Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM

2 Värmlands Museum Box Karlstad Tel: E-post:

3 Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM

4 Innehåll Förord 5 Övergripande satsningar 6 Besöksstatistik 7 Museet bevarar och 8 dokumenterar kulturarvet Kunskap och upplevelser för alla sinnen 10 Konstverksamheten 17 Bebyggelse, kyrkor, fornlämningar 18 och kulturlandskap Ett museum för hela Värmland 21 Dyvelstens flottningsmuseum 21 Järnvågen i Borgvik 22 Långbans gruvby 22 Torsby Finnkulturcentrum 23 von Echstedtska gården 23 Museiteknik 25 Administrativ service 26 Styrelse Personal och organisation Ekonomisk berättelse

5 Det nya museet 10 år Utvecklingen sker etappvis och ibland med större språng. Embryot till Värmlands Museum är en donation till ett stiftsmuseum Med tiden kom den växande museisamlingen att inrymmas i den gamla gymnasiebyggnaden, men riktig stadga i verksamheten blev det inte förrän museet 1929 flyttade in i Cyrillus Johanssons nya, klassicistiska byggnad på Sandgrundsudden. Det första året (invigning den 22 juni) besöktes museet av personer det första hela året 1930 var personer på museet. Tjugofem år senare 1955 hade antalet besök växt till , ytterligare tjugofem år framåt i tiden 1980 till När museet byggdes till med det s k Nyrénhuset 1998 skapades ett helt nytt museum ett kulturhus med utställningar, programverksamhet, restaurang, butik, hörsal m m. Under de första årens turbulens låg besökssiffran på ca besök årligen, för att efter 2003 hoppa till en ny nivå på och stabiliseras där besöktes museet i Karlstad av personer. På 80 år har besökssiffran mer än 20-dubblats! personer ställer naturligtvis krav på verksamheten. Inför 10-årsjubileet byggdes museets foajé om för att förbättra logistiken, restaurangen renoverades och fick nya möbler. Restaurangen fick också en nystart med ny restauratör. Butik och reception flyttades. Jubileet i juni firades i finaste sommarväder med invigning av parkanläggningen på Sandgrundsudden den 5 juni, nationaldagsfirande den 6 juni och museets 10-årsjubileum den 7 juni. Under dessa tre dagar besöktes museet av drygt besökare personer ställer naturligtvis krav på en vital verksamhet. På de kommande sidorna beskrivs denna verksamhet konkret. Verksamhetsberättelsen följer noggrant verksamhetsplanen. Museets måluppfyllelse får bedömas utifrån det konkreta arbetet. Museets uppfattning är att såväl målen i museidefinitionen, i stadgarna som i målprogrammet uppfylls. Museet arbetar kontinuerligt med nya målgrupper, utgår från ett brukarperspektiv och tar hänsyn till klass, kön, generation och etnicitet i all verksamhet. Målgruppen barn och ungdom är prioriterad. Värmlands Museum bryter ständigt ny mark. Bland de särskilt framåtblickande verksamheterna 2008 kan nämnas: Öppet varje dag! Ny grafisk profil i logotyp, på kläder och bilar. Introduktionsbroschyr på 12 språk. Uppmärksammade utställningar: Ann Wolff, In Hate We Trust, Lars Bygdemarks flygbilder, Var blev du av ljuva 60-tal?, ny basutställning om konst Diplomering av värmländska hus teknikklubben LUSTEN Museistyrelsen vill framföra ett tack till alla som gjort museiarbetet lättare huvudmän, andra förtroendevalda, anslagsgivare, besökare m fl. Verksamheten hade inte varit möjlig utan en engagerad och skicklig personal. Tack för er insats!

6 Övergripande satsningar ÖPPET VARJE DAG I museets strävanden med att öka tillgängligheten utökades öppettiderna fr o m juni Som troligtvis det enda museet i landet är nu museet i Karlstad öppet alla årets dagar. OMBYGGNAD AV FOAJÉN I NYRÉNHUSET, KARLSTAD Under våren byggdes foajén om för att åstadkomma ett närmare samband med utställningarna, restaurangdelen avskärmades, museibutiken och receptionen flyttades för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Byggnationen finansierades med museets egna fondmedel och invigdes den 23 maj. NY LOKALHYRESGÄST TILL RESTAURANGEN Restaurangen som sedan 2000 drivits av Fazer Amica fick ny restauratör, sedan Fazer Amica sagt upp avtalet och flyttat den 31 mars. Den 23 maj tillträdde Tony Lindmark och Tove Carlsson och driver verksamheten genom Tonli AB. ÖVERSYN AV MUSEETS STADGAR OCH ASSOCIATIONSFORM Efter noggrant utredningsarbete beslöt styrelsen den 26 september om en viljeinriktning i att skilja ut museets kunskapsuppbyggande, vårdande och kunskapsförmedlande uppgifter och i framtiden driva dessa i aktiebolagsform. Stiftelsen ska finnas kvar som ägare av samlingarna och von Echstedtska gården. För denna ändring måste först tillstånd inhämtas av stiftelsebildarna. Begäran om detta har skickats, med svar begärt före den 1 maj. KVALITETSPLAN Med utgångspunkt i museilagarna i Danmark och Finland utformades en kvalitetsplan för museiarbetet. Styrelsen antog i juni 2007 ett antal kriterier som skulle genomföras senast 2008: ICOM:s etiska regler skulle följas, lönekostnaden fick inte överstiga 65 % av kostnaderna, öppethållande under minst 300 dagar per år, gratis entré för alla under 20 år m m. Planens kriterier var uppfyllda vid årets slut. Marknadsföringen 2008 Värmlands Museum har omnämnts i press, radio och TV minst 450 gånger under Årets höga besökssiffra såväl till byggnader som webbplats visar också att vi når stora grupper med vårt utbud. Museet har fortsatt att dela ut gratis årskort till alla nya studenter på Karlstads universitet samt till nyinflyttade Karlstads- och Forshagabor. Värmlands Museum har bytt grafisk profil och fått en logotyp som återspeglar museets nyfikenhet, framåtanda och ständiga utveckling. Den hjälpte till att lyfta Värmlands Museum till nya höjder vid ombyggnaden och 10-årsjubileet, då museet också satsade extra på att marknadsföra museet. Inte mindre än personer lockades till museet under dessa tio dagar med fri entré, guidade visningar, en 60-talsfestival, gratis tårta och kaffe, födelsedagspresent till alla barn, jättesåpbubbeltillverkning med teknikklubben LUSTEN mm. Frontpersonal har fått profilkläder och bilarna har fått dekorreklam. Hemsidan har blivit mer interaktiv med hjälp av tycka-till-formulär, frågesporter och ljudsatta bildspel. 6

7 Planskissen har översatts till engelska, tyska, franska, spanska, holländska, kinesiska, ryska, persiska, arabiska, danska och norska så att museet nu är tillgängligt för de flesta. Besöksstatistik Värmlands Museums besökssiffror är fortsatt mycket höga och under året besöktes museet i Karlstad av personer och filialerna av drygt personer, trots att filialen i Borgvik var stängd under året. Detta ger en total besökssiffra för hela Värmlands Museum på nära besökare. Som jämförelse kan nämnas, att hela Värmlands folkmängd i september 2008 var Värmlands Museum, Karlstad varav till utställningarna Borgviks Byggnadsvård Dyvelstens flottningsmuseum Långbans gruvby varav till utställningarna von Echstedtska gården Torsby Finnkulturcentrum

8 Museet bevarar och dokumenterar kulturarvet Värmlands Museum är en del av det värmländska samhällets kollektiva minne. Museet samlar kontinuerligt in, vårdar och bevarar föremål och andra vittnes börd om människors kultur och miljö. Föremålen, fotografierna, arkivalierna och musikinspelningarna hålls registrerade. Uppgifterna görs tillgängliga för allmänheten i utställningar, programverksamhet, publikationer med mera och med hänsyn tagen till upphovsrätts- och personuppgiftslagarna. Enskilda kan ta del av materialet via databaser, arkiv och genom förfrågningar. Museet har ett referensbibliotek öppet för allmänheten. SAMLINGARNAS TILLVÄXT Under året har museets föremålsregister utökats med 561 föremål, 165 böcker har införskaffats till biblioteket och arkivet har växt med ca 3 hyllmeter. En privatperson med släktband till flera av bruken och herrgårdarna i Alsters och Nyeds socknar i Värmland, har skänkt en samling föremål till Värmlands Museum. Särskilt kan nämnas en så kallad revolutionsring - en ring utdelad till medhjälpare och sympatisörer vid Gustav III:s statskupp I gåvan ingick även en barocksekretär samt linnedukar från 1700-talet, skänkta för att placeras på von Echstedtska gården. Föremålen, negativen fotografierna, arkivalierna och musikinspelningarna förvaras i ändamålsenliga lokaler på museet respektive i Ulvsbymagasinet norr om Karlstad, där de får kontinuerlig tillsyn och vård. Ca 300 personer har under året besökt något av museets magasin och arkiv. VAR BLEV DU AV LJUVA 60-TAL? I samarbete med studieförbundet Sensus genomförde museet en studiecirkel under rubriken Var blev du av ljuva 60-tal med målsättningen att tillsammans med studiecirkeldeltagarna diskuteras oss fram till innehållet i museets stora sommarutställning Studiecirkeldeltagarna erbjöds även att delta i själva utställningsbygget. En tidsaxel, i form av ett rödmålat staket, kom att slingra sig genom utställningen som med text, föremål, mängder av foton och rörliga bilder, musik och annat ljud illustrerade 1960-talet ur ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Utställningen tog upp händelser och strömningar under områdena politik och samhällsomvandling, vardagsliv, mode, design samt musik. Under utställningsperioden genomfördes även flera föredrag och programpunkter med anknytning till utställningen. I samband med Kulturnatten genomförde museet en modevisning med tema 60-tal i samarbete med elever och lärare från Nobelgymnasiet. Museets fokusering på 1960-talet under 2007 och 2008 har gett mycket uppmärksamhet i media och många positiva reaktioner från publiken. Cirka 120 föremål daterade till 1960-tal samt en hel del fotografier och ett flertal nedskrivna minnen och berättelser från detta decennium har tillförts museets samlingar. MÄNNISKOR I VÄRMLAND Under året har arbetet med att ta fram underlag till de livsöden som ska befolka basutställningen Jag Herulen en värmländsk historia gått vidare. Berättelserna gör nedslag i sju olika tidsepoker stenåldern, bronsåldern, järnåldern, häxprocessernas tid, 1800-talet och 1900-talet Värmlandsarkiv och släktforskarförbundet hjälper till med fakta och några autentiska livsöden. Berättelserna kommer att läsas in i audioguidesystemet. ABM Inom ABM-samarbetet i Värmland producerades under året en affischutställning om Selma Lagerlöf med anledning av högtidlighållandet av hennes 150-årsdag 2008 och att det 2009 är 100 år sedan hon erhöll Nobelpriset. Affischutställningen skickades ut till biblioteken i länet men såldes även till många bibliotek och några andra institutioner runt om i Sverige och Norge. Totalt producerades och distribuerades 100 utställningar. 8

9 ACCESS OCH FÖREMÅLSDATABASEN Föremålsdatabasen har utökats med nytillkomna föremål samt bearbetats ytterligare kvalitetsmässigt främst genom det så kallade accessprojektet. På grund av tekniska problem är databasen ännu inte publicerad på Internet utan sänd till systemutvecklaren i Umeå. KULTUR I VÅRDEN Under året har Värmlands Museum besökt flertalet av Karlstads kommuns äldreboende med Kultur i vården-projektet och drygt 300 personer har deltagit. Våren 2008 besökte museet fem äldreboende med programmet Kulturhistorisk frågesport. De 15 frågorna handlade om allt från jultraditioner och semlor till att gissa vad olika föremål både hårda och mjuka hade för användningsområde. Hösten 2008 besökte museet sex äldreboenden med programmet Var blev du av ljuva 60-tal?. Programmet anknöt till museets sommarutställning med samma namn. Vi pratade om 1960-talet, visade bilder och föremål som varit med på utställningen, spelade 60-talsmusik och pratade om vad deltagarna minns från decenniet. DOCKSKÅP OCH MINIATYRER MUSEETS ÅRSBOK 2008 Författaren Birgitta Lindencrona berättar i denna bok dels om miniatyrernas spännande historia, från fynd av miniatyrer i det forntida Egypten till våra dagars dockskåp, dels om värmländskan Berith Bergström, en av giganterna inom den svenska miniatyrvärlden. Hon drev bland annat butiken Värmländskt hantverk i Stockholm under många år, där man kunde köpa miniatyrer efter hennes egna ritningar. Värmlands Museum har i sina samlingar flera tittskåp med miniatyrer som Berith Bergström gjorde med anknytning till sin barndom på Bosjö bruk i Värmland. SÅ TAR JAG DIG TILL BRUD I VÅR Under årets upplaga av Gammelvala på Skutboudden i Brunskog visades utställningen Så tar jag dig till brud i vår. Många av de utställda brudklänningarna var hämtade från Värmlands Museums samlingar och personal från museet bidrog med idéer och kunskaper i uppbyggandet av utställningen. Museet anlitades även för två föredrag om bröllopskläder och bröllopstraditioner genom historien. BERÄTTELSEN GÅR VIDARE PÅ HEMSIDAN På Värmlands Museums hemsida kan man ta del av korta berättelser från vår samtid, ett klassiskt sätt att berätta i bild och ljud men via ett nytt medium. Fotografier, ljudupptagningar och musik presenteras för den virtuella besökaren. Bildspelen visar värmländskt vardagsliv och museets verksamhet. Nu är hemsidan inte bara en plats för information utan ytterligare ett rum där berättelsen går vidare. 9

10 Kunskap och upplevelser för alla sinnen Museets uppdrag är att förmedla kunskap och upplevelser för alla sinnen om konst, historia och kulturarv. I arbetet med teknikklubben LUSTEN ska museet även inspirera och väcka barns intresse för teknik. Syftet med verksamheten är folkbildning. Det pedagogiska arbetet omfattar alla de redskap och strategier som museet använder vid kunskapsförmedling och i dialog med allmänheten. Utställningen, föredraget, visningen, lektionen, trycksaken och hemsidan är de vanligaste uttrycksmedlen. Det pedagogiska arbetet bedrivs i samarbete med filialerna. Besöksmottagandet är välkomnande och besökarna erbjuds en välsorterad och intresseväckande museibutik. Museet är en välbesökt mötesplats som har öppet årets alla dagar. UTSTÄLLNINGAR 2008 Basutställningar Grunden för museets utställningsverksamhet är basutställningarna. Dessa med samlingsnamnet Möte med Värmland bildar tillsammans berättelsen om Värmlands historia och konst. Följande basutställningar har visats under året: Jag Herulen - en värmländsk historia, Stadsliv-KARLSTAD, teknikklubben LUSTEN, Forntida tankar, Klädloftet, Skogen - Fattigmans tröja, Rökstugans folk, KAFFE och Samtidigt tal. Under våren revs utställningen Forntida tankar. En tid framåt nyttjas lokalen för mindre tillfälliga utställningar. Inför Nyrénhusets 10-årsjubileum hängdes konstbasutställningen om. Den nya konstbasutställningen, Samlat i Cyrillus täcker hela Cyrillushusets övre plan och visar framför allt värmländsk 1900-talskonst. I februari öppnades ett nytt tema, Tekniken speglar i teknikklubben LUSTEN. Utställningsdelen är fylld med ljus, optik och spegelexperiment. Tillfälliga utställningar Museet har arrangerat över 20 tillfälliga utställningar med mycket varierande innehåll för att attrahera olika målgrupper allt från fotoutställningen In hate we trust med Elisabeth Ohlson Wallins mycket starka bilder om hatbrott mot homo-, bisexuella och transpersoner till Höstsalongen och Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen, den senare producerad av Studio 24 på uppdrag av Forum för levande historia. Under sommaren skildrades Värmland från ovan med flygfotografier av Lars Bygdemark och museet satsade stort på en egenproducerad nostalgisk tidsresa med frågan Var blev du av ljuva 60-tal? OLLE ZETTERQUIST - 80 ÅR RETROSPEKTIVT 4 NOVEMBER JANUARI I utställningen mötte vi bredden i Olle Zetterquists konstnärskap, från ett abstrakt organiskt landskapsmåleri till ett mer naturalistiskt uttryck. Främst visades oljemålningar men även teckningar, illustrationer samt skisser till konstnärliga utsmyckningar. Lokal: Cyrillushuset JULEN ÄR HÄR 25 NOVEMBER JANUARI Julskinka, adventskalendrar, Jenny Nyström, tomteverkstad, pyssel och klappar. Museet skapade julstämning och frossade i föremål och pynt från förr och nu - och berättade hur julen har firats genom tiderna. Lokal: Stora hallen TIO KONSTNÄRSKAP UR SAMLINGARNA 20 JANUARI - 16 MARS Utställningen TIO presenterade tio konstnärskap med verk ur samlingarna. Den gemensamma nämnaren var 10

11 konst av hög klass, med värmländsk anknytning. Värmlands Museum presenterade stolt: Carina Bartoldson, Karin Broos, Lena Cronqvist, Maja Fjaestad, Kerstin Högstrand, Lorraine Rantala, Anna Sahlström, Augusta Jensen, Gunhild Kulander och Hilma Persson-Hjelm. Lokal: Cyrillushuset OBSERVATIONS - ANN WOLFF 10 FEBRUARI - 27 APRIL Som enda museum i Sverige, i en utställning producerad av glasmuseet Ebeltoft i Danmark, visade museet upp Ann Wolffs konstnärskap. Ann Wolff är en av samtidens stora glaskonstnärer, kanske mest känd för den numera klassiska ljuslyktan Snöbollen. Lokal: Stora hallen 3 FOTOGRAFER PÅ VÄRMLANDS MUSEUM 13 FEBRUARI - 31 MARS Bilder av tre fotografer med tre helt olika uttryck, men med ett gemensamt - de arbetade alla då på Värmlands Museum: Marie Hettwer, Jörgen P Karlsson och Lars Sjöqvist. Lokal: Museikaféet TEKNIKEN SPEGLAR I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN 23 FEBRUARI - TILLS VIDARE Utställningsdel innehållande en blandning av optiska och reflekterande installationer och experiment som fungerar för de allra yngsta besökarna till de äldsta och ger en introduktion till de fantastiska sätt teknik kan användas för att lysa upp vår vardag. Lokal: teknikklubben LUSTEN PÅSKBREV MARS Värmlands Museum och Nya Wermlands-Tidningens traditionella påskbrevsutställning. I över 50 år har museet och NWT tillsammans ordnat en tävling för länets påskbrevskonstnärer. De bästa fick priser och alla fick äran att ställa ut på museet. Lokal: Sinnet IN HATE WE TRUST 30 MARS - 4 MAJ Elisabeth Ohlson Wallin har under några år följt de hatbrott mot homo-, bisexuella och transpersoner som skett och illustrerat ett urval av dessa i en mycket stark fotoutställning som visade den utsatthet många människor lever i på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Lokal: Cyrillushuset VAR BLEV DU AV LJUVA 60-TAL? 10 MAJ - 21 SEPTEMBER Egenproducerad utställning med mode, musik och miljonprogram. Politik, krig och sexuell frigörelse talet var ett händelserikt decennium som rörde om i samhällsgrytan. Museet visade hur vardagen såg ut för en värmländsk familj under 60-talet och mycket mer. Lokal: Stora hallen FRÅN FOLKPARK TILL FACEBOOK MAJ Elever från TIME-utbildningen skapade och visade en egenproducerad utställning om gamla mötesplatser som caféliv, rännan och folkparker och undrade om dessa mötesplatser hade något gemensamt med dagens fritidsgårdar, Facebook och sms. Lokal: Sinnet 11

12 VÄRMLAND FRÅN OVAN 24 MAJ - 14 SEPTEMBER På uppdrag av Värmlands Museum arbetade Lars Bygdemark under ett år med att flygfotografera Värmland. Han flög i alla väder och under alla årstider. Med 40 flygfotografier i storformat visade Lars Bygdemark en värmländsk berättelse, färger och former, linjer och ljusspel och poesin i landskapet. Lokal: Cyrillusrummen GIRAFFKLIV, KATTSKUTT OCH SPINDELSMYG - BRODERIER AV BARN FRÅN FEM VÄRMLÄNDSKA KOMMUNER 30 MAJ - 24 AUGUSTI Under 2008 har fem skolor träffat Region Värmlands hemslöjdskonsulenter och museets konstpedagog för att utforska broderitekniker från tradition till samtid. Inspirationen hämtades bland annat från Segerstabyns skolas Adjötapet. Namnet Giraffkliv, kattskutt, och spindelsmyg syftar på barnens egna namn på de stygn som de broderade. Lokal: Loftet SAMLAT I CYRILLUS 7 JUNI - TILLSVIDARE I museets nya konstbasutställning presenteras värmländsk konst med fokus på 1900-talet. Måleri, grafik, skulptur, konsthantverk och foto som representerar över 100 konstnärskap. Lokal: Cyrillushuset MÅNADENS KONSTNÄRSKAP SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER OCH DECEMBER I museets konstbasutställning lyftes varje månad fram ett värmländskt konstnärskap med utgångspunkt från verk ur samlingarna. Serien startade i september med Elis Eriksson. Oktobers konstnärskap var Gerd Göran, november Lasse Sandberg och december Stig Olson. Lokal: Lilla kabinettet VÄRMLÄNDSKA DIPLOMHUS SEPTEMBER - 26 OKTOBER Värmlands Museum har återinfört diplom för god byggnadsvård valdes följande objekt ut: Åttkantsgatan 11, Karlstad, Missionhuset i Låbbyn, Årjäng, Hämnäs skola, Årjäng och Getmossen, Kil. Värmlands Museums fotograf Lars Sjöqvist dokumenterade byggnaderna i bilder som ställdes ut. Lokal: Loftet HÖSTSALONGEN 4 OKTOBER - 2 NOVEMBER Massor av konst och konstnärskap i Stora hallen. Årets salong var den 73:dje i ordningen och innehöll 179 verk av 83 konstnärer som alla är medlemmar i konstnärsförbundet. I samband med Höstsalongen presenteras även årets fyra stipendiater i Cyrillusrummen: Ann Carlsson Korneev och Bo Jonzon (Thor Fagerkviststipendiater), Veronica Odén (Ungdomsstipendiat), Caroline Ohlsson (Resestipendiat). Lokal: Stora hallen och Cyrillusrummen FRANSSON SKOTTAR SNÖ EN UTSTÄLLNING OM SVERIGE OCH FÖRINTELSEN 16 NOVEMBER - 26 APRIL 2009 Utställningen som handlar om Sveriges roll i förhållande till Förintelsen sätter ljuset på Sveriges likgiltighet under andra världskriget. Det är filmregissören Roy Andersson, Kalle Boman och Stig-Åke Nilsson som tillsammans med medarbetare från produktionsbolaget Studio 24 producerat utställningen om Sverige och Förintelsen på uppdrag av Forum för Levande historia. Lokal: Stora hallen

13 SELMA LAGERLÖF BERÄTTELSERNA SOM FLÖG UT ÖVER VÄRLDEN 19 NOVEMBER JANUARI 2009 Som författare blev Selma Lagerlöf känd över hela världen. Med bland annat nobelprisdiplomet och festklänningen i original, teaterkostymer av Inger Stinnerbom och fotografier belyser utställningen både det levande författarskapet, den internationellt firade författarinnan och den engagerade matriarken på Mårbacka. Lokal: Loftet ÖIVIND HARSEM I CYRILLUSRUMMEN 22 NOVEMBER JANUARI 2009 Öivind Harsem, född 1954, har varit verksam som konstnär sedan 1980 och arbetar som grafiker, målare och skulptör. Harsem har ett helt eget bildspråk. Han utgår från naturen och formar sina abstrakta verk till något som närmast kan liknas vid kalligrafi. Lokal: Cyrillusrummen ÖVRIGA UTSTÄLLNINGAR I Cyrillushusets foajé visades verk av ungdomar anslutna till UKM (Ung kultur möts) och ett urval bilder av Lasse Sandberg arrangerade som en minnesutställning efter det att konstnären gått bort under slutet av året. I Museikaféet visades fotografier över museets basutställningar och ett urval bilder över tillfälliga utställningar från Nyrénhuset. Till Kulturhusens dag producerades en fotoutställning med bilder under rubriken Byggnader och miljöer från svunna tider med doft av mat och dryck. Utställningen var placerad på Mariebergsskogen i Karlstad. Från 1:a advent till tjugondedag jul visades museets tomteverkstad och miniatyrskåp i teknikklubben LUSTEN. I foajén hängdes en affischutställning över Selma Lagerlöfs liv och gärning, producerad av museet i samarbete med Värmlandsarkiv och Länsbiblioteket. En utställning som under hösten visades på 100 platser. Vandringsutställningen Kvinnoliv i Värmland lånades under året ut till fyra föreningar. Programverksamhet Programverksamheten 2008 bestod av cirka 250 offentliga arrangemang. Totalt lockade utställningarna och programverksamheten tillsammans besökare. En del program drev museet i egen regi, men flertalet anordnades tillsammans med en eller flera andra aktörer. Målsättningen med verksamheten är att nå många olika målgrupper och spegla mångfalden i konst, historia, teknik och kulturarv. Bland programmen kan nämnas: Programserien Bebisar på museet med nytt tema varje månad. Programserien Studio-S med fördjupningar i Värmländsk kulturhistoria. Programserien Konstvetarnas favoriter i samarbete med Konstvetenskapliga föreningen i Värmland. Programaktiviteten Utelek varje onsdagsförmiddag under sommaren. Teknikklubben LUSTEN experimenterar pedagogiskt ledd verksamhet under många helger och skollov. Mellan perioden 7 juli-15 augusti program varje vardag kl Museets mest besökta arrangemang har varit Världens fest, Modersmålets dag, Våryran, Kulturnatten, Rättvisedagen, Värmländsk Bokmässa, julmarknaden Jul i vårt hus och givetvis alla vernissage. I samarbete med Alla kvinnors hus ordnades under våren ett föredrag med författaren Unni Drougge som 13

14 fyllde hörsalen. Andra inbjudna föreläsare har varit författaren Johan Tell, paralympikern Anders Olsson, teaterproducent Åsa Sarachu, modehistorikern Lotta Levehaupt, förre dramatenchefen Lars Löfgren och designern och f d statssekreteraren Gunilla Thorgren m fl. Trots museets fina besöksstatistik besöktes några av föredragen av alldeles för få och museet behöver under 2009 utvärdera mängden program och hitta fler samarbetspartners runt dem. Pedagogisk verksamhet Värmlands Museum har fri entré för alla under 20 år. Klasser och grupper kan boka olika visningar, lektioner, skapande verksamhet och program. Den pedagogiska verksamheten har skett såväl på museet som i projekt ute i länet mötte museets pedagoger närmare barn och ungdomar. 536 grupper (barn och vuxna). Huvuddelen av dessa möten skedde på Värmlands Museum och var kopplade till ett utställningsbesök. En bidragande faktor till denna positiva besöksstatistik är teknikklubben LUSTEN. Men den fina statistiken beror också på ett gediget arbete med att få lärare med klasser att besöka utställningen In hate we trust. Under fem veckor visades utställningen för 90 högstadie- och gymnasieklasser. Det är rekord i museets historia. Under höstlovet arrangerades ett seminarium för lärare på temat Förintelsen, som lade grunden för ett samarbete med högstadie- och gymnasieskolor runt utställningen Fransson skottar snö. Med i statistiken räknas också det framgångsrika pedagogiska projektet En fängslande historia, som pedagogerna genomförde för andra året, och en aktiv konstbildningsverksamhet där förskolan varit en prioriterad målgrupp. Så små barn som tvååringar har tillsammans med museets konstpedagog samtalat runt utställd konst och sedan skapat egna verk i ateljén Bruket. TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Lördagen den 23 februari öppnades en ny temadel i teknikklubben LUSTEN, Tekniken speglar. Utställningsdelen innehåller en blandning av optiska och reflekterande installationer och experiment. Under året har också investerats i förvaringsskåp för pedagogiskt material, fler arbetsbord, bättre utrustning till papperstillverkningsavdelningen, spel och andra teknikleksaker. Under året har skolpedagogiken i LUSTEN i huvudsak haft fyra huvudprogram: Ett kulturhistoriskt- och tekniskt program om papperstillverkningsprocessen under namnet Från skog till papper, Ett teknikprogram om förnyelsebar energi där man arbetar med LEGOs Elab mm för att förmedla och väcka nyfikenhet runt klimatfrågor, förnyelsebar energi och värmländsk industri, Ett tematiskt naturvetenskapligt tema om rymden, Rymden tur och retur, där barnen besökte ett uppblåsbart planetarium samt Ett tekniktema om ljus, optik och magiska effekter med utgångspunkt från utställningsdelen Tekniken speglar. Teknikklubben hade under året 172 inbokade grupper, vilket motsvarar ca personer. Teknikklubben LUSTEN har experimentlådor som lånas ut till skolor gratis. Det är sex olika experimentlådor med fem till sex olika experiment i varje låda. Under året har lådorna kopierats och finns numera i fem uppsättningar. Totalt är det alltså 30 lådor som kan lånas ut. 14

15 Mot allmänheten har bedrivits drop-in verksamhet i experimentverkstaden med olika pedagogiska inriktningar ca 20 helgdagar, några onsdagseftermiddagar, på sportlovet, påsklovet, höstlovet och jullovet och under sommaren. Exempel på programverksamhet som genomförts under 2008 är temahelger om rymden, optikexperiment under sportlovet, äggexperiment under påsk, varjedagverksamhet under perioden 7 juli-15 augusti, kulturnattsexperiment, eldexperiment på Halloween, papperstillverkning och experiment på temat Förnyelsebar energi. Totalt har ca barn deltagit under året i denna verksamhet, och nästan lika många vuxna. Därtill kommer barn, ungdomar och vuxna som själva upptäckt teknikklubben och experimenten när museets pedagoger inte handlett verksamheten. Teknikklubben flyttade även ut sin verksamhet och deltog i arrangemang utanför museet, bl a vid den i Karlstad arrangerade stora Barnmässan, vid temadagar på Karlstads universitet, under Barnens dag vid Dyvelstens flottningsmuseum mm. I denna verksamhet kom över barn i kontakt med teknikklubbens olika vetenskapliga experiment och frågeställningar. I teknikklubben LUSTEN drivs en klubbverksamhet. I dagsläget har klubben ca 550 medlemmar. Medlemmarna har inbjudits till tio träffar och regelbundet erbjuds extra utmanande experimentprojekt och diskussion kring vetenskap genom ett månadsbrev. Besöksstatistik Av museets besökare under 20 år uppskattas att minst ungdomar kom i kontakt med teknikklubben LUSTEN. Barn, ungdomar och lärare i bokat gruppbesök med pedagog ca Barn och ungdomar i drop-in verksamhet med pedagog ca Barn och ungdomar, besök utan pedagogisk styrd verksamhet ca Barn, ungdomar i verksamhet med LUSTEN-pedagog utanför museet ca BOKPROJEKTET MAJKEN OCH MELKER BESÖKER KARLSTAD Under början av året kallade Karlstads stadsbibliotek till en arbetsgrupp med uppgift att producera en barnbok om Karlstads historia. Resultatet blev Majken och Melker besöker Karlstad. En faktabok, med en fiktiv historia där Majken och Melker träffar Sola i Karlstad och gör tidsresor fram och tillbaka kombinerat med historiska faktarutor, fotografier, illustrationer, tidslinje och karta. Museet har lämnat faktaunderlag, bidragit till sagohistoriens framväxt, bistått med arkivbilder såväl som nytagna foton och medverkat vid bokens marknadsföring. Barnboken presenterades inför den Värmländska bokmässan 6-7 november och sålde redan första månaden en stor del av sin upplaga. BERÄTTELSEN GÅR VIDARE MED AUDIOGUIDE Värmlands Museums satsning på audioguider har försenats bland annat av arbete med att finna finansiering för projektet. Avtal skrevs under hösten med en leverantör och texter på svenska och engelska författades och förbereddes för inläsning i studio. Projektet som är mångårigt fortsätter och ambitionen är nu att kunna presentera den första etappen för museets besökare under våren

16 Museireception, butik och museivärdskap Under våren 2008 byggdes museifoajé, reception, butik och restaurang om. Reception och butik fick en ny placering, ny inredning och delvis ett nytt sortiment där många av varorna nu är rättvisemärkta eller producerade av återvunnet material. Frontpersonalen har hållit en hög servicenivå och ett gott omhändertagande av museets besökare. Museivärdskapet har förstärkts med en medarbetare som även assisterar i teknikklubben LUSTENS verksamhet. Personalen har synliggjorts genom profilklädsel i mörka kavajer eller svarta T-shirts och västar med tryck. Satsningen på ombyggnationen har varit framgångsrik. Butikens omsättning och resultat överträffade budget trots några månader med byggnation, stängd restaurang och ingen konferensverksamhet. 16

17 Konstverksamheten Det bildkonstnärliga skapandet ger kunskap, upplevelser och insikter om människan, tiden, värderingar och tankesystem i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Verksamheten ska med Värmlands Museums och andra samlingar samt inlån som grund arbeta med folkbildning i enlighet med museets övergripande verksamhetsmål. Medlen är permanent visning av konst i Cyrillushuset, tillfälliga utställningar och konstprojekt samt konstbildningsverksamhet erbjuden till barn, ungdom och vuxna. Museets roll är dels att stå för en kontinuitet med en konstsamling som täcker 300 års utveckling, dels att uppmärksamma en ofta utmanande avantgarde-konst. Genom samlingarnas vård och utökning jämte dokumentation av konstnärer och konstliv i regionen, fullföljs ett långsiktigt dokumentationsansvar. Konserveringsverksamhet och rådgivning inom konstområdet utförs. UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET Museet har haft åtta konstutställningar under året alltifrån minnesutställningar och presentationer av nya konstnärskap till retrospektiva exposéer. Den nya konstbasutställningen, Samlat i Cyrillus stod färdig i maj, och i november invigdes Cyrillusrummen. Utställningarna presenteras i kapitlet Kunskap och upplevelser för alla sinnen. DIGITALISERING AV KONSTSAMLINGEN Genom en access-tjänst har arbetet med att digitalisera museets konstsamlingar fortgått med fotografering av verken, bildbehandling samt katalogisering. Syftet är att kunna lägga ut samtliga verk på nätet under För detta krävs dock ett avtal med BUS Bildupphovsrätt i Sverige. KONSTINKÖP UNDER 2008 Med medel ur Marja och Rune Wiréns fond och med bidrag från Värmlands Museiförening gjordes flera konstinköp under året. Bland de inköpta verken kan nämnas Tystnaden av Karin Broos, Hallonfallet av Kerstin Högstrand och glasskulpturen Des Femmes av Ann Wolff. Av samtida värmländskt konsthantverk har bl.a. inköpts en bildväv av Hildegun Martinsen Jones, en glaspokal av Ragnar Klenell samt en skål av Anders Fredholm. KONSERVERINGSVERKSAMHETEN Förutom arbete med museets samlingar, speciellt vid iordningställandet av nya konstbasutställningen så har museets konservator under året haft flera externa uppdrag. Uppdragsgivare har bl a varit Svenska kyrkan, Statens fastighetsverk och privatpersoner. Arbeten har utförts bl a i Hammarö kyrka, i Frimurarlogen i Karlstad, på ett krucifix i S Ny kyrka samt på en altaruppsats i Millesviks kyrka. KONSTKONSULENTENS ARBETE Konstkonsulenten har under året arbetat med skolorna och haft ett lärarinriktat perspektiv. Vad är konst, skapande? Hur kan man använda detta i lärprocesser? Fokus har varit på den samtida konsten. Konstkonsulenten har initierat till - och fungerar som sammankallande i ett nätverk för länets bildlärare. Under 2008 arrangerades nätverksträffar och studiedagar. En elevinriktad verksamhet var Konstakuten, efter förlaga från konstkonsulenterna i Östergötland. Syftet med verksamheten var att bedriva workshops i samtidskonst med elever ute i skolorna. Konstakuten marknadsfördes under hösten-08, och resulterade i ett antal workshops i bl a Torsby kommun. 17

18 Bebyggelse, kyrkor, fornlämningar och kulturlandskap I Värmlands kulturmiljöer finns ett källmaterial, som aldrig går att återskapa om vi förstör det. Med kunskaper från kulturmiljön och om det förgångna kan vi blicka framåt och välja väg in i framtiden. Framtidsfrågorna idag handlar om mångfald, delaktighet och hållbarhet. Uppdraget är att så många som möjligt bland dagens människor ges möjlighet att se sig själva och sitt samhälle i ljuset av kultur och historia. Länsmuseets arbets- och kunskapsfält är vittomfattande och innehåller bland annat rådgivning, kunskapsuppbyggnad och förmedling kring bebyggelse, kyrkor, fornminnen och kulturlandskap. KUNSKAPSUPPBYGGNAD OCH KUNSKAPSFÖRMEDLING I Värmlands Museums kulturmiljöverksamhet ingår rådgivning till privatpersoner, kommuner och myndigheter, kunskapsuppbyggnad och förmedling. Värmlands Museum erbjuder också konsulttjänster inom verksamhetsfältet kulturmiljö. Uppdragsverksamheten är mångsidig och berör verksamheter inom arkeologi, byggnadsantikvariska arbeten och kulturturism. Kulturmiljöenheten har under 2008 tagit fram en handlingsplan för museets kulturmiljöarbete inför Handlingsplanen pekar ut sex fokusområden att arbeta vidare med under kommande två år. Dessa områden är: Kulturarv som resurs, Uppdragsverksamhet, Kulturmiljöer för framtiden, Kulturmiljöer i fokus, Kunskapsuppbyggnad samt Kulturturism. På den arkeologiska uppdragssidan har sju kommuner i Värmland berörts av flera olika uppdrag alltifrån kulturmiljöutredningar i Arvika, Säffle och Karlstad till särskilda arkeologiska undersökningar på Värmlandsnäs, Säffle. Den senare berörde en av få kända boplatser från bronsåldern i Värmland. Under året har länsmuseets byggnadsantikvarier fungerat som antikvariska kontrollanter vid ett 30-tal byggnadsvårdsprojekt. Några av de mer minnesvärda objekten är renoveringsarbeten på Trumslagarbostället i Segerstad samt vid Sölje och Höglunda herrgårdar. Byggnadsvårdsplaner för von Echstedtska gården, Hammars säteri och Brattforshedens flygfält har upprättats och på uppdrag av länsstyrelsen har ett 20-tal rådgivningar rörande ekonomibyggnader genomförts. På uppdrag av Karlstads kommun har byggnadsantikvarierna genomfört en inventering och klassificering av Zakrisdalsområdet i Karlstad, ett arbete som utfördes som en del i kommunens Arkitekturprogram. Antikvarierna har också fungerat som rådgivare och kontrollanter i ett flertal kyrkoärenden, bl a i Hammarö, Vitsand och Segerstads kyrkor. Under året har museet även samarbetat med Karlstads stift i framtagandet av vård- och underhållsplaner för länets alla kyrkor. Arbetet har publicerats i de tre böckerna Kyrkor i Karlstads stift I III. Värmlands Museum har som adjungerad i Värmlands hembygdsförbunds styrelse deltagit vid årsoch höstmöten samt vid styrelsemöten. Under året har besök och telefonkontakt hållits med flera av länets hembygdsföreningar, främst rådgivande kontakter kring byggnadsvård och bidragsansökningar för restaurering samt andra aktiviteter. Under hösten annonserades i Näverluren (Värmlands Hembygdsförbunds medlemstidning), dels för två visningar av Värmlands Museums föremålsarkiv i Ulvsby, dels för att få kontakt med hembygdsföreningar som är intresserade av att vara värdar eller delta i de för nästa år planerade byggnadsvårdskurserna. En alltid lika viktig uppgift är arbetet med Föreningen Värmländska Industriminnen. Föreningen 18

19 har under 2008 förvaltat sju industriminnen i östra Värmland och under året har det hållits fem styrelsemöten samt en årsstämma. Därtill har ett antal vård- och underhållsarbeten utförts, bland annat markvårdsarbeten vid Storbrohyttan, Gubbortslaven i Nordmark samt storgruvan i Långban, restaurering av hyttväggen vid Långbanshyttan och tjärning av sticktak vid Bjurbäckens bruk. Viktiga frågor som diskuterats inom föreningen under året har varit upprustning av gästgiveriet i Långban för en fortsatt verksamhet samt övertagandet av samlingssalen i Långban. DIPLOMERING AV VÄRMLÄNDSKA HUS Den 14 september på Kulturhusens dag delade Värmlands Museum ut fyra byggnadsvårdsdiplom till ägare och förvaltare av kulturhistoriskt värdefulla och varsamt hanterade fastigheter. Diplomen avsåg följande byggnader: Hämnäs gamla skola i Årjäng, Låbbyns missionskyrka i Årjäng, ekonomilängan vid Getmossen Där Sör i Kil samt hörnfastigheten vid Åttkantsgatan 11 i stadsdelen Haga i Karlstad. En mindre fotoutställning anordnades på Loftet där foton på de olika objekten visades under en månads tid. HISTORIA OCH FRAMTID - BERGSLAGEN Värmlands Musem deltar i en stor satsning på Bergslagen under namnet Bergslagen Historia och framtid. Bakom projektet står Intresseföreningen Bergslaget, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Bergsslagssatsningen bygger på ett nätverk av bergslagshistoriska centra som ska fungera som baser för utvecklingsarbetet. Långbans gruvby har valts ut som ett av elva bergslagshistoriska centrum. Museet har under året deltagit i de träffar som arrangerats i syfte att öka samarbetet mellan olika museer och besöksobjekt runtom i Bergslagen samt arbetat med ett skyltprogram för Långban med information om Bergslagen och bergslagsprojektet. ARKEOLOGIDAGEN Den 31 augusti bjöd Värmlands Museum i samarbete med Väse hembygdsförening in allmänheten till visningar av pågående arkeologiska undersökningar och historiska platser. Årets tema var Människa och metaller. SKADERAPPORT OM FORNLÄMNINGAR Under 2008 har Värmlands Museum granskat tolv skadade fornlämningar på sex olika platser i länet. Skadorna som har uppstått genom markarbeten har dokumenterats och rapporterats till Länsstyrelsen i Värmland och Riksantikvarieämbetet. FORUM FÖR KULTURMILJÖ VÄRMLAND Under hösten anordnade museet ett seminarium om miljömålsarbete med fokus på kulturmiljö och Värmland. Representanter från Länsstyrelsen, Karlstads universitet samt Skogsstyrelsen deltog. PILGRIMSLED LÄNGS KLARÄLVEN Värmlands Museum genomförde på uppdrag av Turismutveckling längs Klarälven/Klarälvsprojektet en utredning av möjliga besöksmål längs Klarälven och den så kallade Pilgrimsleden. Rapporten Klarälvsleden en resa för den nutida pilgrimen diskuterar även begrepp som pilgrim och pilgrimsleder i Värmland. 19

20 KLARÄLVSBANAN EN GUIDE TILL KULTUREN Värmlands Museum har i samarbete med Turismutveckling längs Klarälven/Klarälvsprojektet tagit fram kartan Klarälvsbanan en guide till kulturen för att sprida ljus över vår historia längs den nio mil långa cykelleden mellan Hagfors och Karlstad. De besöksmål som har valts ut ger besökaren möjlighet att fördjupa sig i det värmländska kulturarvet. STADSVANDRINGAR, FÖREDRAG OCH VISNINGAR Länsmuseets tjänstemän har under året engagerats för cirka 45 föreläsningar, stadsvandringar eller visningar i länet utanför Karlstad. Föredrag har hållits om arkeologiska utgrävningar på Värmlandsnäs, järnets historia i Värmland och om medeltida Tingvalla. Totalt har kulturmiljövårdens tjänstemän i dessa sammanhang mött cirka 850 personer. 20

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Stockholms läns museum 1 Stockholms läns museum, Nacka, 2010 2 Verksamhetsberättelse 2009 för Stiftelsen Stockholms läns museum Antagen av stiftelsens styrelse 2010-04-15 3 Den

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 Innehåll Inledning 3 Vad är ABM? 5 Internationellt och svenskt 7 ABM-institutioner i Värmland 11 A som i Värmlandsarkiv B som i Länsbiblioteket i Värmland M som i Värmlands

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne xxx Årsredovisning 2014 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Organisationsnummer 838201-3038 Stiftelsen Regionmuseet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 134 911 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 584 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Kulturhistoriska föreningen för södra sverige Innehåll Inledning - museichefen har ordet 2 Verksamhetsberättelse 2011 4 Verksamhetsinriktning och fokusområden 2011 Ett levande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Utställningar i museet 5 Utställningar i Konsthallen 10 Minnesluckan 14 Järnvägsmuseet 14 Filmmuseet 14 Åhus museum 15 Vandringsutställningar 15 Pedagogik & program

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009

Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009 Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009 Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2009 Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2010 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. redaktörer: Märta Molin. Bengt Wittgren

En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. redaktörer: Märta Molin. Bengt Wittgren omabm 2 omabm 1 En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer redaktörer: Märta Molin Bengt Wittgren 4 ABM Resurs Redaktörer: Märta Molin och Bengt Wittgren Form: Pia Nykvist och Märta Molin

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Vid Arkivens Dag i november var temat Orostider. Därför valde arkiven att hålla till i bergmagasinen i Zakrisdal. Besökarna möttes av soldater i olika mundering, lottor och luftskyddspersonal.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer