PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA"

Transkript

1 ELEVENS GUIDE

2 PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för grundläggande bildkonstundervisning som godkänts av utbildningsnämnden den 1 augusti Utbildningen baserar sig på lag och förordning. Eleven får avgångsbetyg över såväl grundstudier som fördjupade studier. Eleven kan också göra ett slutarbete, som bedöms med siffervitsord. Målet med undervisningen är att eleverna får en stabil grund inom bildkonsten och många andra utbildningsområden. Det viktigaste är att ge varje elev kreativt mod, visuell uttrycksförmåga och mottaglighet för konst, vilka berikar livet. UNDERVISNINGENS FÖRLOPP När eleven har fått en ordinarie studieplats har han eller hon rätt att fortsätta i bildkonstskolan till 20 års ålder. Varje vår ska den som önskar ha sin studieplats kvar lämna in en fortsättningsanmälan. Eleven har på särskilda grunder rätt att anhålla om ett mellanår i studierna. De fyra första åren deltar eleverna i en grundundervisning som omfattar övningar av olika färdigheter i bildskapande - man tränar att göra iakttagelser, bekantar sig med olika material och verktyg. I undervisningen betonas uttryckande av den egna personligheten, fantasin och kreativiteten.

3 Det femte och sjätte året är uppdelat i fyra perioder. Under varje period koncentrerar man sig på ett uttrycksmedel i taget, målning, grafik, keramik och skulptur femte året samt animation, serieteckning, digital fotografering och bildbehandling sjätte året. Börjande från vårterminen det sjätte året väljer eleven sedan varje vår följande termins s.k. verkstäder. I verkstadsundervisningen, d.v.s. den fördjupade undervisningen, koncentrerar sig eleven alltså på en verkstad per termin eller läsår. All undervisning omfattar små hemuppgifter, gemensamma besök på utställningar och andra sätt att se på och utforska konst samt utfärder i omgivningen. Man bekantar sig med gammal och ny kultur - med livet. Venla Rintalahti: Flyga BEDÖMNING OCH BETYG Elevernas arbete i årskurs 1-4 bedöms i slutet av varje läsår/verkstadsperiod. Efter sjätte klassen får eleven ett avgångsbetyg innan han eller hon går vidare till de fördjupande studierna. Efter minst tre år av fördjupande studier och slutfört slutarbete får eleven ett slutbetyg över de fördjupade studierna i grundläggande bildkonstutbildning. Om eleven så önskar kan ett intyg över deltagande ges också över studier som inte slutförts. VECKOTIMMARNAS FÖRDELNING Undervisningen för elever under skolåldern är 60 minuter per gång. I grundundervisningen består undervisningen av 2x45 minuter per vecka. Från och med femte årskursen är undervisningen 3x45 minuter, d.v.s. 2 timmar och 15 minuter. Lektionerna börjar och slutar exakt på meddelad tid. Lektionens början är viktig, eftersom läraren ger instruktioner inför den nya uppgiften med hjälp av reflektion eller frågor kring bilder eller demonstrerar nya arbetsredskap. Ibland inleder man lektionen med en liten utfärd i närmiljön för att utforska olika saker. En elev som är sen går miste om den viktigaste grunden för inlärningen och stör ofta också de övrigas inlärning.

4 Det är viktigt att delta regelbundet i lektionerna, såväl med tanke på inlärningen som på gruppandan. Dessutom är elevplatserna i vår skola mycket eftertraktade och många barn står i kö! Det är bra att meddela läraren om frånvaro, t.ex. via Wilma eller genom att ringa till skolans kansli. Om eleven är frånvarande utan anmälan flera gånger i rad kan han eller hon anses ha utträtt ur skolan och elevplatsen kan ges till någon som står i kö till bildkonstskolan. Efter lektionen är föräldrarna välkomna in för att diskutera och bekanta sig med lektionens målsättning och resultat. Försök ge er tid före hemfärden, så att eleven i lugn och ro får avsluta sitt arbete eller städa sin arbetsplats. Vår målsättning är att eleverna känner ansvar för arbetsredskapen och arbetsutrymmena Eveliina Niemi Vi arbetar med många material klädseln bör alltså tåla smuts! Skolan svarar inte för eventuella skador på elevers kläder. Det är också viktigt att eleven har ytterkläder enligt väder. Om tidpunkten och platsen för lektionen avviker från det normala meddelar läraren skriftligen eller via Wilma om detta. Wilma är ett viktigt redskap med tanke på kontakten och det är viktigt att föräldrarna har gällande användarnamn och lösenord till Wilma. Vi hjälper gärna vid behov. FÖRÄLDRARNAS STÖD Det är viktigt med förtroende mellan vårdnadshavarna och skolan. Det är bra att informera läraren om barnet har särskilda behov när det gäller inlärningen eller att arbeta i grupp. Bildkonstskolan har inte tillgång till skolgångsbiträde och därför kan det ibland vara nödvändigt att en förälder är med på lektionen. Det är också viktigt att diskutera med läraren eller rektorn om eventuella mobbningsfall eller andra faktorer som inverkar på elevens motivation. Då kan vi inverka på frågorna i mån av möjlighet.

5 Att stöda barnen i deras hobbyer är ofta en rätt krävande uppgift för föräldrarna. Det krävs både fysiska insatser med skjuts från och till och mentalt stöd och uppbackning. Den feedback och det intresse samt uppskattning av barnets arbete som barnet får av sina föräldrar betyder mest. Barnen berättar gärna själva om vad de har gjort och varför, ge alltså först ordet åt barnet. Lärarna vill gärna ha en öppen dialog i alla sammanhang såväl när det gäller glädjeämnen som bekymmer. Sini-Tuulia Vehniäinen MEDGIVANDE SOM GÄLLER ANVÄNDNING AV BILDER Vi ber om medgivande av föräldrarna att använda bilder av elevarbetena och eleverna i skolans information. Medgivandet gäller bildkonstskolan igenom om det inte tas tillbaka särskilt. UTSTÄLLNINGAR Bildkonstskolan ordnar 1 2 elevutställningar per år. Vårutställningens vernissage är läsårets höjdpunkt och familjerna är hjärtligt välkomna att delta i vernissagen och utställningarna.

6 FÖRVARING AV ARBETENA I allmänhet får eleven ta med sig alla arbeten som färdigställts under läsåret senast på våren när undervisningen är slut. Bildkonstskolan har inga utrymmen att förvara arbetena i och därför ska de arbeten som är kvar i skolan hämtas inom utsatt tid. De arbeten som lämnats kvar i skolan anses vara skolans egendom och kan kasseras enligt omdöme. FÖRÄNDRINGAR Föräldrarna är skyldiga att meddela kansliet on förändringar som rör eleven. Ändringar i kontaktuppgifter bör meddelas med elevblanketten som finns i bildkonstskolans Wilma. Om eleven upphör med sina studier bör föräldrarna meddela om detta skriftligen, antingen via blanketten på skolans webbsida eller per e-post. TERMINSAVGIFTER OCH BEFRIELSE FRÅN AVGIFTER Terminsavgiften betalas två gånger om året, i regel i oktober november och februari mars. Befrielse från terminsavgift beviljas efter ansökan för ett läsår i taget. Frielevsplatser kan beviljas åt 10 % av eleverna. Om ansökan av befrielse informeras separat i infobrevet som sänds när läsåret börjar och på skolans webbsida FÖRSÄKRINGAR Grundskolelevernas elevförsäkring täcker också bildkonstskolans verksamhet. Kontakta skolans kansli i händelse av olycksfall. OBS! Ingången till skolan från Folkskolegatan är till för eleverna och den delen av gårdsplanen önskar vi hålla fri från biltrafik för att eleverna tryggt ska kunna ta sig in över gårdsplanen. Parkeringen vid Katarinegatan är reserverad för lärarna. SKOLANS REGLER 1. Eleverna kommer i tid till lektionerna och lektionerna avslutas vid utsatt tid. En elev kan lämna lektionen tidigare om vårdnadshavaren har kommit överens om detta med läraren. 2. Det är förbjudet att använda mobiltelefon under lektionerna. 3. Lärarens anvisningar ska följas. 4. Det är förbjudet att springa i skolan. 5. Alla ska få arbetsro och mobbning tillåts inte. 6. Andras arbete och arbeten ska respekteras. 7. Var och en rengör sina egna redskap och deltar i att städa klassrummet. 8. Endast sådana material som getts för uppgiften används under lektionen.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola GRANBY NYA FÖRSKOLA Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola 1 Innehåll Öppettider och kontaktuppgifter... 3 Vistelsetider... 3 Hämtning och lämning... 3 Personalen...

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2014-15 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

Välkomna till läsåret 2012-2013

Välkomna till läsåret 2012-2013 Välkomna till läsåret 2012-2013 I den här broschyren finns information om skolans vardag. Skolan informerar också via Wilma och skolans informationsblad Svanen. Lärarna informerar hemmen om aktuella saker

Läs mer

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Vårterminen 2015 Innehåll: Viktigt att veta för dig som elev Utvärderingsplan Likabehandlingsplan Handlingsplan vid stödinsatser Kontaktuppgifter Lägg

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA PÅ ÅRSKURSERNA 1 6 Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon/e-mail: 05-219 0812 åk 1 6, klasslärare grundstadiet@kotkasamskola.com

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE 2014-2015 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer