WDCS och SEA LIFE anser det vara skamligt att så intelligenta och majestätiska djur behandlas på detta sätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WDCS och SEA LIFE anser det vara skamligt att så intelligenta och majestätiska djur behandlas på detta sätt."

Transkript

1 Kära vän, tack! Du är nu en av de tusentals valdetektiver världen över som hjälper SEA LIFE och WDCS (Whale and Dolphin Conservation Society) att stoppa den isländska valjakten. Varför? Island dödar ännu valar. De fortsätter att bedriva valjakt trots att den globala opinionen anser det vara grymt och onödigt, och trots att det strider mot det internationella förbudet mot valjakt. De dödar såväl utrotningshotade sillvalar som mindre vikvalar och de gör ingen hemlighet av sin önskan om att få döda ännu fler WDCS och SEA LIFE anser det vara skamligt att så intelligenta och majestätiska djur behandlas på detta sätt. Hur kan vi stoppa valjägarna? På två sätt: 1. Försäkra dig om att du inte köper fisk från företag som ägs av valfångare eller som har kopplingar till valindustrin. En stor del av vinsterna från den isländska fiskförsäljningen i Europa och USA hamnar direkt i valfångarnas fickor. 2. Stoppa Island från att gå med i EU innan valjakten avslutats. Island kan försöka övertyga EU om att de kan bli EU-medlemmar OCH fortsätta med valjakt, men vi vill göra valjakt till en nolltoleransfråga inom EU. Vad kan DU göra? Skriv brev till EU, du kan använda de modellbrev som finns bifogade i detta paket. Använd modellbreven för att skriva till snabbköp, restauranger, snabbmatskedjor, restauranger med hämtmat och skolor. Vi behöver din hjälp med att fortsätta undersöka var man säljer isländsk fisk som fångats av företag med kopplingar till valjakt speciellt företaget HB Grandi så att vi kan arbeta för att företag ska sluta köpa fisk från valjägare. Skicka oss svaren du får. Genom att använda nätverket med valdetektiver kan vi skapa en global överblick av vem som köper fisk från valjägare. Du kan läsa mer om vår Island-kampanj online på Se vem som står på vår sida och vem vi behöver påverka. Här är bara några av de många svar vi redan fått in från stora snabbköp i Storbritannien (se fler i resten av paketet): Vi köper inte fisk, vare sig direkt eller indirekt från företag som är involverade i valjakt. Sainsburys (stor brittisk stormarknadskedja)

2 Låt oss premiera de företag som inte köper fisk från valjägare och sätta press på de företag som gör det! Glöm inte att besöka för att se hur kampanjen framskrider. Tack ännu en gång för att du vill fungera som valdetektiv. Med ditt stöd tror vi att vi kommer att kunna stoppa den isländska valjakten. Med vänlig hälsning Sue Fisher WDCS, förkämpe för valar Kampanjen Vad kan DU göra Läs om bakgrunden Skriv ett protestbrev eller e-brev till EU Läs informationen om kampanjen på Skriv till återförsäljare av fisk, stormarknader, snabbmatsställen, skolor och restauranger med hjälp av den bifogade modellen. Meddela oss vilka svar du får! Vad är problemet? Island fortsätter att jaga sill- och vikvalar i strid med moratoriet gällande kommersiell valjakt som den internationella valkommissionen instiftat. År 2009 dödade isländska valfångare över 200 valar och jaktkvoterna som ställts upp för 2010 är ännu större. Detta är ett skamligt sätt att behandla så majestätiska, medvetna och högt utvecklade djur, och det är speciellt provocerande med tanke på Islands ansökan om medlemskap i den Europeiska unionen (EU). Enligt EU:s regler kan Island inte fortsätta med valfångst eller handel med valprodukter, men Island kommer antagligen att försöka förhandla sig till ett undantag från regeln. WDCS och SEA LIFE har för avsikt att göra valjakt till en nolltoleransfråga inom EU och se till att Island kan bli EUmedlem endast om valjakten avslutas för gott.

3 Islands största valjägare är valfångstföretaget Hvalur som också äger flottan som jagar sillvalar. Hvalurs verkställande direktör, Kristjan Loftsson, sitter också i styrelsen för och äger majoriteten av aktierna i HB Grandi, Islands största fiskeföretag. Hvalur har använt HB Grandis anläggningar för att behandla och frysa ner sillvalsprodukter, och valfångstfartygen har t.o.m. gett information om fiskförekomster till Grandis trålare. HB Grandi är en stor exportör av fisk till bl.a. Storbritannien, Tyskland (och andra europeiska länder) och USA, så vinsterna från varje filé som köps från Grandi hamnar rakt i valjägarnas fickor. Under internationella valkommissionens (IWC) möte 2010 blev Kristjan Loftsson tillfrågad om vad han har för åsikt om valarnas förmåga att kommunicera, känna igen sig själva i en spegel och skapa vad en antropolog skulle kalla kultur. Det tror jag inte på, sade han, om de är så intelligenta, varför håller de sig då inte utanför Islands territorialvatten?. Han ansåg att dessa idéer bara är en massa vansinnigheter. Han tillade: För mig är valar bara en typ av fisk, en riklig marin resurs, inget annat. Vår kampanjs målsättning är mycket enkel: Att stoppa den isländska valfångsten och handeln med valprodukter. Hur? Press från konsumenter: Genom budskapet köp inte fisk från valjägare ska vi sporra konsumenter, stormarknader, leverantörer och förädlare på nyckelmarknader att inte acceptera isländsk fisk som säljs av HB Grandi (ett fiskeföretag som har nära kopplingar till valfångstföretaget Hvalur). Politisk press: Genom att samarbeta med SEA LIFE, välgörenhetsorganisationer och allierade företag i Europa ska vi säkerställa att EU:s medlemsstater insisterar på att Island endast kan beviljas medlemskap i EU efter att först ha stoppat valjakten och handeln med valprodukter. Vi tror att vi har ett ypperligt tillfälle som aldrig kommer igen för att få ett slut på valfångsten på Island. Att eliminera valjakten i ett av de tre länder som idkar kommersiell valjakt skulle inte bara rädda hundratals valars liv varje år, men det skulle också vara en viktig milstolpe på vägen mot vårt större mål att få ett permanent slut på all kommersiell valjakt. Vi planerar nu att utvidga kampanjen så att den förutom detaljhandlare också omfattar fiskleverantörer, förädlingsföretag, restauranger och skolmatsprogram. På det här stadiet förespråkar vi inte en fullskalig bojkott av isländsk fisk. Vår fokus ligger på fisk som säljs av HB Grandi, det isländska företaget som har kopplingar till Islands sillvalsindustri.

4 Viktig statistik Mer än 50 % av valarna, och så mycket som 90 % av den totala mängden valkött som produceras i Island, fångas av Hvalur hf. Loftsson och en annan direktör på Hvalur, Arni Vihjalmsson, är chefer eller aktieägare i flera isländska företag och kontrollerar över 50 % av aktierna i HB Grandi (Islands största fiskeföretag). Grandi kontrollerar närmare 10 % av Islands fiskekvoter. Fiskexporten står för cirka 40 % av Islands sammanlagda varuexport, och är fortsättningsvis den viktigaste källan till utländsk inkomst på Island i den ekonomiska härdsmältans kölvatten. Av Grandis fiskexport går 29 % till Storbritannien och Tyskland, samt till andra europeiska länder och USA. Att skära av Grandis marknader i Storbritannien, Europa och USA skulle innebära ett hårt ekonomiskt slag för valjägarna och det skulle ge den isländska regeringen ett klart budskap om att allmänheten INTE vill köpa fisk från människor som dödar valar. En undersökning från Mori, som utförts på uppdrag av WDCS/Campaign Whale år 2009, visade mycket klart att den brittiska allmänheten motsätter sig Islands beslut att återuppta kommersiell valjakt, och att 64 % skulle vara villiga att sluta köpa isländska fiskprodukter som ett resultat av detta. Undersökningar i andra länder har gett liknande resultat. WDCS arbetar nu med att få reda på exakt VAR fisk från Grandi säljs. Vi har redan kontaktat brittiska stormarknader, men vi behöver DIN hjälp med att hitta andra ställen som säljer fisk från Grandi. Våra allierade: SEA LIFE Akvariet SEA LIFE har över 10 miljoner besökare varje år. De uppmanar alla sina besökare att delta i kampanjen. Detta är fortsättningen på en mycket framgångsrik kampanj som ordnades på initiativ av WDCS/SEA LIFE. Över protestkort och e-protester överlämnades till EU:s miljökommissionär för att övertala EU att kämpa för förbudet mot kommersiell valjakt. Det fungerade. Förbudet är fortfarande i kraft. Kommissionären publicerade en bild på sin profil på Facebook där han mottog de korten och sa följande: Jag har tagit emot de postkorten från Save the Whales på Berlaymont. Ni kan vara säkra på att jag kommer att göra mitt bästa! Förutom SEA LIFE har vi redan flera imponerande detaljhandlare ombord. Här är bara några exempel på vad de har sagt:

5 "Waitrose stöder inte valjakt under några som helst omständigheter och ingen av våra leverantörer har samröre med eller kopplingar till företag som idkar valjakt". Mark Price, VD "Morrisons tolererar, godkänner eller stöder inte kommersiell valjakt och använder sig inte av leverantörer som är involverade i sådana aktiviteter". Steven Butts, CSR Manager "Marks & Spencer gör inte inköp från något företag som är involverat i fångst eller behandling av marina däggdjur. Lauren Orme, Sustainable development manager Natural Resources Island och valjakt Valjakt vad är på gång? Sedan förbudet mot kommersiell valjakt infördes 1986 har över valar dödats av Norge, Japan och Island under förevändning av eller med ursäkten om så kallad vetenskaplig valfångst. Vi ser nu att nationer som idkar valfångst gör ökade ansträngningar för att hitta nya marknader för valprodukter. Experter fån WDCS avslöjade valindustrins långsiktiga planer, och påvisade att alla de tre valfångande nationerna har gjort stora investeringar för att hitta nya användningsmöjligheter för valolja; inom läkemedelsbranschen i Norge och Japan och inom djurmatssektorn på Island. Förutom dessa upptäckter fann vi också fasansfulla detaljer om bokstavligen tusentals patentansökningar världen över som innehöll produkter från val bland ingredienserna allt från golfbollar till sportdrycker. Nyckelaspekter inom dagens valindustri: * Island återupptog kommersiell valjakt år 2006 och har fortsatt att öka antalet valar som dödas samt mängden kött och späck som exporteras. - Norge ökade valfångstkvoten för år 2010 med 45 %, från 885 år 2009 till år Japan dödar hundratals valar i ett fredat område och vill legalisera valjakt i sina kustområden.* * Alla tre: gör påtryckningar för att få till stånd ett avtal en kompromiss som internationella valkommissionen (IWC) borde beakta för att förbudet mot valjakt skulle hävas och kommersiell valfångst legaliseras. * Ökad internationell handel med valrelaterade produkter och utveckling av nya produkter och marknader Island Det är diskutabelt huruvida Islands nuvarande valfångst är laglig ens enligt IWC:s regler. Till skillnad från Norge protesterade Island inte mot det kommersiella förbudet mot valfångst 1982, utan lämnade IWC och gick med igen 2002 med en kontroversiell reservation mot förbudet.

6 Sedan dess har Island bedrivit både kommersiell och vetenskaplig valfångst och har utvidgat sin årliga kommersiella jakt från 7 sillvalar och 1 vikval 2007, till 125 utrotningshotade sillvalar och 81 vikvalar år Kvoterna för 2010 är ännu större. Island nådde en blodig milstolpe den 21 september 2009 när valfångstföretaget Hvalur (som fångade sin första val 1948) dödade den :e valen. En demarsch (diplomatisk representation) som protesterade mot Islands upptrappade valjakt och som skrivits under av 26 länder, inklusive USA och Storbritannien, överlämnade till den isländska regeringen den 25 september 2009, men denna vädjan har ignorerats. Ett unikt tillfälle för att få vinden att vända Efter den ekonomiska och politiska kollapsen 2009 har Island ansökt om medlemskap i den Europeiska unionen (EU). Enligt EU:s regler kan Island inte fortsätta med valjakt och internationell handel med valkött, men det är troligt att Island försöker förhandla sig till ett undantag. Förhandlingarna har inletts och WDCS och SEA LIFE planerar att försöka få valjakt till en nolltoleransfråga inom EU. Vi lanserar en kampanj för att försäkra att Island slutar med all valjakt för gott.

7 Bästa kommissionär Ämne: Isländsk valjakt Jag skriver för att be att den Europeiska unionen upprätthåller förbudet mot att nationer som idkar valjakt får bli medlemmar I EU. Island har ansökt om medlemskap i EU och förhandlingarna kring medlemskapet inleddes den 27 juli Enligt EU:s regler kan Island inte fortsätta med valjakt och handel med valkött om landet går med i EU. Vi förutser dock att Island kommer att försöka förhandla fram ett undantag från reglerna ( inskränkning ) som en del av ansökningsprocessen. Isländska valjägare dödar just nu såväl utrotningshotade sillvalar som mindre vikvalar, och de gör ingen hemlighet av sin målsättning att öka valjakten i strid mot den globala opinionen. Det är diskutabelt om Islands aktuella valfångst ens är laglig i enlighet med internationella valkommissionens. Till skillnad från Norge protesterade Island inte mot det kommersiella förbudet mot valfångst 1982, utan lämnade IWC och gick med igen 2003 med en kontroversiell reservation mot förbudet. Förutom valjakten idkar Island också internationell handel med valprodukter i strid mot förbudet som införts av CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Sedan år 2006 har Island exporterat över 330 ton valprodukter till ett värde av över 3,2 miljoner USD, största delen av exporten har skett under det senaste året. Exporten till Norge och Japan skedde i enlighet med reservationen mot valförteckningen i CITES bilaga I, och Island har också exporterat till en icke-medlem av CITES, Färöarna. Dessutom har Island idkat illegal export, även till EU. En last med valkött från Island till Lettland beslagtogs av lettiska tulltjänstemän tidigt i mars 2010, vilket var ett klart brott mot CITES och EU:s regler. Två andra exporter av valmjöl till Danmark 2009 registrerades i den isländska statistiken, men detta beskrivs nu som ett skrivfel. En demarsch som protesterade mot Islands valjakt och den ökade handeln med valprodukter och som undertecknats av 26 länder, inklusive ett flertal EU-medlemmar, överlämnades till den isländska regeringen den 25 september Trots detta fortsätter Island med valjakten och större kvoter har fastställts för år Den 17 juli fastslog det Europeiska parlamentet att Island måste stoppa valjakten för att beviljas medlemskap i EU. Trots detta finns ingen klar uppmaning till Island att avsluta valjakten i dokumenten som berör ansökningsprocessen. Vi behöver få din försäkran om att valjakt och handel med valkött är en nolltoleransfråga inom EU och att Island inte kommer att beviljas medlemskap i EU innan landet avslutar valfångsten. Med vänlig hälsning

8 Bästa Som supporter av Whale and Dolphin Conservation Society och SEA LIFE:s kampanj skriver jag för att fråga om ni köper fisk från företag som har samröre med isländska valjägare och, om så är fallet, för att be er att sluta. Jag är speciellt oroad över att HB Grandi, Islands största fiskeföretag och en stor exportör av fiskprodukter, har starka kopplingar till Hvalur hf, det isländska valfångstföretaget som är ansvarigt för att ha dödat fler än sillvalar sedan år Flera större stormarknader har redan gjort starka uttalanden och motsätter sig återinförande av kommersiell valfångst på Island, och avslår Islands ovetenskapliga argument om att valarna behöver gallras ur för att skydda det kommersiella fisket. Dessa företag har uppgett att deras företag inte gör affärer med företag som liksom HB Grandi är involverade i valjakt. Här är några exempel på deras uttalanden: "Waitrose stöder inte valjakt under några som helst omständigheter och ingen av våra leverantörer har samröre med eller kopplingar till företag som idkar valjakt". Mark Price, VD "Morrisons tolererar, godkänner eller stöder inte kommersiell valjakt och använder sig inte av leverantörer som är involverade i sådana aktiviteter". Steven Butts, CSR Manager Det finns många fler Jag skulle uppskatta det väldigt mycket om ni kunde hjälpa oss att stoppa den isländska valjakten av följande orsaker: Island fortsätter att jaga vikvalar och utrotningshotade sillvalar trots internationella valkommissionens moratorium gällande kommersiell valjakt. År 2009 dödade isländska valjägare 125 sillvalar och 81 vikvalar och kvoterna som fastslagits för 2010 är ännu större. Island idkar också internationell handel med valrelaterade produkter i strid mot ett annat internationellt förbud som utfärdats av CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Sedan 2006 har Island exporterat över 300 ton valprodukter till ett sammanlagt värde av 3,2 miljoner USD, varav största delen har skett under det senaste året. Detta inkluderar olaglig export till EU en last med valkött från Island till Lettland beslagtogs av lettiska tulltjänstemän i början av mars 2010, vilket var ett klart brott mot både CITES och EU:s regler. Som supporter av WDCS och besökare på SEA LIFE anser jag att Islands verksamhet är oacceptabel. En undersökning som WDCS/Campaign Whale låtit utföra 2009 i Storbritannien visar att allmänheten starkt motsätter sig Islands beslut att återuppta kommersiell valjakt, och 64 % är villiga att sluta köpa isländsk fisk som ett resultat av detta. Undersökningar i andra länder har gett liknande resultat. Jag förutser att ni snart kommer att bli pressade av kunder som inte vill köpa isländsk fisk som köpts från företag som har kopplingar till valjakt. Detta är ett direkt resultat av den allt negativare bilden i media av Islands ökade valjakt och handel med valprodukter.

9 Majoriteten av allmänheten har gjort klart att de vill veta varifrån de egentligen köper sin fisk. Jag skulle vara väldigt tacksam om ert företag kunde göra ett förtydligande till mig, WDCS och SEA LIFE gällande era riktlinjer för fiskeinköp kopplat till kommersiell valjakt på Island. Vi skulle uppskatta ett uttalande från er gällande er åsikt om kommersiell valjakt och handel med valprodukter, samt en försäkran om att ni kommer att se över era riktlinjer för inköp för att undvika att göra affärer med företag eller fiskebåtar som direkt eller indirekt är involverade i valjakt. Vi ber er också informera oss om ert företags eventuella affärsmässiga kopplingar till valjakt. Ägaren av det isländska företag som jagar sillval, som är kopplat till HB Grandi, har expanderat sina anläggningar för vidarebehandling av valprodukter. Företaget har även uttryckt ett kommersiellt intresse för att producera valmjöl som sedan blandas med andra mjölsorter. Som ni säkert förstår vill allmänheten inte köpa uppfödd fisk eller någon annan produkt som baseras på valmjöl eller valolja. Jag skulle också uppskatta om ert företag kunde skicka ett protestbrev gällande Islands ökade valjakt till Össur Skarphéðinsson, Islands minister för internationell handel och export, och informera honom om vår oro. Vi ber er svara så snabbt som möjligt med tanke på den brådskande situationen på Island. Jag ser fram emot att höra från er. Skicka också en kopia av svaret till WDCS. Med vänlig hälsning

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Associeringsavtal qué?

Associeringsavtal qué? Associeringsavtal qué? Det som kan göra mest skillnad för att minska fattigdomen i världen är inte att bygga en skola eller skänka pengar till en svältande familj. Utan det är att vara med och påverka

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Integritet Principer

Integritet Principer Integritet Principer Snap-on Incorporated God Affärssed Innehåll Snap-on Arbetsplats Korrekthet i Offentlig Delgivning................................................................... 3 Korrekthet och

Läs mer

Våra. Värderingar och. förväntningar. integritet engagemang ansvarsfullt entreprenörskap moraliskt mod

Våra. Värderingar och. förväntningar. integritet engagemang ansvarsfullt entreprenörskap moraliskt mod Våra Värderingar och förväntningar 168 integritet engagemang ansvarsfullt entreprenörskap moraliskt mod Bästa medarbetare: Frank C. Sullivan, grundare av RPM 1947 Min farfar startade RPM med en grundfilosofi

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare Bästa Associate: Vår fortsatta framgång är ett direkt resultat av de starka värden som ligger till grund för vår företagskultur. Att

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD!

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD! Bli certifierad! Fisken TM BLI CERTIFIERAD! En praktisk handbok om MSC-certifiering Det bästa rådet jag kan ge ett fiske som vill bli MSC-certifierat är att förbereda sig väl och utse en bra projektledare

Läs mer

Tullverkets arbete med varumärkesintrång

Tullverkets arbete med varumärkesintrång Tullverkets arbete med varumärkesintrång Alltsedan Sveriges EU-inträde 1995 har Tullverket arbetat med att bekämpa intrång i immateriella rättigheter. Det är dock bara vid de intrång som anses vara av

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

5 björnar räddade från björnhets

5 björnar räddade från björnhets April 2015 Nr 44 Fantastisk nyhet från Pakistan: 5 björnar räddade från björnhets Rumäniens hundar får hjälp Medborgarinitiativ för mjölkkorna Apollo blir djurvänlig charterarrangör Vi hette tidigare WSPA

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD Brev från vår VD Kära kollegor, Det är med stor glädje jag delar ut PMI:s Vägledning till framgång som uppdaterar och ersätter vår Uppförandekod. Denna vägledning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Om vi är en egen förening i Lund och inte anställda av Stockholm så borde vi inte behöva skriva på kontrakt och skicka till Stockholm.

Om vi är en egen förening i Lund och inte anställda av Stockholm så borde vi inte behöva skriva på kontrakt och skicka till Stockholm. Lund 2012-10-28 Hej alla medlemmar i Mattecentrum-Lund! Här är alla e-brev jag skickat sedan detta ärende började med en fråga som jag menar att Mattecentrum.SE reagerade hysteriskt på. (Jag skulle även

Läs mer

INNEHÅLL. Motion 10 Angående betalning av Tidningen Vi via MedMera... 5. Motion 11 Angående att Coop ska försöka bli ledande att sälja LED-lampor...

INNEHÅLL. Motion 10 Angående betalning av Tidningen Vi via MedMera... 5. Motion 11 Angående att Coop ska försöka bli ledande att sälja LED-lampor... Motioner och utlåtande till Konsumentföreningen Sveas föreningsstämma 2010 INNEHÅLL Motion 1 Snabb feedback... 3 Motion 2 Angående föreningsstämmoprotokoll... 3 Motion 3 Angående det viktiga höstmötet...

Läs mer