HANDLEDNING FÖR ARRANGÖRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLEDNING FÖR ARRANGÖRER"

Transkript

1 HANDLEDNING FÖR ARRANGÖRER Handledning för arrangörer 1

2 INNEHÅLL ETT LYCKAT OPERATION 5 DAGSVERKE I TOLV STEG BILDA EN OPERATION 8 DAGSVERKE-GRUPP CHECKLISTA FÖR ARRANGÖRER 9 PRAKTISKA MÅSTEN 11 AKTIVITETER UNDER 12 INSAMLINGSVECKAN DU KAN GÖRA OPERATION 14 DAGSVERKE ÄNNU BÄTTRE Omslagsfoto: UNICEF/Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke

3 DAGS FÖR OPERATION DAGSVERKE PÅ DIN SKOLA Äntligen! Det är dags för en av årets viktigaste insamlingskampanjer, när svenska elever på egen hand hjälper elever i andra länder. Pengarna från Operation Dagsverke 2015 går till UNICEFs utbildningsprojekt i Tanzania. Projektet syftar till att förbättra tillgången till vatten och toaletter på landets skolor. Den här handledningen är till för att hjälpa dig anordna Operation Dagsverke 2015 på din skola. Ta dig tid att läsa den, så kan ni genomföra en lyckad insamling och därmed hjälpa fler barn i Tanzania att få gå i skolan. Behöver du fler handledningar eller något annat material finns det att ladda ned på unicef.se/operationdagsverke. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via mejl på: eller Lycka till med Operation Dagsverke på din skola! Du som är arrangör för Operation Dagsverke har ansvar för att förbereda och anordna själva kampanjen. Eva Kellerman Projektledare Operation Dagsverke Handledning för arrangörer 3

4 4 Operation Dagsverke UNICEF/TANZANIA/2014

5 ETT LYCKAT OPERATION DAGSVERKE I TOLV STEG Bilda en Operation Dagsverke-grupp Det är viktigt att fler hjälps åt för att genomföra ett lyckat Operation Dagsverke. En bra väg är att starta en Operation Dagsverke-grupp. Då finns det alltid några som har en övergripande koll, även om många är engagerade. Informera elever, lärare, skolledning och föräldrar I materialpaketet finns ett brev om Operation Dagsverke som ni kan använda. Brevet är riktat till rektorer, lärare, föräldrar och kommunen. Uppmana även eleverna att ta med informationsbroschyren hem så att intresserade föräldrar kan få veta mer om Operation Dagsverke. Bestäm när Operation Dagsverke ska anordnas Den officiella insamlingsveckan för Operation Dagsverke är vecka 21. Ni kan låta hela veckan gå i Operation Dagsverkes tecken, men välj en dag för själva insamlingen. Det bästa är om Operation Dagsverke sker överallt i Sverige under samma vecka, men vi vet att samma datum inte passar alla. För att vara med och bidra till årets insamlingsprojekt, ska ni dock ha er insamling under vårterminen Ordna föreläsningar, evenemang och temadagar Operation Dagsverke blir alltid mer engagerande om ni arrangerar föreläsningar, evenemang eller temadagar i anslutning till insamlingsdagen. Operation Dagsverke blir en större upplevelse för alla som deltar, om de får chans att höra mer om internationella frågor eller själva får undersöka hur projekten fungerar i de aktuella länderna. Utse en kontrollant För att allting ska gå rätt till krävs en kontrol lant som ansvarar för att de pengar eleverna samlar in sätts in på UNICEFs 90-konto. Kontrollanten måste vara myndig. Se till att hen vet vad den ska göra och att den har fått sin särskilda handledning, brevet från revisorn, mallen för sammanställning och kvittona. Dela ut Operation Dagsverke-kvitton Stäm av med kontrollanten när kvittona ska delas ut, och hör efter om hen behöver hjälp med detta. Handledning för arrangörer 5

6 Digtal insamling Se till att eleverna blir informerade om hur de kan samla in pengar via SMS och att dagsverken kan betalas via kort på skolans egna insamlingssida. Ni har även fått flyers att dela ut där skolans egna SMS-kod och länk till insamlingssidan ska fyllas i. Vi kommer att skicka mer information om den digitala insamlingen till dig som arrangör via e-post. Sätt in pengarna på 90-kontot Mer om insättningar hittar ni i handledningen för kontrollanter. Kolla om kontroll anten behöver hjälp med detta. Genomför insamlingen Under insamlingsdagen är det dags att genomföra själva dagsverket. Eleverna kan välja att arbeta hemma, skramla på stan, jobba på en arbetsplats, göra uppträdanden på stan eller driva egna projekt. Sammanställ och sprid resultatet Se till att informera alla engagerade i skolan om resultatet. Det är viktigt att eleverna på skolan får känna sig stolta över sin insats. Ni har gjort något bra! Senast den 25 september skickar vi ut ett diplom till alla deltagande skolor med summan på hur mycket eleverna på skolan samlat in. Ta emot pengarna Alla pengar som samlats in kontant måste tas emot på skolan. Samarbeta med skolans kontrollant och se till att alla elever lämnar in de pengar de tjänat. Samtidigt ska eleverna lämna in sina kvitton och kontrollanten ska se till att allt noteras i sammanställningarna. Se till att kontrollanten har det stöd hen behöver för att kunna göra det så smidigt som möjligt. Utvärdera För att ständigt förbättra Operation Dagsverke är det viktigt att utvärdera projektet. Därför skickas ett mejl med en elektronisk utvärdering till alla arrangörer och kontrollanter. Fyll i den så att vi på UNICEF Sverige kan göra Operation Dagsverke ännu bättre och hjälpa ännu fler elever i andra länder. Utvärdera även gärna själva er insats. Hur blev föreläsningarna, temastudierna och själva insamlingen i slutändan? Vad var bra och hur kan Operation Dagsverke bli ännu bättre på er skola? 6 Operation Dagsverke

7 UNICEF/TANZANIA/2014 SÄTT IN PENGARNA PÅ PLUSGIRO: Betalningsmottagare är UNICEF Sverige, organisationsnummer Märk insättningen med det referensnummer skolan blivit tilldelad samt skolans namn och ort. Handledning för arrangörer 7

8 BILDA EN OPERATION DAGSVERKE-GRUPP För att det ska bli enkelt och roligt att anordna Operation Dagsverke är det bra om flera hjälps åt. Ett sätt att göra det är att starta en Operation Dagsverke-grupp. Några har då alltid en övergripande koll, även om många är engagerade. Det förhindrar också att arrangören får för mycket att göra, och det blir tydligt för alla på skolan vart de kan vända sig med frågor eller idéer. Förbered er Börja med att bestämma datum och tid för ett möte. Boka ett rum på skolan och kolla med rektorn att elever får tillåtelse att gå ifrån sina lektioner för mötet. Sedan är det dags att informera alla elever om mötet, att mötet handlar om Operation Dagsverke och att de får gå ifrån sina lektioner för att delta. Håll det första mötet Möblera rummet så att ni inte sitter i bänkrader (det är lättare att få igång diskussioner om alla ser varandra) och fråga matsalspersonalen om de kan hjälpa er att fixa fika till mötet. Börja mötet med att presentera er själva och låt alla deltagare göra detsamma. Berätta vad Operation Dagsverke är för något, informera om årets projekt och vad pengarna kommer användas till. Diskutera sedan vad ni vill göra med ert Operation Dagsverke. Vilka mål har ni för kampanjen? Vill ni samla in en viss summa pengar? Låt någon föra anteckningar under mötet, på så sätt kommer ni ihåg vad ni pratat om. Runda sedan av mötet och bestäm en tid för när ni ska ses nästa gång. Använd era möten för att planera Innan det praktiska arbetet med Operation Dagsverke drar igång underlättar det att ha en bra planering. Tänk på det här när ni planerar: Vilket datum vill ni arrangera insamlingen? Hur och när ska rektorn och lärarna informeras? Hur och när ska eleverna och deras föräldrar informeras? Vilka aktiviteter vill ni anordna? När ska de ske? Sätt upp en tidsplan för när de olika uppdragen ska vara färdiga och gör den rimlig. Olika uppdrag är olika stora, några kanske ni måste vara flera på för att klara av. Vad behöver ni vara ute i god tid med? Det finns alltid saker som kräver framförhållning. Kan någon ansvara för att ta kontakt med lokala medier för att få dem intresserade av er kampanj? Hur ska ni göra för att samla in pengarna från eleverna? Diskutera med kontrollanten hur det ska gå till. Informera lärarna Skriv först ett brev om att ni tänkt anordna Operation Dagsverke. Berätta om vad Operation Dagsverke är och vad årets projekt handlar om. Dela ut brevet i lärarfacken eller e-posta det till alla lärare på skolan. Boka sedan in ett möte med alla lärare. Det allra bästa är om ni kan få komma vid ett tillfälle då lärarna ändå träffas. Informera eleverna Fundera på hur ni på bästa sätt kan informera alla elever om vad Operation Dagsverke är, varför de ska samla in pengar och att de förväntas ordna arbete under skolans insamlingsdag. Vill ni berätta i klasserna, hålla en aulapresentation eller skriva något i skolans veckobrev? Om hela skolan ska delta kan ni använda er av klassrepresentanter, om sådana finns på skolan, för att informera. Se i så fall till att de har fått tillräckligt mycket information från er. Har ni inga klassrepresentanter på er skola kan ni ta hjälp av aktiva i elevkåren eller elevrådet som tillsammans med er kan informera övriga elever. Se även till att lärarna visar filmen om Tanzania och ger tid till diskussioner utifrån studiematerialet. Förstår eleverna syftet med insamlingen väcker det ett större engagemang. 8 Operation Dagsverke

9 CHECKLISTA FÖR ARRANGÖRER Innan insamlingen Bilda en Operation Dagsverke-grupp, så att ni är fler som hjälps åt. Bestäm dag för själva insamlingen. Informera elever, lärare, skolledningen och föräldrar om kampanjen. Bestäm hur och när ni vill använda studiematerialet och filmen i materialpaketet tillsammans med lärarna. Boka skolbesök av våra barnrättsinforma - törer mellan mars april. Bokningar kan göras i slutet av februari. Kolla om ni kan ordna en temadag i skolan, då ni kan visa filmen, ha föreläsningar, workshops m.m. Det här är ett ypperligt tillfälle att stärka skolans uppdrag att prata om mänskliga rättigheter. Delta i konferensen i den 17 april, där både elever och lärare är välkomna. Bestäm hur dagsverkesdagen ska se ut. Behöver ni ordna polistillstånd, bössor eller dylikt? Ordna en informationskampanj två veckor före insamlingen. Gå ut i klasserna. Informera, peppa och inspirera eleverna, så att de är motiverade och har något att göra under insamlingsdagen. Sätt upp affischerna och dela ut informationsbroschyrerna med studiematerialet. Kontakta lokala medier och försök få dem intresserade av er kampanj. På unicef.se/ operationdagsverke finns det tips på hur ni kan kontakta media. Se till att kontrollanten har all information och är förberedd på att dela ut kvitton, ta emot och registrera insamlade pengar. Var beredd att hjälpa kontrollanten om det behövs. Under insamlingen Ha en fantastisk dag och kom ihåg att ha roligt och njut av att ni är med och gör skillnad. Efter insamlingen Se efter om kontrollanten behöver stöd vid insamlandet, sammanställning och insättningen av pengarna. Utvärdera kampanjen, både internt och via den enkät som UNICEF Sverige kommer att skicka ut. Se till att alla på skolan får veta resultatet av era dagsverken. Tack för ert engagemang i Operation Dagsverke! Handledning för arrangörer 9

10 Elever från Kulturskolan Gävle samlar in pengar genom att anordna konsert. JONNA SILFVER ÖSTBERG 10 Operation Dagsverke

11 PRAKTISKA MÅSTEN Operation Dagsverke hanteras olika på olika skolor. Gemensamt för alla skolor är att elever utför dagsverken. Utöver det kanske en skola anordnar en konsert, medan en annan bjuder in föreläsare och en tredje anordnar temadagar. Oavsett hur Operation Dagsverke ser ut på just er skola finns det vissa praktiska saker som ni måste ta om hand. Kontrollera materialet Utöver den här handledningsbroschyren, ska ni ha fått följande material skickat till er i samma paket: En handledning för kontrollanter En informationsbroschyr med studiematerial till varje elev Affischer Flyers som även kan användas som bössvepor Kvitton USB-minne med film på 14 min om projektet i Tanzania För att förvara pengarna på ett säkert sätt innan de sätts in på banken kan det behövas ett kassaskrin eller kassaskåp. Beställa bössor Några elever kanske vill skramla bössa under insamlingsdagen så ni kan behöva att skaffa bössor. Tänk på att ni inte får tillverka egna insamlingsbössor. Prata med kontrollanten på skolan innan ni ordnar med en bössinsamling. För att det ska var hanterbart är det bra att se över vilka regler som gäller och planera ordentligt innan. Fixa dagsverken Det är inte ert ansvar att hitta jobb till alla elever. Det kan också vara mycket tidskrävande. Men ni kan underlätta och hjälpa dem att själva hitta ett dagsverke att utföra. Operation Dagsverke-gruppen kan exempelvis göra reklam för dagsverkarna genom att sätta upp affischer och dela ut flyers. Kolla också om lokalpressen kan ställa upp med en gratisannons. Det är smidigt att ha en e-postadress på skolan dit arbets givare kan höra av sig. Skriv in alla lediga jobb i en pärm där eleverna kan boka jobb som erbjudits. Sätt ett sista datum för när eleverna måste ha bokat in sig och hör av er till de arbetsplatser som blir utan dagsverkare. Det är viktigt, annars kan de bli besvikna och vill kanske inte ställa upp nästa år. Och kom ihåg, det viktiga är inte exakt hur mycket pengar var och en samlar in, utan att så många som möjligt är med och engagerar sig! Rekommenderade insamlingssummor Vi har valt att inte rekommendera några summor då det viktigaste är att alla engagerar sig. Ingen ska känna sig tvingad att betala mer än vad de har råd med och inga föräldrar ska avkrävas pengar av skolan. Däremot är det viktigt att poängtera att elever inte ska användas som billig arbetskraft. Det är också valfritt för skolan att låta eleverna välja som dagsverke att istället sprida kunskap och information om barns rättigheter eller att de använder dagen för att fördjupa sig i dessa frågor. Ta hand om pengarna De kontanta pengarna måste samlas in från eleverna för att därefter sättas in på vårt 90-konto. Ansvaret för att pengahanteringen går rätt till ligger på kontrollanten, men ni som arrangörer kan vara till hjälp. Prata därför med skolans kontrollant och planera tillsammans hur pengahanteringen ska skötas. Läs gärna igenom kontrollantens handledning för att se vad ni som arrangörer kan hjälpa till med. Handledning för arrangörer 11

12 AKTIVITETER UNDER INSAMLINGSVECKAN För ett lyckat Operation Dagsverke rekommenderar vi någon form av aktivitet under insamlingsveckan. Det finns många saker att göra och bara fantasin sätter gränser. Kanske vill ni arrangera en Operation Dagsverke-festival, bjuda på annorlunda mat i matsalen eller diskutera utbildningssituationen i andra länder. Här är några tips som kan ge er en möjlighet att skapa ett större engagemang. Debatt Bjud in olika politiska partier eller organisationer som arbetar med internationella frågor och låt dem debattera kring mänskliga rättigheter, vikten av utbildning eller andra frågor ni upplever som relevanta i anslutning till Operation Dagsverke. Debatter blir allra bästa om de leds av en erfaren moderator. Se till att ha lagom många ämnen att debattera. Gör ett upplägg med moderatorn innan debatten. Låt publiken ställa frågor i slutet. Tävlingar För att peppa alla att samla in så mycket pengar som möjligt kan det vara en bra idé att arrangera olika tävlingar. Låt skolans klasser tävla mot varandra om vilken klass som får det bästa insamlingsresultatet. Är det flera skolor i ert område som ska genomföra Operation Dagsverke kan ni tävla mot dem. Fråga olika företag om de kan sponsra er med vinster. Se till att ha riktigt bra priser, då är det värt att verkligen anstränga sig för att vinna. Sporra klasserna eller skolan att göra så bra ifrån sig som möjligt. Sprid vem som vann tävlingen. Föreläsning Vi har egna barnrättsinformatörer som gärna kommer till er skola och berättar om Operation Dagsverke och årets projekt. Boka en föreläsning på unicef.se/operationdagsverke. Operation Nattverke Operation Nattverke är en fest som ni kan anordna i form av ett disko, en konsert eller som en stor festlig middag. Ni tar betalt för inträdet och pengarna går till Operation Dagsverke. På det här sättet blir ert Operation Dagsverke roligare och har stor potential att ge mer pengar. På många skolor har Operation Nattverke blivit något som återkommer varje år, en fest att se fram emot. Boka en bra lokal i god tid. Marknadsför Operation Nattverke ordentligt, utan gäster blir det ingen fest! Förvara pengarna på ett säkert ställe över natten. Temadag Genom en temadag kan ni skapa ett extra engagemang kring Operation Dagsverke. Temat gör hela skolan involverad och erbjuder en inspirerande dag fylld med föreläsningar och workshops. Eftersom det är mycket som måste planeras under en temadag kommer här en kort checklista på vad ni bör tänka på: 1. Välj ett tydligt tema 2. Bestäm datum och lokal 3. Informera elever och lärare 4. Sök sponsring för era utgifter 5. Boka in föreläsare 6. Använd studiematerialet och filmen 7. Gör ett ordentligt schema för dagen 8. Marknadsför temadagen 9. Dekorera och bjud till exempel på mat från Tanzania. Informera informatören om vad ni är intresserade av och vad ni redan vet. Ordna noggrant alla detaljer kring informatörens resa och vistelse. Testa all teknik i förväg så att allt fungerar. 12 Operation Dagsverke

13 MELKER DAHLSTRAND Handledning för arrangörer 13 Siriporn Khrutnuam från Johan Skytteskolan hjälper till och städar åt kommunen.

14 DU KAN GÖRA OPERATION DAGSVERKE ÄNNU BÄTTRE Få med elevrådet, skolföreningar och skoltidningen Ju fler som är med och arrangerar Operation Dagsverke på skolan, desto bättre. Har ni elevråd, elevkår, skolföreningar och skoltidning på er skola försök få med dem alla! Få med lärarna Operation Dagsverke är ett enkelt sätt att arbeta med mänskliga rättigheter, ett av skolans uppdrag. Genom både teori och praktik får eleverna möjlighete att öka kunskapen om och förståelsen för rättigheterna. Dessutom främjas elevernas entreprenörskap, vilket också ingår i skolans uppdrag. Samarbeta med andra skolor Ta gärna kontakt med andra skolor i närheten som också ska göra Operation Dagsverke och föreslå ett samarbete. På så sätt kan ni göra ett större gemensamt projekt. Fixa en Operation Dagsverkefestival, ordna skolkamper eller karneval med insamling. Kanske kan ni genomföra ett större arrangemang som kommer att uppmärksammas i er stad. Vem vet, det kanske blir en ny tradition? Boka skolbesök Under våren kommer våra barnrättsinformatörer att besöka skolor och informera om Operation Dagsverke och årets projekt i Tanzania. Boka tidigt för att underlätta möjligheten till ett besök på just er skola. Alla besök är gratis. Delta i vår konferens i april Passa även på att delta i UNICEF Sveriges konferens i den 17 april. Då kommer vi att tillsammans med elever och lärare diskutera årets projekt inom Operations Dagsverke, prata globala frågor och träffa elever från Tanzania. Dessutom kommer elever att få utse vilket projekt som 2016 års insamling ska gå till. Delta i vår Instagram-tävling Den skola som visat på bästa kreativa insamling med bild och kommentar på Instagram kommer vi att uppmärksamma extra mycket i år. För att vara med i tävlingen, se till att alltid och #operationdagsverke när ni lägger upp bilder från era dagsverken. Vi skickar mer information om tävlingen längre fram. 14 Operation Dagsverke

15 unicef.se/operationdagsverke På unicef.se/operationdagsverke hittar du information om Operation Dagsverke och årets projekt. Där hittar du skolans insamlingssida, bokar du skolbesök och anmäler skolan till konferensen i april. Dessutom kan du ladda ner allt material som rör Operation Dagsverke. Funkar inte vecka 21 för er? Om vecka 21 inte fungerar för er går det självklart bra att välja ett annat datum. För att vara med och bidra till årets insamlingsprojekt, ska ni dock samla in och redovisa ert resultat under vårterminen Sätt in pengarna på: Plusgiro: Betalningsmottagare är UNICEF Sverige. Organisationsnummer Vill några elever inte delta? Att delta i Operation Dagsverke är frivilligt. Vi vet att man på många skolor tillämpar ett obligatorium för att underlätta administrationen under dagen. Vi vill ändå betona att eleverna har valfrihet och inte bör tvingas att delta. Ett alternativ för dem som inte vill eller kan arbeta är att göra uppgifter som har med kampanjen att göra, till exempel ett mindre projektarbete, en film eller liknande. Om eleverna haft svårt att hitta jobb kanske skolan kan erbjuda någon syssla. Hör med rektorn! Frågor? Kontakta oss gärna på eller Märk insättningen med det referensnummer skolan blivit tilldelad samt skolans namn och ort. Samla in pengar digitalt Se till att eleverna blir informerade om hur de kan samla in pengar via SMS och att dagsverken kan betalas via kort. Ni kommer som arrangör att få information skickad till er om detta via e-post. SVENSK INSAMLINGSKONTROLL: UNICEF Sverige har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll som granskar att pengarna används på rätt sätt. Handledning för arrangörer 15

16 unicef.se/operationdagsverke 16 Operation Dagsverke

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND ARRANGÖRENS LILLA LATHUND Handledning för kontrollanter 1 INNEHÅLL SÅ HÄR GÅR DET TILL 4 SKAPA SOCIALT ENGAGEMANG 6 NÅGRA SNABBA 8 CHECKLISTA 11 Om du behöver mer hjälp, stöd eller råd är du välkommen

Läs mer

Handledning för arrangörer. Handledning för arrangörer 1

Handledning för arrangörer. Handledning för arrangörer 1 Handledning för arrangörer Handledning för arrangörer 1 Innehåll arrangera operation dagsverke 5 innan du börjar 9 bilda en operation dagsverke-grupp 10 Mall för tidsplanering 11 praktiskt 13 aktiviteter

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

Redo för Operation Dagsverke?

Redo för Operation Dagsverke? Redo för Operation Dagsverke? unicef.se/operationdagsverke 1 UNICEF/TANZANIA/2014 UNICEF/MOÇAMBIQUE/2013 En dag för dig kan förändra hela livet för någon annan! 2 Var med och fyll Tanzanias skolbänkar

Läs mer

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE I ÅR KOMMER 1 500 SKOLOR RUNT OM I SVERIGE ARRANGERA SKOLVAL 2014. KLART ATT DIN SKOLA OCKSÅ SKA VARA MED!

Läs mer

Vanliga frågor från lärare, rektorer och tjänstemän

Vanliga frågor från lärare, rektorer och tjänstemän Vanliga frågor från lärare, rektorer och tjänstemän Börja gärna med att läsa dokumentet med vanliga frågor från media och allmänhet. Där finns en beskrivning av vad skolvalen är och om Skolval 2010 som

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Handledning för arrangörer

Handledning för arrangörer Handledning för arrangörer Välkommen till Skolval 2010! Nu gäller det! När du får den här handledningen kan det vara alltifrån ett halvår till en månad kvar till skolvalet på din skola. Du som är arrangör

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

360 000 elever tar ställning. Kom med ni också i Skolval 2010!

360 000 elever tar ställning. Kom med ni också i Skolval 2010! 360 000 elever tar ställning Kom med ni också i Skolval 2010! 1 200 skolor runt om i Sverige arrangerar skolval. Naturligtvis borde även din skola vara med! Ansvariga myndigheter: Ansvariga organisationer:

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Man hjälper barn att ha råd med saker som vi har men inte dom

Man hjälper barn att ha råd med saker som vi har men inte dom Man hjälper barn att ha råd med saker som vi har men inte dom Citat från barnens insamlingsenkät 2016 MajVojs! Barnens insamlingsrapport 2016 om barns intryck och synpunkter på årets insamling. Majblommans

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214 Equmeniakyrkans insamlingsdag till equmenia infaller på tacksägelsedagen den 13 oktober. Temat för insamlingen är att Växa Tillsammans. I denna kampanjguide har vi försökt samla lite tankar och idéer för

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Vanliga frågor från media och allmänheten

Vanliga frågor från media och allmänheten Vanliga frågor från media och allmänheten Frågor om skolvalen Vad är ett skolval? Ett skolval är ett val som arrangeras på en skola av elever eller av elever och lärare tillsammans. I ett skolval röstar

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Företagspaket datatjej 2005 Umeå 27/1-30/1 Tema: mentorskap Kontaktpersoner Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Hemsida: Mailadress: www.cs.umu.se/ datatjej datatjej@cs.umu.se

Läs mer

VARFÖR VIT JUL? Diskutera

VARFÖR VIT JUL? Diskutera ARRANGERA VIT JUL VARFÖR VIT JUL? När samhället stänger ned, när lamporna på fritidsgården släcks och när vaktmästaren låser porten till skolan och går på julledighet då finns vi där. Och gör julen till

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS TIPS DIG SOM SKA KÖPA EN UTBILDNING 8 SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ 1 FORMULERA TYDLIGA MÅL Lägg energi på att beskriva vad du vill uppnå med kursen. På så sätt kan

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Bara plus och minus i en lista. Bokslutet presenteras ofta på årsmötet, så att den avgående elevkårsstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

Bara plus och minus i en lista. Bokslutet presenteras ofta på årsmötet, så att den avgående elevkårsstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Ekonomi Att hålla koll på elevkårens ekonomi är alla förtroendevaldas uppgift, men ofta väljer man en kassör som tillsammans med elevkårens handledande lärare sköter de löpande ärendena. Att sköta elevkårens

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Framgångsfaktorer. för elevråd

Framgångsfaktorer. för elevråd Framgångsfaktorer för elevråd Fungerande grupp Struktur Kunskap och kompetenser Resurser Relation till de andra eleverna Relation till vuxna på skolan Innehållsförteckning Förord Det här är framgångsfaktorerna!

Läs mer

Rutiner: Anordna möten och evenemang

Rutiner: Anordna möten och evenemang Rutiner: Anordna möten och evenemang Det här är ett dokument som ska hjälpa er, som arrangerar ett möte eller något evenemang för FiSS räkning. Antagligen kommer ni inte behöva bekymra er om alla punkter

Läs mer

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar Handledning om temadagar Välkommen till temadagen! Inför och efter skolvalen är det vanligt med aktiviteter som handlar om politik, demokrati eller mänskliga rättigheter. Några exempel på aktiviteter kan

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Årets Ungdomssektion 2010

Årets Ungdomssektion 2010 Årets Ungdomssektion 2010 Klubb: Theleborgs Ryttarsällskap Distrikt: Smålands Ridsportförbund Kontaktperson i sektionen: Josefine Ahlgren Adress: Stallvägen 10 353 52 Växjö Telefon: 0702-46 06 11 E-mail:

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

AKTION FN-PAKETET TÄVLING!

AKTION FN-PAKETET TÄVLING! INTRODUKTION INNEHÅLLSFÖRTECKNING Aktion FN-paketet och Tävling s. 3 Aktivitetstips s. 4-5 Material s. 6 Information vid insamling s. 7-8 Kontaktuppgifter och länkar s. 9 2 AKTION FN-PAKETET Aktion FN

Läs mer

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Cykelfokus Moheda Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Bakgrund I december 2014 antogs en fördjupad översiktsplan för Moheda tätort. Processen att ta fram denna var en dominerande del av Alvesta

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01 Caroline Ullman & Johanna Lundberg i i i Hej! Vi har pratat med studenter som har gett oss tips på hur de vill bli informerade och kommunicera med er på ICA

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

2012-05-19 1 (5) TÄVLINGAR

2012-05-19 1 (5) TÄVLINGAR 2012-05-19 1 (5) TÄVLINGAR 1 Interna tävlingar arrangerar varje år ett antal interna tävlingar för medlemmarna. Deltagande är alltid avgiftsfritt. Årligen återkommande tävlingar: Fikabilden: Flera deltävlingar,

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Upplev världsstjärnor. Stöd din klubb. Klubbkampen.

Upplev världsstjärnor. Stöd din klubb. Klubbkampen. Upplev världsstjärnor. Stöd din klubb. Klubbkampen. EM på hemmaplan 26 januari 1 februari avgörs EM i Stockholm. Bjud in dina nära och kära att uppleva konståkningens världsstjärnor och våra medaljhopp

Läs mer

Jämställdhet behövs. Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen

Jämställdhet behövs. Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen Jämställdhet behövs Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen Bakgrund INTRESSE Forskning, intresse och offentliga diskussioner kring ojämställdhet och utbildning har ökat

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Projektarbete. Inledning

Projektarbete. Inledning Projektarbete Inledning Som projektarbete har vi valt att arrangera klassen studentskiva och flaket. Varför vi just valde detta projektarbete var för att vi under våren i årskurs 2 insåg att ingen ville

Läs mer

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj.

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj. KAMPANJBOK -Var med i Sveriges största samtalskampanj. Jag vet att Sverige kan vara möjligheternas land för alla. Men då måste jobben sättas först och vi måste investera i infrastruktur, klimatomställning

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Landsbygd 2.0 vad är det?

Landsbygd 2.0 vad är det? Landsbygd 2.0 vad är det? Landsbygd 2.0 vad är det? Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma)

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Grill, lek och häng i Slottsskogen - 27/8 torsdag Vi möts vid Götaplatsen (högst upp på Avenyn vid Poseidon- fontänen) kl. 14.00. Ring till Johanna

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Swarmsweep GATUAKTIVITETER. Dela ut flyers, samla in pengar och prata med människor

Swarmsweep GATUAKTIVITETER. Dela ut flyers, samla in pengar och prata med människor GATUAKTIVITETER Dela ut flyers, samla in pengar och prata med människor Här är några konkreta tips på hur du kan jobba med direktmarknadsföring på plats. Du har säkert sett dem redan, de olika insamlingsmänniskorna

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING HEJ! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när er webbutik ska öppna och försäljningen

Läs mer