Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM

2 Värmlands Museum Box Karlstad Tel: E-post:

3 Verksamhetsberättelse 2008 VÄRMLANDS MUSEUM

4 Innehåll Förord 5 Övergripande satsningar 6 Besöksstatistik 7 Museet bevarar och 8 dokumenterar kulturarvet Kunskap och upplevelser för alla sinnen 10 Konstverksamheten 17 Bebyggelse, kyrkor, fornlämningar 18 och kulturlandskap Ett museum för hela Värmland 21 Dyvelstens flottningsmuseum 21 Järnvågen i Borgvik 22 Långbans gruvby 22 Torsby Finnkulturcentrum 23 von Echstedtska gården 23 Museiteknik 25 Administrativ service 26 Styrelse Personal och organisation Ekonomisk berättelse

5 Det nya museet 10 år Utvecklingen sker etappvis och ibland med större språng. Embryot till Värmlands Museum är en donation till ett stiftsmuseum Med tiden kom den växande museisamlingen att inrymmas i den gamla gymnasiebyggnaden, men riktig stadga i verksamheten blev det inte förrän museet 1929 flyttade in i Cyrillus Johanssons nya, klassicistiska byggnad på Sandgrundsudden. Det första året (invigning den 22 juni) besöktes museet av personer det första hela året 1930 var personer på museet. Tjugofem år senare 1955 hade antalet besök växt till , ytterligare tjugofem år framåt i tiden 1980 till När museet byggdes till med det s k Nyrénhuset 1998 skapades ett helt nytt museum ett kulturhus med utställningar, programverksamhet, restaurang, butik, hörsal m m. Under de första årens turbulens låg besökssiffran på ca besök årligen, för att efter 2003 hoppa till en ny nivå på och stabiliseras där besöktes museet i Karlstad av personer. På 80 år har besökssiffran mer än 20-dubblats! personer ställer naturligtvis krav på verksamheten. Inför 10-årsjubileet byggdes museets foajé om för att förbättra logistiken, restaurangen renoverades och fick nya möbler. Restaurangen fick också en nystart med ny restauratör. Butik och reception flyttades. Jubileet i juni firades i finaste sommarväder med invigning av parkanläggningen på Sandgrundsudden den 5 juni, nationaldagsfirande den 6 juni och museets 10-årsjubileum den 7 juni. Under dessa tre dagar besöktes museet av drygt besökare personer ställer naturligtvis krav på en vital verksamhet. På de kommande sidorna beskrivs denna verksamhet konkret. Verksamhetsberättelsen följer noggrant verksamhetsplanen. Museets måluppfyllelse får bedömas utifrån det konkreta arbetet. Museets uppfattning är att såväl målen i museidefinitionen, i stadgarna som i målprogrammet uppfylls. Museet arbetar kontinuerligt med nya målgrupper, utgår från ett brukarperspektiv och tar hänsyn till klass, kön, generation och etnicitet i all verksamhet. Målgruppen barn och ungdom är prioriterad. Värmlands Museum bryter ständigt ny mark. Bland de särskilt framåtblickande verksamheterna 2008 kan nämnas: Öppet varje dag! Ny grafisk profil i logotyp, på kläder och bilar. Introduktionsbroschyr på 12 språk. Uppmärksammade utställningar: Ann Wolff, In Hate We Trust, Lars Bygdemarks flygbilder, Var blev du av ljuva 60-tal?, ny basutställning om konst Diplomering av värmländska hus teknikklubben LUSTEN Museistyrelsen vill framföra ett tack till alla som gjort museiarbetet lättare huvudmän, andra förtroendevalda, anslagsgivare, besökare m fl. Verksamheten hade inte varit möjlig utan en engagerad och skicklig personal. Tack för er insats!

6 Övergripande satsningar ÖPPET VARJE DAG I museets strävanden med att öka tillgängligheten utökades öppettiderna fr o m juni Som troligtvis det enda museet i landet är nu museet i Karlstad öppet alla årets dagar. OMBYGGNAD AV FOAJÉN I NYRÉNHUSET, KARLSTAD Under våren byggdes foajén om för att åstadkomma ett närmare samband med utställningarna, restaurangdelen avskärmades, museibutiken och receptionen flyttades för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Byggnationen finansierades med museets egna fondmedel och invigdes den 23 maj. NY LOKALHYRESGÄST TILL RESTAURANGEN Restaurangen som sedan 2000 drivits av Fazer Amica fick ny restauratör, sedan Fazer Amica sagt upp avtalet och flyttat den 31 mars. Den 23 maj tillträdde Tony Lindmark och Tove Carlsson och driver verksamheten genom Tonli AB. ÖVERSYN AV MUSEETS STADGAR OCH ASSOCIATIONSFORM Efter noggrant utredningsarbete beslöt styrelsen den 26 september om en viljeinriktning i att skilja ut museets kunskapsuppbyggande, vårdande och kunskapsförmedlande uppgifter och i framtiden driva dessa i aktiebolagsform. Stiftelsen ska finnas kvar som ägare av samlingarna och von Echstedtska gården. För denna ändring måste först tillstånd inhämtas av stiftelsebildarna. Begäran om detta har skickats, med svar begärt före den 1 maj. KVALITETSPLAN Med utgångspunkt i museilagarna i Danmark och Finland utformades en kvalitetsplan för museiarbetet. Styrelsen antog i juni 2007 ett antal kriterier som skulle genomföras senast 2008: ICOM:s etiska regler skulle följas, lönekostnaden fick inte överstiga 65 % av kostnaderna, öppethållande under minst 300 dagar per år, gratis entré för alla under 20 år m m. Planens kriterier var uppfyllda vid årets slut. Marknadsföringen 2008 Värmlands Museum har omnämnts i press, radio och TV minst 450 gånger under Årets höga besökssiffra såväl till byggnader som webbplats visar också att vi når stora grupper med vårt utbud. Museet har fortsatt att dela ut gratis årskort till alla nya studenter på Karlstads universitet samt till nyinflyttade Karlstads- och Forshagabor. Värmlands Museum har bytt grafisk profil och fått en logotyp som återspeglar museets nyfikenhet, framåtanda och ständiga utveckling. Den hjälpte till att lyfta Värmlands Museum till nya höjder vid ombyggnaden och 10-årsjubileet, då museet också satsade extra på att marknadsföra museet. Inte mindre än personer lockades till museet under dessa tio dagar med fri entré, guidade visningar, en 60-talsfestival, gratis tårta och kaffe, födelsedagspresent till alla barn, jättesåpbubbeltillverkning med teknikklubben LUSTEN mm. Frontpersonal har fått profilkläder och bilarna har fått dekorreklam. Hemsidan har blivit mer interaktiv med hjälp av tycka-till-formulär, frågesporter och ljudsatta bildspel. 6

7 Planskissen har översatts till engelska, tyska, franska, spanska, holländska, kinesiska, ryska, persiska, arabiska, danska och norska så att museet nu är tillgängligt för de flesta. Besöksstatistik Värmlands Museums besökssiffror är fortsatt mycket höga och under året besöktes museet i Karlstad av personer och filialerna av drygt personer, trots att filialen i Borgvik var stängd under året. Detta ger en total besökssiffra för hela Värmlands Museum på nära besökare. Som jämförelse kan nämnas, att hela Värmlands folkmängd i september 2008 var Värmlands Museum, Karlstad varav till utställningarna Borgviks Byggnadsvård Dyvelstens flottningsmuseum Långbans gruvby varav till utställningarna von Echstedtska gården Torsby Finnkulturcentrum

8 Museet bevarar och dokumenterar kulturarvet Värmlands Museum är en del av det värmländska samhällets kollektiva minne. Museet samlar kontinuerligt in, vårdar och bevarar föremål och andra vittnes börd om människors kultur och miljö. Föremålen, fotografierna, arkivalierna och musikinspelningarna hålls registrerade. Uppgifterna görs tillgängliga för allmänheten i utställningar, programverksamhet, publikationer med mera och med hänsyn tagen till upphovsrätts- och personuppgiftslagarna. Enskilda kan ta del av materialet via databaser, arkiv och genom förfrågningar. Museet har ett referensbibliotek öppet för allmänheten. SAMLINGARNAS TILLVÄXT Under året har museets föremålsregister utökats med 561 föremål, 165 böcker har införskaffats till biblioteket och arkivet har växt med ca 3 hyllmeter. En privatperson med släktband till flera av bruken och herrgårdarna i Alsters och Nyeds socknar i Värmland, har skänkt en samling föremål till Värmlands Museum. Särskilt kan nämnas en så kallad revolutionsring - en ring utdelad till medhjälpare och sympatisörer vid Gustav III:s statskupp I gåvan ingick även en barocksekretär samt linnedukar från 1700-talet, skänkta för att placeras på von Echstedtska gården. Föremålen, negativen fotografierna, arkivalierna och musikinspelningarna förvaras i ändamålsenliga lokaler på museet respektive i Ulvsbymagasinet norr om Karlstad, där de får kontinuerlig tillsyn och vård. Ca 300 personer har under året besökt något av museets magasin och arkiv. VAR BLEV DU AV LJUVA 60-TAL? I samarbete med studieförbundet Sensus genomförde museet en studiecirkel under rubriken Var blev du av ljuva 60-tal med målsättningen att tillsammans med studiecirkeldeltagarna diskuteras oss fram till innehållet i museets stora sommarutställning Studiecirkeldeltagarna erbjöds även att delta i själva utställningsbygget. En tidsaxel, i form av ett rödmålat staket, kom att slingra sig genom utställningen som med text, föremål, mängder av foton och rörliga bilder, musik och annat ljud illustrerade 1960-talet ur ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Utställningen tog upp händelser och strömningar under områdena politik och samhällsomvandling, vardagsliv, mode, design samt musik. Under utställningsperioden genomfördes även flera föredrag och programpunkter med anknytning till utställningen. I samband med Kulturnatten genomförde museet en modevisning med tema 60-tal i samarbete med elever och lärare från Nobelgymnasiet. Museets fokusering på 1960-talet under 2007 och 2008 har gett mycket uppmärksamhet i media och många positiva reaktioner från publiken. Cirka 120 föremål daterade till 1960-tal samt en hel del fotografier och ett flertal nedskrivna minnen och berättelser från detta decennium har tillförts museets samlingar. MÄNNISKOR I VÄRMLAND Under året har arbetet med att ta fram underlag till de livsöden som ska befolka basutställningen Jag Herulen en värmländsk historia gått vidare. Berättelserna gör nedslag i sju olika tidsepoker stenåldern, bronsåldern, järnåldern, häxprocessernas tid, 1800-talet och 1900-talet Värmlandsarkiv och släktforskarförbundet hjälper till med fakta och några autentiska livsöden. Berättelserna kommer att läsas in i audioguidesystemet. ABM Inom ABM-samarbetet i Värmland producerades under året en affischutställning om Selma Lagerlöf med anledning av högtidlighållandet av hennes 150-årsdag 2008 och att det 2009 är 100 år sedan hon erhöll Nobelpriset. Affischutställningen skickades ut till biblioteken i länet men såldes även till många bibliotek och några andra institutioner runt om i Sverige och Norge. Totalt producerades och distribuerades 100 utställningar. 8

9 ACCESS OCH FÖREMÅLSDATABASEN Föremålsdatabasen har utökats med nytillkomna föremål samt bearbetats ytterligare kvalitetsmässigt främst genom det så kallade accessprojektet. På grund av tekniska problem är databasen ännu inte publicerad på Internet utan sänd till systemutvecklaren i Umeå. KULTUR I VÅRDEN Under året har Värmlands Museum besökt flertalet av Karlstads kommuns äldreboende med Kultur i vården-projektet och drygt 300 personer har deltagit. Våren 2008 besökte museet fem äldreboende med programmet Kulturhistorisk frågesport. De 15 frågorna handlade om allt från jultraditioner och semlor till att gissa vad olika föremål både hårda och mjuka hade för användningsområde. Hösten 2008 besökte museet sex äldreboenden med programmet Var blev du av ljuva 60-tal?. Programmet anknöt till museets sommarutställning med samma namn. Vi pratade om 1960-talet, visade bilder och föremål som varit med på utställningen, spelade 60-talsmusik och pratade om vad deltagarna minns från decenniet. DOCKSKÅP OCH MINIATYRER MUSEETS ÅRSBOK 2008 Författaren Birgitta Lindencrona berättar i denna bok dels om miniatyrernas spännande historia, från fynd av miniatyrer i det forntida Egypten till våra dagars dockskåp, dels om värmländskan Berith Bergström, en av giganterna inom den svenska miniatyrvärlden. Hon drev bland annat butiken Värmländskt hantverk i Stockholm under många år, där man kunde köpa miniatyrer efter hennes egna ritningar. Värmlands Museum har i sina samlingar flera tittskåp med miniatyrer som Berith Bergström gjorde med anknytning till sin barndom på Bosjö bruk i Värmland. SÅ TAR JAG DIG TILL BRUD I VÅR Under årets upplaga av Gammelvala på Skutboudden i Brunskog visades utställningen Så tar jag dig till brud i vår. Många av de utställda brudklänningarna var hämtade från Värmlands Museums samlingar och personal från museet bidrog med idéer och kunskaper i uppbyggandet av utställningen. Museet anlitades även för två föredrag om bröllopskläder och bröllopstraditioner genom historien. BERÄTTELSEN GÅR VIDARE PÅ HEMSIDAN På Värmlands Museums hemsida kan man ta del av korta berättelser från vår samtid, ett klassiskt sätt att berätta i bild och ljud men via ett nytt medium. Fotografier, ljudupptagningar och musik presenteras för den virtuella besökaren. Bildspelen visar värmländskt vardagsliv och museets verksamhet. Nu är hemsidan inte bara en plats för information utan ytterligare ett rum där berättelsen går vidare. 9

10 Kunskap och upplevelser för alla sinnen Museets uppdrag är att förmedla kunskap och upplevelser för alla sinnen om konst, historia och kulturarv. I arbetet med teknikklubben LUSTEN ska museet även inspirera och väcka barns intresse för teknik. Syftet med verksamheten är folkbildning. Det pedagogiska arbetet omfattar alla de redskap och strategier som museet använder vid kunskapsförmedling och i dialog med allmänheten. Utställningen, föredraget, visningen, lektionen, trycksaken och hemsidan är de vanligaste uttrycksmedlen. Det pedagogiska arbetet bedrivs i samarbete med filialerna. Besöksmottagandet är välkomnande och besökarna erbjuds en välsorterad och intresseväckande museibutik. Museet är en välbesökt mötesplats som har öppet årets alla dagar. UTSTÄLLNINGAR 2008 Basutställningar Grunden för museets utställningsverksamhet är basutställningarna. Dessa med samlingsnamnet Möte med Värmland bildar tillsammans berättelsen om Värmlands historia och konst. Följande basutställningar har visats under året: Jag Herulen - en värmländsk historia, Stadsliv-KARLSTAD, teknikklubben LUSTEN, Forntida tankar, Klädloftet, Skogen - Fattigmans tröja, Rökstugans folk, KAFFE och Samtidigt tal. Under våren revs utställningen Forntida tankar. En tid framåt nyttjas lokalen för mindre tillfälliga utställningar. Inför Nyrénhusets 10-årsjubileum hängdes konstbasutställningen om. Den nya konstbasutställningen, Samlat i Cyrillus täcker hela Cyrillushusets övre plan och visar framför allt värmländsk 1900-talskonst. I februari öppnades ett nytt tema, Tekniken speglar i teknikklubben LUSTEN. Utställningsdelen är fylld med ljus, optik och spegelexperiment. Tillfälliga utställningar Museet har arrangerat över 20 tillfälliga utställningar med mycket varierande innehåll för att attrahera olika målgrupper allt från fotoutställningen In hate we trust med Elisabeth Ohlson Wallins mycket starka bilder om hatbrott mot homo-, bisexuella och transpersoner till Höstsalongen och Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen, den senare producerad av Studio 24 på uppdrag av Forum för levande historia. Under sommaren skildrades Värmland från ovan med flygfotografier av Lars Bygdemark och museet satsade stort på en egenproducerad nostalgisk tidsresa med frågan Var blev du av ljuva 60-tal? OLLE ZETTERQUIST - 80 ÅR RETROSPEKTIVT 4 NOVEMBER JANUARI I utställningen mötte vi bredden i Olle Zetterquists konstnärskap, från ett abstrakt organiskt landskapsmåleri till ett mer naturalistiskt uttryck. Främst visades oljemålningar men även teckningar, illustrationer samt skisser till konstnärliga utsmyckningar. Lokal: Cyrillushuset JULEN ÄR HÄR 25 NOVEMBER JANUARI Julskinka, adventskalendrar, Jenny Nyström, tomteverkstad, pyssel och klappar. Museet skapade julstämning och frossade i föremål och pynt från förr och nu - och berättade hur julen har firats genom tiderna. Lokal: Stora hallen TIO KONSTNÄRSKAP UR SAMLINGARNA 20 JANUARI - 16 MARS Utställningen TIO presenterade tio konstnärskap med verk ur samlingarna. Den gemensamma nämnaren var 10

11 konst av hög klass, med värmländsk anknytning. Värmlands Museum presenterade stolt: Carina Bartoldson, Karin Broos, Lena Cronqvist, Maja Fjaestad, Kerstin Högstrand, Lorraine Rantala, Anna Sahlström, Augusta Jensen, Gunhild Kulander och Hilma Persson-Hjelm. Lokal: Cyrillushuset OBSERVATIONS - ANN WOLFF 10 FEBRUARI - 27 APRIL Som enda museum i Sverige, i en utställning producerad av glasmuseet Ebeltoft i Danmark, visade museet upp Ann Wolffs konstnärskap. Ann Wolff är en av samtidens stora glaskonstnärer, kanske mest känd för den numera klassiska ljuslyktan Snöbollen. Lokal: Stora hallen 3 FOTOGRAFER PÅ VÄRMLANDS MUSEUM 13 FEBRUARI - 31 MARS Bilder av tre fotografer med tre helt olika uttryck, men med ett gemensamt - de arbetade alla då på Värmlands Museum: Marie Hettwer, Jörgen P Karlsson och Lars Sjöqvist. Lokal: Museikaféet TEKNIKEN SPEGLAR I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN 23 FEBRUARI - TILLS VIDARE Utställningsdel innehållande en blandning av optiska och reflekterande installationer och experiment som fungerar för de allra yngsta besökarna till de äldsta och ger en introduktion till de fantastiska sätt teknik kan användas för att lysa upp vår vardag. Lokal: teknikklubben LUSTEN PÅSKBREV MARS Värmlands Museum och Nya Wermlands-Tidningens traditionella påskbrevsutställning. I över 50 år har museet och NWT tillsammans ordnat en tävling för länets påskbrevskonstnärer. De bästa fick priser och alla fick äran att ställa ut på museet. Lokal: Sinnet IN HATE WE TRUST 30 MARS - 4 MAJ Elisabeth Ohlson Wallin har under några år följt de hatbrott mot homo-, bisexuella och transpersoner som skett och illustrerat ett urval av dessa i en mycket stark fotoutställning som visade den utsatthet många människor lever i på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Lokal: Cyrillushuset VAR BLEV DU AV LJUVA 60-TAL? 10 MAJ - 21 SEPTEMBER Egenproducerad utställning med mode, musik och miljonprogram. Politik, krig och sexuell frigörelse talet var ett händelserikt decennium som rörde om i samhällsgrytan. Museet visade hur vardagen såg ut för en värmländsk familj under 60-talet och mycket mer. Lokal: Stora hallen FRÅN FOLKPARK TILL FACEBOOK MAJ Elever från TIME-utbildningen skapade och visade en egenproducerad utställning om gamla mötesplatser som caféliv, rännan och folkparker och undrade om dessa mötesplatser hade något gemensamt med dagens fritidsgårdar, Facebook och sms. Lokal: Sinnet 11

12 VÄRMLAND FRÅN OVAN 24 MAJ - 14 SEPTEMBER På uppdrag av Värmlands Museum arbetade Lars Bygdemark under ett år med att flygfotografera Värmland. Han flög i alla väder och under alla årstider. Med 40 flygfotografier i storformat visade Lars Bygdemark en värmländsk berättelse, färger och former, linjer och ljusspel och poesin i landskapet. Lokal: Cyrillusrummen GIRAFFKLIV, KATTSKUTT OCH SPINDELSMYG - BRODERIER AV BARN FRÅN FEM VÄRMLÄNDSKA KOMMUNER 30 MAJ - 24 AUGUSTI Under 2008 har fem skolor träffat Region Värmlands hemslöjdskonsulenter och museets konstpedagog för att utforska broderitekniker från tradition till samtid. Inspirationen hämtades bland annat från Segerstabyns skolas Adjötapet. Namnet Giraffkliv, kattskutt, och spindelsmyg syftar på barnens egna namn på de stygn som de broderade. Lokal: Loftet SAMLAT I CYRILLUS 7 JUNI - TILLSVIDARE I museets nya konstbasutställning presenteras värmländsk konst med fokus på 1900-talet. Måleri, grafik, skulptur, konsthantverk och foto som representerar över 100 konstnärskap. Lokal: Cyrillushuset MÅNADENS KONSTNÄRSKAP SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER OCH DECEMBER I museets konstbasutställning lyftes varje månad fram ett värmländskt konstnärskap med utgångspunkt från verk ur samlingarna. Serien startade i september med Elis Eriksson. Oktobers konstnärskap var Gerd Göran, november Lasse Sandberg och december Stig Olson. Lokal: Lilla kabinettet VÄRMLÄNDSKA DIPLOMHUS SEPTEMBER - 26 OKTOBER Värmlands Museum har återinfört diplom för god byggnadsvård valdes följande objekt ut: Åttkantsgatan 11, Karlstad, Missionhuset i Låbbyn, Årjäng, Hämnäs skola, Årjäng och Getmossen, Kil. Värmlands Museums fotograf Lars Sjöqvist dokumenterade byggnaderna i bilder som ställdes ut. Lokal: Loftet HÖSTSALONGEN 4 OKTOBER - 2 NOVEMBER Massor av konst och konstnärskap i Stora hallen. Årets salong var den 73:dje i ordningen och innehöll 179 verk av 83 konstnärer som alla är medlemmar i konstnärsförbundet. I samband med Höstsalongen presenteras även årets fyra stipendiater i Cyrillusrummen: Ann Carlsson Korneev och Bo Jonzon (Thor Fagerkviststipendiater), Veronica Odén (Ungdomsstipendiat), Caroline Ohlsson (Resestipendiat). Lokal: Stora hallen och Cyrillusrummen FRANSSON SKOTTAR SNÖ EN UTSTÄLLNING OM SVERIGE OCH FÖRINTELSEN 16 NOVEMBER - 26 APRIL 2009 Utställningen som handlar om Sveriges roll i förhållande till Förintelsen sätter ljuset på Sveriges likgiltighet under andra världskriget. Det är filmregissören Roy Andersson, Kalle Boman och Stig-Åke Nilsson som tillsammans med medarbetare från produktionsbolaget Studio 24 producerat utställningen om Sverige och Förintelsen på uppdrag av Forum för Levande historia. Lokal: Stora hallen

13 SELMA LAGERLÖF BERÄTTELSERNA SOM FLÖG UT ÖVER VÄRLDEN 19 NOVEMBER JANUARI 2009 Som författare blev Selma Lagerlöf känd över hela världen. Med bland annat nobelprisdiplomet och festklänningen i original, teaterkostymer av Inger Stinnerbom och fotografier belyser utställningen både det levande författarskapet, den internationellt firade författarinnan och den engagerade matriarken på Mårbacka. Lokal: Loftet ÖIVIND HARSEM I CYRILLUSRUMMEN 22 NOVEMBER JANUARI 2009 Öivind Harsem, född 1954, har varit verksam som konstnär sedan 1980 och arbetar som grafiker, målare och skulptör. Harsem har ett helt eget bildspråk. Han utgår från naturen och formar sina abstrakta verk till något som närmast kan liknas vid kalligrafi. Lokal: Cyrillusrummen ÖVRIGA UTSTÄLLNINGAR I Cyrillushusets foajé visades verk av ungdomar anslutna till UKM (Ung kultur möts) och ett urval bilder av Lasse Sandberg arrangerade som en minnesutställning efter det att konstnären gått bort under slutet av året. I Museikaféet visades fotografier över museets basutställningar och ett urval bilder över tillfälliga utställningar från Nyrénhuset. Till Kulturhusens dag producerades en fotoutställning med bilder under rubriken Byggnader och miljöer från svunna tider med doft av mat och dryck. Utställningen var placerad på Mariebergsskogen i Karlstad. Från 1:a advent till tjugondedag jul visades museets tomteverkstad och miniatyrskåp i teknikklubben LUSTEN. I foajén hängdes en affischutställning över Selma Lagerlöfs liv och gärning, producerad av museet i samarbete med Värmlandsarkiv och Länsbiblioteket. En utställning som under hösten visades på 100 platser. Vandringsutställningen Kvinnoliv i Värmland lånades under året ut till fyra föreningar. Programverksamhet Programverksamheten 2008 bestod av cirka 250 offentliga arrangemang. Totalt lockade utställningarna och programverksamheten tillsammans besökare. En del program drev museet i egen regi, men flertalet anordnades tillsammans med en eller flera andra aktörer. Målsättningen med verksamheten är att nå många olika målgrupper och spegla mångfalden i konst, historia, teknik och kulturarv. Bland programmen kan nämnas: Programserien Bebisar på museet med nytt tema varje månad. Programserien Studio-S med fördjupningar i Värmländsk kulturhistoria. Programserien Konstvetarnas favoriter i samarbete med Konstvetenskapliga föreningen i Värmland. Programaktiviteten Utelek varje onsdagsförmiddag under sommaren. Teknikklubben LUSTEN experimenterar pedagogiskt ledd verksamhet under många helger och skollov. Mellan perioden 7 juli-15 augusti program varje vardag kl Museets mest besökta arrangemang har varit Världens fest, Modersmålets dag, Våryran, Kulturnatten, Rättvisedagen, Värmländsk Bokmässa, julmarknaden Jul i vårt hus och givetvis alla vernissage. I samarbete med Alla kvinnors hus ordnades under våren ett föredrag med författaren Unni Drougge som 13

14 fyllde hörsalen. Andra inbjudna föreläsare har varit författaren Johan Tell, paralympikern Anders Olsson, teaterproducent Åsa Sarachu, modehistorikern Lotta Levehaupt, förre dramatenchefen Lars Löfgren och designern och f d statssekreteraren Gunilla Thorgren m fl. Trots museets fina besöksstatistik besöktes några av föredragen av alldeles för få och museet behöver under 2009 utvärdera mängden program och hitta fler samarbetspartners runt dem. Pedagogisk verksamhet Värmlands Museum har fri entré för alla under 20 år. Klasser och grupper kan boka olika visningar, lektioner, skapande verksamhet och program. Den pedagogiska verksamheten har skett såväl på museet som i projekt ute i länet mötte museets pedagoger närmare barn och ungdomar. 536 grupper (barn och vuxna). Huvuddelen av dessa möten skedde på Värmlands Museum och var kopplade till ett utställningsbesök. En bidragande faktor till denna positiva besöksstatistik är teknikklubben LUSTEN. Men den fina statistiken beror också på ett gediget arbete med att få lärare med klasser att besöka utställningen In hate we trust. Under fem veckor visades utställningen för 90 högstadie- och gymnasieklasser. Det är rekord i museets historia. Under höstlovet arrangerades ett seminarium för lärare på temat Förintelsen, som lade grunden för ett samarbete med högstadie- och gymnasieskolor runt utställningen Fransson skottar snö. Med i statistiken räknas också det framgångsrika pedagogiska projektet En fängslande historia, som pedagogerna genomförde för andra året, och en aktiv konstbildningsverksamhet där förskolan varit en prioriterad målgrupp. Så små barn som tvååringar har tillsammans med museets konstpedagog samtalat runt utställd konst och sedan skapat egna verk i ateljén Bruket. TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Lördagen den 23 februari öppnades en ny temadel i teknikklubben LUSTEN, Tekniken speglar. Utställningsdelen innehåller en blandning av optiska och reflekterande installationer och experiment. Under året har också investerats i förvaringsskåp för pedagogiskt material, fler arbetsbord, bättre utrustning till papperstillverkningsavdelningen, spel och andra teknikleksaker. Under året har skolpedagogiken i LUSTEN i huvudsak haft fyra huvudprogram: Ett kulturhistoriskt- och tekniskt program om papperstillverkningsprocessen under namnet Från skog till papper, Ett teknikprogram om förnyelsebar energi där man arbetar med LEGOs Elab mm för att förmedla och väcka nyfikenhet runt klimatfrågor, förnyelsebar energi och värmländsk industri, Ett tematiskt naturvetenskapligt tema om rymden, Rymden tur och retur, där barnen besökte ett uppblåsbart planetarium samt Ett tekniktema om ljus, optik och magiska effekter med utgångspunkt från utställningsdelen Tekniken speglar. Teknikklubben hade under året 172 inbokade grupper, vilket motsvarar ca personer. Teknikklubben LUSTEN har experimentlådor som lånas ut till skolor gratis. Det är sex olika experimentlådor med fem till sex olika experiment i varje låda. Under året har lådorna kopierats och finns numera i fem uppsättningar. Totalt är det alltså 30 lådor som kan lånas ut. 14

15 Mot allmänheten har bedrivits drop-in verksamhet i experimentverkstaden med olika pedagogiska inriktningar ca 20 helgdagar, några onsdagseftermiddagar, på sportlovet, påsklovet, höstlovet och jullovet och under sommaren. Exempel på programverksamhet som genomförts under 2008 är temahelger om rymden, optikexperiment under sportlovet, äggexperiment under påsk, varjedagverksamhet under perioden 7 juli-15 augusti, kulturnattsexperiment, eldexperiment på Halloween, papperstillverkning och experiment på temat Förnyelsebar energi. Totalt har ca barn deltagit under året i denna verksamhet, och nästan lika många vuxna. Därtill kommer barn, ungdomar och vuxna som själva upptäckt teknikklubben och experimenten när museets pedagoger inte handlett verksamheten. Teknikklubben flyttade även ut sin verksamhet och deltog i arrangemang utanför museet, bl a vid den i Karlstad arrangerade stora Barnmässan, vid temadagar på Karlstads universitet, under Barnens dag vid Dyvelstens flottningsmuseum mm. I denna verksamhet kom över barn i kontakt med teknikklubbens olika vetenskapliga experiment och frågeställningar. I teknikklubben LUSTEN drivs en klubbverksamhet. I dagsläget har klubben ca 550 medlemmar. Medlemmarna har inbjudits till tio träffar och regelbundet erbjuds extra utmanande experimentprojekt och diskussion kring vetenskap genom ett månadsbrev. Besöksstatistik Av museets besökare under 20 år uppskattas att minst ungdomar kom i kontakt med teknikklubben LUSTEN. Barn, ungdomar och lärare i bokat gruppbesök med pedagog ca Barn och ungdomar i drop-in verksamhet med pedagog ca Barn och ungdomar, besök utan pedagogisk styrd verksamhet ca Barn, ungdomar i verksamhet med LUSTEN-pedagog utanför museet ca BOKPROJEKTET MAJKEN OCH MELKER BESÖKER KARLSTAD Under början av året kallade Karlstads stadsbibliotek till en arbetsgrupp med uppgift att producera en barnbok om Karlstads historia. Resultatet blev Majken och Melker besöker Karlstad. En faktabok, med en fiktiv historia där Majken och Melker träffar Sola i Karlstad och gör tidsresor fram och tillbaka kombinerat med historiska faktarutor, fotografier, illustrationer, tidslinje och karta. Museet har lämnat faktaunderlag, bidragit till sagohistoriens framväxt, bistått med arkivbilder såväl som nytagna foton och medverkat vid bokens marknadsföring. Barnboken presenterades inför den Värmländska bokmässan 6-7 november och sålde redan första månaden en stor del av sin upplaga. BERÄTTELSEN GÅR VIDARE MED AUDIOGUIDE Värmlands Museums satsning på audioguider har försenats bland annat av arbete med att finna finansiering för projektet. Avtal skrevs under hösten med en leverantör och texter på svenska och engelska författades och förbereddes för inläsning i studio. Projektet som är mångårigt fortsätter och ambitionen är nu att kunna presentera den första etappen för museets besökare under våren

16 Museireception, butik och museivärdskap Under våren 2008 byggdes museifoajé, reception, butik och restaurang om. Reception och butik fick en ny placering, ny inredning och delvis ett nytt sortiment där många av varorna nu är rättvisemärkta eller producerade av återvunnet material. Frontpersonalen har hållit en hög servicenivå och ett gott omhändertagande av museets besökare. Museivärdskapet har förstärkts med en medarbetare som även assisterar i teknikklubben LUSTENS verksamhet. Personalen har synliggjorts genom profilklädsel i mörka kavajer eller svarta T-shirts och västar med tryck. Satsningen på ombyggnationen har varit framgångsrik. Butikens omsättning och resultat överträffade budget trots några månader med byggnation, stängd restaurang och ingen konferensverksamhet. 16

17 Konstverksamheten Det bildkonstnärliga skapandet ger kunskap, upplevelser och insikter om människan, tiden, värderingar och tankesystem i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Verksamheten ska med Värmlands Museums och andra samlingar samt inlån som grund arbeta med folkbildning i enlighet med museets övergripande verksamhetsmål. Medlen är permanent visning av konst i Cyrillushuset, tillfälliga utställningar och konstprojekt samt konstbildningsverksamhet erbjuden till barn, ungdom och vuxna. Museets roll är dels att stå för en kontinuitet med en konstsamling som täcker 300 års utveckling, dels att uppmärksamma en ofta utmanande avantgarde-konst. Genom samlingarnas vård och utökning jämte dokumentation av konstnärer och konstliv i regionen, fullföljs ett långsiktigt dokumentationsansvar. Konserveringsverksamhet och rådgivning inom konstområdet utförs. UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET Museet har haft åtta konstutställningar under året alltifrån minnesutställningar och presentationer av nya konstnärskap till retrospektiva exposéer. Den nya konstbasutställningen, Samlat i Cyrillus stod färdig i maj, och i november invigdes Cyrillusrummen. Utställningarna presenteras i kapitlet Kunskap och upplevelser för alla sinnen. DIGITALISERING AV KONSTSAMLINGEN Genom en access-tjänst har arbetet med att digitalisera museets konstsamlingar fortgått med fotografering av verken, bildbehandling samt katalogisering. Syftet är att kunna lägga ut samtliga verk på nätet under För detta krävs dock ett avtal med BUS Bildupphovsrätt i Sverige. KONSTINKÖP UNDER 2008 Med medel ur Marja och Rune Wiréns fond och med bidrag från Värmlands Museiförening gjordes flera konstinköp under året. Bland de inköpta verken kan nämnas Tystnaden av Karin Broos, Hallonfallet av Kerstin Högstrand och glasskulpturen Des Femmes av Ann Wolff. Av samtida värmländskt konsthantverk har bl.a. inköpts en bildväv av Hildegun Martinsen Jones, en glaspokal av Ragnar Klenell samt en skål av Anders Fredholm. KONSERVERINGSVERKSAMHETEN Förutom arbete med museets samlingar, speciellt vid iordningställandet av nya konstbasutställningen så har museets konservator under året haft flera externa uppdrag. Uppdragsgivare har bl a varit Svenska kyrkan, Statens fastighetsverk och privatpersoner. Arbeten har utförts bl a i Hammarö kyrka, i Frimurarlogen i Karlstad, på ett krucifix i S Ny kyrka samt på en altaruppsats i Millesviks kyrka. KONSTKONSULENTENS ARBETE Konstkonsulenten har under året arbetat med skolorna och haft ett lärarinriktat perspektiv. Vad är konst, skapande? Hur kan man använda detta i lärprocesser? Fokus har varit på den samtida konsten. Konstkonsulenten har initierat till - och fungerar som sammankallande i ett nätverk för länets bildlärare. Under 2008 arrangerades nätverksträffar och studiedagar. En elevinriktad verksamhet var Konstakuten, efter förlaga från konstkonsulenterna i Östergötland. Syftet med verksamheten var att bedriva workshops i samtidskonst med elever ute i skolorna. Konstakuten marknadsfördes under hösten-08, och resulterade i ett antal workshops i bl a Torsby kommun. 17

18 Bebyggelse, kyrkor, fornlämningar och kulturlandskap I Värmlands kulturmiljöer finns ett källmaterial, som aldrig går att återskapa om vi förstör det. Med kunskaper från kulturmiljön och om det förgångna kan vi blicka framåt och välja väg in i framtiden. Framtidsfrågorna idag handlar om mångfald, delaktighet och hållbarhet. Uppdraget är att så många som möjligt bland dagens människor ges möjlighet att se sig själva och sitt samhälle i ljuset av kultur och historia. Länsmuseets arbets- och kunskapsfält är vittomfattande och innehåller bland annat rådgivning, kunskapsuppbyggnad och förmedling kring bebyggelse, kyrkor, fornminnen och kulturlandskap. KUNSKAPSUPPBYGGNAD OCH KUNSKAPSFÖRMEDLING I Värmlands Museums kulturmiljöverksamhet ingår rådgivning till privatpersoner, kommuner och myndigheter, kunskapsuppbyggnad och förmedling. Värmlands Museum erbjuder också konsulttjänster inom verksamhetsfältet kulturmiljö. Uppdragsverksamheten är mångsidig och berör verksamheter inom arkeologi, byggnadsantikvariska arbeten och kulturturism. Kulturmiljöenheten har under 2008 tagit fram en handlingsplan för museets kulturmiljöarbete inför Handlingsplanen pekar ut sex fokusområden att arbeta vidare med under kommande två år. Dessa områden är: Kulturarv som resurs, Uppdragsverksamhet, Kulturmiljöer för framtiden, Kulturmiljöer i fokus, Kunskapsuppbyggnad samt Kulturturism. På den arkeologiska uppdragssidan har sju kommuner i Värmland berörts av flera olika uppdrag alltifrån kulturmiljöutredningar i Arvika, Säffle och Karlstad till särskilda arkeologiska undersökningar på Värmlandsnäs, Säffle. Den senare berörde en av få kända boplatser från bronsåldern i Värmland. Under året har länsmuseets byggnadsantikvarier fungerat som antikvariska kontrollanter vid ett 30-tal byggnadsvårdsprojekt. Några av de mer minnesvärda objekten är renoveringsarbeten på Trumslagarbostället i Segerstad samt vid Sölje och Höglunda herrgårdar. Byggnadsvårdsplaner för von Echstedtska gården, Hammars säteri och Brattforshedens flygfält har upprättats och på uppdrag av länsstyrelsen har ett 20-tal rådgivningar rörande ekonomibyggnader genomförts. På uppdrag av Karlstads kommun har byggnadsantikvarierna genomfört en inventering och klassificering av Zakrisdalsområdet i Karlstad, ett arbete som utfördes som en del i kommunens Arkitekturprogram. Antikvarierna har också fungerat som rådgivare och kontrollanter i ett flertal kyrkoärenden, bl a i Hammarö, Vitsand och Segerstads kyrkor. Under året har museet även samarbetat med Karlstads stift i framtagandet av vård- och underhållsplaner för länets alla kyrkor. Arbetet har publicerats i de tre böckerna Kyrkor i Karlstads stift I III. Värmlands Museum har som adjungerad i Värmlands hembygdsförbunds styrelse deltagit vid årsoch höstmöten samt vid styrelsemöten. Under året har besök och telefonkontakt hållits med flera av länets hembygdsföreningar, främst rådgivande kontakter kring byggnadsvård och bidragsansökningar för restaurering samt andra aktiviteter. Under hösten annonserades i Näverluren (Värmlands Hembygdsförbunds medlemstidning), dels för två visningar av Värmlands Museums föremålsarkiv i Ulvsby, dels för att få kontakt med hembygdsföreningar som är intresserade av att vara värdar eller delta i de för nästa år planerade byggnadsvårdskurserna. En alltid lika viktig uppgift är arbetet med Föreningen Värmländska Industriminnen. Föreningen 18

19 har under 2008 förvaltat sju industriminnen i östra Värmland och under året har det hållits fem styrelsemöten samt en årsstämma. Därtill har ett antal vård- och underhållsarbeten utförts, bland annat markvårdsarbeten vid Storbrohyttan, Gubbortslaven i Nordmark samt storgruvan i Långban, restaurering av hyttväggen vid Långbanshyttan och tjärning av sticktak vid Bjurbäckens bruk. Viktiga frågor som diskuterats inom föreningen under året har varit upprustning av gästgiveriet i Långban för en fortsatt verksamhet samt övertagandet av samlingssalen i Långban. DIPLOMERING AV VÄRMLÄNDSKA HUS Den 14 september på Kulturhusens dag delade Värmlands Museum ut fyra byggnadsvårdsdiplom till ägare och förvaltare av kulturhistoriskt värdefulla och varsamt hanterade fastigheter. Diplomen avsåg följande byggnader: Hämnäs gamla skola i Årjäng, Låbbyns missionskyrka i Årjäng, ekonomilängan vid Getmossen Där Sör i Kil samt hörnfastigheten vid Åttkantsgatan 11 i stadsdelen Haga i Karlstad. En mindre fotoutställning anordnades på Loftet där foton på de olika objekten visades under en månads tid. HISTORIA OCH FRAMTID - BERGSLAGEN Värmlands Musem deltar i en stor satsning på Bergslagen under namnet Bergslagen Historia och framtid. Bakom projektet står Intresseföreningen Bergslaget, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Bergsslagssatsningen bygger på ett nätverk av bergslagshistoriska centra som ska fungera som baser för utvecklingsarbetet. Långbans gruvby har valts ut som ett av elva bergslagshistoriska centrum. Museet har under året deltagit i de träffar som arrangerats i syfte att öka samarbetet mellan olika museer och besöksobjekt runtom i Bergslagen samt arbetat med ett skyltprogram för Långban med information om Bergslagen och bergslagsprojektet. ARKEOLOGIDAGEN Den 31 augusti bjöd Värmlands Museum i samarbete med Väse hembygdsförening in allmänheten till visningar av pågående arkeologiska undersökningar och historiska platser. Årets tema var Människa och metaller. SKADERAPPORT OM FORNLÄMNINGAR Under 2008 har Värmlands Museum granskat tolv skadade fornlämningar på sex olika platser i länet. Skadorna som har uppstått genom markarbeten har dokumenterats och rapporterats till Länsstyrelsen i Värmland och Riksantikvarieämbetet. FORUM FÖR KULTURMILJÖ VÄRMLAND Under hösten anordnade museet ett seminarium om miljömålsarbete med fokus på kulturmiljö och Värmland. Representanter från Länsstyrelsen, Karlstads universitet samt Skogsstyrelsen deltog. PILGRIMSLED LÄNGS KLARÄLVEN Värmlands Museum genomförde på uppdrag av Turismutveckling längs Klarälven/Klarälvsprojektet en utredning av möjliga besöksmål längs Klarälven och den så kallade Pilgrimsleden. Rapporten Klarälvsleden en resa för den nutida pilgrimen diskuterar även begrepp som pilgrim och pilgrimsleder i Värmland. 19

20 KLARÄLVSBANAN EN GUIDE TILL KULTUREN Värmlands Museum har i samarbete med Turismutveckling längs Klarälven/Klarälvsprojektet tagit fram kartan Klarälvsbanan en guide till kulturen för att sprida ljus över vår historia längs den nio mil långa cykelleden mellan Hagfors och Karlstad. De besöksmål som har valts ut ger besökaren möjlighet att fördjupa sig i det värmländska kulturarvet. STADSVANDRINGAR, FÖREDRAG OCH VISNINGAR Länsmuseets tjänstemän har under året engagerats för cirka 45 föreläsningar, stadsvandringar eller visningar i länet utanför Karlstad. Föredrag har hållits om arkeologiska utgrävningar på Värmlandsnäs, järnets historia i Värmland och om medeltida Tingvalla. Totalt har kulturmiljövårdens tjänstemän i dessa sammanhang mött cirka 850 personer. 20

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008 Evenemangslista Värmlands Museum december 2008 Utställningar Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen 26.4 2009 Öivind Harsem i Cyrillusrummen 18.1 2009 Selma Lagerlöf berättelserna

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Anders Petersen From Back Home & J H Engström

Anders Petersen From Back Home & J H Engström Ett fyrverkeri av värmländskt konsthantverk. Värmlands Museum 9 maj - 16 augusti. Anders Petersen From Back Home & J H Engström Värmlands Museum 23 maj - 16 augusti Verksamhetsberättelse 2009 VÄRMLANDS

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt

Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet i samarbete med Föreningen Svartviksdagarna och Svartviks skola Innehållsförteckning Inledning sid 3 Syfte och målsättning

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se

Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se Värmlands Museum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se Verksamhetsberättelse 2007 VÄRMLANDS MUSEUM

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Evenemangslista. VÄRMLANDS MUSEUM September 2008. ÖPPETTIDER Dagligen kl 10-17 Onsdagar till kl 20

Evenemangslista. VÄRMLANDS MUSEUM September 2008. ÖPPETTIDER Dagligen kl 10-17 Onsdagar till kl 20 Evenemangslista VÄRMLANDS MUSEUM September 2008 ÖPPETTIDER Dagligen kl 10-17 Onsdagar till kl 20 9 sep kl 15 Den stora stadsbranden i Karlstad 1865 Föredrag av enhetschef Maria Linder. 10 sep kl 18 Konstvetarnas

Läs mer

Lördag 4, kl 13.00 Höstsalongen invigning av Värmlands konstförenings 73:e konstsalong Entré 40 kr. Årskort=Fri entré

Lördag 4, kl 13.00 Höstsalongen invigning av Värmlands konstförenings 73:e konstsalong Entré 40 kr. Årskort=Fri entré Evenemangslista OKTOBER 2008 Lördag 4, kl 13.00 Höstsalongen invigning av Värmlands konstförenings 73:e konstsalong Söndag 4, kl 14.00 Höstsalongen visning av konstvetare Anna Skoglund. Onsdag 8, kl 18.00

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Medlemsavgifter Bilaga 9

Medlemsavgifter Bilaga 9 Medlemsavgifter Bilaga 9 Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala

Läs mer

Program vår/sommar 2015

Program vår/sommar 2015 Program vår/sommar 2015 Välkommen till Lödöse museum! Nytt år och nya anledningar att besöka oss på Lödöse museum! Vi ser fram emot ett händelserikt 2015 tillsammans med dig. För 50 år sedan öppnade museet

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg.19 (2010) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Efter

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Gotlands Museum prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013

Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013 PRESS-PM Datum 2013-06-26 Sida 1(4) Kommunikationschef Ann-Charlotte Carlqvist Detaljerat program för media vid Kungaparets besök i Värmlands län den 22 augusti 2013 I samband med Konung Carl XVI Gustavs

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Sommar 2012. Värmlands Museum

Sommar 2012. Värmlands Museum Sommar 2012 Värmlands Museum Sommaren på Värmlands Museum! Varje dag hela sommaren finns spännande och intressanta aktiviteter för alla åldrar på museet. Visningar, stadsvandringar och massor med aktiviteter

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrelsen 2013-12-13 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Foto: Mattias Lindbäck

Foto: Mattias Lindbäck Foto: Mattias Lindbäck PROGRAM HÖSTEN 2015 KONTAKTINFORMATION ÖREBRO LÄNS MUSEUM Besöksadress: Engelbrektsgatan 3 Telefon: 019-602 87 00 Webb: www.olm.se E-post: info@olm.se FRI ENTRÉ @lansmuseum @orebrolansmuseum

Läs mer

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen!

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! FÖRENINGENS NAMN ADRESS POSTORT ENKÄTNUMMER nuari 2014 Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! Vid tre tillfällen 1998, 2003 och 2008, har Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) cirka 2000 medlemsföreningar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Värmlands Museum - En fallstudie på verksamheten

Värmlands Museum - En fallstudie på verksamheten Karlstads Universitet 2012-03-25 Estetisk-filosofiska fakulteten Kulturvetenskap VT12 Värmlands Museum - En fallstudie på verksamheten Av: Karoline Höglund Petra Svensson Madeleine Wigertoft Isabel Andersson

Läs mer

Arvika Konsthantverks utställningar hösten 2010

Arvika Konsthantverks utställningar hösten 2010 Evenemangslista DET ÄR SÖNDAG SKRÄCKGOTISKT DRAMA, MANUS OCH REGI AV RAMONA IVENER. Åldersgräns 15 år. Spelas på Tempelriddaren 2, 5, 6, 10*, 14, 15, 16, 19, 24* oktober *föreställningen spelas kl.17 på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

-en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag!

-en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag! -en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag! Foto: Maria Öhrn, Kulturhuset. Från utställningen Hur gick det sen? Moomin Characters Pedagogiskt program framtaget av Värmlands Museum

Läs mer

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning 2016-12-12 1 (7) Uppdragsarkeologi Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning Denna handledning om populärvetenskaplig sammanfattning utgör ett komplement till Riksantikvarieämbetets vägledning

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24

Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24 Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24 1 VÄRMLANDS MUSEUM Kulturarv Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VÄRMLANDS MUSEUM

Verksamhetsberättelse 2010 VÄRMLANDS MUSEUM Verksamhetsberättelse 2010 VÄRMLANDS MUSEUM 1 Innehåll Förord 5 Övergripande satsningar 6 Besöksstatistik 8 Kulturhistoria 9 Publik verksamhet 12 Enheten för kulturmiljö 19 Enheten för konst 22 Tekniska

Läs mer

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis VÄRMLÄNDSK BOKMÄSSA 2015, CCC Varför ska vi ha en egen bokmässa? Berättartraditionen är unik för

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett HUR DET KOM TILL Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett då en grupp personer sedan en tid arbetade med uppslaget om ett sådant för att kunna visa industriernas framväxt.

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista juli 2011 NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen 1-3 juni 2007

FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen 1-3 juni 2007 FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen 1-3 juni 2007 Text: Arne Vannevik Foto: Elisabeth Thorsell Fredag 1 juni De tre första dagarna i juni månad samlades ungefär 45 FINNSAM:are, flertalet svenskar men hela

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Växtkraft. Välkommen! Åsa Hallén Landsantikvarie/Länsmuseichef

Växtkraft. Välkommen! Åsa Hallén Landsantikvarie/Länsmuseichef Verksamhetsplan i korthet 2013 1 Växtkraft. Värmlands Museum är en viktig del av den starka nationella infrastruktur som byggts upp på kulturens område de senaste decennierna. Som offentlig institution

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 Sammanställning av workshop Grupp nr 1 Risker och utmaningar Förvaltningen av reservatet och världsarvet. Personavhängigt ett fåtal personer. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009

Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009 Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009 Under 2009 har TidsNätverket i Bergsjön haft verksamhet i 70 olika aktiviteter eller projekt. Dessa har genomförts antingen av enskilda deltagare i TidsNätverket

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

Teckenspråksforum. Teckenspråkets dag maj

Teckenspråksforum. Teckenspråkets dag maj Teckenspråksforum Teckenspråkets dag 12 14 maj 2017 www.goteborg.se/teckenspraksforum Teckenspråkets dag 13 14 maj 2017 14 maj 1981 var en historisk dag då Sveriges riksdag erkände teckenspråket som dövas

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i från varandra olika scenbilder. Genom utställningen löper

Läs mer

HISTORISKA VANDRINGAR I SÖDRA VÄTTERBYGDEN KULTURVANDRINGAR I LÄNET JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

HISTORISKA VANDRINGAR I SÖDRA VÄTTERBYGDEN KULTURVANDRINGAR I LÄNET JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM HISTORISKA VANDRINGAR I SÖDRA VÄTTERBYGDEN KULTURVANDRINGAR I LÄNET JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM HISTORISKA VANDRINGAR I SÖDRA VÄTTERBYGDEN Ons 29 apr kl 18 Jönköping under jord En vandring i det medeltida Jönköping.

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Redovisning av ekonomi, personal och verksamhet 2015

Redovisning av ekonomi, personal och verksamhet 2015 Redovisning av ekonomi, personal och verksamhet 2015 Organisation Namn Stiftelsen Jamtli Org.nummer 893200-0303 Adress Box 709 Postnummer 831 28 Ort Östersund Telefon 063-10 61 68 E-post info@jamtli.com

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Månadsmöte januari 2015

Månadsmöte januari 2015 Månadsmöte januari 2015 Månadsmötet den 28 januari kunde vi åter hålla i våra "nygamla" lokaler i församlingshuset och Birgitta Jähnke hälsade alla välkomna och konstaterade att vi var många deltagare

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

SKOLPrOgram vår/sommar 2015

SKOLPrOgram vår/sommar 2015 SKOLProgram vår/sommar 2015 innehållsförteckning skolprogram 2015 Utställningar 1-4 Visningar 5-6 medeltida hantverk & dans 7-8 på egen hand 8-9 allmän information 10 1 utställningar utställningar 2 DET

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård Verksamhetsplan med budget - Gunnes gård 1 Sammanfattning Gunnes gård är en del av Kultur- och fritidskontoret. Gunnes gård ersätts av Kultur- och fritidsnämnden enligt en överenskommelse baserat på antal

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer