Årsredovisning Etablering Västerås AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Etablering Västerås AB"

Transkript

1 Årsredovisning Etablering Västerås AB 214

2

3 Innehållsförteckning Inledning av bolagets vd...4 Ägande och styrning...5 Uppdraget...6 Lokal och nationell samverkan...8 Näringsliv...1 Inledning Bästa möjliga förutsättningar Västerås & Co...15 Inledning Privatturism Möten Evenemang och attraktionskraft Platsvarumärket Marknad och kommunikation Finansiell information...25 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse TRYCK Edita Brobergs AB ANSVARIG UTGIVARE Tapio Hovebro TEXT OCH PRODUKTION Västerås & Co FOTO Pia Nordlander, Leon Grimaldi, Clifford Shirley, Simon Ydhag, Anders Sewerin, Peter Vahlfridsson, Per Groth, Mostphotos samt pressbilder från ABB, Expectrum, Västerås Science Park och Aros Congress Center.

4 214 ett gott år för Västerås Etablering Västerås AB verkar för att få fler besökare och bosättare till Västerås, fler företag att etablera sig och för att hjälpa befintliga att utvecklas. Två verksamhetsgrenar arbetar för det. Näringsliv Västerås arbetar för en hållbar tillväxt, för att nya företag ska etablera sig och för att stödja redan etablerade till fortsatt utveckling och expansion. För att lyckas arbetar vi aktivt med att stärka samarbetet inom näringslivet och mellan näringslivet och offentliga aktörer. Ett viktigt inslag är också att arbeta med förbättringar av företagsklimatet. Inte minst med Västerås stads service- och myndighetsutövning för företagen. Västerås stiger i olika rankingar av företagsklimatet och antalet nystartade företag i Västerås fortsätter att öka: 214 startades hela 855 företag. Västerås & Co arbetar för att tillsammans med andra marknadsföra Västerås utåt. Det görs bland annat genom turistbyrån, Västerås Convention Bureau och genom marknadsföring av vårt platsvarumärke. De många publika arrangemangen och evenemangen lockar många till staden och bidrar till marknadsföringen av den. Resultaten 214 är över förväntan med 2 procents ökning av gästnätterna under sommarmånaderna. Under året har våra arbetsformer utvärderats och vi har stramat upp våra interna rutiner. Etablering Västerås AB står 215 inför att ta nya steg i sin utveckling. Omvärlden och kraven förändras och vi vill att Västerås ska fortsätta att ligga i toppen bland städer som utvecklas och växer. Etablering Västerås AB ska vara det bästa verktyget för att främja den utvecklingen. Bo Dahllöf Verkställande direktör, Etablering Västerås AB 4

5 Ägande och styrning Under året har bolagets styrelse haft fyra ordinarie styrelsemöten och en bolagsstämma. Styrelsen består av följande personer: ORDINARIE LEDAMÖTER Ulla Persson, ordförande Elisabeth Unell Karin Röding (t.o.m ) Christian Brobeck Suzanne Lagerholm Bo Dahllöf Sara Seltborg (fr.o.m ) Västerås stad (s) oppositionsråd (m), Västerås stad rektor Mälardalens högskola vd, Aroseken kommunikationsdirektör, ABB vd, Etablering Västerås informationschef, Mälardalens högskola SUPPLEANTER Klas Wåhlberg Niclas Ramsin Anki Bengtson (t.o.m ) Christer Norström Tobias Hultberg (fr.o.m ) vd, Bombardier Transportation utvecklingsansvarig, ICA Sverige Logistik vd, Aros Congress Center vd, Swedish Institute of Computer Science (SICS) vd Aros Congress Center SEKRETERARE Lena Eriksson näringslivsutvecklare, Västerås stad 5

6 Etablering Västerås AB Under ledning av vd Bo Dahllöf och styrelseordförande Ulla Persson, bedrivs flera verksamheter i bolaget. Näringsliv Västerås uppdrag är att underlätta och skapa fler företagsetableringar på orten och samtidigt stödja redan verksamma företag med information, råd och kontakter för deras fortsatta utveckling och expansion i Västerås. Västerås & Co har i uppdrag att marknadsföra Västerås utanför stadens gränser i syfte att stärka stadens attraktionskraft och tillväxt. Västerås & Co leder det strategiska arbetet med att utveckla Västerås platsvarumärke i samarbete med stadens näringsliv. Vidare ansvarar organisationen för några av stadens större strategiska evenemang samt driver arbetet med att öka privatturismen till Västerås där Västerås Turistbyrå är en del av verksamheten. I uppdraget ingår även att leda arbetet i Västerås Convention Bureau som genom partnerskap med den lokala besöksnäringen fokuserar på att utveckla mötesindustrin i Västerås. 6

7

8 Lokal och nationell samverkan Samverkan är vår nyckel till framgång och ett viktigt verktyg för den framtida utvecklingen av Västerås. Genom samverkan med våra intressenter kan vi generera en mängd fördelar som förstärker inte bara stadens mål, vision och varumärke utan även bidrar till övriga intressenters mål och tillväxt. Samverkan sker både i lokala och nationella nätverk. Etablering Västerås AB (EVAB) deltar i Stockholm Business Alliance tillsammans med 52 kommuner i Mälardalen. Syftet är att marknadsföra Mälardalen för omvärlden som en intressant region i Skandinavien att investera och etablera sig på. Knutet till samarbetet finns arbetsgrupper bland annat inom logistik och automation som vi deltar i. Näringsliv Västerås deltar i årliga SKNT-konferenser med kollegor från hela landet för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det finns ett nätverk i Västmanland för näringslivsutveckling som VKL och Landstinget deltar i, ett liknande nätverk finns som länsstyrelsen bjuder in till, Näringslivsforum. Vi är delaktiga i arbetet med den affärsplan som tagits fram av Västmannarådet. Samverkan har knutits mellan Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping, första arbetet har varit att utveckla en gemensam karttjänst för etableringsarbete. EVAB är delägare i den nationella turismorganisationen VisitSweden AB samt är medlem i Visita som är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Visita har bland annat till uppgift att auktorisera Sveriges turistbyråer. Ett turistiskt samarbete sker med Västmanlands kommuner och landsting och med kommunerna runt Mälaren samt med Västerås Citysamverkan. Västerås Convention Bureau drivs som ett treårigt projekt. Styrgruppen består av intressenter från kommunala förvaltningar, näringslivet, högskolan, landstinget och länsstyrelsen. Västerås & Co administrerar projektet och har ordförandeskapet i styrgruppen. Västerås Convention Bureau deltar aktivt i två nätverk, SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus) och ICCA (International Congress and Convention Association). Västerås & Co genomför Guldstänk, på uppdrag av näringslivsenheten, och leder arbetet i styrgruppen. Västerås Cityfestivalen och Power Big Meet Crusing leds av Västerås & Co i samarbete med polis, kommunala förvaltningar och näringslivet. Samverkan är grundförutsättningen för att Etablering Västerås AB ska kunna åstadkomma ett bra och bestående resultat. 8

9

10 Blomstrande näringsliv Ett bra företagsklimat och goda förutsättningar för nyetableringar och expansioner är grundstenar i Näringsliv Västerås arbete. År 214 började vi på allvar med utvecklingsarbetet att förbättra stadens service mot befintliga och möjliga nya företag. Näringsliv Västerås fick uppdraget och mandatet av stadsdirektören att driva och koordinera förbättringsarbetet. Västerås fick under året flera utmärkelser och tydliga framsteg gjordes i olika rankingar. En bidragande orsak har varit vårt arbete med enheter som direkt eller indirekt påverkar NKI-resultat (nöjd kund-index). Mycket tyder på att vi kan se fram emot flera utnämningar och ännu bättre resultat. Under året har Västerås skickat signaler till omvärlden att staden växer och har en stark framtidstro. Den unika arenan Expectrum för samarbete mellan olika åldrar och kompetenser, invigdes i Skrapan. Nordens största solcellspark belägen längs E18 invigdes i januari, en anläggning som alstrar motsvarande 4 lägenheters årsförbrukning. Även Mälarenergi som startade sin samförbränningspanna (en miljardinvestering) har imponerat på studiebesök från flera delar är världen. År 215 innehåller stora utmaningar för Västerås, bland annat en växande befolkning som kräver nya bostäder och behovet av kompetent arbetskraft. Detta är utmaningar som vi alla måste vara medvetna om och gemensamt bidra till att lösa på bästa sätt. Mycket glädjande var beskedet om de extra statliga miljonerna till Mälardalens högskola och den skräddarsydda elingenjörsutbildningen med start HT 215, som tagits fram av bland annat Jobba i Västerås (JIV) i samarbete med representanter från näringslivet. Conny Petrén Näringslivschef 1

11 Exceptionella förutsättningar Näringsliv Västerås uppgift är att arbeta med tillväxtbefrämjande åtgärder för nya som befintliga, små som stora företag i Västerås samt ha en drivande och samordnande roll inom näringslivsutvecklingsarbetet. Västerås attraktionskraft är stark där näringslivet under året visade en ökad orderingång, framförallt under hösten. Många Västeråsföretag ökade sin expansionsvilja och flera internationella etableringsförfrågningar offererades. Ett par kreditinstitut har uppmärksammat och rankat västeråsföretagens tillväxt; första plats som årets tillväxtkommun i länet samt en sjundeplacering som årets företagarkommun i Sverige. Handelsstaden Västerås är fortsatt stark. Erikslunds handelsområde har för andra året i rad utsetts till Årets köpcentrum i Sverige. Ett stort fokus ligger på att bidra till ett ännu bättre företagsklimat. Arbetet bedrivs i en tvärfunktionell grupp med kopplingar till vårt kundcenter. Bland annat används Samspelet med företagen, ett spel där var och en sätter sig in i vilka olika situationer som uppstår främst inom myndighetsutövningen, och diskuterar fram gemensamma positiva lösningar. Spelet skapar förutsättningar för en helhetssyn om hur man på olika sätt och i olika situationer lyckas med kundkontakter. De olika enheterna inspirerar och sporrar varandra till ytterligare förbättringar. 11

12 Expectrum ska vara en plats som väcker, tillvaratar och utvecklar barn och ungas intresse för teknik, som blir ett fönster för regionens teknologiutveckling och en arena för samverkan. En dynamisk plats för lärande och innovationer, kunskaps- och samhällsbyggande. Genom denna etablering, med fokus på teknologin för människan, satsar Västerås på den kunskap och det lärande som vi ännu ej har utan bygger för framtiden. Nio bransch- och områdesträffar har genomförts, bland annat Teknikkonsulter, Vård och omsorg, Handel, Kvinnliga företagare, Bemanning och rekrytering, Tunbytorp och Ängsgärdet. Utöver dessa träffar har sju studiebesök genomförts på olika Västeråsföretag. Rådslaget är ett dialogforum med tema Attraktivt Västerås, som avslutade årets träffar med Västeråsföretagen. Ett 8-tal deltagare fick lyssna på ett inspirerande föredrag om stadstrender i världen och om Västerås och genom en workshop ge svar på två frågeställningar: vad betyder ett attraktivt Västerås för dig och vad behövs för att Västerås ska vara attraktivt för dig och ditt företag? I samarbete med Unga Jobb avslutades Rådslaget med föreläsning och vittnesmål om hur olikheter är viktigt att kunna hantera inom ledarskapet och varför det är en styrka i affärssammanhang. Expectrum invigdes under 214 med placering i Skrapan, centralt i Västerås. Ungefär 3 aktörer deltog och har medverkat till att Expectrum har mycket goda förutsättningar att börja byggandet av en världsunik plats för människa och teknologiutveckling. Processen har påbörjats och verksamheten som föreslås organiseras inom Etablering Västerås AB, har redan attraherat nya företag som kommer att etablera sig i Expectrums lokaler under 215. En annan viktig aktör som redan finns där är SICS (Swedish ICT), som har ett nätverk av kvalificerade resurser inom IT-utveckling. Bland annat deltar man i utvecklingen av vårt nya resecentrum. Västmannarådet tog fram Affärsplan Västmanland där man beskriver de styrkeområden som man kom överens om finns i länet: automation, kraft/energi/miljöteknik, järnvägsteknologi och hälsoteknik. 12

13 Planen antogs under 214 och är tänkt att vara vägledande för parterna vad gäller utvecklings- och innovationssatsningar ur ett helhetsperspektiv. Ett arbete pågår för att utforma handlingsplaner och aktiviteter runt om i länet, i vilka Näringsliv Västerås har deltagit, för att bidra till utveckling genom bredare samverkan och ökad lönsamhet. Stadens styrkeområden har behov av kompetens och under året har stort fokus lagts på kompetensförsörjningen. Näringsliv Västerås har anordnat två workshops som handlat om ett attraktivt Västerås i syfte att locka och att behålla talanger. Genom Jobba i Västerås (JIV) arbete och kontakter har vi fått lära oss att Västerås internationellt kallas ingenjörsstaden, energistaden eller konsultstaden beroende på sammanhang. Samtliga är attribut som väcker intresse och nyfikenhet hos viktiga målgrupper. Vidare har kompletta förberedelser gjorts för att upphandla en hemsida som riktar sig till företag, företagande och nyetableringar. Utöver relevant information kommer uppgifter att finnas om vad som gör Västerås unikt och spännande. Sidan konstrueras så att den kompletterar stadens hemsida med länkar. Utvecklingen av hemsidan kommer att följa det arbete som Västerås & Co driver med varumärkesplattformen. All information kommer att finnas på korrekt engelska. Västerås har marknadsförts som en bra stad att bo och verka i genom annonsering i utvalda medier samt deltagande på olika mässor. Västerås stad och bolaget Etablering Västerås har under året deltagit aktivt med information i nätverken Handelskammarklubben och Företagsmötet. Västerås teknikstaden som handlar hållbart! 214 var det totalt 855 (84) företag/ arbetsgivare som registrerades och etablerades i Västerås varav 441 (415) var aktiebolag, 37 (375) enskilda firmor och 44 (14) handelsbolag (nettoförändringar). Handelsindex sällanköp på totalt 153(156) visar också att Västerås fortsatt är en regionhandelsstad att räkna med. Siffrorna för nystartade inom besöksnäringen i de olika bolagsformerna 2 (1). Siffrorna läses 214 (213). 13

14

15 Förbättring och förändring Verksamhetsåret 214 var året då grunden lades till en hållbar framtida verksamhet för EVAB genom nya ägardirektiv, styrdokument och arbetssätt. För Västerås & Co:s del förväntas arbetet med förbättrade administrativa rutiner och en internutbildning för samtliga medarbetare innebära en tydligare rollfördelning och en effektivare resursanvändning på sikt. Antalet anställda har under året varit tolv personer. Två personer har varit långtidssjukskrivna under sammanlagt 485 dagar. Västerås & Co har fortsatt arbetet med Västerås attraktionskraft för att få arrangörer att förlägga sina arrangemang i Västerås. Arbetet att målmedvetet förbättra kvaliteten i de evenemang som bedrivs i egen regi har fortsatt. Västerås & Co genomförde Guldstänk för första gången och tog ett nytt grepp kring arrangemanget, vilket gav ett mycket lyckat resultat. Att ha ett gott samarbete med våra intressenter är verksamhetens grundsten. Samarbetet med stadens förvaltningar och bolag, idrottsrörelsen, Västerås Citysamverkan samt näringslivet har inneburit att flera betydelsefulla arrangemang har kunnat genomföras i Västerås. Exempel på några är SM i triathlon, Midnattssolsrallyt samt SM i konståkning. Västerås & Co har tilldelats uppdraget att driva Västerås platsvarumärke, ett arbete som precis har påbörjats. Projektet Västerås Convention Bureau har åstadkommit goda resultat; det turistekonomiska värdet för bekräftade möten uppskattas till över 55 miljoner kronor. Även för privatturismen har året varit gynnsamt. Nya satsningar och evenemang har bidragit till ökade gästnätter. Den 31 juli utbröt en stor skogsbrand i Västmanland och dess påverkan på besöksnäringen är svår att överblicka. Tapio Hovebro Marknadschef 15

16 Privatturism i Västerås År 214 minns vi som året med många nyheter. Vi fick bland annat en ny playa, en kabelpark som lockar och utmanar samt Sveriges första actionbad, Kokpunkten. En ökning på 2 procent mot föregående år Det har varit ett annorlunda år med en sommar som började svalt och regnigt men slutade med en lång värmebölja. När vi summerar året har gästnätterna ökat; bara under juni, juli och augusti hade vi en ökning på 2 procent mot föregående år. Västerås Mälarcamping slog rekord och Gästhamnens ställplatser för husbilar var vid flera tillfällen fullbokad. Att vi nu lever upp till att vara Mälarstaden Västerås har förstärkts med den nya playan Lögastrand och en kabelpark vid gästhamnen som roat både åkare och åskådare under sommaren. Elbafärjan har fått en ny rutt och Kokpunkten invigdes i slutet av augusti. VÄSTERÅS TURISTBYRÅ År 214 hade Västerås Turistbyrå drygt 96 besökare i butiken. Dessutom hade vi under åtta sommarveckor en ambulerande turistbyrå som mötte turisterna på plats i city och på andra strategiska platser i staden. Sedan många år tillbaka är Västerås Turistbyrå det naturliga valet när det gäller att boka och hämta evenemangsbiljetter till arrangemang som sker både i Västerås och i övriga Sverige. Västeråsaren är en viktig målgrupp eftersom 6 procent av våra besökare bor hos släkt och vänner när de kommer hit. Genom att sälja 16

17 biljetter får vi ett personligt möte med västeråsarna vilket är otroligt viktigt eftersom de är stadens bästa ambassadörer. De som inte behöver informationen vid första mötet med oss vet var turistbyrån finns och kommer tillbaka för mer information vid nästa tillfälle. Under 214 sålde vi cirka 62 biljetter, varav de flesta till Västerås Konserthus. På turistbyrån bokas och säljs biljetter även till ett stort utbud av aktiviteter som till exempel entré till Kokpunkten, spökvandringar på Engsö Slott och båtturer på Mälaren. Vi har ett brett utbud av souvenirer med det mesta från nyckelringar med Västerås- och Sverigemotiv och dalahästar till Skultunaprodukter. Ambitionen är att det ska finnas något för alla smaker och plånböcker. Besökarna på Västerås Turistbyrå ska känna att de får ett suveränt värdskap och mottagande samt inspireras och lockas till att se och uppleva mer i Västerås. GUIDNINGAR Västerås Turistbyrå erbjuder guidade turer. De som vänder sig till oss är företag, föreningar och västeråsare som vill lära sig mer om sin stad. Dessutom bearbetas både svenska och utländska researrangörer som förses med turförslag. När det gäller utländska researrangörer har vi ett nära samarbete med Västmanlands kommuner och landsting som har en internationell säljare. Under året har visningsresor gjorts för den rysktalande marknaden. Vi samarbetar sedan flera år även med VLT, där ett stort utbud av guidade promenader erbjuds under sommaren vilka uppskattats mycket av västeråsarna. Med våra guidningar lär de sig mer om sin egen stad, vilket bidrar till en ökad stolthet och att de mer sannolikt berättar för vänner och bekanta om Västerås. DIGITALA MEDIER Digitala medier blir viktigare, därför finns vi på både Instagram och Facebook samt jobbar aktivt med vår hemsida visitvasteras.se som 214 hade nära 15 unika besökare och 1,3 miljoner sidvisningar. På hemsidan finns det mesta: en utförlig evenemangskalender, information om besöksmål, restauranger, aktiviteter och turförslag för grupper. Våra unika boenden samt andra hotell, stugor, campingar och aktiviteter är bokningsbara dygnet runt på sidan. Här finns även en bildbank som är uppskattad av media från hela världen. I år hade vi bland annat ett grekiskt flygbolag på besök som filmade Utter Inn och Hotell Hackspett, samt journalister från Hong Kong som skrev för ett magasin med en veckoupplaga om 15 exemplar. Även de var här med anledning av Mikael Genbergs hotell. Vi jobbar dessutom kontinuerligt med att tipsa olika redaktioner om våra besöksmål och evenemang då vi tydligt ser hur värdefullt det är med redaktionella texter och reportage med anknytning till Västerås. En av de populära turerna var Folkhemsturen. visitvasteras.se hade 1,3 miljoner sidvisningar under

18 Möten Västerås Convention Bureaus (CVB) andra verksamhetsår 214 har fokuserats på kundbearbetning. Tack vare ett gott samarbete med partnerföretagen har vi lyckats bekräfta stora kongresser och företagsevent till Västerås. För kommande åren 215/ 216 har Västerås CVB medverkat till bekräftade möten som ger ett turistekonomiskt värde på cirka 45 miljoner kronor till staden. År 214 har varit framgångsrikt. Vi har deltagit på nationella branschmässor och presenterat verksamheten både i lokala nätverk och mot nyckelpersoner i Västerås. Det har resulterat i en stor kännedom om vår verksamhet på kort tid, vi har synts i många nätverk och fått en bra medial uppmärksamhet. Fler lokala värdar har tagit initiativ till att ansöka om kommande kongresser till Västerås tillsammans med Västerås CVB. Vid årets slut har vi fått fem nya partners och har nu sammanlagt 25 stycken. Västerås CVB har haft en kort startsträcka som nystartad verksamhet med resultat som få CVB:er har levererat redan efter det första året. Våra tjänster har varit efterfrågade och det resultat vi nått på kort tid gör skillnad för Västerås. Vi har fått många positiva omdömen om Västerås och Västmanland som mötesdestination. Vårt sista projektår 215 ska vi hitta en organisationsform och finansiering som gör att verksamheten kan bli permanent och finnas i många år framöver. 18

19 3 tecken AKTIVITETER Under året har vi genomfört en rad olika aktiviteter och träffat många potentiella kunder. Genomförda aktiviteter 214 Mötesindustriveckan och Mötets Dag, januari, Stockholm Mälardalens Event & Möten, 29-3 januari, Västerås Möten och Events, 19-2 februari, Stockholm TUR-event, 2-21 mars, Göteborg Affärsdag VAN, 8 maj, Västerås Miljöseminarium, 2 oktober, Västerås Travel World, 14 oktober, Stockholm ICCA World Congress, 1-5 november, Antalya, Turkiet Västerås Convention Bureau (CVB) drivs som ett treårigt projekt inom Västerås & Co:s verksamhet. Västerås CVB är en icke vinstrivande organisation vars uppdrag är att marknadsföra Västerås som mötesstad och öka antalet möten som genomförs i staden. Även länets anläggningar och aktiviteter marknadsförs och ingår i samarbetet. Övriga aktiviteter Lansering av nyhetsbrev Ny mötesbroschyr Ny Västeråsfilm Annonsering JCDecaux MÅL/UTFALL Västerås CVB följer regelbundet upp de mätbara mål som finns för verksamheten. I måluppfyllelsen för punkt 1-4 räknas de förfrågningar där Västerås CVB hanterat hela eller delar av ett möte och förmedlat förfrågningar kring dessa till partnerföretagen i Västerås och Västmanland. Mål 214 UTFALL UTFALL Antal förfrågningar Antal gästnätter Antal bids Antal grupper Möten/gästnätter* 15/ 7 5 3/ / 1 15 Exempel på bekräftade möten PwC TUR-spelen 215 Socialdemokraternas partikongress 215 Sveriges Innovationsriksdag 215 Panndagarna 215 RFSU-kongressen 215 KFS-dagarna 216 Biblioteksdagarna 216 *I denna måluppfyllelse räknas de förfrågningar där Västerås CVB har bidragit till att hela eller delar av mötet hamnat i Västerås eller Västmanland. Utfallet för detta mål är redovisat per den 1 januari

20 Evenemang & attraktionskraft Våra större evenemang som Power Big Meet, Västerås Cityfestival och WSS Höstkroken inshore får alla ett fortsatt högt betyg av sina besökare och vi kan både se och mäta den positiva effekten av dem. Västerås har även många privata aktörer som erbjuder allt från yachtcharter till bastuflottar och många är duktiga på att nätverka och kommunicera sina tjänster. Under sommaren var det tätt mellan aktiviteterna, särskilt under superhelgen maj då flera stora evenemang inföll samtidigt: Västerås skärgårdsdagar, vårmarknad på Rocklunda, invigningen av Karlsgatan 2:s nya lokaler, kultur- och musikfestivalen Musikrum, flyguppvisningen Roll out och Viksäng som firade sitt 5-årsjubileum. Denna helg invigde vi även Öster mälarstrands nya brygga som samtidigt blev en ny hållplats för Elbafärjans båtrutt. Affisch för Superhelgen. För tredje året i rad arrangerades Västerås historia i centrum i syfte att stärka vår stolta, lokala historia. Carl Jan Granqvist höll en föreläsning, Niklas Ulvebrand visade gamla Västeråsbilder och representanter från Västmanlands Länsmuseum med flera fanns på plats i Gallerian. Dagen avslutades med en guidning av Niklas Ulvebrand under temat fula hus. Västerås är i första hand känd som teknikstad, men på senare år även som handelsstad; under större delen av 214 kunde vi fortfarande kalla oss Årets stadskärna och Erikslund shopping center utsågs 214 till Sveriges bästa köpcentrum för andra året i rad. Samtliga utmärkelser är konkreta erkännanden på att vårt arbete mot visionen går åt rätt håll. Samtidigt stärker de Västerås attraktionskraft utåt och bidrar till en ökad stolthet inåt. I Västerås utmärker vi oss för vår handlingskraft, vårt stora kunnande och varierade näringsliv. Sammantaget ger det oss goda förutsättningar att fortsätta verka för det attraktionskraftiga Västerås. 2

21 Platsvarumärket För kommuner är konkurrensen hård om investeringar, arbetstillfällen, turism och publicitet. Aktiviteter och evenemang måste tillgodose både näringsliv, invånare och besökare. När de olika faktorerna samverkar gynnas befolkningsökningen som i sin tur är avhängig tillväxten både på kort och på lång sikt. Och med en god tillväxt och nöjda invånare skapas en växande stad med ett brett och varierat utbud. För Västerås är en sådan utveckling central då kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar. Västerås & Co:s roll är att leda samspelet mellan utvalda intressenter och att marknadsföra Västerås utanför kommunen i enlighet med vår vision Västerås 226 staden utan gränser. Vår uppgift är att fylla platsvarumärket med flera olika element som i sin tur ska generera att staden blir mer attraktiv och tangera mot varumärket. För att uppnå vår vision är det viktigt att det vi gör bottnar i ett samspel med resten av stadens intressenter och övriga som har nytta av en attraktivare stad. Prioriteringen för 215 och ett av det första målet under året, är att vi har en varumärkesstrategi som är förankrad och implementerad brett i staden. För att lyckas med uppgiften ska vi organisera oss och skapa de rätta grupperingarna för att nå brett och få acceptans i staden. 21

22 Marknad och kommunikation Marknadsenhetens uppdrag är att stödja Västerås & Co:s olika affärsområden med kompetens inom såväl marknad som kommunikation. År 214 har marknadsenheten formats och utökats till fyra tjänster för att tillgodose bolagets behov. Marknadsenheten stödjer Västerås & Co med olika kommunikationsinsatser inom bland annat grafisk formgivning, webbkommunikation, projektledning, strategisk marknadsföring, omvärldsbevakning och PR. Enheten hjälper bolagets olika affärsområden att nå ut med sin kommunikation för att nå målen i Västerås & Co:s affärsplan. För att få en bättre styrning och uppföljning av de olika projekt och uppdrag som marknadsenheten får från affärsområdena har vi börjat använda LimeEasy, ett nytt projektsystem. Enheten har tagit fram ett beställningsformulär för att underlätta processen och effektivisera uppdragen samt för att fördela arbetsbelastningen. Detta är en start av den fortsatta utformningen av marknadsenheten 215. Del av vepa till fastighetsmässan. Några av marknadsenhetens större uppdrag under året Implementering av den nya grafiska profilen som togs fram av marknadsenheten Q4 213 för Västerås Cityfestival. Skapa en grafisk layout till hur Västerås skulle profilera sig på fastighetsmässan Business Arena Stockholm Skapa en strategi för Västerås & Co:s sociala medier Skapa ett nytt Västeråsmönster för profilprodukter Planera och administrera inför en fördubbling av utomhusskyltar 215, på grund av avtalsskifte Implementera ett nytt modernare bildbankssystem. Under 214 har flera olika kompetensutvecklingar skett för att enheten ska följa med i dagens teknikutveckling och kunna bidra med spetskompetens inom området. Detta kommer att fortsätta även under

23

24

25 Finansiell information Styrelsen och verkställande direktör för Etablering Västerås AB avger följande årsredovisning för år 214. VERKSAMHETEN Etablering Västerås AB har till uppgift att marknadsföra och utveckla Västerås som etablerings-, besöks-, studerande- och boendeort. Bolaget ska även vidta allmänt näringslivsfrämjande åtgärder samt ge stöd inom turistområdet. Bolaget ägs av Västerås stad (212-28) med 51 % och Aroseken AB ( ) med 49 % av aktierna i bolaget. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till tkr, vilket är en ökning med tkr jämfört med föregående år. Bolagets intäkter utgörs till betydande del av fakturering av tjänster till Västerås stad. FLERÅRSJÄMFÖRELSE Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag i tkr: Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Genomsnittligt antal anställda Soliditet % RESULTAT OCH STÄLLNING Bolagets resultat 214 uppgår till kr: Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kr:

26 Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och likn. resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Not 1 Not 2 Not Bokslutsdispositioner Not SUMMA RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat Not ÅRETS RESULTAT

Tapio Hovebro. Marknadschef, Västerås & Co. Tapio Hovebro. Västerås & Co. Tryck Navii Ansvarig utgivare. Text och Produktion

Tapio Hovebro. Marknadschef, Västerås & Co. Tapio Hovebro. Västerås & Co. Tryck Navii Ansvarig utgivare. Text och Produktion Årsberättelse 2013 Verksamhetsåret 2013 År 2013 var ett händelserikt år och ett av våra viktiga arbeten, som påbörjades under hösten, var organisationsöversynen av Etablering Västerås AB. Översynen omfattade

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

År sredovisnin g 20 12

År sredovisnin g 20 12 Årsredovisning 2012 Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Elanders Sverige AB Foto omslag: Paulina Bengtsson Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive områdesansvarig. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

Consid Code of success

Consid Code of success Årsredovisning 2012 Introduktion Innehållsförteckning Innehåll Allmänt om verksamheten Official sponsor of awesomeness En bättre värld 45 67 VD har ordet Ännu ett rekordår! 89 Branscher och affärsområden

Läs mer

ÅRS BERÄT TELSE 2011

ÅRS BERÄT TELSE 2011 ÅRS BERÄT TELSE 2011 Verksamhetsåret 2011 Affärsplanen 2008-2011 samt kommunikationsplanen Det goda värdskapet har varit styrande för verksamheten under 2011. Västerås & Co har under året än tydligare

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Boplats Göteborg AB 2013 Bilder: Mats Ekblad Tryck: Elanders Sverige AB 2 BOPLATS GÖTEBORG Innehåll Det ska bli lättare att

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB

ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 SH BYGG, STEN & ANLÄGGNING AB INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Snabba fakta 6 Marknaden 7 Affärsidé 8 Vision och mål 9 Vår verksamhet 10 Organisation 10 Miljö handlar

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer