WDCS och SEA LIFE anser det vara skamligt att så intelligenta och majestätiska djur behandlas på detta sätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WDCS och SEA LIFE anser det vara skamligt att så intelligenta och majestätiska djur behandlas på detta sätt."

Transkript

1 Kära vän, tack! Du är nu en av de tusentals valdetektiver världen över som hjälper SEA LIFE och WDCS (Whale and Dolphin Conservation Society) att stoppa den isländska valjakten. Varför? Island dödar ännu valar. De fortsätter att bedriva valjakt trots att den globala opinionen anser det vara grymt och onödigt, och trots att det strider mot det internationella förbudet mot valjakt. De dödar såväl utrotningshotade sillvalar som mindre vikvalar och de gör ingen hemlighet av sin önskan om att få döda ännu fler WDCS och SEA LIFE anser det vara skamligt att så intelligenta och majestätiska djur behandlas på detta sätt. Hur kan vi stoppa valjägarna? På två sätt: 1. Försäkra dig om att du inte köper fisk från företag som ägs av valfångare eller som har kopplingar till valindustrin. En stor del av vinsterna från den isländska fiskförsäljningen i Europa och USA hamnar direkt i valfångarnas fickor. 2. Stoppa Island från att gå med i EU innan valjakten avslutats. Island kan försöka övertyga EU om att de kan bli EU-medlemmar OCH fortsätta med valjakt, men vi vill göra valjakt till en nolltoleransfråga inom EU. Vad kan DU göra? Skriv brev till EU, du kan använda de modellbrev som finns bifogade i detta paket. Använd modellbreven för att skriva till snabbköp, restauranger, snabbmatskedjor, restauranger med hämtmat och skolor. Vi behöver din hjälp med att fortsätta undersöka var man säljer isländsk fisk som fångats av företag med kopplingar till valjakt speciellt företaget HB Grandi så att vi kan arbeta för att företag ska sluta köpa fisk från valjägare. Skicka oss svaren du får. Genom att använda nätverket med valdetektiver kan vi skapa en global överblick av vem som köper fisk från valjägare. Du kan läsa mer om vår Island-kampanj online på Se vem som står på vår sida och vem vi behöver påverka. Här är bara några av de många svar vi redan fått in från stora snabbköp i Storbritannien (se fler i resten av paketet): Vi köper inte fisk, vare sig direkt eller indirekt från företag som är involverade i valjakt. Sainsburys (stor brittisk stormarknadskedja)

2 Låt oss premiera de företag som inte köper fisk från valjägare och sätta press på de företag som gör det! Glöm inte att besöka för att se hur kampanjen framskrider. Tack ännu en gång för att du vill fungera som valdetektiv. Med ditt stöd tror vi att vi kommer att kunna stoppa den isländska valjakten. Med vänlig hälsning Sue Fisher WDCS, förkämpe för valar Kampanjen Vad kan DU göra Läs om bakgrunden Skriv ett protestbrev eller e-brev till EU Läs informationen om kampanjen på Skriv till återförsäljare av fisk, stormarknader, snabbmatsställen, skolor och restauranger med hjälp av den bifogade modellen. Meddela oss vilka svar du får! Vad är problemet? Island fortsätter att jaga sill- och vikvalar i strid med moratoriet gällande kommersiell valjakt som den internationella valkommissionen instiftat. År 2009 dödade isländska valfångare över 200 valar och jaktkvoterna som ställts upp för 2010 är ännu större. Detta är ett skamligt sätt att behandla så majestätiska, medvetna och högt utvecklade djur, och det är speciellt provocerande med tanke på Islands ansökan om medlemskap i den Europeiska unionen (EU). Enligt EU:s regler kan Island inte fortsätta med valfångst eller handel med valprodukter, men Island kommer antagligen att försöka förhandla sig till ett undantag från regeln. WDCS och SEA LIFE har för avsikt att göra valjakt till en nolltoleransfråga inom EU och se till att Island kan bli EUmedlem endast om valjakten avslutas för gott.

3 Islands största valjägare är valfångstföretaget Hvalur som också äger flottan som jagar sillvalar. Hvalurs verkställande direktör, Kristjan Loftsson, sitter också i styrelsen för och äger majoriteten av aktierna i HB Grandi, Islands största fiskeföretag. Hvalur har använt HB Grandis anläggningar för att behandla och frysa ner sillvalsprodukter, och valfångstfartygen har t.o.m. gett information om fiskförekomster till Grandis trålare. HB Grandi är en stor exportör av fisk till bl.a. Storbritannien, Tyskland (och andra europeiska länder) och USA, så vinsterna från varje filé som köps från Grandi hamnar rakt i valjägarnas fickor. Under internationella valkommissionens (IWC) möte 2010 blev Kristjan Loftsson tillfrågad om vad han har för åsikt om valarnas förmåga att kommunicera, känna igen sig själva i en spegel och skapa vad en antropolog skulle kalla kultur. Det tror jag inte på, sade han, om de är så intelligenta, varför håller de sig då inte utanför Islands territorialvatten?. Han ansåg att dessa idéer bara är en massa vansinnigheter. Han tillade: För mig är valar bara en typ av fisk, en riklig marin resurs, inget annat. Vår kampanjs målsättning är mycket enkel: Att stoppa den isländska valfångsten och handeln med valprodukter. Hur? Press från konsumenter: Genom budskapet köp inte fisk från valjägare ska vi sporra konsumenter, stormarknader, leverantörer och förädlare på nyckelmarknader att inte acceptera isländsk fisk som säljs av HB Grandi (ett fiskeföretag som har nära kopplingar till valfångstföretaget Hvalur). Politisk press: Genom att samarbeta med SEA LIFE, välgörenhetsorganisationer och allierade företag i Europa ska vi säkerställa att EU:s medlemsstater insisterar på att Island endast kan beviljas medlemskap i EU efter att först ha stoppat valjakten och handeln med valprodukter. Vi tror att vi har ett ypperligt tillfälle som aldrig kommer igen för att få ett slut på valfångsten på Island. Att eliminera valjakten i ett av de tre länder som idkar kommersiell valjakt skulle inte bara rädda hundratals valars liv varje år, men det skulle också vara en viktig milstolpe på vägen mot vårt större mål att få ett permanent slut på all kommersiell valjakt. Vi planerar nu att utvidga kampanjen så att den förutom detaljhandlare också omfattar fiskleverantörer, förädlingsföretag, restauranger och skolmatsprogram. På det här stadiet förespråkar vi inte en fullskalig bojkott av isländsk fisk. Vår fokus ligger på fisk som säljs av HB Grandi, det isländska företaget som har kopplingar till Islands sillvalsindustri.

4 Viktig statistik Mer än 50 % av valarna, och så mycket som 90 % av den totala mängden valkött som produceras i Island, fångas av Hvalur hf. Loftsson och en annan direktör på Hvalur, Arni Vihjalmsson, är chefer eller aktieägare i flera isländska företag och kontrollerar över 50 % av aktierna i HB Grandi (Islands största fiskeföretag). Grandi kontrollerar närmare 10 % av Islands fiskekvoter. Fiskexporten står för cirka 40 % av Islands sammanlagda varuexport, och är fortsättningsvis den viktigaste källan till utländsk inkomst på Island i den ekonomiska härdsmältans kölvatten. Av Grandis fiskexport går 29 % till Storbritannien och Tyskland, samt till andra europeiska länder och USA. Att skära av Grandis marknader i Storbritannien, Europa och USA skulle innebära ett hårt ekonomiskt slag för valjägarna och det skulle ge den isländska regeringen ett klart budskap om att allmänheten INTE vill köpa fisk från människor som dödar valar. En undersökning från Mori, som utförts på uppdrag av WDCS/Campaign Whale år 2009, visade mycket klart att den brittiska allmänheten motsätter sig Islands beslut att återuppta kommersiell valjakt, och att 64 % skulle vara villiga att sluta köpa isländska fiskprodukter som ett resultat av detta. Undersökningar i andra länder har gett liknande resultat. WDCS arbetar nu med att få reda på exakt VAR fisk från Grandi säljs. Vi har redan kontaktat brittiska stormarknader, men vi behöver DIN hjälp med att hitta andra ställen som säljer fisk från Grandi. Våra allierade: SEA LIFE Akvariet SEA LIFE har över 10 miljoner besökare varje år. De uppmanar alla sina besökare att delta i kampanjen. Detta är fortsättningen på en mycket framgångsrik kampanj som ordnades på initiativ av WDCS/SEA LIFE. Över protestkort och e-protester överlämnades till EU:s miljökommissionär för att övertala EU att kämpa för förbudet mot kommersiell valjakt. Det fungerade. Förbudet är fortfarande i kraft. Kommissionären publicerade en bild på sin profil på Facebook där han mottog de korten och sa följande: Jag har tagit emot de postkorten från Save the Whales på Berlaymont. Ni kan vara säkra på att jag kommer att göra mitt bästa! Förutom SEA LIFE har vi redan flera imponerande detaljhandlare ombord. Här är bara några exempel på vad de har sagt:

5 "Waitrose stöder inte valjakt under några som helst omständigheter och ingen av våra leverantörer har samröre med eller kopplingar till företag som idkar valjakt". Mark Price, VD "Morrisons tolererar, godkänner eller stöder inte kommersiell valjakt och använder sig inte av leverantörer som är involverade i sådana aktiviteter". Steven Butts, CSR Manager "Marks & Spencer gör inte inköp från något företag som är involverat i fångst eller behandling av marina däggdjur. Lauren Orme, Sustainable development manager Natural Resources Island och valjakt Valjakt vad är på gång? Sedan förbudet mot kommersiell valjakt infördes 1986 har över valar dödats av Norge, Japan och Island under förevändning av eller med ursäkten om så kallad vetenskaplig valfångst. Vi ser nu att nationer som idkar valfångst gör ökade ansträngningar för att hitta nya marknader för valprodukter. Experter fån WDCS avslöjade valindustrins långsiktiga planer, och påvisade att alla de tre valfångande nationerna har gjort stora investeringar för att hitta nya användningsmöjligheter för valolja; inom läkemedelsbranschen i Norge och Japan och inom djurmatssektorn på Island. Förutom dessa upptäckter fann vi också fasansfulla detaljer om bokstavligen tusentals patentansökningar världen över som innehöll produkter från val bland ingredienserna allt från golfbollar till sportdrycker. Nyckelaspekter inom dagens valindustri: * Island återupptog kommersiell valjakt år 2006 och har fortsatt att öka antalet valar som dödas samt mängden kött och späck som exporteras. - Norge ökade valfångstkvoten för år 2010 med 45 %, från 885 år 2009 till år Japan dödar hundratals valar i ett fredat område och vill legalisera valjakt i sina kustområden.* * Alla tre: gör påtryckningar för att få till stånd ett avtal en kompromiss som internationella valkommissionen (IWC) borde beakta för att förbudet mot valjakt skulle hävas och kommersiell valfångst legaliseras. * Ökad internationell handel med valrelaterade produkter och utveckling av nya produkter och marknader Island Det är diskutabelt huruvida Islands nuvarande valfångst är laglig ens enligt IWC:s regler. Till skillnad från Norge protesterade Island inte mot det kommersiella förbudet mot valfångst 1982, utan lämnade IWC och gick med igen 2002 med en kontroversiell reservation mot förbudet.

6 Sedan dess har Island bedrivit både kommersiell och vetenskaplig valfångst och har utvidgat sin årliga kommersiella jakt från 7 sillvalar och 1 vikval 2007, till 125 utrotningshotade sillvalar och 81 vikvalar år Kvoterna för 2010 är ännu större. Island nådde en blodig milstolpe den 21 september 2009 när valfångstföretaget Hvalur (som fångade sin första val 1948) dödade den :e valen. En demarsch (diplomatisk representation) som protesterade mot Islands upptrappade valjakt och som skrivits under av 26 länder, inklusive USA och Storbritannien, överlämnade till den isländska regeringen den 25 september 2009, men denna vädjan har ignorerats. Ett unikt tillfälle för att få vinden att vända Efter den ekonomiska och politiska kollapsen 2009 har Island ansökt om medlemskap i den Europeiska unionen (EU). Enligt EU:s regler kan Island inte fortsätta med valjakt och internationell handel med valkött, men det är troligt att Island försöker förhandla sig till ett undantag. Förhandlingarna har inletts och WDCS och SEA LIFE planerar att försöka få valjakt till en nolltoleransfråga inom EU. Vi lanserar en kampanj för att försäkra att Island slutar med all valjakt för gott.

7 Bästa kommissionär Ämne: Isländsk valjakt Jag skriver för att be att den Europeiska unionen upprätthåller förbudet mot att nationer som idkar valjakt får bli medlemmar I EU. Island har ansökt om medlemskap i EU och förhandlingarna kring medlemskapet inleddes den 27 juli Enligt EU:s regler kan Island inte fortsätta med valjakt och handel med valkött om landet går med i EU. Vi förutser dock att Island kommer att försöka förhandla fram ett undantag från reglerna ( inskränkning ) som en del av ansökningsprocessen. Isländska valjägare dödar just nu såväl utrotningshotade sillvalar som mindre vikvalar, och de gör ingen hemlighet av sin målsättning att öka valjakten i strid mot den globala opinionen. Det är diskutabelt om Islands aktuella valfångst ens är laglig i enlighet med internationella valkommissionens. Till skillnad från Norge protesterade Island inte mot det kommersiella förbudet mot valfångst 1982, utan lämnade IWC och gick med igen 2003 med en kontroversiell reservation mot förbudet. Förutom valjakten idkar Island också internationell handel med valprodukter i strid mot förbudet som införts av CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Sedan år 2006 har Island exporterat över 330 ton valprodukter till ett värde av över 3,2 miljoner USD, största delen av exporten har skett under det senaste året. Exporten till Norge och Japan skedde i enlighet med reservationen mot valförteckningen i CITES bilaga I, och Island har också exporterat till en icke-medlem av CITES, Färöarna. Dessutom har Island idkat illegal export, även till EU. En last med valkött från Island till Lettland beslagtogs av lettiska tulltjänstemän tidigt i mars 2010, vilket var ett klart brott mot CITES och EU:s regler. Två andra exporter av valmjöl till Danmark 2009 registrerades i den isländska statistiken, men detta beskrivs nu som ett skrivfel. En demarsch som protesterade mot Islands valjakt och den ökade handeln med valprodukter och som undertecknats av 26 länder, inklusive ett flertal EU-medlemmar, överlämnades till den isländska regeringen den 25 september Trots detta fortsätter Island med valjakten och större kvoter har fastställts för år Den 17 juli fastslog det Europeiska parlamentet att Island måste stoppa valjakten för att beviljas medlemskap i EU. Trots detta finns ingen klar uppmaning till Island att avsluta valjakten i dokumenten som berör ansökningsprocessen. Vi behöver få din försäkran om att valjakt och handel med valkött är en nolltoleransfråga inom EU och att Island inte kommer att beviljas medlemskap i EU innan landet avslutar valfångsten. Med vänlig hälsning

8 Bästa Som supporter av Whale and Dolphin Conservation Society och SEA LIFE:s kampanj skriver jag för att fråga om ni köper fisk från företag som har samröre med isländska valjägare och, om så är fallet, för att be er att sluta. Jag är speciellt oroad över att HB Grandi, Islands största fiskeföretag och en stor exportör av fiskprodukter, har starka kopplingar till Hvalur hf, det isländska valfångstföretaget som är ansvarigt för att ha dödat fler än sillvalar sedan år Flera större stormarknader har redan gjort starka uttalanden och motsätter sig återinförande av kommersiell valfångst på Island, och avslår Islands ovetenskapliga argument om att valarna behöver gallras ur för att skydda det kommersiella fisket. Dessa företag har uppgett att deras företag inte gör affärer med företag som liksom HB Grandi är involverade i valjakt. Här är några exempel på deras uttalanden: "Waitrose stöder inte valjakt under några som helst omständigheter och ingen av våra leverantörer har samröre med eller kopplingar till företag som idkar valjakt". Mark Price, VD "Morrisons tolererar, godkänner eller stöder inte kommersiell valjakt och använder sig inte av leverantörer som är involverade i sådana aktiviteter". Steven Butts, CSR Manager Det finns många fler Jag skulle uppskatta det väldigt mycket om ni kunde hjälpa oss att stoppa den isländska valjakten av följande orsaker: Island fortsätter att jaga vikvalar och utrotningshotade sillvalar trots internationella valkommissionens moratorium gällande kommersiell valjakt. År 2009 dödade isländska valjägare 125 sillvalar och 81 vikvalar och kvoterna som fastslagits för 2010 är ännu större. Island idkar också internationell handel med valrelaterade produkter i strid mot ett annat internationellt förbud som utfärdats av CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Sedan 2006 har Island exporterat över 300 ton valprodukter till ett sammanlagt värde av 3,2 miljoner USD, varav största delen har skett under det senaste året. Detta inkluderar olaglig export till EU en last med valkött från Island till Lettland beslagtogs av lettiska tulltjänstemän i början av mars 2010, vilket var ett klart brott mot både CITES och EU:s regler. Som supporter av WDCS och besökare på SEA LIFE anser jag att Islands verksamhet är oacceptabel. En undersökning som WDCS/Campaign Whale låtit utföra 2009 i Storbritannien visar att allmänheten starkt motsätter sig Islands beslut att återuppta kommersiell valjakt, och 64 % är villiga att sluta köpa isländsk fisk som ett resultat av detta. Undersökningar i andra länder har gett liknande resultat. Jag förutser att ni snart kommer att bli pressade av kunder som inte vill köpa isländsk fisk som köpts från företag som har kopplingar till valjakt. Detta är ett direkt resultat av den allt negativare bilden i media av Islands ökade valjakt och handel med valprodukter.

9 Majoriteten av allmänheten har gjort klart att de vill veta varifrån de egentligen köper sin fisk. Jag skulle vara väldigt tacksam om ert företag kunde göra ett förtydligande till mig, WDCS och SEA LIFE gällande era riktlinjer för fiskeinköp kopplat till kommersiell valjakt på Island. Vi skulle uppskatta ett uttalande från er gällande er åsikt om kommersiell valjakt och handel med valprodukter, samt en försäkran om att ni kommer att se över era riktlinjer för inköp för att undvika att göra affärer med företag eller fiskebåtar som direkt eller indirekt är involverade i valjakt. Vi ber er också informera oss om ert företags eventuella affärsmässiga kopplingar till valjakt. Ägaren av det isländska företag som jagar sillval, som är kopplat till HB Grandi, har expanderat sina anläggningar för vidarebehandling av valprodukter. Företaget har även uttryckt ett kommersiellt intresse för att producera valmjöl som sedan blandas med andra mjölsorter. Som ni säkert förstår vill allmänheten inte köpa uppfödd fisk eller någon annan produkt som baseras på valmjöl eller valolja. Jag skulle också uppskatta om ert företag kunde skicka ett protestbrev gällande Islands ökade valjakt till Össur Skarphéðinsson, Islands minister för internationell handel och export, och informera honom om vår oro. Vi ber er svara så snabbt som möjligt med tanke på den brådskande situationen på Island. Jag ser fram emot att höra från er. Skicka också en kopia av svaret till WDCS. Med vänlig hälsning

Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken

Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken Bakgrund 2010-03-12 Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken CITES-listning kan vara enda sättet att förhindra utrotning Med 175 länder som skrivit under är Konventionen för internationell

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma Göteborg den 25 maj 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma Göteborg den 25 maj 2015 2015-05- 22 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma Göteborg den 25 maj 2015 Bästa vänner, För det första vill jag tacka för inbjudan att delta på er årsstämma.

Läs mer

Handel inom EU med utrotningshotade djurarter

Handel inom EU med utrotningshotade djurarter Handel inom EU med utrotningshotade djurarter Oktober 2009 I hela världen finns det över 5 000 djurarter och 28 000 växtarter som nu är starkt utrotningshotade. För att skydda och bevara dessa för framtiden

Läs mer

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt Som vi tidigare har skrivit i mailet, så ska vi fokusera på välmående av djuren inom turism i Sverige. För att besvara det här, så har vi valt att intervjua er samt

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se Havet är inte outtömligt. De senaste 50 åren har fisket ökat markant vilket har haft en mycket negativ effekt på havens ekosystem

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Förslag till. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ]

Förslag till. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.6.2010 KOM(2010)325 slutlig 2010/0175 (COD) C7-0156/10 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] om ändring av rådets förordning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för.

För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. STADGAR För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening KAPITEL 1 Föreningen 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. 2 Säte Styrelsen skall

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Är ditt bolag redo att ta risken?

Är ditt bolag redo att ta risken? Är ditt bolag redo att ta risken? Huvudslutsatser från en unik studie om 100 svenska börsbolags barnrättsarbete. Oktober 2014 Varför har vi gjort studien? För att bidra till att bredda och fördjupa insikten

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II December 2007 2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. gör upp handlingsplaner för att skapa hög djurhälsa. säkerställer en minskad antibiotikaanvändning.

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Kontrollavgiften. Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag

Kontrollavgiften. Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag Kontrollavgiften Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag Ett informationsmaterial om kontrollavgiften producerat av Sveriges Fiskevattenägareförbund

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/02190 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-08-13, kl. 19.30, inslag om lax; fråga om saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner INTRODUKTION De som skapar musik, räknar liksom de som arbetar inom den akademiska sektorn, med en rättvis belöning för sin kreativitet, tid

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Köp årets julklappar från Oxfam

Köp årets julklappar från Oxfam Köp årets julklappar från Oxfam Från Oxford till världen Oxfam grundades i Oxford 1942 av en grupp akademiker. Idag arbetar vi över hela världen genom långsiktiga projekt, aktivt påverkansarbete och akuta

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS 03 Varken den Europeiska kommissionen eller personer som representerar kommissionen ansvarar för användning av informationen i denna broschyr. Ring

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Den internationella handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor utgör

Läs mer

Seger för ett hållbart fiske! Går det verkligen att göra Skillnad i EU-politiken? svaret är JA.

Seger för ett hållbart fiske! Går det verkligen att göra Skillnad i EU-politiken? svaret är JA. Går det verkligen att göra Skillnad i EU-politiken? svaret är JA. Seger för ett hållart fiske! Miljöpartiets Isaella Lövin har gjort avtryck i förändringen av EU:s fiskepolitik. Här får du veta hur det

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 06 Rotel 060204 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr B 2550-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 19 februari 2015 i mål nr B 8199-14, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Vill du veta mer? Studiematerial till Flickan och havssköldpaddan. Havssköldpaddor. Sämre fångster för fiskare i Afrika

Vill du veta mer? Studiematerial till Flickan och havssköldpaddan. Havssköldpaddor. Sämre fångster för fiskare i Afrika Studiematerial till Flickan och havssköldpaddan Vill du veta mer? av Mikael Cullberg och Robert Jakobsson Havssköldpaddor Det finns sex olika slags havssköldpaddor. De lever mest i varma hav, men vissa

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor. Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU

Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor. Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU Finansierat av FORMAS, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsutveckling

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Samhandel. & lojalitet

Samhandel. & lojalitet Samhandel - det nya sättet att handla på & lojalitet - enkla lösningar Merförsäljning Inköpsfördelar Lojalitet Marknadsföring Nätverk - det nya sättet att handla på Enkla lösningar är det bästa alternativet.

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 21.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 223/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 793/2013 av den 20 augusti 2013 om åtgärder avseende Färöarna

Läs mer

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Personligt meddelande från Honungsforskarna i Lund till Sveriges alla biodlare.

Personligt meddelande från Honungsforskarna i Lund till Sveriges alla biodlare. Personligt meddelande från Honungsforskarna i Lund till Sveriges alla biodlare. Hej, Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni kunde förmedla informationen i detta brev till biodlarna i er förening och det

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya GWA ARTIKELSERIE Titel: Det svenska IPRED-målet fortsatt oklart efter generaladvokatens yttrande Rättsområde: Immaterialrätt Författare: Petter Holm, advokat, verksamhetsansvarig för immaterialrätt Datum:

Läs mer

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-09-29 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-007 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

EPD-initiativ internationellt Danmark Norge Frankrike Storbritannien Italien Sverige Japan Sydkorea Kanada Tyskland 2002-04-24 2 Danmark 1996 Miljøstyrelsen tog initiativ till EPDdiskussion Förslag till

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer