Årsredovisning Etablering Västerås AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Etablering Västerås AB"

Transkript

1 Årsredovisning Etablering Västerås AB 214

2

3 Innehållsförteckning Inledning av bolagets vd...4 Ägande och styrning...5 Uppdraget...6 Lokal och nationell samverkan...8 Näringsliv...1 Inledning Bästa möjliga förutsättningar Västerås & Co...15 Inledning Privatturism Möten Evenemang och attraktionskraft Platsvarumärket Marknad och kommunikation Finansiell information...25 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse TRYCK Edita Brobergs AB ANSVARIG UTGIVARE Tapio Hovebro TEXT OCH PRODUKTION Västerås & Co FOTO Pia Nordlander, Leon Grimaldi, Clifford Shirley, Simon Ydhag, Anders Sewerin, Peter Vahlfridsson, Per Groth, Mostphotos samt pressbilder från ABB, Expectrum, Västerås Science Park och Aros Congress Center.

4 214 ett gott år för Västerås Etablering Västerås AB verkar för att få fler besökare och bosättare till Västerås, fler företag att etablera sig och för att hjälpa befintliga att utvecklas. Två verksamhetsgrenar arbetar för det. Näringsliv Västerås arbetar för en hållbar tillväxt, för att nya företag ska etablera sig och för att stödja redan etablerade till fortsatt utveckling och expansion. För att lyckas arbetar vi aktivt med att stärka samarbetet inom näringslivet och mellan näringslivet och offentliga aktörer. Ett viktigt inslag är också att arbeta med förbättringar av företagsklimatet. Inte minst med Västerås stads service- och myndighetsutövning för företagen. Västerås stiger i olika rankingar av företagsklimatet och antalet nystartade företag i Västerås fortsätter att öka: 214 startades hela 855 företag. Västerås & Co arbetar för att tillsammans med andra marknadsföra Västerås utåt. Det görs bland annat genom turistbyrån, Västerås Convention Bureau och genom marknadsföring av vårt platsvarumärke. De många publika arrangemangen och evenemangen lockar många till staden och bidrar till marknadsföringen av den. Resultaten 214 är över förväntan med 2 procents ökning av gästnätterna under sommarmånaderna. Under året har våra arbetsformer utvärderats och vi har stramat upp våra interna rutiner. Etablering Västerås AB står 215 inför att ta nya steg i sin utveckling. Omvärlden och kraven förändras och vi vill att Västerås ska fortsätta att ligga i toppen bland städer som utvecklas och växer. Etablering Västerås AB ska vara det bästa verktyget för att främja den utvecklingen. Bo Dahllöf Verkställande direktör, Etablering Västerås AB 4

5 Ägande och styrning Under året har bolagets styrelse haft fyra ordinarie styrelsemöten och en bolagsstämma. Styrelsen består av följande personer: ORDINARIE LEDAMÖTER Ulla Persson, ordförande Elisabeth Unell Karin Röding (t.o.m ) Christian Brobeck Suzanne Lagerholm Bo Dahllöf Sara Seltborg (fr.o.m ) Västerås stad (s) oppositionsråd (m), Västerås stad rektor Mälardalens högskola vd, Aroseken kommunikationsdirektör, ABB vd, Etablering Västerås informationschef, Mälardalens högskola SUPPLEANTER Klas Wåhlberg Niclas Ramsin Anki Bengtson (t.o.m ) Christer Norström Tobias Hultberg (fr.o.m ) vd, Bombardier Transportation utvecklingsansvarig, ICA Sverige Logistik vd, Aros Congress Center vd, Swedish Institute of Computer Science (SICS) vd Aros Congress Center SEKRETERARE Lena Eriksson näringslivsutvecklare, Västerås stad 5

6 Etablering Västerås AB Under ledning av vd Bo Dahllöf och styrelseordförande Ulla Persson, bedrivs flera verksamheter i bolaget. Näringsliv Västerås uppdrag är att underlätta och skapa fler företagsetableringar på orten och samtidigt stödja redan verksamma företag med information, råd och kontakter för deras fortsatta utveckling och expansion i Västerås. Västerås & Co har i uppdrag att marknadsföra Västerås utanför stadens gränser i syfte att stärka stadens attraktionskraft och tillväxt. Västerås & Co leder det strategiska arbetet med att utveckla Västerås platsvarumärke i samarbete med stadens näringsliv. Vidare ansvarar organisationen för några av stadens större strategiska evenemang samt driver arbetet med att öka privatturismen till Västerås där Västerås Turistbyrå är en del av verksamheten. I uppdraget ingår även att leda arbetet i Västerås Convention Bureau som genom partnerskap med den lokala besöksnäringen fokuserar på att utveckla mötesindustrin i Västerås. 6

7

8 Lokal och nationell samverkan Samverkan är vår nyckel till framgång och ett viktigt verktyg för den framtida utvecklingen av Västerås. Genom samverkan med våra intressenter kan vi generera en mängd fördelar som förstärker inte bara stadens mål, vision och varumärke utan även bidrar till övriga intressenters mål och tillväxt. Samverkan sker både i lokala och nationella nätverk. Etablering Västerås AB (EVAB) deltar i Stockholm Business Alliance tillsammans med 52 kommuner i Mälardalen. Syftet är att marknadsföra Mälardalen för omvärlden som en intressant region i Skandinavien att investera och etablera sig på. Knutet till samarbetet finns arbetsgrupper bland annat inom logistik och automation som vi deltar i. Näringsliv Västerås deltar i årliga SKNT-konferenser med kollegor från hela landet för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det finns ett nätverk i Västmanland för näringslivsutveckling som VKL och Landstinget deltar i, ett liknande nätverk finns som länsstyrelsen bjuder in till, Näringslivsforum. Vi är delaktiga i arbetet med den affärsplan som tagits fram av Västmannarådet. Samverkan har knutits mellan Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping, första arbetet har varit att utveckla en gemensam karttjänst för etableringsarbete. EVAB är delägare i den nationella turismorganisationen VisitSweden AB samt är medlem i Visita som är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Visita har bland annat till uppgift att auktorisera Sveriges turistbyråer. Ett turistiskt samarbete sker med Västmanlands kommuner och landsting och med kommunerna runt Mälaren samt med Västerås Citysamverkan. Västerås Convention Bureau drivs som ett treårigt projekt. Styrgruppen består av intressenter från kommunala förvaltningar, näringslivet, högskolan, landstinget och länsstyrelsen. Västerås & Co administrerar projektet och har ordförandeskapet i styrgruppen. Västerås Convention Bureau deltar aktivt i två nätverk, SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus) och ICCA (International Congress and Convention Association). Västerås & Co genomför Guldstänk, på uppdrag av näringslivsenheten, och leder arbetet i styrgruppen. Västerås Cityfestivalen och Power Big Meet Crusing leds av Västerås & Co i samarbete med polis, kommunala förvaltningar och näringslivet. Samverkan är grundförutsättningen för att Etablering Västerås AB ska kunna åstadkomma ett bra och bestående resultat. 8

9

10 Blomstrande näringsliv Ett bra företagsklimat och goda förutsättningar för nyetableringar och expansioner är grundstenar i Näringsliv Västerås arbete. År 214 började vi på allvar med utvecklingsarbetet att förbättra stadens service mot befintliga och möjliga nya företag. Näringsliv Västerås fick uppdraget och mandatet av stadsdirektören att driva och koordinera förbättringsarbetet. Västerås fick under året flera utmärkelser och tydliga framsteg gjordes i olika rankingar. En bidragande orsak har varit vårt arbete med enheter som direkt eller indirekt påverkar NKI-resultat (nöjd kund-index). Mycket tyder på att vi kan se fram emot flera utnämningar och ännu bättre resultat. Under året har Västerås skickat signaler till omvärlden att staden växer och har en stark framtidstro. Den unika arenan Expectrum för samarbete mellan olika åldrar och kompetenser, invigdes i Skrapan. Nordens största solcellspark belägen längs E18 invigdes i januari, en anläggning som alstrar motsvarande 4 lägenheters årsförbrukning. Även Mälarenergi som startade sin samförbränningspanna (en miljardinvestering) har imponerat på studiebesök från flera delar är världen. År 215 innehåller stora utmaningar för Västerås, bland annat en växande befolkning som kräver nya bostäder och behovet av kompetent arbetskraft. Detta är utmaningar som vi alla måste vara medvetna om och gemensamt bidra till att lösa på bästa sätt. Mycket glädjande var beskedet om de extra statliga miljonerna till Mälardalens högskola och den skräddarsydda elingenjörsutbildningen med start HT 215, som tagits fram av bland annat Jobba i Västerås (JIV) i samarbete med representanter från näringslivet. Conny Petrén Näringslivschef 1

11 Exceptionella förutsättningar Näringsliv Västerås uppgift är att arbeta med tillväxtbefrämjande åtgärder för nya som befintliga, små som stora företag i Västerås samt ha en drivande och samordnande roll inom näringslivsutvecklingsarbetet. Västerås attraktionskraft är stark där näringslivet under året visade en ökad orderingång, framförallt under hösten. Många Västeråsföretag ökade sin expansionsvilja och flera internationella etableringsförfrågningar offererades. Ett par kreditinstitut har uppmärksammat och rankat västeråsföretagens tillväxt; första plats som årets tillväxtkommun i länet samt en sjundeplacering som årets företagarkommun i Sverige. Handelsstaden Västerås är fortsatt stark. Erikslunds handelsområde har för andra året i rad utsetts till Årets köpcentrum i Sverige. Ett stort fokus ligger på att bidra till ett ännu bättre företagsklimat. Arbetet bedrivs i en tvärfunktionell grupp med kopplingar till vårt kundcenter. Bland annat används Samspelet med företagen, ett spel där var och en sätter sig in i vilka olika situationer som uppstår främst inom myndighetsutövningen, och diskuterar fram gemensamma positiva lösningar. Spelet skapar förutsättningar för en helhetssyn om hur man på olika sätt och i olika situationer lyckas med kundkontakter. De olika enheterna inspirerar och sporrar varandra till ytterligare förbättringar. 11

12 Expectrum ska vara en plats som väcker, tillvaratar och utvecklar barn och ungas intresse för teknik, som blir ett fönster för regionens teknologiutveckling och en arena för samverkan. En dynamisk plats för lärande och innovationer, kunskaps- och samhällsbyggande. Genom denna etablering, med fokus på teknologin för människan, satsar Västerås på den kunskap och det lärande som vi ännu ej har utan bygger för framtiden. Nio bransch- och områdesträffar har genomförts, bland annat Teknikkonsulter, Vård och omsorg, Handel, Kvinnliga företagare, Bemanning och rekrytering, Tunbytorp och Ängsgärdet. Utöver dessa träffar har sju studiebesök genomförts på olika Västeråsföretag. Rådslaget är ett dialogforum med tema Attraktivt Västerås, som avslutade årets träffar med Västeråsföretagen. Ett 8-tal deltagare fick lyssna på ett inspirerande föredrag om stadstrender i världen och om Västerås och genom en workshop ge svar på två frågeställningar: vad betyder ett attraktivt Västerås för dig och vad behövs för att Västerås ska vara attraktivt för dig och ditt företag? I samarbete med Unga Jobb avslutades Rådslaget med föreläsning och vittnesmål om hur olikheter är viktigt att kunna hantera inom ledarskapet och varför det är en styrka i affärssammanhang. Expectrum invigdes under 214 med placering i Skrapan, centralt i Västerås. Ungefär 3 aktörer deltog och har medverkat till att Expectrum har mycket goda förutsättningar att börja byggandet av en världsunik plats för människa och teknologiutveckling. Processen har påbörjats och verksamheten som föreslås organiseras inom Etablering Västerås AB, har redan attraherat nya företag som kommer att etablera sig i Expectrums lokaler under 215. En annan viktig aktör som redan finns där är SICS (Swedish ICT), som har ett nätverk av kvalificerade resurser inom IT-utveckling. Bland annat deltar man i utvecklingen av vårt nya resecentrum. Västmannarådet tog fram Affärsplan Västmanland där man beskriver de styrkeområden som man kom överens om finns i länet: automation, kraft/energi/miljöteknik, järnvägsteknologi och hälsoteknik. 12

13 Planen antogs under 214 och är tänkt att vara vägledande för parterna vad gäller utvecklings- och innovationssatsningar ur ett helhetsperspektiv. Ett arbete pågår för att utforma handlingsplaner och aktiviteter runt om i länet, i vilka Näringsliv Västerås har deltagit, för att bidra till utveckling genom bredare samverkan och ökad lönsamhet. Stadens styrkeområden har behov av kompetens och under året har stort fokus lagts på kompetensförsörjningen. Näringsliv Västerås har anordnat två workshops som handlat om ett attraktivt Västerås i syfte att locka och att behålla talanger. Genom Jobba i Västerås (JIV) arbete och kontakter har vi fått lära oss att Västerås internationellt kallas ingenjörsstaden, energistaden eller konsultstaden beroende på sammanhang. Samtliga är attribut som väcker intresse och nyfikenhet hos viktiga målgrupper. Vidare har kompletta förberedelser gjorts för att upphandla en hemsida som riktar sig till företag, företagande och nyetableringar. Utöver relevant information kommer uppgifter att finnas om vad som gör Västerås unikt och spännande. Sidan konstrueras så att den kompletterar stadens hemsida med länkar. Utvecklingen av hemsidan kommer att följa det arbete som Västerås & Co driver med varumärkesplattformen. All information kommer att finnas på korrekt engelska. Västerås har marknadsförts som en bra stad att bo och verka i genom annonsering i utvalda medier samt deltagande på olika mässor. Västerås stad och bolaget Etablering Västerås har under året deltagit aktivt med information i nätverken Handelskammarklubben och Företagsmötet. Västerås teknikstaden som handlar hållbart! 214 var det totalt 855 (84) företag/ arbetsgivare som registrerades och etablerades i Västerås varav 441 (415) var aktiebolag, 37 (375) enskilda firmor och 44 (14) handelsbolag (nettoförändringar). Handelsindex sällanköp på totalt 153(156) visar också att Västerås fortsatt är en regionhandelsstad att räkna med. Siffrorna för nystartade inom besöksnäringen i de olika bolagsformerna 2 (1). Siffrorna läses 214 (213). 13

14

15 Förbättring och förändring Verksamhetsåret 214 var året då grunden lades till en hållbar framtida verksamhet för EVAB genom nya ägardirektiv, styrdokument och arbetssätt. För Västerås & Co:s del förväntas arbetet med förbättrade administrativa rutiner och en internutbildning för samtliga medarbetare innebära en tydligare rollfördelning och en effektivare resursanvändning på sikt. Antalet anställda har under året varit tolv personer. Två personer har varit långtidssjukskrivna under sammanlagt 485 dagar. Västerås & Co har fortsatt arbetet med Västerås attraktionskraft för att få arrangörer att förlägga sina arrangemang i Västerås. Arbetet att målmedvetet förbättra kvaliteten i de evenemang som bedrivs i egen regi har fortsatt. Västerås & Co genomförde Guldstänk för första gången och tog ett nytt grepp kring arrangemanget, vilket gav ett mycket lyckat resultat. Att ha ett gott samarbete med våra intressenter är verksamhetens grundsten. Samarbetet med stadens förvaltningar och bolag, idrottsrörelsen, Västerås Citysamverkan samt näringslivet har inneburit att flera betydelsefulla arrangemang har kunnat genomföras i Västerås. Exempel på några är SM i triathlon, Midnattssolsrallyt samt SM i konståkning. Västerås & Co har tilldelats uppdraget att driva Västerås platsvarumärke, ett arbete som precis har påbörjats. Projektet Västerås Convention Bureau har åstadkommit goda resultat; det turistekonomiska värdet för bekräftade möten uppskattas till över 55 miljoner kronor. Även för privatturismen har året varit gynnsamt. Nya satsningar och evenemang har bidragit till ökade gästnätter. Den 31 juli utbröt en stor skogsbrand i Västmanland och dess påverkan på besöksnäringen är svår att överblicka. Tapio Hovebro Marknadschef 15

16 Privatturism i Västerås År 214 minns vi som året med många nyheter. Vi fick bland annat en ny playa, en kabelpark som lockar och utmanar samt Sveriges första actionbad, Kokpunkten. En ökning på 2 procent mot föregående år Det har varit ett annorlunda år med en sommar som började svalt och regnigt men slutade med en lång värmebölja. När vi summerar året har gästnätterna ökat; bara under juni, juli och augusti hade vi en ökning på 2 procent mot föregående år. Västerås Mälarcamping slog rekord och Gästhamnens ställplatser för husbilar var vid flera tillfällen fullbokad. Att vi nu lever upp till att vara Mälarstaden Västerås har förstärkts med den nya playan Lögastrand och en kabelpark vid gästhamnen som roat både åkare och åskådare under sommaren. Elbafärjan har fått en ny rutt och Kokpunkten invigdes i slutet av augusti. VÄSTERÅS TURISTBYRÅ År 214 hade Västerås Turistbyrå drygt 96 besökare i butiken. Dessutom hade vi under åtta sommarveckor en ambulerande turistbyrå som mötte turisterna på plats i city och på andra strategiska platser i staden. Sedan många år tillbaka är Västerås Turistbyrå det naturliga valet när det gäller att boka och hämta evenemangsbiljetter till arrangemang som sker både i Västerås och i övriga Sverige. Västeråsaren är en viktig målgrupp eftersom 6 procent av våra besökare bor hos släkt och vänner när de kommer hit. Genom att sälja 16

17 biljetter får vi ett personligt möte med västeråsarna vilket är otroligt viktigt eftersom de är stadens bästa ambassadörer. De som inte behöver informationen vid första mötet med oss vet var turistbyrån finns och kommer tillbaka för mer information vid nästa tillfälle. Under 214 sålde vi cirka 62 biljetter, varav de flesta till Västerås Konserthus. På turistbyrån bokas och säljs biljetter även till ett stort utbud av aktiviteter som till exempel entré till Kokpunkten, spökvandringar på Engsö Slott och båtturer på Mälaren. Vi har ett brett utbud av souvenirer med det mesta från nyckelringar med Västerås- och Sverigemotiv och dalahästar till Skultunaprodukter. Ambitionen är att det ska finnas något för alla smaker och plånböcker. Besökarna på Västerås Turistbyrå ska känna att de får ett suveränt värdskap och mottagande samt inspireras och lockas till att se och uppleva mer i Västerås. GUIDNINGAR Västerås Turistbyrå erbjuder guidade turer. De som vänder sig till oss är företag, föreningar och västeråsare som vill lära sig mer om sin stad. Dessutom bearbetas både svenska och utländska researrangörer som förses med turförslag. När det gäller utländska researrangörer har vi ett nära samarbete med Västmanlands kommuner och landsting som har en internationell säljare. Under året har visningsresor gjorts för den rysktalande marknaden. Vi samarbetar sedan flera år även med VLT, där ett stort utbud av guidade promenader erbjuds under sommaren vilka uppskattats mycket av västeråsarna. Med våra guidningar lär de sig mer om sin egen stad, vilket bidrar till en ökad stolthet och att de mer sannolikt berättar för vänner och bekanta om Västerås. DIGITALA MEDIER Digitala medier blir viktigare, därför finns vi på både Instagram och Facebook samt jobbar aktivt med vår hemsida visitvasteras.se som 214 hade nära 15 unika besökare och 1,3 miljoner sidvisningar. På hemsidan finns det mesta: en utförlig evenemangskalender, information om besöksmål, restauranger, aktiviteter och turförslag för grupper. Våra unika boenden samt andra hotell, stugor, campingar och aktiviteter är bokningsbara dygnet runt på sidan. Här finns även en bildbank som är uppskattad av media från hela världen. I år hade vi bland annat ett grekiskt flygbolag på besök som filmade Utter Inn och Hotell Hackspett, samt journalister från Hong Kong som skrev för ett magasin med en veckoupplaga om 15 exemplar. Även de var här med anledning av Mikael Genbergs hotell. Vi jobbar dessutom kontinuerligt med att tipsa olika redaktioner om våra besöksmål och evenemang då vi tydligt ser hur värdefullt det är med redaktionella texter och reportage med anknytning till Västerås. En av de populära turerna var Folkhemsturen. visitvasteras.se hade 1,3 miljoner sidvisningar under

18 Möten Västerås Convention Bureaus (CVB) andra verksamhetsår 214 har fokuserats på kundbearbetning. Tack vare ett gott samarbete med partnerföretagen har vi lyckats bekräfta stora kongresser och företagsevent till Västerås. För kommande åren 215/ 216 har Västerås CVB medverkat till bekräftade möten som ger ett turistekonomiskt värde på cirka 45 miljoner kronor till staden. År 214 har varit framgångsrikt. Vi har deltagit på nationella branschmässor och presenterat verksamheten både i lokala nätverk och mot nyckelpersoner i Västerås. Det har resulterat i en stor kännedom om vår verksamhet på kort tid, vi har synts i många nätverk och fått en bra medial uppmärksamhet. Fler lokala värdar har tagit initiativ till att ansöka om kommande kongresser till Västerås tillsammans med Västerås CVB. Vid årets slut har vi fått fem nya partners och har nu sammanlagt 25 stycken. Västerås CVB har haft en kort startsträcka som nystartad verksamhet med resultat som få CVB:er har levererat redan efter det första året. Våra tjänster har varit efterfrågade och det resultat vi nått på kort tid gör skillnad för Västerås. Vi har fått många positiva omdömen om Västerås och Västmanland som mötesdestination. Vårt sista projektår 215 ska vi hitta en organisationsform och finansiering som gör att verksamheten kan bli permanent och finnas i många år framöver. 18

19 3 tecken AKTIVITETER Under året har vi genomfört en rad olika aktiviteter och träffat många potentiella kunder. Genomförda aktiviteter 214 Mötesindustriveckan och Mötets Dag, januari, Stockholm Mälardalens Event & Möten, 29-3 januari, Västerås Möten och Events, 19-2 februari, Stockholm TUR-event, 2-21 mars, Göteborg Affärsdag VAN, 8 maj, Västerås Miljöseminarium, 2 oktober, Västerås Travel World, 14 oktober, Stockholm ICCA World Congress, 1-5 november, Antalya, Turkiet Västerås Convention Bureau (CVB) drivs som ett treårigt projekt inom Västerås & Co:s verksamhet. Västerås CVB är en icke vinstrivande organisation vars uppdrag är att marknadsföra Västerås som mötesstad och öka antalet möten som genomförs i staden. Även länets anläggningar och aktiviteter marknadsförs och ingår i samarbetet. Övriga aktiviteter Lansering av nyhetsbrev Ny mötesbroschyr Ny Västeråsfilm Annonsering JCDecaux MÅL/UTFALL Västerås CVB följer regelbundet upp de mätbara mål som finns för verksamheten. I måluppfyllelsen för punkt 1-4 räknas de förfrågningar där Västerås CVB hanterat hela eller delar av ett möte och förmedlat förfrågningar kring dessa till partnerföretagen i Västerås och Västmanland. Mål 214 UTFALL UTFALL Antal förfrågningar Antal gästnätter Antal bids Antal grupper Möten/gästnätter* 15/ 7 5 3/ / 1 15 Exempel på bekräftade möten PwC TUR-spelen 215 Socialdemokraternas partikongress 215 Sveriges Innovationsriksdag 215 Panndagarna 215 RFSU-kongressen 215 KFS-dagarna 216 Biblioteksdagarna 216 *I denna måluppfyllelse räknas de förfrågningar där Västerås CVB har bidragit till att hela eller delar av mötet hamnat i Västerås eller Västmanland. Utfallet för detta mål är redovisat per den 1 januari

20 Evenemang & attraktionskraft Våra större evenemang som Power Big Meet, Västerås Cityfestival och WSS Höstkroken inshore får alla ett fortsatt högt betyg av sina besökare och vi kan både se och mäta den positiva effekten av dem. Västerås har även många privata aktörer som erbjuder allt från yachtcharter till bastuflottar och många är duktiga på att nätverka och kommunicera sina tjänster. Under sommaren var det tätt mellan aktiviteterna, särskilt under superhelgen maj då flera stora evenemang inföll samtidigt: Västerås skärgårdsdagar, vårmarknad på Rocklunda, invigningen av Karlsgatan 2:s nya lokaler, kultur- och musikfestivalen Musikrum, flyguppvisningen Roll out och Viksäng som firade sitt 5-årsjubileum. Denna helg invigde vi även Öster mälarstrands nya brygga som samtidigt blev en ny hållplats för Elbafärjans båtrutt. Affisch för Superhelgen. För tredje året i rad arrangerades Västerås historia i centrum i syfte att stärka vår stolta, lokala historia. Carl Jan Granqvist höll en föreläsning, Niklas Ulvebrand visade gamla Västeråsbilder och representanter från Västmanlands Länsmuseum med flera fanns på plats i Gallerian. Dagen avslutades med en guidning av Niklas Ulvebrand under temat fula hus. Västerås är i första hand känd som teknikstad, men på senare år även som handelsstad; under större delen av 214 kunde vi fortfarande kalla oss Årets stadskärna och Erikslund shopping center utsågs 214 till Sveriges bästa köpcentrum för andra året i rad. Samtliga utmärkelser är konkreta erkännanden på att vårt arbete mot visionen går åt rätt håll. Samtidigt stärker de Västerås attraktionskraft utåt och bidrar till en ökad stolthet inåt. I Västerås utmärker vi oss för vår handlingskraft, vårt stora kunnande och varierade näringsliv. Sammantaget ger det oss goda förutsättningar att fortsätta verka för det attraktionskraftiga Västerås. 2

21 Platsvarumärket För kommuner är konkurrensen hård om investeringar, arbetstillfällen, turism och publicitet. Aktiviteter och evenemang måste tillgodose både näringsliv, invånare och besökare. När de olika faktorerna samverkar gynnas befolkningsökningen som i sin tur är avhängig tillväxten både på kort och på lång sikt. Och med en god tillväxt och nöjda invånare skapas en växande stad med ett brett och varierat utbud. För Västerås är en sådan utveckling central då kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar. Västerås & Co:s roll är att leda samspelet mellan utvalda intressenter och att marknadsföra Västerås utanför kommunen i enlighet med vår vision Västerås 226 staden utan gränser. Vår uppgift är att fylla platsvarumärket med flera olika element som i sin tur ska generera att staden blir mer attraktiv och tangera mot varumärket. För att uppnå vår vision är det viktigt att det vi gör bottnar i ett samspel med resten av stadens intressenter och övriga som har nytta av en attraktivare stad. Prioriteringen för 215 och ett av det första målet under året, är att vi har en varumärkesstrategi som är förankrad och implementerad brett i staden. För att lyckas med uppgiften ska vi organisera oss och skapa de rätta grupperingarna för att nå brett och få acceptans i staden. 21

22 Marknad och kommunikation Marknadsenhetens uppdrag är att stödja Västerås & Co:s olika affärsområden med kompetens inom såväl marknad som kommunikation. År 214 har marknadsenheten formats och utökats till fyra tjänster för att tillgodose bolagets behov. Marknadsenheten stödjer Västerås & Co med olika kommunikationsinsatser inom bland annat grafisk formgivning, webbkommunikation, projektledning, strategisk marknadsföring, omvärldsbevakning och PR. Enheten hjälper bolagets olika affärsområden att nå ut med sin kommunikation för att nå målen i Västerås & Co:s affärsplan. För att få en bättre styrning och uppföljning av de olika projekt och uppdrag som marknadsenheten får från affärsområdena har vi börjat använda LimeEasy, ett nytt projektsystem. Enheten har tagit fram ett beställningsformulär för att underlätta processen och effektivisera uppdragen samt för att fördela arbetsbelastningen. Detta är en start av den fortsatta utformningen av marknadsenheten 215. Del av vepa till fastighetsmässan. Några av marknadsenhetens större uppdrag under året Implementering av den nya grafiska profilen som togs fram av marknadsenheten Q4 213 för Västerås Cityfestival. Skapa en grafisk layout till hur Västerås skulle profilera sig på fastighetsmässan Business Arena Stockholm Skapa en strategi för Västerås & Co:s sociala medier Skapa ett nytt Västeråsmönster för profilprodukter Planera och administrera inför en fördubbling av utomhusskyltar 215, på grund av avtalsskifte Implementera ett nytt modernare bildbankssystem. Under 214 har flera olika kompetensutvecklingar skett för att enheten ska följa med i dagens teknikutveckling och kunna bidra med spetskompetens inom området. Detta kommer att fortsätta även under

23

24

25 Finansiell information Styrelsen och verkställande direktör för Etablering Västerås AB avger följande årsredovisning för år 214. VERKSAMHETEN Etablering Västerås AB har till uppgift att marknadsföra och utveckla Västerås som etablerings-, besöks-, studerande- och boendeort. Bolaget ska även vidta allmänt näringslivsfrämjande åtgärder samt ge stöd inom turistområdet. Bolaget ägs av Västerås stad (212-28) med 51 % och Aroseken AB ( ) med 49 % av aktierna i bolaget. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till tkr, vilket är en ökning med tkr jämfört med föregående år. Bolagets intäkter utgörs till betydande del av fakturering av tjänster till Västerås stad. FLERÅRSJÄMFÖRELSE Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag i tkr: Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Genomsnittligt antal anställda Soliditet % RESULTAT OCH STÄLLNING Bolagets resultat 214 uppgår till kr: Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kr:

26 Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och likn. resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Not 1 Not 2 Not Bokslutsdispositioner Not SUMMA RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat Not ÅRETS RESULTAT

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer