 17 18/3 Champions League: Kopparbergs/Göteborgs FC Arsenal Ladies 21/3 TUR /3 APRIL OS-kval handboll herrar 6 8/4 GAS-festivalen 7/4 Konståkning VM Team 12 14/4 Olympiatravet 20 21/4 Derby BK Häcken IFK Göteborg 23/4 Göteborgs Internationella Vetenskapsfestival 16 29/4 Chalmerscortégen 30/4 32 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 33

18 Göteborgs kulturkalas slog rekord Kulturkalaset drog större publik än någonsin tidigare med besök. Totalt bjöds det på programpunkter och 200 matupplevelser. 33 procent av besökarna kom från orter utanför Göteborg. Kulturkalaset är alltså en angelägenhet för både Göteborg och hela Västra Götalandsregionen. Tillsammans genererade besökarna 65 miljoner kronor i turism ekonomisk omsättning. 90 procent är nöjda eller mycket nöjda med helhetsin trycket av Kulturkalaset. 76 procent av besökarna säger sig också ha fått ökad lust att besöka Göteborgs kulturliv efter kulturkalaset. Göteborgspriset för hållbar utveckling Göteborgspriset är ett internationellt pris med syfte att uppmärksamma insatser för en hållbar utveckling. Priset på en miljon kronor, delas ut i samverkan mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och tretton företag verksamma i Göteborg. Temat 2012 var slutna kretslopp. Pristagare blev Dr Michael Biddle, USA, som kombinerar teknikkunnande och entre prenöriell briljans i sitt arbete med att bland annat återvinna plaster samt Björn Söderberg, som bygger upp och utvecklar företag i Nepal inom området hållbar avfallsåtervinning. Student Göteborg mötesplatsen för nya studenter Målet för det årliga välkomstprogrammet är att nya studenter ska få en så bra bild av staden som möjligt och gärna stanna i Göteborg även när de studerat klart. I september var det dags för årets välkomstarrangemang på Trädgårn med 2500 studenter. Det följdes sedan av en dryg månads prova-på aktiviteter med sammanlagt 5500 studenter. Student Göteborg är ett samarrangemang mellan Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborg Förenade Studentkårer och Göteborg & Co, Näringslivsgruppen. Temat för Julstaden var kärlek Kärleksbudskapet visade sig i bland annat röda ljussättningar, kramhållplatser och projicerade budskap. Spektakulära ljusinstallationer fanns att beskåda längs det tre kilometer långa ljusstråket. I år ljussattes nya platser som exempelvis stadsdelstorg. En av årets nyheter var Filmshow i 270 grader som visades på fasaderna kring Götaplatsen. Medieintresset för Julstaden var stort. Bland annat utnämnde Reuters nyhetsbyrå i USA Göteborg till en av världens bäst dekorerade juldestinationer. Värdarna blev fler Värdskapet är en volontärpool med ungdomar och unga vuxna från stadens alla delar. Målet är att öka anställningsbarheten 0ch visa att man gör något viktigt och positivt för evene manget och sin stad. Under året utökades antalet medlemmar från 178 till 257. De har deltagit i över 35 evenemang, allt ifrån Göteborgs kulturkalas till Astra Tech World Congress och Swedish Beach Tour. Målgruppen breddas nu till att omfatta även de över 25 år och projektet kommer därmed att få ett nytt namn Team Göteborg evenemangsvärdar. Projektet leds av Göteborg & Co och finansieras av Göteborgs Stad och Förvaltnings AB Framtiden. Planering för idrottsåret 2013 År 2013 är ett späckat år för sport- och idrottsintresserade i Göteborg. Vår historia, nutid och framtid inom detta område kommer att lyftas särskilt i bolagets kommunikation. Stor kraft lades på planering och förberedelser av Inomhus-EM i friidrott 2013 och Dam-EM i fotboll Konceptet för Inomhus - EM i friidrott sammanfattas allt under ett tak. De tävlande kommer att bo på Gothia Towers, tävlingarna hålls i Scandinavium, kulkval, uppvärmning och prisceremonier äger rum i Svenska Mässan. På Svenska Mässan byggs en aktivitetsarena EM-torget för hela familjen, liksom fan zone, mässområde, kaféer och restauranger. Detta är ett unikt koncept som Göteborg är först med att genomföra. Världens största idrott kommer att stå i fokus i juli då Göteborg är en av sju värdstäder för UEFA Dam-EM Bara en frispark bort pågår samtidigt Gothia Cup. Damfotboll är världens snabbast växande sport och EM i damfotboll är det största kvinnliga evenemanget inom europeisk idrott. Det är också bland de största internationella fotbollsevenemang Sverige som enskilt land kan arrangera. MAJ Vårruset 8/5 GAS-festivalen 11 13/5 Göteborgsvarvet /5 Göteborgs Basketball Festival 17 20/5 Göteborgs Dans & Teater Festival 18 27/5 Göteborgsklassikern Hisingen Runt 20/5 Göteborgs Hamnfestival 20/5 Hammarkullefestivalen 25 27/ FIM Swedish Speedway Grand Prix 26/5 WestPride (HBTQ -festivalen) 30/5 3/6 Sverige Island 30/5 Skate på Liseberg 31/5 2/6 JUNI GAS-festivalen 2 3/6 Medborgarskapsceremonin 6/6 Clandestino festivalen 8 10/6 Arena Sweden 8 19/6 Göteborgs Cykelfestival 9/6 Göteborg Grand friidrott Prix 14/6 Metaltown 15 16/6 Sverige Japan damfotboll 20/6 MTV World Stage 21/6 VM Matchracing damer 26 30/6 Swedish Beach Tour /6 1/7 JULI Partille Cup /7 Madonna 4/7 Summerburst 5 6/7 Kim Larsen Sanne Salomonsen Konsert 6/7 Världsungdomsspelen 7 9/7 Lars Winnerbäck Konsert 13/7 Kent Konsert 14/7 34 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 35

19 Gothia Cup /7 Melissa Horn Konsert 15/7 Thåström Konsert 21/7 SM mountainbike 22 25/7 West Coast Riot 26/7 Bruce Springsteen 27 28/7 Beach Boys Konsert 29/7 AUGUSTI Magnus Uggla Konsert 2/8 Öloppet 4/8 Way Out West /8 Göteborgs kulturkalas 14 19/8 Göteborgsklassikern Göteborgs simmet 18/8 Midnattsloppet 25/8 SEPTEMBER Finnkampen 1 2/9 Ett urval av kommande evenemang Dam-EM i fotboll 2013 Världscup orientering /9 Student Kickoff 13/9 Bokmässan /9 Gothenburg Sound Festival 2013 TTA Swedish Racing League FINAL 29/9 Göteborgsgirot 2013 Göteborgs Hamnfestival 2013 Derby Jitex BK Kopparbergs/Göteborg FC 30/9 Göteborgsklassikern 2013 Inomhus-EM i friidrott 2013 JSM optimistjolle 2013 OKTOBER Derby IFK Häcken 1/10 P3-Guld 2013 Record Store Day 2013 NOVEMBER Hög servicenivå på Göteborgs Turistbyråer Göteborgs Turistbyrå, med butiker på Kungs portsplatsen och i Nordstan, tog emot besök 2012 och är öppen 363 dagar om året. Mer än kontakter togs emot via telefon, mail, chatt och Facebook. 2 miljoner broschyrer har distribuerats via Turistserviceställ på 80 platser i Göteborg. Turistbyråns informatörer fanns på plats vid alla kryssningsanlöp, större kongresser och evenemang. Under högsäsongen hade Turistbyrån också, för första gången, turistinformatörer till fots i centrum. Ett 20-tal Göteborgsguider auktoriserades under året, dels helt nya och dels på nya språk. SM-veckan i orientering 2013 Summerburst 2013 VM i bandy 2013 Världscup i orientering (NORT) Öloppet 2013 Master VM i orientering 2015 Volvo Ocean Race 2015 EM i handboll damer 2016 Euroskills (Yrkes EM) MILA Orientering 2017 Göteborgsklassikern Finalloppet 3/11 Julstaden Göteborg 16/11 31/12 DECEMBER Julstaden Göteborg 16/11 31/12 Göteborgspriset för Hållbar Utveckling /12 Julsång i City 18 19/12 Nyårsfirande Götaplatsen 31/12 Volvo Ocean Race Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 37

20 Hans Andersson Thomas Brühl Peter Hansen Pia Jönsson Rajgård Katalin Paldeak Garry White Sara Wennerblom Arén Olle Zetterberg MEET THE FUTURE forward InbJudan till destinationsdagen 14/ klockan 13.oo 17.oo på Elite Park Avenue Hotel Varmt välkommen till årets destinationsdag då vi lyfter spännande perspektiv på besöksnäringen. Vad krävs av vår destination och hur når vi dit tillsammans? Låt dig inspireras och få nya insikter från några av de mest intressanta och erfarna företrädarna för branschen! Som vår gäst är du också välkommen till Kulturkalasets invigning på Konserthuset kl samma dag. Göteborg & Co Mässans gata 8 Box Göteborg tel fax: goteborg.com Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande Camilla Nyman, vice vd, Göteborg & Co OSA senast den 7 augusti. Anmäl dig på goteborg.com/destinationsdagen. Inbjudan är personlig. dagens ProGraM IntroduktIon Anneli Hulthén hälsar välkommen PresentatIoner Improving the global competitiveness of Gothenburg Garry White, CEO, European Cities Marketing East meets west a joint Scandinavian approach How to be successful in new markets Peter Hansen, Vice president, Business Development & Communication Kan man sälja destinationer som man säljer bilar och bröd? Hans Andersson, Senior Partner, Forsman & Bodenfors Paneldebatt Stad region nation Hur blir vi framgångsrika tillsammans? Pia Jönsson Rajgård, VD, Tourism in Skåne Olle Zetterberg, VD, Stockholm Business Region Thomas Brühl, VD, Visit Sweden Katalin Paldeak, Direktör, Clarion Hotels Skandinavien och Baltikum summering Camilla Nyman sammanfattar destinationsdagen. Därefter mingel och nätverkande dagens Moderator Sara Wennerblom Arén, journalist och programledare FRESH FISH PÅ HOTEL POST 2012 fyttade Göteborgs modemässa Fresh Fish in på Clarion Hotel Post. Med det nya centrala läget hittade fer göteborgare till mässan. 40 oetablerade designers gavs chansen att visa upp sig för branschfolk och allmänhet och tävlade om pris för bästa kläddesign, accessoarer och smycken. Juryn hade ett tufft jobb att välja mellan över 200 bidrag från unga talanger. NYTT SAMARBETE KRING STADSUTVECKLING Higab och Göteborg & Co har under året samarbetat i en förstudie som syftar till att utreda möjligheterna att utveckla kulturmiljöer i Göteborg. Tillsammans kan stadens bolag och förvaltningar samt Higabs hyresgäster skapa liv och rörelse i Göteborgs unika miljöer. Förstudien beskriver vikten av att ta fram ett platssyfte, utveckling av starka erbjudanden och att skapa värdefulla upplevelser. En fördjupning har gjorts av tre utvalda kulturmiljöer: Kronhuskvarteret, Feskekôrka och Sockerbruket. Förstudien presenteras 2013 för styrgruppen för Kulturmiljöer, Higab, Göteborg & Co m.f. Hur möter vi framtiden tillsammans? På årets destinationsdag lyftes spännande perspektiv på besöksnäringen. Temat för årets Destinationsdag var hur stad-region-nation blir mer framgångsrika tillsammans? En fråga som blir allt viktigare. Talare var bl.a Garry White, CEO European Cities Marketing, Peter Hansen, Vice President Wonderful Copenhagen och Hans Andersson från Forsman & Bodenfors. SAMARBETE MED UTVECKLING NORDOST Göteborg & Co har inlett ett samarbete med Utveckling Nordost, ett EU-projekt med målet att skapa fer arbetstillfällen och göra nordöstra Göteborg mer känt. Området utgör en fjärdedel av Göteborgs yta och här bor var femte göteborgare. En kartläggning av besöksnäringen ingår som en del i utredningsarbetet. Arbetet ska landa i en konkret handlingsplan färdig i december EUROPEAN MARITIME DAY Göteborg utsågs av EU-kommissionen till värd för European Maritime Day 2012, ett årligt arrangemang med brett fokus på havs- och vattenfrågor. Medarrangörer var den svenska regeringen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. En stor maritim folkfest genomfördes på norra och södra Älvstranden med besökare. Därefter följde en konferens med nutids- och framtidsseminarier. Deltagandet var rekordhögt med besökare från 60 länder. Göteborgs Hamnfestival, som var en del av evenemanget, kommer tillbaka Ambitionen är att den ska bli ett årligt återkommande evenemang. In short, this is as much Scandinavia as you can get for your money. lonely planet. NOBEL WEEK DIALOGUE TILL GÖTEBORG 2013 FLYGANDE START FÖR ALFONS ÅBERGS KULTURHUS Ett nytt inslag under Nobelveckan var Nobel Week Dialogue då ledande vetenskapsmän och forskare från hela världen samlades för att möta Under de första sex dagarna efter premiären på LONELY PLANET VALDE GÖTEBORG en engagerad allmänhet. Konferensen kommer nu att hållas vart annat Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg fick insläppet När Lonely Planet listade de destinationer i världen år i Stockholm och Göteborg som resultat av ett samarbete mellan tidvis stängas för att det inte skulle bli för många i som ger mest värde för pengarna så rankades Göteborgs Stad, Nobel Media och Västra Götalandsregionen. Värd 2013 lokalen. Alfonshuset är inrymt i gamla Fröhandeln Göteborg som nummer två, bara slagen av Rio de är Göteborg. Satsning på kunskap och forskning är ett betydelsefullt spår i Trädgårdsföreningen. Kronprinsessan Viktoria Janerio. Lonely Planet ägs av BBC World och är i planen inför Göteborgs 400-års jubileum Ambitionen är att skapa kramar Alfons under invigningen av Alfons Åbergs världens största guideboksförlag. ett kreativt klimat och vara en arena där forskare möts över ämnesgränser för att anta de stora samhällsutmaningarna. Kulturhus. Till vänster prins Daniel och till höger författarinnan Gunilla Bergström som skapat Alfonsfiguren. 38 Verksamhetsberättelse Göteborg & Co 2012 corporate.goteborg.com 39

Tillgänglighet. Direktflyg från 14 skandinaviska. städer (7 svenska) Tåg, buss och bil. Färjelinjer. Promenadvänlig Effektiv lokaltrafik

Tillgänglighet. Direktflyg från 14 skandinaviska. städer (7 svenska) Tåg, buss och bil. Färjelinjer. Promenadvänlig Effektiv lokaltrafik Tillgänglighet Direktflyg från 14 skandinaviska städer (6 svenska) --1 timmes resa från huvudstäderna --20 min med buss från flygplatserna Tåg, buss och bil Direktflyg till 14 skandinaviska städer (7 svenska)

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj UEFA DAM-EM 2013 Kalmar 6 maj DAM- OCH FLICKFOTBOLL I SVERIGE OCH VÄRLDEN Vilka associationer ger detta? Positiva? Negativa? Allmänt intresse? Publiksiffror? Utövande? Framtid? DAM- OCH FLICKFOTBOLL I

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN 3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2015 Sedan starten 1994 har Gothia Innebandy Cup varit ett årligen återkommande evenemang i

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Foto: Stefan Nilsson 1 Evenemang - och mötesstrategi för Halmstad Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund och nuläge 3 Vision 3 Syfte 3 Vad är evenemang och möte 4

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli Medieanalys UEFA Dam-EM 2013 Linköping Analysperiod: 1 januari 31 juli Bakgrund Svenska Fotbollförbundet och värdorterna har beställt en analys av det mediala genomslaget kopplat till EM i fotboll

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se EN PRIVILIGIERAD STAD En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se Med sitt kustnära läge mitt på den svenska västkusten erbjuder Halmstad en mångfasetterad stad med unika

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP!

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! 02 SPORTFIVE PARTNER TILL AIK FOTBOLL OCH LEDANDE INOM SPORTS MARKETING Exklusiv agentur till AIK Fotboll & många toppklubbar i Tyskland & övriga Europa Säljer in

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Matlandethuvudstaden Göteborg 2012

Matlandethuvudstaden Göteborg 2012 Matlandethuvudstaden Göteborg 2012 Göteborg bidrar till att Sverige blir det nya matlandet. Detta g enom att fokusera på det unika innehållet, profilråvarorna, de bästa matlagarna och att låta allt ingå

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

AKTIVERINGSGUIDE 2014-2015 SUPERBOWL PARTY SUPERSERIEN SM-FINAL XXIX VM 2015 LANDSLAGET

AKTIVERINGSGUIDE 2014-2015 SUPERBOWL PARTY SUPERSERIEN SM-FINAL XXIX VM 2015 LANDSLAGET AKTIVERINGSGUIDE 2014-2015 SUPERBOWL PARTY SUPERSERIEN SM-FINAL XXIX VM 2015 LANDSLAGET BILD Johan Stål, WR Örebro Black Knights Superserien MVP 2013 Välkommen! Det gröna gräsets schack! Vi är på en resa.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök Parallella arrangemang Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök erbjudande! Mässan du inte vill missa Boka plats på GastroNord eller Vinordic senast 31 maj 2013 så får du Affärspaketet

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

GULDSTRIDEN SM-FINALERNA 2015

GULDSTRIDEN SM-FINALERNA 2015 GULDSTRIDEN SM-FINALERNA 2015 PUBLIKSUCCÉ Sedan 2005 har det spelats en avgörande finalmatch för både herroch dameliten i svensk handboll. Varje år är det samma tryck och intresse runt arrangemanget i

Läs mer